26.03.2017 Views

Jaargang 8, editie 4 versie web (1)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 8 – Nr. 4 - maart / april 2017

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor alle

inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

info@dorpskrantbeesd.nl

www.dorpskrantbeesd.nl

112-project

De partners van het Cingelplein, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en kleuters van beide

basisscholen werken een aantal keren per jaar samen aan hetzelfde thema. Deze keer

stond het alarmnummer 1-1-2 centraal. Er werd geknutseld, gelezen, gewerkt,

gespeeld en verteld over de brandweer, ambulance en politie. Het werd nog spannender

door een bezoek van de brandweer en de politie. De kinderen mochten een kijkje nemen

in een brandweerwagen, sluipen door een ruimte gevuld met rook en vragen stellen aan

brandweermannen en politieagenten.

Het thema werd afgesloten met een tentoonstelling in het Klokhuis. Daar werden alle werkjes

getoond en zo kon iedereen even meegenieten van dit boeiende thema.

Tekst: Maria van Bremen


Fusie GNL

Bron: www.fusieGNL.nl / Tekst: Yolande Verhagen

De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en

Lingewaal organiseerden in januari en februari

diverse burgeravonden. Het doel van

deze avonden: polsen wat de inwoners vinden

van een fusie. Op 17 januari is in Beesd

een burgeravond geweest. Aanwezig waren

vijftien belangstellenden, tien raads-/collegeleden

en drie leden van de Stuurgroep-

GNL. Tijdens de bijeenkomst zijn 5 stellingen

besproken en in stemming gebracht.

De burgeravonden zijn goed verlopen, de

sfeer was goed en de betrokkenheid van de

aanwezigen groot. Het aantal aanwezigen

varieerde van tien tot vijftig burgers. Duidelijk

is dat bewoners vooral bezorgd zijn over

het behoud van identiteit van eigen dorp,

het voortbestaan van voorzieningen en de

sociale woningbouw. Na de fusie is het van

belang dat de gemeente betrokken is bij

haar burgers en moet goed bereikbaar zijn.

Verslagen van de burgeravonden staan op

www.fusieGNL.nl.

Vervolgtraject

Op 28 februari hebben de colleges van Burgemeester

en Wethouders van de gemeenten

GNL ingestemd met het concept-herindelingsontwerp.

Dit ontwerp wordt formeel

voorgelegd aan de drie gemeenteraden.

Onderschrijven de gemeenteraden de inhoud

van het concept-herindelingsontwerp.

Daarna volgt een periode van acht weken

(van 24 maart tot en met 18 mei 2017) waarin

het ter inzage ligt en inwoners en belangheb-

benden kunnen reageren door middel van

het indienen van zienswijzen. In deze periode

organiseert de Stuurgroep GNL in alle 26

kernen van de drie gemeenten een inloopmoment.

Gedurende een uur is dan een lid

van de stuurgroep aanwezig om vragen te

beantwoorden of onderdelen uit het ontwerp

nader toe te lichten.

Naam nieuwe gemeente

Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuwe

naam. Een naam die past bij het gebied,

die gemakkelijk te onthouden is en aantrekkingskracht

heeft voor inwoners en ondernemers

en voor mensen van buitenaf. De

inwoners konden tot 19 februari namen indienen.

In totaal zijn 980 namen ontvangen.

Er zijn negen inwoners benaderd (uit elke gemeente

drie) en een onafhankelijke voorzitter

om deel te nemen aan de naamgevingscommissie.

Ieder heeft zijn specifieke kennis

op het gebied van toerisme, cultuur, historie,

bedrijfsleven dan wel jeugd. De commissie

gaat uit alle inzendingen drie mogelijke namen

selecteren, die zij in april presenteert.

Agenda

Donderdag 23 maart 2017

Zaterdag 25 maart 2017

Zaterdag 1 april 2017

Donderdag 13 april 2017

Vrijdag 21 t/m 30 april 2017

Zaterdag 22 april 2017

Zondag 23 april 2017

Donderdag 4 mei 2017

Vrijwilligersdag Speeltuin Klokhuis

Sponsorloop Roparun door ‘Team Beesd Runners’

Voorjaarsconcert Harmonie Concordia Klokhuis

Plantjesactie

Oranjefeesten (vanaf 22 april 2 meivakantie)

Rode Kruis Bloesemtocht

Zorgimkerij Notendijk Beurs Bijen en Bijzaken

Derby Rhelico-Beesd

Dodenherdekking Veerweg

2 Dorpskrant Beesd


Beesdse

Knipsels

Foto: Ingezonden

Op 5 februari gaf het ‘Nieuw Nederlands Dubbelriet

Ensemble’ een try-out in de St. Pieterskerk

van Beesd. De warme klank van hobo’s

en fagotten omhulde als het ware de luisteraar.

