Views
1 year ago

The Workforce View in Europe 2017

adpnl-workforce-view-2017

Vaardigheden voor

Vaardigheden voor vandaag en morgen Training is uiterst belangrijk om ervoor te zorgen dat de werknemers over de vaardigheden beschikken die werkgevers nu en in de toekomst nodig hebben, en bevordert tevens de betrokkenheid en het behoud van het personeel. Hoewel 84% van werknemers de benodigde vaardigheden heeft om succesvol in hun functie te zijn, is dit een daling van vijf procentpunten ten opzichte van 2015. Dit geeft bovendien aan dat meer dan 1 op de 10 werknemers (16%) zich zorgen maakt over een gebrek aan bepaalde vaardigheden. Het vertrouwen in de eigen vaardigheden varieert aanzienlijk: van 91% onder Spaanse werknemers en 83% in het Verenigd Koninkrijk, tot 82% in Duitsland en slechts 75% in Polen. Elk land, met uitzondering van Spanje en Italië, heeft vergeleken met vorig jaar, een daling in het vertrouwen in de eigen vaardigheden gezien. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers. Mannen hebben iets meer vertrouwen in hun vaardigheidsniveau dan vrouwen (86% vs 81%). Ook hier zien wij de invloed van de leeftijd in de resultaten, waarbij de respondenten minder vertrouwen in eigen vaardigheden hebben naarmate zij ouder zijn. En hoewel 85% van de 16-24 jarigen en 88% van de 25-34 jarigen denkt dat zij over de nodige vaardigheden beschikt om succesvol te zijn, daalt dit percentage tot 80% voor werknemers van 55 jaar en ouder. Een en ander kan het gevolg zijn van de snelle veranderingen op het werk en nieuwe technologie, of minder aandacht voor de training van oudere werknemers. Met een vergrijzende bevolking en een stijging van de pensioengerechtigde leeftijd zou dit de werkgever stof tot nadenken moeten geven. Training is uiterst belangrijk om ervoor te zorgen dat de werknemers over de vaardigheden beschikken die werkgevers nu en in de toekomst nodig hebben Werknemers in de IT- en telecommunicatiesector (90%) en architectuur, techniek en de bouw (89%) hebben het meeste vertrouwen in de eigen vaardigheden, terwijl werknemers in sales, media en marketing (79%) en de detailhandel, horeca en recreatie (79%) het minst vertrouwen in eigen vaardigheden heeft. Dit suggereert een gebrek aan investering in training. Werknemers met de vaardigheden om succesvol te zijn 2016 2015 91% 91% 86% 86% 85% 92% 85% 93% 84% 92% 83% 88% 89% 82% 82% 75% ES IT FR CH NL UK DE PL 16 ADP Workforce View in Europe 2017

Ontwikkelingsbehoeften Huidige trainingsbehoeften Over 10 jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Talen Geavanceerde IT-vaardigheden Nieuwe technologie en apparatuur Functiespecifieke vaardigheden Leiderschap Communicatievaardigheden Strategie Onderhandelingsvaardigheden Branchekennis Financieel en begrotingen Nieuwe technologie en apparatuur Geavanceerde IT-vaardigheden Talen Communicatievaardigheden Sociale vaardigheden Functiespecifieke vaardigheden Zelfmotivatie Productiviteit Creativiteit Zelfmanagement IT en technologie Kennisgebaseerd Ondernemersvaardigheden Interpersoonlijk Vaardigheden voor de nieuwe wereld Technologie en globalisering zijn van grote invloed op het werk en de vaardigheden die werknemers willen ontwikkelen. Taal en geavanceerde ITvaardigheden zijn het meest gewild en bijna een kwart van de werknemers (23%) zegt dat zij op deze gebieden hulp nodig heeft. Een vijfde zou graag training krijgen in het gebruik van nieuwe technologie en apparatuur. Werknemers met de meeste interesse om in het buitenland te gaan werken zijn vooral geïnteresseerd in taalvaardigheden, met name Poolse (35%), Spaanse (31%) en Italiaanse (29%) werknemers. Werknemers in het Verenigd Koninkrijk en Nederland zeggen het minst vaak dat zij hulp nodig hebben met taalvaardigheden (respectievelijk 15% en 7%). Als wij 10 jaar vooruitkijken, blijven IT-vaardigheden dit plaatje domineren. Twee vijfde (41%) verwacht training nodig te hebben op het gebied van nieuwe technologie en apparatuur en 37% gelooft dat werknemers over geavanceerde IT-vaardigheden zullen moeten beschikken. Bijna een derde van de werknemers (31%) verwacht dat zij in de toekomst hulp nodig zullen hebben met hun taalvaardigheden, als gevolg van de toenemende globalisering. Europese werknemers verwachten ook dat er in de toekomst meer behoefte zal zijn aan ondernemersvaardigheden, waaronder zelfmotivatie (22%), productiviteit (22%), creativiteit (21%) en zelfmanagement (21%). Dit weerspiegelt de toenemende populariteit van zelfstandig ondernemerschap en freelancen als carrièremogelijkheid. Het lijkt erop dat deze opties in de toekomst nog aantrekkelijker zullen worden. ADP Workforce View in Europe 2017 17

Dibevo-Vakbald nr2-2017
In dit nummer: Raadgevend congres zegt ja tegen De ... - FNV Bouw
OP HET DAK VAN NEW YORK - Afdeling
OP HET DAK VAN NEW YORK - Afdeling
A Shaded View - de Idiots
Informatiebeleidsplan 2013-2017
View PDF Version - RePub - Erasmus Universiteit Rotterdam
THE SEXY JOB IN THE NEXT TEN YEARS… (DUTCH VERSION) “I ...
Basisinkomen
UWV Arbeidsmarktanalyse
to view the full press release - Total 24 hours of Spa 2013
De meest voorkomende vragen over kinderarbeid - Kerk in Actie
Download het infoblad - Dibevo
FNV Bouw wil verbetering koopkracht - Afdeling
De drie mythes van flexibel werken: - KantoorNomade
Bakker: 'Met dit plan is er werk voor iedereen' - FNV Horecabond