BouwMagazine HERENTALS 2017-2018

imagazines

REGIO HERENTALS '17-'18

IN BOUWEN?

BOUWMAGAZINE.VLAANDEREN ■ VOOR BOUWERS & VERBOUWERS

REGIO HERENTALS - OLEN - WESTERLO - HERSELT - HERENTHOUT - GROBBENDONK - VORSELAAR - LILLE


BOUWONDERNEMING DE FREGGEL

BOUWONDERNEMING DE FREGGEL

Bouwonderneming de Freggel is een jong en dynamisch bouwbedrijf

uit Bouwonderneming Nijlen, bekend voor de Freggel duurzame is nieuwbouw een jong en en dynamisch kwaliteitsvolle bouwbedrijf verbouwingen,

uit Nijlen, zowel bekend traditioneel voor duurzame als eigentijds nieuwbouw modern. en kwaliteitsvolle

verbouwingen, zowel traditioneel als eigentijds modern.

– WIE IS WIE –

WIE IS WIE? Zaakvoerders zijn Nick Van der Sande – alias de Freggel

Brenda – en Dockx zijn vrouw zijn dagelijks Brenda Dockx nauw betrokken zijn dagelijks bij elk nauw project. betrokken bij

Zaakvoerders zijn Nick Van der Sande – alias de Freggel – en zijn vrouw

elk Hoewel project. Nick Hoewel met zijn Nick 17 met jaar zijn bouwervaring 17 jaar bouwervaring en Brenda met en meer Brenda dan

met 20 jaar meer commerciële dan 20 jaar ervaring commerciële zijn dat ervaring niet de zijn enige dat voorwaarden niet enige om

vandaag als aannemer voor een project gekozen te worden.

voorwaarden

– BOUWEN VANDAAG

om vandaag

EN MORGEN

als


aannemer voor een project gekozen

te ‘Onze worden. klanten worden overspoeld door informatie, wetgeving, nieuwe

materialen, verschillende technieken, hapklare – vaak onduidelijke

– offertes. Er is een grote nood aan communicatie, opvolging en

BOUWEN VANDAAG EN MORGEN: ‘Onze klanten worden overspoeld

samenwerking van dichtbij. Het bouwen van morgen moet ook aan heel

door wat eisen informatie, volstaan. wetgeving, nieuwe materialen, verschillende technieken,

Wij geven hapklare correct, – deskundig vaak onduidelijke en verstaanbaar – offertes. advies Er is een om ‘door grote nood het bos

aan de bomen communicatie, te kunnen opvolging zien.’ en samenwerking van dichtbij. Het

– VERTROUWEN –

bouwen

‘Het kostenplaatje

van morgen

is

moet

van bij

ook

het

aan

begin

heel

duidelijk

wat eisen

en

volstaan.

vooral zonder

Wij

geven onaangename correct, deskundig verassingen. en verstaanbaar advies om ‘door het bos

de Bij bomen een nieuwbouw te kunnen speelt zien.’ ook planning met andere aannemers en een

correct in te plannen verhuisdatum een grote rol.

Daarom is het belangrijk om ons aan een afgesproken schema te

VERTROUWEN: houden. Bij een ‘Het verbouwing kostenplaatje wordt is ook van wel bij eens het begin fases duidelijk gewerkt. en Of

vooral er ontstaat zonder een onaangename samenwerking verassingen. tussen wat Bij de een eigenaar nieuwbouw zelf kan speelt en wil

ook doen planning en wat wij met voor andere hem in aannemers het allergrootste en een vertrouwen correct in en te plannen onbezorgd

kunnen overnemen.’

verhuisdatum

– METEN IS WETEN

een


grote rol. Daarom is het belangrijk om ons aan

een Nick afgesproken komt ter plaatse schema voor te een houden. eerste Bij gesprek een verbouwing en/of de opmeting wordt ook via

wel uw eens architect in fases of op gewerkt. eigen verzoek. Of ontstaat Voor een ‘niet-constructurele samenwerking tussen werken’

wat

– werken

de eigenaar

waar geen

zelf kan

architect

en wil

voor

doen

nodig

en wat

is –

wij

maakt

voor

hij

hem

een

in

analyse

het

en gedetailleerde offerte. Bij ‘constructurele opdrachten’ werkt hij

allergrootste nauw samen vertrouwen met gekozen en onbezorgd architect kunnen en/of overnemen.’ ingenieur, bespreekt hij

METEN IS WETEN: Nick komt ter plaatse voor een eerste gesprek en/

de

of

plannen

de opmeting

en berekent

via uw

de

architect

prijs aan

of op

de

eigen

hand

verzoek.

van een

Voor

gedetailleerde

‘niet-constructurele

Bij werken’ akkoord – starten werken de waar werken geen en architect worden de voor fundamenten nodig is –

meetstaat.

stevig maakt en hij technisch een analyse zeer precies en gedetailleerde gezet. offerte. Bij ‘constructurele

De oplevering is zoals afgesproken en de nodige attesten worden

opdrachten’ werkt hij nauw samen met uw gekozen architect en/

afgeleverd.

– KLEIN of ingenieur, EN TOCH GROOTS bespreekt – hij de plannen en berekent de prijs aan de

Nick hand : ‘Wij van doen een gedetailleerde vanaf het eerste meetstaat. gesprek Bij tot akkoord de oplevering starten de alles werken zelf.

Een en klein worden team de met fundamenten eigen ervaren stevig mensen technisch in dienstverband zeer precies werkt gezet. mee

op de bouwplaats. Dat heeft als voordeel dat de lat heel hoog kan

liggen

De oplevering

en er geen

is

onnodige

zoals afgesproken

tijd en geld

en

van

de

de

nodige

klant verloren

attesten

gaat.

worden

Ik afgeleverd. ben er dan ook steeds als aanspreekpunt voor zowel de eigenaar

als de architect. Tot in de kleinste details wordt gewerkt met duurzame

technieken

KLEIN EN

en

TOCH

materialen

GROOTS:

die

Nick

een levenslange

: ‘Wij doen vanaf

garantie

het

bieden.’

eerste gesprek

– ZORGELOOS –

Brenda tot de oplevering vult hem aan alles door zelf. het Een helpen klein team kiezen met eigen en bij ervaren vragen mensen van de

eigenaar in dienstverband rond materialen, werkt mee de planning, op de bouwplaats. vragen rond Dat premies heeft als en voordeel is vaak

op dat de de werf lat voor heel de hoog opvolging. kan liggen en er geen onnodige tijd en geld van

Ze kijkt met haar commerciële achtergrond mee door de ogen van

de

de

bouwheer.

klant verloren

Ook

gaat.

het administratieve

Ik ben er dan ook

gedeelte

steeds

neemt

als aanspreekpunt

zij voor haar

rekening. voor zowel Wanneer de eigenaar we horen als hoe de architect. tevreden Tot onze in klanten de kleinste zijn details en we

mogen wordt terugkomen gewerkt met voor duurzame een nieuw technieken project of en we materialen worden doorverwezen, die een levenslange

dan weten we

garantie

dat we

bieden.’

goed bezig zijn.

– DE BOUW WAAR IK VAN HOU –

Brenda : ‘Onze reclame bestaat dan ook in de eerste plaats uit ‘mond

aan ZORGELOOS: mond’. ‘Telkens Brenda weer vult mee hem aan aan het begin door het van helpen een nieuwe kiezen ‘thuis’ en bij en

de vragen klantentevredenheid, van eigenaar daar rond doen materialen, we het voor. de planning, vragen rond

Belangrijke vragen die we onszelf blijven stellen zijn :

Hoe

premies

zou ik

en

willen

is vaak

dat iemand

op de werf

mijn

voor

huis

de

bouwt

opvolging.

? Hoe kan

Ze kijkt

ik tijdens

met haar

het

hele commerciële traject op iemand achtergrond rekenen mee ? Ben door ik de voldoende ogen van geïnformeerd de bouwheer. ? Blijft Ook

mijn het budget administratieve onder controle gedeelte ? neemt zij voor haar rekening. Wanneer

Voldoet

we horen

mijn

hoe

woning

tevreden

aan de

onze

nieuwe

klanten

eisen

zijn

en

en

vooral,

we mogen

is ze

terugkomen

duurzaam ?

Wanneer kan ik verhuizen ? En dat alles liefst zonder al te veel gedoe.

Dat voor is de een bouw nieuw waar project ik van of hou.’ we worden doorverwezen, dan weten we

dat we goed bezig zijn.

Centraleweg 22 - 2560 Nijlen • T. 0488/31 71 26 •T. 0486/99 93 03

info@defreggel.be • www.defreggel.be


VO

OR

WO

ORD

Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis maar een van de belangrijkste

beslissingen in uw leven. Het is een boeiende ervaring die veel fi jne momenten met zich meebrengt.

Maar het houdt ook duidelijke keuzes in waarmee u uw verdere leven geconfronteerd

blijft. Uw huis is dus meer dan een aantal vierkante meter en wat bakstenen of andere bouwmaterialen.

Het is in de eerste plaats uw leef- en beleefomgeving.

Om van uw huis ook uw thuis te maken, moet u er zich goed in voelen. Een huis moet niet

enkel mooi maar ook comfortabel en functioneel zijn. Een huis kan ook een identiteit hebben

die overeenstemt met uw persoonlijkheid, uw omgeving en uw cultuur.

Een architect kan u helpen om dat te bereiken. Hij fungeert als uw vertrouwenspersoon, luistert

naar uw wensen en heeft aandacht voor wat niet gezegd wordt. Zo kan hij een omgeving creëren

die uw behoeften en uw gevoelens weerspiegelt.

De Orde van Architecten is een publiekrechtelijke instantie die in 1963 werd opgericht op initiatief

van de wetgever. Om in België hun beroep te mogen uitoefenen, moeten architecten ingeschreven

zijn op de tabel van de Orde van Architecten of op de lijst van stagiairs.

De Orde van Architecten heeft tot taak de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep

van architect te bepalen en ze te doen naleven. Zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de

waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening

van hun beroep. Zij doet aangifte bij de rechterlijke overheid van elke inbreuk op de wetten en

reglementen tot bescherming van de titel en van het beroep van architect.

Op www.architect.be, de website van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad, vindt u informatie

voor de architect én de bouwheer waaronder ook een lijst met alle architecten in Vlaanderen

met hun contactgegevens.

ONZE DRIE WAARDEN:

KWALITEIT

We besteden de grootste zorg aan de kwaliteit van dit magazine, deze uitgave berust

op vakkennis door onze gespecialiseerde medewerkers, onze beproefde en doorzichtige

werkmethodes en onze veeleisende beroepsethiek.

INFORMATIE

Het is belangrijk dat de bevolking goed geïnformeerd wordt over hun rechten en

plichten, daarom trachten wij op een onafhankelijke manier, zowel op fi nancieel, politiek

als op ideologisch vlak tegemoet te komen aan de noden en zorgen voor een

goede dienstverlening in de bouwsector. We brengen in dit magazine heel wat nuttige

informatie in kaart en bieden een overzicht van de diensten, ruwbouw, afwerking,

interieur en tuin in de regio Herentals, Herentals, Olen, Westerlo, Herselt

Herenthout, Grobbendonk, Vorselaar en Lille.

AFGEBAKENDE MARKTT

Bouwmagazine Vlaanderen zal offi cieel verdeeld worden naar architecten, notarissen,

bouwarchitecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundige-, tuin- en landschapsarchitecten.

De publicatie wordt samengesteld uit verschillende redactionele bijdrages. Deze vormen

het voornaamste onderdeel van het magazine en bestaan uit nieuws en informatie.

Enerzijds zorgen eigen redacties en (freelance) journalisten zelf voor de aanlevering van

het nieuws. Naast de artikels zelf, wordt het magazine gevuld met advertenties. Het is

de troef van Bouwmagazine Vlaanderen dat we een nationaal bereik hebben, waarbij de

wil om deze uit te breiden in een duidelijk geprofi leerde omgeving primair aanwezig is.

Er is een duidelijk afgebakende markt, een duidelijke focus waardoor we exclusief en

dynamisch kunnen werken.

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk overgenomen worden of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle beelden gebruikt in Bouwmagazine Vlaanderen werden door

onze eigen fotografen genomen of worden verondersteld door derden ‘vrij van rechten’ te zijn aangeboden aan de

uitgever. Bouwmagazine Vlaanderen aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid wanneer beelden aangeleverd

door derden niet ‘vrij van rechten’ zijn. De adverteerder is verantwoordelijk voor de door hem ingezonden tekst,

foto’s en logo’s. De uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve informatie met betrekking tot de gegevens

van de bedrijven die terug te vinden zijn in Bouwmagazine Vlaanderen. De uitgever kan op geen enkele wijze

aansprakelijk gesteld worden voor ondervonden schade voortvloeiend uit fouten of onvolledigheden in de inhoud

van Bouwmagazine Vlaanderen.

Bouwmagazine.vlaanderen

COLOFON

BOUWMAGAZINE.VLAANDEREN '17 - '18

Regio Herentals – Olen – Westerlo – Herselt

Herenthout – Grobbendonk – Vorselaar – Lille

BOUWMAGAZINE VLAANDEREN

Grauwmeer 1/24 bus 19

3001 Leuven

info@bouwmagazine.vlaanderen

www.bouwmagazine.vlaanderen

T. 016 66 14 35

SALES EN MARKETING

Danny Van Hout

Rudi Mangelschots

Steve Corthaut

REDACTIE:

WONEN VLAANDEREN

Koning Albert II-Laan 19 bus 40,

B-1210 Brussel

www.vlaanderen.be

KONINKLIJKE FEDERATIE

VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

Bergstraat 30-34, B-1000 Brussel

www.notaris.be

ORDE VAN ARCHITECTEN

Kartuizersstraat 19/4

1000 BRUSSEL

www.ordevanarchitecten.be

VOORWOORD ARCHITECT

4


HO

STREVEN NAAR KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID, WANNEER

MEN BOUWT OF VERBOUWT, IS NIET MEER DAN LOGISCH. DE

“KWALITEIT GEGARANDEERD”

ARCHITECTEN IN BOUWMAGAZINE VLAANDEREN, UIT DEZE REGIO,

STAAN HIERVOOR GARANT ... HUN VAKMENSEN EVENZEER !

ZIJ WORDEN DAN OOK DOOR HUN AANBEVOLEN, OMDAT ZIJ U

DEZE KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID KUNNEN GARANDEREN.

AARZEL NIET OM HUN TE CONTACTEREN, WANNEER VOOR U

KWALITEIT GEGARANDEERD MOET ZIJN!

VEEL PLEZIER EN SUCCES !!!!

5

INLEIDING

Bouwmagazine.vlaanderen


8

ARCHITECTEN

36

DIENSTEN

40

RUWBOUW

64

AFWERKING

92

INTERIEUR

98

TUIN

108

FINANCIEEL PLAN

112

NOTITIES

Bouwmagazine.vlaanderen

ARCHITECT INHOUD 6


BOUWEN&

VERBOUWEN

ARCHITECT WIM DAMS

uit Westerlo vertrekt van creatieve plannen als basis

voor een functionele woning. De inbreng van de

bouwheer is altijd cruciaal: Wim Dams vertaalt uw

wensen naar architectuur en verwerkt ze naadloos in

de plannen. De combinatie van originaliteit en een

up-to-date kennis van het vak, dat zijn de garanties

voor een geslaagd project.

7 ARCHITECT

Bouwmagazine.vlaanderen


PROFESSIONELE AANPAK

Professionalisme staat voorop bij elk project van Wim Dams, of

het nu gaat om het ontwerp van een nieuwbouwwoning, appartementen

of aanpassingen aan uw bestaande huis. Want een

huis bouwen is meer dan het ontwerp: ook de uitvoering, de kwaliteits-,

proces- en kostenbewaking zijn van groot belang.

BELANG VAN DE BOUWHEER

Samenwerking, dat is een andere troef waar ons bureau veel belang

aan hecht. Vanaf het prille begin van het creatieve proces

wordt de bouwheer nauw betrokken bij het hele proces. Het is de

enige manier om creativeit te koppelen aan functionaliteit, en

ook uw ideeën, wensen en noden te verwerken in de plannen.

OLENSEWEG 215 | 2260 WESTERLO | 014 54 66 86 | 0495 79 27 97 | WWW.ARCHITECTWIMDAMS.BE

Bouwmagazine.vlaanderen

ARCHITECT

8


R

CHI

TE

CT

9

ARCHITECT

Bouwmagazine.vlaanderen


EEN HUIS BOUWEN OF VERBOUWEN IS ÉÉN VAN DE MEEST

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN IN UW LEVEN. HET IS EEN

UITERMATE BOEIENDE ERVARING DIE VEEL FIJNE EN INTENSE

MOMENTEN MET ZICH MEEBRENGT. BOUWEN OF VERBOUWEN

HOUDT OOK IN DAT U EEN HELE REEKS INGRIJPENDE BESLIS-

SINGEN MOET NEMEN DIE GEVOLGEN HEBBEN VOOR UW VER-

DERE LEVEN. UW THUIS IS VEEL MEER DAN EEN AANTAL KUBIE-

KE METERS BAKSTEEN, HOUT, GLAS EN BETON. IN DE EERSTE

PLAATS IS HET UW LEEFEN BELEEF OMGEVING.

OM VAN UW HUIS UW THUIS TE MAKEN, MOET U ER ZICH GOED

IN VOELEN. EEN HUIS MOET NIET ENKEL MOOI ZIJN, MAAR OOK

COMFORTABEL, FUNCTIONEEL ÉN ENERGIEZUINIG. ELK HUIS

HEEFT ZIJN EIGEN IDENTITEIT EN WEERSPIEGELT DE PERSOON-

LIJKHEID EN CULTUUR VAN HAAR BEWONERS. EEN ARCHITECT

IS DE BEST GEPLAATSTE PERSOON OM EEN LEEF OMGEVING

TE CREËREN DIE HET BEST AANSLUIT BIJ UW BEHOEFTEN EN

GEVOELENS.

HIJ FUNGEERT ALS UW VERTROUWENS PERSOON EN LUISTERT

NAAR UW WENSEN. HIJ HELPT U DOORHEEN ALLE ADMINIS-

TRATIE, ONTWERPT EN BEGELEIDT EN ADVISEERT U BIJ DE

AANBESTEDING EN DE UITVOERING VAN DE WERKEN.

DEZE BROCHURE GEEFT U EEN BETERE KIJK OP DE OPDRACHT

VAN DE ARCHITECT TIJDENS HET BOUWPROCES EN VERTELT

U MEER OVER DE ROL DIE DE ARCHITECT KAN VERVULLEN BIJ

HET VERTALEN VAN UW WENSEN NAAR DE WERKELIJKHEID.

Bouwmagazine.vlaanderen

BOUWEN MET EEN ARCHITECT

10


11 ARCHITECT

Bouwmagazine.vlaanderen


Bouwmagazine.vlaanderen

ARCHITECT

12


Een accurate vertaling

van de wensen van de klant...

13 ARCHITECT

Bouwmagazine.vlaanderen


Een accurate vertaling van de wensen van de klant vormt de basis van

elke opdracht, samen met een grondige analyse van omgeving, bouwplaats

of gebouw.

Hedendaagse vormgeving, functionaliteit, optimale lichtinval, voelbaar materiaalgebruik

en ruimtebeleving zijn sleutelwoorden in het ontwerpproces.

Ook budget, technische haalbaarheid en energiebeheer worden niet uit

het oog verloren.

SERVAAS DAEMSSTRAAT 17 | 2200 NOORDERWIJK | T. 014 23 68 64

INFO@WB-ARCHITECT.BE | WWW.WB-ARCHITECT.BE

Bouwmagazine.vlaanderen

ARCHITECT

14


Architectuur is beleving - de beleving

van de ruimte rondom. Gezelligheid,

openheid of veiligheid, het zijn maar

een klein aantal van de gevoelens die de ruimte rondom

je kan opwekken. In elk ontwerp trachten wij steeds de gedachten

en de belevingswaarden van de klant te vertalen

naar een persoonlijk concept.

Andere belangrijke kernbegrippen die een rol spelen in ons

ontwerpproces zijn duurzaamheid – esthetiek en comfort.

Het samenspel tussen deze 3 factoren is eveneens essentieel

in de beleving van de ruimte en bepaalt in belangrijke

mate mee de kwaliteiten van de architectuur. We proberen

constant op de hoogte te blijven van de meest recente

ontwikkelingen en evoluties hieromtrent.

Voor elk project gebeurt de opvolging op maat van de klant,

waarbij rekening wordt gehouden met het individuele bouwbudget

en de termijn waarover de werken worden gepland.

Het ontwerp dat op die manier ontstaat is uniek, aangepast

aan de randvoorwaarden die eigen zijn aan elk project

en afgestemd op de persoonlijke levenssfeer van onze

klanten.

Contacteer ons vrijblijvend voor een eerste afspraak.

ARCHITECT

Bouwmagazine.vlaanderen


TRAMSTRAAT 8

2260 WESTERLO

T. 014 86 98 89

INFO@SARAHTHEEUWS.BE

Bouwmagazine.vlaanderen

ARCHITECT


17

ARCHITECT

ARC

HIT

ECT

BE

Bouwmagazine.vlaanderen


UW ARCHITECT VINDEN

De snelste en meest eenvoudige manier om een architect

te vinden is via het internet. De kans dat u de architect

van uw dromen vindt, wordt echter groter als u wat grondiger

te werk gaat. Informeer bij familieleden, vrienden,

kennissen, collega’s en vaklui naar hun ervaringen met

een architect. Ga woningen bekijken die door hun architect

ontworpen zijn. Doorblader tijd schriften en andere

publicaties. Kijk goed rond wanneer u onderweg bent en

bel aan wanneer u een woning ziet die u bevalt. Vraag naar

de naam van de architect, hoe hij te werk is gegaan en hoe

de samenwerking met hem is verlopen. De meeste bouwheren

zullen blij zijn met de belangstelling die u toont en u

graag meer vertellen over hun bouwavontuur. U kunt ook

deelnemen aan openhuizenevenementen zoals “Mijn Huis

Mijn Architect” en “De Vlaamse Renovatiedag”.

De lijst van bij de Orde ingeschreven architecten vindt u

terug op de website van de Orde van Architecten – Vlaamse

Raad: www.architect.be.

BTW-VERMINDERING

VOOR RENOVATIE EN/OF

HERSTELLINGSWERKEN

Voor bepaalde renovatie- en/of herstellingswerken aan woningen

ouder dan 10 jaar die uitsluitend gebruikt worden als

privéwoning, of woningen waarvan slechts een bijkomstig

gedeelte dient om uw beroep uit te oefenen, kunt u een verlaagd

btw-tarief genieten van 6% in plaats van 21%.

Om recht te hebben op het verlaagd tarief van 6% moet u

de eindgebruiker zijn (eigenaar, vruchtgebruiker of huurder)

aan wie de werken worden gefactureerd. Het verlaagd tarief

geldt voor de volledige factuur, materialen én uitgevoerd

werk, van diensten geleverd door algemene aannemers,

metselaars, stukadoors, loodgieters …

Onder bepaalde voorwaarden is het verlaagd BTW-tarief van

6% ook van toepassing op de afbraak en de daarmee gepaard

gaande heropbouw van woningen. Meer informatie

over de voorwaarden en uitzonderingen van de btw van 6%

bij renovatie en/of herstellingswerken vindt u op de website

van de FOD Financiën.

Op het ereloon van de architect geldt wel nog steeds het

wettelijk het btw-tarief van 21%.

Bouwmagazine.vlaanderen

UW ARCHITECT ARCHITECT VINDEN

18


Bouwen of verbouwen? Bij FERM architetuur

kan u terecht voor een intensieve

professionele begeleiding van uw bouwproject.

Met aandacht voor duurzaamheid & functionaliteit,

met veel oog voor detail, lichtinval & ruimtelijkheid

wordt een ontwerp gemaakt op maat

van uw wensen & binnen de grenzen van uw budget.

Door energiebewuste maatregelen & door

creatief om te gaan met de beschikbare ruimte

halen we het maximale uit het beschikbare budget.

Je droomwoning bouwen of verbouwen doe je maar

één keer. FERM architectuur biedt je daarom een

totaalconcept van je droomwoning. Een budget is

helaas niet onuitputtelijk, daarom bieden wij

een eindvisie zodat je steeds weet waar je op

lange termijn naar toe werkt. Wij houden, indien

gewenst, rekening met een gefaseerde uitvoering

om de financiële last in de tijd te spreiden. We

evalueren welke investeringen het meest renderen

en welke werken in de eerste fase moeten worden

uitgevoerd om latere verbouwingswerken en/of uitbreidingen

te vereenvoudigen. FERM architectuur

biedt u een totaalplan met een doordachte visie.

Vol enthousiasme gaan we samen op zoek naar het

meest geschikte ontwerp voor u en uw gezin.

Wij ontwerpen op maat van jouw gezin vandaag,

en voor jouw gezin in de toekomst. Kleine kinderen

worden immers groot en ook u wordt een dagje

ouder. Een woning van FERM architectuur is

steeds aanpasbaar aan levenslang wonen zodat u

tot uw oude dag kan genieten van uw droomwoning.

Interesse om samen jouw plannen te bespreken?

Contacteer FERM architectuur voor een vrijblijvende

afspraak.

19 ARCHITECT

Bouwmagazine.vlaanderen


Bouwmagazine.vlaanderen

ARCHITECT

20


KANTOOR NOTARIS TONGERLO KANTOOR NOTARIS TONGERLO VEERLE OEVEL

Vicky Menten

ARchiViC

21 ARCHITECT

WONING MET WINKELRUIMTE TE HERSELT

Bouwmagazine.vlaanderen


HERSELT GROBBENDONK GROBBENDONK

HERSELT

VOORTKAPEL

ARchiViC is een kleinschalig bureau opgericht door Vicky Menten.

Hierdoor heeft ze steeds een rechtstreeks en persoonlijk contact

met de opdrachtgever. ARchiViC begeleidt en adviseert de bouwheer doorheen

het gehele bouwproces. Dit van het eerste voorontwerp tot realisatie

van het bouwproject met de nodige begeleiding en coördinatie op maat

van het project. Elk gebouw is uniek en wordt ontworpen a.d.h.v. de specifi

eke wensen van de bouwheer, rekening houdend met de omgeving, oriëntatie,

bouwvoorschriften en allerhande andere eisen en normen. Energiebewust

bouwen is er één van… we vinden het belangrijk om beter te doen dan

de huidig oplegde norm en vb. te streven naar E30 of lager.

Overzicht werkterrein :

ARchiViC spitst zich voornamelijk toe op de individuele woningbouw, zowel

nieuwbouw als verbouwingen, zowel een kleine aanbouw als een totaal renovatie,

maar ook meergezinswoningen en appartementen al dan niet in combinatie

met kantoor of winkelruimte.

