07.04.2017 Views

Refresh Magazine

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

april ‘17

Jaargang 10 - Nr.1

Magazine voor de AGF-Branche

Breda city

met Jack Aartsen als de nieuwe burgemeester?

Lees ook online op: www.aartsenfruit.com


Thema in deze Refresh/

Breda city

08/Breda

Geschiedenis, bijzondere architectuur en

opvallende evenementen in vogelvlucht.

13/ Nieuwbouw

Architect Pascal Grosfeld over de ambitieuze

bouwplannen voor het hoofdkantoor in Breda.

14/Oogappel

Maak kennis met Marcel Hendriks, financieel directeur bij aartsenfruit.

18/Nachtburgemeester

Ralph Behouden houdt Breda wakker!

22/Tjapko Lens

Een 100 jaar oud familiebedrijf in de markthandel van groenten en fruit.

28/Dance!

Breda laat de wereld dansen.

32/Bekokstoven

Bij restaurant Breda in Amsterdam willen ze geen bullshit op het bord.

04/

Burgemeester

van Breda

voor 1 dag

Ontmoeting tussen twee

ambitieuze mannen

26/

Now

boarding!

Met de 'aartsenfruit-bus'

naar Fruit Logistica in Berlijn

En verder…

20/ Ons verhaal krijgt vleugels

30/ AKF: Stoere Traktaties

35/ Gastcolumn van Johan Gabriëls

36/ Typisch aartsenfruit: Matti van Loo

40/ nonstopfresh facts

42/ Reisverslag: Menno van Breemen

en Jack Aartsen bezochten Japan

46/ Asia Column: Menno van Breemen

47/ NXT: Friends

2


voorwoord

De Parel

van het Zuiden

Je geboortestad hoeft niet altijd je favoriete stad te zijn. Ik ben geboren, getogen

en nog steeds woonachtig in en rond Breda. Dus ze kunnen niet van me zeggen

dat ik Breda niet trouw ben gebleven. Maar toch is Breda voor mij bovenal de

zakelijke basis van aartsenfruit. In Breda is het allemaal begonnen 3 generaties

geleden en nog steeds sturen we vanaf ons Bredase hoofdkantoor de gehele

organisatie aan. Breda is qua locatie de spil tussen de locaties in Venlo en het

Belgische St. Katelijne-Waver.

Door het vele reizen naar alle hoeken van de wereld wordt je blik gewoon groter

en ben je niet meer alleen gefocust op je kleine geboortestad. Want aan de

andere kant van de wereld moet je, om te beginnen, al uitleggen dat we maar

17 miljoen inwoners in ons landje hebben. “En hoeveel miljoen wonen er dan

in Amsterdam?”, is zo’n geijkte vraag. Sorry … nog niet eens 1 miljoen.

Dan begin ik maar niet over Breda met zijn 180.000 inwoners.

44/

Corné

Lauwen

Leverancier van ijsbergsla

uit Breda

Rondreizend kom je veel steden tegen met meer dan 10 miljoen inwoners,

steden waar je soms nog nooit van gehoord hebt! Steden waar je opgaat in de

massa, niemand die naar je opkijkt en niemand die op je neerkijkt. In vergelijking

daarmee is Breda maar een dorp. En dat is voor mij nu weer zo heerlijk!

Terugkomend van een drukke reis is het dan wel fijn om in de geborgenheid van

de stad Breda te komen. Of sterker nog, ‘mijn’ dorp Prinsenbeek, gelegen tegen

Breda met maar iets meer dan 10.000 inwoners. En als ik dan met carnaval een

biertje ga drinken in mijn favoriete kroegje ken je toch heel veel mensen die

daar rondlopen. En dat is dan wel weer heerlijk thuis zijn.

Breda noemen ze ‘De Parel van het Zuiden’ en dat proberen wij ook dagelijks te

zijn. Breda staat bekend als een gezellige stad en ook dat is een overeenkomst

met aartsenfruit. We hebben het allemaal naar onze zin en dat straalt de gehele

organisatie uit. Dus ook met gezelligheid kun je een heel eind komen.

De stad Breda heeft soms wat problemen om zich te ‘positioneren’ en daar heb

ik het ook met onze huidige burgemeester over gehad. Knooppunt in de Benelux,

hightech stad van Brabant of cultuurstad. Prima ambities, maar we moeten het

allemaal als een compliment opnemen dat ze Breda een gezellige stad noemen.

Vergeet dit niet en koester dat.

Dank aan onze gezellige burgemeester Paul Depla voor onze gezellige ontmoeting!

En ons beider conclusie is dat we maar gewoon op ons eigen stoeltje blijven zitten.

Dus het was en blijft burgemeester voor één dag!

Veel leesplezier,

Jack Aartsen

3


IN GESPREK: BURGEMEESTER PAUL DEPLA EN JACK AARTSEN

“ IK BEN NIET DE

CEO VAN BREDA”

Paul Depla is burgemeester van Breda. Hij is voortvarend en ambitieus.

Het leek aartsenfruit een goed idee om Depla uit te nodigen voor een

kennismaking en een rondleiding binnen het bedrijf. Op zijn beurt

nodigde Paul Depla Jack Aartsen uit in zijn werkomgeving in het

centrum van Breda, in de schaduw van de Grote Kerk.

RONDLEIDING

EN GESPREK

De dag startte met het bezoek aan aartsenfruit

en een uitgebreid kennismakingsgesprek

tussen beide heren.

Na een rondleiding, waarbij Jack Aartsen zijn

bedrijf liet zien en Depla zich een buitengewoon

geïnteresseerde burgemeester

toonde, volgde een autorit naar het statige

stadhuis op de Grote Markt.

Na een korte rondleiding door het historische

gebouw schoof Refresh aan voor een tweegesprek

in de kamer van het college waarbij

uiteenlopende onderwerpen de revue passeerden.

Aansluitend volgde een ontspannen

fotoshoot waarbij Paul Depla zijn ambtsketting

symbolisch aan Jack Aartsen overhandigde.

KENMERKEN

VAN BREDA

Aartsen: Ik ben geboren en getogen in Breda,

het is mijn thuisstad en ik vind het een warme

gezellige stad.

Depla: Breda is een prachtige stad met een

historische binnenstad en een mooie omgeving

om te wonen. Een stad die door de

eeuwen heen een plek is waar mensen bij

elkaar komen, met veel internationale verbindingen.

“ Breda is een prachtige stad met een historische

binnenstad en een mooie omgeving om te wonen.”

4


5


NIET

TEVREDEN

ACHTER-

OVER-

LEUNEN

Depla: Het is een stad die alles mee heeft,

maar dat moet je wel waarmaken. En daar

heb je de inwoners, bedrijven, kennisinstellingen

en het gemeentebestuur voor

nodig. Samen bieden we toekomstperspectief.

Dat moet leiden tot meer bedrijvigheid,

een groeiende werkgelegenheid

en meer bezoekers. Als burgemeester en

college ben je ambassadeur van het

bedrijfsleven. Een burgemeester is dienend.

Er moet continu gewerkt worden aan de

aantrekkelijkheid van de stad. Je mag nooit

rusten en tevreden achterover leunen.

Aartsen: Dat geldt ook voor bedrijven.

Als je overschakelt op de automatische

piloot is dat het begin van het einde.

Depla: Je moet weten waar je goed in

bent, keuzes maken en een scherp profiel

formuleren. Bij een bedrijf als aartsenfruit

is de focus eenvoudiger aan te brengen

dan bij een gemeente. We doen het voor

185.000 mensen en talloze bedrijven en

instellingen. Maar als wij rekening houden

met iedereen, lopen we het risico te weinig

focus te hebben.

INVLOED VAN EEN BURGEMEESTER

Aartsen: Als ik mezelf echt boos maak en ik zeg ‘we gaan allemaal

naar links’, dan gaan we ook naar links. Niet dat ik dat doe natuurlijk.

Bij een burgemeester is dat anders.

Depla: Als burgemeester heb je verschillende rollen. Als het gaat

om openbare orde en veiligheid heb ik dezelfde mogelijkheden als

Jack. Dan ben ik een soort bevelhebber. Op andere terreinen ben

ik meer regisseur of dirigent. Door de regie te voeren ben ik in

staat om te helpen en te sturen.

6


BENOEMDE

BURGEMEESTER

Depla: In Nederland hebben we benoemde

burgemeesters. Dus ik heb geen programma

waarop ik gekozen ben. Als burgemeester volg

je de wethouders en de gemeenteraad.

Je staat boven de partijen. Als een stad een

nieuwe burgemeester nodig heeft, stelt de

gemeenteraad een profielschets op, waarin

ze aangeven wat ze belangrijk vinden aan

een nieuwe burgemeester.

Kandidaten moeten gewoon solliciteren. Er volgen

gesprekken met de Commissaris van de Koning

in de provincie en met de sollicitatiecommissie

van de gemeenteraad. Ook een assessment

maakt deel uit van de procedure. Tijdens een

gemeenteraadsvergadering wordt er gestemd

over de twee beste kandidaten. De ministerraad

en de koning bekrachtigen die voordracht

vervolgens, want in Nederland worden burgemeesters

bij Koninklijk Besluit benoemd.

De zittingsperiode is zes jaar en de raad bepaalt

of ze met je verder willen.

DRIJFVEER EN AMBITIE

Depla: In de lokale politiek ben je direct met

mensen en met echte problemen bezig en je

moet concrete oplossingen bedenken. Het is

mensenpolitiek en je oefent direct invloed uit.

Ik ben de politiek in gegaan om in gesprek te

zijn met mensen. Mijn drijfveer is dicht bij de

mensen staan. De landelijke politiek is een soort

papieren werkelijkheid, dus lokale politiek

spreekt me meer aan.

Aartsen: Vanaf mijn vijftiende was ik betrokken

bij de zaak, in eerste instantie als vakantiewerker,

maar ik hoefde niet perse het familiebedrijf

over te nemen. Het gaat er altijd om of

je je werk leuk vindt en ik heb er altijd lol in

gehad om te werken bij aartsenfruit.

Het was een kwestie van kansen pakken. Ik heb

de drive, en dat verwacht ik ook van mijn

medewerkers, om elke dag het beste groentenen

fruitbedrijf van de Benelux te zijn. Ik zeg

niet dat we het zijn, maar het is wel de ambitie.

Depla: Ik wil graag dat mensen tevreden zijn

over hun burgemeester. Dat is mijn drive. Ik werk

elke dag met heel veel plezier. Het is een

machtig leuke functie en ik wil mensen mee

op sleeptouw nemen. Ik hoef niet de beste

burgemeester te zijn, maar mensen moeten

wel het gevoel hebben dat ik er ben voor

Breda. Het moeilijkste van burgemeester zijn,

is het nemen van impopulaire maatregelen

en omgaan met kritiek. Ik zeg altijd dat je als

burgemeester wel een olifantshuid, maar geen

olifantengeheugen moet hebben. Maar dat zal

voor Jack ook zo zijn.

Aartsen: Ja, je moet impopulaire maatregelen

durven te nemen. Kritiek in ontvangst nemen

en hopen dat je mensen begrip hebben voor

de keuze, omdat het een keuze is voor het

bedrijf als geheel.

ALS EEN SOORT SCHIPHOL

Depla: Ik kende aartsenfruit als groenten- en

fruitbedrijf en als sponsor van de Singelloop.

Maar na vandaag heb ik een totaal ander

beeld dan voorheen. Het is een soort Schiphol

voor groenten en fruit. Daar komt alles samen

en gaat vervolgens verder naar andere

bestemmingen.

Interessant om te zien hoe je in die markt

dankzij een heldere strategie heel groot kunt

worden. Verder moet je je niet gek laten maken

en koers houden. En dat al vier generaties

lang.