Dit concert was voor het ensemble het startschot

voor meer concerten door heel het land.

Foto: Chantal Hol

Op 2 maart gaven Hans Kroeze en Birgit van

de Water elkaar het JA- woord. Heel veel geluk

samen!

“ Berry onze klusser, is nu een 50+-er! “

Berry Kruissen werd 17 februari 50 jaar.

Gefeliciteerd!

Foto’s: Remy van de Geijn

Foto: Ingezonden

Op 5 februari 2016 gaf Zangschool Beesd een fantastische uitvoering in de Dorpskring. Ze trokken

een volle zaal met het liefste publiek ooit. Hierboven twee sfeerimpressies met links Gospel en Soulkoor

Faith (Beesd) en rechts Lucas Schuddeboom (Beesd).

Dorpskrant Beesd

3


OEPS...

In de vorige editie van Dorpskrant Beesd hadden

we een keileuk artikel over Maud & Maud. Echter

stond er heel knullig ‘Maud Pelicaan & Maud

...’. Dit is natuurlijk niet erg netjes van ons. Dus

bij deze: het ging natuurlijk om Maud Pelicaan en

Maud Ouwerkerk. Sorry!!

Nog steeds nieuwsgierig naar de avonturen van

de twee meisjes? Abonneer je op hun youtube

kanaal of steek een blauw duimpje omhoog op

Facebook.

Tekst: Carmen van Buuren

de houten fiets van Casper

Tekst: Casper van Doorn

Voor zijn profielwerkstuk op school (havo 5)

maakte Casper van Doorn samen met Daan

van Beusekom een fiets van resthout.

De fiets is volledig gemaakt van restmaterialen.

Het hout komt van een bouwplaats.

De stukken zouden anders weggegooid

worden, omdat ze er niks meer aan hadden.

De trapas, het balhoofd en de wielen hebben

we van een oude omafiets gesloopt.

We hebben ook onderzocht hoe we het hout

moesten behandelen zodat het langer mee

gaat. Dit hebben we gedaan door 3 planken

op verschillende manieren te behandelen en

deze in de tuin te zetten. Een maand lang hebben

we bijgehouden hoe het hout reageerde

op de weersomstandigheden en gekeken

wat de beste manier was om het hout van

de fiets te behandelen. Nadat de fiets af was

hebben we dertig testpersonen op de fiets

laten fietsen. Zij hebben daarna een enquete

ingevuld over de houten fiets in vergelijking

met een normale fiets. Voor ons Profielwerkstuk

hebben we uiteindelijk een 10.0

behaald. Dit was zeer speciaal want onze

begeleider heeft dit cijfer nog nooit eerder

in zijn 26-jarige loopbaan toegekend.

4 Dorpskrant Beesd


Jong en oud samen in beweging

Op woensdagochtend zijn de senioren druk in beweging bij Sport Vereniging Beesd in

het Klokhuis. Op datzelfde moment spelen de kindertjes van de peuterspeelzaal in de

gang en stiekem kijken ze naar de beweeggroep.Nu was het moment daar. De kindertjes

mochten eindelijk een keer meedoen met de senioren beweeggroep. Wat hadden

jong en oud toch een plezier samen.

Tekst: Joanne Bredero

Plantjesactie SVB

De beste merken

vind je bij

Wakkermans!

Op donderdag 13 april a.s. komen wij langs

de deur om plantjes te verkopen voor uw

potten, bloembakken of voor in de tuin!

De plantjes kosten € 0,60 per stuk en 10

voor € 5,-

We zijn nog op zoek naar kinderen die ons

willen helpen en ouders die willen rijden.

U kunt zich voor 31 maart aanmelden via

plantjesactie.svb@gmail.com.

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

Dorpskrant Beesd

5


Voorjaarsconcert Concordia

Tekst: Esther Kroeze

Op zaterdag 1 april aanstaande vindt het

jaarlijkse voorjaarsconcert van Harmonie

Concordia plaats. Dit jaar vieren we dat de

vereniging 115 jaar bestaat. De avond begint

om 20.00 uur in het Klokhuis in Beesd. Tijdens

deze avond zullen de harmonie en de

slagwerkgroep een afwisselend programma

laten horen.

De harmonie heeft een programma samengesteld

binnen het thema Hollywood.

Muziek van onder andere Pocahontas,

the Lion King en James Bond zullen zij laten

horen. Danseressen van Danscentrum

Beesd en zangeres Joy Davelaar

zullen de avond nog completer maken.