TONGERLOSTRAAT 11A | 2260 WESTERLO (OEVEL) | T. 014 - 85 42 14 | GSM 0497 - 88 29 97

ARCHIVIC@TELENET.BE | WWW.ARCHIVIC.BE

Bouwmagazine.vlaanderen

ARCHITECT

22


De leeFwerelD VaN De bOUwHeer

De leeFwerelD VaN De bOUwHeer

De leeFwerelD VaN De bOUwHeer

Architectuur verandert samen met het menselijk bestaan. Het is een kwestie van idee en draait om rede, niet om bevliegingen of

smaak. Architectuur is niet louter decoratie of functie, maar wel een anticiperen op het bestaan. Het bestaan is voor ieder van ons

Architectuur verschillend en verandert geeft daarom samen steeds met het een menselijk individuele bestaan. en persoonlijke Het is een noot. kwestie van idee en draait om rede, niet om bevliegingen of

Architectuur

smaak. Architectuur

verandert

is

samen

niet louter

met het

decoratie

menselijk

of functie,

bestaan.

maar

Het

wel

is een

een

kwestie

anticiperen

van idee

op het

en

bestaan.

draait om

Het

rede,

bestaan

niet om

is voor

bevliegingen

ieder van

of

ons

smaak.

verschillend

Architectuur

en geeft

is niet

daarom

louter

steeds

decoratie

een individuele

of functie, maar

en persoonlijke

wel een anticiperen

noot.

op het bestaan. Het bestaan is voor ieder van ons

verschillend

Zo hebben

en

we

geeft

allemaal

daarom

een verwachtingspatroon

steeds een individuele

dat

en

voortvloeit

persoonlijke noot.

uit de vraag ‘wat willen we doen in huis ?’. Dit is afhankelijk

Zo van hebben de levensstijl we allemaal (bestaansfi een verwachtingspatroon losofi e) die men erop dat nahoudt, voortvloeit de

Zo

uit bezigheden

hebben vraag die

we allemaal

‘wat er gaan willen plaatsvinden,

een

we

verwachtingspatroon

doen de huis relatie ?’. Dit die

dat

is men

voortvloeit

afhankelijk creëert

uit

van ten opzichte

de

de

vraag

levensstijl van de

‘wat willen

(bestaansfi andere

we doen

losofi huisgenoten

in

e)

huis

die

?’.

men de

Dit

erop bezoekers,

is afhankelijk

nahoudt, de

van

bezigheden fantasie en inspiratie

de levensstijl

die er

(bestaansfi

gaan van plaatsvinden, zowel bouwheer

losofi e) die

de

men

relatie als architect.

erop

die

nahoudt,

men Maar creëert de

de

bezigheden

ten weg opzichte naar creatie

die

van is

er gaan

de lang andere en bezaaid

plaatsvinden,

huisgenoten met hindernissen.

de relatie

en

die bezoekers,

men creëert

de

ten

fantasie

opzichte

en

van

inspiratie

de andere

van zowel

huisgenoten

bouwheer

en

als

de

architect.

bezoekers,

Maar

de

de

fantasie

weg Een naar woning

en inspiratie

creatie is de is weerspiegeling

van

lang

zowel

en bezaaid van

bouwheer

met de

als

hindernissen. individualiteit van de

architect. Maar de

bewoner, niet van de architect. De architect dient met beide

weg naar creatie is lang en bezaaid met hindernissen.

Een voeten woning ‘de is leefwereld de weerspiegeling van de bouwheer van de individualiteit staan’, zodat van de

Een

bewoner, zijn

woning

niet eigen

is de

van opvatting

weerspiegeling

de architect. over wonen

van

De

de

architect en de belevenis

individualiteit

dient met hiervan

van

beide

de

bewoner,

voeten kan ervaren in

niet

‘de in

van

leefwereld zijn woning.

de architect.

van de

De

bouwheer

architect

te

dient

staan’,

met

zodat

beide

de

voeten

bewoner

in ‘de

zijn

leefwereld

eigen opvatting

van de

over

bouwheer

wonen en

te

de

staan’,

belevenis

zodat

hiervan

de

bewoner

kan ervaren

zijn eigen

in zijn

opvatting

woning.

over wonen en de belevenis hiervan

kan ervaren in zijn woning.

6 www.bouwmagazine.vlaanderen

DIENSTEN

6 23 www.bouwmagazine.vlaanderen

ARCHITECT

DIENSTEN

6 www.bouwmagazine.vlaanderen

DIENSTEN

Bouwmagazine.vlaanderen

LIER_2016_BOUWMAPAZINE_CC_220x297.indd 6 25/08/16 19:01

LIER_2016_BOUWMAPAZINE_CC_220x297.indd 6 25/08/16 19:01


Architectuur komt tot leven bij de gratie van de verrassing

Doorheen de ruimten van een woning, die elk hun eigen identiteit (kunnen) hebben, moet men zich kunnen bewegen in een ‘promenade

architecturale’.

Architectuur

Thema

komt

van

tot leven

de wandeling

bij gratie

is de verrassing,

van de verrassing

die tot verwondering leidt en aanspoort tot doorlopen en verder op ontdekking

gaan. Gedurende deze wandeling, waar de zon de architecturale leidraad moet worden, wordt er verwezen naar onze band met de hemel,

de

Doorheen

lucht, de aarde

de ruimten

en het

van

water.

een

Dit

woning,

impliceert

die elk

licht,

hun

ruimte

eigen

en

identiteit

verbondenheid

(kunnen)

met

hebben,

de natuur.

moet men zich kunnen bewegen in een ‘promenade

architecturale’. Thema van de wandeling is de verrassing, die tot verwondering leidt en aanspoort tot doorlopen en verder op ontdekking

gaan. Gedurende deze wandeling, waar de zon de architecturale leidraad moet worden, wordt er verwezen naar onze band met de hemel,

de lucht, de aarde en het water. Dit impliceert licht, ruimte en verbondenheid met de natuur.

DIENSTEN

Bouwmagazine.vlaanderen

DIENSTEN

www.bouwmagazine.vlaanderen 7

ARCHITECT

24

www.bouwmagazine.vlaanderen 7

LIER_2016_BOUWMAPAZINE_CC_220x297.indd 7 25/08/16 19:01


M-Photography

M-Photography M-Photography M

M-Photography

Wie

Valerie Willems ir.architect bvba is een jong architectenbureau gevestigd te Grobbendonk.

Valerie Willems studeerde in 2006 met grote onderscheiding af als Burgerlijk Ingenieur-Architect aan het departement ASRO van

de Katholieke Universiteit te Leuven.

Na een 4-tal jaar gewerkt te hebben op een architectenbureau te Antwerpen startte ze haar eigen zaak.

M-Photography

16 i-magazines.be

DIENSTEN


M-Photography M-Photography M-Photography

Visie

Eikenlei 41 - 2280 Grobbendonk

T. 0474 209 324

info@v2v-architect.be

www.v2v-architect.be

Een goed ontwerp kan maar tot stand komen door middel van dialoog.

Dialoog met de opdrachtgever, maar ook met de omgeving, het terrein of

het bestaande gebouw als het om een renovatie- of verbouwingsproject

gaat. Daar die dialoog telkens anders is, zal ook elk project een grote

eigenheid vertonen.

Naast een grote eigenheid zijn ook een goede organisatie, duurzaam

materiaalgebruik en energiezuinig bouwen kenmerken die telkens

terugkomen bij een goed ontwerp.

M-Photography

Bouwmagazine.vlaanderen

ARCHITECT

26


EENGEZINSWONING - EDEGEM

27 ARCHITECT

EENGEZINSWONING - GROBBENDONK Bouwmagazine.vlaanderen

EENGEZINSWONING - GROBBENDONK


EENGEZINSWONING - GROBBENDONK

EENGEZINSWONING - EDEGEM

EENGEZINSWONING - GROBBENDONK

RENOVATIE HOEVE - OLEN

ONTWERPATELIER PETER JANNES

KONING BOUDEWIJNLAAN 5 | 2250 OLEN

014 26 67 39

OA@ONTWERPATELIER.BE

WWW.ONTWERPATELIER.BE

Fotografi e: Liesbeth Goedschalckx

Bouwmagazine.vlaanderen

ARCHITECT

28


29

ARCHITECT

Bouwmagazine.vlaanderen


EEN EERSTE GESPREK

Een verkennend gesprek met een architect kan vrijblijvend zijn, dus

zonder dat één van de partijen zich verder verbindt. Een vaste regel is

dit echter niet, het is dan ook aan te raden om de eventuele vergoeding

van bepaalde prestaties van bij het begin te bespreken.

Een eerste gesprek is een goede manier om nader kennis te maken,

standpunten toe te lichten en zaken te vergelijken. De architect kan u

zijn opvattingen over het beroep toelichten, referenties tonen en zijn

manier van werken omschrijven. Hij stelt u daarbij vragen over uw

wensen en uw huidige en toekomstige verwachtingen.

Geef uw architect zoveel mogelijk informatie: hoe duidelijker u uw

leefgewoonten en verwachtingen omschrijft, hoe beter de architect

zijn voorontwerp op uw wensen kan laten afstemmen. Ook kleine

details kunnen van groot belang zijn om van uw toekomstige huis

een echte thuis te maken.

Blijft u na het eerste gesprek met twijfels zitten, aarzel dan zeker niet

om een andere architect te raadplegen. Maak wel duidelijke afspraken

over de manier waarop de eerste bespreking wordt beëindigd.

Als u meent de geschikte architect gevonden te hebben, kunt u hem

of haar een verdere opdracht geven.

EEN ARCHITECT SCHAKELT U

BEST ZO VROEG MOGELIJK IN

Betrek uw architect al bij uw allereerste plannen, hoe vaag die misschien nog zijn. Laat hem al meedenken over de aankoop van een bouwterrein

of een bestaand gebouw. Een architect die van bij het prille begin wordt ingeschakeld, kan het potentieel van uw bouwgrond bekijken,

helpen bij het inschatten van uw budget en u al een eerste beeld geven van hoe uw toekomstige woning er zou kunnen uitzien. Sommige

architecten rekenen zo’n eerste contact niet aan, anderen vragen een uurloon of een vast bedrag. Aarzel niet om hierover vooraf duidelijke

afspraken te maken.

Bouwmagazine.vlaanderen

EEN EERSTE ARCHITECT GESPREK

30


architectuur - interieurarchitectuur - tuinontwerp

DOEL

Het doel is om prikkelende architectuur te maken

met bijzondere aandacht voor de eisen

van de bouwheer, de ruimtelijke kwaliteiten, de

duurzaamheid van constructies en budgetbeheersing.

UITDAGING

Elk project, hoe éénvoudig of complex ook,

wordt aangevat als een uitdaging om boeiende

architectuur te leveren.

PARTNERS

Voor specifi eke studies zoals veiligheidscoördinatie,

EPB-verslaggeving, stabiliteit, technieken, enz.

wordt beroep gedaan op externe partners.

31 ARCHITECT

Bouwmagazine.vlaanderen


ENERGIEBEWUST ARCHITECT

Als energiebewust architect wordt uitermate veel

aandacht besteed aan energiebesparende maatregelen

en gebruik van duurzame materialen. Dit

echter steeds zonder het architecturale karakter

van het ontwerp uit het oog te verliezen.

Bouwmagazine.vlaanderen

ARCHITECT

32


CO NT

RA

CT

Bouwmagazine.vlaanderen

33

ARCHITECT

Bouwmagazine.vlaanderen


HET CONTRACT

MET DE ARCHITECT

Voor u de architect belast met een volledige opdracht, kunt u een

overeenkomst sluiten voor bijvoorbeeld een haalbaarheids onderzoek,

al dan niet met voorafgaand onderzoek van de stedenbouwkundige

mogelijkheden, een eerste kostenraming of zelfs een

ontwerp - voorstel. Dit kan een afzonderlijke opdracht zijn die vastgelegd

wordt in een precontract dat later uitgebreid kan worden naar

een contract voor een volledige opdracht.

De architect kan in die eerste fase al nagaan of uw wensen budgettair

en stedenbouwkundig wel haalbaar zijn. Mochten uw dromen

toch onrealistisch blijken te zijn, dan kan een beperkte opdracht u

veel nutteloze kosten en een hoop tijdverlies besparen.

Als u het eens bent over zijn taak en honorarium, dan legt u de

samen - werking met de architect vast in een contract. Dit contract

wordt in het belang van beide partijen het best ondertekend op het

moment dat de noodzakelijke gegevens voor de overeenkomst voldoende

gekend zijn. Het contract is een belangrijk document en bewijsstuk

bij een mogelijke confl ictsituatie. Stel het dus duidelijk en

ondubbel - zinnig op en som ieders rechten en plichten zo volledig

mogelijk op.

Er bestaan weliswaar modelcontracten, maar u moet een overeenkomst

opmaken die aangepast is aan uw specifi eke situatie. Naast

de algemene zaken zoals de volledige identiteit van beide partijen en

de gegevens van de bouwplaats en het project, omvat de overeenkomst

ook een omschrijving van de opdracht en de gegevens inzake

de verzekering. In het contract moet ook vermeld staan hoe het

ereloon bepaald zal worden en welke de betalings - modaliteiten zijn.

In het contract kunt u opnemen welk budget u ter beschikking stelt.

Let er op of de btw en het ereloon al dan niet in dit bedrag zijn inbegrepen.

Een van de taken van de architect houdt in dat hij uw

budget onder controle moet houden. Bestaat het risico dat het budget

drastisch wordt overschreden, dan moet de architect dit signaleren.

Logischerwijs kunnen er sneller onvoorziene situaties opduiken

bij een renovatie of verbouwing dan bij een nieuwbouw.

Bouwmagazine.vlaanderen

HET ARCHITECT CONTRACT

34


DI

EN

ST EN

DIENSTEN

35 ARCHITECT

Bouwmagazine.vlaanderen


Bouwmagazine.vlaanderen

ARCHITECT DIENSTEN

36


WAT IS EEN ENERGIELENING ?

Met een energielening kunt u werken fi nancieren waardoor u energie zal

besparen in uw bestaande woning of om uw nieuwbouwproject nog

energiezuiniger te maken. U kunt maximum 10.000 euro lenen. Dit

bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. De

intrest bedraagt 0 % of 2 %. U kunt een energielening aanvragen bij

een Energiehuis of een Lokale Entiteit voor uw gemeente. U hoeft dus

niet via uw bankinstelling te lenen. U kunt enkel een energielening aanvragen

als er voor uw gemeente zo’n Energiehuis is. Er zijn Energiehuizen

in quasi alle Vlaamse gemeenten. Wie kan een energielening

afsluiten ? Iedereen kan een energielening krijgen voor een woning die

hij / zij bewoont of verhuurt. Het moet steeds gaan over een hoofdverblijfplaats

voor een natuurlijk persoon.

De personen die kunnen genieten van de 0 % rentevoet (zie hoger),

kunnen in bepaalde gevallen genieten van extra begeleiding bij de uitvoering

van de werken.

ZE KRIJGEN GRATIS HULP OM :

• te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd ;

• prijsoffertes aan te vragen ;

• een aannemer te kiezen ;

• de werken op te volgen ;

• premies en subsidies aan te vragen.

Opgepast : geld lenen kost ook geld.

INTREST 0 % OF 2 % ?

In principe bedraagt de intrest 2 %. Voor

bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. Dit wil

zeggen dat de intrest 0 % bedraagt. Het gaat om volgende

doelgroepen :

• personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het

ziekenfonds (klevertje eindigt op 1) ;

• personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan

18.002,42 euro, verhoogd met 3332,74 euro per gezinslid dat niet

de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 juni 2016) ;

• personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur

niet kunnen betalen ;

• personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en

elektriciteit niet kunnen betalen ;

• eigenaars die hun woning verhuren via een SVK

(sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep.

WELKE WERKEN KUNT U BETALEN MET UW ENERGIELENING ?

U kunt een energielening krijgen voor quasi alle energiebesparende investeringen.

Sommige investeringen zijn onderworpen aan specifi eke

energieprestaties. Bij alle werken wordt verondersteld dat deze uitgevoerd

worden door een aannemer, zodat er ook een aannemersgarantie

is op de kwaliteit van uitvoering.

Anneke

eid - Technieken

heid - Veiligheid

Gebundelde expertise onder 1 dak..

Ontdek de voordelen voor je (ver)bouwproject:.

www.vanechelpoel.com

ADVIES- En InGEnIEURSbUREAU

POEDERLEESE WEG 35A | 2275 LILLE | T. 014 41 08 90 | WWW.VANECHELPOEL.COM

37 DIENSTEN

Bouwmagazine.vlaanderen


ENKEL IN GEVAL VAN DAK- OF ZOLDERVLOERISOLATIE

KAN U DE WERKEN ZELF UITVOEREN.

1. Dak- of zoldervloerisolatie

2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten

3. Muurisolatie

4. Vloerisolatie

5. Luchtdichting en luchtdichtheidstest

(in combinatie met andere maatregelen)

6. Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D.

7. Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp,

pelletketel of -kachel, brandstofcellen, … )

8. Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat o.a. het dak goed

is geïsoleerd)

9. Zonneboiler, warmtepompboiler of ander zuinig systeem voor sanitair

warm water

10. Relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van appartementsgebouwen)

11. Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep die

aan 0 % kan lenen, altijd in combinatie met energiescan)

12. Energieaudit (in combinatie met 1 van de vorige maatregelen)

Raadpleeg steeds uw Energiehuis voor de volledige voorwaarden.

IS EEN ENERGIELENING MOGELIJK BIJ EEN NIEUWBOUWWONING ?

Ook in een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen defi nitieve EPB-aangifte

werd ingediend, kunt u voor de meeste van de bovenstaande werken

een energielening afsluiten. Een belangrijke bijkomende voorwaarde

is het realiseren van een E30 woning (Bijna-energieneutraal niveau of

BEN-niveau).

WAT IS EEN ENERGIEHUIS ?

Een Energiehuis (voorheen lokale entiteit) is een gemeentelijke instelling

of een samenwerking tussen verschillende gemeenten die een uitgebreid

aanbod hebben aan diensten om u advies te geven inzake energiebesparing

en om u op weg te helpen om uw energiefactuur onder controle

te houden. Via een Energiehuis kunt u ook een energielening afsluiten

tegen een zeer voordelig rentetarief. In sommige gevallen kunnen ze

eveneens offertes van aannemers opvragen, de werken begeleiden en u

begeleiden voor het aanvragen van subsidies.

Bouwmagazine.vlaanderen

DIENSTEN

38


EPB, VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE, STABILITEITSSTUDIES

EPB

Wij zijn ervaren EPB-verslaggevers en gespecialiseerd in

energieberekeningen voor nieuwbouw woningen, scholen,

kantoren en industriegebouwen. U kan ons dus laten

berekenen of de woning zal voldoen aan de geldende

EPB-regelgeving, maar daar stopt ons advies niet! We

hebben in samenwerking met installateurs een speciale

tool ontwikkeld waarbij we verschillende systemen per

ontwerp kunnen vergelijken. In een realistische simulatie

combineren we verschillende energiebesparende oplossingen

zoals fotovoltaïsche zonnepanelen, warmtepompen,

condensatieketels en zonnecollectoren. Ook de technische

prestaties van verschillende bouwmaterialen en

–technieken worden in dit ontwerp verwerkt. Zo kunnen

we de E-waarde, de terugverdientijd van uw investeringen,

de opbrengst en zelfs de exacte besparing aan kWh

bepalen. De informatie en resultaten verwerken we in een

overzichtelijk rapport waarmee u doordachte en gefundamenteerde

keuzes kan maken. Er worden steeds meer

nieuwe energiezuinige toestellen en bouwtechnieken

ontwikkeld en ook de regelgeving en premies wijzigen

voortdurend. Daarom volgen wij de marktontwikkelingen

en nieuwe wetgeving op de voet. Zowel van traditionele

energiebesparende maatregelen als van state-of-the-art

technologie zijn wij helemaal up-to-date.

STABILITEIT

Een evenwichtige balans tussen theorie en praktijk vinden we bijzonder belangrijk. Is wat theoretisch

haalbaar is, ook wel praktisch uitvoerbaar en zijn er misschien alternatieve oplossingen die een

evenwaardig of beter resultaat opleveren? Wij toetsen onze theoretische expertise voortdurend af in

de praktijk. We hebben jarenlange ervaring en al heel wat werfbezoeken uitgevoerd. Dat maakt dat

wij geen bouwkundige ingenieurs zijn die vastgeroest zitten achter hun bureau, maar bouwkundige

partners die meedenken en proactief praktische oplossingen aanreiken.

VEILIGHEID

Het respecteren van veiligheidsvoorschriften is niet alleen wenselijk om arbeidsongevallen te vermijden,

maar ook in de meeste gevallen verplicht! U kan afzonderlijke experten inschakelen, maar bij

ons heeft u ze meteen allen in 1 kantoor en dat is bijzonder handig.

1 partner voor vele diensten …

Bij onze stabiliteitsstudies zullen we rekening houden met de EPB-regelgeving, en kunnen wij tijdens

een werfbezoek in het kader van veiligheidscoördinatie meteen ook de correcte uitvoering van

de stabiliteitswerken voor u opvolgen zonder extra meerkost. Zo heeft u slechts 1 aanspreekpunt, en

dat spaart u tijd, zorgen en kosten uit.

OVER ONS :

Wij zijn sterk in rekenen, maar ook in duidelijke communicatie. Een architect mag van ons gedetailleerde

rapporten en plannen verwachten, de bouwheer kan dan weer rekenen op een overzichtelijk

dossier en op uitleg in mensentaal.

Wij steken heel wat

energie in onze studies!

EPB - VEILIGHEID - STABILITEIT

Diensten:

• EPB

• Veiligheidscoördinatie

• Stabiliteitsstudies

• Ventilatie-verslaggeving

• Blowerdoor

• Plaatsbeschrijving

Kantoren:

Zone Kamp C 2 bus 7

2260 Westerlo

T. 014/49 02 92

M. info@sb-cobbaut.be

www.sb-cobbaut.be

39 DIENSTEN

Bouwmagazine.vlaanderen


R

UW

BO

UW

Bouwmagazine.vlaanderen

RUWBOUW DIENSTEN

40


de websites

eker.be of bij het

ie.

1700.

n heeft geen

lichting bij uw

V.U.WONEN-VLAANDEREN | Koning Albert II-laan 19 bus 40 | 1210 Brussel | januari 2017

NIEUWE VLAAMSE DAKISOLATIENORM

RENOVATIEPREMIE

VANAF 1 JANUARI 2015

De Vlaamse regering heeft de Vlaamse Dakisolatienorm in het leven geroepen, welke vanaf 1 januari 2015 van kracht zal zijn.

Stapsgewijs zal het ontbreken van (of een tekort aan) dakisolatie zwaarder Met de doorwegen renovatiepremie in de evaluatie steunt de van Vlaamse de woningkwaliteit.

overheid eigenaars

die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen

Vanaf 2020 zal een woning zelfs ongeschikt verklaard kunnen worden renoveren, op basis of van die het een ontbreken bestaand van gebouw dakisolatie, willen waardoor omvormen deze tot

woning niet meer verhuurd mag worden. Het is aan te raden om nu reeds in te spelen op deze nieuwe norm door nu te isoleren.

woning.

Subsidies en fiscale voordelen kunnen nu nog verkregen worden, maar zullen in de loop van de jaren sterk afnemen.

Hieronder verduidelijken we wanneer deze norm van toepassing is, WIE hoe KAN de DE dakisolatie RENOVATIEPREMIE geëvalueerd AANVRAGEN? zal worden (wie doet dat,

hoeveel dakisolatie moet er minstens zijn, hoe wordt er gestraft,…). Als Tot u slot de premie gaan we aanvraagt na welke als subsidies eigenaar-bewoner en fiscale voordelen er

momenteel zijn en hoe deze in de tijd zullen evolueren. Via enkele nuttige enige links woning onderaan die u bezit vindt u mag meer u niet informatie. meer verdienen dan:

• 42.090 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste

• 60.120 euro als alleenstaande met een persoon ten laste

TOEPASSING

CONTROLE

(te verhogen met 3.370 euro per bijkomende persoon ten

laste)

De Vlaamse Dakisolatienorm zal gelden voor alle zelfstandige Het VEA is nog op zoek naar een manier waarop de Vlaamse

woningen gelegen in het Vlaamse Gewest. Dat wil zeggen: Dakisolatienorm • 60.120 euro als zal u gecontroleerd gehuwd bent of worden. samenwoont Momenteel zijn

eengezinswoningen, studio’s en appartementen die verhuurd er al (te twee verhogen partijen met 3.370 die dakisolatie euro per persoon controleren, ten laste) namelijk de

worden of bewoond worden door de eigenaar. Met andere energiedeskundige en de wooninspecteur. De energiedeskundige

woorden: alle woongelegenheden in Vlaanderen. Uitzondering: komt Hierbij ter geldt plaatse het wanneer inkomen een van woning twee jaar te voor koop de of aanvraagdatum.

De voor bedragen het opstellen hierboven van het gelden energieprestatiecertificaat voor aanvragen van (EPC). het

te huur wordt

studentenkamers en leegstaande woningen.

gesteld

De wooninspecteur wordt opgeroepen indien de woning van zeer

jaar 2017. Als u de premie aanvraagt voor een woning die u

De praktijk zal echter uitwijzen dat woningen die verhuurd worden dubieuze kwaliteit is.

én waar de wooninspectie moet langskomen, m.a.w. woningen

verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens.

wordt enkel rekening gehouden met feitelijke vaststellingen ter

waar de woonkwaliteit zeer sterk betwijfeld wordt, zullen getoetst Er

worden aan de Vlaamse Dakisolatienorm. Dat heeft het VEA, d.i. controle van de Vlaamse Dakisolatienorm. Dat betekent dat er

het Vlaams Energieagentschap, informeel bevestigd.

vanaf WELKE 1 januari WERKEN 2015 KOMEN alleen strafpunten IN AANMERKING? worden toegekend als:

RENOVATIEPREMIE • De het werken Energieprestatiecertificaat zijn verdeeld in vier (EPC) categorieën. een feitelijk vastgestelde

R-waarde vermeldt dat lager is dan 0,75 m²K/W. Er wordt geen

rekening gehouden met ‘dakisolatie onbekend’.

AGENTSCHAP

WONEN

VLAANDEREN

WONENVLAANDEREN.BE

Wie zijn wij?

• Met een zeer ruime ervaring in de bouw en met een grote motivatie voor goed

werk, is mijn bedrijf gegroeid tot een kleine KMO.

• Ik werk met mensen uit eigen streek en volg dagelijks de werken zelf op.

Wat doen wij?

• Bouwen en verbouwen van gezinswoningen en appartementen.

• Meewerken van eigenaars is mogelijk.

• Plaatsen van bekistingen en beton.

• Van tradioneel metsen, dunbedmortel tot lijmen van gevelsteen.

• Plaatsen van regen en septische putten, infiltratie systemen en zuiveringsstations.

Waarom kiezen voor ons?

• Omdat bouwen aan jullie droom onze passie is.

• Met een luisterend oor voor de wensen van de bouwheer.

• Professioneel advies.

Vispluk 8a,

2290 Vorselaar

Tel: 0474/67.92.34

dimitri.paepen@telenet.be

38 i-magazines.be

RUWBOUW

41 RUWBOUW

Bouwmagazine.vlaanderen

HERENTALS_BOUWMAPAZINE_CC_220x297.indd 38 6/07/15 21:01


• Categorie 1: de structurele elementen van de woning: werken

aan de funderingen, de muren, de draagvloeren

en de trappen

• Categorie 2: het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking,

goten en afvoer

• Categorie 3: het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en

buitendeuren. Die moeten vanaf 1 juli 2016

voldoen aan de ventilatievoorzieningen van het

Energiebesluit.

• Categorie 4: de technische installaties: werken aan de

elektrische installatie, de sanitaire installatie in

badkamer en toilet en de centrale verwarming

WANNEER AANVRAGEN?

De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van

de werken uit een bepaalde categorie. U kunt maximaal twee

aanvragen indienen. Tussen twee aanvragen moet minstens

een jaar liggen en maximaal twee jaar. Voor elke categorie

kunt u maar eenmaal een premie aanvragen.

Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijk.

Voor werken uit meer dan twee categorieën moet u dus

twee aanvragen indienen. Hierop geldt een uitzondering als u

de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. Dan mag

u ook in een keer de premie aanvragen voor werken van de

vier categorieën samen. Daarna kunt u natuurlijk geen tweede

aanvraag meer doen.

WANNEER DE TWEEDE AANVRAAG INDIENEN?

De tweede aanvraag doet u ten vroegste een jaar en maximaal

twee jaar na de eerste. Om ten volle van de premie te kunnen

genieten is een goede renovatieplanning dus belangrijk.

HOEVEEL BEDRAAGT DE PREMIE?

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt

20% of 30% van de in aanmerking te nemen factuurbedragen.

Voor elke categorie van werken moet er minstens een

factuurbedrag zijn van 2.500 euro (exclusief BTW).

De 30%-berekening (met een maximumpremie van 3.333 euro

per categorie) geldt voor:

• wie als eigenaar-bewoner een inkomen had dat lager was

dan 30.060 euro (te verhogen met 1.570 euro per persoon

ten laste)

• wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor

Voor alle anderen is er een tegemoetkoming van 20% (met een

maximumpremie van 2.500 euro per categorie). Het maximumbedrag

van de premie, voor de twee aanvragen samen,

ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.

NIEUWBOUW • RENOVATIES • VERBOUWINGEN • DAKWERKEN • APPARTEMENTEN

Wij zijn een familiebedrijf waar het bouwen van

uw droom een passie is. Een tevreden klant is uitermate

belangrijk. Door onze fl exibiliteit en een

luisterend oor doen wij er alles aan om 100% aan

de wensen van de klant te voldoen.

GOORSTRAAT 66 | 2200 MORKHOVEN | T. 0495 64 65 58

WWW.ALGEMENEBOUWWERKENCALAERTS.BE | INFO@ALGEMENEBOUWWERKENCALAERTS.BE

Bouwmagazine.vlaanderen

RUWBOUW

42


RENOVATIEPREMIE (VERVOLG)

WELKE FACTUREN KOMEN IN AANMERKING?

De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan

twee jaar en mogen niet dateren van voor de aankoop van uw

woning. Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer,

als facturen van materiaalaankopen voor werken die u

zelf hebt uitgevoerd, komen in aanmerking.

WAT ALS U AL EERDER EEN PREMIE HEBT GEKREGEN?

Wie in de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg, kan

geen nieuwe premie meer aanvragen. Ook als een vorige bewoner

van de woning in de laatste tien jaar een renovatiepremie ontving,

kunt u als nieuwe bewoner geen nieuwe premie krijgen.

Voor wie de voorbije tien jaar al een verbeteringspremie kreeg,

wordt het bedrag van die verbeteringspremie(s) afgetrokken

van de renovatiepremie voor werken uit dezelfde categorie.

Na die tien jaar kunt u opnieuw de renovatiepremie aanvragen.

MEER INFORMATIE?

U vindt het aanvraagformulier op de websites

www.wonenvlaanderen.be en www.premiezoeker.be

of bij het agentschap Wonen-Vlaanderen in uw provincie.

Voor meer informatie, bel het gratis nummer 1700.

WONEN-ANTWERPEN

VAC Anna Bijnsgebouw

Lange Kievitstraat 111-113 bus 54

2018 Antwerpen

wonen.antwerpen@rwo.vlaanderen.be

WONEN-LIMBURG

VAC Hendrik van Veldekegebouw

Koningin Astridlaan 50 - bus 1

3500 Hasselt

wonen.limburg@rwo.vlaanderen.be

WONEN OOST-VLAANDEREN

VAC Virginie Lovelinggebouw

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92

9000 Gent

wonen.oostvlaanderen@rwo.vlaanderen.be

WONEN VLAAMS-BRABANT

VAC Dirk Boutsgebouw

Diestsepoort 6 bus 92

3000 Leuven

wonen.vlaamsbrabant@rwo.vlaanderen.be

WONEN WEST-VLAANDEREN

VAC Jacob van Maerlantgebouw

Koning Albert I-laan 1/2 bus 93

8200 Brugge

wonen.westvlaanderen@rwo.vlaanderen.be

Bouwwerken D.A.D. bvba staat met zijn

15 jaar ervaring als algemene aannemer

bouw garant voor zijn vakkennis en

afgeleverde kwaliteit.

Wij kunnen dit verwezenlijken door

steeds kwaliteitsvolle en duurzame materialen

te verwerken, eveneens door

op regelmatige tijdstippen in overleg te

gaan met u als bouwheer, uw architect

en eventueel andere partijen.

Daarbij kijken we met bijzondere aandacht

of alles binnen uw budget past

zodat u niet voor verrassingen komt

te staan.

Onze prioriteit is ten alle tijden te

streven naar een zo perfect mogelijk

resultaat en afwerking van uw project,

aansluitend bij uw wensen en

verwachtingen.

Tevreden klanten bij oplevering is

steevast ons doel.

Uw tevredenheid

is immers onze beste reclame.

JAAK LEMMENSLAAN 53 | 2260 WESTERLO | 0473 39 33 86

INFO@BOUWWERKEN-DAD.BE | WWW.BOUWWERKEN-DAD.BE

43 RUWBOUW

Bouwmagazine.vlaanderen


Bij Bouwonderneming Neyens kan je terecht voor ruwbouw, renovatie,

grote en kleine metselwerken en sleutel op de deur woningen.

DE TROEVEN VAN BOUWONDERNEMING NEYENS ZIJN:

• Persoonlijke service, zaakvoerder is het aanspreekpunt

• Professioneel advies en de nodige kennis

• Gratis offerte op maat van uw behoefte

• Jarenlange ervaring en garantie op kwaliteit

KORTOM BOUWONDERNEMING NEYENS

IS DE IDEALE PARTNER OM UW DROOMHUIS TE REALISEREN.

BOUWONDERNEMING

NEYENS

HOLVEN 143 | 2440 GEEL

0479 66 04 48

INFO@NEYENSBOUW.BE

WWW.NEYENSBOUW.BE

Bouwonderneming Korthout

“steengoed“ in woningbouw

Voor bouwonderneming Korthout is

ieder project uniek. Daarom verdient

elke nieuwe opdracht dan ook onze

bijzondere aandacht. Al jarenlang

worden vakkennis, service, innovatie

en duidelijke afspraken hoog in het

vaandel gedragen en dit vanaf het

eerste contact tot en met de uiteindelijke

oplevering. Bouwonderneming

Korthout heeft ook oog voor

de toekomst. Geschoolde dynamische

vakmensen blijven steeds op

de hoogte van de nieuwste trends

en technieken in de bouwwereld.

Heeft u uw droomwoning op papier

staan , maar moet dit alles nog gerealiseerd

worden, dan kan u een vrijblijvende

offerte laten maken voor

de uitvoering van de werken. Zowel

voor nieuwbouwwerken, renovaties

en bouwadvies kan je bij ons terecht.

Aarzel dus niet om contact met ons

op nemen!

BOUWONDERNEMING KORTHOUT

Parwijsstraat 14 | 2260 Westerlo

0496/55.83.61

korthout.ivan@telenet.be

www.bouwonderneming-ivankorthout.be

Bouwmagazine.vlaanderen

RUWBOUW

44


45 DIENSTEN

Bouwmagazine.vlaanderen


BETON

BOUW

BETONBOUW IN DETAIL.

Op het industriepark Lammerdries te Olen kan u de fi rma Betonbouw

terugvinden. Betonbouw bvba bestaat in februari 10 jaar en is gespecialiseerd

in ter plaatse gestorte waterdichte betonkelders. De kelder

kan daardoor als een nuttige leefruimte worden gebruikt, gaande van

een hobbykamer, een extra bureau tot zelfs een slaapkamer.

Betonbouw gebruikt zogenaamd ‘beton op samenstelling’ dat met

een hoogfrequentienaald wordt ‘afgetrild’. Door dit procedé worden

de wanden van het beton waterdicht tegen de hoge waterdruk die

ondergronds aanwezig kan zijn.

Betonbouw tekent voor elk project de uitvoeringsplannen volledig uit.

Het geeft de bouwheer en zijn architect een duidelijke kijk op de werken.

Dit is een gratis service die het bedrijf aanbiedt. Een projectcoördinator

brengt steeds een voorafgaand werfbezoek en aan het einde

van de werken wordt het project ook altijd opgeleverd, waarbij de

gedetailleerde offerte wordt gecontroleerd op volledige en correcte

uitvoering.

De werken krijgen een garantie van 25 jaar. Alle materialen dragen

een keurmerk, Benor voor het beton en BE 500 voor de bewapening.

Om deze gewaarborgde kwaliteit met zekerheid te kunnen leveren,

voert Betonbouw alle opdrachten uit met een eigen team van ervaren

medewerkers. Betonbouw is in heel België en een deel van Nederland

actief.

Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw project ?

Wij denken graag met u mee, maatwerk is voor ons standaard.

Dikkere of hogere wanden, extra deuropeningen? Een egaal gepolijste

betonvloer in standaard grijs of in een opvallend kleurtje?

Alles kan! Als u wil, plaatsen we ook binnenmuren (al dan niet in

beton), betongewelven of breedplaatvloeren.

Een kelderproject in zicht? Of op zoek naar een partner waar u op

kunt bouwen, voor het storten van ondergrondse garages, waterreservoirs,

liftputten, inritten, zwembaden en andere betonconstructies?

Bel ons vandaag nog!

U ontvangt van ons een vrijblijvende offerte en wij geven graag meer

uitleg over ons bedrijf en over onze unieke manier van werken.

LAMMERDRIES 21B | 2250 OLEN | 014 26 00 85 | INFO@BETONBOUWBVBA.BE | WWW.BETONBOUWBVBA.BE

Bouwmagazine.vlaanderen

RUWBOUW

46


DAKCONSTRUCTIE

Een dakconstructie is een samenstelling van balken van hout, staal, gewapend

beton of voorgespannen beton, platen van gewapend beton of

andere materialen, zonder de dakbedekking, die samen sterk genoeg zijn

om alle belastingen zoals eigen gewicht, sneeuw, wind te kunnen dragen,

zonder dat de constructie bezwijkt.

EISEN

Prestaties die van een dak geëist worden, anders dan de constructieve,

zijn onder meer:

• bestand tegen weersinvloeden zoals regen, (stuif)sneeuw en wind;

• beperking van warmte-overdracht (isolatie) of het omgekeerde;

• weerstand tegen belasting van vocht en waterdamp vanuit de onderliggende

ruimte;

• weerstand tegen geluidsbelasting van buiten;

• beperking van de brandgevaarlijkheid van het dak;

• esthetische waarde van de constructie, met name bij ziende kappen.

DAKVORM

Een dakvorm is afhankelijk van de toe te passen dakbedekking, de vorm

van de plattegrond van de te overkappen ruimte, het gebruik van de

ruimte vlak onder de kap en de gestelde esthetische eisen.

Grofweg zijn twee dakvormen te onderscheiden: hellende en platte daken.

Binnen de hellende daken komen meerdere vormen voor, die ook

samengesteld kunnen zijn.

LESSENAARSDAK

Een lessenaarsdak is een dakvorm die bestaat uit slechts één dakvlak of

dakschild, dat onder een zekere helling is aangebracht. Het is daarmee

naast het platte dak de eenvoudigste afdichting van een gebouw. Er is

slechts aan de laagste zijde een dakgoot nodig om het hemelwater op

te vangen en af te voeren via het riool.

ZADELDAK

Een zadeldak bestaat uit twee tegen elkaar geplaatste hellende dakschilden

boven twee evenwijdige muren, de andere muren worden tot onder

of even boven de dakschilden opgetrokken. Dit type dak is, vanwege

zijn eenvoud, het meest voorkomende type dak in Nederland en België,

met name in de traditionele bouw. Minder algemeen zijn kerktorens met

een zadeldak, de zadeldaktorens. Een zadeldak, met dakpannen gedekt,

wordt opgebouwd uit onder andere:

• spanten met gordingen;

• het dakbeschot;

• de pannenlatten op tengels voor de dakpannen.

WOLFSDAK

Een wolfsdak of wolfdak is een zadeldak, met twee afgeschuinde vlakken

aan de korte zijden. Deze afgeschuinde vlakken worden ook wel

wolfseinden of wolfeinden genoemd. De helling van deze uiteinden is

vaak steiler dan die van de aangrenzende grote dakvlakken. Het werkwoord

afwolven wat afschuinen van het einde van een zadeldak is, ligt

hier aan ten grondslag.

ALGEMENE BOUWONDERNEMINGEN STEVEN BOECKX - WIM GEBRUERS

In 2008 hebben wij de handen in elkaar geslagen.

Door onze jaren ervaring zijn wij geëvolueerd zodat wij

verschillende en uiteenlopende taken in de bouw aankunnen.

Gaande van kleine karweiwerken, verbouwingen

en nieuwbouw van woningen, appartementen en

handelspanden. Van klassiek tot modern. Ook het verlijmen

van gevelsteen heeft geen geheimen voor ons.

Aangezien wij elke dag zelf op de werf staan, kunnen

wij garant staan voor hoogstaande kwaliteit. Met een

grote motivatie en een ruime ervaring brengen wij uw

bouwproject tot een goed einde.

U kan bij ons terecht voor een vrijblijvende offerte.

Deze maken wij op na een oriënterend gesprek

waarin wij de wensen van de bouwheer verzamelen.

Nadien lichten wij de offerte persoonlijk toe.

Wim Gebruers:

T. 0476 87.81.67

info@wimgebruers.be

www.wimgebruers.be

Steven Boeckx:

T. 0496 25.12.76

info@stevenboeckx.be

www.stevenboeckx.be

47 RUWBOUW

Bouwmagazine.vlaanderen


SCHILDDAK

Een schilddak of schildkap is een daktype dat wordt gevormd door twee

driehoekige schilden of dakvlakken aan de korte kant en twee trapeziumvormige

schilden aan de lange kant van het gebouw.

Het schilddak werd voor het eerst in de jaren 30 op grote schaal toegepast.

Het is een aangepast zadeldak. Door aan de korte kanten schilden

aan te brengen ontstaat deze dakvorm. Door ruime overstekken te gebruiken

kunnen “natte” muren voorkomen worden. Het schilddak is een

voorbeeld van een “noordboomdak”. De noordboom is de plaats waar

twee dakschilden elkaar raken aan de bovenzijde, in Nederland wordt

dat de nok genoemd. Meestal hebben de 4 hierdoor ontstane dakvlakken

dezelfde hellingsgraad. Soms worden de uiteinden van een schilddak

versierd met een piron. Rechthoekige woningen hebben meestal

smallere zijstukken en bredere voor- en achterschilden. Hierdoor verbetert

de drukverdeling op de constructie.

TENTDAK

Een tentdak, paviljoendak, puntdak of piramidedak is een dakvorm die

bestaat uit vier of meer driehoekige dakschilden die in één punt samenkomen:

het nokpunt. De driehoekige dakschilden hoeven niet alle even

groot te zijn. Wanneer een tentdak een vierkant grondvlak heeft met

vier even grote dakschilden, wordt dit vaak een piramidedak genoemd.

Met deze benaming refereert men dan aan de piramides zoals die in

Egypte. Meetkundig gezien zijn ook andere tentdaken die geen vierkant

grondvlak met vier even grote dakschilden hebben een piramide. Wanneer

een tentdak steil oplopende dakschilden heeft spreekt men ook

wel van een torendak. Vaak zijn torendaken opgebouwd uit meer dan

vier dakschilden. Zoals de naam al aangeeft zijn deze spits toelopende

daken veelal te vinden op de top van torens en worden ook torenspits

genoemd. Een tentdak dat bestaat uit vele dakschilden met een grondvlak

dat op een cirkel lijkt, wordt een kegeldak genoemd.

MANSARDEDAK

Een mansardedak, mansartdak, gebroken dak, gebroken kap of Franse

kap is een dakvorm met gebroken, naar buiten geknikte vlakken.

Dit historische daktype ontstond in de Franse Barokarchitectuur en is

vernoemd naar de Franse architect François Mansart (1598-1666) die

deze dakvorm uitwerkte.

KEGELDAK

Een kegeldak is een dakvorm in de vorm van een kegel met mogelijkheden

van een stompe tot een spitse hoek. Hoofdzakelijk kwamen ze

voor als de daken van torens van middeleeuwse verdedigingswerken en

burchten. Daar konden ze hetzij met de buitenwand van een toren eindigen

(respectievelijk met een dakoverschot uitsteken) of als opgezette

helm op het verdedigingsplatform staan. Hier waren waterspuwers voor

de afvoer van het regenwater noodzakelijk. In dit geval was het kegeldak

door een muur, borstwering of kantelen omgeven.

Kegelvormige daken waren meestal gemaakt van een constructie met

houten balken en met leien gedekt, in zeldzame gevallen van steen.

RODE-LEEUWSTRAAT 24

2200 HERENTALS

GSM: 0474 377 434

BEZOEK ONZE WEBSITE:

WWW.DAKWERKEN-BIERMANS.BE

DAKWERKEN BIERMANS

is een jong dak –en loodgietersbedrijf

onder leiding van Joachim en

Gregory Biermans. Jef Biermans is

ook mee actief in de zaak.

Dakwerken Biermans is gespecialiseerd

in alle dakwerken. Zowel timmerwerken

als dakdichting. Hellende

daken en platte daken (Resitrix en

Roofi ng)

Ook sanitaire installaties / centrale

verwarming en ventilatie behoren tot

ons dienstenpakket. Verdere gedetailleerde

info over onze diensten kan

je terug vinden op onze website.

Bouwmagazine.vlaanderen

RUWBOUW

48


ARCHITECT

49 DIENSTEN Bouwmagazine.vlaanderen


HET ERELOON

Voor het ereloon van de architect bestaan geen vaste tarieven.

Om achteraf discussie te vermijden, maakt u het best van in het begin hierover

duidelijke en sluitende afspraken.

Bij de onderhandeling over het ereloon dient u rekening te houden met de

omvang van de opdracht en het bijhorende takenpakket van de architect. Een

studie in 2015 uitgevoerd door de KU Leuven wees uit dat een nieuwbouw

eengezinswoning van 200 m² gemiddeld 331 werkuren opslorpt, een grondige

verbouwing van 200 m² gemiddeld 603 werkuren. Dit om u maar een idee te

geven*.

Een vrije onderhandeling over de overeenkomst voor de architecten - opdracht

is de regel. Wel is de architect verplicht minstens de aanvraag voor de omgevingsvergunning

op te maken en controle uit te oefenen op de uitgevoerde

werkzaamheden volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Het ereloon kan op verschillende manieren worden bepaald. Het kan berekend

worden als percentage van de reële bouwkost, het kan een forfaitair bedrag zijn,

er kan een uurvergoeding overeengekomen worden of u kan een combinatie

van deze mogelijkheden afspreken.

De architect moet op een duidelijke en voor de bouwheer begrijpelijke wijze

omschrijven welke diensten hij contractueel levert en aanrekent.

De betaling van het ereloon gebeurt naarmate de werken

vorderen en volgens de voorwaarden die in het contract zijn

opgenomen. De hiernavolgende verdeling is een mogelijkheid:

• een overeengekomen voorschot, eventueel voor vooraf -

gaande prestaties, opmeting en dergelijke,

• 20% bij het overhandigen van het defi nitief voorontwerp,

• 20% bij het overhandigen van de aanvraag voor de

omgevingsvergunning,

• 20% bij het overhandigen van het aanbestedingsdossier

voor de aannemers,

• 30% naarmate de werken vorderen,

• het saldo bij de voorlopige oplevering.

Afdingen op het ereloon van de architect, is geen goed idee.

Dankzij zijn knowhow, kennis en advies kunnen doordachte

keuzes worden gemaakt waardoor u het ereloon al snel

terugverdient.

* Raadpleeg op www.architect.be de brochure “Het gewicht

van de architecten opdracht“ voor meer informatie over de

bepaling van een correct ereloon.

Bouwmagazine.vlaanderen

HET DIENSTEN ERELOON

50


A.S.J.H.

A.S.J.H. bvba is de specialist op het gebied

van het bouwen en verbouwen van houtskelet,

lage-energie- woningen en passiefwoningen.

Als u van plan bent een woning te laten

bouwen, zijn wij de juiste partner.

Wij zijn een kleine, jonge onderneming die

het houtskelet ter plaatse opbouwt. Dit is

vooral bij verbouwingen een voordeel. We

kunnen ons steeds aan de situatie aanpassen

en de wanden vormen meer 1 geheel. Door

deze manier van werken kunnen we gunstige

prijzen aanhouden. We hebben een kleine

productiekost en, geen dure machines, hal,

burelen of extra personeel nodig.

Wie een nieuwbouwwoning wil bouwen, moet

zeker ook houtskeletbouw overwegen. Zoals

we uit de naam kunnen afl eiden, bestaat het

geraamte van het huis uit een houten constructie.

Aan de buitenzijde kan een afwerking

naar keuze zoals gevelsteen, houten gevelbekleding,…

WAAROM HOUTSKELETBOUW?

Deze manier van bouwen heeft heel wat ecologische voordelen, is energiezuinig en warmte-isolerend.

Om te beginnen bezit hout uitstekende thermische eigenschappen, waardoor deze

bouwmethode energiezuinig is. Hout en cellulose slaan immers warmte op, wat in de winter

een groot voordeel is. Daarbij kunnen de wanden volledig gevuld worden met isolatie en worden

afgewerkt met gipsplaten. Nog een belangrijk voordeel is de mogelijkheid om koudebrugvrij

te bouwen. Dat wil zeggen dat zwakke schakels in de warmte-isolatie, zoals in de buurt van

dorpels of balkons, vermeden worden. De combinatie van het houten raamwerk en de goede

isolatiemogelijkheden resulteert in een zeer gunstig energieverbruik.

Houtskeletbouw is lichter dan een (traditionele) woning. De funderingen zijn lichter en worden

eenvoudiger uitgevoerd, dat kan de totale kostprijs drukken.

In tegenstelling tot traditionele nieuwbouw is bij houtskeletbouw bijna geen droogtijd nodig.

Hout heeft van nature goede vochtregulerende eigenschappen: waterdamp wordt afgestaan en

opgenomen naarmate de luchtvochtigheid van de omgeving stijgt of daalt. Hierdoor kamp je

minder snel met condensatieproblemen. Wij bouwen met een dampopen structuur. De buitenzijde

van het skelet wordt ingepakt met Steico houtwolplaten.

Onze wanden en daken worden gevuld met i3 cellulose. Deze heeft een grote warmteabsorptie.

Bovendien werkt het ook goed als akoestische isolatie, is bovendien ecologisch en draagt bij tot

een aangename leefomgeving. De binnenzijde van het skelet wordt perfect luchtdicht afgewerkt.

• Houtskeletbouw • Lage-energiewoning

• Strobalenwoning • Passiefbouw

Itegemsesteenweg 134 | 2270 Herenthout

T. 0497 46 60 57 | www.houtskeletbouwasjh.be

51 RUWBOUW

Bouwmagazine.vlaanderen


BEIRINCKX RAF DAKWERKEN bvba

PASSIE PIT EN POWER

DAKWERKEN BEIRINCKX RAF; EEN HOOGVLIEGER

VOOR AL UW DAKWERKEN IN HEIST-OP-DEN-BERG.

Toen Raf Beirinckx in 2006 zijn job in loondienst ruilde voor zijn

bestaan als zelfstandig dakwerker, kon hij nog niet vermoeden dat

hij tien jaar later zou staan waar hij nu staat. Met negen mensen én

zijn echtgenote Sarah in dienst en een steeds maar toenemend klantenbestand

is Raf Beirinckx Dakwerken uitgegroeid tot een bloeiende

zaak. En het einde van het succes is nog niet in zicht. Wij zorgen

voor een droomdak boven uw hoofd, dankzij onze jarenlange ervaring

en vakmanschap.

Raf Beirinckx neemt de meest uiteenlopende dakwerken voor zijn

rekening; daktimmer en bedekking, panne, leien en zink, platte en

hellende daken, gootstenen en gevelrenovatie, nieuwbouw of verbouwing,

alles kan en alles passeert de revue. Daarbij worden alleen de

beste materialen gebruikt.

“Een van onze sterktes is dat we onze tanden zetten in

opdrachten waarbij anderen zich misschien in de haren krabben. We

gaan geen uitdaging uit de weg en halen er eer en voldoening uit ze tot

een goed einde te brengen.”“De klant kan op beide oren slapen.” Ons

werk is onze passie en voldoet aan de strengste voorwaarden. Ook

de door ons gebruikte materialen zijn van topkwaliteit. Op die manier

bent u als klant pas echt zeker dat de door ons uitgevoerde projecten

de tijd kunnen trotseren en dat uw investering rendabel is. Dat moet

ook, wij zorgen letterlijk voor het dak boven de mensen hun hoofd.

Dan is alleen het beste goed genoeg.

ONZE TEVREDEN KLANTEN ZIJN WAT DAT BETREFT DE BESTE RECLA-

ME. Veel klanten schreeuwen intussen hun tevredenheid over Raf Beirinckx

en zijn vakkundig team van de daken, intussen tellen we heel

wat tevreden klanten.

INTERESSE?

Neem dan contact op voor een verkennend gesprek.

Neem een kijkje op de website of bel naar onderstaand nummer.

info@dakwerken-beirincxk.be

www.dakwerken-beirinckx.be

Herenthoutseweg 64, 2222 Wiekevorst

0498/68 39 72 [Raf] 0498/66 09 10 [Sarah]

Bouwmagazine.vlaanderen

RUWBOUW

52


BENT U OP ZOEK NAAR EEN BETROUWBARE

PARTNER IN UW BOUWPROJECT?

DAN BENT U MISCHIEN OP ZOEK NAAR ONS.

Wij, Metsel- en betonwerken Lintermans, bieden u een brede waaier van activiteiten in de

bouwsector. Wij zijn actief in het uitvoeren van kleine tot grote verbouwingen en het bouwen

van woningen en bijgebouwen in zowel moderne als landelijke stijl. Metsel- en betonwerken

Lintermans staat onder leiding van Kristof Lintermans, die met zijn 15 jaar ervaring kwaliteit

en vakmanschap garandeert. Al de uitgevoerde werken gebeuren steeds in overleg met u, zodat

we zoveel mogelijk op uw wensen en verlangens kunnen inspelen. Wij hechten ook veel

belang aan het gebruik van duurzame materialen, zonder daarbij uw budget uit het oog te

verliezen. Wij trachten uw dromen te realiseren door een eerlijke prijs aan te bieden, en staan

u steeds bij met het nodige advies, voor, tijdens, en lang na uw bouwproject.

Bezoek onze website op www.lintermans-bouw.be of contacteer ons op info@lintermans-bouw.

be voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Wat heeft Metsel- en

betonwerken Lintermans

u te bieden?

• Nieuwbouw

• Renovatie

• Betonkelders

• Betontrappen

• Gepolierde betonvloeren

• Bijgebouwen

• Kleine en grote karweiwerken

TONGERLOSTRAAT 5 | WESTERLO (OEVEL) | T. 0485 08 29 26

INFO@LINTERMANS-BOUW.BE | WWW.LINTERMANS-BOUW.BE

53 RUWBOUW

Bouwmagazine.vlaanderen


WELKOM BIJ BETONWERKEN PUTS

Betonwerken Puts is een bedrijf dat gespecialiseerd is in betonwerken.