GEMEENSCHAPPELIJKE

BELANGEN IN BREDA

Aartsen: We werken internationaal en van

oudsher zijn we in Breda gevestigd, maar we

zijn niet perse gebonden aan Breda. We voelen

ons natuurlijk wel een Bredaas bedrijf en vanuit

dat oogpunt wil ik toch wat goedbedoelde

kritiek geven. We merken dat het soms lastig

is om met de juiste personen van de gemeente

in contact te komen. Uiteindelijk lukt dat wel,

maar de bereikbaarheid met name voor ondernemers

kan beter.

Depla: Van kritiek moeten we leren. We doen

er zoveel mogelijk aan om het ondernemingsklimaat

te optimaliseren. We willen de dienstverlening

richting ondernemers juist op hoog

niveau hebben om te voorkomen dat ze ergens

anders investeren. Als gemeente hopen we

op commitment van ondernemers en we

verwachten dat ze hun maatschappelijke

verantwoordelijkheid nemen voor de stad en

regio. Bijvoorbeeld zoals aartsenfruit met de

Aartsenfruit Kids Foundation doet. Maar we

vinden het ook belangrijk dat Bredase ondernemingen

personeel werven in de regio en

daarbij ook rekening houden met mensen

die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Aartsen: Samenwerking begint met communicatie.

We moeten elkaar leren kennen, weten

wat er speelt en kijken wat de gemeenschappelijke

belangen zijn.

VAN BAAN WISSELEN

Aartsen: Eerlijk gezegd weet ik niet of ik een

type ben om burgemeester van Breda te zijn.

Het is de vraag of mijn karakter bij die functie

past. Sowieso is mijn geduldfactor te laag.

Depla: Als ondernemer heb je andere

prioriteiten dan als politicus. Ik ben politiekondernemer.

Het zakelijke gevoel ontbreekt bij

me. Voor mij is vergaderen werken, dat past

ook bij de specifieke functie van burgemeester,

terwijl Jack juist meer hands-on is. Delegeren

is belangrijk voor mij. Dat kan niet anders

gezien de omvang van de organisatie.

Het runnen van een bedrijf is echt iets anders

dan het runnen van een gemeente: ik ben

niet de CEO van Breda. Mensen die

overstappen van het bedrijfsleven naar een

wethouders- of burgemeester post hebben

wel eens het idee dat ze in een erg stroperige

omgeving terecht zijn gekomen. Daar moet

je wel tegen kunnen.

Aartsen: De besluitvorming gaat bij ons juist

heel snel. De lijnen zijn kort. Iets wat we

vandaag bedenken, kunnen we morgen gaan

uitvoeren. Dat kun je als burgemeester niet

voor elkaar krijgen. Dat zou lastig zijn voor me.

7


DE

VELE VERRASSENDE

GEZICHTEN VAN

BREDA

Historie, gebouwen en events

Breda ligt in de provincie Noord-Brabant in

het zuiden van Nederland. Als je het in breder

perspectief plaatst, ligt Breda centraal in de

zogenaamde blauwe banaan. Dat is een zone

die verschillende Europese stedelijke gebieden

verbindt en die zich uitstrekt van Birmingham

in Groot-Brittannië tot Milaan in Italië.

Het gebied heeft een enorme aantrekkingskracht

op het bedrijfsleven. En daar, in Breda, is

aartsenfruit in 1907 opgericht en in de jaren

daarna groot geworden. We willen graag meer

vertellen over deze stad, want hoewel Breda

geen wereldberoemde stad is, heeft het enorm

veel te bieden.

We laten u kennis maken met gezichts- en

sfeerbepalende zaken van de stad: highlights

uit de rijke geschiedenis, bijzondere architectuur

en vele populaire evenementen.

Daarnaast vatten we de bewogen historie van

Breda in een tijdlijn samen.

8


9


DE

VELE VERRASSENDE

GEZICHTEN VAN

BREDA

Breda city 1252 - 2017

Breda krijgt stadsrechten

Aan het eind van de 12 e eeuw werd een

burcht gebouwd op de plek waar twee riviertjes

samenkwamen. De burcht bood omwonenden

bescherming en langzaam groeide de nederzetting

tot een stadje. In 1252 kreeg Breda

stadsrechten. Begin 14 e eeuw ontwikkelde het

Middeleeuwse Breda zich tot een stadje met

houten huizen, smalle straatjes, steegjes, veel

mensen dicht op elkaar en loslopende dieren.

Binnen de stadsmuren werkten allerlei

ambachtslieden. In de loop van de 14 e eeuw

telde Breda naar schatting 2.700 inwoners.

Kerk en kastelen

Niets springt zo in het oog als de Grote Kerk.

Er werd al decennia lang aan deze kerk voor

Onze Lieve Vrouwe gebouwd toen in 1468

de bouw van de karakteristieke toren startte.

Die opvallende toren is in 1509 met 97 meter

hoogte volledig afgerond, terwijl de kerk

als geheel in 1547 klaar was. Het interieur

van de kerk is schitterend en trekt nog altijd

veel bezoekers. De burcht uit de 12 e eeuw

transformeerde stap voor stap tot een kasteel.

In de 16 e eeuw groeide dat weer uit tot een

op Italiaanse architectuur geïnspireerd paleis,

in het hart van Breda. In 1828 kreeg het een

andere bestemming: Koninklijke Militaire

Academie. Dat is het nog altijd. De stad kent

nog een opvallend kasteel: Kasteel Bouvigne,

een belangrijk historisch monument aan de

rand van Breda. In 1554 is er in documenten

voor het eerst sprake van een stenen huis

met grachten iets ten zuiden van Breda. In de

loop der tijd is het regelmatig verbouwd, van

eigenaar verwisseld en zelfs een aantal keer

ternauwernood van de sloop gered. Nu is het

eigendom van Waterschap Brabantse Delta en

een officiële trouwlocatie in Breda.

Oorlog en een wereldberoemde list

Tijdens De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)

waarin De Nederlanden in oorlog zijn met

Spanje lag Breda regelmatig in de vuurlinie.

Toen Breda in 1590 in Spaanse handen was,

bedacht Prins Maurits een beroemd geworden

list. Een groep van ongeveer 70 soldaten

verstopte zich in een schip dat turf (brandstof)

de stad binnen bracht Het schip legde

aan bij het kasteel en de dappere strijders

sloegen ’s nachts op het juiste moment toe,

verjaagden de bezetters en namen de stad

in. Dit betekende niet het einde van de

strijd. De stad was soms in Spaanse, soms

in Nederlandse handen. Zo kwam de stad in

1625 na een langdurig beleg weer in Spaanse

handen. De Spaanse schilder Diego Velazquez

heeft daarop het schilderij ‘De overgave van

Breda’ geschilderd. Het kunstwerk is te zien

in het Madrileense Prado museum. Na de

inname van 1625 vernietigden de Spanjaarden

alles wat herinnerde aan de list met het

turfschip: het schip zelf en de documenten

uit het stadsarchief.

Op de vlucht

Als we een flinke sprong in de historie maken,

komen we uit in mei 1940. Twee dagen na de

Duitse inval in Nederland werden de inwoners

van Breda opgeroepen de stad te verlaten.

Deze evacuatie wordt ‘De Vlucht’ genoemd.

Halsoverkop verlieten de 50.000 Bredanaars

de stad. Een groot deel keerde na enkele

dagen terug, maar eind mei bleken er 4.800

inwoners vermist te zijn. Men startte grote

zoekacties met hulp van de Duitse bezetter.

Pas in februari 1941 was het overgrote deel

van de gevluchte inwoners teruggekeerd in

Breda. Een standbeeld in Park Valkenberg

vlakbij het kasteel herinnert aan deze

gebeurtenis. Er zijn meer monumenten en

herdenkingsplaatsen aan de oorlog in de

stad te vinden, onder andere voor Poolse

strijders. Op 29 oktober 1944 bevrijdden

Poolse soldaten Breda van de Duitse bezetter.

Tijdens de gevechten sneuvelden talloze

Polen en velen van hen liggen begraven op

de Poolse Militaire begraafplaats, waaronder

generaal Maczek. Naar deze generaal is ook

een Bredaas museum vernoemd. Verder heeft

Breda een Pools Monument en een Poolse

Kapel.

Ideale gastheer

Een deel van de indrukwekkende historie is

te zien in het Stedelijk Museum Breda, dat in

het voorjaar zijn deuren officieel opent. Het is

een samenwerking tussen het Breda’s Museum

en het MOTI. Samen vormen ze een museum

voor erfgoed, de geschiedenis van Breda

en voor actuele beeldcultuur. En dat brengt

ons bij de bezienswaardigheden in de stad.

De historische haven werd in 1965 gedempt.

Om sfeer terug te brengen in het historische

stadscentrum besloot het gemeentebestuur

weer water in het stadcentrum te laten

stromen. In 2007 was het zover: Breda kreeg

een deel van zijn historische sfeer terug.

Aan de andere kant zijn er moderne

architecturale hoogstandjes. Na jarenlang

slopen, herinrichten en bouwen ging het

nieuwe spoorwegstation in 2016 officieel

open. Het is veel ruimer en biedt meer comfort

aan de reizigers. Nu krijgt Breda eindelijk de

langverwachte verbinding met Antwerpen.

Een mix tussen oud en nieuw is concertzaal Mezz.

Deze publiekstrekker verenigt de historische

Bredase officiersmess met opvallende

moderne architectuur. Mezz is een ideale

gastheer voor veel bandjes en evenementen.

Feest van de fotografie

Opvallend evenement en ook absoluut

bezienswaardig is RedHeadDays. De naam

zegt alles: het is een evenement speciaal

voor roodharigen, maar iedereen is welkom.

Duizenden roodharigen uit de hele wereld

(80 landen) komen jaarlijks samen in Breda.

Eén van de hoogtepunten is de traditionele

groepsfoto: tijdens de editie van 2016 met

bijna 2.000 mensen. Over foto’s gesproken:

BredaPhoto is een vernieuwend evenement

dat elke twee jaar wordt georganiseerd.

Door de hele stad zijn dan exposities,

workshops, rondleidingen en lezingen te

bezoeken. Mensen noemen het ‘het feest van

de fotografie’. De volgende editie vindt plaats

van 5 september t/m 21 oktober 2018.

10


BREDA BARST VAN DE SFEER

11


DE

VELE VERRASSENDE

GEZICHTEN VAN

BREDA

Breda city 1252 - 2017

De geschiedenis van Breda in vogelvlucht

12 e eeuw

Op de plek waar de rivieren de Aa

en de Mark samenkomen groeit een

kleine nederzetting

1252 Breda krijgt stadsrechten

begin 14 e eeuw

Stadsommuring

Breda barst van de muziek

Stripboeken zijn nog altijd mateloos populair.

Stripmakers en uitgeverijen van over de hele

wereld ontmoeten hun fans en lezers in Breda

tijdens het Stripfestival. Er wordt live getekend en

er zijn meet&greets, films, presentaties, quizzen

etc. Het heeft grote aantrekkingskracht op fans

van heinde en verre.

Dat geldt ook voor Breda Barst, een gratis

tweedaags popfestival in het

hart van de stad. Het startte in 1995 en is

uitgegroeid tot een volwaardig evenement.

Verdeeld over vier podia genieten toeschouwers

van pop, rock, hiphop, dance, maar ook

van straattheater, kunstzinnige acts en

kinderevenementen.

Ouder dan Breda Barst is Breda Jazzfestival. Een

echte traditie! Vanaf Hemelvaartsdag zit er vier

dagen lang enorm veel muziek in Breda.

Het festival wordt al sinds 1971 jaarlijks

georganiseerd en daarmee is het één van de

oudste (en populairste) jazzfestivals van Nederland.

Overal in het centrum treden bands op en het

publiek komt altijd massaal op dit muziekfeest af.

Sportiviteit en gezelligheid

Geen gebouw, geen historische gebeurtenis,

geen event, maar een instituut. Dat is betaalde

voetbalorganisatie NAC.

De Bredase vereniging ontstond in 1912

toen de clubs NOAD en Advendo fuseerden.

