Views
1 year ago

The Workforce View in Europe 2017

adpnl-workforce-view-2017

Samenvatting Aarzelend optimisme Globalisering In overeenstemming met de economische en werkgelegenheidsvooruitzichten is het aantal werknemers dat optimistisch is (78%) enigszins gestegen in vergelijking met 2015 (77%). Poolse werknemers zijn het meest optimistisch (84%) terwijl Fransen dat het minst zijn (71%). Het aantal optimistische werknemers in Spanje en Italië is sinds 2015 met vier procent gestegen terwijl het aantal optimistische werknemers in het Verenigd Koninkrijk sinds vorig jaar de grootste daling laat zien (76% versus 81%). Werknemers in Italië (88%), Polen (86%) en Spanje (85%) geven het vaakst aan een baan in het buitenland te overwegen waarbij Duitsland als de meest aantrekkelijke bestemming wordt gezien (21%). Werknemers in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn het minst geneigd een baan in het buitenland te overwegen: bijna de helft van de werknemers geeft aan hier geen belangstelling voor te hebben. Vast op de carrièreladder Jobhoppen Bijna een derde van alle werknemers (31%) geeft aan dat hun werkgever hun loopbaanontwikkeling niet ondersteunt. Spaanse werknemers voelen zich het meest ondersteund (77%) terwijl de Fransen dat het minst voelen (61%). Leeftijd wordt door bijna een vijfde (19%) van alle respondenten als het grootste struikelblok voor de loopbaanontwikkeling genoemd. De ‘baan voor het leven’ wordt steeds minder populair en slechts een kwart van de werknemers verwacht de rest van hun carrière in hun huidige rol door te brengen, een daling van 13 procentpunten sinds 2015. De werknemers in Polen (15%) en het Verenigd Koninkrijk (21%) zijn het minst loyaal en de Italiaanse werknemers zijn het meest loyaal (33%). 6 ADP Workforce View in Europe 2017

Vaardigheden voor vandaag en morgen Bijna 1 op de 5 werknemers (16%) denkt dat zij niet de vaardigheden in huis hebben om hun werk goed uit te voeren. Dit is een stijging van vijf procentpunten vergeleken met 2015. Technische vaardigheden (23%) en de mondelinge communicatie (23%) worden hierbij het meest genoemd. Werknemers zijn zich bewust van de gevolgen van mondialisering en digitale innovatie op de werkplek. Financiële motivatie Zeven op de tien werknemers zijn tevreden of zeer tevreden in hun functie. Werknemers in Nederland zijn het meest tevreden (76%) en werknemers in het Verenigd Koninkrijk zijn het minst tevreden (13%). Voor bijna de helft (47%) van de Europese werknemers vormt het salaris en de beloning de grootste motivatie terwijl 1 op de 20 werknemers zegt dat niets op het werk hun motiveert. Flexibel werken In de langzame rij Hoewel 84% van de Europese werknemers een goed evenwicht tussen werk en privéleven heeft, ervaart 17% een hoge mate van stress. Flexibel werken is nog steeds een droom voor velen, met 65% die vaste uren werkt en 58% die vanaf een vaste locatie werkt. Poolse werknemers voelen zich het minst tevreden over het evenwicht tussen werk en privéleven (81%), hebben de hoogste stressniveaus (22%) en werken het minst vaak flexibel (vaste uren: 69%, vaste locatie: 63%). Langzame (30%) en verouderde (22%) technologie vormen voor Europese werknemers de grootste frustratie op IT-gebied, gevolgd door traag internet (22%). Mobiele technologie staat hoog op de verlanglijst waarbij een derde van de werknemers aangeeft dat zij een laptop nodig hebben (32%) en een vijfde (21%) een smartphone en/of tablet. ADP Workforce View in Europe 2017 7

Dibevo-Vakbald nr2-2017
OP HET DAK VAN NEW YORK - Afdeling
In dit nummer: Raadgevend congres zegt ja tegen De ... - FNV Bouw
OP HET DAK VAN NEW YORK - Afdeling
A Shaded View - de Idiots
View PDF Version - RePub - Erasmus Universiteit Rotterdam
Informatiebeleidsplan 2013-2017
THE SEXY JOB IN THE NEXT TEN YEARS… (DUTCH VERSION) “I ...
to view the full press release - Total 24 hours of Spa 2013
Basisinkomen
UWV Arbeidsmarktanalyse
De meest voorkomende vragen over kinderarbeid - Kerk in Actie
Download het infoblad - Dibevo
FNV Bouw wil verbetering koopkracht - Afdeling
De drie mythes van flexibel werken: - KantoorNomade
Bakker: 'Met dit plan is er werk voor iedereen' - FNV Horecabond