Magazine Leef! 12

burobinnen

NR12 WINTER 2016

Gratis informatiemagazine

voor alle Noordwijkers.

magazine

december

vier je

samen!


Weten wat

uw tuin nodig

heeft!

Wij zijn een compleet tuincentrum en

bieden een breed assortiment aan.

U kunt bij ons terecht voor uw gehele tuin,

van tuingereedschap tot tuinmeubelen, voor

uw huis en dier.

Daarnaast verkopen wij barbecues van o.a.

Weber én bent u ook voor sfeerartikelen en

leuke kado’s bij ons aan het goede adres.

Kom langs en laat u inspireren en adviseren!

Alles voor dieren!

In ons tuincentrum vindt u alles voor uw

honden, katten, knaagdieren, vogels en vissen.

Heeft u advies nodig over welke producten

geschikt zijn voor uw huisdier?

Op de dieren afdeling van Tuinextra loopt altijd

iemand rond die u er alles over kan vertellen.

Van Berckelweg 51, Noordwijk

www.tctuinextra.nl | Tel. 071 - 361 21 77

Heeft u al onze klantenpas?

Geniet van voordelen en speciale acties!

Informeer bij onze kassa!


voorwoord

Verandering op til bij WSN

We leven in een individualistische samenleving waarin je geacht wordt je eigen broek op te houden.

Zelf oplossingen vinden voor je problemen! En in de meeste gevallen lukt dat ook best wel, maar daar waar

dat met moeite gaat, waar mensen er alleen voor staan en de zorgen hen boven het hoofd dreigen te groeien,

moet je een beroep kunnen doen op elkaar. Dat is eigenlijk de kern van de participatiewet: omzien naar elkaar

en de nodige hulp bieden waar je kunt: actief deelnemen in de samenleving, voor een goed leven in Noordwijk.

Mooi gezegd he? Maar hoe doe je dat eigenlijk, actief deelnemen in de samenleving, hoe vind je ‘elkaar’?

Daar kan je misschien wel wat ondersteuning bij gebruiken.

Sinds de invoering van de participatiewet en de vernieuwde Wmo in 2015, ligt er bij de gemeente een grotere

verantwoordelijkheid om die ondersteuning te bieden. In de afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de

manier waarop daar invulling aan wordt gegeven en recent is in de gemeenteraad besloten de WSN een bredere

welzijnsopdracht te geven. Vanaf januari 2017 wordt Welzijn Noordwijk de nieuwe naam van de WSN en daarmee

geven we aan dat we er zijn om hulp en ondersteuning te bieden aan alle inwoners van Noordwijk, inclusief de

senioren! In het afgelopen jaar is al een begin mee gemaakt met deze verandering: het Steunpunt Mantelzorg en

de Welzijnscoach voor Welzijn op Recept zijn inmiddels deel van de nieuwe organisatie en het Vrijwilligers

Steunpunt Noordwijk komt daar ook bij. Maar er is meer verandering op til. Natuurlijk houden we u daarvan

de komende tijd op de hoogte.

In dit twaalfde nummer van uw lijfblad WSNLeef! komen nogal wat mensen aan het woord die op de een of

andere manier vrijwillig actief zijn in ons dorp en allemaal geven zij als feedback dat het zich inzetten voor een

vereniging, instelling of een bepaalde persoon niet alleen maar nuttig en waardevol is voor die vereniging etc.

maar dat het hen zelf ook zoveel voldoening geeft. Ze voelen zich daardoor meer verbonden in het Noordwijkse.

Mijn punt is nu wel gemaakt, toch?

Verder weer veel informatieve artikelen en, nog een illustratie van lieden die ‘elkaar gevonden hebben” een grappig

artikel over Sinterklaas en de Kerstman.

Waar ik ook nog even op wil wijzen is het artikel waarin de mogelijkheid wordt beschreven om schuldhulpmaatje

te worden; het blijkt dat er steeds meer mensen ondersteuning kunnen gebruiken bij het op orde brengen van hun

financiën, en niet alleen omdat december altijd zo’n dure maand is. Vandaar ook het andere artikel over de ervaringen

van een budgetcoach.

Dit laatste nummer van 2016 biedt dus nogal wat stof tot nadenken en misschien leidt dat er wel toe dat u besluit

ook een actieve rol op te pakken in het Noordwijkse. Mogelijkheden genoeg, dat is zeker!

Hoe dan ook, de makers van WSNLeef!

wensen u een goede december maand toe!

Frans Bruinzeel

redactievoorzitter


4

Sinterklaas

en de

Kerstman

COVERFOTO: BURO BINNEN

Colofon

WSNLeef! is een uitgave van Buro Binnen

in opdracht van stichting Welzijn Senioren

Noordwijk (WSN).

20

34

Een tweede

kans

WSNLeef! verschijnt vier keer per jaar.

Editie 13 verschijnt maart 2017.

REDACTIE: Yvonne Andrée Wiltens,

Frans van Duijn, Caroline Spaans,

Dorine Holman, Linda Versteege,

Marieke Voorn en Thomas Steenvoorden.

CONCEPT, VORMGEVING EN FOTOGRAFIE:

Pauline de Ruiter en Thomas Steenvoorden

Buro Binnen, Noordwijk

REDACTIEADRES EN ADVERTEREN:

Redactie WSN Leef!

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk

redactie@wsnleef.nl

Tel. 06 54 96 17 16

www.wsnleef.nl

VERSPREIDING: WSNLeef! wordt gratis huis aan

huis verspreid in heel Noordwijk, 12.000 expl.

© WSNLeef! 2016. Niets uit deze uitgave mag op welke

manier dan ook worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke

schriftelijke toestemming van de uitgever.

Daniël en Carolien

10

op Jo zoek van naar der Lippen Jeroen

14 28

Kerstmis aan zee

Steun WSN

Stichting Welzijn Senioren Noordwijk zet

zich in voor het behouden en versterken

van het welzijn van senioren in Noordwijk

en exploiteert de senior-ontmoetingscentra

Het Trefpunt en De Wieken.

Om deze werkzaamheden goed te kunnen

uitvoeren, is WSN afhankelijk van giften

en donaties. Wilt u WSN steunen? Dat kan!

Voor € 40 per jaar bent u al donateur en

draagt u een steentje bij aan het welzijn van

senioren in Noordwijk.

Voor meer informatie:

Telefoon (071) 711 43 34

E-mail: info@stichtingwsn.nl

www.stichtingwsn.nl

24

Samen koken

Samen eten

Sis Tu Pan


Budgetcoach

Corine Langeveld

Elzo Hoexum

en zijn kudde

53

14

Inhoud

1 Voorwoord

4 Sinterklaas en de Kerstman

7 Kleijnkoor & Carols

10 Op zoek naar sporen

van Jeroen

20 Patrick Hassing en

John de Ridder

28 Sis Tu Pan

32 Agenda Kerstdorp Noordwijk

46 Tiny House in aanbouw

53 Budgetcoach

Corine Langeveld

58 Ouders schenken reddingboot

na overlijden zoon Nikolaas

61 Ons Kluppie:

De Noordwijkers

Oproep

Heeft u interessante items

voor ons magazine of wilt u uw

organisatie onder de aandacht

brengen van de Noordwijkers in de

vorm van een artikel, advertorial of

advertentie? Stuur dan

een mail aan:

redactie@wsnleef.nl

Participanten

8 ‘s Heeren Loo

18 Gemeente Noordwijk

24 WSN koken & eten

26 Groot Hoogwaak

30 Bibliotheek

34 Grand Hotel Huis ter Duin

40 Marente

42 Sociaal wijkteam

44 Ouderenbonden

50 Rijncoepel

62 Noordwijkse Woningstichting

Advertorials

17 We Take Care

36 Keurslager Krijn van der Bent

en wijnexpert Aad Wijn

57 Lex Mulder

Orthomanueel arts

Participanten in WSN Leef!

• Gemeente Noordwijk • Stichting WSN • De ouderenbonden

ANSV, KBO en PCOB • Marente • Woonzorgcentrum Groot

Hoogwaak • ‘s Heeren Loo, zorg voor mensen met een

verstandelijke beperking • Rijncoepel, eerstelijnszorg voor

chronische aandoeningen • Bibliotheek bollenstreek

Agenda

Kerstdorp

De Stichting WSN is opgericht op initiatief van de ouderenbonden

ANSV, KBO en PCOB en de Gemeente Noordwijk. Noordwijk telt

tal van organisaties en groeperingen die aandacht hebben voor

het welzijn van (kwetsbare) senioren in Noordwijk. Een groot

aantal van deze organisaties (ook wel de participant van WSN

genoemd) is vertegenwoordigd in de Adviesraad van WSN.

Zij adviseren en inspireren het bestuur van WSN en werken mee

aan het samenstellen van het informatie-magazine WSN Leef!.

32 Noordwijk

3


Sinterklaas zal blijven bestaan, zolang

Nederland bestaat. De Kerstman z’n

positie is anders, maar hij is dan ook

geen heilige. Voor beide fenomenen is

ruimte in ons land. Hier het verhaal over

hoe het allemaal zo gekomen is.

TEKST FRANS VAN DUIJN

BEELD BURO BINNEN

Sinterklaas

en de

Kerstman:

opvoeder

en grapjas

4


Sint en de kerstman

In de anekdote ‘De waarheid omtrent Sinterklaas’ komt

schrijver Godfried Bomans aan de weet, dat Sinterklaas in

Madrid-Oost woont, aan het 5-Decemberplein. Hij vliegt

naar Spanje om hem te interviewen en ontdekt dat dit

plein een klein plantsoentje is, vol met kauwende kinderen.

‘Toen ik één van hen vroeg,’ schrijft Bomans, ‘of hier

soms Sinterklaas woonde, viel er een stuk hart uit zijn

mond.’ Al snel komt de befaamde schrijver bij de Goedheiligman

in de huiskamer terecht. Dan beschrijft

Bomans de volgende, onvergetelijke scène:

‘Kom, ga zitten. Wil je een stuk zeep?’

Hij gaf mij een flink stuk zeep. Ik begreep direct dat het

marsepein was en beet er in. Het was zeep.

‘Een grapje,’ legde Sinterklaas uit. ‘Dat doe ik wel meer

met bezoekers. Hier heb je een echt stuk.’

Spanje?!

Ook humorist Bomans wist natuurlijk dat Sinterklaas

oorspronkelijk niet uit Spanje komt, maar uit de stad

Myra in het huidige Turkije. Daar was Nicolaas bisschop

in de vierde eeuw na Christus. Na zijn dood in het jaar

340 werd hij heilig verklaard en begraven in de Italiaanse

stad Bari. Maar hoe is Sinterklaas dan in vredesnaam van

Turkije en Italië in Spanje verzeild geraakt? Wel, daar is

kinderboekenschrijver Jan Schenkman (1806-1863) verantwoordelijk

voor. In 1850 schreef hij het populaire

prentenboek ‘Sint Nikolaas en zijn knecht’, waarin voor

het eerst Sint z’n komst uit het verre Spanje (per stoomboot)

wordt beschreven. Door dit kinderboek woont hij

nog altijd in Spanje en het is Bomans dus zelfs gelukt om

z’n privéadres te achterhalen.

van cadeautjes aan brave kinderen. Daarnaast werden

er in de loop der tijd andere zaken aan de traditie toegevoegd,

zoals het over daken rijden met een paard en

cadeautjes bezorgen via de schoorsteen. Maar het uiterlijk

van de Sint, een oude ernstige man met mijter, staf en

bisschopsmantel, bleef zeer dicht bij de oorspronkelijke

Sint-Nicolaas uit Myra.

Weg met de heiligen!

En zo hadden de heilige Nicolaas en de armen eeuwenlang

een mooi feest, totdat in de 16 de en 17 de eeuw de

Reformatie aanbrak. De protestanten wilden niets weten

van de katholieke heiligen. Weg ermee! In veel Noord-

Europese landen werd Sinterklaas afgeschaft en werden

de geschenken voortaan uitgedeeld met Kerstmis. Maar

in Nederland liep het gek genoeg anders. Sint-Nicolaas

is namelijk niet alleen de beschermheilige van de armen,

maar ook van de zeelieden en die hadden we in de Lage

Landen bij de zee genoeg. Als zeevarende natie, geleid

door protestanten, hielden wij Hollanders de katholieke

Sint tóch in ere! Het respect voor de oude bisschop overleefde

alle beeldenstormen en het is daarom dat we nog

altijd ons schoentje zetten, waarin de Goedheiligman

munten (van chocola) achterlaat, met recht een oeroude

traditie.

Zakkenroller

Goed, helder, Sinterklaas woont sinds 1850 in Spanje,

maar waar woont de Kerstman dan? Volgens de moderne

folklore in Finland, Groenland of zelfs ergens op de

Noordpool. Maar voor de historische oorsprong van

de Kerstman moeten we toch echt véél zuidelijker zijn.

De inspiratie voor de Kerstman is namelijk, jawel, onze

eigen Sint-Nicolaas uit Myra! Wat blijkt: de traditie van

de Kerstman, die stamt uit de achttiende eeuw, is deels

gebaseerd op de viering van Sinterklaas. Geen wonder

dat Sinterklaas-fan Bomans de Kerstman in één van z’n

andere verhalen voor ‘geestelijke zakkenroller’ uitschold!

Gulle Bisschop

Maar nu is het tijd om het Sinterklaasfeest te verklaren.

Sinterklaas werd het eerst gevierd in de vroege middeleeuwen

in Noord Europa. Het feest vond plaats op 6 december,

de kerkelijke feestdag voor de heilig verklaarde

Sint Nicolaas, die bekend stond om zijn anonieme gulheid.

Zo legde hij ’s nachts munten in de schoenen van

de armen! Op die zesde december werd er in navolging

van de gulle bisschop geld aan noodlijdende mensen

geschonken. Dit veranderde eeuwen later in het geven

REDDINGBOOT PAUL JOHANNES VAN DE KNRM BRENGT DE SINT AAN WAL.

5


ZATERDAG 12 NOVEMBER KWAM DE SINT AAN

OP HET NOORDWIJKSE STRAND.

Opvoeder Sinterklaas en de

grapjassende Kerstman kunnen

best vrienden van elkaar zijn

Vadertje Kerst

In Engeland ging het door de Reformatie evenwel heel anders.

Daar ontstond in de 17 de eeuw de personificatie van het

Kerstfeest: Father Christmas. Net als Sinterklaas was deze

figuur een grijze, oude man die cadeaus bracht voor kinderen

die braaf waren geweest. Hij kwam echter niet uit Myra,

maar van de Noordpool, en hij was niet serieus en streng,

maar vrolijk en jolig. Dit was geen strenge opvoeder, maar

een grappenmaker! De Engelse Father Christmas werd ook

bekend in Frankrijk als Père Noël en in Spanje als Papá Noel.

In ons land kreeg dit Vadertje Kerst geen poot aan de grond.

Santa Claus

Maar dan gebeurt het wonderlijke. Met de 17de en 18de

eeuwse migratie van Hollandse en Britse kolonisten naar

Amerika komen de tradities van Sinterklaas en Father Christmas

samen. En op een gegeven moment raken de twee geschenkenbrengers

steeds meer met elkaar vermengd, zodat

er in Amerika voor het eerst in 1773 melding wordt gemaakt

van één figuur: Santa Claus. De naam is uiteraard afgeleid

van de Nederlandse Sinterklaas, evenals het feit dat hij zijn

cadeaus via de schoorsteen brengt. Zijn feestdag en uiterlijk,

een vrolijke man met lange pijp in een sneeuwdicht pak, zijn

echter gebaseerd op de Engelse Father Christmas. Deze Santa

Claus krijgt later nog elementen uit andere tradities mee.

Zo wordt in 1823 voor het eerst geschreven over de rendieren

van de Kerstman, die vermoedelijk zijn gebaseerd op de

paardenhorde van de oude Germaanse god Odin.

6

Strijd tussen Sint en Kerstman?

Santa Claus wordt eerst afgebeeld als slanke man, tot het jaar

1863. Dan tekent Thomas Nast de Kerstman voor het eerst

als een dikke man, net als Father Christmas. Dit beeld wordt

overgenomen door het bedrijf Coca Cola, dat in 1931 gebruik

maakt van Santa Claus voor een grootscheepse reclamecampagne.

Hiermee is het beeld van de Kerstman voorgoed

vastgelegd. Sindsdien is in vele Europese landen de traditie

van Vader Kerstmis grotendeels vervangen door Santa Claus,

maar bij ons dus niet. In onze taal heeft hij zelfs niet eens

een echte naam. Bij ons moet hij het doen met ‘de Kerstman’.

Toch begint hij de laatste jaren langzaam in te burgeren,

maar een concurrent van Sinterklaas zal hij niet worden.

Daarvoor zijn de feesten te verschillend; een feest met

surprises en rijmpjes staat mijlenver af van cadeaus onder

de kerstboom. Opvoeder Sinterklaas en de grapjassende

Kerstman kunnen daarom best vrienden van elkaar zijn, ook

al omdat kinderen (vooral stoute) liefst twee keer in december

presentjes krijgen!


Carols bij Kaarslicht

kleijnkoor

Welkom bij de engelen

Carols bij Kaarslicht is een begrip geworden in Noordwijk. Veel

mensen zien dit evenement als de start van het kerstfeest en kijken

er nu al naar uit. Herma van Piekeren en het Kleijnkoor treden twee

dagen op in de oude Jeroenskerk met als thema ‘Engelen’.

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en achter de

schermen wordt hard gewerkt. Naast Herma zijn zus Géke en

Monique Heijkamp de drijvende krachten achter het Kleijnkoor.

TEKST THOMAS STEENVOORDEN BEELD BURO BINNEN

Herma: ‘Vroeger was dit het kinderkoor van de oude Jeroenskerk.

Als kinderen naar de middelbare school gingen, hield

het ‘gewone’ koor van school eigenlijk op. Er ontstond een

gevorderden koor voor hen die door wilden gaan met zingen,

maar we vonden wel dat dit koor een naam moest hebben.

Pastoor Kleijn was eigenlijk de inspirator om dóór te groeien:

vandaar de naam Kleijnkoor. Hij overleed in 2015. Maar hij is

altijd een soort beschermheer geweest van ons koor.’

Geke: ‘We zijn enorm gegroeid en een echte organisatie

geworden. Naast het Kleijkoor voor jongeren van 13 tot 20 jaar

is er ook een ‘klein’ Kleijnkoor voor kinderen van de lagere

school, vaak zonder zangervaring maar het leuk vinden om

mee te doen. Onze ambitie is ook om jongeren echt op te leiden.

We bieden zóveel, dat wanneer jongeren talent hebben

we ze verschillende mogelijkheden kunnen bieden. Zo kunnen

ze aansluiting krijgen op een vervolgopleiding als ze dat

willen.’

Met het Kleijnkoor en het Kinder Kleijnkoor organiseren zij

ook de Carols, iets waar ze in het najaar altijd helemaal naartoe

werken. Carols vindt plaats in de Oude Jeroenskerk en is

een echte kersthappening. Monique: ‘Hiervoor moeten we de

kerk huren en dat zijn hoge kosten. Vroeger was dat simpeler:

je had een koor en je had een concert. Je had een podium en

een piano en het koor droeg hun koorkleding. Maar ‘Carols’

is een belevingsconcert en het is zó gegroeid dat het een

concept is nu. Mensen die al jaren komen, zien ieder jaar weer

andere nieuwe gezichten in het koor en zijn benieuwd wie dit

jaar de solo’s krijgen. Het thema van dit jaar is Engelen. Judith

de Haas maakt een kunstwerk wat aansluit op dit thema.’

Herma: ‘Ik sta straks samen met de kinderen op het podium,

maar zonder alle vrijwilligers kan Carols niet worden gemaakt.

Daarom ben ik heel dankbaar dat we dit samen aan de mensen

kunnen bieden. We zijn nog volop aan het repeteren en

dat maakt het ook spannend. Nog een paar weken en dat is

het al zo ver en kan iedereen het eindresultaat beleven!’

MONIQUE HEIJKAMP (L) HERMA VAN PIEKEREN EN GÉKE VAN PIEKEREN (R)

WELKOM BIJ DE ‘ENGELEN’

Kleijnkoor Noordwijk

Carols bij Kaarslicht

22 december 21.00 uur

23 december 19: 00 en 21:00 uur

entree € 12,-

Kaarten verkrijgbaar bij Boekhandel

Van der Meer

Kinder Carols bij Kaarslicht

23 december om 17.00 uur

gratis toegang

www.kleijnkoor.nl

7


x

‘s Heeren Loo

Kerst wordt al jaren lang gevierd, ook op

’s Heeren Loo locatie Willem van den Bergh

in de wijk Noordwijkerduin. Kerst staat bol

van mooie tradities: het bezoeken van een

kerkdienst, kerstmarkt, het optuigen van de

kerstboom of gezellig samen eten. Het is

een feest van licht en samen zijn. Ook de

bewoners van ’s Heeren Loo vieren graag

kerstfeest, samen met familie en vrienden.

TEKST EN BEELD ‘S HEEREN LOO

Kerst vier je samen!

8

Zoals elk jaar staan er weer feestelijke kerstactiviteiten op het

programma bij ’s Heeren Loo locatie Willem van den Bergh. In

de grote zaal van het wijkcentrum wordt een kerkdienst gehouden,

voor en door bewoners wordt een kerstspel georganiseerd

en op 21 & 22 december is er een sfeervolle kerstmarkt.

Medewerkers en familie zetten zich extra in om er een onvergetelijk

kerstfeest van te maken voor de bewoners. Een hele

klus! En dan blijkt maar weer dat vrijwilligers een onmisbare

schakel zijn in het geheel. Zo rond de kerstdagen steken velen

van hen nog eens extra de handen uit de mouwen. Door het

helpen organiseren of bezoeken van verschillende kerstactiviteiten,

samen met de bewoners van ’s Heeren Loo. Met elkaar

maken zij er een onvergetelijke kerst van. Want: kerst vier je

samen!

Zinvolle tijdsbesteding

Net als u hebben mensen met een (verstandelijke) beperking

behoefte om samen dingen mee te maken, te ontspannen en

plezier te beleven in hun vrije tijd. Niet alleen met Kerst, maar

het hele jaar door. Want naast een fijne woonplek en prettige

dagbesteding of werk is vrije tijd een belangrijk onderdeel in

ieders leven. De bewoners van ’s Heeren Loo hebben ook

een passie of hobby die zij graag uitoefenen: sporten, koken,

schilderen, knutselen, het kijken van een voetbalwedstrijd, een

bezoekje brengen aan de dierentuin. Noem het maar op.

Zij willen zoveel mogelijk op eigen kracht mee kunnen doen

in de maatschappij. Het enige verschil is dat zij vanwege hun

lichamelijke en/of verstandelijke beperking dit niet zelfstandig

kunnen doen. Zij hebben hierin gezelschap en begeleiding

nodig. ’s Heeren Loo heeft veel vrijwilligers die samen met de

bewoners genieten van hun vrije tijd.

Met de inzet van uw talenten

Vrijwilligerswerk bij ’s Heeren Loo is geen dag hetzelfde en elke

dag heeft kostbare momenten. Momenten om over na te denken

of nog lang van te genieten. Vrijwilligerswerk is een zinvolle

tijdsbesteding. Wilt u iets omdat u het heel leuk vindt of omdat

u ergens heel goed in bent? Iets nieuws leren of nieuwe ervaringen

op wilt doen? Het is allemaal mogelijk! En misschien

hebt u wel een passie of talent die u graag met ons wilt delen?

Dan bekijken wij samen met u hoe u dit binnen het vrijwilligerswerk

vorm kan geven. U kunt op elke manier en met inzet van

uw eigen talenten altijd vrijwilligerswerk doen.

