24.02.2017 Views

Binnendijks 2017 07-08

Binnendijks van 25 en 26 februari 2017

Binnendijks van 25 en 26 februari 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

64e JAARGANG BINNENDIJKS 7/8 25/26 februari <strong>2017</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 11/12 maart <strong>2017</strong>. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 3 maart vóór 17.00 uur!<br />

Fotomomentje met de<br />

ganzenveer in Kippenrust<br />

In Museum Betje Wolff heerste op<br />

zaterdag 18 februari een ongewone<br />

drukte. Extra vrijwilligers waren<br />

aanwezig om een bijzondere bezoeker<br />

welkom te heten en rond te leiden.<br />

Er werd namelijk een film gemaakt over Betje<br />

Wolff-Becker, de naamgeefster van het museum.<br />

Deze film zal worden gebruikt als promotiemateriaal<br />

voor de website of als een korte inleiding/<br />

impressie tijdens een museumbezoek. Betje werd<br />

gepersonifieerd door de jonge schrijfster Bregje<br />

Hofstede, die qua figuur en uiterlijk best wel iets<br />

weg zou kunnen hebben van de 18de eeuwse<br />

bewoonster van dit huis. In ieder geval is het ook<br />

een jonge schrijfster die net als Betje, ook al veel<br />

boeken, essays en verhalen heeft gepubliceerd.<br />

De geschiedenis van de Vlissingse Betje en haar<br />

belevenissen in het boerendorpje Beemster had<br />

Bregje altijd bijzonder geïnspireerd en ze probeerde<br />

zich voor te stellen hoe het leven hier voor<br />

Betje moet zijn geweest.<br />

High Tea<br />

voor 55 plus<br />

in Buurthuis<br />

Het Buurthuis in Zuidoostbeemster<br />

organiseert op zaterdag 11 maart van<br />

14.00 – 16.00 uur een high tea. Samen<br />

gezellig thee drinken, lekkernijen<br />

proeven en bijpraten met buurtgenoten.<br />

Kosten vier euro per persoon.<br />

U bent van harte uitgenodigd. Aanmelden vóór<br />

4 maart bij de beheerder Petra Nederveen. De<br />

Buurtbus stopt voor de deur. Telefoon: 42 76 61.<br />

website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl<br />

email: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl.<br />

Filmproducer Mark vond dat een idee om eens te<br />

verfilmen. Dus trok Bregje zaterdagmorgen aan<br />

de glimmend gepoetste deurbel en werd verwelkomd<br />

door de vrijwilligers van het museum.<br />

Na een ontvangst in de tuinkamer, werd Bregje<br />

rondgeleid: het schrijfkamertje Kippenrust<br />

(zoals Betje dat toen noemde) , de keuken, de<br />

opkamer en de zolder, maar ook kreeg ze een<br />

kijkje in de pastorietuin en het koetshuis en<br />

daarna mocht ze ook even proberen hoe het in<br />

zo’n koets zou zitten. Ze had heel wat vragen<br />

bedacht, maar ook kwamen die spontaan boven<br />

als ze in een vertrek binnen liep. De vrijwilligers<br />

hadden zich de hele week natuurlijk al terdege<br />

voorbereid op het bezoek, maar wisten niet wat<br />

Bregje hun zou vragen.<br />

Na de pauze was er even een fotomomentje<br />

waarbij Bregje even de ganzenveer mocht<br />

proberen en met Alie Vis een praatje maakte<br />

aan de schrijftafel in Kippenrust.<br />

ERNY<br />

Beemsterlants<br />

Slachtplaats<br />

www.derode-os.nl<br />

Jan de Lange<br />

Rijperweg 54 - Middenbeemster<br />

06 -136 80 216<br />

VVD Valentijnstaart<br />

voor Daniella Ernsting<br />

Vrijdagmiddag 10 februari heeft<br />

Danielle Ernsting uit handen van<br />

VVD statenlid Andrea van Langen de<br />

Valentijnstaart in ontvangst mogen<br />

nemen.<br />

Deze jaarlijkse traditie rond 14 februari<br />

beoogt mensen in het zonnetje te zetten die<br />

zich op maatschappelijk terrein actief hebben<br />

gemanifesteerd. Daniella is al jaren actief<br />

betrokken bij het georganiseerd wandelen<br />

in de regio en koppelde daar als vanzelfsprekend<br />

het opruimen van het zwerfvuil aan<br />

vast. Niet verwonderlijk dat haar kompanen<br />

Dirk Groot en Greta van Halderen aanwezig<br />

waren tijdens de uitreiking. Evenals wethouder<br />

Butter, raadslid Erica Helder en fractievoorzitter<br />

Monique van Boven.<br />

Daniella zelf was volkomen verrast.<br />

GEERT<br />

Hoe voorkom je inbraak?<br />

Die vraag kwam aan de orde in het<br />

Buurthuis tijdens de op maandagavond<br />

13 februari gehouden informatieavond<br />

inbraakpreventie.<br />

Wijkagent (voor de gehele Beemster!) José<br />

Koningstein en gemeentelijk adviseur veiligheid<br />

en openbare orde Martine van Vliet vertelden<br />

kort maar krachtig wat respectievelijk<br />

de politie en gemeente doet aan preventie<br />

en repressie. Koningstein: “De politie werkt<br />

sedert de reorganisatie vooral informatie<br />

gestuurd”. Dat wil zeggen dat de bewoner<br />

een belangrijke rol heeft bij het signaleren<br />

van verdachte situaties in de wijk. “Zij weten<br />

als geen ander wat de norm in de wijk is.<br />

Schroom niet om ook bij verdachte situaties<br />

en niet alleen bij noodsituaties 112 te bellen.”<br />

In plaats van algemene surveillance wordt er<br />

nu meer ingezet op zogenaamde hot spots.<br />

Deze voorlichtingsavond is daar een voorbeeld<br />

van. Zuidoostbeemster staat recentelijk<br />

hoog in de belangstelling van inbrekers.<br />

In tegenstelling tot wat gedacht wordt, vooral<br />

overdag en in de avond. “Doe de deur op slot.<br />

Ook als je maar kort de hond gaat uitlaten.<br />

Inbrekers maken veelal vooraf een analyse en<br />

inventarisatie en zullen voor de makkelijkste<br />

optie kiezen”. De winter (donkere dagen) en<br />

vakantieperiode geven pieken te zien. Bewoners<br />

maken het op sociale media soms wel<br />

heel makkelijk voor kwaadwillenden. Cijfers<br />

tonen het belang van de alerte bewoner aan:<br />

in 87% van alle aanhoudingen op heterdaad<br />

komt voort uit tips. Terwijl slechts één op de<br />

negen mensen daadwerkelijk belt. Daar is dus<br />

nog flink winst te halen. “Geef je ogen goed<br />

de kost zonder je eigen veiligheid uit het oog<br />

te verliezen”. De sociale media kunnen ook<br />

een belangrijk signalerend netwerk zijn. Ook<br />

in de Beemster zijn er tal van ‘What’s App<br />

groepen’ (gebruik deze serieus) en ook Burgernet<br />

(www.burgernet.nl) speelt een<br />

steeds belangrijker rol.<br />

GEERT<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu


2 BINNENDIJKS 7/8 25/26 februari <strong>2017</strong><br />

Handgeschreven gedicht van Jacobus Bouman uit het familiearchief van Gerrit Köhne<br />

Oud nieuws<br />

Ooit was het echt nieuws: de ingebruikname van wat<br />

we nu het oude gedeelte van de begraafplaats aan<br />

de Cromhoutlaan noemen. Toen die rustplaats voor<br />

het eerst een Beemster dode kreeg te herbergen,<br />

was de ingang aan het Kerkhoflaantje.<br />

Een nog maagdelijke dodenakker midden in de weilanden,<br />

gemaakt in opdracht van het gemeentebestuur. Begraven in<br />

kerken werd al onder Napoleon verboden maar ook naast de<br />

kerken werd uit het oogpunt van volksgezondheid rond het<br />

midden van de 19e eeuw niet meer wenselijk geacht, want vaak<br />

in de dorps- of stadskern. Jacobus Bouman (1799-1877) schreef er een gedicht in negen verzen over.<br />

Zonder dat hij een naam noemt lezen we het volgende:<br />

Men vraagt, wie komt toch het eerst<br />

In deze rustverblijven<br />

Voor wie ontsluit het graf<br />

Die tot der wormen spijs<br />

Daalt in de diepte af Mail uw antwoord met naam en datum aan V.Falger@gmail.com<br />