Wij storten ter plaatsen kelders, zwembaden, mestputten, ...

Dit alles wordt gerealiseerd door ervaren mannen in het vak en

Betonwerken gedreven jongeren, Puts hierdoor is een hebben bedrijf we een dat succesvolle gespecialiseerd combinatie is in

betonwerken. Wij storten ter plaatsen kelders, zwembaden,

tussen jonge dynamische krachten en de oude nuchtere ervaring.

mestputten, ... Dit alles wordt gerealiseerd door ervaren mannen in

het vak en gedreven jongeren, hierdoor hebben we een succesvolle

combinatie Wanneer de tussen werken jonge aangevat dynamische worden, krachten komen we en ter de plaatse oude nuchtere kijken

ervaring. en zetten we indien nodig de bouw uit. Als de grondwerken gebeurd

zijn, gaan we aan de slag voor de bouw van de constructie.

Wanneer de werken aangevat worden, komen we ter plaatse kijken

en zetten we indien nodig de bouw uit. Als de grondwerken gebeurd

zijn, De bouw gaan van we een aan constructie de slag voor bestaat de bouw meestal van uit de een constructie. vloerplaat en de

bouw van de wanden. We plaatsen de bekisting. Wanneer dit is

De gebeurd, bouw plaatsen van een we constructie de wapening. bestaat Als de meestal bekisting uit en een wapening vloerplaat en

de bouw van de wanden. We plaatsen de bekisting. Wanneer dit is

klaar zijn, wordt beton gestort. Als deze is uitgehard, komen we langs

gebeurd, plaatsen we de wapening. Als de bekisting en wapening

klaar om het zijn, resultaat wordt te beton bekijken gestort. en werken Als we deze de is constructie uitgehard, verder komen af. we

langs om het resultaat te bekijken en werken we de constructie

verder We werken af. alles tot in detail af. Voor betonkelders is onze hoofdprioriteit

de waterdichtheid van de constructie en het estetische.

We werken alles tot in detail af. Voor betonkelders is onze

hoofdprioriteit de waterdichtheid van de constructie en het

estetische. BETONKELDERS

Wanneer je voor een kelder kiest bij het plannen van een woning,

kies je best voor een kelder gemaakt door Betonwerken Puts. Voor

BETONKELDERS

u een andere aannemer aanspreekt kan u gerust gratis prijsvragen

Wanneer bij ons. Als je u voor dan een onze kelder prijs kiest terugkrijgt bij het zal plannen u merken van dat een we woning, een

kies zeer je goede best prijs voor leveren een kelder voor gemaakt de kwaliteitsvolle door Betonwerken kelder. Puts. Voor

u een andere aannemer aanspreekt kan u gerust gratis prijsvragen

bij ons. Als u dan onze de prijs terugkrijgt zal u merken dat we een

zeer goede prijs leveren voor de kwaliteitsvolle kelder.

WELKOM BIJ BETONWERKEN PUTS

MOEST U DAN TOCH NOG TWIJFELEN TUSSEN EEN KELDER VAN

BETONWERKEN PUTS EN EEN GEMETSTE KELDER, ZIJN HIER DE

VOORDELEN VAN EEN KELDER VAN BETONWERKEN PUTS:

Moest Een gegoten u dan toch betonkelder nog twijfelen is een tussen goede keuze een kelder wanneer van je Betonwerken in een regio

Puts en een gemetste kelder, zijn hier de voordelen van een kelder

met een hoge grondwaterstand woont.

van Betonwerken Puts:

Waterdichtheid wordt op deze manier namelijk het best gewaar borgd,

Een in tegenstelling gegoten betonkelder tot traditionele is een gemetselde goede keuze kelder. wanneer Zo zul je ook in een

regio nooit met last een hebben hoge van grondwaterstand sijpelwater, woont. bij metselwerk na verloop van

tijd wel vaak het geval is. Er komen dus achteraf geen extra kosten

Waterdichtheid wordt op deze manier namelijk het best gewaarborgd,

in bij tegenstelling voor waterdichting. tot de traditionele gemetselde kelder. Zo zul je ook

nooit last hebben van sijpelwater, wat bij metselwerk na verloop van

tijd Daarnaast wel vaak is het een geval betonkelder is. Er komen aan te raden dus achteraf in streken geen met extra een minder kosten

bij draagkrachtige voor waterdichting. bodem. Het is meteen een goede fundering en biedt

een hoge stabiliteit.Omdat er gebruik gemaakt wordt van gewapend

Daarnaast is een betonkelder aan te raden in streken met een

minder beton, draagkrachtige zijn de wanden veel bodem. sterker Het dan is meteen gemetselde een muren. goede fundering

en biedt een hoge stabiliteit.Omdat er gebruik gemaakt wordt van

gewapend Op het eerste beton, zicht zijn lijkt deze wanden bouwmethode veel sterker duurder dan een gemetselde gemetselde

kelder, en dat is het ook. Maar tellen we er alle bijkomende

muren.

Op kosten het bij, eerste die wel zicht komen lijkt kijken deze bij bouwmethode metselwerk, zoals duurder het waterdicht dan een

gemetselde maken, isolatie kelder, en en de dat afwerking, is het dan ook. zal Maar de uiteindelijke tellen we kostprijs er alle

bijkomende niet veel verschillen. kosten bij, die wel komen kijken bij metselwerk, zoals

het waterdicht maken, de isolatie en de afwerking, dan zal de

uiteindelijke kostprijs niet veel verschillen.

Een betonkelder heeft namelijk gladde wanden, wat tijd en kosten

Een bespaart betonkelder bij afwerking. heeft namelijk Wie een gladde grote oppervlakte wanden, wat wil onder tijd en kelderen,

heeft bij zeker de baat afwerking. bij het kiezen Wie voor een een grote betonkelder, oppervlakte omdat wil er onder

kosten

bespaart

kelderen, wordt uitgegaan heeft zeker van een baat vaste bij beginprijs het kiezen door een voor aantal een vaste betonkelder, kosten.

omdat er wordt uitgegaan van een vaste beginprijs door een aantal

vaste kosten.

BETON WERKEN PUTS N.V.

Betonkelders • Mestputten • Sleufsilo’s

Funderingsconstructies • Opslagloodsen

Keermuren • Betonwerk op maat

38 i-magazines.be

RUWBOUW

Bouwmagazine.vlaanderen

Betonwerken Puts

Hoogbuul 57 • B-2550 Olen • Tel: +32 (0) 14 55 65 00 • Fax: +32 (0) 14 44 09 78

betonwerken_puts@skynet.be

RUWBOUW

54


ON

TW

ERPBouwmagazine.vlaanderen

55 DIENSTEN ARCHITECT

Bouwmagazine.vlaanderen


HET TAKENPAKKET

VAN DE ARCHITECT

In de praktijk is de rol van de architect niet beperkt tot het tekenen

van bouwplannen en het controleren van de uitgevoerde werken.

Het omvat ook de praktische begeleiding doorheen het bouwproces

op basis van de specifi ek overeengekomen architectenopdracht.

De architect is uw vertrouwenspersoon die uw wensen omzet in

werkelijkheid. Hij staat u bij in de keuze van bouwmaterialen en

helpt u bij het opvragen en vergelijken van offertes, daarbij rekening

houdend met vakbekwaamheid en referenties en uw fi nanciële

slagkracht.

De architect is op de hoogte van de wettelijke en reglementaire

bepalingen die van toepassing zijn op de constructie en inrichting

van het gebouw. Hij controleert de kwaliteit van de werkzaamheden

en of de werken uitgevoerd zijn conform de plannen en het

lastenboek. Tijdens het gehele bouwproces is de architect uw onafhankelijke

adviseur die u bijstaat met objectieve informatie over

materialen, technieken en de wetgeving. Hij waakt er ook over dat

u in orde bent met de wettelijke en administratieve voorschriften

en levert bijstand bij de oplevering van het werk.

HET VOORONTWERP

Een voorontwerp is zelden meteen raak. Dikwijls moet een idee

enige tijd bezinken of rijpen, zowel bij u als bij de architect.

Daarom maakt de architect eerst een studie van het bouwproject

waarbij hij rekening houdt met uw wensen en behoeften, uw budget,

het bouwterrein en de voorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning.

Het resultaat is een voorontwerp dat u een

eerste beeld geeft van hoe uw toekomstige woning er kan uitzien.

Een goed doordacht voorontwerp is van essentieel belang: het

vormt namelijk de basis voor alles wat volgt. Neem dus ruim

de tijd om het grondig te evalueren. Als het ontwerp niet beantwoordt

aan uw verwachtingen, is dit het geschikte moment om

bij te sturen.

Wijzigingen doorvoeren tijdens het bouwproces kan de werken

vertragen (bijvoorbeeld door het moeten aanvragen en laten afleveren

van nieuwe vergunningen) en de kosten doen oplopen.

Zolang de belangrijkste projectgegevens, zoals de locatie en het

programma, niet wijzigen, kunnen aanpassingen binnen de opdracht

leiden tot verschillende voorontwerpen – in de praktijk is

het aantal veelal beperkt tot maximum drie. De architect werkt de

laatste, in samenspraak goedgekeurde versie uit en vult die aan

met een beschrijving van de materialen en een eerste (of aangepaste)

raming van de bouwkost.

In die fase beschikt u het best al over een onderzoek naar de

bodemstabiliteit, de bodemsamenstelling en een correcte opmeting

en uittekening van het perceel of de bestaande toestand van

een gebouw. Dit kan problemen in een latere fase vermijden. Uw

architect geeft u hierover meer uitleg.

Bouwmagazine.vlaanderen

TAKENPAKKET DIENSTEN

56


57

DIENSTEN ARCHITECT

Bouwmagazine.vlaanderen


DE AANVRAAG VAN DE

OMGEVINGSVERGUNNING

Op basis van het goedgekeurde voorontwerp en na eventuele raadpleging

van de betrokken diensten, stelt de architect het dossier samen voor de

aanvraag van de omgevingsvergunning. Dit dossier omvat onder meer

alle wettelijk vereiste offi ciële formulieren; een situatieplan in de gemeente;

een correct inplantingsplan dat uw woning situeert op het terrein (en

eventueel ten opzichte van aanpalende constructies); de grondplannen,

doorsneden en gevel - tekeningen; de vereiste foto’s van het terrein of de

bestaande toestand; de aansluiting op openbare leidingen van de nuts

- voorzieningen; de voorzieningen voor hemelwateropvang; de nodige

informatie over bouwmaterialen en bouwtechnieken.

U moet het dossier indienen bij de gemeentelijke overheid die op haar beurt,

voor zover dit vereist is, de stukken overmaakt aan de betrokken diensten:

Ruimtelijke Ordening, Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap Wegen

& Verkeer, Aminal - De Vlaamse Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en

Waterbeheer, Agentschap voor Natuur en Bos, de brandweer, enz. Bij het

afgeven levert de gemeente verplicht een ontvangstbewijs af. De termijn

waarbinnen de gemeente moet beslissen over de aanvraag van de omgevings

- vergunning ligt wettelijk vast.

HET UITVOERINGSDOSSIER

Wanneer u de omgevingsvergunning hebt ontvangen, maakt de architect

een uitvoeringsdossier op. Dit dossier omvat naast de uitvoeringsplannen

en de nodige detailtekeningen, ook een lasten - boek (bestek) en eventueel

een samenvattende of gedetailleerde meetstaat. Dit laatste is geen

wettelijk verplicht document, maar kan zijn nut bewijzen bij het opvragen

van prijsoffertes.

Het administratieve lastenboek beschrijft de rechten en plichten van de

partijen voor de uitvoering. Het omvat onder andere contractuele bepalingen

met de aannemers over de uitvoering, kostprijs en uitvoeringstermijn.

Het technische lastenboek omschrijft alle bijzonder - heden van het gebouw,

de aard en uitvoering van de werken en de kwaliteit en verwerking

van de materialen. Detailtekeningen kunnen bepaalde constructie-elementen

verduidelijken. In de meetstaat staan de hoeveelheden van alle

materialen die gebruikt worden.

Aan de hand van het uitvoeringsdossier kunnen de aannemers een gedetailleerde

offerte opstellen. Dring er bij de aannemers op aan een gedetailleerde

offerte op te maken met vermelding van alle

eenheidsprijzen.

Bouwmagazine.vlaanderen

TAKENPAKKET DIENSTEN

58


In 2004 is ETIB nv

gestart met het bouwen

van woningen in beton.

Reeds vele jaren is

ETIB nv marktleider in

het bouwen van kelders

in gewapend waterdicht

beton.

De opgedane kennis,

ervaring en het streven

naar vernieuwing liggen

aan de basis van deze

nieuwe bouwtechniek.

Intussen zijn er meer

dan 200 referenties van

onze woningen te

bezichtigen.

KELDER IN BETON

De kelder wordt uitgevoerd in ter plaatse gegoten beton en

krijgt een garantieattest op waterdichtheid van 10 jaar.

Aangezien de kelder meer als leefruimte, bureel en

ontspanningsruimte wordt gebruikt, moet deze voldoen aan

hoge eisen en is het een optie om deze volledig te isoleren.

BOVENBOUW (basis afwerking of beton afwerking)

PLAT DAK

• Hellingschape

• Isolatie in PIR ; dikte min. 20 cm

• Dampremmende laag uit polyethyleenfolie

• Dichtingsbaan in PVC of EPDM

• Opstanden, dakranden, afvoerbuizen

• Grindbelasting

BUITENSCHRIJNWERK

• In ALU driekamerprooel met thermische onderbreking

• Arduinen dorpels onder buitendeuren en ramen tot op

pas 0.00 m

• Verlengde aluminium dorpels onder andere ramen

• Drievoudige beglazing Ug 0,60 W/m²K

BA

De ho

verdi

op de

Alle

wach

voorz

Na d

gevu

beple

word

breed

De r

volled

AFWE

• Ond

• Gev

• Tex

• Silic

• And

zoals

vezel

steen

59 RUWBOUW

Bouwmagazine.vlaanderen


BASIS AFWERKING

De holle betonwanden voor het gelijkvloers en de

verdieping worden in de fabriek geproduceerd en

op de werf met alle deskundigheid gemonteerd.

Alle uitsparingen voor ramen en leidingen,

wachtbuizen en potjes voor elektriciteit zijn reeds

voorzien in de wanden.

Na de montage worden de wanden met beton

gevuld. De wanden zijn ‘glad’, waardoor er geen

bepleisteringswerken nodig zijn. De tussenvloeren

worden uitgevoerd met gladde

breedvloerplaten, waarop beton wordt gestort.

De ruwbouw van een gemiddelde woning is

volledig klaar na 15 werkdagen.

AFWERKING GEVELS

• Onderaan keramische tegels als plint

• Gevelisolatie PS; dikte min. 20 cm

• Textielglasweefsel en ondergrondlaag

• Siliconenbepleistering

• Andere gevelafwerkingen zijn mogelijk;

zoals bv. houten beplanking,

vezelcementbeplating, zink, aluminium,

steenstrips,...

De gevels worden opgebouwd met holle

wandelementen, waarvan zowel de buitenzijden als

de binnenzijden in betonuitzicht blijven.

Standaard wordt 15 cm PIR isolatie voorzien. De

isolatie wordt tussen de betonplaten geplaatst die

verbonden zijn met thermisch onderbroken

afstandhouders. Na de montage worden de wanden

met beton gevuld.

De tussenvloeren worden eveneens uitgevoerd met

gladde breedvloerplaten, waarop beton wordt

gestort.

Door constructiebeperkingen staan wij bouwheer en

architect graag bij tijdens ontwerpfase.

Combinatie van de basisafwerking met beton

afwerking is ook mogelijk.

BETON AFWERKING

DUURZAAM BOUWEN IN BETON

info@concretehouse.be | www.concretehouse.be

Bouwmagazine.vlaanderen

RUWBOUW

60


Bouwonderneming J&W is een bouwbedrijf in de ruimste zin van het woord.

Onze specialisatie ligt op het gebied van nieuwbouw-en meergezinswoningen.

Maar ook voor renovatieprojecten en/of herstellingen kan u steeds

bij ons terecht.

KAPELLEWEG 66 | 2230 RAMSEL | JOHAN: 0479 335 598 | WILLEM: 0494 223 258

INFO@BOUWONDERNEMINGJW.BE | WWW.BOUWONDERNEMINGJW.BE

WWW.BOUWONDERNEMINGNOYENSNICO.BE

Ik ben van mijn 16 jaar actief in de bouw, waarvan

8 jaar als zelfstandige.

Wij zijn een kleine fi rma met 2 mensen waarbij ik

zelf ook meedraai op de werkvloer.

We zijn misschien maar met 2 maar toch doen we

alles, huizen, appartementen (metsen, lijmen),

zwembaden. Orde en netheid is bij mij zeer belangrijk

op de werf en omdat bouwen de laatste

jaren fel duurder is geworden krijgt de klant bij mij ook de mogelijkheid

om te helpen bij de bouwwerken, gaande van het opkuisen

van de werf, klaarzetten van steen. Ik maak vaste prijzen

en daar word dan aan de hand van wat de klant doet iets in de

prijs gedaan dit kan al vlug enkele honderden euro,s verschillen

in de prijs en die kan de klant vast en zeker ergens anders voor

gebruiken in de bouw.

Voor een gratis prijsofferte kun je altijd bellen of mailen.

AKKERSTRAAT 53 | 2275 LILLE | GSM 0473 82 79 10 | NICONOYENS@SKYNET.BE

61 RUWBOUW

Bouwmagazine.vlaanderen


U BENT OP ZOEK NAAR EEN UITGEBREID GAMMA VAN OPLOSSINGEN VOOR

AL UW WERKZAAMHEDEN? WELKOM BIJ VERHUUR DE RYCK!

VERHUUR DE RYCK verhuurt aanhangwagens, bedrijfszekere

machines en gereedschappen voor bouw, tuin en industrie, aan

zowel doe-het-zelvers als professionelen. Ons doel is een zo goed

mogelijke service te bieden. Dit door kwalitatief sterke artikelen,

een voordelige prijs en zeer flexibele openingsuren aan te bieden.

Daarnaast zorgen wij ook voor het ter plaatsen brengen van de

gehuurde artikelen, indien de klant dit wenst.

Bij de levering of afhaling van de artikelen worden, indien nodig,

duidelijke en handige gebruiks- en veiligheidsinstructies gegeven.

Zo kan u, al hebt u nog nooit met het gehuurde toestel gewerkt,

snel en veilig aan de slag.

Op onze website, WWW.VERHUURDERYCK.BE, wensen wij u alvast

een beeld te geven van de artikelen uit ons gamma.

NIEUW

VERHUUR DE RYCK, BETER GEKEND ALS AANHANGWAGENS DE

RYCK... want naast onze verhuurfirma zijn wij reeds lange tijd

zelfconstructeur in de aanhangwagenbouw. Wij bieden een ruim

assortiment geremde en ongeremde aanhangwagens.

Bent u op zoek naar een nieuwe, professionele aanhangwagen of

een aanhangwagen voor privégebruik, dan bent u bij

AANHANGWAGENS DE RYCK zeker op het juiste adres.

Bent u in het bezit van een aanhangwagen, van ons of een ander

merk, en dient deze nagekeken of gerepareerd te worden? Ook

dan kan u bij ons terecht! Dit in ons recent VERNIEUWD WERKHUIS te

Heist-op-den-Berg, industriepark zone A nr.45. Hier zijn wij geopend

van maandag tot donderdag van 6u-16u en op vrijdag van 6u-12u.

Werd uw aanhangwagen afgekeurd op de remmen?

In ons recent vernieuwd werkhuis installeerden wij een

REMMENTESTBANK om u nog beter van dienst te zijn!

AANHANGWAGENS

aanhangwagens voor

goederenvervoer

aanhangwagens voor

machinevervoer

autotrailers

gesloten aanhangwagens

paardentrailers

reclameaanhangwagens

vakantieaanhangwagens

BOUWMACHINES

beton- en vloerbewerking

compressoren en

persluchtgereedschappen

elektrische gereedschappen

hijs-, hef- en stutwerktuigen

klinkerwerken en verdichting

reiniging, ontvochtiging en

verwarming

pompen en stroomgroepen

ladders en stellingen

rolsteigers

werfinrichting

TUINMACHINES

gras- en gazononderhoud

boom- en struikonderhoud

grondbewerking

rupsmachine

HOOGTEWERKERS

schaarliften en hoogtewerkers

verreikers

vorkliften

GRONDVERZETMACHINES

graafmachines

LIERSESTEENWEG 143B

2220 HEIST OP DEN BERG

WERKHUIS

WINKEL

015 24 03 76 | 015 24 15 04

0475 77 80 37 | 0475 96 15 39

OPENINGSUREN

MA-VR 6u – 18u

ZA: 6u – 17u

VERHUURDERYCK@HOTMAIL.COM

WWW.VERHUURDERYCK.BE

Bouwmagazine.vlaanderen

RUWBOUW

62


UW VOLEDIGE VLOEROPBOUW LATEN LATEN PLAATSEN DOOR CHAPEWERKEN

UW

SCHELLES

VOLEDIGE

TE KESSEL

VLOEROPBOUW

VOOR ALLERHANDE

LATEN LATEN

TOEPASSINGEN

PLAATSEN DOOR CHAPE-

WERKEN SCHELLES TE KESSEL VOOR ALLERHANDE TOEPASSINGEN

Op zoek naar een professionele chapeplaatser voor plaatsing in

of rond je woning? Doen dan een beroep op de vkamannen van

Op Chapewerken zoek naar een Schelles professionele uit Kessel! chapeplaatser Met meer dan voor 30 plaatsing jaar ervaring of in

rond het plaatsen je woning? van Doen dekvloeren dan een zorgen beroep wij op voor de vakmannen een perfecte van plaatsing Chapewerken

van de correcte Schelles chape uit Kessel! en eventueel Met meer aanvullende dan 30 jaar isolatie. ervaring in het

plaatsen Hans Schelles van dekvloeren en zoon zorgen Yannick wij voor zorgen een perfecte samen plaatsing voor de van derde

de generatie correcte chape van vakkundig en eventueel chapewerk aanvullende in Kessel isolatie. maar ook in gans

Hans Vlaanderen. Schelles en zoon Yannick zorgen samen voor de derde generatie

van vakkundig chapewerk in Kessel maar ook in gans Vlaanderen.

De mond-aan-mond reclame is inmiddels een sterke troef die

De mond-aan-mond reclame is inmiddels een sterke troef die

ervoor zorgt dat tientallen tevreden klanten u reeds voor gingen.

ervoor

Kies voor

zorgt

vakmanschap,

dat tientallen tevreden

ervaring

klanten

en een

u reeds

perfecte

voor gingen.

afwerking en

Kies contacteer voor vakmanschap, Chapewerken ervaring Schelles en een uit perfecte Kessel. afwerking U kunt ons en contacteer

contacteren Chapewerken voor een Schelles gratis uit offerte Kessel. en/of U kunt een ons bezoek steeds contacte-

ter plaatse

steeds

ren indien voor het een om gratis renovatiewerken offerte en/of een gaat. bezoek ter plaatse indien het om

renovatiewerken gaat. Ook het uitbreken van oude chape en vloeren

en Ook de het isolatie uitbreken van platte van oude daken chape nemen en wij vloeren voor onze en de rekening. isolatie Er van

zijn platte verschillende daken nemen manieren wij voor en onze bewerkingswijzen rekening. voor de plaatsing

van een bewapeningsnet en bewapeningsvezels. De gewenste dikte

Er zijn verschillende manieren en bewerkingswijzen voor de plaatsing

van de chape, de ondergrond en de tijd bepalen hoe de chape wordt

van een bewapeningsnet en bewapeningsvezels. De gewenste

aangebracht.

dikte van de chape,

Met behulp

de ondergrond

van een speciale

en de

chapemachine

tijd bepalen hoe

wordt

de chape

de

chape wordt egaal aangebracht. en waterpas aangebracht. Deze spreiden we met uiterste

Met behulp precisie van uit over een speciale de vloeren. chapemachine We checken de wordt exacte, de chape gewenste egaal

chapehoogte en waterpas en aangebracht. daarna kan Deze het afrijen spreiden en polieren we met beginnen. uiterste precisie Ook de uit

ondergronden over vloeren. worden We checken gecontroleerd de exacte, op hun gewenste hechting en chapehoogte absorberend en

vermogen. daarna kan het afrijen en polieren beginnen. Ook de ondergronden

worden gecontroleerd op hun hechting en absorberend vermogen.

Diverse vormen van chape

Uitvulchape DIVERSE VORMEN VAN CHAPE

Uitvulchape wordt vaak gebruikt als men met isolatieplaten gaat

werken. Uitvulchape De wordt uitvulchape vaak gebruikt wordt als nooit men gepolierd met isolatieplaten omdat gaat men wer-

achteraf ken. De toch uitvulchape niets wordt meer nooit van gepolierd ziet. Randisolatie omdat men of er chapenetten achteraf toch

worden niets meer hier van ook ziet. niet Randisolatie voorzien. of chapenetten worden hier ook niet

voorzien.

Dakuitvulling

De dakuitvulling die geplaatst worden, liggen niet waterpas. Bij

Dakuitvulling

uitvoering van soortgelijke opdrachten vragen wij steeds aan onze

klanten

De dakuitvulling

wat de afhelling

die geplaatst

moet zijn.

worden,

Meestal

liggen

bedraagt

niet waterpas.

deze één

Bij

centimeter uitvoering per van meter. soortgelijke opdrachten vragen wij steeds aan onze

klanten wat de afhelling moet zijn. Meestal bedraagt deze één centimeter

per meter. en terassen

Zwembaden

Ook bij zwembaden en terrassen zorgen wij voor de perfecte

chapelaag. Zwembaden Dit en uiteraard terassenmet de door u gevraagde helling.

Bij Ook het bij chappen zwembaden van terrassen en terrassen voorzien zorgen wij wij steeds voor de chapenetten perfecte chapelaag.

Dit

en

isolatie, bij

uiteraard

zwembaden

met

niet.

de door u gevraagde helling. Bij het chappen

Uitbreken en uitgraven van oude terrassen en chape behoort ook tot

van terrassen voorzien wij steeds chapenetten en isolatie, bij zwembaden

onze activiteiten. Het plaatsen van de tegels zelf nemen wij niet voor

onze rekening

niet.

maar wij werken samen met een aantal professionele

en Uitbreken uiterst betrouwbare en uitgraven van aannemers oude terrassen wiens en contactgegevens chape behoort ook wij tot u

graag onze bezorgen. activiteiten. Het plaatsen van de tegels zelf nemen wij niet voor

onze rekening maar wij werken samen met een aantal professionele

en uiterst betrouwbare aannemers wiens contactgegevens wij u

graag bezorgen.

Gsm: +32 478 24 92 60

HYFS Projects

HYFS Projects uit kessel zorgt als

klein familiebedrijf voor een uitstekende service!

volledige vloeropbouw zoals van uitbreken tot plaatsen van vloer

• uitbreken • isolatie • vloerverwarming • chape • vloeren

VOLLEDIGE VLOEROPBOUW ONDER ÉÉN ADRES

De Heide 21 B • 2560 Kessel • Tel.: +32 3 480 44 17 • Gsm: +32 478 24 92 60

hans.schelles@telenet.be • info@chapewerkenschelles.be

www.chapewerkenschelles.be

42 www.bouwmagazine.vlaanderen

RUWBOUW

63 RUWBOUW

Bouwmagazine.vlaanderen


Bouwmagazine.vlaanderen

AFWERKING RUWBOUW

64


VLOER- EN TEGELWERKEN

CHAPE EN ISOLATIE

PARKET EN LAMINAAT

BADKAMER

Eerlijke prijzen

Vlotte service

Jong en dynamisch bedrijf

Opgeleide vaklui

Van Lommel Ludo bvba is een familiebedrijf dat werd opgericht door

Ludo Van Lommel. Sinds 1976 specialiseert de fi rma zich in 4 grote

peilers: vloer- en tegelwerken, chape en isolatie, parket en laminaat

alsook badkamer (nieuw of renovatie).