Zoveel mogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden waarin vrijwilligers een rol

kunnen spelen. Zo zijn er bewonersgebonden activiteiten waar

u zich voor langere tijd aan een bewoner verbindt en met hem/


KERSTACTIVITEITEN

OP WILLEM VAN DEN BERGH

14 december 2016

Kerstsamenzang

Kom alvast in de kerststemming en zing samen met de

Berghsingers en Berghdrummers uit volle borst bekende

kerstliederen. Toegang is gratis.

Wanneer: woensdag 14 december 2016

van 19.00 tot 20.15 uur

Waar: wijkcentrum ’t Kruispunt, Pianolaan 2 in Noordwijk

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS

ZIJN VAN HARTE WELKOM!

Bent u enthousiast geworden over het

vrijwilligerswerk bij ’s Heeren Loo. Wilt u

zich aanmelden of vrijblijvend informatie

ontvangen? Neemt u dan contact op met

Patricia de Langen, coördinator Vrije Tijd

en Vrijwilligers ’s Heeren Loo Noordwijk.

U bereikt haar via telefoonnummer

06 – 11 31 80 02 of e-mail

patricia.de-langen@sheerenloo.nl

haar gezellige activiteiten onderneemt. U kunt ook ondersteunen

bij (groeps)activiteiten zoals de kerstmarkt, festivals, sporten

ontspanningsactiviteiten. Samen of alleen kunt u een woning

adopteren. Ongeveer twee keer per jaar organiseert u dan

een activiteit of uitje zoals een knutselmiddag, koken op de

woning of een gezamenlijke wandeling maken. Vrijwilligerswerk

kunt u alleen doen, samen met uw partner, familie, vrienden,

collega’s of teamgenoten. Ook kunt u zich opgeven voor

werkzaamheden en activiteiten die niet gebonden zijn aan

bewoners. Denkt u hierbij aan helpen bij het onderhoud van de

tuin of gebouwen, administratieve werkzaamheden of in ons

museum Willem van den Bergh. Ook bedrijven en organisaties

kunnen hun teamuitje of personeelsactiviteiten bij ’s Heeren

Loo doen. Met een groep collega’s komt u dan een dagdeel

een activiteit uitvoeren. Scholieren en studenten hebben de

mogelijkheid bij ’s Heeren Loo hun maatschappelijke stage te

lopen.

21 & 22 december 2016

Kerstmarkt in Charles Dickens stijl

Geniet sfeervol van de kerst en bezoek onze gezellige

kerstmarkt. Er zijn veel kraampjes met onder andere zelf

gemaakte producten. De levende kerststal en Charles Dickens

personages brengen Kerstmis op de markt tot leven. Ook aan

de inwendige mens is gedacht. Lekker warme chocolademelk

met slagroom drinken, smullen van de oliebollen of poffertjes

en genieten van een heerlijke kop verse erwtensoep. U bent

van harte welkom!

Wanneer: woensdag 21 & donderdag 22 december 2016

van 15.00 tot 20.00 uur

Waar: Parkeerterrein van lunchcafé Eat & Meet,

Rechthoeklaan 10 in Noordwijk

Als vrijwilliger bepaalt u zelf hoe vaak en wanneer u zich aanmeldt.

U kunt zich voor langere tijd als vrijwilliger aan ’s Heeren

Loo binden, op projectbasis of eenmalig voor een speciale

activiteit. Wilt u alleen in een bepaald seizoen van het jaar vrijwilligerswerk

doen? Ook dat is mogelijk. ’s Heeren Loo staat

altijd open voor initiatieven van vrijwilligers.

9


Hoe komt het toch dat de naam Jeroen in Noordwijk zo’n prominente rol speelt? Zo zijn er twee

kerken met de naam Jeroen (de RK St. Jeroenskerk en de protestantse Oude Jeroenskerk, voorheen

de Grote of St. Jeroenskerk), een woonzorgcentrum (Marente, locatie Jeroen), een voetbalvereniging

(SJC: Sint Jeroens voetbal Club), een begraafplaats (R.K. Begraafplaats Sint-Jeroen) en een straat (Sint

Jeroensweg). En er krijgen, naar verluid, in Noordwijk meer jongetjes de naam ‘Jeroen’ dan elders in

het land. Allemaal redenen voor Daniël en Carolien Tavenier om op zoek te gaan naar de oorsprong

van Jeroen. De man die zich in het jaar 851 in ons dorp vestigde als pastor.

TEKST DORINE HOLMAN BEELD DANIÉL EN CAROLIEN

Daniël en Carolien Tavenier en hun zoektocht naar de voetsporen van Jeroen

‘Jeroen is in Noordwijk een

belangrijke naam‘


Jullie wonen al jaren in Noordwijk, waarom

gingen jullie nu pas opzoek naar de oorsprong

van Jeroen?

‘Onze belangstelling voor Jeroen is begonnen na het

schilderen van een ikoon, meer dan tien jaar geleden.

Natuurlijk wisten we toen al dat Jeroen zo’n belangrijke

naam is in Noordwijk, en een prominente rol speelt in

onze geschiedenis. We hebben toen, na het schilderen,

een ontdekkingstocht gelopen in het voetspoor van

Jeroen. Vier dagen à 20 km, langs historische plekken

in Nederland die te maken hebben Jeroen. Opgezet door

de katholieke en protestante kerk, maar oecumenisch

(DH: oecumene bevordert het onderling begrip tussen

diverse religieuze groepen) van aard. Dat was enorm

gezellig, we deden nieuwe contacten op en leerden veel

over de geschiedenis en spiritualiteit. Daar is uiteindelijk

het 7-luik uit voortgekomen dat ik op verzoek van pastoor

Blokland heb geschilderd voor de RK St. Jeroenskerk.’

‘Jeroen heeft ons sinds die tijd beziggehouden‘, gaat

Daniël verder, ‘en we merkten dat we net als Jeroen, het

verlangen kregen om te reizen. We vatten het plan op om

naar Ierland en Schotland te gaan, waar Jeroen vandaan

komt. Met de camper, voor ruim een maand. Om daar

op ontdekkingsreis te gaan naar de sporen van Jeroen.

Met het idee om de Oude Jeroenskerk, de historische

plek waar het allemaal begon, en de RK St. Jeroenskerk,

waar zijn beenderen tenslotte liggen, te verbinden aan

de heilige plekken van zijn herkomst. Nu maak ik daar

een reisverslag van met tekeningen en aquarellen en

met korte aantekeningen.’

En wat hebben jullie gevonden tijdens die

ontdekkingsreis?

‘Wat ik echt opvallend vond was dat de geschiedenis,

mét de verschillende heiligen, in die omgevingen nog

erg leeft. Ook religie mag daar een plek hebben. We

spraken er bijvoorbeeld veel lokale mensen die net als

wij een pelgrimstocht maakten en de berg Saint Patrick

beklommen. Zo hadden we contact met een jongen die op

blote voeten de berg beklom. Hij doet dat een keer per jaar,

samen met zijn broer en zus. Ze zijn van huis uit katholiek

maar houden van hun nationale geschiedenis en bewaren

de Keltische traditie. Bovenop de Saint Patrick staat een

Mijn passie

11


mooi spiritueel kapelletje met een prachtig uitzicht. Ik

moet je zeggen dat het beklimmen van de berg een heftige

ervaring was. Zeer emotioneel. Je wordt één met een

groter geheel, de geschiedenis, de plek. Zeker omdat we

weten dat Jeroen daar ook vandaan komt. Het was fijn om

een onderdeel te worden van, en deel te nemen aan die

traditie, dat we respect konden betuigen aan alle Keltische

monniken en missionarissen die óns land bezochten.

Zoals Willibrord, Bonifatius en natuurlijk Jeroen.’

‘Wat we merkten is dat we de ware betekenis achter een

pelgrimstocht letterlijk en figuurlijk zijn gaan begrijpen.

Als mens is je leven ook een pelgrimstocht, je bent onderweg

en komt aan. Als je aankomt eindigt je leven en heb

je je bestemming gevonden, je komt bij God. Het Keltische

geloof zegt dat het gaat om de aankomst, niet de reis.

Terwijl wij, in onze huidige maatschappij juist vinden

dat het gaat om de reis zelf, niet de aankomst.’

En nu, wat gebeurt er met jouw reisverslag?

‘Ik wil mensen uit Noordwijk begrip laten krijgen voor

‘onze’ Jeroen. Hem in zijn Schots/Iers/Keltische context

plaatsen, laten zien waar hij vandaan komt en wat voor

iemand hij moet zijn geweest. Waardoor ze misschien

steun en troost kunnen putten uit wat hij heeft gedaan.

Na de presentatie van dit magazine, eind november, plaats

ik elke dag op een speciale Facebook-pagina een tekening

of een aquarel, uit het reisverslag. Dat wordt dan dus ook

een soort reisverhaal, maar dan op internet. Als mijn boek

klaar is en alle pagina’s zijn gepubliceerd op Facebook

wordt er een papieren beeldboek van gemaakt. Met wellicht

per exemplaar een handgemaakt origineel omslag

dat ik maak op de pers. We hopen dat we daarmee iets

toevoegen aan de geschiedenis van Noordwijk, ook voor

Noordwijkers die niet-kerkelijk zijn. We werken nauw

samen met pastoor Blokland, omdat volgend jaar ‘125 jaar

bedevaartkerk’ wordt gevierd. Dit boek, met eventueel een

presentatie, kan een rol spelen in de festiviteiten.

Hopelijk is het boek in de eerste helft van 2017 klaar.’

De geschiedenis en achtergrond van Jeroen

(met dank aan de website: Erfgoed Sint-Jeroen –

Maria ter Zee en Sintjeroen.blogspot.nl)

De berg Saint Patrick, die Daniël en Carolien hebben

geslecht, wordt al 4000 jaar beklommen door pelgrims.

Eerst door druïdes, de priesters van de oude Keltische

beschavingen die daarnaast ook optraden als bemiddelaar,

arts, wetenschapper en rechter. Zij beschouwden elementen

uit de natuur, zoals de zon, de maan, de sterren, maar

ook heuvel- en bergtoppen (zoals de berg Saint Patrick),

rivieren en meren, bomen en struiken, als heilig. Daar

komt bijvoorbeeld de mythe en het gebruik van de

maretak rond de kerstdagen vandaan: dat je iemand

straffeloos mag kussen als hij of zij onder de maretak staat.

Uiteindelijk werden de druïdes verdreven door de

Romeinen. Veel van de meeste Kelten waren intussen

christen geworden. Vanuit dat kleine gebiedje daar in

Ierland werd het christelijke geloof verspreid door Europa.

Onder andere door mensen als Jeroen. Hij was de zoon

van een voorname edelman en besloot als jonge man

afstand te doen van rijkdom en macht en werd priester.

Samen met andere monniken reisde hij door Ierland en

Schotland richting de oostkust van Engeland en kwam

naar het vaste land. Hij vestigde zich uiteindelijk in

Noordwijk, in het jaar 841, en werd hier pastor.

Het was in Europe toentertijd een roerige tijd. We kregen

ook hier in Noordwijk last van invallen van de Noormannen,

die het vooral op kerken en kloosters hadden gemunt.

Jeroen werd gevangen genomen - hij was tenslotte de

geestelijke voorman - en gemarteld, en de Noormannen

dwongen hem om het christelijke geloof af te zweren. Ze

wilden dat hij zou offeren aan de Germaanse goden, het

geloof van de Noormannen. Toen hij weigerde werd hij

DANIËL HEEFT, GEÏNSPIREERD DOOR

ZIJN ZOEKTOCHT NAAR JEROEN,

EEN BIJZONDER BOEK GEMAAKT. EEN

REISVERSLAG MET ONTMOETINGEN,

ONTDEKKINGEN EN LEGENDES. GE-

HEEL MET DE HAND VERVAARDIGD,

RIJK GEÏLLUSTREERD EN VOORZIEN

VAN HANDGESCHREVEN TEKST.

EEN KUNSTWERK OP ZICH. OP DIT

MOMENT WORDT GEZOCHT NAAR

MOGELIJKHEDEN DIT VOOR HET

GROTE PUBLIEK TOEGANKELIJK TE

MAKEN IN VORM VAN DRUK, DIGITAAL

OF FILM. VIA ZIJN FACEBOOK PAGINA

HOUDT HIJ U OP DE HOOGTE.

12


ter dood veroordeeld en met een zwaard onthoofd.

De christenen die zich hadden verschuild en niet waren

omgekomen, hebben het stoffelijk overschot in het

geheim in het bos begraven. Dit gebeurde allemaal op

het terrein van Calorama in Noordwijk Binnen en werd

daarom later, door de geloofsgemeenschap, het ‘Martelveld’

genoemd. Baron Henk Taets van Amerongen van

Renswoude (‘de baron’), eigenaar van Calorama en

overleden op 24 augustus 2015, vond dat echter een

nare naam en noemde het daarom het ‘Jeroensveld’.

Het graf van Jeroen, de martelaar, werd vergeten totdat

het in 973 werd ontdekt. Het onthoofde lichaam werd

opgegraven en in processie overgebracht naar de abdij

van Egmond. Daar werden de relieken tot in de 16e eeuw

bewaard. Tijdens de Opstand, in diezelfde 16e eeuw,

werden de relieken nog vóór de verwoesting van de abdij

van Egmond overgebracht naar geheime bergplaatsen.

Een deel werd tot in de 19e eeuw bewaard in Haarlem, in

een koffertje. Een armreliek werd in 1653 overgebracht

naar de schuilkerk in Noordwijk en in 1892 overgebracht

naar de parochiekerk. In 1909 werd bij opgravingen in

de Oude Jeroenskerk een schedel gevonden. Natuurlijk

vermoedde men direct dat deze wel eens van Jeroen zou

kunnen zijn. Tijdens een onderzoek in 1983 is de schedel

opnieuw opgegraven en onderzocht. Maar helaas, het

bleek dat deze niet overeenkwam met de kenmerken van

de relieken van Jeroen die in de RK St. Jeroenskerk liggen.

In de Oude Jeroenskerk wordt de schedel, die dus niet van

Jeroen is, nog steeds bewaard in een grafcel onder een

tegel met een Grieks kruis in het koor.

In 1892 werd Noordwijk door Paus Leo XIII voor de tweede

maal tot bedevaartsplaats van Sint-Jeroen verheven.

Hoewel er sinds de jaren zestig van de vorige eeuw geen

massale bedevaarten meer worden georganiseerd wordt

op de derde dinsdag van augustus nog steeds de ‘stille

ommegang van Sint-Jeroen’ gehouden.

Pastor Blokland van de parochie Sint Maarten (met de

parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee) meldt dat er in

2017 ‘125 jaar bedevaartkerk’ wordt gevierd. Het jaar wordt

geopend op tweede Paasdag, zondag 16 april. Pasen is

tenslotte het feest van het leven, van de herrijzenis. Op

7 november wordt het jaar afgesloten, tijdens het feest van

Sint Willibrord, vlak voor de adventstijd. Er wordt van alles

georganiseerd. Zoals een ‘Inspiratiereis naar de roots van

Jeroen’. Een reis naar Ierland en Engeland. Hoewel het een

parochiereis is kunnen er ook niet-parochianen van Sint

Maarten mee. Er is plaats voor maximaal 40 personen.

Op 25 januari 2017 wordt er een informatieavond

georganiseerd. Kijk ook op: www.parochiesintmaarten.nl

of lees het parochieblad Zevenblad.

Daarnaast word gedacht aan evenementen zoals:

• een manifestatie van zang en beeld met liederen over Jeroen

• een bijeenkomst op het ‘Jeroensveld’ (voorheen het

‘Martelveld’) op Calorama

• een scratchmusical over Jeroen

• het korenfestival op 10 en 11 juni waarbij gebruik gemaakt

wordt van de orgels in de beide kerken

• een kinderprocessie

• een KBO dag naar de Abdij van Egmond

• Jeroenroutes van Noordwijk naar Egmond en routes in

Noordwijk

En natuurlijk:

• de Jeroensommegang op de 3de zondag van augustus

(20 augustus 2017) met de

• Jeroenvespers en

• het Sint-Jeroensfeest op de eerste zondag van september

(3 september 2017).

Kijk voor meer informatie over de komende evenementen ook

op www.parochiesintmaarten.nl of lees Zevenblad.

De Facebook-pagina van Daniël Tavenier, met een dagelijkse

tekening of aquarel kan vrij worden bezocht:

www.facebook.com/daniel.tavenier

13


Maaimachine van

Schapen aan het werk; de kudde van Elzo Hoexum

De meeste Noordwijkers zijn schaapsherder

Elzo met zijn kudde weleens tegengekomen.

Bij ’s Heerenloo, in de duinen, in de wijk

Boechorst of over het strand richting Katwijk.

Met zijn schapen, de dames, verzorgt hij

voor een aantal gemeenten in de regio het

terreinbeheer van natuurgebieden, parken,

plantsoenen, dijken, groenstroken en

geluidswallen.

TEKST THOMAS STEENVOORDEN /

YVONNE ANDRÉE WILTENS

BEELD BURO BINNEN


wandelende wol

15


16

Schaapsherder; dat zit in je

‘Ik ben opgegroeid in Voorschoten, maar kwam veel bij

mijn oma en opa in Drenthe. Daar had je een schaapskudde;

de Ruiner schaapskooi in Dwingelderveld. Dat

vond ik zo mooi. Ik weet nog dat we op school in de 5e

klas moesten vertellen wat we later wilden worden. Ik zei

‘schaapsherder’. Toen werd ik uitgelachen, dat vonden ze

gek. Waarom schaapsherder? Ik kan het niet goed uitleggen,

dat zit in je. Het is een soort virus. Het alleen zijn met

de beesten, buiten, in de natuur. Rust en ruimte…Ja, ook

als kind was ik heel veel buiten te vinden. Ik woonde niet

buiten, maar we waren wel heel veel op de volkstuin.’

Cadeau van mijn vrouw

‘Ik heb eerst de grafische lts gedaan. Een logische stap;

mijn hele familie komt uit het grafische vak. Na 2 jaar ben

ik overgestapt naar de tuinbouwschool en aansluitend

naar de bosbouwschool in Velp. Boswachter leek me ook

prachtig. Maar door een waarschuwing ‘er is geen droog

brood in dit werk te verdienen’ tijdens een stage bij Staatsbosbeheer

ben ik eruit gestapt. Had ik nooit moeten doen,

daar heb ik echt spijt van. Ik ben een beetje in de bloemen

gaan werken en daarna toch jarenlang in de grafische industrie.

Mijn vrouw kende mijn droom en vond dat ik er

toch iets mee moest doen. Dus zij heeft me een dag met

een schaapsherder cadeau gegeven, bij de kudde in Ruinen.

Dat klikte enorm. Eerst deed ik heel veel op vrijwillige

basis, naast mijn werk. Toen heb ik ontslag genomen en

ben ik bij een commercieel begrazingsbedrijf gaan werken.

Sinds 2010/2011 ben ik zelfstandig schaapsherder.

Met mijn eigen kudde.’

Als er een schaap over de dam is…

De kern van de kudde is 250 schapen. Een rekeneenheid,

waarmee hij voor opdrachtgevers berekent hoeveel werk

in hoeveel tijd kan worden gedaan. Elzo heeft 2 honden;

Django en Nevis. Of eigenlijk 3, Bax is met pensioen.

De herder stuurt de honden aan, de honden sturen de

Gemeente Noordwijk Ben van Laar

Beleidsmedewerker Groen

‘Elzo wordt inmiddels 3 seizoenen door ons ingehuurd.

De belangrijkste reden om met de schaapherder te werken was

het feit dat schapen op steile hellingen ingezet kunnen worden,

waar machines moeilijk kunnen komen. Schuine stukken (taluds)

zijn soms zo steil dat een maaimachine er niet of lastig kan rijden,

of met een maaiarm makkelijk schade rijdt (bijv. bij de bowling, de

flats in Boechorst, of de berm voor landgoed Offem). Daarnaast

worden de schapen ingezet om een wat meer natuurlijk maaibeheer

van de ecologische zones te krijgen. We noemen ze wel onze

‘natuurlijke grasmaaiers’ .

Er is een goede samenwerking tot stand gekomen met de

schaapsherder. Na een reguliere maaibeurt ligt alles er ‘strak bij’,

schapen laten toch een wat ‘plukkeriger’ beeld achter. Daar zijn

we vanuit de gemeente inmiddels aan gewend.

Mensen vinden het er leuk en gezellig uitzien. Het eerste bericht

over de ‘natuurlijke grasmaaiers’ heeft ruim 10.000 tijdlijnen van

Facebookgebruikers bereikt. We kregen vooral positieve reacties

en een enkele klacht. Waar mogelijk is bij een klacht in overleg

gezocht naar een passende oplossing.’

kudde. Zijn schapen noemt hij liefkozend ‘de dames’, een

beperkt aantal dames heeft een naam. Silke (vernoemd

naar zijn dochter, want net zo aanhankelijk) en Brokje (dol

op het bijvoeren met brokjes in de winterperiode). Anna

en Sophie zijn de leidschapen. Die lopen voorop en geven

het goede voorbeeld. Des te beter de leidschapen, des te

beter de kudde volgt. Ja, als er een schaap over de dam is…

Concurreren met een maaimachine

‘Dat is best lastig. Als de opdrachtgever alleen maar kijkt

naar ‘strak als een biljartlaken’, dan leg ik het af. Ook op

snelheid kunnen de dames zich niet meten met een

maaier. Maar begrazing heeft andere voordelen. Het is

natuurlijk, geeft ruimte aan biodiversiteit, kikkers e.d.

worden niet afgemaaid en er ontstaat geen schade. Ik zie

dagelijks de gevolgen van het verdwijnen van statiegeld.

‘Flikker maar weg die bierflesjes’. En dan? Een maaimachine

versplintert dat glas. En daar spelen wel kinderen hè op

dat terrein, en er worden honden uitgelaten. Mijn dames

grazen om alles heen, dus er wordt niks stukgemaaid.

Maar ja, ik heb er als herder een nieuwe taak bij; terreinopruimer.

Sommige dagen ga ik met wel twee zakken zooi

van een ander naar huis. Dat maakt me triest én boos.’

Altijd onderweg

Elzo maakt met de kudde rondes van 10 weken. Ze

beginnen in Noordwijk, dan naar Katwijk, Wassenaar,

Voorschoten, Leiden, Leiderdorp en Roelofarendsveen.

De kudde is altijd roulerend. Grazen en dan weer vertrekken

naar een volgend vak. En uiteindelijk weer opnieuw

beginnen. ‘Ik slaap niet bij de kudde, maar gewoon thuis

bij mijn gezin in Voorschoten, samen met de honden.

De schapen staan dan op een met netten en prikpalen

afgezet terrein, een plantsoen of zo, met schrikdraad.’

Genieten geeft rust

‘Kijk, de kudde zelf dat is over het algemeen genieten.

Maar wat erbij komt kijken, dat geeft toch stress. Financieel

is het zeker geen vetpot. Groenstroken en terreinen

verdwijnen, die worden volgebouwd. Dus minder te

begrazen en minder plek voor mijn kudde. Ze moeten

’s nachts en in de weekenden ook ergens staan. De omvang

van de te begrazen percelen wordt kleiner, waardoor

ik vaker moet verkassen. Ik ben veel van huis en heb

eigenlijk ook geen weekenden. Een schaap kun je niet

‘uitzetten’ en in de garage stallen. En ze houden ook geen

winterslaap. In de winter kan ik 3 maanden niet begrazen

en moet ik ze bijvoeren. Dat is duur terwijl er dan geen

inkomsten zijn. Ik kan eigenlijk geen vakantie nemen,

het inhuren van een collega is te kostbaar. En wat ik echt

naar vind; mensen kunnen steeds minder hebben.

