Views
1 year ago

BouwMagazine MEETJESLAND 2017-2018

Alle werken van klein

Alle werken van klein tot groot worden met de grootste zorg uitgevoerd! Paul Versieck heeft al meer dan 30 jaar ervaring en alles wordt uitgevoerd door hemzelf. Hij gebruikt steeds de beste materialen. De resultaten mogen er dan ook zijn. • Werkt zowel met vaste eenheidsprijzen als in uurloon • Mogelijkheid voor het meehelpen door bouwheer • Zowel nieuwbouw als verbouwing • Zeer goede prijs/kwaliteit Zonnehoek 3 | 9982 Sint-Laureins | T. 09 379 03 85 | gsm: 0477231187 | paul.versieck@telenet.be 103 RUWBOUW Bouwmagazine.vlaanderen

Emiel Emiel was was generaties generaties geleden geleden Drie een jaar na nieuwe de start loods in bijberoep, van 800 ruimte m2 en werkkracht nodig”. We kunnen mee al tot ver hij om liseerd in het al tot herstellen ver buiten van Waterland-Oudeman bekend om zijn degelijk voltijds met een eigen firma door gespecialiseerd oude en rotte deman ramen. bekend Hij plaatste om zijn degelijk voltijds met een eigen firma door gespecialiseerd der team het te En nog eens en buite schrijnwerk. het bijbehorende leven te gaan. En burelen, nog eens concier- binnen- en buite september 2004, beslist hij om sneller pen werken. en O al tot ver buiten Waterland-Ou- september 2004, beslist hij om om zijn voor met zijn een talrijke firma machines, door Twee met teams sneller werken. ook dakgebinten. schrijnwerk. “Hij Ook mijn met vader Michel Andy: gewoning en opslagruimte. het leven te gaan. En nog eens binnenzijn construc en buite en Andy: “Hij kwam met zijn steekkar Van ter de “Hij kwam zoals maken en kar ter en was plekke Veire met en was hield zijn steekkar ter plekke en was gespecia- zoals maken gespecia- ramen, gevelbe en plafonds Enkele voorbeelden van uitgevoerde werken: ramen, plafond in het van ou- “Eigenlijk is dat een hele verademing”, zegt Andy’s echtgeno- pen en van het schrijnwerkersmetier liseerd in het herstellen en van oude zelfs en rotte tot bedrijfslei- ramen. Hij plaatste der team vervang legt de en rotte ramen. Hij plaatste der team legt z pen en lateerde gyprocw liseerd in het herstellen van ou- pen en gyprocw de en rotte Hij der team legt zi schopte het ook Ook mijn va- ook dakgebinten. Ook mijn vader Michel Van de Veire hield gevelbekleding e constructies, der van een ook KMO dakgebinten. gespecialiseerd in schrijnwerk.” der Michel Van de Veire hield “Nu kunnen we eindelijk een Ook mijn vate Tina (37) ons. constructies, overzich der Van de Veire hield gevelbekleding van het en Dakcon van het schrijnwerkersmetier en lateerde werken van het schrijnwerkersmetier en lateerde Schrijnwerk het zelfs tot onderscheid maken tussen van schopte zit overduidelijk het zelfs tot bedrijfsleider lang van in een de KMO genen gespeciali- ons werk en privéleven thuis in overzicht vice ondera Van al vervangen het werken para van schopte het zelfs tot bedrijfsleider van een KMO gespeciali- overzicht ondera in seerd in schrijnwerk.” Dakconstructies vervangen van der van een 3 generaties van de familie Van De Veire. En “Daarom seerd in schrijnwerk.” Sint-Laureins en kunnen we onze klanten beter ontvangen op vice Van de Veire generaties lang in de genen vice Van de Veire Dakconstructies zit al het Schrijnwerk zit overduidelijk al het paradepaard de bijgaande Schrijnwerk foto van zit lang zoon overduidelijk in Milan (8) laat het 3 generaties