23.03.2017 Views

Fierljeppen Magazine 2016

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Fierljeppen</strong><br />

magazine voor polsstokverspringen<br />

WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

Fierljep Akademy:<br />

OANE EN YSBRAND GALAMA<br />

HANNES SCHERJON<br />

(P.6)<br />

Fan op afstand:<br />

Voetbaltrainer Henk de Jong<br />

bewondert fierljeppers<br />

(P.22)<br />

<strong>Magazine</strong> no: 06 <strong>2016</strong><br />

voor polsstokverspringen


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 03<br />

Voorwoord door Jouke Jansma<br />

Met de focus op de jeugd.<br />

IN HET AFGELOPEN JAAR ZIJN ALLE FRIESE<br />

BASISSCHOLIEREN IN DE GELEGENHEID GESTELD,<br />

OM TIJDENS EEN SPECIFIEKE ACTIVITEIT BINNEN DE<br />

GYMLESSEN, DOOR BUITEN MET EEN POLSSTOK OVER<br />

SLOTEN TE SPRINGEN, OF DOOR EEN BEZOEK TE BRENGEN<br />

AAN EEN HEUSE FIERLJEPSCHANS, MET ONZE MOOIE<br />

SPORT IN AANRAKING TE KOMEN. VIA HET PROJECT<br />

“FRYSKE SPORT YN DYN KLASSE!” (FRIESE SPORT IN<br />

JE KLAS) IS ER DOOR VELE SCHOLEN GEBRUIK VAN<br />

GEMAAKT. FIERLJEPPEN IS TENSLOTTE EEN OER-FRIESE<br />

SPORT, DIE HET VERDIENT OM OOK DE AANDACHT VAN<br />

ONZE JEUGD TE HEBBEN.<br />

Het is niet alleen spectaculair om<br />

naar te kijken, maar vraagt ook het<br />

nodige atletische vermogen van de<br />

springers. Het voltooien van een<br />

goede sprong vraagt veel kracht en<br />

souplesse van de springers. Hoewel<br />

het er soms maar simpel uitziet, is<br />

het net als bij zoveel andere dingen<br />

in de praktijk veel lastiger om uit<br />

te voeren. Voor een goede sprong<br />

moeten veel elementen kloppen en<br />

een kleine fout betekent vaak al een<br />

mislukte sprong. Voor er topsprongen<br />

gemaakt kunnen worden, zal<br />

over het algemeen ook flink wat<br />

trainingsarbeid moeten worden<br />

verricht. Gelukkig beschikken de<br />

verenigingen over gediplomeerde<br />

trainers die de springers daarbij<br />

ondersteunen en adviseren.<br />

Niet alleen alle toppers, maar ook<br />

alle andere fierljeppers zijn dit<br />

seizoen weer te bewonderen tijdens<br />

de vele wedstrijden die door het<br />

Frysk Ljeppers Boun (FLB) in diverse<br />

klassen worden georganiseerd.<br />

Na het doorslaande succes van<br />

vorig jaar is er ook dit jaar weer een<br />

meisjescategorie ingedeeld tijdens de<br />

eerste klas wedstrijden in Friesland.<br />

In overleg met onze zusterbond<br />

uit Zuid-Holland en Utrecht, de<br />

PBH, is tevens afgesproken dat<br />

tijdens de nationale meetings ook<br />

in een meisjescategorie zal worden<br />

gesprongen. Onze gezamenlijke focus<br />

ligt op het warm maken van de jeugd<br />

voor onze mooie sport.<br />

Anders dan in voorgaande jaren, toen<br />

de wedstrijden voor de Nationale<br />

competitie verdeeld over het seizoen<br />

werden versprongen, zal deze dit<br />

jaar in de vorm van een “grande<br />

finale” van het seizoen worden<br />

georganiseerd. Dat betekent dat<br />

de beste 4 van de meisjes-, dames-,<br />

jongens- en juniorencategorie en de<br />

beste 8 heren senioren van beide<br />

bonden onderling in vier wedstrijden<br />

gaan uitmaken wie zich de winnaar<br />

van de Nationale competitie mag<br />

gaan noemen. Dat belooft natuurlijk<br />

een flink spektakel te worden. Voor<br />

de exacte data verwijs ik u graag<br />

naar de wedstrijdagenda.<br />

Onze sport blijft volop in ontwikkeling<br />

en daarbij is externe ondersteuning<br />

onontbeerlijk. We zijn dan ook erg<br />

blij met de samenwerking met onze<br />

hoofdsponsor ROC Friese Poort, de<br />

Provinsje Fryslân, alle bordsponsoren<br />

en vele anderen die onze sport een<br />

warm hart toedragen. Zonder die<br />

steun zou het onmogelijk zijn om<br />

alles op het huidige, hoge niveau te<br />

blijven uitvoeren.<br />

Tijdens een wedstrijd wordt u<br />

volledig op de hoogte gehouden door<br />

duidelijk commentaar van één van<br />

onze commentatoren. Op die wijze<br />

kunt u tijdens een wedstrijd alles<br />

meebeleven, want u zit er met uw<br />

neus bovenop.<br />

Ik verwacht dat we ook in <strong>2016</strong> weer<br />

een spannend fierljepseizoen mogen<br />

beleven, met onderling veel sportieve<br />

rivaliteit.<br />

Uiteraard hopen we u bij een of<br />

meerdere wedstrijden te mogen<br />

verwelkomen om mee te genieten van<br />

onze fantastische fierljepsport.<br />

Namens het bestuur<br />

van het Frysk Ljeppers Boun.<br />

Inhoudsopgave<br />

05<br />

06<br />

11<br />

12<br />

17<br />

19<br />

22<br />

24<br />

26<br />

31<br />

37<br />

38<br />

SHARE THE FUTURE<br />

ROC Friese Poort<br />

FIERLJEP AKADEMY<br />

De jeugd heeft de toekomst<br />

FLB JEUGDBELEID<br />

Fierljep leskist<br />

ALLE GEKHEID OP EEN STOKJE<br />

<strong>Fierljeppen</strong> in Leeuwarden kan dat?<br />

EEN WISSELPRIJS<br />

voor de verste damessprong<br />

AANLOOP NAAR VIJFDE NK FIERLJEPPEN<br />

Grijpskerk, 27 augustus <strong>2016</strong><br />

FAN OP AFSTAND<br />

Voetbaltrainer Henk de Jong bewondert fierljeppers<br />

WEDSTRIJDSCHEMA<br />

competitie <strong>2016</strong><br />

MET ELKAAR, VOOR ELKAAR<br />

Pieter Hielema, Voorzitter Nederlandse Fierljepbond<br />

SCHANSRECORDS<br />

Officiële Schansen<br />

FREONEN FAN IT FIERLJEPPEN!<br />

Aanmeldingsformulier<br />

INNOVATIE IN BELEVING<br />

Download De Fierljapp<br />

Colofon<br />

UITGAVE:<br />

Frysk Ljeppers Boun & NoordNed Media<br />

EINDREDACTIE:<br />

Henk Schievink<br />

Tel. 06 - 41 86 02 98<br />

henk@fierljeppen.frl<br />

REDACTIONELE BIJDRAGEN VAN:<br />

Henk Schievink<br />

Johanna Deinum<br />

Hendrika Vis - de Ruiter<br />

Gerard Bos<br />

ACQUISITIE:<br />

Ruurd Leegstra<br />

Tel. 06 - 22 35 69 72<br />

ruurd@noordnedmedia.nl<br />

FOTO’S:<br />

Martin de Jong<br />

www.fotopersburomartindejong.nl<br />

OPMAAK & VORMGEVING:<br />

Weening Reclame<br />

Tel. 058 - 820 00 02<br />

www.weeningreclame.nl


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 05<br />

De praktische<br />

oplossing met<br />

veel comfort<br />

Er zijn verschillende<br />

argumenten om voor hout<br />

te kiezen. De uitstraling is er<br />

één van. Hout is een mooi,<br />

natuurlijk materiaal en een<br />

plezier om naar te kijken. Bij<br />

Houtbouw de Vries vindt u<br />

de vakmensen om uw ideeën<br />

in hout uit te voeren. Wij<br />

leveren originele oplossingen<br />

voor hobby, werk en wonen.<br />

Betaalbaar, betrouwbaar en<br />

snel. U ontvangt een ontwerp<br />

dat aan al uw wensen voldoet.<br />

Voor elke plek, voor elk gebruik.<br />

Harm Smidswei 23<br />

9298 RE Kollumerzwaag<br />

t (0511) 820 380<br />

m 06 13 140 141<br />

e info@houtbouwdevries.nl<br />

houtbouwdevries.nl<br />

WIE WORDEN DE KLASSEMENTSWINNAARS VAN <strong>2016</strong>?<br />

IN 2015 WONNEN SYTSE BOKMA, OANE GALAMA, JARICH WIJNSTRA, MARRIT VAN DER WAL EN MAUREEN POIESZ DE ROC FRIESE POORT COMPETITIE. ZIJ<br />

ONTVINGEN EEN PRACHTIG FIERLJEPTAFEREEL GESCHILDERD DOOR KUNSTSCHILDER GOSSE KOOPMANS UIT HANDEN VAN SJOUKE TUINIER, TOENMALIG<br />