De slagwerkgroep zal het spectaculaire

stuk ‘Heartbeat’ laten horen. Dit stuk vertelt

het verhaal over de hartslag. Daarnaast

zijn de leden van de slagwerkroep

op elk instrument inzetbaar, dit jaar spelen

zij ook op boomwhackers. Ook benieuwd

hoe dit zal gaan klinken? Wij

zien u graag op 1 april in het Klokhuis. De

entree is vijf euro en kinderen tot 12 jaar zijn

gratis.

Bent u donateur van Harmonie Concordia?

Vergeet uw donateurskaart niet mee te nemen,

dan krijgt u een gratis consumptie.

6 Dorpskrant Beesd


Brandweer Beesd

27 januari was de jaaravond van de brandweer in Beesd. Traditiegetrouw sluiten we hier het

jaar altijd af met een jaaroverzicht. Met zijn allen staan we dan weer even stil bij de bijzondere

uitrukken. Geen uitruk is natuurlijk hetzelfde, maar er zitten er altijd een paar tussen

die dit vrijwilligerswerk extra eervol maken om te doen. Het is elk jaar verschillend hoeveel

‘zware’ dingen je tegenkomt. Gelukkig is het plezier dat we hebben met de groep iets wat

altijd de boventoon voert.

In 2016 is de brandweer in totaal 110 keer uitgerukt. 44 keer voor brand, 34 keer voor hulpverlening

bij ongevallen en 21 keer voor regio specialismen. Meestal rukten we uit met het

schuimblusvoertuig maar af en toe ook met de koetakel. Daarnaast zijn we nog zes keer

uitgerukt als ‘first responders’ met de AED. Slechts vijf keer zijn we voor een automatische

melder de deur uit geweest, welke allen eindigden in loos alarm (of enkel wat rook overlast

door een pannetje te lang op het vuur).

Een ander punt dat die avond aan bod komt zijn de nieuwe leden. Het enige moment dat

ze een bloemetje krijgen zonder er iets voor te hoeven doen. Dit jaar is Bert van Voorden

bij ons team gekomen. Voor velen bekend als de zoon van de fietsenmaker die inmiddels

ook al de nodige jaren bij de brandweer zit. Bert is nu druk bezig met de opleiding en rukt

inmiddels mee uit om in de praktijk mee te kijken hoe alles in zijn werk gaat.

Jubilarissen

Verder volgen de bloemetjes voor de jubilarissen en certificeringen voor oefenleider. Zowel

Henk Spronk als Mari van Voorden hebben de certificering behaald. Roland Versteegh heeft

het wat zwaarder voor zijn kiezen gehad. Hij mag zichzelf nu trots bevelvoerder noemen en

hij is dit jaar 12,5 jaar bij de brandweer. De andere jubilarissen zijn: Patrick Kemker (20 jaar),

Sjors van Ballegooy (25 jaar) en Bartho van de Water (30 jaar). Als brandweer zijn we met

de hele groep natuurlijk super trots op deze mensen.

Tekst: Harm-Jan Deurloo

Tot slot heeft groepsleider Gerrit van Ginkel afgelopen jaar besloten te stoppen als vrijwilliger.

Hiervoor heeft hij een mooi aandenken ontvangen van Ad van Wingerden. Als beroepsbrandweer

gaat hij nog wel even door in Nijmegen. Als verrassing op zijn mooie loopbaan,

waarbij hij zich altijd maximaal inzette, heeft de burgemeester Miranda de Vries hem die

avond een Koninklijke Onderscheiding opgespeld als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Over eervol werk gesproken...

Dorpskrant Beesd

7


- Ondernemend Beesd -

Al langere tijd bestaat de wens om in de Dorpskrant meer aandacht te besteden aan nieuws

over Beesdse ondernemers en bedrijven. Aan die wens zal vanaf deze editie invulling worden

gegeven middels de pagina ‘Ondernemend Beesd’. Jakob en Annelies, eigenaren van Uitspanning

de Notenboom hebben de eer om het spits af te bijten. De Notenboom viert zijn 25-jarig

jubileum. Een mooi moment om terug te kijken en vooruit te kijken in dit nieuwe onderdeel

van de Dorpskrant. Daarnaast hebben we het ‘Nieuwe Rust Wat’. Hier zullen we verderop in

de Dorpskrant nog aandacht aan besteden. Het idyllische restaurantje aan de Linge dat sinds

kort in handen is van Margriet Verbeek.

van café naar uitspanning De Notenboom

Tekst: Sander Kroeze / Foto’s: de Notenboom

In 1992 verwierf Annelies de Haas, destijds samen met een vriendin, de Notenboom. Op dat moment

was de Notenboom nog een echt dorpscafé, maar voor Annelies stond vast dat het café zich

in de loop der jaren moest ontwikkelen naar een “uitspanning” met een breed en divers aanbod

voor allerlei gelegenheden. Het oude “cafékarakter” zou daarbij bewaard blijven. De geschiedenis

van het café gaat immers meer dan 100 jaar terug, volgens een drank- en horecavergunning in ieder

geval tot 1881. In die tijd, maar ook in de tientallen jaren die volgden, was de Notenboom een plek

waar boeren en handelaren zich verzamelden voor bijvoorbeeld het wegen en verhandelen van hun

producten. Dit alles gebeurde onder het genot van een borrel.

