sociaal domein

timrobbe

gx9TuCy

Aanbestedingen

sociaal domein

#Vragen, #Klagen, #Bezwaar maken

mr. drs. Tim H.G. Robbe

Tim Robbe is advocaat. Hij procedeert momenteel voor zorgorganisaties en

particulieren in het sociaal domein. Ook adviseert hij tientallen gemeenten

om procedures te voorkomen. Mooi neveneffect: heldere contracten en

goede zorg!

Meer weten?

Mail

robbe@ar-advocaten.nl

of bel

06 425 855 02


Stap 1

#Vragen

Eerst haalt u de aanbestedingsdocumenten van TenderNed.

Daarna loopt u deze rustig door.

Vervolgens:

- Vraag uzelf per pagina af of u snapt wat er staat.

- Vraag uzelf per pagina af of het kan wat er staat.

- Vraag uzelf per pagina af of het mag wat er staat.

Formuleer daarna goede vragen.

Een goede vraag dwingt de gemeente ertoe:

- Een uitgebreide toelichting en uitleg te geven zodat u snapt wat zij wil.

- Een motivatie te geven waarom iets wat zij vraagt feitelijk mogelijk is.

- Een motivatie te geven waarom iets wat zij vraagt juridisch mogelijk is.

Als u van mening bent dat iets té onduidelijk is (of blijft), dat iets echt niet kan of dat iets echt niet

mag, geef dit dan al aan bij het stellen van uw vragen. Geef ook aan waarom iets té onduidelijk is,

waarom iets niet kan of waarom iets niet mag. En geef, als u daartoe in staat bent, alternatieven

en voorstellen.


Stap 2

#Klagen

U heeft uw goede vragen gesteld.

U heeft antwoorden gekregen, maar deze zijn niet echt bevredigend. Of u heeft gewoon helemaal

geen antwoorden gekregen.

U heeft al aangegeven waarom u iets té onduidelijk vindt, waarom u vindt dat iets niet kan of

waarom u vindt dat iets niet mag. Wellicht heeft u zelfs alternatieven aangereikt.

De gemeente heeft daar dan nu in principe niets mee gedaan.

LET OP: als u niet uw recht wilt verspelen tegen de aanbesteding en/of latere

gunningsbeslissing op te komen, dan is het nu aan u om te gaan klagen!

Klaagt u niet, dan zal een rechter u later niet-ontvankelijk verklaren, als de gemeente stelt dat u

nooit hebt geklaagd.

U kunt eerst klagen bij de gemeente zelf, door buiten de nota’s van inlichtingen een onderbouwde

klacht in te dienen bij de gemeente zelf. Die moet deze in behandeling nemen. Als dit tot niets leidt

kunt u zich wenden tot de Commissie van Aanbestedingsexperts. Zie hier:

https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl.


Stap 3

#Bezwaar maken

Het indienen van een klacht schort de aanbesteding en termijnen niet op.

Als ook klagen niet tot resultaat leidt, dan moet u daarom zo snel mogelijk een kort geding

starten.

NB. Aanbestedingsrecht is civiel recht en geen bestuursrecht. U heeft dus niet zes weken de tijd

om een bezwaarschrift in te dienen. U dient een kort geding te starten binnen 20

kalenderdagen na de voorlopige gunningsbeslissing.

Om belang te hebben bij een vordering in kort geding, moet u het kort geding starten voor het

indienen van een inschrijving óf dus uiterlijk 20 kalenderdagen na de voorlopige

gunningsbeslissing.

Geen inschrijving indienen? Dan loopt u het risico op niet-ontvankelijkheid…

Wel een inschrijving indienen, maar niet gevraagd/geklaagd/voorbehoud gemaakt? Dan loopt u

het risico op niet-ontvankelijkheid…

Weeg af de kosten kort geding en de mogelijke opbrengst van de aanbesteding:

Een kort geding kost u advocaatkosten, griffierecht en deurwaarderskosten. Verliest u het kort

geding dan betaalt u een deel van de advocaatkosten en griffierecht van de gemeente.


Onzeker over uw vragen?

Bang om te klagen?

Angstig voor een

rechtszaak?

#vragen

Allemaal niet nodig!

Wij kijken samen met u

uw documenten door.

Wij weten welke vragen u

moet stellen, wij weten

waar en hoe u moet klagen

en in het uiterste geval kunnen

wij ook voor u een kort geding

voeren.

Bel of mail nu. Als u in een aap

logeert, dan bent u te laat…

#klagen

#bezwaar maken


Aboukir & Robbe Advocaten

Kromme Nieuwegracht 12-b

3512 HG Utrecht

• Aanbesteding

• Aansprakelijkheid

• Arbeid

• Contracten

• Immigratie

• Zorg & Sociale Zekerheid

T: 030 227 0613

F: 030 227 0614

E: info@ar-advocaten.nl

W: www.ar-advocaten.nl

Aboukir & Robbe Advocaten is een samenwerkingsverband tussen mr. R. Aboukir en mr. drs. T.H.G. Robbe die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk voeren.

Similar magazines