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR ROC FRIESE POORT.<br />

Wat willen wij de<br />

komende jaren met ons<br />

hoofdsponsorschap bereiken:<br />

Share the future<br />

ROC FRIESE POORT IS ALS HOOFDSPONSOR VAN<br />

HET FRYSK LJEPPERS BOUN AL VELE JAREN BIJ DE<br />

FIERLJEPSPORT BETROKKEN. HIER ZIJN WE TROTS<br />

OP! SAMENWERKING IS HET FUNDAMENT WAAROP<br />

ONZE SCHOOL IS GEBOUWD. WIJ GELOVEN DAT<br />

JE HET MEEST BEREIKT WANNEER JE KRACHTEN<br />

BUNDELT EN KENNIS EN ERVARING DEELT. WANNEER<br />

JE BEREID BENT OM TE DELEN EN VAN ELKAAR WILT<br />

LEREN. ALS JE SAMEN DEELT, KOM JE VERDER DAN JE<br />

OOIT HAD KUNNEN REALISEREN.<br />

Betrokkenheid<br />

We ervaren onze langdurige<br />

relatie met het FLB als zeer<br />

waardevol, maar kijken ook<br />

naar de toekomst. Wij volgen de<br />

ontwikkelingen in de fierljepsport<br />

op de voet en delen graag onze<br />

kennis en ervaring om nòg verder<br />

te springen.<br />

Interactie tijdens de fierljepwedstrijden door als ROC Friese<br />

Poort ‘voelbaar’ aanwezig te zijn en/of een belevenis te bieden.<br />

Relevante werkervaring (bijvoorbeeld door medewerking te<br />

verlenen aan sponsoractiviteiten of de organisatie daarvan) of<br />

projecten voor studenten.<br />

- Realisatie van nieuwbouwschepen voor de short sea:<br />

* droge ladingschepen<br />

* tankers ‘oil and gas’<br />

- Eén aanspreekpunt van ontwerp tot oplevering<br />

- Gebruik van moderne technologie voor optimaal<br />

brandstofverbruik<br />

- Eigentijdse inrichting van interieurs<br />

MAATWERK IN SERIEBOUW<br />

FROM STANDARD TO ART<br />

Damsingel 4, Industrieterrein Zuid P.O. Box 7<br />

9262 NC SUAMEER 9250 AA BERGUM<br />

The Netherlands<br />

tel. +31 (0)511 46 72 22 www.damen.com<br />

info@damen.com<br />

De insprong, klimmen naar<br />

top, zweven over het water,<br />

om vervolgens op het juiste<br />

moment de uitsprong in te<br />

zetten.<br />

Onze waarden<br />

DELEN IS BELANGRIJK VOOR ROC<br />

FRIESE POORT, MAAR ZEKER OOK VOOR<br />

ONZE STUDENTEN. GRAAG DELEN WE<br />

HIER WIE WE ZIJN EN WAAR WE VOOR<br />

STAAN.<br />

Zeker<br />

Het allerbelangrijkste voor ROC<br />

Friese Poort is dat je als student<br />

een goede opleiding krijgt.<br />

Uit onderzoek blijkt, dat ons<br />

onderwijs van hoge kwaliteit is.<br />

Dit hebben onze goede resultaten<br />

de afgelopen jaren bewezen.<br />

Groei<br />

Doordat we samenwerken<br />

met het bedrijfsleven, weten<br />

we wat de behoeften van<br />

toekomstige werkgevers zijn.<br />

Bedrijven helpen ons om onze<br />

opleidingen vorm te geven en<br />

ze bieden praktijkopdrachten<br />

voor studenten. Ook bieden ze<br />

studenten een stageplaats, zodat<br />

onze studenten kunnen ervaren<br />

hoe het er in de praktijk aan toe<br />

gaat.<br />

Op maat<br />

We kijken naar wat een student<br />

nodig heeft om een opleiding<br />

goed te doorlopen. Er is extra<br />

begeleiding voor studenten die<br />

ondersteuning nodig hebben.<br />

Maar we bieden ook extra<br />

uitdaging aan studenten die meer<br />

kunnen of willen. Er is altijd een<br />

passende opleiding.<br />

Betrokken<br />

Wij staan midden in de wereld<br />

van onze studenten en de<br />

bedrijven waarvoor we ze<br />

opleiden. We zijn voor iedereen<br />

bereikbaar en benaderbaar. Onze<br />

christelijke identiteit vormt hier<br />

een belangrijke basis voor. We<br />

staan voor een prettige omgang<br />

met iedereen, vanuit vertrouwen<br />

en respect.<br />

Thuis<br />

Een kenmerk van ROC Friese<br />

Poort is onze kleinschaligheid.<br />

Met vestigingen in Emmeloord,<br />

Dokkum, Drachten, Leeuwarden,<br />

Sneek en Urk is er altijd een<br />

vestiging in de buurt.<br />

WWW.ROCFRIESEPOORT.NL


06<br />

<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

07<br />

Fierljep<br />

Akademy<br />

De jeugd heeft<br />

de toekomst<br />

ROUTINIERS EN BROERS<br />

Oane Galama<br />

Ysbrand Galama<br />

COLLEGA-SPRINGER<br />

Hannes Scherjon


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

08 BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 09<br />

DE FIERLJEPSPORT IS DE AFGELOPEN JAREN IN<br />

TOENEMENDE MATE POPULAIR ONDER KINDEREN.<br />

NIET IN DE LAATSTE PLAATS DOORDAT BINNEN<br />

HET BELEID VAN BONDEN EN CLUBS DE JEUGD EEN<br />

SPEERPUNT IS GEWORDEN. DIE HEEFT IMMERS<br />

DE TOEKOMST. DAT ZAGEN OOK DRIE FRIESE<br />

TOPFIERLJEPPERS. ROUTINIERS (EN BROERS) OANE<br />

EN YSBRAND GALAMA STARTTEN DAAROM SAMEN<br />

MET COLLEGA-SPRINGER HANNES SCHERJON<br />

DE ZOGEHETEN FIERLJEP AKADEMY. NIET ALS<br />

CONCURRENT OF VERVANGING VAN CLUBS,<br />

MAAR ALS AANVULLING.<br />

In andere sporten is het<br />

gemeengoed: al dan niet<br />

particuliere initiatieven om<br />

jonge talenten nog beter te<br />

maken dan ze al zijn. En<br />

zodoende het algehele niveau<br />

van een sport op te krikken.<br />

In het tennis zijn er al<br />

decennialang tennisscholen,<br />

in het voetbal schieten de<br />

praktijkopleidingen voor<br />

jeugdig talent als wortelen<br />

uit de grond (zowel voetbalals<br />

keepersscholen) terwijl<br />

er ook in het schaatsen<br />

en kaatsen dergelijke<br />

initiatieven waren of zijn.<br />

Deze en nog veel meer<br />

voorbeelden riepen al<br />

meer dan eens de vraag op<br />

in hoeverre zoiets mogelijk<br />

zou zijn binnen het fierljeppen.<br />

De beide Galama’s en Scherjon<br />

besloten de spreekwoordelijke<br />

koe bij de hoorns te vatten. In het<br />

voorjaar van <strong>2016</strong> presenteerden<br />

de drie Friese topspringers hun<br />

plannen aan de afdelingen,<br />

de clubs dus, van het Frysk<br />

Ljeppers Boun (FLB). En dat<br />

ging niet onopgemerkt voorbij:<br />

van regionale aandacht bij<br />

Omrop Fryslân en in het Friesch<br />

Dagblad tot zelfs landelijke<br />

aandacht bij de NOS; de Fierljep<br />

Akademy staat nu al op de kaart.<br />

Scepsis? Ja, dat was en is er<br />

ook. Maar die lijkt snel te<br />

kunnen worden weggenomen.<br />

‘Een aanvulling op de bestaande<br />

trainingen bij clubs, geen<br />

vervanging’; dat is de insteek van<br />

Scherjon en de beide Galama’s.<br />

Het drietal, zelf gepokt en<br />

gemazeld als topljeppers, wil<br />

talenten uit de topklassen in<br />

het Friese jongensen<br />

meisjesfierljeppen<br />

simpelweg de kans bieden<br />

om nog beter te worden dan ze<br />

al zijn.<br />

Scherjon omschrijft het als<br />

een ,,trainingscollectief”, Oane<br />

Galama als een ,,platform”.<br />

Welk etiket je er ook opplakt;<br />

de bedoeling is zonneklaar. ,,We<br />

willen jonge fierljeptalenten<br />

met ons én met elkaar laten<br />

trainen. Zodat ze zichzelf kunnen<br />

verbeteren”, legt regerend Fries<br />

kampioen Galama uit. Oftewel:<br />

pure talentontwikkeling, waarbij<br />

de drie topljeppers zelf de<br />

trainingen voor hun rekening<br />

nemen.<br />

Niet alle jeugd kan zich ‘zomaar’<br />

aanmelden. Een beginnend<br />

fierljepper is aangewezen op<br />

de afdelingen en niet zonder<br />

reden. Daar leren kinderen de<br />

basisbeginselen van de sport.<br />

,,Daar zijn de verenigingen<br />

voor. Die plaats willen en zullen<br />

wij heus niet innemen”, stelt<br />

Scherjon. ,,We willen onze kennis<br />

als ervaren fierljeppers alleen<br />

maar overdragen op de jonge<br />

talenten. En op termijn kunnen<br />

zij dat ook weer gaan doen, zodat<br />

er uiteindelijk een sterkere basis<br />

ontstaat voor de sport en het<br />

niveau van de fierljeppers in de<br />

toekomst nog meer toeneemt.”<br />

De bond gelooft in de goede<br />

bedoelingen van het drietal. ,,Het<br />

is een fantastisch initiatief”,<br />

meent Jouke Jansma, voorzitter<br />

van het Frysk Ljeppers Boun.<br />

Het FLB was volgens hem op de<br />

hoogte van de plannen voor een<br />

Fierljep Akademy, maar wist<br />

niet van de hoed en de rand.<br />

,,We wisten in grote lijnen wat<br />

de bedoeling was en hebben<br />

aangegeven dat we willen helpen<br />

waar dat kan.”<br />

De preses kan zich voorstellen<br />

dat enkele afdelingen de<br />

komst van een dergelijk initiatief<br />

met enige argwaan bekijken.<br />

,,Misschien dat het her en der<br />

als een bedreiging wordt gezien.<br />

Maar als het zo gaat zoals de drie<br />

ljeppers het hebben uitgelegd, is<br />

het uiteindelijk alleen maar een<br />

aanvulling op wat er nu al is.<br />

En worden we er met z’n allen in<br />

deze sport beter van.”<br />

Toch zijn er ook bij de afdelingen<br />

topljeppers die vanuit cluboogpunt<br />

al training geven aan jeugdleden<br />

die op hoog niveau acteren. En<br />

aangezien elke trainer en elk<br />

talent anders is, kan het zijn dat<br />

diezelfde talenten vervolgens<br />

bij de Fierljep Akademy andere<br />

tips krijgen dan van hun eigen<br />

clubtrainers.<br />

Ook die zorg neemt Scherjon op<br />

voorhand weg. ,,Iedereen heeft<br />

zijn eigen visie op de sport en hoe<br />

je het beste kunt presteren. Toch<br />

voorzie ik geen problemen met<br />

trainers bij de afdelingen. Het is<br />

niet de bedoeling om hen tegen<br />

te gaan spreken of jonge ljeppers<br />

dingen af te gaan leren. Het<br />

fierljeppen is een kleine wereld,<br />

dus eventuele onvrede kunnen<br />

we snel uitpraten. Bovendien is<br />

een andere visie ook helemaal<br />

niet erg; juist dan wordt er over<br />

gesproken en zo kun je met z’n<br />

allen een discussie voeren en<br />

het niveau van talenten omhoog<br />

krikken.”<br />

Overigens is van winstbejag geen<br />

sprake. De Fierljep Akademy is<br />

geen commerciële instelling, zo<br />

benadrukt het trio. Aanmelding<br />

door de talenten die in aanmerking<br />

komen voor deelname is dan ook<br />

gratis. Sponsoren zijn wel wel<br />

welkom, maar dat is volgens de<br />

drie topljeppers puur voor het<br />

dekken van de kosten.