Nog steeds worden er borrels geschonken, maar is er ook plaats voor

andere gelegenheden, variërende van feesten, partijen, bedrijfsbijeenkomsten,

bruiloften (de Notenboom is aangemerkt als officiële trouwlocatie)

en barbecues van 200 á 300 personen. Ondertussen kan ieder

willekeurig publiek nog altijd terecht in het café, tegenwoordig de

Opkamer genoemd. Vooral de zomermaanden zijn een drukke periode

waarin de Notenboom zeven dagen per week is geopend.

Inmiddels legt de Notenboom zich ook steeds meer toe op het bereiden

en serveren van diverse gerechten en meerdere gangenmenu’s. Daar is

al enkele jaren Jakob Pabon, mede-eigenaar van de Notenboom en tevens

partner van Annelies, voor verantwoordelijk. Hij is als een gepassioneerd

chef veel in de keuken te vinden, mede door zijn opleiding en

horeca-ervaring. Om die reden is vorige zomer de lunchkaart uitgebreid

en doet vanaf dat moment het voorste gedeelte van de Notenboom, het

oorspronkelijke café, gedurende de zomermaanden dienst als bistro.

Het oud bruin café is daarvoor verbouwd en heeft een nieuwe uitstraling

gekregen die frisser oogt, maar waarbij de oude sfeer is behouden.

Wat Annelies betreft is het motto voor de Notenboom als volgt: “een

ongedwongen, huiselijke sfeer”. Dat is wat de Notenboom volgens

haar moet uitstralen, zoals ook bleek tijdens de open dag die vorig jaar

werd georganiseerd in het kader van het komende jubileum en om iets

terug te doen voor haar gasten. Jakob en Annelies denken erover een

dergelijke dag eens in de 5 jaar te organiseren. Dat sluit aan bij de ontwikkeling

van Café de Notenboom naar Uitspanning de Notenboom,

waardoor Jakob en Annelies steeds meer ondernemer zijn geworden in

plaats van caféhouder.

Net als de meeste ondernemers, hebben zij ook allerlei plannen en ideeën om de Notenboom te

blijven vernieuwen en verbeteren in de toekomst. Annelies vertelt dat zij, naast het aankleden van

8 Dorpskrant Beesd


de ruimtes én natuurlijk de tuin aan de achterzijde van de Notenboom, juist in het maken van nieuwe

plannen haar creativiteit kwijt kan. Dat, in combinatie met de voldoening die het Jakob en Annelies

geeft wanneer mensen het naar hun zin hebben, motiveert beiden om nog jaren door te gaan. Niet

voor niets kijken zij met heel veel plezier terug op de afgelopen 25 jaar.

Oranjefeesten

Programma

Vrijdag 21 april 2017

09:00 - Koningsspelen

19:00 - Pubquiz

Zaterdag 22 april 2017

15:00 - Orange Dance Event

Zondag 23 april 2017

11:00 - Motortoertocht

13:00 - Ladies Day

Maandag 24 april 2017

14:00 - Kinderbingo

20:00 - Superbingo

Dinsdag 25 april 2017

14:00 - Kindermiddag

Woensdag 26 april 2017

18:00 - Voorronde Open NK

Pokeren

Donderdag 27 april 2017

Koningsdag

08:00 - Reveille

11:30 - Optocht door Beesd

14:00 - Oranjefeest

Vrijdag 28 april 2017

16:00 - Beesd-event

Zaterdag 29 april 2017

11:00 - Beesd Challenge

14:00 - Seniorenmiddag

21:00 - Feestavond met

Anderkovver

Zondag 30 april 2017

10:00 - Oecumenische

tentviering

14:00 - Blaaskapellenfestival

Donderdag 4 mei 2017

20:00 - Dodenherdenking

www.oranjeverenigingbeesd.nl

De Oranjevereniging Beesd organiseert ook in 2017 weer de

Oranjefeesten rond en met Koningsdag. Ook dit jaar zal alles in

en rondom de feestttent op het Dorpsplein plaatsvinden, met dit

jaar als nieuwe horecapartner Uitspanning de Notenboom.

Dankzij vrijwilligers, sponsors en alle bezoekers is het ieder jaar

weer een groot feest. Ook dit jaar hoopt de organisatie er weer

een geslaagde week van te maken met de hulp van ‘de Beesdenaren’.

