17.02.2017 Views

Buurtkrant Boschveld

zb6p37h

zb6p37h

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong><br />

De krant van en voor de bewoners van <strong>Boschveld</strong> Jaargang 13 Nummer 2 Februari 2017<br />

Kaardenbollen in de <strong>Boschveld</strong>tuin gehuld in sneeuw foto: Jeroen van der Kallen<br />

Datum<br />

Maandag 20 februari<br />

Vrijdag 24 februari<br />

Woensdag 8 maart<br />

Zaterdag 11 maart<br />

Zaterdag 18 maart<br />

Maandag 3 april<br />

Woensdag 5 april<br />

Zaterdag 8 april<br />

Zaterdag 8 april<br />

Tijd<br />

19.30<br />

14.00<br />

19.30<br />

12.00<br />

10.00<br />

19.30<br />

13.00<br />

12.00<br />

15.00<br />

Sneeuwval boven <strong>Boschveld</strong> foto: Michael Bögels<br />

Agenda komende 2 maanden<br />

Wat<br />

<strong>Boschveld</strong>overleg<br />

Carnavals Kinderdisco<br />

Ledenvergadering OBB<br />

Reparatiestraat<br />

Workshop snoeien<br />

<strong>Boschveld</strong>overleg<br />

<strong>Boschveld</strong> Boent<br />

Reparatiestraat<br />

Openingsbijeenkomst<br />

Waar<br />

BBS <strong>Boschveld</strong><br />

BBS <strong>Boschveld</strong><br />

BBS<br />

Copernikkel<br />

<strong>Boschveld</strong>tuin<br />

BBS <strong>Boschveld</strong><br />

BBS/ hele wijk<br />

Copernikkel<br />

<strong>Boschveld</strong>tuin<br />

Door Wie<br />

OBB<br />

BBS<br />

BBS<br />

Dienstencentrum<br />

Werkgroep<br />

OBB<br />

Gemeente / OBB<br />

Dienstencentrum<br />

Werkgroep<br />

1


uurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl<br />

www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant<br />

Ik hou van zingen<br />

Nieuwjaarsinloop Copernikkel<br />

Alles is mogelijk in de Westhoek<br />

Werkzaamheden in de wijk<br />

Vrijwilligers gezocht<br />

Even voorstellen<br />

Wereldreis in West<br />

Even voorstellen<br />

MentorMaatjes<br />

Gezocht vrijwillige coach<br />

Gaia, een moeder<br />

Groen en Spelen<br />

Zayaz aan de slag<br />

Paardskerkhofweg: vertraging<br />

Parkeerbeleid<br />

Marconistraat verhuist<br />

De buurt is van de buurt<br />

Buurtmonitor 2016<br />

Papier hier<br />

Sonja is dol op maatwerk<br />

Ouders <strong>Boschveld</strong> steeds actiever<br />

<strong>Boschveld</strong>tuin<br />

Workshop fruitbomen snoeien<br />

Aan de slag<br />

Jeroen poep aan de schoen<br />

Advertenties<br />

Inhoud<br />

Zorgen om bezorging<br />

Ledenvergadering OBB<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

7<br />

8<br />

8<br />

9<br />

9<br />

9<br />

9<br />

10<br />

11<br />

11<br />

12<br />

12<br />

13<br />

14<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

17<br />

18<br />

18<br />

19<br />

19<br />

20<br />

<strong>Boschveld</strong>overleg 20<br />

Colofon<br />

De <strong>Buurtkrant</strong> is een bewonersinitiatief<br />

dat wordt ondersteund door Divers, OBB,<br />

Gemeente en sponsoren.<br />

Inleveren van kopij voor de volgende editie<br />

kan tot 16 maart 2017 bij de redactie.<br />

De redactie behoudt zich het recht voor<br />

om kopij te redigeren, te verkorten of te<br />

weigeren. Kopij dient te zijn voorzien van<br />

een naam.<br />

<strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong> verschijnt 8 maal<br />

per jaar. Oplage 1730 exemplaren.<br />

©2017 <strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong><br />

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen<br />

of beeldmateriaal mag alleen na<br />

toestemming van de redactie en altijd<br />

met een bronvermelding.<br />

Eindredactie/ vormgeving:<br />

Alfred Heeroma<br />

2<br />

Ik hou van zingen, ik zou niet zonder kunnen<br />

In de rubriek ‘Bewoners van <strong>Boschveld</strong> aan het woord’ dit keer een gesprek<br />

met Ana Sujasvili, afkomstig uit Georgië. Ana kan heel mooi zingen, ze is lid<br />

van een operakoor. Ze heeft een hoge sopraanstem. Ana kan niet zonder<br />

zingen en muziek. Onze operazangeres is ook vrijwilliger bij het Wijkplein.<br />

Ana is dertien jaar geleden uit Georgië naar Nederland gekomen. De omstandigheden<br />

waren niet prettig om langer te blijven in mijn land. Meer wil<br />

Ana er niet over kwijt. Ana: "In het begin vond ik het wel moeilijk om te wennen,<br />

maar nu ben ik dertien jaar hier en dat voelt goed. Ik heb de eerste jaren<br />

in Zaltbommel gewoond. Na twee jaar ben ik begonnen met Nederlandse<br />

les aan het KW1C in Den Bosch. Eerst ging ik met de bus vanuit Zaltbommel,<br />

maar ik leerde al snel Den Bosch kennen. Dat vond ik meteen een<br />

leuke stad. Daar wil ik wonen, dacht ik. Ik heb meteen ingeschreven bij een<br />

woningbouwvereniging en na een maand kreeg ik een huis in <strong>Boschveld</strong>.<br />

Hier woon ik alweer meer dan tien jaar. Een geschenk van God. Het is leuk<br />

wonen tussen al die verschillende nationaliteiten. Tegenover mijn huis hebben<br />

ze mooie nieuwe huizen gebouwd, dat vind ik prima. De wijk knapt er<br />

van op. En ik ben ook zo in de binnenstad of in het winkelcentrum. Alles is<br />

vlakbij, da’s fijn."<br />

De grootste hobby van<br />

Ana is zingen. "Ik hou<br />

van zingen, ik zou niet<br />

zonder kunnen. Een<br />

vrouw zei tegen mij:<br />

Ana, jij hebt zo’n mooie<br />

stem. Het is zonde om<br />

niet te gaan zingen.<br />

Toen heb ik het telefoonnummer<br />

opgezocht<br />

van dat koor. Ik werd<br />

meteen aangenomen,<br />

heel welkom met mijn<br />

hoge sopraanstem.<br />

Heel hoog zingen, vind<br />

ik mooi. Dat maakt alles<br />

los in mijn vezels. Geeft<br />

mij veel emotie en gevoel,<br />

vooral wanneer ik<br />

opera zing. Ik zing iedere<br />

week in een koor in<br />

de Biechten in Hintham.<br />

Omdat ik geen auto<br />

heb, word ik opgehaald<br />

door andere koorleden<br />

die in de buurt wonen.<br />

Dat is wel handig. De<br />

koorrepetitie begint ’s<br />

avonds om 20.00 uur,<br />

rond 23.00 uur ben ik<br />

weer thuis. Ik heb veel<br />

kennissen en vriendinnen,<br />

de meesten bij het<br />

koor."<br />

Ana heeft met dat koor in verschillende opera's meegezongen, onder andere<br />

Giovanna d'Arco. "Wanneer je van klassieke muziek houdt, zoals ik, dan<br />

krijg je er veel voor terug’. In Georgië was Ana muzieklerares en koordirigent.<br />

Niet zo raar dus dat Ana van muziek houdt. "Thuis luister ik meestal<br />

naar klassieke muziek op Radio 4 en op TV kijk ik naar Brava, die veel concerten<br />

uitzendt. Op zondagavond kijk ik naar podium Witteman. Dat vind ik<br />

een heel boeiend programma. Er is veel (jong) muziektalent in ons land",<br />

zegt ze trots.<br />

Maar er is meer dan muziek. "Op maandag ga ik naar de gym in de Helftheuvel.<br />

Daar gym ik met een heel leuke groep vrouwen. We doen gymoefeningen<br />

op muziek". Toch weer die muziek? "Ja, dat wel, maar ik zing niet onder<br />

de gym, alleen bewegen." Lachend: "Zingen en bewegen gaan niet echt<br />

samen."<br />

En dan is er nog het Wijkplein waar Ana als vrijwilliger werkt. Hoe ben je bij<br />

het Wijkplein gekomen?<br />

"Ik moest nogal wat zaken regelen toen ik in Den Bosch kwam wonen. Ik<br />

ben naar het Wijkplein gegaan voor hulp. ➞


Later las ik in de krant dat ze vrijwilligers zochten bij het<br />

Wijkplein. Zo is het gegaan. Ik heb eerst in de Helftheuvel<br />

en daarna in <strong>Boschveld</strong> gevraagd of ze een vrijwilliger nodig<br />

hadden, maar daar waren er al voldoende.<br />

Ik werd naar Deuteren verwezen en ontmoette Nancy<br />

(van het Wijkplein, red.). Ze zei tegen mij: "Draai maar<br />

eerst een weekje mee." Er hing zo'n goede sfeer dat ik<br />

graag wilde blijven. Nancy wilde ook dat ik bleef. Zij straalt<br />

zoveel positiviteit uit. Na de sluiting van het Wijkplein in<br />

Deuteren ben ik in Wijkplein <strong>Boschveld</strong> gaan helpen.<br />

Twee dagdelen per week ben ik in het Wijkplein.<br />

De rest van de week ben ik met van alles bezig. Ik ben<br />

ook heel erg van het opruimen. In mijn huis mag niets verkeerd<br />

liggen. Alles moet een op vaste plaats liggen, dat<br />

houd ik iedere<br />

dag keurig bij.<br />

Ik ga niet slapen<br />

voordat alles<br />

netjes is. www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant<br />

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl<br />

Zoals de spullen<br />

hier op dit bureau liggen zou bij mij thuis niet mogen."<br />

Ben je een perfectionist? "Misschien wel, maar niemand is<br />

toch perfect? Ik weet het zeker. Ik blijf mijn verdere leven<br />

hier wonen."<br />

Je bent gewoon een Georgische <strong>Boschveld</strong>bewoner geworden!<br />

"Ja, het voelt of ik hier geboren en getogen ben.<br />

Dat vind ik heel fijn!" !<br />

Tekst: George van der Zande<br />

Foto": Michael Bögels<br />

Nieuwjaarsinloop in de Copernikkel<br />

De Copernikkel is zo langzaamaan een vaste waarde<br />

voor <strong>Boschveld</strong>bewoners. Gelegen op een centrale plek<br />

in het winkelcentrum biedt de Copernikkel veel producten<br />

aan bewoners van <strong>Boschveld</strong> te weten: de Klussendienst,<br />

de WereldKeuken, de Fietswerkplaats, de <strong>Boschveld</strong>tuin,<br />

de Reparatiestraat, de NaaiMeetup, Buurtman&Buurtvrouw<br />

en De Vrije PC. Voor elk wat wils en iedereen mag<br />

meedoen. Het afgelopen jaar was een prima jaar voor<br />

<strong>Boschveld</strong> met als hoogtepunt het theaterspektakel 'De<br />

held van <strong>Boschveld</strong>'. Op de druk bezochte nieuwjaarsinloop<br />

in de Copernikkel op 13 januari was dit ook een terugkerend<br />

item.<br />

Vrijdagmiddag 13 januari<br />

om precies half<br />

vier begon de nieuwjaarsinloop<br />

in de Copernikkel.<br />

Om elkaar<br />

een mooi én vredig<br />

nieuwjaar te wensen.<br />

En dat laatste is wel<br />

nodig, want het zijn<br />

spannende tijden. De<br />

nieuwjaarsinloop begon<br />

rustig. De<br />

<strong>Boschveld</strong>band met<br />

hun mooie wereldmuziek<br />

verwelkomde<br />

de gasten. Het stemde<br />

gelijk vrolijk. Omdat<br />

het rustig was<br />

had ik even tijd om<br />

met gastvrouw en<br />

aanjager Wieke Wijnen<br />

te praten. Wieke<br />

keek heel tevreden<br />

terug op 2016. "Er<br />

zijn mooie dingen<br />

gebeurd, alleen al<br />

het muziekspektakel<br />

was een groot succes.<br />

Er zijn veel<br />

mensen uit de wijk die op een of andere manier actief zijn,<br />

maar de groep mag best groter worden", aldus Wieke.<br />

Het kan dus nog beter. Al snel werd het heel druk en<br />

warm in de kleine ruimte. Ook enkele gemeenteraadsleden<br />

kwamen nog even langs om een praatje te maken. Er<br />

waren ook een paar hoofdrolspelers van 'De Held van<br />

<strong>Boschveld</strong>'. Ze liepen nog niet naast hun schoenen. "Dat<br />

is ook niet nodig", zei Hamdija, die de rol van boswachter<br />

speelde. Intussen filmde een camerateam de nieuwjaarsinloop.<br />

"Misschien komen we op TV" grapte ik naar een<br />

vrouw die met haar dochtertje – die in een hoekje heerlijk<br />

smulde van een bakje chips en een glas cola – regelmatig<br />

in de Copernikkel komt.<br />

Op het programma stond ook nog de uitreiking van het<br />

boekje over de Held van <strong>Boschveld</strong>. Vincent Verbeeck<br />

van de <strong>Boschveld</strong>band kondigde de uitreiking aan, Het<br />

geroezemoes verstomde. Vincent: "Dit boekje is dankzij<br />

veel mensen uit <strong>Boschveld</strong> gerealiseerd. Het is een terugblik<br />