Je moest eens weten hoe vaak ik negatieve reacties krijg.

Dan moeten ze even wachten op de kudde. Of ligt er

schapenpoep. Tja, dat hoort erbij. En nee, schapenpoep

is niet te vergelijken met hondenpoep. Ga er maar eens

instaan, dan hoef ik het verder niet uit te leggen.

Ik wil niemand tot last zijn. Gewoon mijn werk kunnen

doen en genieten met de kudde. Genieten geeft rust. Maar

ik houd steeds vaker mijn hart vast voor de toekomst.’

Bekijk meer beelden op

www.facebook.com/schapenaanhetwerk


De nieuwe zorgaanbieder in Noordwijk

We take care

ÉÉN VAN ONZE CLIËNTEN

DIE MET ONS OP HET

STRAND AAN HET

GENIETEN IS.

Wij staan voor u klaar!

De zorg verandert ingrijpend

en dit is breed voelbaar in de

samenleving.

Als We take care innoveren we

mee met de veranderingen,

waarbij we geloven in de

blijvende waarde van thuiszorg.

Wij helpen ouderen om weer

volop in het leven te staan en

zorgen dat ze zo zelfstandig

mogelijk kunnen blijven wonen

in hun eigen, vertrouwde

omgeving.

We hebben een sterke lokale focus en staan dicht bij onze

cliënten, zorgverleners en sociale partners. Door inhoudelijke

kwaliteit, efficiënte werkwijze en oplossingsgericht vermogen te

combineren zijn we een betrouwbare en eerlijke zorgaanbieder.

Wij bieden onze diensten aan op particuliere basis en vanuit de

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

We take care is al actief op gebied van begeleiding en particuliere

thuiszorg. Daarnaast starten wij met ingang van 1 januari 2017 als

zorgaanbieder voor hulp bij het huishouden in Noordwijk.

Voor het aanvragen van begeleiding en/of hulp bij huishouden

via de WMO kunt u terecht bij het lokaal loket Noordwijk. Voor

particuliere zorg kunt u direct met ons contact opnemen.

Een kleine greep uit

onze mogelijkheden:

• Samen de dag door brengen

• Verzorgen van maaltijden

• Hulp bij de dagelijkste structuur

• Hulp bij het huishouden

• Begeleiding

• Particuliere thuiszorg

contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u

altijd contact met ons opnemen.

MICHELLE PLUG

Wij bieden u:

• Voorrang voor uw wensen

• Vaste afspraken

• 24 uur per dag bereikbaar

• Altijd een vertrouwd gezicht

over de vloer

Tel. 06 40 76 30 15

Email: info@we-takecare.nl

Website: www.we-takecare.nl

wetakecare

17


Gemeente Noordwijk

Het Sociaal wijkteam Noordwijk

is in ontwikkeling

Het Sociaal wijkteam

Noordwijk is in ontwikkeling.

In het Sociaal wijkteam zitten mensen

van MEE, Kwadraad, de gemeente en

sinds kort ook Welzijn op Recept. Het

Sociaal wijkteam heeft veel aandacht voor

‘vroegpreventie’. Horen de teamleden dat

het bij een inwoner niet goed gaat, dan

gaat het sociaal wijkteam er snel op af. Het

motto van het sociaal wijkteam is namelijk:

hoe eerder er bij, des te beter. Gaat het om

een moeilijk probleem dan geleidt het

team als het nodig is de inwoner

naar specialistische hulp en

ondersteuning.

Na een pilot van een jaar gaat het

Sociaal wijkteam door ontwikkelen!

Het doel van het Sociaal wijkteam is om te signaleren, te

verbinden, en te versterken. Die signalen kunnen via allerlei

bronnen binnen komen zoals via de persoon zelf, de huisarts,

de (wijk)agent, een wijkvereniging, een bezorgde buurgenoot

of bijvoorbeeld via een familielid.

Het Sociaal wijkteam Noordwijk gaat de komende jaren groeien

en zich sterker vestigen binnen de gehele Noordwijkse

samenleving! Een van de doorgroei ideeën zijn de ‘schuldhulpmaatjes’.

Schuldhulpmaatjes is een initiatief van de kerken in Nederland.

De vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken

hebben met (dreigende) schulden. Snel, en zonder te oordelen.

Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen,

richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid

en bewust financieel gedrag.

Door het vaststellen van de nota ‘Minima doen mee’ heeft

het gemeentebestuur ingestemd om 2 jaar achter elkaar elk

2 schuldhulpmaatjes op te leiden en in te zetten voor de

bewoners van Noordwijk via het Sociaal wijkteam.

Wat is een schuldhulpmaatje?

Een schuldhulpmaatje is een vrijwilliger die speciaal opgeleid

is en die hulpvragers (inwoners uit Noordwijk) kunnen helpen

om overzicht en meer inzicht te krijgen in hun geldzaken.

Bijvoorbeeld: Als u de eindjes niet meer aan elkaar kunt

knopen. Uw financiële administratie een rommeltje is. Of

wanneer u uit de schuldhulpverlening of schuldsanering

wilt blijven.

Om deze ‘nieuwe taak’ uit te kunnen gaan voeren, zijn wij

op zoek naar (in eerste instantie) twee vrijwilligers. Heeft u

affiniteit met financieel administratieve zaken en bent u bereid

in uw vrije tijd mensen te helpen die in financiële problemen

zijn gekomen? Reageer dan op de vacature hiernaast! (Voordat

u mensen gaat helpen krijgt u eerst een gedegen training).

18

Het Sociaal wijkteam Noordwijk

is op zoek naar mensen die

affiniteit hebben met financieel

administratieve zaken en bereid

zijn in hun vrije tijd mensen

te helpen die in financiële

problemen zijn gekomen?

Herkent u zich hierin? Overweeg

dan om Maatje worden!


Vacature Schuldhulpmaatje gemeente Noordwijk (vrijwilliger)

Heb jij financieel inzicht en ben je bereid om als vrijwilliger een aantal uren voor

anderen in te zetten? Ben je minimaal 20 jaar, praktisch, nuchter en invoelend?

Dan kan dit werk je veel voldoening geven.

Het Sociaal wijkteam Noordwijk is op zoek naar twee vrijwilligers die als schuldhulpmaatje ondersteuning bieden

aan inwoners van Noordwijk die worstelen met financiële problemen.

De aansturing van deze schuldhulpmaatjes gebeurt door het Sociaal wijkteam, maar in de praktijk wordt er veel

samengewerkt met andere partijen zoals Maatschappelijk Werk en het Loket Loket.

Wat ga je doen?

Mensen in financiële problemen hebben de neiging zich terug te trekken en zich passief op te stellen. Door

begeleiding van een schuldhulpmaatje krijgen ze weer nieuwe moed en gaan ze meestal actief meewerken.

Je ziet langzamerhand dat ze weer zelfredzaam worden en overzicht krijgen over hun financiën.

Als schuldhulpmaatje bezoek je mensen in hun thuissituatie. De hulp die je biedt is gevarieerd. Vaak begin je eerst

met het op orde brengen van de administratie en maak je samen een overzicht van de financiële situatie. Vervolgens

help je mensen met het omgaan met geld en het opstellen van een begroting. Ook wijs je mensen op financiele

regelingen en ondersteunt hun bij het aanvragen van voorzieningen. Belangrijk is wel dat je hulpvragers op weg

helpt om zelf problemen op te lossen en te voorkomen.

Naast de zakelijke aspecten is minstens zo belangrijk dat je mensen ook op emotioneel en motiverend vlak ondersteunt

en de hulpvrager het gevoel krijgt dat er iemand niet tegenover, maar net naast hem of haar staat. Als een

hulpvrager bijvoorbeeld in een schuldentraject terechtkomt, heeft hij een aantal moeilijke jaren voor de boeg. Als

maatje kun je dan waardevolle steun geven zodat iemand het ook volhoudt.

Wat verwachten we van je?

Affiniteit met financiële administratie is een pré, maar minstens zo belangrijk is dat je een open, positieve en vriendelijke

uitstraling hebt. Je moet je kunnen verplaatsen in de hulpvrager en hem of haar met respect benaderen.

Geduld is een andere belangrijke eigenschap en soms zal je wat kordater moeten optreden. Het is van belang dat je

wekelijks enkele uren hiervoor vrij kunt maken. Het betreft een verantwoordelijke functie en je zult veel zelfstandig

werken. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met minimaal HBO niveau.

Wat bieden we?

Je krijgt een opleiding als voorbereiding op je werkzaamheden. Eenmaal aan de slag werk je voornamelijk zelfstandig

en deel je ook grotendeels zelf je werktijden in.

Je kan overleggen en terugvallen op de coördinator Sociaal wijkteam en met haar -en de rest van haar team- kan je

overleggen over tal van zaken die je tijdens je werk tegenkomt.

Er wordt een vrijwilligersverzekering voor je afgesloten en je ontvangt een onkostenvergoeding. Voor deze functie

vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag. De kosten daarvan komen voor rekening van de gemeente.

Interesse?

Stuur dan vóór 31 januari 2017 jouw motivatiebrief en CV naar Sociaalwijkteam@noordwijk.nl. Na de eerste selectie

op basis van brief en CV worden de kandidaten uitgenodigd voor een gesprek, om zo de beste match te maken.

Voor meer informatie kijk op www.schuldhulpmaatje.nl. of neem contact op via bovengenoemd e-mail adres, met

de coördinator van het Sociaal wijkteam Noordwijk, mevrouw drs. A. Beugelsdijk.

19


Geen tunnel,

geen licht

Ik zocht

mijn fiets

Patrick Hassing kreeg een

hartinfarct tijdens Six4Semmy

‘YOLO, dat zegt mijn dochter altijd.

Nou, het is voor mij nu YOLT. You Only

Live Twice.’ De 47-jarige Patrick praat

openhartig over zijn hartinfarct op 4

september 2016. ‘Het had heel anders

kunnen lopen. Ik heb echt een tweede

kans gekregen.’

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS

BEELD BURO BINNEN

20


tweede kans

Geen patiënt

Patrick ontvangt me in zijn woonkamer waar het midden

op de vol zit met mensen die gezellig kletsen. Wat vrienden

en familie zijn na het sporten met zijn vrouw meegekomen

voor een bakkie. En zijn zoon vertrekt met vrienden

naar een weekendje Rowwen Hèze. Zoete inval, prima

sfeer. Geen fruitmanden, geen kamerjas en sloffen, niks

zachtjes praten. Tegenover me zit een actieve man, die ik

jonger inschat, met een energieke uitstraling. Hoezo bijna

dood twee maanden geleden?

Liefde voor het fietsen

Op 8-jarige leeftijd kroop Patrick al op de racefiets. In

clubverband en wedstrijden rijden. En hij bleek er goed

in. ‘Mijn ouders hebben me de kans gegeven om van mijn

hobby mijn beroep te maken, maar dat is niet gelukt. De

liefde voor het fietsen is altijd gebleven, zowel voor de

racefiets als de mountainbike, de ene periode wat fanatieker

dan de andere. Tijdens mijn diensttijd veranderde ik

van een mager afgetraind mannetje in een dikke vent.

Een onwijs leuke tijd, maar ik zou het niet over willen

doen.’ Inmiddels werkt hij als adviseur bij de brandweer

regio Kennemerland. En natuurlijk gaat hij regelmatig op

de fiets naar het werk. ‘Ze hebben daar alle faciliteiten, dat

is wel zo prettig.’

Geen enkel signaal vooraf

‘Iedereen is weleens niet lekker. Maar ik heb totaal geen

waarschuwing gekregen van hartklachten. In actieve

dienst als brandweerman ben ik ook heel wat keren gekeurd;

geen vuiltje aan de lucht. Op 3 september tijdens

de ronde van Noordwijk Binnen moest ik de groep al heel

vroeg laten gaan. Dat is helemaal niks voor mij. Dus dat

was balen. De dag erna, zondag 4 september, stond de

benefietwedstrijd Six4Semmy gepland. Een 6-uurs mountainbike

estafette in de Noordwijkse duinen. Ik was actief

betrokken bij de organisatie van mijn ZAES teams én deed

zelf ook mee. Ik voelde me die dag prima.’

Waar is mijn fiets?

‘Ik had goed gereden, dus ik was best tevreden. Na mijn rit

peddelde ik heel rustig terug naar de tent waar iedereen

zat. ‘Ik ga zo even broodjes smeren’ dacht ik, en daar houdt

het voor mij op. Ik ben omgevallen, vlakbij de EHBO-post,

maar dat weet ik niet. Nee, geen pijn, geen laatste beelden,

geen licht of tunnel of wat dan ook. Ik werd wakker in het

ziekenhuis, waar ik om mijn fiets schijn te hebben gevraagd.

Voor mij is er een paar uur weg, gewoon verdwenen.

En dat is zó bizar.’ Patrick bleek een hartinfarct te

hebben gehad. Tijdens het infarct klopte zijn hart wel,

maar pompte door de hartritmestoornis niet meer, zo legt

hij uit. Hij vertelt rustig en helder. ‘Ja, voor de omstanders

en EHBO was direct duidelijk dat het goed mis was.’

Ook zijn vrouw en broer stonden erbij. ‘Ik was al aan het

gaspen, dus John de Ridder (EHBO Noordwijk) goede

vriend Marco Plug en Marcel van Wort zijn meteen gaan

reanimeren. En gelukkig had de EHBO de AED mee.’ Zijn

vrouw Yvonne zegt, terwijl ze langskomt met de koffiepot:

‘Het was afschuwelijk. Ik kan ook reanimeren, maar iedereen

zei dat ik dat niet moest doen. Niet bij mijn eigen

man. Ik ben zó blij hoe iedereen het heeft gedaan. Binnen

10 seconden werkten ze samen als een geoliede machine.’

Patrick: ‘Na drie keer shocken met de AED en door de reanimatie

is het leven weer teruggekomen in mijn lichaam.

Was het op een andere plek op het parcours gebeurd, dan

had dit heel anders af kunnen lopen. Maar ‘stel je voor dat’

daar wil ik niet mee bezig zijn. Ik denk aan dat engeltje op

mijn schouder.’

De cirkel moest rond

Patrick werd in het ziekenhuis direct gedotterd en kreeg

drie stents. Hij moest op de hartbewaking blijven, maar

was bijna niet te houden. ‘Liggen was een straf, ik was zo

onrustig. Dus ik kreeg een mobiel kastje, kon ik in ieder

geval uit bed.’ Omdat zijn infarct was veroorzaakt door

hartritmestoornis kreeg hij op donderdag een ICD geplaatst;

een inwendige defibrillator. Op vrijdag mocht hij

naar huis. Met een heleboel medicijnen en instructies

voor wat betreft revalidatie. En een pijnlijk borstbeen. ‘Ik

kon voelen dat ze goed hun best hadden gedaan bij het

reanimeren.’ Hij lacht. ‘En dan ben je opeens hartpatiënt,

heel onwezenlijk. Mijn belangrijkste vraag was toen nog

‘wat is er nou eigenlijk gebeurd?’ Dus we hebben hier vrij

snel een avond georganiseerd. Met John de Ridder van de

EHBO en goede vrienden. Ik zat met dat gat in mijn ervaring,

die cirkel moest rond.’ Het werd een hele bijzondere

avond. ‘Zij vertelden hun verhaal, ik vertelde mijn verhaal.

En het was goed.’ Het is even stil. ‘Ik ben er weer en kan

weer verder.’

g

Ja, voor de omstanders en EHBO was

direct duidelijk dat het goed mis was

patrick tijdens de wielerwedstrijd in lisse

21


Ik fiets alweer volop

Over aandacht geen gebrek bij terugkeer uit het ziekenhuis.

Familie, vrienden, collega’s en omwonenden. ‘Zo ontzettend

lief. Even naar de bakker betekende soms 1,5 uur

onderweg. Ik moest steeds weer m’n verhaal vertellen. En

dat was ook goed.’ Nee, hij heeft geen emotionele problemen.

‘Geestelijke begeleiding is onderdeel van de revalidatie,

maar ik hoef het niet. Ik heb geen last, ik vertrouw vol-

Hartekreet

Patrick en John roepen iedereen op: zorg dat je weet wat je

moet doen bij een hartstilstand! Het belang van reanimeren,

het kunnen bedienen van een AED en EBHO behoeft weinig

toelichting. John de Ridder behaalde zijn EHBO diploma in

1972. Hij is al ruim 40 jaar actief betrokken bij de EHBO

Noordwijk. Als vrijwillige hulpverlener heeft hij vele mensen

kunnen helpen. Hij is bovendien penningmeester geweest in

het bestuur en sinds een paar jaar lid van de activiteitencommissie.

Patrick is al jarenlang actief BHV’er en heeft als

brandweerman zelf ook gereanimeerd. Meer weten? Kijk

op www.ehbonoordwijk.nl voor het cursusaanbod. Op

www.hartstichting.nl/6-minutenzone vind je meer informatie

over de cruciale eerste 6 minuten na een hartstilstand. Lees

hoe je burgerhulpverlener wordt en kunt bijdragen aan een

‘hartveilige’ omgeving. Daarvoor zijn minimaal 170.000

burgerhulpverleners nodig en 30.000 AED’s (24/7 beschikbaar).

Dagelijks in Nederland:

• sterven ruim 100 mensen aan een hart- of vaatziekte:

meer vrouwen dan mannen.

• sterven 25 mensen jonger dan 75 jaar aan een hart- of

vaatziekte

• worden 1.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen

vanwege een hart- of vaatziekte

ledig op de ICD. Mocht het ooit nodig zijn, dan voorkomt

dat apparaatje erger. Natuurlijk heb ik tijd nodig om verder

te herstellen, maar het gaat heel goed. Bij de revalidatiefysio

kan ik al niet meer trainen op de fiets, mijn wattage

is daar niet gebruikelijk. Ik ben ondertussen alweer met

de jongens aan het fietsen. In het begin waren ze heel

bezorgd, maar dat gaat nu beter. ‘Ik ben geen hartpatiënt’,

zeg ik dan.

Eeuwig dankbaar

‘Ik ben de mensen die mij hebben geholpen eeuwig dankbaar,

daar zijn geen woorden voor. En mijn tweede kans

pak ik met beide handen aan. Nog bewuster genieten van

het leven en meer relativeren. Ik ga me niet meer over

van alles en nog wat druk maken. En ik heb gemerkt hoe

belangrijk een goede conditie is. Dus mensen; beweeg!

Ga erop uit. En ik wil iedereen oproepen om de cursus

reanimeren te doen bij de EHBO. Ik kende de EHBO

Noordwijk al als professionele partij waar wij mee samenwerkten.

Maar nu ook als slachtoffer, niet tijdens een oefening.

Het is maar weer eens gebleken hoe belangrijk het is

dat je weet wat je moet doen. Vrienden zijn ook direct een

cursus gaan volgen, een ander heeft zelfs een AED aangeschaft.

Ja, het heeft ook heel veel impact op hún leven.’

NK strandrace

Hij moet zijn tijd nemen voor verder herstel en ook het

werk moet nog even wachten. Verder gaat hij onder fysiobegeleiding

zijn grenzen weer opzoeken. ‘Nee, daar heb

ik geen angst voor.’ Op 11 maart 2017 wil hij meedoen met

het NK strandrace voor MTB op Ameland. Patrick is er de

man niet naar om zomaar mee te doen. ‘Ik wil eindigen

bij de eerste tien. Dan is het goed.’

VOOR HET MAKEN VAN DEZE FOTO ZIJN PATRICK EN JOHN

TERUGGEKEERD NAAR HET PIETER FLORISDAL; DE PLEK IN HET

DUIN WAAR PATRICK ZIJN HARTINFARCT KREEG. HULPVERLENER

EN SLACHTOFFER DELEN HERINNERINGEN. BIJZONDER OM

DAAR GETUIGE VAN TE MOGEN ZIJN.

• Jaarlijks krijgen zo’n 30.000 mensen een hartinfarct,

1/3 vrouw, 2/3 man

• Dagelijks krijgen ongeveer 80 mensen een hartinfarct.

• Dagelijks sterven gemiddeld zo’n 15 mensen aan een

hartinfarct

• De gemiddelde leeftijd bij overlijden is 75 jaar bij mannen

en 82 jaar bij vrouwen

Reanimeren

• In Nederland zijn er 7.000 - 8.000 reanimaties per jaar buiten

het ziekenhuis.

• In gemiddeld 70% van de gevallen vindt een reanimatie

thuis plaats. De overige 30% is op straat, in een openbaar

gebouw of tijdens sport of ontspanning buitenshuis.

• In ruim 75% van de gevallen zijn er omstanders die het

slachtoffer reanimeren voor de komst van de ambulance.

• De gemiddelde leeftijd van het slachtoffer is 67 jaar.

• De overlevingskans is gemiddeld 23%, bij een schokbaar

beginritme is de overleving gemiddeld 44%.

(bron: Hartstichting)

22


Op het juiste

moment op de

juiste plek

EHBO’er John de Ridder vertelt...

JOHN DE RIDDER (1946), ZOON VAN TINUS DE ‘TANNIE’, IS AL 44 JAAR ACTIEF LID VAN DE EHBO NOORDWIJK.

Dit jaar was de EHBO Noordwijk voor het eerst bij de Six4Semmy aanwezig. Bij de eerste twee

edities van het evenement werkte de organisatie met een eigen EHBO’er. De hulpverlening

was er met drie man aanwezig; twee langs de Randweg en een in de EHBO-tent bij de start/

finish in het Pieter Florisdal. Daar stond John de Ridder. Een ervaren, actieve hulpverlener.

Het was niet goed

‘Ik zou net naar de verstuikte enkel van de koffiejuffrouw

gaan kijken toen er door 4 á 5 man tegelijk ‘EHBO’ werd

geschreeuwd,’ vertelt John. ‘Ik hoorde aan de klank dat het

ernstig was. Ik greep mijn tas en rende ernaartoe. ‘Zal ik de

AED meenemen?’ flitste door mijn hoofd. Leek me sterk,

dus dat heb ik niet gedaan. Zo’n 30 meter vanaf de tent lag

een van de deelnemers op de grond. John zag direct dat

het niet goed was. ‘Hij ademde niet meer. Ik heb iemand

mijn AED uit de tent laten halen, een ander belde 112, weer

iemand anders reed naar de weg om de ambulance op te

vangen. We zijn gaan reanimeren en beademen en hebben

de AED aangesloten. Iedereen werkte perfect samen.’

Leeg moment

‘Na de eerste schok kwam hij kort bij. Ademde even, maar

viel meteen terug. Dus ga je door met reanimeren en beademen.

De tweede keer gebeurde precies hetzelfde. Maar

de derde keer deed íe het. Hij bleef ademen. Toen kwam

de ambulance en hebben we hem in stabiele zijligging

gelegd. Normaliter intuberen ze na een reanimatie, maar

dat lukte al niet meer. Zo bij was hij al. Dat hij daar niks

meer van weet is eigenlijk alleen maar goed.’ Daarna

vertrok de ambulance. En toen? ‘Toen werd ik wel even

emotioneel. Ik ben omhelsd door meerder mensen en

bedankt. ‘Wat was je rustig’ zeiden ze. Achteraf gezien had

ik toen niet naar huis moeten gaan, maar koffie moeten

gaan drinken met alle betrokkenen. Napraten, dat was

veel beter geweest. Je valt als hulpverlener toch ook in

een soort gat. Het is niet niks. Ik was heel opgelucht dat

hij ademde, maar maakte me ook zorgen. Hoe zou het

met hem zijn?’