al het paradepaard vrachtw de van de Van De En schaft van beste de familie vermoeden lang in genen vice Van gemont de Veir Van De Veire. En een plaats waar ook gewerkt “Daarom van de familie Van De Veire. En “Daarom schaf voor latere opvolging… de foto van zoon Mi- aan de bijgaande foto van zoon Milan (8) afwachten laat het beste wan- vermoeden gemonteerde sen tot lan (8) laat het beste vermoeden gemonteerde k vrachtwagen we con de bijgaande foto van zoon Mi- wordt. vrachtwagen aa lan (8) laat het Het was alleen voor “Ja”, voegt Andy er onmiddellijk we voor latere opvolging… we constructies neer Andy de stap naar zelfstandigheid zou Het vertelt A voor latere opvolging… we constructies Het was geruststellend aan toe. “We zijn sen tot op 30 Het was alleen afwachten wanneer Andy de stap naar zelfstan- vertelt Andy, en sen tot op 30 neer zetten was alleen de en stap met afwachten naar een wanneer zou en met een om een digheid zou Andy starten. de stap sen tot om op een 30 en met deze loods wel nog een tijdje op ons gemak maar er is vol- eigen firma zou zetten We naar en zijn zelfstandigheid zou zetten en met een vertelt heid Andy, en o met een om een (terechte om een (terecht zou We zijn heid te 15 jaar later eigen en Andy firma Van zou De starten. Veire mag gewagen 15 15 jaar later en Van De Veidoende ruimte om later eventu- We zijn heid te onderdru eigen firma zou starten. We zijn heid te Uitdag onderdru 15 jaar jaar later later van en en een Andy Andy succesverhaalre Van Van De De Vei- Veire mag van een suceel nog uit te breiden.” Uitdagingen re mag mag gewagen gewagen van van een een succesverhaal. ‘Wat betreft cesverhaal. Waardoor duidelijk wordt dat ‘Wat betreft suc- ‘Wat be ‘Wat dakp we met we met dak we met Unilin, Start in garage in we met Unilin, ambitie nog altijd vooral via fa- Start in in garage grootouders grootouders miliale genen wordt doorgege- “Ik mijn ei- Andy: “Ik begon Andy: Andy: mijn “Ik “Ik begon begon carrière mijn mijn eigenlijk bij een carrière carrière eigenlijk eigenlijk regionale ven… n!” bij een bij bij een een regionale regionale in schrijnwerkerij in Eeklo, werkerij schrijnwerkerij in Eeklo, maar in in 2001, schrijn- ik ik was was toen maar in Eeklo, toen 23, 23, in 2001, maar in 2001, ik als (Michel Wijne/Piet De Baets) ik was toen 23, startte startte ik ik als als naat of kurk ik was toen zelfstandige 23, startte in in bijberoep ik als in de zelfstandige in bijberoep in in de de zelfstandige garage van mijn op garage in bijberoep van van mijn mijn grootouders grootouders in op op Houtservice Van de Veire de in garage van de mijn de Zonne Zonne grootouders in in Sint-Laureins.” Sint-Laureins.” op Houtservice Van Eens Veire: Ambachtenstraat 4, Eeklo Eens die die stap stap gezet gaat gaat het het de Zonne in Eens vlug Sint-Laureins.” die stap gezet gaat het GSM Andy: 0479/28.30.82 “Schrijnwerk zit in onze genen!” vlug voor voor Andy. Meer en en meer Eens die stap vlug voor Andy en Tina mensen gezet Andy. houden gaat Meer van van het en meer zijn mensen houden van zijn zijn vriendelijke Meer en en nauwgezette en meer Al vijftien jaar lang runt Andy Van de delijke en nauwgezette vrien- Eeklo: 09/269.06.00 vlug voor Andy. aanpak aanpak E: andy@houtservicevandeveire.be Houtservice Van de Veire: W: www.houtservicevandeveire.be (met tal van foto’s van geslaagde projecten!) Dakwerken: • Dakisolatie