Zonneweetjes 2017

zorgsaamzkj

Driemaandelijkse uitgave 2017 nr2 april-mei-juni

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE ~ 2017 ~ NR 2 ~ APRIL ~ MEI ~ JUNI


V.z.w. Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu

Woonzorgcentrum ZONNEHOVE

Loofblommestraat 4

9051 Sint-Denijs-Westrem

Tel. 09/221.35.11 – Fax. 09/221.24.17.

Redactieraad Zonneweetjes:

Mieke Claes,

Gabrielle Christenhusz,

Tine T’Kindt,

V.U.: Tine T’Kindt

Christ Deryckere,

Elien De Keyser,

Paul Buyle, eindredacteur

IN DIT NUMMER

VOORWOORD DIRECTEUR PG 2-3

PASTORAAL PG 4-8

ZIJN ONS VOORGEGAAN PG 9-10

FAMILIENIEUWS PG 11

JARIG IN… PG 12-14

WELKOM NIEUWE MEDEWERKERS PG 15-16

GEBRUIKERSRAAD PG 17-21

WAT KOMT PG 22

TERUGBLIK OP… PG 23-33

COMPOSTELA PG 34-39

DE DRIE LINDEN PG 40

DE MARETAK PG 41-42

ZORG-SAAM ZIJN VOOR… PG 43-47

IN DE KIJKER – PARIJS PG 48-55

WOORDZOEKER PG 56

VALPREVENTIE PG 57

ZONNEFEEST PG 58

1


ONZE DIRECTEUR

AAN HET WOORD

De bouwwerken aan het nieuwe klooster zijn nog volop aan de

gang, maar het einde is nu toch in zicht. Er is nog heel wat werk

te verrichten, maar de aannemer verzekert ons dat de zusters na

Pasen mogen beginnen inpakken, zodat begin mei de effectieve

verhuis kan plaatsvinden. We wensen hen alvast een goede verhuis

toe.

Het is ondertussen een traditie geworden om in april de week van

de valpreventie te organiseren. Ik hoor dat er al uitgekeken wordt

naar de dagelijkse gezondheidswandelingen onder leiding van de

kinesisten. Duimen maar dus, voor mooi weer! Maar naast de gezondheidswandelingen

heeft het kiné-en animatieteam opnieuw

een heel gevarieerd programma uitgewerkt. Smeer dus de kuiten

maar in, want er zal weer heel wat actie van jullie verwacht worden.

Het volledige programma kan u in deze editie van Zonneweetjes

vinden.

Het project Psychofarmaca begint ondertussen zijn vruchten af te

werpen. Op alle afdelingen is het verbruik van psychofarmaca in

zekere mate gedaald, wat op zich al een mooi resultaat is. In de

eerste plaats voor uw ‘portemonnaie’, maar hopelijk ook voor uw

welbevinden en voor een verminderd valrisico. Nu nog volhouden…

Sinds een jaar ongeveer hebben we een nieuwe website

(www.wzczonnehove.be ). Het loont de moeite om daar af en toe

een kijkje te nemen. Je kan er allerlei info over Zonnehove vinden,

enkele interessante nieuwtjes, de digitale versie van dit krantje

Zonneweetjes, de animatiekalender, foto’s van voorbije activiteiten

enzovoort. Nieuw is dat vanaf heden daar ook het verslag van de

gebruikersraad te zien is. We doen ons best om de website steeds

actueel te houden.

Er werden vier satellieten geïnstalleerd op ons dak voor de digitale

tv. In de loop van de maand maart zal de installatie afgewerkt zijn

zodat in de maand april de werking van de digitale tv kan uitgetest

worden. We gaan definitief van start met de digitale tv op 1

mei 2017. Dwz dat vanaf dan het analoge signaal zal stopgezet

worden. Het is ook vanaf dan dat de digitale tv als supplement op

de rekening zal opgenomen voor wie aangegeven heeft digitale tv

te willen hebben.

2


Op zondag 21 mei gaat ons jaarlijks Zonnefeest door. Dit jaar met

als thema ‘Parijs’. Parijs kennen we onder andere als stad van de

liefde. Parijs is een erg romantische stad, met zijn vele knusse

restaurantjes en bars, gezellige pleintjes enz. Parijs kennen we

ook als stad van de mode. De vele modehuizen, chique winkels en

de vele shows op de catwalk zorgen ervoor dat Parijs de titel ‘Stad

van de mode’ verdient. En natuurlijk kennen we Parijs ook als

Lichtstad, vanwege de vele lichtjes die ’s avonds en ’s nachts Parijs

een schitterend beeld geven. Wie kent niet het prachtige

plaatje van de Eiffeltoren en de Notre-Dame die met duizenden

lichtjes versierd zijn? We proberen op 21 mei de Parijse sfeer in

Zonnehove binnen (of liever buiten) te brengen. Met gezellige

kraampjes in de tuin, terrasjes met ‘du vin, du pain et du fromage’,

een petanque-tournooi, en nog veel meer voor groot en klein.

We rekenen op mooi weer en uw aanwezigheid.

We kijken er nu al naar uit!

Veel leesgenot in Zonneweetjes,

Tine T’Kindt

Directeur

3


WOORDJE

VAN DE PASTORALE DIENST

Beste bewoner, familielid, vrijwilliger, collega,

Als kind herinner ik me nog een boom die naast onze parochiekerk

stond. Bij het minste zonlicht, vroeg in de winter, begon er al

bloesems te bloeien op deze boom, en ik herinner me dat ik soms

zo kwaad kon worden tegen hem! ‘Jij stom boompje! Weet je niet

dat er nog een hele winter voor je ligt, en als je nu al je bloesems

laat zien, gaan ze straks bevriezen!’ Ik werd boos uit bezorgdheid

voor die boom – die toch nooit in de problemen leek te komen

door zijn ongeduldige bloesems. En ook omdat ik het graag heb

dat de seizoenen ‘de regels’ respecteren.

Enkele weken geleden vroeg ik aan mijn verloofde waar de naam

‘Paasbloemen’ vandaan komt, aangezien ze altijd in bloei staan

een dikke maand vóór Pasen. Hij

vertelde me dat vroeger, vóór de

seizoenen opschoven, de winters

soms nog tot eind maart duurden.

Ik herinner me nog mijn eerste

Pasen in Europa, 9 jaar geleden,

toen er sneeuw op de grond lag.

Maar nu gebeurt alles vroeger. En

ik vind het spijtig!

