07.03.2017 Views

Barneveld Magazine 4e jaargang nummer 1

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Barneveld</strong><br />

magazine<br />

Editie 1 - 2017<br />

Cor Wiesnekker<br />

Gooische rakker geniet van elk<br />

applaus dat hij krijgt<br />

Een bomvol<br />

trouwthema<br />

> P. 22 - 39<br />

Koken met Albert<br />

Heijn Voorthuizen<br />

> P. 41 - 42


Voorwoord<br />

2017 is nog maar net begonnen, maar er zijn alweer heel veel<br />

nieuwe initiatieven op gang gekomen in de gemeente <strong>Barneveld</strong>.<br />

Zoals de nieuwe website van het energieloket van de gemeente<br />

<strong>Barneveld</strong>: www.energieloketbarneveld.nl<br />

Dat is hét startpunt voor alle <strong>Barneveld</strong>se inwoners en ondernemers die willen weten hoe<br />

ze zelf energie kunnen besparen en verduurzamen. Innovatie en duurzaamheid wordt een<br />

steeds belangrijke pijler voor ondernemers, maar ook voor inwoners van de gemeente<br />

<strong>Barneveld</strong>. Ook de nieuwe woningen die gebouwd gaan worden in de gemeente <strong>Barneveld</strong><br />

zullen hier aan onderhevig zijn. Onlangs kondigde de gemeente aan dat zij in de periode van<br />

2020-2030 de nieuwe woonwijk <strong>Barneveld</strong>-Noord gaan ontwikkelen, een nieuwe wijk die<br />

straks 1500 woningen zal tellen.<br />

Ook het <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> is vernieuwd. Wanneer u het blad in handen heeft, dan valt als<br />

eerste het nieuwe formaat op, net iets breder dan A4. De nietjes uit het blad zijn verdwenen<br />

en het blad is garenloos gebrocheerd. Tevens heeft het een andere kaft en binnenwerk<br />

gekregen. Naast de uitstraling wordt ook aan de binnenkant van het blad gewerkt. De gehele<br />

lay-out is opgefrist! Daarnaast zullen we komend jaar meer thema’s uit gaan lichten: zo leest<br />

u in deze editie veel over zorg, wonen, automotive en hebben we een prachtig trouwthema!<br />

Binnen het trouwthema is ook de make-over geplaatst. Dit keer verzorgen we dus een<br />

make-over voor bezoekers aan een bruiloft. Ook zullen we elk kwartaal in samenwerking met<br />

Albert Heijn Voorthuizen een recept in ons magazine presenteren. Dit recept kan nagemaakt<br />

worden aan de hand van het artikel in het blad. Maar er verschijnt ook elk kwartaal een<br />

filmpje op de website www.barneveld360.nl en de Facebookpagina van Albert Heijn<br />

Voorthuizen zodat u het recept ook thuis makkelijk stapsgewijs klaar kunt maken.<br />

Vorig jaar kondigen we al aan om een eigen mascotte te laten ontwerpen door kinderen<br />

uit de gemeente <strong>Barneveld</strong>, hier is massaal op gereageerd! De gekozen ontwerpen<br />

worden verder in het blad uitgelicht door middel van een interview met de makers van de<br />

genomineerde mascotte’s. De keuze voor de mascotte laten we uiteraard voor een groot<br />

deel aan onze lezers over. We hopen dan ook dat u de moeite wilt nemen om uw stem uit te<br />

brengen. Kortom, de trend van vernieuwing pakken we ook in het <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> op.<br />

Colofon<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> is een uitgave<br />

van Stefan de Vogel en Twenty Four<br />

Webvertising B.V.<br />

Contact<br />

Tel. 058 - 30 30 112<br />

magazine@24webvertising.nl<br />

Eindredactie<br />

Twenty Four Webvertising BV<br />

Verkoop<br />

Twenty Four Webvertising BV<br />

Vormgeving<br />

Jort van der Heide<br />

Tom Wegeling<br />

Fotografie<br />

Johan van Omme<br />

Oplage<br />

23.500 exemplaren huis aan huis in de<br />

gemeente<strong>Barneveld</strong><br />

Druk<br />

Grafistar<br />

Verspreiding<br />

Joh. Van de Kamp B.V<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 3


Inhoudsopgave<br />

Vraag het de<br />

specialist<br />

Nieuwe mascotte <strong>Barneveld</strong><br />

Welk ontwerp komt als winnaar uit de bus?<br />

8-9<br />

Trouwthema<br />

Een special met alles over trouwen in <strong>Barneveld</strong> e.o.<br />

22-39<br />

Braun Notaris & NeboPlus<br />

Columns<br />

11<br />

Automotive<br />

Met de nieuwste auto’s en onderhoudsmethoden.<br />

21-39<br />

Visit Voorthuizen<br />

“We willen de leukste dorpskern van de Veluwe zijn”<br />

Medifit <strong>Barneveld</strong> 19<br />

45<br />

Woonthema<br />

Trends & tips op het gebied van wonen en leven.<br />

58-81 Post advocaten<br />

65<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 5


‘We willen met zijn allen een<br />

aantrekkelijk winkelklimaat regelen’<br />

Yvette Woestenenk en Sander van den Brink vormen sinds 1 januari het nieuwe managementteam<br />

van de <strong>Barneveld</strong>se Middenstandsvereniging (BMV). De <strong>Barneveld</strong>ers willen hun talenten en kwaliteiten<br />

inzetten om de ondernemers te verbinden en nog meer bezoekers naar <strong>Barneveld</strong> te trekken.<br />

Woestenenk en Van den Brink nemen het<br />

management over van Karelien Druijff die<br />

maar liefst zeven jaar de centrummanager<br />

was van de BMV. De eerste maanden van<br />

hun nieuwe klus oriënteren de twee zich<br />

nog vooral vertelt Woestenenk, werkzaam<br />

als purser voor de KLM en actief met haar<br />

evenementenbureau YventZ. “We zijn<br />

op dit moment in kaart aan het brengen<br />

wat er allemaal al is in <strong>Barneveld</strong>, hoe de<br />

netwerken liggen, welke afspraken er zijn<br />

en wat de ervaringen en wensen zijn van<br />

alle spelers (winkeliers, ondernemers,<br />

gemeente en winkelpubliek). We hoeven<br />

niet het ei opnieuw uit te vinden. Wat in<br />

het verleden niet heeft gewerkt, gaan we<br />

niet herhalen. Wel kijken we of ideeën<br />

van vroeger in een ander licht misschien<br />

wel gaan werken. Dan moet je concreet<br />

denken aan openingstijden, koopavonden,<br />

weekevenementen, zaterdagevenementen<br />

en timing van evenementen.”<br />

Het team zet in op verbinding. Volgens<br />

Van den Brink - mede-eigenaar van<br />

marketingbureau Code Blauw dat<br />

bedrijven helpt op te vallen - gaat de<br />

samenwerking tussen verschillende<br />

winkels en bedrijven goed, maar is er<br />

daarin nog winst te behalen. “De tendens<br />

is dat ondernemers vooral aan hun eigen<br />

winkel denken. Maar je kunt andere<br />

winkels er nog meer bij betrekken. Als<br />

schoenenwinkel kan je klanten die bij<br />

jou schoenen kopen verwijzen naar<br />

een kledingwinkel voor een passende<br />

broek. Zo zet je zonder al te veel moeite<br />

een samenwerking op. Samen zijn we<br />

<strong>Barneveld</strong>.”<br />

De kersverse centrummanagers zijn<br />

enthousiast over het winkelcentrum van<br />

<strong>Barneveld</strong>. Woestenenk: “Het is grappig,<br />

maar na al die jaren vliegen heb ik onder<br />

andere vele winkels over de hele wereld<br />

mogen bezoeken en winkel ik nog altijd<br />

gewoon graag in <strong>Barneveld</strong>. Dat zegt<br />

genoeg. Het centrum biedt veelzijdigheid,<br />

kwaliteit en service. Er is een persoonlijke<br />

en hartelijke gastvrijheid hier. Je hebt<br />

het gevoel dat je de mensen kent. Die<br />

gun je wat.” Van den Brink vult aan: “Het<br />

dorp organiseert goede evenementen.<br />

Er heerst een saamhorigheidsgevoel;<br />

het is leuk om naar het centrum te gaan.<br />

Het is een sociale ontmoetingsplek waar<br />

je een praatje maakt met de winkeliers<br />

en bekenden tegenkomt. <strong>Barneveld</strong><br />

heeft een uitgebreid winkelaanbod<br />

van zowel kleine, lokale winkels als<br />

grote merken en trekt zo inwoners en<br />

bezoekers uit de rest van het land.”<br />

Er is dus een goede basis, menen de<br />

Yvette en Sander. De infrastructuur<br />

staat en de gunfactor is hoog. Door nog<br />

meer in te zetten op samenwerking en<br />

verbinding wil het managementteam<br />

het <strong>Barneveld</strong>se centrum nog meer op<br />

de kaart zetten. “We denken groot”,<br />

verduidelijkt Woestenenk. “De bedoeling<br />

is om leuke activiteiten te organiseren<br />

voor het publiek die ervoor zorgen dat er<br />

meer mensen komen naar het centrum.<br />

Samenwerking is daarbij het sleutelwoord.<br />

We willen ondernemers een kapstop<br />

bieden om hun eigen creativiteit en<br />

kwaliteiten te versterken.” Van den Brink:<br />

“We denken in mogelijkheden en focussen<br />

ons niet op wat niet kan. We willen<br />

uitbouwen op de basis die er ligt. Met<br />

input van ondernemers richten we ons<br />

positief op de toekomst.”<br />

www.barneveldcentrum.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 7


Ontwerp van Janieke<br />

Kinderen door<br />

het dolle heen<br />

na nominatie<br />

mascotte<br />

wedstrijd<br />

Sarah van Wessel (11 jaar), Janieke de Jong (9 jaar)<br />

en Casper van Bommel (10 jaar) zijn de drie genomineerden<br />

van de ontwerpwedstrijd voor de<br />

mascotte van <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>. Zij ontwierpen<br />

drie vrolijke mascottes. Een van de ontwerpen<br />

zal uitgekozen worden en door Mars 3D<br />

nagemaakt worden. De bedenker mag met zijn of<br />

haar familie een weekendje naar De Efteling.<br />

> Ontwerp van Sarah<br />

Het zal een lastige keuze worden voor de jury en de lezers van<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> om een winnaar aan te wijzen. De drie<br />

ontwerpen van Sarah, Janieke en Casper zorgen voor een brede<br />

glimlach op je gezicht en hebben ook nog iets te vertellen over<br />

<strong>Barneveld</strong> en haar omgeving. Sarah knutselde een pauw in elkaar.<br />

De pauw kijkt je vrolijk aan. Het is een stoere pauw met een blauw<br />

verenkuif op zijn hoofdje. “Het is een ‘Trots op <strong>Barneveld</strong>-pauw’.”<br />

De 11-jarige leerling van de Koningin Julianaschool is trots en blij om<br />

in <strong>Barneveld</strong> te wonen: ‘zo trots als een pauw’. “Ik vind het heel leuk<br />

om hier te wonen. Ik rijd paard en voor mijn huis is een weiland met<br />

een paard. Hij heet Milano en ik verzorg hem. <strong>Barneveld</strong> is ook een<br />

dorp waar je lekker kan winkelen en het heeft een grote bibliotheek<br />

waar ik kan lezen.”<br />

> Ontwerp van Casper<br />

Piepschuim<br />

Elke genomineerde woont in de gemeente <strong>Barneveld</strong>. Janieke woont<br />

in Kootwijkerbroek en Casper in Voorthuizen. Janieke vindt het<br />

belangrijk dat kinderen gezond leven en bedacht ‘Spruitje’. “Als je<br />

gezond eet, word je niet zo snel te dik.” Ze hoorde van haar moeder<br />

dat er een ontwerpwedstrijd was voor een mascotte en wist wel een<br />

poppetje. “Ik had op school al een knutselwerkje gemaakt: een bol van<br />

piepschuim waar je met een stokje crêpepapier in moest drukken.”<br />

8 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Spruitje woont samen met zijn vriendinnetje Spruitvrouw. In<br />

Kootwijkerbroek gaat Janieke graag naar dorpshuis De Essenburcht<br />

om bijvoorbeeld pannenkoeken te eten. Casper heeft goed nagedacht<br />

over de geschiedenis en cultuur van <strong>Barneveld</strong> bij het bedenken van<br />

zijn ontwerp ‘Ridder Jantje’. Jantje is een kippenridder en heeft zo<br />

dus raakvlakken met de bekende pluimveeteelt in <strong>Barneveld</strong> en met<br />

de <strong>Barneveld</strong>se historische figuur Jan van Schaffelaar. “Hij is heel<br />

slim, kan goed vechten, aardig en behulpzaam.” In zijn woonplaats<br />

Voorthuizen voelt hij zich goed thuis. “Het is hier niet zo druk,<br />

waardoor je lekker op straat kan spelen.”<br />

Juf laten schrikken<br />

De kinderen knutselen graag. Sarah: “Als je zelf iets bedenkt is dat<br />

leuker en mooier dan dat je iets koopt. Ik houd van tekenen en<br />

knutselen. Je kunt doen wat zelf wil.” Janieke knutselt ook vaak en gaat<br />

dan soms naar een knutselmiddag in De Essenburcht. Casper laat zijn<br />

juf op school soms schrikken. “Op school was er een expositie van<br />

3d-dingen die ik had gemaakt. De juf vond het veel te eng.” Casper wil<br />

misschien striptekenaar worden, maar is daar nog niet zeker van.<br />

In het interview met de redacteur zijn ze een beetje verlegen. Het<br />

is dan ook spannend als een journalist je allerlei lastige vragen<br />

stelt. Maar de genomineerden zijn best stoer. Sarah vertelde<br />

al dat ze een paard verzorgt, maar ook Casper en Janieke doen<br />

stoere dingen. Janieke is een goede voetballer bij VV Stroe en<br />

Casper doet aan freerunnen. “Dat is een sport waarbij je salto’s<br />

maakt van muurtjes en over paaltjes springt. Je moet er wel<br />

lenig voor zijn.”<br />

De drie genomineerden vertellen rustig over hun mascotte,<br />

maar toen ze hoorden dat ze kans maakten op een weekendje<br />

Efteling waren ze een stuk drukker. Casper sprong in de lucht<br />

en liep een rondje door de kamer, Janieke was helemaal door<br />

het dolle heen en vertelde het gelijk aan haar broer toen hij<br />

thuiskwam van school en Sarah zei ‘yes!’ en sprong een gat in<br />

de lucht. Natuurlijk willen ze het liefst winnen, maar ze zijn al<br />

heel erg trots dat ze bij de beste drie genomineerden zitten. In<br />

het mei<strong>nummer</strong> van <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> zal de grote winnaar<br />

bekend worden gemaakt. Mars 3D zal dan van het winnende<br />

ontwerp een 3D-beeldje maken.<br />

Kies de mooiste<br />

mascotte en win een<br />

weekend naar de<br />

Efteling!<br />

Je kunt nu stemmen op de genomineerden voor de<br />

mascottewedstrijd. Door jouw stem uit te brengen op 1 van de<br />

ontwerpen van de 3 genomineerden, kunt je er mede voor zorgen<br />

dat jouw ontwerp straks de nieuwe mascotte wordt van het<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>. De winnaar van de mascottewedstrijd wordt<br />

betrokken bij het hele proces om de mascotte tot leven te wekken,<br />

dit wordt gedaan door het bedrijf Mars 3D. Daarnaast gaat de<br />

winnaar ervandoor met een weekend naar de Efteling voor zijn of<br />

haar gezin.<br />

Hoe gaat het stemmen in zijn werk?<br />

Er zijn 2 jury’s: een publieksjury en een vakjury. Beiden<br />

bepalen voor 50% wie er wint. Alle publiekstemmen van de 3<br />

genomineerden worden opgeteld. Stel, er wordt totaal 500 x<br />

gestemd. Dan heeft uiteindelijk de vakjury 500 punten in totaal<br />

te verdelen. Aangezien er 4 personen in de vakjury zitten, hebben<br />

zij per persoon uiteindelijk 125 punten te verdelen over de 3<br />

genomineerden. Zo wordt uiteindelijk bepaald welk ontwerp wint!<br />

Stemmen kan tot en met 5 april 2017 via de website www.<br />

barneveld360.nl. Vanaf 22 maart 2017 is hier een stemmodule<br />

te vinden. U kunt ook per post uw stem kenbaar maken, knip<br />

onderstaande bon uit het magazine en stuur deze voor 6 april 2017<br />

op naar:<br />

Mars3D Visuele Communicatie<br />

Veluweweg 22<br />

3774 BM Kootwijkerbroek<br />

De uitslag wordt eind april bekend gemaakt op de website van het<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> te weten: www.barneveld360.nl<br />

Mijn stem gaat uit naar<br />

‘Spruitje’ van Janieke<br />

De pauw van Sarah<br />

‘Ridder Jante’ van Casper<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 9


Vraag het de specialist<br />

Braun Notaris <strong>Barneveld</strong><br />

“Mijn moeder heeft financiële problemen en is ernstig ziek. Er is<br />

een eigen woning en een hypotheek. Ik ben bang dat de overwaarde<br />

van de woning verdwijnt in de schulden en dat er dan nog schulden<br />

zullen overblijven. Als zij komt te overlijden erf ik dan de schulden?<br />

Kan ik daar iets aan doen?”<br />

Op het moment dat een nalatenschap openvalt door overlijden treden<br />

de erfgenamen in de plaats van de overledene. In verband met de<br />

afwikkeling van de nalatenschap heeft u als erfgenaam de volgende<br />

keuzemogelijkheden:<br />

het zuiver aanvaarden van de nalatenschap:<br />

Dit houdt in dat u gerechtigd bent tot het saldo van de nalatenschap;<br />

anderzijds kunnen eventuele schuldeisers zich verhalen op uw eigen<br />

vermogen indien de bezittingen van de nalatenschap niet voldoende zijn<br />

om die schulden te betalen.<br />

het verwerpen van de nalatenschap:<br />

Indien u niets uit de nalatenschap wilt verkrijgen of u zeker weet dat<br />

het saldo van de nalatenschap negatief is, kunt u er ook voor kiezen de<br />

nalatenschap te verwerpen. Verwerping van een nalatenschap houdt in<br />

dat u geen rechten meer kunt ontlenen aan uw erfgenaamschap en dat u<br />

ook niet verplicht kunt worden eventuele schulden van de nalatenschap<br />

uit uw eigen vermogen te voldoen. Het gevolg van het verwerpen van de<br />

nalatenschap is dat -als u kinderen heeft- uw kinderen op grond van de<br />

wet in uw plaats treden als erfgenamen.<br />

het beneficiair aanvaarden van de<br />

nalatenschap:<br />

Een derde mogelijkheid is het ‘beneficiair<br />

aanvaarden’ van de nalatenschap. Na<br />

beneficiaire aanvaarding bent u niet verplicht om uit uw eigen vermogen<br />

de schulden te betalen, maar heeft u wel recht op een deel van de<br />

nalatenschap indien het saldo van de nalatenschap positief is. Een<br />

beneficiair aanvaarde nalatenschap moet volgens een aantal wettelijk<br />

voorgeschreven regels en eventueel in overleg met de Kantonrechter<br />

worden afgewikkeld.<br />

U hoeft dus niet voor schulden van een nalatenschap op te draaien als u<br />

tijdig na het overlijden de juiste keuze maakt. U dient wel direct duidelijk<br />

te maken welke keuze u heeft gemaakt in de nalatenschap. Als u niet<br />

expliciet kiest en gaat afwikkelen en later bedenkt dat u wilt verwerpen of<br />

beneficiair aanvaarden dan kan dat vaak niet meer.<br />

Voor meer informatie bij het afwikkelen van een nalatenschap kunt u<br />

contact met ons opnemen.<br />

> Braun Notaris <strong>Barneveld</strong><br />

Torenplein 3, 3772 CX <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 205300<br />

Neboplus, wonen en zorg<br />

Mijn moeder moet op korte termijn haar zelfstandige woning<br />

verlaten omdat zij het zelf niet meer kan, ook niet met thuiszorg.<br />

Wij (de kinderen) helpen haar maar dat is niet meer voldoende.<br />

Wat moet ik/zij doen om haar in een verzorgingstehuis te laten<br />

plaatsen ? Is dat overal hetzelfde of verschilt dat per organisatie?<br />

U spreekt over het wonen in een verzorgingshuis. Het wonen in een<br />

woonzorgcentrum zonder indicatie is niet meer mogelijk. Tenzij u in<br />

aanmerking komt voor een aanleunwoning. Wanneer u een geldige<br />

indicatie heeft voor persoonlijke verzorging of verpleging kunt u zich<br />

inschrijven op de wachtlijst voor een aanleunwoning binnen Neboplus.<br />

Voor deze woningen is momenteel een wachtlijst aanwezig.<br />

De verschillen tussen een verzorgingshuis en een verpleeghuis<br />

worden steeds kleiner. Daarom spreken wij als Neboplus over een<br />

woonzorgcentrum. Voor het wonen in Neboplus is er een indicatie<br />

nodig voor thuiszorg of een WLZ (Wet Langdurige Zorg)indicatie.<br />

Een WLZ-indicatie vraagt u aan, samen of in overleg, met de<br />

wijkverpleegkundige bij het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg). Vanuit<br />

het CIZ wordt een zorgprofiel afgegeven. Met dit zorgprofiel heeft u de<br />

toegang tot het wonen in een verzorgings- of<br />

verpleeghuis. Wij adviseren u wanneer dit<br />

tot de mogelijkheden behoort om vooraf te<br />

oriënteren welk verzorgings-/verpleeghuis<br />

uw voorkeur heeft, en of dit passend is bij de<br />

zorgvraag van uw moeder. Binnen Neboplus<br />

bestaat de mogelijkheid met een thuiszorgindicatie<br />

op de wachtlijst te staan, maar dit verschilt per organisatie.<br />

Graag nodigen wij u uit contact op te nemen met een van onze<br />

ouderenadviseurs, Gerda Huzen of Betty Groot Boerle, zodat zij in<br />

een persoonlijk gesprek uw vragen kunnen beantwoorden. U bent<br />

natuurlijk ook welkom aan de Johan de Wittlaan 12 om een kijkje te<br />

komen nemen en de sfeer te proeven.<br />

Gerda Huzen, ouderenadviseur<br />

> Neboplus, wonen en zorg<br />

Johan de Wittlaan 12, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 411811<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 11