Al vijftien jaar lang runt te creëren Andy Van was de dringend Veire noodzakelijk ge- Andy en Tina • “Schrijnwerk (38) met veel passie zijn mensen zaak in zit houtservice houden van zijn vrien- en schrijnwerk vanuit St. Jan-in-Eremo (St. Dakwerken: Laureins). Zopas heeft hij in Eeklo een nieu- Dakwerken: delijke en nauwgezette aanpak loods in gebruik genomen (industrie- • Dakconstructies Dakconstructies park), niet toevallig op de 15de verjaardag in onze genen!” Dakisolatie De speciale constructie van dit terras nam twee weken in beslag… van zijn firma. Meer plaats- en opslagruim- Dakrenovaties Dakrenovaties • worden, nu de expansie van zijn zaak volop toeneemt. • en schrijnwerk vanuit St. Jan-in-Eremo (St. • Dakisolatie Dakkapellen Dakkapellen (38) met veel passie zijn zaak in houtservice • Dakconstructies Dakgoten Dakgoten aas in het midden. Ondertussen is de onderneming een referentie geworden hij in bij Eeklo steeds een meer nieu- • utservice Van de klanten voor dakwerken, • Dakrenovaties Gevelbekleding Gevelbekleding Laureins). Zopas heeft we loods in gebruik binnen- genomen buitenschrijnwerk (industrie- Velux en en dakramen en totaalprojecten. e wind gaan. In • • Dakgoten Velux dakramen park), niet toevallig op Zaakvoerder 15de Andy verjaardag kent van thuis uit al de knepen Andy een twee- van het vak en geen enkel werk dat met “hout” te r aan, in 2013 een van zijn firma. Meer plaats- maken heeft en gaat opslagruimte creëren was dringend noodzakelijk ge- Het 4-koppige team van ‘Houtservice Van de Veire’ met hun baas in het midden. • Binnenschrijnwerk: hij uit de weg. Binnenschrijnwerk: Dakkapellen Trappen jaar nog een vierde huidige bezet- “hij is uit het goede hout gesne- Andy en Tina • • worden, nu de expansie Om het van met zijn een zaak toepasselijk vol- Gevelbekleding Trappen Milan (8): hoe voorbestemd kan je zijn…? en de klantenportefeuille groeit twee jaar later moet een eerste keer uitgebreid worden. An- • Het bleef ‘Houtservice de spreekwoord uit te drukken: op toeneemt. navenant. Binnendeuren Binnendeuren Veire’ voor de wind gaan. In • Velux Gyprocwerken en dakramen Tussendoor maakt hij tijd Houtservice voor dy huurt een loods in Eeklo en in 2009 neemt Andy Van een tweede werknemer aan, in 2013 een de we ideaal werken, Ondertussen is onderneming den”… een referentie mijn lange ge- Veire: van degelijke dakelementen, die ervaring zijn huwelijk aan met te Tina spreken. Stijlwanden De Keyser, parttime verpleegster in UZ neelslid aan. derde en vorig jaar nog een vier- • Plafonds 2008 werft hij zijn eerste perso- • Plafonds Gyprocwerken ams naast elkaar. worden bij steeds meer Familiale klanten voor genen… dakwerken, Binnenschrijnwerk: geplaatst kunnen worden in een binnen- en buitenschrijnwerk Dat Andy en Van totaalprojecten. de Veire ooit zelfstandig thuis schrijnwerker uit kan Gent, maar al 15 jaar tussendoor eens bedrijvig de opdracht met de boekhou- voortdurend ook grotere wer- Andy: “Met de huidige bezet- Trappen Stijlwanden Schrijnwerk zit in onze Andy: “Wegens de vraag naar de. Milan (8): hoe voorbestemd kan je zijn…? eer klanten aan en Zaakvoerder all-in-one Andy concept. kent van Hierdoor • • al de Zo knepen zou kreeg worden werk stond het dat on- omzeggens met “hout” in te de ding en administratie van haar ken, vooral dakconstructies, ting kunnen we ideaal werken, ik . Ons ene team van is het de