geschreven door Wim van Deurzen die alle voorstellingen<br />

heeft meegelopen." Het boekje heeft hij samen met<br />

Olaf Smit, de fotograaf, gemaakt. "Daar zijn we trots op".<br />

Er klonk veel applaus. "Ook zijn we trots om de boekjes<br />

uit te kunnen reiken aan jullie allemaal, want het was een<br />

project van ons allemaal". Janneke nam het over van Vincent:<br />

"In het bijzonder willen we de eerste exemplaren geven<br />

aan twee hoofdrolspelers: Hamdija en Jack. Veel<br />

mensen zijn ontroerd geraakt door jullie persoonlijke verhalen."<br />

Ze kregen beiden het heldenspeldje op gespeld. Het is<br />

een prachtig boekje geworden. Iedereen is een held van<br />

<strong>Boschveld</strong>. Vincent vraagt om iedereen die binnen is het<br />

heldenspeldje op te spelden, dat verbindt. Ook Ton, Marieke<br />

en Wieke worden nog in het zonnetje gezet, door<br />

Vincent en Janneke, want zonder hen was het niet gelukt<br />

om de held te realiseren.<br />

De <strong>Boschveld</strong>band gaat weer wereldmuziek spelen, het<br />

geroezemoes zwelt weer aan en er wordt geproost op<br />

2017. !<br />

Tekst: George van der Zande<br />

Foto: Olaf Smit fotografie<br />

3


uurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl<br />

www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant<br />

Alles is mogelijk in de Westhoek<br />

Bij de naam De Westhoek zou je aan een wijk in een stad kunnen denken,<br />

aan een tv-serie over de lotgevallen van bewoners. Maar niets van dat alles.<br />

De Westhoek is gewoon een steunpunt bij de rotonde op de hoek van de<br />

Copernicuslaan. Het ligt nogal verscholen, je loopt of fietst er zo voorbij. Het bestuur wil dat de Westhoek een prominentere<br />

plek krijgt in <strong>Boschveld</strong>. Maar hoe doe je dat?<br />

André, Wim en Ron ontvangen ons gastvrij in steunpunt<br />

de Westhoek die wordt beheerd door de van Neijnsel<br />

Stichting. Ron is in dienst van deze stichting en beheert<br />

het steunpunt en André en Wim zijn de twee bestuursleden.<br />

Het gebouw, waar ook appartementen zijn gevestigd,<br />

is van woningbouwvereniging Zayaz. Het Steunpunt is de<br />

officiële naam van de ontspanningsruimte. Het is gestart<br />

voor senioren van dit appartementencomplex met veertig<br />

woningen. Met de bedoeling dat ze naar Het Steunpunt<br />

zouden komen voor een praatje, een kopje koffie en een<br />

spelletje spelen. Maar niet iedereen staat te springen. De<br />

drie mannen klinken strijdvaardig: "We willen Het Steunpunt<br />

meer leven inblazen. Het hangt nu min of meer aan<br />

het infuus."<br />

Wim, die onlangs koninklijk is onderscheiden, is al een<br />

poos actief bestuurslid. André woont in het complex. Hij<br />

woont nog niet zo lang Den Bosch. Ron werkt al een jaar<br />

bij de Westhoek. "We zouden heel prettig vinden wanneer<br />

er meer (oudere) mensen zouden komen naar de Westhoek.<br />

De groep mensen die nu komt is zo ongeveer de<br />

vaste kern. Het zijn bijna altijd dezelfde mensen. Da's prima<br />

hoor."<br />

We nemen de week door. Ron: "Op maandag was er de<br />

biljartles, maar de leraren zijn gestopt." André: "En die activiteit<br />

willen we weer graag opstarten. We roepen mensen<br />

uit de wijk op om zich hiervoor op te geven. Een nieuwe<br />

biljartvereniging, dat zou heel leuk zijn." André ziet het<br />

al voor zich. "De maandagmorgen is wel gevuld. Dan komen<br />

er zo'n veertien mensen gezellig koffie drinken. Ook<br />

belangrijk, maar het kan allemaal veel groter, immers bejaarden<br />

klagen altijd dat ze vereenzamen. Daarom proberen<br />

wij van alles om ze achter de voordeur vandaan te halen<br />

met een gratis kopje koffie."<br />

Dan de dinsdag. "Dan is er gym en dan zijn er ook heren<br />

van buiten in voor een biljartspelletje, maar die komen<br />

wanneer het hun uitkomt. Dat is geen probleem hoor,<br />

want we willen ook juist die inloop. Woensdagmorgen<br />

wordt er gebridged door een club van twaalf mensen, die<br />

komen trouwens ook maandagavond. Dat was ik vergeten.<br />

Dat is de club uit het Paleiskwartier die ook bij La<br />

Cour komt", zegt Wim. André gaat verder. "Op woensdagavond<br />

is er yogales en op donderdagavond verzorgt Wim<br />

de bingo, dat loopt prima. Bingo is populair hier, maar er<br />

komen alleen blanke Nederlanders, maar mensen van<br />

een andere afkomst zien we niet." Wim vult aan: "Die kennen<br />

het spel ook niet. Maar alles valt te leren."<br />

André: "Ik ben nu met Zayaz in gesprek voor een andere<br />

keuken, dit om ook lunches te gaan verzorgen. Mijn bedoeling<br />

is dat mensen van andere nationaliteiten hier ook<br />

komen lunchen. Dat zou mooi zijn. Er wonen statushouders<br />

in het complex, maar die blijven op zichzelf en komen<br />

niet naar beneden. Wij doen wel ons best om ze erbij<br />

te betrekken, maar op een of andere gekke manier wil dat<br />

niet lukken. Intussen heb ik ook contact gelegd met de<br />

wijkmanager inzake subsidie, want betere faciliteiten zouden<br />

fijn zijn. Binnenkort hebben we een gesprek. Zo zijn<br />

we van alle kanten bezig om meer bekendheid te krijgen.<br />

Het zou zonde zijn wanneer dit steunpunt dood zou bloeden."<br />

Maar hoe krijg je meer mensen naar de Westhoek? "We<br />

hebben ook weleens bij de Copernikkel gesproken met<br />

Ton Joore en tegen hem gezegd dat we meer met elkaar<br />

moeten gaan samenwerken. Dat vindt hij ook, alleen gebeurt<br />

het nog steeds niet. Ton gaat met zijn fietsgroepen<br />

in de Fietswerkplaats koffie drinken, terwijl het hier aangenamer<br />

is om de koffie te drinken en de fietsvorderingen<br />

bespreken. Als dat zou gebeuren zouden we meer contact<br />

met elkaar kunnen krijgen en kun je een begin maken<br />

voor meerdere activiteiten. Dat werkt toch drempelverlagend.<br />

Dan zouden we kunnen uitbouwen. Ton Joore komt<br />

hier wekelijks bridgen, dus hij weet wat we te bieden hebben.<br />

Ook de contactpersoon van Zayaz is ingeschakeld.<br />

Hij bezoekt alle nieuwe bewoners in de wijk en probeert<br />

de Westhoek bij hen te introduceren. Kijk, mensen die behoefte<br />

hebben aan meer sociale contacten zijn bij ons iedere<br />

dag welkom. We willen er de hele week zijn voor de<br />

wijk. Alles is mogelijk hier!" !<br />

Tekst: George van der Zande<br />

Foto: Michael Bögels<br />

4


Werkzaamheden in de wijk<br />

De intredende vorst van de afgelopen tijd heeft ervoor gezorgd dat werkzaamheden<br />

vertraagd zijn, want stratenmakers en lijmers kunnen niet hun<br />

werk doen bij vorst of als de vorst nog in de grond zit.<br />

Edisonstraat 28<br />

073 -623 3195<br />

E-mail: info@obboschveld.nl<br />

Paardskerkhofweg<br />

De werkzaamheden aan de Paardskerkhofweg hebben nogal te lijden onder de vertraging. Eerst zijn ze opgeschoven<br />

van eind december naar half februari en nu wordt het al eind maart en dan moet het echt gaan mee zitten wat het weer<br />

betreft. Dat is voor de betrokken bedrijven, scholen en bewoners geen pretje. Ook moet de aannemer voor de bedrijven,<br />

scholen en bewoners extra maatregelen nemen om deze bereikbaar te houden en dat kost ook werkdagen.<br />

Zoals het er nu naar uitziet is het werk rond de Koestraat (plein voor Europa en basketbalveld) bij het verschijnen van<br />

deze krant gereed. Voor het voetpad aan de kant waar de nieuwe woningen moeten komen, staat het hek van het hondenuitrenveld<br />

een beetje in de weg. Dat hondenuitrenveld kunnen we echter nog niet verplaatsen dus voor dat voetpad<br />

vinden wij wel een tijdelijke oplossing .<br />

De betonplaten van de keramische route die tussen de rails komen<br />

te liggen zijn al aangevoerd. Het ontwerp van Christine Jetten is in<br />

de uitvoering enigszins anders geworden (geen vogels meer, maar<br />

weer terug naar het oorspronkelijke ontwerp, waarop de subsidie<br />

was aangevraagd). Bij sommige uitritten moeten de betonplaten<br />

wat steviger komen te liggen, willen ze niet kapot gereden worden.<br />

Overigens zouden alle uitritten zo veel mogelijk naar de Parallelweg<br />

gericht moeten worden, omdat dat meer voor de hand ligt dan<br />

richting nieuwe woonwijk. Dat vermindert ook de kans op schade<br />

aan de nieuwe Paardskerkhofweg.<br />

Juist om die nieuwe looproute te beschermen hebben wij gevraagd<br />

om een parkeerverbod langs de bedrijven. Ook wachten<br />

wij op uitsluitsel over het opnemen van de Paardskerkhofweg in<br />

de 30 km/u zone (dat lijkt niet op bezwaren te stuiten) en het opnemen<br />

van de Paardskerkhofweg in het belanghebbenden parkeren.<br />

Voor dat laatste zijn wij echter afhankelijk van Stadstoezicht<br />

en dat is een dienst die niet zo snel en adequaat werkt.<br />

Ofschoon bomen meestal pas aan het eind van het werk geplaatst<br />

worden, is afgesproken daar alvast mee te beginnen, omdat anders<br />

het plantseizoen voorbij is bij verdere vertraging.<br />

Wij wachten ook met smart op voorstellen van de zijde van de gemeente<br />

om al die auto's die nu vrij parkeren op verschillende<br />

plaatsen in en rond onze wijk een andere plek te geven dan wel te<br />

weren. Dat zou gebeuren voordat er zou worden gebouwd in het<br />

Hart van <strong>Boschveld</strong> en die datum komt steeds meer dichterbij nu straks weer een koopavond komt voor het volgende<br />