Podocentrum <strong>Barneveld</strong> wordt<br />

Podozorg <strong>Barneveld</strong><br />

Het is inmiddels ruim 35 jaar geleden dat Herman van Dasselaar op de orthopedische schoenmakerij<br />

van een revalidatie instituut zijn loopbaan begon. Sindsdien heeft hij duizenden paren steunzolen,<br />

therapiezolen en supplementen vervaardigd.<br />

ZORG<br />

Sinds 1998 is hij gevestigd in <strong>Barneveld</strong><br />

en de praktijk is inmiddels uitgegroeid<br />

tot een gespecialiseerd Podocentrum<br />

met meerdere vestigingen in o.a.<br />

Zeewolde, Wageningen, Harskamp,<br />

Garderen en Sassenheim.<br />

In de afgelopen jaren is er veel<br />

veranderd. Podologie is een jong beroep,<br />

waarbij visie, technieken en kennis in<br />

rap tempo veranderen. Om deze redenen<br />

hebben wij besloten om ons aan te<br />

sluiten bij Podozorg Nederland. Podozorg<br />

is al jarenlang toonaangevend als het<br />

gaat om research en development en<br />

continu bezig met de nieuwste kennis<br />

vergaren en het meten van de kwaliteit<br />

van de geboden zorg.<br />

Door permanente educatie zijn wij<br />

voorzien van de nieuwste kennis en<br />

ontwikkelingen in de branche. In de<br />

praktijk kunnen we de voeten 2D en<br />

3D scannen en kunnen we de meeste<br />

zolen door de computer machinaal<br />

laten vervaardigen. Als het niet door<br />

de machine gemaakt kan worden, dan<br />

maken wij de zolen handmatig, een<br />

techniek waar ons bedrijf al jarenlang<br />

door uitblinkt. Door de samenwerking<br />

met Podozorg blijft er meer tijd over<br />

voor andere zaken - zoals bijvoorbeeld<br />

de website - omdat het bedrijf inmiddels<br />

is uitgegroeid naar 8 praktijken.<br />

De praktijk is niet alleen gespecialiseerd<br />

in Registerpodologie, Podoposturaletherapie,maar<br />

ook in orthopedische<br />

schoenaanpassingen, verhogingen en<br />

reparatie van orthopedische schoenen en<br />

MSU-Echografie. Zoon Peter is behalve<br />

Registerpodoloog ook MSU-echografist.<br />

Dit betekend dat hij d.m.v. echografisch<br />

onderzoek in de voet en enkel kan kijken.<br />

Echografie is een krachtig hulpmiddel om<br />

vaak tot een betere diagnose te komen<br />

en nog belangrijker, vaker de klacht te<br />

achterhalen.<br />

Veel voorkomende klachten die<br />

wij behandelen zijn o.a. hielspoor,<br />

achillespees-problemen, heup-, knie-,<br />

rug-, en uiteraard voetklachten. Na een<br />

uitgebreid intake gesprek, onderzoek<br />

en voet-scan volgt een specifiek<br />

behandelplan, waar soms meerdere<br />

disciplines bij betrokken worden. Er zijn<br />

verschillende samenwerkings verbanden<br />

met o.a. de huisarts, fysiotherapeut,<br />

chiropractor, specialistische<br />

schoenwinkels en orthopedisch<br />

schoentechnicus.Veel zorginstellingen<br />

weten de weg naar de praktijk al jaren te<br />

vinden.<br />

Wij staan ingeschreven in het<br />

kwaliteitsregister van stichting LOOP.<br />

Daarmee voldoen wij aan de eisen die<br />

door de zorgverzekeraars gesteld zijn<br />

om voor vergoeding in aanmerking te<br />

komen. Podologie is vrij toegankelijke<br />

zorg,u heeft geen verwijs van de huisarts<br />

nodig. Behandeling vindt plaats volgens<br />

afspraak. Wij hanteren korte wachttijden<br />

en ook kunt u bij ons in de avonduren<br />

terecht.<br />

Voor informatie en het maken van een<br />

afspraak kunt u bellen met; 0342-415007,<br />

of met ons centrale telefoon<strong>nummer</strong>;<br />

036-5222627. Voor verdere informatie<br />

kunt u terecht op: www.podozorgbarneveld.nl<br />

> Podozorg <strong>Barneveld</strong><br />

Catharijnesteeg 18, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 415 007<br />

barneveld@podozorg.nl<br />

www.podozorg-barneveld.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 13


ZORG<br />

Voor ouders met vragen<br />

over opgroeien, opvoeden<br />

en gezinsondersteuning<br />

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) <strong>Barneveld</strong> is hét<br />

adres voor ouders met vragen over opgroeien, opvoeden en<br />

gezinsondersteuning. Het CJG <strong>Barneveld</strong> is vrij toegankelijk;<br />

dat betekent dat iedereen, zonder verwijzing van gemeente of<br />

huisarts, bij het CJG terecht kan voor deskundig advies.<br />

Het CJG <strong>Barneveld</strong> helpt u graag!<br />

Soms zijn er vragen waar u het antwoord niet<br />

(of niet meer) op weet. Het CJG is dan hét<br />

adres waar u terecht kunt. Het CJG <strong>Barneveld</strong><br />

is er voor gezinnen en kinderen van -9<br />

maanden tot 18 jaar.<br />

Wat doet het CJG <strong>Barneveld</strong>?<br />

• We verzorgen, in de eerste plaats, (opvoed)<br />

cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten.<br />

Op de website www.cjgbarneveld.nl vindt u<br />

een actueel cursusoverzicht van ons aanbod.<br />

• Wilt u een eenmalig adviesgesprek of<br />

wilt u begeleiding thuis? U heeft daarvoor<br />

geen verwijzing van huisarts of gemeente<br />

nodig. Iedere dag (met uitzondering van de<br />

schoolvakanties) is er een inloopspreekuur<br />

van 9 tot 12 uur in het CJG aan de<br />

Bouwheerstraat 52. Kom gerust langs. U kunt<br />

natuurlijk ook van tevoren bellen om een<br />

afspraak te maken voor dit spreekuur.<br />

• U kunt ook via school te maken krijgen met<br />

het CJG. Op iedere school in de gemeente<br />

<strong>Barneveld</strong> werken een school maatschappelijk<br />

werker en een jeugdverpleegkundige.<br />

• Soms is het aanbod van het CJG<br />

niet toereikend voor uw situatie. We<br />

overleggen dan met u hoe de gemeentelijke<br />

gespreksvoerders kunnen worden<br />

ingeschakeld, zodat u de juiste hulp krijgt.<br />

Het CJG <strong>Barneveld</strong> werkt met professionele<br />

hulpverleners, maar soms kan het nuttig<br />

of nodig zijn om uw directe omgeving<br />

of netwerk (buren, familie of vrienden)<br />

te betrekken als zij een bijdrage kunnen<br />

leveren aan het oplossen van uw probleem<br />

en/of vragen. Het CJG wil u in ieder geval<br />

helpen om zelf uw problemen op te lossen.<br />

Hulpverleners van het CJG coachen en<br />

ondersteunen u.<br />

Voor wie?<br />

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)<br />

<strong>Barneveld</strong> is er voor<br />

• alle kinderen en jongeren van -9 maanden<br />

tot 18 jaar,<br />

• hun ouders/verzorgers, buren en<br />

familieleden met vragen over opgroeien en<br />

opvoeden en gezinsondersteuning.<br />

• Het CJG <strong>Barneveld</strong> is hét adres voor<br />

iedereen met vragen over opgroeien,<br />

opvoeden en voor gezinsondersteuning.<br />

• Het CJG <strong>Barneveld</strong> is vrij toegankelijk;<br />

dat betekent dat u zonder verwijzing van<br />

gemeente of huisarts bij ons terecht kunt<br />

voor deskundig advies.<br />

Openingstijden<br />

Maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00<br />

uur. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week<br />

terecht op onze website. Inloopspreekuur,<br />

iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur<br />

met uitzondering van de schoolvakanties.<br />

> CJG <strong>Barneveld</strong><br />

Bouwheerstraat 52, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 414 816<br />

info@cjgbarneveld.nl<br />

www.cjgbarneveld.nl<br />

Twitter @CJG<strong>Barneveld</strong><br />

Facebook.com/cjg0342<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 15


Werken met een<br />

verstandelijke beperking<br />

ZORG<br />

Werk is een belangrijk onderdeel in het leven, dat geldt niet<br />

minder voor mensen met een verstandelijke beperking. Stichting<br />

De Rozelaar stoomt geïnteresseerde cliënten klaar voor een baan<br />

in de maatschappij.<br />

Mensen met een verstandelijke beperking<br />

kunnen wel degelijk meedraaien in de<br />

maatschappij, stelt Edwin Gorissen,<br />

jobcoach bij Stichting De Rozelaar. “Het<br />

vergroot niet alleen de leefwereld van de<br />

cliënt, maar het levert ook veel op voor de<br />

werkgever. Het is echt een win-winsituatie.<br />

We beginnen om samen met de cliënt te<br />

kijken naar zijn wensen en mogelijkheden.<br />

Vervolgens zoek ik een werkplek in<br />

<strong>Barneveld</strong> en omgeving, waar hij het beste<br />

uit zichzelf kan halen.”<br />

Om optimaal te ervaren hoe het is om te<br />

werken, heeft Stichting De Rozelaar een<br />

unieke training opgezet bij lunchroom De<br />

Rozerie. Hier gaat de cliënt gericht aan<br />

de slag met vaardigheden om ervaring<br />

op te doen. Na deze trainingstage van<br />

anderhalf jaar kan hij doorstromen naar een<br />

werkplek.”<br />

“Veel <strong>Barneveld</strong>se bedrijven zijn bereid<br />

om mee te denken”, merkt Gorissen, die<br />

als begeleider en aanspreekpunt blijft<br />

fungeren. “De inzet is dat het waardevol<br />

is voor beide partijen. De werkgever moet<br />

er ook baat bij hebben. Voor de cliënt<br />

is het belangrijk om mee te doen in de<br />

maatschappij. Je nuttig voelen is voor ieder<br />

mens belangrijk, of je nu een beperking<br />

hebt of niet.”<br />

Kijk voor meer informatie op de website<br />

van Stichting De Rozelaar.<br />

> Stichting De Rozelaar<br />

Rozenstraat 9, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 413 334<br />

www.rozelaar.nl<br />

Blitz by Eye<br />

Wish in beeld<br />

Een stap verder gaan voor de<br />

klant, dat is waarvoor Blitz<br />

by Eye Wish Opticiens in<br />

<strong>Barneveld</strong> staat. “Kwaliteit staat<br />

bij ons hoog in het vaandel en<br />

met een enthousiast team doen<br />

we alles eraan om de juiste bril<br />

te vinden die bij u past.”<br />

Hoewel de naam Eye Wish nieuw is in het<br />

<strong>Barneveld</strong>se straatbeeld, tref je als je de<br />

winkel binnenloopt de vertrouwde gezichten<br />

van Blitz Optiek. Eind 2016 heeft Blitz Optiek<br />

in Eye Wish de ideale partner gezien om de<br />

zaak over te nemen.<br />

“Eye Wish hanteert dezelfde werkwijze als<br />

Blitz Optiek,” aldus bedrijfsleider Jeroen<br />

Noorman, “en dat betekent dat kwaliteit en<br />

aandacht voor de klant bij ons centraal staan.<br />

Ons team, bestaand uit deskundige opticiens,<br />

contactlensspecialisten en een optometrist,<br />

heeft oog voor de klant en neemt de tijd<br />

voor onderzoek en een goed advies. Dat<br />

onderscheid ons. Vind je het bijvoorbeeld<br />

lastig om de juiste bril te zoeken die past<br />

bij je gezicht en weet je niet goed waarop je<br />

moet letten, dan biedt een stylist uitkomst<br />

om het perfecte model te vinden.”<br />

Nieuw is dat Eye Wish de collectie van de<br />

winkel heeft uitgebreid. “We verrijken de<br />

kwaliteitscollectie van Blitz met mooie<br />

merken van grote modehuizen. Zo vind je bij<br />

ons de nieuwste modellen en laatste trends<br />

op het gebied van brillen en zonnebrillen.<br />

Daarnaast bieden we een private label<br />

collectie met creatieve designs en<br />

innoverende materialen.”<br />

> Blitz by Eye Wish<br />

Langstraat 68, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 413 421<br />

fil921@eyewish.nl<br />

www.eyewish.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 17


“Uw<br />

COLUMN<br />

beweging is<br />

onze zorg”<br />

Ook voor Medifit was 2016 een bevlogen jaar.<br />

Met de beruchte behandelindex, nieuwe<br />

samenwerkingen met andere zorgprofessionals,<br />

sponsoring bij meerdere lokale sportclubs, het<br />

lanceren van een nieuwe app en de nieuwbouw<br />

aan de Churchillstraat hebben we ons geen<br />

moment verveeld. Ook 2017 belooft weer een<br />

prachtig jaar te worden.<br />

De behandelindex heeft ons misschien wel het meeste bezig<br />

gehouden. De zorgverzekeraars CZ, VGZ en Zilveren Kruis<br />

spelen hierin een dubieuze rol. Onze patiënten krijgen een x<br />

aantal behandelingen beloofd, terwijl de verzekeraars achter<br />

de schermen dat aantal weer proberen in te perken. En dat is<br />

voor ons onmogelijk om aan onze patiënten uit te leggen: de<br />

behandelindex voelde als een mes in de rug.<br />

Het protest tegen de behandelindex kreeg gelukkig veel<br />

aandacht, op televisie en in de grote dagbladen. De landelijke<br />

petitie, die massaal is getekend door ruim 40.000 mensen,<br />

is inmiddels ingeleverd bij de Tweede Kamer. Wij hopen dat<br />

hiermee de invloed van zorgverzekeraars wordt teruggebracht<br />

tot waar hij hoort: inkoop van zorg, zonder enige bemoeienis met<br />

de medische kennis en ervaring van zorgverleners.<br />

Ook hebben we samen met Eeterij De Hebberd en<br />

sportspeciaalzaak Nummer 12 de handen ineengeslagen om vier<br />

lokale sportteams te sponsoren. SDVB JO19-4, VVOP 3, MHCB<br />

Dames 1 en VVB Dames 1 zijn de teams die schitteren in hun<br />

nieuwe, gesponsorde kleding. Een bewuste keuze: als bedrijf<br />

staan we graag midden in de samenleving. Met het sponsoren<br />

van sportteams hopen we sporten te stimuleren. En door<br />

verschillende verenigingen te sponsoren, zijn we voor een breed<br />

publiek toegankelijk.<br />

Over breed toegankelijk gesproken: met onze nieuwe app de<br />

Blessurechecker, kunt u na het beantwoorden van vijf vragen,<br />

zelf thuis de blessure behandelen. Maar u kunt eventueel ook<br />

direct medische hulp inroepen of contact zoeken met een<br />

fysiotherapeut van Medifit. En Medifit is nu ook bereikbaar<br />

via WhatsApp, zodat u gelijk vragen kunt stellen aan de<br />

fysiotherapeut. We verwachten dat deze trends in zelfvoorziening<br />

en eHealth zich ook in 2017 verder zullen doorzetten.<br />

En onze eigen plannen voor 2017? Misschien wel nog meer<br />

specialisaties. Meer innovatieve behandelingen. Of het eigen<br />

netwerk van medisch specialisten verbreden om daardoor<br />

mogelijk meer samenwerkingen te starten. De toekomst zal het<br />

uitwijzen. Wij kijken uit naar een nieuw jaar!<br />

Maar er zijn ook leuke ontwikkelingen: op de oude plek van<br />

Apotheek <strong>Barneveld</strong> aan de Churchillstraat in <strong>Barneveld</strong><br />

verrijst binnenkort een nieuw zorgcentrum, met apotheek,<br />

huisartsenpraktijk, logopedie en fysiotherapie onder één dak.<br />

Ook Medifit krijgt hier een aantal behandelruimtes in. De<br />

verbouwing van het pand is al een aantal maanden bezig; hopelijk<br />

kunnen we spoedig vanuit de Churchillstraat onze behandelingen<br />

aanbieden.<br />

Arjan de Bruijn<br />

Ronald Uyterwaal<br />

> Medifit <strong>Barneveld</strong><br />

Wethouder Rebellaan 130, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 414 515<br />

info@medifit.nl<br />

www.medifit.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 19


Veelzijdige en betrokken jeugdzorg<br />

bij Opdidakt<br />

ZORG<br />

Kinderen en jongeren die in het dagelijks leven vastlopen door problemen op het gebied van gedrag,<br />

leren of sociaal-emotionele ontwikkeling, krijgen bij zorgorganisatie Opdidakt deskundige en<br />

betrokken begeleiding. “Wij willen altijd het beste voor het kind.”<br />

Opdidakt biedt een breed scala aan jeugdzorg.<br />

Kinderen met bijvoorbeeld ADHD of autisme<br />

kunnen er terecht. Ook kinderen met<br />

dyslexie, dyscalculie (moeite met rekenen) of<br />

faalangst worden begeleid door de landelijke<br />

zorgorganisatie. Bij Opdidakt staat het kind<br />

altijd centraal, vertelt orthopedagoog Herma<br />

van Bennekum, vestigingsmanager bij de<br />

Edese vestiging. “Ons uitganspunt is dat we<br />

de zorg bieden die op dat moment nodig<br />

is. Zorg die we als ouders zelf ook voor ons<br />

kind zouden wensen. We zetten ons zo goed<br />

mogelijk in voor het kind, zodat het op een<br />

plezierige manier leert, gemotiveerd is en<br />

vooruitgang boekt.”<br />

Elke zorgvraag vanuit de ouders of<br />

verzorgers begint met een vrijblijvend<br />

intakegesprek waarin alles uitgebreid op<br />

een rijtje wordt gezet. Op basis van de<br />

hulpvraag wordt bekeken welke vorm van<br />

begeleiding het beste aansluit bij de wensen<br />

en verwachtingen en bij het kind. Door de<br />

verschillende behandelvormen worden<br />

kinderen, ouders en leerkrachten altijd op<br />

een passende manier geholpen.<br />

Geen wachtlijsten<br />

Opdidakt wil de kinderen zo snel mogelijk<br />

helpen, benadrukt Van Bennekum. “Wij<br />

hebben geen wachtlijsten. Een intakegesprek<br />

volgt binnen twee weken en zodra alle<br />

papieren in orde zijn, start binnen twee<br />

weken ook het onderzoek of de begeleiding.<br />

Als een kind hier komt, is het vastgelopen.<br />

Ouders komen niet zomaar. Dan willen ze<br />

geen half jaar wachten, daar wordt het kind<br />

echt niet beter van.” Ook als het wat drukker<br />

is, garandeert de voormalige leerkracht snel<br />

hulp. “Dan lopen we met zijn allen wat harder<br />

en maken we wat meer uren.”Daarnaast is de<br />

veelzijdigheid van Opdidakt ook een voordeel.<br />

“Alle zorg zit hier onder één dak. Een kind<br />

met dyslexie bijvoorbeeld, heeft soms ook<br />

last van faalangst. Dat verwerken we dan in<br />

het programma. Kinderen hoeven niet ergens<br />

anders heen en andere problemen worden<br />

niet genegeerd. We hebben hier op alle<br />

vlakken aandacht voor het kind.”<br />

Herma van Bennekum werkt al meer dan<br />

vijfentwintig jaar met kinderen. Eerst als<br />

leerkracht op een bassischool en sinds drie<br />

jaar als orthopedagoog. Het werk bij Opdidakt<br />

geeft haar veel voldoening. “Het is mooi<br />

als je met een kind aan het werk bent en je<br />

ziet het muntje vallen. Dat ze zichzelf onder<br />

controle hebben of snappen hoe ze bepaalde<br />

sommen moeten maken. Als je ziet dat hun<br />

prestaties verbeteren. Ik zal een voorbeeld<br />

geven: ik begeleidde een kind dat nog nooit<br />

een voldoende had gehaald voor rekenen. Op<br />

een gegeven moment komt die jongen naar<br />

me toe en vertelt ‘ik heb een 8!’. Dat is toch<br />

fantastisch!”<br />

> Opdidakt<br />

Stationsweg 39, Ede<br />

Tel. 0318 - 619 049<br />

ede@opdidakt.nl<br />

www.opdidakt.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 21


Trouwthema<br />

TROUWEN<br />

Voor velen een moment om nooit te vergeten:<br />

de trouwdag. Op deze dag wil je natuurlijk<br />

dat alles klopt. De bloemen moeten bijzonder<br />

zijn, de locatie moet uniek zijn en daarnaast<br />

wil je er ook op je mooist uitzien.<br />

Om je hierbij te helpen kan je de hulp in schakelen van<br />

experts op dit terrein. Ook in de gemeente <strong>Barneveld</strong><br />

en omgeving vind je lokale partijen die er voor kunnen<br />

zorgen dat jouw mooiste dag ook écht de mooiste dag<br />

van jouw leven zal zijn. In dit speciale trouwthema stellen<br />

deze bedrijven zich voor en laten ze zien waarmee zij jou<br />

van dienst kunnen zijn.<br />

Bruidsboeketten met<br />

een twist<br />

Bloemen zijn de kers op de taart van een<br />

perfecte trouwdag. Of het nu gaat om een<br />

romantisch trouwboeket, kleurrijke corsage, een<br />

strak stuk voor op de trouwauto of de ultieme<br />

finishing touch van de trouwlocatie. Eline<br />

Berkhof-van Bloemendaal helpt bruidsparen<br />

om hun speciale dag compleet te maken.<br />

Een traditioneel trouwboeket, een<br />

weelderig veldboeket of juist een modern<br />

boeket. In oranje, roze, blauw, paars of<br />

misschien toch wit. Om nog niet te spreken<br />

over de vorm van het boeket of de keur<br />

aan bloemen die je kunt kiezen. “Ieder<br />

bruidswerk is anders,” stelt Eline, “en alles<br />

is mogelijk. Voor mij is het de uitdaging om<br />

het zo persoonlijk mogelijk te maken. Het<br />

moet echt passen bij het bruidspaar.”<br />

Eline heeft van haar grote passie voor<br />

bloemen haar werk gemaakt. Ze is<br />

gespecialiseerd in bruidswerk en rouwwerk<br />

en heeft haar eigen winkel in Zwartebroek,<br />

waar klanten terecht kunnen voor een<br />

kleurrijk assortiment van bloemen, planten,<br />

opgemaakte potten, accessoires en<br />

cadeaus.<br />

Haar eigen stijl kenmerkt zich door<br />

boeketten met een twist, vertelt ze. “Ik pak<br />

graag uit met kleur en durf iets anders te<br />

maken dan anders, bijvoorbeeld een boeket<br />

met een speciaal detail dat uitsteekt.”<br />

Bent u geïnteresseerd in het bruidswerk<br />

van Eline van Bloemendaal? Neem dan<br />

vrijblijvend contact op voor een afspraak.<br />

Op de website en op Facebook vindt u<br />

alvast verschillende foto’s en voorbeelden<br />

om ideeën op te doen.<br />

> Eline van Bloemendaal<br />

Eendrachtsstraat 65, Zwartebroek<br />

Tel. 06 – 49 95 54 30<br />

eline@elinevanbloemendaal.nl<br />

www.elinevanbloemendaal.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 23


Een belangrijk stukje op een<br />

bijzondere dag<br />

Zonder een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) kan er niet getrouwd worden.<br />