Het programma wordt afgetrapt op vrijdag 21 april met

de Koningsspelen, die in samenwerking met de Beesde scholen

wordt georganiseerd. ’s Avonds zal een schitterende pubquiz in

de tent worden gehouden. De dagen daarop volgen het ‘Orange

Dance Event’ (met optredens van o.a. Beesdenaren Simon Kidzoo

& de Freestylerz en de winnaar/runner-ups van de DJ Contest),

de motortoertocht en een Ladies middag.

Op maandag 24 april is het traditioneel tijd voor de kinderbingo

en de superbingo. Een dag later is het tijd voor de kinderen met

een kindermiddag. 26 april volgt een voorronde van het NK Pokeren

in de tent. Men kan zich van te voren opgeven via de site van

het Open Nederlands Kampioenschap Poker.

Koningsdag wordt traditioneel afgetrapt met de Reveille om 8.00

uur ’s ochtends. In de loop van de ochtend trekt de optocht door

het dorp. Deze eindigt bij de feesttent, waar iedereen blijft hangen

tot in de avond. Op zaterdag kan men meedoen aan de sportieve

Beesd Challenge, die zich afspeelt door Beesd. Tegelijkertijd is

de ouderenmiddag in de tent. ’s Avonds een feestavond met Anderkovver.

De week wordt op zondag 30 april afgesloten met de

oecumenische kerkdienst en het Blaaskapellenfestival in samenwerking

met Blaaskapel ’t Harmonieke. Vast onderdeel van het

programma is ook de Dodenherdenking op 4 mei op de Algemene

Begraafplaats aan de Veerweg. Hier is ook ieder jaar weer

veel belangstelling voor.

De Oranjevereniging Beesd hoopt een mooi, gevarieerd en gezellig

programma samengesteld te hebben. Wij hopen veel dorpsgenoten

te mogen begroeten in de feesttent tijdens de festiviteiten

op het Dorpsplein.

Tekst: Patrick Koenhein

Dorpskrant Beesd

9


Belastingconsulent

van Beest

Belastingadvies voor particulieren

✓ Aangifte Inkomstenbelasting

Thea en Auwe Douma – Post

Altijd bereikbaar op: 06 - 41 413 412

Voor andere vragen: 06 - 55 77 8650

www.uitvaartverzorgingrivierenland.nl

info@uitvaartverzorgingrivierenland.nl

www.herinneringsdvd.nl

Voor alle verzekeringen.

✓ Aanvragen voorlopige aanslag Inkomstenbelasting

✓ Wijzigen voorlopige aanslag Inkomstenbelasting

✓ Aanvragen / wijzigen Toeslagen

B e l a s t i n g c o n s u l e n t A r n o l d v a n B e e s t

Middenstraat 19 0345 683228

4153 AB Beesd 06 21388621

i n f o @ b e l a s t i n g c o n s u l e n t v a n b e e s t . n l

www.belastingconsulentvanbeest.nl

10 Dorpskrant Beesd


De mindset van Beesd voor Elkaar

‘Ik wist niet dat er zo veel gedaan wordt in Beesd’ is wat de initiatiefnemers van Beesd voor Elkaar heel vaak horen. Vele

vrijwilligers en andere professionals doen hard hun best het wonen, werken en leven in Beesd zo prettig mogelijk te maken.

Beesd voor Elkaar is een manier om de kracht van vrijwilligers, organisaties, bedrijven en professionals te bundelen,

zodat Beesd nog meer een moderne, fijne nabuurschap gaat vormen.

Sterker door krachtenbundeling

‘Belangrijk voor zo’n moderne nabuurschap is dat we het op een andere manier gaan organiseren, vertelt Joanne Bredero,

een van de initiatiefnemers van Beesd voor Elkaar en coördinator van Klokhuis Beesd. In Beesd zijn er veel verenigingen

en professionals die van alles doen om de leefbaarheid en cohesie in stand te houden en te verbeteren. Deze

organisaties doen allemaal goed werk, maar helaas opereren ze vrijwel allemaal los van elkaar. Door deze eilandjes cultuur

ontbreekt het WIJ gevoel, het besef onderdeel te zijn van een gemeenschap. Door de krachten te bundelen weten

de deelnemers in Beesd voor Elkaar elkaar te vinden en versterken en ondersteunen ze elkaar. De bewustwording van

elkaars activiteiten en de samenwerking leidt tot tal van nieuwe activiteiten en initiatieven. Door de bewoners te tonen

dat er veel meer gebeurt dan ze denken ontstaat er een positiever gevoel over de cohesie en leefbaarheid. ‘In samenwerking

met o.a. Dorpskrant Beesd wordt zichtbaar gemaakt wat er allemaal gebeurt in Beesd. Je kunt nog zoveel doen,

maar als niemand ervan afweet , bestaat het eigenlijk niet’ vertelt Joanne.