Ondanks het feit dat de successen bescheiden

zijn (landskampioen in 1921 en bekerwinnaar in

1973) kent de club een grote schare trouwe fans.

Berucht in het Nederlandse voetbal is

het ‘Avondje NAC’. Tegenstanders zijn vaak onder

de indruk van de fanatieke supporters in het

stadion, terwijl het avondje voor NAC-fans juist

staat voor gezelligheid.

Ook de Singelloop koppelt sportiviteit aan

gezelligheid. Sinds 1986 vindt ieder jaar in

oktober de Singelloop plaats in Breda.

Een hardloopwedstrijd door de straten van

de stad met afzonderlijke wedstrijden voor

professionals en enthousiaste sportliefhebbers.

Een evenement dat aartsenfruit sinds 2010 een

warm hart toedraagt. In 2016 telde de loop

bijna 20.000 deelnemers en vele tienduizenden

toeschouwers langs het parcours. Al die mensen

maken er samen een groot feest van. En die

gezelligheid is typisch Breda!

1321 De eerste weekmarkt (bestaat nog steeds)

1350

1403

1468

Edelman Jan van Polanen koopt Breda.

Hij verbouwt de bestaande burcht tot een

kasteel.

Van Polanens kleindochter trouwt met

Engelbrecht van Nassau, een voorvader van

de Nederlandse koninklijke familie

Start van de bouw van de

karakteristieke toren van de Grote

of Onze Lieve Vrouwe Kerk

1500 - 1540 Gouden Eeuw van Breda

16 e eeuw Versterking van verdedigingswerken

1544

1554 Kasteel Bouvigne

1568 - 1648

1590

1635

1637

Willem van Oranje Nassau krijgt

via erfenis alle bezettingen van de

Nassau’s in handen, inclusief Breda

Tachtigjarige Oorlog: de protestantse

Nederlanden in oorlog met het katholieke

Spanje. Breda ligt regelmatig in de vuurlinie.

Willem van Oranje leidt de opstand tegen

de Spanjaarden.

List met het Turfschip. Breda (tijdelijk)

bevrijd van de Spaanse bezetter.

Diego Velazquez schildert

‘De overgave van Breda’

Definitieve herovering van Breda door

de Republiek (noordelijke Nederlanden)

1793 - 1813 Bezetting door de Fransen

1828

De Koninklijke Militaire Academie

vestigt zich in het voormalige kasteel

1907 Oprichting aartsenfruit

1940

1944

> 1945

1971

De Vlucht: aan het begin van de

Tweede Wereldoorlog ontvluchten

50.000 Bredanaars de stad

Op 29 oktober bevrijden Poolse

soldaten Breda

Na de oorlog groeit Breda snel:

nieuwe woonwijken, industrie en bedrijven

Tijdens carnaval wordt Breda voor

het eerst Kielegat genoemd

1986 Eerste Singelloop

2002 Opening poppodium Mezz

2007 Grootse viering 100 jaar aartsenfruit

2007

Heropening van eerder gedempte

historische haven

2016 Opening hypermodern treinstation

12


ARCHITECT PASCAL GROSFELD

OVER DE NIEUWBOUW

In de vorige Refresh lichtten we een tipje

van de sluier op. Aartsenfruit is hard bezig

om ruimte te creëren om nog beter te

worden: er zijn ambitieuze bouwplannen

voor het hoofdkantoor in Breda.

Daarover praten we met Pascal Grosfeld,

de man die verantwoordelijk is voor het

architecturale gezicht van aartsenfruit.

Brein van aartsenfruit

“Door de groei van het bedrijf is de huidige huisvesting van

aartsenfruit niet meer toereikend”, licht Pascal Grosfeld toe.

“Om dat op te lossen, breiden we de moderne vleugel uit met

een nieuwe vleugel. In het nieuwe gedeelte komt de commerciële

afdeling, het deel dat ze verlaten wordt de plek van de

boekhouding en ICT.

Zo wordt het paviljoen het brein van aartsenfruit. De boerderij

krijgt een ceremoniële functie. De oude boerderij wordt in ere

hersteld met een mooie keuken, zitplekken en loungeplekken,

een huiselijke, ontspannen sfeer. Hier komen een kantine, spreekkamers

en een zichtbare plek voor de Aartsenfruit Kids Foundation.”

Werken aan eigen ontwerp

“Het is een complexe uitdaging, omdat we de mensen die er

werken kwaliteit willen geven. Ook een uitdaging is het logistieke

verhaal: wat zijn de looplijnen, hoe worden gasten ontvangen,

waar komt de werkplek van Jack, wat is de relatie tussen

verschillende afdelingen?

We hebben voortgebouwd op het oorspronkelijke plan, en hoewel

het mijn geesteskind is, is het niet lastig om mijn eigen ontwerp

aan te passen. Als de tijd voortschrijdt merk je dat zo’n gebouw

kan transformeren, vanwege een wijziging in de behoefte.

Het is interessant om te zien of een gebouw in staat is om te

transformeren zonder dat het ten koste gaat van het concept.

We zijn wijzer geworden door de ervaringen van de gebruiker en

daar houden we rekening mee. Daarbij blijft de signatuur van het

gebouw behouden.”

Patio met unieke lichtinval

De lange zijde van het huidige kantoor is grotendeels van glas en

zorgt voor licht en een uitgesproken sfeer. Met een uitbreiding

aan die zijde komt die lichttoevoer te vervallen.

Signatuur

van het

kantoor

blijft

behouden

Daar heeft Grosfeld een oplossing voor moeten vinden. “In het

hart van het gebouw komt een patio. Die patio wordt onderdeel

van het transparante interieur met een vloer die doorloopt van

binnen het kantoor, naar buiten, de patio. De vierkante patio wordt

voorzien van een grote ronde sparing, waardoor het zonlicht valt.

In het kantoor merk je gedurende de dag dat de zonnestand

verandert en dat de lichtinval dus verandert.”

Samenwerking met binnenhuisarchitect

“Hoewel we ontwerpopgaven integraal aanpakken, hebben we

voorgesteld om binnenhuisarchitect Jan Geysen toe te voegen

aan het team, want samenwerking stimuleert en inspireert.

Specifiek om het nieuwe communicatieconcept nonstopfresh

mede vorm te geven in het interieur.

Met z’n allen werken we aan een geweldig gebouw. We hebben

eerder met Geysen samengewerkt en ook dit keer creëren we een

gesamtkunstwerk.”

In de volgende Refresh geven we opnieuw een update van

de nieuwbouw.

13


Wie zijn nu precies de

mensen die aartsenfruit

tot een succes maken?

oogappel

“Aartsenfruit past goed bij me, omdat de

kernwaarden respect en vertrouwen en de

begrippen orde, netheid en discipline met

hoofdletters worden geschreven”

14


Refresh laat

je uitgebreid

kennis maken met

Marcel Hendriks

Stel jezelf maar voor.

Ik ben 43 jaar en ik woon met mijn vrouw Daniëlle en

onze dochters Sophie van 8 en Suze van 4 jaar in Breda.

Je bent financieel directeur bij aartsenfruit.

Wat houdt dat in?

Het is een heel brede functie. Als financieel directeur bij

aartsenfruit ben ik eindverantwoordelijk voor het beheer

van de financiële risico’s, het voeren van de financiële

administratie en het uitvoeren van het financiële en

IT-beleid. Daarbij geef ik leiding aan het team. Ik stel de

budgettering en financiële rapportages op en onderhoud

de contacten met onze verzekeraars, bankier, fiscalisten,

accountants en belastingdienst.

15


Wat maakt dit werk zo leuk voor jou?

Ik heb een afwisselende en uitdagende baan

bij een toonaangevend, internationaal

opererende organisatie die een sterke groei

doormaakt. Ik kan gerust zeggen dat geen

dag hetzelfde is. Als eindverantwoordelijke

probeer ik processen goed in te richten

zodat de werkzaamheden goed verlopen en

mijn collega’s op de juiste plek zitten.

Iedereen heeft een rol in het team en onder

andere aan mij de taak om ervoor te zorgen

dat mensen met plezier naar hun werk gaan.

Dat vind ik belangrijk én erg leuk.

Verder past aartsenfruit goed bij me, omdat

de kernwaarden respect en vertrouwen en

de begrippen orde, netheid en discipline

met hoofdletters worden geschreven binnen

de organisatie. Dat sluit naadloos aan bij de

manier waarop ik in het leven sta en waarop

ik werk. Net en gestructureerd werken is

cruciaal voor mijn functie.

Wat wil je binnen vijf jaar bereiken of

verbeteren binnen aartsenfruit?

Ik vind het belangrijk dat er een duidelijke

stip op de horizon is voor onze organisatie:

wat willen we bereiken en hoe gaan we dit

realiseren. In wezen gaat het hier om een

simpel en heel natuurlijk proces.

Immers, wat is er normaler dan in het

reguliere werk overleggen over de vraag

‘Wat kan er beter’ en ‘Wat doen we daaraan’.

Hier is een belangrijke rol voor mij als

directielid weggelegd in het motiveren van

medewerkers om waar nodig te veranderen

en de uitvoering van het werk constant te

verbeteren. Mijn focus voor de komende

jaren ligt hierbij op IT.

Hoe wil je dat bereiken en wat heb je

ervoor nodig?

Het continu verbeteren is al een vast

aspect binnen aartsenfruit. Dit doe ik niet

alleen, dat doen wij als team: elkaar

aanspreken, grenzen stellen, continu leren

en verbeteren. Dat betekent ook de juiste

mensen op de juiste plaats zetten en het

invullen van vacatures.

Hoe lang werk je al bij aartsenfruit?

Sinds 1 september 2014.

Welke opleiding heb je gedaan en

waar werkte je voordat je bij

aartsenfruit aan de slag ging?

Ik heb mijn VWO-diploma behaald in

Ede en daarna ben ik met mijn ouders

naar Breda verhuisd. Daar heb ik de

opleiding Accountancy gevolgd aan de

Hogeschool West-Brabant.

Aansluitend heb ik de studie tot Registeraccountant

bij NIVRA-Nyenrode gevolgd.

Voordat ik bij aartsenfruit ging werken,

ben ik als extern accountant werkzaam

geweest bij Deloitte en KPMG, respectievelijk

zes en een half en elf en een half jaar.

Je hebt bij veel bedrijven in de keuken

gekeken. Kun je zeggen waarin

aartsenfruit verschilt met

gelijkwaardige bedrijven in

Nederland?

Als accountant ben ik bij veel bedrijven

geweest om te controleren, analyseren en

te adviseren. Aartsenfruit is een echt

familiebedrijf: het belang van continuïteit

en overdracht tussen generaties werkt

door in de relatie met de werknemers

van aartsenfruit. Waar in het algemeen

dienstverbanden korter worden, zijn

werknemers bij familievennootschappen

vaak tientallen jaren werkzaam, zo ook bij

aartsenfruit. Deze loyaliteit wordt versterkt

door het rechtstreekse contact tussen

directie en personeel. Daarnaast staan

familieondernemers voor een leiderschap

waarbij kordaat en duidelijk wordt

ingegrepen als dit nodig is. Ik denk dat

deze factoren een grote rol spelen in het

zakelijke succes van aartsenfruit.

Wat wilde je als kind worden?

Weet je dat ik me niet meer kan herinneren

wat ik als kind wilde worden? Ik kan me

nog wel mijn twijfel tussen de keuze voor

een economische of technische studie

herinneren. Al van jongs af aan heb ik

affiniteit met rekenen en economie, maar

ook met techniek. Ik wil gewoon graag

snappen hoe iets werkt.

Wat zijn je hobby’s?

Motorrijden doe ik graag, ik doe het al zo’n

vijftien jaar. Helaas heb ik daar weinig tijd

voor, maar mijn Honda staat altijd klaar voor

een mooie rit. Verder ski ik heel graag,

zowel met mijn gezin als met vrienden.