Deze persoon leidt de ceremonie en stelt uiteindelijke dé vraag. Evelien van de Langemeen-<br />

Bronkhorst (59) is babs in de gemeente <strong>Barneveld</strong> en voltrok sinds 2008 vierhonderddrie huwelijken.<br />

‘Het jawoord laten zeggen is het mooiste moment.’<br />

Evelien heeft er al een hele carrière<br />

opzitten als ze in oktober 2007 een<br />

advertentie van de gemeente <strong>Barneveld</strong> ziet<br />

voor een buitengewoon ambtenaar van de<br />

burgerlijke stand, kortweg babs genaamd.<br />

Ze begint als kleuterjuf en neemt daar<br />

afscheid van als haar kinderen geboren<br />

worden. Later werkt ze in de horeca. De<br />

onregelmatige werktijden en werken op<br />

feestdagen is ze op een gegeven moment<br />

zat. De advertentie komt op het goede<br />

moment. “Ik heb toen mijn licht opgestoken<br />

bij bekenden die babs zijn. Die zeiden dat<br />

het heel leuk is en dat ik op de sollicitatie<br />

moest ingaan. Mijn twee dochters riepen<br />

ook allebei ‘doen ma, dan zie je al die<br />

trouwjurken’, haha.”<br />

Ze solliciteert en wordt aangenomen. Haar<br />

eerste huwelijksvoltrekking verloopt direct<br />

gesmeerd. “Het was al een wat ouder stel,<br />

een eindje in de veertig al met een rugzak.<br />

Niet de makkelijkste, maar ik bracht het er<br />

goed vanaf. Ik heb niet tegen ze gezegd dat<br />

het mijn eerste huwelijk was, dan zouden<br />

ze misschien zenuwachtiger zijn. Toen het<br />

afgelopen was vroeg de gemeentebode<br />

of alle gasten wilden staan en vroeg zij<br />

om een hartelijk applaus omdat het ‘de<br />

eerste huwelijksvoltrekking was van deze<br />

ambtenaar’. Ik stond daar met een rood<br />

hoofd. Maar het was prachtig.”<br />

Het ijs breken<br />

De huwelijksvoltrekking heeft vaak een<br />

persoonlijk tintje en is daardoor ook<br />

waardevol en een mooie herinnering aan<br />

de trouwdag. De Gardereense probeert in<br />

een voorgesprek te achterhalen hoe het<br />

bruidspaar de ceremonie eruit wil laten<br />

zien. Ze vindt het belangrijk om er een<br />

persoonlijke toespraak van te maken. “Ik<br />

ben zelf een heel open persoon en probeer<br />

mensen op hun gemak te stellen. Ik zeg<br />

ze dat alles wat ze tegen me zeggen niet<br />

tegen hen gebruikt wordt, maar dat het<br />

gaat over jou en jullie. Soms merk je dat<br />

ze zenuwachtig zijn. Ik probeer dan het<br />

ijs te breken door ze te feliciteren met<br />

hun voorgenomen huwelijk. Dan gaat zo’n<br />

gesprek vanzelf.”<br />

Alle ruim vierhonderd huwelijken die<br />

Evelien voltrok, zijn voor haar een fijne<br />

herinnering. Ze schrijft haar toespraken<br />

helemaal uit en bewaart ze stuk voor stuk.<br />

Toch zijn er een paar huwelijken die extra<br />

bijblijven. Zo was het voor haar lastig om<br />

haar emoties onder controle te houden bij<br />

een huwelijk waar de getuige een maand<br />

eerder overleed. Het was voor de ambtenaar<br />

een van de eerste huwelijken nadat ze<br />

wegens ziekte er een jaar uit was geweest.<br />

Oehoe<br />

En dan zijn er nog de huwelijken waar de<br />

zaken net wat anders lopen dan gepland.<br />

“Ik voltrok een huwelijk op kasteel De<br />

Schaffelaar. De ringen zouden aangevlogen<br />

worden door een oehoe. Boven een schouw<br />

hing een spiegel. Die oehoe ziet zichzelf in<br />

de spiegel en vliegt er zo tegenaan. Zielig<br />

voor dat beest natuurlijk, maar de ringen<br />

hingen gelukkig nog aan zijn poot. De oehoe<br />

heeft het overleefd.”<br />

Evelien heeft geen moment spijt gehad<br />

van haar carrièreswitch. Het beroep<br />

van buitengewoon ambtenaar van de<br />

burgerlijke stand bleek een schot in de<br />

roos voor de inwoner van Garderen. “Je<br />

bent een belangrijk stukje op zo’n bijzonder<br />

dag. Zonder ambtenaar kan er niet<br />

getrouwd worden. Het mooiste moment<br />

van de ceremonie is het jawoord van<br />

het bruidspaar, dat ze elkaar dan daarna<br />

zoenend feliciteren en alle aanwezigen heel<br />

hard applaudisseren. Het is superleuk om te<br />

doen.”<br />

24 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Een perfect trouwfeest<br />

kan je gerust aan<br />

Hoefslag overlaten<br />

Het trouwfeest is dé gelegenheid om als bruidspaar op een<br />

ontspannen en feestelijke manier de dag af te sluiten. Het is het<br />

hoogtepunt van een mooie en meestal spannende dag. Je wilt<br />

dan een feestlocatie waar jij en de gasten onbezorgd de mooie<br />

dag kunnen bezegelen. Hoefslag <strong>Barneveld</strong> belooft een tot in de<br />

puntjes verzorgd feest.<br />

Eigenaar Herman Blokland laat trots zijn<br />

grootste feestzaal zien, al noemt hij het<br />

liever een ruimte. De Hoefslag heeft vier<br />

ruimtes van verschillende groottes en<br />

doeleinden. Er is een ruimte voor ontvangst<br />

van gasten, een dinerruimte en twee<br />

feestruimtes (waar ook gedineerd kan<br />

worden). De Hoefslag was ooit een boerderij<br />

en dat zie je nog steeds. In de grootste zaal,<br />

de Ierse Pub, zijn de authentieke details<br />

van de voormalige veestal nog te zien. Alle<br />

ruimtes ademen het Britse landleven: een<br />

mix van huiselijkheid en elegantie zonder<br />

dat het oubollig of te sjiek wordt.<br />

Blokland sleepte de bouwmaterialen<br />

uit heel Europa bijeen om de sfeer te<br />

bewerkstelligen die hij voor ogen had. Hij<br />

merkt bij gasten dat dit interieur bij jong<br />

en oud aanslaat. “Het verbindt en mensen<br />

voelen zich snel thuis. Ze voelen zich meer<br />

op hun gemak. Door de informele opstelling<br />

verspreiden gasten zich over de avond en<br />

maken ze gemakkelijker contact.<br />

Bij Hoefslag is het ook mogelijk om te<br />

trouwen. Zowel het burgerlijk als het<br />

kerkelijk huwelijk is een optie. Trouwen<br />

gebeurt onder een hooiberg achter<br />

het complex. Een bijzondere plek voor<br />

bijzondere momenten zoals deze. Van het<br />

jawoord tot diner en feest, alles kan op één<br />

locatie. Het gebeurt steeds vaker, vertelt<br />

Blokland. “Bruidsparen vinden dit<br />

intiemer en sommigen willen het gewoon<br />

iets minder formeel als in het gemeentehuis.”<br />

De <strong>Barneveld</strong>er noemt zich een perfectionist.<br />

Voor zichzelf soms lastig, maar voor zijn<br />

gasten een groot voordeel. “Tot in detail<br />

regel ik dingen. Het bruidspaar moet het<br />

gevoel krijgen dat ze alles kunnen loslaten<br />

en het aan ons kunnen overlaten. Alles<br />

gebeurt zoals we het hebben afgesproken.<br />

Ze weten waar ze aan toe zijn: vooraf is<br />

duidelijk hoeveel iets kost en ze komen niet<br />

voor verrassingen te staan. Ik maak van<br />

tevoren kennis met ze. Ik wil invoelen welk<br />

feest bij ze past, zodat ik ze daarin goed kan<br />

adviseren. Een bruidsfeest luistert erg nauw;<br />

alles moet kloppen.” Daarom beschikken<br />

we over een uitstekende keuken waar<br />

uitsluitend gewerkt wordt met dagverse<br />

ingrediënten en tal van streek producten.<br />

Hoefslag opende in 1999 zijn deuren en<br />

kende al veel huwelijksvoltrekkingen, diners,<br />

buffetten en trouwfeesten. Blokland was als<br />

uitbater daar een stille getuige van. Hij geniet<br />

er intens van. “Ik ben daar erg trots op. Ik<br />

heb hier een sfeer uitgezet vanuit mijn eigen<br />

hart en wat ik zelf leuk vind. Als je dan ziet<br />

dat anderen daarvan genieten is dat mooi.<br />

Het kan soms ook ontroeren. Ik heb weleens<br />

een traantje gelaten als ik een stel gelukkig<br />

zie zijn. Het is gaaf dat wij als Hoefslag daar<br />

een bijdrage aan mogen leveren.”<br />

> Hoefslag <strong>Barneveld</strong><br />

Wencopperweg 52, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 461 724<br />

info@hoefslagbarneveld.nl<br />

www.hoefslagbarneveld.nl<br />

TROUWEN<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 25


Make-over<br />

Lenneke<br />

Hekman<br />

De make-over staat deze keer in het teken van<br />

trouwen en dan met name voor de daggasten.<br />

Lenneke Hekman uit <strong>Barneveld</strong> is de kandidaat<br />

die gekozen is uit de vele aanmeldingen: ze is 29<br />

jaar, getrouwd en moeder van 2 dochters (1 en<br />

2 jaar). “Eind juni trouwt mijn nicht, dus goed<br />

advies is welkom.”<br />

Ze laat zich graag verrassen en wil er vooral echt van genieten,<br />

zegt Lenneke vooraf. “Ik heb weinig tijd voor mezelf, omdat<br />

ik moet zorgen voor twee jonge kinderen. Daarnaast werk ik<br />

sinds begin januari 1 dag in de week bij Stads Food en Wine te<br />

<strong>Barneveld</strong>. Ik ben dus wel toe aan wat ontspanning.”<br />

Eerst gaat ze naar Salon Uniek waar Wilma aan de slag gaat<br />

met haar haren en Cindy de make-up zal verzorgen. Wilma<br />

heeft Lenneke eerst gevraagd wat haar wensen zijn en wat ze<br />

vooral niet wilt. “Ze wilde het absoluut niet los. We hebben<br />

er daarom voor gekozen om haar haar op te steken. Een<br />

asymmetrisch kapsel past goed bij haar. De ene kant is stoer<br />

met een vissengraatvlecht, aan de andere kant zit een losse krul<br />

die nonchalant is opgestoken. Voor Lenneke is dat de ideale<br />

combinatie tussen stoer en feestelijk.”<br />

Cindy heeft vervolgens bij Lenneke een natuurlijke foundation<br />

aangebracht, een blush opgedaan en de ogen opgemaakt.<br />

“Daarna heb ik een eyeliner gebruikt, gevolgd door mascara.<br />

Ook heb ik de lipstick verzorgd en een highlight aangebracht<br />

in het gezicht. Voor de wenkbrauwen hebben we gekozen voor<br />

een speciale poedertechniek. Lenneke heeft donkere ogen en<br />

donker haar, daardoor knalt het extra. Aan het eind wordt het<br />

gezicht gepoederd, dit om alle elementen te verstevigen en<br />

versterken.”<br />

Dan gaan we door naar La Posta waar Lenneke advies krijgt<br />

van Martine op het gebied van kleur en styling. Ze kan direct<br />

beginnen met passen. “Omdat Lenneke vrij donker is van<br />

zichzelf, kies ik bij het eerste setje voor een zalmroze jurkje van<br />

het Italiaanse merk Rinascimento. Daardoor krijgt haar gezicht<br />

26 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


MAKE-OVER<br />

ook een zachtere uitdrukking. Daaronder draagt ze een paar<br />

schoenen van het merk SPM, die zowel chique als sportief zijn.<br />

Deze schoenen sluiten qua stijl en model zeer goed aan bij het<br />

jurkje, maar passen ook goed bij een paar jeans.”<br />

schoenen met een goede pasvorm. Ook de groene variant van de<br />

jurk staat Lenneke goed, waaruit volgens Martine duidelijk blijkt<br />

dat Lenneke echt een herfsttype is.” Het laatste setje is zowel<br />

sportief als sjiek. “Alles is van katoen, dus de pasvorm is perfect.”<br />

Het tweede setje is een mooi inkblue jurkje van het merk<br />

Disenjo. “Deze jurk is van mooie travelkwaliteit wat niet kreukt,<br />

en is perfect om deze periode te dragen, het zit heerlijk!. Ik kan<br />

zien dat Lenneke ook erg in haar sas is met deze jurk. Onder de<br />

jurk draagt ze mooie zilverkleurige schoenen van SPM. Leren<br />

Lenneke geeft vol enthousiasme haar eindoordeel over<br />

de make-over en de aansluitende fotoshoot. “Het was<br />

een fantastische dag, ik ben echt zeer tevreden over het<br />

eindresultaat. Ik heb veel gehad aan alle adviezen van zowel<br />

Salon Uniek als La Posta. Daar kan ik wel wat mee.”<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 27


Kinder make-over<br />

Evy de Vries<br />

De kandidaat voor onze speciale kinder makeover<br />

is de 6-jarige Evy de Vries uit Lunteren.<br />

Evy is 6 jaar en zeer enthousiast. Dit blijkt al<br />

bij kapsalon Capelli. Kapster Antoinette draait<br />

een prachtige vlecht met aan de zijkant een<br />

schitterende knot.<br />

MAKE-OVER<br />

Dan is het alweer tijd voor de kleding. Bij Willeke baby & kind zijn<br />

vele topmerken te koop. Zo kunt u denken aan Monnalisa, Il Gufo,<br />

Tommy Hilfiger, Scapa en Hackett. Door dit assorti ment komen de<br />

klanten van Willeke ook uit heel Nederland naar <strong>Barneveld</strong> om hun<br />

kinderen in het nieuw te steken.<br />

Vanaf 1 januari runt Willeke het bedrijf samen met Caroline Versluis.<br />

Caroline heeft al 15 jaar ervaring in de kledingbranche. Daarnaast<br />

heeft ze ook veel kennis op het gebied van webshops. Zodoende is<br />

het de bedoeling om deze zomer te starten met een eigen webshop.<br />

Dit is zeer handig aangezien klanten uit heel Nederland komen.<br />

Willeke heeft gekozen voor een prachtig jurkje van het merk<br />

Monnalisa. Daaronder horen de prachtig bijpassende schoe nen van<br />

het merk Gallucci. Het vestje, om het setje compleet te maken, is<br />

ook van het merk Monnalisa. Het vormt een superfeestelijk geheel<br />

en is zeer geschikt voor speciale gelegenheden. De kleur van het<br />

jurkje past ook perfect bij de open uitstraling van de enthousiaste<br />

Evy!<br />

Evy was zeer enthousiast over de make-over, ze bleef maar lachen<br />

tijdens de lange fotoshoot!<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 29


Fotoshoot na d<br />

30 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


e make-over<br />

MAKE-OVER<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 31


Op zoek naar het perfecte<br />

bruidsboeket<br />

Van romantisch veldboeket tot kleurrijke biedermeier. Van elegant<br />

tot gedurfd. Geen bruidsboeket is hetzelfde. Bloemisterij Fleurina<br />

uit Voorthuizen weet met maar liefst 37 jaar ervaring het geheim<br />

van hét perfect bij de bruid passende boeket steeds weer te vangen.<br />

Klassiek en modern komen samen in<br />

Bloemisterij Fleurina, waar moeder en<br />

dochter Ans en Rosanne de Roo aan het roer<br />

staan. “Allebei hebben we onze eigen stijl<br />

en samen bedienen we een breed publiek”,<br />

vertelt Rosanne. Haar liefde voor bloemen<br />

zat er vroeg in. “Mijn vader begon met de<br />

bloemenzaak en toen ik nog maar twee<br />

weken oud was, nam hij me al mee naar de<br />

winkel.”<br />

Eind 2016 heeft Fleurina een nieuwe winkel<br />

geopend met een frisse huisstijl. “We gaan<br />

op de moderne tour. In onze winkel vind<br />

je losse bloemen, boeketten, potterie en<br />

Nederlands glaswerk. Daarnaast zijn we<br />

gespecialiseerd in rouwarrangementen en<br />

bruidsarrangementen.”<br />

Bruidsarrangementen zijn een vak apart,<br />

vertelt Rosanne. “Ieder bruidsboeket<br />

is anders. We maken echt de tijd voor<br />

het bruidspaar en inspireren ze met<br />

voorbeelden. Vervolgens zoeken wij de<br />

perfecte bloemen erbij en verzorgen het<br />

bruidsarrangement van a tot z. Of het nu<br />

gaat om het bruidsboeket, het autostuk, een<br />

weggooiboeketje of de corsages.”<br />

Zijn jullie nieuwsgierig naar de<br />

mogelijkheden? Neem alvast een kijkje op de<br />

website of op Facebook om inspiratie op te<br />

doen voor jullie bruiloft of kom langs in de<br />

winkel.<br />

> Bloemisterij Fleurina<br />

Smidsplein 13B, Voorthuizen<br />

Tel. 0342 – 47 33 11<br />

fleurin@solcon.nl<br />

www.bloemisterijfleurina.nl<br />

Organiseer professioneel uw<br />

bruiloft tot in de puntjes bij Proef!<br />

Heeft u al nagedacht over de tafelopstelling? Welke hapjes en<br />

drankjes wil u laten serveren? Komt er een DJ? Of wil u liever<br />

een bandje? Er komt veel kijken bij het organiseren van uw<br />

bruiloft.<br />

Proef! helpt u, professioneel en met passie,<br />

bij het organiseren van de mooiste dag<br />

van uw leven! Proef! Voorthuizen is een<br />

restaurant en eventlocatie in Voorthuizen<br />

waar u heerlijk a la carte kunt lunchen<br />

en dineren in een sfeervolle ambiance,<br />

verrassende buffetten met kleine of grote<br />

groepen kan reserveren en waar een<br />

verrassend assortiment van arrangementen<br />

en activiteiten aangeboden wordt in<br />

combinatie met diverse zalen met een fijne<br />

sfeer.<br />

Gaat u binnenkort trouwen? Proef!<br />

biedt een full-service arrangement aan.<br />

Samen met u wordt alles tot in de puntjes<br />

verzorgd: eetarrangementen, zaalopstelling,<br />

muziekwensen, tafelindeling en zelfs<br />

overnachtingsmogelijkheden. Gelegen aan<br />

Recreatiepark De Boshoek zorgt Proef! ervoor<br />

dat u uw bruiloftsgasten een comfortabel<br />

verblijf in diverse soorten bungalows, chalets<br />

of hotelkamers kunt bieden.<br />

Er zijn diverse zalen beschikbaar. Zaal<br />

Ganzebeek biedt ruimte voor maximaal<br />

75 personen. Zaal Zeumeren biedt ruimte<br />

voor maximaal 30 personen. Zoekt u een<br />

grotere ruimte? Door middel van een<br />

schuifbare wand zijn beide zalen samen te<br />

voegen. Hierdoor krijgt u een ruimte voor<br />

zo’n 130 personen. Versieringen, details en<br />

tafelopstelling worden volledig op uw wensen<br />

afgestemd.<br />

Laat u positief verrassen door de sfeervolle<br />

ambiance van Proef! in Voorthuizen. Ga<br />

vrijblijvend in gesprek en ontdek onze<br />

professionaliteit, kennis en aandacht voor uw<br />

wensen.<br />

De smaak van aandacht, dat Proef! je.<br />

> Proef! Voorthuizen<br />

Brugveenseweg 25 Voorthuizen<br />

Tel. 0342 - 786 989<br />

www.proefvoorthuizen.nl<br />

www.facebook.com/proefvoorthuizen<br />

32 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Zonder<br />

zorgen op<br />

huwelijksreis<br />

Wanneer je gaat trouwen krijg je<br />

ineens een hele drukke agenda,<br />

want er komt zoveel bij kijken<br />

en natuurlijk wil je alles tot in<br />

de puntjes regelen zodat jullie<br />

dag perfect verloopt.<br />

TROUWEN<br />

Wat is er mooier dan heerlijk samen<br />

nagenieten van deze dag tijdens een prachtige<br />

huwelijksreis? Ik ontzorg jullie hierbij graag!<br />

Voor alle bestemmingen kun je bij mij terecht,<br />

zowel dichtbij als ver weg. Zelfs trouwen in<br />

het buitenland behoort tot de mogelijkheden!<br />

Zie jij jezelf al lopen in een zwierige witte jurk<br />

over het strand met een azuurblauwe zee op<br />

de achtergrond?<br />

Geheel op basis van jullie wensen maak ik<br />

een op maat gemaakt reisplan. Of jullie nu op<br />

zoek zijn naar een ontspannen strandvakantie,<br />

stedentrip, rondreis, cruise of safari, ik zorg<br />

er graag voor dat dit de reis van jullie leven<br />

wordt. Uiteraard houd ik daarbij ook rekening<br />

met jullie budget. Bij elke reis die ik samen stel<br />

zoek ik hotels die het beste bij jullie passen, ik<br />

voeg er graag bijzondere excursies aan toe en<br />

natuurlijk tips voor een romantisch diner.<br />

Vertel mij jullie wensen en ik zorg ervoor<br />

dat het een honeymoon wordt om nooit<br />

meer te vergeten. Immers, jullie honeymoon<br />

verdient net zoveel aandacht en zorg als jullie<br />

huwelijksdag zelf!<br />

Neem gerust contact met mij op voor<br />

een vrijblijvende kennismaking<br />

Rike@travelcounsellors.nl of 06-23837135<br />

> Travel Counsellors<br />

Rike van den Beld-van Dijk<br />

Tel. 0342 - 434 377<br />

Mob. 06 - 2383 7135<br />

www.reisbureauvoorthuizen.nl<br />

Ruim 55 jaar creativiteit en<br />

vakmanschap bij Van den<br />

Broek<br />

Al sinds 1960 is Van den Broek Naaimachines & fournituren<br />

hét adres in <strong>Barneveld</strong> voor iedereen die met een naaimachine<br />

