Views
1 year ago

The Workforce View in Europe 2017

adpnl-workforce-view-2017

Voorwoord DON MCGUIRE,

Voorwoord DON MCGUIRE, PRESIDENT ADP EUROPE ESRA ALEV, VICE PRESIDENT ADP INTERNATIONAL MARKETING Snelle en voortdurende veranderingen zijn tegenwoordig gemeengoed, zowel op het werk als daarbuiten. De steeds snellere technologische ontwikkelingen, samen met directe communicatie en het delen van informatie, betekent dat men vrijwel dagelijks iets leest over een nieuwe innovatie; dat er altijd wel een nieuw idee voorhanden is dat uitgeprobeerd kan worden: een zowel spannende, overweldigende als vermoeiende situatie. Voor u als HR- en HCM (Human Capital Management)- specialisten is er echter één ding dat nooit verandert: het belang van uw mensen. De tools blijven zich voortdurend ontwikkelen en de technologie wordt op den duur weer door nieuwere technologie vervangen, maar de noodzaak om goed inzicht te hebben in uw personeelsbestand blijft onveranderd: wat houdt hen bezig, wat motiveert en inspireert hen en wat hebben zij nodig om hun mogelijkheden volledig te benutten? ADP helpt bedrijven deze vragen te beantwoorden en verschaft een passend kader waarbinnen de werknemers zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden. Wij zijn van mening dat technologie alleen waardevol is wanneer het uw mensen helpt om op het werk het beste in henzelf naar boven te halen – dat is de motivatie voor alles wat wij doen. The Workforce View in Europe 2017 onderzoekt, met bovenstaande in gedachten, de mening en houding van bijna 10.000 werknemers in acht Europese landen, werkzaam in verschillende branches. De bevindingen geven een uniek inzicht in de perspectieven, passies en uitdagingen van werknemers zoals ze die dagelijks op hun werk ervaren. Er is echter één ding dat nooit verandert: het belang van uw mensen Wij hopen dat dit rapport u helpt bij het bepalen van uw strategie om aan de behoeften van uw werknemers te voldoen, zowel nu als in de toekomst – waarbij de ‘human’ in HR centraal wordt gesteld. 4 ADP Workforce View in Europe 2017

Inleiding Europa is een smeltkroes van culturen, doelen en economische belangen en is voortdurend in beweging. Met de verwachte geleidelijke economische groei en een toenemende werkgelegenheid zijn er veel redenen om optimistisch te zijn. Tegelijkertijd vormen politieke onzekerheid, globalisering, de Brexit, immigratie en demografische verschuivingen voortdurende uitdagingen die het gezicht van Europa voor altijd zouden kunnen veranderen. Werkgevers en werknemers worden op het werk met hun eigen uitdagingen en kansen geconfronteerd waarbij technologie en nieuwe manieren van werken zorgen voor verbeterde efficiëntie, hogere productiviteit en meer flexibiliteit. Deze ontwikkelingen leiden tot een verandering in de houding en verwachtingen van werknemers, waarbij nieuw gedrag steeds meer als de norm zal worden gezien en nieuwe generaties de grenzen verleggen van wat mogelijk is. 'The Workforce View in Europe 2017' onderzoekt de standpunten en meningen van bijna 10.000 werknemers op het continent, waaronder Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De resultaten geven een goed inzicht in hoe werknemers denken over belangrijke aspecten op het werk, van trainingsbehoeften tot problemen met technologie, terwijl ze tegelijkertijd de schijnwerper zetten op nieuwe trends zoals de ‘gig economie’ en flexibel werken. Op een Europese arbeidsmarkt die nooit stil staat zijn innovatieve strategieën voor HCM en talent essentieel voor organisaties die voorop willen blijven lopen. Een goed inzicht in wat de werknemers bezighoudt vormt daarvoor een ideaal startpunt. Over het rapport 'The Workforce View in Europe in 2017' onderzoekt de houding van werknemers met betrekking tot de toekomst van werk. De resultaten geven belangrijke informatie over kwesties die van groot belang zijn voor bedrijven, zoals (internationaal) talent, loopbaanontwikkeling, het leren van nieuwe vaardigheden, betrokkenheid van werknemers, welzijn en technologie op het werk. Het onderzoek werd in juli 2016 door onafhankelijk marktresearchbureau Opinion Matters voor ADP uitgevoerd. De steekproef bestond uit 9.920 werkende volwassenen in acht landen in Europa: Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. ADP Workforce View in Europe 2017 5

Dibevo-Vakbald nr2-2017
In dit nummer: Raadgevend congres zegt ja tegen De ... - FNV Bouw
OP HET DAK VAN NEW YORK - Afdeling
OP HET DAK VAN NEW YORK - Afdeling
A Shaded View - de Idiots
Informatiebeleidsplan 2013-2017
View PDF Version - RePub - Erasmus Universiteit Rotterdam
THE SEXY JOB IN THE NEXT TEN YEARS… (DUTCH VERSION) “I ...
to view the full press release - Total 24 hours of Spa 2013
Basisinkomen
UWV Arbeidsmarktanalyse
De meest voorkomende vragen over kinderarbeid - Kerk in Actie
Download het infoblad - Dibevo
FNV Bouw wil verbetering koopkracht - Afdeling
De drie mythes van flexibel werken: - KantoorNomade
Bakker: 'Met dit plan is er werk voor iedereen' - FNV Horecabond