Views
1 year ago

Kaieschaiters_gids_2017

voor de bezoekers een plezierig en veilig fees te organiseren. gemeente opgesteld. Regels aangaande misdrijven: beslag genomen. Huisregels: gelden in de Leutbunker. Gebruik van garderobe geschiedt geheel op eigen risico. polsbandje krijgen en kunnen zo alcoholische dranken bestellen. gronde van wangedrag of dronkenschap, weigeren. zijn alleen geldig in de Leutbunker in het jaar van aankoop. nu tigen. ontzegging van de toegang of uitze ting uit de Leutbunker. Leutbunker worden ontzegd. voor seksuele intimidatie en het lastig va len van andere bezoekers. betalen. Leutbunker of op het Leutbunker te rein. Leutbunker geschiedt op eigen risico. Dansen op de bar en/of (sta)tafels is nie toegestaan. Roken in de Leutbunker is a leen toegestaan in de aparte rookruimte. In geva len waarin deze huisregels niet voorzien beslist het bestuur. 35 facebook.com/kaieschaiters zesentwintigste jaargang oplage 7500 - verspreidingsgebied Waik www.kaieschaiters.nl 3 11 27 De burgemeester spreekt van Prins naar Prins Interview Feest DJ Jasper 35 KV de Kaieschaiters Leutbunker huisregels : Veiligheid staat hoog in het vaandel in en rondom de Leutbunker. Wij doen er dan a les aan om Huisregels / veiligheid Dit doen wij door onder andere een scherpe toegangscontrole, beveiliging, EHBO en er is een officieel calamiteitenplan. Dit plan is in nauw overleg met de brandweer, politie, beveiliging en de Daarnaast zijn er de onderstaande regels opgesteld. Gewoon regels van goed fatsoen. Iedereen die zich bevindt op het te rein van of in de Leutbunker is verplicht zich aan deze regels te houden. Het bij je dragen, gebruiken of verhandelen van soft- en/of harddrugs is nie toegestaan. Het is ten strengste verboden materialen, zoals wapens, stokken, messen, of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht bij zich te hebben. Genoemde materialen worden in Het plegen van diefstal, vernielingen of mishandeling is ten strengste verboden. Bij het plegen van een misdrijf zal ten a le tijde de politie worden ingeschakeld. Bij aankoop van een toegangsbewijs en/of bij het betreden van de Leutbunker, verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze U dient alle aanwijzingen van alle medewerkers te respecteren en op te volgen. Bij vermoeden van overmatig alcohol gebruik kan je de toegang geweigerd worden. Bij vermoeden van drugsgebruik zal je de toegang geweigerd worden. Bij overmatig alcoholgebruik van de gasten kan de organisatie ingrijpen. Er wordt geen alcohol geschonken onder de 18 jaar. Bezoekers van 18 jaar en ouder zullen een De organisatie kan de verkoop van alcoholhoudende drank in de Leutbunker ten alle tijde, op Eenmaal gekochte consumptiebonnen worden nie teruggenomen. Gekochte consumptiebonnen Het is nie toegestaan je eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen en of binnen te Het is nie toegestaan flessen, glazen en/of blik mee naar binnen of naar buiten te nemen. Mensen die eerder problemen hebben veroorzaakt kan de toegang geweigerd worden. De organisatie kan ten alle tijden vragen om een geldig legitimatiebewijs. Bij weigering volgt A le bezoekers kunnen bij binnenkomst gefouilleerd worden. Bij weigering kan toezegging tot de Racisme, bedreigingen en discriminatie, in welke vorm dan ook, is nie toegestaan. Dit geldt ook De organisatie heeft het recht, in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen. Gasten die binnen zijn en naar buiten wi len, zu len bij terugkomst opnieuw entree moeten Het bestuur, de leden van KV de Kaieschaiters, en vrijwi ligers zijn niet aansprakelijk voor schade aan u of aan uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw verblijf in de Het betreden van de Leutbunker en/of het bijwonen van een feestavond of –middag in de De Kaieschaiters hebben de beveiliging uit handen gegeven aan een volledig gecertificeerde organisatie. A le overtredingen en ontzeggingen worden bij de politie gemeld.

Wij vieren feest: Al 55 jAAr On-gAnse!
Wij vieren feest: Al 55 jAAr On-gAnse!
Wij vieren feest: Al 55 jAAr On-gAnse!
Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten
Nieuwerhoek: het is nog heel lang geen feest - Soestdijk het Hart
het Bokk'nblad van 2011 - De Alberger Bokke
Kennismaking Prinsenteam 2012 - Dijkvelders
Boekje 2006_def.qxd - St.Knorrenburg
16 KOREN · 8 PODIA · FINALE OP DE MARKT - Wijk online(*)
Pasen — feest van het nieuwe leven — Lente - Bakhuizen
Advertenties “Te huur” en “ Te koop” - Fen Vlaanderen
Met Prins Gerard d'n Twidde dit jaar aan kop, is ... - Gazet - Dierdonk
DE FOEKEPOTTERI-J Carnavalsvereniging De ... - Cv De Foekepot
Klik hier voor de Ganzegatter 2011 - Stichting Organisatie Carnaval ...
Oel'n Kieker 2017