blok.<br />

Sloop DMT-loods en gymzalen<br />

Slopen gaat altijd gemakkelijker dan<br />

opbouwen. Dit werk ligt tot nu toe binnen<br />

de planning. Bewoners, die wij<br />

spreken en er vlakbij wonen, zeggen<br />

ons dat de overlast tot nu toe meevalt<br />

en dat er keurig gewerkt wordt. Wij hopen<br />

natuurlijk dat dit zo blijft. Vlak tegen<br />

het hek bij de brandgang achter de middelste<br />

flat van de Marconistraat zat een<br />

put. Die moest uitgegraven worden. De<br />

brandgang van BrabantWonen was op<br />

die plaats ook aardig verzakt. De mensen<br />

van het sloopbedrijf hebben die<br />

brandgang netjes teruggelegd.<br />

Ook de parkeerplaatsen op het voormalige<br />

parkeerterrein van het Overpad, die<br />

enigszins beschadigd waren door de<br />

sloop van de gymzaal, zijn netjes hersteld.<br />

Bij sloop moeten leidingen afgesloten<br />

worden en de aannemer van Enexis is<br />

dat op verschillende plaatsen komen<br />

doen (Marconistraat en Copernicuslaan).<br />

Deze keer is men na klachten onzerzijds teruggekomen om de bestrating beter terug te leggen. Wat wel merkwaardig<br />

was, is het feit dat de lichtmasten op het parkeerterrein achter de Marconistraat het nu na deze werkzaamheden<br />

allemaal niet meer doen. Men kon bij klachten in het verleden, over het feit dat enkele lampen het niet deden, ons<br />

vertellen dat deze lichtmasten niet op het straatnet zaten. Zeker aangesloten op de gymzaal, zouden we dat moeten<br />

geloven? Ze moeten wel weer gaan branden op dat terrein.<br />

Overigens is door de sloop van deze gebouwen nu pas te zien hoe groot het toekomstig te bebouwen oppervlakte van<br />

het Hart van <strong>Boschveld</strong> is. Dat gedeelte is wel minder kleurrijk geworden door het verdwijnen van de werken van de<br />

graffitikunstenaars en gezien de verhoogde prijzen van de woningen zal straks dat gedeelte van <strong>Boschveld</strong> qua bewoners<br />

ook minder kleurrijk worden. ➞<br />

5


Woonomgevingsplan rond Vlekken 18 en 19<br />

Edisonstraat 28<br />

Rond 20 december had in dit gebied een brief van de gemeente over dit<br />

073 -623 3195 woonomgevingsplan verspreid moeten worden. Wij hebben van een aantal<br />

bewoners gehoord dat zij deze brief niet ontvangen hebben. Dat is niet de<br />

E-mail: info@obboschveld.nl eerste keer.<br />

In de Bossche Omroep stond wel een advertentie, maar de Kamerlingh Onnesstraat,<br />

die wel op het plaatje stond, werd in de tekst niet genoemd. Wij hebben in de vorige <strong>Buurtkrant</strong> wel de inhoud<br />

van de werkzaamheden genoemd, maar niet de planning per straat, omdat die in de brief van de gemeente<br />

stond.<br />

Intussen is deze planning al weer gewijzigd.<br />

Aangezien in de Copernicuslaan<br />

ook nog de riolering moet worden vervangen,<br />

wil de aannemer daar al na de<br />

carnaval beginnen. Daarmee komt er<br />

echter een probleem dat wij hadden willen<br />

vermijden. Immers dan zijn gedurende<br />

één maand én de Edisonstraat bij de<br />

Parallelweg en de Copernicuslaan (gedeeltelijk)<br />

afgesloten. Daarvoor hebben<br />

wij in het verleden gewaarschuwd en<br />

daarom is er pas in het nieuwe jaar gestart<br />

met de aanpak openbare ruimte Vlekken 18 en 19. Dat moet de komende weken opgelost worden. Wel is nog<br />

steeds de planning – ondanks de vorstperiode – dat heel dit werk eind mei gereed is.<br />

Voordat de werkzaamheden in een bepaalde straat starten, ontvangen bewoners informatie van de aannemer. Ook<br />

ontvangt u volgens de brief informatie als de planning door weersomstandigheden afwijkt. In de Lorentzstraat wordt de<br />

bereikbaarheid van de binnenterreinen voor de auto's een probleem tijdens de werkzaamheden. Daar wordt een oplossing<br />

voor bedacht. Als de Lorentzstraat aangepakt wordt, heeft dat ook gevolgen voor de aanvoer van materiaal voor<br />

het project van de 40 flats van BrabantWonen aan de Copernicuslaan. Intussen zijn er al nieuwe lichtmasten in het gebied<br />

geplaatst. Wij gaan ervan uit dat dit in al de betreffende straten gebeurt.<br />

Overige werkzaamheden<br />

Bij de 40 flats gelegen aan de Copernicuslaan 105-183 is men vanaf eind januari bezig met de opbouw van steigers.<br />

Dat duurt al een tijdje en het is te hopen dat dan weer wat parkeerplaatsen, die nu met materiaal bezet zijn, vrij komen.<br />

In de komende maanden moet maar blijken of de werkzaamheden aan de woonomgeving van Vlekken 18 en 19 en<br />

deze aanpak van de flats elkaar niet te veel hinderen. Daar moeten de aannemers en toezichthouders maar samen uit<br />

komen.<br />

De bouw van het CPO-project lijkt, ook als er geen vorst<br />

is, stil te liggen. Bewoners vragen of het allemaal wel<br />

doorgaat. Echter in week 6 is er weer wat activiteit te bespeuren.<br />

In vergelijking met de vorige <strong>Buurtkrant</strong> is in dit<br />

project het minst gebeurd.<br />

Op verschillende plekken in de wijk is de bestrating hersteld<br />

waar deze met name door opdruk van bomen enigszins<br />

gevaarlijk werd. Tot onze verbazing is men nu ook<br />

bezig op het terrein van Park en Ride aan de Parallelweg<br />

bij de bomen de opdruk van de bestrating te herstellen.<br />

Daarmee lijkt men gehoor te geven aan onze wens om de<br />

vijf acacia's te handhaven totdat men een nieuw plan<br />

heeft voor dit gebied.<br />

Bij de te slopen flat aan de Marconistraat 4-26 waren er<br />

bij een benedenwoning klachten over stank, beesten,<br />

vocht enzovoort. Eerst wilde BrabantWonen daar niets<br />

aan doen, omdat deze woningen in de toekomst gesloopt<br />

gaan worden, maar in de tweede week van februari is de<br />

6<br />

kelder leeggezogen en er bleken er verschillende lekkages<br />

te zijn in de leidingen. Echter onder de keuken, waar<br />

de meeste klachten zijn, kon men niet terecht omdat dat<br />

dit te gevaarlijk zou zijn. Dus het is even afwachten of de<br />

klachten nu werkelijk verholpen worden. Overigens zijn al<br />

drie van de 12 bewoners in dit complex verhuisd, terwijl<br />

de Bewoners Verhuis Regeling pas vlak voor Kerstmis is<br />

vastgesteld.<br />

De opnames van de 91 woningen van Zayaz in de Röntgenstraat<br />

en omgeving zijn afgerond. Er wordt nu in de<br />

Ampèrestraat gewerkt aan een proefwoning. Als eerste<br />

werk moest daar de asbest verwijderd worden. Na de<br />

proefwoning worden vervolgens de tijdelijke woningen<br />

aangepakt en dan is het waarschijnlijk al april voordat de<br />

aannemer begint aan de bewoonde woningen. !<br />

Tekst: Kees Heemskerk<br />

Foto's: Michael Bögels & Alfred Heeroma


Organisatie<br />

Gemeente/ WMO<br />

consulent<br />

Bureau Sociale<br />

Raadslieden<br />

MEE<br />

Mantelzorg<br />

Juvans<br />

Divers Vrijwillige<br />

Thuishulp (VTH)<br />

BrabantWonen<br />

Zernikestraat 2<br />

073 • 822 5380<br />

info@wijkpleinboschveld.nl<br />

Zie www.divers.nl voor<br />

activiteiten en actuele<br />

spreekuren<br />

Openingstijden Wijkplein<br />

Maandag 09.00 • 12.00 uur<br />

13.00 • 16.00 uur<br />

Dinsdag 13.00 • 16.00 uur<br />

Woensdag 09.00 • 12.00 uur<br />

Donderdag 09.00 • 12.00 uur<br />

Zernikestraat 2<br />

Spreekuren Wijkplein<br />

Medewerker<br />

Mia van Wanrooij<br />

Maaike de Ruijter<br />

Tessa Tomasini<br />

Claudia ten Hove<br />

Laurette Pinxt/ Yuri Beset<br />

Wim Huiskamp/<br />

Marian Tuerlings<br />

Wim van de Wiel<br />

Dag<br />

Maandag<br />

Maandag<br />

Dinsdag<br />

Dinsdag<br />

Woensdag<br />

Donderdag<br />

Donderdag<br />

Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar Bas van Boxtel<br />

Email: bas.van.boxtel@politie.nl<br />

Tijd<br />

09.00 - 11.00<br />

09.00 - 10.30<br />

13.00 - 15.00<br />

14.00 - 15.00<br />

10.00 - 12.00<br />

11.00 - 12.00<br />

11.00 - 12.00<br />

De wijkwerkers, Michel Lensen & Wim Smeets, houden geen apart spreekuur<br />

meer. Zij zijn te bereiken per telefoon of mail.<br />

Michel Lensen: 06 - 5478 4859 of m.lensen@divers.nl<br />

Openingstijden Wijkplein tijdens Carnavalsvakantie<br />

Tijdens Carnaval is het Wijkplein op maandag 27 en dinsdag 28 februari gesloten.<br />

Op woensdag 1 maart is het Wijkplein weer open van 9.00 – 12.00 uur.<br />

Even voorstellen<br />

Mantelzorgconsulent Claudia ten Hove<br />

Wat is mantelzorg?<br />

Veel mensen krijgen vroeg of laat in hun leven te maken<br />

met (langdurige) zorg voor een naaste. Je kunt er niet<br />

voor kiezen om mantelzorger te worden. Het overkomt je,<br />

je rolt erin. Mantelzorg houdt nooit op, het is niet georganiseerd<br />

of aan regels gebonden. Dan kan het fijn zijn als<br />

er ondersteuning is.<br />

Wie zijn mantelzorgers?<br />

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald<br />

zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende<br />

partner, familielid, vriend of kennis. Door de<br />

(landelijke) veranderingen in de zorg en ondersteuning,<br />

zullen mensen steeds langer thuis blijven wonen. De druk<br />

op mantelzorgers neemt toe. In 's-Hertogenbosch zijn ongeveer<br />

25.000 mantelzorgers. Een vijfde deel daarvan<br />

geeft intensieve mantelzorg (meer dan acht uur per week<br />

en langer dan drie maanden).<br />

Waarvoor kun je bij mij terecht?<br />

Bij mij kun je terecht met diverse<br />

vragen. Onder andere<br />

voor de Mantelzorgwaardering,<br />

de Huishoudelijke<br />

hulpregeling voor mantelzorgers,<br />

en helemaal nieuw: de<br />

Tuinhulp. Heb je het gevoel<br />

dat je aan jouw grens zit met<br />

mantelzorgtaken? Kom dan<br />

langs in het spreekuur of bel<br />

mij. Je bent van harte welkom.<br />

Claudia ten Hove<br />

Mantelzorgconsulent Binnenstad<br />

- West - Engelen<br />

06 - 2159 3273 / c.tenhove@divers.nl<br />

Zernikestraat 2<br />

073 - 822 5380<br />

www.divers.nl<br />

Vrijwilliger gezocht<br />

voor een speelgroep<br />

voor kinderen!!<br />

Heb je affiniteit met kinderen van<br />

0-4 jaar en vindt je het leuk om<br />

kinderactiviteiten te organiseren.<br />

Dan zijn wij op zoek naar jou.<br />

In Buurthuis Deuteren wordt er<br />

een speelgroep voor kinderen georganiseerd.<br />

De speelgroep ontlast alleenstaande<br />

moeders die weinig contacten<br />

hebben en merendeels van de tijd<br />

zorgen voor hun kinderen.<br />

Iedere woensdagochtend van<br />

09.00 tot 12.00 uur zijn de kinderen<br />

welkom op de speelgroep<br />

waar jij als vrijwilliger leuke kinderactiviteiten<br />

organiseert.<br />

Lijkt het jou wat om je op te geven<br />

als vrijwilliger of voor meer informatie.<br />

Neem dan contact op met:<br />

Anneke Baks, Welzijn Divers<br />

telefoonnummer 06 - 5532 2304 of<br />

stuur een e-mail: a.baks@divers.nl<br />

!<br />

Iedere dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur is het spreekuur<br />