www.siemensanne.nl<br />

<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 11<br />

‘Jaaaaa we<br />

binne der wer!’<br />

De twadde printinge fan it berneboek<br />

‘Siem en Sanne sille fierljeppe’ fan skriuwster<br />

Hendrika Vis-de Ruiter út Grou en yllustrator<br />

Bernard Roorda út Boalsert is no te krijen!<br />

It boek is te keap by de boekhannel of<br />

te bestellen fia: www.fierljeppen.frl<br />

FLB Jeugdbeleid<br />

Het Frysk Ljeppers Boun (FLB) beschikt al<br />

enkele jaren over een heuse “fierljep leskist”,<br />

die gebruikt kan worden om leerlingen van<br />

basisscholen (groep 7 en 8) op speelse wijze<br />

kennis te laten maken met de fierljepsport.<br />

De leskist geeft de mogelijkheid om zelf<br />

één of meer fierljeplessen samen te stellen.<br />

Hierbij kan uit verschillende lesvormen<br />

worden gekozen. De kist bevat zowel een<br />

theorie- als een praktijkgericht aanbod.<br />

In de kist zitten diverse lesmaterialen,<br />

zoals een spel, informatiekaarten, dvd en<br />

een CD-rom. Ook is er een speciale les<br />

bewegingsonderwijs ontwikkeld, waarmee<br />

in de sportzaal of op het sportveld kan<br />

worden geoefend. Er kan ook voor worden<br />

gekozen om met de groep echt te gaan<br />

slootjespringen of op excursie te gaan naar<br />

een fierljepvereniging/accommodatie. Er kan<br />

dan in het zandbed of vanaf de jeugdschans<br />

worden geoefend. In het fierljepboekje zitten<br />

uitdagende vragen, een woordzoeker, rebus<br />

en nog veel meer. De vragen en opdrachten<br />

kunnen op verschillende manieren worden<br />

beantwoord, in spelvorm of interactief via<br />

internet. Op de website van het FLB zijn<br />

hiervoor een aantal kinderpagina’s over het<br />

fierljeppen gemaakt. Voor de leerkrachten<br />

is een docentenhandleiding geschreven. De<br />

leskist wordt, bij voorkeur in het voorjaar,<br />

gratis door het FLB (inclusief de lesboekjes)<br />

aan basisscholen beschikbaar gesteld.<br />

Sinds 2011 is het FLB in het bezit van een<br />

mobiele jeugdschans. Deze schans is zo<br />

gemaakt dat deze eenvoudig op bijna elke<br />

plek opgebouwd kan worden. Hiermee komt<br />

het fierljeppen naar jou toe! Jeugd kan onder<br />

professionele begeleiding zelf kennismaken<br />

met het fierljeppen en daadwerkelijk over<br />

water gaan springen. De schans is met name<br />

bedoeld voor jeugd van 10 tot en met 14 jaar<br />

en kan dus ingezet worden door basisscholen<br />

(groep 7 en 8) en door de eerste 2 klassen<br />

van het voortgezet onderwijs. Ook andere<br />

instanties (zoals bijvoorbeeld een vereniging<br />

van dorpsbelang) kunnen gebruik maken<br />

van de mobiele jeugdschans.<br />

Nadere informatie en contact kan worden<br />

verkregen via de website van het FLB:<br />

www.fierljeppen.frl


12<br />

<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 13<br />

Alle gekheid<br />

op een stokje<br />

<strong>Fierljeppen</strong> in Leeuwarden<br />

kan dat?<br />

DRIE STUDENTEN IN TILBURG VROEGEN HET ZICH EIND 2015 INEENS AF: FIERLJEPPEN IN EEN STAD, KAN DAT? EN DAN OOK<br />

NOG IN FRYSLÂN, DE BAKERMAT VAN DE SPORT. HET DRIETAL TOOG NAAR LEEUWARDEN EN VROEG SPORTJOURNALIST<br />

GERARD BOS (FRIESCH DAGBLAD) OM VIJF POTENTIËLE LOCATIES IN DE PROVINCIEHOOFDSTAD AAN TE WIJZEN EN TE<br />

BEOORDELEN. VOORS, TEGENS EN... DE CONCLUSIE.<br />

Locatie 1<br />

Wester<br />

stadsgracht<br />

BIJ STADSSCHOUWBURG DE HARMONIE EN HET NIEUW TE VORMEN CULTUURPLEIN IN LEEUWARDEN CIJFER<br />

8<br />

PLUS<br />

“Vanuit het oogpunt van de stad een<br />

mooi decor, mooi achtergrondplaatje.<br />

Veel ruimte voor publiek, dat ook aan<br />

de goede kant (binnenkant van de stad)<br />

aan de gracht kan staan. Dus mensen<br />

kunnen dan gemakkelijk het centrum<br />

in voor een hapje en een drankje; een<br />

dagje uit dus. Voor de fierljeppers zou<br />

het vanuit sportief oogpunt geschikt<br />

zijn, want er is veel ruimte en veel<br />

water. En dus erg veilig.”<br />

MiN<br />

“Praktisch gezien een dure<br />

aangelegenheid, want er zullen veel<br />

drijvende dingen moeten komen. Denk<br />

aan een podium, een zandbed. Het kan<br />

een groot kostenplaatje worden.”<br />

PLUS<br />

“Heel knus. En er kan publiek aan beide<br />

zijkanten van de gracht staan, anders<br />

dan bij locatie 1. Dat is leuk.”<br />

‘Alle gekheid op een stokje’. Dat<br />

was de kop van het verhaal over<br />

fierljeppen in het eerste nummer<br />

van Dijck <strong>Magazine</strong>, een blad<br />

gemaakt door studenten aan de<br />

Fontys Hogeschool. Thema van de<br />

eerste editie was Stad versus Dorp.<br />

Daarin zagen Thijs Dingemans,<br />

Noah Godefroy en Sjors Grol een<br />

rol weggelegd voor fierljeppen.<br />

“Of je nou van een varkensboerderij<br />

uit Zuid-Limburg komt of van<br />

twaalf hoog in een flat in hartje<br />

Amsterdam; de meeste mensen<br />

kennen de oer-Friese sport<br />

fierljeppen wel. Maar kan zoiets<br />

alleen in een weiland of is een stad<br />

als Leeuwarden net zo geschikt<br />

voor een wedstrijd?”<br />

Zó begonnen de heren studenten<br />

hun verhaal in het blad. Zonder<br />

zelf enig verstand van zaken te<br />

hebben – met als voordeel dat ze<br />

volledig blanco en open-minded<br />

naar Leeuwarden afreisden<br />

– gingen ze op zoek naar een<br />

antwoord op die vraag. Een belletje<br />

naar en afspraak met Bos was snel<br />

geregeld en dus trok zodoende een<br />

bont gezelschap lieden vlak voor<br />

de kerstdagen door de Leeuwarder<br />

binnenstad om uit te zoeken hoe<br />

reëel het zou zijn om tot een soort<br />

regionale variant van Red Bull<br />

Fierste Ljepper te komen.<br />

Het bijzondere, maar ter ziele<br />

gegane evenement – Red Bull<br />

zoekt na enkele edities altijd weer<br />

iets nieuws om uit te proberen, om<br />

‘verzadiging’ te voorkomen – vond<br />

plaats in Utrecht, Amersfoort<br />

en Breda. Met opzet niet in een<br />

Friese stad, want daar is de sport<br />

immers al bekend. De vraag of<br />

het überhaupt in pakweg Sneek,<br />

Dokkum of in dit geval Leeuwarden<br />

had gekund, bleef onbeantwoord.<br />

Tot vandaag.<br />

“Bedenk vijf locaties, laat ze ons<br />

zien en vertel vanuit jouw expertise<br />

waarom het daar wel of niet zou<br />

kunnen.” Dat was de opdracht die<br />

de drie Brabanders meegaven aan<br />

Bos (“Ik zou mezelf geen expert<br />

noemen, maar experts zouden er<br />

wel dezelfde mening over hebben<br />

als ik”, quotten de studenten in<br />

hun artikel).<br />

De locaties<br />

HET VERHAAL IN DIJCK MAGAZINE GAAT OVER DIE VIJF KEUZES, DE<br />

VOORS EN TEGENS EN WORDT AFGESLOTEN MET EEN CIJFER.<br />

DRIE ASPECTEN SPELEN VOLGENS DE VERSLAGGEVER VAN HET FRIESCH<br />

DAGBLAD EEN ROL:<br />

1<br />

De gemeente zal moeten meewerken<br />

en misschien ook wel mee willen<br />

betalen, maar dan moet het ‘plaatje’ er als<br />

tegenprestatie waarschijnlijk wel mooi uitzien.<br />

Lees: een goede achtergrond als promotie van<br />

de stad, met mensen dichtbij of in het centrum<br />

zodat ook ondernemers ook profiteren.<br />

2<br />

De sporters zullen vooral op één ding letten:<br />

de veiligheid. Is het water diep genoeg? Is<br />

het breed genoeg? Is het verantwoord?<br />

3<br />

Publiek zal ruimte moeten hebben bij of<br />

langs de schans om zowel comfort te hebben<br />

als ook goed zicht op de wedstrijdperikelen.<br />

Met daarbij de aantekening van Bos dat<br />

Leeuwarden in 2018 ‘Culturele Hoofdstad van<br />

Europa’ is, startten de vier hun ontdekkingsreis<br />

door de stad. Vijf locaties, met de plussen en<br />

minnen van de kritische fierljepvolger van de<br />

krant.<br />

Locatie 2<br />

Locatie 3<br />

Smalle<br />

gracht<br />

TUSSEN KLEIN SCHAVERNEK EN GROOT SCHAVERNEK<br />

Grachten in<br />

stadscentrum<br />

AAN DE NIEUWESTAD<br />

CIJFER4<br />

7<br />

CIJFER<br />

MIN<br />

“In de breedte over de gracht springen,<br />

is lastig op deze locatie. De gracht is<br />

te smal, fierljeppers moeten er dan<br />

overheen. Dat zou kunnen, maar dan<br />

moet er wel ruimte zijn langs de gracht<br />

en dat is is niet het geval. Het kan niet<br />

zo zijn dat de sporters in een winkel<br />

landen... Bovendien staan er veel<br />

paaltjes en bomen in deze smalle straat.<br />

Ook in de lengte (met de gracht mee)<br />

springen is lastig. Te smal.”<br />

PLUS<br />

“Hele brede gracht, daardoor ook<br />

geschikt om in de lengte te gebruiken.<br />

Als fierljeppers dan scheef gaan, hebben<br />

ze nog marge aan de zijkanten om geen<br />

gevaar te lopen. Daarnaast kunnen ze<br />

gemakkelijk uit het water komen, niet<br />

onbelangrijk na een natsprong. Er ligt<br />

een aanlegsteiger, ideaal. Qua sfeer<br />

een geweldige locatie ook, want er<br />

zijn bruggetjes over de gracht voor het<br />

publiek en er kan ook veel volk aan de<br />

zijkanten staan. Zelfs vanaf de terrassen<br />

kan eventueel gekeken worden.”<br />

MiN<br />

“Niet geschikt om in de breedte<br />

overheen te springen, want niet brééd<br />

genoeg of juist te bred. Dus dat beperkt<br />

de keuze tot in de lengte springen.”


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 15<br />

Wilt u lekkere en verantwoorde kip?<br />

Werken in<br />

de sport?<br />

Vele opleidingsmogelijkheden<br />

bij CIOS Heerenveen Leeuwarden!<br />

Aanbod<br />

• diverse korte cursussen en trainingen,<br />

waaronder de cursus Fierljeptrainer<br />

• mbo-opleidingen Sport & Bewegen<br />

op niveau 2, 3 en 4<br />

Een traditionele kip op milieuvriendelijke manier opgegroeid.<br />

Met eigen, op natuurlijke basis samengesteld voer,<br />

voor een gezond en smaakvoller stukje kip.<br />

Volledig antibiotica en salmonella en ESBL vrij!!<br />

Geeft de ouderwetse verfijnde smaak van de kip van vroeger.<br />

De kip wordt vers ingevroren per stuk.<br />

Hele kip maar ook kipfilets, drumsticks, etc.<br />

Locatie 4<br />

Noorder<br />

stadsgracht<br />

GELEGEN IN STADSPARK PRINSENTUIN<br />

CIJFER<br />

5 5<br />

PLUS<br />

“Veel ruimte voor publiek. Dat kan<br />

lekker in het park in het gras of de<br />

verhoogde wal liggen. Daardoor zou je<br />

als het ware een natuurlijke tribune<br />

krijgen. Ook voor de fierljeppers is er<br />

veel ruimte. Misschien wel de veiligste<br />

locatie van allemaal. Het water is ook<br />

diep zat en dat is ook belangrijk.”<br />

MiN<br />

“De kosten. Ook hier moet niet alleen<br />

een drijvend podium komen zandbed<br />

komen, maar ook een drijvend zandbed.<br />

De gemeente zal ook niet blij zijn, want<br />

op deze locatie is het onderscheidende<br />

effect niet zichtbaar. Een ‘typisch<br />

Leeuwarden’-decor ontbreekt.”<br />

www.frieslandcollege.nl/sport-bewegen<br />

www.cioscontract.nl<br />

Directe verkoop: Kromhoek 37, Frieschepalen.<br />

Openingstijden: vrijdag van 14.00 tot 19.00 uur,<br />

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.<br />

Voor meer informatie:<br />

www.dekromhoeksterkip.com<br />

(pinnen is nog niet mogelijk)<br />

Locatie 5<br />

Grachten aan de rand<br />

van het centrum<br />

WILLEMSKADE CIJFER7 5<br />

PLUS<br />

“Juist wel dat Leeuwarden-decor.<br />

Enerzijds de hoge Achmea-toren,<br />

anderszijds juist de oude gevangenis<br />

Blokhuispoort. Mooi voor het plaatje.”<br />

MIN<br />

“Veel te onpraktisch. Boten die in de<br />

grachten liggen, kunnen waarschijnlijk<br />

niet allemaal zomaar even worden<br />

weggehaald. Die liggen in de weg.<br />

Een ambtenaar van de gemeente zal<br />

waarschijnlijk enthousiast worden van<br />

deze locatie, een fierljepper zal zeggen:<br />

levensgevaarlijk.”<br />

Conclusie<br />

Projektinrichting Haakma<br />

Optwizel 27-A<br />

9286 EA Twijzel<br />

Die geeft het blad niet, maar de cijfers die Bos<br />

gaf, wijzen op locatie 1. Een soort Red Bull Fierste<br />

Ljepper achtige wedstrijd in Leeuwarden zou<br />

daar kunnen, mits gemeente of provincie helpt en<br />

bond en ljeppers het verantwoord vinden. De plek<br />

bij de Harmonie, bij het nieuwe cultuurhart van<br />

Leeuwarden, met mogelijkheden voor publiek om<br />

ook de binnenstad te ontdekken, zou prima passen<br />

bij Culturele Hoofdstad. Dat is in 2018, dus dat<br />

biedt tijd voor organisatie en financiering. Wishfull<br />

thinking van de studenten en journalist Gerard<br />

Bos? Wie weet...<br />

06-53621260


BOUWHOUT<br />

TUINHOUT<br />

PVC<br />

ISOLATIE<br />

PVC Nodig?<br />

Regel het vanuit<br />

uw luie stoel bij:<br />

PVCafvoer.nl<br />

De PVC leverancier van Nederland<br />

Weer volop<br />

Tuinhout op<br />

voorraad!<br />

Hét adres voor elke klus<br />

Marconistraat 3 | Buitenpost (industrieterrein de Swadde) | 0511 - 541 440 | www.hominco.nl<br />