Toneelvereniging Middenbeemster speelt ‘Simon’<br />

Toneelvereniging Middenbeemster is<br />

druk bezig met het instuderen van hun<br />

jaarlijkse voorstelling. Ditmaal heeft<br />

regisseur Tim Schuitvlot op basis<br />

van wensen vanuit het publiek en de<br />

spelersgroep zelf een stuk geschreven.<br />

Met als titel ‘Simon’.<br />

“Een donkere komedie met zilveren randje”<br />

zoals hij het stuk karakteriseert in de toneelkrant<br />

welke huis aan huis in de Beemster<br />

verspreid wordt. <strong>Binnendijks</strong> nam op woensdagavond<br />

15 februari een kijkje op de repetitie.<br />

Het is voor de tweede maal dat de groep op<br />

locatie, Kavel 2 (golfterrein Volgerweg), repeteert.<br />

Een kleine twintig mensen zijn actief<br />

betrokken bij de productie. Spelers en techniek.<br />

Want de schuur moet in korte tijd omgetoverd<br />

worden tot speelzaal. Dat vergt aandacht voor<br />

de mensen van licht, geluid en decor. Er is een<br />

keukenblok op de kop getikt en deze wordt<br />

in korte tijd vakkundig gemonteerd. Op deze<br />

avond ligt het accent op de looplijnen. Dat is<br />

nodig want de dertien spelers zijn continu in<br />

beeld en komen in wisselende samenstelling<br />

Kluitjes<br />

Vanaf 10 maart start Waterlands archief<br />

met cursus Oud Schrift (gevorderden). 8<br />

lessen van 14.00-16.00 uur.€ 85,= inclusief<br />

materiaal. Mathilde Kors, 0299-411541 of<br />

m.kors@waterlandsarchief.nl.<br />

Vrijdag 3 maart: Open repetitie Muziekschool<br />

Waterland Classic Frogs. Vanaf 15<br />

jaar. Van 19.45-21.45 uur. Zie: facebook.<br />

com/classicfrogs. The Classic Frogs maakt<br />

koorzang tot een bijzondere ervaring!!<br />

voor het voetlicht. Het verhaal draait om het<br />

gezin Mira en Jonathan met hun adolescente<br />

dochter Eva. Gaandeweg worden daaraan de<br />

andere personages gekoppeld. Elk met hun<br />

eigen (grotendeels) onverwerkt verleden. “Ik<br />

heb op het toneel een voorliefde voor mensen<br />

die niet anders kunnen, maar wel zullen moeten.<br />

Elk personage maakt zijn eigen proces door”,<br />

aldus Schuitvlot. Dat is de ‘donkere kant’ van<br />

het verhaal. Mede gevoed door de relationele<br />

verhoudingen. Tegelijkertijd wordt er ook een<br />

vermakelijk beeld geschetst van de bureaucratische<br />

rompslomp. Veeboer Klaas doet verwoede<br />

pogingen om met de juiste (aanvraag)formulieren<br />

een bouwvergunning te verkrijgen voor<br />

zijn brug. Hoe moeilijk kan het zijn!? Dat zorgt<br />

voor de prikkelende afwisseling van de lichte en<br />

donkere tonen in het verhaal. Er zijn vier speeldata<br />

gepland: 25, 26 en 31 maart en 1 april.<br />

Kaarten (€ 10,-) zijn vanaf heden te bestellen<br />

via reserveren@toneelmb.nl of telefonisch bij<br />

Helen Köhne 6830<strong>08</strong> (tussen 18.00 en 20.00<br />

uur). Kavel 2 (415012) biedt ook een aantrekkelijk<br />

arrangement aan.<br />

GEERT<br />

Zondag 26 maart ‘Kunst op Zolder’. Agrarisch<br />

museum Westerhem ism Beemster<br />

Gemeenschap. € 3,= per taxatie. (max<br />

drie). Zie volgende <strong>Binnendijks</strong>.<br />

Chris Vos wint 4 medailles in La Molina<br />

Spanje (World Cup).Hij won ze op de<br />

Banked Slalom en Boardercross races: 1 keer<br />

goud, 2 zilver en 1 bronzen plak.<br />

Toneelvereniging Westbeemster weer op de planken<br />

Na een korte<br />

onderbreking komt<br />

toneelvereniging<br />

Westbeemster<br />

weer met een<br />

toneelvoorstelling.<br />

Met de intrigerende<br />

titel ‘De geflipte<br />

Flierefluiter’ van de<br />

hand van Hub Fober.<br />

Traditiegetrouw in<br />

de Kerckhaan.<br />

Op zaterdag 18 en 25 maart. Aanvang 20.00<br />

uur. Vier bedrijven met een pauze waarin bij<br />

de verloting zeer aantrekkelijke prijzen te<br />

winnen zijn. <strong>Binnendijks</strong> nam op 16 februari<br />

een kijkje op de repetitie.<br />

Als ik op donderdagavond even over half<br />

acht de zaal betreed, zijn de spelers al aan<br />

de slag. De koek voor de koffiepauze lonkt<br />

op tafel. Hoewel ik midden in het stuk val, is<br />

me al snel duidelijk dat het om geld draait.<br />

Veel geld. Het (vermeende?) kapitaal van opa<br />

Teun Brandsma. De flierefluiter uit de titel. Als<br />

opa heeft hij niet veel respect gekregen van<br />

zijn (klein) kinderen maar als melkkoe komen<br />

ze (en anderen!) als vliegen op de hoop af.<br />

Beemster Agenda<br />

Iedereen heeft wel zijn eigen wensen en<br />

dromen. Om te leven als “een konijn in een<br />

wortelveld”. Opa Teun heeft zo zijn eigen bijzondere<br />

manier om hiermee te dealen. Maakt<br />

geld dan toch niet gelukkig……….?<br />

Het stuk speelt zich af in de huiskamer van de<br />

familie Groen. Bankstel, eetsetje. Veel deuren.<br />

Dat hoort bij een vrolijk stuk als dit. En niet te<br />

vergeten een bijzondere kast in de hoofdrol.<br />

Zonder al te veel te verklappen: De koek is<br />

op. Kaarten ad € 8,= (kinderen tot 12 jaar €<br />

5,=) kunnen besteld worden bij Tineke Puister<br />

(681546) of bij uitbater Bart van de Kerckhaan<br />

(06.23172539). Speeldata: 18 en 25 maart.<br />

GEERT<br />

<br />

23 t/m Carnavalsweekend<br />

27/02 Leutighe Kerckhaenen; diverse locaties<br />

25/02 Try out Wim Sonneveldprijs; Onder de<br />

Linden Middenbeemster<br />

25/02 Zondagmiddagprogramma met Ska Fé; Onder de Linden Middenbeemster<br />

26/02 Winterwandeling; Eetcafé les Deux Ponts Oudendijk<br />

03/03 Open repetitie Classic Frogs Muziekschool Waterland Purmerend<br />

04/03 Margriet Eshuis en Maarten Peters; Grote Kerk de Rijp<br />

05/03 Beemster projectkoor Paasliederen van Bach; Kapel Zuidoostbeemster<br />

06/03 Inloop Erfgoedkamer; Bezoekerscentrum Middenbeemster<br />

09/03 Start cursus kunst- en cultuur van Rusland; Onder de Linden Middenbeemster<br />

09/03 Mixdubbeltoernooi tafeltennisvereniging Beemster; de Boomgaard Zuidoostbeemster<br />

11/03 High Tea vijftig plus; Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

11/03 Put On Your Dancing Shoes, the very 80’s; Beemster Keyserkerk Middenbeemster<br />

11/03 WBSV Ladiesnight; De Kerckhaen Westbeemster<br />

11/03 Helleborusdag Witte Poort Middenbeemster<br />

Bron: Beemster Agenda Werelderfgoed & Beemster Agenda Beemster Bengel<br />

Gemeentelijke belastingaanslag<br />

digitaal ontvangen?<br />

We winkelen digitaal, boeken<br />

vakanties via internet en regelen<br />

onze geldzaken eenvoudig thuis of<br />

onderweg. Steeds meer kunnen we zelf<br />

online regelen. Dat geldt ook voor de<br />

dienstverlening van de overheid.<br />

Via de digitale berichtenbox van MijnOverheid<br />

kunt u informatie ontvangen van bijvoorbeeld<br />

het UWV, de Belastingdienst of de<br />

gemeente. Eind februari ontvangen inwoners<br />

van Beemster de jaarlijkse aanslag gemeentelijke<br />

belastingen. Die krijgt u gewoon thuis<br />

op de mat. Heeft u een account op MijnOverheid,<br />

dan ontvangt u de aanslag dit jaar twee<br />

keer: in uw online berichtenbox en in de brievenbus.<br />

Vanaf volgend jaar krijgt u dan de<br />

Op de foto ontbreekt<br />

hoofrolspeler<br />

Hans Timmer<br />

aanslag alleen nog digitaal. Uw account activeren<br />

gaat heel eenvoudig met uw DigiD, op<br />

www.mijnoverheid.nl. Door post digitaal<br />

te versturen, is minder papier nodig. Dat is<br />

beter voor het milieu en de kans dat er iets<br />

zoekraakt wordt kleiner. Bovendien heeft u<br />

in de berichtenbox van MijnOverheid al uw<br />

overheidszaken in een overzichtelijke map. U<br />

kunt bijvoorbeeld direct de WOZ-waarde van<br />

uw woning terugzoeken, of inzien welke persoonsgegevens<br />

over u bekend zijn bij de overheid.<br />

Zo raakt u geen belangrijke post meer<br />

kwijt. Heeft u geen account op MijnOverheid<br />

en wilt u dat ook niet, dan verandert er niets.<br />

U blijft dan de aanslag en alle andere post van<br />

overheidsinstellingen gewoon thuis op papier<br />

ontvangen.