op Wijkplein <strong>Boschveld</strong>, Zernikestraat 2. U bent van harte<br />

welkom!!<br />

7


Zernikestraat 2<br />

073 - 822 5380<br />

www.divers.nl<br />

Even voorstellen<br />

Mijn naam is<br />

Laurette Pinxt,<br />

ik ben maatschappelijk<br />

werker<br />

bij Juvans<br />

maatschappelijk<br />

werk en dienstverlening<br />

in ’s-<br />

Hertogenbosch.<br />

Sinds januari<br />

2017 werk ik<br />

drie dagen per week in de wijken<br />

<strong>Boschveld</strong>, Deuteren en Paleiskwartier.<br />

Ik werk samen met het buurtteam en<br />

het sociaal wijkteam.<br />

Elke woensdag tussen 10.00 en 12.00<br />

uur kunt u, zonder afspraak, met vragen<br />

of problemen naar het spreekuur van<br />

Juvans komen, bij het Wijkplein aan de<br />

Zernikestraat 2. Mijn collega Yuri Beset<br />

of ik staan u graag te woord.<br />

U kunt bij mij terecht met allerlei vragen<br />

over uzelf, uw relaties of organisaties,<br />

financiën, wonen of verwerkingsvragen.<br />

Samen met een professional van Ypse,<br />

bied ik vanaf 15 maart hulp aan een<br />

groep mensen die in een rouwproces<br />

zitten, omdat ze een dierbare verloren<br />

hebben. De rouwgroep komt vijf keer bij<br />

elkaar. Heeft u vragen hierover of wilt u<br />

aan de rouwgroep deelnemen, dan kunt<br />

u mij bellen of mailen.<br />

Samen met een collega van Juvans,<br />

bied ik ook hulp aan mensen die in een<br />

groep aan de slag gaan met hun situatie<br />

en met zichzelf.<br />

U kunt mij bellen of mailen via telefoonnummer<br />

073 - 644 4244 of e-mail<br />

info@juvans.nl<br />

Voor wie: alle kinderen in de wijk tot 12 jaar<br />

Wat: kinderdisco<br />

Thema: Carnaval...Kom verkleed<br />

Wanneer: 24 februari 2017<br />

Tijdstip: 14.00 - 16.00 uur<br />

Waar: Aula BBS <strong>Boschveld</strong><br />

Adres: Zernikestraat 2, Den Bosch<br />

Tot ziens!<br />

Datum geprikt! Gaat u mee op<br />

wereldreis? We vertrekken 20 mei!<br />

U was er vast en zeker bij. Het wijkfeest de Wereldreis van<br />

afgelopen september. Dat was niet zomaar een feest. Het<br />

was een Westival! Een groot succes dus de volgende editie<br />

staat al gepland. En sneller dan u misschien had verwacht.<br />

Zaterdag 20 mei is er weer een Wereldreis in het Beatrixpark.<br />

Van 13.00 tot 18.00 uur kunt u naar het feest komen<br />

en samen met uw buurtgenoten genieten van sport,<br />

muziek, dans, lekker eten en heel veel activiteiten voor kinderen<br />

en jongeren.<br />

Oorspronkelijk was het plan om één keer in de twee jaar<br />

een Wereldreis te organiseren. De voorbereidingen kosten<br />

namelijk behoorlijk wat tijd. Maar toen we eenmaal<br />

hadden gezien hoe leuk het was, bestond er geen enkele<br />

twijfel meer. Ook in 2017 is er gewoon weer een wijkfeest<br />

voor heel West.<br />

De Wereldreis is een kleurrijk feest. We vieren samen de<br />

enorme culinaire en culturele diversiteit in onze wijk. Er<br />

zal wederom muziek zijn uit alle windstreken. Sportverenigingen<br />

worden weer uitgenodigd om de bewoners in beweging<br />

te krijgen, en daarmee hun bekendheid te vergroten.<br />

Daarnaast zijn er marktkramen met eten uit alle windstreken<br />

en zijn er speciale kinder- en jongerenactiviteiten.<br />

De vorige editie gaven al veel bewoners aan mee te willen<br />

helpen bij een volgend wijkfeest. Dat horen wij graag.<br />

8<br />

Want met het wijkfeest willen we bewoners aan elkaar<br />

verbinden, ontmoeting tot stand brengen en vrijwillige inzet<br />

in de wijken vergroten. Het is een groot feest waarbij<br />

alle hulp welkom is. Zowel in de voorbereiding als op de<br />

dag zelf. Daarnaast zijn er natuurlijk weer kramen waarin<br />

u als bewoner uw spullen kunt aanbieden of eten kunt<br />

verkopen. Wij horen graag van u als u op enige manier<br />

betrokken wil zijn bij de organisatie of bij de uitvoering van<br />

het feest.<br />

Wilt u meehelpen of meer informatie over de Wereldreis?<br />

Neemt u dan contact op met Brahim Settout wijkwerker bij<br />

Welzijn Divers: b.settout@divers.nl 06 - 5064 8060. !<br />

Foto: Hans Kieft


MentorMaatjes<br />

Van de oudste leerling op de basisschool naar de brugpieper<br />

van het voortgezet onderwijs. Weet jij nog hoe dat<br />

was? Deze overstap is voor leerlingen soms lastig. Deze<br />

leerlingen wonen ook in <strong>Boschveld</strong> en wij zoeken MentorMaatjes<br />

die ze helpen.<br />

Een Nieuwe Stap helpt leerlingen die begeleiding nodig<br />

hebben bij de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs<br />

door een MentorMaatje te koppelen aan een leerling<br />

die extra steun nodig heeft.<br />

Woon jij in <strong>Boschveld</strong>? Werk je? Studeer je? Ben je tussen<br />

de 18 en 35 jaar? Wil jij dat steuntje in de rug zijn<br />

voor een leerling uit <strong>Boschveld</strong>? Jij kunt een rolmodel zijn!<br />

Je richt je op het verbeteren van schoolprestaties en plannen<br />

van huiswerk. Daarnaast bespreek je wat de leerling<br />

belangrijk vindt in de omgang met anderen. Door je gedrag<br />

heb je een positieve invloed op de leerlingen en versterk<br />

je schoolse sociale vaardigheden.<br />

Wil je graag jouw steentje bijdragen in deze wijk?<br />

Dit is jouw kans!<br />

Wat vraagt het van<br />

jou:<br />

• 1 á 1,5 uur per week,<br />

na school- of werktijd<br />

• Contact onderhouden<br />

met school en<br />

ouders<br />

Wat brengt het jou:<br />

• Deskundigheidstraining<br />

en boeiende<br />

thema-avonden<br />

• Leuke contacten en<br />

uitstapjes met andere<br />

MentorMaatjes uit<br />

de wijk<br />

• Mooie leerervaring<br />

en het staat goed op<br />

je cv !<br />

Tekst: Anneke Baks<br />

Foto: MentorMaatjes<br />

Gezocht een vrijwillige coach<br />

Voor sommige mensen is het doen van betaald werk of vrijwilligerswerk niet mogelijk. Deze groep zit dan thuis, vaak<br />

tegen hun eigen zin in. Hoewel er misschien wat hindernissen te nemen zijn, zijn er ook heel veel dingen die ze wel<br />

zouden kunnen doen of betekenen. Voor zichzelf en voor een ander.<br />

Op dit moment worden de mogelijkheden om deel te nemen in de buurt en wijk nog niet genoeg benut. Terwijl er veel<br />

plekken zijn waar iemand aan de slag kan. Bijvoorbeeld op een basisschool, in een winkel of bij een sportvereniging.<br />

Iemand kan ook aansluiten bij allerlei eetactiviteiten, die er zijn in de wijk, of bij een dagbestedingsproject. Wat er vaak<br />

ontbreekt is wat ondersteuning bij het zetten van de eerste stap. Dat is wat je dan als coach zou gaan doen.<br />

Als coach ga je samen met de bewoner kijken hoe hij of zij de week kan invullen. Jullie gaan samen onderzoeken waar<br />

zijn of haar wensen en talenten liggen. Maar ook waar rekening mee gehouden moet worden. Vragen die daarbij centraal<br />

staan zijn: wat vind je leuk om te doen? wat kun je goed? wat zou je graag willen? waar moeten we op letten?<br />

Vervolgens gaan jullie samen bekijken of er activiteiten of plekken zijn waar een mooie match mee te maken is.<br />

Als vrijwilliger ga je het gehele traject samen met de bewoner aan. De intake, het in kaart brengen van de mogelijkheden,<br />

het benaderen van externe partijen en het ondersteunen bij de kennismaking en het verdere proces. Hierbij is het<br />

belangrijk een positieve en open houding aan te nemen. Op een gelijkwaardige manier met de bewoner mee te denken.<br />

Als coach neem je niet de beslissingen, maar stimuleer je de ander om zelf te formuleren wat hij of zij leuk vindt<br />

om te doen. Je ondersteunt daar waar nodig, maar laat los daar waar het kan. Een open en positieve houding en geduld<br />

zijn hierbij belangrijk.<br />

Wat bieden wij: naast interessant en uitdagend vrijwilligerswerk krijg je trainingen en goede begeleiding. Interesse? Bel<br />

met wijkwerker Benthe van der Vleuten op 06 - 5532 2160 of stuur een e-mail naar b.vandervleuten@divers.nl. !<br />