koppen<br />

snelservice<br />

kraan<br />

verhuur<br />

Voor vakmanschap<br />

en service...<br />

kraan<br />

werkzaamheden<br />

overige<br />

werkzaamheden<br />

Osingahuizen 13, 8621 XC Heeg<br />

06-40931530 | 06-31697067 | auke.attema@tele2.nl<br />

www.attemakraanservice.nl<br />

In de tweede week van augustus<br />

staat sport centraal in de<br />

gemeente Littenseradiel. De<br />

woensdag is al vanaf 1903 de<br />

dag van de Freule in Wommels,<br />

het jaarlijkse kaatsfestijn voor<br />

jongens tussen de 14 en 16 jaar<br />

oud. Het is na de PC in Franeker<br />

het belangrijkste kaatsevenement<br />

in de provincie. De zaterdag is<br />

vervolgens voor Winsum. Daar<br />

begon in 1957 het fierljeppen als<br />

wedstrijdsport en daar wordt nog<br />

steeds iedere tweede zaterdag<br />

van augustus gestreden om<br />

het Fries kampioenschap. De<br />

betrokkenheid van de gemeente<br />

is groot. Met haar hulp kwam<br />

in 1985 de vaste accommodatie<br />

Een wisselprijs<br />

voor de verste damessprong<br />

voor het fierljeppen tot stand<br />

en nog steeds ondersteunt de<br />

gemeente de vele vrijwilligers<br />

in Winsum zoveel mogelijk bij<br />

investeringen die nodig zijn om<br />

de ontwikkelingen in de sport te<br />

volgen.<br />

Bij het Fries kampioenschap<br />

fierljeppen kan in alle categorieën<br />

een eerste prijs worden<br />

gewonnen. De Provincie Fryslân<br />

stelt daarboven een wisselprijs<br />

beschikbaar voor de verste sprong<br />

van de dag, de Zilveren Pols. In<br />

theorie kan die ook door een<br />

vrouw worden gewonnen, maar in<br />

de praktijk zit er tussen de verste<br />

mannen- en vrouwensprongen<br />

een afstand van een meter of<br />

vier, vijf. Het is onwaarschijnlijk<br />

dat die afstand ooit overbrugd<br />

gaat worden. De ‘Sulveren<br />

Pols’ is er dus voor de<br />

mannen.<br />

Vorig jaar, tijdens het Fries<br />

kampioenschap op 8 augustus,<br />

werd dat gemis in het bijzonder<br />

gevoeld, omdat er naast de vier<br />

categorieën voor mannen voor<br />

het eerst twee categorieën voor<br />

vrouwen waren. Bij de dames<br />

zit het fierljeppen in de lift<br />

en hun prestaties gaven een<br />

extra cachet aan de middag.<br />

Geïnspireerd door de spannende<br />

strijd, die bij de dames werd<br />

gewonnen door Hiske Galama<br />

en bij de meisjes door Maureen<br />

Poiesz, kwamen wij op het idee<br />

om naast de ‘Sulveren Pols’ een<br />

wisselprijs beschikbaar te stellen<br />

voor de verste damessprong.<br />

In een ingezonden stuk in de<br />

Leeuwarder Courant pleitte<br />

oud-ljepper Evert Wilstra, in de<br />

jaren ‘70 driemaal winnaar van<br />

de ‘Sulveren Pols’, voor hetzelfde.<br />

Het plan viel in goede aarde bij<br />

zowel het Frysk Ljeppers Boun<br />

<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 17<br />

als het bestuur van de Stichting<br />

Fierljepakkommodaasje Winsum,<br />

dat het Fries kampioenschap<br />

organiseert.<br />

Wij vroegen een kunstenares uit<br />

onze gemeente, glaskunstenares<br />

Monique Verbruggen uit Kûbaard,<br />

om een ontwerp te maken. Na<br />

een week bedenktijd zei ze ‘ja’.<br />

Monique verdiepte zich in de<br />

techniek van het ljeppen en koos<br />

ervoor in haar ontwerp meerdere<br />

sprongen te laten zien. ‘Immers,<br />

om tot de winnende sprong te<br />

komen, moeten er honderden<br />

oefensprongen gemaakt worden.<br />

Net als bij andere sporten en<br />

in het hele leven is het niet het<br />

talent alleen dat telt, maar het<br />

doorzettingsvermogen. Het vallen,<br />

opstaan en weer doorgaan…’,<br />

aldus de kunstenares.<br />

www.nollenbouw.nl<br />

Bouwen met gevoel<br />

Haadstrjitte 14<br />

9269 SZ Feanwalden<br />

tel: 0511-472161<br />

Voorstraat 1<br />

9151 HD Holwerd<br />

tel: 0519-561291<br />

technisch installatiebedrijf<br />

Oudbuurt 19<br />

9145 SE Ternaard<br />

tel: 0519-571489<br />

www.branderinstallaties.nl<br />

De ‘fierljepsters’ zijn<br />

gezandstraald in geslepen glas van<br />

10 mm dik, dat wordt aangelicht<br />

door led verlichting. Het glas<br />

staat in een roestvrijstalen<br />

standaard. Hoewel van glas, kan<br />

de prijs wel tegen een stootje.<br />

Hij kan worden vervoerd in<br />

een speciaal gemaakt kistje<br />

van gerecycled hout. Monique<br />

Verbruggen heeft er bovendien<br />

rekening mee gehouden, dat de<br />

prijs past in ieder interieur. De<br />

prijs is op 4 januari gepresenteerd<br />

tijdens de nieuwjaarsreceptie<br />

van de gemeente, alvast als<br />

een cadeautje voor de nieuwe<br />

gemeente Waadhoeke. Winsum is<br />

namelijk één van de vier dorpen<br />

in Littenseradiel, die op 1 januari<br />

2018 deel gaan uitmaken van<br />

Waadhoeke.<br />

© HINNE BOKMA: OP 'E SKILLE<br />

Johanneke Liemburg,<br />

burgemeester van Littenseradiel


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 19<br />

Handelsonderneming Schaafsma Bouwmaterialen<br />

Koaileane 12 | 9113 AM Wâlterswâld<br />

Tel: 0511 42 29 42 | www.handelsondernemingschaafsma.nl<br />

Al vele jaren worden hout en plaatmaterialen, uit alle delen van de wereld,<br />

verwerkt bij Handelsonderneming Schaafsma. Met meer dan 30 verschillende<br />

houtsoorten op voorraad biedt H.O. Schaafsma de klant vele mogelijkheden.<br />

augustus<br />

27<strong>2016</strong><br />

Aanloop naar<br />

vijfde NK<br />

fierljeppen<br />

Grijpskerk<br />

ONDERHOUD<br />

RENOVATIE<br />

DE FINNE 6, 8651 CW IJLST<br />

TEL: (0515) 532023<br />

INFO@HUISMANBOUWIJLST.NL<br />

HUISMANBOUWIJLST.NL<br />

NIEUWBOUW<br />

Kuperus Autoschade<br />

Tuinen 47<br />

8801 VX Franeker<br />

Autoschade herstel<br />

Ruitvervanging<br />

Reklamewerken<br />

Uitlijnen<br />

www.kuperusautoschade.nl<br />

E: info@kuperusautoschade.nl<br />

T: 0517 - 390376<br />

SFP<br />

Bestratingen<br />

tuinonderhoud<br />

sierbestratingen<br />

hekwerk/schuttingen<br />

minikraan/shovel verhuur<br />

Bosma Verreiker Verhuur<br />

0512-332770 / 06-15276018<br />

sfpbestratingenklusbedrijf@hotmail.nl<br />

Klaas Bosma<br />

Noorderend 9b, 9265 LM SUWALD<br />

Telefoon: 06 52 00 67 43<br />

bosmaverreikerverhuur@upcmail.nl<br />

www.facebook.com/Bosmaverreikerverhuur<br />

bosmaverreikerverhuur.nl<br />

Verjaardag, jubileum, bedrijfsactiviteit, sportief evenement,<br />

kinderfeestje, vrijgezellenfeest of huwelijksaanzoek?<br />

Of juist iemand anders verrassen, met de gehuurde hottub<br />

als origineel cadeau, tijdens zijn/haar feest?<br />

Huur bij ons een veilige hout gestookte hottub!<br />

Tritsum 5 | 8804 RM | Tzum | +31 (0)6 51 60 22 20<br />

info@hottubfeest.nl | www.hottubfeest.nl<br />

WWW.STEELDECO.NL<br />

Sier hekwerken<br />

Trappen<br />

Tuintafels<br />

Plantenbakken<br />

Windschermen<br />

Schuttingen<br />

GRIJPSKERK HEEFT, ZO LEZEN WE IN DIT OVERZICHT, ERVARING MET SLECHT WEER OP EEN NK. HOPELIJK<br />

WORDT 27 AUGUSTUS <strong>2016</strong> EEN WINDSTILLE ZONOVERGOTEN DAG MET VEEL PERSOONLIJKE RECORDS.<br />

ELLO T.STERENBORG<br />

Voor een bijzonder feest kies je voor HottubFeest!


