24.03.2017 Views

Binnendijks 2017 11-12

Binnendijks van 25 en 26 maart 2017

Binnendijks van 25 en 26 maart 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Paulus II<br />

OPEN DAG NAM<br />

Komt u regelmatig langs onze<br />

gaswinnngs- en behandelingslocatie aan<br />

de Havermeerweg in Noordbeemster en<br />

bent u nieuwsgierig wat wij daar doen?<br />

Kom dan kijken!<br />

Op zaterdag 1 april <strong>2017</strong> openen wij onze hekken<br />

voor omwonenden en geïnteresseerden. Wij willen<br />

u graag informeren over onze activiteiten, door niet<br />

alleen te vertellen wat wij doen, maar u vooral te<br />

laten laten zien hoe wij dat doen.<br />

Er zijn drie rondes van elk een uur: Ronde 1: 09:30 – 10:30<br />

Ronde 2: 10:30 – <strong>11</strong>:30<br />

Ronde 3: <strong>12</strong>:30 – 13:30<br />

Wilt u ons laten weten met hoeveel personen en hoe laat u van<br />

plan bent te komen? Dat kan door een e-mail te sturen naar:<br />

NAM-Communicatie-West-NL@Shell.com<br />

RUIM 40 JAAR ACTIEF IN BEEMSTER NAM is al sinds de jaren<br />

’70 actief in de gemeente Beemster met twee gaswinningslocaties,<br />

een aan de Havermeerweg in Noordbeemster en een aan de<br />

Jisperweg in Westbeemster. Er wordt dagelijks zo’n 1.100.000 m 3<br />

gas geproduceerd. Dat is voldoende om ruim 200.000 huishoudens<br />

van een warm huis en warm water te voorzien.<br />

BELANGRIJK VOOR DE NEDERLANDSE<br />

ENERGIEVOORZIENING Er wordt geproduceerd uit kleine<br />

velden, waar er in Nederland circa 175 van zijn. Deze kleine<br />

velden zijn belangrijk voor de Nederlandse energievoorziening,<br />

ze zorgen gezamenlijk zo’n 30% van de energie in ons land.<br />

Daarnaast is gas de schoonste van de fossiele brandstoffen<br />

met de minste CO 2<br />

uitstoot.<br />

Op zaterdag 18 maart ging het<br />

kolderstuk ‘De geflipte Flierefluiter’<br />

van Hub Fober in première bij<br />

toneelvereniging Paulus II in<br />

Westbeemster. Ondanks een<br />

teruggelopen aantal leden van Paulus<br />

II gelukte het regisseur Kees Veenhof<br />

toch louter talenten op alle rollen in dit<br />

stuk te laten schitteren, te beginnen<br />

bij Hans Timmer (velen kennen hem als<br />

de schoolmeester in Middenbeemster)<br />

die nu de rol van zijn leven speelde<br />

als oude ‘flierefluiter’ en dat was ook<br />

het juiste woord voor zijn komische<br />

vertolking.<br />

Zowel achterdochtig, als opportunistisch,<br />

een samenzweerder, liefhebber van het<br />

glas (met wat er in natuurlijk) en voormalig<br />

zwerver, die de rust maar niet kon vinden:<br />

een flierefluiter dus. Nu hij op jaren was<br />

gekomen en ingetrokken bij nota bene zijn<br />

eigen familie en zijn eigen huis, werd hij<br />

toch niet echt hartelijk bejegend. Tot… Opa<br />

centjes bleek te hebben. Dat zorgde voor<br />

heel veel verwikkelingen in het gezin, dat op<br />

zich ook al niet echt helemaal harmonieus<br />

met elkaar omging. Een gezin ‘op stand’, dat<br />

wel, maar de financiën waren duidelijk niet<br />

toereikend voor alle wensen die de leden<br />

graag vervuld zouden willen hebben. Voor de<br />

vader Gerbrand Groen (Frans Konijn was dat<br />

een dure exotische maîtresse, voor moeder<br />

Tonia Groen (Ellen Bijvoet) een extraordinaire<br />

bontjas, voor de slampamperige zoon<br />

Vincent (Arie-Jan Tol) een renpaard om mee<br />

te pronken en voor de dochter Dolly (Wendy<br />

Brands) een glansrol bij de film.<br />

Voeg daarbij de regelmatig binnenvallende,<br />

maar buitengewoon goed gebekte buurvrouw<br />

Trijntje Trijpsma (Marianne Buis),<br />

die achteraf ook haar motieven had en het<br />

dienstmeisje Doortje (Josine Tol) die bereid<br />

was met alle spelletjes mee te spelen, maar<br />

ook de huwelijksklokken in het verschiet<br />

hoorde luiden. Afijn: het ging allemaal om<br />

flessen jenever, een kast met een geheime<br />

deur en een verzonnen spelletje over<br />

gewonnen loterij… echt teveel om hier allemaal<br />

uit e doeken te doen maar het kwam er<br />

op neer dat de houding van de familie tegenover<br />

opa helemaal omsloeg in het zeer zorgzame.<br />

Ze liepen over elkaar heen om het hem<br />

maar naar de zin te maken en ondertussen<br />

‘snoepte’ de buurvrouw de gunst van opa af.<br />

Zoals gezegd: volkomen kolderiek, maar de<br />

finale was zeer ontnuchterend. Niet nodig te<br />

zeggen dat iedereen in De Kerckhaen de hele<br />

avond niet meer bijkwam van het lachen,<br />

want zo hoort dat bij een komedie als deze en<br />

zeker als die door de zichzelf overstijgende<br />

acteurs van Paulus II werd neergezet.<br />

Ruimtelijk ordenen in het Buitengebied!<br />

In de aanloop naar de 2e Kamerverkiezingen op 15 maart zijn we een zoektocht gestart naar partijen die het<br />

instellen van een Ministerie van Landschap en Voedsel in hun verkiezingsprogramma vermelden. Het is van<br />

groot belang dat de agrarische sector die continue verwikkeld is in een kluwen van telkens veranderende<br />

regelgeving op de juiste wijze enz, enz,…………. ….………………………<br />

Reguliere woningbouw kan slechts plaatsvinden op de daarvoor aangewezen locaties 4e kwadrant<br />

Middenbeemster en de uitleglocatie ZOB (Purmerend handen af van deze locatie)<br />

Welke zijn vastgelegd in de Structuurvisie Waterlands Wonen. Binnen deze locaties kunnen de komende<br />

decennia voldoende woningen worden gebouwd voor onze inwoners, inclusief betaalbare woningen voor<br />

starters en jongeren.<br />

ERNY<br />

Voor de gehele Nieuwsbrief: www.beemsterpolderpartij.net<br />

Beemster Polder Partij.<br />

Uw partner in zelfstandigheid!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!