Trots op het dorp

Belangrijk aan een platform als Beesd voor Elkaar is dat ideeën samen worden gedragen. Iedereen kan ideeën inbrengen.

Vervolgens worden groepjes gevormd die de ideeën gaan uitwerken. ‘Beesd voor Elkaar is vooral een mindset’,

vindt Joanne. ‘Als we allemaal trots zijn op wat er al gebeurt in het dorp voor elkaar, gaat het leven, en willen steeds

meer mensen hun steentje bijdragen. Waarom ik het zo belangrijk vind dat inwoners elkaar helpen? Ik ben toch wel

idealistisch’, antwoordt Joanne. ‘De maatschappij is heel individualistisch, terwijl er veel meer betrokkenheid nodig

is. Het Klokhuis, waar ik coördinator ben, leek mij een goede, onafhankelijke plek om dit aan te jagen.’ Het denken in

termen van bouwen aan leefbaarheid en sociale cohesie kreeg Joanne met de paplepel ingegoten. Ze groeide op op

Curaçao, waar haar vader de lokale gemeenschap hielp. ‘Hoe geef je vorm en inhoud aan zo’n gemeenschap? Daaraan

werkte mijn vader. Hij was medeverantwoordelijk voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van buurthuizen, sportfaciliteiten,

scholen et cetera. Voor mij voelt het goed om nu wat toe te voegen aan mijn eigen dorp. Ik treed in de voetsporen van

mijn vader.’

Ook helpen?

U bent als vrijwilliger, als organisatie of als inwoner met een (hulp)vraag of aanbod van harte welkom in het Klokhuis.

Iedere woensdagochtend is er inloopochtend. U kunt ook een afspraak maken met Joanne Bredero met vragen, ideeën

en suggesties aan Beesd voor Elkaar via 0345 681264. Een overzicht van alle Beesd voor Elkaar-deelnemers vindt u op

de laatste pagina van deze bijlage.

Dorpskrant Beesd

11


12 Dorpskrant Beesd


Dorpskrant Beesd

13


Deelnemers Beesd voor Elkaar

Klokhuis Beesd


Mozaïek Welzijndiensten


Homestart Rivierenland


Welzijn Geldermalsen


Lingehof


Thomashuis


Harmonie Concordia


Fietsclub Beesd


Speeltuinvereniging Beesd


Vrienden Lingehof


Heilige Suitbertus/Linge


Bibliotheek Rivierenland


Prezzent


Kernteam Geldermalsen


Basisschool Sint Antonius


Christelijk Basisschool de Lingelaar


Oranje Verenging Beesd


Kaartsos Kwiek


Kleurrijk Wonen


Politie Geldermalsen


Kinderopvang Cingelplein

Kinderdagverblijf Lieveheersbeestjes en

Buitenschoolse Opvang Animal


Kinderopvang Cingelplein

Peuterspeelzaal de Knuffel


Molen de Vrijheid


Dorpskrant Beesd


Protestantse Gemeente Beesd


Ondernemers Verenging Beesd


Rodekruis Geldermalsen - Kern Beesd


Voetbal Vereniging Beesd


Zonnebloem


Spelweek Beesd


Vrouwen van nu Beesd


Sport Vereniging Beesd


Vrienden van Mariënwaerdt


14 Dorpskrant Beesd


Dorpskrant Beesd

15


Spooktocht PJB

Tekst : Sanne van Schooneveld

16 Dorpskrant Beesd


Onbeperkt sporten

onder begeleiding

van de fysio

Het is al mogelijk voor slechts 35 euro per maand.

Schrijf u snel in en ontvang tot een maand gratis sporten!

Voorstraat 34 - 0345 681645

www.fysiotherapie-beesd.nl

Oproepje:

Speelt jullie kind ook zo graag in de speeltuinen??

Helaas merken we dat het steeds moeilijker is om vrijwilligers te werven voor

welke activiteiten dan ook in ons dorp. Gelukkig kunnen wij als speeltuin nog een

beroep doen op een grote groep vrijwilligers, welke helpen met het onderhouden

en vernieuwen van de speeltuin. Wij zijn hier heel erg blij mee!! Maar zonder aansturing

kunnen deze enthousiaste vrijwilligers ook niets. Dus bij deze een verzoek

aan jullie als ouder;

Wie wil ons helpen met het begeleiden van de werkzaamheden????

Op dit moment bestaat deze groep uit nog maar 3 personen. Dit is veel te weinig

om het onderhoud van 4 (!) speeltuinen in Beesd mogelijk te maken. Dus bij deze

een oproep aan ouders/grootouders/ooms/tantes om zich aan te melden om

ons te helpen in de aansturing.