Sinds 2000 staat zaakvoerder Kurt Paradis samen met zijn 25-tal werknemers

dagdagelijks voor u klaar.

Een jarenlange technische bagage, gemotiveerd en ervaren personeel

en de meest moderne machines staan garant voor een hoog

kwalitatief resultaat en een stipte uitvoering van al uw werken.

BRULENS 28B | 2275 GIERLE | 014/88 11 10 | 014/88 11 00

INFO@BVBAVANLOMMEL.EU | WWW.BVBAVANLOMMEL.EU

65 AFWERKING

Bouwmagazine.vlaanderen


Je isoleert maar één keer

doe het dan ook meteen goed!

100%

Belg is ch

GT-Foam bvba

Nijverheidsstraat 8 | B-2381 Weelde

www.gt-foam.be | info@gt-foam.be

014 88 Bouwmagazine.vlaanderen

34 45

AFWERKING

66


ALLES OVER KUNSTSTOFVLOEREN

STEENTAPIJT

Kunststofvloeren zijn vloersystemen die worden gebruikt voor afwerkingen

en bescherming die vermengd voor zijn vormvaste met kunstharsen ondervloeren. zoals Een kunststof-

polyurethaan- of • epoxyharsen. Makkelijk in onderhoud De dikte en van reiniging. de korrels of steentjes varieert

• Hygiënisch en veilig (geschikt voor mensen met stofallergie)

Steentapijt (ook wel stone carpet of korrelvloer genoemd) is een kunsthars vloer die is samengesteld uit miljoenen verlijmde, kleine

steentjes

meestal vloer speelt tussen dan ook de 2 een en belangrijke de 5 millimeter. rol bij het Dit onderhoud is vooral van belang vloeren

van gebouwen, de vloer de zal werkomstandigheden ogen. en de hygiëne.

• Vloeistofdicht en vochtdicht

voor • het Stofvrij uitzicht (geschikt van de voor vloer o.a. want drukkerijen hoe kleiner en ziekenhuizen). de korrels zijn, hoe

homogener

• Volledig naadloos (geen voegen of naden waar bacteriën zich kunnen

kies nestelen) je in natte ruimtes omwille van hygiënische redenen

Kunststofvloeren moeten steeds vaker aan zeer specifi eke eisen voldoen,

denk hierbij aan de HACCP in artikel 14 van de warenwet

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK STEENTAPIJT

Zo

waarschijnlijk • Zuurbestendige (geschikt voor een voor gesloten voedingsmiddelen- structuur. Anderzijds en chemische zullen

staat dat vloeren in bedrijfsruimten. Dat houd in, dat de vloeren in de

Steentapijt is een decoratieve en naadloze vloerafwerking met een

natte industrie) voetafdrukken in een open structuur niet aftekenen, terwijl ze

goede staat moeten verkeren, goed reinigbaar en desinfecteerbaar

warme en natuurlijke uitstraling. Deze vloer past in alle interieurs

dat in een gesloten structuur uiteraard wel zullen doen.

en moeten kan zijn. op Plaatsen bijna alle waar stevige gewerkt en wordt droge met ondergronden vloeistoffen zoals worden met DE ONDERVLOER KUNSTSTOFVLOEREN

aangebracht. olie in de garage Dankzij of andere luchtige chemische structuur stoffen die in de toestaat industrie dat moet de vloer de De ondervloer is van groot belang is voor het aanbrengen van kunststofvloeren.

sneller vloer aan opwarmt, de eisen behoort van de een CUR/PBV combinatie (Beoordeling met vloerverwarming vloeistofdichtheid ook

PLAATSING EN

De ondervloer

ONDERHOUD

moet draagkrachtig

VLOEREN MET

zijn,

STEENKORRELS

moet een stabiele

zeker van vloeistofdichte tot de mogelijkheden. voorzieningen). Omdat de kunststofvloeren vaak

De

massa

plaatsing

zijn die

van

1 geheel

een vloer

vormt.

in

Bij

steentapijt

mogelijke

laat

scheuren

je best

in de

over

ondervloer,

specialist dient er een ter fl exibele zake. tussenlaag Een goede worden plaatsing aangebracht. garandeert je

aan

intensief worden gebruikt, stelt de overheid hoge eisen aan de vloer.

Zowel nieuwbouwers als renoveerders kunnen beroep doen op deze

een

vloermethode. Belangrijke aspecten Meestal zijn wordt bijvoorbeeld de vloer de binnen ondergrond, geplaatst, toepassing maar in

immers voor een langere duur een feilloze vloer. Bij de plaatsing

specifi daarvan eke en situaties de omgeving kan het waarin ook de perfect vloer gebruikt buiten tot wordt. zijn recht Er zijn komen. dan van PRIJZEN een steentapijt VAN KUNSTSTOFVLOEREN

op een grote oppervlakte moeten trouwens

Deze ook verschillende unieke vloer vloerafwerkingen vergt weinig onderhoud mogelijk zoals: en is Coatingvloeren,

te verkrijgen in

uitzettingsvoegen De prijzen zijn sterk worden afhankelijk voorzien. van de Steentapijten kwaliteit van de vloeren materialen zijn

allerhande kleurcombinaties, groottes en dessins.

gemakkelijk te onderhouden.

Gietvloeren enTroffelvloeren.

dat er per M2 verwerkt wordt, de grootte van het oppervlak en de

systeemkeuze. De ondergrond en het aantal lagen van het materiaal

Doordat het stof tussen de poriën blijft zitten, valt het minder hard

VOORDELEN KUNSTSTOFVLOEREN

OPEN OF GESLOTEN STRUCTUREN VERKRIJGBAAR op

bepalen

dan bij

mede

een gewoon

de prijs van

tapijt.

de

Af

vloer.

en toe eens stofzuigen is echter

Hieronder vindt u voordelen van kunststofvloeren;

wel vereist. Op geregelde tijdstippen maak je best de vloer ook

Je • Acrylaatvloeren kunt de verkrijgen zijn meestaal met na een het open aanbrengen of een gesloten binnen 2 structuur. uur eens

KUNSTSTOFVLOER

schoon met een

AANBRENGEN

schrobborstel en een waterzuiger (vooral in

Terwijl beloopbaar. je in het eerste geval eerder een strak uitziende vloer bekomt vochtige Wilt u graag ruimtes). een kunststoftvloer laten aanbrengen of wilt u enkel de

(waarin • Antislip al mogelijk het vuil (zodat als het u onder ware natte onzichtbaar omstandigheden wordt opgenomen),

niet uit

prijzen vergelijken? Het aanbrengen van kunststofvloeren is vakwerk

worden bij een gesloten structuur de ruimtes tussen de steentjes Als de vloer in contact komt met een vloeistofvlek, reinig je die best

kunt glijden)

dat u beter aan een vakman kunt uitbesteden. Via Vloeren. nu is het

vaak opgevuld met een glanzend of mat vulmiddel.

zo

mogelijk

snel mogelijk

om diverse

met een

offertes

waterzuiger.

en prijzen aan te vragen bij meerdere

vloerenleggers in uw eigen regio.

Accent Accent Vloeren Vloeren

Nonnenstraat Schransstraat 1a 39

2560 2280 Nijlen Grobbendonk

T. T. 014 50 66 77

GSM. 0496 23 91 06

info@accentvloeren.be

www.accentvloeren.be

Steentapijt • Gietvloeren • Troffelvloer

64 i-magazines.be

AFWERKING

67 AFWERKING

Bouwmagazine.vlaanderen

HERENTALS_BOUWMAPAZINE_CC_220x297.indd 64 6/07/15 21:02


OOSTVOGELS bvba

OOSTVOGELS bvba BVBA

Oostvogels BVBA is een dynamisch bedrijf uit Herentals. Wij zijn

gespecialiseerd in alle regeneratieve technieken, warmtepompen,

sanitaire Oostvogels installaties, BVBA is verwarmings een dynamisch en ventilatiesystemen.

bedrijf uit Herentals. Wij zijn

Tevens Oostvogels gespecialiseerd verzorgen BVBA in is wij een alle ook dynamisch regeneratieve al uw sanitaire bedrijf technieken, uit werken Herentals. gaande warmtepompen,

Wij zijn van gespecialiseerd

sanitaire installaties, tot alle volledige regeneratieve verwarmings badkamer technieken, en renovatie. ventilatiesystemen.

warmtepompen, Verder kan u sanitaire bij ons

kleine

herstelling

terecht installaties, Tevens voor verzorgen verwarmings nieuwbouw wij ook en en al renovatie, ventilatiesystemen.

uw sanitaire alle herstellingen werken gaande en onderhoud van kleine

van

Tevens herstelling cv

verzorgen

ketels tot volledige aardgas

wij ook

en badkamer al

mazoutgetookt,

uw sanitaire renovatie. werken

warmtepompen, Verder gaande kan van u bij kleine

airco, ons

machinaal terecht voor ontstoppen nieuwbouw en en camera renovatie, onderzoek. alle herstellingen Kortom en uw onderhoud complete

herstelling tot volledige badkamer renovatie. Verder kan u bij ons terecht

voor nieuwbouw aardgas en en renovatie, mazoutgetookt, alle herstellingen warmtepompen, en onderhoud airco,

partner van cv voor ketels HVAC

machinaal ontstoppen en camera onderzoek. Kortom uw complete

van cv ketels aardgas en mazoutgetookt, warmtepompen, airco, machinaal

ontstoppen en camera onderzoek. Kortom uw complete

partner voor HVAC

partner voor HVAC.

Centrale verwarming • Vloerverwarming

Sanitair en ontstoppingen

Centrale verwarming • Vloerverwarming

Sanitair en ontstoppingen

Lange Eerselsstraat 55

2200 Herentals

Lange T: +32(0)14 Eerselsstraat 21 55 68 55

2200 F: +32(0)14 Herentals 21 55 69

T: info@bvba-oostvogels.be

+32(0)14 21 55 68

F: www.bvba-oostvogels.be

+32(0)14 21 55 69

info@bvba-oostvogels.be

www.bvba-oostvogels.be

AFWERKING

AFWERKING

Bouwmagazine.vlaanderen

i-magazines.be 79

AFWERKING

i-magazines.be 68 79

HERENTALS_BOUWMAPAZINE_CC_220x297.indd 79 6/07/15 21:03

HERENTALS_BOUWMAPAZINE_CC_220x297.indd 79 6/07/15 21:03


BENEENS ALUCON

BENEENS ALUCON

ALUMINIUM: ALLEEN MAAR TROEVEN

objectief en open met andere materialen. Want we zijn zeker van

ons stuk!

Waarom kiezen tussen functionaliteit of esthetiek als je ook beide

kan ALUMINIUM: hebben? ALLEEN Met aluminium MAAR TROEVEN kies je voor een maximale stevigheid wettelijke twee jaar. Bouwen en verbouwen zijn de belangrijkste fi nanciele

KWALITEIT uitgaven in DIE je leven. BLIJFT Daarom moet je goed nadenken. Wij helpen je

met Waarom eindeloze kiezen designmogelijkheden. tussen functionaliteit of esthetiek Wat ook als je je ontwerp ook beide is, we

vinden kan hebben? een oplossing. Met aluminium Out kies of the je voor box? een Geen maximale probleem, stevig-onzheid

met deuren eindeloze en designmogelijkheden. gevelsystemen kunnen Wat met ook gebogen je ontwerp profielen is, zijn

graag en vergelijken objectief en open met andere materialen. Want we

ramen, Onze

zeker

aluminium

van ons stuk!

ramen gaan lang mee: ze zijn in de echte zin van

geproduceerd we vinden een oplossing. worden Out bijna of elke the box? maat Geen en ook probleem, met driedubbel onze het woord “duurzaam”. Je hebt er amper onderhoud aan. Met wat

glas. samen, Aluminium deuren en is gevelsystemen veelzijdig als een kunnen kameleon. met gebogen We laten profi je elen kiezen KWALITEIT water en DIE een BLIJFT zachte zeep reinig je je raam in een handomdraai.

uit geproduceerd meer dan 450 worden kleuren in bijna – wanneer elke maat je wil en zelfs ook met in bi-color driedubbel zodat de Onze Het aluminium ramen zal stralen gaan als lang nieuw. mee: ze Je zijn hoeft in de ook echte geen zin budget van te

binnenkant beter past bij je interieur. Welke bouwstijl je ook kiest, voorzien voor periodiek onderhoud – laat staat dat je zelf moet gaan

glas. Aluminium is veelzijdig als een kameleon. We laten je kiezen

uit meer dan 450 kleuren – wanneer je wil zelfs in bi-color en een zachte zeep reinig je je raam in een handomdraai. Het aluminium

het woord “duurzaam”. Je hebt amper onderhoud aan. Met wat water

je vindt jouw keuze in onze verschillende soorten profielen die zich verven om de kosten te drukken.

perfect lenen voor bijvoorbeeld een functionele, renaissance of Zeg maar vaarwel tegen die verfborstels en verfpotten. Of je

zodat de binnenkant beter past bij je interieur. Welke bouwstijl zal stralen als nieuw. Je hoeft ook geen budget te voorzien voor periodiek

onderhoud – laat staat dat je zelf moet gaan verven om de kosten

steel look.

nu kiest voor gelakte of geanodiseerde aluminium ramen, de

je ook kiest, je vindt jouw keuze in onze verschillende soorten

Overtuig je van de superieure eigenschappen van aluminium op het materiaalkwaliteit is steeds inbegrepen, want in tegenstelling tot

profi elen die zich perfect lenen voor bijvoorbeeld een functionele, te drukken. Zeg maar vaarwel tegen die verfborstels en verfpotten. Of je

vlak van kwaliteit en comfort, isolatiewaarden en duurzaamheid: PVC-ramen lijdt aluminium niet onder de UV-straling. Corrosie en

renaissance of steel look. Overtuig je van de superieure eigenschappen

van aluminium op het vlak van kwaliteit en comfort, isowaliteit

is steeds inbegrepen, want in tegenstelling tot PVC-ramen lijdt

nu kiest voor gelakte of geanodiseerde aluminium ramen, de materiaalk-

rot krijgt bij aluminium ramen geen schijn van kans.

latiewaarden en duurzaamheid:

aluminium niet onder de UV-straling. Corrosie en rot krijgt bij aluminium

COMFORT

ramen geen schijn van kans.

COMFORT

LAKKEN OF ANODISEREN

Laat je niets wijsmaken. Aluminium mag dan wel duurzaam

zijn, LAKKEN OF ANODISEREN

het zijn, is het niet is niet noodzakelijk noodzakelijk duurder. duurder. Doordat Doordat de de onderhoudskosten

onderhoudskosten

minimaal zijn en door de uiterst lange levensduur (langer langrijkste verschil is van esthetische aard. Bij lakken is de oppervlakte

We We kunnen kunnen je ramen je ramen lakken lakken of anodiseren of anodiseren – aan – jou aan de jou keuze. de Het keuze. be-

minimaal zijn en door de uiterst lange levensduur (langer dan pvc!) is Het belangrijkste verschil van esthetische aard. Bij lakken is de

aluminium schrijnwerk een goede investering in de waardevastheid oppervlakte van het aluminium bedekt met een bovenste laklaag,

dan pvc!) is aluminium schrijnwerk een goede investering in de van het aluminium bedekt met een bovenste laklaag. Bij anodisatie ontstaat

een gecontroleerde oxidelaag en blijft de originele oppervlaktestruc-

van uw eigendom. En we zijn er ook gerust in. Zelfs bij zeer intensief Bij anodisatie ontstaat een gecontroleerde oxidelaag en blijft de

waardevastheid van uw eigendom. En we zijn er ook gerust in.

gebruik blijven alle technische componenten waardoor het raam of originele oppervlaktestructuur van aluminium behouden waardoor

Zelfs bij zeer intensief gebruik blijven alle technische componenten

waardoor het raam of de deur bediend worden probleemloos krijgt. Wanneer je in sterk verstedelijkte of kustgebieden woont, hebben

tuur van aluminium behouden waardoor het een meer “natuurlijke” feel

de deur bediend worden probleemloos functioneren. Daarom krijg het een meer “natuurlijke” feel krijgt.

je standaard tien jaar garantie op het aluminium en vijf jaar op de Wanneer je in sterk verstedelijkte of kustgebieden woont, hebben

functioneren. Daarom krijg je standaard tien jaar garantie op het je ramen extra bescherming nodig tegen ongunstige invloed van de buitenlucht.

In dat geval combineren we beide technieken voor een optimaal

lak en accessoires in plaats van de wettelijke twee jaar. Bouwen je ramen extra bescherming nodig tegen ongunstige invloed van de

en

aluminium

verbouwen

en vijf

zijn

jaar

de

op

belangrijkste

de lak en accessoires

financiële uitgaven

in plaats van

in je

de

leven. buitenlucht. In dat geval combineren we beide technieken voor een

resultaat.

Daarom moet je goed nadenken. Wij helpen je graag en vergelijken optimaal

We

resultaat.

staan je

We

graag

staan

bij met

je graag

advies.

bij met advies.

Aluminium

ramen en deuren

zonnewering

outdoor

renovatie

nieuwbouw

utiliteitsbouw

CW50 on wood

Fotograaf fotoʼs: Liesbet Goetschalckx

Beneens Alucon • Stadsestraat 43d • 2250 Olen • T: 014 26 70 26

info@beneens.be • www.beneensalucon.be

AFWERKING

i-magazines.be 61

69 AFWERKING

Bouwmagazine.vlaanderen

HERENTALS_BOUWMAPAZINE_CC_220x297.indd 61 6/07/15 21:02


PREMIES VOOR NIEUWBOUW

PREMIES EN VERMINDERINGEN VOOR

ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUWWONINGEN

Bent u van plan om een nieuwe woning te bouwen? Dan vraagt u zich misschien af of er premies of voordelen zijn waarvan u kan

genieten. Een ‘nieuwbouwpremie’ bestaat niet, maar wie een extra inspanning levert om energiezuining te bouwen kan wel genieten

van een aantal voordelen.

Bent u van plan om een nieuwe woning te bouwen? Dan vraagt u zich misschien af of er premies of voordelen zijn waarvan u kan genieten.

PREMIES Een ‘nieuwbouwpremie’ EN VERMINDERINGEN bestaat niet, maar VOOR wie ENERGIEZUINIGE

een extra inspanning levert PREMIES om energiezuining VOOR EEN te WARMTEPOMP bouwen kan wel EN genieten ZONNEBOILER van een aantal

voordelen.

NIEUWBOUWWONINGEN

Wanneer u een nieuwe woning bouwt kan u overwegen om een

PREMIES EN VERMINDERINGEN VOOR ENERGIEZUINIGE

warmtepomp

PREMIES VOOR

te plaatsen.

EEN WARMTEPOMP

Dit is een milieuvriendelijk

EN ZONNEBOILER

alternatief voor

Wanneer NIEUWBOUWWONINGEN

u een nieuwe woning wilt bouwen, dan moet die woning

een Wanneer klassieke u een verwarmingsinstallatie. nieuwe woning bouwt De kan pomp u overwegen haalt warmte om uit een de

energiezuinig Wanneer u een zijn en nieuwe minimum woning aan wilt de wettelijke bouwen, energienorm dan moet die (E-peil) woning

energiezuinig Beantwoordt zijn het en toegekende minimum aan E-peil de wettelijke van uw woning energienorm aan de

grond, warmtepomp het water plaatsen. of de lucht. Dit De is een netbeheerders milieuvriendelijk geven alternatief een premie voor

voldoen.

voor een het klassieke plaatsten verwarmingsinstallatie. van een warmtepomp. De Maar pomp informeer haalt warmte zeker uit ook de

norm, (E-peil) dan voldoen. krijgt u Beantwoordt automatisch het een toegekende vermindering E-peil van van de uw onroerende woning eens grond, bij uw het gemeente water of de of lucht. provincie. De netbeheerders Misschien geven een zij ook premie nog

voorheffing.

aan de norm,

Bouwt

dan

u

krijgt

nog

u

zuiniger

automatisch

dan de

een

norm.

vermindering

Dan kan

van

u bij

de

uw

extra voor premies. het plaatsten van een warmtepomp. Maar informeer zeker ook

netbeheerder een premie aanvragen.

onroerende voorheffi ng. Bouwt u nog zuiniger dan de norm. Dan kan eens bij uw gemeente of provincie. Misschien geven zij ook nog

u bij uw netbeheerder een premie aanvragen.

Premie extra premies. van de netbeheerder voor een warmtepomp in woningen

Vermindering van de onroerende voorheffing voor een

of appartementen

energiezuinige nieuwbouwwoning

Vermindering van de onroerende voorheffi ng voor een

Voor Premie facturen van de kan netbeheerder u nog een premie voor een krijgen warmtepomp voor een in warmtepomp,

• Enkel voor nieuwbouw

woningen of

energiezuinige nieuwbouwwoning

wanneer

appartementen.

uw woning

Voor

uiterlijk

facturen

op

kan

31

u

januari

nog een

2013

premie

werd

krijgen

aangesloten

• Ook voor tweede verblijf

voor een

op het elektriciteitsnet of waarvoor de bouwaanvraag uiterlijk werd

Wanneer • Enkel voor uw nieuwbouw woning aan de wettelijke norm voldoet krijgt u warmtepomp, wanneer uw woning uiterlijk op 31 januari 2013 werd

ingediend op 31 december 2013.

automatisch • Ook voor tweede een vermindering verblijf toegekend.

aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor de bouwaanvraag

Wanneer uw woning aan de wettelijke norm voldoet krijgt u

uiterlijk werd ingediend op 31 december 2013.

Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler in woningen

E-peilpremie automatisch een voor vermindering energiezuinige toegekend. nieuwbouw

of appartementen

• Hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie.

Voor Premie facturen van de kan netbeheerder u nog een premie voor een krijgen zonneboiler voor een in woningen zonneboiler, of

Wanneer E-peilpremie het voor energieverbruik energiezuinige van nieuwbouw

nieuwbouwwoning aanzienlijk

wanneer appartementen. uw woning Voor uiterlijk facturen op kan 31 u januari nog een 2013 premie werd krijgen aangesloten voor een

lager • Hoe is lager dan de het wettelijke E-peil, hoe norm, hoger dan de premie. kan u bij uw netbeheerder een

op zonneboiler, het elektriciteitsnet wanneer uw of waarvoor woning uiterlijk de bouwaanvraag op 31 januari uiterlijk 2013 werd

premie Wanneer aanvragen. het energieverbruik van uw nieuwbouwwoning aanzienlijk ingediend aangesloten op 31 op december het elektriciteitsnet 2013. of waarvoor de bouwaanvraag

lager is dan de wettelijke norm, dan kan u bij uw netbeheerder een uiterlijk werd ingediend op 31 december 2013.

premie aanvragen.

Bouwonderneming

Houtzijde 26 • 2275 Lille • GSM E 0476 24 90 03 • J 0475 29 35 32 • Tel. 014 88 14 15

info@jevanechelpoel-bouw.be • www.jevanechelpoel-bouw.be

54 www.bouwmagazine.vlaanderen

RUWBOUW

AFWERKING

Bouwmagazine.vlaanderen

70


CO NT

RO LE

ARCHITECT

71 RUWBOUW Bouwmagazine.vlaanderen


CONTROLE OP DE BOUWPLAATS

Eenmaal het aannemingscontract getekend is, kunnen de werken echt van start gaan. De

architect is wettelijk verplicht om de uitgevoerde werken te controleren. Dit betekent dat hij geregeld

de uitgevoerde werken van de aannemer inspecteert, zijn aandacht vestigt op eventuele

uitvoeringsfouten en samen met hem mogelijke problemen voorkomt en deze desgevallend

oplost. Hij gaat ook na of de materialen overeenstemmen met de vereisten die beschreven

zijn in het lastenboek. Daarnaast adviseert hij bij de planning van de verschillende aannemingen

en houdt hij de timing in het oog.

De architect bundelt alle informatie met betrekking tot het project in een werfverslag. Dit werfverslag

omvat de vermelding van de datum en het uur van de werfbezoeken, een bondige

commentaar op de uitgevoerde werken, de vorderingen of vertragingen van de werkzaamheden

(bijvoorbeeld bij weer verlet), en de genomen beslissingen. De architect verdeelt het

werfverslag onder alle betrokken partijen. Wanneer de architect niet beantwoordt aan de verwachtingen

die geformuleerd zijn in de architectenovereenkomst, kunt u hem voor gebeurlijke

gebreken verantwoordelijk stellen. Wijs hem bij een gebrekkige uitvoering van zijn taak

schriftelijk op zijn controleplicht.

DE BOUWPLAATS BEGELEIDEN

TOT DE OPLEVERING

Eenmaal de werkzaamheden in algemene of in afzonderlijke loten opgesplitste aanneming

beëindigd zijn, kunnen ze worden opgeleverd. Het is de aannemer die om de oplevering

moet verzoeken. Als de Woningbouwwet (beter bekend als de wet Breyne) van toepassing

is, of als dit zo contractueel is bepaald, gebeurt de oplevering in twee fasen: de voorlopige

oplevering en de defi nitieve oplevering. De tienjarige aansprakelijkheid start bij de voorlopige

oplevering. De aannemer kan de voorlopige oplevering vragen, zodra hij oordeelt dat hij de

aanneming beëindigd heeft of wanneer normale bewoning mogelijk is of het project in gebruik

kan worden genomen.

Samen met uw architect gaat u na of alle werken uitgevoerd zijn volgens de vereiste kwaliteitsnormen.

Wanneer prijs aanpassingen en de prijs van eventuele meerwerken niet eerder

werden besproken en vastgelegd, worden deze op dat moment kritisch doorgelicht. Van de

oplevering wordt een proces-verbaal opgemaakt op datum, dat alle partijen ondertekenen.

Als er geen tevredenheid is over het geleverde werk, kan de oplevering voorwaardelijk zijn of

compleet geweigerd worden.

Voorwaardelijke weigering houdt in dat de aannemer alle eventuele gebreken die u vaststelt

binnen een op dat moment te bepalen termijn moet herstellen, eventueel op straffe van een

daaraan gekoppelde waar - borgsom. Opgelet: als u de woning zonder voorbehoud betrekt,

kan dat beschouwd worden als een onvoor waar delijke stil zwijgende aanvaarding van de

voorlopige oplevering. Na verloop van een bepaalde termijn, bijvoorbeeld één jaar na de

voorlopige oplevering, volgt de defi nitieve oplevering. De defi nitieve oplevering kan stilzwijgend

verlopen of gepaard gaan met een laatste bezoek aan de woning, waarbij nog eventuele

onvolkomenheden en gebreken die tijdensdat jaar zichtbaar zijn geworden, kunnen worden

vastgesteld en verholpen.

Bouwmagazine.vlaanderen

RUWBOUW CONTROLE

72


NIEUWBOUW & RENOVATIE | PARLO- & VIDEOFONIE | VENTILATIE | VERLICHTING | DOMOTICA

De Baan elektriciteitswerken. Een jong, dynamisch en geregistreerd

bedrijf dat gevestigd is in Westerlo.