Gaia, een moeder<br />

Gaia, een moeder is<br />

een interactieve voorstelling<br />

om met het publiek<br />

‘gevoelige’ onderwerpen<br />

te bespreken.<br />

Gaia, een moeder is<br />

een indringend en liefdevol<br />

portret van een<br />

moeder die sinds 1987,<br />

met haar gezin, in Nederland<br />

woont. Gaia<br />

houdt van haar kinderen,<br />

maar worstelt met<br />

de verwachtingen die<br />

ze had voor haar zoon.<br />

Het verhaal gaat over<br />

liefde, over het geloof<br />

en de eigen cultuur.<br />

Maar ook over opvoeding<br />

en het maken van<br />

keuzes, Gaia vertelt haar verhaal samen met haar dochter<br />

en een muzikant.<br />

Gaia:<br />

Als mijn zoon was geboren in het land van mijn ouders,<br />

tussen de kale bergen, bij de groene velden dichtbij de<br />

gele woestijn dan was dit nooit gebeurd.<br />

Als we terug waren gegaan, dan was dit nooit gebeurd<br />

Rita:<br />

Mama, het zou daar ook gebeurd zijn.<br />

Het is niet dit land dat hem zo gemaakt heeft.<br />

De voorstelling heeft nog geen tijd en datum.<br />

Er moeten eerst aanmeldingen zijn vanuit de wijk.<br />

Gaia, een moeder wordt gespeeld voor een publiek vanaf<br />

40 tot 80 personen.<br />

De voorstelling is gratis.<br />

Wilt u zich aanmelden voor de voorstelling Gaia, een<br />

moeder?<br />

Geef het door aan Anneke Baks, Welzijn Divers<br />

a.baks@divers.nl of 06 - 5532 2304 !<br />

Tekst: Anneke Baks<br />

Foto: Theater aan Z<br />

9


Edisonstraat 28<br />

073 -623 3195<br />

E-mail: info@obboschveld.nl<br />

Groen en Spelen<br />

Bomen, groen en inrichting openbare ruimte<br />

De werkgroep Groen en Spelen heeft zich de afgelopen weken bezig gehouden<br />

met onder meer de volgende plekken en daar houden we ook de komende<br />

tijd aandacht voor:<br />

Paardskerkhofweg<br />

De werkzaamheden lopen flink uit en er wordt nu vooral<br />

gewerkt bij de Zernikestraat en de Edisonstraat. De<br />

boomvakken zijn aan een gedeelte van de weg aangelegd,<br />

maar daar wordt nu al in geparkeerd en over heen<br />

gereden terwijl de bomen er nog niet zijn. Het ontwerp<br />

van een boomvak bleek niet praktisch, want vlakbij een inrit<br />

van een bedrijf waardoor de vrachtwagens de bocht<br />

daar niet konden maken. Dat is nu opgeschoven. Een<br />

deel van de rails is vrij gemaakt om de keramische route<br />

van kunstenares Christine Jetten aan te leggen. Dat zijn<br />

speciaal gemaakte betonplaten die als ze nat zijn een bijzonder<br />

patroon laten zien.<br />

Vervanging en aanplant gemeentelijk groen<br />

Komend voorjaar zal het planten van struiken en bomen<br />

(de jaarlijkse zogenoemde inboet) in onze wijk doorgaan<br />

bijvoorbeeld de vervanging van dode bomen langs de Copernicuslaan.<br />

Voor de pleintjes aan de ’s-Gravesandestraat, Van Musschenbroekstraat<br />

en de Buys Ballotweg heeft de gemeente<br />

plannetjes voor herinrichting met nieuwe andere soorten<br />

bomen gemaakt. De aanwonenden hebben in december<br />

hierover een brief gekregen en konden hun reacties<br />

aan de gemeente mailen. Acht wijkgenoten hebben dat<br />

gedaan en zij waren positief over nieuwe bomen en het<br />

betrekken van bewoners daarbij. Vanuit de werkgroep<br />

hebben wij nog een aantal vragen gesteld over het bomenbeleid<br />

in het algemeen en het kappen en aanplanten<br />

in <strong>Boschveld</strong>. We willen dat de gemeente een heldere visie<br />

heeft en uitlegt waarom en waar men kapt en aanplant<br />

en met welke soorten. We hebben voor de pleintjes voorstellen<br />

gedaan om minder bomen te kappen, minstens<br />

evenveel bomen terug te planten, iets meer afstand tot<br />

gevels en andere bomen aan te houden. Wij pleiten ervoor<br />

dat ook meteen het pleintje aan de Fahrenheitstraat<br />

aangepast wordt, want dat hoort bij dezelfde structuur van<br />

de drie vierkante pleinen. Voor een nieuwe boom in de<br />

Van Musschenbroekstraat hebben we alternatieve plek-<br />

10<br />

ken doorgegeven. We hebben de gemeente aangeraden<br />

om daarover contact met direct aanwonenden te leggen.<br />

Blok Kamerlingh Onnesstraat-Ampèrestraat-Lorentzstraat-Copernicuslaan<br />

(Vlek 19)<br />

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de bestrating rond<br />

dit nieuwbouwblok. Wij houden in de gaten of alles volgens<br />

afspraak wordt uitgevoerd. Intussen hebben we met<br />

de gemeente afgesproken dat de blokhaagjes in de Ampèrestraat<br />

blijven staan omdat de aanblik van de straat zo<br />

wat groener blijft, ook in de winter en er voldoende parkeer-<br />

en uitstapruimte voor de aanwonenden is op het<br />

binnenterrein aan de achterzijde.<br />

Onze vraag over de overlevingskansen<br />

van de twee hoge 'oude' bomen op het<br />

binnenterrein gaan we nogmaals stellen<br />

aan de bomendeskundige van de gemeente.<br />

Op de hoek bij de Oude Engelenseweg voor café Europa<br />

komt een groen plein met minder bestrating, drie bomen<br />

en een ondergrondse papiercontainer naast de afvalcontainer.<br />

Op de hoek van de Koestraat wordt het basketbalveldje<br />

als speelplek kleiner en zonder hek met witte stelconplaten<br />

en nieuwe bestrating en een nieuwe boom. Er<br />

was een stoeprand aangelegd, maar dat leek ons nogal<br />

gevaarlijk als je wilt basketballen, dus dat is aangepast.<br />

De aannemer gebruikt nogal veel van de openbare ruimte<br />

als opslag, zoals ook het toekomstig hondenuitrenveld<br />

aan de Parallelweg. Dat wordt, net als op andere plekken<br />

in de wijk waar gewerkt wordt, te zijner tijd weer opgeruimd<br />

en hopelijk netjes achter gelaten.<br />

Overleg openbare ruimte, bomen en<br />

groen<br />

Op 27 januari hadden we het 6-wekelijks<br />

overleg met de gemeente over een heleboel<br />

zaken in de openbare ruimte in<br />

onze wijk. Het ging behalve over de hiervoor<br />

genoemde plekken ook over de<br />

eerste aanzet van de bomenvisie voor<br />

onze wijk, over de aanplant aan de Parallelweg<br />

en over de inrichting, bomen<br />

en afsluiting rond het CPO-terrein op de<br />

hoek van de Edisonstraat / Paardskerkhofweg.<br />

Op 13 februari was er een apart<br />

overleg met de gemeente over de herinrichting<br />

en bomen rond de oude <strong>Boschveld</strong>school, kerk en<br />

sporthal.<br />

Parkeerplaats Parallelweg 32<br />

We hebben een formeel bezwaarschrift ingediend op de<br />

kapvergunning van vijf acacia's daar. Prorail wil daar de<br />

bomen laten kappen omdat ze hinderlijk zouden zijn voor<br />

de geparkeerde auto's. Helaas had de gemeente verzuimd<br />

om de kap met ons vooraf te bespreken en moesten<br />

we een officiële procedure volgen om dit nog te voorkomen<br />

of bij te laten stellen. Intussen is er mede door het<br />

inschakelen van de Stichting Bosch en Boom een alternatief<br />

op tafel gekomen waarbij drie en geen vijf bomen gekapt<br />

worden. Wij willen het liefst dat ze blijven staan totdat<br />

er een nieuw inrichtingsplan komt. We wachten de reactie<br />

op het bezwaarschrift af waarin we onder andere gevraagd<br />

hebben om compensatie van de bomen door gelijkwaardige.<br />

Speelplek Buys Ballotweg<br />

Hier is na 5 jaar opeens een bord met uitleg gekomen bij<br />

het skateschansje. Af en toe zijn er voor onze werkgroep<br />

ook positieve verrassingen! !<br />

Tekst en foto's: Nicole Pakker


Wijkgericht<br />

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, februari 2017<br />

Editie <strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong><br />

Zayaz kan aan de slag<br />

Woningcorporatie Zayaz kan aan de slag in en rond de Röntgenstraat. De aannemer weet wat er moet gebeuren.<br />

Er was in de straten te weinig animo voor nieuwbouw en<br />

dus worden de huizen gerenoveerd. Een opzichter en<br />

vertegenwoordiger van de aannemer hebben alle woningen<br />

bezocht en met de bewoners gekeken wat er zoal<br />

moet gebeuren. Alles is vastgelegd op het moment dat<br />

deze nieuwsbrief verschijnt.<br />

Bij het ter perse gaan van dit nummer is waarschijnlijk al<br />

een begin gemaakt met de renovatie van twee proefwoningen<br />

aan de Ampèrestraat. Ook worden de leegstaande<br />

huizen in de buurt opgeknapt. Die waren gereserveerd<br />

voor tijdelijke huur, maar daaraan komt een einde nu er<br />

definitieve bewoners kunnen komen.<br />

Paardskerkhofweg: vertraging<br />

Een reeks tegenvallers zorgt ervoor dat de werkzaamheden aan de Paardskerkhofweg uitlopen. Eind maart is alles<br />

klaar, zo verwacht projectleider Hamid Azimi.<br />

Dat is een week of zes later dan de bedoeling was. De aannemer<br />

stuitte al gravend onverwacht op onbekende leidingen<br />

en kabels, moest een rails verwijderen die niet in het<br />

bestek stond en verloor een aantal werkdagen door vorst.<br />

De aannemer zelf is niets te verwijten. Integendeel, de<br />

medewerkers lieten de eerste week van de geplande<br />

kerstvakantie schrappen om met volle bezetting door te<br />

werken.<br />

Hamid zegt dat hij begrijpt dat het vervelend is, maar<br />

hoopt op begrip. “Vanzelfsprekend doen wij er alles aan<br />

om het project zo snel mogelijk tot een goed einde te<br />

brengen maar het weer en onvoorziene obstakels in de<br />

ondergrond hebben wij ook niet in de hand.”<br />

Het werk aan de Paardskerkhofweg loopt uit.<br />

11


‘Mag die auto daar staan?’<br />

Wijkbewoners vinden het vervelend dat ze niet meer kunnen zien of een auto legaal of illegaal geparkeerd is, aldus het<br />

OBB.<br />

Iedereen kon voorheen met één blik op een dashboard<br />

van een auto zien of er legaal werd geparkeerd. Met de<br />

invoering van het digitaal parkeren is dat er niet meer bij.<br />

Bezoekers hebben nog wel gele kaartjes nodig, bewoners<br />

doen het digitaal. Het gevolg: wijkbewoners weten niet<br />

meer of een auto zonder kaartje er nu legaal staat of niet.<br />

Daar staat tegenover dat de gemeente met scanapparatuur<br />

juist eenvoudig kan handhaven.<br />

Het OBB heeft nog een tweede bezwaar tegen de nieuwe<br />

werkwijze: voor veel mensen zou het moeilijk zijn met<br />

digitale systemen te werken en dat maakt zelfs het<br />

aanvragen van een parkeervergunning lastig. Reactie van<br />

de gemeente: hulp bij de aanvraag is beschikbaar bij het<br />

Wijkplein. Ook kan de gemeente worden gebeld.<br />

In de volgende uitgave uitgebreider aandacht voor het<br />

digitaal parkeren.<br />

Auto’s, geparkeerd aan de Copernicuslaan.<br />

Marconistraat verhuist<br />

De eerste bewoners van het blok Marconistraat 4 tot en met 26 zijn al verhuisd. Het blok wordt naar verwachting in de<br />

loop van 2019 afgebroken.<br />

Het rijtje appartementen hoort bij Vlek 6, waar Brabant-<br />

Wonen twee woonblokken gaat renoveren en eentje, op<br />

verzoek van de gemeente, gaat afbreken. Dat gebeurt om<br />

een betere aansluiting te krijgen met de geplande nieuwbouw<br />

aan de Paardskerkhofweg.<br />

Ontwikkelaar Örjan Game van BrabantWonen belooft dat<br />

bewoners niet worden weggekeken als ze eind 2018<br />

mogelijk nog in het te slopen blok wonen. “In Vlek 3 gaan<br />

we op de plaats van de voormalige basisschool nieuwe<br />

appartementen bouwen en dus kunnen we ons voorstellen<br />

dat bewoners van de Marconistraat willen wachten tot die<br />

klaar zijn. We komen er samen wel uit.”<br />

Vlek 21<br />

Ondertussen is Örjan al druk bezig met het volgende<br />

project: Vlek 21. Het gaat om 72 galerijflatwoningen<br />

(Lorentzstraat 25 tot en met 71 oneven, Voltastraat 41 tot<br />

en met 87 oneven en Copernicuslaan 41 tot en met 87<br />

oneven) en 80 portiekflats (Voltastraat 1 tot en met 39<br />

oneven, Copernicuslaan 1 tot en met 39 oneven, Ampèrestraat<br />

1 tot en met 39 oneven, Röntgenstraat 1 tot en met<br />

39 oneven). Zoals al gemeld in deze nieuwsbrief worden<br />

de flatgebouwen één voor één afgebroken en vervangen<br />

voor nieuwbouw. Voor het zover is, moet er nog een hoop<br />

gebeuren. Zo is BrabantWonen met een bewonersafvaardiging<br />

in gesprek over een verhuisregeling. Ook wordt elk<br />

huishouden bezocht om de regeling uit te leggen en de<br />

persoonlijke situatie te bespreken. De bedoeling is dat de<br />

bewoners van het eerste blok ook kunnen doorstromen<br />

naar Vlek 3.<br />

12


‘De buurt is van de buurt’<br />

De nieuwe wijk- en dorpsbudgetten lijken een vliegende start te maken. En als daar één man verheugd over is, dan is<br />

het wel wethouder Jos van Son. Voor hem is het meer dan zomaar een nieuwe subsidiepot. “Dit gaat over mensen die<br />

goede ideeën hebben voor hun eigen buurt of wijk en die om willen zetten in concrete initiatieven.”<br />