Periode van het jaar:

Geschatte tijdsinvestering:

Opbrengst:

april tot september

8 avonden per jaar

Gezelligheid én blije kinderen

Voor aanmelding of informatie:

Mark Kroeze 06-51954498 / info@speeltuinbeesd.nl

Dorpskrant Beesd

17


Oproepjes:

Lingehof Beesd

Lijkt het je wat om als vrijwilliger de

dagverzorging te ondersteunen?

Op dinsdag en/of donderdag zijn wij van

12:00u tot 16:00u op zoek naar extra

handjes. De warme maaltijd pik je lekker

mee.

Ook ben je van harte welkom als je iets

met ons wilt delen, bijvoorbeeld: reisverslagen

van een vakantie of oude

foto’s/DVD’s van Beesd en omgeving.

Alles is welkom.

Vragen? Neem voor beide vragen contact

op met Truus van den Bogert:

Mail: dagverzorgingbeesd@szr.nl

Telefoon: 06-53736767 (di/do/vr van

09:30 tot 16:30 bereikbaar)

Gelegenheidskoor

Op 30 april is om 10.00u een Oecumenische

tentviering met als thema

‘Over een andere boeg’. Om op dit

thema voort te borduren, willen wij

een gelegenheidskoor samenstellen

met heel veel dorpsbewoners (jong

en oud). Interesse?

Repetitiedagen: 21/28 april om 19:30u

opgeven kan bij:

Laura de Vries pwldevries@gmail.com

Jitse Scheffer dominee@pgbeesd.nl

en via opgavenlijsten in beide kerken.

25 jaar dagverzorging

Tekst: Truus van den Bogert

Op vrijdag 20 januari 2017 heeft de dagverzorging in Lingehof Beesd haar 25-jarig jubileum

gevierd. Samen met alle deelnemers, vrijwilligers, bewoners, familieleden en collega’s binnen

en buiten SZR hebben ze een feestelijke middag gehad. Iedereen kijkt terug op een gezellige

receptie in de middag en een echt winters stamppotbuffet aansluitend. Ook het Rode

Kruis, ‘De Zonnebloem’ en het Klokhuis waren aanwezig.

18 Dorpskrant Beesd


Het nieuwe ‘Rust Wat’

‘Rust Wat’ is voor de familie Verbeek een geliefd plekje aan de Linge. Sinds 1921 is dit idyllische

plekje aan de Linge al een begrip in de omgeving. ‘Rust Wat’ heeft door de jaren heen

al verschillende eigenaren gekend. Nu is het de beurt aan Margriet en de kinderen om deze

plek te runnen.

Een dierbaar plekje was het ook zéker voor Truus en haar echtgenoot Gerrit de Jong. In de

periode 1976 tot 2002 waren zij trotse eigenaren van ‘Rust Wat’. Onder het genot van koffie

vertelt ze honderduit over die geweldige periode waarin ze samen met Gerrit keihard, maar

met veel plezier, hebben gewerkt. Ook In de omgeving hoor je mensen na al die jaren nóg

over de geweldige ‘Tournados met Stroganoff’…! Je kan dus wel stellen dat zij ‘Rust Wat’

op de kaart hebben gezet.

Tekst en foto: Margriet Verbeek (bewerkt door: Carmen van Buuren

Gerrit en Truus kochten het pand in der tijd van de ons ieder bekende Toon van de Heuvel.

Toon herinnert zich dat hij het ooit kocht van een zekere Henk Verlouw, die het op zijn beurt

overnam van ‘Sap en Sap’. Ook wel bekend als de familie Waasdorp uit Meerkerk. Naar verluidt

zat er daarvoor een Tante Kee in en werd het bedrijf gerund door de familie Indeneng.

Al met Al een héle geschiedenis voor dit leuke restaurantje.

Nu is het de beurt aan de familie Verbeek-Bouman om er de komende periode iets moois

van te maken. Op dit moment wordt er keihard gewerkt om medio april een klein knus

restaurant aan de dijk en een gezellig, zonnig terras aan de Linge te openen. “Wij nodigen

iedereen alvast van harte uit bij het Nieuwe ‘Rust Wat’. Samen met onze kinderen hopen we

er een groot succes van te maken!!”, aldus Margriet.

Liefs en tot snel,

Margriet Verbeek-Bouman en de kinderen

- Advertorial -

Dorpskrant Beesd

19


Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

bakkerijvankeulenbeesd.nl

NIEUWBOUW

VERBOUW

Middenstraat 36 • 4153 AD Beesd

E. info@chielbouw.nl

T. 0345 683 546 • M. 0639 118 595

20 Dorpskrant Beesd


Wie wint de laatste derby?