Ik merk niet alleen een opschuiving in de seizoenen. Paaseieren

zijn in de winkel te koop al vóór Aswoensdag (het begin van de

Vasten, de voorbereidingstijd op Pasen). Sinterklaas snoep is

eveneens te koop al vóór Allerheiligen! Vanwaar de haast? Zijn we

misschien bang om niet op tijd te zijn? We zijn opgevoed om ons

leven zelf in handen te nemen. Om het leven te doen gebeuren,

als het ware, in plaats van het te laten gebeuren. Kan Paaseitjes

in februari misschien een symptoom zijn van deze drang om alles

zelf in handen te willen nemen? Deze drang is op zich loofwaardig,

maar het mag niet overheersend worden. Wij kunnen evenmin

Pasen laten vallen wanneer wij het maar willen, als we kunnen

zeggen vanaf welk moment we ziek en afhankelijk willen worden.

4


Bovendien stel ik vast dat we heel goed geworden zijn in het voorbereiden

en plannen – het inkopen van Paaseitjes twee maanden

op voorhand, het vergaderen, het alles-op-voorhand-op-papierzetten.

Maar daardoor lijken we nu minder goed te zijn in het vieren.

Het vieren op de dag zelf, dat gaat nog, natuurlijk! En soms

nog de daaropvolgende week. Maar wist je dat de kersttijd tot 3

weken) na Kerstmis duurt? Dat de Paastijd loopt tot Pinksteren –

50 dagen na Pasen? Gezien dit alles zouden we nog in juni – als

Pasen laat valt – van Paaseitjes kunnen smullen!

Paaseitjes en Sinterklaassnoep zijn natuurlijk maar symbolen van

iets dieper. Het is natuurlijk niet verkeerd om ervan te genieten

vóór het daarbij behorende feest. Zoals die boom van mijn kindertijd

nooit in de problemen gekomen is door te vroeg zijn bloesems

te laten zien. Ik vraag me gewoon af: wat als we zouden proberen

om wat langer te vieren, nog (lang) na het moment zelf?

In Zonnehove hebben we een paar tradities die altijd in de Paastijd

(dwz tussen Paaszondag en Pinksteren) vallen. Eén daarvan is

slechts een jaar oud, maar wordt stilaan een traditie! De wekelijkse

mis op maandag 24 april, om 15 uur in de kapel, wordt gevierd

in het kader van de Week van de Valpreventie (dit jaar van

maandag 24 april tot en met vrijdag 28 april). Tijdens deze bewegingsmis

worden we meer bewust van ons lichaam door het in

beweging te brengen. Onze Paasvreugde drukken we uit door

zwaaiende en klappende handen, door te buigen, ons om te draaien

naar onze buren…

De tweede traditie is de gemeenschappelijke ziekenzalvingen,

die dit jaar in mei plaatsvinden (zie ook pagina 6). Deze gebedsdiensten,

evenals de bewegingsmis, worden gevierd in het teken

van Pasen. Het is immers een God vol leven die ons tegemoetkomt

in dit sacrament, in de heilige olie, in het gebed, in mekaar,

in ons samenzijn.

Aan iedereen een vreugdevolle, levendige Pasen toegewenst – al 50

dagen lang!

Gabrielle Christenhusz

namens de pastorale dienst

5


Gemeenschappelijke ziekenzalvingen

mei 2017

In ons woonzorgcentrum zijn er twee mogelijke momenten om

een ziekenzalving te ontvangen:

1) Voor de meeste mensen is het een sacrament van versterking

dat gegeven wordt bij momenten van ernstige ziekte, vlak voor een

ernstige operatie of bij naderend levenseinde. Dit sacrament

wordt meestal gegeven in het bijzijn van de familie en het team.

2) Maar omdat dit sacrament bovenal bemoediging en nabijheid

uitdrukt, bestaat ook de mogelijkheid om in de Paastijd een gemeenschappelijke

viering mee te maken. Deze vieringen gebeuren

per afdeling. De hoopvolle boodschap van Pasen wordt hierbij

aan iedereen die dit wil, toegezegd. God wil alle mensen omringen

met zorgzame liefde en die liefde kan in het bijzonder steun geven

aan wie ziek is, zorgen heeft of het moeilijk heeft.

De data voor de gemeenschappelijke ziekenzalvingen voor dit jaar

zijn als volgt:

Afdeling 1 + Afdeling 4 (Paddenhoek) (gelijkvloers –

nieuwbouw + 3 de verdiep – oudbouw beveiligde afdeling):

woensdag 24 mei om 15 uur in de leefruimte van Afdeling 1

Afdeling 2 + Afdeling 4 (Leieoever) (1 ste verdiep – nieuwbouw

+ 3 de verdiep – oudbouw open afdeling): woensdag 31

mei om 15 uur in de kapel

Afdeling 3 (1 ste en 2 de verdiep - oudbouw): woensdag 10 mei

om 15 uur in de kapel

Alle bewoners en hun familie en

kennissen zijn van harte uitgenodigd

voor deze gebedsdiensten.

Direct na de ziekenzalving is er

een dankbaar samenzijn met koffie

en taart. Om alles te kunnen

voorbereiden, vragen we om uw

aanwezigheid mee te delen aan de

pastorale dienst (E.H. Paul Buyle

of Gabrielle Christenhusz), en dit

graag ten laatste tegen 24 april 2016 voor afdeling 3, 8 mei

2016 voor afdelingen 1, 2 en 4.

6


Bedevaart Oostakker Lourdes

juni 2017

Volgens goede jaarlijkse traditie gaan wij ook dit jaar terug op bedevaart

naar Oostakker (Lourdes).

Afdelingen 2 en 4 gaan op dinsdag 13 juni

Afdeling 3 gaat op donderdag 22 juni.

Elke bewoner die deelneemt aan deze bedevaart gaat mee met een

begeleider – een familielid, een kennis, of een vrijwilliger.

Het programma van de bedevaart:

11u30: middagmaal zoals gewoonlijk

12:50: verzamelen aan de kapel

13u30: vertrek met de bus (Ros Beiaard)

14u: aankomst Oostakker - bus uitladen, iedereen begeeft

zich (of wordt geholpen) naar de grot.

14u45: verzamelen op de banken bij de grot. Openingswoord

en gebed + opsplitsen van de groep in twee:

o één groep vertrekt met meneer Buyle voor de ommegang

o de andere groep kan op dit moment een kaars gaan

kopen of naar de grot gaan met Gabrielle.

Na een kwartiertje vertrekt ook groep 2 voor de ommegang.