Eén of twee keer per jaar gaan we naar

Italië. Liefst zien we zoveel mogelijk

verschillende plekken. Daarnaast golf

16


ik een aantal keer per jaar. Eens in de week fitness ik samen

met een vriend en eens in de week doe ik aan hardlopen.

Het thema van deze Refresh is ‘Breda’.

Waar denk je aan bij Breda?

Dan denk ik aan lekker op een terrasje zitten op de

Grote Markt. In Breda is altijd wat te doen. In het

gezellige centrum wordt enorm veel georganiseerd:

het Jazzfestival, diverse concerten, de Singelloop en

talloze andere evenementen. En de kinderen kunnen

gelukkig steeds vaker mee.

Je komt oorspronkelijk niet uit Brabant.

Bevalt het in Breda?

Vanaf mijn achttiende woon ik hier en vanaf dat allereerste

moment voel ik me hier thuis. De omgang met mensen is

erg gemoedelijk en contacten worden makkelijk gelegd,

makkelijker dan in mijn geboortestreek. Ik voel me zo goed

thuis, dat ik ook carnaval vier ook al ben ik er niet mee

opgegroeid. Het leuke van carnaval is dat je met vrienden

onbekommerd lol hebt, vaak mensen die ik een tijd niet

heb gezien.

Hoe zou jij Breda aanprijzen bij een buitenstaander?

Breda is een bourgondische, gezellige en sfeervolle stad met

een fraai historisch centrum en voldoende gelegenheid om

met vrienden af te spreken in een bruin café of met het gezin

te genieten in een goed restaurant.

Noem één ding dat je leven mooier kan maken.

Ik ben erg tevreden, maar er is wel een jongensdroom.

Ik zou heel graag een klassieke Porsche 911 willen

hebben.

Met wie zou je wel eens willen dineren?

Daar hoef ik niet zo lang over na te denken: ik zou wel

eens willen dineren met Barack Obama en ik zou hem

vragen naar zijn ervaringen, levenslessen en zijn ‘off the

record’ mening over de huidige president.

Wat is je slechtste gewoonte?

Volgens Daniëlle kan ik moeilijk stil zitten. Ik ben altijd bezig.

Wat is je grootste angst?

Het verlies van naaste familie en goede vrienden.

Welke verleiding kun je niet weerstaan?

Een heerlijke Erdinger Hefe Weisse.

Wat zou je aan deze wereld willen verbeteren?

Ik zou graag zien dat er minder agressie en geweld is.

Met wie zou je een dag willen ruilen en waarom?

Het lijkt me mooi om een dag als komiek door het leven te

gaan. Een dagje ruilen met cabaretier en imitator Jochem

Myjer lijkt me erg leuk.

Heb je een levensmotto?

Ik doe iets goed of ik doe het niet.

17


18


Ralph Behouden houdt Breda wakker!

Met uitzicht op de toren van de Grote Kerk en op steenworp afstand van het stadhuis

spreken we Ralph Behouden, de nachtburgemeester van Breda. Ralph Behouden is

inmiddels de tweede, nadat onder andere Horeca Breda, Dagblad BN De Stem en VVV

Breda enkele jaren geleden het initiatief namen om ook in Breda een nachtburgemeester

te benoemen. “De nachtburgemeester houdt zich bezig met alles omtrent horeca en

nachtleven, maar ook met evenementen die overdag plaatsvinden”, vertelt Ralph.

Drijfveer

Het werk gaat wel wat verder dan het

promoten van het nachtleven. Zo staat

Ralph open voor horecaondernemers die

willen praten over hun moeilijkheden of

juist willen sparren op zoek naar kansen

en mogelijkheden.

Hij denkt graag met hen mee en ze weten

hem steeds beter te vinden. “Ik ken de

horeca goed en de horeca kent mij ook

goed. Voordat ik nachtburgemeester

werd, dacht ik dat ik elk hoekje van de

stad wel kende, maar ik leer juist steeds

nieuwe dingen kennen. En mijn nieuwe

ontdekkingen deel ik dan weer met

anderen.

Het is geweldig om bijvoorbeeld een

minder bekend festival onder de aandacht

van een groter publiek te brengen.

Mijn horizon is heel breed en dat is heel

belangrijk. Breda is een fantastische stad

om in te wonen en te werken, maar ook

om in uit te gaan. Ik heb een groot hart

voor mijn stad. En nu kan ik iets terug

doen door mensen nog meer te laten zien

en genieten van de stad.”

Facebook-volgers

“Ik probeer echt alles te weten te

komen over wat er wekelijks speelt in

het uitgaansleven. En al die informatie

deel ik zoveel mogelijk.” Het echte leven

inspireert, maar Ralph omarmt ook de

moderne technologie.

Een belangrijk middel is Facebook.

“Ik verzamel input over events, concerten,

festivals en dergelijke en die informatie

deel ik via Facebook. Uit de culturele hoek

krijg ik nog te weinig input. Dat is echt

jammer, want daar sta ik heel erg

voor open.

De link tussen horeca en cultuur mag

hechter worden. De hele week door deel ik

informatie en zo tegen het weekend geef

ik mijn weekendtips. Binnen een jaar heb

ik meer dan 7.000 volgers verzameld en

berichten die ik post hebben nu al

snel een bereik van enkele

honderdduizenden mensen.”

Fris en fruitig

Er zijn geen functieomschrijvingen

en doelstellingen verbonden aan de

functie. Ralph krijgt alle ruimte.

“Bij het nachtburgemeesterschap is niets

verplicht, maar ik wil graag positiviteit

verspreiden, laten zien dat horeca voor

alle leeftijden leuk is.

Ik krijg hele gave reacties uit de stad,

maar ik blijf niet stil zitten. Ik heb geen

vastomlijnde plannen, toch zou ik het

leuk vinden om ook de andere kernen en

pleinen in de stad meer te betrekken bij

het uitgaansleven, meer bezoekers van

buiten de stad te inspireren, meer met

cultuur te doen en zelf meer

te organiseren.

Weet je, dit is iets wat ik met hart en ziel

doe. En het geeft me energie om elke

dag weer fris en fruitig aan de dag

te beginnen.”

Filmmaker,

nachtburgemeester

en DEEJAY

“Bij mij loopt alles door elkaar heen: werk,

privé en uitgaan. Mijn eigen bedrijf gaat

voor alles. Ik ben partner bij Dutch Visuals.

We maken films voor grote bedrijven en

grote merken in Nederland. Maar het

nachtburgemeesterschap staat toch wel op

een soort gedeelde eerste plaats.

Overdag werk ik voornamelijk voor mijn

bedrijf, maar er kan altijd een telefoontje

tussendoor komen. Aan de andere kant kan

ik ook ’s avonds werken voor mijn bedrijf,

maar de avonden en het weekend staan

vooral in het teken van Breda en de

DJ-optredens die ik doe. Dat houdt mijn

leven creatief prikkelend.”

fb.me/NachtburgemeesterBreda

19


Ons

verhaal

krijgt

vleugels.

Een jaar geleden zijn we gestart met de nieuwe

campagne nonstopfresh van aartsenfruit. In de

afgelopen maanden zijn er steeds meer items

aangepast aan de nieuwe huisstijl.

Nonstopfresh

Een van de belangrijkste items is de nieuwe corporate

brochure, het verhaal dat wij aan de wereld willen

vertellen. Het verhaal dat dankzij het thema nonstopfresh

vleugels krijgt en in alle uithoeken van de wereld

verteld gaat worden.

Vertrouwen

In de brochure komen de belangrijkste aspecten van

aartsenfruit naar voren. Natuurlijk onze geschiedenis,

onze werkwijze en de verschillende vestigingen. Maar het

belangrijkste hoofdstuk in onze brochure bestaat uit

één enkel woord: TRUST. Het vertrouwen dat we iedere

dag opnieuw krijgen van onze partners en leveranciers.

Dat is de belangrijkste reden dat ons verhaal vleugels krijgt,

of zoals we dat in onze nieuwe campagne zeggen:

Thank you for flying aartsenfruit!

20


O.P. euro.com

Via Chiusa del Bosca, 3

84091 Ba tipaglia (Sa)

CAMPINIA - ITALIA

Tel +39 0828370242

Fax +39 0828370333

www.eurocomgroup.it

NET WEIGHT: 8 X 125

LOT 34/08 CAT. 1

ORIGIN: ITALY

SPRUITEN

Kla se I LVO: Germany

SPRUITEN

Klasse I LVO: Germany

SPRUITEN

Kla se I LVO: Germany

Breda, Venlo, St. Katelijne - Waver, Hong Kong

nonstopfresh

aartsenfruit.com

O.P. euro.com

Via Chiusa del Bosca, 3

84091 Ba tipaglia (Sa)

CAMPINIA - ITALIA

Tel +39 0828370242

Fax +39 0828370 3

w.eurocomgroup.it

NET WEIGHT: 8 X 125

LOT 34/08 CAT. 1

ORIGIN: ITALY

O.P. euro.com

Via Chiusa del Bosca, 3

84091 Ba tipaglia (Sa)

CAMPINIA - ITALIA

Tel +39 0828370242

Fax +39 0828370 3

w.eurocomgroup.it

NET WEIGHT: 8 X 125

LOT 34/08 CAT. 1

ORIGIN: ITALY

O.P. euro.com

Via Chiusa del Bosca, 3

84091 Ba tipaglia (Sa)

CAMPINIA - ITALIA

Tel +39 0828370242

Fax +39 0828370 3

w.eurocomgroup.it

NET WEIGHT: 8 X 125

LOT 34/08 CAT. 1

ORIGIN: ITALY

21


Firma Lens is thuis op de markt

TJAPKO LENS BLIJFT

TROUW AAN ZICHZELF

CUSTOMER

Waar zou

aartsenfruit zijn

zonder klanten? Dan zou

aartsenfruit er inderdaad

niet zijn! Tijd om kennis

te maken met...

SERVICE

Het marktleven is mooi volgens Tjapko Lens. Hij werkt graag

met mensen en is graag buiten. Als eigenaar van de Firma Lens

stelt hij alles in het werk om klanten in de watten te leggen.

Niet overdreven, maar met de bedoeling om ze altijd perfect

te helpen. Mede daarom staat de kwaliteit van groenten en fruit

al generaties lang hoog in het vaandel.

22


Familiebedrijf

Om te beginnen duiken we de

geschiedenis in. Tjapko vertelt:

“De opa van mijn vader is begonnen

met de markthandel en in 2018

zijn we honderd jaar werkzaam als

familiebedrijf. Ik ben nu vierendertig

jaar en werk vanaf mijn zestiende

in de zaak. Toentertijd werd mijn

vader ziek en ben ik sneller dan de

planning was in de zaak gerold.

Maar daar heb ik wel enorm veel van

geleerd. Op jonge leeftijd ben ik

voor de leeuwen gegooid. Dat heeft

me veel gebracht. Ik wist na een paar

jaar precies wat ik wilde: klein blijven,

kwaliteit voorop zetten, direct contact

met de klanten en daardoor heel goed

kunnen aanvoelen wat ze verwachten.”

Geen stapels

“Veel mensen denken bij een markt

aan grote stapels met sinaasappels

en andere producten. We doen het

tegenovergestelde. We kiezen voor

een breed en diep assortiment met

mooie producten en het is zeker

niet onze doelstelling goedkoop

te zijn. Mijn vader was in zijn tijd

al voorvechter van een breed

assortiment met een hoge kwaliteit.

Dus daar kon ik op voortbouwen.

Mensen zeggen altijd: ‘Als je iets

bijzonders en goeds wilt hebben, wat

je nergens kunt vinden, moet je bij de

Firma Lens gaan kijken.’ Dat blijft zo.”

Langdurige samenwerking

Om kwaliteit te waarborgen

werkt Firma Lens uitsluitend met

topleveranciers. “Ik werk met

verschillende leveranciers en

aartsenfruit is één van mijn

belangrijke leveranciers. Weet je

dat mijn ouders al met aartsenfruit

samenwerkten?” Vervolgens legt

Tjapko uit waarom aartsenfruit bij de

Firma Lens past: “Ze hebben een

breed en diep assortiment met hoge

kwaliteitseisen en dat sluit heel goed

aan bij mijn werkwijze. Daarnaast klikt

het onderling.”