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 21<br />

Plantinga v.o.f.<br />

Loonbedrijf en kraanverhuur<br />

Kraanverhuur mobiel, rups en midi kraan<br />

Rondebalen persen<br />

Kuilen met opraapwagen en shovel + kuilverdeler<br />

Mesttank 11 m³ met zuigarm<br />

Slootschonen met maaikorf en klepelen<br />

Graslandverbetering<br />

Levering van zand en tuingrond<br />

Rioleringswerk<br />

Doorzaaien<br />

Verkoop van zaden en pvc materialen<br />

Kolonelsdiep 8a, 9873 TJ Gerkesklooster<br />

Tel. 0512-351474, bgg. 06-53634228<br />

Fax. 0512-352921<br />

E-mail: loonbedrijfplantinga@planet.nl<br />

Mestverwerken.nu is een jong bedrijf<br />

dat begin 2014 is opgericht door Ids<br />

Schaap.<br />

Als melkveehouder en biogasproducent<br />

weet hij wat er speelt in de<br />

markt. Het doel is de mogelijkheden<br />

van de verwerkingsplicht optimaal te<br />

benutten en zo goed mogelijk<br />

toegankelijk te maken.<br />

Hiervoor is onder andere een volledig<br />

geautomatiseerde website ontwikkeld<br />

waarmee online verwerkingsovereenkomsten<br />

kunnen worden afgesloten.<br />

WWW.MESTVERWERKEN.NU<br />

De meest innovatieve<br />

machines voor de<br />

aardappelteelt<br />

miedema.com<br />

trotse sponsor van<br />

NK <strong>Fierljeppen</strong> <strong>2016</strong><br />

Grijpskerk<br />

Abiant is een van de grootste uitzendorganisaties<br />

van het Noorden. Dagelijks zijn ruim 2000<br />

uitzendmedewerkers namens ons aan de slag.<br />

Ook op zoek naar werk of personeel?<br />

1983 1988 1996 2002<br />

Voor het eerst in de geschiedenis<br />

van het NK fierljeppen werd<br />

op zaterdag 3 september 1983<br />

deze wedstrijd niet gehouden<br />

in Friesland of in Zuid-<br />

Holland, maar in de provincie<br />

Groningen. Vanwege barre<br />

weersomstandigheden, waarbij<br />

de regen met bakken uit de hemel<br />

viel, werd de eerste NK-wedstrijd<br />

in Grijpskerk halverwege<br />

gestaakt.<br />

Daarvoor had de brandweer<br />

vanwege de stormachtige wind het<br />

zand in de naastliggende manege<br />

al nat gespoten om een zandstorm<br />

te voorkomen. Op 10 september<br />

werd de strijd hervat. In een<br />

ongemeen spannende wedstrijd<br />

werd Cathrinus Hoekstra uit<br />

Oudkerk Nederlands kampioen<br />

met een afstand van 18,14 meter.<br />

Hij verbeterde met deze sprong<br />

zijn persoonlijke record met maar<br />

liefst 59 centimeter.<br />

De wedstrijd bij de dames had<br />

een sensationeel verloop. Wil v.d.<br />

Berg uit Nieuwpoort haalde in<br />

haar laatste finalesprong 13,36<br />

meter en werd voor de vijfde keer<br />

Nederlands kampioen.<br />

Etty Spriensma werd met een<br />

afstand van 12,99 meter tweede.<br />

Het was een NK met uitstekende<br />

prestaties.<br />

Op 27 augustus 1988 werd voor de<br />

tweede keer het NK in Grijpskerk<br />

georganiseerd. Het was onzeker<br />

of de wedstrijd kon doorgaan,<br />

want ‘s morgens heerste er een<br />

aanhoudende druilerige regen in<br />

het gehele land.<br />

De wedstrijd ging door, maar<br />

de meeste deelnemers aan<br />

de wedstrijd bleven onder<br />

hun normale prestatieniveau<br />

door de minder gunstige<br />

weersomstandigheden. Aart de<br />

With won met 17,50 meter de<br />

Nederlandse titel. Hij behaalde<br />

zijn achtste titel bij de senioren,<br />

maar deze keer met een<br />

teleurstellende afstand. Rimmer<br />

Abma werd tweede met 17,17<br />

meter. Etty Spriensma werd<br />

Nederlands kampioen bij de<br />

dames met 13,51 meter. Er waren<br />

ruim 1500 toeschouwers.<br />

De kranten schreven over een<br />

boeiende sportmiddag op de<br />

fraaie schansen van Grijpskerk.<br />

De Japanse en de Nederlandse<br />

TV maakten opnamen. Studio<br />

Sport bracht ‘s avonds een leuke<br />

samenvatting. Na de wedstrijd<br />

was er een barbecueparty bij<br />

zalencentrum “De Burcht”.<br />

In 1996 werd in het Grijpskerker<br />

recreatiepark De Enk het 25e NK<br />

fierljeppen georganiseerd. Over dit<br />

NK schreef het Friesch Dagblad:<br />

“Nimmer werd er gemiddeld zo<br />

ver gesprongen op een NK.” De<br />

weersomstandigheden waren<br />

goed.<br />

Het Grijpskerker schansrecord<br />

van 18,14 meter uit 1983, nog<br />

altijd de verste afstand in 1996,<br />

werd deze dag verpulverd door<br />

Bjinse Wolters, die Ned. kampioen<br />

werd met 18,41 meter.<br />

Het was zijn derde kampioenstitel.<br />

Bij het NK 1996 werd vier<br />

keer verder gesprongen dan 18<br />

meter en er waren zeventien<br />

17-meter sprongen. De pers<br />

schreef over een uitzonderlijke<br />

prestatie en een wedstrijd op<br />

zeer hoog niveau. Jantina v.d.<br />

Wal werd bij de dames met 14,36<br />

meter Nederlands kampioen.<br />

TV Noord, TV Fryslân en NOS<br />

Studio Sport waren aanwezig,<br />

evenals verslaggevers van<br />

meerdere dagbladen en regionale<br />

kranten. ‘s Avonds bracht Studio<br />

Sport, voorafgaand aan de<br />

voetbalwedstrijden, een uitvoerig<br />

en afwisselend beeldverslag, 7<br />

min. lang! ‘s Morgens werd een<br />

druk bezochte receptie gehouden.<br />

Op 24 augustus 2002 werd<br />

voor de vierde keer het NK<br />

fierljeppen in Grijpskerk<br />

georganiseerd. Voor het eerst<br />

kon gebruik worden gemaakt van<br />

het nieuwe Recreatiecentrum<br />

“De Enk” en hoefde niet meer<br />

uitgeweken te worden naar de<br />

sporthal aan de Sportlaan voor<br />

kleedgelegenheid en douches.<br />

Na een indrukwekkende<br />

openingsplechtigheid werden<br />

zeventien sprongen afgewerkt.<br />

Toen kwamen de regenbuien.<br />

Het werd wachten. Niemand<br />

ging naar huis. Op aandrang<br />

van de aanwezige pers (o.a.<br />

TV Fryslân, SBS6, TV Noord,<br />

NRC Handelsblad) ging<br />

ondergetekende bellen met Piet<br />

Paulusma. Camera’s draaiden,<br />

fototoestellen klikten. Piets<br />

voorspelling luidde: meer regen.<br />

De wedstrijd werd afgelast en een<br />

week later opnieuw gehouden.<br />

Die wedstrijd verliep prima.<br />

Rients van der Wal haalde in<br />

zijn laatste sprong 18,40 meter<br />

en werd de nationale kampioen.<br />

Ben Helmholt en Remco v.d. Berg<br />

werden tweede met beiden een<br />

afstand van 17,79 meter.<br />

Bij de dames werd Jantina v.d.<br />

Wal Nederlands kampioen met<br />

14,22 meter, gevolgd door Antke<br />

van der Wal met 13,72 meter<br />

(Antke haalde twee weken eerder<br />

haar achtste FK-titel!). Bart<br />

Helmholt werd op 31 augustus<br />

2002 juniorenkampioen met 17,70<br />

meter.<br />

Mestverwerken.nu<br />

Postbus 28<br />

8520 AA Sint Nicolaasga<br />

Email: info@mestverwerken.nu<br />

Tel: 085-4016809<br />

Vestiging Leek<br />

Kapteynlaan 1a<br />

t 0594 51 99 44<br />

Vestiging Surhuisterveen<br />

De Dellen 15<br />

t 0512 22 04 40<br />

Abiant. Dat komt goed. www.abiant.nl<br />

Vestiging Veenwouden<br />

Haadstrjitte 32a<br />

t 0511 72 60 00


22<br />

<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

23<br />

Fan op<br />

afstand<br />

Voetbaltrainer Henk de Jong bewondert fierljeppers<br />

“Zo’n provincie<br />

als die van ons<br />

en dan eigen<br />

sporten.<br />

Mooi toch?”<br />

BEWONDERING VOOR FIERLJEPPERS HEEFT HIJ<br />

ZEKER. MAAR ZE OOK LETTERLIJK IN HET ÉCHT<br />

BEWONDEREN? DAT KWAM ER NOG NOOIT VAN<br />

DOOR ALLE DRUKKE WERKZAAMHEDEN ALS<br />

VOETBALTRAINER. NU HENK DE JONG (ONDER<br />

MEER EX-CAMBUUR, EX-HEERENVEEN) ECHTER<br />

MEER VRIJE TIJD HEEFT, ZAL DE BEKENDE FRIESE<br />

COACH NAAR EIGEN ZEGGEN DIT SEIZOEN LANGS<br />

DE SCHANSEN TE VINDEN ZIJN ALS TOESCHOUWER.<br />

,,IK VOLG HET NAMELIJK WEL ALTIJD. VROEGER AL,<br />

EVERT WILSTRA IS EEN BEKENDE VAN ME. MACHTIG<br />

MOOIE SPORT.”<br />

Wie dacht dat Henk de Jong na<br />

zijn vertrek als trainer van SC<br />

Cambuur een rustig voorjaar<br />

kende, heeft het mis. Op deze<br />

zonnige woensdag ergens in april,<br />

heeft de 51-jarige Drachtster<br />

het maar druk. In de avonduren<br />

‘moet’ hij in actie voor de media,<br />

als analist bij het eredivisieduel<br />

tussen Heracles Almelo en<br />

Feyenoord. De avond ervoor<br />

was het ook al bal in het oosten<br />

van Nederland: een optreden<br />

in Neede, met zijn goede vriend<br />

Gertjan Verbeek (trainer van het<br />

Duitse VfL Bochum).<br />

,,Ik verveel me dus niet; dat past<br />

ook niet bij mij. Dit zijn leuke<br />

dingen.” Duidelijke taal van de<br />

man die als trainer van Cambuur<br />

in drie jaar tijd een nationale<br />

knuffelbeer in voetballand werd.<br />

Relaxed, open voor iedereen, wars<br />

van cliché’s en een rasoptimist.<br />

Maar naast dat alles heeft De Jong<br />

nog een karaktertrek: sportgek.<br />

Niet alleen voetbal, maar ook<br />

vele andere sporten hebben zijn<br />

interesse. Zoals de traditionele<br />

Friese sporten. ,,Fierjeppen,<br />

skûtsjesilen, kaatsen. Het zijn<br />

mooie sporten, we mogen er als<br />

Friezen trots op zijn.”<br />

Uitnodiging<br />

Maar hoe kan het dan dat De<br />

Jong nog niet is gesignaleerd<br />

langs de spreekwoordelijke lijn<br />

bij een fierljepwedstrijd? ,,Puur<br />

werk, puur werk”, klinkt het<br />

bijna verontschuldigend. ,,Het<br />

kwam in combinatie met het<br />

voetbal bijna nooit goed uit. De<br />

laatste competitiewedstrijden,<br />

vakantie en dan was er alweer<br />

de voorbereiding op het nieuwe<br />

seizoen met allemaal oefenduels.<br />

Voor je het weet, zijn het voorjaar<br />

en de zomer dan alweer voorbij.”<br />

Onwil is het niet. ,,Welnee, het<br />

lijkt me juist hartstikke mooi.”<br />

De Jong vertelt over vorig jaar.<br />

,,Toen was ik uitgenodigd door<br />

de directeur van ROC De Friese<br />

Poort om eens mee te gaan naar<br />

een wedstrijd. Dat kon toen ook<br />

weer niet doorgaan in verband<br />

met de voetballerij. Maar het was<br />

wel mooi dat de hoofdsponsor van<br />

de fierljepbond dat vroeg.”<br />

Fysiek en techniek<br />

Wat velen niet weten: De Jongs<br />

echtgenote Diane is secretaresse<br />

bij ROC De Friese Poort. Dat<br />

schept nog een extra band tussen<br />

hem en de sport. Die is er sowieso,<br />

want De Jong vindt het om<br />

meerdere redenen mooi. ,,Ik volg<br />

het namelijk wel altijd. Vroeger<br />

al en nu nog. Evert Wilstra (oudfierljepper,<br />

red.) is bijvoorbeeld<br />

een bekende van mij.”<br />

Maar de op het CIOS opgeleide De<br />

Jong bewondert ook het sportieve<br />

aspect binnen het fierljeppen, in<br />

de breedste zin van het woord.<br />

,,Als je het fierljeppen ziet, hoe<br />

het gaat en wat de springers<br />

ervoor doen... Dan is dat heus<br />

niet alleen folklore. Het is<br />

intensief, er komt zowel fysiek als<br />

technisch een hoop bij kijken. Dat<br />

zie je. Dat is knap. Echte sport,<br />

met verschillende facetten.”<br />

En dan is er nog de regionale<br />

verbondenheid. De Jong: ,,Ik ben<br />

natuurlijk een Fries. Dan vind je<br />

deze sporten toch mooi? Ik wel,<br />

tenminste. Bij ons in Drachten en<br />

omgeving is kaatsen bijvoorbeeld<br />

geen grote sport, maar ook dat<br />

volg ik. Zo’n provincie als die van<br />

ons en dan eigen sporten. Mooi<br />

toch?”<br />

Zelf springen<br />

Bijna had hij ooit zelf een sprong<br />

gemaakt. Maar het was beter van<br />

niet. ,,Ik durfde wel, hoor”, grijnst<br />

de oefenmeester uit Drachten,<br />

,,maar het was niet goed voor<br />

mijn knie (De Jong moest al vroeg<br />

zijn actieve loopbaan staken door<br />

een zware blessure, red). Dus<br />

toen heb ik dat maar niet gedaan.<br />

Het was tijdens een clinic van<br />

sc Heerenveen, wel een jaar of<br />

vijftien geleden. Foppe de Haan<br />

was toen al trainer van de club. In<br />

IJlst was dat volgens mij.”<br />

Met Cambuur overwoog hij<br />

om in de voorbereiding op een<br />

nieuw seizoen ook eens te gaan<br />

fierljeppen, zoals Heerenveen dat<br />

niet alleen lang geleden maar<br />

ook recentelijk eens deed. ,,Het<br />

kwam er nog niet van, maar als<br />

ik weer trainer ben bij een club<br />

is dat wel leuk om te gaan doen.<br />

Gevaarlijk? Och, met de spelers<br />

van Heerenveen ging het toen<br />

ook goed. Dus dat valt wel mee.”<br />

Lachend: ,,Die voetballers kunnen<br />

aardig wat hebben, hoor.”<br />

De Jong, een jaar geleden via<br />

een operatie zelf voorzien van<br />

een nieuwe knie, zal hoe dan ook<br />

toe gaan kijken als het ooit nog<br />

eens met een nieuwe club tot een<br />

fierljepclinic komt. En toekijken,<br />

dat wil hij deze zomer ook gaan<br />

doen. Van fan op afstand naar<br />

toeschouwer op de bult? ,,Het kan<br />

nu. Ook als ze me nog een keer<br />

opnieuw zouden uitnodigen; ik<br />

ben erbij. Graag zelfs.”