Groep 1 kan terwijl groep 2 nog bezig is, ook kaarsen kopen

en de grot bezoeken.

16u: iedereen in Boerenhof voor taart en koffie. Na de koffie

kan er nog één consumptie naar keuze gedronken worden.

16u45: terug naar de bussen. Inladen en vertrek naar Zonnehove.

18u: aankomst in Zonnehove.

Voor verdere informatie en

inschrijvingen zie het animatieteam

of de pastorale

dienst.

7


Z O N N E K L A N K E N

Iedereen is van harte welkom in ons koor! Bewoner,

familielid, vrijwilliger, … Ook gasten van het DVC de

flatbewoners en bewoners die in Zonnehove zijn op

kortverblijf kunnen zich aansluiten. We komen twee

keer in de maand samen met een tiental bewoners uit

alle afdelingen en een ploeg trouwe vrijwilligers.

Data koorrepetities april-juni 2017:

dinsdag 11 april

vrijdag 28 april

vrijdag 12 mei

vrijdag 26 mei

vrijdag 2 juni

dinsdag 20 juni

Telkens van 15 uur tot 16 uur in de kapel.

Heb je vragen?

Wil je deelnemen als koorlid, muzikant, of vrijwilliger?

Neem dan contact op met: Gabrielle Christenhusz (pastorale

dienst) en Sara De Muynck (animatie Afdeling 1)

christenhusz@zonnehove.zkj.be, zorg1@zonnehove.zkj.be

of spreek hen persoonlijk aan!

8


ZIJN ONS VOORGEGAAN

Mevrouw Clara Van Hoesen, weduwe van de heer Albert De Meersman,

geboren te Gent op 25 januari 1923, overleden in Zonnehove op

23 december 2016.

Mevrouw Elisabeth Dhaenens, weduwe van de heer Henri Van Vynckt,

geboren te Sint-Denijs-Westrem op 25 maart 1915, overleden in

Zonnehove op 25 december 2016.

Mevrouw Paula (Maria) Weverberg, weduwe van de heer Frans Van

Waeyenberg, geboren te Zandbergen op 17 juni 1924, overleden in

Zonnehove op 27 december 2016.

Mevrouw Rolande De Meyer, weduwe van de heer Armand Plompen,

geboren te Gent op 19 maart 1927, overleden in Zonnehove op 7 januari

2017.

Mevrouw Elisabeth Verstraete, weduwe van de heer Paul Van Haute,

geboren te Roeselare op 24 juni 1924, overleden in Zonnehove op 15

januari 2017.

Mevrouw Simonne Van de Velde, echtgenote van de heer Alfons De

Keyser, grootmoeder van Elien De Keyser (animatie afd. 4), geboren

te Petegem-aan-de-Leie op 12 maart 1927, overleden in Zonnehove op

27 januari 2017.

Mevrouw Marcelle Acke, weduwe van de heer Maurice De Pestel, geboren

te Perenchies op 17 november 1933, overleden in Zonnehove op

29 januari 2017.

Mevrouw Suzanne Raes, ongehuwd, geboren te Zandbergen op 27

maart 1926, overleden in Gent op 29 januari 2017.

Eerwaarde zuster Godelieve (Rumolda Van Loon), geboren te Kontich

op 5 augustus 1927, overleden in Zonnehove op 5 februari 2017.

Mevrouw Christianne Vanwetter, ongehuwd, geboren te Elzele op 16

juni 1933, overleden in Zonnehove op 5 februari 2017.

9


Mevrouw Edithe De Spae, ongehuwd, geboren te Gent op 12 mei

1918, overleden in Zonnehove op 20 februari 2017.

Mevrouw Gerarda Vercammen, weduwe van de heer Daniël Heyse,

geboren te Aalter op 1 december 1932, overleden in Zonnehove op 22

februari 2017.

Mevrouw Isabelle Soinne, echtgenote van de heer Albert Goemare (K

033), geboren te Gent op 30 maart 1927, overleden in Zonnehove op

25 februari 2017.

De heer Etienne Martens, echtgenoot van mevrouw Thérèse Tieberghien,

geboren te Eeklo op 31 januari 1931, overleden in Zonnehove op

27 februari 2017.

Mevrouw Thérèse Vanlandeghem, echtgenote van de heer Jacques

Beirnaerd (K 112), geboren te Gent op 3 juli 1930, overleden in Zonnehove

op 12 maart 2017.

V R I J W I L L I G E R S

Mevrouw Jacqueline Sonck, echtgenote van de heer Segaert, geboren

te Kinshasa Leopoldville op 14 juli 1929, overleden te Gent op 14 december

2016.

De heer John Boone, geboren te Nevele op 21 mei 1947, overleden te

Leuven op 23 december 2016.

F A M I L I E L E D E N

Mevrouw Louisa Potvin, weduwe van de heer Frans Delbaere,

schoonmoeder van Patricia Dupont (keuken), geboren in Gent op 20

juni 1925, overleden in Gent op 6 februari 2017.

10


FAMILIENIEUWS

NIEUW LEVEN:

Op 19 december 2016 werd Simon

geboren; hij is het zoontje van

Yoeri Dick en Saskia Caeldries,

het kleinkind van Danny Dick, achterkleinkind van Robert Dick en

Andrea De Vuyst (vrijwilligers). Voorwaar een echt viergeslacht – de

familie Dick heeft het dik voor elkaar!

COMMUNICANTEN

Enkele medewerkers vieren deze lente de eerste of plechtige communie

van hun zoon of dochter. We wensen de fiere ouders en de

communicanten van harte proficiat:

Camille, dochter van Katrien De Smet,

Jayden, zoon van Kelly D’Haemers,

Dave, zoon van Nele Priau en

Sebe, dochter van Elisa Wever mogen de eerste communie ontvangen.

Sean, zoon van Nele Priau, doet zijn plechtige communie.