Trouw aan zichzelf

“Ik kan en wil het niet iedereen naar

de zin maken en dat doet aartsenfruit

ook niet. Zij maken bewuste keuzes

en die spreken mij aan. Zij zijn trouw

aan zichzelf. Ik ook. Mijn ouders

waren nog geneigd af en toe water

bij de wijn te doen, uit praktische

overwegingen. Dat doet aartsenfruit

niet en ik evenmin. Dat weten de

mensen bij aartsenfruit ook van mij.

Meestal doe ik zelf de inkoop, maar

soms lukt dat niet en dan stuur ik

één van mijn medewerkers naar

aartsenfruit. Ik vraag aartsenfruit de

producten alvast klaar te zetten en

omdat ze precies weten wat ik wil,

komt dat altijd helemaal goed.”

23


Het leukste van mijn

werk is het zoeken

naar mooie producten

voor de juiste markt

en klant

Leukste van de markt

“Het leukste van mijn werk is het zoeken

naar mooie producten voor de juiste

markt en klant. Ik noem dat ‘het spelletje’:

producten zoeken, prijzen bepalen,

vergelijken en kijken of het aanslaat.

Natuurlijk spreekt het gezellige

marktleven me ook aan.

Over het algemeen is het buiten werken

erg leuk. Alleen bij echt koude en natte

dagen is het iets minder, maar die dagen

horen er ook bij. Ik weet niet of ik een

type voor een winkel zou zijn. Nu niet in

ieder geval. Het grote nadeel van een

winkel is dat je de hele week in dezelfde

vijver vist. Bovendien zijn de overheadkosten

hoog en is het moeilijker in te

spelen op veranderingen in de afzetmarkt.

Ik geloof dat de risico’s als marktkoopman

beter te spreiden zijn.”

Een marktdag

“We staan op vier markten: dinsdag en

vrijdag op de Grote Markt in Breda,

zaterdag in het Ginneken in Breda en

woensdag in Etten-Leur. Over het

algemeen begint de dag op marktdagen

om ongeveer vijf uur. Dan halen we de

materialen en de producten op, rijden we

naar de markt en gaan we opbouwen.

We hebben een kraam van zo’n 16 tot 20

meter met 200 à 300 artikelen.

De verkoop duurt meestal tot ongeveer

13.00 uur. Opbouwen en opruimen kost

veel tijd, omdat we een groot verkoopoppervlak

en een ruim assortiment

hebben. In onze bedrijfsruimte en opslag

in Breda vullen we aan, ruimen we op en

bereiden we ons voor op de volgende markt.

Elke maandag en donderdag gebruiken

we om zoveel mogelijk producten te

zoeken en in te kopen.

Dinsdagmiddag kopen we extra producten

in als dat nodig is. Ondernemen op de

markt gaat veel verder dan alleen verkoop.

Er gaat veel tijd zitten in alles behalve

achter de marktkraam staan. Dat maakt

het natuurlijk wel afwisselend.”

24


Toekomst

“Ik wil perse onderscheidend blijven

om langdurige relaties op te bouwen

met klanten. Om steeds weer aan hun

verwachtingen te kunnen voldoen, wil

ik klein blijven. We hebben drie vaste

mensen en soms wat parttimers.

De markt als geheel verandert flink.

Er is veel vergrijzing, maar gelukkig willen

jongere ondernemers specialiseren en zich

onderscheiden. Vooral voor zaken

die niet onderscheidend zijn, blijft het

onverminderd lastig. Voor hen krimpt

de markt. Maar ik ben ervan overtuigd

dat er een mooie toekomst is.

De markt zal kleiner, maar kwalitatief

beter worden. En daarmee aantrekkelijker

voor consumenten.”

Ik wil perse onderscheidend

blijven om langdurige relaties

op te bouwen met klanten

25


Fruit Logistica 2017

Now Boarding!

Normaal gesproken reist de delegatie van aartsenfruit met

het vliegtuig naar Fruit Logistica in Berlijn. Dit jaar besloot

aartsenfruit het eens helemaal anders te doen. Dit jaar

gingen ze met de ‘aartsenfruit-bus’, een in het oog springend

vervoermiddel. Dat bleek goed voor de teambuilding,

het profileerde aartsenfruit heel sterk en het verschafte

Aart Bezemer, Arco van de Klundert, Leo van der Giesen,

Bern Verbeek en Jack Aartsen de nodige mobiliteit in Berlijn.

26


Crew aartsenfruit; Aart Bezemer, Bern van Beek, Leo van der Giesen, Arco van de Klundert.

Crew aartsenfruit

Crew aartsenfruit

aartsenfruit

food&drink

Team Galilee

Brendon Osborn en Jack Aartsen

De Fruit Logistica is aangegrepen om bij

te praten, te ontmoeten en te ontdekken.

Speciaal onderdeel van de trip was de

organisatie van een ‘aartsenfruit food & drink’

in een leuke Berlijnse wijnbar om ontspannen

samen te zijn met relaties. Het beeldverslag

laat zien hoe de sfeer was en geeft een mooie

indruk van de reis. En zoals je ziet speelde de

‘nonstopfresh bedrijfswagen’ een hoofdrol.

Team La Calera

De heren van Ozler Tarim

Basstion Fruit: vader en zoon

Victoria Boesch, Alain de Pauw en Aart Bezemer

27


BREDA LAAT

DE WERELD

Waar een kleine stad groot in kan zijn. Breda heeft aan de wieg gestaan van de wereldwijde

populariteit van dancemuziek. Het startte allemaal met Tiësto. In 1999 brak deze dj internationaal

door en in 2002 werd hij voor het eerst uitgeroepen tot beste van de wereld. Hij herhaalde die

prestatie in 2003 en 2004. Sindsdien heeft hij altijd in de top 5 gestaan. Breda is trots op dit

‘exportproduct’ en toonde dat onlangs door Tiësto uit te roepen tot ereburger van de stad.

Verschillende andere Bredase dj’s volgen het succesvolle spoor en vooral Hardwell valt op.

In 2013 en 2014 werd hij gekroond tot nummer één van de wereld, nu is hij nummer 3.

Ook DJ-duo W&W (13), R3hab (21) en Dannic (70) staan hoog in de top 100.

GROTE

STERREN

Het zijn de grote sterren van vandaag.

Feesten en festivals draaien om hen.

Maar er is meer. Van een nicheproduct

is het mainstream geworden. Zo opende

Tiësto de Olympische Spelen van 2004

in Athene. Bovendien werken talloze

wereldberoemde artiesten intensief

samen met dj’s. Artiesten als Justin

Bieber en Lady Gaga laten hun muziek

mixen of schrijven samen met dj’s hun

nummers. Tiësto werkte al met John

Legend, Flo Rida, Martin Garrix en Busta

Rhymes. Hardwell met Jason Derulo,

Mr. Probz, Armin van Buuren en Maan.

R3hab mixte hits voor sterren als Katy

Perry en Madonna.

SUCCES

VERKLAARD

Het fundament onder het succes is in

de jaren 80 gelegd. In de Bredase club

De Spock hebben talloze lokale dj’s,

waaronder Tiësto, hun eerste plaatjes

gedraaid. Ook vandaag is Breda nog

altijd ‘the place to be’ voor nieuw talent.

Hoe kan dat? Natuurlijk worden jongeren

enorm geïnspireerd door de grote

sterren uit Breda. Verder kent Breda een

atmosfeer in het uitgaansleven die veel

ruimte en kansen geeft aan dj’s. Talenten

kunnen veel draaiuren maken in Breda.

Erg belangrijk, want zonder ervaring heb

je weinig aan talent. Het gaat erom een

zaal aan te voelen en in te kunnen spelen

op de sfeer.

NIEUW

TALENT

Binnen de Bredase dj-scene heerst een

grote saamhorigheid en (beginnende)

dj’s helpen elkaar. Er is geen haat en nijd

en talenten gunnen elkaar het succes.

Dj’s wisselen ervaringen uit, werken

samen in studio’s en bij feesten. Zo gaf

Tiësto ooit Hardwell een helpende hand

en Hardwell begeleidt nu op zijn beurt

jonge talenten. Een nieuwe Bredase ster

aan het firmament is Suyano. Hij treedt

al over de hele wereld op en misschien

ken je zijn werk al: onder de promofilm

van aartsenfruit zit namelijk zijn muziek.

Dus ga snel naar aartsenfruit.com en zet

het geluid hard!

28


DANSEN

29


Voorbereiding

op de grote wereld

Stoere Traktaties, het initiatief van Aartsenfruit Kids Foundation (AKF),

loopt als een trein. Er was plek voor dertig klassen uit de regio Breda en in een

mum van tijd had de stichting deze hoeveelheid aanmeldingen binnen.

Door dat succes is AKF een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om het

initiatief ook voor kinderen van groep zeven en acht te ontwikkelen.

Als voorbereiding op de ‘grote wereld’: de middelbare school.

30


SPELBORD.indd 1 04-04-16 14:16

Stoere Traktaties is het lekkerste lespakket voor kinderen van groep

vier en vijf op basisscholen in de regio Breda. Met deze beleving

biedt Aartsenfruit Kids Foundation (AKF) de basisscholen de kans

om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met groenten en

fruit. Naast dat de deelnemende klassen een grote, stoere kist vol

met verhalen, smaakbelevingen en spelletjes ontvangen, maken de

kinderen ook kennis met ’t Fruitzooitje. Dit zijn zes karakters die

bedacht zijn door AKF. De avonturen van ‘t Fruitzooitje sluiten

naadloos aan op de vijf lesmodules.

Het 'Reis om de wereld'

bordspel

Het 'Wie ben ik?'

kaartspel

Werkboekje waarin kinderen

van alles ontdekken over groenten en fruit

Een positieve boost

Sophie: “Tijdens mijn eerste stage bij AKF heb ik ervoor gezorgd

dat de basis van Stoere Traktaties goed is. Zo heb ik onder andere

het werkboek voor de kinderen gefinetuned. Nu onderzoek ik

samen met Floor, als afstudeeropdracht, hoe we ook de kinderen

in groep zeven en acht een positieve boost kunnen geven op het

gebied van gezonde voeding.”

Floor: “Sophie was telkens zó enthousiast over het initiatief

Stoere Traktaties, dat ik ook geïnteresseerd werd in de initiatieven

van AKF. Hierdoor werd ik enthousiast en dat heeft ertoe geleid

dat ik nu ook stage loop bij AKF. Sophie en ik vormen een ideaal

team, want zij heeft gekozen voor de afstudeerrichting waar het

bevorderen van gezondheid centraal staat. Ik heb gekozen voor de

richting productontwikkeling. Dat zorgt voor een versterkend effect.”

Een beleving voor

groep zeven en acht

Floor: “Het uiteindelijke doel van ons onderzoek is AKF te

adviseren over hoe de stichting het beste een beleving kan

ontwikkelen voor kinderen in groep zeven en acht. Aan de hand

van ons onderzoek, hopen wij erachter te komen waar de

interesses van deze kinderen liggen en welke interesses gebruikt

kunnen worden om hen te motiveren een bewuste keuze te

maken. Zo kunnen ze zelf een weloverwogen keuze maken in

de kantine van de middelbare school”

Sophie: “We verwachten de uitkomst van het onderzoek eind

juni te presenteren.”

Bent u benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek van

Sophie en Floor? Dat leest u in de volgende Refresh!

Kinderen denken mee

Sophie: “Om erachter te komen hoe Stoere Traktaties het beste

ontwikkeld kan worden voor de groepen zeven en acht, onderzoeken

we eerst waar de interesses van deze kinderen liggen. Wat beweegt

hen?”