24 <strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

25<br />

FOTO: NIELS DE VRIES<br />

Wedstrijdschema<br />

competitie <strong>2016</strong><br />

1e en 2e klasse<br />

Opmerking<br />

1 za. 14 mei Buitenpost 14:30 2 e kl<br />

1 za. 14 mei Buitenpost 19:00 1 e kl<br />

2 za. 21 mei Burgum 14:30 2 e kl<br />

2 za. 21 mei<br />

Burgum<br />

(Eelke Scherjon Memorial)<br />

19:00 1 e kl<br />

3 za. 28 mei It Heidenskip 14:30 2 e kl<br />

3 za. 28 mei It Heidenskip 19:00 1 e kl<br />

4 vr. 3 juni Buitenpost 19:00 1 e kl<br />

4 za. 4 juni Grijpskerk 14:30 2 e kl<br />

5 za. 11 juni Winsum 14:30 2 e kl<br />

5 za. 11 juni Winsum 19:00 1 e kl<br />

6 vr. 17 juni Grijpskerk 19:00 2 e kl<br />

6 za. 18 juni Grijpskerk 19:00 1 e kl<br />

Promotie / degradatie<br />

7 di. 21 juni Burgum 19:00 2 e kl<br />

7 wo. 22 juni Burgum 19:00 1 e kl<br />

8 za. 25 juni IJlst 14:30 2 e kl<br />

8 za. 25 juni IJlst 19:00 1 e kl<br />

9 di. 28 juni It Heidenskip 19:00 2 e kl<br />

9 wo. 29 juni It Heidenskip 19:00 1 e kl<br />

** za. 2 juli Polsbroekerdam 14:00 Tweekamp<br />

10 za. 9 juli Buitenpost 14:30 2 e kl<br />

10 za. 9 juli Buitenpost 19:00 1 e kl<br />

11 di. 12 juli Grijpskerk 19:00 2 e kl<br />

11 wo. 13 juli Grijpskerk 19:00 1 e kl<br />

12 za. 16 juli Burgum (Keningsljeppen) 14:30 2 e kl<br />

12 za. 16 juli Burgum (Keningsljeppen) 19:00 1 e kl<br />

13 di. 19 juli Winsum 19:00 2 e kl<br />

13 wo. 20 juli Winsum 19:00 1 e kl<br />

14 za. 23 juli IJlst 14:30 2 e kl<br />

14 za. 23 juli IJlst 19:00 1 e kl<br />

15 do. 28 juli Buitenpost 19:00 2 e kl<br />

15 vr. 29 juli Buitenpost 19:00 1 e kl<br />

** za. 30 juli It Heidenskip 09:30 NFM<br />

16 wo. 3 aug. Burgum 19:00 2 e kl<br />

16 za. 6 aug. Burgum 19:00 1 e kl<br />

17 di. 9 aug. Winsum 19:00 2 e kl<br />

17 wo. 10 aug. IJlst 19:00 1 e kl<br />

18 do.11 aug. IJlst 19:00 2 e kl<br />

18 za. 13 aug. Winsum (FK) 13:30 1 e kl<br />

19 di. 16 aug. It Heidenskip 18:30 2 e kl<br />

19 wo. 17 aug. It Heidenskip 18:30 1 e kl<br />

20 vr. 19 aug. Grijpskerk 18:30 2 e kl<br />

20 za. 20 aug. 1 Grijpskerk<br />

(Ello Sterenborg Bokaal)<br />

14:30 1 e kl<br />

** wo. 24 aug. IJlst 18:30 Fryslân Cup<br />

Promotie / degradatie<br />

** za. 27 aug. Grijpskerk 14:00 NK<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Bij de jeugdwedstrijden<br />

vindt maandelijks geen<br />

promotie/degradatie plaats<br />

tegelijkertijd met 1e en<br />

2e klasse, zodra C-schans<br />

ljeppers limiet 2e klasse<br />

behalen en trainer geeft fiat<br />

dan mogen ze deelnemen in<br />

2e klasse.<br />

Alleen jeugdljeppers C-schans<br />

mogen ook deelnemen aan<br />

wedstrijden in andere regio.<br />

De aanvangstijd van de<br />

avondwedstrijden na FK in<br />

Winsum is: 18:30 uur<br />

• Gouden Rige wedstrijden,<br />

gesponsord door De Walrus<br />

Sneek.<br />

Promotie / degradatie<br />

3e klasse<br />

Nationale (na)Competitie<br />

(wijzigingen onder voorbehoud)<br />

1 za. 4 juni It Heidenskip 10:00 3 e kl<br />

11 za. 23 juli Winsum 10:00 3 e kl<br />

1 wo. 31 aug. It Heidenskip 18:30<br />

Nederlandse records<br />

2 za. 11 juni Winsum 10:00 3 e kl<br />

** za. 30 juli It Heidenskip 09:30 NFM<br />

2 za. 3 sep. Linschoten 18:00<br />

Senioren 21.55 m Bart Helmholt 2014<br />

3 do. 16 juni Buitenpost 18:30 3 e kl<br />

** za. 6 aug. IJlst 10:00 FK Jeugd<br />

3 wo. 7 sep. Vlist 18:30<br />

Junioren 20.70 m Erwin Timmerarends 2015<br />

4 vr. 24 juni Burgum 19:00 3 e kl kw1 NO FK<br />

12 vr. 12 aug. Grijpskerk 19:00 3 e kl kw3 NO NK<br />

4 za. 10 sep. Burgum 14:30<br />

Dames 17.14 m Dymphie van Rooijen 2015<br />

5 vr. 24 juni IJlst 19:00 3 e kl kw1 ZW FK<br />

13 vr. 12 aug. IJlst 19:00 3 e kl kw3 ZW NK<br />

Jongens 19.24 m Age Hulder 2010<br />

6 do. 30 juni It Heidenskip 18:30 3 e kl<br />

14 za. 20 aug. Winsum 10:00 3 e kl<br />

7 vr. 8 juli Grijpskerk 19:00 3 e kl kw2 NO FK<br />

15 vr. 26 aug. Winsum 18:30 3 e kl kw4 ZW NK<br />

Friese records<br />

8 vr. 8 juli IJlst 19:00 3 e kl kw2 ZW FK<br />

16 vr. 26 aug. Burgum 18:30 3 e kl kw4 NO NK<br />

Senioren 21.55 m Bart Helmholt 2014<br />

9 za. 9 juli Buitenpost 10:00 3 e kl<br />

** za. 3 sep. Linschoten 13:00 NK Jeugd<br />

Junioren 20.41 m Age Hulder 2014<br />

10 za. 16 juli It Heidenskip 10:00 3 e kl<br />

Dames 17.02 m Marrit van der Wal 2015<br />

Jongens 19.24 m Age Hulder 2010


26<br />

<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 27<br />

met elkaar, voor elkaar<br />

Pieter Hielema, Voorzitter Nederlandse Fierljepbond<br />

TOEN DE NEDERLANDSE FIERLJEPBOND EEN<br />

OPVOLGER ZOCHT VOOR DE VERTREKKENDE<br />

VOORZITTER PIETER BULT, WERD DIE AL SNEL<br />

GEVONDEN IN PIETER HIELEMA. DE 44-JARIGE OUD-<br />

SPRINGER UIT KOCKENGEN ZWAAIT VOORTAAN DE<br />

SCEPTER BIJ HET OVERKOEPELENDE ORGAAN IN DE<br />

SPORT, MAAR DENKT NIET IN HOKJES OF IN ‘WIJ’ EN<br />

‘ZIJ’. IN GESPREK MET EEN BRUGGENBOUWER.<br />

Het Frysk Ljeppersboun en<br />

de Polstokbond Holland. Wie<br />

kent ze niet? De Nederlandse<br />

Fierljepbond daarentegen is in<br />

den lande veel minder bekend.<br />

Maar níet minder belangrijk,<br />

want per slot van rekening is de<br />

NFB het overkoepelende orgaan.<br />

Het is de paraplu in fierljepland,<br />

met Hielema de komende jaren<br />

als de man die die vasthoudt. Niet<br />

krampachtig, maar met een open<br />

mind. En met een glimlach. ,,We<br />

moeten het met z’n allen namelijk<br />

leuk hebben in deze sport.”<br />

De toon is gezet. Plezier. Dát<br />

is het woord dat Hielema te<br />

pas en te onpas gebruikt als<br />

hij over zijn plannen praat.<br />

Hoewel, zijn plannen? Liever<br />

spreekt de nieuwbakken preses<br />

over ‘onze plannen’. Als in: het<br />

gehele fierljepwereldje. Hij is<br />

van het verbinden, van samen,<br />

van uniformiteit, van eenheid.<br />

Het is dat hij geen eigen<br />

voorzitterskantoor heeft, maar<br />

anders had er vast een tegeltje<br />

aan de muur gehangen. De tekst:<br />

‘Voor elkaar, met elkaar’.<br />

Hielema noemt het een eervolle<br />

taak, het voorzitterschap van de<br />

NFB. ,,Ik heb hart voor sport.<br />

Altijd al gehad ook. Als jonge<br />

springer bij het FLB, later ook<br />

bij alles wat ik voor de PBH heb<br />

gedaan. En het mooie van deze<br />

nieuwe rol is dat ik de belangen<br />

van de sport nationaal mag<br />

behartigen. Dat zal en kan ik niet<br />

alleen doen; je moet weten waar<br />

je goed in bent en waarin niet.<br />

Het is wel mijn bedoeling om op<br />

de achtergrond te blijven, want<br />

ik wil vooral faciliteren. Dingen<br />

mogelijk maken.”<br />

‘Roeptoeter’<br />

De man uit Kockengen is niet een<br />

‘roeptoeter’ die overal waar maar<br />

een camera of een microfoon is,<br />

zijn visie zal verkondigen. Geen<br />

woorden, maar daden; dat is<br />

eerder het devies. En gebruik<br />

maken van de kennis en expertise<br />

van mensen om hem heen in de<br />

sport. Toch heeft hij heus ook zijn<br />

eigen wensen en plannen met<br />

betrekking tot de nabije toekomst<br />

en de rol die de NFB daarin kan<br />

spelen.<br />

,,De komende anderhalf jaar is<br />

het vooral de bedoeling om nog<br />

meer uniformiteit te kweken dan<br />

er al is binnen de sport”, vertelt<br />

hij, verwijzend naar organisatie<br />

en administratie. ,,Het betekent<br />

bijvoorbeeld dat we één<br />

wedstrijdreglement willen, niet<br />

meer twee bonden met elk hun<br />

eigen regels. We zijn daar met z’n<br />

allen al heel erg ver in, ook omdat<br />

mensen binnen zowel FLB als<br />

PBH er goed mee aan de slag zijn<br />

gegaan. Beide bonden zijn op hun<br />

eigen manier goed bezig en samen<br />

ook.”<br />

Bonden, die eigenlijk ‘districten’<br />

moeten worden genoemd volgens<br />

de letter van de wet. Maar een<br />

bond (de NFB) waarin PBH en<br />

FLB opgaan als zodanig, ziet<br />

Hielema zo één-twee-drie de<br />

komende jaren (nog) niet voor zich.<br />

,,Laten we eerst zorgen voor een<br />

gezamenlijke ledenadminstratie,<br />

naast het reglement. En ook<br />

voor één zogeheten fierljepportal<br />

online. Het zijn zaken die we<br />

allemaal graag willen en waar<br />

nu al hard aan gewerkt wordt.<br />

Als we dat de komende anderhalf<br />

jaar voor elkaar krijgen, is dat al<br />

heel mooi.”<br />

Sfeer<br />

Een al eens gehouden symposium<br />

over de sport noemt Hielema<br />

een voorbeeld van wat hij in<br />

zijn periode als NFB-voorzitter<br />

graag zou doorontwikkelen.<br />

,,Het was een mooie dag, het was<br />

leuk. Alleen was er naar mijn<br />

mening nog niet genoeg animo,<br />

zeker vanuit de Friese kant<br />

niet. Dat kan natuurlijk komen<br />

door te weinig ruchtbaarheid<br />

vanuit de NFB, door de datum,<br />

door communicatie. Er zijn dus<br />

verbeterpunten, maar dat is<br />

niet erg. Integendeel, we leren<br />

er wat van en laten de leden via<br />

een enquête hun mening geven.<br />

Maar dat een symposium nuttig<br />

kan zijn, kennisoverdracht<br />

bevordert en interessant is,<br />

lijkt me duidelijk. We hebben er<br />

allemaal wat aan en het kan goed<br />

zijn voor onze sport. Dat laatste<br />

staat altijd voorop.”<br />

Dat en niet alléén dat. Want<br />

Hielema wil dat er ook een goede<br />

sfeer heerst; zowel op als naast<br />

de schansen. ,,Mijn periode van<br />

drie jaar als voorzitter zou aan<br />

het einde van de rit geslaagd zijn<br />

als de mensen concluderen dat<br />

we het in deze sport goed hebben<br />

met elkaar”, stelt hij. ,,Dat<br />

betekent dan namelijk ook dat<br />

we goede dingen hebben gedaan<br />

in die jaren. Niet ik, maar wij.<br />

Inderdaad.”<br />

“Er zijn<br />

verbeterpunten”<br />

Dromen<br />

Naast plannen heeft Hielema<br />

uiteraard ook zo zijn dromen. Die<br />

had hij ook in zijn tijd bij de<br />

Polstokbond Holland al toen<br />

hij bevlogen was op het<br />

gebied van statistieken,<br />

communicatie en PR.<br />

Niet voor niks was het<br />

Hielema die ooit naar<br />

tv-zender Eurosport<br />

stapte met de<br />

vraag of het op de<br />

buis brengen van<br />

fierljepwedstrijden<br />

misschien iets zou<br />

zijn voor het kanaal.