Bij ons kan u terecht voor alles wat met uw elektriciteit te maken heeft.

Gaat het nu om de plaatsing of herstelling bij een nieuwbouw of renovatie,

in een woning, appartement, bedrijf of tuin.

OUDE ZOERLEBAAN 79 | 2260 WESTERLO | 016 69 72 64 | 0496 06 47 20 | WWW.DEBAANELEKTRICITEITSWERKEN.BE

Kwalitatieve pleisterwerken

Pleisterwerken Weeremans uit Morkhoven

is uw specialist voor het bepleisteren

van appartementsgebouwen,

nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten.

Chris Weeremans heeft 24 jaar ervaring

op de teller staan en werkt inmiddels

al 17 jaar als zelfstandige in de sector.

Sinds januari 2013 baat hij een nieuw

bedrijf uit. Hij is actief in de streek van

de Kempen en in de provincies Antwerpen,

Vlaams-Brabant en Limburg.

Doordat Chris als zelfwerkend patroon

aan de slag is, kan hij steeds de allerbeste

kwaliteit en een verzorgde afwerking

garanderen.

Pleisterwerken Weeremans voert

veel handwerk uit. Dat betekent

dat we de moluren (sierstukken

tegen het plafond) handmatig

trekken. Verder kunnen we

d.m.v. buitenbezetting en voegwerken

ook voor een gepaste

isolatie zorgen in uw woning of

appartementsgebouw.

RODE-LEEUWSTRAAT 19

2200 MORKHOVEN (HERENTALS)

GSM: 0487/31 68 36

BTW BE0772 189 779

INFO@PLEISTERWERKENWEEREMANS.BE

WWW.PLEISTERWERKENWEEREMANS.BE

73 AFWERKING

Bouwmagazine.vlaanderen


DJNG PROJECTS

DJNG

DJNG

PROJECTS

PROJECTS

DJNG - Projects is opgestart in het jaar 2006 door de heren

DJNG - Projects is opgestart in het jaar 2006 door de heren Nick

Nick Jansen, Nick Dierckx en Glen Jansen.

DJNG Jansen, - Projects Nick Dierckx is opgestart en Glen in Jansen. het jaar 2006 door de heren Nick

Jansen, Nick Dierckx en Glen Jansen.

Doorheen de jaren heeft DJNG - Projects een sterke groei

Doorheen de jaren heeft DJNG - Projects een sterke groei gekend

Doorheen gekend

omwille

omwille

van de onze jaren van

snelle heeft onze

services, DJNG snelle - goede

services, Projects kwaliteit, een goede sterke stipte

kwaliteit, groei planning gekend en

omwille stipte onze vakkennis. planning van onze en Hierdoor snelle onze services, vakkennis. DJNG goede Hierdoor - Projects kwaliteit, is gekend DJNG stipte - planning en Projects actief en in

onze gekend heel België. vakkennis. actief Hierdoor in heel België. is DJNG - Projects gekend en actief in

heel België.

DJNG -- Projects is gespecialiseerd in het maken van betonkelders,

betonkelders,

keermuren, keermuren, - Projects funderingen, is gespecialiseerd onderschoeiingen, in het maken van betonkelders, zwembaden,

DJNG

keermuren, betonvloeren, sleufsilo’s, funderingen, loskades,... onderschoeiingen, en

en

alle

alle

andere zwembaden,

andere betonwerken

dit en voor dit voor zowel zowel de landbouw, de landbouw, privé als privé industrie als industrie sector sector

betonwerken

betonvloeren, en dit voor zowel sleufsilo’s, de landbouw, loskades,... privé als en industrie alle andere sector betonwerken

DJNG - Projects voorziet in de stallenbouw ook de afwerking van de

DJNG - Projects voorziet in in de de stallenbouw ook ook de de afwerking afwerking

boveninrichting zoals het plaatsen van de roosters, vloerelementen, van de

boveninrichting van afstorten de boveninrichting van ligbedden, zoals het zoals voedergangen, plaatsen het plaatsen van de boxmuren, roosters, van de vloerelementen,

roosters, kniebomen,... .

afstorten vloerelementen, van ligbedden, afstorten voedergangen, van ligbedden, boxmuren, voedergangen, kniebomen,... boxmuren,

Naast Betonwerken kniebomen,... kan . DJNG - Projects ook uw grondwerken

.

Naast verrichten. Betonwerken kan DJNG - Projects ook uw grondwerken

verrichten. Naast DJNG Betonwerken - Projects beschikt kan DJNG over - de Projects nodige ook kennis uw grondwerken

en machines om

DJNG - Projects beschikt over de nodige kennis en machines om

verrichten. uw perceel DJNG zorgvuldig - Projects uit te beschikt graven over en het de transporteren nodige kennis van en de

uw grond. perceel zorgvuldig uit te graven en het transporteren van de

grond. machines om uw perceel zorgvuldig uit te graven en het transporteren

van de grond.

Ons zeer uitgebreid bekistingsgamma en machinepark laten ons

Ons toe om zeer een uitgebreid flexibele, bekistingsgamma snelle en goedkope en oplossing machinepark te bieden laten voor ons

toe ons al uw om toe wensen. een om een flexibele, flexibele, snelle snelle en goedkope en goedkope oplossing oplossing te bieden te voor

al

bieden

uw wensen.

voor al uw wensen.

Voor een een offerteaanvraag verdere of verdere inlichtingen inlichtingen kan u kan ons u ons

Voor een offerteaanvraag of verdere inlichtingen kan u ons

contacteren contacteren via onderstaande

via onderstaande gegevens.

gegevens.

Vossenhaag 2 • 2460 Kasterlee

Vossenhaag 2460 Kasterlee

Tel : 014/85.15.84 • Fax: 014/85.15.84 • Gsm: 0495/62.93.40 • Mail: info@djng.be • www.djng.be

Tel 014/85.15.84 Fax: 014/85.15.84 Gsm: 0495/62.93.40 Mail: info@djng.be www.djng.be

KELDERS,

VLOERPLATEN,

BETONWANDEN,

ZWEMBADEN,...

RUWBOUW

Bouwmagazine.vlaanderen

i-magazines.be

i-magazines.be 35

35

AFWERKING

74


Waterbehandeling

Warmtepompen

Ventilatie

Zonnepanelen

Eigen onderhoudsdienst

OOK VOOR

DOE-HET-ZELVERS

Specialisatie

Vloerverwarming !

Een Gewaardeerde Service !

75 AFWERKING

Bouwmagazine.vlaanderen


sd_bvba_logo.pdf 1 21/09/15 14:09

sd_bvba_logo.pdf 1 21/09/15 14:08

sd_bvba_logo.pdf 2 13/02/15 10:09

KERIJ

UW

ECTEN

om!

inium

rkerij.be

hem de liefde voor hout en voor het

métier delen. Op die manier maakt

SD dagelijks het verschil voor de

klanten.

SD SCHRIJNWERKERIJ & INTERIEURBOUW

“SD Schrijnwerkerij & Interieurbouw

vertrekt vanuit echt vakmanschap

en dat start al in de ontwerpfase. Dat

is een cruciale fase waarbij we uit-

SD werd in 2006 door Stijn Dirken opgericht als eenmanszaak. voerig bespreken een welke functioneel richting we en aantrekkelijk ontwerp. Dit schaven we bij totdat

uit gaan, met welke materialen we

Sindsdien groeide het bedrijf uit tot een team van twaalf ervaren gaan werken je en volledig dergelijke meer”, tevreden zegt bent. We bieden een brede materiaalkeuze in

zaakvoerder Stijn Dirken. “Wij werken

schrijnwerkers HOU(D)T en plaatsers. VAN Het UITDAGINGEN

sterk geautomatiseerde werkatelier

ook met één

onze

aanspreekpunt

showroom.

wat de

communicatie versnelt en efficiënter

en de showroom dateren van 2014.

maakt. Dat garandeert niet alleen

een persoonlijke SD aanpak beschikt maar ook over vijf teams met elk hun eigen specialiteiten.

een juiste budgetcontrole, planning

SD wil niet de goedkoopste op de markt zijn. Wel bieden we je en de opvolging Eén van de team werken. bereidt Kwalitijd

is eigen voor de klant bedrijf: immers van het

alles voor in het atelier. Een ander team plaatst

Iets meer dan tien jaar geleden zette Stijn Dirken de stap naar een

hoogste meerwaarde voor je investering.

grootste belang: keukens, hij of zij wil badkamers de beste en maatkasten. Nog een ander team richt zich

SD Schrijnwerkerij & Interieurbouw. Intussen werkt hij met 17 vakmensen kwaliteit het project die moet op tijd Alles wat doen, doen we met eigen vakmensen of wordt op de ramen en deuren en de dak- en gevelwerken. Verder hebben

binnen het budget uitgevoerd kunnen

– samen onder met onze hem de coördinatie liefde voor – hout uitgevoerd en voor het door métier vaste delen. partners Op worden.” die manier we nog maakt afzonderlijke teams voor houtskeletbouw, totaalprojecten

waarmee SD dagelijks we het al jarenlang verschil voor samenwerken. de klanten. In elk geval dragen wij SD de heeft daarbij en als een voordeel team dat het voor binnendeuren. Je krijgt dus voor elk project

beschikt over eigen plaatsingsploegen

eindverantwoordelijkheid en staan we, wanneer nodig, in voor een die gespecialiseerd gespecialiseerde zijn in hun vakgebied.

“Wij hebben vakmensen die zich

en ervaren vakmensen over de vloer.

stipte naservice.

“SD Schrijnwerkerij & Interieurbouw vertrekt vanuit echt vakmanschap

enkel bezig houden met dakwerken,

dat bij de binneninrichting van een huis hoort. Dit heeft als voordeel

houtskeletwoningen of buitenschrijnwerkerij

maar dat we we hebben vlot tevens kunnen inspelen op totaalprojecten. Van een ruwbouw tot

Alle maatwerk wordt voorbereid in ons eigen geautomatiseerd

en dat start al in de ontwerpfase. Dat is een cruciale fase waarbij we

De persoon die je ontvangt, begeleidt je project – inclusief mensen het die atelier zich meer gespecialiseerd in Herentals, gekoppeld aan onze showroom.

uitvoerig bespreken welke richting we uit gaan, met welke materialen hebben in interieurinrichting een volledig zoals afgewerkte woning.”

ontwerp en de werfopvolging – tot en met de finale oplevering. binnendeuren, Hij Onze keukens, grote badkamers, kracht schuilt in de mogelijkheid om verschillende zaken

we gaan werken en dergelijke meer”, zegt zaakvoerder Stijn Dirken. “Wij maatkasten, kortom al het maatwerk

vormt jouw vertrouwde gezicht en staat persoonlijk garant voor een dat bij de binneninrichting te combineren van een in één project. Het spaart jou heel wat kopzorgen,

werken ook met één aanspreekpunt wat de communicatie versnelt en huis hoort. Dit Intussen heeft als voordeel werkt dat

correcte Expert opvolging in van de opdracht.

want wij coördineren SD ongeveer alles. Bovendien de helft voor geven handelszaken, totaalprojecten horeca, ons bedrijven

een ruwbouw en tot kantoorinrichting. een

Op de particuliere markt is het vooral

de

we vlot kunnen inspelen op totaalprojecten.

Van Een effi ciënter maakt. Dat garandeert niet alleen een persoonlijke aanpak

Stijn Dirken

• Ramen geslaagd & deuren project begint bij duidelijke afspraken. Bovendien mogelijkheid om extra voordelige offertes uit te werken.

volledig afgewerkte woning.”

krijg maar ook een juiste budgetcontrole, planning en opvolging van de werken.

Kwaliteit uiterst gedetailleerd is voor klant wat immers deze van eindprijs het grootste inhoudt. belang: Zo sta hij je of nooit zij

met renovatieprojecten In de showroom en houtskeletbouw in Herentals krijg je bezig. Met meer dan 280

• Houtskeletbouw

je van ons steeds een offerte met een totaalprijs. De offerte

Intussen werkt SD ongeveer de helft alvast een goed idee van de mogelijkheden.

het projecten duidelijk Veel hoofdaannemers in dat heel het die Vlaanderen. met bedrijf een stevige In de provincies naam en

bevat voor handelszaken, Wij werven staan horeca, per open bedrijven

en kantoorinrichting. Op de SD werken, sturen hun klanten door

jaar voor is

• Dakwerken

voor wil de vervelende beste kwaliteit verrassingen en het project achteraf. moet op tijd en binnen het budget SCHRIJNWERKERIJ

Antwerpen faam heeft en opgebouwd, Limburg zijn gaande we heel van kleine actief opdrachten in de regio’s of Herentals, renovaties

• Gevelbekleding

particuliere markt is het vooral met om de producten te zien of letterlijk

renovatieprojecten houtskelet-

voelen. Ze kunnen ook een kijkje

uitgevoerd kunnen worden.”

Grobbendonk, tot totaalprojecten Westerlo, en houtskeletbouw. Lier, Geel, In de Mol, showroom Antwerpen, in Herentals Ravels,

• Totaalprojecten

bouw

INTERIEURBOUW

bezig. Met meer dan 250 werven nemen in het eigen atelier van waar

SD Schrijnwerkerij & Interieurbouw

We leveren alle inspanningen om de afgesproken timing per te jaar is het Turnhout, krijg

duidelijk

je

dat

alvast

het Brasschaat, bedrijf

een goed

met de nieuwste

idee Schoten, van

computergestuurde

de Kasterlee, mogelijkheden. Mechelen, Brussel,

• Interieurbouw

een stevige naam en faam heeft opgebouwd,

machines de moeilijkste opdrachten

Zavelheide 9

respecteren.

2200 Herentals

SD heeft daarbij Om als onze voordeel planning dat het in goede beschikt banen over eigen te leiden, plaatsingsploegen

met een die gespecialiseerd strikte werfopvolging. zijn hun vakgebied. “Wij hebben vak-

houtskeletbouw. Veel hoofdaannemers aldus die Dirken met nog. SD werken, sturen hun klanten www.sdschrijnwerkerij.be

werken TOTAALPROJECTEN

gaande Hasselt, van kleine opdrachten Lommel en in eigen Gent. huis uitgevoerd worden. “SD

• Keukens & badkamers

of renovaties tot totaalprojecten en hou(d)t immers van uitdagingen”,

T. 014 58 64 58

we

• Dressings & maatkasten

door om

Onze SCHRIJNWERKERIJ

mensen interieurarchitecten

• Binnendeuren

die zich enkel bezig vertalen houden jouw met wensen dakwerken, en verlangens houtskeletwoningen

naar

SCHRIJNWERKERIJ

de producten te zien of letterlijk te voelen. Ze kunnen ook een kijkje nemen

in het eigen atelier van waar met de nieuwste computergestuurde

Expert in

• Trappen

of buitenschrijnwerkerij maar we hebben tevens mensen die

Bezoek INTERIEURBOUW

onze showroom! • Ramen & deuren

zich meer gespecialiseerd hebben in interieurinrichting zoals binnen-

• Parket & laminaat

machines de moeilijkste opdrachten in eigen huis uitgevoerd worden.

• Houtskeletbouw

deuren, • Gyprocwerken keukens, badkamers, maatkasten, kortom al het maatwerk “SD hou(d)t immers van uitdagingen”, aldus Dirken nog.

10 redenen om

voor SD te kiezen

• Vakmanschap

• Correcte prijzen

• Kwaliteit en na-service

• Persoonlijke aanpak

• Goede en correcte

afspraken

• Stipte planning

• Eigen ontwerpers met

ruime materiaalkeuze

• Eigen professionele

werknemers met oog voor

details

• Eigen Atelier

• Meester in totaalprojecten

Zavelheide 9

2200 Herentals

Tel. 014 586458

info@sdschrijnwerkerij.be

www.sdschrijnwerkerij.be

Openingsuren:

Ma – Vr: 8u-12u & 13u-17u

Za: 10u-16u

‘s Avonds op afspraak.

TOTAALPROJECTEN

TOTAALPROJECTEN

Bezoek onze showroom!

Bezoek onze showroom!

OPENDEURWEEKEND

Zaterdag 19 en zondag 20 september van 10 tot 17 uur

• Spectaculaire kortingsacties

Van 19 tot 25 september: Whow!Dagen van Reynaers Aluminium

(extra isolatievoordeel op ramen en deuren)

OPENDEURWEEKEND

Zaterdag 19 en zondag 20 september van 10 tot 17 uur

• Spectaculaire kortingsacties

Van 19 tot 25 september: Whow!Dagen van Reynaers Aluminium

(extra isolatievoordeel op ramen en deuren)

OPENDEURWEEKEND

Zaterdag 19 en zondag 20 september van 10 tot 17 uur

• Spectaculaire kortingsacties

www.sdschrijnwerkerij.be

Van 19 tot 25 september: Whow!Dagen www.sdschrijnwerkerij.be

van Reynaers Aluminium

(extra isolatievoordeel op ramen en deuren)

• Dakwerken

• Gevelbekleding

• Totaalprojecten

Expert in

• Interieurbouw

• Expert Keukens & badkamers in

• Ramen Dressings & deuren & maatkasten

• Houtskeletbouw

Binnendeuren

Ramen & deuren

• Dakwerken

Trappen Houtskeletbouw

Gevelbekleding

• Parket Dakwerken & laminaat

Totaalprojecten

Gyprocwerken

• Interieurbouw

Gevelbekleding

• Keukens Totaalprojecten

& badkamers

10 • Dressings Interieurbouw redenen & maatkasten om

voor Binnendeuren

• Keukens SD & te badkamers kiezen

Trappen

• Vakmanschap

Dressings & maatkasten

Parket & laminaat

Correcte prijzen

• Gyprocwerken

Binnendeuren

Kwaliteit en na-service

• Trappen

Persoonlijke aanpak

• Parket & laminaat

10 Goede redenen en correcteom

voor

• afspraken Gyprocwerken

SD te kiezen

• Stipte planning

• Vakmanschap

Eigen ontwerpers met

• Correcte prijzen

10 ruime redenen materiaalkeuze om

• Kwaliteit en na-service

Eigen professionele

• voor Persoonlijke aanpak

werknemers

SD

met

te

oog

kiezen

voor

Goede en correcte

• details

afspraken Vakmanschap

Eigen Atelier

• Stipte Correcte planning prijzen

Meester in totaalprojecten

• Eigen Kwaliteit ontwerpers en na-service met

ruime materiaalkeuze

• Persoonlijke aanpak

Zavelheide

Eigen professionele

• Goede en 9 correcte

2200 werknemers Herentalsmet oog voor

Tel. details afspraken

014 586458

info@sdschrijnwerkerij.be

• Eigen Stipte Atelier planning

www.sdschrijnwerkerij.be

• Meester Eigen ontwerpers in totaalprojecten met

Openingsuren:

ruime materiaalkeuze

Ma – Vr: 8u-12u & 13u-17u

Zavelheide • Eigen professionele

Za: 10u-16u9

2200 werknemers Herentals met oog voor

Tel. 014 586458

info@sdschrijnwerkerij.be

details

www.sdschrijnwerkerij.be

• Eigen Atelier

Openingsuren:

• Meester in totaalprojecten

Ma – Vr: 8u-12u & 13u-17u

62 Za: 10u-16u

i-magazines.be

AFWERKING

Zavelheide 9

2200 Herentals

76

Bouwmagazine.vlaanderen

www.sdschrijnwerkerij.be

AFWERKING

Tel. 014 586458

info@sdschrijnwerkerij.be

www.sdschrijnwerkerij.be

Openingsuren:


TIP

DE WET BREYNE

Koopt u een appartement of een sleutel-op-de-deur woning, dan is

meestal de wet Breyne van toepassing. De wet is bedoeld om misbruik

door verkopers, bouwpromotoren en aannemers tegen te gaan.

Deze wettelijke regeling is van ‘dwingend recht’, wat betekent dat de

verkoper er niet zomaar van kan afwijken en u een andersluidend contract

kan voorleggen. U moet een duidelijk contract krijgen waarin een

aantal verplichte vermeldingen moeten worden opgenomen. Zo moet

u een vergoeding toegekend krijgen in het geval het gebouw niet tijdig

klaar is. Het voorschot dat men kan vragen, mag maximaal 5% bedragen

van de totaalprijs. Betaalt u in schijven, dan mag het bedrag

van de huidige schijf het bedrag van de reeds uitgevoerde werken niet

overstijgen.

De defi nitieve oplevering mag ten vroegste één jaar na de voorlopige

oplevering plaatsvinden. De verkoper is ook tien jaar aansprakelijk

voor fundamentele gebreken van het gebouw.

77 AFWERKING

Bouwmagazine.vlaanderen


30 JAAR TOPKWALITEIT

VABO is een Belgisch familiebedrijf met meer dan 30 jaar ervaring

in het produceren en installeren van garagepoorten. Ook staan wij

al 10 jaar garant voor buitenzonweringen en voordeuren op maat.

Met de nodige zorg en vakkennis stemt VABO de verschillende onderdelen

naadloos op elkaar af, met een kwaliteitsvol en oerdegelijk

product als resultaat.

AANGENAAM THUISKOMEN:

Elk huis is uniek en daarom hebben we een groot aanbod voor elke

stijl en ieders budget. We leveren poorten in standaardmaten of produceren

deze voor u op maat. Daarnaast bieden wij u de keuze

tussen meer dan 150 verschillende voordeurstijlen voor een mooi

totaalpakket naar ieders wens. Ons ruime gamma omvat ook zonnetenten,

verandazonweringen, screens en voorzetrolluiken. Bovendien

bieden wij enkele speciale opties aan waaronder zonnetenten met

ingebouwde led-verlichting in de armen, en automatische volants.

Voor ieder wat wils!

ENERGIEBESPAREND PASSIEF WONEN:

VABO sectionale poorten hebben een thermisch isolerende en brandvertragende

PU-schuimkern (CFK vrij). Standaard zijn onze panelen

40 mm dik. Voor extra comfort bieden we ook een dikkere variant

van 60 mm aan. Deze paneeldikte maximaliseert de energiewinst

en vermindert warmteverlies op de gevoeligste plaatsen van het

poortblad. Bovendien zijn ook onze voordeuren energiezuinig. Deze

bestaan uit thermisch geïsoleerde aluminiumprofi elen en hebben een

maximale dikte van 94 mm.

VEILIG EN DUURZAAM:

Al onze producten worden door erkende, onafhankelijke instituten op

hun veiligheid en duurzaamheid gecontroleerd. Dankzij onze technische

expertise en de voortdurende professionele inzet van onze medewerkers,

bieden wij producten die meerdere generaties meegaan!

ÉÉN AANSPREEKPUNT:

Bent u nieuwsgierig naar ons vernieuwde aanbod en onze brede

waaier aan bedieningssystemen? Houdt u van een persoonlijke aanpak

met advies en een gratis offerte op maat? Breng dan gerust een

bezoekje aan onze ruime toonzaal, waar ons team u met veel plezier

verder helpt en adviseert.

GARAGEPOORTEN

VOORDEUREN

BUITENZONWERING

Ontdek ons op

www.vabo.eu

en Facebook!

Ontdek ons op

www.vabo.eu

en Facebook!

LIERSESTEENWEG 186

LIERSESTEENWEG 186

B-3130 BEGIJNENDIJK

B-3130 BEGIJNENDIJK

+32 (0)16 44 77 60

+32 (0)16 44 77 60

INFO@VABO.EU

INFO@VABO.EU

Bouwmagazine.vlaanderen

AFWERKING

78


10 GOEDE REDENEN OM NU AL TE RENOVEREN

Gewoon renoveren ? Daar doe jij niet meer aan mee. Want wie verstandig is, renoveert

beter. Wie verstandig is, RENOveert dus. Omdat RENOveren tal van voordelen biedt.

1. EEN LAGERE ENERGIEFACTUUR

Niemand gooit graag geld door ramen, deuren, muren, daken

en vloeren. Dat is nochtans precies wat we doen in een woning

die niet voldoende is geïsoleerd en die niet op de juiste manier

wordt verwarmd en geventileerd. Als je renoveert, verbruik je niet

langer onnodig veel energie.

2. MEER COMFORT

Renoveren is niet alleen goed voor je energiefactuur, maar ook

voor jezelf en je gezin. In een gerenoveerd huis is het immers

veel prettiger wonen. De hogere en meer constante oppervlaktetemperatuur

van de wanden verhogen je comfortgevoel, je hebt

minder last van tocht, de wanden en vloeren voelen warmer aan

in de winter, en in de zomer heb je minder last van oververhitting.

3. EEN GEZONDER BINNENKLIMAAT

Het belang van de luchtkwaliteit in een woning wordt vaak onderschat.

Nochtans heeft die een belangrijke invloed op onze

gezondheid. Een renovatie is een ideale gelegenheid om ook de

ventilatie te verbeteren. Door continu en gecontroleerd te ventileren,

krijgen we verse zuurstof binnen en wordt de vervuilde of

vochtige lucht naar buiten afgevoerd.

4. ESTHETISCHE MEERWAARDE

Je woning is je ultieme visitekaartje. Zowel vanbuiten als vanbinnen.

Wanneer je bij je renovatie de isolatiewerken combineert

met een nieuwe gevelbekleding en / of een nieuw dak, dan oogt

je woning veel aantrekkelijker. Wanneer je dan nog eens binnenin

aandacht besteedt aan de juiste afwerkingsmaterialen, heb je

een huis dat je esthetisch perfect op het lijf geschreven is.

5. FINANCIËLE MEERWAARDE

Je hoeft maar naar de vraagprijzen van huizen te kijken en

je ziet het meteen: gerenoveerde huizen worden veel duurder

verkocht dan soortgelijke woningen die niet zijn aangepast aan

de voorwaarden van vandaag. Als je Renoveert, zorg je ervoor

dat je huis nog meer in marktwaarde stijgt – en in de toekomst

zijn waarde behoudt – omdat het er dan heel wat beter uitziet

én omdat je met een renovatie perfect in regel zal zijn met de

energieprestatie-eisen van morgen.

BAVACO PROJECTS SPECIALIST IN:

BADKAMERRENOVATIE | AIRCONDITIONING | VENTILATIE | ALTERNATIEVE ENERGIEËN | CENTRALE VERWARMING | ONDERHOUD

Wij zijn een jong dynamisch bedrijf dat werkt met de

recenste technologieën. Het bedrijf bestaat uit drie

enthousiaste medewerkers: Marco, Luc en Geert. Elk

van ons beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in

sanitair en verwarmingstechnieken.

Bavaco Projects komt aan al uw specifi eke wensen

tegemoet. Wij zijn één van de belangrijkste bedrijven

waarbij innovatie troef is en staan dan ook borg voor

een professioneel resultaat, zowel in nieuwbouw als

in renovatie.

De plaatsing kan zowel door onze professionele medewerkers

gebeuren of door uzelf mits onze professionele

assistentie. BAVACO HELPT U GRAAG VERDER.

Bij Bavaco Projects kan u ook terecht voor sanitair,

traditionele boilers, zonneboilers, warmtepompen

alsook volledige badkamerrenovaties.

In de hedendaagse woning is een ventilatiesysteem

een belangrijk en een verplicht item. Voor deze kan

u tevens bij ons terecht voor de meest moderne systemen.