Floor: “Om daar achter te komen, maken we gebruik van bestaande

literatuur. Daarnaast willen we met zoveel mogelijk kinderen van deze

leeftijd brainstormsessies houden. Wij vullen zo min mogelijk in, zodat

de kinderen zelf met ideeën kunnen komen. Zo komt de creatieve

aard van de kinderen goed naar boven.”

Sophie: “We willen dat niet met één groep kinderen doen, maar met

kinderen uit verschillende wijken en van diverse scholen in de regio

Breda.”

Floor: “Ja, zo zijn we bijvoorbeeld benieuwd naar hun kennis van

groenten en fruit.”

Sophie: “Daarnaast is het ook interessant om te praten met mensen

die in verbinding staan met deze kinderen, bijvoorbeeld leerkrachten,

schooldirecteuren en onderwijsadviseurs.”

Floor

Sophie

Floor en Sophie Bruijns, studenten voeding en diëtetiek aan

de Hogeschool van Amsterdam en stagiaires bij Aartsenfruit Kids

Foundation.

31


BEKOKSTOVEN:

“Restaurant Breda in Amsterdam

We willen

geen bullshit

op het bord.

De recensies waren opvallend goed. Er wordt

immens veel over gepraat. Het is een must-see.

En als je er wilt eten, moet je dat weken vooruit

plannen. Al met al voldoende aanleiding om naar

Amsterdam af te reizen, naar restaurant Breda.

We spraken mede-eigenaar en chef Freek van

Noortwijk. Net als zijn twee partners afkomstig

uit Breda en samen zetten ze de culinaire wereld

op zijn kop.

Iedereen houdt

van Bredanaars

Aan één van de mooiste grachten van

de stad, de Singel, is restaurant Breda

gevestigd in een historisch grachtenpand.

Het is een oud pakhuis met de sfeer

van een brasserie. De muren zijn hoog

en kaal, de kleuren zijn warm en de

sfeer is ontspannen en uitnodigend.

Het restaurant wordt gerund door drie

vrienden die elkaar kennen sinds de

eerste klas van de middelbare school

in Breda: Guillaume de Beer, Johanneke

van Iwaarden en Freek van Noortwijk.

Toen er een naam moest komen voor

dit restaurant dachten ze nog aan de

naam van hun middelbare school:

het Mencia, ook de naam van een

Spaanse druif. Maar niemand zou direct

de link leggen en daarnaast klinkt het

enigszins als een ziekenhuiskantine.

“We dachten toen: ‘Laten we onze

zaak gewoon Breda noemen, want er

is niemand in Amsterdam die niet van

Bredanaars houdt.’“

Niet bang zijn

Aan Freek van Noortwijk merk je direct

dat hij een liefhebber en harde werker

is. Hij vertelt gepassioneerd, geniet van

zijn keuken, delegeert met gemak en

als er tijdens het interview iets moet

worden geregeld, gaat dat in één

moeite door, want de zaken gaan

continu door. “We zijn nooit van plan

geweest met zijn drieën een zaak te

openen. In Breda werkten we bij een

lunchroom en cateraar. Daar zijn we

erg enthousiast geworden over het vak.

Ook tijdens mijn studie bedrijfseconomie

aan de Universiteit van

Amsterdam ben ik in de horeca blijven

werken. Ik studeerde dan wel, maar ik

ging ’s middags vaak vroeger weg om

naar de Albert Cuypmarkt te gaan om

daar lekkere vis, mooie stukken vlees en

groenten te kopen. Op internet keek ik

filmpjes van Jamie Oliver om te zien

hoe ik vis moest schoonmaken.

Later heb ik bij verschillende restaurants

gewerkt waar ik veel van de chefs heb

geleerd. Maar ik heb vooral heel veel

zelf gedaan. Niet bang zijn, dat is mijn

motto.”

Beste keuze

“Na onze studies is Guillaume kok

geworden bij Daalder in Amsterdam en

hij heeft mij daar ook binnen gehaald.

Ik werd zijn souschef en later werden

we duo-chef. Van daaruit zijn Guillaume

en ik begin 2015 Guts & Glory

begonnen. Dat restaurant was direct

booming en alles draaide heel steady.”

Freek en Guillaume stopten bij Daalder,

Johanneke stopte met haar werk bij een

32


Freek van Noortwijk


De

sfeer is belangrijk, we geven gave

personeelsfeesten, gaan met elkaar op stap en

iedereen mag alles proeven, ook de mooie wijnen.

vastgoedbedrijf en zij besloten met zijn

drieën nog een restaurant te openen.

Eind 2015 ging Breda open. “De beste

keuze die we hebben kunnen maken.

Breda draaide ook direct. De aandacht

was enorm en het is vrij uniek dat kort

na de opening de vier grote kranten

artikelen en recensies publiceerden.”

Niet schelden

en tieren

“We zijn er achter gekomen dat wij

drieën kwaliteiten verenigen die goede

bestuurders ook hebben. Niet perse als

individu, maar als team. Guillaume en ik

zijn de chefs en Johanneke doet meer

de voorkant en heeft een groot aandeel

in de wijnen. We hebben in beide zaken

een keukenchef en meerdere souschefs.

Al met al hebben we een geweldig

team. We doen er alles aan om hen zo

goed mogelijk te motiveren. De sfeer is

belangrijk, we geven gave personeelsfeesten,

gaan met elkaar op stap en

iedereen mag alles proeven, ook de

mooie wijnen. Bij ons hoor je geen

geschreeuw zoals je in sommige kook-

programma’s op televisie ziet en hoort.

Het is achterhaald om mensen verrot te

schelden.”

Steeds meer groenten

“Met Breda wilden we het echt anders

doen. Gasten hebben de keuze uit drie

menu’s, maar ze weten niet wat ze te

eten krijgen en er staat zelfs niet bij om

hoeveel gangen het gaat. Je kunt wel

aangeven of je wel of geen vlees of vis

wilt, vegetarische menu’s doen we niet.

Alles wat wij serveren is ontzettend vers,

33We waren een van de eerste in Nederland

die alleen maar menu's serveren.

want iedereen eet min of meer hetzelfde. De kaart is wel continu

in beweging. We gebruiken steeds minder vlees, ook uit

duurzaamheidsoverwegingen, en steeds meer vis. Verder doen

we heel veel met groenten. Dat begint al met de amuses, maar

we bereiden ook veel desserts met groenten. Zo maken we ijs

van alle kruiden die je kunt bedenken: salie, basilicum, dille,

rozemarijn, maar ook van wortel en biet. De tendens is dat de

garingen van groenten anders zijn: meer beetgaar en puur.

Daarbij letten we sterk op het evenwicht in de menu’s. Het mag

niet te zwaar zijn, dus niet teveel koolhydraten. Wat frisse zuren

in het begin en wat stevigere smaken later in de gangen. Less is

more, daar geloven we in.”

Niet kopiëren,

niet imponeren

In één van de recensies stond ‘Zo jong

als ze zijn, de Brabantse tovenaarsleerlingen,

zo volwassen is hun keuken’.

Dat is veelzeggend. “Wij zijn fucking

eigenwijs.

We willen andere chefs niet kopiëren

en gasten niet imponeren met allerlei

kunstjes. We koken simpel. Het zijn

pure en diepe smaken en we doen

geen rare dingen: we willen geen

bullshit op het bord.” In een stad waar

mooie restaurants en succesvolle chefs

komen en gaan, willen Johanneke,

Guillaume en Freek de trends zelf

zetten. “We waren één van de eerste

in Nederland die alleen maar menu’s

serveren.

Zo gelukkig

“We doen de dingen die we gaaf vinden. Ik ben zo ontzettend gelukkig, de hele tijd.

We hebben onze nek uitgestoken en het is een waanzinnig succes geworden. Dat is

ongelooflijk. Voor ons werk komen we ook nog eens op allerlei plekken op de wereld.

Onlangs zijn we in Tokio geweest om research te doen voor een nieuw menu van Guts

& Glory en verder zijn we de afgelopen periode op uitnodiging in Taiwan, Thailand

en Londen geweest om te koken en te adviseren. Het is fantastisch om die dierbare

momenten met mijn beste vrienden te beleven. Ik heb gestudeerd, ik had ook bij een

bank kunnen werken, maar nu zijn we succesvol in iets wat we onwijs gaaf vinden en

samen hebben we super veel geluksmomenten.”

Verder krijg je bij ons in principe maar

één keer bestek, tenzij de gast dit

anders wil. Hiermee voorkomen we dat

we gasten onnodig vaak onderbreken

aan tafel. Zo creëren we een meer

toegankelijke en ontspannen sfeer.

We proberen aan te voelen hoe gasten

bejegend willen worden en we willen

niet te formeel zijn. Hier eet je op het

niveau van een sterrenzaak in een

bruisende entourage voor net iets

minder geld.”

De waardering komt ook van andere

chefs: “Ik heb niet het gevoel dat er

veel onderlinge concurrentie is.

We zijn allemaal bevriend met elkaar

en we eten bij elkaar.”

34


column

“Als rasechte

Bredanaar ben ik

trots op mijn stad”

Maar wat ís dat dan, waar zit ‘m dat in? Is het de onbezorgde jeugd,

mijn nogal luie schooltijd (spieken bij het examen Frans leverde me

een diploma op), is het de warme vriendenkring die ik er opbouwde,

de stikgezellige binnenstad? Of de trots die ik als ‘Bredaos

menneke’ voelde toen ik het letterlijk schopte van jeugdspelertje

tot onderbetaalde semiprof (omgerekend € 7.000 bruto per jaar …)

bij ons ‘goeie ouwe NAC?’ Laat ik vooral de mensen niet vergeten.

Gezellig, passievol, open en vol zelfspot, een typisch Bredase

karaktertrek. Mensen maken de stad. De som der delen, de synergie

van dit al, is hoogstwaarschijnlijk het enige juiste antwoord. Míjn Stad,

zo voelt dat.

NAC hoort bij Breda, zoals Breda bij NAC hoort

Zowel de gemeente als de voetbalclub koketteren graag met ferme

kreten als tegendraads, bourgondisch, saamhorig en zelfbewust. Het

meest tegendraads aan Breda is wellicht de Grote Kerk. Dat zit zo.

Dit prachtige symbool van rooms-katholiek Breda is toch écht een

protestants godshuis getuige de vele koninklijke Nassau’s die er onder

de gangpaden (echt waar) begraven liggen. Zelfs Willem van Oranje

zou er komen te liggen, maar toen hadden de Spanjolen het hier voor

het zeggen. Daarom ligt Willempie nu in Delft.

De kerk is tegenwoordig te huur voor expositie,

bedrijfsbeurs, feestje of borrel

En dat laatste is toch veel gezelliger dan een heilige mis, nietwaar?

Ziedaar de Bredase bourgondische inborst. Bewezen is ook dat

nergens in het Nederlandse betaalde voetbal zo veel bier gedronken

wordt als bij NAC. Bourgondisch, dat zeker, maar béter ga je er niet

van voetballen. Zie de nogal pijnlijk lege prijzenkast. Welgeteld één

landskampioenschap en één bekertje werd er gewonnen in 104 jaar

voetbal. In al die jaren was de saamhorigheid vaak ver te zoeken, er is

eerder een onophoudelijk spoor van vernieling. Torenhoge schulden,

bijna-faillissementen, degradaties, schandalen en vele trainers én

spelers die er, inclusief hun reputaties, sneuvelden. Hup NAC.

Zelfbewust is de gemeente Breda de laatste jaren

welzeker geweest

Plaatselijke politici trokken de stad saamhorig mee in de vaart der

volkeren. Expansie alom, Breda vooruit. De binnenstad kreeg een

facelift, er kwam een hogeschool, een peperduur Chassé-theater,

recent een nieuw station, megabioscoop en tal van hippe musea.

Indrukwekkende architectuur verrees op het Chasséveld, innoverende

bedrijven togen naar de stad.