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 29<br />

Eerlijk vlees uit de Friese natuur!<br />

Bantswei 3 - 9133 DW Anjum<br />

Tel. 0519 321 273<br />

www.frisianangus.nl<br />

Ook voor tekenwerk en<br />

bouwaanvragen<br />

Vrijblijvende prijsopgave voor<br />

al uw bouwwerken<br />

Wengeweer 59 | 9883 PV Oldehove<br />

Tel: 06 512 86 507 | (0594) 59 16 96<br />

www.timmerbedrijfhvos.nl<br />

De hoop daarop bleek ijdel. ,,Het<br />

was geen ‘Europese’ sport, dus dat<br />

werd ‘m niet.” Toch ziet Hielema<br />

kansen voor meer zichtbaarheid<br />

van de sport, bijvoorbeeld op<br />

tv. Gevraagd naar het nieuwe<br />

Ziggo Sport en de mogelijkheden<br />

daar, stelt Hielema dat zoiets<br />

nu nog niet speelt. Maar de<br />

NFB-voorzitter onderschrijft<br />

dat er wellicht kansen voor het<br />

fierljeppen liggen om met een<br />

dergelijke, nieuwe landelijke<br />

sportzender iets te doen. Dat<br />

Ziggo Sport afgelopen seizoen<br />

de eerste was die bijvoorbeeld<br />

rechtstreekse wedstrijden uit de<br />

nationale Korfbal League op tv<br />

bracht, is ook hem niet ontgaan.<br />

Wie weet, misschien komt er naast<br />

de nu al grote regionale mediaaandacht<br />

ook meer landelijke<br />

aandacht voor fierljeppen. En<br />

ontstaat er ruimte voor een<br />

lidmaatschap van sportkoepel<br />

NOC*NSF. ,,Ooit is daar door<br />

NOC*NSF zelf al eens naar<br />

gevraagd”, weet de nieuwbakken<br />

preses van de NFB. ,,Dat ging<br />

toen niet door, maar het geeft<br />

wel aan dat het misschien zou<br />

kunnen.”<br />

Wie weet dat dan ook ooit de<br />

ultieme wens van velen binnen<br />

het fierljeppen in vervulling gaat:<br />

die van het zijn van een (demo)<br />

sport tijdens de Olympische<br />

Spelen. Volgens critici is dat een<br />

utopie gezien de relatief kleine<br />

sport die fierljeppen vooralsnog is,<br />

plus de concurrentie van talloze<br />

mondiale sporten die naar een<br />

olympische status hengelen.<br />

,,Uiteindelijk zijn er meer<br />

fierljeppers, polstokverspringers<br />

dus, dan polstokhóógspringers<br />

in dit land”, merkt Hielema<br />

echter droogjes op. ,,Die laatste<br />

tak van sport is alleen wel deel<br />

van een groter geheel, namelijk<br />

atletiek. Misschien zouden wij<br />

dat ooit om die reden ook moeten<br />

overwegen; integreren dus, maar<br />

wel als eigen sport. Zover is het<br />

allemaal nog niet, het is hooguit<br />

toekomstmuziek. Wat op korte<br />

termijn belangrijker is voor ons als<br />

NFB en voor de sport in z’n geheel<br />

is dat we intern eerst zaken als<br />

organisatie en adminstratie goed<br />

regelen: uniformiteit dus. Maar<br />

altijd met behoud van plezier.”<br />

‘Hart voor de<br />

sport’<br />

De voorzitter, vader overigens van<br />

een zoon van 12, heeft gesproken.<br />

Hielema is van de samenwerking,<br />

zoveel is wel duidelijk. Van het<br />

denken in mogelijkheden en<br />

niet in moeilijkheden. Maar wie<br />

“Hart voor de sport,<br />

dat heb ik.”<br />

zaken voor elkaar wil krijgen,<br />

heeft ook draagvlak nodig. Dat<br />

lijkt geen probleem voor de man<br />

die enkele jaren geleden in zijn<br />

duizendste sprong (,,Dat had ik<br />

zo uitgerekend”) de NFM in It<br />

Heidenskip won bij de veteranen.<br />

De geboren Groninger heeft<br />

namelijk zowel een geschiedenis<br />

bij de Friese als bij de Hollandse<br />

bond. Eerst als actief springer,<br />

daarna ook als bestuurder. Het<br />

is het zoveelste kenmerk van<br />

wat de ideale kandidaat lijkt als<br />

voorzitter van de overkoepelende<br />

Nederlandse Fierljepbond. De<br />

meerjarige praktijk zal uitwijzen<br />

hoe de fierljepwereld zich het<br />

voorzitterschap van Hielema gaat<br />

herinneren. Maar aan hem zal<br />

het niet liggen. ,,Dit is een mooie<br />

functie, zeker als je hart hebt voor<br />

de sport. En dat heb ik.”<br />

Het adres in de regiovoor al uw<br />

agrarische loonwerkzaamheden<br />

Grond weg en waterbouw<br />

Aanleg tuin en manege’s<br />

Uitgraven bouwkavels<br />

Verhuur van kunstkoeien, kunstpaarden<br />

en boerderijdieren!<br />

Swartewei 4 • 9294 KS Oudwoude<br />

0511 - 45 17 84 • info@loonbedrijfoudwoude.nl<br />

www.loonbedrijfoudwoude.nl<br />

CNAL BV<br />

Tritsum 5, 8804 RM Tzum<br />

Siemen Cnossen +31 (0)6 2204 3207<br />

Rendert Algra +31 (0)6 5160 2220<br />

E-mail: info@cnal.nl<br />

www.cnal.nl


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

31<br />

verwijderen als dat een risico vormt.<br />

Asbestvezels kunnen na langdurige blootstelling leiden tot levensgevaarlijke<br />

ziekten. Zolang asbest vastzit in ander materiaal is het niet per se gevaarlijk.<br />

Het wordt een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrijkomen en<br />

kunnen worden ingeademd. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden. Daarom<br />

Staan de aardappelen,<br />

groente, fruit en<br />

peulvruchten van<br />

Greydanus al bij u op tafel?<br />

Heerlijke &<br />

gezonde<br />

kant- en<br />

klaarmaaltijden<br />

Schansrecords<br />

De wet- en regelgeving rond het verantwoord verwijderen en afvoeren van aszelf<br />

doen en wanneer bent u verplicht een erkend bedrijf in te schakelen?<br />

u asbest mag (laten) verwijderen? Welke vergunningen zijn vereist? Welke subsidies worden gegeven op<br />

het laten verwijderen van asbest? Graag adviseren onze specialisten u over uw mogelijkheden en welke rol<br />

wij hierin kunnen spelen.<br />

Specialisten met specifieke aandacht voor uw asbestprobleem<br />

De ruim 40 specialisten van ATN houden zich dagelijks “alleen maar” bezig met asbestsanering<br />

waardoor de werkzaamheden snel, efficiënt en vakkundig worden uitgevoerd. Wilt u na de sanering<br />

een nieuw dak, moet er worden gesloopt of bent u voornemens zonnepanelen te plaatsen?<br />

Graag brengen wij u in contact met gerenommeerde partners die hierin zijn gespecialiseerd en<br />

gaan wij verder naar een volgende tevreden klant!<br />

BG<br />

BT<br />

Senioren Junioren Dames Jongens<br />

Bart Helmholt<br />

21.27 m<br />

28-06-2014<br />

Bart Helmholt<br />

21.17 m<br />

01-08-2014<br />

Erwin Timmerarends<br />

19.73 m<br />

04-07-2015<br />

Age Hulder<br />

20.41 m (FR)<br />

01-08-2014<br />

Wendy Helmes<br />

16.36 m<br />

28-06-2014<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.18 m<br />

23-05-2015<br />

Age Hulder<br />

18.96 m<br />

17-07-2010<br />

Bobby Zwaagman<br />

18.30 m<br />

19-05-2012<br />

18 volledig uitgeruste saneringsteams zijn inzetbaar op alle mogelijke asbest-<br />

-units voor<br />

binnen- en buitengebruik en een groot arsenaal materieel voor kleine tot zeer<br />

grote asbestsaneringen kan ATN tegen scherpe tarieven werken, zonder in te<br />

GR<br />

Oane Galama<br />

21.16 m<br />

16-08-2014<br />

Age Hulder<br />

19.81 m<br />

17-08-2013<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.27 m<br />

15-08-2015<br />

Hans Ulco de Boer<br />

18.42 m<br />

19-08-2009<br />

leid personeel en worden aangestuurd door een team ervaren, speciaal uit de markt geselecteerde vakspe-<br />

-530.<br />

Bel, mail of kom eens langs voor een vrijblijvende afspraak.<br />

Legolaan 8c<br />

9861 AT Grootegast<br />

T: 050-211 14 84<br />

E: info@atn-bv.com<br />

W: www.atn-bv.com<br />

Zitten de mollen<br />

u te klieren?<br />

Ik vang ze<br />

voor bedrijven en<br />

particulieren!<br />

Zonder kleur-,<br />

geur- en<br />

smaakstoffen<br />

Van ambachtelijk naar culinair • greydanus.eu<br />

Heerenveen • 0513-68 12 68 • info@earlikite.nl • www.earlikite.nl<br />

HS<br />

JR<br />

WI<br />

IJ<br />

Bart Helmholt<br />

21.21 m<br />

03-07-2013<br />

Bart Helmholt<br />

20.36 m<br />

24-07-2013<br />

Bart Helmholt<br />

21.42 m<br />

09-08-2014<br />

Bart Helmholt<br />

21.34 m<br />

02-08-2014<br />

Age Hulder<br />

20.05 m<br />

27-07-2013<br />

Sytse Bokma<br />

19.12 m<br />

03-06-2015<br />

Sytse Bokma<br />

19.91 m<br />

08-08-2015<br />

Age Hulder<br />

19.88 m<br />

21-08-2013<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.55 m<br />

30-05-2015<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.55 m<br />

03-06-2015<br />

Hilianne v/d Wal<br />

16.47 m<br />

20-07-2013<br />

Marrit v/d Wal<br />

17.02 m (FR)<br />

20-06-2015<br />

Age Hulder<br />

19.24 m (NR/FR)<br />

24-07-2010<br />

Jan Teade Nauta<br />

17.98 m<br />

18-06-2014<br />

Age Hulder<br />

17.77 m<br />

14-08-2010<br />

Albert-Jan Venema<br />

18.80 m<br />

05-08-2009<br />

© AUGUSTUS 2015<br />

Teun de Vries<br />

De mollenfanger fan Fryslân<br />

0519 - 24 12 28 | 06 - 227 260 84<br />

t.devries03@knid.nl<br />

Kvk 60771240


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 33<br />

Officiële Schansen<br />

Wij zijn gespecialiseerd in het<br />

uitvoeren van bouwkundige<br />

inspecties en van daar<br />

uit, het opstellen van "meerjaren<br />

onderhoudsplannen" tbv<br />

vastgoed/objecten.<br />

Westersingel 32 | 9251 HJ Burgum<br />

T. 0511-46 14 85 | M. 06-123 545 78<br />

www.devries-toa.nl<br />

‘De Hege Stjelp’<br />

Bêd en Brochje<br />

Logies met ontbijt.<br />

Ook voor groepen zoals familie- en personeelsfeesten<br />

M. van Coehoornweg 17 | 9251 LV Burgum<br />

Telefoon (0511) 46 16 31<br />

Bel vrijblijvend voor de mogelijkheden!<br />

A: Burgum<br />

B: Buitenpost<br />

C: It Heidenskip<br />

D: Winsum<br />

E: Joure<br />

F: Grijpskerk<br />

G: IJlst<br />

H: Linschoten<br />

I: Polsbroekerdam<br />

J: Vlist<br />

K: Zegveld<br />

L: Jaarsveld<br />

M: Kameryck<br />

kraanwerk - hekkelen - paardenbakken - boombeheer<br />

Adriaan de Bruijn Kraanmachinist<br />

06 203 612 46<br />

0511 544 097<br />

Parallelweg 10<br />

9285 XJ Buitenpost<br />

www. kraanverhuurdebruijn.nl<br />

Nittersweg 7, 9853 TE Munnekezijl<br />

Tel. 0594-687024 | Bgg 0594-688365 | Mob. 06-5319195<br />

www.zuidema-agrotrans.nl<br />

Een klim waard,<br />

BEZOEKERSCENTRUM TERP HEGEBEINTUM<br />

Rondleidingen naar de hoogste terp van Nederland<br />

* Excursie naar kerk met verrassend interieur en unieke rouwborden<br />

* Wisselende exposities<br />

* Archeologisch steunpunt<br />

* Videopresentatie over landschap en cultuurhistorie<br />

* Documentatiecentrum<br />

* Petit-restaurant met terras.<br />

CO-SPONSORS VAN HET FRYSK LJEPPERS BOUN<br />

DER’T WY TIGE WIIS MEI BINNE!<br />

OOK BELANGSTELLING VOOR SPONSORING, NEEM<br />

CONTACT OP, ER ZIJN DIVERSE MOGELIJKHEDEN.<br />

WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

groot assortiment planten<br />

Dalweg 9 in Surhuisterveen<br />

(naast Janijko), Tel: 06-50895007<br />

Openingstijden:<br />

Nov.t/m febr.: di-zo 13.00 - 17.00 uur<br />

Maart t/m okt. : ma-za 10.00 - 17.00 uur.<br />

Zon en feestdagen : 12.00 - 17.00 uur.<br />

Pypkedyk 4, 9173GC Hegebeintum. Tel. 0518 411783<br />

www.hegebeintum.info [1] / rekreaasje@planet.nl<br />

Het hoogtepunt van Fryslân.