Samen met zijn collega Paul Kagie is Van Son de geestelijk<br />

vader van de nieuwe budgetten. Voor wie het heeft<br />

gemist: elke wijk heeft vanaf dit jaar een vast jaarbudget<br />

dat zelf kan worden besteed aan meer samenhorigheid,<br />

tastbare zaken in het openbare gebied of veiligheid.<br />

‘Sociaal, fysiek en veilig’ heet dat in het gemeentelijk<br />

jargon. Hoewel de aanvragen bij de gemeente worden<br />

ingediend en er ook enkele voorwaarden zijn, zijn het<br />

bewoners zelf die besluiten nemen over waar het geld aan<br />

wordt besteed.<br />

Deskundig<br />

“En juist dat is wat de nieuwe budgetten bijzonder<br />

maakt”, vindt Van Son. “Op het niveau van de gemeenteraad<br />

en het College worden besluiten genomen die de<br />

hele stad of gemeente aangaan en dat blijft zo. Maar wie<br />

zijn er het deskundigst over <strong>Boschveld</strong>? Juist, de inwoners<br />

van <strong>Boschveld</strong> zelf. De buurt is van de buurt en voor de<br />

buurt.”<br />

Kagie en Van Son willen zo veel mogelijk wijkbewoners<br />

laten doen wat ze zelf kunnen en willen. “Daarom hebben<br />

we ons amper bemoeid met hoe in de wijk besluiten over<br />

de besteding van het geld worden genomen. In sommige<br />

wijken neemt de wijkraad die taak op zich en elders zijn<br />

weer nieuwe commissies of groepen opgericht. In <strong>Boschveld</strong><br />

ligt het bij de Copernikkel. Het lijkt me een prima<br />

keuze, aangezien die wijkonderneming het kloppend hart<br />

van burgerparticipatie is.”<br />

Samenleving<br />

En nu het begrip burgerparticipatie dan toch is gevallen:<br />

“Al voor dit woord populair werd, waren veel wijkbewoners<br />

in ’s-Hertogenbosch al actief voor de eigen buurt en<br />

wijk. Zeker in <strong>Boschveld</strong>. Het overhevelen van gemeentelijk<br />

geld naar de wijken past daarin. De samenleving<br />

maken en zijn we samen, dat is geen exclusieve taak van<br />

de gemeente. Het is plezierig om te ervaren dat dit besef<br />

groeit. En neem van me aan dat het niet louter te danken<br />

is aan het College dat burgers wil stimuleren. Het tegenovergestelde<br />

is net zo goed waar: steeds vaker kloppen<br />

groepen inwoners bij ons aan omdat ze iets willen.<br />

Prachtig.”<br />

Het betekent niet dat de gemeente zich terugtrekt uit de<br />

wijken. “Vanzelfsprekend niet. De gemeente heeft<br />

belangrijke verantwoordelijkheden, onder meer op het<br />

gebied van de openbare ruimte. En zelfs bij de wijk- en<br />

dorpsbudgetten hebben we nog altijd een rol. Zo zien we<br />

erop toe dat het geld goed en eerlijk wordt besteed,<br />

onder meer door de boekhouding te controleren. Verder<br />

mag er met het budget natuurlijk niks onwettigs worden<br />

gedaan. We hebben ook daar een verantwoordelijkheid.<br />

Overigens vertellen we niet alleen wat er niet kan. Liever<br />

wijzen we er dan op wat er wel mogelijk is.”<br />

Geruststellend<br />

Overigens vreest Van Son geen onwettigheid of zelfs<br />

misbruik. “Ik kom veel in de wijken en wordt keer op keer<br />

verrast door de enorme inzet van vrijwilligers die zonder<br />

eigenbelang hun buurt een beetje mooier maken. In een<br />

tijd dat steeds meer mensen zich zorgen lijken te maken<br />

over het verlies van onderlinge samenhang en hulp is het<br />

geruststellend om zowat dagelijks voorbeelden te zien van<br />

het tegenovergestelde.”<br />

Wethouder Jos van Son tijdens een bezoek aan <strong>Boschveld</strong>.<br />

13


Het is maar hoe je het bekijkt<br />

Gaat het nou goed met <strong>Boschveld</strong> of niet? Het is maar hoe je het bekijkt, zo blijkt uit de presentatie van de ‘wijk- en<br />

buurtmonitor 2016’ van de gemeente.<br />

Twee jaar geleden deed de gemeente<br />

voor het eerst een uitgebreid onderzoek<br />

naar het wel en wee van de<br />

Bossche wijken. Toen bleek dat<br />

<strong>Boschveld</strong> het een stuk minder goed<br />

deed dan het gemiddelde van de<br />

stad. Hetzelfde onderzoek is vorig<br />

jaar herhaald. De conclusie, zo werd<br />

dinsdag 24 januari verteld tijdens een<br />

presentatie in BBS <strong>Boschveld</strong>: ten<br />

opzichte van het stedelijk gemiddelde<br />

van 2014 zijn sprongen voorwaarts<br />

gemaakt. Ten opzichte van het<br />

gemiddelde van 2016 doet de wijk<br />

het echter slechter. Voeg die twee<br />

feiten samen en ontdek dat het dus<br />

beter gaat met onze wijk en dat veel<br />

andere wijken zich nóg beter hebben<br />

ontwikkeld.<br />

Vertekend<br />

Tijdens de presentatie werd vastgesteld<br />

dat hier en daar de cijfers wat<br />

vertekend zijn. Een groot deel van de<br />

resultaten komen uit onafhankelijke,<br />

feitelijke lijsten met gegevens, die<br />

niet betwist kunnen worden. Maar<br />

een ander deel is afkomstig uit<br />

vragenlijsten, die op vrijwillige basis<br />

door wijkbewoners zijn ingevuld.<br />

Mensen die moeite hebben met lezen<br />

en schrijven doen daar vaak niet aan<br />

mee. “De lijsten zijn te lang en te<br />

moeilijk”, aldus wijkwerker Gabor<br />

Martens van Divers.<br />

Daar komt nog eens bij dat reacties<br />

van wijkbewoners soms niet overeen<br />

lijken te komen met de harde cijfers.<br />

Een voorbeeld is het onderwerp<br />

veiligheid: uit gegevens van de politie<br />

blijkt dat onze wijk steeds veiliger<br />

wordt, maar het gevoel van onveiligheid<br />

blijft ondertussen groeien.<br />

Ander voorbeeld: uit cijfers van de<br />

GGD blijkt dat er meer overgewicht is,<br />

wijkbewoners zelf geven aan minder<br />

last daarvan te hebben. De conclusie<br />

‘Het gaat beter met de gezondheid’ is<br />

dan ook voor discussie vatbaar.<br />

Content<br />

Nog een slag om de arm: het onderzoek<br />

is uitgevoerd in 2015. De<br />

gepresenteerde cijfers waren daardoor<br />

mogelijk achterhaald op het<br />

moment dat ze vorige maand bekend<br />

werden gemaakt. Neem de lage<br />

waardering voor het basisonderwijs.<br />

De nieuwe BBS was bij het vergaren<br />

van gegevens nog maar amper open<br />

en dus kunnen de resultaten nu al<br />

een stuk beter zijn. Dat geldt ook<br />

voor het gemopper over de voorzieningen<br />

in de wijk. Ook hiervoor geldt<br />

dat mensen, dankzij diezelfde BBS, nu<br />

misschien contenter zijn dan toen.<br />

Toch biedt de monitor voldoende<br />

aanknopingspunten om mee aan de<br />

slag te gaan. Verbeteringen zijn te<br />

boeken op het gebied van de woonomgeving,<br />

verantwoordelijkheid<br />

nemen voor de eigen buurt, samenleven<br />

en winkelvoorzieningen. Voeg<br />

daar de resultaten bij van een<br />

onderzoek dat Divers een jaar<br />

geleden deed en er ligt een schat aan<br />

informatie. Wijkmanager Riekje Bosch<br />

wijst op het belang van de mening<br />

van wijkbewoners “Cijfers en teksten<br />

van professionals zijn belangrijk,<br />

maar hoe wijkbewoners hun wijk<br />

ervaren is uiteindelijk minstens zo<br />

wezenlijk”, zei ze tijdens de presentatie<br />

van de monitor.<br />

Papier hier!<br />

Wanneer het zover is, weet nog<br />

niemand. Maar er komen nieuwe<br />

papiercontainers in <strong>Boschveld</strong>. Een<br />

paar zijn er al geplaatst.<br />

Dat is belangrijk nieuws voor de<br />

mensen die nu al gebruik maken van<br />

een ondergrondse container voor restafval.<br />

De pasjes die ze daarvoor<br />

gebruiken, passen straks ook bij de<br />

papiercontainers. Hartstikke handig.<br />

Wie nog niet zo’n pasje heeft en wel<br />

papier in de nieuwe containers wil<br />

gooien, kan er eentje aanvragen bij<br />

de klantenservice van de Afvalstoffendienst:<br />

073 - 615 6500. Die dienst kan<br />

ook worden gebeld als mensen hun<br />

oude minicontainer voor oud papier<br />

willen inleveren. Overigens is dat niet<br />

verplicht.<br />

Het ingezamelde papier gaat naar een<br />

fabriek in België. Daar wordt er nieuw<br />

papier van gemaakt.<br />

14


Sonja is dol op maatwerk<br />

Sonja de Jong hoorde tijdens haar opleiding nogal eens over stempelen, het herhalen van bedachte blokjes straten en<br />

woningen. Ze moet er weinig van hebben. Dat verklaart waarom ze zo enthousiast is over het maatwerk dat in<br />

<strong>Boschveld</strong> wordt gerealiseerd.<br />

Sonja leidt sinds kort als projectleider de vernieuwing van<br />

<strong>Boschveld</strong>, een taak die ze overneemt van de inmiddels<br />

gepensioneerde Jan Buitink. Ze vindt het prachtig werk en<br />

had ruim 25 jaar geleden niet verwacht dat ze dat nog<br />

eens zou zeggen. “Ik ben opgeleid als architect en tijdens<br />

mijn opleiding leek stedenbouwkunde me behoorlijk saai.<br />

In die tijd leerden we vooral stempelen. Dat betekent dat<br />

je een blokje woningen en straten tekent en dat, alsof het<br />

een stempel is, diverse keren in een wijk herhaalt.”<br />

Krakers<br />

Na haar afstuderen kreeg ze een baan aangeboden als<br />

stedenbouwkundige in Amsterdam en daar ontdekte ze<br />

dat de praktijk zoveel anders is. En boeiender. “Tijdens<br />

mijn eerste week bezocht ik al een groep krakers om te<br />

praten over de toekomst van de IJ-oevers. Niks stempelen.<br />

Het contact met de mensen die in een wijk wonen of gaan<br />

wonen, dat is mooi aan dit werk.” Een boeiende tijd was<br />

het daarom. Maar wel een beetje ver weg, voor de<br />

Brabantse die al twintig jaar in ’s-Hertogenbosch woont.<br />

Ze maakte de overstap naar Eindhoven en werkt sinds<br />

2001 in ’s-Hertogenbosch.<br />

Veel stadsgenoten kennen haar al, want ze is onder meer<br />

actief in het Paleiskwartier, Orthen-Links en het project<br />

Vrij Spel op het Jan Sluyterscomplex. In toenemende mate<br />

zoekt ze het in buurten en wijken aan het spoor en dus<br />

greep ze de kans met beide handen aan om Jan op te<br />

volgen als projectleider van <strong>Boschveld</strong>. De eerste kennismaking<br />

was voor Sonja verrassend (“Wat een grote groep<br />

betrokken inwoners heeft <strong>Boschveld</strong>”), maar ietwat<br />

bescheiden vraagt ze de wijkbewoners om haar de tijd te<br />

gunnen om ingewerkt te raken. “Er zijn zoveel projecten<br />

binnen <strong>Boschveld</strong>, ik moet me daar echt nog goed in<br />

verdiepen.”<br />

Hart van <strong>Boschveld</strong><br />

Het neemt niet weg dat ze met enthousiasme vertelt over<br />

één van die projecten, Hart van <strong>Boschveld</strong>. “Ik vind het<br />

geweldig dat voor de nieuwe koopwoningen ook veel<br />

belangstelling uit de eigen wijk is. Dat zegt wel wat over<br />

de populariteit van <strong>Boschveld</strong> onder eigen bewoners.<br />

Overigens is het ook goed dat er huizen worden gekocht<br />

door nieuwkomers. Dat houdt de wijk fris.”<br />

Of ze, net als voorganger Jan, twaalf jaar in <strong>Boschveld</strong><br />

actief blijft? “Wie zal het zeggen. Ik weet in ieder geval<br />

dat de gemeente hier voorlopig nog niet klaar is.”<br />

Sonja de Jong in het Hart van <strong>Boschveld</strong>.