11


JARIG IN APRIL

1 april De heer Maniel De Volder K 052

1 april De heer Gilbert De Vrieze K 353

1 april Marina Boone Vrijwilliger

1 april Carine Dick Vrijwilliger

2 april Mevrouw Erna Roelens K 115

2 april Laurent Hautier Zorgkundige

4 april Mevrouw Magdalena Vandecapelle K 360

4 april Jean-Pierre Verdonck Vrijwilliger

6 april Anja Clincke Kinesiste

7 april De heer Octaaf De Bock K 321

7 april Mevrouw Desideria Moerman K 123

11 april Hilda Lamont Vrijwilliger

12 april Mevrouw Maria Van Den Maagdenberg K 116

13 april Marlies Verniest Zorgkundige

14 april Mevrouw Marcelle Billiet K 144

14 april De heer Gerard Gevaert K 120

16 april Melanie Holderick Zorgkundige

18 april Mevrouw Monique Muylaert K 113

18 april Carolien Vincke Adj. Hoofdverpl. Afd. 2

19 april Els De Maerteleire Verpleegkundige

20 april Max Van Cauwenberghe Zorgkundige

23 april Tijl De Maere Technische dienst

29 april Robert Dick Vrijwilliger

30 april Koen De Loof Vrijwilliger

JARIG IN MEI

1 mei De heer Roger Van Audenhove K 304

2 mei Mevrouw Simone De Wulf K 362

2 mei Sabrina Baetslé Onderhoud

3 mei De heer Georges Dhondt K 042

3 mei Mevrouw Diane Verstraeten K 351

3 mei Nicole Meert Vrijwilliger

3 mei Kathleen Meheus Kinesiste

3 mei Albertine Roets Vrijwilliger

12


4 mei Mevrouw Maria De Brabandere K 208

5 mei Willy Kindt Vrijwilliger

5 mei Huguette Sempels Vrijwilliger

7 mei Jessica Nyakoh Zorgkundige

7 mei Bernadette Vermeulen Keukenhulp

8 mei Evelyne Van Wiemeersch Zorgkundige

9 mei Mevrouw Agnes Grevisse K 220

10 mei Eliane Eloot Vrijwilliger

10 mei Martine Oosterlinck Zorgkundige

11 mei Mevrouw Georgetta Van Kerckvoorde K 126

15 mei Roger Van De Waeter Vrijwilliger

19 mei Mevrouw Andrea Van Malleghem K 355

21 mei De heer Medard Dekeyser K 053

21 mei Ria Uyttendaele Zorgkundige

22 mei Arlette Lippens Zorgkundige

26 mei E.Z. Egidia (Odette Vindevogel) K 150

28 mei Wendy Heyde Hoofdverpleegkundige Afd. 2

29 mei Julie Callens Animatie

31 mei Sonia Sirejacob Onderhoud

JARIG IN JUNI

1 juni Semra Tufon Onderhoud

2 juni Julia Van Nieuwerburgh Vrijwilliger

3 juni Ellen De Maerteleire Zorgkundige

4 juni Mevrouw Jeannine Duchemin K 354

4 juni Mevrouw Juliana Van de Velde K 103

5 juni De heer Aloys Devos K 005

5 juni Nicole Goetgeluk Vrijwilliger

6 juni Leyla Isein Keukenhulp

6 juni Carine Martens Zorgkundige

7 juni Marie-Jeanne Van Durme Vrijwilliger

8 juni Ann Hamelinck Zorgkundige

11 juni Mevrouw Godelieve De Neve K 023

15 juni Mevrouw Mary Jackson K 048

15 juni Stephan Martens Hoofd keuken

17 juni Agnes De Coninck Vrijwilliger

13


18 juni Anaïs Haegeman Zorgkundige

19 juni Sara De Muynck Animatie

19 juni Gloria Nyarko Zorgkundige

21 juni Mevrouw Anne Coucke K 142

21 juni Hilde Nijs Boekhouding

24 juni De heer Raoul De Caluwé K 104

24 juni Kathleen Den Haese Kinesiste

24 juni Natasja Vermeijlen Verpleegkundige

25 juni De heer Prosper Van Lancker K 205

26 juni De heer Pierre De Leenheer K 032

28 juni Ingrid Arijs Zorgkundige

28 juni Elsje Moreels Verpleegkundige

30 juni Sultan Palit Onderhoud

14


VAN HARTE WELKOM

- Afdeling 1 (gelijkvloers oudbouw & nieuwbouw) met hoofdverpleegkundige

Nicole Blontrock 09/3217459 blontrockn@zonnehove.zkj.be

- Afdeling 2 (1 e verdieping nieuwbouw) met hoofdverpleegkundige Wendy

Heyde 09/3217460 heydew@zonnehove.zkj.be

- Afdeling 3 (1 e en 2 e verdieping oudbouw) met hoofdverpleegkundige Inge

Van Hullebusch 09/3217437 vanhullebuschi@zonnehove.zkj.be

- Afdeling 4 (3 e verdieping oudbouw) met hoofdverpleegkundige Annelies

Heemeryck 09/3217410 heemerycka@zonnehove.zkj.be

- Palliatief referent Zonnehove: Els Demaerteleire

- demartelairee@zonnehove.zkj.be

Op afdeling 1 verwelkomen wij:

- Mr. Meire Stefaan op K 006

- Mw. Goossens Leonie op K 010

- Mw. Rutten Julia op K 26

- Mr. De Biscop Leon op K 44

- Mw. Jackson Mary op K 48

- Mw. Devos Gigi op K 33

Op afdeling 2 verwelkomen wij:

- Mr. De Meester Roland op K 146

- Mw. Van Hoecke Sylva op K 130

- Mr. Baelen Johan op K 133

Op afdeling 3 verwelkomen wij:

- Mr. Vekeman Roland op K 102

- Mr. Beirnaerd Jacques op K 112

15


- Mw. Verdonck Helena op K 221

- Mw. Debrabandere Maria op K 208

Op afdeling 4 verwelkomen wij:

- Mr. De Bock Octaaf op K 321

- Mw. Duchemin Jeannine op K 354

NIEUWE MEDEWERKERS

Op 15 februari kwam Kimberley De Jaeger de onderhoudsploeg

versterken.


Ook Catherine Van de Walle is op 1 februari begonnen

als zorgkundige in de nacht (geen foto beschikbaar)

Op 1 februari startte Jessica Nyakoh als zorgkundige op

afdeling 3.


En bij de onderhoudsploeg startte

Semra Tufan op 22 februari.


Jana Vanden Berghe begon op 27

februari als zorgkundige op afdeling

1.


We wensen hen allen veel succes toe in hun job!