werkt.<br />

Sinds vier jaar is Van den Broek gevestigd in<br />

zijn voormalige garage, met de hoofdingang<br />

aan het Raadhuisplein. Daar kun je prima<br />

parkeren en gratis laden en lossen voor de<br />

deur. Vanaf de Langstraat is de winkel ook<br />

via een voetpad uitstekend bereikbaar.<br />

Van den Broek staat voor kwaliteit. “We<br />

bieden persoonlijke service en staan zelf<br />

achter de toonbank. Ons hele assortiment<br />

is van topkwaliteit en duurzaam. Onze<br />

fournituren kun je niet op veel plekken<br />

kopen. We hebben onder andere bijzondere<br />

knopen, ritsen vanaf 6 centimeter tot wel<br />

5 meter, verstevigingen, voeringen, band<br />

en kant en modieuze sluitingen.” Johan en<br />

Ati doen het werk al decennia met plezier.<br />

Zij houden van het contact met klanten en<br />

het adviseren. De verkoop van het grote<br />

assortiment naai- en lockmachines doet<br />

Johan. Ook doet hij het onderhoud en de<br />

reparaties van de machines.<br />

Op 29 april 2017 organiseert Van den Broek<br />

in samenwerking met Husqvarna VIKING<br />

een groots opgezet Naaimachine Festival in<br />

de winkel. Voor de deelnemers staan er dan<br />

tien borduurmachines klaar. Onder leiding<br />

van een team van experts kunnen in drie<br />

sessies ongeveer dertig geïnteresseerden<br />

gratis meedoen aan een workshop van<br />

ongeveer een uur. Inschrijven kan in<br />

de winkel of via de website:<br />

www.naaimachinesvdbroek.nl.<br />

Blijf nu ook op de hoogte via onze<br />

Facebookpagina: Vandenbroeknaaimachines<br />

> Van den Broek<br />

naaimachines & fournituren<br />

3771 ER Raadhuisplein 21-C, <strong>Barneveld</strong><br />

3771 BB Langstraat 43-A, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342-412718<br />

johan@naaimachinesvdbroek.nl<br />

www.naaimachinesvdbroek.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 33


wit, melk<br />

Puur genieten<br />

In onze winkel heeft u de keuze uit<br />

50 soorten verse thee en meer dan 20<br />

soorten verpakte thee. Wij geven u graag<br />

een smaakadvies.<br />

In ons proeflokaal kunt u onze<br />

heerlijkheden komen beleven en proeven.<br />

Wij kleden uw kopje koffie of thee aan met<br />

huisgemaakte lekkernijen.<br />

Al onze bonbons worden in ons eigen<br />

chocoladeatelier gemaakt. Er worden<br />

hiervoor voornamelijk verse ingrediënten<br />

gebruikt. Ook maken wij bonbons met<br />

bedrijfslogo.<br />

Onze koffiebonen worden vers gebrand<br />

en zijn daardoor van hoge kwaliteit. Graag<br />

informeren wij u over deze diverse soorten<br />

en geven zo u een passend koffieadvies.<br />

Ook kunnen wij de bonen malen voor u.<br />

Choco & Zo<br />

chocolaterie, koffie, thee, geschenken<br />

& proeflokaal<br />

Chocolade op maat zijn artikelen die<br />

speciaal voor elke gelegenheid kunnen<br />

worden gemaakt. Meer voorbeelden staan<br />

op onze website. Levertijd minimaal 3<br />

werkdagen.<br />

Choco & Zo, de lekkerste winkel<br />

van <strong>Barneveld</strong>, is een gecertificeerde<br />

foodspecialiteiten winkel op het gebied van<br />

chocolade, koffie en thee. Kom binnen en<br />

beleef en proef onze heerlijkheden.<br />

Langstraat 19 – 3771 BA <strong>Barneveld</strong><br />

www.choco-en-zo.nl<br />

Zelf aan de slag met chocolade?, dat kan.<br />

Bij ons kunt u diverse workshops volgen<br />

en beleven. U gaat altijd met een goed<br />

gevulde tas en een gelukzalig gevoel naar<br />

huis.<br />

Choco & Zo is een gecertificeerde foodspecialiteitenwinkel en behoord bij de top 5 van Nederland<br />

34 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Trouwen anno 2017, enkele specialisten aan het woord<br />

Wilma, eigenaar Salon Uniek<br />

“Wat is het verschil ten opzichte van vroeger en nu met betrekking tot het kapsel? Alles<br />

kan tegenwoordig. Vroeger was alles klassieker en stijver. Vandaag de dag is de style<br />

nonchalant. Opsteken van het haar zie je ook veel terug. In de maanden mei, juni en<br />

september is het een periode voor Salon Uniek waarin het heel veel daggasten maar ook<br />

bruidjes mag verwelkomen.”<br />

TROUWEN<br />

Cindy, schoonheidsspecialiste Salon Uniek<br />

“Tegenwoordig mogen de wenkbrauwen vooral opvallen. Dit wordt gedaan door een<br />

speciale poedertechniek of potlood. Trend is het aanbrengen van highlights op het<br />

gezicht. Highlights zorgen ervoor dat de mooie vormen van het gezicht naar voren komen.<br />

Belangrijkste bij het aanbrengen van de make up is dat de daggast en bruid zichzelf blijven<br />

en voelen. Natuurlijke look heeft de voorkeur met foundation en oogschaduw.”<br />

Martine, eigenaresse La Posta en Basic Life<br />

“Ook bij Basic Life en La Posta komen veel klanten welke als daggasten voor een bruiloft<br />

zich graag in de watten willen laten leggen. We geven graag advies voor mooie en betaalbare<br />

kleding. Wat Martine opvalt ten opzichte van 10 jaar terug is dat de jurkjes zulke mooie<br />

details hebben zodat het jammer is om een blazer erover te doen. Met mooie accessoires<br />

maak je het ook mooi compleet. Less is more! Dus binnenkort een feest of bruiloft? U bent<br />

van harte welkom, wij helpen u graag!”<br />

Willeke, eigenaar Willeke Baby en Kind:<br />

“Het grote verschil ten opzichte van 10 jaar geleden is volgens Willeke dat het<br />

tegenwoordig veel uitbundiger is qua aanschaf van kleding. Vroeger waren de kleuren<br />

vaak klassieker (veel blauw/wit). Uiteraard kan dit nog steeds. In deze tijd is de trend<br />

veel kleur. Zoals roze, rood en geel. Ook bloemenprints zijn heel trendy.”<br />

Herman Blokland, eigenaar Hoefslag <strong>Barneveld</strong><br />

“Het verschil tussen het kiezen van een locatie nu en 10 jaar terug is dat er tegenwoordig<br />

veel meer gelet wordt op details. Vaker wordt er gekozen voor een bruiloft op een unieke<br />

trouwlocatie. Alles moet dan tip top geregeld zijn. Vooral de bewustwording van het samen<br />

zijn met vele familieleden, vrienden en kennissen is erg belangrijk. Ook in de voorbereiding<br />

is een verschil te zien. Mensen zijn er tegenwoordig veel langer mee bezig zodat je tijdens<br />

de dag geen verrassingen meer tegenkomt. Dit is belangrijk want je wilt op 1 van de mooiste<br />

dagen van je leven toch lekker ontspannen en heerlijk genieten van alles?”<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 35


in een van de zalen en salons. Bij mooi weer<br />

staat er een prachtig terras voor het kasteel<br />

en kun je buiten koffie drinken, lunchen of<br />

borrelen. Mocht het plots toch regenen,<br />

dan hoef je nooit in de stress te schieten,<br />

omdat de prachtige kasteelzalen een mooi<br />

alternatief bieden.”<br />

TROUWEN<br />

Ervaar een<br />

sprookjeshuwelijk in<br />

Kasteel de Schaffelaar<br />

Trouwen in een romantisch kasteel, gelegen op een prachtig<br />

landgoed. Het klinkt als een sprookje, maar dat kan tot<br />

leven komen in Kasteel de Schaffelaar. Beleef je volledige<br />

huwelijksdag op deze bijzondere trouwlocatie; van de intieme<br />

huwelijksvoltrekking tot het knallende feest.<br />

Via de prachtige oprijlaan kom je aan bij<br />

Kasteel de Schaffelaar. In het kasteel,<br />

dat romantisch is ingericht, waan je<br />

jezelf in een sprookjeswereld met de<br />

imposante kroonluchters en sierlijke<br />

plafonds. De muziek gaat aan en de grote<br />

kasteeldeuren slaan open. De bruid treedt<br />

over de loper haar bruidegom tegemoet<br />

in een intieme ambiance te midden van<br />

familie en vrienden. Na het ja-woord is<br />

het tijd voor een feestelijke toost op het<br />

huwelijk in de mooie kasteeltuin. Een waar<br />

sprookjeshuwelijk ervaar je in Kasteel de<br />

Schaffelaar.<br />

in Kasteel de Schaffelaar. We bieden een<br />

complete verzorging en doordat alles onder<br />

één dak plaatsvindt, geeft dat het bruidspaar<br />

en de gasten veel rust.” De mogelijkheden<br />

zijn eindeloos, vertelt Wouter Koorevaar.<br />

“Van een borrel in de kasteelkelder tot<br />

een receptie in de kasteeltuin. Buiten een<br />

relaxte barbecue of juist een chique diner<br />

“Deze droomplek is speciaal voor de<br />

trouwdag exclusief voor het bruidspaar”,<br />

aldus Wouter. “Je hoeft geen rekening<br />

te houden met andere bruidsparen. Het<br />

kasteel is op te delen in verschillende<br />

zalen en dat maakt het geschikt voor<br />

zowel grote als kleine gezelschappen.<br />

Voor elk onderdeel van de dag ga je naar<br />

een andere ruimte. Zo verras je de gasten<br />

steeds weer met een bijzondere setting. Bij<br />

het feest ’s avonds maken we bijvoorbeeld<br />

een grote dansvloer, waarbij we de dj<br />

midden in de zaal zetten met daarachter<br />

de ceremonieruimte, zodat de avondgasten<br />

zien waar je getrouwd bent. Dat geeft een<br />

heel mooi effect.”<br />

Ook op culinair gebied ontbreekt het jullie<br />

aan niets. Cateraar De Preuverie verzorgt<br />

smaakvolle en pure gerechten met passie<br />

bereid. Ontdek Kasteel de Schaffelaar en de<br />

mogelijkheden voor jullie trouwdag op een<br />

van de open dagen. De eerstvolgende zijn<br />

gepland op 5 maart en 2 april.<br />

> Kasteel De Schaffelaar<br />

Stationsweg 6, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 088 – 000 15 40<br />

info@kasteeldeschaffelaar.nl<br />

www.kasteeldeschaffelaar.nl<br />

Van de huwelijksceremonie tot de receptie,<br />

van de fotoshoot tot de borrel en van<br />

het diner tot een spetterend feest. “Van<br />

begin tot eind kun je de trouwdag vieren<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 37


- UITNODIGING -<br />

Special ladies<br />

bride-to-be<br />

vip night<br />

| BELEEF |<br />

Ken jij de knisperende geurkaarsen van<br />

WoodWick al? Door de houten lont komt<br />

er tijdens het branden een knisperend<br />

geluid, net alsof je bij het haardvuur zit.<br />

Wood Wick vanaf € 11,95<br />

..bij DE JONGE WOONT met<br />

leuke workshops van o.a.<br />

STUDIO BUBBELS sparkling<br />

design and photography & DE<br />

ZOETEMEID cake and cookies!<br />

Deze vrijgezellen-avond staat in het<br />

teken van een heerlijke verwennerij. De<br />

bruid-to-be mag kortingshoppen<br />

en kan een cadeaulijst samenstellen.<br />

Zij mag samen met haar vriendinnen een<br />

hippe “bloom crown” maken, snoepen<br />

van de heerlijke (bruids)taartentafel<br />

en tot slot worden jullie samen<br />

gefotografeerd door een professionele<br />

fotograaf. Kortom een superleuke avond!<br />

Voor prijzen en informatie vraag via<br />

info@dejongewoont.nl.<br />

| GENIET |<br />

Een echt <strong>Barneveld</strong>s product, de puike<br />

potten van Zuster Evie! Gevuld met<br />

diverse ingredienten om bijvoorbeeld<br />

heerlijke muffins te bakken. € 8,95<br />

BELEEF | GENIET | SCHITTER<br />

Een sfeervolle woonwinkel met een<br />

eigentijdse stijl. Volop keuze in stoere,<br />

landelijke & industriële woonaccessoires en<br />

cadeauartikelen.<br />

| SCHITTER |<br />

Handgemaakte, lederen armbanden en<br />

kettingen uit het atelier van OXies. Perfect<br />

om je bruilofts outfit mee af te stylen<br />

Oxies vanaf € 29,95<br />

De Jonge Woont<br />

Nieuwstraat 44, 3771 AT <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 414 077<br />

info@dejongewoont.nl<br />

www.dejongewoont.nl<br />

38 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Trouwringen uitzoeken<br />

in een exclusieve<br />

trouwringstudio<br />

In alle rust samen met je aanstaande de trouwringen uitzoeken<br />

voor jullie huwelijk in een trouwringstudio, die exclusief voor<br />

jullie is gereserveerd. Dat klinkt als een droom, maar bij Otse<br />

Trouwringen in Lunteren is het mogelijk.<br />

Het moment waarop je als bruidspaar de<br />

ringen om elkaars vinger schuift, is een<br />

van de hoogtepunten op je trouwdag en<br />

een prachtig symbool voor de liefde. Een<br />

trouwring draag je voor de rest van je<br />

leven en je wilt dan ook de perfecte ring.<br />

Hoe maak je de juiste keuze?<br />

“Bij ons is alles mogelijk”, vertellen<br />

Patrick Ploeg en Bertha Otse van het<br />

bijna honderd jaar oude Otse Juwelier<br />

en Optiek. In 1920 hebben de opa en<br />

oma van Jan Otse het familiebedrijf<br />

opgezet, waarna zijn ouders het<br />

hebben voortgezet. Sinds 1992 staan<br />

Jan en Bertha Otse aan het roer van<br />

het familiebedrijf, juwelier optiek en<br />

trouwringen. In 2012 is de nieuwe<br />

trouwringstudio groots opgezet. “Een<br />

studio van honderd vierkante meter.”<br />

Een bewuste keuze vertellen Patrick en<br />

Bertha. “We merkten dat er behoefte<br />

was aan rust en privacy. Een aanstaand<br />

bruidspaar wil graag rustig, zonder dat er<br />

wellicht een bekende meekijkt en luistert,<br />

trouwringen bekijken.”<br />

“In de unieke studio kun je alle ringen<br />

en materialen zien, voelen en ervaren en<br />

krijg je uitleg over alle mogelijkheden.<br />

Doordat je de studio op dat moment<br />

exclusief voor jezelf hebt, voel je je toch<br />

meer op je gemak om je wensen en je<br />

budget te uiten.” Otse Trouwringen maakt<br />

ruim de tijd voor dit adviesgesprek. “We<br />

reserveren hiervoor twee uur om rustig<br />

alle opties onder de loep te nemen.” Naast<br />

de ruime collectie van trouwringen die je<br />

kunt bekijken en passen, beschikt Otse<br />

over de nieuwste technieken om ringen<br />

te ontwerpen. Ook kun je een trouwring<br />

aanpassen door te kiezen voor een breder<br />

of smaller formaat, profiel, voor een<br />

luxere versie met diamant of juist voor<br />

een meer eenvoudige uitvoering. “We<br />

tonen de materialen ter plekke en laten<br />

op het beeldscherm gelijk het beoogde<br />

eindresultaat zien.”<br />

Om het aanstaande bruidspaar alles te<br />

kunnen bieden, heeft Otse Trouwringen<br />

een eigen goudsmid en werkt zeer nauw<br />

samen met Nederlandse producenten,<br />

waarmee ze wekelijks overleg hebben.<br />

Door het zeer ruime assortiment, de<br />

eindeloze mogelijkheden én de privacy<br />

van de exclusieve trouwringstudio<br />

komen mensen van heinde en ver naar<br />

Otse Trouwringen. “Wij nemen echt de<br />

tijd voor een goed advies. In alle rust en<br />

privacy maakt het bruidspaar kennis met<br />

alle mogelijkheden op het gebied van<br />

trouwringen. Dat wordt gewaardeerd.”<br />

Nieuwsgierig? Neem contact op voor een<br />

afspraak. Op de website vind je alvast<br />

inspiratie.<br />

> Otse Juwelier<br />

Dorpsstraat 211-213, Lunteren<br />

Tel. 0318 – 482 215<br />

info@otsejuwelier-optiek.nl<br />

www.otse.nl<br />

TROUWEN<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 39


Koken met Albert Heijn Voorthuizen:<br />

Wokgerecht met mie en<br />

hoisinsaus<br />

De vraag “Wat eten wij vandaag?’ blijft soms een<br />

lastige vraag om te beantwoorden. Om u te helpen<br />

willen wij u als Albert Heijn inspiratie geven bij<br />

het klaarmaken van een bijzonder gerecht.<br />

In onze winkel streven wij er naar om iedere dag de beste te<br />

zijn, we noemen het zelf ook wel eens topsport wat we doen.<br />

Iedere week hebben we klanten uit Voorthuizen maar ook uit de<br />

wijde omgeving. Dat inspireert ons extra om elke dag weer een<br />

spetterende topwinkel neer te zetten.<br />

Job maakt lekkere gerechten bij ons in de winkel. Speciaal voor<br />

deze uitgave van <strong>Barneveld</strong> magazine kookt hij op 11 maart en zal<br />