Napraten

‘Het was fijn dat eind van de middag een collega van de

EHBO bij mij op de stoep stond. Konden we bijpraten, zij

wist ook meer over de toestand van Patrick. Dat helpt in

de verwerking. En heel bijzonder om na een week of 2 na

te praten bij Patrick thuis. Verbazingwekkend hoe goed

het met hem gaat. Ook mentaal; hij is er zó kalm onder.

Het is heerlijk dat hij er niets aan over heeft gehouden.

Het had niet beter gekund!’ John benadrukt nogmaals

dat dit geen jubelverhaal moet worden over zijn rol. ‘We

hebben het met elkaar gedaan.’

23


WSN koken

Gezond en Gezellig

Samen genieten van een warme maaltijd

Koken is niet voor iedereen weggelegd.

De een vindt het leuk de ander helemaal niet.

En zeker onder alleenstaanden zijn er veel mensen

die een kant-en-klaarmaaltijd kopen. Uit recent

onderzoek blijkt dat deze maaltijden niet altijd even

gezond zijn. Vers koken is gezonder en als je dat

samen doet is het ook nog eens veel leuker. Vanuit

deze gedachte zijn er een aantal initiatieven gestart

zoals Reuring en koken in de Kerk om gezellig samen

een maaltijd te bereiden en te eten.

Ook WSN ondersteunt in haar dienstencentra

het samen koken en eten.

TEKST THOMAS STEENVOORDEN BEELD BURO BINNEN

Het Trefpunt

Initiatiefnemer Ton Donders liep al langer met het idee rond

om alleenstaanden samen te brengen voor de maaltijd. De

gemeente Noordwijk heeft subsidie verstrekt om de bestaande

keuken aan te passen. Ton: ‘Wij kunnen hier nu een maaltijd

bereiden voor 25 mensen. Vorige maand hadden we twaalf

aanmeldingen, vandaag achttien.’ Samen met zijn maatje Aart

Mulder wordt er druk gewerkt aan de boerenkool met een

gehaktbal. ‘Het is de bedoeling dat de mensen zelf bepalen

wat ze willen eten, zelf de boodschappen doen en ook samen

koken.’ zegt Ton. ‘Dat is ons ideaal beeld en dan werken de

mensen ook echt samen.’

‘Vers koken is gezond en gezellig’

(Ton Donders)

AART MULDER (L) EN TON DONDERS

BEZIG MET DE MAALTIJD


‘Ik probeer zo veel mogelijk

onder de mensen te komen’

(meneer Brandenburg)

De zaal is inmiddels al aardig vol gestroomd. De tafel is vrolijk

gedekt en de stemming opgewekt. De meeste deelnemers

zijn lid van de ANSV. Dat is geen toeval; Ton is ook lid én hij

promoot het koken en eten. ‘Maar iedereen mag aansluiten

hoor’ zegt voorzitter Hennie Meeuwenberg. ‘Het is zeker niet

alleen voor leden en voor die vier euro kan je zelf geen maaltijd

kopen of maken.’ De heer Brandenburg is ook aangeschoven.

Met zijn scootmobiel rijdt hij het hele dorp rond. Hij blijft niet

alleen thuis zitten. ‘Ik ga regelmatig naar Reuring en van de

week was ik nog in Hoogwaak met de 2-voor-1 actie. Komende

woensdag weer naar Jeroen voor het wilddiner. Ik probeer

zo veel mogelijk lokale initiatieven te stimuleren en zo blijf ik

onder de mensen.’

‘Dit initiatief voorziet in een behoefte’

(Jos de Haas)

Samen koken en eten in

Het Trefpunt is weer op 5 en 23

december. Voor meer informatie

of aanmelden stuur een mail aan

Ton: ton.donders@casema.nl of

bel met de receptie van het

Trefpunt: 071 711 43 34

ADRI VAN DER WEIJDEN (L) EN AGAATH WAGNER

De Wieken

Van achter de bar verwelkomen Adri van der Weijden en

Agaath Wagner de gasten die aanschuiven voor de warme

maaltijd. Beide dames zijn weduwe en vrijwilliger bij WSN.

Adri: ‘Mijn man (Piet de kapper red.) is al lang geleden overleden.

Voor mij is dit een leuke invulling en ik ben onder de

mensen. Alleen is maar alleen toch?’ Vandaag helpen de dames

mee met het uitserveren van de warme maaltijd. Inmiddels is

manager WSN, Jos de Haas ook binnengekomen, hij heeft

het eten opgehaald bij Hoogwaak. Jos: ‘Voorheen verzorgde

Hoogwaak de maaltijd tijdens ons radio programma ‘bij Wilma’.

Daar was echter niet genoeg animo voor. ‘Door Agaath zijn

we dit opgestart in ‘De Wieken’ en het loopt als een trein.

De mensen bepalen gezamenlijk het menu voor de volgende

keer. We hebben 30 mensen op de lijst staat die elke dinsdag

worden gebeld of ze definitief komen. Dan pas koop ik het

eten in, precies op maat. De mensen betalen slechts € 6,30

voor een drie gangen maaltijd en kunnen contant of met de

Vuurtorenpas betalen.

Vandaag zijn er 24 mensen aangeschoven. Het is gezellig druk

en de soep wordt uitgeserveerd door de vrijwilligers. Aan tafel

zit één van de oudste deelnemers, mevrouw Trees Boers (86)

die duidelijk geniet. ‘Ik doe zelf ook nog vrijwilligerswerk in het

Trefpunt en hier in de Wieken. Nee, ik blijf zeker niet thuis zitten

wachten tot er iemand komt. Ik zoek zelf de mensen op. Ik ben

dan wel alleen maar zeker niet eenzaam!’.

‘Ik ben wel alleen

maar niet eenzaam’

(mevrouw Boers)

MEVROUW TREES BOERS

GENIET VAN HAAR MAALTIJD

25


Groot Hoogwaak

Groot Hoogwaak presenteert:

Meals on Wheels

‘Goede zorg is ook

een verse, gezonde

maaltijd serveren’

Groot Hoogwaak is één van de weinige zorginstellingen die nog kookt in eigen keuken. Om ook

in de toekomst de maaltijden vers, gezond en vooral lekker te maken wordt er sinds kort gewerkt

volgens een nieuwe methode: Meals on Wheels. Dat houdt in: geen kant-en-klare maaltijd meer

op een dienblad, maar kiezen vanuit de kar waar je op dat moment trek in hebt.

TEKST LINDA VERSTEEGE BEELD BURO BINNEN

26

Erik van Duijvenbode, teamleider Horeca,

is trots op de nieuwe werkwijze. ‘We zijn

klaar voor de toekomst met deze nieuwe

methode. We hadden nog een traditionele

instellings grootkeuken, waarbij

alles in de keuken al op het bord werd

geschept. Bewoners moesten van te

voren kiezen wat ze wilden eten en dan

kregen ze een dienblad met een vaste

portie geserveerd. Nu kiezen de bewoners

met etenstijd aan de kar waar ze trek

in hebben. Als ze flinke trek hebben, dan

krijgen ze een schepje meer.’

Vooruitgang

De bereidingswijze is veranderd en dat

is voor kok Jaco van Duijn wel even

wennen. ‘Ik werk al 24 jaar als kok in de

keuken bij Groot Hoogwaak. Dan heb

je een vaste dagelijkse routine voor het

bereiden van de maaltijden. Dat bereidingsproces

gaat nu iets anders. De

maaltijden worden tot een bepaald punt

gegaard en daarna teruggekoeld. Vlak

voor het serveren worden ze vervolgens

klaargemaakt. Het is soms nog even

zoeken naar de juiste garing. Wortels

vragen om een andere voorbereiding

dan broccoli bijvoorbeeld. Maar het went

snel en het einddoel blijft hetzelfde: een

voedzame, smakelijke maaltijd serveren.’

Groot voordeel van het bereiden in eigen

keuken blijft dat de menu’s zelf ingevuld

kunnen worden. Erik: ‘We hebben een

menucommissie ingesteld, die goed

luistert naar de wensen van alle bewoners.

Daarnaast kijkt er een diëtist mee

naar de samenstelling van de maaltijden

en de variatie. Goede voeding is zeker

een onderdeel van goede zorg. Door de

nieuwe werkwijze behouden de maaltijden

nog beter hun voedingswaarde en

smaak en dat is dus naast de keuzemogelijkheid

ter plekke een mooie vooruitgang.’

A la carte

Naast de maaltijden van Meals on Wheels

blijft ook de mogelijkheid om in het

restaurant van Groot Hoogwaak

‘De Duinpan’ à la carte te dineren.

‘De menukaart bestaat uit een aantal

heerlijke voorgerechten, hoofdgerechten

en nagerechten’, vertelt Jaco. ‘Die

maaltijden worden net als in elk ander

restaurant bereid na bestelling. We

werken met verse producten en koken

vooral met liefde.’ Het restaurant is vooral

gericht op senioren, maar iedereen is

natuurlijk welkom. Veel senioren komen

gezellig met hun kinderen of kleinkinderen.

‘Het restaurant is voor iedereen

toegankelijk. Zo doen we in november

bijvoorbeeld mee aan de 2FOR1 restaurantactie

in Noordwijk. Iedereen moet

gewoon eens kennis komen maken met

onze keuken. We zijn een volwaardig

restaurant en dat proef je!’

Openingstijden

Maandag tot en met

vrijdag tot 20.00 uur.


Groot Hoogwaak staat voor goede zorg, nu en in de toekomst!

‘Het ideaalbeeld van

de zorg moet je soms loslaten’

De zorg is constant in beweging. Dat vraagt om

flexibiliteit van organisaties, medewerkers én bewoners.

Niet altijd een makkelijke taak, maar wel één die noodzakelijk

is. Heleen Steenvoorden is verzorgende IG 3, vanwege interne

veranderingen bij Groot Hoogwaak is zij van afdeling gewisseld.

TEKST LINDA VERSTEEGE BEELD BURO BINNEN

Heleen koos een aantal jaar geleden bewust

voor een baan in de zorg. ‘Ik denk

dat iedereen een soort ideaalbeeld van de

zorg heeft. Als geld geen rol speelde, zou

het er in de zorginstellingen van nu heel

anders uitzien. Maar we leven niet in een

ideale wereld. Ik zou graag nóg meer voor

cliënten willen betekenen, maar helaas

kan dat niet altijd. Dus kies ik ervoor om

datgene wat ik wel kan voor 110% te doen.’

Begrip

Het wisselen van afdeling was voor

Heleen een moeilijke overgang. ‘ In eerste

instantie wilde ik niet switchen. Lastig,

maar ik ben in gesprek gegaan met mijn

leidinggevende en dan is er gewoon het

feit dat de organisatie keuzes moet

maken. Ik houd van mijn werk en ben

met vernieuwde energie aan de slag

gegaan. Gelukkig gaat dat ook deels

vanzelf als je de bewoners van de nieuwe

afdeling leert kennen.´ Eén van die bewoners

is mevrouw Houwaart–Hazenoot

(93 jaar). Acht jaar geleden kwam zij in

Groot Hoogwaak wonen.

‘Ik heb er nog geen halve seconde spijt

van gehad!’, zegt ze breeduit lachend.

Mevrouw Houwaart spreekt vol liefde

over ‘haar zusters’. ‘Ze maken het wonen

hier in Hoogwaak fijn. Ze hebben begrip

voor het feit dat ik ouder ben en dat ik

niet meer alles zelf kan.’

Mensenwerk

De heer Schaap (85 jaar) is ook bewoner

op de nieuwe afdeling van Heleen.

Na een eerdere kortdurende opname

in Hoogwaak, woont hij nu in Groot

Hoogwaak. De heer Schaap: ‘Dat bevalt

me prima! Ik ga lekker koffie drinken in

het restaurant, een praatje maken met

andere bewoners en bezoekers. Na een

knieoperatie zit ik nu in een rolstoel,

waardoor ik bij veel dagelijkse dingen

hulp nodig heb.’ Heleen vertelt dat ze

bij meneer Schaap ’s ochtends vroeg al

langsgaat. ‘Meneer Schaap is graag vroeg

aangekleed, zodat hij voor de koffie ’t

ventje is. Daarbij ontbijt hij graag vroeg,

anders heeft hij met de lunch nog geen

trek. Zorg blijft mensenwerk en elke

bewoner heeft zo zijn of haar eigen

gewoontes en wensen, daar spelen we

waar het kan op in. Je wilt altijd even

langer bij iemand blijven, maar dat lukt

niet altijd. We doen wat we kunnen en ik

doe dat nog altijd met heel veel plezier!’

HELEEN STEENVOORDEN MET MEVROUW HOUWAART-HAASNOOT

27


Katwijker uit China

in Noordwijk

Sis Tu Pan

het gezicht van Tong Ah

Bijna iedere Noordwijker heeft weleens bij

Tong Ah gegeten aan de Grent. Alle kans dat Sis Tu

Pan de gastheer was. Hij werkt al bijna 40 jaar in het

Chinese restaurant. Sis ontvangt mij in de woning aan

de Lijnbaanweg waar hij samen met zijn vrouw woont.

Aan de muur van de woonkamer hangt een veelkleurige

Chinese kalender van Tong Ah naast een enorme foto

van een zonsondergang in Noordwijk, een foto uit

vroeger tijden van de familie van zijn vrouw in

Singapore en een mooi portret van hun

drie kinderen.

28

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS

BEELD BURO BINNEN


Mijn passie

Mijn vader komt uit China

‘Hij is op zijn 17e uit China vertrokken,

volgens mij in 1938. Hij woonde

in een bergdorp in een zeer armoedige

provincie, zonder enig toekomstperspectief.

Dus hij wilde in Europa

geld verdienen voor de familie.’ De

ouders van Sis, zijn moeder was Nederlandse,

hebben elkaar in de oorlogsjaren

in Amsterdam ontmoet. Het

was in die tijd zeker niet gebruikelijk

dat een Chinees met een Nederlandse

trouwde. Zijn vader kreeg in de jaren

’50 de kans een eigen restaurant in

Sittard te beginnen. Daar is Sis geboren,

in 1955. Toen hij twee jaar was

verhuisden ze naar Leiden. En op zijn

tiende van Leiden naar Katwijk. Iedere

verhuizing hing samen met een

nieuw restaurant. ‘Mijn ouders waren

altijd aan het werk. Mijn vader in de

keuken, mijn moeder voor. In feite

ben ik opgevoed door mijn oudste

zus. En natuurlijk moesten de kinderen

al jong meehelpen in de zaak, dat

was heel gewoon. Gepraat werd er

niet veel. Mijn vader sprak niet zo

goed Nederlands en ik geen Chinees.’

Onbezorgde jeugd

‘Ik heb een hele onbezorgde jeugd

gehad. In Leiden voetbalde ik veel

op straat. In Katwijk ging ik met mijn

vriendjes mee naar Quick Boys. Ja, ik

woonde aan Zee, dus dat was logisch.

De straat uit, dan zat ik op het voetbalveld.

Ik was hartstikke fanatiek,

helemaal gek van dat spelletje.’ Was

hij in 1965 in Katwijk geen bezienswaardigheid?

En werd hij niet gepest?

‘Ja natuurlijk viel ik op. Ik was het

enige ‘andere jongetje’ op Zee. En dan

zijn er natuurlijk altijd mensen die je

willen uitproberen. Maar doordat ik

in Leiden had gewoond kon ik als

stadsjongetje aardig van me afbijten.

Ik heb er helemaal geen problemen

mee gehad en zeker niets aan overgehouden.’

School interesseerde me

totaal niet

‘Ook ik moest natuurlijk meewerken

in het restaurant. Van huis uit werd

een opleiding helemaal niet gestimuleerd.’

Sis is de middelste van vijf kinderen;

een oudere broer en zus en

een jongere broer en zus. ‘Ik zat op

de LEAO en deed er niks aan. In het

3e jaar vertelde een van de leraren

dat CIOS iets voor mij was geweest.

Hadden ze dat potverdorie eerder

verteld…Sporten was écht mijn ding.

Op mijn 15e ben ik met de LEAO

gestopt, zonder diploma. Tot mijn

18e heb ik in de zaak gewerkt. En

daarnaast lekker voetballen natuurlijk.

De zaak van mijn ouders werd verkocht

en we gingen naar Amsterdam

verhuizen. Mijn oudste broer wilde

het restaurant niet overnemen en ik

wilde helemaal de horeca niet in.’

Voetballen bij AZ

‘Precies toen stond AZ op de stoep.

Of ik daar wilde voetballen; op amateurbasis

naar het 2e. Ja natuurlijk.

Een jaar later voetbalde ik bij de selectie,

ook op amateurbasis. Ik woonde

in Amsterdam en werkte bij een

groothandel in automaterialen. Maar

ik was bij AZ niet zo happy. Er werd

niet goed gereageerd op zaken die ik

aankaartte. Pas toen ik er klaar mee

was kon er opeens wel van alles worden

geregeld. Maar dat is te laat, dan

stop ik ermee. Dus ik ben vertrokken.

Ook op werk ging het niet helemaal

jofel, daar heb ik ontslag genomen.

Binnen 2 dagen kreeg ik een telefoontje

van de heer Chu uit Noordwijk.

Of ik in zijn restaurant aan de

Grent wilde komen werken. Hoe hij

dat wist? Geen idee. Dan is de Chinese

wereld toch klein. Ik ben in Noordwijk

begonnen. Chu heeft me gestimuleerd

om cursussen te volgen en

papieren te halen. Cafébedrijf en

Handelskennis.

Maar op een gegeven moment verkocht

hij de zaak en zat ik weer zonder

werk. De nieuwe Chinese eigenaar

was met zijn gezin nog niet lang

in Nederland. Zij spraken toen slecht

Nederlands en bijna geen Engels en

Duits. Dus na de verbouwing van het

restaurant ben ik bij Tong AH komen

werken, in 1978.’

Huis in Noordwijk

‘De eerste tijd woonde ik nog in

Amsterdam. Hier in het restaurant

heb ik mijn vrouw Yin Leng leren

kennen, ze werkte als serveerster.

We zijn samen in Amsterdam gaan

wonen. Eerst bij mijn moeder op een

kamertje, daarna in de Bijlmer. Onze

dochter Angela is van 1979, zoon

Randy van 1981 en zoon Melvin van

1982.’ Hij lacht en samen bewonderen

we het portret van zijn drie kinderen.

‘Toen kreeg ik de kans om hier in

Noordwijk aan de Lijnbaanweg een

nieuwbouwhuis te kopen. Ik stond 2e

op de 2e reservelijst, dus ik verwachtte

niks. Maar de meeste kopers trokken

zich terug. Het was een lastige

tijd, de rente stond heel hoog. Ik heb ’t

wél gedaan, we konden veel besparen

op benzinegeld. Ik woon hier op vijf

minuten afstand van mijn werk. Dat

bevalt zo goed. Zo kon ik mijn kleine

kinderen groot zien worden; dat is

toch leuk! En lekker sporten ernaast

natuurlijk.’

Gek op natuurijs

Na vertrek bij AZ is hij weer bij Quick

Boys gaan voetballen, dat bleef zijn

‘cluppie’. Rond zijn 29e is hij met

voetballen gestopt. Trainingstijden en

horeca; dat ging niet zo goed samen.

Daarna ging hij tennissen op de

Geversbaan. Maar ja, bij het ouder

worden kreeg hij steeds meer last

van blessures en is hij overgestapt

op fietsen en schaatsen. ‘Net na mijn

30e denk ik. Schaatsen vond ik altijd

al mooi. Dus ik ben met een aantal

29


Mijn Bibliotheek…

Moeite met lezen en schrijven?

De Bibliotheek

Bollenstreek helpt!

Wist u dat er in Nederland 2,5 miljoen

mensen moeite hebben met lezen en

schrijven? En dat er in de Bollenstreek

ongeveer 25.000 laaggeletterden wonen?

De kans is dus groot dat u zo iemand

bent of kent. Om beter te leren

lezen en schrijven, heeft de Bibliotheek

Bollenstreek taalspreekuren, taalmaatjes

en speciale boeken en materialen.

“Vaak wordt gedacht dat alleen ouderen of mensen van

buitenlandse komaf deze problemen hebben. Maar niets is

minder waar. Ook jongeren vinden het soms lastig om een

tekst te begrijpen of zelf iets op papier te zetten”, vertelt

Eline de Visser van de Bibliotheek Bollenstreek. “En hier in de

Bollenstreek is twee derde van de laaggeletterden geboren en

getogen in Nederland. Ze spreken vloeiend Nederlands, maar

lezen of schrijven kost hen moeite. Alleen doen ze er vaak alles

aan om dat te verbergen. Ze schamen zich.” De gevolgen

kunnen groot zijn. Minder carrièrekansen bijvoorbeeld, of

stapels ongeopende rekeningen waardoor mensen uiteindelijk

in de schulphulpverlening terecht kunnen komen. En als

iemand niet snapt wat er in de bijsluiter van medicijnen staat,

kan dat zelfs gevaarlijk zijn.

De Bibliotheek Bollenstreek helpt

Daarom biedt de Bibliotheek Bollenstreek gerichte activiteiten

aan voor laaggeletterden. “Zo houden we elke week taalspreekuren,

waar iedereen zonder afspraak kan binnenlopen voor

hulp of advies”, zegt de Visser. “Ook hebben we boeken en

materialen waarmee mensen hun lees- en schrijfvaardigheden

kunnen verbeteren; alleen of in een groep. Bovendien werken

we met taalmaatjes: vrijwilligers die een ander helpen,

bijvoorbeeld met de administratie. Al deze activiteiten zijn

erop gericht om problemen te voorkomen en mensen uit hun

isolement te halen. Er gaat echt een wereld voor je open als je

goed kunt lezen en schrijven!”

Heeft u zelf moeite met lezen en schrijven? Of kent u

iemand die graag beter wil leren lezen en schijven?

Kom dan naar het Taalspreekuur van de Bibliotheek

Noordwijk, Akkerwinde 1A. Wij helpen u graag, elke

donderdag van 11:00 tot 12:30 uur.

Taalmaatje

Wilt u Taalmaatje worden? Meld u dan aan via onze

website www.bibliotheekbollenstreek.nl/taalhuis

30

Volg ons ook via

Akkerwinde 1 A 2201 MC Noordwijk Tel. (071) 361 17 10

www.bibliotheekbollenstreek.nl


maatjes uit Katwijk naar de ijsbaan in

Haarlem gegaan. ‘We kunnen best

aardig schaatsen’ dachten we. Niet

dus, we moesten het leren. Het mooie

van schaatsen en fietsen is dat je veel

beter je eigen tijd kunt indelen. Dat

past me goed, ook bij mijn werk.

Schaatsen wil ik tegenwoordig alleen

nog maar als we buiten kunnen rijden.

Bij schaatsen hoort vrieskou en

natuurijs. Toertochten hier in de omgeving;

dat is het mooiste wat er is.

Gaat het echt vriezen? Dan ga ik even

naar de baan in Haarlem om het goede

gevoel weer te krijgen. En dan

hopen dat het doorzet. Naar buiten!’

Hij straalt. ‘Verder ben ik altijd blijven

fietsen.’ Hij is alweer een tijd lid van

TFC Zilveren Kruis. ‘Lekker ongedwongen;

wie er mee wil gaat mee.

Bij de van Panhuysstraat verzamelen

met de jongens, of gewoon in je eentje

rijden. Maar net waar je zin in

hebt. Het bevalt me heel goed.’

Chinese roots

‘Die heb ik natuurlijk wel, maar dat

voel ik niet heel sterk. Ik ben in 2000

voor het eerst naar China geweest.