Durk Reitsma<br />

klauwverzorging<br />

De Skepperstraat 58<br />

9285 PL Buitenpost<br />

Telefoon: 06 - 20 23 53 11<br />

Snel een verstuiver, injector of brandstofpomp?<br />

Wij hebben kennis van de industrie en begrijpen uw wensen en eisen.<br />

Voertuigdiagnose<br />

Testen, repareren en reviseren van alle brandstofpompen<br />

Testen, repareren en reviseren van alle verstuivers<br />

Reinigen en vervangen van roetfilters<br />

Leveren van diesel onderdelen<br />

Dieseltech | Appelhof 6 | 8465 RX Oudehaske<br />

T 0513 677 135 | info@dieseltech.nl | www.dieseltech.nl<br />

Lobby<br />

Friesland<br />

lobbyfriesland.nl<br />

speciaal voor Friese belangen<br />

E-mailadres: info@lobbyfriesland.nl<br />

Telefoon: 06-5160 2220<br />

Gevraagd en Aangeboden: Rundveedrijfmest,<br />

Varkensdrijfmest, gestaat en Compost.<br />

Mesttransport met weegauto´s; Walkingfloor transport<br />

Agrarisch Loonbedrijf; Afvalverwerking en Weegbrug<br />

kijk voor meer info op www.mestweg.nl<br />

fa. Wassenaar Beetgumermolen<br />

Tel: 06 - 20 03 75 68 Email: jan@wassenaar.be<br />

Het adres voor verhuur van:<br />

Hoogwerkers<br />

Minishovel<br />

Rupsdumper (nieuw)<br />

Takkenversnipperaar Ø 16 cm<br />

Tuinfrees<br />

Trilplaten<br />

Springkussens<br />

Broer de Wittestrjitte 4, 8615 LD Blauwhuis<br />

Tel: 06 209 890 86 | www.reitsmaverhuur.nl<br />

EDWIN BRUGGE<br />

VOOR AL UW SCHILDERWERKEN<br />

06 510 89 808<br />

info@edwinbrugge.nl<br />

Schilderwerken Edwin Brugge<br />

José Vigevenoweg 23<br />

9262 NL Sumar<br />

www.edwinbrugge.nl<br />

Galamagracht De Kling 27, 104, 8651 8651 CL EE IJlst IJlst<br />

Tel.: 0515-532234 • Mobiel: 06 - 50657648<br />

www.rosiertimmerbedrijf.nl<br />

Datum 1 e klasse 2 e klasse Plaats Wedstrijd<br />

za 07 mei 14:30 18:30 Polsbroekerdam Uw Groene Vakwinkel Bokaal<br />

za 14 mei 14:30 Linschoten Installatiebedrijf Van der Vaart Bokaal<br />

za 14 mei 18:30 Linschoten Zwarte Bokaal<br />

di 17 mei 19:00 Vlist *<br />

wo 18 mei 19:00 Vlist (Bert Hertog Bokaal)<br />

za 21 mei 18.30 14:30 Vlist Rabobank Krimpenerwaard Bokaal<br />

di 24 mei 19:00 Jaarsveld *<br />

wo 25 mei 19:00 Jaarsveld Goudse Glas Handel Bokaal<br />

za 28 mei 14:30 18.30 Jaarsveld Kampioenschap van Jaarsveld<br />

di 31 mei 19:00 Linschoten *<br />

wo 01 jun 19:00 Linschoten Kampioenschap van Linschoten<br />

za 04 jun 14:30 Linschoten V.K.P. Beveiligingstechniek Trofee<br />

za 04 jun 18:30 Linschoten MAAKfabriek Cup<br />

di 07 jun 19:00 Zegveld *<br />

wo 08 jun 19:00 Zegveld Nissan Norbert Driessen Bokaal<br />

za 11 jun 18.30 14:30 Zegveld Zegvelds Kampioenschap<br />

di 14 jun 19:00 Vlist *<br />

wo 15 jun 19:00 Vlist (Bert Hertog Bokaal)<br />

za 18 jun 18:30 14:30 Vlist De Samenwerking Bokaal<br />

di 21 jun 19:00 Jaarsveld *<br />

wo 22 jun 19:00 Jaarsveld Eikelenboom Bokaal<br />

za 25 jun 14:30 18.30 Jaarsveld Nowa Computers Bokaal<br />

di 28 jun 19:00 Polsbroekerdam *<br />

wo 29 jun 19:00 Polsbroekerdam Kampioenschap van de Lopikerwaard<br />

za 02 jul 14:00 Polsbroekerdam Tweekamp Holland-Friesland<br />

di 05 jul 19:00 Zegveld<br />

wo 06 jul 19:00 Zegveld (Bert Hertog Bokaal)<br />

za 09 jul 18:30 14:30 Zegveld BoerBert Bokaal<br />

di 12 jul 19:00 Linschoten<br />

wo 13 jul 19:00 Linschoten (Bert Hertog Bokaal)<br />

za 16 jul 14:30 Linschoten Bevia Bokaal<br />

za 16 jul 18:30 Linschoten Van Vliet Caravans Cup<br />

di 19 jul 19:00 Polsbroekerdam Schildersbedrijf Van Galen Cup<br />

wo 20 jul 19:00 Polsbroekerdam Klever Montage Bokaal<br />

za 23 jul 14:30 18.30 Polsbroekerdam JEVA Bokaal<br />

za 30 jul 09:30 It Heidenskip NFM<br />

di 02 aug 19:00 Vlist<br />

wo 03 aug 19:00 Vlist (Bert Hertog Bokaal)<br />

za 06 aug 18.30 14:30 Vlist Vlisterbokaal<br />

di 09 aug 19:00 Zegveld<br />

wo 10 aug 19:00 Zegveld (Bert Hertog Bokaal)<br />

vr 12 aug 19:00 Zegveld Hollands Kampioenschap Jeugd<br />

za 13 aug 14:30 Linschoten Hollands Kampioenschap<br />

di 16 aug 19:00 Jaarsveld<br />

wo 17 aug 19:00 Jaarsveld (Bert Hertog Bokaal)<br />

za 20 aug 14:30 18.30 Jaarsveld GPI Bokaal<br />

di 23 aug 19:00 Polsbroekerdam<br />

wo 24 aug 19:00 Polsbroekerdam Nico Sluis Vleeswaren Bokaal<br />

za 27 aug 14:00 Grijpskerk Nederlands Kampioenschap<br />

di 30 aug 18:00 Jaarsveld Jeugd + Ouders<br />

wo 31 aug 19:00 It Heidenskip Pollepleats Nationale Competitie<br />

za 03 sept 13:00 Linschoten Nederlands Kampioenschap Jeugd<br />

za 03 sept 18:00 Linschoten Pollepleats Nationale Competitie<br />

wo 07 sept 19:00 Vlist Pollepleats Nationale Competitie<br />

za 10 sept 14:30 Burgum Finale Pollepleats Nationale Competitie<br />

za 17 sept 13:00 13.00 Jaarsveld Spel Verhuur Centrale Koppelcup<br />

* geen jeugdwedstrijd<br />

meer informatie www.pbholland.com


<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 37<br />

Haardhouthandel & Zagerij<br />

Exclusieve houtbouw<br />

Haardhout<br />

Rondhout<br />

Swarte mar 19<br />

9257 MA Noardburgum<br />

Tel: 06-53242578<br />

info@houtbouwtijsma.nl<br />

www.houtbouwtijsma.nl<br />

Ruwe planken<br />

Schildersbedrijf Akkrum<br />

Voor al uw binnen en<br />

buiten schilderwerk!<br />

Henk Kleefstra<br />

Leechein 8<br />

8491 CL Akkrum<br />

Tel. 06 - 11 35 80 71<br />

www.nylander.nl<br />

Met grote toewijding en zorg<br />

maakt de familie Bokma een pure<br />

en smaakvolle boerenkaas.<br />

Wij gaan voor het maken van<br />

goede kazen van topkwaliteit.<br />

Kom gerust eens langs in onze<br />

winkel in Workum of bestel<br />

één van onze heerlijke producten.<br />

Biologische Kaasmakerij "De Nylander"<br />

Lange Leane 10, 8711 HK Workum<br />

Tel: (+31) (0)515-54 24 56 | Mob: (+31) (0)6-53 64 59 93| info@nylander.nl<br />

Grondig werk, vertrouwde service!<br />

Freonen fan<br />

it fierljeppen!<br />

We mogen terugzien op een zeer geslaagd<br />

seizoen met vele hoogtepunten! Dit in een<br />

prima sfeer, als één grote fierljepfamilie.<br />

Tussen de ljeppers, bestuurders, vrijwilligers<br />

en het publiek bestaat een speciale sportband<br />

die eeuwig moet blijven bestaan, zo vindt<br />

het FLB. Dit heeft geresulteerd tot het<br />

initiatief om een bestand van fierljepfreonen<br />

te gaan opbouwen. Tot onze grote vreugde<br />

mochten wij inmiddels al een groot aantal<br />

fierljepfreonen verwelkomen.<br />

Altijd al freon oftewel donateur van het<br />

Frysk Ljeppers Boun willen worden? Dit<br />

kan, voor slechts € 10,00 per jaar kunt u ons<br />

steunen!<br />

Aanmeldingsformulier:<br />

Als tegenprestatie<br />

ontvangt u dan in<br />

ieder geval:<br />

Jaarlijks ons ledenblad “Op ‘e Skâns” met<br />

allerlei informatie en wetenswaardigheden;<br />

Korting op alle FLB uitgaven; boek, video,<br />

cd, kalender, fryske wurdlist, spelboekje,<br />

etc. U bent van harte welkom als<br />

belangstellende op de jaarlijkse Algemene<br />

Leden Vergadering (ALV). Daarnaast zullen<br />

wij u -in samenwerking met de Ljeppers<br />

Vereniging- uitnodigen voor gezellige<br />

activiteiten rond het ljeppen zoals; bowlen of<br />

volleyballen.<br />

Verder een eervolle vermelding van uw naam<br />

in de eregalerij van “freonen fan it ljeppen”.<br />

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen,<br />

zal worden bekeken of dit aanbod/de<br />

tegenprestatie nog kan worden uitgebreid.<br />

Wij hopen dat u ook enthousiast bent<br />

geworden en het fierljeppen wilt steunen.<br />

Vul hieronder uw gegevens in en stuur het<br />

formulier op of breng het even langs de<br />

commentaarbus tijdens een wedstrijd.<br />

Alvast bedankt!<br />

Ja, ik wil freon/freondinne worden van “it fierljeppen” en machtig het Frysk Ljeppers Boun om jaarlijks* (in de maand januari) € 10,00 af te boeken van mijn<br />

Ledenadministratie FLB<br />

t.a.v. Johanna Deinum<br />

Sluisweg 33 te Lemmer (8531 DJ)<br />

Bank-/girorekening nr.:<br />

________________________________________________________________________________<br />

Voornaam: ___________________________Achternaam:________________________________________m/v **<br />

Adres:<br />

Postcode:<br />

Geboortedatum:<br />

Telefoonnummer:<br />

E-mailadres:<br />

Handtekening:<br />

________________________________________________________________________________<br />

___________________________Woonplaats:_____________________________________________<br />

________________________________________________________________________ (dd/mm/jjjj)<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

___________________________Plaats en datum:__________________________________________<br />

* donateurschap per jaar, steeds van 01/05 t/m 30/04, opzeggen voor 01/05<br />

** doorhalen wat niet van toepassing is


38<br />

<strong>Magazine</strong> voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

Innovatie<br />

in beleving<br />

<strong>Fierljeppen</strong> / polsstokverspringen staat<br />

synoniem voor progressie en innoveren.<br />

We staan nooit stil en willen altijd verder<br />

komen door zaken anders aan te pakken, te<br />

veranderen en uiteindelijk beter en efficiënter<br />

te doen. Niet alleen bij de atleten, maar op alle<br />

gebieden met betrekking tot de sport streven<br />

we hier naar.<br />

De wereld om ons heen verandert en wij<br />

veranderen mee. Zo ook op het gebied van<br />

sportbeleving. Dit jaar introduceren we hierin<br />

een nieuwe dimensie, de FIERLJAPP.<br />

FOTO: NIELS DE VRIES<br />

FYSIO- EN MANUELE THERAPIE<br />

OEFENTHERAPIE CESAR EN MENSENDIECK<br />

KINDERFYSIOTHERAPIE<br />

ARBEIDSFYSIOTHERAPIE<br />

SPORT FYSIOTHERAPIE<br />

DRY-NEEDLING<br />

BEWEEGPROGRAMMA’S<br />

SPORT SPECIFIEKE (WINTER) TRAININGEN<br />

BEDRIJVENZORG/VERZUIMPREVENTIE<br />

SPORTMEDISCHE KEURING (S.M.A.)<br />

OSTEOPATHIE<br />

SPORTMASSAGE<br />

BUTEYKO ADEMTHERAPIE<br />

Het Want 10-12<br />

8802 PV Franeker<br />

0517-390900<br />

www.hetwant.nl<br />

www.osteopathierichardpiersma.nl<br />

Fysiotherapie<br />

AGRILOG is gespecialiseerd in praktijktrainingen<br />

voor de logistieke sector<br />

Met de<br />

FIERLJAPP<br />

kun je...<br />

• de agenda bekijken<br />

• het laatste nieuws controleren<br />

• klassementen bekijken<br />

• je favoriete ljepper/springer volgen<br />

• real time data bekijken tijdens<br />

de wedstrijden<br />

• en nog veel meer<br />

Voor de diehard FierljepFan is dit<br />

een must om te hebben. Dus als je op<br />

de hoogte wil blijven van ’s werelds<br />

oudste extreme sport? Download dan<br />

nu de FIERLJAPP!<br />

- CCV-vakbekwaamheid- en<br />

AGRILOG<br />

- Hydraulische graafmachine- en<br />

- Veilig hijsen / aanslaan van<br />

lasten (VVL)<br />

- VCA / BHV<br />

- ATEX-cursus<br />

- Code 95<br />

Voor inlichtingen:<br />

tel. 06 14255366<br />

www.agrilog.nl


WWW.ROCFRIESEPOORT.NL<br />

SHARE AMBITION<br />

> Mbo-onderwijs van hoge kwaliteit<br />

> Begeleiding op maat<br />

> Duidelijke structuur en goede lessen<br />

> Persoonlijke ontwikkeling staat voorop<br />

> Samenwerking met bedrijven<br />

> Altijd een vestiging in de buurt<br />

CHRISTELIJK BEROEPSONDERWIJS<br />

LEEUWARDEN/DOKKUM | DRACHTEN | SNEEK | EMMELOORD/URK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!