BINNENDIJKS 7/8 25/26 februari <strong>2017</strong> 3<br />

In gesprek met…<br />

Dick Bart<br />

Tijdens mijn werk als burgemeester<br />

ontmoet ik veel Beemsterlingen.<br />

Inspirerend en boeiend om naar de<br />

verhalen te luisteren en in gesprek<br />

te zijn over de meest uiteenlopende<br />

onderwerpen. Aan het verzoek van<br />

<strong>Binnendijks</strong> om elke maand een<br />

bijdrage te leveren, geef ik graag gehoor.<br />

Hiervoor interview ik enthousiastelingen<br />

met een verhaal.<br />

Toen ik Dick Bart benaderde voor deze rubriek,<br />

vroeg hij zich af of hij daarvoor wel geschikt<br />

was. “Ik woon tegenwoordig in De Rijp, ben<br />

geen Beemsterling meer”, was hij voorzichtig.<br />

“Ja, maar je doet wel heel veel in en voor onze<br />

gemeenschap, ik kom je overal tegen”, kon ik<br />

hem gelukkig overhalen. Dick is namelijk al 16<br />

jaar voorzitter van gymnastiekvereniging Hercules<br />

Beemster én vanaf het prille begin een<br />

belangrijke aanjager en schakel bij Cultureel<br />

Centrum Onder de Linden. In de jaren tachtig<br />

was Dick ambtenaar sociale zaken in Beemster,<br />

momenteel werkt hij in de gemeente<br />

Utrechtse Heuvelrug . Dat hij daar tijd voor<br />

heeft is verbazingwekkend naast al zijn vrijwilliger<br />

inzet. Eind jaren tachtig was Dick onderdeel<br />

van de groep enthousiaste vrijwilligers die<br />

zorgden dat het Cultureel Centrum Onder de<br />

Linden in Middenbeemster het levenslicht zag.<br />

“Het monumentale pandje aan Middenweg<br />

150 kent een geschiedenis als schooltje, bibliotheek,<br />

gymzaal en brandweerkazerne”, vertelt<br />

Dick. ”Toen ook de brandweer vertrok, waren<br />

we bang dat het markante gebouw verloren<br />

zou gaan voor de gemeenschap. We wilden op<br />

deze plek kunst en cultuur laten opbloeien en<br />

hielden een enquête onder de bevolking. De<br />

reacties waren positief en met onze plannen<br />

wisten we de gemeenteraad te overtuigen.<br />

De originele gevel kwam zelfs met subsidie<br />

van de gemeente terug. Het lijkt alweer zo<br />

lang geleden, maar kijk tevreden terug.”. Nog<br />

steeds beheren en runnen vrijwilligers het<br />

gebouw, dat voor tal van doeleinden wordt<br />

gebruikt: cabaret- en kleinkunstvoorstellingen,<br />

concerten, jeugdtheater, cursussen, exposities,<br />

vergaderingen, zaalverhuur en andere bijeenkomsten.<br />

“Veel aanstormende talenten vinden<br />

bij Onder de Linden een uitstekende plek om<br />

voorstellingen te geven”, stelt Dick zichtbaar<br />

trots. “We proberen aldoor nieuwe activiteiten<br />

te ontplooien en zoeken de samenwerking met<br />

de Keyserin. We hebben inmiddels een prachtige<br />

nieuwe website, waarop je kaartjes kunt<br />

bestellen en afrekenen. Eén van onze nieuwe<br />

activiteiten is het zondagmiddagpodium<br />

‘Zondag Live’. Daar zijn we net mee begonnen.<br />

Het varieert van cabaret, toneel, muziek of een<br />

combinatie daarvan.” “We krijgen gelukkig<br />

ook hulp. Voor de programmering ontvangen<br />

we een subsidie van de gemeente en via het<br />

cultuurfonds van de VSB kregen we geld voor<br />

een nieuwe inrichting, waaronder LED verlichting,<br />

geluid en stoelen. Verder verdienen we<br />

ons geld door kaartverkoop, zaalverhuur en<br />

sponsoring.” “We draaien inmiddels 27 jaar!<br />

Dat is toch best uniek?”, vraagt Dick om direct<br />

zelf antwoord te geven: “Zeker als je bedenkt<br />

dat we het doen met een voltallige vrijwilligersorganisatie.<br />

De enige betaling die onze<br />

vrijwilligers krijgen is een aai over de bol en dit<br />

jaar een stamppottenbuffet. En ze doen veel<br />

hoor: zaalopbouw, programmering, catering,<br />

schoonmaak, pr, artiesten, verhuur, contracten<br />

en nog veel meer. Ik ben blij met al die enthousiaste<br />

mensen om mij heen. Zonder hen ben<br />

ik niks. Hier niet, maar ook bij Beemster Hercules<br />

niet.” Als voorzitter is Dick al 16 jaar verbonden<br />

aan de gymnastiekvereniging. “Mijn<br />

twee kinderen gingen er destijds op. De vereniging<br />

zocht bestuursleden en een voorzitter.<br />

Zo raakte ik erbij betrokken. Op de oude locaties<br />

barstten we al in 2006 uit ons jasje. Door<br />

woningbouw in Zuidoostbeemster ontstond de<br />

kans daar een nieuwe gymzaal te bouwen met<br />

een permanente turnhal met daarin alle faciliteiten<br />

professionele met topsport bezig te zijn.<br />

De gemeente maakte geld vrij voor de bouw en<br />

wij kregen de opdracht het pand in te richten.<br />

In 20<strong>08</strong> is een prachtig complex opgeleverd in<br />

Zuidoostbeemster. De samenwerking met de<br />

gemeente verliep toen prima. De betrokkenheid<br />

van ambtenaren en bestuur is ook nu erg<br />

groot.” En de vereniging bloeit: “We hebben<br />

330 leden, zowel jongens als meisjes. We doen<br />

mee aan regionale én landelijke wedstrijden op<br />

topniveau. Onze leden komen al lang niet meer<br />

alleen uit Beemster, maar uit de hele regio.<br />

We hebben dan ook goed gekwalificeerde en<br />

gediplomeerde trainers. Verder noem ik verenigingsmanager<br />

Liesbeth Albertsma. Zij is<br />

ons goudhaantje. Ze geeft onder meer turnles,<br />

is hoofd van de trainers en ondersteunt het<br />

bestuur. We zijn heel blij met haar!” “Ik woon<br />

niet meer in Beemster, maar deze gemeente<br />

heeft een gouden plek in m’n hart. Gelukkig<br />

ben ik nooit écht weggeweest. Momenteel<br />

woon ik heerlijk in De Rijp. Vlakbij het water<br />

met ons sloepje binnen handbereik. M’n vrouw<br />

en ik verkennen daarin graag de Eilandspolder.<br />

We zijn echte natuurliefhebbers en fotograferen<br />

de omgeving graag. Daarnaast luister ik<br />

in mijn vrije tijd naar muziek en ben ik gek op<br />

stereo-installaties. Dat laatste is echt een tik<br />

hoor, want ik kan geen muziekwinkel voorbij<br />

lopen, zonder naar binnen te stappen.” Meer<br />

weten over Gymnastiekvereniging Hercules<br />

Beemster? Kijk dan snel op www.herculesbeemster.nl.<br />

Voor meer info of het programma<br />

van Cultuurcentrum Onder de Linden bezoekt<br />

u www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

JOYCE VAN BEEK<br />

BURGEMEESTER VAN BEEMSTER<br />

@AJMVANBEEK<br />

Bakker Seed Productions<br />

ook Waterlands<br />

ondernemer van het jaar<br />

Woensdag 8 februari is in de Purmaryn in Purmerend de onderneming Bakker<br />

Seed Productions uit Beemster uitgeroepen tot beste Ondernemer van<br />

Waterland. Een echt familiebedrijf. Opgericht door Dirk Bakker en zijn broer.<br />