Een rondreis van 24 dagen, samen

met mijn vrouw. Wel heel interessant

hoor, maar ik voel geen speciale

band. We gaan zo af en toe naar Azië.

Ook op familiebezoek in Singapore,

mijn vrouw is Singapore Chinees.

Een deel van haar familie is teruggegaan,

maar gelukkig woont er

nog een broer en schoonzus in

Leidschendam. En contact met het

buitenland is tegenwoordig natuurlijk

veel makkelijker. Onze kinderen zijn

het huis uit. En we hebben inmiddels

een kleindochter van Angela en er is

weer een kindje op komst. Randy

woont samen met zijn meisje in Den

Haag en Melvin is getrouwd met een

meisje uit Hong Kong. Zij wonen in

Utrecht. Melvin is ooit naar een bruiloft

van een neef in China geweest.

En ze zijn allemaal wel een keer naar

Azië op vakantie geweest.’

Chinees eten en de toekomst

We praten over Noordwijk en de

enorme hoeveelheid restaurants.

Sis is blij dat Tong Ah het afhalen

en bezorgen van maaltijden kent.

‘Verhoudingsgewijs zijn er gewoon

veel te veel horecastoelen in Noordwijk,

zelfs in het hoogseizoen. De

keuze is zó groot. Chinees eten blijft

wel populair, maar nu meer ‘sharing

diner’; heel veel verschillende gerechten

samen delen. Tot voor kort waren

de Nederlanders erg van een eigen

gerecht per persoon, maar dat verschuift.’

Ook natuurlijk onder invloed

van Tapas en Sushi etc. ‘Babi Pangang

blijft zeer populair. Grappig

toch? Al bijna 50 jaar onveranderd

een succes.’ Wat zijn favoriete gerecht

is? ‘Dat heb ik eigenlijk niet. Als ik

werk, vijf dagen per week, dan eet ik

daar Chinees. Dus dat is voor mij zo

gewoon. Ik heb geen echte voorkeur.

Als ik thuis eet, dan kookt mijn vrouw

en eten we graag Hollandse hap. En

op zaterdag vaak spaghetti.’ Sis is nu

61 jaar, over een jaar of zes gaat hij

met pensioen. ‘Dat zing ik nog wel uit

hoor. Lekker werken en genieten van

de kinderen, vrienden en sporten.

Dat laatste niet meer zo bloedfanatiek,

maar het hoort er wel echt bij.’

Lekker werken en genieten

van de kinderen, vrienden en

sporten. Dat laatste niet meer

zo bloedfanatiek, maar het

hoort er wel echt bij

31


e r o p

u i

t !

agenda

Kerstdorp Noordwijk

Winter Wonderland

2 december t/m 15 januari

Zuiderbad

Na het succes van vorig jaar

opent op 2 december Winter

Wonderland haar deuren

opnieuw. Het Zuiderbad is

de plek om te schaatsen,

een hapje te eten of heerlijk te

genieten van de feestelijke sfeer. De Kerstman komt regelmatig

langs om u en uw gezin te begroeten. Entree is gratis en Winter

Wonderland is elke dag geopend. Kijk voor openingstijden

en meer info op: www.winterwonderland.nl

Muzikale voorleespiet

Zondag 4 december

Het cultuurcafé 14.00 uur gratis entree.

De muzikale voorleespiet is te gast in Het Cultuurcafé. Hij leest

Sinterklaasverhalen voor en speelt Sinterklaasliedjes op de

vleugel. Alle kinderen en (groot)ouders zijn van harte welkom.

Sinterklaasfeest

Zondag 4 december

Winter Wonderland 14.30 - 17.00 uur

Sinterklaas brengt een bezoek aan Winter Wonderland. Alle

kinderen tot en met 7 jaar mogen dan hun schoen komen zetten.

Op maandag 5 december kunnen de schoenen weer worden

afgehaald tussen 15.00 en 17.00 uur. www.winterwonderland.nl

Muziek Verlicht Binnen

Zaterdag 10 december

16.00 uur Lindeplein

Onder muzikale begeleiding worden de

voorbereidingen getroffen voor de

verlichte optocht en het ontvangst van de

Kerstman met zijn Elfen in de arrenslee.

Even na vijf uur start de optocht die weer

eindigt op het Lindeplein. Onder het genot

van warme chocomel en glühwein is er

een meet & greet met de Kerstman en een

spetterend optreden met dans en muziek.

Meer info: www.deoudedoprskern.nl

Muzikale Kerstwandeling

Zondag 11 december

13.00 - 18.00 kaarten €10 R.K. Sint Jeroenskerk

Doorlopende culturele

voorstellingen zoals muziek

in vele genres, gedichten en

toneel. Alle optredes zijn op

particuliere locaties in de

pittoreske kern van Noordwijk

Binnen. Kaartverkoop vanaf

12.00 uur in het gemeentehuis.

Meer info:

www.deoudedoprskern.nl

Cresendo Concert

Zondag 11 december

15.30 uur gratis entree. Oude Jeroenskerk

Culinaire Lichtjesavond, Hoofdstraat

Vrijdag 16 december 16.00 - 21.00 uur. Entree gratis

De meeste winkels doven de felle verlichting en gaan voor

‘de sfeer’ met kaarslicht en fakkels. Horeca ondernemingen

rond de hoofdstraat presenteren zich in de winkels aan het

shoppende publiek met hapjes en drankjes. Op diverse

plekken in de Hoofdstraat klinkt live muziek.

Levende Kerststal

Zaterdag 17 december

12.00 - 17.00 uur. Entree €4

vanaf 11.30 te koop in de

toren. Oude Jeroenstoren

In de Oude Jeroenstoren in

Noordwijk-Binnen vindt voor

de vijfde keer de Levende Kerststal plaats. Onder begeleiding

van een herder worden de bezoekers door de Oude Toren

geleid aan de hand van het Kerstverhaal. Ze ontmoeten de

engelen van het Kleijnkoor, die de sterren van de hemel

zingen. Op de sterrenzolder kunnen de bezoekers genieten

van een prachtig vilten winterlandschap en een mooi

kerstverhaal. Bij de ingang van de Toren kan men kaartjes

kopen voor een rondleiding, elke 20 minuten een opgang.

Duur rondleiding ongeveer 40 minuten. Buiten voor de

ingang van de toren onder het geblaat en is er bewaking

door Romeinse soldaten. Men kan zich warmen aan het

vuur. De hele toren is sfeervol ingericht in kerstsfeer.

= Sinterklaas komt langs =Kerstman komt langs


Kerstmarkt Kerkstraat

12.00 - 17.00 uur. Gratis entree.

Voor de 7e maal wordt de Kerstmarkt in de Kerkstraat in

Noordwijk-Binnen georganiseerd. Ook dit jaar wordt de

straat weer in kerstsfeer gebracht met veel verschillende

kramen, koren en zelfs een kerstpartyband. Nieuw dit jaar

zijn verschillende oude ambachten die worden beoefend in

de straat. De vele producten en warme gerechten die er te

koop zijn maken het tot een van de gezelligste braderieën

van het jaar.

Christmas Ride

Zondag 18 december

12.00 - 16.00 uur. Kosten €15

St(r)andplaats Nederzand(t)

Doe mee met deze ludieke tour

in Kerst-stijl door de Bollenstreek! Ieder voertuig met 2

wielen en een minimale snelheid van 20 km/h is toegestaan.

Ben je een beetje verlegen? Dan is de Nederzandt Christmas

Ride niets voor jou, want bijna alle voorbijgangers stoppen

om een foto of filmpje te maken van dit fantastische

spektakel! Onderweg maken we allemaal smakelijke

tussenstops. Deelname is inclusief Kerstkostuum,

Kerstgids en hapjes en drankjes onderweg.

Skroets

Zondag 18 december 14.00 uur. Entree €7,50

Theatergroep Raponsel speelt voor het 11e jaar de

humoristische en ontroerende familievoorstelling ‘Skroets’

in theater de Muze. De tekst is van Jos van Varik. Er wordt

gezongen en gedanst door de kinderen van de jeugd

theaterschool ‘On Stage’.

Carols bij Kaarslicht

Donderdag 22 en vrijdag 23 december

21.00 uur. Entree € 12 Kinder Kleijnkoor is gratis op

23 december om 17.00 uur.

Carols bij Kaarslicht; Een naam die inmiddels bij velen

ook echt als muziek in de oren klinkt. Een concert dat een

prachtig opstapje naar de kerstdagen is en waarvoor met

veel plezier gerepeteerd wordt door de koorleden onder

leiding van Herma van Piekeren. Kleijnkoor Noordwijk

geeft 3 kerstconcerten Carols bij Kaarslicht in de Oude

Jeroenskerk. Voorafgaand aan deze concerten is een

speciaal kinderconcert dat uitgevoerd wordt door het

kinder Kleijnkoor. Meer info: www.kleijnkoor.nl

Oliebollenklim

Woensdag 28 december 12.00 - 16.00 uur. Entree €4

In de Oude Jeroen Toren in Noordwijk Binnen wordt u

onder begeleiding van een gids in de laatste periode van het

oude jaar door het afgelopen jaar geleid. Op de diverse

verdiepingen vinden activiteiten plaats die met het lopende

oude jaar te maken hebben. Kortom

een evenement voor kinderen

en volwassenen. De rondleiding

duurt 40 minuten. Elke 20 minuten

een opgang. Meer info:

www.deoudedorpskern

noordwijk.nl

MTB Strandrace

Zaterdag 31 december 10.00 uur

St(r)andplaats Nederzand(t)

Deze fietswedstrijd over het strand gaat naar Noordwijk

en terug naar het Langeveld waar de finish is. Met ruim

40 kilometer zijn de eersten na ruim een uur weer terug.

Meer info: www.beachseries.nl

Nieuwjaarsduik

Zondag 1 januari 2017

St(r)andplaats Nederzand(t) 15.00 uur. Kosten €4

en is inclusief Unox muts,

erwtensoep en medaille.

De enige Nieuwjaarsduik met

een écht Elfstedentocht

sfeertje, waar je ook nog eens

een medaille verdiend en een

goede doel steunt met je

deelname! De opbrengst gaat

naar de Stichting

Outdoor4Disabled.

Nieuwjaarsduik

Zondag 1 januari 2017

Nieuwjaarsduik

Strand vuurtoren

13.00 uur. Gratis.

Kerstbioscoop

23 t/m 8 januari De Muze zal weer omgetoverd worden tot

Kerstbioscoop en er komen weer de leukste december films

voorbij. Denk aan o.a. Mees Kees, Vaiana (3D), Sing (3D),

Soof2, Rogue One 3D, Sepp Wolvenvriend en Uilenbal.

Voor het actuele programma kunt u terecht op de website:

www.demuzenoordwijk.nl

Nieuwjaarsgala

Maandag 2 januari 2017

Grand Hotel Huis ter Duin

21.00 - 02.30 uur.

Entree €25

Voor meer info kijk op:

www.nieuwjaarsgala.nl

Van

Kerstdorp

33


Grand Hotel Huis ter Duin

De Noordwijkse traditie

van Kerstmis aan zee

Executive chef Walter Rietbergen vertelt

over het Huis ter Duin-gevoel

34


De lichtjes in de kerstboom voor de entree fonkelen.

De lounge is sfeervol met een knapperend haardvuur. Aan de bar wordt

een glaasje ingeschonken. Kerstmis is een beleving in Grand Hotel Huis

ter Duin, zegt executive chef Walter Rietbergen. Hij staat al meer dan

twintig jaar aan het hoofd van meerdere keukens in vijfsterrenhotel

en zorgt dat de feestdagen perfect verlopen.

TEKST MARIEKE VOORN BEELD BURO BINNEN

Kerstmis is de meest sfeervolle tijd van het jaar en die begint in

Grand Hotel Huis ter Duin al in november. Dit jaar mocht

Charlene de Carvalho – Heineken de lichtjes in de kerstboom

ontsteken. Binnen in de prachtige hal zijn trappen omgeven

door hulst. In de lounge wordt de decoratie nog aangebracht,

terwijl executive chef Walter Rietbergen vertelt over de feestdagen

in het hotel. Een uur eerder verzorgde hij nog een lunch

voor 350 man. Na ruim 25 jaar geniet hij nog zichtbaar van zijn

werk. In het gesprek roemt hij regelmatig het Huis ter Duingevoel.

‘Het gaat bij onze gasten om de beleving. Wij bieden

service, aandacht en kwaliteit. Daarin is iedereen belangrijk,

van de housekeeping tot de chefkoks. ‘

Als executive chef is Rietbergen eindverantwoordelijk voor de

keukens en aansturing van de chefs van Banqueting Keuken,

Brasserie la Terrasse, Breakers Beach House, Ontbijt en Roomservice.

‘Ik ben er verantwoordelijk voor dat deze restaurants

optimale kwaliteit kunnen leveren. Ik regel de inkoop van producten,

maak afspraken en zorg bijvoorbeeld voor de grote

partijen die ons bezoeken voor evenementen en congressen.

Met hen stemmen we van te voren het menu af. Op de dag zelf

ben ik ook in de keuken. Niet aan het fornuis, maar meer voor

de helikopterview. Ik behoud het overzicht en houd in de gaten

of alles perfect verloopt. Als het nodig is, draag ik ook mijn

steentje bij. Het is goed om af en toe nog lekker te koken, dan

hou je de vaardigheden bij.’

Jeroen Zuidberg (La Terrasse) kiest voor Black Angus rund,

pommes fondant, groene asperges, anijschampignon en truffeljus.

Bij Breakers Beach House van chef-kok Ben van der Ark

staat onder andere kabeljauwfilet met gerookte paling en een

lak van miso en prei op het menu. Huis ter Duin biedt fijnproevers

verschillende mogelijkheden om culinair van de kerstdagen

te genieten. Dat kan ook met Oud en Nieuw tijdens de

Silvester Countdown. Na het diner is het feest met de band

Boston Tea Party.

Op verzoek geeft Rietbergen ook nog een tip om tijdens de

feestdagen een fijne, maar tegelijkertijd makkelijke, culinaire

Kerst te organiseren. ‘Shared-dining is een trend waarbij mensen

kleine gerechten delen. Daar draait het tijdens de feestdagen

om: ontspanning en gezelligheid met familie.’ En wat eet

de executive chef zelf tijdens de kerstdagen? ‘Naast dat ik dan

in Huis ter Duin aanwezig ben, heb ik ook nog tijd voor mijn

gezin. Misschien ga ik de keuken in, maar het kan zomaar zijn

dat we gaan gourmetten. Dat vinden de kinderen altijd heel

erg leuk.’

Band met Noordwijk

Huis ter Duin steunt vele goede doelen, waarbij de band met

Noordwijk sinds 1885 een bijzondere plek inneemt. Onlangs

kookte Rietbergen samen met collega’s nog voor de vrijwilligers

van Museum Veldzicht. Ook is het hotel dé locatie voor

vele gala’s. In november is het jaarlijkse KNRM gala, maar

december is standaard dé galamaand, met als afsluiter het

Nieuwjaarsgala op 2 januari. Een evenement dat Huis ter Duin

met veel plezier faciliteert. Bijzonder is ook het jaarlijkse

seniorenconcert, dat de eigenaarsfamilie Noorlander organiseert

voor de senioren in Noordwijk. Zij worden half december

getrakteerd op een optreden van het Amsterdams Volkskoor,

waar Marian Noorlander de beschermvrouw van is. ‘Het is

heerlijk om al die mensen te zien genieten. Niet alleen van de

muziek, maar ook van het advocaatje,’ lacht de chef.

Hertenkalffilet

Naast alle werkzaamheden rond de evenementen, congressen

en gala’s, staat het grote geheel in het teken van Kerstmis. Die

voorbereidingen begonnen in juni, met de samenstelling van

de verschillende kerstmenu’s voor onze restaurants. Chefkok

Marcel van Lier (Latour) serveert op Eerste Kerstdag onder andere

hertenkalffilet met zure kers, walnoot en poivradesaus.

35


Krijn van der Bent

Kerstadvies van Krijn

Aad en w

iijn

Wijnadvies van Aad

36

Voor het mooie vlees van het hert

uit het Kennemerduin, hebben wij

twee wijnen gekozen die daarbij

een perfecte combinatie zijn.

Welke van de twee u ook kiest, ze

zullen uw gerechten van het hert

bijzondere veraangenamen!

TEKST PR

BEELD BURO BINNEN

Palomar Equilibrio

‘old vines’ Gran Reserva

2013

Deze wijn wordt gemaakt

van 90% Carmenère en 10%

Cabernet Sauvignon. De

stijl van deze wijn is droog,

stevig fruitig. Het is een

intense wijn met een fonkelende

paarse kleur. Aroma’s

van tabak en een delicate

invloed van hout. Sappig

van smaak, frambozen en

bosbessen. Karaktervol,

enigszins robuust en intens.

La Posta Fazzio

Malbec 2014

Deze wijn heeft een geur

van geconcentreerd

zwart fruit, pruimen en

kersen, vanille, toast,

balsamico. Heerlijk verleidelijk

en breed. De Fazzio

is rijp en peperig, krachtig

en intens met een lichte

stevigheid, maar blijft

mooi rijp, met goede

zuren door de hoogte.

Krachtige en intense

rode wijn.


Hert

Sinds half november verkopen wij in onze

slagerij hert uit het Kennemerduin. Deze

herten zijn in de natuur groot geworden

en zijn zo volledig biologisch. De herten

worden in de Noordwijkse duinen ter

hoogte van de Zilk geschoten door de

jager. Zo sterft de overpopulatie van damherten

geen hongerdood in de winter en

kunnen wij genieten van hertenvlees uit

onze eigen streek. Zo hoeft het vlees niet

langer dan 20 minuten vervoerd te worden.

Het vlees is van een geweldige kwaliteit

en kan in elk kerstdiner een toevoeging

zijn. Het vlees van de damherten

heeft een krachtige wildsmaak, een laag

vetgehalte ,veel ijzer en belangrijke eiwitten

en is daarom erg gezond.

Mooie stukken vlees die u kunt gebruiken

voor uw diner zijn bijvoorbeeld;

- De bout van de schouder of de achterbout.

Het vlees op de schouderbout zit

vol smaak en wordt beschouwd als een

van de betere delen van het hert. Dit

vlees krijgt de meeste beweeguren wat

zorgt voor een stevige structuur en een

mooie wildsmaak aan het vlees, perfect

om te stoven. De achterbout kunt u

ook gebruiken om te braden als rosbief.

- De rugfilet; het zachtste (en duurste)

stukje van het damhert. Dit is een spier

die nauwelijks gebruikt wordt waardoor

het vlees botermals is. Heerlijk als carpaccio

of gebakken als een tournedos.

- De rack/carré, heeft een klein randje vet

en het botje nog aan het vlees vastzitten.

Dit voegt extra smaak toe aan het

vlees. De racks kunt u per stuk of aan

het stuk (per 2 tot 10 botjes) laten snijden.

Heerlijk om in het geheel te braden

met verse kruiden en bijvoorbeeld

jeneverbessen.

Gourmet expres, het nieuwe

gourmetten

De populariteit van creatief tafelen blijft

toenemen rondom de feestdagen. Zeker

het gourmetten is populair. Wij als keurslager

geven u graag iets te kiezen, daarom

hebben wij naast onze gourmetschotels

het nieuwe gourmetten ontwikkeld.

Hierbij kunt u kiezen uit 15 verschillende

vleessoorten in losse bakjes van

+/- 200 gram vlees, per persoon raden

wij aan om twee bakjes te kiezen. Als u

met meerdere personen gourmet kunt

u dus precies het vlees kiezen dat bij u

en uw gasten in de smaakt valt.

Ons rundvlees komt van onze

eigen topkwaliteit dikbilrunderen,

die grazen aan de rand

van Noordwijk. Puur natuur

uit Noordwijk, smaakvol en

botermals.

Ambachtelijke rollades

De bakjes worden gevuld met kwaliteitsvlees

die u van ons gewend bent; rundvlees

van onze eigen runderen, Gildehoen

kip en Duroc varkensvlees.

Een echte kerstklassieker

is natuurlijk de rollade. Op

ambachtelijke wijze gemaakt,

Onze aanraders om eens te proberen;

met de hand geknoopt en verrukkelijk

echte van smaak. topper Natuurlijk zeker

- Ossenhaas. Een

voor de feestdagen. voorzien wij Even u graag kort van bereidingsadvies

of een smakelijke

aanbraden

en genieten serveertip. maar. Wat dacht u van

- Mini hamburgers, een heerlijke huisgemaakt

varkens-, rund-,

kalfs- of lamsvleesrollade.

en 100% rundvlees.

- Mini varkenshaas cordon bleu. Dun

gesneden Duroc varkenshaas gevuld

met ham en kaas, een klassieker maar

wel erg lekker.

Krijn van der Ben

Krijn van der Bent

Kerkstraat 50,

Kerkstraat 50, Noordwijk

2201 KN Tel. 071-361 27 20

071 361 2720

www.vanderbent.keurslager.nl

www.vanderbentkeurslager.nl

overh

fond

en st

Heer

lig et

kan n

Ma

...me

vlees

soor

lijke

eigen

de b

en vo

recep

vers

Gourmet met Kerst

Met de Kerst is gourmetten

populair, en daarom hebben

wij gekozen voor de wijnen van

Feudi Salentini. Geweldig mooie

wijnen uit de hak van Italië: Puglia.

Voor u geselecteerd de Primitivo

Salento 125 igt 2014 , Malvasia del

Salento Blanco 2014 of als u liever

een mooi strak glas Rosé wilt

drinken Negroamaro Del Salento

Rosê igt 2015.

Wij wensen u smakelijk

eten en drinken.

Aad Steenvoorden Wijnen

Van Berckelweg 51 (TuineXtra)

2203 LA Noordwijk

www.aadenwijn.nl

37


P: 376M

P: 378M

P: Warm gray 10M

P: Warm gray 2M

P: 420M

P: 452M

P: 4505M

P: 1375M

IVONNE

U I T V A A R T

CLEMENS

V E R Z O R G I N G

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment dat u dat nodig heeft’

DAG EN NACHT BEREIKBAAR 06 23 95 40 21

Wij hebben ook een unieke uitvaartwinkel in de Van Limburg Stirumstraat 6A in Noordwijk welke open is van woensdag

t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

Ook voor al uw glasreparaties

Fijne feestdagen

en een gelukkig

nieuwjaar!

Profiteer van onze jarenlange ervaring en advies op maat!

www.verfspecialistlassooy.nl


B R O U W E R T R A V E L T A X I B R O U W E R B R O U W E R T O U R S

GEZELLIG WEG MET DE KERST!

10% korting

voor WSN

met code

WSNLEEF!

VANAF

€17,50

p.p.

Ga deze winter een gezellig dagje kerstshoppen in Nederland of Duitsland. Wij hebben

de leukste kerstmarkten voor u geselecteerd. Al vanaf €17,50 heeft u een geheel

verzorgde dag! Vanaf een opstappunt bij u in de regio vertrekt u per luxe touringcar

naar één van de kerstmarkten, waar u naar hartenlust kunt kerstshoppen.

KERSTMARKT DORDRECHT E 17,50 P.P.

Historisch Dordrecht staat 3 dagen lang volledig in

het teken staat van het kerstfeest! Eén van de

grootste kerstmarkten van Nederland.

DORTMUND E 27,50 P.P.

Typerend aan deze kerstmarkt is de grootste

kerstboom ter wereld op de Hansaplatz.

Ruim 300 kraampjes!

OBERHAUSEN/ESSEN E 27,50 P.P.

Bezoek de honderden kramen en diverse

warenhuizen. U kunt één van de steden of allebei

de plaatsen bezoeken.