Onder de naam ‘Kielegat’ viert Breda jaarlijks

het bruisende carnaval. Een aanrader.

Serious Request kwam afgelopen Kerst graag een tweede keer terug.

Komende zomer staat weer volgepland met vele festivals. Dance,

Nederlandstalig, rock, jazz. You name it. De dappere negende stad

van Nederland lééft. Massa’s binnen- en buitenlandse toeristen

stromen tegenwoordig naar ‘de Parel van het Zuiden’. Laatst sprak

een nerveus rondkijkend stel me aan, ‘Monsieur, la route a la grande

église du Breda sil vous plait? Paniek! Vier jaar Frans gehad, maar een

Bredase bek vol tanden …

Breda.

Een ode.

Johan Gabriëls is een echte Bredanaar. Na een

loopbaan als profvoetballer ontwikkelde hij een

maatschappelijke carrière en dat combineerde

hij met het trainerschap van de jeugd van NAC.

In 2016 kreeg hij de kans om in Dubai verder aan

zijn trainerscarrière te bouwen. Hij werkt als jeugdtrainer

onder 17 jaar bij Al Shabab al Arabi Club.

35


MATTI

VAN LOO

WERKT

AL RUIM

10 JAAR IN DE

VESTIGING

ST. KATELIJNE

WAVER

In die jaren bekleedde hij verschillende functies. Afgelopen

zomer diende zich de kans aan om een puur commerciële

functie te gaan doen. Matti was op alle vlakken goed

gekwalificeerd, op één aspect na: zijn Frans was onvoldoende

om de functie succesvol te kunnen doen. Vervolgens heeft

Jack Aartsen hem uitgedaagd met het vooruitzicht van een

traject via de nonnen in Vught en een stage in Frankrijk.

Zo laat aartsenfruit zien dat het de mogelijkheden benut om

hun mensen op de juiste plaats te krijgen.

36


Wat is typisch aartsenfruit? Op welke manier onderscheidt

aartsenfruit zich? In een serie artikelen, onder de noemer

Typisch aartsenfruit, gaan we dieper in op de kenmerken en

het onderscheidend vermogen van dit bedrijf. In voorgaande

artikelen bespraken we de kwaliteitsbewaking,

talentontwikkeling, snelheid, merkenbeleid, assortiment en de

energie van aartsenfruit. Dit keer vertellen we over de manier

waarop we medewerkers prikkelen en hun kennis, ervaring en

wilskracht optimaal benutten.

DAT IS NOU

aartsenfruit

DIT KEER:

TYPISCH

MEDEWERKERS CENTRAAL

“Jack deed me een voorstel:

drie weken intensief

Frans leren bij de nonnen in

Vught en vervolgens

drie maanden naar Frankrijk

om de taal in de praktijk onder

de knie te krijgen”

De uitdaging

Sinds zijn 18e is Matti in dienst bij aartsenfruit, recht uit de

schoolbanken. “Alles wat ik weet, heb ik bij aartsenfruit

geleerd”, vertelt Matti. “Ik ben begonnen als orderpicker.

Na een jaar of zes ben ik in het verkoopgedeelte gaan

werken om de zaak te organiseren en continu te zorgen

voor een goede uitstraling van de zaak. Later ben ik in de

stalverkoop gegaan. Vervolgens ben ik kwaliteitsmedewerker

geworden. En na anderhalf jaar kwam er een

commerciële functie vrij. Iets wat ik echt ambieer.

Helaas sprak ik toen onvoldoende Frans. Aartsenfruit stond

voor de keuze een Franstalige verkoper aan te nemen en

die alles over aartsenfruit en de producten te leren of mij

Frans te laten leren. Toen deed Jack me een voorstel:

drie weken intensief Frans leren bij de nonnen in Vught

en vervolgens drie maanden naar Frankrijk om de taal in

de praktijk onder de knie te krijgen. Ik heb dit thuis met

mijn verloofde overlegd, want het betekende dat ik haar

en mijn twee dochters een hele tijd niet of nauwelijks zou

zien, maar de volgende dag heb ik volmondig ‘ja’ gezegd.”

37


Via de nonnen

naar Frankrijk

“Aartsenfruit heeft de opleiding helemaal

voor me uitgestippeld. In de periode tussen

1 augustus en 16 september ben ik drie

keer een week naar Regina Coeli geweest,

een taalinstituut in Vught in Nederland.”

Het instituut staat ook wel bekend als

‘de nonnen van Vught’. Het is namelijk

ooit opgericht door nonnen.

In de afgelopen decennia heeft het een

geweldige reputatie opgebouwd en is

het enorm gegroeid, maar in de volksmond

hebben mensen het nog altijd over “naar

de nonnen gaan” als ze daar een talencursus

volgen. “Het is een heel intensieve

opleiding”, zegt Matti. “Elke dag van 8 uur

’s morgens tot laat in de avond. Die cursus

was helemaal op mij afgestemd. Ook in de

pauzes praatte ik Frans met de medecursisten.

Als je continu Frans spreekt krijg je een

soort routine en durf je steeds meer.

Dat geeft vertrouwen. Het is ongelooflijk

wat je in drie cursusweken kunt leren.

Ik was super gemotiveerd, dus het

was een geweldige ervaring.”

Tour langs

leveranciers

“Twee weken later, eind september, ben ik

naar Frankrijk gegaan. Daar ben ik tot eind

november gebleven. In die tijd heb ik een

tour gedaan langs verschillende leveranciers

van aartsenfruit in de regio Avignon.

Bij de relaties van aartsenfruit heb ik echt van

alles gedaan. Ik heb aan de lopende band

gestaan bij het controleren en inpakken van

producten, ik heb transporten geregeld, ik

ben met transporten mee geweest en ik heb

in de verkoop gewerkt. Heel divers.

Het maakte me niet uit wat ik moest doen

als ik maar moest praten. Mijn woordenschat

is daar enorm uitgebreid. En mijn vertrouwen

is nog meer gegroeid. De telers vonden het

ook leuk en interessant dat ik er was. Ze zien

hoe aartsenfruit met zijn mensen omgaat en

ik vertelde natuurlijk ook over aartsenfruit.

Belangrijk is ook dat ik nog meer inzicht in

de handel kreeg. Zaken die ik ook weer kan

delen met mijn klanten en collega’s.

Bovendien heb ik me ook als persoon

ontwikkeld. Aartsenfruit heeft veel geregeld,

maar ik moest wel mijn eigen boontjes doppen.”

38


In een

bed and

breakfast

“Het grootste deel van de tijd heb ik in een

bed and breakfast geslapen en dat was ideaal,

omdat zo’n zaak echt uitnodigt tot interactie

en dus tot het spreken van de Franse taal.

De eigenaresse van de zaak heeft me ook nog

veel geleerd. Ze was tijdens de eerste dagen

eigenlijk mijn persoonlijke mentor. We hebben

veel gepraat en ze hielp me op weg.”

Nieuwe start

“Nadat ik terug was uit Frankrijk heb ik nog

twee weken commerciële training in Venlo en

Breda gedaan. Dat leverde weer meer kennis

en inzichten op. En toen was het echt tijd om

te beginnen. Ik had daar heel veel zin in en

het bevalt geweldig. Ik denk dat het andere

jongens ook stimuleert en motiveert.

Ze zien hoe je kunt groeien binnen het bedrijf.

Als ik terugkijk, kan ik alleen maar zeggen dat

ik het zo weer zou doen. Het enige moeilijke

was het missen van mijn verloofde en onze

kinderen. Maar het was de moeite waard.

Ik ben ervan overtuigd dat ik op de juiste plaats

binnen de organisatie zit.”

Bijzondere momenten

“Mijn woordenschat heb ik in Frankrijk enorm uitgebreid.

Op zeker moment had ik mijn enkel verstuikt en het lukte me om

op de spoedeisende hulp van het plaatselijke ziekenhuis

uit te leggen wat ik mankeerde.”

“Ergens tijdens de achtste week in Frankrijk raakte ik in

het weekend in gesprek met iemand op een terrasje. Na verloop

van tijd vertelde ik dat ik in Frankrijk was om de taal te leren spreken

en die man keek me verbaasd aan en zei dat het dan tijd was om naar

huis te gaan. Dat was een geweldig compliment en voor mij

een enorme motivatie. Bewijs dat ik de taal machtig ben.”

39


Breda is de

groenten

en fruit

hoofdstad

van de

wereld.

#nonstopfreshfacts

Bij aartsenfruit gebeurt het. Zeker als het gaat om groenten

en fruit. Wist u bijvoorbeeld dat er bij aartsenfruit dagelijks

meer groenten en fruit worden vermarkt dan er reizigers op

Schiphol worden verwerkt? Dit is één van de nonstopfresh

facts uit de nieuwe, internationale campagne van

aartsenfruit.

Verfrissend

Met de nonstopfresh facts willen we boeren, telers en

potentiële partners wereldwijd laten zien dat aartsenfruit

de internationale gateway is voor groenten en fruit. Iedere

uiting is gebaseerd op een verfrissend feit over aartsenfruit.

40

Zelf staan we daar misschien niet iedere dag bij stil, maar

voor mensen buiten ons bedrijf is het best indrukwekkend

wat wij samen iedere dag weer opnieuw voor elkaar

krijgen.

Trots

Natuurlijk is aartsenfruit meer dan Breda alleen. Maar hier is

het ooit begonnen, en hier vanuit het hoofdkantoor zorgen

we dat groenten en fruit uit meer dan 40 landen hun weg

vinden naar onze afnemers in de Benelux en Azië.

Daar zijn we bij aartsenfruit zo trots op dat de rest van de

wereld het mag weten.


#nonstopfreshfacts

01.We handle

fresh fruit and

vegetables

from over

40 countries.

aartsenfruit.com

When it comes to fresh, aartsenfruit goes the extra mile. We offer everything in the world of fruit and vegetables. Literally.

Every day we make sure that our range of fresh fruit and vegetables from around the world find their way to our customers.

In fact aartsenfruit is the international gateway for fresh fruit and vegetables. With destinations in the Benelux and Asia.

Feel free to get more facts about aartsenfruit on our website or call us at +31(0)76 – 52 48 100 (NL) or +852 39 75 83 35 (Asia).

41


Reisverslag Japan

Land van de

rijzende zon

en enorme

mogelijkheden

Begin februari gingen Jack Aartsen en Menno van Breemen naar

het land van de rijzende zon. Aartsenfruit verzorgt een brede

distributie in meer dan 15 landen in Azië, maar Japan is een land

waar aartsenfruit nog geen voet aan de grond had.

Hopelijk vinden de eerste aankomsten in dit zeer interessante

land plaats als deze Refresh uitkomt. Menno van Breemen doet

verslag van een korte reis naar een veelbelovend land.

Cijfers

Japan heeft een kleine 130 miljoen inwoners en bestaat uit 6.852 eilanden.

De vier grootste zijn Honshu, Hokkaido, Kyushu en Shikoku, samen goed

voor ongeveer 97% van de Japanse oppervlakte. Hokkaido ligt helemaal in

het noorden en staat bekend als een perfect skigebied. Helemaal in het

zuiden ligt Okinawa. Het land heeft een aantal grote distributiesteden voor

groenten en fruit, we bezochten Tokio. Deze stad is qua inwoner aantal de

grootste stad ter wereld, met een kleine 40 miljoen inwoners.

Genoeg potentie dus!

42


Tokio

Eensgezind

Met zoveel inwoners verwacht je dat men erg verschillend is,

maar niets is minder waar. Japanners zijn enorm eensgezind

en houden van een strakke hiërarchie. Als je samen iets gaat

drinken en de hoogste in rang drinkt bier, dan drinkt iedereen

bier. De groepsdruk is enorm, het is dan ook een schrikbarend

idee voor een Japanner om een buitenstaander te zijn;

om buiten ‘de groep’ te vallen.