vak isolatie, en geen de kepers, enkel voor de moeilijke constructie van degelijke dakelementen, • Ingemaakte Ingemaakte genen! kasten die mijn kasten • lange ervaring aan te spreken. of kurk rd in ‘algemene’ maken heeft gaat hij uit de sterren weg. geschreven. Grootvader echtgenoot ’s firma. hadden we toen dringend extra met twee teams naast elkaar. derdak én de binnenafwerking geplaatst kunnen • Binnendeuren Vloeren worden Vloeren in een in parket, parket, laminaat laminaat of of kurk kurk Emiel was generaties van geleden een speciaal Drie jaar na terras de start in in padoek dat ik uiteindelijk met een Al vijftien jaar lang runt Andy Van de Veire (38) bijberoep, ruimte en werkkracht nodig”. We kunnen meer klanten aan en itenschrijnwerken, all-in-one concept. • Hierdoor kan Het 4-koppige team van ‘Houtservice Van de Veire’ met hun baas in het midden. Zo kreeg ik eens de opdracht als één geheel afgehandeld worden. het met Een een enorme toepasselijk tijdsbesparing deman bekend en de om klantenportefeuille zijn degelijk voltijds met een eigen firma door gespecialiseerd in ‘algemene’ Buitenschrijnwerk: Buitenschrijnwerk: Gyprocwerken al tot ver buiten Waterland-Ou- september 2004, beslist hij om Twee teams sneller werken. Ons ene team is de isolatie, de kepers, het onderdak én de • binnenafwerking Plafonds Poolhouse met veel passie zijn zaak in voor de moeilijke constructie en plaatsen van Om groeit twee jaar later moet er een eerste keer uitgebreid worden. An- als één geheel afgehandeld • Poolhouse Het bleef ‘Houtservice Van de van een speciaal terras in padoek dat ik uiteindelijk met een ds, deuren, trapcwanden. Ons annen in twee weken heb geklaard den. Een enorme spreekwoord uit drukken: volledige ploeg schrijnwerk. het leven van te mijn gaan. man- En nog eens binnen- en buitenschrijnwerken, en veel efficiënter werk.” navenant. houtservice en schrijnwerk wor- Veire’ voor de wind vanuit gaan. St. In Jan-in-Eremo “hij is uit het goede hout gesneden”… Andy: “Hij kwam met zijn steekkar ter plekke als re- en was gespecia- zoals maken en plaatsen van • Stijlwanden Carports (St. tijdsbesparing Voor zowel nieuwbouw- Tussendoor maakt hij tijd voor dy huurt een loods Eeklo en in 2009 neemt Andy een tweede werknemer pen en aan, gyprocwanden. in 2013 een Ons an- • loods nen in twee weken heb geklaard Enkele voorbeelden van uitgevoerde werken: ramen, plafonds, deuren, trap- • Carports volledige ploeg van mijn man- en veel efficiënter werk.” zich toe op dakdakbedekking, Familiale genen… de en rotte ser, ramen. parttime “Maar Hij plaatste verpleegster de tevredenheid in UZ van neelslid de aan. derde en vorig der team jaar legt nog zich een toe vier- op daknovatieprojecten kan liseerd men in het zijn bij herstellen huwelijk (zie foto). Laureins). Zopas heeft hij in Eeklo een nieuwe en van met ou-Tina De Key- 2008 werft hij zijn eerste perso- Voor zowel nieuwbouw- • Ingemaakte Terrassen Terrassen in gebruik en als renovatieprojecten kan bij en en pergola’s pergola’s kasten genomen (industriepark), niet toevallig op de 15de verjaardag Ramen en deuren (zie foto). de firma van deze vlijtige zaakvoerder terecht. Hij klant geeft ons achteraf het goe- Vloeren Ramen van zijn en ook dakgebinten. Dat Andy Van de Veire ooit zelfstandig schrijnwerker zou wordoor Van Veire Gent, maar Ook mijn al vader werkt Michel de enkel 15 jaar tussen- Andy: “Wegens de vraag naar constructies, dakbedekking, • g en alle dakgereen zoals bvb. het en Tina opslagruimte aan de oprit Andy: van creëren hun “Met de huidige de. Milan de (8): firma hoe van voorbestemd • deze vlijtige zaakvoerder noodzakelijk terecht. • kan je “Maar zijn…? de tevredenheid van de Rolluiken in fi deuren parket, rma. Meer laminaat plaats- of kurk Van bedrijvig de hield gevelbekleding en alle dakgerelateerde nieuwe werken loods zoals bvb. in het Eeklo Tuinpoorten met Andy de boekhouding administratie van haar ken, vooral dakconstructies, ting kunnen ideaal werken, voortdurend ook grotere wer- klant geeft ons achteraf het goede gevoel was dringend bezet- Hij Rolluiken werkt enkel geworden, in hout nu de expansie Tina aan we Industriepark. van de oprit zijn zaak van hun volop nieuwe toeneemt. loods in Eeklo Ondertussen met topleveranciers van het schrijnwerkersmetier materialen van hoge kwaliteit (Eterrialen van hoge kwaliteit (Etercialleke’ uiteindelijk weer tot een de gevoel dat we dergelijk Andy ‘spe- Tina aan de oprit van hun in hout dat dergelijk ‘speden stond omzeggens in de met topleveranciers mate- n dakgoten.” (zie Ambachtenstraat schopte het zelfs tot bedrijfslei- 4 vervangen van dakgoten.” (zie van degelijke dakelementen, die mijn lange ervaring aan te spreken. De cons einde hebben gebracht. En sterren geschreven. Grootvader echtgenoot cialleke’ ’s firma. uiteindelijk weer op Andy hadden tot het een en op het Buitenschrijnwerk: • Tuinpoorten toen dringend extra Gevelbekledingen is de onderneming hout een van een KMO gespecialiseerd en in 9900 schrijnwerk.” al Drie zijn jaar Eeklo goed na de einde start hebben in bijberoep, gebracht. ruimte En en referentie werkkracht nodig”. geworden We kunnen Dakconstructies bij meer steeds klanten zijn aan meer inmiddels en met twee overzicht teams onderaan) eraan) op het Industriepark. naast elkaar. geplaatst nit, Rockpanel, kunnen • Trespa) worden • Poolhouse Gevelbekledingen en al een zijn goed Emiel nit, was Rockpanel, generaties Trespa) geleden ies zijn inmiddels all-in-one klanten gebruikte concept. voor houtsoorten Hierdoor dakwerken, (eik, Padoek, Oregon, kepers, Meranti, het ceder) on- kan binnen- en De De speciale speciale con Zo kreeg ik eens de opdracht al tot ver buiten Waterland-Oudeman bekend om zijn degelijk voltijds lang met in de een genen vice Van de Veire geworden. Zaakvoerder Schrijnwerk september zit overduidelijk 2004, al beslist hij om Twee teams sneller werken. het paradepaardje Ons ene team van Houtser- uiteraard kan zoiets enkel als je gebruikte houtsoorten (eik, Padoek, Oregon, Meranti, ceder) eigen firma door gespecialiseerd in ‘algemene’ derdak zijn door én de labels binnenafwerking als FSC PEFS is de isolatie, ardje van Houtsereire geworden. over goede medewerkers be- in pa- +32 9 269 uiteraard 06 00kan zoiets enkel als je buitenschrijnwerk en totaalprojecten. voor moeilijke constructie 3 generaties • Carports Andy over kent goede van medewerkers thuis beschikt. van een Ik ben speciaal Jelle, Yves, terras Jo- uit al van de familie De Veire. En “Daarom schafte ik mij een schrijnwerk. het leven te gaan. En nog eens binnen- en buitenschrijnwerken, (duurzaam bosbeheer) goedgekeurddoek dat ik uiteindelijk met een zijn door Andy@HoutServiceVandeVeire.be labels als FSC de bijgaande en PEFS de knepen van het vak foto van zoon Milan (8) laat