COUNTRY CHRISTMAS FAIR

WINTERFAIR HAARZUILENS E 35,00 P.P.

Zodra u door de entree-poort loopt, waant u zich in

een sprookjesachtige kerstomgeving!

16 DEC, 17 DEC, 18 DEC

10 DEC, 17 DEC

3 DEC, 9 DEC, 10 DEC, 16 DEC, 17 DEC.

23 NOV, 24 NOV, 25 NOV, 27 NOV.

KAARSJESAVOND GOUDA E 64,00 P.P.

U gaat mee op een kerstcruise naar de

lichtjesceremonie in Gouda. Aan boord geniet u

van een heerlijke stamppot.

VALKENBURG E 27,50 P.P.

Valkenburg is omgetoverd tot sfeervol kerststadje. De

kerstmarkten zijn in de Fluweelengrot en de

Gemeentegrot. Beleef de kerstoptocht.

GASTVRIJ BRABANT E 79,00 P.P.

Op 2e kerstdag kunt u genieten van een geheel

verzorgde dag in Brabant. Met een rondrit door

Breda en een 6-gangen kerstdiner!

MÜNSTER E 27,50 P.P.

Met 5 sfeervolle Weihnachtsmarkten zoals de

Lambertimarkt en de oudste Kiepenkerlmarkt.

16 DEC

3 DEC, 7 DEC, 14 DEC, 21 DEC

26 DEC

3 DEC, 9 DEC, 10 DEC, 16 DEC, 17 DEC.

NU OOK 2-DAAGSE!

£ BREXIT VOORDEEL!

NIEUW!

NU OOK 2-DAAGSE!

DICKENS FESTIJN E 27,50 P.P.

Beleef de 19e eeuwse Engelse stad van de schrijver

Charles Dickens in het centrum Deventer.

LUXE BUSREIS LONDON E 52,50 P.P.

Bezoek bruisend London voor één dag en bekijk hoe

de stad zich klaarmaakt voor Kerstmis. Per luxe

touringcar wordt u in één dag naar Londen gebracht!

ANTWERPEN E 27,50 P.P.

Bezoek de kerstmarkt in Antwerpen! Voor de

kinderen is er een ijsbaan aangelegd. Een heerlijk

uitje voor het hele gezin. Tijdens de kerstvakantie!

DÜSSELDORF E 27,50 P.P.

Dé kerstmarktenstad van Duitsland! Verspreid over

6 pleinen van de ‘Altstadt’ vindt u een variëteit aan

kerstartikelen.

17 DEC, 18 DEC

18 NOV, 25 NOV, 8 DEC, 15 DEC, 27 DEC, 2 JAN

27 DEC, 28 DEC, 29 DEC, 30 DEC

3 DEC, 9 DEC, 10 DEC, 13 DEC,16 DEC, 17 DEC, 20 DEC.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief:

• Vervoer per luxe touringcar voorzien van alle faciliteiten

• Koffie en thee met koek in de touringcar

• Stadsplattegrond

Reserveren

Reserveren kunt u doen via de website van Brouwer Travel

(www.brouwertravel.nl) of via 071-36 500 94

BROUWER TRAVEL KEYSERSWEY 38-40 2201 CW NOORDWIJK 071 - 36 500 94

INFO@BROUWERTRAVEL.NL WWW.BROUWERTRAVEL.NL


Marente

Huiskamergeluk

Welkom in Jeroen, afdeling Duizendschoon.

We bevinden ons in één van de

onlangs verbouwde huiskamers. Hier zijn

we voorbereid op kleinschalig wonen. In de

nabije toekomst zullen ook andere afdelingen

voor dementerende ouderen op deze

wijze zijn ingericht. Het is hier huiselijk,

toegankelijk en veilig. Bewoners vormen

samen met professionals, mantelzorgers

en vrijwilligers een eenheid die gericht is op

prettig wonen. Kijk met ons mee!

Beide huiskamers van

afdeling Duizendschoon

bieden plaats aan een kleine

groep bewoners die daar

gezamenlijk de maaltijden

gebruiken.

De warme maaltijd wordt

elke dag ter plaatse en vers

bereid aan de hand van een

menulijst die wekelijks samen

met de bewoners wordt

opgesteld.

De dagelijkse boodschappen

worden door de medewerkers

besteld via internet en

vervolgens keurig in kratten

afgeleverd op de afdeling.

40


Vanuit de huiskamer

hebben de bewoners

ruim uitzicht over hun

eigen Noordwijk.

De inrichting en aankleding

van de huiskamers sluit

zo goed mogelijk aan bij de

beleving van de bewoners.

Het spelen van spelletjes

of het lezen van een

krant of tijdschrift dient

ter ontspanning en

vermaak.

In de sfeervolle zithoek

kan worden genoten van

elkaars gezelschap, muziek

of televisie, onder het genot

van een kopje koffie

of thee.

Vrijwilligers gezocht

Afdeling Duizendschoon in Jeroen,

kan de hulp van vrijwilligers in onze

huiskamers goed gebruiken.

Ter ondersteuning bij maaltijden,

activiteiten en persoonlijk contact.

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met Colette Zoutenbier

of Paul van Pelt via de receptie van

Jeroen: 071 3651700

41


Gemeente Noordwijk

Soms voel je dat er iets

aan de hand is...

Laat je gevoel spreken!

Het kan voorkomen dat je vanuit je eigen omgeving of via je

werk met een gevoel geconfronteerd wordt dat er ‘iets’ niet

klopt met iemand. Bij bijvoorbeeld diefstal uit een winkel weten

we de procedures wat te doen, maar wat kan je doen als je een

–soms niet goed uit te leggen- gevoel hebt dat het mogelijk

niet goed gaat met iemand… ?

42

De gemeente Noordwijk heeft in

samenwerking met het Sociaal wijkteam

Noordwijk en de GGD een voorlichtingsen

discussie avond met als thema: Wat

doe ik met mijn ‘Niet Pluisgevoel’ in mijn

(vrijwilligers)werk georganiseerd.

[

TEKST GEMEENTE NOORDWIJK

BEELD PR

[

Om dit gevoel bespreekbaar te maken en om de mogelijkheden

met elkaar te bespreken welke acties je zou kunnen ondernemen,

werden er op maandag 12 september en op dinsdag

27 september twee bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking

met het Sociaal wijkteam Noordwijk en de GGD.

Een ‘Niet pluis gevoel’, is een gevoel dat het ergens, of met

iemand niet goed gaat. Denk hierbij aan mensen die u ziet

vereenzamen, mensen waarbij u een ‘onderbuik gevoel’ hebt

dat het daar niet goed mee gaat.

Eenzaamheid, depressie, dementie, onverantwoord alcoholgebruik

en ontspoorde zorg door overbelaste mantelzorgers.

Het zijn allemaal psychosociale problemen waar mensen niet

graag voor uitkomen. Laat staan dat ze er hulp voor vragen.

Passende zorg of ondersteuning blijft dan ook vaak uit. Daarom

is het belangrijk dat anderen de problemen herkennen en aan

de bel trekken.


Niet pluis gevoel =

mogelijke melding Sociaal

wijkteam Noordwijk

Als je geconfronteerd wordt met het ‘Niet pluisgevoel’,

kunnen er vragen bij je binnen komen als: Is mijn Niet pluisgevoel

terecht? Met wie kan ik mijn Niet pluisgevoel bespreken?

Waar kan ik dit melden? En hoe zit het met de privacy?

Om dit met elkaar te bespreken zijn er twee bijeenkomsten

geweest waarbij de Noordwijkse woningstichting, de welzijnscoach,

verschillende wijkverenigingen, ouder adviseurs,

afgevaardigde van supermarkten, de kringloopwinkel, afgevaardigden

van de kerk, bibliotheek Bollenstreek Noordwijk,

het Repair café, de wijksportcoach en de belangenvereniging

gehandicapten Noordwijk bijeen gekomen zijn om hier met

elkaar over in gesprek te gaan.

Uit de discussie bleek dat het best moeilijk kon zijn om mensen

aan te spreken en je gevoel uit te spreken. Hoe ga je het

gevoel van ‘klikken’ tegen? En klopt mijn gevoel wel of maak

ik van een mug een olifant?

Al pratende met elkaar werd het belang gedeeld dat het

bespreekbaar maken wel erg belangrijk is. Want wat als je

iets hebt gesignaleerd, er niets mee hebt gedaan en daardoor

iemand erg ongelukkig blijft leven, of er gebeurt iets met die

persoon? Dat wil niemand! Het kan natuurlijk zijn dat de persoon

in kwestie reeds hulp heeft, maar dat u dit niet weet.

Laat dit geen belemmering zijn om uw gevoel uit te spreken!

Het fijnste is, als je dit kan, om zelf met de betrokken persoon

te praten. Hierdoor is er ook geen strijd met de privacy en

heeft het Sociaal wijkteam een duidelijke makkelijke ingang

om de persoon te helpen: Ik zie… , Ik heb het gevoel dat….

Klopt dit? En vindt u het goed dat ik uw gegevens aanmeld

bij het Sociaal wijkteam Noordwijk zodat zij contact met u op

kunnen nemen en u kunnen helpen? Lukt dit niet, bespreek

het in ieder geval met íemand. Mogelijk een leidinggevende,

een familie lid, maatschappelijk werk.

Heel kort door de bocht gezegd: Niet pluis gevoel = mogelijke

melding Sociaal wijkteam Noordwijk.

In het Sociaal wijkteam zitten mensen van MEE, Kwadraad, de

gemeente en Welzijn op Recept. Het Sociaal wijkteam heeft

veel aandacht voor ‘vroegpreventie’. Horen de teamleden dat

het bij een inwoner niet goed gaat, dan gaat het sociaal wijkteam

er snel op af. Het motto van het sociaal wijkteam is namelijk:

hoe eerder er bij, des te beter. Gaat het om een moeilijk

probleem dan geleidt het team als het nodig is de inwoner

naar specialistische hulp en ondersteuning.

Het Sociaal wijkteam is er om te signaleren, te verbinden, en

te versterken. Die signalen kunnen via allerlei bronnen binnen

komen zoals via de persoon zelf, de huisarts, de (wijk)agent,

BIJEENKOMST IN SAMENWERKING MET HET

SOCIAAL WIJKTEAM NOORDWIJK EN DE GGD.

een wijkvereniging, een bezorgde buurgenoot of bijvoorbeeld

via een familielid. Dus ook via u!

Het doel van de bijeenkomsten; het beter kunnen signaleren of

er bij cliënten/klanten/vrijwilligers/omgeving een probleem is

en te weten waar men terecht kunt met het “Niet Pluisgevoel”,

is ruimschoots bereikt en het is dan ook de bedoeling om deze

training vaker te geven en mogelijk zelfs het cursusmateriaal uit

te gaan breiden.

CONTACTGEGEVENS

Sociaal wijkteam Noordwijk

Het team heeft inloopspreekuren in het voormalig

DPO-gebouw. Deze spreekuren zijn op de volgende

dagen en tijdsstippen:

Maandag: 15:30 - 17:00 uur

Woensdag: 10:30 - 12:00 uur

Verder is het team of per e-mail of telefoon te bereiken.

Er wordt altijd contact met u gezocht als u een vraag heeft

gesteld aan het team. Samen met u gaat het

team op zoek naar de beste

oplossing voor u.

Telefoonnummer:

(071) 36 60 000

E-mailadres:

sociaalwijkteam@noordwijk.nl

www.noordwijk.nl/sociaalwijkteam

43


De Ouderenbonden

Fotografie: Niet alleen kijken maar ook zien

De cursusgroep fotografie van de ouderenbonden bestaat uit

enthousiaste en creatieve amateurfotografen.

Het doel van de cursus is het oefenen op de gebruiksmogelijkheden

van de eigen camera en het leren kijken en zien door

middel van opdrachten. Elke maand wordt er een nieuwe opdracht

gegeven zoals : fotografeer jouw mooiste plekje van

Noordwijk, ritme , vervreemding, je hobby enzovoort.

Van elke opdracht laat je vier foto’s afdrukken en deze worden

met de andere cursisten bekeken en beoordeeld.

Ook hebben we geregeld gasten die van hun hobby fotografie

hun beroep hebben gemaakt . Zij laten zien wat je hiermee

kunt bereiken en brengen ons weer op andere ideeën.

Soms mogen we een kijkje nemen op het Fotovaklab ‘Gallery

Color’ in Noordwijk of bezoeken wij een kunstenaar om foto’s

te maken. Bij goed weer gaan we soms de natuur in.

Het is dus een actieve cursus waarbij we letterlijk en figuurlijk

niet stil zitten.

Eenmaal per maand is er een cursusdag en deelname is gratis.

Zie hiervoor de activiteiten-agenda’s van de KBO en van ANSV.

U bent van harte welkom.

FOTOVAKLAB GALLERY COLOR

THEETUIN NOORDWIJK

BUNKERS ATLANTIK WALL

44

• Actief voor u en met u

• Veelzijdig en hulpvaardig

• Gratis tijdschrift ‘ Nestor ‘

• Gratis Noordwijkse Vuurtorenpas

• Lidmaatschap 2016 € 24,00 p.j.

Informatie via Ledenadministratie :

Dhr. Herman (H.C.) Bogaards

Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk

Tel. 071 36 157 78

ledenadministratie@kbonoordwijk.nl

www.kbonoordwijk.nl

Gemeenschappelijk actief

• Plaatselijke ouderenbond op

protestants christelijke grondslag

• Belangenbehartiging op tal van

terreinen

• 3 x per maand een programma

in de Vinkenhof

• Gratis tijdschrift Perspectief

Voor nadere informatie:

Leon Guijt

Tel. 071 3620751 of 06 20370408

E-mail: irlguijt@gmail.com

Nieuwe senioren vereniging

in Noordwijk:

• Voor alle gezindten

• Belangenbehartiging zoals

belastinghulp, adviezen van

ouderenadviseurs en hulp bij

thuisadministratie

• Bewegen zoals fietsen,

biljarten en bowlen.

• Cursussen en recreatie

Voor meer informatie bel onze

secretaris:

Henriette van der Gugten

Tel. 071 8884884

Website: www.ansv.nu


WSN workshop

WSN is beheerder van de dienstencentra De Wieken

en Het Trefpunt. Dé locatie waar veel activiteiten

worden georganiseerd voor senioren. Dit jaar biedt

de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging

(ANSV) voor het eerst een workshop sieraden

maken aan onder de bezielende leiding van Yvonne

Bruningmeijer. WSN Leef! nam een kijkje…

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS BEELD BURO BINNEN

‘Ik zou zo graag een ketting rijgen...’

Yvonne Bruningmeijer: sieraden maken is verslavend

Een uit de hand gelopen hobby

Yvonne (57 jaar) is druk bezig om de ruimte in te richten met

haar materialen. Ze bereidt zich voor op de komst van 13 deelnemende

dames. ‘Nee, dit is niet mijn baan. Eerst werkte ik als

directiesecretaresse, maar ik ben mijn baan verloren. Na 600

sollicitatiebrieven vond ik het mooi geweest. Nu werk ik 5

dagen per week als postbode, zo’n 3 a 4 uur per dag. Dit is

meer een uit de hand gelopen hobby. Ik ben er zelf ooit mee

begonnen als zinvolle tijdsbesteding tijdens het wachten. Mijn

toenmalige vriend kwam altijd veel te laat. En wat ga je dan

doen in plaats van naar de klok kijken? Sieraden maken bleek

een perfecte oplossing.’

De tijd van mijn leven

‘Materialen koop ik bij leveranciers of bij kringloopwinkels,

ik weet ze in de hele Bollenstreek te vinden. Dan koop ik kettingen

of een pot vol kralen, helemaal door elkaar. Die sorteer ik

op kleur en soort. Vaak vind ik de mooiste dingen zoals hele

aparte hangers of slotjes. Ja, dan heb ik de tijd van mijn leven.

Op zolder heb ik een bureau staan en kasten, daar doe ik dat

sorteerwerk. Ik sta ook met mijn sieraden op braderieën en

heb geëxposeerd in de bus bij de Theeschenkerij. Daar heb ik

best goed verkocht.’

Aparte kunstwerken

De workshop bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur, met tussendoor

een koffiepauze. ‘Volgend jaar ga ik een beginnerscursus

in De Wieken geven, en een voor gevorderden hier in het

Trefpunt. Het is zo leuk om te zien dat de verschillende dames

met hetzelfde basismateriaal dertien verschillende eindproducten

maken. Kijk; met veters, veertjes of bedels, linten en kwasten

geef je er echt je eigen draai aan. En kralen van fimoklei,

gebakken in de oven. Of kettelen…’ Het is duidelijk; aan inspiratie

en enthousiasme geen gebrek. Zo te zien vinden de deelnemende

dames dat ook.

45


Tiny House

in Noordwijk

Duurzaam wonen in een piepklein huisje;

Een droom van velen, werkelijkheid voor Timothy en Wendy

Als je Noordwijk binnenrijdt zie je aan de rand van de bollenvelden,

in het groen, de tiny homes staan. Droom of werkelijkheid? Voor

een aantal Noordwijkers een droom. Voor Timothy Meaker en

Wendy van Leeuwen binnenkort werkelijkheid, al is de plek voor hun

tiny home nog niet geregeld. Hopelijk komt daar snel duidelijkheid

in en kunnen ook andere initiatieven een plaats krijgen in Noordwijk.

D

TEKST FRANS VAN DUIJN ILLUSTRATIE ALEX KOK

BEELD PR EN BURO BINNEN

D


WIKKELHUIS VAN KARTON

HET WIKKELHUIS WORDT GEMAAKT VAN KARTON EN ZOALS DE NAAM AL

AANGEEFT WORDT DIT OM EEN MAL GEWIKKELD EN VOORZIEN VAN EEN

WATERDICHTE LAMINAAT. HIERDOOR ONTSTAAT EEN ZEER STERK, ZEER

LICHT EN DUURZAAM HUIS. HET FORMAAT VAN JOUW HUIS BEPAAL JE ZELF

DOOR SEGMENTEN VAN 1,2 METER AAN ELKAAR TE KOPPELEN. DE BREEDTE

VAN 4,6 METER GEEFT JE VOLDOENDE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN WOON-

KAMER MET KEUKEN, BADKAMER EN SLAAPKAMER. MEER INFORMATIE OVER

DIT NEDERLANDSE CONCEPT VINDT JE OP: WWW.WIKKELHOUSE.COM

tiny house

HEIJMANS-ONE

BOUWGIGANT HEIJMANS ZEGT MET HAAR CONCEPT ONE TWEE PROBLEMEN OP TE

LOSSEN. EEN GOEDKOPE EN DUURZAME WONING VOOR MENSEN DIE ZICH GEEN DURE

HUUR- OF KOOPWONING KUNNEN OF WILLEN PERMITEREN. EN VUL DE LEGE PLEKKEN

PLEKKEN IN WOONGEBIEDEN OP. DE ONE WORDT PRE-FAB GEBOUWD EN IN ÉÉN DAG

OP JOUW LOCATIE NEERGEZET. KAN GEHEEL ZELFVOORZIENEND ZIJN IN HAAR ENERGIE.

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP: WWW.HEIJMANS.NL/NL/HEIJMANS-ONE

POP-UP HOUSE

UIT FRANKRIJK KOMT HET CONCEPT VOOR DIT UIT KUNSTSTOF BLOKKEN

GEMAAKT HUIS WAT IN DRIE DAGEN OP LOKATIE IN ELKAAR WORDT GEZET.

DE BIJNA EEN HALVE METER DIKKE BLOKKEN WORDEN DOOR LANGE BOU-

TEN AAN ELKAAR GEMONTEERD EN ZO ONTSTAAT EEN LICHT, COMPACT EN

DUURZAAM GEHEEL. ER ZIJN VERSCHILLENDE MODELLEN ALS BOUWPAKKET

TE KOOP DIE MEN ZELF KAN MONTEREN TOT EEN ZEER MOOI EN BIJNA

LUXE HUIS. MEER INFORMATIE OP: WWW.POPUP-HOUSE.COM

47


TIMOTHY EN WENDY OP HUN

TINY HOUSE IN AANBOUW

Het duo ontvangt de verslaggever in

een bollenschuur in Noordwijk Binnen,

de plek waar hun toekomstig

Tiny House wordt opgebouwd, een

door hen zelf ontworpen huisje van

zo’n 2.50 meter breedte, 4 meter

hoogte en 8 meter lengte. Dit huisje

komt op een trailer te staan, zodat

het vervoerbaar is. Timothy, lichtontwerper

van beroep, licht zijn keuze

voor dit bijzondere stulpje toe. ‘Na de

verkoop van mijn vorige huis,’ vertelt

hij, ‘zat ik met een restschuld. Toen

ben ik tijdelijk in de garage van m’n

broertje gaan wonen, een flinke garage

die aan zijn huis vast zat. Daarin

hebben we een keuken, toilet en

douche geplaatst, zodat ik zelfstandig

kon wonen. In die tijd merkte ik

dat je niet zoveel ruimte nodig hebt,

sterker nog, het leven werd er eenvoudiger,

goedkoper en leuker op.

Deze ervaring werd nog versterkt,

toen ik de Amerikaanse tv-documentaire

We The Tiny House People

zag. Ik had inmiddels een flat bij het

Vuurtorenplein gekocht, maar ik wist

meteen dat ik in zo’n Tiny House

wilde leven. Het idee erachter is niet

alleen kleiner wonen, maar ook

samen terug naar de natuur! Mijn

droom is om met geestverwanten in

mooie huisjes te wonennabij het bos

of in de duinen.’

WETHOUDER WONEN - DENNIS SALMAN

(LIJST SALMAN NOORDWIJK ZELFSTANDIG):

‘Het Tiny House-concept vind ik een mooi concept. Het

gaat om mensen die er bewust voor kiezen om kleiner

en duurzamer te wonen. Zoiets valt te prijzen. Ook in

de Woonagenda is opgenomen dat er actief gezocht

moet worden naar de mogelijk-heden om (eventueel

tijdelijk) woningen toe te voegen die met name

geschikt zijn voor starters. Hierbij kan worden gedacht

aan nieuwe bouwconcepten, zoals Tiny Houses.

Binnenkort ga ik met de Noordwijkers die in Noordwijk

‘tiny’ willen wonen in gesprek.’

Compost-wc

Timothy ontdekte een andere

manier van leven en zijn vriendin

Wendy, operationeel manager bij een

marketingbureau, zag dit gelukkig

ook zitten. ‘We werken goed samen,’

zegt ze. ‘Allebei hebben we iets van:

laten we niet meer nemen dan we

nodig hebben; duurzaamheid vinden

we belangrijk. Zo willen we straks

stroom opwekken met zonnepanelen,

douchen we deels met regenwater

en maken we gebruik van een

compost-wc. We installeren in ons

huisje aan elektrische apparaten een

koelkast en een combimagnetron,

meer niet. De apparaten die we niet

in huis hebben kunnen we delen met

de anderen, inderdaad geestverwanten,

waarmee we tiny willen wonen

in Noordwijk. Met hen willen we

een community vormen, waarin

we zaken als een wasmachine en

gereedschap delen.’ Dit gezegd

hebbende, ontvouwt Wendy een

canvasdoek waarop hun huisje in al

z’n glorie en in een dwarsdoorsnede

is afgebeeld. ‘Op dit doek kun je het


hele plan zien,’ zegt ze trots. ‘We

gaan het hier in de bollenschuur

ophangen voor als er bezoekers

langskomen.’

Een eigen plek

De twee hebben al een tijdje tiny

gewoond in de garage. Zaten daar

leermomenten tussen? ‘Je weet wat

wel en niet werkt,’ zegt Timothy.