hij het gerecht van deze pagina voor u klaar maken, dan kunt u<br />

ook proeven en zal hij u uitleg geven over de bereiding.<br />

Samen met ons team willen wij onze klanten zoveel mogelijk<br />

verrassen en inspireren, dit blad sluit goed aan bij onze missie.<br />

Heeft u vragen dan staan wij uiteraard in de winkel voor u klaar<br />

om deze te beantwoorden.<br />

40 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Bereiden:<br />

1. We beginnen met het snijden van alle groenten, zorg dat je alles<br />

klaar hebt staan voor het wokken want als je gaat wokken heb je daar<br />

geen tijd meer voor. Snijd de wortel in dunne plakjes, als je een grote<br />

wortel hebt snij dan de plakjes nog eens doormidden. Snijd de broccoli<br />

in kleine roosjes. De paksoi mag naarmate je naar het groene gedeelte<br />

kom in steeds grotere reepjes snijden. De rode snij je in halve dunne<br />

ringen. Snijd de rode peper in dunne reepjes. Snipper de knoflook.<br />

2. Zet een grote pan met water op voor het blancheren van de wortel<br />

en de broccoli. Als het water kookt voeg dan 1 eetlepel zout toe. Doe<br />

de groente om de beurt in het kokende water, wacht tot het water<br />

weer kookt en controleer of de groente al beetgaar. Zet de groente na<br />

het blancheren direct onder de kraan met koud water. Als ze goed zijn<br />

afgekoeld laat je ze even uitlekken en dan zijn ze klaar voor gebruik.<br />

Zet ondertussen een pan met water op om de mie te koken. Doe dit<br />

volgens de aanwijzingen op de verpakking.<br />

RECEPT V/D MAAND<br />

3. Zet de wokpan op de groots mogelijk pit en laat de pan heet worden.<br />

Doe de arachideolie in de pan en wacht tot de olie heet is. Voeg nu<br />

de rode ui, rode peper, en de knoflook toe. Hou de pan in beweging,<br />

doe dit ongeveer 30 seconden. Voeg nu de kippendijen toe en laat ze<br />

dichtschroeien. Voeg nu ook de broccoli, wortel en de paksoi toe. Wok<br />

voor een paar minuten. Voeg nu ook de hoisinsaus en de sesamolie toe.<br />

Roer het even door en voeg dan de mie, roer weer goed door en voeg<br />

tenslotte de cashewnoten toe. Maak op smaak met peper en zout.<br />

Ingrediënten:<br />

- 400 gram kippendijen<br />

- 1 handje Cashewnoten<br />

- 300 gram Mienestjes<br />

- 250 gram Broccoli<br />

- 250 gram Wortel<br />

- 200 gram Paksoi<br />

- Halve rode rode peper<br />

- 2 teentjes knoflook<br />

- Een halve rode ui<br />

- 2 eetlepels hoisinsaus<br />

- 1 scheut sesamolie<br />

- 2 eetlepels arachideolie<br />

- Peper en zout<br />

Nog een laatste tip; wok nooit te veel in een keer. Hierdoor verlies je te<br />

veel warmte waardoor het hele idee van wokken weg is.<br />

We zien u graag op zaterdag 11 maart bij ons in de winkel bij Albert<br />

Heijn Voorthuizen.<br />

Geen zin om zelf te koken? Of heeft u een feestje? Job komt graag bij u<br />

langs om te koken. Neem contact op via www.huureenbiggreenegg.nl<br />

Diederik Troost, Supermarktmanager<br />

> Albert Heijn Voorthuizen<br />

Smidsplein 21, Voorthuizen<br />

Tel. 0342 - 471 662<br />

www.vandentweelgroep.nl<br />

Vanaf 8 maart vind je een<br />

filmpje van dit gerecht op<br />

www.barneveld360.nl en op<br />

de Facebookpagina van Albert<br />

Heijn Voorthuizen<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 41


Gooische rakker geniet van<br />

elk applaus dat hij krijgt<br />

Voorthuizenaar Cor Wiesnekker kwam<br />

als salesmanager voor een congres – en<br />

partycentrum een kwart eeuw geleden in<br />

aanraking met improvisatietheater en raakte er<br />

direct aan verslaafd. Nu is hij een veelgevraagd<br />

entertainer en motivatiecoach. Als ik mensen<br />

zie lachen, denk ik ‘Cor, je hebt het weer voor<br />

mekaar gekregen’.”<br />

Een glimlach verschijnt op Wiesnekkers gezicht als hij terugdenkt<br />

aan zijn ontdekking van improvisatietheater begin jaren ’90. Een<br />

eurekamoment was het voor de conferencier. In zijn beroep als<br />

salesmanager voor een congres – en partycentrum kwam het al<br />

aan op creativiteit als hij leuke feesten aan de man probeerde te<br />

brengen. “Ik was er laaiend enthousiast over. Ik heb er vervolgens<br />

veel trainingen in gevolgd. Improvisatie is theater vanuit het niets.”<br />

Wiesnekker ontdekte in die trainingen zijn humortalent en vond<br />

zo zijn weg naar podia. Hij probeert daar het kind in hemzelf op te<br />

zoeken. “Als mens voel je veel belemmeringen die zijn ontstaan in je<br />

jeugd: dit mag niet, dat mag niet. Als je de spontaniteit van een kind<br />

nog als volwassen hebt, ben je geschikt voor het theater.”<br />

De cabaretier treedt voornamelijk op bij evenementen, feesten<br />

en bedrijfsuitjes. Hij schrijft dan een conference op maat, luistert<br />

naar de wensen van de klant en bedenkt dan welke kant hij op wil<br />

tijdens zijn optreden. Hij bereidt zich uitgebreid voor. Hij schrijft<br />

met de stem van een van zijn typetjes in zijn hoofd. Wiesnekker<br />

heeft zes verschillende personages: de keiharde Majoor de Moker,<br />

de kakkineuze zwerver en amateurfilosoof Ricold van Boeschoten,<br />

natuurliefhebber Job de Veluweranger, de harde coach Louis<br />

Michels, gastheer Lodewijk de Butler en Yousef Alcabari, de<br />

schoenpoetser die geen Nederlands spreekt.<br />

Verdwijnen<br />

Elk personage is hem even lief. Hij verdwijnt volledig in het typetje.<br />

“Ik was jarenlang Sinterklaas in Voorthuizen. Men zegt dan ‘je hebt<br />

Sinterklaas gespeeld’. Maar mijn stelling is niet dat je het speelt.<br />

Een goed acteur ís het personage. Er vindt een metamorfose plaats<br />

42 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


in mijn brein en mijn denken. Als ik Louis Michels (geïnspireerd op<br />

de succesvolle voetbalcoaches Louis van Gaal en Rinus Michels)<br />

doe ben ik het autoritair baasje met gezag. Ik speel dat dan niet, ik<br />

ben het.” Het verdwijnen in een personage kost veel energie. “Twee<br />

jaar terug deed ik nog weleens drie optredens op een dag waarin ik<br />

optrad met verschillende personages. Ik kwam erachter dat dit niet<br />

goed voor me was: te druk en teveel wisselingen. Het kwam mijn<br />

gezondheid niet ten goede. Ik beperk me nu tot één optreden per<br />

dag.”<br />

Elk optreden is anders, elk publiek ook. Het scheelt nogal waar de<br />

humorist speelt. In sommige delen van het land is het publiek al<br />

aan het begin enthousiast, soms zijn ze wat behoudender en moet<br />

Wiesnekker zich anders opstellen. “Geen optreden is hetzelfde,<br />

vooral voor mijzelf niet. Ik heb een scherp gevoel van welk publiek<br />

ik voor me heb. Ik test het publiek door er een paar grappen in te<br />

gooien. Ik heb een scala aan vaste grappen, dat is mijn houvast. Er<br />

ontstaat dan iets in het publiek waar ik mee verder kan. Ik moet me<br />

aanpassen aan het publiek, zij niet aan mij.”<br />

Voelsprieten<br />

De Voorthuizenaar wil graag zijn toehoorders verrassen. “Mijn<br />

voelsprieten staan altijd omhoog. Ik improviseer wat ik zie in<br />

het publiek. Ik maak een grap, en maak een vervolggrap uit de<br />

interactie uit de zaal. Ik zal een voorbeeld geven: laatst sta ik<br />

voordat ik met mijn optreden begon ergens in een hoekje. Er lopen<br />

twee mannen langs. De een vraagt aan de ander ‘Gijs, zit je nog in<br />

het hout?’ Dat sla ik dan op, die mensen hebben niet door dat ik<br />

daar sta. Tijdens het optreden kom ik daarop terug: ‘weten jullie<br />

dat, Gijs in het hout zit?’. Die man vraagt zich dan af ‘waarom weet<br />

Cor dat?’. Dat vraagt hij zich nu nog af. Zoiets bedenk ik niet van<br />

tevoren, zoiets ontstaat.”<br />

en applaus, maar soms trof hij een zaal die niet reageerde. Dan<br />

kwamen zijn grappen niet aan. “Ik dacht ‘hoe kan dit?! Ik maak toch<br />

dezelfde grappen? Ik houd hier onmiddellijk mee op’. Gelukkig heb<br />

ik dat niet gedaan. Ik leerde dat het niet per se aan mijn grappen<br />

lag, maar dat het publiek anders is. Het is confronterend als je een<br />

zaal treft die niet lacht. Maar je gaat door op het podium, je kunt<br />

niet opeens stoppen. Na afloop baal je dan. In mijn vak ben je pas<br />

voldaan als mensen leuk vinden wat je deed.”<br />

Chaos<br />

Voor Wiesnekker, naast conferencier ook motivatiecoach (‘serieus<br />

werk, al wordt er wel veel gelachen’), docent bij cursussen ‘spreken<br />

in het openbaar’ (‘het geeft mij veel voldoening om mensen daarbij<br />

te helpen met mijn theaterachtergrond’) en af en toe facilitator<br />

van andere artiesten bij feesten, gaan de optredens niet vanzelf.<br />

Zomaar even de grappenmaker uithangen is er niet bij. Elk<br />

optreden gaat vooraf aan chaos. Het is haasten soms. Grimeren<br />

doet hij thuis. Als een van zijn personages rijdt hij naar zijn<br />

optredens (‘behalve als ik Ricold van Boeschoten speel. Een zwerver<br />

achter het stuur ziet er een beetje raar uit’). “Bij elk optreden voel ik<br />

COVER-STORY<br />

Hij heeft het vak moeten leren. Toen Wiesnekker vijfentwintig jaar<br />

geleden begon stak hij hetzelfde riedeltje af. Hij oogstte gelach<br />

weer spanning, heb ik het maar weer te doen of zit ik te hannesen<br />

met mijn tekst. Na een optreden is het ‘pfffew’. Ik stap dan uit mijn<br />

personage. Je bent hyper, die adrenaline moet eruit om weer Cor<br />

te worden. Het is soms zwaar werk en lastig voor mijn omgeving,<br />

maar zo leuk.”<br />

De Voorthuizenaar sinds 1974 (‘ik ben oorspronkelijk een Gooische<br />

rakker uit Naarden’) heeft al die spanning ook nodig om optreden<br />

na optreden de zaal voor zich te winnen. Als dat lukt, is hij de<br />

gelukkigste man op aarde. “Je geniet van elk applaus die je krijgt.<br />

Applaus heb je nodig als artiest. Zonder dat zou ik er direct mee<br />

stoppen. Dan besef je dat ze het leuk hebben gehad of dat ze er<br />

iets aan gehad hebben. Als ik mensen zie lachen, denk ik ‘goh, Cor,<br />

je hebt het weer voor mekaar gekregen om mensen dit plezier te<br />

geven.”<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 43


Voorthuizen wil de leukste dorpskern<br />

zijn van de Veluwe<br />

Een jaar geleden zag Visit Voorthuizen het levenslicht. Deze stichting wil het dorp uit de gemeente<br />

<strong>Barneveld</strong> nog verder onder de aandacht van het grote publiek brengen. Voorzitter Wilco de Jong<br />

heeft grote doelen met Visit Voorthuizen. “We willen de leukste dorpskern van de Veluwe zijn.”<br />

Wilco de Jong stond in januari op de<br />

Vakantiebeurs in Utrecht als het gezicht<br />

van Visit Voorthuizen het dorp te<br />

promoten. Op dezelfde beurs proberen<br />

campings, vakantieparken, reisbureaus<br />

en exotische regio’s toeristen te<br />

trekken. Nederlandse dorpen vormen<br />

inmiddels een geduchte concurrent in<br />

de vakantiebranche. Je gezicht tonen als<br />

Voorthuizen helpt, vertelt de marketeer.<br />

“Er is zoveel ellende in de wereld<br />

tegenwoordig. Kijk naar het geweld<br />

in Noord-Afrika, Egypte of Turkije.<br />

Consumenten zijn minder geneigd om<br />

naar het buitenland te gaan en kiezen dan<br />

eerder voor een kort verblijf in Nederland.”<br />

Visit Voorthuizen haakt in op deze<br />

ontwikkeling. Niet dat het toerisme daar<br />

een zieltogend bestaan leidt, integendeel.<br />

Als het toerismeseizoen rond Pasen<br />

aanvangt, stijgt het inwonersaantal van het<br />

dorp van 10.000 naar 30.000 inwoners. De<br />

natuur, de wandel – en fietspaden en de<br />

omgeving trekt bezoekers uit heel het land<br />

en de buurlanden. Grote vakantieparken<br />

vangen ze op. Volgens De Jong komt men<br />

graag naar Voorthuizen. “Het blijkt dat er<br />

veel herhalingsbezoek is. Dat hoor ik uit de<br />

contacten met ondernemers. Als toeristen<br />

hier eenmaal zijn geweest keren velen weer<br />

terug. Van de tien mensen die Voorthuizen<br />

bezoeken komen er weer zes terug. Dat is<br />

hoog.”<br />

Handelsroute<br />

Het dorp profileert zich als het Entree van<br />

de Veluwe. Vroeger lag Voorthuizen aan de<br />

handelsroute Amsterdam-Apeldoorn. Als<br />

je vanuit de Randstad naar het oosten rijdt,<br />

is Voorthuizen het eerste wat je ziet van de<br />

Veluwe. Dat karakteriseert nog steeds het<br />

dorp, meent De Jong. “De Voorthuizenaren<br />

zijn gastvrij. Ik idealiseer dat niet. Men is<br />

hier niet verlegen, schudt graag je hand en<br />

heet je welkom; ‘kom erin, wil je koffie’? Het<br />

dorp heeft een gastvrije houding.”<br />

Visit Voorthuizen wil dit vasthouden en<br />

verbeteren waar dat kan. De consument is<br />

kritisch, wil continu uitgedaagd worden.<br />

Stilstand is achteruitgang. Ondernemers<br />

komen een paar keer per jaar bij elkaar<br />

en spreken dan uit wat er beter kan. Er<br />

is een site (www.visitvoorthuizen.nl) en<br />

een app waar onder andere aanbiedingen<br />

instaan. Daar liggen nog kansen, geeft De<br />

jong toe. De site is niet altijd up-to-date,<br />

kliks leiden soms tot een lege pagina. De<br />

stichting zou ook graag zien dat bezoekers<br />

van de site tickets kunnen kopen voor<br />

bijvoorbeeld het waterskiën of Schateiland<br />

in het nabijgelegen Zeumeren of kunnen<br />

reserveren voor verblijf op de campings en<br />

vakantieparken.<br />

Leukste en aantrekkelijkste<br />

Voorthuizen vergeet ook zijn eigen<br />

inwoners niet. “Zij zijn ons eigen<br />

ambassadeurs voor het dorp. Als zij graag<br />

hier wonen, vertellen ze dat door.” Naast<br />

de website en de app met aanbiedingen<br />

worden de Veluwenaren dit jaar voor de<br />

vierde maal verwend met het dorpsfeest<br />

‘Voorthuizen Straalt’. Het evenement vindt<br />

plaats op zaterdag 8 april en heeft als<br />

thema ‘Kelten’.Wilco de Jong spreekt een<br />

uitdagende ambitie uit. Voorthuizen wil<br />

de leukste en aantrekkelijkste dorpskern<br />

zijn in de Veluwe. “Dat is een forse ambitie.<br />

Dat realiseren we ons ook. Maar we<br />

durven dit uit te spreken. Het gaat ook tijd<br />

kosten, maar we blijven eraan werken. We<br />

moeten er samen met alle ondernemers en<br />

Voorthuizenaren hard voor knokken.“<br />

www.visitvoorthuizen.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 45


Voor een vast bedrag per maand een<br />

spiksplinternieuwe auto rijden<br />

Private lease is in opkomst. Steeds meer particulieren kiezen ervoor om voor een vast bedrag per<br />

maand een nieuwe auto te rijden. Het is een goed alternatief voor consumenten die niet hun geld<br />

willen investeren in de aankoop van een nieuwe auto, maar wel nieuw willen rijden.<br />

AUTOMOTIVE<br />

Verkoopleider Niels van Altena van Pon<br />

Dealer <strong>Barneveld</strong> merkt dat private lease een<br />

interessante optie is voor consumenten en<br />

ziet een groeiende verschuiving van ‘betalen<br />

voor bezit’ naar ‘betalen voor gebruik’. “Met<br />

deze vorm van leasen betaal je als particulier<br />

een vast bedrag per maand, gedurende de<br />

looptijd van enkele jaren; drie en vier jaar is<br />

het meest voorkomend. En aan het einde van<br />

de looptijd lever je de auto weer in.”, zegt Van<br />

Altena.<br />

Toename<br />

Uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse<br />

Autoleasemaatschappijen (VNA) blijkt dat<br />

private lease flink toeneemt. In 2015 werden<br />

er 36.000 auto’s via deze optie gefinancierd.<br />

Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte<br />

van 2014, toen er nog 17.000 exemplaren<br />

via private lease op de weg reden. Volgens<br />

Van Altena ligt de ontwikkeling deels in een<br />

andere keuze van financiële besteding. “Als<br />

een klant minder geld te besteden heeft of<br />

geen grote uitgave wil doen aan een auto,<br />

maar toch een nieuwe auto wil rijden, is dit<br />

een perfecte keuze. Je weet precies waar<br />

je aan toe bent.” Van Altena wijst er wel op<br />

dat je met Private Lease een verplichting<br />

aangaat. “Het is de bedoeling dat je de<br />

afgesproken contractduur naleeft.”<br />

Hoe gaat private lease precies in zijn werk?<br />

Allereerst wordt gekeken naar de wensen<br />

van de klant qua merk, model en opties.<br />

Vervolgens geeft de klant aan hoeveel<br />

kilometer hij gemiddeld per jaar verwacht<br />

te gaan rijden. Het meest voorkomend is<br />

10.000 km per jaar, maar verwacht men<br />

gemiddeld 15.000 km per jaar te gaan rijden,<br />

dan zou dit bijvoorbeeld bij een Volkswagen<br />

up! het maandbedrag verhogen met circa<br />

€ 17. Vervolgens wordt er een looptijd<br />

afgesproken, bijvoorbeeld 4 jaar. Op basis van<br />

deze gegevens wordt een calculatie gemaakt,<br />

wat vertaald wordt in het vaste maandbedrag.<br />

Dit maandbedrag is inclusief onderhoud,<br />

reparaties, allriskverzekering, wegenbelasting<br />

en pechhulp gedurende de periode van<br />

het contract. De klant hoeft alleen nog de<br />

brandstof te betalen.<br />

Maandbedragen<br />

Op de merken die Pon Dealer verkoopt –<br />

Volkswagen, Audi, SEAT en ŠKODA – zijn<br />

regelmatig actieaanbiedingen op Private<br />

Lease. De maandbedragen starten gemiddeld<br />

rond de € 200 voor een Volkswagen up!,<br />

SEAT Mii of ŠKODA Citigo bij een looptijd<br />

van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar.<br />

Afhankelijk van extra opties of een lager eigen<br />

risico, wordt het maandbedrag verhoogd. Van<br />

Altena: “Wil de klant bijvoorbeeld het eigen<br />

risico terugbrengen van € 500 naar<br />

€ 250, dan vertaalt zich dat bijvoorbeeld in<br />

een bedrag van € 6 per maand extra.”<br />

Bij Pon Dealer <strong>Barneveld</strong> is Private Lease<br />

van nieuwe auto’s een welkome aanvulling.<br />

“We kunnen de particuliere klant meer<br />

keuzevrijheid geven: een nieuwe auto<br />

kopen of een nieuwe auto private leasen.<br />

Daarnaast hebben we ook nog een zeer<br />

uitgebreid aanbod van zo’n 350 tot 400 jong<br />

gebruikte auto’s. Van Altena ziet positieve<br />

reacties bij klanten. “Ze rijden de showroom<br />

uit met een nieuwe auto. Dat geeft hen een<br />

prettig gevoel. Ze hoeven niet meer na te<br />

denken over bijkomende kosten, reparatie,<br />

onderhoud of verzekering. Alles is inclusief<br />

(behalve de brandstof), ze weten exact waar<br />

ze aan toe zijn. Private lease heeft zeker de<br />

toekomst.”<br />

> Pon Dealer <strong>Barneveld</strong><br />

Ambachtsweg 15-C, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 425 400<br />

www.pondealer.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 47


Autobedrijf Van Veen<br />

wil altijd iedereen<br />

helpen<br />

Autobedrijf Van Veen bedient alle facetten op het gebied<br />

van occasions. Wat er te doen is deze sector, gebeurt bij Van<br />

Veen; van reparatie en onderhoud tot exportdocumentatie en<br />

kentekenoverschrijving. Het <strong>Barneveld</strong>se autobedrijf staat paraat.<br />

Wouter van Veen begon in 2013 met<br />

autobedrijf Van Veen nadat hij bij diverse<br />

autodealers ervaring en expertise<br />

opdeed. Al na twee jaar verhuisde zijn<br />

occasionsbedrijf naar een groter pand<br />

aan de Albert Plesmanstraat. Vanaf daar<br />

breidde hij zijn werkzaamheden uit met<br />

een werkplaats met drie bruggen en twee<br />

monteurs. “Alles kunnen wij daar doen, van<br />

de airco tot aan APK.”<br />

Van Veen heeft een duidelijke formule<br />

met een gevarieerd aanbod van occasions,<br />

een heldere visie en service en een goede<br />

presentatie via sociale media waarop<br />

klanten veel foto’s kunnen bekijken. De<br />

<strong>Barneveld</strong>ers verrassen weleens klanten,<br />

vertelt Van Veen. “Als mensen hier alleen<br />

al een ruitenwisser halen, gaan we met een<br />

stofzuiger even door hun auto heen. Dat<br />

zijn ze niet gewend. Bij sommige garages<br />

komt je auto gewoon vies terug na een<br />

grote beurt.”<br />

In 2015 startte Van Veen ook met het<br />

schoonmaken en polijsten van auto’s. In<br />

opdracht zorgt het autobedrijf ervoor dat<br />

er krassen uit de lak gaan, de auto een<br />

poetsbeurt krijgt en wordt gelakt. Na deze<br />

beurt ziet de auto er weer als nieuw uit.<br />

“De auto is na je huis de duurste aanschaf.<br />

Particulieren willen daar goed voor zorgen.<br />

Deze diensten kunnen wij goed voor hen<br />

verzorgen.”<br />

Naast in – en verkoop van occasions,<br />

reparatie en onderhoud verzorgt<br />

het autobedrijf ook nog de volledige<br />

administratie als particulieren hun auto<br />

verkopen aan een buitenlandse koper of ze<br />

juist een auto kopen van een particulier.<br />

Bij verkoop aan het buitenland is het<br />

soms uitkijken geblazen. Als de verkoop<br />

niet juist verloopt, kan de auto officieel<br />

nog in jouw bezit zijn en moet je nog<br />

steeds wegenbelasting betalen. Van Veen<br />

regelt de exportdocumentatie zodat de<br />

kentekenplaten eraf gaan en je netjes je<br />

vrijwaring krijgt.<br />

Van Veen is ook een zogenaamd<br />

kentekenloket. Als iemand een nieuwe auto<br />

koopt bij een dealer, wordt daar snel en<br />

efficiënt de auto op diens naam gezet. Maar<br />

als je een auto koopt van een particulier is<br />

dat wat ingewikkelder. Het kentekenloket<br />

zorgt voor een vlekkeloze overschrijving.<br />

Extra voordelen van overschrijving via<br />

het loket is dat Van Veen een gratis<br />

kilometercheck uitvoert zodat duidelijk is in<br />

hoeverre de auto nog een onderhoudsbeurt<br />

nodig heeft. Van Veen biedt daarnaast<br />

ook nog een diagnoserapport aan, een<br />

winter – of zomercheck en een APK<br />

aan. En natuurlijk krijgt de auto nog een<br />

uitgebreide poetsbeurt.<br />

Van Veen staat voor laagdrempeligheid<br />

en gastvrijheid. “Het klinkt misschien<br />

een beetje vreemd, maar we willen altijd<br />

iedereen graag helpen. Het mooie aan dit<br />

vak is dat geen dag hetzelfde is. Iedereen<br />

rijdt auto, dus je kunt iedereen voorzien van<br />

dienstverlening. Ik vind het niet zo lastig<br />

om als autobedrijf je te onderscheiden van<br />

de rest. Wij hebben een goede uitstraling<br />

met ons pand en bieden hoge service, maar<br />

toch lage prijzen.”<br />

> Autobedrijf van Veen<br />

Albert Plesmanstraat 22, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 435 341<br />

info@vanveenauto.nl<br />

www.vanveenauto.nl<br />

AUTOMOTIVE<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 49


Voorkom automalaise door goed en<br />

op tijd je auto te onderhouden<br />

Als automobilist denk je soms niet direct aan het vervangen van je remvloeistof, het checken van je<br />

bandenprofiel of het reinigen van je brandstofsysteem. Te lang wachten met het onderhoud van je<br />

auto kan vervelende gevolgen hebben.<br />

Kees Bakker van Bakker Automotive uit <strong>Barneveld</strong> ziet de laatste<br />

jaren een tendens: consumenten rijden langer door met dezelfde<br />

auto. “Voorheen zag je dat men na vier à vijf jaar een nieuwe auto of<br />

occasion kocht, maar omdat er een tijdje minder geld te besteden<br />

was, kiest men ervoor om langer door te rijden. Gevolg is wel, dat<br />

er meer onderhoud en reparaties nodig zijn aan bijvoorbeeld de<br />

remmen, wiellagen, koppeling of distributieriem. Na een interval van<br />

vijf jaar en ongeveer 90.000 kilometer op de teller is bijvoorbeeld<br />

de distributieriem aan vervanging toe. Al is dat wel merkafhankelijk<br />

en hangt het ook af of je een diesel- of benzinemotor hebt. In het<br />

algemeen zie je dat automobilisten netjes hun auto onderhouden,<br />

maar er zijn ook uitzonderingen die te lang doorrijden, met alle<br />

gevolgen van dien”<br />

Kees Bakker heeft het druk met repareren en onderhoud van auto’s.<br />

Anderhalf jaar geleden startte hij Bakker Automotive. Hij heeft geen<br />

50 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


werknemers vooralsnog en doet dus alles alleen. Omdat hij ook de<br />

apk-keuring verzorgt en occasions verkoopt, lijken er soms te weinig<br />

uren in een dag te zitten. Toch is de klant bij klein onderhoud en/of<br />

apk-keuring, dezelfde dag weer op weg. Ook bij grotere klussen werkt<br />

Kees in de avonduurtjes door om de auto weer snel gerepareerd te<br />

krijgen én schoon terug te geven.<br />

Reinigen<br />

Het paradepaardje van Kees Bakker zijn de Bardahl-machines, die<br />

het brandstofsysteem en de inlaatkanalen van de auto reinigen. Beide<br />

onderdelen hebben minimaal één keer in de twee jaar onderhoud<br />

nodig. Kees Bakker vergelijkt de auto met een wasmachine. “Eens<br />

in de zoveel tijd moet daar een ontkalkingsblokje door, anders<br />

gaat de wasmachine van binnen dichtkoeken. Een automotor is<br />

tegenwoordige zo fijn getuned, dat daar hetzelfde gebeurt en ook<br />

vervuild raakt. Door de motor periodiek te reinigen voorkom je<br />

problemen.<br />

“De jongste generatie auto’s zijn net<br />

computers, ze zijn één groot brein<br />

dat alles zelf regelt. Als er maar één<br />

onderdeel kapot gaat, raakt de auto<br />

van slag.”<br />

De Bardahl-machine spoelt het brandstofsysteem, voor een<br />

uur lang, door. Na de reiniging verbeteren de motorprestaties.<br />

Ook verminderen de opstartproblemen en wordt bovendien het<br />

brandstofverbruik minder, omdat de brandstof nu beter verneveld<br />

wordt en niet in druppels de motor bereikt. Door vocht in de<br />

brandstof ontstaat er aanslag in het brandstofsysteem, wat de<br />

prestaties van de motor niet ten goede komt. De reiniging van het<br />

brandstofsysteem zorgt weer voor optimale prestaties van de motor.<br />

Specialistisch<br />

Ook het inlaatkanaal heeft regelmatige reiniging nodig. Daar komt, via<br />

de EGR-klep (uitlaatgascirculatie), roet in. Als er te veel roetaanslag<br />

in het inlaatkanaal komt, bestaat de kans dat het roetfilter onder<br />

de auto verstopt raakt. Gevolgen daarvan zijn onder meer dat de<br />

auto gaat inhouden/schokken (gebrek aan vermogen) of dat het<br />

brandstofverbruik vermeerdert. Te lang wachten met reinigen kan een<br />

nieuw roetfilter tot gevolg hebben en vervanging van een roetfilter<br />

loopt al snel op in de kosten. Prijzen variëren van 800 euro tot maar<br />

liefst 2000 euro.<br />

AUTOMOTIVE<br />

Auto’s onderhouden is een specialistisch klusje, vertelt Kees. “Het<br />

wordt steeds moeilijker. Ik ga regelmatig op cursus om bij te blijven.<br />

Vroeger had een auto veel minder elektronica. De jongste generatie<br />

auto’s zijn net computers, ze zijn één groot brein, dat alles zelf regelt.<br />

Als er maar één onderdeel kapot gaat, raakt de auto van slag. Dat is<br />

soms lastig te verhelpen.” Dat Kees Bakker dat wél voor elkaar krijgt<br />

maakt zijn werk mooi. “Waarom ik ooit voor mezelf ben begonnen,<br />

is om de klanten zelf te kunnen spreken en na een controle van de<br />

auto in de werkplaats, de juiste diagnose vast te kunnen stellen.<br />

Na reparatie en onderhoud van de auto, wordt deze schoon weer<br />

teruggeven aan de klant, waarna die weer tevreden de weg op kan<br />

gaan. Dat gevoel zorgt ervoor, dat ik elke dag weer aan de slag ga; om<br />

mensen mobiel te houden”<br />

> Bakker Automotive<br />

Lunterseweg 76, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 430 788<br />

info@bakkerautomotive.nl<br />

www.bakkerautomotive.nl<br />

BAKKER<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 51


“Duurzaam rijden hoeft niet<br />

duur te zijn”<br />

Elektrisch rijden wordt steeds populairder onder zakelijke rijders. Het is onder meer milieuvriendelijk<br />