MARCO BAELUS 0468 207 150 | LUC BROECKX 0473 260 126 | GEERT VAN LAER 0475 272 814

WATERTORENSTRAAT 38 | 2250 OLEN | WWW.BAVACOPROJECTS.COM

79 AFWERKING

Bouwmagazine.vlaanderen


6. NODIG VOOR ONS KLIMAAT

Door te renoveren, bewijs je het milieu en de toekomstige generaties

een grote dienst. Een goed geïsoleerde en luchtdichte*

woning heeft minder verwarming nodig, wat resulteert in een

lagere CO 2 -uitstoot. Wanneer je voor ruimteverwarming en het

verwarmen van sanitair water ook nog eens een beroep doet op

hernieuwbare energie, reduceer je de CO2-uitstoot tot een absoluut

minimum. Door te Renoveren zal onze energievraag sterk

dalen en meteen wordt Vlaanderen veel energieonafhankelijker.

7. JE WONING KLAAR VOOR JE OUDE DAG

Met een doordachte Renovatie kan je niet enkel de energiebehoefte

laten dalen en het binnenklimaat en de leefkwaliteit verbeteren,

je kan tegelijk ook het gebruiksgemak, de veiligheid en

de toegankelijkheid van je woning bevorderen. Zo kan je op latere

leeftijd langer thuis blijven wonen, en nog lang genieten van

de vele voordelen die je gerenoveerde woning je te bieden heeft.

8. MINDER ONDERHOUD

Als je je woning nog niet grondig hebt gerenoveerd, is de kans

groot dat je om de haverklap een vakman moet bellen voor

kleine en grote herstellingen of onderhoudswerken her en der.

Bij een gerenoveerde woning is dat minder het geval. Die heeft

minder frequent onderhoud nodig. Kies je voor je renovatie voor

welbepaalde technologieën of materialen, dan daalt ook de

kostprijs van de onderhoudswerken.

9. VANDAAG AL HAALBAAR

Met een Renovatie maak je je woning nu al ‘future proof’, terwijl

renoveren zelf allesbehalve futuristisch is. Met de renovatietechnieken

van vandaag is een grondige renovatie een perfect

haalbare kaart. Ook woningen die eerder al eens werden gerenoveerd,

kunnen over het algemeen alsnog tot op renovatieniveau

worden opgewaardeerd. Uiteraard kan je ook stap voor

stap je woning renoveren.

10. DE OVERHEID BETAALT MEE

Door te renoveren bewijs je het milieu, jezelf en je portemonnee

een dienst, maar het blijft natuurlijk een investering. Gelukkig

biedt de overheid heel wat ondersteunende maatregelen aan die

renoveren betaalbaarder maken : renovatiepremies, premies via

de netbeheerder, energieleningen …

BINNENBEPLEISTERING ■ BUITENBEPLEISTERING ■ CEMENTERINGEN

AB Peeters is een fi rma die reeds meer dan

20 jaar gespecialiseerd is in binnenbepleistering

en buitenbepleistering, cementering

en isolatiewerken. Wij zijn gevestigd in Herentals.

Bart Peeters staat als zaakvoerder

garant voor kwaliteit, een eerlijke communicatie

en een correcte prijs. Als meewerkend

patroon met ervaring sta ik in voor de

werfopvolging en een stipte planning. Ik

kom graag bij u langs voor deskundig advies

en een vrijblijvende offerte.

IJSSELSTEINSTRAAT 13 | 2200 HERENTALS | 0495 53 41 45 | INFO@ABPEETERS.BE | WWW.ABPEETERS.BE

Bouwmagazine.vlaanderen

AFWERKING

80


VEI

LIG HE

ID

RUWBOUW ARCHITECT

81 RUWBOUW Bouwmagazine.vlaanderen


VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE, EPB-VERSLAGGEVING

EN VENTILATIEVERSLAGGEVING

Naast een EPB-verslaggever en een veiligheidscoördinator,

dient u als bouwheer ook een ventilatieverslaggever aan te stellen.

DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR

Om het aantal arbeidsongevallen op bouwplaatsen te verminderen kwam er onder de Europese regelgeving

een wet tot stand die voor nagenoeg alle bouwwerkzaamheden de aanstelling verplicht

van een veiligheidscoördinator. Bij grote bouwwerken (≥ 500 m²) is het de opdrachtgever die de

veiligheidscoördinator moet aanstellen. Bij werven kleiner dan 500 m² is het in principe de architect

die de veiligheidscoördinator aanstelt en dat al in de fase van het ontwerp. De bouwheer moet wel

de vergoeding van de veiligheidscoördinator betalen. Hiertoe wordt voor alle partijen een bijzondere

aanstellingsovereenkomst opgemaakt. Mits een bijkomende opleiding en kwalifi catie kan uw architect

zelf de taak van veiligheidscoördinator op zich nemen. De veiligheidscoördinator stelt een aantal

documenten op die de veiligheid op de bouwplaats moeten bevorderen zowel tijdens het ontwerp, als

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en bij het gebruik van het gebouw.

De veiligheidscoördinator stelt het postinterventiedossier op en houdt het bij tijdens het bouwproces.

Het postinterventiedossier bevat alle nuttige elementen betreffende veiligheid en gezondheid waarmee

bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening gehouden en dat aangepast is aan de

kenmerken van het bouwwerk. Op het einde van zijn opdracht draagt de veiligheidscoördinator het

postinterventiedossier over aan de opdrachtgever(s). Het postinterventiedossier is een noodzakelijk

document bij een eventuele latere verkoop. De architect en/of de veiligheidscoördinator verstrekt u

hierover de nodige inlichtingen.

DE EPB-VERSLAGGEVER

Sinds 1 januari 2006 moeten alle nieuwbouwwoningen en renovaties in Vlaanderen waarvoor een

omgevingsvergunning wordt aangevraagd, voldoen aan bepaalde energienormen. Deze normen worden

de EPB-eisen genoemd - EPB staat voor Energieprestaties en Binnenklimaat.

Als bouwheer van een renovatie- of nieuwbouwproject bent u verplicht om een EPB-verslaggever aan

te stellen voor de opmaak van de EPB-aangifte. Dit is een rapport waarin de verslaggever alle maatregelen

beschrijft die genomen zijn om de EPB-eisen na te leven en waar hij de bewijsvoering levert

of de woning al dan niet voldoet aan de gestelde energetische eisen. De architect is in eerste instantie

aansprakelijk voor het bepalen van de maatregelen die het meest geschikt zijn om een EPB-conform

gebouw te ontwerpen. Blijkt uit de berekening dat het ontworpen gebouw niet aan de EPB-eisen voldoet,

dan signaleert de verslaggever dat aan de aangifteplichtige en aan de architect.

De aanstelling van de verslaggever moet ten laatste acht dagen voor de start van de werkzaamheden

gebeuren. Op dat ogenblik moet de verslaggever namelijk de startverklaring indienen. Pas dan kan

gestart worden met de bouw of verbouwing. Aan te raden is dat de verslaggever al sneller wordt

aangesteld, zodat hij reeds in de ontwerpfase een EPB-berekening kan maken. Het bewijs dat een

woning of gebouw voldoet aan de energieprestatieregelgeving, wordt pas geleverd na het uitvoeren

van alle werken. Enkel houders van het juiste diploma kunnen de functie uitvoeren. Ook de architect

waarmee u werkt, kan dus, mits hij deze opleiding gevolgd heeft, de taak van EPB-verslaggever op

zich nemen. Let wel: de architect heeft recht op een bijkomende vergoeding wanneer hij ook optreedt

als EPB-verslaggever.

DE VENTILATIEVERSLAGGEVER

Sinds 1 januari 2016 is het voor alle nieuwbouw

- projecten en energetische renovaties

(verbouwingen waar minstens 75% van de

muur, de vloer en het dak wordt geïsoleerd en

waar de verwarmingsketel wordt vervangen)

verplicht om naast een EPBverslaggever, ook

een ventilatieverslaggever aan te stellen. Met

deze maatregel wil Vlaanderen de luchtkwaliteit

in woningen verhogen.

Bij de EPB-startverklaring (zie pagina 14) dient

door de ventilatieverslaggever een ventilatievoorontwerp

gevoegd te worden, waarbij de ventilatie

componenten grafi sch worden voorgesteld. Dit

geeft u als bouw heer een overzicht van de ventilatie-installatie

die in uw woning wordt voorzien.

Nadien wordt een document opgemaakt met

daarin de ontwerp - specifi caties.

Nadat het ventilatiesysteem is geïnstalleerd en

opgeleverd, maakt de ventilatieverslaggever een

controleverslag op, waarin alle EPB-gerelateerde

prestatiewaarden worden vermeld. Dit verslag

wordt doorgegeven aan de EPB-verslaggever,

die het nodig heeft voor de EPB-aangifte.

In principe kan iedereen die met succes de opleiding

heeft gevolgd en afgerond, optreden als

ventilatie - verslaggever. Wanneer de architect

tevens optreedt als ventilatieverslaggever heeft

hij recht op een bijkomende vergoeding.

Bouwmagazine.vlaanderen

AFWERKING VEILIGHEID

82


TOPMERKEN EN SERVICE

BE Sanitair legt de klemtoon op een uitstekende service en kiest voor merken die hun kwaliteit ruimschoots bewezen hebben.

Buderus en Nilan is uw kwaliteitsgarantie, ook voor service na verkoop.

VAN BADKAMERRENOVATIE TOT …

U rekent op BE Sanitair & Verwarming voor klein én grote bouwprojecten met steeds dezelfde service: een persoonlijke aanpak,

advies en de kwaliteitsgarantie.

EEN VERANTWOORDE TOEKOMST

De Fabrikanten van sanitaire toestellen en verwarmingsinstallaties investeren veel in onderzoek, met zuinigere apparaten als re-

sultaat. BE Sanitair staat daarmee aan de bron om u de beste oplossing aan te bieden

Heef u badkamerplannen? Contacteer

ons want BE Sanitair vertelt u

graag over de vele mogelijkheden

die wij bieden

Uw Keuze is gemaakt: het wordt

gas … nu moet u alleen nog de

juiste verwarmingsketel voor uw

behoeften kiezen

Het correct ventileren van een

gebouw heeft een gunstig impact

op de gezondheidstoestand en zal

vochtproblemen tegengaan

Warmtepompen van BE Sanitair

worden geïnstalleerd op maat van

uw woning en capaciteit, voor een

optimaal rendement.


Bodem-Water

Water-Warmtepomp

Warmtepomp


Bodem-Water-Warmtepomp


Laagste E-peil in de markt

Energie zuinigst op de markt

Als enig te wereld een passief huis certificaat

bij –04

04°C

Enig toestel met sww bereiding in A+++

Als enig toestel dat kan koelen op ventilatie

lucht, warm water kan produceren, ventilatie-

lucht verwarmd en in dezelfde kast een inge-

bouwde GEO warmtepomp zit.

Verwarmingsvermogen van 6 tot 17

kW

Geïntegreerde tapwaterboiler van 185

liter

Een zeer spaarzaam, performant en

betrouwbaar toestel

COP 4.8

COP 5.17

83 AFWERKING

Bouwmagazine.vlaanderen


CENTRALE VERWARMING

CV-KETELS

CV-KETELS

Cv-ketels zijn gemaakt van gietijzer of of plaatstaal. Kwalitatief zijn zijn die die

materialen aan aan elkaar elkaar gewaagd. gewaagd. Ketels Ketels van van gietijzer gietijzer zijn zwaarder zijn zwaarder en

en warmen trager op, maar houden de warmte langer vast. Boilers

warmen trager op, maar houden de warmte langer vast. Boilers voor

voor sanitair warm water zijn vervaardigd uit roestvrij staal.

sanitair warm water zijn vervaardigd uit roestvrij staal.

VERMOGEN

VERMOGEN

De architect en de installateur bepalen welk vermogen je nodig hebt.

De architect en de installateur bepalen welk vermogen je nodig

Om hebt. een Om zuinige een zuinige verwarming verwarming te koppelen te koppelen aan een degelijk aan een warmte-

degelijk

warmtecomfort, kan je kiezen kan je voor kiezen een voor ketel een die ketel het vermogen die het vermogen laat variëren laat

afhankelijk variëren afhankelijk van de vraag. van de vraag.

PLAATSING

PLAATSING

De stookplaats of opstellingruimte van de ketel (kelder, garage, zolder)

De stookplaats moet altijd vorstvrij of opstellingruimte zijn. De kelder van en zolder ketel zijn (kelder, hoe langer garage, hoe

meer zolder) de moet uitverkoren altijd vorstvrij plaats. zijn. Controleer De kelder voor en vloerketels zolder zijn of hoe ze niet langer te

hoe meer de uitverkoren plaats. Controleer voor vloerketels of ze

zwaar zijn voor plaatsing op zolder.

niet te zwaar zijn voor plaatsing op zolder.

Ook

Ook

een

een

ketel

ketel

op

op

propaangas

propaangas

mag

mag

je in

je

de

in

kelder

de kelder

installeren,

installeren,

op voor-

op

voorwaarde dat je dat in een je in detectiesysteem een detectiesysteem voorziet. voorziet. Ketels met Ketels een met vermo-

een

vermogen tot 35 tot kW 35 mag kW je mag in een je bergplaats in een bergplaats installeren, installeren, maar niet maar in een niet

leefruimte. in een leefruimte. Ketels van 35 tot 70 kW moeten in een stookplaats waar

geen Ketels andere van 35 zaken tot staan. 70 kW Voor moeten ketels van in een meer stookplaats dan 70 kW heb waar je geen

andere zaken staan.

aparte stookruimte nodig.

Voor ketels van meer dan 70 kW heb je een aparte stookruimte

nodig.

ENERGIEZUINIGE KETELS: WAT EN WAAROM?

ENERGIEZUINIGE KETELS: WAT EN WAAROM?

•• De De nieuwe generatie ketels halen een een veel veel hoger hoger rendement dan hun dan

hun voorgangers. Daardoor Daardoor verbruiken verbruiken ze veel ze minder veel minder energie energie zijn en ze

zijn minder ze minder vervuilend. vervuilend.

• Behalve de energiezuinige ketels op stookolie of aardgas zijn er ook

• Behalve de energiezuinige ketels op stookolie of aardgas zijn er

cv-ketels die werken op biomassa zoals pellets, een soort korrels

ook cv-ketels die werken op biomassa zoals pellets, een soort

korrels gemaakt gemaakt van houtafval. van houtafval.

• Let zeker ook op de labels van de ketels. Voor stookolieketels met

• Let een zeker hoog rendement, ook op is labels er het van Optimaz-label. de ketels. Optimaz Voor stookolieketels Elite is enkel

met weggelegd een hoog voor rendement, condensatieketels is er het op Optimaz-label. stookolie. Voor Optimaz aardgasketels

Elite

is enkel

is er

weggelegd

het HR+-label

voor

en

condensatieketels

voor condensatieketels

op stookolie.

op gas het

Voor

HR

aardgasketels is er het HR+-label en voor condensatieketels op

TOP-label.

gas het HR TOP-label.

WAAROM INVESTEREN IN EEN ZUINIGE KETEL?

WAAROM • De prestaties INVESTEREN van een cv-ketel IN EEN verminderen ZUINIGE al KETEL? na 15 jaar.

Installaties van 20 jaar en ouder zijn ware energievreters.De

Lagere

prestaties

stookkosten.

van een cv-ketel verminderen al na 15 jaar.

Installaties van 20 jaar en ouder zijn ware energievreters.

• Dankzij het hoog rendement heb je minder energie nodig om je

• Lagere woning stookkosten. op temperatuur te brengen. Er komen ook minder

rookgassen vrij, wat het milieu ten goede komt.

•• Dankzij Snelle terugverdientijd.

het hoog rendement heb je minder energie nodig om

je woning op temperatuur te brengen. Er komen ook minder

rookgassen vrij, wat het milieu ten goede komt.

• Snelle terugverdientijd.

Installatie van:

centrale verwarming,

sanitair,

industriële leidingen,

Onderhoud,

herstellingen - depannages

Guido Van Hemelen

Plaats 10a • 2460 Lichtaart

Tel. 014/55.55.08

Fax 014/55.25.28

AFWERKING

Bouwmagazine.vlaanderen

www.bouwmagazine.vlaanderen 81

AFWERKING

LIER_2016_BOUWMAPAZINE_CC_220x297.indd 81 25/08/16 19:06

84


BEEMDENLAAN 9 | 2200 HERENTALS | 0476 61 38 66 | LUCGYPROC@GMAIL.COM

Na mijn studies als lood/zink bewerker en sanitair installateur heb ik

16 jaar ervaring opgedaan in het bedrijf van mijn vader. Na enkele

jaren bij mijn vader te hebben gewerkt begonnen de veranderingen

in de sanitaire en cv wereld op te komen.

Zo kwamen er nieuwe materialen op de markt, ik denk bvb aan:

• de Henco buis

• de opkomst van de condensatieketels

• het aardgas habilitatie attest

• de isolatie normen

• de opkomst van de zonnepanelen

• warmtepompen

Om deze evoluties te kunnen blijven volgen gaan we regelmatig

naar info-avonden of bedrijfsbezoeken van onze leveranciers.

Ieder jaar volg ik de bijscholing als gehabiliteerd aardgas installateur.

In 2003 richtte ik mijn eigen fi rma op, Bvba Nevelsteen Jef, maar

tot op heden werk ik nog steeds nauw samen met mijn vader.

HEIEINDE 22-1 / 2260 OEVEL - WESTERLO / GSM 0475 50 18 75

85 AFWERKING

Bouwmagazine.vlaanderen


RENOVEREN: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

Goed begonnen is half gewonnen. Wie renoveert, bereidt zich daarom best goed voor op zijn renovatie. Zowel mentaal als

praktisch. Aarzel zeker niet om je daarbij te laten omringen door specialisten die je kunnen adviseren en begeleiden. Zo zet je

al met heel veel kennis van zaken de voorbereidende stappen van je renovatietraject.

BEPAAL JE BUDGET

Als je renoveert, dan weet je dat je hiervoor een beroep kan doen

op heel wat financiële stimuli van de overheid. Bij bepaalde

banken of het Energiehuis van jouw gemeente kan je ook een

heel interessante energielening aangaan. Maar renoveren is en

blijft natuurlijk een investering die een bepaald budget vereist.

Denk goed na over het bedrag dat je aan je renovatie kan of

wil besteden en besef dat je renovatiemogelijkheden daarvan

afhangen. Overleg met je architect of aannemer of je wensen

binnen je beschikbare budget wel haalbaar zijn.

SPREEK JE WENSEN UIT

Wat wil je bereiken met je renovatie? Wil je enkel het energieverbruik

van je woning aanpakken of wil je tevens bepaalde

ruimtes anders inrichten? Wil je enkel meer comfort vanbinnen

of wil je meteen ook je huis een nieuwe look geven ? Vertel de

architect of aannemer wat je precies wil en wat je prioriteiten

zijn. Dan kan hij je erop wijzen als je onrealistische dromen

nastreeft. Maar hij kan je ook laten inzien dat een renovatie veel

meer mogelijkheden biedt dan je eerst had gedacht.

LAAT EEN ‘MASTERPLAN’ OF ‘RENOVATIEADVIES’ OPSTELLEN

‘Masterplan’ is misschien een groot woord, maar toch… Om

een renovatie tot een goed einde te brengen, is het advies van

deskundigen zeker geen overbodige luxe. Vraag aan je architect,

algemene aannemer of een andere expert raad bij de beoordeling

van de huidige toestand van je woning en bespreek met

hem alle mogelijke oplossingen. Laat je einddoel, en de diverse

stappen daarnaartoe, al van in de ontwerpfase door hem uitwerken.

Mochten er in je huidige woning problemen zijn die de

start van een goed renovatietraject belemmeren, dan moeten

die eerst worden opgelost. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om

je gevel te isoleren zolang die te kampen heeft met opstijgend

grondvocht. Ook eventuele stabiliteitsproblemen moeten worden

gedetecteerd en verholpen vooraleer je met de renovatiewerken

kan starten. Eveneens van cruciaal belang is dat je renovatie

op een geïntegreerde manier wordt aangepakt. Zo vermijd je dat

al eerder uitgevoerde werken weer moeten afgebroken worden

en kan je er zeker van zijn dat alle fases technisch op elkaar

zijn afgestemd. Een aannemer die je dak isoleert en die al op

dat moment weet dat je later de muren wil na-isoleren en welke

techniek daarvoor gebruikt zal worden, zal de dakisolatie zo

plaatsen dat die later zonder meerkosten perfect kan aansluiten

met de isolatie van de gevel.

Metaalwerken Michiels bvba is een

familiebedrijf sinds 1989 gevestigd in

Olen-Centrum.

Vader Jan en zoon Tom hebben jaren

ervaring en dat zorgt voor een hoge

kwaliteit en een mooi resultaat.

Algemene metaalconstructies, poorten,

hekwerken, ballustrades, ramen

en deuren volgens uw ontwerp of plan

alsook industriële brandtrappen voor

binnen en buiten worden vervaardigd

in eigen atelier.

Klassiek, modern of tijdloos ... iedere stijl

geniet onze grootste aandacht.

Wij denken en werken mee aan een

meerwaarde voor uw woning en dit

volgens uw budget, zowel bij verbouwing

als nieuwbouw.

Ook met onze nieuwe watersnijmachine

snijden wij een breed gamma aan

materialen zoals metaal, steen, plastics,

glas, keramiek, rubber, enz.

U kan vrijblijvend bij ons terecht met al

uw vragen of voor het opmaken van

een offerte, telefonisch of via mail.

Metaalwerken

MICHIELS bvba

HERENTALSEWEG 82 | 2250 OLEN | T. 014 26 32 78 | GSM 0474 82 68 86 | F. 014 26 72 00

TOMMICHIELS10@GMAIL.COM | WWW.METAALWERKEN-MICHIELS.BE

Bouwmagazine.vlaanderen

AFWERKING

86


87

AFWERKING ARCHITECT

Bouwmagazine.vlaanderen


ENERGIE &

WARMTETECHNIEK

OVER ONS

Met reeds meer dan 15 jaar ervaring in de sector van

woningtechnieken is Energie & Warmtetechniek een

vaste waarde geworden in de regio: “uw warmte, energie,

lucht en licht: ONZE zorg”. Allemaal basisbehoeften

voor ieder van ons welke wij graag willen invullen op

een duurzame wijze met technieken op maat van zowel

u als uw woning.

Bij Energie & Warmtetechniek heeft u als bouwheer en/

of architect voor al die zaken slechts 1 aanspreekpunt,

wat uiteraard heel wat voordelen inhoudt inzake planning,

prijs, afspraken en oplevering. Energie & Warmtetechniek

zal met de grootste zorg en professionalisme

uw installatie bestuderen, voorbereiden, adviseren, uitvoeren

en opvolgen. Dat wij als zaakvoerders zelf de

hand aan de ploeg slaan bij de plaatsing, vormt op zich

reeds een garantie dat de werken netjes en kwaliteitsvol

zullen uitgevoerd worden.

VENTILATIE

Creëer een optimaal binnenklimaat in je woning

Terwijl vervuilde lucht wordt afgevoerd, stroomt verse

voorverwarmde lucht de woning in. Voor het ventilatiesysteem

D werken we samen met Zehnder, het merk dat

over de ganse lijn de beste prestaties kan voorleggen inzake

thermisch rendement, hygiëne en geluidsdemping

ZONNEPANELEN

Investeer in de toekomst en verlaag je energiefactuur

Zonnepanelen zetten zonlicht om in bruikbare elektriciteit..

De terugverdientijd van een installatie is afhankelijk

van heel wat factoren. Gemiddeld kan men stellen dat

deze tussen de 7 à 9 jaar ligt en dit met een gemiddeld

fi nancieel rendement van circa 10 à 12%/jaar.

ELEKTRICITEIT – DOMOTICA – VERLICHTING

Comfort creëren en energie besparen

Bij Energie & Warmtetechniek kan u terecht voor zowel

de klassieke elektriciteitsinstallatie als voor domotica wat

automatiseren mogelijk maakt zoals het automatisch

openen van poorten, het creëren van sferen met je verlichting,

“alles-uit” functie, aanwezigheidsfunctie, het

aansturen van rolluiken, screens,…

PELLET-, HOUT- & COMBIKACHELS

Slim verwarmen dankzij moderne technologie

Onze Rika-pelletkachels staan garant voor Oostenrijkse

kwaliteit. Een gezellig vlammenspel met een ultiem

gebruiksgemak. Ook voor het plaatsen van een inbouwhaard

of vrijstaande kachel op hout kan u bij ons

terecht. Met een 3D tekening krijgt u een perfecte voorstelling

van het project.

CENTRAAL STOFZUIGSYSTEEM

Comfort en gebruiksgemak

Een centraal stofzuigsysteem biedt tal van voordelen:

gedaan met gesleur. Een stille werking en geen fi jn stof

meer dat opnieuw de ruimte wordt ingeblazen.

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE EN

EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE.

ROSHOEVENDIJK 7 | 2440 GEEL | 0477/930803

INFO@ENERGIE-WARMTETECHNIEK.BE

WWW.ENERGIE-WARMTETECHNIEK.BE

Bouwmagazine.vlaanderen

AFWERKING

88


A.D. BVBA ALGEMENE BINNEN EN BUITENSCHRIJNWERKERIJ

A.D BVBA ALGEMENE BINNEN EN BUITENSCHRIJNWERKERIJ

A.D. BVBA OPGERICHT DOOR ZAAKVOERDER AUBROECK DOMINIC EN GEGROEID TOT

A.Dbvba opgericht door zaakvoerder Aubroeck Dominic en gegroeid tot algemene schrijnwerkerij met eigen werkhuis en toonzaal

te

ALGEMENE

Laakdal.

SCHRIJNWERKERIJ MET EIGEN WERKHUIS EN TOONZAAL TE LAAKDAL.

Wij

Wij werken

werken zowel

zowel

in

in

onderaanneming

onderaanneming

als ook

als

voor

ook

particulieren.

voor particulieren.

u ons Nadat contacteert u ons komen contacteert wij graag komen ter plaatsen wij graag voor ter de

Nadat

opmetingen plaatsen voor en bespreking de opmetingen van uw opdracht. en bespreking Hierna leveren van uw wij

vrijblijvend opdracht. advies Hierna en een leveren gedetailleerde wij vrijblijvend prijsopgave. advies en een

gedetailleerde prijsopgave.

Na goedkeuring van de offerte kunnen wij overgaan tot uitvoering.

Alle Na goedkeuring plaatsingen en afwerkingen van de offerte gebeuren kunnen door wij ons overgaan eigen team tot van

gekwalificeerde uitvoering. Alle werknemers. plaatsingen en afwerkingen gebeuren

door ons eigen team van gekwalifi ceerde werknemers.

Als u kiest voor AD dan kiest u voor:

• ALS reeds U KIEST meer VOOR dan 20 AD Jaar DAN ervaring KIEST U VOOR:

• een reeds topteam meer waaronder dan 20 Jaar meewerkende ervaring patron en


gekwalificeerde

een topteam

werknemers

waaronder meewerkende patron en

steeds up to date met de nieuwe producten

gekwalifi ceerde werknemers

echte vakmanschap

• steeds up to date met de nieuwe producten

• echte vakmanschap

GEVELBEKLEDING:

U kan bij ons terecht voor allerlei soorten gevelbekleding o.a

werken GEVELBEKLEDING:

we met volgende materialen: rockpannel,eternit,deceunin

ck,red U kan ceder bij ons terecht voor allerlei soorten gevelbekleding

o.a. werken we met volgende materialen: rockpannel,

DAKWERKEN:

eternit, deceuninck, red ceder

Ook zijn we gespecialliseerd in dakwerken wij leveren EN plaatsen

ook DAKWERKEN: dakspanten.