‘De wc in ons huisje hebben we zo

ver mogelijk van de woonkamer

geplaatst voor wat privacy. En in

feite is het één grote gemeenschappelijke

ruimte, maar de slaapruimte

kun je dichtmaken met een deur,

zodat je je eigen plek hebt, handig

met uitslapen of als de ene eerder

naar bed wil.’ Wendy vervolgt met:

‘Het is geweldig dat we onze eigen

woning konden ontwerpen, bij een

normaal huis is dat onbetaalbaar.

Over elke traptrede is nagedacht,

want bij een Tiny House heeft alles

een functie. Ons huisje kost zo’n 25

duizend euro, we doen veel zelf, dat

scheelt geld.’

Ontspullen

Het tweetal gaat permanent in het

mini-huisje wonen. Veel van hun

spullen gaan in de opslag of worden

weggegeven. ‘Ik heb al tegen veel

dingen gedag gezegd,’ zegt Timothy.

‘Weet je, als je vier keukenkastjes

hebt, krijg je vier kastjes vol, heb je

er twintig dan gaan die twintig vol.

Hoeveel spullen heb je daadwerkelijk

nodig?’ Wendy heeft net een ‘grote

slag’ achter de rug. ‘Tweederde van

mijn kleding en schoenen heb ik

weggedaan; een deel naar vriendinnen,

een deel naar kringloopwinkel

en kledingcontainer. Verder heb ik

veel papieren administratie geloosd,

oude mobiele telefoons, een fitnessbal

en een groot Boeddhabeeld. De

laatste is naar een vriendin gegaan.

Dat bleek het perfecte cadeau voor

haar te zijn!’

Timothy vult aan: ‘Van de meeste

spullen die je weg doet, kun je je na

paar dagen al niet meer het bestaan

herinneren.’ Zijn kleine studeerpiano

krijgt overigens wél een plek in huis.

‘Het ding is loodzwaar, maar ik wil

thuis kunnen spelen. We zijn vermoedelijk

de enige Tiny Housebewoners

met een piano!’

We hopen dus na overleg met

de gemeente een mooie plek te

realiseren voor meerdere huisjes

Wikkelhuis

Timothy en Wendy benadrukken dat

het Tiny House-concept hemelsbreed

verschilt van een bungalowpark

of een trailerpark. ‘We trekken

in dit project samen op met een ander

stel uit Noordwijk en zij denken

na over een wikkelhuis, een prachtig

designhuisje van golfkarton,’ zegt

Timothy. ‘Net als ons huisje is het

design van klasse dat gezien mag

worden; dan zijn we ook nog eens

zelfvoorzienend en laten we nauwelijks

een ecologische voetdruk achter.

Uiteraard hopen we dat meer

mensen zich bij ons aansluiten, maar

alles start met goedkeuring van de

gemeente Noordwijk. Hopelijk kunnen

we in samenspraak met hen het

plan vormgeven en een mooie plek

in de natuur krijgen. In onze optiek

moet je als je zó klein gaat wonen er

wel andere ruimte voor terugkrijgen

en dat is meer vierkante meters buiten.

Als je tiny woont, wil je meer

contact met je buitenomgeving.

Tiny Houses moeten idealiter in een

natuurlijke omgeving staan.’

Uitbreiding

Binnenkort geeft het duo samen met

drie anderen een eerste presentatie

aan de gemeente. ‘We hebben een

huisje, een website, met andere

mensen vormen we nu al een groep,

BURGERINITIATIEF THOMAS STEENVOORDEN:

er komt steeds meer draagkracht

voor ons idee,’ meent Timothy.

‘We hopen dus na overleg met de

gemeente een mooie plek te realiseren

voor meerdere huisjes, onze

droom is natuurlijk ergens in de

duinen of aan de rand van de bollenvelden.

Een tijdelijke plek voor een

paar jaar zou mooi zijn, bijvoorbeeld

op een stuk groen dat te klein voor

woningbouw is.’ Het stel is niet bang

voor Belgische taferelen, massale

en vaak lelijke kustbebouwing. ‘Nee,

we kunnen juist een paradepaardje

zijn voor Noordwijk als duurzame

gemeente, een inspiratieplek voor

iedereen. Van eigenaars van Tiny

Houses elders in het land horen we

dat mensen het interessant vinden:

ze zijn nieuwsgierig naar de techniek

en filosofie erachter, de materialen,

hoe het is opgebouwd, maar

ook naar hoe je bewuster kunt leven.

Wellicht kunnen op den duur zelfs

starters in de huisjes terecht, voordat

ze doorstromen naar een flat of

appartement.’

Tot slot valt de vraag of er ook aan

eventuele uitbreiding is gedacht.

Het antwoord luidt bevestigend. ‘Aan

de voordeur kun je een tweede trailer

bevestigen, bijvoorbeeld een logeerkamer

ter grootte van een paardentrailer,’

zegt Timothy met een lach.

‘Voor de zoon en de verwachte tweeling

van mijn broer, als de ouders

een weekendje rust willen. ’

‘In Noordwijk is al lange tijd gebrek aan sociale woningbouw.

Een wachttijd van tien jaar is niet ongebruikelijk. Daarom heb ik in

de gemeenteraad op persoonlijke titel een lans gebroken voor het

fenomeen Tiny House: efficiënt en duurzaam wonen op nog geen twintig

vierkante meter. Ja, er is nu echt een omslag nodig in het denken over wonen.

Huizen hoeven niet meer van steen of beton te zijn. Met de huidige technieken

kan het kleiner, duurzamer, sneller, goedkoper en mooier; kartonnen wikkelhuizen

zijn bijvoorbeeld briljant! De gemeente zou grond beschikbaar moeten

stellen voor Tiny Houses. Daarom heb ik illustrator Alex Kok een artist-impression

laten maken van een strook groen in de Bronsgeest voor kleine huisjes

(zonder wielen) die met speciaal vervoer verplaatst kunnen worden. Dan krijg je

een beetje een idee. Het is mijn droom om een stichting op te zetten, die zo’n

groenstrook met huisjes beheert en de infrastructuur onderhoudt: een aanwinst

voor Noordwijk die zowel gemeente als bewoners blij zal maken.’

49


Rijncoepel

HUISARTS ANNE-MARIE VAN DER ZALM (L) MET

Astma is niet te genezen

PRAKTIJKONDERSTEUNER MARJO VAN OOSTEN

maar Met de juiste medicijnen kunnen de klachten flink verminderen

50

Astma is een longziekte waarbij de kleine

buisjes in de longen vernauwen tijdens een

aanval. Daarnaast kan er sprake zijn van

overmatige slijmvorming. Veel voorkomende

klachten zijn benauwdheid, een piepende

ademhaling, vermoeidheid en langdurig en

terugkerend, vooral nachtelijk, hoesten. Astma

ontstaat vaak tijdens de kinderjaren, maar

kan ook op latere leeftijd ontstaan. Astma

is voor een deel erfelijk. Binnen één familie

komen vaak meer mensen voor met astma of

andere allergische aandoeningen. Het wordt

regelmatig gezien in combinatie met eczeem

en hooikoorts.

TEKST HUISARTS ANNE-MARIE VAN DER ZALM,

HUISARTSENPRAKTIJK IRISPLEIN BEELD BURO BINNEN

Wat kan klachten uitlokken

Mensen met astma zijn overgevoelig voor één of meer prikkels.

Zo reageren ze bijvoorbeeld allergisch op huisstofmijt, huidschilfers

van huisdieren, stuifmeel van bomen of grassen of

schimmels. Er kan ook sprake zijn van een astmatische reactie

op niet allergische prikkels, zoals kou, mist, parfumluchtjes of

rook. Daarnaast kan een aanval uitgelokt worden door lichamelijke

inspanning, bepaalde medicijnen of infecties van de

luchtwegen zoals een verkoudheid of griep.

Wanneer naar de dokter

Als er (nog) geen astma bij u is vastgesteld is het raadzaam een

afspraak bij uw huisarts te maken bij terugkerend hoesten, wat

langer dan drie weken aanhoudt. Ook bij benauwdheidsklachten,

eventueel gecombineerd met een piepende ademhaling is

het verstandig om uw huisarts te raadplegen.

Als u al bekend bent met astma is het belangrijk om een controleafspraak

bij uw huisarts of de praktijkondersteuner te maken

als u drie keer of vaker per week last hebt van benauwdheidsklachten,

bij vragen over de medicijnen of het niet

verminderen van de klachten.

Het zorgprogramma astma

In heel Noordwijk werken huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers

en diëtisten samen om patiënten met astma zo goed

mogelijk te begeleiden en behandelen. Het doel is om klachten

van astma zo veel mogelijk te beperken en longschade op de

lange termijn te voorkomen.


De huisarts

Als iemand komt met klachten die kunnen passen bij astma,

vraagt de huisarts naar de aard, ernst en duur van de klachten.

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek waarbij er aandacht is

voor de longen, het hart en eventuele allergische oorzaken van

de astma. Vervolgens wordt er een afspraak bij de praktijkondersteuner

ingeplanned en wordt er bloedonderzoek gedaan

om een eventuele allergie aan te tonen.”

De praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner van de huisarts, ook wel POH

genoemd, neemt met u een uitgebreide vragenlijst door.

Daarnaast wordt een longfunctieonderzoek verricht, waarbij

wordt gekeken of de buisjes in de longen inderdaad vernauwd

zijn. U blaast bij dit onderzoek in een apparaat wat de snelheid

en hoeveelheid van de doorstromende lucht meet. Als alle

gegevens compleet zijn overlegt de praktijkondersteuner met

de huisarts en komt u in principe terug bij de huisarts om de

diagnose te bespreken. De praktijkondersteuner heeft ook een

belangrijke rol in de behandeling van patiënten met astma. Zij

of hij ziet u op de controleafspraken en overlegt vervolgens

met de huisarts over wijzigingen in de behandeling. Daarnaast

kan de praktijkondersteuner u informeren over en begeleiden

bij het stoppen met roken.

Rook prikkelt de luchtwegen. Roken of meeroken is dan ook

zeer onverstandig. Door het stoppen met roken kan de ontsteking

van de longbuisjes genezen, waardoor benauwdheid en

slijmproductie afneemt. Astma medicijnen werken beter bij

mensen die niet roken, waardoor mogelijk minder of helemaal

geen medicijnen meer nodig zijn.

De fysiotherapeut

Een goede conditie is bij mensen met astma extra belangrijk.

Beweeg daarom minstens elke dag een half uur. Soms is er

angst voor benauwdheidsklachten bij mensen met astma die

willen gaan sporten. Uw fysiotherapeut kan u helpen om op

een gezonde en verantwoorde manier uw conditie te verbeteren

en het sporten op te pakken.

Met het vallen van de blaadjes en het zakken van de

temperaturen komen de zakdoeken helaas weer

tevoorschijn. In de rij bij de supermarkt en achter bijna

elke voordeur kun je iemand horen hoesten of proesten.

Bij de meeste mensen gaat deze verkoudheid gelukkig

vanzelf over. Bij sommigen heeft het hoesten echter een

andere oorzaak. Bij langdurig en terugkerend hoesten,

meestal in combinatie met benauwdheid en een piepende

ademhaling kan er sprake zijn van astma.

Wat kunt u zelf nog doen?

Zoals beschreven kunnen verschillende prikkels astmatische

klachten geven. U kunt proberen deze prikkels te vermijden.

Huisstofmijt speelt vaak een belangrijke rol bij het ontstaan van

klachten bij mensen met astma. Het terugdringen van huisstofmijt

helpt niet altijd tegen astma. Overleg dus eerst met uw

huisarts of POH voordat u aanpassingen in huis gaat doen.

De diëtiste

Overgewicht maakt de behandeling van astma moeilijker.

Daarom is het verstandig om af te vallen als u te zwaar bent.

Als u wilt kunt u hier hulp bij krijgen van de diëtist. Uw huisarts

of praktijkondersteuner kan u hier meer over vertellen en een

verwijzing voor u maken.

De apotheker

Astma is niet te genezen, maar bij goed gebruik van medicijnen

en het volgen van de verschillende adviezen kunnen klachten

flink verminderen en soms ook wegblijven. De meest gebruikte

medicijnen zijn zogenaamde inhalatiemedicijnen, in de volksmond

ook wel “puffers” genoemd. U ademt de medicijnen in,

waardoor ze direct in de longen hun werk kunnen doen. Het

juist gebruiken van de medicijnen is erg belangrijk voor een

goed resultaat en om bijwerkingen te voorkomen. Uw apotheker

leert u hoe u de medicijnen moet gebruiken. Ook kunt u

terecht met vragen over de werking en eventuele bijwerkingen

van de medicijnen.

Nuttige websites

www.thuisarts.nl

www.longfonds.nl

www.apotheek.nl/

klachten-ziektes/astma

Tip

Stop met roken en voorkom

meeroken. Maak een

afspraak bij uw huisarts of

praktijkondersteuner als u

hier vragen over heeft of

begeleiding wilt.

51


NOORDWIJK

“Al vijf jaar voor elk budget

dé specialist in hulpmiddelen”

jaar

5jaar

2011 - 2016

Basic elleboogkruk

voorzien van een gesloten

manchet (links en rechts)

€ 19, 99

Basic sta-op-stoel

met electrisch verstelbare

voetenbank en sta-op-functie

€ 899,-

Diverse Basic hulpmiddelen

zoals wandbeugels, rolstoelkussens, handloepen, rollators, etc.

Parallel

Boulevard

Nicolaas Barnhoornweg

Binnenweg

Van Speijkstraat

Lombok

Schoolstraat

Binnenweg

Bomstraat

Scholsteeg

Maarten Kruytstraat

Hoofdstraat Hoofdstraat

Gasthuissteeg

Extersslop

HEMA

Van Speijkstraat 2 • 2202 GK Noordwijk

T (071) 361 91 02 • E noordwijk@ouderenwinkel.nl

Cleypad

www.ouderenwinkel.nl

Bezoek onze winkel voor

het complete assortiment.


udgetcoach

Over budget,

buffers en

betalingsproblemen

‘Grip op geld,

dat gun ik iedereen’

Corine Langeveld is een vrouw met een missie: het

inschakelen van een budgetcoach moet de normaalste

zaak van de wereld worden. Waarom schakelen we wel

een boekhouder, een hypotheekadviseur of een personal

coach in als we behoefte hebben aan ondersteuning? Dát

vinden we normaal. Maar een coach voor het verbeteren

van je financiële situatie; dat is lastig. Die komt meestal pas

in zicht als er financiële problemen zijn. En daar schamen

we ons dan diep voor want er rust zo’n taboe op.

Dat is helemaal niet nodig!

D

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS BEELD BURO BINNEN

D

Budget en bestedingspatroon

Als het gaat over grip op geld, over controle en inzicht,

over mensen echt helpen, dan zit Corine op haar praatstoel.

‘Hoe ga je om met je financiën? Wat er binnenkomt

zegt eigenlijk niks. Ik begeleid mensen met een

zeer laag inkomen, met een modaal inkomen, met inkomsten

ver boven modaal. Het gaat niet om wat je

hebt, maar om wat je uitgeeft. Wat is je bestedingspatroon?

Het is voor de meeste mensen niet te begrijpen

dat je ook met een inkomen van € 20.000,00 per maand

in de problemen kunt komen. Maar mensen met een

hoger inkomen hebben vaak hogere vaste lasten en zijn

langdurige verplichtingen aangegaan. Dus het gaat zowel

om het budget als om het bestedingspatroon. Heb je

grip? Heb je een buffer? Wat als het inkomen plotseling

dramatisch daalt?’

Envelopjes en bloemkool

‘Het grootste deel van Nederland doet eigenlijk maar wat

als het om geld gaat. Op zich is dat niet erg, zolang het maar

niet voor problemen zorgt. En dat doet het vaak wel. Als je

geen inzicht of overzicht hebt of het lukt je gewoonweg niet

goed om met je geld om te gaan, dan gaat het al snel fout.

Heel veel mensen hebben het ‘goed omgaan met geld’ niet

vanuit huis meegekregen. Terwijl het daar wel begint. Ja, ik

kan goed omgaan met geld, dat is me met de paplepel ingegoten.

Mijn moeder was van de envelopjes met budget. Heel

gestructureerd. En ze flikte het altijd om de zaak kloppend te

krijgen. Sterker nog, geld over te houden voor de vakantie.

En mijn vader struinde alles af, nog steeds eigenlijk. Die doe

je geen groter plezier dan met een slimme aankoop. Een

bloemkool bij de Lidl voor de helft van de prijs en bijna twee

keer groter dan bij de AH? Dat vertelt hij aan iedereen!’

53


Beleving of realiteit

‘Ik ben niet zo van de algemene tips voor heel Nederland.

Iedere situatie is anders. Dus je moet met maatwerk komen.

Met concrete tips, die voor jou van toepassing zijn.

Waar wat mij betreft altijd winst te behalen is zijn de variabele

uitgaven. Natuurlijk moet je weten wat je vaste lasten

zijn en of je kunt besparen. Maar juist die variabele uitgaven;

daar zit een groot verschil tussen perceptie en

realiteit.’ Corine vraagt mensen die zij begeleidt altijd een

inschatting te maken van hun maandelijkse variabele

kosten. Voor boodschappen, kleding, cadeautjes, etc.

‘9 van de 10 keer schatten mensen die kosten véél te laag

in. Ja, dat vinden ze wel confronterend.’

Wat doet een budgetcoach?

‘Ik ben budgetcoach, budgetbeheerder en doe een stukje

schuldhulpverlening. Dat zijn drie verschillende taken,

allemaal gericht op een gezonde en stabiele financiële

toekomst. Ik begeleid mensen met én zonder schulden.

Als coach help ik hen om het zelf (beter) te doen. Dat kan

ook gewoon preventief zijn, bij verandering in de situatie.

Bij budgetbeheer neem ik het financieel beheer over.

Natuurlijk blijven de mensen zelf verantwoordelijk.

Zijn de schulden echt veel te groot en voorzie ik dat mensen

er niet meer uit kunnen komen, dan verwijs ik ze door naar

de gemeente. Daar kunnen ze gratis schuldhulpverlening

krijgen.’

Corine praat met veel respect over ‘haar’ mensen. ‘Ze schamen

zich vaak enorm als ik voor het eerst kom. Soms hebben

ze zo lang de kop in het zand gestoken dat ze zelf niet

weten hoe torenhoog de schulden zijn. Dan zijn ze zó nerveus.

Maar ik oordeel niet. Ik kom om te helpen. En dat is

vaak zó’n opluchting. Het is toch dapper dat ze de eerste

stap naar een oplossing zetten?’

Niet zo snel oordelen

‘Nederlanders oordelen heel snel. Dat het zó dom is dat

mensen in de schulden komen. Maar zo ligt het vaak niet.

Het verlies van je baan, een scheiding, overlijden, arbeidsongeschiktheid.

Is dat de schuld van die mensen? Hebben

ze daar zelf om gevraagd? Ik vind het nogal hard om mensen

te veroordelen. Wij weten van een afstand vaak totaal

niet wat er speelt. Ik heb diep respect voor mensen die

ik begeleid. Die hun uiterste best doen om weer grip op

zaken te krijgen.’

Schuld en schaamte

‘We hadden op straat kunnen staan’

Simone Nieuwveen en haar man Jos* zijn klanten van Corine Langeveld. Simone

vertelt hun verhaal in de hoop dat andere mensen met geldproblemen misschien

eerder hulp inschakelen als ze lezen hoe het mis kan gaan.

Gaten dichten

Simone: ‘Het kwam eigenlijk door mij. Toen Jos en ik elkaar

leerden kennen hadden we allebei een eigen koophuis.

Omdat we graag samen een nieuwe start wilden maken

hebben we onze beide huizen te koop gezet. De woning

van Jos werd redelijk snel verkocht, dus hij trok bij mij in.

Mijn huis verkopen ging minder voorspoedig. Het was

2009, het begin van de crisis, en we hadden ondertussen

samen een nieuwe woning gekocht. Zo kwamen we op

dubbele lasten. Ik speelde mooi weer naar Jos en verborg

dat we geldzorgen hadden. Ik stopte het ene gat met het

andere en er bleven dus rekeningen onbetaald. Nee, daar

had ik het niet over. Ik wilde vooral dat Jos en de kinderen

-ze hebben 2 jonge zoontjes- het goed hadden.’

54

Loonbeslag

‘De situatie werd zomer 2014 zo nijpend dat er loonbeslag

op onze beide salarissen dreigde. En toen moest ik natuurlijk

wel met de billen bloot. Mijn man had geen idee dat we


Meer doen met minder geld

Hoe langer ik met Corine praat, des te meer ik de noodzaak

voel om mijn financiën weer eens op een rijtje te

zetten. Of ik niet te veel betaal aan vaste lasten. Om te

kijken hoeveel spaargeld uit reservering bestaat (dat

blijkt heel wat anders). En een maandje bij te houden

wat onze variabele lasten zijn. Corine gaat zelf veel verder.

‘Drie keer per jaar houd ik thuis een coachmaand.

Dan schroef ik bewust het maandbudget van ons gezin

enorm terug. Simpelweg omdat ik vind dat ook wij het

dan met een minimaal bedrag moeten zien te redden.

Om te voelen wat mijn klanten ervaren. De kinderen

zijn er wel aan gewend. ‘Oh, is het weer zo’n maand?’

Ze lacht. ‘Zij weten niet beter. En vinden het wel prettig

dat ze goed met geld leren omgaan.’

Aan het eind van het gesprek komt haar vader toevallig

langs met wat vragen over een formulier. Corine vertelt

en passant dat ze net heeft uitgelegd dat omgaan met

geld haar met de paplepel is ingegoten. En dat haar vader

het een sport vindt om op koopjes te jagen. Meer doen

met minder geld. Hij gaat er eens goed voor staan. ‘Dat

is echt zo. Ik zag bijvoorbeeld laatst een bloemkool…’

in zulke grote geldproblemen terecht waren gekomen. Dus

voor hem was het echt een shock. Zijn vertrouwen in mij

was zwaar beschadigd en ik schaamde me diep. Via zijn

werkgever kregen we de tip een budgetcoach in te schakelen,

dat heeft Jos gedaan. Toen we in contact kwamen met

Corine was onze situatie zo ernstig, dat ze onze financiën

helemaal heeft overgenomen.’

Er kwam overzicht en rust

‘Het was vreselijk, maar toch ook een soort opluchting.

Er gebeurde iets en er kwam rust. Ze heeft overzicht gemaakt

van alle schulden en met ons een plan van aanpak

opgesteld. Zij nam het financieel beheer volledig over.

Natuurlijk is het moeilijk dat je aan banden wordt gelegd.

Maar het kon niet anders. Het besef dat we mogelijk écht

op straat hadden kunnen staan kwam eigenlijk toen pas.’

Eigen schuld, dikke bult?

‘Ja, zo kijken sommige mensen ernaar. En het is ook wel

een beetje zo. Als ik het anders had geregeld, dan was het

heel anders gelopen. Ik weet dat ik niet goed ben met geld.

Achteraf gezien is dat altijd al een zwak punt van mij geweest.

Ik wil dan ook in 2017, als we uit de schulden zijn,

Corine gewoon aanhouden. Als een soort zelfbescherming.’

Boodschap voor anderen

‘Door wat ons is overkomen zie ik dat veel meer mensen het

financieel moeilijk hebben en zich schamen. Ik zou vooral

willen zeggen dat ze eerlijk moeten zijn. Trek aan de bel

voordat het te laat is! Zonder hulp hadden wij het niet gered.’