Ouders <strong>Boschveld</strong> steeds actiever<br />

Ouders van Kindcentrum <strong>Boschveld</strong> worden steeds actiever in de school en in de wijk. Het bruist van de activiteiten,<br />

blijkt uit een gesprek met moeders Chantal Witjes en Lindsey Rundberg en schooldirecteur Hans van Zoggel. Tijdens dat<br />

gesprek wordt een hardnekkig misverstand weggenomen: Chantal heeft géén vierling.<br />

Hans van Zoggel<br />

Toen Hans zes jaar geleden directeur<br />

van de basisschool werd, was het<br />

beroerd gesteld met de betrokkenheid<br />

van ouders. Dat veranderde toen de<br />

school de intrek nam in het nieuwe<br />

gebouw en toen leerkrachten de<br />

ouders nadrukkelijk uitnodigden om<br />

aan van alles en nog wat mee te doen.<br />

Chantel en Lindsey zijn van die actieve<br />

ouders. Ze zijn lid van de Oudercommissie,<br />

een groep die de school<br />

ondersteunt bij het op touw zetten<br />

van allerlei activiteiten. Lindsey: “We<br />

vonden dat er best nog wat meer<br />

mocht gebeuren in de wijk en daarom<br />

heeft een aantal leden van de Oudercommissie<br />

de organisatie <strong>Boschveld</strong><br />

Actief opgericht.” Die club bestaat<br />

nog maar een jaar, maar heeft al heel<br />

wat moois teweeg gebracht. “We<br />

hebben een winterfeest en een<br />

zomerfeest georganiseerd. Ook<br />

organiseerden we het sinterklaasfeest”,<br />

vertelt Chantal. <strong>Boschveld</strong><br />

Actief is te vinden op Facebook.<br />

Verbinden<br />

Hans is blij met de actieve ouders. “We<br />

hebben belang bij een goede binding<br />

van mensen uit de wijk met de school.<br />

Verbinden en meedoen, daar is het<br />

ons om te doen. Het zorgt er ook voor<br />

dat de school zelf populairder wordt.<br />

De overstap van het peuterarrangement<br />

(wat vroeger de peuterspeelzaal<br />

heette, red.) naar de basisschool<br />

begint steeds vanzelfsprekender te<br />

worden.” Chantal knikt. “Toen mijn<br />

oudste kind naar de basisschool kon,<br />

zijn we ook ergens anders gaan kijken.<br />

Maar de keuze voor <strong>Boschveld</strong> was<br />

gauw gemaakt. Mijn zoontje wilde<br />

trouwens helemaal niet naar een<br />

andere school.”<br />

Lindsey Rundberg<br />

Chantal en Lindsey hebben nooit spijt<br />

gehad van die keuze. Zoals ze ook erg<br />

tevreden zijn met wat hun vrijwilligerswerk<br />

oplevert. “Ik heb inmiddels<br />

wel geleerd dat ik niet al te nadrukkelijk<br />

mee moet doen met schoolreisjes<br />

waar mijn eigen kind aan deelneemt”,<br />

glimlacht Lindsey. “Dan wordt het<br />

voor mijn dochter meer een uitstapje<br />

met mama dan een schooluitje.” Over<br />

de Ouderkamer, waarbij ouders elkaar<br />

tijdens schooluren ontmoeten, is ze<br />

enthousiast. “Dan komen allerlei<br />

boeiende thema’s voorbij.” Chantal:<br />

“We hebben het bijvoorbeeld gehad<br />

over gezonde traktaties en over hoe<br />

en wanneer je seksuele voorlichting<br />

geeft. Vaak komen er deskundigen<br />

van buiten informatie geven. Heel<br />

leerzaam.”<br />

Vierling<br />

Over leerzaam gesproken: dat is het<br />

werk voor de Oudercommissie, de<br />

Ouderraad en <strong>Boschveld</strong> Actief ook.<br />

Chantal: “Ik heb mezelf verrast,<br />

organiseer dingen waarvan ik niet wist<br />

dat ik het kon. Maar het is ook fijn dat<br />

we via dit vrijwilligerswerk steeds<br />

meer mensen leren kennen.” Hoewel<br />

veel mensen Chantal trouwens al<br />

kennen. “Ik ben gastouder en heb<br />

daardoor met nogal wat ouders<br />

contact.” Mocht u Chantal met haar<br />

vierling-wandelwagen door <strong>Boschveld</strong><br />

zien wandelen: die vier baby’s zijn dus<br />

niet haar eigen kinderen en het is ook<br />

geen vierling. “Dat denken veel<br />

mensen. Maar nee dus, vier baby’s van<br />

vier verschillende ouderstellen.”<br />

Ouders, waarvan Hans, Lindsey en<br />

Chantal van harte hopen dat ze in de<br />

toekomst ook actief worden voor de<br />

school en de wijk.<br />

Chantal Witjes<br />

16<br />

Informatie<br />

Losliggende stoeptegels, een kapotte<br />

lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?<br />

Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan<br />

onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het<br />

Meldpunt Schoon, Heel en Veilig (073) 615 5555<br />

voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt<br />

u mee aan een schone stad!<br />

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel<br />

informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen,<br />

neem dan contact op met wijkmanager Riekje Bosch,<br />

telefoonnummer (073) 615 5657 of mail naar<br />

wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Riekje zit ook<br />

op Facebook: Wijkmanager-West-s-Hertogenbosch.<br />

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente<br />

’s-Hertogenbosch.<br />

www.s-hertogenbosch.nl


Edisonstraat 28<br />

◈We zijn het nieuwe jaar goed van start gegaan in de tuin. In het <strong>Boschveld</strong>overleg<br />

van 9 januari is de gebruiksovereenkomst door de Wijkraad /<br />

OBB ondertekend. Daarmee is het beheer van dit stuk gemeentegrond<br />

door de wijk nu ook officieel geregeld.<br />

073 -623 3195<br />

E-mail: info@obboschveld.nl<br />

◈Binnenkort gaan we weer met onze eigen compost aan de<br />

gang in de bakken en perken en zaaien. Ook gaan we met<br />

het Kindcentrum <strong>Boschveld</strong> en Divers in gesprek over gezamenlijke<br />

kinderactiviteiten.<br />

◈Op de vrijdagen zijn we bezig met een wilgenboog langs<br />

het verharde pad door de tuin. Via het netwerk stadslandbouw<br />

Den Bosch hoorden we dat stadsboerderij Eigentijds<br />

wilgentakken over had en die hebben we opgehaald bij de<br />

Graafse Hof. Op onze beurt hadden wij weer iets teveel<br />

houtsnippers voor onze paadjes en onder de haag gekregen<br />

van de gemeente. Die kon de Groengroep ’t Zand wel<br />

gebruiken. Zo helpen de groene initiatieven in Den Bosch<br />

elkaar en zijn er leuke en handige contacten.<br />

◈De opbergbankbakken van hergebruikt eiken- en vurenhout<br />

waren klaar en hebben we met veel sterke mannen<br />

en vrouwen op hun plek gezet in de tuin. Dat is een<br />

prima plek om als het wat warmer wordt te gaan zitten en<br />

genieten van deze groene plek in de wijk.<br />

◈Op zaterdag 18 maart organiseren we een snoeiworkshop<br />

(zie hieronder).<br />

◈Op zaterdag 8 april is iedereen welkom bij het openingsfeestje<br />

van de nieuwe <strong>Boschveld</strong>tuin. Dan vieren<br />

we ook meteen ons 5-jarig bestaan! Maar daarover in de<br />

volgende <strong>Buurtkrant</strong> meer informatie. !<br />

Tekst: Nicole Pakker<br />

Foto's: Marij Sonnevijlle en Nicole Pakker<br />

Workshop fruitbomen snoeien<br />

Snoei is groei zeggen ze in de fruitteelt. Maar hoe snoei je<br />

nu zo dat de groei ontstaat die je wenst?<br />

Pieter van Bentum en Bas Bouwman van biologisch-dynamische<br />

Tuinderij de Guit uit Vught geven jullie graag antwoord<br />

op deze vraag tijdens een interactieve workshop<br />

'fruitbomen snoeien' waar je zelf aan de slag gaat met de<br />

fruitbomen van de <strong>Boschveld</strong>tuin. Als je thuis een snoeischaar<br />

hebt, neem deze dan gerust mee. De workshop<br />

vindt plaats op 18 maart van 10.00 tot 12.00 uur in de<br />

<strong>Boschveld</strong>tuin. Er is slechts plaats voor 15 deelnemers dus<br />

graag aanmelden via info@boschveldtuin.nl !<br />

Tekst: Bas Bouwman<br />

Foto: Jeanne van der Kallen<br />

17


Edisonstraat 28<br />

Aan de slag<br />

073 -623 3195<br />

Zo presenteert het College van B&W zich geregeld. Bij het laatste Collegebezoek<br />

hadden wij gevraagd om wat meer vaart te zetten achter allerlei<br />

E-mail: info@obboschveld.nl<br />

plannen, maar dat is nog niet gebeurd.<br />

Zo is pas 1 jaar na het besluit om de vestiging van een Nederlandse supermarkt af te blazen nu in februari het overleg<br />

gestart wat we wel met het winkelcentrum en de omgeving daarvan gaan doen.<br />

Nog steeds zijn de plannen voor Vlek 3<br />

de plek van de voormalige basisschool<br />

niet rond. Op de start van de bouw zitten<br />

we ook al jaren te wachten en dat<br />

wordt des te belangrijker nu er sloop besloten<br />

is voor Marconistraat 4-26 en er<br />

ook sloopplannen zijn voor de zeven<br />

portiek- en galerijflats. Zeker vanuit het<br />

uitgangspunt bouwen voor de sloop uit<br />

zouden de 37 appartementen die BrabantWonen<br />

daar wil gaan bouwen voor<br />

een aantal bewoners uit de Marconistraat<br />

en de eerste flat (Copernicuslaan<br />

1-39) een mogelijkheid zijn om in de wijk<br />

te blijven wonen. Dan moet er wel vaart<br />

achter dit plan gezet worden.<br />

Ook wachten wij op de afspraak van<br />

een informatieavond over het Hart van<br />

<strong>Boschveld</strong>. Dan gaat het vooral over de<br />

start van de bouw en allerlei andere zaken<br />

die van belang zijn voor de bouw<br />

betreffende dit gebied.<br />

Het College is ook bezig met planontwikkeling rond de Grasso maar tot nu<br />

toe is de wijk daarbij nog niet betrokken.<br />

Het zou goed zijn als er ook een woonomgevingsplan voor het gedeelte Kamerlingh<br />