Een traditioneel gemengd bedrijf: fruit, koeien en groenten.<br />

Vanaf 1961 zette Dirk het bedrijf alleen voort.<br />

In 1956 kreeg hij in het bedrijf gezelschap van<br />

zijn zoon Ab. Nadat Dirk het bedrijf verliet in<br />

1961 zette Ab en zijn echtgenote de onderneming<br />

voort. In de 60-er jaren van de vorige<br />

eeuw werd de keuze om te specialiseren<br />

gemaakt. De fruitbomen en het vee maakten<br />

plaats voor de teelt in kassen. Na verloop<br />

van tijd kwam hun zoon Dick in de onderneming<br />

en sinds 2000 is Dick directeur/groot<br />

aandeelhouder. Rick, de zoon van Dick, studeert<br />

Tuinbouw en Agribusiness in Delft en<br />

bereidt zich als het ware voor om mettertijd<br />

het bedrijf over te nemen. De kassen waarin<br />

de werkzaamheden worden verricht, beslaan<br />

een oppervlakte van 18.800 m². Er werken<br />

8 vaste medewerkers en door het jaar heen<br />

zo’n 40 – 50 flexibele oproepkrachten. Het<br />

verloop onder de medewerkers is opmerkelijk<br />

gering. Ook de flexibele arbeidskrachten<br />

(waaronder een deel uit Polen afkomstig is)<br />

komen steeds terug. Vorig jaar nam Bakker<br />

Cursus kunst-en cultuurgeschiedenis<br />

Thema: Russische ziel. Met tsaar Peter<br />

de Grote zou een gouden eeuw van de<br />

Russische cultuur van start gaan.<br />

afscheid van een medewerkster die ‘slechts’<br />

75 jaar jong was. Samenvattend komt de jury<br />

tot het oordeel dat Bakker Seed Productions<br />

B.V. een zeer onderscheidend, innovatief en<br />

vooraanstaand bedrijf is dat deel uit maakt<br />

van Seed Valley, hét internationale centrum<br />

voor plantenveredeling en zaadtechnologie.<br />

Bakker werkt voortdurend aan de verbetering<br />

van rassen die een hogere opbrengst<br />

geven, beter bestand zijn tegen ziekten en<br />

plagen, en optimaal groeien onder specifieke<br />

omstandigheden. De ambitie om verder te<br />

groeien, om nieuwe markten te betreden én<br />

om uiteindelijk een totaal zelfvoorzienend<br />

zaadbedrijf te worden dat niet langer bevattelijk<br />

is voor van buitenaf komend besmettingsgevaar,<br />

maken Bakker Seed Productions<br />

B.V. tot een unieke en toonaangevende<br />

onderneming.<br />

Bron: Piet Hein Debets; Ted van ’t Hek;<br />

Lea Sterenborg-Pinxt<br />

Vrouwen van Nu Ik ben op bezoek geweest bij<br />

‘Vrouwen van Nu’. Een bloeiende vereniging van 115 leden. Met een veelzijdig<br />

activiteitenaanbod. Zo is er een tuin-, museum-, zwem-, handwerk-, klaverjasen<br />

leesgroep.<br />

Elke maand wordt een ledenavond georganiseerd<br />

met een bepaald thema. Bijvoorbeeld over<br />

wijn of reizen. Maar ook over muziek, vissoorten,<br />

de crisistijd of medische informatie. Er wordt<br />

gesproken over vakanties. Dichtbij en veraf.<br />

Vrouwen van Nu zijn aangesloten bij het landelijk<br />

netwerk. Daarom kunnen ze putten uit een<br />

groot arsenaal aan thema’s. Jaarlijks besteden<br />

ze aandacht aan het thema consument & producent<br />

en worden bedrijven bezocht. Bijvoorbeeld<br />

een meubelmakerij. Een goede traditie is ook de<br />

gezamenlijke avond met de katholieke vrouwenvereniging<br />

Samen Verder. En wat te denken van<br />

de jeu de boules en steenwerpen tijdens de Feestweek.<br />

Als ze ingeloot worden tenminste. Er wordt<br />

ook aandacht besteed aan educatie (computer,<br />

De bouw van zijn nieuwe hoofdstad St. Petersburg<br />

luidde een tijdperk in dat de Rus tot<br />

Europeaan zou herscheppen. Peter wilde de<br />

‘donkere’ en ‘achterlijke’ gewoontes van het<br />

Russische verleden achter zich laten. Hij zou<br />

ervoor zorgen dat de Europese Rus zijn entree<br />

zou maken in de moderne westerse wereld<br />

van vooruitgang en verlichting. Echter, onder<br />

de oppervlakte van die Europese droomwereld<br />

bleef het oude Rusland zichtbaar. Toen<br />

Napoleon met zijn leger optrok naar Moskou<br />

ging het roer om en werd er een nieuw ideaal<br />

geformuleerd: Russisch worden. In de cursus<br />

komen niet alleen beeldende kunst en architectuur<br />

aan bod, ook muziek, dans, theater,<br />

film, literatuur en filosofie. Onder de Linden<br />

Beemster. Donderdagochtend van 10.00 –<br />

11.45 uur. Aanvang: 9 maart <strong>2017</strong>, aantal<br />

lessen: 5. Kosten: 87,50 euro. Docent: Tine<br />

Sijm, kunst-en cultuurhistoricus.<br />

Informatie: tel. 0229501837 (inspreken kan<br />

ook), sijm.t@quicknet.nl of www.tinesijm.nl.<br />

boekhouden, schrijven) en creatief. En wat te<br />

denken van het ééndagsbestuur. Omdat deze<br />

elk jaar opnieuw wordt samengesteld, garandeert<br />

dit een afwisselend programma. Ook daar<br />

is groot enthousiasme voor. Samen met andere<br />

Beemster verenigingen doen ze ook nog mee<br />

met het Rabobank sponsorfietsen. Het nuttige<br />

en aangename verenigd. Nu al is bekend dat de<br />

Kerst bij het golfresort gevierd zal worden. De<br />

lief & leedcommissie houdt het sociale gebeuren<br />

in de gaten. Een belangrijke pijler onder de vereniging.<br />

Belangstelling?<br />

Informatie? Bel of mail voorzitter Dieuw Metselaar<br />

(69<strong>07</strong>27 / dieuwmetselaar@kpnmail.nl) of<br />

ga naar de website: www.vrouwenvannu.nl<br />

DANIELLA


BINNENDIJKS NUMMER 7/8, 25/26 FEBRUARI <strong>2017</strong><br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT<br />

Datum Locatie Melding Nummer Behandelende instantie<br />

8 februari <strong>2017</strong> Jisperweg 68, 1464NH, Westbeemster Veranderen van het bedrijf M<strong>2017</strong>-0013 Aveadwo3uuk OD IJmond<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project/activiteiten<br />

1 februari <strong>2017</strong> Gervenveld 14 plaatsen zonnepanelen,<br />

installeren warmtepompunit<br />

en verwijderen schoorsteen<br />

2 februari <strong>2017</strong> Rijperweg t.o. nr. 63 Tijdelijk plaatsen<br />

Jisperweg bij de Kerkhaen 4 verkiezingsborden<br />

Purmerenderweg t.o.<br />

Van der Valk<br />

Oosthuizerweg t.o. nr. 31<br />

7 februari <strong>2017</strong> Hendrick de Keyserweg 7 Uitbreiden/vergroten garage<br />

en plaatsen veranda<br />

7 februari <strong>2017</strong> Jisperweg 68 Oprichten melkveestal<br />

10 februari <strong>2017</strong> Jisperweg 52 Vervangen kozijnen en<br />

boeidelen school<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u<br />

over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via<br />

(0299) 452 452.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

9 februari <strong>2017</strong> Zuiderweg 50b (kavel 3) Oprichten woning<br />

14 februari <strong>2017</strong> Rijperweg t.o. nr. 63 Tijdelijk plaatsen<br />

Jisperweg bij de Kerkhaen 4 verkiezingsborden<br />

Purmerenderweg t.o.<br />

Van der Valk<br />

Oosthuizerweg t.o. nr. 31<br />

15 februari <strong>2017</strong> Zuiderweg 50a (kavel 2) Oprichten woning en brug<br />

15 februari <strong>2017</strong> Zuiderweg 50 (kavel 1) Oprichten woning<br />

16 februari <strong>2017</strong> Landbouwlaan 10 Uitbreiden woning en bouw<br />

garage/berging<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BUITEN BEHANDELING GELATEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

9 februari <strong>2017</strong> N243/Schermerhornerweg Kap 34 essen<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

GEWEIGERDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project/activiteiten<br />

9 februari <strong>2017</strong> Westdijk 25 Verplaatsen dam met duiker<br />

10 februari <strong>2017</strong> Jisperweg 1<strong>08</strong> Oprichten schuur met stallen<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