Met heel veel sterren aanbevelen

‘Corine is geweldig. We hebben gelukkig geen vergelijking

met andere budgetcoaches, maar wij vinden haar heel

goed. Meelevend en meedenkend. Ze brengt rust en overzicht.

En ze werkt heel netjes. Natuurlijk hopen we dat niemand

in de schulden komt, maar anders kunnen we haar

van harte aanbevelen.’

Reactie van Corine Langeveld op het traject van Simone en

Jos: ‘De start en het verloop van het traject gaat supergoed

en dit is mede te danken aan hun inzet en motivatie.’

*Vanwege privacy zijn

gefingeerde namen gebruikt.

Persoonlijke coaching

of ga je zelf aan de slag

met een Online

Budgetcoach Traject?

meer informatie:

BUDGETCOACH WEST

Corine Langeveld

kantoor: 07136 19009

mobiel: 06435 99413

info@budgetcoachwest.nl

www.budgetcoachwest.nl

55


Ook voor al uw glasreparaties

Profiteer van onze jarenlange ervaring en advies op maat!

www.verfspecialistlassooy.nl

Goede Relaties

verdienen (meer dan)

een Kerstkaartje

Multicopy

Katwijk/Noordwijk

De Scheysloot 3

2201 GN Noordwijk

T 071 408 10 03

E katwijk@multicopy.nl

multicopy.nl/katwijk

Multicopy

Den Haag Forepark

Oder 18

2491 DC Den Haag

T 070 301 30 10

E forepark@multicopy.nl

multicopy.nl/forepark

Grootste collectie wenskaarten

Kerstkaart naar eigen idee of ontwerp

Wenskaarten voor goede doelen

Relatiegeschenken voor elk budget

Complete kerstpakketten

MULTICOPY

MÉÉR DAN DE

OFFICIËLE DRUKKER

VAN DE KERSTMAN


Sportarts Mulder

Dr. A. Mulder

Praktijk voor orthomanueleen

sportgeneeskunde

Van de Mortelstraat 204

2203 JL Noordwijk

Tel. (071) 362 0582

www.sportmed.nl

‘De behandeling

zelf is pijnloos’

Lex Mulder is sport- en orthomanueel arts in Noordwijk. Steeds meer

mensen weten eerder de weg naar zijn praktijk te vinden. ‘Mond tot mond

reclame is nog altijd de beste reclame’, zegt Mulder. Maar ook het aantal

verwijzende huisartsen en specialisten vertoont al jaren een stijgende lijn.

Klachten aan rug, heup, knie of nek kunnen hardnekkig zijn en

veel pijn veroorzaken. Lex Mulder heeft al veel mensen behandeld

en van hun klachten afgeholpen. ‘Vaak kan ik al bij de eerste

behandeling de pijn verlichten’, zegt Mulder. ‘Het voordeel van

behandeling in mijn praktijk is dat ik al na een aantal behandelingen

weet of ik voor verdere verlichting of verbetering van de

klachten kan zorgen. De kosten voor therapie blijven zo beperkt.

Als ik mensen niet kan helpen, dan weet ik naar welke arts of voor

welke behandelmethode het beste gekozen kan worden, zodat

de klachten alsnog aangepakt kunnen worden.’

Schouderklachten

Schouderklachten komen, zeker op oudere leeftijd, vaak voor.

Het bindweefsel wordt minder, maar ook een slechte houding

speelt parten en zorgt voor een veel stijver bewegingsapparaat.

Vaak wordt er gedacht aan een slijmbeursontsteking en geeft de

huisarts een injectie. Maar meestal is er sprake van een inklemming

van de kop van de bovenarm met het daarboven liggende

dakje (acromion) van het schouderblad. De weefsels die daar

tussen liggen kunnen dan geïrriteerd raken en ook de slijmbeurs.

Dat houding belangrijk is, kunt u eenvoudig zelf vaststellen.

Breng uw hoofd en schouders naar voren en probeer dan een

of beide armen in voorwaartse richting omhoog te heffen. Vervolgens

strekt u zich goed en breng de schouders naar achteren

met ingetrokken kin. U zult zien dat u nu veel verder kunt komen.

In de eerste positie loopt de kop van de bovenarm eerder vast en

geeft aanleiding tot een z.g. impingmentbeeld wat een betere

naam is dan slijmbeursontsteking. Nu moet dat strekken wel kunnen

en daar zit vaak het probleem. Vooral de wervelkolom net

onder de nek (z.g cervico-thoracale overgang) zit vaak vast. De

tactiek is dan ook om dat orthomanueel soepeler te maken wat

dan vaak voldoende is en in twee tot drie behandelingen dienen

de klachten dan verdwenen te zijn. Zo niet, dan kan er iets anders

aan de hand zijn en zal er worden doorverwezen.

Helse pijnen na val van trap

Peter Hoek (70) was 18 oktober bezig een laatste stukje behang af

te steken, toen hij met trap al ten val kwam. Gelukkig werd zijn val

gebroken door de redelijk zachte leuning van een fauteuil, maar

de helse pijn in zijn ribbenkast en rug leek de volgende dag bijna

onhoudbaar: “Iedere keer wanneer ik me bewoog, leek het alsof

de bliksem door mijn lijf schoot,” vertelt hij. “Tennissen lukte niet

en toen zelfs autorijden niet meer ging, heb ik Lex Mulder gebeld.

Dat was een week na mijn val. Met ‘gewone’ fysiotherapie ben ik

zo maar een paar weken verder, daarom wilde ik het wel eens

proberen bij een andere deskundige. Ik had wel de instelling: eerst

zien, dan geloven. Maar na drie behandelingen tennis ik weer! Lex

werkt met een soort kunststof hamertje en na de eerste behandeling,

waarna ik overigens nog geen verbetering voelde, kwam

tijdens de tweede behandeling een soort ‘klopboor’ te pas. De

behandelingen die hij verricht aan mijn ruggenwervel waren best

te dragen en ik ben tot dusver zeer tevreden over het resultaat!”

57


Horen jullie dat?

Dat is ónze Nikolaas!

Ouders schenken reddingboot aan de KNRM na overlijden van hun zoon

Nikolaas Wijsenbeek is niet alleen de naam van

een reddingboot, het is ook de naam van een

complete reddingbootklasse. Nikolaas had nog

een heel leven en een mooie zeiltoekomst

voor zich toen hij in 1994 als tienerjongen het

slachtoffer werd van een verkeersongeluk. ‘Die

reddingboot heeft ongelooflijk veel positivisme

gebracht in een verder inktzwarte periode’, zegt

vader André. ‘En daarnaast leeft onze jongen

op deze manier voort,’ vult moeder Hetty aan.

‘Hij vaart nog…’

D

TEKST KNRM

BEELD BURO BINNEN

D

Zeilen heeft altijd een prominente rol gehad in het gezin

Wijsenbeek. André en Hetty zeilen samen zo lang ze elkaar

kennen. ‘André is de echte zeiler,’ verduidelijkt Hetty. ‘Ik

had de keuze: Het zeilen ook leuk gaan vinden of alleen

thuis zitten. Ik koos voor het eerste en ben het enorm gaan

waarderen.’ Terwijl pa en ma het zeilen vooral zien als een

vorm van ontspanning, daar kozen de zoons Simon en

Nikolaas voor de sportieve uitdaging. Het gezin was elk

weekend op stap, van wedstrijd naar wedstrijd.


schenking KNRM

Noodlottig

Een wedstrijd in Oostende werd het gezin noodlottig.

Op de terugweg werden ze aangereden, waarschijnlijk

door drugskoeriers. De daders reden door, een ravage

achterlatend. André: ‘Ik was alleen bewusteloos, Hetty

moest naar de IC worden vervoerd, bij het zeilmaatje van

Nikolaas werd onder andere een zware hersenschudding

geconstateerd en Nikolaas overleefde de aanrijding niet…’

Erfenis

‘Tijdens de crematie van Nikolaas werden giften gevraagd

voor de Redding Maatschappij, in plaats van bloemen’,

vertelt André. Het was voor hem en zijn vrouw het begin

van een serie (grote) schenkingen. ‘We waren al heel lang

donateur van de KNRM en het leek ons een prachtig idee

een reddingboot te schenken, alleen stond onze financiële

situatie niet toe die wens in daden om te zetten’. Een erfenis

veranderde in 2000 die situatie acuut. Ineens waren

de mogelijkheden er wel.

Thuisgehaald

In gesprekken met de directie van de KNRM kwam naar

voren dat de KNRM de wens had een nieuwe reddingbootklasse

te ontwikkelen, speciaal voor de binnenwateren.

‘Dat sprak ons erg aan’, stelt André. De familie koos voor

een periodieke schenking, wat de familie een maximaal

belastingvoordeel opleverde, terwijl de KNRM de tijd kreeg

zich te oriënteren op een goede scheepsklasse. Uiteindelijk

werd gekozen voor de Mare-klasse, een beproefd

Noors basisontwerp. André reisde tijdens de bouw van

de Nikolaas Wijsenbeek mee af naar Noorwegen, terwijl

Hetty na aankomst van het schip in Nederland de boot

naar zijn eindbestemming bracht: het reddingstation Huizen.

‘Vlak voor aankomst werden we tegemoet gevaren

door de reddingboten van Blaricum en Naarden. Ik vond

dat heel emotioneel. Nikolaas werd thuisgehaald…’

HETTY EN ANDRÉ WIJSENBEEK

Positivisme

Terugkijkend zien de ouders dat het schenken van de reddingboot

Nikolaas Wijsenbeek twee belangrijke functies

heeft gehad. ‘In de eerste plaats was en is het natuurlijk

een In Memoriam van onze Nikolaas’, zegt Hetty stellig.

‘Daarnaast heeft die reddingboot enorm veel positivisme

gebracht in een verder inktzwarte periode’, zo vult André

aan. En dat positivisme duurt voort tot op de dag vandaag.

‘Het begon al vlak na de doop’, herinnert Hetty zich. ‘We

lagen met ons schip in Medemblik, toen we op de marifoon

de eerste noodmelding hoorden voor de Nikolaas

Wijsenbeek. We hebben de hele actie meegeluisterd en

riepen tegen de mensen in de box naast ons: ‘Horen jullie

dat? Dat is ónze Nikolaas!’

Omdat er inmiddels meerdere reddingboten van de

Nikolaasklasse in gebruik zijn genomen, houdt het positivisme

aan. Hetty: ‘We worden door de KNRM uitgenodigd

om bij dopen en openingen te zijn. We voelen ons onderdeel

van de KNRM-familie en dat voelt heel goed.’

André noemt daarbij expliciet ook de rol van het reddingstation

Huizen. ‘Dat zijn varensjongens. Relatiebeheer is

niet hun werk. Juist daarom maakt hun geweldige betrokkenheid

bij onze familie zo’n indruk op ons. Wij ervaren

in Huizen een prachtige vorm van medemenselijkheid!’

Meer lezen over

de KNRM en de verhalen

achter de namen van

reddingboten? Vraag het

boek ’Wie goed doet..’ aan

via de bon in de KNRMadvertentie

op de

volgende bladzijde.

59


UW SCHENKING HELPT

LEVENS REDDEN

De vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij komen elk

jaar zo’n 2000 keer in actie. Sinds de oprichting in 1824 zijn meer dan 100.000

mensen uit noodsituaties op zee gered. Het reddingwerk is volledig afhankelijk

van vrijwillige bijdragen: donaties, schenkingen en nalatenschappen. Uw schenking

helpt levens redden!

Michael Kooijmans,

opstapper station Noordwijk

Meer weten over de KNRM en de mogelijkheden om te schenken?

In het boek “Wie goed doet...waarom heten reddingboten zoals ze heten?”

leest u inspirerende verhalen over schenkers die een persoonlijke wens aan hun

schenking koppelden, zoals naamgeving. Namen waar vaak een wereld achter

schuil gaat. Vraag deze gratis KNRM-uitgave vrijblijvend aan met onderstaande

bon of bel met Cora Bartels via 088 - 999 6033.

O Ik ontvang graag het boek “Wie goed doet...waarom heten reddingboten zoals ze heten?”

O Ik wil graag een persoonlijk gesprek.

GRATIS

BOEK!

Achternaam Voorletters m/v

Straat

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Geboortedatum

E-mail

Stuur deze bon in een envelop naar de KNRM, t.a.v. Cora Bartels, Antwoordnummer 507, 1970 WB IJmuiden.

Een postzegel is niet nodig.

51610

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

www.knrm.nl


ons kluppie

‘I edereen kan zingen’

Wim van Leeuwen (1947), Peter van Zuylen (1945) en Kees

Broekhof vertellen over zeemanskoor De Noordwijkers. Kees

heeft geen bestuursfunctie, maar is aanwezig als ‘regelateur’.

D

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS BEELD BURO BINNEN

Niet alleen shanty

De Noordwijkers is een zeemanskoor.

‘Shantyliederen zijn prachtige

scheepsliederen. Maar vaak in het

Engels of Frans, en de nummers zijn

niet zo bekend. Dus zingen wij ook

Nederlandse liedjes zoals ‘Geef mij

maar Amsterdam’ of ‘De orgelman’.

Wij willen vooral herkenning, zodat

het publiek mee kan zingen.

Ouderen genieten met een grote

smile van onze optredens en deinen

mee. Wij maken er graag een feest

van. Trek een paar mensen uit het

publiek en je hebt een polonaise.’

We treden regelmatig op

‘In de winter vaak bij bejaardentehuizen

in de regio. En ’s zomers

op shantyfestivals of evenementen.

Bij de Amsterdam City Swim bijvoorbeeld.

Konden mensen tegen betaling

een nummer aanvragen of even dirigeren.

De opbrengst ging naar het

goede doel. We waren ook bij SAIL,

op uitnodiging. Trokken we zingend

langs de kade. En tijdens 150 jaar

badplaats op tv bij Omroep MAX.

Dat is mooi toch?’

Word lid, kom meezingen (‘echt,

íedereen kan zingen’) of boek een

optreden.

Kijk op www.denoordwijkers.nl.

D

ZEEMANSKOOR DE NOORDWIJKERS

(VOORTGEKOMEN UIT SHANTYKOOR ‘DE ZEEKANTERS’)

OPGERICHT: NOVEMBER 2009 AANTAL LEDEN:

36 |JONGSTE: ? |OUDSTE: 90? DIRIGENT: CO-

RIEN VAN DER NIET (‘ZEG GEEN DIRIGENTE’)

MUZIKANTEN: 4 ACCORDEONISTEN | 1 SLAG-

GITAAR & BANJO | 1 BASGITAAR EEN AANTAL

KOORLEDEN BESPEELT EEN EXTRA INSTRUMEN-

TEN ZOALS IERSE DRUM, WASBORD EN GROTE

TROM). OEFENEN: IEDERE 14 DAGEN. NIEUWE

NUMMERS? DAN WORDT ER TIJDELIJK WEKE-

LIJKS GEOEFEND REPERTOIRE: ECHTE SHAN-

TYLIEDEREN, MAAR OOK HET NEDERLAND-

SE LIED (HERKENBARE NUMMERS) BESTUUR:

COCK OUWERSLOOT, VOORZITTER | PETER VAN

ZUYLEN, 2E VOORZITTER | WIM VAN LEEUWEN,

PENNINGMEESTER |LEO VAN MARIS, SECRETARIS

61


Noordwijkse Woningstichting

Buurvrouwen Tyneke Bonting en Roos Ouwehand zien om naar elkaar

‘Het is mijn halve zusje, zeg ik altijd’

62

Nee, ze komen niet de hele dag bij elkaar over

de vloer. ‘Dat hoeft ook niet, toch?’, zegt Roos

Ouwehand (uit 1933) tegen Tyneke Bonting (van

1946). Maar ze kijken wel naar elkaar om. ‘We

bellen elkaar altijd even, als we ’s morgens wakker

zijn. En ’s avonds voor het slapen gaan weer.’ Wat

de buurvrouw voor haar betekent? Roos aarzelt

geen seconde. ‘Ze betekent álles voor me.’

TEKST EN BEELD NWS

Als buren in het gebouw De Branding van de Noordwijkse

Woningstichting (NWS) hadden ze de eerste jaren niet veel

contact. Dat veranderde toen de man van Roos - tien jaar

ouder dan zij en al een tijdje kampend met gezondheidsklachten

- in de woning ten val kwam en niet meer overeind kon

komen. Buurvrouw Tyneke snelde te hulp en handelde met

haar achtergrond als verpleegkundige kordaat. Er ontstond

een band tussen de twee vrouwen, die alleen maar inniger

werd toen de man van Roos drie jaar geleden overleed.

‘En nu zit ze met mij’, zegt Roos, terwijl ze haar hand legt op

de stok die naast haar stoel staat. Sinds enkele jaren lijdt ze

aan arteriitis temporalis. ‘Een soort reuma in mijn hoofd, met

ontstekingen bij de slagader. Het staat ook wel bekend als de

Mies Bouwman-ziekte.’ Het belemmert haar ernstig in het

functioneren. ‘Maar je gaat er niet aan dood en ik ben het

niet van plan ook’, lacht ze. Volgens de prognoses moet ze

er tussen de drie en vijf jaar van genezen.


We spreken elkaar in de woonkamer van haar appartement dat

uitziet op parkeerterrein Het Wantveld. Roos (druk pratend) en

Tyneke (veel rustiger, maar wel steeds instemmend knikkend)

op de bank, tegenover hen medewerker Leefbaarheid Jan

Pronk van de NWS. Hem was de speciale relatie tussen de

twee buurvrouwen in één van de complexen die hij onder zijn

beheer heeft, al veel eerder opgevallen. ‘Bijzonder toch?’

Oorlogskind

Roos werd door de ziekte getroffen in een periode dat ze heel

veel voor haar kiezen kreeg. Haar man overleed, met kort daarop

nog meer sterfgevallen in de familie. ‘Daar kun je behoorlijk

van de richel van raken’, zegt ze.

Ze krijgt flinke ladingen prednison om het herstel te bevorderen,

maar dat brengt weer eigen problemen met zich mee.

‘Je botten worden er slecht van, met nog een aantal andere

bijwerkingen zoals duizeligheid.’ Een aantal maanden geleden

viel ze in huis, op een paar meter van de telefoon. ‘Ik kon me

niet meer bewegen, zonder erg veel pijn. Maar ik ben een oorlogskind

en toen ik dacht aan wat de vrouwen in die tijd allemaal

doorstonden, zei ik tegen mezelf: ‘Verdorie, dat moet jij

toch ook kunnen’.’ Ze wist de telefoon te bereiken om Tyneke

te bellen, die haar naar het ziekenhuis bracht. Roos bleek haar

schaambeen te hebben gebroken. In de maanden dat ze in

tehuis Groot Hoogwaak zat om te herstellen, kwam haar buurvrouw

elke middag op bezoek.

Nu is ze weer in De Branding. ‘Ik heb altijd gezegd: ‘Ik ga pas

naar huis als ik een po-stoel heb, zelf kan douchen, mijn eten

kan klaarmaken en een alarmknop om mijn pols heb’.’

En dan is er weer Tyneke, natuurlijk. ‘Het klikte tussen ons.

Het is mijn halve zusje, zeg ik altijd. We zitten zo op één lijn,

ook als het gaat om onze interesses.’’ Ze drinken samen koffie

en doen boodschappen, dat is al een uitje. Ze vullen elkaar ook

aan. Tyneke: ‘Ik ben nogal rustig. Jij kan nogal druk zijn.’ Want

ondanks alle ellende straalt Roos een enorme levensvreugde

uit: ‘Als ik chagrijnig word, komt er niemand meer.’

Daarnaast hebben de buurvrouwen ook hun eigen leven, hoor,

benadrukken ze. Met allebei kinderen, al wonen die deels in het

buitenland. ‘Mijn iPad is het venster op de wereld’, zegt Roos.

Stil zitten

Roos Ouwehand woont ‘pas’ zeven jaar in complex De Branding.

Tyneke Bonting is één van de eerste bewoners die hier

– na haar scheiding alleen – in de jaren negentig kwam wonen.

Ze is geboren in Exmorra, een dorpje bij Bolsward (‘Ik voel me

eigenlijk een Friezin’). Roos is een geboren en getogen Noordwijkse

en heeft altijd in het onderwijs gewerkt.

Ze hebben samen plezier om kleine dingen. Het parkeerterrein

Het Wantveld voor de deur van hun appartementencomplex

is een permanente bron van vermaak. In de zomermaanden

genieten ze bijvoorbeeld van de vele strandgangers. Tyneke:

‘Het is net een film. Dan zie we een man in zwembroek in de

deuropening van zijn auto staan en langzaam weer veranderen

in een zakenman in keurig pak. Daar kun je van alles bij bedenken.

En dat doen we dan ook.’

Roos is altijd heel actief geweest. ‘Ik heb vier keer de Nijmeegse

Vierdaagse gelopen. Altijd gefietst en ook in het dagelijks leven

was het altijd hollen, vliegen, rennen. Ik was heel erg beweeglijk.

Mijn grootste straf was deze 2,5 jaar binnen zitten.’

Ze heeft Tyneke bij de gemeente Noordwijk aangemeld voor

het mantelzorgcompliment, tegenwoordig een kortingspas

met een geldbedrag dat kan worden besteed bij Noordwijkse

bedrijven en instellingen. ‘Ik ben ervan naar de bioscoop geweest

met een vriendin’, zegt Tyneke.

Nee, niet met Roos, want je moet tenslotte niet de hele dag

bij elkaar over de vloer komen.

Ze moeten er zelf ook om lachen.

63


Sporten is fun!

Speciaal

voor 55+

1 maand

proef*

Veel leden sporten al jaren bij Azzurro, omdat onze club de lifestyle-oplossing biedt:

bewegen, ontspannen, gezellig samen zijn en betrokken en deskundige begeleiding

*de proefmaand-actie is geldig t/m 15 december 2016

Meld u aan: 071-3612221 • www.azzurrowellness.nl • info@azzurrowellness.nl

Azzurro Wellness • Oude Zeeweg 57 • Noordwijk


WIENER BALL

WIENER BALL

HET 47 E WIENER BALL

HET 47 E WIENER BALL

ZATERDAG 11 FEBRUARI 2017

ZATERDAG 11 FEBRUARI 2017

IN HET GRAND HOTEL HUIS TER DUIN TE NOORDWIJK

IN HET GRAND HOTEL HUIS TER DUIN TE NOORDWIJK

Stichting Oostenrijkse Cultuur in Nederland presenteert het mooiste

en meest elegante bal van het jaar: het Wiener Ball. U kunt

deel nemen aan Oostenrijkse grandeur en Weense muziek en charme.

Stichting Oostenrijkse Cultuur in Nederland presenteert het mooiste

en meest elegante bal van het jaar: het Wiener Ball. U kunt

deel nemen

Wilt u

aan

meer

Oostenrijkse

informatie ga dan

grandeur

naar de

en

website

Weense

www.wienerball.nl

muziek charme.

Voor een impressie kijkt u op https://youtu.be/485Fni7U1yE

Wilt u meer informatie ga dan naar de website www.wienerball.nl

Voor een impressie kijkt u op https://youtu.be/485Fni7U1yE


Cadeautip voor

Sinterklaas of Kerst

Ter gelegenheid van 150-jaar Badplaats Noordwijk is een uniek

jubileumboek uitgegeven. Ruim 200 pagina’s dik met meer dan

500 foto’suit het verleden, maar vooral uit het heden waaronder

fraaie luchtopnamen. Een bijzonder geschenk om te geven,

maar ook fantastisch om te krijgen. In de december feestmaand

verkrijgbaar bij boekhandel Van der Meer en de BRUNA

tegen een gereduceerde prijs.

Van

€ 35

voor

29,95

More magazines by this user
Similar magazines