10.03.2017 Views

Binnendijks 2017 09-10

Binnendijks van 11 en 12 maart 2017

Binnendijks van 11 en 12 maart 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2 BINNENDIJKS 9/<strong>10</strong> 11/12 maart <strong>2017</strong><br />

TheaterOpMaat in Onder de Linden<br />

Op maandag <strong>10</strong> april is in Onder de<br />

Linden nog éénmaal de opvoering van<br />

het toneelstuk 'Een eigen thuis' door<br />

TOM-TheaterOpMaat bij te wonen.<br />

Op 12 december 2016 traden ze met dit stuk al in<br />

dit theater op en ontvingen grote waardering. TOM<br />

neemt op waarlijk groteske manier de huidige miserabele<br />

toestand in de thuiszorg op de hak. Reden<br />

om eens contact op te nemen met Liesbeth Havik<br />

en Wies Ronda. Liesbeth is degene, die de teksten<br />

en de liedjes schrijft en ze wordt bijgestaan door<br />

haar inspirerende rechterhand: Wies. De overige<br />

actrices leveren hun bijdrage aan de teksten door<br />

gevallen uit de praktijk te signaleren. De actrices zijn<br />

afkomstig uit Beemster, Purmerend en Wognum.<br />

Vijf daarvan hebben een zorgachtergrond. Als<br />

Kilometers Beemsterringdijk bijgehouden door bewoners<br />

Tijdens de Beemsterwandelingen viel<br />

me altijd al op hoeveel Beemsterlingen<br />

de polder schoon houden.<br />

Nu ken ik ruim <strong>10</strong>0 inwoners die een speeltuintje,<br />

straatje, ringdijk of plantsoen ofzo schoon<br />

houden. Van de Beemstererfgoedroute valt al<br />

Stichting “Muzikaal Welkom” in Purmerend<br />

Zangeres Sylvia Smit gaat 4 keer per jaar<br />

een show “Muzikaal Welkom” neerzetten<br />

met live optredens van diverse artiesten<br />

in Party Centrum Concordia aan de<br />

Koemarkt 45 in Purmerend, met als doel<br />

een gezellig samenkomen van mensen<br />

die houden van muziek en dansen.<br />

Het worden muzikale middagen van 14.00<br />

tot 17.00 uur. De muziek die gebracht wordt<br />

zal zeer gevarieerd zijn, van Nederlandstalig,<br />

mantelzorgers zijn ze dus ervaringsdeskundigen<br />

en hun verhalen zijn vaak huiveringwekkend lachwekkend.<br />

Op subtiele wijze stellen ze door TOM aan<br />

de kaak hoe instanties en overheid ouderen laten<br />

'genieten' van 'zorg op maat'. Zo worden de meest<br />

vreemde regeltjes bedacht en besluiten worden<br />

vooral genomen om de thuiszorg efficiënter en<br />

dus goedkoper te maken. Deze leveren echter in<br />

veel gevallen geen verbetering op. Integendeel:<br />

vaak leiden ze tot onbegrijpelijke toestanden. Liesbeth<br />

en Wies moeten wel toegeven dat ook niet<br />

alle ouderen even aardig tegen elkaar zijn. Er wordt<br />

door de bewoners in tehuizen nogal eens gelogen<br />

en gemeen gedaan en dat is voor het personeel<br />

ook niet altijd leuk. Voor de gehele tekst en foto’s:<br />

www.beemsterbengel.nl<br />

ERNY<br />

ongeveer 15 kilometer af om schoon te maken<br />

omdat bewoners deze al structureel opruimen.<br />

Ik had veel verwacht maar dit over treft mijn<br />

verwachtingen. 21 April 19.00-20.30 Beemstererfgoedmarathonroute<br />

opruimen: 21April<br />

(19.00-20.30 uur) en 23 april (<strong>10</strong>.00-11.30).<br />

DANIELLA<br />

country, pop, jazz tot rock & roll. In elke show<br />

treden er weer andere artiesten op. Deze middagen<br />

zijn vooral heel geschikt voor de doelgroep<br />

50/60+ maar ook alleenstaanden,<br />

mindervaliden en met een licht verstandelijk<br />

beperking, kunnen hier een mooie en gezellige<br />

middag aan beleven. En verder zijn iedereen<br />

