Views
1 year ago

The Workforce View in Europe 2017

adpnl-workforce-view-2017

Perspectieven op

Perspectieven op loopbaanontwikkeling Loopbaanontwikkeling is een belangrijke factor voor de betrokkenheid en het behoud van werknemers. Het is daarom nogal zorgelijk dat bijna een derde (31%) van alle Europese werknemers zegt dat hun werkgever hun loopbaanontwikkeling niet goed, of helemaal niet, ondersteunt. Sommige landen doen het hier beter dan andere en Spaanse, Nederlandse, Zwitserse en Britse werknemers voelen zich het meest ondersteund. Aan de andere kant van de schaal zegt 39% van de Franse werknemers dat zij geen doorgroeimogelijkheden heeft, het hoogste aantal van alle landen die aan dit onderzoek meededen. Hierna volgden Italië (35%) en Duitsland (34%). De kansrijke mogelijkheden in de IT- en telecommunicatiesector werden nogmaals benadrukt doordat werknemers in deze branche het vaakst melden (81%) goede doorgroeimogelijkheden te hebben. In tegenstelling tot werknemers in de detailhandel-, horecaen recreatiebranches, die het vaakst aangeven te weinig ondersteund te worden, en waarbij 36% van de werknemers zegt dat zij helemaal geen doorgroeimogelijkheden door hun werkgever aangeboden krijgt. Dit is wellicht te wijten aan de grote hoeveelheid korte-termijncontracten in deze sectoren. Uit de resultaten blijkt dat de leeftijd van grote invloed is op de carrièremogelijkheden en werknemers vinden dat zij minder doorgroeimogelijkheden krijgen naarmate zij ouder worden. De leeftijd werd daarnaast door bijna een vijfde (19%) van alle werknemers als de grootste belemmerende factor genoemd voor de loopbaanontwikkeling. Deze laatste opvatting werd door alle leeftijdsgroepen gedeeld, maar wat misschien niet zal verbazen: leeftijd is een groter probleem voor oudere werknemers en wordt door 46% van alle werknemers van 55 jaar en ouder genoemd. Werknemers in Nederland (24%) en Zwitserland (21%) zegt het vaakst dat leeftijd hun loopbaanontwikkeling in de weg staat. Hoewel mannen van mening zijn dat zij veel beter ondersteund worden in hun loopbaanontwikkeling dan vrouwen (72% tegenover 65%), vinden zij vaker dat leeftijd hun loopbaanontwikkeling in de weg staat (20% tegenover 17%). Meer vrouwen daarentegen, geven toe dat zij geen interesse hebben om verder door te groeien (8% vs 6%), terwijl 4% gelooft dat genderdiscriminatie de reden is achter het gebrek aan doorgroeimogelijkheden. Andere belangrijke factoren die werden genoemd als een belemmering voor de loopontwikkeling waren vriendjespolitiek (7%), en een gebrek aan mogelijkheden bij de huidige werkgever (7%). Bedrijven in Italië en Spanje hebben het grootste probleem met vriendjespolitiek (respectievelijk 12% en 11%), terwijl Spaanse werknemers tweemaal zo vaak als het Europees gemiddelde (8% tegenover 4%) het economisch klimaat noemt. Aan de andere kant is het interessant te zien dat 7% van werknemers in Europa zegt geen interesse te hebben in de mogelijkheden voor verdere loopbaanontwikkeling. Dit aantal stijgt tot 1 op de 6 (16%) werknemers van 55 jaar en ouder. Het percentage werknemers met dit standpunt is met name hoog in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, waar 13% tevreden is in hun huidige rol. Werkgevers die loopbaanontwikkeling ondersteunen 80 70 60 50 40 30 20 10 0 77% 80 80 76% 80 70 70 70 60 60 60 50 50 50 40 40 40 30 30 30 20 20 20 10 10 10 0 0 0 80 80 80 80 72% 70% 70 70 70 70 67% 66% 65% 60 60 60 60 50 50 50 50 40 40 40 40 30 30 30 30 20 20 20 20 Family needs 10 10 10 10 Lack 2 0 0 0 0 Lack 1 Family needs Lack 2 Lack 1 61% Family needs Lack 2 Lack 1 Family needs Lack 2 Lack 1 favourtism favourtism favourtism favourtism age age age age ES NL CH UK PL DE IT FR Family needs Family needs Family needs Family Lack 2 Lack 2 Lack 2 Lack 2

Werknemers die verwachten binnen een jaar bij het bedrijf te vertrekken 2016 2015 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 % CH PL UK ES DE IT NL FR De opkomst van de ‘gig economie’ Zelfstandig ondernemerschap en freelancen worden steeds populairder in Europa, waarbij nieuwe technologie en flexibelere manieren van (samen)werken mensen de vrijheid geeft om een andere manier van leven te kiezen. Het onderzoek toont zelfs aan dat meer dan twee derde (68%) van de Europese werknemers overweegt een eigen bedrijf te starten en/of te gaan freelancen en meer dan een kwart (26%) zegt dat zij actieve plannen hebben om dit te gaan doen. Een derde (34% en 33%) van alle werknemers in Nederland en Spanje denkt er actief over na om te gaan freelancen of voor zichzelf te beginnen, in tegenstelling tot Duitse en Franse werknemers waarvan bijna de helft (49% en 43%) zegt hiervoor geen belangstelling te hebben. Freelancen als nieuwe trend is het meest populair onder de milleniumgeneratie en 37% van 16-24 jarigen en 36% van 25-34 jarigen overweegt serieus om deze stap te zetten. Daarnaast vinden meer mannen dan vrouwen (29% tegenover 22%) dit een aantrekkelijke optie, ondanks het feit dat zowel mannen als vrouwen hierdoor meer flexibiliteit zouden kunnen krijgen. De voordelen van deze onafhankelijke levenswijze worden duidelijk gemaakt door mensen die al voor zichzelf werken en die een grotere arbeidsvoldoening melden (75% tegenover 70%). Deze motiverende factoren voor deze groep duiden ook op de reden waarom zij indertijd voor dit loopbaanpad hebben gekozen: naast inkomen, noemde 39% de mogelijkheid om te werken waar en wanneer zij willen en 30% een goed evenwicht tussen werk en privéleven.

Dibevo-Vakbald nr2-2017
OP HET DAK VAN NEW YORK - Afdeling
In dit nummer: Raadgevend congres zegt ja tegen De ... - FNV Bouw
OP HET DAK VAN NEW YORK - Afdeling
A Shaded View - de Idiots
View PDF Version - RePub - Erasmus Universiteit Rotterdam
Informatiebeleidsplan 2013-2017
THE SEXY JOB IN THE NEXT TEN YEARS… (DUTCH VERSION) “I ...
to view the full press release - Total 24 hours of Spa 2013
Basisinkomen
UWV Arbeidsmarktanalyse
De meest voorkomende vragen over kinderarbeid - Kerk in Actie
Download het infoblad - Dibevo
FNV Bouw wil verbetering koopkracht - Afdeling
De drie mythes van flexibel werken: - KantoorNomade
Bakker: 'Met dit plan is er werk voor iedereen' - FNV Horecabond