én fiscaal zeer aantrekkelijk. Bert Langendijk en Aart Verhoeks van Verhoeks Exclusief hebben<br />

zich gespecialiseerd in jong gebruikte Tesla’s. De ondernemers hopen dat de Tesla binnen een paar<br />

jaar ook interessant wordt voor particulieren.<br />

Het kantoor van Verhoeks Exclusief in Lunteren, net voorbij <strong>Barneveld</strong>,<br />

ligt een beetje in de luwte. Je rijdt er zo voorbij. Er staan geen<br />

borden bij de ingang. Niets wijst erop dat hier een bijzonder automerk<br />

als Tesla verhandeld wordt. De locatie straalt exclusiviteit uit.<br />

Verhoeks en Langendijk waken voor ‘Teslatoeristen’ die weleens deze<br />

Amerikaanse, volledig op elektriciteit rijdende auto willen uitproberen.<br />

Zo kunnen ze uitsluitend echt geïnteresseerden adviseren.<br />

De compagnons startten drie jaar geleden met de verkoop van jonge<br />

Tesla-occasions, variërend van één maand oud tot zo’n drie jaar. Tesla<br />

houdt de verkoop van nieuwe auto’s in eigen hand. Verhoeks Exclusief<br />

daarentegen heeft ingezet op jonge Tesla’s vertelt Verhoeks. “We<br />

waren uniek, niemand deed het nog. We hebben een goede samenwerking<br />

met de Tesla Service Centers. De service vindt bij hen plaats<br />

en de verkochte auto’s worden ook door ons bij Tesla aangemeld.”<br />

Niet goedkoop<br />

Een nieuwe Tesla is niet goedkoop. De goedkoopste modellen zijn<br />

rond de 90.000 euro. De duurste typen sluipen richting de twee ton.<br />

De jonge occasions bij Verhoeks beginnen rond de 60.000 euro en<br />

kosten tot ongeveer 140.000 euro. De auto’s vallen dus in het luxe<br />

segment, maar zijn op de langere termijn een stuk voordeliger dan<br />

vergelijkbare luxe merken met een brandstofmotor. Zo is er maar 4%<br />

bijtelling bij Tesla’s (omdat ze geen Co2-uitstoot hebben) tegenover<br />

22% bij brandstofauto’s. Overigens vervalt vanaf 2019 deels dit extraa<br />

tje. Vanaf dat jaar betaal je voor auto’s met nul co2-uitstoot over het<br />

gedeelte boven de 50.000 euro ook 22% bijtelling. Daarnaast betaal<br />

je geen wegenbelasting en geen belasting voor personenauto’s en<br />

motorrijwielen (BPM). Je bespaart nog meer, verheldert Langendijk.<br />

“De verzekering voor een Tesla is vrij laag en je hebt nagenoeg geen<br />

onderhoud omdat een Tesla veel minder draaiende onderdelen heeft<br />

dan een auto met brandstofmotor.”<br />

De verkoop van Tesla’s in Nederland groeit gestaag. In 2016 werden<br />

er 2149 verkocht. Een stijging van 13,6 procent ten opzichte van 2015<br />

(1891). Toch blijft het in populariteit nog ver achter de traditionele<br />

automerken. Tesla is en blijft voorlopig met een marktaandeel van<br />

0,56% een kleine speler in de Nederlandse automarkt. Voor een deel<br />

ook omdat particuliere autobezitters de Tesla nog links laten liggen<br />

wegens de hoge prijs. Langendijk: “Je ziet nu dat Tesla eigenlijk alleen<br />

verkoopt binnen de zakelijke markt. Een enkele particulier koopt de<br />

auto omdat het hem wel gaaf lijkt om een Tesla te rijden, maar voor<br />

99,5 procent is de zakelijke markt.”<br />

Gadgets<br />

Verhoeks verkoopt tientallen jonge Tesla’s per jaar. Het Lunterse<br />

bedrijf koopt de elektrische auto’s in na inruil, bedrijfsbeëindiging,<br />

leasebeëindiging of koopt demomodellen, die na korte periode weer<br />

op de markt komen. Soms krijgen de autoverkopers auto’s van enkele<br />

maanden, vertelt Verhoeks. “Je hebt mensen de nieuwste gadgets<br />

willen hebben, zoals met de iPhone. Dat zien we bij de Tesla ook. Dan<br />

doen rijders hem al na twee maanden weg omdat ze het nieuwste van<br />

het nieuwste willen hebben op bijvoorbeeld het gebied van hardware.”<br />

Op het gebied van software en hardware is de Tesla zeer vooruitstrevend.<br />

De Tesla is bijna een rijdende computer. Naast het stuur zit een<br />

groot IPad-achtige scherm met een ingebouwde 3g-netwerk. Tijdens<br />

het rijden scant de auto zijn omgeving. Een fietser herkent hij al van<br />

tientallen meters afstand, net als obstakels. Mocht je te dicht bij een<br />

van die obstakels komen, dan corrigeert de autopilot de auto zodat<br />

een aanrijding voorkomen wordt. Als de Tesla bijvoorbeeld op de snelweg<br />

rijdt, dan vermindert hij vaart als de auto een voorligger nadert.<br />

Met de autopilot hoef je zelf niet meer te sturen. Ook is het mogelijk<br />

om met een smartphone de auto te besturen. Vooral handig bij krappe<br />

parkeerplekken: uitstappen is dan vaak een hachelijke onderneming.<br />

Met een Tesla voorkom je dat door al eerder uit te stappen en hem<br />

vervolgens met de smartphone in te parkeren.<br />

Een Tesla rijdt nog beperkt aantal kilometers op een volle accu. Afhankelijk<br />

van het model moet je na 370 à 400 kilometer opladen. Angst<br />

om stil te staan omdat het zoeken is na een oplaadpunten, is echter<br />

niet nodig zegt Langendijk. “Dat zit bij veel mensen tussen de oren. Je<br />

vindt bijna bij ieder tankstation een laadstation. Tesla heeft ook zijn<br />

eigen laadstation: de Supercharger. In drie kwartier is de accu tot 80<br />

52 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


procent opgeladen. De Tesla geeft aan wanneer je in de buurt komt<br />

van een Supercharger.” Volgens de ondernemers liggen de prijzen<br />

lager dan van brandstof. “Laden bij een Supercharger is gratis. Bij een<br />

ander laadstation betaal je ongeveer 20 cent per kilowatt. Bij 85 kilowatt<br />

is een accu weer vol, dus dan betaal je dus 17 euro.”<br />

Hybride<br />

Er is nog wel meer onduidelijkheid rond de Tesla en elektrisch rijden,<br />

vinden Langendijk en Verhoeks. Zo vinden ze dat de hybride – auto’s<br />

die voor een deel op brandstof rijden en voor een deel elektrisch – het<br />

elektrisch rijden geen goed doet. De hybrideauto heeft vanaf dit jaar<br />

geen fiscaal voordeel meer. “Daarmee draait de overheid de hybride<br />

de nek om”, meent Langendijk. “Ik zie er geen toekomst in.” Het is ook<br />

net-niet vinden ze. Al na twintig kilometer is de accu leeg en gaat de<br />

auto verder op brandstof. Verhoeks: “Het brandstofverbruik is ook<br />

veel hoger dan opgegeven. We hebben hier een klant gehad die zijn<br />

hybride inruilde voor een Tesla, met de laadstekker nog in het plastic.<br />

Deze man had de auto nooit aan een laadpaal gehad.”<br />

AUTOMOTIVE<br />

Liever hebben de verkopers dat de overheid ook het particuliere bezit<br />

van volledige elektrische auto’s stimuleert. In 2018 lijkt het erop dat<br />

er meer particulieren een Tesla zullen bezitten omdat het bedrijf van<br />

miljardair Elon Musk een goedkoper model uit gaat brengen. De Model<br />

3 gaat ongeveer 35.000 euro kosten. Maar ook dan zullen nog veel<br />

consumenten voor brandstofauto’s kiezen. Via een subsidieregeling<br />

zouden particulieren verleid moeten worden, vinden de ondernemers.<br />

“De overheid laat een grote kans liggen”, vindt Langendijk. “In Europa<br />

is er afgesproken dat de co2-uitstoot flink naar beneden moet. Naast<br />

de industrie is de mobiliteit de grootste vervuiler. Wil je duurzaamheid<br />

promoten, probeer dan de autorijder in een elektrische auto te<br />

krijgen. De gemeente <strong>Barneveld</strong> en Ede bijvoorbeeld. Die stimuleren<br />

het gebruik van onder andere zonnepanelen en laadpalen. Waarom<br />

niet ook de elektrische auto?”<br />

De ondernemers zien ondanks de beperkingen die elektrisch rijden<br />

soms met zich meebrengt dat de voordelen (duurzamer, geluidloos,<br />

geen of minder belasting, geavanceerde techniek) ervoor zorgen dat<br />

de brandstofauto’s uiteindelijk het onderspit zullen delven ten opzichte<br />

van elektrisch rijden. “Andere fabrikanten als Tesla zijn er al volop<br />

mee bezig en zullen binnen enkele jaren ook volledige elektrische<br />

auto’s op de markt brengen.” Voor nu richt Verhoeks Exclusief zich<br />

op Tesla. “Wij willen geïnteresseerden daar graag over informeren en<br />

adviseren.”<br />

> Verhoeks Exclusief<br />

Buzerseweg 15, Lunteren<br />

Tel. 0342 - 419 880<br />

info@verhoeksautos.nl<br />

www.verhoeksexclusief.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 53


Autoschade Herstel Midden Nederland<br />

verhuist en breidt activiteiten uit<br />

Autoschade Herstel Midden Nederland in Veenendaal is verhuisd naar De Smalle Zijde 44 in<br />

Veenendaal. Het bedrijf, dat in 2016 aansloot bij Autoschade Herstel Groep, krijgt hierdoor meer<br />

vloeroppervlak en daarmee de kans om de activiteiten uit te breiden.<br />

Autoschade Herstel Midden Nederland, in 2014 gestart door<br />

eigenaar Pierre Methorst, heeft sinds de oprichting een goede<br />

naam opgebouwd in Veenendaal en omgeving en is daardoor snel<br />

gegroeid. Deze groei vroeg om een groter pand en dat is gevonden<br />

aan de Smalle Zijde 44 in Veenendaal. Met deze uitbreiding naar<br />

800 m² is tevens de mogelijkheid gecreëerd tot het herstellen van<br />

zwaar vervoer. Er is nu sprake van twee verschillende afdelingen;<br />

een personenwagenafdeling met een spuitcabine van 9,5 x 5 meter<br />

en een bedrijfswagenafdeling met een spuitcabine van 16 x 6 meter.<br />

Autoschade Herstel Midden-Nederland<br />

gaat relatie aan met klant<br />

“In dit nieuwe pand met nieuw, hoogstaand equipment, kunnen<br />

wij onze klanten nog beter van dienst zijn met behoud van de<br />

vertrouwde kwaliteit”, aldus Methorst.<br />

“De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met de inrichting<br />

en het voorzien van het pand van de juiste uitstraling. Inmiddels<br />

zijn wij volledig operationeel.”<br />

54 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Autoschade komt nooit uit, toch? Daarom begrijpen wij bij<br />

Autoschade Herstel Midden Nederland dat u dit zo goedkoop<br />

mogelijk, maar toch perfect wilt laten uitvoeren. De Restyle techniek<br />

maakt uitdeuken zonder spuiten mogelijk. Snel, gemakkelijk en<br />

betaalbaar is EASY2FIX, de oplossing voor die vervelende krasjes of<br />

lakschade op de bumper, of dat kleine deukje in het portier.<br />

Lakschade aan uw auto of bedrijfswagen ziet er niet mooi uit. Een<br />

logisch gevolg is de autolak herstellen. Lakschade ontstaat vaak<br />

door kleine ongelukjes. Schade aan de lak ontstaat bijvoorbeeld<br />

doordat u net iets te dicht langs een paaltjes reed, of doordat<br />

iemand anders net iets te strak langs uw auto is gereden. Vervelende<br />

schade, maar wij herstellen de autolak graag voor u, zodat de auto<br />

er straks weer als nieuw uitziet.<br />

Het herstellen van autolak is een ambacht, daarom is het aan te<br />

raden om dit door een professional te laten doen. U kunt ook<br />

zelf aan de slag gaan met het herstellen van autolak, maar bij<br />

Autoschade Herstel Midden Nederland krijgt u 7 jaar garantie<br />

op onze herstelwerkzaamheden. Dit garandeert dat u altijd het<br />

resultaat krijgt waar u naar op zoek bent.<br />

Kwaliteit is een keuze!<br />

AUTOMOTIVE<br />

Bij Autoschade Herstel Midden Nederland werken we met de<br />

beste kwaliteit autolak. Wij werken met metaal, aluminium en<br />

kunststoffen. Uw autolak herstellen is voor ons een dagelijkse klus.<br />

Dankzij onze jarenlange ervaring leveren we de beste kwaliteit, met<br />

een glimmend resultaat als gevolg.<br />

> De Smalle Zijde 44, Veenendaal<br />

Tel. 0318 - 734 510<br />

info@autoschadeherstelmn.nl<br />

www.autoschadeherstelmn.nl<br />

Facebook.com/AutoschadeHerstelMiddenNederland<br />

In 3 stappen schade laten herstellen!<br />

1. Schade opname<br />

2. Herstel<br />

3. Aflevering<br />

Heeft u autoschade en wilt u weten<br />

wat de kosten zijn? U bent van harte<br />

welkom op onze vestiging voor een<br />

officieel schaderapport of voor een<br />

geschat bedrag. Bent u in de buurt<br />

dan kunt u direct langs komen om de<br />

schade te laten opnemen. Uiteraard<br />

werken wij ook op afspraak. Deze<br />

afspraak kan telefonisch of via ons<br />

contactformulier op onze website<br />

gemaakt worden.<br />

Mocht de auto niet meer veilig of<br />

rijbaar zijn dan kunt u bij ons een<br />

vervangende auto mee krijgen.<br />

Door gebruik te maken van de<br />

nieuwste technieken zijn wij in<br />

staat uw auto snel en vakkundig te<br />

repareren. We werken met originele<br />

merkonderdelen en A-merk lakken.<br />

In eerste instantie worden de<br />

deuken uit het voertuig gehaald,<br />

mocht dit niet mogelijk zijn wordt<br />

het onderdeel vervangen. Vervolgens<br />

ondergaan de onderdelen diverse<br />

processen. Plamuren, schuren en<br />

het spuiten in de originele lakkleur.<br />

Daarna wordt de auto geheel<br />

opgebouwd en getest op diverse<br />

punten. Zodat de auto weer veilig de<br />

weg op kan.<br />

Na een grondige reiniging, van<br />

binnen en van buiten, wordt de klant<br />

gebeld, en wordt er een afspraak<br />

gemaakt voor de aflevering. U kunt<br />

weer veilig op weg!<br />

Op de door ons verrichtten<br />

werkzaamheden heeft u 7 Jaar<br />

FOCWA-garantie.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 55


Nissan Van Laar al<br />

vijftig jaar een begrip<br />

in de regio<br />

Of het nu gaat om het nieuwste model Nissan<br />

Micra of om een mooie occasion, om het<br />

onderhoud van personenauto’s en bedrijfswagens<br />

of om een passende verzekering. Service en<br />

vakkennis staan voorop bij Nissan van Laar en<br />

maken dat het autobedrijf uit Voorthuizen al<br />

vijftig jaar een begrip is in de regio.<br />

AUTOMOTIVE<br />

“De oorsprong ligt bij rijschool ‘Het Centrum’,<br />

die Van Laar senior oprichtte in 1956”, vertelt<br />

verkoopleider Jan Kleijer. “Geleidelijk aan<br />

werden ook reparaties uitgevoerd, waarna de<br />

interesse ontstond voor de verkoop van auto’s.<br />

De rijschool werd verkocht en Van Laar ging<br />

het dealerschap aan bij Nissan, dat destijds<br />

nog Datsun heette.”<br />

Van Laar kiest bewust alleen voor het Japanse<br />

automerk. “Dat we al zo lang aan Nissan zijn<br />

verbonden, zegt wat over de betrouwbaarheid<br />

en kwaliteit, waarvoor zowel het automerk als<br />

wij garant staan. Nissan is een duurzaam merk,<br />

dat wereldwijd voorop loopt in innovatie.<br />

Een mooi voorbeeld daarvan is de nieuwste<br />

Micra, die dit voorjaar verschijnt, met veel<br />

personalisatiemogelijkheden en de nieuwste<br />

technologieën.”<br />

De jarenlange ervaring met Nissan zorgt<br />

voor een buitengewone vakkennis en maakt<br />

Autobedrijf van Laar tot een begrip in de<br />

regio. “Dat te samen met de klantgerichtheid<br />

en vertrouwde service van ons team,<br />

waarvan de meeste al sinds lange tijd aan ons<br />

verbonden zijn. Daar zijn we echt trots op.”<br />

> Nissan Van Laar<br />

Kerkstraat 32, Voorthuizen<br />

Tel. 0342 – 471 508<br />

info@vanlaarautos.nl<br />

www.vanlaarautos.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 57


‘De veelzijdige<br />

woontrend van dit<br />

moment’<br />

58 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Stalen deuren: échte eyecatchers<br />

Van een gezellig rijtjeshuis tot een moderne<br />

villa. Geen huis is tegenwoordig compleet zonder<br />

stalen deuren. Aartjan Tomassen van Tomassen<br />

Toegangstechniek is gespecialiseerd in deze<br />

sfeermakers. ‘De combinatie van staal en glas is<br />

ontzettend populair.’<br />

ze bij hem uit eigen werkplaats komen. ‘We komen vrijblijvend bij<br />

mensen thuis inmeten. Daarna maken we de deuren op maat en<br />

spuiten we ze in de gewenste kleur. Daardoor kunnen we stalen<br />

deuren voor elke ruimte produceren. En doordat we het hele<br />

proces in eigen hand houden, kunnen we ook de prijzen drukken.<br />

Dat merkt de klant natuurlijk ook. Onze dubbele stalen deuren zijn<br />

er al vanaf 1500 euro.’<br />

WONEN<br />

Stalen deuren waren in de afgelopen jaren vooral populair in<br />

wat luxere en grotere woning, maar ze hebben inmiddels ook<br />

de rijtjeswoningen bereikt. Van enkele deur, complete muur tot<br />

dubbele schuifdeuren; ze zijn er in allerlei smaken.<br />

Voordelen in huis<br />

Stalen deuren zijn echte eyecatchers in huis, en door de combinatie<br />

van staal en glas ookonderhoudsvrij en duurzaam. ‘Ze zijn stevig<br />

en gemakkelijk schoon te maken, vertelt Tomassen’ Een groot<br />

voordeel is volgens hem vooral ook het extra licht in huis. ‘Dat<br />

biedt meerdere voordelen. Ten eerste lijkt een woonkamer,<br />

keuken of serre door het extra licht groter. En afhankelijk van de<br />

3D-tekening<br />

Wie benieuwd is naar hoe zo’n stalen deur er precies uitziet, kan<br />

ze bekijken in de showroom van Tomassen, aan de Hanzeweg in<br />

<strong>Barneveld</strong>. Tomassen legt uit: ‘Een stalen deur is echt maatwerk.<br />