Onnesstraat, Buys Ballotweg, Kelvinstraat, Lorentzstraat en de<br />

daarin gelegen Röntgenstraat gemaakt wordt, zodat daar de woonomgeving<br />

kan aangepakt worden meteen nadat het onderhoud van Zayaz aan de woningen<br />

gereed is.<br />

Kortom er moet weer vaart komen in het plannen afronden zodat we na afronding<br />

van de lopende uitvoeringsprojecten met weer nieuwe uitvoeringsprojecten<br />

kunnen starten. Aan de slag dus !! !<br />

Tekst: Kees Heemskerk<br />

Foto's: Alfred Heeroma<br />

Poep aan je schoen<br />

Jan Kruis de<br />

striptekenaar<br />

van Jan, Jans<br />

en de kinderen<br />

is pas overleden.<br />

Aan de gevleugelde<br />

uitdrukking van Jeroentje het vriendje van Catootje<br />

moest ik de afgelopen tijd vaak denken als ik weer<br />

mijn dagelijkse rondje door de wijk maakte. Veel hondenbezitters<br />

in onze wijk lijken vergeten te zijn waar je met de<br />

hond mag lopen en zijn behoefte mag laten doen. De<br />

bordjes zijn duidelijk genoeg. Juist de paar hondenbezitters<br />

die wel altijd een zakje om de stront op te ruimen bij<br />

zich hadden, hebben afstand van hun hond moeten doen.<br />

Andere eigenaren gooien er met hun pet naar. Op stoepen,<br />

maar ook op het grasveld van bij de BBS, glij je bijna<br />

dagelijks uit over de hondendrollen. Dat zijn dus mensen<br />

die geen rekening met anderen houden en ze weten dat<br />

op deze zaken nooit gecontroleerd wordt. Als je hen daarop<br />

aanspreekt zeggen sommigen: "Daar betaal ik toch<br />

hondenbelasting voor" of "De kat van de buren schijt ook<br />

bij mij in mijn tuin".<br />

Op datzelfde rondje kom ik regelmatig bij steeds dezelfde<br />

ondergrondse containers grof vuil tegen. Bij sommige ondergrondse<br />

containers bijna iedere dag. Misschien blijkt<br />

18<br />

uit de cijfers van het Meldpunt straks dat het aantal meldingen<br />

in 2016 omtrent grof vuil is afgenomen, maar in<br />

mijn waarneming is er in kilogrammen nauwelijks sprake<br />

van een afname. Ook hier is sprake van geen rekening<br />

met elkaar houden, want vaak staat de ondergrondse niet<br />

voor de deur of in het zicht van degene die daar stort.<br />

Het jaar zijn we rond oud- en nieuw redelijk goed begonnen.<br />

Weliswaar was de eerste auto die in brand vloog te<br />

vinden in onze wijk en is er ook vuurwerk gegooid in een<br />

papiercontainer, maar in het algemeen is er in de wijk<br />

minder schade aangericht aan gemeentelijke eigendommen<br />

in vergelijking met vorig jaar. Ook werden er door<br />

verschillende bewoners zelf de restanten van het vuurwerk,<br />

dat zij hadden afgestoken, opgeruimd. Zo hoort het<br />

ook.<br />

Het is te hopen dat we in het komend jaar wat meer rekening<br />

met elkaar houden en dat <strong>Boschveld</strong> Boent niet alleen<br />

iets is van de kinderen en de begeleiders, maar dat<br />

<strong>Boschveld</strong> schoon, heel en veilig een zaak wordt voor alle<br />

<strong>Boschveld</strong>ers. De data voor deze actie zijn al vastgelegd:<br />

5 april, 17 mei, 28 juni, 6 september, 11 oktober. Hopelijk<br />

komen de kinderen en hun begeleiders van deze prikactie<br />

terug zonder poep aan hun schoen. "<br />

Tekst: Kees Heemskerk<br />

Afbeelding: Jan Kruis


Huisartsenzorg<br />

Verloskunde<br />

Psychologische hulp<br />

Fysiotherapie<br />

Huid/ Oedeem-therapie<br />

Orthopedagogiek<br />

Logopedie<br />

Ergotherapie<br />

Diëtiste<br />

Onderwijscoaching<br />

Op werkdagen open van 8.00 - 17.00<br />

Wie maakt zich zorgen om de bezorging? De gemeente niet !<br />

De privatisering heeft om zich heen gegrepen en tegenwoordig<br />

wordt wel door vier instanties post bezorgd, om<br />

van de pakkettendiensten maar te zwijgen. Daar rijden er<br />

ook minstens drie of vier regelmatig rond en met grote<br />

moeite en veel aanbellen bij buren raken die mensen<br />

(meestal zzp-ers) hun pakketjes kwijt.<br />

Is de bezorging daarmee beter geworden? Neen integendeel.<br />

De brieven over de woonomgeving van Vlekken 18<br />

en 19 zijn twee keer niet goed of helemaal niet bezorgd.<br />

De vaste bezorger voor de gemeente is de Weener XL.<br />

Bouwer van Wanrooy zou de brief over de nieuwbouw in<br />

het Hart van <strong>Boschveld</strong> met de voorrangsregeling voor<br />

<strong>Boschveld</strong>ers in heel de wijk <strong>Boschveld</strong>, inclusief de zogenaamde<br />

KLM-flats, bezorgen. Het aantal mensen die deze<br />

brief niet ontvangen hebben, is heel groot. Die was gestuurd<br />

via TNT.<br />

BrabantWonen nodigde de leden van de bewonerscommsssie<br />

van de zeven te slopen flats ook via een<br />

brief verzonden met TNT uit, maar op de betreffende<br />

avond zaten de drie mensen van BrabantWonen alleen in<br />

de zaal van de<br />

BBS. Geen enkele<br />

bewoner<br />

had de brief<br />

ontvangen. Zo<br />

kunnen wij nog<br />

meer voorbeelden<br />

noemen.<br />

Het is opvallend<br />

dat brieven<br />

niet bezorgd<br />

worden<br />

en het minste dat men kan doen als verzender om een<br />

steekproef te houden of de brieven wel verspreid zijn.<br />

Omdat het naar onze ervaring vaak bij de gemeente voor<br />

komt, zou het goed zijn om toch de post routing aan een<br />

grondige evaluatie te onderwerpen. !<br />

Tekst: Kees Heemskerk<br />

Afbeelding: Gooi en Eemlander<br />

19


Ledenvergadering OBB 8 maart<br />

In de <strong>Buurtkrant</strong> van november zat een inlegvel waarop men kon aangeven gratis lid te worden<br />

van het Onafhankelijk Buurtplatform <strong>Boschveld</strong>. Men kon zich ook als lid per email opgeven<br />

bij info@obboschveld.nl. Daar hebben nog niet zo veel mensen gebruik van gemaakt.<br />

Ook is een ledenvergadering aangekondigd, waarin dan de nieuwe statuten van de<br />

vereniging moeten worden goedgekeurd. Deze ledenvergadering is vastgesteld op 8 maart,<br />

De uitnodiging daarvoor is al verspreid onder degenen die zich als lid hebben aangemeld.<br />

In de buurtkranten van november en januari zijn ook advertenties geplaatst met oproepen<br />

onder de titel gezocht. Er zijn verschillende taken waarvoor mensen gezocht worden.<br />

Het huidige bestuur, waarvan de meeste leden gezegd hebben dat zij alleen in de overgangsperiode<br />

naar een nieuw bestuur als zodanig wilden functioneren, zoekt dus naar versterking<br />

dan wel mensen die bepaalde taken op zich willen nemen.<br />

In de komende ledenvergadering praten wij ook over welke zaken het OBB in 2017 op zich<br />

zou moeten nemen. Maar hier geldt: vele handen maken licht werk. !<br />

Tekst: Kees Heemskerk<br />

Afbeelding: PVGE<br />

<strong>Boschveld</strong>overleg<br />

We zijn weer een nieuw jaar gestart en dat betekent voor een deel terugkijken, maar ook vooruitkijken. Op 9 januari<br />

spraken we over de politiecijfers van 2016 en werd er een oproep gedaan om binnen het OBB deeltaken op zich te<br />

nemen. Op 20 februari behandelen we de cijfers van het Meldpunt en van het Wijkplein over 2016. Met de nieuwe<br />

projectleider herstructurering Sonja de Jong bespreken we de voortgang van de projecten. De vorst van de afgelopen<br />

tijd heeft geleid tot verdere vertraging in de uitvoering en ook de nieuwe projecten voor 2017; Vlek 3 en Hart van<br />

<strong>Boschveld</strong> moeten eindelijk in de wijk uitgevoerd worden.<br />

9 januari Nog weinig helpende handen en wisselende politiecijfers over 2016<br />

De vergadering viel deze keer samen met de nieuwjaarsreceptie van het gemeentelijk personeel zodat alleen Jasper<br />

Maas, wijkteamleider van de afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte, aanwezig was. Hij kon met de aanwezigen<br />

overleggen over het vervangen van de bomen in de Musschenbroekstraat, 's-Gravesandestraat en Buys Ballotweg.<br />

De oproep van de waarnemend voorzitter van het OBB om helpende handen werd aangehoord, maar leverde vooralsnog<br />

geen kandidaten op. Hopelijk gebeurt dat nog voor de aanstaande ledenvergadering van 8 maart.<br />

De politiecijfers over 2016 gaven een wisselend beeld. De zogenaamde High Impact Criminaliteit is ook dit jaar afgenomen.<br />

Er is op sommige onderdelen ook een toename te constateren. Zo steeg het aantal gestolen auto's met 100 %<br />

van 2 naar 4 (maar in 2014 was er sprake van 7 autodiefstallen). Het aantal bedreigingen steeg van 12 naar 17 (was in<br />

2014 8). Meldingen over overlast van jeugd is ook toegenomen namelijk van 16 naar 26. De oproep om toch vooral te<br />

melden is hier opgevolgd en dat heeft tot meer inzet van de politie geleid. Overlast van verwarde / overspannen personen<br />

steeg van 9 naar 24, maar het betreft wel een beperkt aantal mensen. Ongevallen met letsel steeg vooral in het<br />

laatste kwartaal van 0 naar 5, waarvan 1 met dodelijke afloop. Het verlaten van de plek van het ongeval steeg ook fors<br />

van 12 naar 24 gevallen.<br />

Het aantal pogingen tot inbraak bleef gelijk, maar het aantal inbraken daalde van 9 naar 7. Ook de diefstal uit auto's is<br />

licht gedaald. Het aantal meldingen burenoverlast / relatieproblemen daalde van 20 naar 10 (was in 2014 15) en ook<br />

het aantal mishandelingen daalde van 17 naar 6 (was in 2014 8).<br />

20 februari: cijfers Meldpunt en Wijkplein<br />

en voortgang projecten<br />

Zoals elk jaar behandelen wij in februari de<br />

cijfers van het Meldpunt Openbare Ruimte en<br />

van het Wijkplein. De stand van zaken van<br />

de sociale visie gecombineerd met de wijken<br />

buurtmonitor wordt voorbereid in een kleine<br />

groep en behandeld in de vergadering<br />

van 3 april.<br />

Op de actielijst staat 'Bij Kingsland 2017 in Brabanthallen betere communicatie',<br />

maar ook deze keer moesten wij in de krant lezen dat<br />

Kingsland toch weer gehouden wordt in de Brabanthallen. De communicatie<br />

was dus niet beter en we gaan praten of de overlast deze keer<br />

wel tot een minimum beperkt kan worden.<br />

Ook is er weer een stuk over de ontwikkelingen bij Grasso door het<br />

College geproduceerd en wij hebben al meermalen aangegeven daar<br />

bij vanaf het begin betrokken te willen worden.<br />

Vanwege de vorst zijn verschillende projecten in uitvoering vertraagd<br />

en het lijkt erop dat de inwerkperiode voor de nieuwe projectleider<br />

Sonja de Jong ook tot gevolg heeft dat andere projecten in voorbereiding<br />

vertraagd zijn. Dat kan zij op de vergadering zelf toelichten.<br />

Een lid van de Coöperatie Bossche Windmolens West komt het plan<br />

voor plaatsing windmolens in de Rietvelden toelichten. !<br />

Tekst: Kees Heemskerk<br />

Foto / Afbeelding: Website Kingsland en gemeente<br />

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!