BESTUUR<br />

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE<br />

EN RAAD OP 28 FEBRUARI <strong>2017</strong><br />

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Rijn Middelburgstraat<br />

1 in Middenbeemster. De raadscommissie start om 19.30 uur en<br />

de raad om circa 22.00 uur.<br />

Op de agenda van de raadscommissie staan onder andere<br />

de volgende onderwerpen:<br />

Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnotitie Restgroen Beemster.<br />

De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken voor het uitgeven van grond<br />

voor tuinuitbreiding. Door het opstellen van een uitgiftebeleid ontstaat de<br />

mogelijkheid om weloverwogen te reageren op de binnenkomende verzoeken.<br />

Bespreken stand van zaken procedure ontwerp-bestemmingsplan<br />

Volkstuinen Noorderpad c.a.<br />

Het ontwerp van dit bestemmingsplan is eerder voor de mogelijkheid tot het<br />

indienen van een zienswijze ter inzage gelegd. Het college heeft de raad per<br />

brief geïnformeerd over de stand van zaken in deze procedure.<br />

Voorstel tot het vaststellen van de woningmarktanalyse ten behoeve van de<br />

woonvisie van de gemeente Beemster.<br />

Om te komen tot een actualisatie van de woonvisie is een woningmarktanalyse<br />

uitgevoerd. Deze analyse geeft een actueel beeld van relevante<br />

trends, ontwikkelingen en uitdagingen voor Beemster. In een woonvisie legt<br />

de gemeente haar volkshuisvestingsbeleid vast en op basis hiervan kunnen<br />

(prestatie)afspraken worden gemaakt met woningbouwers en woningbouwcorporatie.<br />

Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de<br />

wethouders Butter en Zeeman.<br />

Wethouders zijn verplicht in de gemeente te wonen waarvoor ze zijn benoemd<br />

tenzij de raad hiervoor ontheffing verleend. Dit kan telkens voor de duur van<br />

een jaar en zo is eerder door de raad besloten. Deze ontheffing loopt binnenkort<br />

af.<br />

Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Mijzerweg 1a.<br />

Dit plan maakt de herbouw op dit perceel mogelijk van een (door brand verloren<br />

gegane) stolpboerderij door een in twee wooneenheden gesplitste<br />

stolpboerderij (voor particuliere bewoning) met twee bijgebouwen.<br />

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raadscommissie<br />

op 28 februari <strong>2017</strong> bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren.<br />

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op<br />

www.beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks<br />

volgen. Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage<br />

in het gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en<br />

maandag van 13.30 uur tot 19.00 uur).<br />

Inspreken?<br />

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht<br />

vindt u op www.beemster.net. Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig contact<br />

op met de griffier via (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net.<br />

LENY VAN DUIVENVOORDE NIEUWE<br />

GEMEENTESECRETARIS BEEMSTER<br />

Op dinsdag 7 februari benoemde het college van burgemeester en wethouders<br />

Leny van Duivenvoorde als gemeentesecretaris. Zij vervulde deze rol al als loco,<br />

sinds het vertrek van Els Kroese-Vrolijks vorig jaar september.<br />

De gemeentelijke organisatie is in beweging en Van Duivenvoorde richt zich de<br />

komende periode op het verder optimaliseren van de ambtelijke samenwerking<br />

met de gemeente Purmerend. Daarnaast stelt het gemeentebestuur de Beemster<br />

samenleving meer centraal. Dit vraagt op bepaalde fronten om een andere<br />

manier van denken en werken. Het college ziet in Van Duivenvoorde de persoon<br />

die dit proces mede invulling kan geven met oog voor vernieuwing, verbinding<br />

en samenwerking.<br />

Van Duivenvoorde was eerder al 10 jaar actief als gemeentesecretaris in de<br />

gemeente Zeevang, waar zij onder meer de fusie met de gemeente Edam-<br />

Volendam begeleide. Na die periode ging ze aan de slag in Beemster als<br />

beleidsregisseur op het sociaal domein, waarbij ze de verbinding vormde tussen<br />

het bestuur en de ambtelijke organisatie.<br />

HUISNUMMERBESLUIT<br />

Burgemeester en wethouders besloten op 09 februari <strong>2017</strong> het volgende huisnummer<br />

vast te stellen:<br />

Zuiderweg 50b, Zuidoostbeemster (besluitnummer 1353471)<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

‘WORD GRATIS ABONNEE VAN ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten van gemeente Beemster?<br />

Geef u dan snel op voor de digitale nieuwsbrief.<br />

Dit kan heel gemakkelijk via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

Wanneer u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief, ontvangt u eens per maand een samenvatting<br />

van allerhande nieuws. Denk hierbij aan informatie over wegwerkzaamheden,<br />

evenementen, raad- en commissievergaderingen, maar ook over gemeentelijke besluiten en projecten.<br />

Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert, dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw<br />

digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)


Op woensdag 15 maart <strong>2017</strong> kunt u stemmen voor de verkiezing van de leden<br />

van de Tweede Kamer.<br />

In de gemeente Beemster kunt u in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente<br />

stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de<br />

buurt, maar u bent niet verplicht daar te stemmen. Als het u beter past om in<br />

een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat. Als u gaat stemmen neemt u<br />

naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee. Voor deze verkiezing<br />

geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet<br />

kunt identificeren, mag u niet stemmen. U brengt uw stem uit op een stembiljet.<br />

Vergeet uw stempas niet!<br />

Om overal in Beemster te kunnen stemmen ontvangt u een stempas. Deze<br />

toont aan dat u mag stemmen. Zonder kunt u niet stemmen. Vergeet uw stempas<br />

dus niet mee te nemen. Mocht u ‘m kwijtraken dan kunt u, uiterlijk dinsdag 14<br />

maart <strong>2017</strong>, tot 12.00 uur een vervangende aanvragen bij de afdeling burgerzaken.<br />

Vindt u alsnog uw oude pas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen;<br />

dat kan alleen met de nieuwe stempas.<br />

Neem bij het stemmen ook een geldig identiteitsbewijs mee<br />

Tijdens het stemmen moet u uw identiteitsbewijs tonen aan de voorzitter van<br />

het stembureau. Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs is prima. Let op: het<br />

document mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.<br />

Waar kunt u stemmen?<br />

Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen, vindt u<br />

hieronder een overzicht van alle stembureaus:<br />

Gemeentehuis Beemster – Rijn Middelburgstraat 1<br />

Dienstencentrum Middelwijck – Prinses Beatrixpark 54<br />

De Kerkhaen – Jisperweg 57<br />

Buurthuis Zuidoost – Middenpad 2<br />

Wooncentrum Zuiderhof 16 – Zuiderhof 16<br />

De Bonte Klaver – Middenweg 49<br />

ALGEMEEN<br />

TWEEDE KAMER VERKIEZING OP WOENSDAG 15 MAART <strong>2017</strong><br />

Openingstijden stembureaus<br />

De stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden en geopend van ’s ochtends<br />

<strong>07</strong>.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.<br />

Stemmen bij volmacht / iemand anders stemt voor u<br />

Als u op de dag van de stemming niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand anders<br />

een volmacht verlenen. Die persoon mag dan namens u stemmen. Op de achterkant<br />

van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u<br />

gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Beemster woont en<br />

ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet<br />

meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig<br />

met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de<br />

dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u stemt moet ook een kopie van<br />

een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Hierbij geldt dat<br />

het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.<br />

Iemand machtigen die niet in gemeente Beemster woont<br />

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Beemster woont maar<br />

wel een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezingen. De hiervoor benodigde<br />

formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij het team Burgerzaken van de gemeente<br />

Beemster of downloaden via www.beemster.net De schriftelijke aanvraag moet<br />

uiterlijk vrijdag 10 maart <strong>2017</strong> door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde<br />

ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw<br />

identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.<br />

Stemmen met een kiezerspas / stemmen in een andere gemeente<br />

Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Nederland wilt<br />

stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Deze kunt u krijgen door met uw<br />

stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas omgezet in<br />

een kiezerspas en hiermee kunt u stemmen in een andere gemeente in Nederland.<br />

Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk dinsdag 14 maart<br />

<strong>2017</strong> tot 12.00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas.<br />

De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij burgerzaken<br />

of downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag<br />

10 maart <strong>2017</strong> door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen.<br />

