Views
1 year ago

The Workforce View in Europe 2017

adpnl-workforce-view-2017

Landschap voor

Landschap voor internationaal talent In overeenstemming met de economische en werkgelegenheidsvooruitzichten is het optimisme onder de Europese werknemers enigszins gestegen en meer dan driekwart (78%) van de respondenten is zeer of vrij optimistisch over de werkplek voor de komende vijf jaar. Dat is een stijging van één procentpunt ten opzichte van 2015. De meest optimistische landen hebben de beste economische vooruitzichten. Polen is het meest optimistisch van alle landen waarin dit onderzoek werd gehouden, met een significante stijging in het aantal optimistische werknemers ten opzichte van vorig jaar, gevolgd door Duitsland, Nederland en Zwitserland. We zien echter zelfs onder de minst optimistische landen dit jaar meer optimisme. Het aantal optimistische werknemers in Spanje en Italië is sinds 2015 met vier procentpunten gestegen (van 76% tot 80% en 68% tot 72%). De scherpste daling deed zich voor onder Britse werknemers (gedaald van 81% naar 76%). Dit cijfer wordt wellicht beïnvloed door de onzekerheid na het recente EUreferendum. Het optimisme onder Franse werknemers is ook teruggelopen, van 75% naar 71%, waarbij de zwakke groei in de economie en werkgelegenheid waarschijnlijk van invloed is op de houding van de werknemers. Er zijn bovendien verschillen te zien in de diverse branches. Optimisme is het grootst in de IT- en telecommunicatiesector, waar 85% zich positief voelt over de komende vijf jaar, vergeleken met slechts 71% van de mensen die in de kunst- en cultuursector werkt. Interessant is ook dat mannen iets optimistischer zijn dan vrouwen (80% vergeleken met 75%), terwijl jongere werknemers positiever tegenover de toekomst staan dan hun oudere collega’s. 85% van werknemers in de leeftijd van 16-24 jaar zegt zeer tot vrij positief te zijn, vergeleken met slechts 72% van werknemers die ouder zijn dan 55. Optimisme onder Europese werknemers 85 % 2016 2015 80 75 70 65 PL DE NL CH ES UK IT FR

20 8 11 16 18 De meest aantrekkelijke landen voor Europese werknemers 1. Duitsland 11. Zweden 13 17 2 3 7 14 9 1 6 15 5 4 10 2. Verenigd Koninkrijk 3. Frankrijk 4. Zwitserland 5. Oostenrijk 6. België 7. Spanje 8. Noorwegen 12. Noord-Amerika 13. Ierland 14. Denemarken 15. Luxemburg 16. Finland 17. Portugal 18. Rusland 9. Nederland 19. Azië-Pacific 10. Italië 20. IJsland 12 Noord-Amerika 19 Azië-Pacific Het beleid van Europa inzake het vrij verkeer van werknemers waarbij werknemers gemakkelijk binnen de interne markt in een ander land kunnen gaan wonen, werken of studeren is uniek. De resultaten laten echter sterke verschillen zien tussen sommige Europese werknemers als het om het werken in het buitenland gaat. Werknemers met minder arbeids- of loopbaanmogelijkheden in eigen land overwegen vaker om naar het buitenland te verhuizen. Vooral Italiaanse, Poolse en Spaanse werknemers vinden dit een aanlokkelijk vooruitzicht (respectievelijk 88%, 86% and 85%). Werknemers in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk overwegen minder vaak een baan in het buitenland waarbij bijna de helft van alle werknemers zegt dat zij geen interesse heeft in arbeidsmogelijkheden in het buitenland (43% and 46%). De verschillende branches laten bovendien tegenstellingen zien. Werknemers in IT en telecommunicatie hebben over het algemeen veel belangstelling voor internationale carrièremogelijkheden (87%) – misschien als gevolg van de grote vraag naar hun specifieke vaardigheden – vergeleken met slechts 63% van de werknemers in de gezondheidszorg die deze optie zouden overwegen. Mannen tonen meer interesse voor een baan in het buitenland dan vrouwen (82% tegenover 64%), en de kans dat iemand carrièremogelijkheden in het buitenland overweegt wordt minder naarmate de werknemers ouder zijn. Zo heeft 87% van werknemers tussen de 16 en 24 jaar hier belangstelling voor, vergeleken met slechts 56% van werknemers die 55 jaar of ouder zijn. Als de grootste economie in Europa is Duitsland een van de meest aansprekende landen voor werknemers die een stap op de internationale arbeidsmarkt willen wagen. Eén op de vijf Europese werknemers (21%) zegt dat zij een baan in Duitsland zouden overwegen – een aantal dat hoger is onder Spaanse (35%), Poolse (33%) Italiaanse (31%) en Nederlandse (29%) werknemers. De taal is hierbij duidelijk een beïnvloedende factor. Veel werknemers geven de voorkeur aan landen waar men dezelfde taal spreekt. Zo is Zwitserland populair onder Duitse, Franse en Italiaanse werknemers. Oostenrijk is de populairste optie voor de Duitsers, terwijl Duitsland en Frankrijk populair zijn onder de Zwitserse werknemers. Ondanks de taalbarrière is Spanje een geliefde arbeidsbestemming onder de Britten, waarbij het gunstigere klimaat wellicht een rol speelt. Interessant is ook dat werknemers die graag in het buitenland zouden werken, met name werknemers in Polen, Spanje en Italië, dezelfde werknemers zijn die aangeven dat zij hun taalvaardigheden willen verbeteren. Dit suggereert dat hun antwoord is gebaseerd op de wens om in het buitenland te werken. ADP Workforce View in Europe 2017 9

Dibevo-Vakbald nr2-2017
In dit nummer: Raadgevend congres zegt ja tegen De ... - FNV Bouw
OP HET DAK VAN NEW YORK - Afdeling
OP HET DAK VAN NEW YORK - Afdeling
A Shaded View - de Idiots
Informatiebeleidsplan 2013-2017
View PDF Version - RePub - Erasmus Universiteit Rotterdam
THE SEXY JOB IN THE NEXT TEN YEARS… (DUTCH VERSION) “I ...
Basisinkomen
UWV Arbeidsmarktanalyse
to view the full press release - Total 24 hours of Spa 2013
De meest voorkomende vragen over kinderarbeid - Kerk in Actie
Download het infoblad - Dibevo
FNV Bouw wil verbetering koopkracht - Afdeling
De drie mythes van flexibel werken: - KantoorNomade
Bakker: 'Met dit plan is er werk voor iedereen' - FNV Horecabond