16


GEBRUIKERSRAAD

VERSLAG VAN DE GEBRUIKERSRAAD

Afdeling 1, 2, 3 en 4

donderdag 16 Februari 2017 van 14.30 -16.15 uur

Aanwezigen: dhr. De Vos Aloys, dhr. De Bock Achiel, mw. Verdonck Helena, mw. Vander Beken Anna, familielid

van mw. Julia Rutten, familielid van mw. Souris Jeanine, dhr. Meire Stefaan, familielid van dhr. Dhondt

Gustave, zuster Annie, familieleden van mw. Stevelinck Gaby, dhr. Beke André, mw. Billiet Marcelle en familielid,

mw. Merckx Helena, mw. Van De Capelle Magdalena, mw. Blancquaert Marie-Jose, familie van Vandermeersch

Monique, mw. Vandepitte Maria, mw. Haeyen Denise, directeur mw. T’Kindt, Christ Deryckere, Wendy

Heyde en Sara De Muynck

1. Verwelkoming

2. Goedkeuring verslag voorgaande vergadering

Geen opmerkingen

3. Project Psychopharmaca: stavaza

4. Ditgitale Tv: Stavaza

Analoge tv zal afgeschaft worden. De enige optie is dus digitale tv. Binnen WZC Zonnehove

is er gekozen voor TV Vlaanderen. Hieromtrent zou iedereen een brief ontvangen moeten

hebben. Indien er een rood papiertje aan de brief hing is uw tv niet compatibel, indien er een

groen papiertje aanhing is uw tv wel compatibel.

17


Indien uw TV wel compatibel is en u wens TV Vlaanderen dan zal onze technische dienst

instaan voor de installatie. Op termijn is het de bedoeling dat elke kamer voorzien zal worden

met een huur tv. Het formaat van de TV’s zullen 32 inch zijn. Het zal 1 vast formaat zijn. Dit

kan niet aangepast worden naar specifieke persoonlijke behoeften. De vraag is gekomen of de

huur TV’s mobiel zullen gemaakt worden zodat deze dichter bij iemand kan geschoven worden

indien iemand bv vanuit bed tv wil kijken. De directie zal dit samen met de technische

dienst bekijken en later nog communiceren.

Verder zijn er enkele bewoners en familieleden bezorgd over de zenders die standaard bij TV

Vlaanderen in het aanbod zitten. Aan het standaard aanbod kan er niets verandert worden. Er

zijn wel nog 3 zenders die WZC zonnehove zelf kan bijkiezen. Hierover zal er nog navraag

gedaan worden bij de bewoners. De keuzes van de zenders zal afhangen van de wensen van

ons bewoners.

Telenet zal niet meer mogelijk zijn binnen WZC Zonnehove. Indien iemand graag digitale TV

zou willen van proximus dan kan dit wel nog, met een individuele overeenkomst met proximus.

De installatie is dan zelf te regelen.

Verder zal er ook een nieuw intern infokanaal van Zonnehove komen. Dit zal een extra tv

zender zijn dat als nieuw communicatiemiddel zal gebruikt worden. Activiteiten, de menu,

nieuwtjes, … zullen hierop gecommuniceerd worden.

5. Bespreking opdrachtverklaring vzw Zorg-Saam ZKJ & Visie op

werken met personen met dementie

Onze opdrachtverklaring (hangt uit in de centrale inkom):

WZC Zonnehove is een christelijk geïnspireerde voorziening die behoort tot de vzw Zorg-

Saam Zusters Kindsheid Jesu. Wij werken vanuit de bewogenheid van de stichter Kannunik

PJ. Triest. Wij willen zorg op maat bieden aan ouderen. Samen met hen streven wij naar een

zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in een huiselijke en geborgen sfeer, met respect voor

ieders eigenheid. Wij wensen onze zorgverlening tevens af te stemmen op actuele noden met

oog voor de kwetsbare medemens. Wij staan open voor groei en vernieuwing en beogen kwaliteitsvolle

zorg binnen een duidelijk verantwoorde prijs. Om dit te realiseren is de zorg voor

de medewerkers essentieel. Wij verwachten van elkaar betrokkenheid en groei in deskundigheid.

Zin voor samenwerking en respect voor de christelijke identiteit zijn fundamenteel. Familie

geniet onze volle aandacht. Wij zien hen als partner in de zorgverlening. Vrijwilligers

zijn onmisbaar. Zij bieden een duidelijke meerwaarde. We willen een open huis zijn dat als

volwaardige schakel in de regio streeft naar integratie in de lokale gemeenschap. In ons samen

werken en samen leven streven we naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Alle woon –

en zorgcentra van de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu engageren zich om deze visie te

realiseren

Pijlers intentieverklaring zorg voor personen met dementie:

Belevingsgerichte benadering en het respectvol omgaan

we vertrekken van uit de eigen leefwereld en de individuele levensgeschiedenis

levensgeschiedenis blijft lange tijd aanwezig doorheen verschillende fasen van dementie

de persoon is meer dan zijn ziektebeeld: we spreken dus van een persoon met dementie

en niet van een demente!

aansluiting vinden bij:

typische gewoonten

18


persoonlijkheidskenmerken

uitingen van humor

specifieke gedragingen van de persoonNormalisatie

uitgangspunt

leven binnen de muren zoveel mogelijk lijkend op leven buiten de muren

zorg geënt op de gekende leefwereld van de persoon met dementie

woonomgeving aanbieden die aansluit op die waarmee de bewoner vertrouwd is

levenskwaliteit bevorderen door belang te hechten aan de kwaliteit van relaties

autonomie van de bewoners stimuleren waar mogelijk en hen geborgenheid en veiligheid

te bieden

Leefgroepwerking

werken met leefgroepen betekent een gevarieerd leven bieden zoals in vroegere levenssituatie

drukte afgewisseld met rust

groepsgebeuren afgewisseld met individuele momenten

Psychisch goede zorg aanbieden

we staan stil bij gedragsproblemen, stemmingsstoornissen, wanen en hallucinaties,

ontremming, onaangepast sociaal gedrag en vluchtgedrag

nagaan waarom dit gedrag wordt gesteld en dan pas remediëren

kritisch omgaan met psychofarmaca

beroep doen op pastor: in bepaalde gevallen maar ook ter ondersteuning van de medewerker

de familie betrekken in de zorg

familie is hoeksteen in het zorgtraject

betrokkenheid van de familie begint bij het opstellen van deanamnese

familieleden blijven stimuleren om zorg te blijven opnemen

familie waar nodig begeleiden bij het aanvaardingsproces

Referentiepersoon dementie

de daartoe opgeleide medewerker engageert zich op de kwaliteit van de begeleiding en

de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen. Hij heeft ook de

taak om bij collega’s de kennis rond de problematiek up-to-date te houden zodat de

bejegening er gepast kan op afgestemd worden.