het beste vermoeden gemonteerde kraan waarmee den. Een enorme tijdsbesparing baar voor hun inzet en perfecte vrachtwagen geen aan met een enkel erop als één werk geheel dat • Terrassen afgehandeld met wor- “hout” en nas en Zeno te pergola’s dan maken ook heel dank- heeft afte ik mij een schikt. Ik ben Jelle, Yves, Jonas en Zeno dan ook heel dank- gaat hij uit de weg. Andy: “Hij kwam met zijn steekkar ter plekke en was gespecia- zoals maken en plaatsen van (duurzaam bosbeheer) goedgekeurd. Enkele voorbeelden van uitgevoerde werken: ramen, plafonds, deuren, trappen en gyprocwanden. sen tot op 30 meter Ons an- hoogte”, volledige ploeg van mijn man- in twee weken heb geklaard voor latere opvolging… we constructies kunnen plaat- In zijn 15-jarige carrière heeft aan met een erop www.houtservicevandeveire.be • Ramen en deuren en veel efficiënter werk.” werk”, aldus een tevreden baas liseerd in het herstellen van Het oude en rotte ramen. Hij plaatste der team legt zich toe op dak- voor was alleen afwachten wanneer Andy de stap naar zelfstan- vertelt Andy, en hij heeft moeite Andy al meerdere keren voor kraan waarmee baar voor hun inzet en perfecte • Rolluikennen Voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten kan men bij die stilaan nog een extra kracht een speciale uitdaging gestaan. ies kunnen plaat- In zijn 15-jarige carrière heeft (zie zijn foto). team kan gebruiken. werk”, aldus een tevreden baas digheid zou zetten en met Andy een en Tina aan de oprit van hun nieuwe om een loods (terechte) glimp in van Eeklo fierheid te onderdrukken. mijn haar en broedt op een op- Andy: “Dan krab • ik Tuinpoorten eens goed in hout 0 meter hoogte”, ook dakgebinten. Andy al meerdere Ook mijn keren vader Michel Van de Veire hield gevelbekleding alle dakgerelossing. Persoonlijk hou ik wel voor constructies, dakbedekking, de firma van deze vlijtige zaakvoerder terecht. Hij werkt enkel klant geeft ons achteraf het goe- “Maar tevredenheid van de eigen firma zou starten. We zijn die stilaan nog een extra kracht Nieuw onderkomen n hij heeft moeite een speciale • uitdaging DAKWERKEN: gestaan. • Dakconstructies op het Industriepark. • Dakisolatie • Dakrenovaties • Dakgoten • Dakkapellen • Gevelbekledingen • Gevelbekleding 15 jaar later en Andy Van De Veire mag en gewagen van een suclateerde werken voor zijn team kan gebruiken. van het schrijnwerkersmetier Uitdagingen zoals bvb. het van speciale projecten, liefst niet Onlangs kocht Andy Van de Veire hte) glimp van fierrukken. mijn haar en broedt op een op- Nieuw onderkomen rialen hoge kwaliteit (Etercialleke’ uiteindelijk weer tot een Andy: “Dan krab ik • eens Velux goed in en dakramen • BINNENSCHRIJNWERK: • Trappen • Binnendeuren met topleveranciers en matede gevoel dat we dergelijk ‘spe- De spec schopte het zelfs tot bedrijfsleider van een KMO gespeciali- overzicht onderaan) we met Unilin, een producent vangen door routine. Wel door Eeklose industrieterrein cesverhaal. vervangen ‘Wat van betreft dakgoten.” dakpanelen (zie werken alledaags • Gyprocwerken en dus niet te onder- • in de Plafonds Ambachtenstraat op het lossing. Persoonlijk Start hou • Stijlwanden in ik garage wel • Vloeren in parket, laminaat of kurk • BUITENSCHRIJNWERK: nit, Rockpanel, • Poolhouse Trespa) en al zijn • een goed Carports nieuwe einde loods hebben van 800 gebracht. m2 En seerd in schrijnwerk.” grootouders