Views
1 year ago

The Workforce View in Europe 2017

adpnl-workforce-view-2017

De betrokkenheid van

De betrokkenheid van werknemers bevorderen Onderzoek toont aan dat betrokken werknemers productiever, loyaler en enthousiaster zijn en het is daarom geen verrassing dat werkgevers hier veel aandacht aan besteden. Het is bemoedigend dat bijna drie kwart (70%) van de werknemers in Europa zegt zeer tot vrij tevreden te zijn in hun huidige functie, waarbij minder dan 1 op 10 (9%) aangeeft dat zij ontevreden of zeer ontevreden zijn. De meest tevreden werknemers zien wij in Nederland (76%), Polen (74%) en Zwitserland (73%), wat tevens de meest optimistische landen zijn. Het minst tevreden zijn de werknemers in Italië, waar slechts twee derde (65%) zichzelf als zeer of vrij tevreden beoordeelt. Het Verenigd Koninkrijk heeft de grootste groep ontevreden werknemers (12%), in overeenstemming met de lagere score voor optimisme die elders in dit onderzoek wordt besproken. Ook hier zijn de werknemers in de IT- en telecommunicatiesector het meest positief. Deze sector heeft de meest tevreden werknemers vergeleken met alle branches (79% zegt zeer of vrij tevreden te zijn), terwijl slechts 65% van de werknemers in de detailhandel- en recreatiesector dat van zichzelf vindt. Een en ander weerspiegelt de bevindingen elders in dit onderzoek met betrekking tot optimisme, lengte van het dienstverband en loopbaanontwikkeling waarbij deze twee branches steevast grote tegenstellingen laten zien. Mannen zijn aanzienlijk meer tevreden dan vrouwen (73% tegenover 67%) en dit bevestigt nogmaals de andere bevindingen waarbij vrouwelijke werknemers minder optimistisch zijn en zich minder ondersteund voelen in hun loopbaanontwikkeling dan hun mannelijke collega’s. Gaat het alleen om geld? Motivatie en de betrokkenheid van werknemers zijn nauw met elkaar verweven. Betrokken werknemers zijn meer gemotiveerd en productiever. Hoewel talloze factoren van invloed zijn op het gevoel van betrokkenheid en de motivatie van de werknemers worden salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden door onze respondenten als de belangrijkste factor aangegeven. Bijna de helft (47%) van de werknemers noemt dit als een factor die belangrijker is dan alle andere factoren. Meest tevreden werknemers 76% 74% 71% 73% 68% 68% 68% 65% 18 ADP Workforce View in Europe 2017

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 47% Relatie met collega’s 30% Goed evenwicht werk en privéleven 28% Belangrijkste motiverende factoren Lof en waardering van het management 19% Vakantiedagen 18% Na geld, werd de relatie met collega’s door bijna een derde (30%) van werknemers als de grootste motiverende factor genoemd, op de voet gevolgd door een goed evenwicht tussen werk en privéleven (28%) en lof en waardering van het management (19%). Het is echter verontrustend dat 1 op de 20 werknemers in Europa (5%) zegt dat niets op dit moment hen motiveert of betrokken laat voelen. Dit aantal stijgt tot bijna 1 op de 10 werknemers in Frankrijk. Er is bovendien een aantal opmerkelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen voelen zich enigszins gemotiveerder door het salaris dan vrouwen (49% tegenover 44%). Het evenwicht tussen werk en privéleven is weer een grotere motiverende factor voor vrouwen dan mannen (31% tegenover 25%), wellicht omdat vrouwen van oudsher meer gezinsverantwoordelijkheden hebben. De resultaten laten bovendien een aantal grote verschillen tussen de diverse landen zien. Werknemers in Polen worden het meest gemotiveerd door salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden en bijna twee derde (65%) noemt dit als de grootste motiverende factor. Dit is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde. In tegenstelling hiermee zegt slechts 40% van de Spaanse werknemers dat geld hun grootste motiverende factor is. Werknemers in het Verenigd Koninkrijk worden het meest gemotiveerd door een goed evenwicht tussen werk en privéleven (33%) en het aantal vakantiedagen (23%), in tegenstelling tot hun collega’s in Nederland waar minder dan een kwart (22%) een goed evenwicht tussen werk en privéleven noemt. Het onderzoek laat tevens een aantal interessante tegenstellingen zien tussen de verschillende branches, waarbij werknemers in sales, media en marketing het meest gemotiveerd worden door geld (53%), en werknemers in het onderwijs het minst gemotiveerd worden door salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (37%). ADP Workforce View in Europe 2017 19

Dibevo-Vakbald nr2-2017
OP HET DAK VAN NEW YORK - Afdeling
In dit nummer: Raadgevend congres zegt ja tegen De ... - FNV Bouw
OP HET DAK VAN NEW YORK - Afdeling
A Shaded View - de Idiots
View PDF Version - RePub - Erasmus Universiteit Rotterdam
Informatiebeleidsplan 2013-2017
THE SEXY JOB IN THE NEXT TEN YEARS… (DUTCH VERSION) “I ...
to view the full press release - Total 24 hours of Spa 2013
Basisinkomen
UWV Arbeidsmarktanalyse
De meest voorkomende vragen over kinderarbeid - Kerk in Actie
Download het infoblad - Dibevo
FNV Bouw wil verbetering koopkracht - Afdeling
De drie mythes van flexibel werken: - KantoorNomade
Bakker: 'Met dit plan is er werk voor iedereen' - FNV Horecabond