U ontvangt daarna een kiezerspas.<br />

BINNENDIJKS NUMMER 7/8, 25/26 FEBRUARI <strong>2017</strong><br />

Informatie<br />

In het gemeentehuis, afdeling burgerzaken, kunt u alle informatie krijgen over<br />

de verkiezing.<br />

Het bezoekadres is: Rijn Middelburgstraat 1, 1462 NV Middenbeemster.<br />

De afdeling burgerzaken is van maandag tot en met vrijdag geopend van <strong>08</strong>.30<br />

uur tot 12.00 uur. Op maandagmiddag is de afdeling burgerzaken geopend van<br />

13.30 uur tot 19.00 uur.<br />

Telefonisch bereikbaar onder nummer 0299-452452. Het e-mailadres van de<br />

afdeling burgerzaken is burgerzaken@beemster.net. Informatie over de verkiezing<br />

vindt u ook op www.beemster.net en www.elkestemtelt.nl.<br />

EINDE PUBLICATIE<br />

LEZERS SCHRIJVEN...<br />

BINNENDIJKS GEEFT RUIMTE VOOR REACTIE VAN LEZERS, MAAR DE REDACTIE KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR DE INGEZONDEN STUKKEN.<br />

DE REDACTIE HEEFT HET RECHT OM INGEZONDEN STUKKEN TE WEIGEREN. VERMELD ALTIJD UW N.A.W. GEGEVENS. ANONIEME STUKKEN WORDEN NIET GEPLAATST.<br />

BOERENSLIMHEID?<br />

2 jaar Stoer in de Beemster.<br />

Bent u al geweest?!?!<br />

In de afgelopen 2 jaar is er een hoop gebeurt:<br />

Een aantal schitterende bruiloften hebben wij mogen verzorgen,<br />

diverse bedrijfsfeesten. En natuurlijk heel veel lunches en diners.<br />

Het pand is inmiddels eigendom en in de zomer kunnen we heerlijk de<br />

airco aanzetten. We zijn ook al 8 menukaarten verder.<br />

Ons team?.... gezelliger dan ooit.<br />

Dinsdag tot en met Zondag zijn onze openingsdagen en nog steeds<br />

vanaf 11:00 open (keuken 12:00)<br />

Heel vroeger was er een vooroordeel dat boeren dom zouden zijn. Dat is allang achterhaald.<br />

Boeren en hun bedrijven gaan juist heel goed mee met hun tijd. Melkmachines (waarbij o.a. vetpercentage/infecties<br />

in melk worden gemeten), fokprogramma’s voor de meest producerende<br />

volgende generaties, uitgekiende voeding voor een zo groot mogelijke opbrengst (in melk- of in<br />

vleesproductie). Voor bijscholing zijn er ook in de agrarische wereld genoeg verenigingen. Een<br />

aantal jaren geleden werd er op Europees niveau besloten dat het melkquotum (kwantiteit) zou<br />

vervallen, maar dat er een belasting op fosfaatuitstoot (milieugezien: kwaliteit) voor in de plaats<br />

zou komen. Door de trage wetgeving zat daar 3 jaar tussen. Wat gebeurt er ondanks de kennis in<br />

de boerensector? Een aantal boerenbedrijven hebben toch de tussengelegen tijd aangegrepen<br />

om te investeren in nieuwe schuren en de uitbreiding van hun veestapel. Nu de wet inderdaad is<br />

doorgevoerd wordt er geklaagd dat de veestapel terug moet naar het afgesproken aantal van juli<br />

2015. En we horen in de media dat de overheid die boeren maar moet compenseren. Waarvoor?<br />

Voor hun welbewuste afwijking van het beleid met het oog op eigenbelang? Want de zin over<br />

zielige kalfjes die naar mesterijen moeten ontroert me niet echt. Deze kalfjes zijn bewust op de<br />

wereld en in de wei gezet. Niet uit dierenliefde maar volgens het bedrijfsplan van de boer.<br />

T.E. Mantel<br />

Stoer in de Beemster de plek voor:<br />

Lunch, High Tea, Diner, High Wine, Bruiloft, Vergadering<br />

Alles kan bij Stoer in de Beemster!<br />

Stoer in de Beemster<br />

-Middenweg 48 – 1463HC – Noordbeemster-<br />

-0299-633725-<br />

info@stoerindebeemster.nl – www.stoerindebeemster.nl<br />

ZIN IN THEATER?: ONDER DE LINDEN!<br />

Volledig programma<br />

en reserveren:<br />

www.onderdelindenbeemster.nl<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu<br />

Informeer vrijblijvend, bel (0299) 681 463 of mail naar info@binnendijks.nu


BINNENDIJKS 7/8 25/26 februari <strong>2017</strong> 6<br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

