Views
1 year ago

BouwMagazine MEETJESLAND 2017-2018

29 ARCHITECT

29 ARCHITECT Bouwmagazine.vlaanderen

EEN EERSTE GESPREK Een verkennend gesprek met een architect kan vrijblijvend zijn, dus zonder dat één van de partijen zich verder verbindt. Een vaste regel is dit echter niet, het is dan ook aan te raden om de eventuele vergoeding van bepaalde prestaties van bij het begin te bespreken. Een eerste gesprek is een goede manier om nader kennis te maken, standpunten toe te lichten en zaken te vergelijken. De architect kan u zijn opvattingen over het beroep toelichten, referenties tonen en zijn manier van werken omschrijven. Hij stelt u daarbij vragen over uw wensen en uw huidige en toekomstige verwachtingen. Geef uw architect zoveel mogelijk informatie: hoe duidelijker u uw leefgewoonten en verwachtingen omschrijft, hoe beter de architect zijn voorontwerp op uw wensen kan laten afstemmen. Ook kleine details kunnen van groot belang zijn om van uw toekomstige huis een echte thuis te maken. Blijft u na het eerste gesprek met twijfels zitten, aarzel dan zeker niet om een andere architect te raadplegen. Maak wel duidelijke afspraken over de manier waarop de eerste bespreking wordt beëindigd. Als u meent de geschikte architect gevonden te hebben, kunt u hem of haar een verdere opdracht geven. EEN ARCHITECT SCHAKELT U BEST ZO VROEG MOGELIJK IN Betrek uw architect al bij uw allereerste plannen, hoe vaag die misschien nog zijn. Laat hem al meedenken over de aankoop van een bouwterrein of een bestaand gebouw. Een architect die van bij het prille begin wordt ingeschakeld, kan het potentieel van uw bouwgrond bekijken, helpen bij het inschatten van uw budget en u al een eerste beeld geven van hoe uw toekomstige woning er zou kunnen uitzien. Sommige architecten rekenen zo’n eerste contact niet aan, anderen vragen een uurloon of een vast bedrag. Aarzel niet om hierover vooraf duidelijke afspraken te maken. Bouwmagazine.vlaanderen EEN EERSTE GESPREK 30

Menukaart Eaters 2017 - 2018 // bePartner
Download hier de volledige krant - Regionaal Landschap Meetjesland
Brochure vmbo-groen 2017-2018
Brochure vmbo-groen natuurlijk doen! 2017-2018
• samen leven • waar staan we voor • prokkelen • waar bouwt SWB ...
UWVmagazine%20april%202013
Het Ondernemersbelang Waterland nummer 1-2010
bewonersblad 35 - Brederode Wonen
GeWoon - najaar 2011 - Eigen Haard
Krantje 0 - voorstelling programmatie 2017-2018
Veiligheidsmaterialen voor particulier en KMO - Mediprof
De vakantiekrant van Zwitserland zomerseizoen 2011 - Clarezia
flexibele relaties van maks + interview 2by4 architects + talking to ...