Views
1 year ago

BouwMagazine MEETJESLAND 2017-2018

R CHI TE CT

R CHI TE CT Bouwmagazine.vlaanderen

EEN HUIS BOUWEN OF VERBOUWEN IS ÉÉN VAN DE MEEST BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN IN UW LEVEN. HET IS EEN UITERMATE BOEIENDE ERVA- RING DIE VEEL FIJNE EN INTENSE MOMENTEN MET ZICH MEEBRENGT. BOUWEN OF VERBOU- WEN HOUDT OOK IN DAT U EEN HELE REEKS IN- GRIJPENDE BESLISSINGEN MOET NEMEN DIE GE- VOLGEN HEBBEN VOOR UW VERDERE LEVEN. UW THUIS IS VEEL MEER DAN EEN AANTAL KU- BIEKE METERS BAKSTEEN, HOUT, GLAS EN BETON. IN DE EERSTE PLAATS IS HET UW LEEFEN BELEEF OMGEVING. OM VAN UW HUIS UW THUIS TE MAKEN, MOET U ER ZICH GOED IN VOELEN. EEN HUIS MOET NIET ENKEL MOOI ZIJN, MAAR OOK COMFORTA- BEL, FUNCTIONEEL ÉN ENERGIEZUINIG. ELK HUIS HEEFT ZIJN EIGEN IDENTITEIT EN WEERSPIEGELT DE PERSOONLIJKHEID EN CULTUUR VAN HAAR BEWONERS. EEN ARCHITECT IS DE BEST GE- PLAATSTE PERSOON OM EEN LEEF OMGEVING TE CREËREN DIE HET BEST AANSLUIT BIJ UW BE- HOEFTEN EN GEVOELENS. HIJ FUNGEERT ALS UW VERTROUWENS PERSOON EN LUISTERT NAAR UW WENSEN. HIJ HELPT U DOORHEEN ALLE ADMINISTRATIE, ONTWERPT EN BEGELEIDT EN ADVISEERT U BIJ DE AANBESTE- DING EN DE UITVOERING VAN DE WERKEN. DEZE BROCHURE GEEFT U EEN BETERE KIJK OP DE OPDRACHT VAN DE ARCHITECT TIJDENS HET BOUWPROCES EN VERTELT U MEER OVER DE ROL DIE DE ARCHITECT KAN VERVULLEN BIJ HET VERTALEN VAN UW WENSEN NAAR DE WERKE- LIJKHEID. Bouwmagazine.vlaanderen BOUWEN MET EEN ARCHITECT 10

Download hier de volledige krant - Regionaal Landschap Meetjesland
Villa d'Arte 3, 2017
Brochure Groene Lyceum 2017-2018
Villa d'Arte 5 2017
Binnenwerk 01 2018
Industrial Automation 05 2017
Rolluiken en poorten: - Bouwmagazines
Wonen - zomer 2012 - Wsn Nijkerk
Kwartaalblad Mensen met een Missie 2015 najaar
Magazine MijnVakbond Zorg Welzijn juni 2013 - CNV Publieke Zaak
In dit nummer - Habion
DIRECT “ Ik werk vanuit een combinatie van analyse ... - Direct Wonen