SPORT<br />

Buurtvereniging Noord Beemster<br />

Buurtvereniging Noord Beemster heeft haar 2e<br />

ronde Klaverjassen en Keezen van dit seizoen weer<br />

gehad. Er was een groot deelnemersveld, want<br />

iedereen wilde immers kampioen van de Noord<br />

Beemster worden. De uitslagen van de prijswinnaars;<br />

Klaverjassen;<br />

Keezen;<br />

1 Mevr. v.d. Berg 5448 p. 1 Lidy Mul 116 p.<br />

2 Annie de Haan 5276 p. 2 Willy Kalisvaart 81 p.<br />

3 Bets Konijn 5274 p. 3 Anita v.d. Helm 74 p.<br />

4 Ris Waij 5235 p.<br />

5 Truus Haring 4769 p.<br />

6 Corry Conijn 4661 p.<br />

TINEKE KRAMER<br />

Indoor<br />

Kampioenschap<br />

Steenwerpen in<br />

Buurthuis<br />

Het buurthuis in Zuidoostbeemster organiseert<br />

op zondag 19 maart het indoor kampioenschap<br />

steenwerpen. De wedstrijd start om 14.00 uur.<br />

Paard of pony rijden bij de Beemster Ruiters<br />

Wil je echt alles van paarden en pony's weten?<br />

Kom dan eens kijken bij de Beemster Ruiters. Bij<br />

voldoende aanmeldingen willen wij weer beginnen<br />

met een nieuwe bixieles voor jongens en meisjes van<br />

7 t/m 12 jaar.<br />

Bij ons kun je met je eigen pony komen lessen op de vrijdagavond<br />

of zaterdagmiddag in de overdekte rijhal. Tijdens de<br />

lessen is de kantine open om te kijken naar de les. De lessen<br />

zijn bij ons in kleine groepjes, zodat er voldoende tijd en aandacht<br />

is voor iedereen. Zo leer je bij ons goed rijden. Het helpt<br />

kinderen grenzen te stellen, meer controle te krijgen over hun<br />

lichaam, teleurstellingen te incasseren en zelfvertrouwen<br />

te ontwikkelen. Natuurlijk organiseren we naast de gewone<br />

lessen ook ponyvoetbal, springlessen, clinics en wedstrijden.<br />

Maar als je wilt, kun je ook alles leren over het verzorgen van<br />

paarden en pony's. Er worden regelmatig activiteiten op de<br />

club georganiseerd waar je zonder je pony aan mee kan doen,<br />

zoals zadelpoetsen en theorieles, longeer- en zitles, een fit<br />

Tafeltennisvereniging Beemster<br />

De tafeltennisvereniging Beemster houdt op<br />

donderdag 9 maart een mixdubbeltoernooi. Een<br />

ieder v.a. 10 jaar die een batje kan vast houden is<br />

welkom, gratis. Er wordt een goede speler aan een<br />

minder getalenteerde speler gekoppeld, zo ontstaan<br />

er bijzondere koppels en nog bijzondere uitslagen.<br />

& veiligles, stalbezoek in de omgeving en andere leuke activiteiten<br />

waar wij je graag meer over vertellen. Nieuwsgierig?<br />

Kom langs en maak kennis met onze enthousiaste instructie<br />

op de vrijdagavond. Ook is het mogelijk in overleg een keer<br />

een proefles met je pony mee te rijden. Hiervoor kun je contact<br />

opnemen met Maritska Hoogendoorn, bereikbaar op<br />

06.24287566. Wij zijn aangesloten bij de KNHS en voldoen<br />

dus aan de voorwaarden van de Stichting Veilig Paardrijden.<br />

Het plezier deze avond staat bovenaan. Er wordt gestreden om<br />

de wisselmixdubbeltrofee en het winnende team wordt hierop<br />

vereeuwigd! We starten om 20.00 uur in het Multifunctioneel<br />

centrum de Boomgaard in Zuidoostbeemster. Materiaal is<br />

aanwezig, zaalschoenen verplicht. Tot pingpongs!<br />

WBSV heeft nieuwe clubscheidsrechters<br />

Wat begin je als voetbalclub zonder<br />

leden die als scheidsrechter willen<br />

fungeren? Niet veel.<br />

De prijsuitreiking is om ongeveer 17.00 uur. Er is plaats voor<br />

12 teams, dus schrijf je snel in. Deelnamekosten tien euro per<br />

team. Een team doet mee met zes werpers en één schrijver.<br />

Meedoen? Inschrijven kan via info@buurthuiszuidoostbeemster.<br />

nl of telefoon 427661. www.buurthuiszuidoostbeemster.nl /<br />

info@buurthuiszuidoostbeemster.nl<br />

ZONDAG 5 MAART<br />

Open Beemster<br />

Jeugd snelschaak<br />

kampioenschap<br />

Schaakclub Aris de Heer organiseert weer een<br />

spannend jeugdsnelschaakkampioenschap.<br />

Op zondag 5 maart in Eterij ’t Middenpunt in<br />

Middenbeemster.De zaal gaat open om 9.00 uur, en<br />

het toernooi begint om 9.30. Leeftijd max. 14 jaar.<br />

Je speelt met een echte schaakklok. ’s Morgens duren<br />

de partijen 5 minuten per partij, per persoon. N.a.v. de<br />

ochtenduitslagen word je ‘s middags opnieuw ingedeeld.<br />

Voor die partijen krijg je dan 10 minuten per persoon per<br />

partij. Prijsuitreiking ong. om 15.30 uur. Voor de winnaar is er<br />

de “Beemster Jeugdkampioen-trofee”. Voor alle deelnemers<br />

zijn er bekers en medailles. Inschrijfkosten: € 5,-. Te betalen<br />

bij binnenkomst. Consumpties zijn voor eigen rekening. Voor<br />

meer informatie www.sc-arisdeheer. nl. Via deze website kun<br />

je je inschrijven, tot uiterlijk 2 maart. Of stuur een e-mail naar<br />

martin@taxiid.nl. Telefonisch mag ook (671836). Er is plaats<br />

voor 24 deelnemers. Dus wacht niet te lang met inschrijven.<br />

WBSV prijst zich dan ook gelukkig met<br />

veertien nieuwe, enthousiaste clubscheidsrechters.<br />

Op 14 en 15 februari heeft de<br />

groep met succes de scheidsrechtercursus<br />

voor pupillen van de KNVB afgerond. De<br />

nieuwe scheidsrechters gaan vanaf nu de<br />

wedstrijden van de jeugdteams fluiten.<br />

Seniorenbiljart<br />

Zuidoostbeemster<br />

De leden spelen in 2 poules: A en B. Per jaar<br />

wordt er in vier series competitie gespeeld. De 4<br />

seriewinnaars strijden aan het eind van het jaar om<br />

het poule- kampioenschap.<br />

In het afgelopen jaar waren dat in de A poule: Peter Ootes (nr<br />

4), Ton Meijer (1), Ton Los (3) en Piet Rozemeijer (2). In de B<br />

poule: Theo Jonk (nr 2), Herman van de Paverd (4), Siem Roet<br />

(1) en Mart Beuse (3). Op 9 februari hield de vereniging de Algemene<br />

Jaarvergadering, waarna de wedstrijd om het clubkampioenschap<br />

plaats vond tussen beide nummers 1. Zo stonden Ton<br />

Meijer en Siem Roet tegenover elkaar. Misschien duurde de vergadering<br />

iets te lang want in een niet al te beste wedstrijd werd<br />

Siem Roet (15) clubkampioen in 24 beurten met 15 caramboles<br />

en Ton Meijer(36) eindigde met 21 caramboles. Een en ander<br />

werd gevierd met een presentje voor de winnaars en voor allen<br />

een hapje en drankje. Voor Piet Rozemeijer was er een verrassing:<br />

een fles goede wijn voor 25-jarig lidmaatschap !<br />

Bij de dinsdag en/of donderdag poule zijn nog 4 plaatsen open.<br />

Bij de maandag en/of vrijdag poule is nog 1 plek open. Voor info<br />

bel W.Ton 423156 of P.Ootes 06-19212575 of V. Kuijper 425581.<br />

ZATERDAG 4 MAART<br />

Wandelen<br />

met chi kung<br />

Op zaterdag 4 maart start er om 10.00 vanuit<br />

Zuidoostbeemster een wandeling van 7 kilometer.<br />

Deze wandeling wordt twee keer een kwartier onderbroken<br />

door chi kungoefeningen. Deze oefeningen zijn heel eenvoudig<br />

en gericht op een goede doorstroming van energie<br />

door ons lichaam. We beginnen op Purmerenderweg 196 in<br />

Zuidoostbeemster met een kopje koffie/thee en eindigen met<br />

soep. De kosten zijn € 15,--.<br />

Aanmelden kan via http://www.bertbeweegtje.nl/chi-kung/<br />

of via bert.mentink@hetnet.nl of 0619485596.<br />

SPORTNIEUWS?<br />

Ga naar www.binnendijks.nu of<br />

mail naar redactie@binnendijks.nu


Informatierubriek<br />

Advocaat, mediator, coach mr. A.J. Butter, Middenweg 2 1463 HA<br />

N-Beemster, t: 06 54288049, e: mail@bertbutter.nl<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Bijles, super voor leerlingen van 5 t/m 14 jaar. Kernbesef in Middenbeemster<br />

brengt je snel weer in evenwicht. Meer info? Marleen Postma<br />

06 18191326.<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: buurthuiszuidoostbeemster@live.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden, Middenweg 150, tel. <strong>08</strong>4<br />

43 001 43 www.onderdelinden-beemster.nl. Ook verhuur gebouw.<br />

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw<br />

huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00.<br />

24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmersteenweg 13c.<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T <strong>08</strong>8-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

info@physicall.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, postbus 12,<br />

1462 ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826,<br />

e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

WBSV-dames bieden Ladiesnight<br />

De damesselectie van WBSV verzorgt op zaterdag<br />

11 maart een Ladiesnight in de Kerckhaen in<br />

Westbeemster. De dames willen een gezellige avond<br />

bieden voor zowel jonge maar ook oudere ladies.<br />

Naast een gezellige avond willen de dames ook geld inzamelen<br />

om een steentje bij te dragen aan de toekomstige<br />

verbouwing/nieuwbouw van het complex. Wat staat de<br />

bezoekers te wachten? Een avond vol plezier en beleving onder<br />

het genot van een hapje en een drankje. Door het deelnemen<br />

aan spellen kan je strijden voor mooie prijzen. Ben je minder<br />

competitief ingesteld? Geen probleem, deze avond kan je<br />

ook je geluk beproeven door loten te kopen en deel te nemen<br />

aan de loterij. Hierbij maak je kans op prachtige prijzen zoals<br />

een overheerlijk Beemsterkaaspakket, je eigen (WBSV) trainingspak,<br />

cadeaubon te besteden bij Han de Vries of een ontspannende<br />

schoonheidsbehandeling. Bovendien maak je ook<br />

kans op een AZ-shirt dat gesigneerd is door gehele selectie! Dit<br />

is slechts een kleine greep uit onze prijzen. Om 22.15 uur wordt<br />

een bijzondere veiling gehouden, met een bekende Beemsterling<br />

als veilingmeester. Een groepje WBSV-dames biedt dan<br />

verschillende diensten aan, zoals auto’s wassen, een avondje<br />

oppassen of taarten bakken. Ben je nog op zoek naar een leuk<br />

uitje voor je team, familie, vrienden of collega’s? Deze avond<br />

kan ook worden geboden op een wedstrijdarrangement voor<br />

vijftien personen voor een thuiswedstrijd naar keuze van FC<br />

Volendam. Lijkt het je leuk om te komen? Kom dan op 11 maart<br />

vanaf 19.30 uur een kijkje nemen in de Kerckhaen. De entree<br />

bedraagt slechts € 3,50 en is inclusief een welkomstdrankje.<br />

Voor alle mannen, niet getreurd, later op de avond zijn jullie<br />

ook welkom om de veiling en de loterij bij te wonen. Houd onze<br />

Facebookpagina WBSV ladiesnight in de gaten voor het laatste<br />

nieuws en verdere informatie.<br />

Je kunt ook altijd een berichtje sturen via de Facebookpagina<br />

of wbsvladiesnight@gmail.com.<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T <strong>08</strong>8-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende<br />

goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Praktijk voor orthomoleculaire therapie Middenbeemster tel:<br />

0299 69<strong>07</strong>12<br />

STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. 0299<br />

683 941 of 06 40 74 37 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster<br />

Voetverzorging en podologie Gerard Kistemaker, Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Bea trixpark 54, 1462 JN Middenbeemster. Tel.<br />