Tekst: Roos de Bruin / Foto: www.vvbeesd.nl

De allerlaatste derby in competitieverband

wordt op 23 april gespeeld bij Beesd.

V.V.Rhelico maakte eerder namelijk bekend

dat zij vanaf seizoen 2017-2018 definitief

overstappen met prestatievoetbal naar zaterdag.

Dit zorgt er helaas voor dat de laatste

derby een feit wordt. De afgelopen derby zit

nog fris in het geheugen van de Roodzwarten.

Het bleef toen lang spannend, maar op

de uitslag van 1-3 in het voordeel van Beesd

viel niks af te dingen.

De twee clubs hebben een zéér lange geschiedenis

die terug gaat tot in de vorige

eeuw. Voor beiden was iedere derby keer op

keer speciaal. Het is en blijft de strijd om te

laten zien wie de beste is. Vanaf 2001 hebben

de clubs elkaar maar liefst tien seizoenen

getroffen. Dit heeft geleid tot negen zeges

voor Beesd en drie zeges voor Rhelico.

De uitslag weten we nog niet maar de laatste

derby zal zeker een feest worden. Komt u ze

ook aanmoedigen? De wedstrijd begint om

14.00 uur.

Activiteiten Vrouwen van Nu

Hieronder staat de agenda voor de komende

maanden. We komen bij elkaar in De

Dorpskring, Voorstraat 23, Beesd. Telefoon

0345- 682965. Aanvang van de avonden:

20.00 uur

Dinsdag 18 april 2017:

Een gewaagde tocht door Rusland

Dinsdag 16 mei 2017:

Leven en werken van Anton Heyboer

Informatie bij Ria van ‘t Geijn via de mail:

aggeijn1957@kpnmail.nl

Dorpskrant Beesd

21


Lentepuzzel

Puzzel: Yolande Verhagen

Zoek bij onderstaande cryptische omschrijvingen

het passende woord. Het aantal

letters staat tussen haakjes. Zet de eerste

letter van het woord in één van de tulpen.

Plaats de letters uit de tulpen in de juiste

volgorde. Stuur de oplossing voor 17 april

2017 naar info@dorpskrantbeesd.nl of doe

een briefje in de brievenbus op Achterstraat

25 in Beesd.

Hij maakt geen grapjes (5)

Hoewel straks, toch op deze manier (4)

Stop met bellen voor het nagerecht (6)

Dit is juist geen nummer meer (5)

Is het leergeld wat dit weekdier teruggeeft(6)

Dit inkomen kan worden belegd (5).

Zijn middel is heel sterk (5)

In dit vervoermiddel is het schoon (5)

Zijn werk geeft te denken (5)

Komt voor de pop (5)

Dit instrument is overal tegen(9)

Sieraad dat bijna onhoorbaar valt (5)

De keuze maken om alles te verbruiken (7)

Het antwoord op de vorige puzzel moet zijn: “Een hand vol kruiden, een

glas wijn en een lepel fantasie zijn meer waard dan duizend kookboeken.

José Versteegh jij kan uitkijken naar een mooie prijs.

22 Dorpskrant Beesd


Kinderpuzzel: Zoek de 10 verschillen

Puzzel: Yolande Verhagen

Weet jij de 10 verschillen in in deze paashaas

tekening te vinden? Wanneer je ze gevonden

hebt kan je de oplossing voor 17 april 2017

sturen naar info@dorpskrantbeesd.nl of stop

een briefje in de bus op Achterstraat 25.

Oplossing vorige edititie

De winnaar is: Veronica Molenaar

Redactie: Yolande Verhagen, Cees de Jong, Carmen van

Buuren en Sander Kroeze.

Redactieadres: Achterstraat 25 Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Carmen van Buuren

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Supermarkt MCD, bibliotheek

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website of mail ons!

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail.

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Ondersteuning redactie: Evi-Mara van Beekhuizen, Carlijn Slob

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen, Arnold van Beest

Dorpskrant Beesd

23


Air

APK KEURING - OCCASIONS - AIRCO - SERVICE

ONDERHOUD & REPARATIES

BEGELEIDING AUTO AANKOOP

SCHADEHERSTEL GARAGE

AUTO POETSEN EN REINIGEN

Uw administratie in een schoenendoos? Voor mij geen probleem!

EKK

ELISE KROEZE KANTOORWERK

Financieel & Administratief

Havendijk 18

4153 Ax Beesd

T: 06-46100681

E: info@ekkantoorwerk.nl

W: www.ekkantoorwerk.nl

MEINTE 32A, 4153 XE BEESD

Tel. 0345-680111

U kunt ons vinden naast de A2.

Foto: Ronald Verwijs

Dorpskrant Beesd

Tot de volgende editie...

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!