Medewerkers die hun zorghandelen evalueren

professionele, warme zorg omvat visie, attitude en kritische zelfreflectie

presente houding: empathie en zoeken naar betekenis van gedrag door eigen referentiekader

los te laten

19


medewerker ziet de persoon in zijn uniciteit

kritische zelfreflectie houdt in dat de medewerker heel scherp kijkt naar zijn eigen

handelen, houding en persoonlijkheid

wie alleen werkt telt op, wie samenwerkt vermenigvuldigd: de teamwerking

CRA: werkt mee aan de intentieverklaring rond dementie, aan het informeren van familieleden,

aan netwerking binnen de regio en aan het sensibiliseren en vormen van

medewerkers rond zorg voor personen met dementie

huisarts: grote rol tijdens de periode voor de opname en een onmisbare partner bij het

opmaken van het individueel zorgplan


Positieve beeldvorming uitdragen

we dragen bij tot een transparante communicatie die bestaande taboes doorbreekt

door aandacht te schenken aan alle fases van de aandoening en door zowel jongeren

als ouderen met dementie aan het woord te laten.

6. Evaluatie voorbije activiteiten

21/12/2016: Ontbijtbuffet

22/12/2016: Kerstviering

23/12/2016: Koorrepetitie

23/12/2016: Leerlingen op bezoek

27/12/2016: Zwemmen

09/01/2017: Driekoningenfeest

17/01/2017: Koorrepetitie

24/01/2017: Nieuwjaarsreceptie bewoners

26/01/2017: Gespreksgroep over Santiago de Compostela

26/01/2017: Verjaardagsfeest jarigen januari

27/01/2017: Koorrepetitie

30/01/2017: Optreden leerlingen Benedictuspoort

31/01/2017: Restaurantbezoek

02/02/2017: Lichtmisfeest met pannenkoeken

14/02/2017: Feestmaaltijd Valentijn

15/02/2017: Figuur van de maand

7. Planning komende activiteiten

06/04/2017: vastenbezinning voor klein kouterken en de paddenhoek

10/04/2017: Palmzondagviering

11/04/2017: Kooprepetitie

13/04/2017: witte donderdag viering met voetwassing

14/04/2017: Goede vrijdag kruiswegmeditatie

20/04/2017: verjaardagsfeest jarigen april

24/04/2017 28/04/2017: week van de valpreventie

24/04/2017: Mis in beweging

25/04/2017: Gezondheidswandeling en slaapquiz afdeling 3

26/04/2017: Groepsgymnastiek en slaapquiz afdeling 2

27/04/2017: Gezondheidswandeling

28/04/2017: valbingo

20


28/04/2017: Koorrepetitie

10/05/2017: Ziekenzalving afdeling 3

11/05/2017: Moederdagfeest

12/05/2017: koorrepetitie

21/05/2017: Zonnefeest

24/05/2017: Ziekenzalving Klein kouterken en de paddenhoek

26/05/2017: Koorrepetitie

31/05/2017: Ziekenzalving afdeling 2 en 4

8. Vragen en varia

Opmerking voor afdeling 3: Er wordt nog steeds incontinentiemateriaal in de gang gelegd

tijdens de avonddienst. Families vinden dit echt niet aangenaam en generen zich hiervoor. Er

wordt gevraagd om dit niet meer te doen.

Opmerking voor afdeling 2: Er zou een kabel los liggen op de overloop. Families zijn bezorgd.

Niet alleen voor het vallen van bewoners maar ook naar brandveiligheid. Dit zal doorgegeven

worden aan de technische dienst.

Volgende gebruikersraden in 2017:

01/06/2017 05/09/2017 07/11/2017

Antwoorden op de quiz van pagina 55:

1. Parijs is de grootste stad van Frankrijk en het vierde stadsgebied van

Europa (na Moskou, Istanboel en Londen). Waar.

2. De stad wordt in tweeën gedeeld door de rivier Maas. Niet waar: Parijs

wordt in tweeën gedeeld door de rivier Seine.

3. Het hoogste gebouw is de Eiffeltoren. Waar.

4. De Cathédrale Notre-Dame de Paris biedt plaats aan maximaal 5000

personen. Niet waar: de kathedraal biedt plaats aan maximaal 9000

personen.

5. Parijs staat ook bekend als de stad van de liefde. Waar.

6. De Eiffeltoren trekt jaarlijks meer bezoekers dan Disneyland Parijs. Niet

waar: de Eiffeltoren trekt jaarlijks ongeveer 6 miljoen bezoekers, in

vergelijking met Disneyland Parijs die 14,2 miljoen bezoekers verwelkomt!

7. De eerste kerk werd gebouwd in de 3 e eeuw. Niet waar: dit gebeurde in

de 8 e eeuw. Parijs is wel sinds de 3 e eeuw een christelijke stad.

8. Men kan de bekende Cancan-shows bijwonen in de Moulin Rouge.

Waar.

9. De meest prestigieuze en breedste laan van Parijs is de Champs-

Élysées. Waar.

10. Disneyland Parijs ligt in het centrum van Parijs. Niet waar. Disneyland

Parijs ligt 32km ten oosten van het centrum.

21


WAT KOMT

APRIL

03/04/2017: elke maandag op 15 uur H. Mis

05/06/2017: hobbynamiddag (BAM)

06/04/2017: vastenbezinning Klein Kouterken en Paddenhoek

06/04/2017: zwemmen

11/04/2017: koorrepetitie

12/04/2017: crea zonnefeest

13/04/2017: witte donderdagviering in de kapel

14/04/2017: goede vrijdag, kruiswegmeditatie in de cafetaria

19/04/2017: crea zonnefeest

20/04/2017: verjaardagsfeest jarigen april

24-28/04/2017: week van de valpreventie (zie aparte kalender)

MEI

03/05/2017: crea zonnefeest

10/05/2017: ziekenzalving afdeling 3

11/05/2017: moederdagfeest

12/05/2017: koorrepetitie

21/05/2017: zonnefeest

24/05/2017: ziekenzalving Klein Kouterken en Paddenhoek

26/05/2017: koorrepetitie

31/05/2017: ziekenzalving afdeling 2 en 4

JUNI

01/06/2017: gebruikersraad

01/06/2017: verjaardagsfeest jarigen mei

02/06/2017: koorrepetitie

13/06/2017: Oostakker afdeling 2, 4 en GAW

15/06/2017: Vaderdagfeest

20/06/2017: koorrepetitie

22/06/2017: Oostakker afdeling 3, 1 en GAW

28/06/2017: tuinfeest afdeling 1

Andere activiteiten moeten nog gepland worden. Deze zullen bekend

gemaakt worden via de weekplanning.