In onze showroom laten we zien wat de mogelijkheden zijn, maar<br />

aan de hand van het gesprek met de klant krijgt de stalen deur<br />

daadwerkelijk vorm. Door een 3D-tekening kunnen we een goed<br />

beeld schetsen van hoe de combinatie er thuis uit komt te zien.<br />

En door onze ervaring kunnen we mensen ook verder helpen met<br />

advies. Een inrichting is heel persoonlijk. Hoe je stalen deuren met<br />

een interieur laat matchen dus ook. Juist door de veelzijdigheid<br />

worden ze steeds populairder.’<br />

ruimte en het weer, kun je zelfs elektriciteitskosten besparen. De<br />

lampen kunnen net wat langer uitblijven’, zegt hij met een knipoog.<br />

Daarnaast zijn de deuren volgens hem een stuk ‘socialer’. ‘Je leeft<br />

niet langer in afgesloten ruimtes, maar blijft zelfs op grotere<br />

afstand met elkaar in contact. Een stuk gezelliger dus in huis.’<br />

Hele Benelux<br />

‘We installeren ze tegenwoordig in elk type huis en krijgen<br />

inmiddels aanvragen vanuit de hele Benelux’, legt Tomassen uit. Dat<br />

zijn deuren een stuk toegankelijker zijn, komt volgens hem doordat<br />

Benieuwd naar de mogelijkheden bij u thuis? Neem vrijblijvend<br />

contact op met Tomassen Toegangstechniek voor een offerte via<br />

0342 - 49 11 00? Of kijk voor meer informatie op onze website:<br />

www.toegangs-techniek.nl.<br />

> Tomassen Toegangstechniek<br />

Livingstonestraat 67, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 491 100<br />

info@toegangs-techniek.nl<br />

www.toegangs-techniek.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 59


Tuin en woonkamer<br />

vormen harmonie met<br />

een vouwwand<br />

In veel Nederlandse woningen zijn schuifpuien de grens tussen<br />

woonkamer en tuin. De glazen wanden kunnen echter maar voor<br />

de helft open. Een nog wat onbekender alternatief is de vouwwand<br />

die bijna volledig open kan. Richard den Boer van het <strong>Barneveld</strong>se<br />

bedrijf Buiten-Goed is laaiend enthousiast.<br />

Buiten-Goed verkoopt onder andere<br />

kweekkassen voor hobbytuinders,<br />

overkappingen, serres en oranjerieën<br />

en afscheidingen tussen tuin en<br />

woonkamer in het hogere segment van<br />

de markt. Buiten-Goed verzorgt ook<br />

bijzondere projecten zoals de historische<br />

smeedijzeren kas bij het Rijksmuseum.<br />

Deze Franse kas stamt uit 1850. Dit<br />

project zorgde ervoor dat het bedrijf<br />

nu meer werk heeft bij kastelen en<br />

landhuizen.<br />

wat anders. De vouwwand heeft een<br />

toegangsdeur en kan nagenoeg volledig<br />

open. De wand heet zo omdat je bij het<br />

openen de wand als het ware ‘vouwt’. De<br />

glazen wand werkt als een harmonica en<br />

de uiteinden van de wand draai je naar<br />

buiten tegen de muur of naar binnen. Veel<br />

kracht zetten om de vouwwanden open te<br />

schuiven, is niet nodig; met enkel een of<br />

twee vingers is hij te openen.<br />

Omdat je een vouwwand compleet kan<br />

openzetten vormen de woonkamer en<br />

tuin (of woonkamer en balkon) tijdens de<br />

warme maanden één harmonieus geheel;<br />

je brengt binnen naar buiten. Je creëert<br />

er een vloeiende overgang mee en brengt<br />

natuurlijk daglicht je huis in. De glazen<br />

afscheiding wordt op maat gemaakt met<br />

een houten, aluminium of een combinatie<br />

van hout en aluminium profielen. Angst<br />

dat er water of kou naar binnen sluipt,<br />

is onnodig, zegt Den Boer. “De wand is<br />

waterdicht en winddicht en is van hoog<br />

rendementsglas. De vouwwand voldoet<br />

aan de hoogste isolatienormen.”<br />

De vouwwand is een investering,<br />

maar is het meer dan waard meent<br />

Den Boer. Buiten-Goed staat klaar<br />

om geïnteresseerden op te vangen<br />

en uitgebreid te adviseren. Meerdere<br />

vouwwanden zijn te zien in de ruime<br />

showroom van de <strong>Barneveld</strong>ers.<br />

Bezoekers zijn verrast, vertelt de<br />

salesmanager. “Veel mensen kennen het<br />

nog niet. Als zij zoeken op een schuifpui<br />

of wand op Google komen wij naar<br />

voren. Dan komen ze hier en zien ze de<br />

vouwwand. Sommige klanten zeggen<br />

dan ‘laat die schuifpui maar zitten, dit<br />

wordt het’.” Op de site Buiten-Goed.<br />

nl vind je een uitgebreide selectie van<br />

vouwwanden.<br />

> Buiten-Goed<br />

Marchandweg 4, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 491 202<br />

info@buiten-goed.nl<br />

www.buiten-goed.nl<br />

WONEN<br />

Buiten-Goed wil de consument ook<br />

warm maken voor de vouwwanden van<br />

Solarlux. “Solarlux is de uitvinder van<br />

de vouwwand en marktleider. Zij zijn<br />

de absolute top”, vertelt Salesmanager<br />

Richard den Boer. Een vouwwand lijkt<br />

op een schuifpui, maar is net even<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 61


Vijver<br />

Heb je een vijver in de tuin? “Het is het ideale<br />

moment om de pomp schoon te maken en de<br />

losse bladeren uit de vijver te halen.”<br />

WONEN<br />

Maak je tuin klaar voor<br />

het voorjaar<br />

Nu de temperaturen stijgen en het voorjaarszonnetje vaker<br />

doorbreekt, is het hoog tijd om je handen uit de mouwen te steken<br />

en de tuin je groene vingers te laten zien. Met deze checklist<br />

maak je de tuin klaar in het voorjaar.<br />

“Om in het voorjaar en de zomer volop<br />

te genieten van het buitenleven, is het<br />

verstandig nu aan de slag te gaan.” Aan<br />

het woord is René Brand van René Brand<br />

Hoveniers.<br />

Snoeien<br />

“Je begint met het terugsnoeien van de<br />

vaste planten in de borders. Met snoeien<br />

zorg je voor een uitbundige groei en bloei<br />

van de plant”, aldus Brand. Een beetje<br />

extra aandacht heeft lavendel nodig. “Deze<br />

vaste plant is gevoelig voor vorst, dus met<br />

terugsnoeien tot het laatste groene scheutje<br />

wacht je tot de laatste vorst, meestal eind<br />

maart. Dit is ook het moment om de rozen te<br />

snoeien. “Rozen knip je terug tot het tweede<br />

oog; een nog niet uitgelopen bladknop die<br />

naar buiten wijst. De roos heeft een klein<br />

wortelgestel en kan de voeding niet van ver<br />

halen. Daarom is het belangrijk de roos extra<br />

te voeden.” Staat er beplanting die het slecht<br />

heeft gedaan het afgelopen jaar? “Haal deze<br />

uit de grond, steek hem doormidden en zet<br />

de plant terug in nieuwe grond. Dan groeit<br />

hij weer verder.”<br />

Gazon<br />

Voor een mooi groen gazon is nu de tijd<br />

om aan de slag te gaan, adviseert Brand.<br />

“Heb je mos in het gras? Dan start je met<br />

een mosdoder. Na een week begin je met<br />

verticuteren. Eventuele kale plekken bezaai je<br />

met graszaad. Tot slot bemest je het gazon.”<br />

Bestrating<br />

Pak je de hogedrukspuit om het groen van je<br />

terras te verwijderen? Niet doen, zegt Brand.<br />

“Het is verleidelijk, maar ik raad het af. De<br />

betontegel heeft een poreuze laag, die je dan<br />

eraf spuit, waardoor de tegel uiteindelijk juist<br />

groener wordt.” Hij adviseert een biologisch<br />

antigroenmiddel.<br />

Beplanten<br />

“Planten gaan nu wortelen en groeien.<br />

Het is dan ook een mooie tijd om nieuwe<br />

planten in de grond te zetten.” Brand deelt<br />

zijn favorieten. “Ik ben een voorstander van<br />

makkelijke beplanting, waarvan je veel plezier<br />

hebt.”<br />

• Hydrangea paniculata Limelight<br />

pluimhortensia<br />

• Anemone honorine Jobert<br />

• Nepeta fassenii Walkers Low (kattenkruid)<br />

• Verbena bonariensis<br />

• Penisetum hameln<br />

Trends<br />

Wat is de tuintrend voor 2017? “Puurheid. De<br />

natuurlijke uitstraling komt terug met ronde<br />

lijnen en wildere borders.” Ook duurzaamheid<br />

is belangrijk, stelt Brand. “Denk aan<br />

moestuinen, energiezuinige verlichting<br />

en zelfs ondergrondse wateropslag. De<br />

loungetrend van 2016 zet zich door met veel<br />

aandacht voor genieten van het buitenleven<br />

met hangmatten, een loungehoek of veranda.<br />

Mensen willen meer ontspannen in de tuin<br />

en langer genieten van het buitenleven.”<br />

> Rene Brand Hoveniers<br />

Leibeek 36, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 06 - 1227 8635<br />

info@renebrandhoveniers.nl<br />

www.renebrandhoveniers.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 63


COLUMN<br />

Vaststellingsovereenkomst<br />

Bij veel juridische conflicten komt het niet tot<br />

een eindvonnis van de rechtbank. Op een eerder<br />

moment, soms pas op de gang van de rechtbank,<br />

wordt de zaak geschikt. Redenen daarvoor zijn<br />

vaak onzekerheid over het oordeel van de rechter<br />

en het voorkomen van een lange en kostbare<br />

procedure. Bij een schikking wordt de uitkomst<br />

van het conflict in eigen hand gehouden.<br />

Bovendien weten de tot voor kort strijdende<br />

partijen direct waar ze aan toe zijn.<br />

Of een schikking mogelijk is, zou vanwege de voordelen altijd<br />

onderzocht moeten worden. De voor advocaten geldende<br />

Gedragsregels sluiten daarbij aan. Artikel 3 van deze Gedragsregels<br />

luidt: “De advocaat dient zich voor ogen te houden dat een regeling<br />

in der minne vaak de voorkeur verdient boven een proces”. Of het<br />

uiteindelijk tot een schikking komt, hangt er vaak vanaf of de inhoud<br />

van de voorgestelde schikking aansluit bij de juridische positie van<br />

partijen. Zo zal een schuldeiser met een onbetwiste vordering niet<br />

snel bereid zijn te schikken voor de helft van het bedrag. Dat kan<br />

anders liggen wanneer hem betaling van 90% van zijn vordering wordt<br />

aangeboden.<br />

Een schikking kan bekrachtigd worden met een ferme handdruk.<br />

Maar om een latere discussie over de inhoud van de schikking te<br />

voorkomen, is het raadzaam om de gemaakte afspraken ook schriftelijk<br />

vast te leggen in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.<br />

Een vaststellingsovereenkomst moet volgens de wet aan twee<br />

voorwaarden voldoen (artikel 7:900 BW). Partijen moeten bij het<br />

sluiten het doel hebben om het geschil te beëindigen of te voorkomen.<br />

Daarnaast moeten zij zich in de overeenkomst binden aan de<br />

vaststelling van hun rechtspositie en bijbehorende verplichtingen.<br />

Feitelijk ontstaat door een vaststellingsovereenkomst een nieuwe<br />

juridische werkelijkheid tussen partijen.<br />

Meest bekende vaststellingsovereenkomst is die waarin een<br />

werknemer en werkgever afspreken om de arbeidsovereenkomst met<br />

wederzijds goedvinden te beëindigen. De vaststellingsovereenkomst<br />

bevat dan de voorwaarden waaronder werknemer en werkgever<br />

uit elkaar gaan. Denk aan de einddatum van het dienstverband, de<br />

beëindigingsvergoeding en het verkrijgen van een getuigschrift. Vaak<br />

wordt in een vaststellingsovereenkomst ook afgesproken dat partijen<br />

elkaar over en weer finale kwijting verlenen. Daarmee verklaren<br />

partijen dat zij niets meer van elkaar te vorderen te hebben.<br />

Logischerwijs zijn partijen gebonden aan een<br />

vaststellingsovereenkomst. Ook wanneer deze nieuwe werkelijkheid<br />

achteraf ongunstiger blijkt uit te pakken. Op de gemaakte afspraken<br />

kan kortom niet worden teruggekomen. Slechts in uitzonderlijke<br />

omstandigheden kan een vaststellingsovereenkomst achteraf<br />

worden opengebroken. Zo kan bij dwaling, bedrog of misbruik van<br />

omstandigheden de overeenkomst worden vernietigd. Een andere<br />

mogelijkheid is om de overeenkomst te ontbinden wanneer een<br />

van de partijen de gemaakte afspraken niet nakomt. De hiervoor<br />

genoemde mogelijkheden om de vaststellingsovereenkomst op te<br />

breken, zullen niet snel worden gehonoreerd door een rechter. De<br />

vaststellingsovereenkomst was nu immers juist gesloten om een<br />

definitief einde te maken aan het geschil.<br />

mr. J. de Koning Gans, als advocaat verbonden aan<br />

> Post Advocaten<br />

Stationsweg 123, <strong>Barneveld</strong><br />

koninggans@postadvocaten.nl<br />

www.postadvocaten.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 65


Wat zijn de trends op het gebied van<br />

zonwering? “Nederlanders besteden<br />

de laatste jaren meer aandacht aan<br />

buitenleven, wat maakt dat glazen<br />

schuifwanden en screens voor veranda’s<br />

in trek zijn. Sinds vorig jaar zijn de<br />

knikarmschermen weer in opkomst. Ze zijn<br />

verder ontwikkeld, stabieler en beschikken<br />

over kwalitatief mooie stoffen en een sterke<br />

motor.”<br />

WONEN<br />

Innovatie in zonwering<br />

bij Groenevelt Zonwering<br />

& Raamdecoratie<br />

Een glazen schuifwand voor de veranda, een knikarmscherm,<br />

screen of uitvalscherm voor het raam. Rolgordijnen, jaloezieën,<br />

plisségordijnen, shutters. Er zijn mogelijkheden te over<br />

in zonwering en raamdecoratie. Groenevelt Zonwering &<br />

Raamdecoratie weet van de hoed en de rand een geeft voor ieder<br />

huis of bedrijfspand een advies op maat.<br />

De zonwering rondom je huis bedienen met<br />

een app. Dat klinkt als toekomstmuziek,<br />

maar niets is minder waar. Marcel<br />

Groenevelt volgt de technologische<br />

ontwikkelingen op de voet. “De zonwering<br />

is de laatste jaren flink ontwikkeld. Op het<br />

gebied van elektra is er meer mogelijk, de<br />

schermen worden mooier en luxer en het<br />

zit steeds beter in elkaar. Zo stuur je met<br />

een app een complete woning aan. Als je<br />

naar bed gaat, treedt het nachtscenario<br />

in werking en gaan de rolluiken naar<br />

beneden. Met de vakantiemodus gaan op<br />

verschillende tijden de lampen aan en uit<br />

en de rolluiken omhoog en naar beneden,<br />

zodat er altijd beweging in huis is. Zo stel je<br />

eenvoudig allerlei scenario’s in.”<br />

“Ik neem alles mee naar de klant. Om<br />

klanten alvast een idee te geven, post ik<br />

bijna wekelijks foto’s van projecten op<br />

Facebook. Ook op mijn website staan foto’s<br />

van alle producten: van zonwering en<br />

raamdecoratie tot garagedeuren.”<br />

Zijn ervaring neemt hij mee in zijn<br />

persoonlijke advies naar de klant. Service is<br />

een belangrijke pijler voor Groenevelt. “Ik<br />

geef de klant altijd eerlijk advies en verkoop<br />

niets waar ik niet achter sta. Goede service<br />

is zoveel waard. De klanten hebben met mij<br />

één aanspreekpunt. Als er wat is, dan los<br />

ik het zo snel mogelijk op. Dat waarderen<br />

klanten.” Het contact met de klanten en de<br />

veelzijdigheid vindt Groenevelt het mooiste<br />

aan zijn vak. “Je komt overal om bij mensen<br />

thuis mooie raamdecoratie op te hangen. In<br />

korte tijd kleed je het huis aan en maak je<br />

het echt af.” Wilt u een advies op maat voor<br />

zonwering? Neem contact op met Marcel<br />

Groenevelt en kijk voor inspiratie alvast op<br />

de Facebookpagina.<br />

> Groenevelt Zonwering & Raamdecoratie<br />

Hoofdstraat 109, Voorthuizen<br />

Tel. 06 – 123 349 90<br />

info@groeneveltzonwering.nl<br />

www.groeneveltzonwering.nl<br />

Sinds jaar en dag werkt Groenevelt in de<br />

zonwering. Doordat hij geen showroom<br />

heeft, kan hij de kosten laag houden.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 67


Ongedierte snel geëlimineerd<br />

door Van Deuveren<br />

Plaagdierbeheersing & Advies<br />

WONEN<br />

Ratten, mollen, wespen en ander ongedierte in woningen en<br />

boerderijen kunnen voor veel overlast en schade zorgen. Van<br />

Deuveren Plaagdierbeheersing & Advies uit <strong>Barneveld</strong> zorgt voor<br />

een vlekkeloze bestrijding.<br />

Dennis en Ab van Deuveren komen<br />

hoogstpersoonlijk langs om de situatie<br />

in kaart te brengen “Soms is het een hele<br />

speurtocht om te ontdekken waar het<br />

ongedierte precies zit. We maken dan een<br />

uitgebreide inspectie.” Van Deuveren biedt<br />

snelle service. “Wij schakelen snel omdat we<br />

vooral in Gelderland actief zijn. Als een klant<br />

belt met een probleem, kunnen we vaak nog<br />

dezelfde dag langskomen voor een inspectie<br />

en vervolgens snel het ongedierte bestrijden.”<br />

Van Deuveren kan er ook voor zorgen<br />

dat het ongedierte niet terugkomt door<br />

wering aan te brengen. Ook een regelmatige<br />

controle is mogelijk door middel van een<br />

contract. Niet alleen in de particuliere<br />

sector is hij actief. Door zijn ervaring in<br />

de agrarische sector weet Van Deuveren<br />

goed hoe boerenbedrijven in elkaar steken<br />

en weet hij adequaat te handelen. Sinds<br />

een jaar bestrijden ze ook houtwormen<br />

en boktor. De beestjes kunnen aanzienlijk<br />

schade toebrengen aan houten vloeren en<br />

steunbalken. Vooral oudere woningen en<br />

boerderijen vormen een risico.<br />

De ongediertebestrijding is een uitdagend<br />

beroep vertelt Dennis van Deuveren. “Soms<br />

kom je op heel makkelijke plekken en ben<br />

je snel klaar. Maar vaak blijf je doorzoeken<br />

totdat je het probleem oplost. Hoe komen<br />

ze binnen? Wat is de oorzaak? Er is ook<br />

veel afwisseling. De ene dag ben je in<br />

een kippenstal en de andere dag bij een<br />

particulier. Het is mooi werk.”<br />

> Van Deuveren Plaagdierbeheersing<br />

Schimmelpennincklaan 18, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 06 - 51197318<br />

info@vandeuveren-plaagdieren.nl<br />

www.vandeuveren-plaagdieren.nl<br />

Een succesvol bouwproject<br />

begint en eindigt met Sol<br />

Projectbureau Sol uit Zwartebroek geeft deskundig begeleiding<br />

bij bouwkundige processen aan particulieren, woningcorporaties,<br />

vastgoedeigenaren en pensioenfondsen. Hun klantenkring<br />

vertrouwt volledig op de expertise en kwaliteiten van Sol.<br />

Voordat de eerste palen van een<br />

nieuwbouwproject de grond ingaan, een<br />

woning een ingrijpende renovatie ondergaat<br />

of een huis toe is aan verduurzaming vindt<br />

er een voortraject plaats. Spelers binnen het<br />

vastgoed gaan niet over één nacht ijs voordat<br />

ze knopen doorhakken. “Wij adviseren welke<br />

mogelijkheden er zijn”, vertelt Robert Sol,<br />

directeur van Projectbureau Sol. “Wij zoeken<br />

uit hoeveel de plannen gaan kosten, maken een<br />

directiebegroting en toetsen de haalbaarheid.”<br />

Sol presenteert na zijn onderzoek een rapport<br />

en schetst enkele scenario’s. “We presenteren<br />

dan diverse opties. Optie 1 kost bijvoorbeeld<br />

15.000 euro, optie 2 is 25.000 euro en optie 3<br />

is 40.000 euro. Elke optie heeft een bepaalde<br />

meerwaarde.” Naast de investeringskosten,<br />

toont het bureau ook de voordelen voor<br />

de woningcorporatie of ander bedrijf in de<br />

bouwsector, koper of de huurder.<br />

Een geslaagd project is een combinatie van<br />

de financiële haalbaarheid, financiële profijt<br />

en of de plannen genoeg potentiële huurders<br />

of kopers aantrekt. Zo kan een renovatie of<br />

verduurzaming de huurprijs of koopprijs<br />

van een woning verhogen, maar is het ook<br />

voor consumenten interessant omdat de<br />

stookkosten omlaag kunnen of omdat er<br />

minder gebreken zullen ontstaan.<br />

Naast het voortraject verzorgt Sol ook de<br />

begeleiding tijdens de uitvoering. “We<br />

zitten werkvergaderingen bij, doen aan<br />

bewonerscommunicatie en verzorgen<br />

de communicatie tussen aannemer en<br />

opdrachtgever.” De veelzijdigheid van het<br />

Zwartebroeks projectbureau zorgt voor<br />

waardering van de klant. “Wij leveren wat<br />

gevraagd wordt. Er is veel vakkennis binnen ons<br />

bedrijf. Die gebruiken wij om de klant niet voor<br />

100, maar voor 110 procent goed te adviseren.”<br />

> Projectbureau Sol<br />

Vossenweg 4, Zwartebroek<br />

Tel. 0342 - 462 637<br />

info@projectbureau-sol.nl<br />

www.projectbureau-sol.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 69


Van Schothorst:<br />

sterk in straatwerk<br />

De focus op straatwerk en de passie voor het<br />

vak kenmerken Van Schothorst Grondwerk<br />

en Bestratingen. “Of het nou om een grote of<br />

kleine klus gaat; als je aankomt ligt er een berg<br />

zand en als je wegrijdt, ligt er een strak straatje.<br />

Dat is het mooiste wat er is.”<br />

WONEN<br />

Van achtertuin tot woonwijk en van<br />

boerenerf tot parkeerterrein: Van<br />

Schothorst draait zijn hand er niet voor om.<br />

Naast grote klussen verder van huis werkt<br />

het bestratingsbedrijf veel in de regio. Denk<br />

aan het straatwerk voor de Rehobothschool<br />

en de Ds. J. Fraanjeschool. Van Schothorst<br />

beschikt over een vast team van negen man<br />

met een harde werkersmentaliteit en liefde<br />

voor het vak.<br />

“Onze jongens zetten zich voor 150 procent<br />

in om wat moois achter te laten. We staan<br />

er echt als team, daar ben ik trots op”,<br />

vertelt eigenaar Dick van Schothorst, die<br />

zelf het liefst nog met zijn voeten in de klei<br />

staat.<br />

Zuinig is Van Schothorst ook op zijn team.<br />

Straatwerk is lichamelijk zwaar werk en<br />

mede daarom springt het bedrijf in op de<br />

nieuwste mogelijkheden met machines.<br />

“Grotere vlakken brengen we machinaal<br />

aan. We beschikken over een eigen<br />

machinepark en vanaf 1 maart kunnen we<br />

zandbanen voor bestrating lasergestuurd<br />

strak egaliseren. Of het nu gaat om het<br />

machinepark, het bestraten of het leveren<br />

van stenen: we doen het in eigen beheer.<br />

Die focus op straatwerk maakt ons sterk.”<br />

Emelaarseweg 10-A, Achterveld<br />

Mob. 06 - 4230 1867<br />

www.vanschothorstservice.nl


Kleurplaat<br />

Lever deze<br />

kleurplaat in en<br />

ontvang een leuke<br />

attentie!<br />

Daarnaast maak je<br />

gelijk kans op 1 van<br />

de 6 prijzen!