Ook zijn we gespecialliseerd in dakwerken wij leveren EN

plaatsen ook dakspanten.

Afgewerkt

Afgewerkt

met

met

de nodige

de nodige

spanstukken,trekkers,bandijzer

spanstukken, trekkers,

enz..

bandijzer

ook enz... het onderdak Als ook het van verschillende onderdak van merken. verschillende mer-

Als

Ook ken. al Ook de al bijhorigheden bijhorigheden zoals zoals dakkappels,veluxramen dakkappels,veluxramen

en bekledingswerken behoren tot ons behoren gamma. tot ons

en

bekledingswerken gamma.

BINNENSCHRIJNWERK

(ramen,deuren,trappen,parket,plafonds,kasten,..)

U kan bij bij ons ons naar naar u wens u wens u trappen u trappen deuren laten deuren maken. laten

ook maken. zijn wij Ook erkende zijn wij plaatser erkende voor plaatser brandwerende voor brandwerende

deuren dit met attest. Inbouwkasten kan op maat

deuren dit met

attest.

Inbouwkasten gemaakt worden. kan op maat gemaakt worden.

HOUTSKELETBOUW

HOUTSKELETBOUW

ADbvba is gespecialiseerd in het fabriceren en plaatsen van

A.D. bvba is gespecialiseerd in het fabriceren en plaatsen

van houtskeletbouw.

houtskeletbouw.

Dit naar wensen en de huidige verplichte normen inzake

Dit naar u wensen en de huidige verplichte normen inzake

winddichtheid

winddichtheid uitgevoerd.

Binnenkant kan afgewerkt

uitgevoerd.

worden naar keuze

Buitenkant Binnenkant werken kan afgewerkt met het worden door u gekozen naar keuze plaatmateriaal of

bekledingsmateriaal Buitenkant werken waaronder we af met bv red het ceder door of u thermowood gekozen plaatmateriaal

of bekledingsmateriaal waaronder bv red

BIJGEBOUWEN/CARPOORTS

ceder of thermowood

kan volgens u wensen uitgevoerd worden zowel in eiken hout als

gelamineerd BIJGEBOUWEN/CARPOORTS

hout.

kan volgens u wensen uitgevoerd worden zowel in eiken

hout als gelamineerd hout.

Bezoek ons op www.adbvba.be

54 i-magazines.be

AFWERKING

89 AFWERKING

Bouwmagazine.vlaanderen

HERENTALS_BOUWMAPAZINE_CC_220x297.indd 54 6/07/15 21:02


5 50 17

110

CMYK 32 23 40 0

RGB 179 179 157

CMYK 52 50 65 25

RGB 111 101 82

CMYK 30 30 42 0

RGB 181 169 147

e sheet

ndscape

m x 25,4mm

A5 & A6 portrait, landscape

Top: 8mm

Left: 8mm

Logo size: 25mm x 21,2mm

NATUURSTEEN, KASSEIEN EN KLINKERS

Maris importeert rechtstreeks vanuit de grootste

steengroeven uit de wereld. We staan garant voor

de beste prijs/kwaliteit-verhouding. We gaan prat

op jarenlange ervaring in de sector. Onze knowhow

vertaalt zich in deskundig advies.

Wij werken voor particulieren en in opdracht van

openbare besturen, studiebureaus en architecten.

We zijn tevens groothandel voor bedrijven in natuursteen.

Wenst u nog meer te weten? Breng dan zeker een

bezoek aan ons openlucht toonpark.

ONZE PRODUCTEN

• Tegels Natuursteen

• Tegels Keramisch

• Kassei • Mozaïek • Platines

• Gezaagde kassei • Borduren

• Hollandse kleiklinkers

TOEPASSINGEN

• Opritten & parkings

• Terrassen & tuinpaden

• Openbare werken,

fi ets- en voetpaden, pleinen

• Eigen plaatsingsdienst

IMPULSSTRAAT 9 | 2220 HEIST-OP-DEN-BERG | T. 0032/(0)15 24 87 46 | F. 0032/(0)15 25 17 52

E. INFO@MARISNATUURSTEEN.BE | W. WWW.MARISNATUURSTEEN.BE

Bouwmagazine.vlaanderen

AFWERKING

90

Lichtgroen

Bruin

Lichtbruin


KUNT U UW ARCHITECT IN ALLE

OMSTANDIGHEDEN ZELF KIEZEN?

Over deze vraag bestaan nogal wat misverstanden die soms

in de hand worden gewerkt door bepaalde spelers op de

bouwmarkt.

Een eerste misverstand heeft betrekking op sleutel-op-dedeur

bouwen.

Ook voor deze oplossing, kunt u wel degelijk vrij uw architect

kiezen. Meer zelfs: dit is ten stelligste aan te raden. Verkopers

van een sleutelklaar te bouwen woning prijzen hun

klanten soms een architect aan die ogenschijnlijk slechts

een peulschil kost. Eventueel halen ze als reden voor die

lage kostprijs het argument aan dat werfcontroles toch niet

nodig zijn.

Verleidelijk, maar … Wie zal dan uw belangen verdedigen?

Wie zal kritisch toekijken op de uitvoering van de werken?

Wie zal bij de oplevering gepast uitkijken naar fouten die nog

moeten worden hersteld?

Soms wordt kopers met zachte dwang de architect opgedrongen

die de voorschriften voor een verkaveling heeft opgesteld of

die een zogenaamd masterplan voor een groep van meerdere

woningen heeft gemaakt. Maar ook in die gevallen bent u niet

verplicht om met deze architect in zee te gaan. U kunt ook dan

zelf en in alle vrijheid uw architect kiezen.

De vrije keuze van de architect is echter niet haalbaar wanneer

u een nieuw te bouwen appartement of woning koopt. Dit

is ook begrijpelijk, de verkoper treedt op dat ogenblik op als

bouwheer en sluit de architectuurovereenkomst met de architect.

In dat geval bent u koper en geen bouwheer. Wanneer u

een casco appartement of woning koopt, kan u voor de verdere

afwerking wel vrij uw eigen architect kiezen.

91

AFWERKING ARCHITECT

Bouwmagazine.vlaanderen


INT

ERI

EUR

INTERIEUR

Bouwmagazine.vlaanderen

AFWERKING 92


93 INTERIEUR

Bouwmagazine.vlaanderen


Bouwmagazine.vlaanderen

INTERIEUR

94


DE TOTAALOPLOSSING VOOR

UW INTERIEUR & KANTOORINRICHTINGEN!

www.frako.be

WEELDE - Welvaartstraat 8 - Tel.+32 14 65 59 62

ZOERSEL 95 INTERIEUR - Rodendijk 60 - Tel.+32 3 311 77 33

info@frako.be

www.officer.be

ZOERSEL - Rodendijk 60Y - Tel.+32 3 322 79 98

info@officer.be

Bouwmagazine.vlaanderen


Eveline Hoste

Fashionable doors that make a statement

Bouwmagazine.vlaanderen

adooredeuren

INTERIEUR

www.adoore.be

96


enwbadkamers.be

T +32 (0)496 30 32 39

info@benwbadkamers.be

Hoge Brugstraat 29

2220 Heist o/d Berg

97 INTERIEURUW

Bouwmagazine.vlaanderen


TU IN

98

Bouwmagazine.vlaanderen

TUIN


EEN TUINMAN

Een tuinman is een verzorger van tuinen. Voor de tuinman van een klooster of een universiteit (waar vroeger Latijn de voertaal was)

wordt het Latijnse woord hortulanus gebruikt. Er bestaan ook tuinvrouwen, zij zijn de vrouwelijke tegenhangers van de tuinmannen.

Tuinieren Een tuinman is is een een volwaardig verzorger van beroep, tuinen. toch Voor zijn de tuinman er veel van tuinmannen een die Siertuinen meerdere hebben tuinen vaak op een zich gazon moeten omringd nemen door aangezien borders. Voor een kinderen

tuin

zelden

klooster

groot

of een

genoeg

universiteit

is om

(waar

fulltime

vroeger

in te

Latijn

werken.

de voertaal

Een tuinman

was)

kan bij een

is er

particulier

soms een

bedrijf

zandbak

werken

aanwezig

om

en

het

wat

(fabrieks)

speeltoestellen,

terrein

zoals

bij te

werken of ingehuurd worden door de gemeente.

wordt het Latijnse woord hortulanus gebruikt. Er bestaan ook tuinvrouwen,

zij zijn de vrouwelijke tegenhangers van de tuinmannen. voorbeeld een terras) of zelfs helemaal begroeid zijn: denk aan een

een schommel. Een tuin kan ook niet-beplante delen bevatten (bij-

Typische

Tuinieren

werkzaamheden

is een volwaardig

die

beroep,

een tuinman

toch zijn

verricht

er veel

zijn

tuinmannen

onder meer voor

rotstuin.

zicht

Afhankelijk

in de avonden.

van de

Grote

grootte

tuinen

van

kunnen

de tuin kunnen

ook vijvers,

in een

vlonders,

siertuin

gras maaien, onkruid wieden, opruimen, snoeien, bemesten, zitkuilen en watervallen hebben.

zaaien,

die meerdere

insecten

tuinen

bestrijden

op zich moeten

en begieten.

nemen aangezien

Een tuinman

een tuin

of

zelden

groot kennis genoeg van bomen is fulltime en planten in te nodig werken. om Een de tuinman zo op kan de bij juiste Bekende niferen en Nederlandse loofbomen staan. tuinontwerpers Meestal is een zijn siertuin Mien goed Ruys zichtbaar en Piet

-vrouw Voor

eenjarige

het ontwerp

of tweejarige

kan

planten,

worden

bollen,

gekozen

vaste

voor

planten,

een tuinarchitect.

heesters, co-

heeft

manier een particulier te onderhouden. bedrijf werken om het (fabrieks) terrein bij te werken Oudolf. vanuit het Bekende huis, en Vlaamse soms is ontwerpers verlichting aangebracht zijn Anouk Van voor Den zicht Thoog in de

of ingehuurd worden door de gemeente.

en avonden. Rita Gaassaf. Grote tuinen Het kunnen aanleggen ook vijvers, en onderhouden vlonders, zitkuilen kan worden

watervallen

hebben.

gedaan door een hovenier. Het inrichten en verzorgen van een tuin

SIERTUIN

wordt tuinieren genoemd.

Typische werkzaamheden die een tuinman verricht zijn onder meer

Een gras siertuin maaien, is onkruid een tuin wieden, waar (sier)planten opruimen, snoeien, groeien. bemesten, Het doel zaaien,

insecten en bestrijden verzorgen en van begieten. sierplanten Een tuinman is de esthetische of -vrouw heeft waarde HOVENIER Nederlandse tuinontwerpers zijn Mien Ruys en Piet Oudolf. Bekende

van het Voor het ontwerp kan worden gekozen voor een tuinarchitect. Bekende

aanplanten

van

kennis

de

van

tuin

bomen

te verhogen

en planten

en de

nodig

bezoekers

om de

ervan

tuin zo

te

op

laten

de

genieten.

juiste Vlaamse ontwerpers zijn Anouk Van Den Thoog en Rita Gaassaf. Het

Bijna ieder benedenhuis heeft wel zo’n tuintje, soms niet groter dan Een hovenier is iemand die zich beroepshalve met tuinen en andere

enkele

manier

vierkante

te onderhouden.

aanleggen en onderhouden kan worden gedaan door een hovenier.

meters.

groenobjecten bezighoudt. Hoveniersbedrijven kunnen in omvang

variëren Het inrichten van eenmanszaak en verzorgen van tot een grote tuin landelijk wordt tuinieren opererende genoemd. bedrijven

Siertuinen SIERTUIN hebben vaak een gazon omringd door borders. Voor met honderden werknemers.

kinderen Een siertuin is er is een soms tuin een waar zandbak (sier)planten aanwezig groeien. en wat Het speeltoestellen,

doel van het Tot de klanten van een hoveniersbedrijf behoren particulieren en

zoals aanplanten een schommel. en verzorgen Een van tuin sierplanten kan ook niet-beplante is de esthetische delen waarde bevatten instellingen zoals bedrijven, scholen en kerken die het groen om

(bijvoorbeeld een terras) of zelfs helemaal begroeid zijn: denk aan hun panden laten aanleggen en verzorgen. Steeds meer grote

van de tuin te verhogen en de bezoekers ervan te laten genieten.

een rotstuin. Afhankelijk van de grootte van de tuin kunnen in instellingen en overheden laten het werk aan hun groenvoorzieningen

een Bijna siertuin ieder benedenhuis eenjarige of heeft tweejarige wel zo’n planten, tuintje, soms bollen, niet vaste groter planten, dan doen door dit soort gespecialiseerde bedrijven. Voorheen werd dit

heesters, enkele vierkante coniferen meters. en loofbomen staan. Meestal is een siertuin werk vaak in eigen beheer werd gedaan, bijvoorbeeld door een

goed zichtbaar vanuit het huis, en soms is verlichting aangebracht gemeentelijke plantsoenendienst.

TUIN

www.bouwmagazine.vlaanderen 115

99 TUIN

Bouwmagazine.vlaanderen

LIER_2016_BOUWMAPAZINE_CC_220x297.indd 115 25/08/16 19:07


DAVE MARIËN,

EEN KASSEILEGGER MET EEN PERSOONLIJKE TOUCH

Na meer dan 17 jaar kasseilegger te zijn geweest in een bedrijf

werd het tijd dat ik de touwtjes in eigen handen ging nemen. Toen is

Kasseiwerken Dave ontstaan.

Doordat het een éénmanszaak is, kan ik zeer persoonlijk te werk

gaan. Ik kom steeds langs om de werken te bezichtigen en samen

met jullie te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

WAT DOE IK:

Terrassen, opritten, paadjes,… Doordat ik samenwerk met verschillende

bedrijven kan ik het totaalplaatje aanbieden. Van het uitgraven

tot de afwerking. Kassei, klinkers, vloeren,… Voor ieder wat wils!

Zoek je een kasseilegger met een persoonlijke en correcte aanpak?

Dan ben je bij mij aan het juiste adres!

Contacteer mij via mail of bel voor een gratis offerte.

Kasseiwerken.dave@telenet.be of 0497/53 98 94

Hooghuis 12 | 2270 Herenthout | 0497/53 98 94 | Kasseiwerken.dave@telenet.be

Bouwmagazine.vlaanderen

TUIN

100


PR

OJ

ECT

WAT ALS HET

EVEN MIS GAAT?

De meeste bouwheren kijken tevreden terug op

de realisatie van de woning van hun dromen.

Toch kunnen tijdens het bouwen altijd problemen,

vergissingen en teleurstellingen opduiken.

De wetgeving en goede afspraken en overeenkomsten

met de betrokken bouw - partners zorgen

ervoor dat u daartegen beschermd bent.

101 INTERIEUR ARCHITECT

Bouwmagazine.vlaanderen


WAT ALS ER JAREN NA HET BOUWPROJECT TEKORTKOMINGEN OPDUIKEN?

Zichtbare gebreken moet u uiterlijk bij de voorlopige oplevering meedelen. Vanaf de voorlopige

oplevering is de architect wel nog tien jaar aansprakelijk voor de door hem gemaakte

fouten in het ontwerp. Hij blijft gedurende die periode ook aansprakelijk voor fouten in de

controle op de werken. De aannemer van zijn kant is tien jaar aansprakelijk voor de uitvoering

van het werk en voor voorheen onzichtbare gebreken in de materialen en de verwerking van

die materialen. De tienjarige aansprakelijkheid dekt niet alles. Ze geldt enkel als de fouten niet

zichtbaar waren bij de oplevering of als ze uitdrukkelijk vermeld werden in het proces-verbaal

van de oplevering. In principe dekt ze enkel fouten die de algemene veiligheid van de woning

of van belangrijke delen ervan in gevaar brengen. Fouten in de afwerking hebben meestal

niet zo’n verreikende gevolgen en vallen daardoor grotendeels buiten de tienjarige aansprakelijkheid.

WAT ALS IK HET CONTRACT MET DE ARCHITECT WIL VERBREKEN?

Als de voorontwerpen totaal niet beantwoorden aan uw verwachtingen, kunt u de samenwerking

met de architect beter al in deze fase stopzetten en hem vergoeden voor de geleverde

prestaties.

Wil u de samenwerking beëindigen na het ondertekenen van het contract, dan moet u naast

de geleverde prestaties mogelijk ook een schadevergoeding voor eenzijdige contractbreuk

betalen.

Vermeldt daarom steeds duidelijk in het contract wat de modaliteiten zijn bij een eventuele

beëindiging.

Opgelet: als u de overeenkomst verbreekt in een latere fase, bijvoorbeeld na het verkrijgen van

de bouwvergunning of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, moet u voor de verdere

opvolging van het bouwproject waarvoor een omgevingsvergunning noodzakelijk is, altijd

een andere architect aanstellen.

Als u tijdens het bouwproces gefundeerde bedenkingen hebt bij de werkwijze van uw architect,

kunt u de Orde van Architecten daarvan op de hoogte brengen. Klachten worden altijd

behandeld op een discrete en objectieve manier. Let wel: de Orde van Architecten is enkel

bevoegd voor deontologische kwesties en kan zich niet uitspreken over technische kwesties.

WAT MOET IK DOEN BIJ EEN TECHNISCH GESCHIL?

Bij een technisch geschil hoeft u niet onmiddellijk naar de rechtbank te stappen, probeer best

eerst met de betrokken partij(en) onderling tot een oplossing te komen. Wanneer u een tekortkoming

vaststelt, dan kan u de aannemer en/of architect hiervoor in gebreke stellen. Dit doet u

best via aangetekend schrijven. Met deze ingebrekestelling maant u de aannemer of architect

aan om de tekortkoming te verhelpen. Wanneer u dit nodig acht, kan u zich laten bijstaan

door een expert. Merkt u dat er ondanks alle verzoenings pogingen nog steeds de onwil is

om de zaken te regelen, dan schakelt u best een advocaat in om u verder te adviseren en een

eventuele gerechtelijke procedure in te leiden.

U kan zich ook wenden tot de Verzoeningscommissie Bouw. Deze commissie komt tussenbeide

in alle technische geschillen die rijzen tussen de consument en de architect en/of de

aannemer(s)

die betrokken zijn bij particuliere bouw– of renovatiewerken.

Wie van oordeel is dat een architect de regels van de plichtenleer van zijn beroep niet respecteert,

kan hiervoor een klacht indienen bij de Orde van Architecten.

Bouwmagazine.vlaanderen

ALS HET INTERIEUR MIS GAAT 102


DE ARCHITECT:

ONTWERPER, ADVISEUR EN VERTROUWENSPERSOON

Bouwen of ingrijpend renoveren is een complexe aangelegenheid. Uw

woning moet esthetisch en technisch afgestemd zijn op uw voorkeuren

en behoeften. De kostprijs van uw project moet passen binnen uw

fi nanciële mogelijkheden en de uitvoering moet correct gebeuren. Alle

bijkomende voorwaarden moeten vervuld zijn: omgevingsvergunning,

energieprestatie en binnenklimaat (EPB), veiligheidscoördinatie, diverse

normen en voorschriften (bijvoorbeeld met betrekking tot akoestiek

of brandveiligheid). Voor dit ingewikkelde traject kunt u terugvallen op

één vertrouwenspersoon: uw architect.

De architect ontwerpt voor u een woning die u in alle opzichten (esthetisch,

technisch, fi nancieel, ruimtelijk) gegoten zit als een maatpak.

Hij levert u advies en informatie over technische kwesties en begeleidt

u bij de vergelijking van de aannemersoffertes en de keuze van de

aannemers. Hij stelt het dossier voor de bouw aanvraag samen en

controleert of de werken worden uitgevoerd zoals het hoort. Van zijn

controlebezoeken aan de bouwplaats stelt hij werfverslagen op waarin

alle belangrijke ontwikkelingen (fouten, vertragingen, meerwerken) zijn

gedocumenteerd.

Hij waarschuwt u indien het gevaar rijst dat u bepaalde voorschriften of

reglementeringen (bouwrichtlijnen, energieprestaties) niet zou respecteren

en verwittigt u als het prijskaartje dreigt te ontsporen. Hij staat u

bij tijdens de oplevering.

Afhankelijk van de afspraken die u met uw architect maakt, kan zijn

dienstverlening nog veel ruimer zijn. Hij kan bijvoorbeeld de fi nanciële,

technische of stedenbouwkundige haalbaarheid van uw plannen nagaan.

Is een bepaalde koopwoning wel geschikt om er uw woonprogramma

in te realiseren binnen het vooropgestelde budget?

Past de woning die u in gedachten hebt wel op het bouwterrein dat u

van plan bent te kopen?

Met behulp van een 3D-tekening kan de architect u ruimtelijk inzicht

bieden in de woning die u zal krijgen. Zo kan hij u helpen bij nog tal van

andere zaken, zoals de overname van een gemene muur, het opmaken

van de contracten met aannemers of andere bouw - partners, de

coördinatie van de werken, de controle van de facturen en tussentijdse

afrekeningen.

Meteen begrijpt u waarom de keuze van de architect zo belangrijk is: de

architect is uw garantie op een geslaagd bouwproces. De keuze van architect

bepaalt in sterke mate het verdere verloop van uw bouwproces.

Maak er dus werk van: ga na of het persoonlijk klikt, of u op dezelfde

golfl engte zit, of de architect goed begrijpt waar u naartoe wilt, of hij uw

wensen kan invullen. Neem de nodige tijd om de architect te kiezen die

het best bij u en uw project past. Bewust kiezen voor een architect is

kiezen voor kwalitatief bouwen en wonen.

Bij dit alles respecteert uw architect een heleboel regels die wettelijk

of via zijn beroepsplichtenleer (de zogenaamde deontologie) zijn bepaald.

De Orde van Architecten legt deze deontologie vast en controleert

of ze wordt nageleefd. Zo beschermt de Orde zowel de consument (ú

dus) als de architect die zijn taak correct uitvoert.

103

TUIN ARCHITECT

Bouwmagazine.vlaanderen


Bouwmagazine.vlaanderen

TUIN 104

ONTWERPER

Bouwmagazine.vlaanderen


OVER DE ORDE VAN ARCHITECTEN

De Orde van Architecten is een publiekrechtelijke instantie die werd ingesteld

door de wet van 26 juni 1963. Om in België hun beroep te mogen

uitoefenen, moeten architecten ingeschreven zijn op de tabel van de Orde

of op de lijst van stagiairs. De Orde is er in de eerste plaats voor het

openbaar belang.

Haar kernopdracht bestaat enerzijds uit het opstellen van de voorschriften

van de plichtenleer (vaak ook deontologie genoemd) voor wie het beroep

van architect in België uitoefent en anderzijds

dient de Orde te waken over de naleving van deze voorschriften van deze

plichtenleer.

De beroepsregels die de architect in acht moet nemen, hebben voornamelijk

tot doel zijn professionele onafhankelijkheid te vrijwaren.

Een architect mag dus niet onderworpen zijn aan de andere partijen in

het bouwproces, zoals de aannemer, de bouwpromotor of de materiaalproducent

en evenmin aan zijn opdrachtgever. Deze onafhankelijkheid

is immers zowel voor de kandidaat-bouwer als voor de maatschappij

een belangrijke garantie voor de kwaliteit en de duurzaamheid van het

bouwen.

WAT KAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN VOOR U ALS

BOUWHEER BETEKENEN?

Voor deontologische geschillen kan u zich wenden tot de Orde van Architecten.

In geval van betwisting over het bedrag van de honoraria, kan de

Orde van Architecten op gezamenlijk verzoek van

de architect en van zijn klant, het bedrag ervan vaststellen. De Orde van

Architecten kan ook geraadpleegd worden met het oog op de

naleving van de verzekeringsplicht. Bij de Orde van Architecten kan u een

document bekomen dat bevestigt of een architect al dan niet is ingeschreven

op de tabel of op de lijst van stagiairs.

Op www.architect.be vindt u alle architecten terug die in Vlaanderen het

beroep van architect mogen uitoefenen. Als bouwer of verbouwer kunt u

op www.architect.be ook terecht voor allerhande

informatie over het werken met een architect. Daarnaast biedt de website

u ook een activiteitenkalender en een overzicht van de meest recente

nieuwsfeiten over bouwen en archtectuur.

www.architect.be

105

TUIN ARCHITECT

Bouwmagazine.vlaanderen


Bouwmagazine.vlaanderen

TUIN 106

DE ORDE

Bouwmagazine.vlaanderen


FI

NA NCI

CCLPLAN

107

FINANCIEEL PLAN

Bouwmagazine.vlaanderen


FINANCIEEL PLAN

DE BOUWKOSTEN VAN MIJN WONING

Voor een eerste raming van de bouwkosten hanteren de meeste experts in de bouw een eenvoudige methode, die gebaseerd is op de vloeroppervlakte

van het bouwproject. De bouwkosten bedragen dan 1.000 euro per vierkante meter voor een leefruimte en 400 euro per vierkante

meter voor een onbewoonde ruimte (kelder, garage, zolder).

Voor een meer exacte prijsberekening van je eigen woning kan het fi nancieel 6-puntenplan hieronder een hulpmiddel zijn.

Bedragen in €

1. BOUWGROND

Aankoopprijs:

Aktekosten:

Subtotaal:

2. ONTWERP

Ereloon van architect:

Subtotaal:

3. DE BOUW

3.1. WINDDICHT BOUWEN

Graaf- en grondwerken:

Ruwbouwwerken

(fundering/metselwerk/draagvloeren):

Dakwerken:

Isolatie en ventilatie:

Gevel- en voegwerken:

Ramen & deuren:

Garagepoorten:

Overige werken:

Subtotaal:

Bouwmagazine.vlaanderen FINANCIEEL PLAN 108

Bouwmagazine.vlaanderen


FINANCIEEL PLAN

Bedragen in €

3.2. AFWERKING

Electriciteit & domotica:

Verwarming:

Airconditioning:

Pleister- en plafondwerken:

Chapewerken:

Vloerbekleding:

Trappen & binnendeuren:

Keuken:

Badkamer:

Alarminstallatie:

Overige werken:

Subtotaal:

3.3. INTERIEUR

Behangers & stoffeerders:

Schilderwerken:

Verlichting:

Meubilering:

Subtotaal:

4. TUIN

Tuinaanleg & oprit:

Subtotaal:

109

FINANCIEEL PLAN

Bouwmagazine.vlaanderen


FINANCIEEL PLAN

Bedragen in €

5. HYPOTHEEK & VERZEKERINGEN

Dossier- en expertisekosten (fi nanciële instelling):

Aktekosten (notaris):

Schuldsaldoverzekering:

Brandverzekering:

Subtotaal:

6. OVERIGE KOSTEN

Aansluitingskosten

(water, gas, elektriciteit, riolering):

Verhuiskosten:

Extrareserve van 10%

(op de totale ruwbouw en afwerking):

Subtotaal:

TOTAAL:

NOTITIES

Bouwmagazine.vlaanderen FINANCIEEL PLAN 110

Bouwmagazine.vlaanderen


111

NOTITIES

Bouwmagazine.vlaanderen


Bouwmagazine.vlaanderen

NOTITIES 112


113

NOTITIES

Bouwmagazine.vlaanderen


Bouwmagazine.vlaanderen

NOTITIES 114


115

NOTITIES

Bouwmagazine.vlaanderen


Bouwmagazine.vlaanderen

NOTITIES 116


WWW.BOUWMAGAZINE.VLAANDEREN

More magazines by this user
Similar magazines