22


TERUGBLIK

ONTBIJTBUFFET - W I N TER

WOENSDAG 21 DECEMBER 2016

Een mooi initiatief krijgt stilaan vaste voet: bij elk nieuw jaargetijde

– lente, zomer, herfst, winter – worden de bewoners uitgenodigd voor

een uitgebreid ontbijtbuffet.

23


ZWEMMEN

DINSDAG 27 DECEMBER 2016

Enkele mensen hadden opgegeven dat ze graag eens wilden gaan

zwemmen. Het zwemmen ging door in De Ceder in Astene. Dit is ook

één van de activiteiten in het kader van het psychofarmacaproject.

GENIETEN VAN DE EERSTE LENTEZON!!!

24


D R I E KONINGENFEEST

WOENSDAG 9 JANUARI 2017

Nieuwjaar is net gepasseerd en daar zijn de Driekoningen. De bewoners

kwamen samen in de cafetaria voor een lekker stukje driekoningentaart.

Ook de Driekoningen waren van de partij en zongen de bekende

Driekoningenliedjes. Er kwamen ook leerlingen op bezoek die

mee kwamen zingen en helpen.

N I E U WJ A A RSRECEPTIE B E W ONERS

DINSDAG 24 JANUARI 2017

Een drankje, een lekker hapje, een woordje van de directeur, de helpende

handen van vrijwilligers en personeel… Alles was aanwezig voor

een gezellige nieuwjaarsreceptie samen met alle bewoners.

25


V E R J A A R D AGSFEEST

DONDERDAG 26 JANUARI 2017

Sinds dit jaar werken we volgens een nieuw concept. Op de dag dat

de bewoner jarig is, krijgt die een menu naar keuze. Mosselen, oesters,

zeetong, tomaat garnaal,… ieder zijn lievelingseten. De kok

komt op voorhand rond om dit aan de bewoner te vragen. Sommigen

weten direct wat ze willen eten, anderen moeten eerst eventjes denken.

Eénmaal in de maand is er dan ook een gezellig samenzijn met

alle jarige bewoners van die maand. Ze mogen ook familie uitnodigen

om samen met hen te genieten van het dessertbuffet dat de keuken

klaargemaakt heeft.

26


OPTREDEN LEERLINGEN BENEDICTUSPOORT

MAANDAG 30 JANUARI 2017

Leerlingen van de school Benedictuspoort kwamen voor onze bewoners

gratis optreden. Hieronder enkele sfeerfoto’s.

DINSDAG 31 JANUARI 2017

27


R E S T A U R A NTBEZOEK

DINSDAG 28 FEBRUARI 2017

Naast het zwemmen en de uitstappen naar de markt en Brielmeersen,

konden de bewoners ook kiezen voor een restaurantbezoek. Op twee

dagen gingen ze in een kleine groep eten in Brasserie ’t Klooster in De

Pinte. Het heeft hen allemaal gesmaakt.

L I C HTMISFEEST

DONDERDAG 2 FEBRUARI 2017

Lichtmis… Eerst een viering en daarna lekkere pannenkoeken

voor iedereen. Dat is de traditie met

lichtmis.

Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari

gevierd wordt. Het is de herdenking van de “Opdracht

of Presentatie van de Heer in de tempel.

Men herdenkt ook het zuiveringsoffer dat Maria

veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de

Joodse wet moest brengen. Op Maria-Lichtmis

worden traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie

gehouden voor de mis, vandaar de naam lichtmis. Het is tevens

de traditie dat er op Maria-Lichtmis pannenkoeken gegeten

worden. Dit wordt uitgedrukt in het gezegde: “Er is geen vrouwtje

nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm.”

28


F E E S TMAALTIJD – VALENTIJN

DINSDAG 14 FEBRUARI 2017

Valentijn, de dag van de liefde maar ook van de vriendschap… Dus de

perfecte gelegenheid voor een gezellige en lekkere feestmaaltijd.

Met dank aan het keukenteam.

29


CARNAVALSKARAOKE

DONDERDAG 25 FEBRUARI 2017

30


A S W OENSDAG

WOENSDAG 1 MAART 2017

Op 1 maart hebben we Aswoensdag herdacht

in Zonnehove. Na een eucharistieviering

en wijding van de assen om 9uur

met de zusters, zijn de pastorale dienst

(E.H. Buyle en Gabrielle) en twee stagiaires

op pad gegaan met de heilige assen.

Er waren gebedsdiensten in het DVC om

10uur voor DVC gasten en GAW bewoners,

in de leefruimte van Afdeling 1 om

14 uur voor hun bewoners, en in de kapel

om 15 uur voor de bewoners van andere

afdelingen. Tussendoor

hebben we ook

25 bewoners bezocht

op hun kamer.

Deze kamerbezoeken

waren een heel

intiem moment van

gebed en samenzijn.

Een passende manier

om de Veertigdagentijd

samen in te

stappen!

Met speciale dank

aan onze vrijwilligers

en de twee stagiaires.

31


S C HOENENVERKOOP - O P T R E D E N

DINSDAG 14 MAART 2017

We werden getrakteerd op een optreden van de accordeonist Le

Grand Julot. Ondertussen konden er ook schoenen gekocht worden.

Zie hieronder enkele foto’s.

32


D A N KDAG VOOR DE VRIJWILLIGERS

DONDERDAG 16 MAART 2017

Donderdag 16 maart was het dankdag voor de

vrijwilligers. Een dag om hen te danken voor hun

enthousiasme, hun luisterend oor, hun glimlach,

hun onvoorwaardelijke inzet.

Op deze dag werden zij verwelkomd met een

brunch, verzorgd door het keukenteam: een uitgebreid

en gezellig ontbijt, gevolgd door een glaasje

cava, een warme tas soep en warme broodjes.

Na de brunch werden de vrijwilligers verwacht bij graanstokerij Filliers.

We werden verwelkomd door de gids die ons uitleg gaf over

het stookproces om van graan en jeneverbessen te komen tot jenever.

De gids gaf ons meer informatie over de verschillende jenevers

die Filliers maakt en we mochten ook het rijpingsmagazijn bezoeken.

Om ons bezoek af te ronden mochten we deelnemen aan een

degustatie met 3 borrels: een fruitjenever, advocaat en een

creamjenever.

Het was een geslaagde, zonnige dag om onze vrijwilligers eens goed

te verwennen!