(0299) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45<br />

24 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en<br />

persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen<br />

met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Triton 98, 1443 BM Purmerend, tel.nr. 0299-820397,<br />

beemster@rswp.nl. openingstijden ma. t/m wo. 9.00 - 12.00 uur.<br />

Op do-ochtend van 9.00-12.00 uur kunt u in Wijksteunpunt Middelwijck<br />

terecht met uw vragen op het gebied van Wonen, Welzijn,<br />

Zorg en WonenPlus. Prinses Beatrixpark 54, 1462 JN Middenbeemster,<br />

0299-748032. Meer info: www.rswp.nl<br />

Yogapraktijk de Cirkel voor yoga, meditatie, workshops en consulten.<br />

www.yogapraktijkdecirkel.com 0299-685648/0643425775<br />

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot<br />

22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!<br />

Interesse? Bel met Carla Bleesing 0299 690324. Bezoek de website<br />

voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zondagmarkt 4 september 2016, informatie over aanmelding via<br />

zondagmarkt@hotmail.com. Kraam (tot 11 aug) 55 euro.<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

Colofon<br />

Midwinterkeuring schapen<br />

Op zaterdag 11 februari is er onder grote binnen- en buitenlandse<br />

publieke belangstelling de jaarlijkse midwinterkeuring schapen<br />

gehouden. De kwaliteit van de dieren was van zeer hoog niveau.<br />

De juryleden Henk Damkot en Henk Schuldink wisten de dieren vlot en gemotiveerd<br />

te plaatsen. Na de keuring werden 10 topooien op de veiling gebracht.<br />

Veilingmeester Arjan Bossen wist de dieren vlot aan de man te brengen, ondanks<br />

dat zijn veilinghamer in al zijn enthousiasme afbrak! De ooien wisselden voor<br />

gemiddeld 468 euro per stuk van eigenaar. De uitslag van de keuring:<br />

Oudere rammen: 1A; Kampioen: L.Wassink-Mol/M.Postma; 1B; Reserve<br />

Kampioen J.A.Commandeur /K.Tjepkema/H.Zoetelief<br />

Rammen geboren 2015:1A; Kampioen T.Santema/fokker+I.Altenburg;<br />

1B; C.A.Commandeur; 1A J.F.Hokkeling; 1B Reserve Kampioen W.S.M.Rodenburg<br />

Ooilammeren jeugdrubriek: 1A; G.A.Nuijens; 1B; A.Oomes,<br />

Joke Rodenburg en Ans Reijne beoordeelden de beste voorbrengers. De beker<br />

voor beste voorbrengster ging naar Jasmijn Dekker .<br />

Ooilammeren: 1A; W.S.M.Rodenburg; 1B; G.A.Nuijens; 1A; Kampioen<br />

W.S.M.Rodenburg; 1B; Reserve Kampioen J.F.Hokkeling<br />

Rammen geboren in 2016 met FW1 >109: 1A; R.de Schiffart-Altenburg/<br />

J.H.Roozendaal; 1B; 3943-94697 F. Dekker/L.Gieling<br />

Rammen geboren in 2016: 1A; A.v.Schothorst; 1B; J.v.Bergen/Altenburg-<br />

Zoetelief; 1A; opgesteld bij de beste 5 N.v/d Weij/ I.Voogd; 1B; G.A.Nuijens;<br />

1A; M.Postma; 1B; Schiffart-Altenburg/W.S.M.Rodenburg; 1A; Kampioen<br />

M.v.Boekel/Tjepkema-Zoetelief; 1B; B.van Dorp; 1A; opgesteld bij de beste<br />

5 W.S.M.Rodenburg; 1B G.A.Nuijens; 1A; M.Postma; 1B; opgesteld bij de<br />

beste 5 G.A.Nuijens; 1A; Reserve Kampioen B.Bargerbos/ G.A.Nuijens; 1B;<br />

J.G.M.Oomes/Tjepkema-Zoetelief<br />

Uitslag veiling: 4112-29798 G.A.Nuijens K.Tjepkema, De Waal € 500;<br />

4380-69666 K.Tjepkema Leeftink, Markelo €350; 5249-26030 J.J.Roozendaal<br />

G.A.Nuijens, Burgerbrug €375; 5700-68969 H.J.Zoetelief A.Oomen, Sprundel<br />

€400; 4112-29856 G.A.Nuijens A.Oomen, Sprundel €375;3938-37253<br />

C.A.Commandeur J.Sprangers, Belgie €550; 3982-99049 P.J.Groot K.Tjepkema,<br />

De Waal €500; 4112-29862 G.A.Nuijens Eggering/Veneman, Wierden €575;<br />

3938-37248 C.A.Commandeur J.de Visser, Serooskerke €525; 4380-61629<br />

K.Tjepkema A.Oomen, Sprundel €500.-<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Via de website uiterlijk voor zaterdag.<br />

Of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:<br />

Drogisterij Jonker - Rijperweg 58 - Middenbeemster.<br />

Per post aan: <strong>Binnendijks</strong> - Postbus 61 - 1462 ZH Middenbeemster.<br />

De kopij dient op cd aangeleverd te worden of gedrukt, getypt of<br />

in duidelijk geschreven handschrift.<br />

ADVERTENTIES<br />

Tiny de Lange, telefoon: 0299-681463, e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

REDACTIE: Trees Blokdijk; Geert Heikens<br />

CORRESPONDENTEN: Evalien Brinkman; Daniella Ernsting-Koorn<br />

EINDREDACTIE<br />

Geert Heikens, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Kerkdiensten<br />

26 FEBRUARI<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

10.00 uur oec. dienst in Middelie zr. C.Laros /<br />

ds. T.de Boer Oproep tot: Rust en ruimte.<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

10.00 uur “Keijserkerk” op de drempel van de<br />

40 dagen Ds.N.Schroevers / De Narcis – “het<br />

Paasklokje” mmv. Floor Wittink, & Femke Leek<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur AMOS 4 / Samenzang<br />

1 MAART<br />

R.K. JOANNES DE DOPER<br />

19.00 uur Ps.M.Momot / Herenkoor<br />

5 MAART<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

10.00 uur “De Kapel” eerste zondag 40-dagentijd<br />

Ds N.Schroevers / Feestelijke Zangdienst<br />

mmv. Projectkoor Beemster o.l.v. Joep v/d Oord<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur Ps. M.Momot / Dameskoor<br />

VIERINGEN NICOLAASKERK<br />

25 FEBRUARI<br />

12.00 uur Jongerenviering;<br />

voorganger Pastoor Marcelo<br />

26 FEBRUARI<br />

10.00 uur Eucharistieviering;<br />

Pastor Mariusz Momot; mmv het Pauluskoor<br />

01 MAART<br />

19.30 uur Eucharistieviering;<br />

Pastor Luis Weel; mmv Ars Musica<br />

04 MAART<br />

geen viering<br />

05 MAART<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Mariusz Momot;<br />

mmv van het Pauluskoor<br />

12.00 uur Familieviering;<br />

voorganger Pastoor Marcelo


Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

Lid FOSAG<br />

Bamestraweg 7, 1462 VM Middenbeemster<br />

☎ 0299 681772 Fax: 0299 681774<br />

www.beemsterschilders.nl<br />

Met liefde<br />

voor papier.<br />

Dat je op internet drukwerk kunt bestellen<br />

weten we allemaal. Maar goed drukwerk heeft<br />

aandacht nodig. En die aandacht maakt ons vak<br />

ook zo leuk. Samen met de klant zoeken naar<br />

de juiste vorm. Want het juiste papier, de kleur,<br />

bindwijze en af werking bepalen uiteindelijk<br />

hoe u zich presenteert. Kijk dat heet nou vakmanschap.<br />

Nieuwsgierig? Ga naar www.rijser.nl<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl<br />

SPORTBLESSURE? Voor allerlei<br />

hulp- en oplosmiddelen:<br />

binnendijks<br />

gemist?<br />

Alle oude <strong>Binnendijks</strong><br />

zijn ook terug te lezen op<br />

www.binnendijks.nu<br />

Drogisterij Jonker<br />

Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 68 17 25<br />

Wilt u<br />

adverteren?<br />

Bel vrijblijvend<br />

(0299) 681463 of mail naar<br />

info@binnendijks.nu<br />

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G<br />

Pieter Dekker<br />

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn BEEMSTER<br />

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.377,-<br />

• Iedere uitvaart op maat<br />

• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent!<br />

• Thuisopbaring of in een<br />

uitvaartcentrum naar keuze<br />

• Mogelijkheid tot een kosteloze<br />

voorbespreking<br />

• Transparant<br />

Vraag gratis uw<br />

laatste-wensenmap aan !<br />

Dag en nacht bereikbaar via<br />

0299 - 68 39 45<br />

Bezoek onze site voor alle info en kosten:<br />

www.uitvaartbeemster.nl<br />

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840<br />

Ambachtsweg 5D, 1474 HV Oosthuizen<br />

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties<br />

Zink- en dakwerken, Onderhoud en service<br />

Airconditionings installatie<br />

Ook voor ergonomisch sanitair.<br />

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl<br />

Tel. 0299 401400 Fax 0299 403452<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!