Er bestaat zelfs een tijdschrift waarin uitgelegd wordt wat je

moet doen om aanvaard te worden in een nieuwe omgeving

(welke kleding je draagt, etc). Wanneer iemand afwijkend

reageert dan valt dit op en wordt dit als ergerlijk ervaren

door de anderen. Zo worden tijdens vergaderingen bijvoorbeeld

opvallend weinig vragen gesteld. Met een vraag geef

je aan dat je iemand in twijfel trekt en dat je je opstelt als

individu.

Goed voorbereid

Gelukkig hadden we al relaties en contacten in Japan

waardoor we goed voorbereid op pad gingen.

We hebben in een aantal dagen veel groothandelsmarkten,

supermarkten en distributiecentra gezien

vol met groenten en fruit, maar ook de Tsukiji vismarkt,

waar de tonijnen geveild worden voor onvoorstelbare

bedragen en we rond de klok van 05.00 uur in de

ochtend aan de rauwe vis zaten!

Contacten zijn gelegd en van beide kanten moeten

we nu gaan werken om ervoor te zorgen dat we het

juiste fruit op de juiste plaats krijgen. We hebben er

veel vertrouwen in om onze reputatie ook in dit land

waar te maken.

Tot in Japan!

43


IJSBERGSLA, KOEIEN ÉN EEN BOERDERIJWINKEL

Ondernemende

Corné Lauwen

staat open voor

vernieuwing

Het draait om Breda, de Parel van het Zuiden, in deze Refresh. Daarom hebben

we een Bredase partner gekozen voor de rubriek ‘Leverancier in beeld’.

Corné en Petra Lauwen leveren al jarenlang ijsbergsla aan aartsenfruit. Aan de

rand van Breda hebben ze een boerderij. Ze telen niet alleen ijsbergsla, maar ze

hebben ook runderen en runnen een boerderijwinkel. In de keuken van de

boerderij spreken we Corné Lauwen. Tijdens het gesprek komt ook zijn

zeventienjarige zoon Koen binnenlopen.

44


Tussenstop en fotoshoot

Corné Lauwen is van het type ‘what you see, is what you get’.

Open, direct en het hart op de tong. Hij vertelt vrijuit over zijn

bedrijf en hun toekomstplannen. Ze werken al ruim 10 jaar samen

met aartsenfruit en dat bevalt prima, want er is wederzijds

vertrouwen. Als Koen zegt dat de samenwerking ook prima

verloopt, omdat zij gewoon de beste teler zijn, verschijnt er een

glimlach op het gezicht van Corné. Het is een vergoelijkende

glimlach van een vader voor zijn zoon. Feit is dat beide bedrijven

goed met elkaar over weg kunnen. Daarom zijn er ook andere

verbindingen. Zo organiseerde aartsenfruit jaren terug een

fietstocht waarbij de boerderij van Lauwen tussenstop was en de

fotoshoot voor een marketingcampagne van aartsenfruit vond

vorig jaar plaats op een akker van Lauwen. Corné is een makkelijke

man en hij staat open voor dat soort zaken.

Populair product

We zijn benieuwd hoe het allemaal begon en Corné vertelt daar

enthousiast over. “In 1990 ben ik begonnen met een gemengd

bedrijf. We hadden koeien en wat ik noem grove tuinbouw:

spruiten, augurken en prei. Uiteindelijk hebben we een keuze

gemaakt voor tuinbouw en richtten we ons op het telen van

ijsbergsla. In het begin op twee hectare en inmiddels hebben we

35 à 40 hectare. Dat is ook de trend in de tuinbouw. Er komen

steeds minder sla-telers, maar ze worden wel steeds groter. Er zijn ook

bedrijven in Nederland met wel enkele honderden hectares sla.

Ja, ijsbergsla is een heel populair product geworden.”

Eerste in het seizoen

“We richten ons intensief op ijsbergsla en daarnaast doen we

een klein beetje spinazie. We zitten hier op lichte zandgrond.

Dat betekent dat we al vroeg in het jaar de eerste sla kunnen

planten en oogsten. Voorheen plantten we de eerste sla rond half

maart en nu al eind februari. En als het weer meewerkt, oogsten

we vanaf eind april. Ik wil graag de eerste zijn met ijsbergsla en

dat lukt ook vaak. Tweemaal per jaar telen we ijsbergsla. De eerste

kleine plantjes van net enkele centimeters planten we dus eind

februari, begin maart. Bij de vroege plant duurt het ongeveer

8 weken voordat ze geoogst kunnen worden, maar naarmate het

warmer wordt gaat het sneller. Dus de tweede ronde kan al in zes

weken klaar zijn. In die periode van 6 à 8 weken groeit het plantje

uit tot een krop van ruim 600 gram.”

Laatste aanplant

“De laatste aanplant vindt ongeveer 20 augustus plaats.

Omdat we elke week planten, hebben we ook vanaf de eerste

oogst, eind april, wekelijks nieuwe oogst. Het is een continu proces.

Al onze ijsbergsla leveren we aan aartsenfruit. Voor hen verzorgen

we dus de oogst, maar ook de kwaliteitscontrole en we verpakken

alles in Hollands Glorie verpakkingen. Daarnaast leveren we onze

producten bij aartsenfruit zelf af. Het is dichtbij en we brengen de

verse oogst gewoon met de trekker naar de loods van aartsenfruit.”

Ander bedrijf

“Al met al hebben we inmiddels een totaal ander bedrijf.

Als sla-teler ben je slechts een deel van het jaar bezig. Met dieren en

een winkel ben je elke dag van het jaar bezig. Maar ondanks het

feit dat het meer werk is, is het zeker de moeite waard. Zeker gezien

de toekomst. We hebben twee zoons. Onze oudste studeert

geschiedenis aan de Universiteit van Leiden en onze jongste heeft

veel interesse in het bedrijf, en dan met name de koeien.

Mijn ambities hebben alles te maken met onze jongste zoon.”

Hoeve Overa

Corné kijkt optimistisch tegen het leven aan en houdt van

vernieuwing: “Deze nieuwe vestigingsplaats is ook een mooie

plaats voor onze boerderijwinkel Hoeve Overa. Vanaf Breda en

Ulvenhout zijn we goed bereikbaar. In de winkel verkopen we kaas

die van onze eigen melk is gemaakt. Verder natuurlijk vlees van

eigen koeien en allerlei streekproducten. Al die lokale producten

spreken tot de verbeelding van consumenten. Sommige van die

producten kopen we bij aartsenfruit.” Dat maakt Corné Lauwen

niet alleen leverancier, maar ook klant. En zo is de cirkel rond.

Melk en vlees

Het ging prima met het bedrijf, maar een paar jaar

geleden begon het toch te kriebelen.

“Groter worden in ijsbergsla spreekt me niet

aan, maar iets gaan doen met vee en een

winkel wél. Een paar jaar geleden hebben

we de boerderij waar we nu zijn gekocht.

Hier mogen we namelijk wel koeien

houden. Nu hebben we onze andere

woning verhuurd, maar op die akkers

verbouwen we nog wel onze sla.

De koeien, het zijn zuivere Fleckvieh

koeien, hebben we voor het vlees

en de melk. Ze produceren iets

minder melk dan melkkoeien, maar

wat betreft vlees leveren ze veel op.

Kenners vinden het heel mooi en

lekker vlees.”

45


- Column vanuit aartsenfruit Asia -

‘Van land tot land’

met aartsenfruit

Asia

Du zhe men, wǒ men zai ci huan ying nin!*

Menno van Breemen is sinds 2012 Commercial Manager bij aartsenfruit Asia in Hong Kong

*Welkom terug bij de column!

Breda City! Wie kent het niet in Azië? Heel veel mensen helaas.

Deze column geeft een kleine insight over onze stad. Breda kan

gezien worden als de bakermat van aartsenfruit. Hier vindt het

bedrijf zijn oorsprong. Bij aankomst op het hoofdkwartier in

Breda zie je een mooie combinatie van vroeger en nu. Traditioneel

en hypermodern. Een nuchter bedrijf met een enorme

drive om de beste te zijn. Wat zijn de verbanden tussen Breda

(en NL) aan de ene kant en China aan de andere kant?

Hoe ziet Breda eruit vanuit de ogen van een Hong Kongnees?

En wat heb ik zelf met Breda?

China en Nederland

In 2017 hebben China en Nederland al 45 jaar diplomatieke

betrekkingen en werken beide landen nauw samen.

De nadrukkelijke aanwezigheid van China op het hoogste

niveau van het politieke en economische wereldtoneel leidt ook

tot een intensievere relatie. Wie kan er nog om China heen

vandaag de dag? Niemand, het is een land met vele beperkingen

en mogelijkheden waar ieder individueel land van zou moeten

proeven in de breedste zin van het woord. Nederland heeft in

China een ambassade in meerdere grote steden.

Nederland heeft een één-Chinabeleid, waarbij het Peking als

enige officiële hoofdstad van China erkent. Taiwan met haar

Taipei wordt dus niet als een apart land gezien.

Breda door de ogen van een Hong Kongnees

Afstand is iets relatiefs dacht ik toen onze partner uit Hong Kong in

Parijs was en langs wilde komen in Breda. Of we hem even konden

komen ophalen met de auto. Het was maar 800 kilometer heen

en terug volgens hem. Vanuit Hong Kong naar zijn geboorteplaats

in China was hij wel 1.750 kilometer onderweg dus

dat zou toch geen probleem moeten zijn. Klant is vaak koning,

maar...

Levensgevaarlijk

Hoe zien de collega’s van aartsenfruit in Hong Kong Breda?

De gevangenis was een prachtig Art Centrum, kinderen in

de bakfiets bij moeders met boodschappen was levensgevaarlijk

en extreem volle terrassen was in hun ogen

lekker rustig. Wat zullen ze denken als ze tijdens carnaval

op bezoek gaan in Breda? En dan ons taalgebruik.

We hebben uitgelegd wat we soms bedoelen: unfortunately

peanut butter (helaas pindakaas) en to glue somebody

behind the wallpaper (iemand achter het behang kunnen

plakken).

Breda versus Hong Kong

Opgegroeid in een klein dorpje net buiten Breda, heb ik zelf

veel tijd doorgebracht in Breda tijdens mijn jeugd.

Sporten, vrienden, familie in Breda en het nachtleven tot in

de late uurtjes. Mijn relatie met deze stad is daarom alom

positief en ook al is het een compleet andere wereld dan

Hong Kong, het heeft beide zijn charme en door me thuis

te voelen in beide steden is het gras steeds groener aan

de andere kant. Het voordeel is dat ik steeds naar huis ga!

Houdoe!

Menno van Breemen

Zusterstad

Breda heeft sinds 2009 een zusterstadrelatie met

de Chinese stad Yangzhou in de provincie Jiangsu.

Dit is een kleine stad in China met slechts 4,5 miljoen

inwoners ... Deze stedenband komt voort uit de officiële

band die de provincie Noord-Brabant heeft met de Chinese

provincie Jiangsu. Breda heeft een actieve stedenband en

goede relaties met de stad Yangzhou. Denk aan jaarlijkse

bezoeken die ook een economisch karakter kunnen hebben

voor bedrijvigheid in Breda. Zo zijn er ook al diverse bezoeken

geweest vanuit onze groenten- en fruitindustrie naar

verschillende landen in Azië.

46


Colofon

Refresh is een

uitgave van

aartsenfruit Breda B.V.

Heilaar-Noordweg 9

4814 RR Breda

Postbus 9555

4801 LN Breda

www.aartsenfruit.com

refresh@aartsenfruit.com

Hoofdredactie

Jack Aartsen

Redactie

Brigitte van der Pluym

Frank Poppelaars

Stefan Verhaar

Agnes Wellen

Copy

Stefan Verhaar

Nicole Roelands

Fotografie

Frank Poppelaars

Creatie &

Vormgeving

Just in Case Communicatie

Etten-Leur

www.just-in-case.nl

SuperRebel B.V.

Breda

www.SuperRebel.com

47


Your career

starts here!

www.aartsenfruit.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!