Dakconstructies zijn inmiddels n van speciale projecten, • liefst Terrassen niet Onlangs en pergola’s kocht Andy Van • de Ramen Veire in de Ambachtenstraat op het en deuren • gebruikte houtsoorten (eik, Padoek, Oregon, Meranti, ceder) bijbehorende voor Schrijnwerk zit overduidelijk al het Rolluiken paradepaardje • Tuinpoorten van Houtservice Van de Veire geworden. over goede burelen, medewerkers concier- be- in hout • Gevelbekledingen uiteraard zijn talrijke kan machines, zoiets enkel met als je Andy: “Ik begon mijn carrière eigenlijk bij een regionale schrijn- zijn door labels als FSC en PEFS gewoning en opslagruimte. 3 generaties lang in de genen akpanelen werken alledaags en dus niet te ondervangen door routine. Wel door van de familie Van De Veire. En “Daarom schafte ik mij een schikt. Ik ben Jelle, Yves, Jonas en zegt Zeno Andy’s dan ook echtgeno- heel dank- n, een producent werkerij in Eeklo, maar Eeklose in 2001, industrieterrein (duurzaam bosbeheer) goedgekeurd. “Eigenlijk is dat een hele verademing”, de bijgaande foto van zoon ik was Milan (8) laat het beste vermoeden zelfstandige in bijberoep in de gemonteerde kraan waarmee te baar Tina (37) voor ons. hun inzet en perfecte toen 23, startte een nieuwe ik als loods van 800 m2 vrachtwagen aan met een erop voor zijn talrijke machines, met garage van mijn grootouders op voor latere opvolging… we constructies kunnen plaatsen tot op 30 meter hoogte”, In zijn 15-jarige carrière heeft “Nu werk”, kunnen aldus we een eindelijk tevreden een baas de Zonne in Sint-Laureins.” bijbehorende burelen, conciergewoning en opslagruimte. vertelt Andy, en hij heeft moeite Het was alleen afwachten wanneer Andy stap naar zelfstan- Andy al meerdere keren voor onderscheid Eens die stap gezet gaat het die stilaan nog maken een extra tussen kracht 104 Bouwmagazine.vlaanderen RUWBOUW een speciale uitdaging gestaan. ons werk en privéleven thuis in vlug voor Andy. Meer en meer voor zijn team kan gebruiken. digheid zou zetten en met een om een (terechte) glimp van fierheid te onderdrukken. mijn haar en broedt op een op- Andy: “Dan krab ik eens goed in Sint-Laureins en kunnen we onze Nieuw klanten beter onderkomen ontvangen op mensen houden van “Eigenlijk zijn vriendelijke en nauwgezette aanpak is dat een hele verademing”, zegt Andy’s echtgenolossing. Persoonlijk hou ik wel een plaats waar ook gewerkt eigen firma zou starten. We zijn 15 jaar later en Andy Van De Veire mag gewagen van een suc- • Dakconstructies Dakwerken: te Tina (37) ons. Uitdagingen van speciale projecten, liefst niet wordt. Onlangs kocht Andy Van de Veire in voegt de Ambachtenstraat Andy er onmiddellijk op het • Dakisolatie cesverhaal. “Nu kunnen we eindelijk een ‘Wat betreft dakpanelen werken alledaags en dus niet te ondervangen door routine. Wel door geruststellend “Ja”, • Dakrenovaties we met Unilin, een producent Eeklose industrieterrein aan toe. “We zijn onderscheid maken tussen • Dakgoten met deze loods wel nog een tijd- Start in garage

Villa d'Arte 5 2017
• samen leven • waar staan we voor • prokkelen • waar bouwt SWB ...
UWVmagazine%20april%202013
Het Ondernemersbelang Waterland nummer 1-2010
voys
bewonersblad 35 - Brederode Wonen
GeWoon - najaar 2011 - Eigen Haard
De vakantiekrant van Zwitserland zomerseizoen 2011 - Clarezia
Veiligheidsmaterialen voor particulier en KMO - Mediprof
MAGAZINE DuurzaamheiD - Corporatiegids.nl