Views
1 year ago

BouwMagazine MEETJESLAND 2017-2018

29 ARCHITECT

29 ARCHITECT Bouwmagazine.vlaanderen

EEN EERSTE GESPREK Een verkennend gesprek met een architect kan vrijblijvend zijn, dus zonder dat één van de partijen zich verder verbindt. Een vaste regel is dit echter niet, het is dan ook aan te raden om de eventuele vergoeding van bepaalde prestaties van bij het begin te bespreken. Een eerste gesprek is een goede manier om nader kennis te maken, standpunten toe te lichten en zaken te vergelijken. De architect kan u zijn opvattingen over het beroep toelichten, referenties tonen en zijn manier van werken omschrijven. Hij stelt u daarbij vragen over uw wensen en uw huidige en toekomstige verwachtingen. Geef uw architect zoveel mogelijk informatie: hoe duidelijker u uw leefgewoonten en verwachtingen omschrijft, hoe beter de architect zijn voorontwerp op uw wensen kan laten afstemmen. Ook kleine details kunnen van groot belang zijn om van uw toekomstige huis een echte thuis te maken. Blijft u na het eerste gesprek met twijfels zitten, aarzel dan zeker niet om een andere architect te raadplegen. Maak wel duidelijke afspraken over de manier waarop de eerste bespreking wordt beëindigd. Als u meent de geschikte architect gevonden te hebben, kunt u hem of haar een verdere opdracht geven. EEN ARCHITECT SCHAKELT U BEST ZO VROEG MOGELIJK IN Betrek uw architect al bij uw allereerste plannen, hoe vaag die misschien nog zijn. Laat hem al meedenken over de aankoop van een bouwterrein of een bestaand gebouw. Een architect die van bij het prille begin wordt ingeschakeld, kan het potentieel van uw bouwgrond bekijken, helpen bij het inschatten van uw budget en u al een eerste beeld geven van hoe uw toekomstige woning er zou kunnen uitzien. Sommige architecten rekenen zo’n eerste contact niet aan, anderen vragen een uurloon of een vast bedrag. Aarzel niet om hierover vooraf duidelijke afspraken te maken. Bouwmagazine.vlaanderen EEN EERSTE GESPREK 30

Download hier de volledige krant - Regionaal Landschap Meetjesland
Villa d'Arte 3, 2017
Brochure Groene Lyceum 2017-2018
Binnenwerk 01 2018
Villa d'Arte 5 2017
Industrial Automation 05 2017
Rolluiken en poorten: - Bouwmagazines
Kwartaalblad Mensen met een Missie 2015 najaar
Wonen - zomer 2012 - Wsn Nijkerk
Magazine MijnVakbond Zorg Welzijn juni 2013 - CNV Publieke Zaak
In dit nummer - Habion
DIRECT “ Ik werk vanuit een combinatie van analyse ... - Direct Wonen