die dit leuk lijkt welkom. De eerste show is 26<br />

maart. De entreekaarten kosten 5 euro. Deze<br />

zijn aan de zaal verkrijgbaar maar ook vooraf te<br />

reserveren via info@sylviasmit.com.<br />

‘Passie-concert’ in de Keyserkerk<br />

Op zondag 12 maart om 15.00 a.s. kunt u<br />

luisteren naar muziek uit de passietijd.<br />

Voor de passietijd, ook wel vastentijd of<br />

40-dagentijd genoemd, hebben veel componisten<br />

prachtige, ingetogen muziek geschreven.<br />

Zangvereniging Halleluja uit Schermerhorn zal<br />

Lezing Historisch Genootschap<br />

Beemster over brieven van Betje<br />

Het Historisch Genootschap Beemster<br />

(HGB) organiseert op woensdag 5 april<br />

a.s. een interessante lezing over 'De<br />

gekaapte brieven van Betje Wolff aan<br />

haar neef Jan Bekker Teerlink'. Historicus<br />

en redacteur van NRC Handelsblad<br />

Roelof van Gelder vond in de archieven<br />

van de Britse marine duizenden<br />

persoonlijke en zakelijke brieven van<br />

17e-19e-eeuwse Nederlanders.<br />

Deze brieven vormden een deel van de 'buit'<br />

die de Britse marine aantrof op overmeesterde<br />

Nederlandse schepen en ze worden nog steeds<br />

goed bewaard. Vier brieven van Betje aan haar<br />

neef leverden niet alleen nieuwe informatie<br />

op over de naamgeefster van ons museum,<br />

maar ook een fascinerend inkijkje op neef Jan<br />

die o.a. verwoed zaden verzamelde. En hoe<br />

ging die kaapvaart in zijn werk? Wat gebeurt<br />

er met al die brieven? Archieven hebben een<br />

stoffig imago maar onderzoek daarin is dat<br />

allerminst. Roelof van Gelder heeft de brieven,<br />

46 in totaal, gebundeld in het boek ‘Zeepost’.<br />

De brieven zijn omgezet in modern Nederlands<br />

en voorzien van toelichtende historische inleidingen<br />

en noten. Ze vormen een rijke bron<br />

voor historici. U bent van harte welkom op<br />

voor u een aantal van deze werken zingen. Er<br />

worden koorwerken gezongen van o.a. Bach,<br />

Fauré, Orlando di Lasso en Kodaly. Ook zal het<br />

schitterende ‘Van Dam’ orgel in deze kerk worden<br />

bespeeld met werken van Bach en Mendelsohn.<br />

Het geheel staat o.l.v. dirigent en organist Bart<br />

Klijnsmit. Tijdstip: 15.00-16.00 uur. Entree is € 5,-.<br />

woensdag 5 april in Cultureel Centrum Onder<br />

de Linden, Middenweg 150, Middenbeemster.<br />

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).<br />

Voor HGB leden, op vertoon van hun lidmaatschapskaart<br />

(op de kaart staat voor hoeveel<br />

personen die geldig is), is de toegang gratis.<br />

Voor introducés en belangstellenden bedraagt<br />

de entree € 3,50. Wordt u op deze avond lid van<br />

het HGB dan is de entree alsnog gratis.<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

Toneelvereniging<br />

Middenbeemster speelt:<br />

SIMON<br />

Tekst & regie: Tim Schuitvlot<br />

za. 25 maart – 20.00 uur<br />

zo. 26 maart – 14.00 uur<br />

vr. 31 maart – 20.00 uur<br />

za. 1 april – 20.00 uur<br />

Locatie:<br />

Kavel II (voorheen Golfbaan Beemster)<br />

Volgerweg 42<br />

Middenbeemster<br />

Wilt u<br />

adverteren?<br />

Bel vrijblijvend<br />

(0299) 681463 of mail naar<br />

info@binnendijks.nu<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

Kaartverkoop:<br />

Helen Köhne, tel. 0299-683008<br />

(tussen 18.00-20.00 uur)<br />

of online: reserveren@toneelmb.nl<br />

Prijs: € <strong>10</strong>,-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!