mensen zich online al verdiept. Wij helpen<br />

mensen bij het maken van de juiste keuze.<br />

En daarin zijn we eerlijk. Als ze al een idee<br />

hebben, geven we aan of dit wel verstandig<br />

is en of het wel werkt voor hun huis en hun<br />

woonstijl. Om het totaalplaatje compleet te<br />

maken werken we samen met vaste bedrijven<br />

voor bijvoorbeeld haarden en badkamers.”<br />

WONEN<br />

‘Het gaat om het<br />

totaalplaatje’<br />

Of je nu houdt van een klassieke, industriële, romantische of juist<br />

moderne inrichting, voor iedere woonstijl is er wel een behang of<br />

verfsoort te vinden. Keuze te over dus. Maar hoe maak je de juiste<br />

keuze en wat moet je doen als je door de bomen het bos niet meer<br />

ziet?<br />

Van verf tot behang, maar ook zonwering,<br />

raamdecoratie en vloeren. De interieurwinkels<br />

van Van den Brink Colors@Home bieden alles<br />

op het gebied van woondecoratie. . “Het gaat<br />

om het totaalplaatje en de wensen van de<br />

klant”, vertelt Arnold van den Brink. Van den<br />

Brink werkt met Colors@Home om een zo<br />

groot mogelijk aanbod te bieden tegen een<br />

scherpe prijs. “Voor elke woonstijl en voor<br />

ieder budget is er wat mogelijk.”<br />

toch zijn eigen smaak. Je merkt ook dat<br />

mensen in de Randstad wat trendgevoeliger<br />

zijn en dat trends in deze regio wat minder<br />

leven.”<br />

In de twee winkels geeft het team Van den<br />

Brink uitgebreid advies en helpt ze klanten om<br />

door de bomen het bos te zien. “Vaak hebben<br />

Jubileum<br />

Van den Brink is een van de negen eigenaren<br />

van het familiebedrijf Van den Brink Colors@<br />

Home, dat ooit is opgericht door zijn vader<br />

en oom. “De eerste neven zijn zo’n 6 jaar<br />

geleden in de zaak gestapt en na het overlijden<br />

van onze oom de laatste. Samen met mijn<br />

tante, moeder en vader doen we alles voor<br />

het bedrijf, samen met één medewerker, die<br />

al ruim twintig jaar als stoffeerder bij ons<br />

werkt. Mijn moeder gaat over de winkel in<br />

Kootwijkerbroek en mijn tante over de winkel<br />

in Harskamp. In maart van dit jaar bestaat het<br />

familiebedrijf 25 jaar. Doordat we allemaal<br />

eigenaar zijn van het bedrijf, hebben we hart<br />

voor de zaak. Een afspraak ’s avonds maken is<br />

dan ook geen probleem. Dan hebben we juist<br />

meer tijd om in alle rust de mogelijkheden te<br />

bekijken.”<br />

> Colors @ Home - Brink Schilders<br />

Laarweg 80, Harskamp<br />

Tel. 0318 - 457 212<br />

Veluweweg 64 Kootwijkerbroek<br />

Tel. 0342 - 442 352<br />

info@brinkschilders.nl<br />

www.brink-colorsathome.nl<br />

Ontdek je stijl<br />

Een kamer krijgt al snel een hele andere<br />

uitstraling met een nieuw behang of door de<br />

verfkwast te hand te nemen. Het kan alleen<br />

best lastig zijn om te ontdekken voor welke<br />

kleuren je dan moet kiezen. Hoe ontdek<br />

je in dat grote aanbod welke kleuren en<br />

welke woonstijl het beste bij je passen? En<br />

hoe trendgevoelig is de keuze die je maakt?<br />

“Trends blijven lastig, want iedereen heeft<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 73


“Het is nu de perfecte tijd<br />

om aan de slag te gaan met<br />

zonwering”<br />

WONEN<br />

Markiezen, uitvalschermen, screens, rolluiken: er zijn volop<br />

mogelijkheden in zonwering. De voordelen beperken zich niet<br />

tot simpelweg de zon weren, aldus Rudy van den Brink van<br />

Brink Zonwering. “Markiezen en uitvalschermen verfraaien een<br />

woning, screens belemmeren inkijk en rolluiken hebben ook een<br />

inbraakwerende functie.”<br />

“Het is nu de perfecte tijd om aan de slag<br />

te gaan met zonwering en het huis klaar te<br />

maken voor de zomermaanden”, aldus Van<br />

den Brink. Zonwering kun je gerust zijn<br />

specialisme noemen, dankzij zijn jarenlange<br />

ervaring in het vak. Na veertien jaar voor<br />

een fabrikant gewerkt te hebben, heeft hij<br />

Brink Zonwering opgericht.<br />

“Ik lever en monteer zonweringen. Doordat<br />

ik alleen werk en geen showroom heb,<br />

ben ik flexibel en kan ik de kosten laag<br />

houden. Ik heb showmodellen die ik bij de<br />

mensen thuis laat zien.” Service is belangrijk<br />

voor Brink Zonwering. “Ik sta voor een<br />

goed advies en reageer gelijk als een klant<br />

contact opneemt. Bent u bijvoorbeeld<br />

geïnteresseerd in zonwering voor uw huis?<br />

Dan sta ik dezelfde dag of de volgende<br />

dag al op de stoep om de mogelijkheden<br />

te bespreken. Zo is het voor mij ook geen<br />

probleem om ’s avonds af te spreken.”<br />

In maart ontvangt u maar liefst 10 procent<br />

korting op screens en knikarmschermen bij<br />

Brink Zonwering. Bent u geïnteresseerd?<br />

Een voorproefje van de mogelijkheden<br />

krijgt u op Facebook en de website.<br />

> Brink Zonwering<br />

Wildzoom 36, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 06 – 381 91 541<br />

info@brinkzonwering.nl<br />

www.brinkzonwering.nl<br />

Pauline’s Woonwinkel viert<br />

25-jarig jubileum<br />

“Een winkel met een warm onthaal”, zo omschrijven klanten<br />

Pauline’s Woonwinkel in <strong>Barneveld</strong>. “Ze voelen zich thuis in onze<br />

winkel en dat is een geweldig mooi compliment”, aldus eigenaresse<br />

Pauline van Stuyvenberg.<br />

‘Op elke vraag die wij stellen, heeft Pauline<br />

met haar enorme vakkennis een antwoord’,<br />

aldus het team van Pauline’s Woonwinkel. In<br />

april is het 25 jaar geleden dat Pauline haar<br />

woonwinkel heeft opgericht. “De klanten<br />

waarderen de prettige sfeer en de service. We<br />

maken echt tijd voor een goed interieuradvies.”<br />

Pauline’s Woonwinkel biedt een compleet<br />

woonassortiment van zitmeubelen, tafels,<br />

kasten, verlichting en woonaccessoires en<br />

beschikt over unieke items. De woontrends<br />

volgt ze op de voet. “Zo zie je nu veel teakhout<br />

met staal. Bij ons vind je een uniek aanbod,<br />

waarvan de industriële uitstraling van het<br />

staal mooi combineert met de warmte van<br />

het hout. Neem een kijkje op onze website om<br />

ons complete assortiment te bekijken”, aldus<br />

Pauline.<br />

Pauline’s Woonwinkel is gespecialiseerd in<br />

zitmeubelen (banken en fauteuils) . We zijn<br />

hoofddealer van Meubitrend een Nederlandse<br />

fabrikant en XXL-dealer van UrbanSofa. “Een<br />

jong , trendy merk, met vele zitelementen<br />

waarmee je een bank opstelling geheel naar<br />

eigen wens kan samenstellen.<br />

Wil je een normale zitbank of juist een lounge<br />

bank, of ga je voor een diepe of ondiepe zit:<br />

bijna alles is mogelijk! Al onze zitmeubelen<br />

zijn in verschillende soorten stoffen of leer<br />

verkrijgbaar. Houd de winkel en de website in<br />

de gaten voor nieuws over het jubileum!<br />

> Pauline’s Woonwinkel<br />

Anthonie Fokkerstraat 25, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 421 731<br />

info@paulineswoonwinkel.nl<br />

www.paulineswoonwinkel.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 75


Kootwijkerbroeks visualisatiebureau<br />

Mars 3D verkoopt beleving<br />

Mars3D maakt realistische 3D-visualisaties en animaties voor hoofdzakelijk de vastgoedsector en<br />

productiebedrijven. Het visualisatiebureau uit Kootwijkerbroek helpt zijn klanten met realistische<br />

weergaves hun producten goed in de markt te zetten.<br />

WONEN<br />

Een stelletje loopt op een zomerse dag<br />

over een brug. Een zwaan drijft voorbij op<br />

de gracht, vogels vliegen. Omringd door<br />

groen vormt dit het uitzicht van een luxe<br />

appartementencomplex. Het straalt rust uit.<br />

Mars3D maakte deze animatie in opdracht<br />

van een vastgoedbedrijf dat een van hun<br />

projecten onder de aandacht wilde brengen.<br />

Hun boodschap: wij verkopen of verhuren niet<br />

alleen mooie appartementen, de sfeer krijg je<br />

er gratis bij.<br />

Het is het werk van Mars3D. Een<br />

bouwtekening is meestal niet erg<br />

overzichtelijk, eentonig en blijft vooral een<br />

technisch verhaal. Een 3D-visualisatie is<br />

veel meer dan dat, vertelt 3D-visualisator<br />

en animator Michael van den Heuvel. “Wij<br />

zorgen ervoor dat men het visueel voor zich<br />

kan zien. Sfeer en beleving staat hierin voorop.<br />

Als mensen een plaatje zien van een leuke<br />

woning die bijvoorbeeld gezelligheid uitstraalt,<br />

zal men eerder denken ‘hé, daar wil ik wel<br />

wonen.’”<br />

Meer elementen<br />

De visualisators en animators die bij Mars3D<br />

werken pogen met hun werk de werkelijkheid<br />

te benaderen en effecten te versterken door<br />

kleurbewerkingen, composities en omgeving<br />

toe te voegen aan de woning. “Het moet in<br />

één oogopslag duidelijk zijn wat men ziet”,<br />

meent 3D-visualisator Joran Schuurman.<br />

“Er moet daarnaast ook genoeg te zien zijn.<br />

Hoe langer je naar een visualisatie kijkt, hoe<br />

meer elementen je gaat zien. Bij een goede<br />

visualisatie word je het beeld ingezogen en<br />

niet meer losgelaten.”<br />

Het Kootwijkerbroeks bureau doet niet<br />

v.l.n.r. Joran Schuurman, Michael van den Heuvel en Maartje van Driesten<br />

enkel aan 3D. Ook maken ze er ambachtelijke meer mogelijkheden, zoals het navigeren<br />

schetsen. Martin Soetendaal en Maartje van door de ruimtes en aanpassen van meubels of<br />

Driesten maken deze schetsen. Het is een materialen.”<br />

ander creatieve vorm van het vastleggen<br />

van ideeën van de klant. “Ontwerpen van de Alles op 3D-gebied is mogelijk. Soms heeft het<br />

klant worden handmatig omgezet naar een team een opdracht waar de deadline ruim is,<br />

artistieke of karakteristieke sfeerbeleving of soms moet er iets in een dag af. Dat beperkt<br />

omgezet naar een kunstwerk.”<br />

de visualisators soms in hun mogelijkheden,<br />

zegt Schuurman. “We zouden weleens tien<br />

Mars3D biedt daarnaast ook de mogelijkheid of twintig uur extra aan een opdracht willen<br />

tot ‘Virtual Reality’. Het geeft bedrijven de werken, maar die tijd en het budget is er vaak<br />

kans om nog meer beleving toe te voegen niet. Dan maken we de juiste afweging om<br />

aan hun projecten. De ontwerpers maken de opdracht op tijd af te krijgen.” Van den<br />

een visualisatie van 360 graden, waardoor Heuvel vult aan: “Al ons werk voldoet aan onze<br />

die door potentiele kopers op hun telefoon, standaard. Wij zijn perfectionisten niets gaat<br />

tablet of VR-bril te bekijken is. Zo kunnen de deur uit zonder ons kwaliteitsstempel.<br />

ze zich virtueel bevinden in een woonwijk ”De wens van de klant staat altijd voorop,<br />

die in het echt nog onbebouwd is of een benadrukt de visualisator. “De opdrachtgever<br />

ingerichte woning bekijken die in realiteit leeg geeft steekwoorden, wij maken er een zin van.”<br />

staat. “Je hebt interactie met je omgeving,<br />

waardoor het voor een klant nog meer gaat > Mars3D<br />

spreken”, verduidelijkt Van den Heuvel. Het Veluweweg 22, Kootwijkerbroek<br />

is al mogelijk door je smartphone aan een Tel. 0342 - 422 373<br />

VR-bril te klikken. Dit geeft het een lage<br />

info@mars3d.nl<br />

instap. Met high-end VR-brillen heb je nog www.mars3d.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 77


Van potgrond tot boomschors:<br />

het is verkrijgbaar bij Henk<br />

Huijsman<br />

WONEN<br />

We moeten nog even geduld hebben, maar dan komt het voorjaar<br />

er weer aan: hét moment om de tuin onder handen te nemen.<br />

Henk Huijsman uit Kootwijkerbroek helpt u om de bodem van uw<br />

tuin, gazon en border te voorzien van een goede groeistructuur.<br />

“Als de temperatuur stijgt, ontwikkelen<br />

de bloemen en planten zich. Om goed te<br />

kunnen groeien, moet je de grond waarin<br />

de plant staat voorzien van bodemgrondverbeteraars.<br />

Denk bijvoorbeeld<br />

aan compost, tuinturf, potgrond,<br />

champignonmest of wormenhumus. De<br />

grondstoffen brengen beluchting-humus,<br />

voeding en de waterhuishouding in de bodem<br />

op peil”, vertelt Henk Huijsman, die een<br />

breed assortiment van bodemverbeteraars<br />

aanbiedt.<br />

Particulieren, aannemers, hoveniers en<br />

de overheid weten Henk Huijsman al ruim<br />

veertig jaar te vinden voor zand en grind.<br />

Het familiebedrijf biedt grond- en sloopwerk,<br />

auto-laadkraan en containerverhuur<br />

aan en levert onder andere diverse<br />

zandsoorten, tuingrind, siersplit, tuinaarde,<br />

beukenbladaarde, turf, boomschors – gestort<br />

of geleverd in big bags.<br />

Enkele jaren geleden heeft Henk<br />

Huijsman het assortiment van zand en<br />

grind fors uitgebreid en is de webshop<br />

Tuinaarde-compost.nl gestart, waarop hij<br />

bodemverbeteraars aanbiedt tegen een<br />

scherpe prijs. “Hoveniers en particulieren<br />

kunnen het uiteraard ook zelf bij ons afhalen<br />

met een aanhangwagen. Onze winkel is<br />

iedere werkdag geopend en er is mogelijkheid<br />

om geladen te worden. Op de overzichtelijke<br />

website kun je zien welke bodemverbeteraar<br />

je het beste kunt gebruiken en bereken je<br />

eenvoudig hoeveel je nodig hebt om goed<br />

voorbereid naar ons te komen.”<br />

> Henk Huijsman Kootwijkerbroek<br />

Tel. 0342-441370<br />

www.henkhuijsman.nl<br />

www.tuinaarde-compost.nl<br />

“Energie besparen en winst<br />

behalen”<br />

Energie besparen met een duurzame klimaatinstallatie levert veel<br />

op. Dat geldt niet alleen voor nieuwe gebouwen of de renovatie<br />

van grote bedrijfspanden, maar zeker ook voor bestaande<br />

bedrijfspanden, aldus Bettink Regeltechniek.<br />

“Met geringe investeringen kun je al<br />

veel winst behalen.” Zoveel mogelijk<br />

energie besparen, of het nu gaat om een<br />

gloednieuwe klimaatinstallatie of het<br />

onderhoud van een bestaande installatie.<br />

Dat is het uitgangspunt van Bettink<br />

Regeltechniek, vertelt eigenaar Mees<br />

Bettink. “We zijn gespecialiseerd in het<br />

ontwerpen, maken en onderhouden van<br />

regeltechnische klimaatinstallaties.”<br />

Zo heeft Bettink Regeltechniek al<br />

projecten verzorgd voor CineMec in<br />

Ede, de Rehobothschool in <strong>Barneveld</strong><br />

en verzorgingstehuis Neboplus. “Het<br />

Kennemer Lyceum in Overveen hebben we<br />

voorzien van de nieuwste regeltechniek<br />

en we hebben hier de klimaatbeheersing<br />

inzichtelijk gemaakt. In de Midden<br />

Nederland Hallen hebben we een<br />

regelinstallatie voor het klimaat geplaatst<br />

en zo mogen meewerken aan het eerste<br />

energieneutrale evenementencomplex van<br />

Nederland.”<br />

“Regeltechniek als specialistisch<br />

gedeelte van installaties is ons vak.” Het<br />

goed werkend krijgen van complexe en<br />

verschillende onderdelen binnen installaties<br />

boeit Bettink. “We voegen intelligentie<br />

toe aan installaties, zodat deze optimaal<br />

functioneren en eenvoudig bediend kunnen<br />

worden. Kwaliteit en service is daarbij<br />

leidend. Dankzij onze ervaring kunnen<br />

we bedrijven voorzien van een duurzaam<br />

advies op maat, waarmee we bijdragen aan<br />

het werk- en leefcomfort van de gebruikers<br />

en de verduurzaming van gebouwen. Daar<br />

gaan we voor en daar staan we voor.”<br />

> Bettink Regeltechniek B.V.<br />

Tolboomweg 7, Terschuur<br />

Tel. 0342 – 701 064<br />

Mob. 06 – 475 569 11<br />

info@bettinkregeltechniek.nl<br />

www.bettinkregeltechniek.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 79


Schaffelaar<br />

Hoveniers voor<br />

uw complete<br />

tuininrichting<br />

Zoekt u een hoveniersbedrijf met oog voor<br />

detail en met een geheel eigen stijl? Dan bent u<br />

bij ons aan het juiste adres. Wij helpen u graag<br />

bij het realiseren van uw droomtuin!<br />

WONEN<br />

Wilt u een geheel nieuw tuinontwerp laten<br />

maken? Of heeft u al enige ideeën over de<br />

invulling van uw tuin? Wilt u bijvoorbeeld<br />

bestaande elementen hergebruiken? Wij<br />

denken graag met u mee om van uw tuin<br />

een schitterende leef- en speelruimte te<br />

maken. Elke tuin is anders en moet bij<br />

de woning passen en de juiste uitstraling<br />

hebben.<br />

Wij nemen graag uw werk uit handen. Of<br />

het nu gaat om het grondwerk, beregening,<br />

verlichting, bestrating, beplanting of het<br />

zetten van een schutting.<br />

We hechten er veel waarde aan om met<br />

goede, vertrouwde leveranciers samen te<br />

werken die A-kwaliteit leveren.<br />

Ook op het gebied van onderhoud helpen<br />

wij u graag. Verschillende soorten<br />

beplanting in uw tuin vragen om specifieke<br />

aandacht en speciaal onderhoud. Als<br />

ervaren hovenier staan wij voor u klaar<br />

om u te voorzien van een passend advies<br />

en het onderhoud uit te voeren. U kunt<br />

bij ons terecht voor uitvoering van<br />

totaalonderhoud, vakkundig snoeiwerk,<br />

onkruid- en ziektebestrijding. Dit kan<br />

een eenmalige opdracht zijn of met een<br />

onderhoudscontract.<br />

Voor vragen of een vrijblijvende offerte<br />

kunt u contact met ons opnemen.<br />

> Schaffelaar Hoveniers<br />

Wildforster 98, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 06-50 85 9 471<br />

info@schaffelaarhoveniers.nl<br />

www.schaffelaarhoveniers.nl<br />

Online zonwering op<br />

maat bestellen<br />

“Het is heel eenvoudig. Je kiest een rolluik, vult<br />

de kleur en de maat in en je rekent meteen<br />

zelf online je zonwering uit.” Rudy van den<br />

Berg van Van den Berg Woningstoffering &<br />

Interieurs <strong>Barneveld</strong> is enthousiast over het<br />

nieuwe product van zijn leverancier Byzon.<br />

“De kwaliteit van de zonwering is perfect en<br />

doordat je online al de mogelijkheden en prijzen<br />

ziet, is het heel laagdrempelig.”<br />

Sinds kort mag Van den Berg<br />

Woningstoffering & Interieurs zich<br />

dealer noemen van Byzon Zonwering. “De<br />

mogelijkheid om online je eigen zonwering<br />

te bestellen, is nieuw. Je bestelt heel simpel<br />

online je product, maar het blijft wel<br />

maatwerk. De online bestelling komt bij<br />

mij terecht en ik ben het aanspreekpunt.<br />

Ik maak een afspraak om de maat nog eens<br />

exact op te meten en om een voorbeeld te<br />

laten zien van de uitgekozen zonwering.<br />

Doordat de klant online rolluiken, screens,<br />

uitvalschermen, terrasschermen of<br />

markiezen bestelt, kan ik de kwalitatief<br />

goede zonwering goedkoper aanbieden.”<br />

Naast zonwering denkt Van den Berg graag<br />

mee in de totale inrichting van het huis. Of<br />

het nu gaat om tapijt, vinyl, pvc-vloeren,<br />

laminaat, betondesign, raamdecoratie of<br />

de afwerking van het interieur. “Van den<br />

Berg Woningstoffering & Interieurs biedt<br />

het complete pakket en werkt het interieur<br />

af tot in detail. Ik denk graag mee met de<br />

klant om van zijn huis een sfeervol thuis te<br />

maken.”<br />

> Van den Berg Woningstoffering<br />

& Interieurs<br />

Wethouder van Thiellaan 3, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 06 – 214 162 06<br />

info@stofferingeninterieurs.nl<br />

www.stofferingeninterieurs.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 81

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!