33


VERSLAG

SAMENKOMST: SANTIAGO DE COMPOSTELA

SINT-JAKOBUS VAN COMPOSTELA

(FIGUUR VAN DE MAAND JANUARI)

Op donderdag 26 januari kwamen we samen met enkele bewoners,

familieleden en vrijwilligers om verhalen en foto’s uit te wisselen

over de Camino, de pelgrimstocht na Santiago de Compostela

in Spanje.

Hierbij enkele indrukken van de namiddag (met speciale dank aan

Gerard Gevaert, bewoner van afdeling 3, voor zijn teksten):

… Buen Camino! Zo begroeten pelgrims elkaar onderweg. Het is

de universele manier om elkaar goeiedag te wensen, maar ook

veel meer dan dat: ‘Buen Camino’ betekent ‘goede reis, goede weg’

en is dus een zegen die je doorgeeft…

… De pelgrimsroute naar Santiago de Compostela (ook wel Sint-

Jakobsroute of Jakobsweg genoemd, de ‘Camino’ in het Spaans) is

de pelgrimsroute naar het graf van de apostel Jakobus in Santiago

de Compostela in Spanje. Jakobus is de zoon van Zebedeüs en

Salome, en de broer van Johannes. Jezus roept beide broers, terwijl

ze met hun vader in hun boot netten herstellen (Marcus 1,16-

20). Ze laten alles achter en volgen Hem. Met Petrus behoren Jakobus

en Johannes tot zijn meest vertrouwelijke leerlingen. De

naam Jakobus de Meerdere onderscheidt hem van Jakobus de

Jongere, de apostel die de “zoon van Alfeüs” is (Marcus 3,18).

Over Jakobus’ leven na Jezus’ dood bestaan slechts legenden.

Hij verkondigt het evangelie in Samaria en Jeruzalem. Volgens

de Handelingen van de apostelen laat koning Herodes Agrippa

I hem met het zwaard ter dood brengen (12,2), waarschijnlijk

tussen 42 en 44. Na de verovering van Jeruzalem door de Arabieren

wordt zijn stoffelijk overschot in de zevende eeuw naar Santiago

de Compostela gebracht. Volgens een legende uit de zevende

eeuw missioneerde hij in Spanje en werd hij daarom daar ook begraven.

Volgens een andere legende zou zijn stoffelijk overschot,

nadat hij in Palestina was onthoofd, in een stenen boot gelegd zijn

waarin twee van zijn discipelen meereisden. De boot bereikte vanzelf

de Galicische kust, waarna het dode lichaam werd begraven

aan de berg Libredón. Over het graf verrees een machtige basiliek:

de huidige kathedraal van Santiago de Compostela (Sint-Jakobus

34


van Compostela). De kathedraal is sinds 1985 opgenomen op de

werelderfgoedlijst van UNESCO. De kathedraal is afgebeeld op de

Spaanse munten van 1, 2 en 5 cent…

… Compostela spreekt tot de verbeelding: een stad waar pelgrims

uit alle hoeken van de wereld naartoe trekken, een heilige stad.

De naam betekent ‘begraafplaats’, een verwijzing naar de graf van

Sint-Jakob. Een andere verklaring voor Compostela zou een verbastering

zijn van ‘Campus stellae = veld van de ster”; naar een

legende zou in het jaar 813 een ster aan het firmament verschenen

zijn die precies aangaf waar het lichaam van de heilige Jakobs

begraven werd. In de middeleeuwen is het graf van Jakobus

na de ‘heilige’ plaatsen in Jeruzalem en het graf van Petrus en

Paulus in Rome het derde grootste bedevaartsoord van het christendom.

De glorietijd van Compostela is te situeren van de 11 e tot

het begin van de 16 e eeuw…

Pelgrims die naar Santiago de Compostela trekken, dragen een

schelp die is vastgemaakt aan hun hoed, mantel of reiszak. Allereerst

herinnert de sint-jakobsschelp aan een legende

uit het leven van Jakobus: hij zou zijn aangespoeld

aan het strand, zijn graf zou op wonderbaarlijke

wijze gevonden zijn. Ook vandaag nog is

de schelp een symbool voor de zee of het graf

waaruit de christenen zullen opstaan. Bovendien

kan in een schelp een kostbare parel groeien. Die

kostbaarheid kan de mens koesteren, als hij aandacht schenkt

aan de schoonheid en de waarde van het leven…

… De apostel Jakobus wordt op drie verschillende manieren afgebeeld:

als heilige en apostel

als pelgrim, met Jakobsschelp, pelgrimsstaf en hoed – en er

zijn er nog steeds vele pelgrims die stappen met een staf of

stok, dit deels als steun, maar ook deels als symbool voor

het onderweg zijn en het gedragen worden op de weg. Sommigen

kerven allerlei symbolen in hun staf, of schrijven er

namen op van mensen die ze onderweg ontmoeten.

als ‘Matamoros’, de ‘Morendoder’, gezeten op een paard en

met het zwaard in de hand. Deze afbeelding verwijst naar de

35


Slag van Clavijo in 844, toen Sint-Jakob de Spanjaarden een

klinkende overwinning bezorgde op de Moren.

… Sommigen stappen de Camino maar een keer. Anderen vele

malen. Ze ondernemen deze pelgrimstocht voor verschillende redenen.

Om een laatste wens van een overleden echtgenote in vervulling

te brengen. Om een echtscheiding te verwerken. Op huwelijksreis.

Om even iets helemaal anders te beleven. Om boete te

doen. Om van een verslaving af te geraken. Uit dankbaarheid voor

een voltooide loopbaan. Gewoon voor de uitdaging…

… Deze voettocht, dikwijls gans alleen te ondernemen, heeft ooit –

en dat eeuwen lang – een belangrijke rol gespeeld in het kerkelijk

en burgerlijk strafrecht. Dergelijke straf werd veelvuldig opgelegd

door de Gentse Keure-rechters van de 14 e tot het midden van

de 16 e eeuw. Ook de vorsten (Boudewijn VII, bijgenaamd Hapken

in 1084 en Filips van den Elzas in 1172) deden soms deze pelgrimage

om de goede afloop van een veldtocht, een kruistocht e.d. te

bekomen. Hoge geestelijken deden deze tocht nar Compostela

om relikwieën te bekomen voor hun Sint-Jakobskerken. Want

geen enkele middeleeuwse stad van enige omvang en allure of ze

had binnen haar muren een Sint-Jakobskerk, een Sint-

Jakobshuis of een dito confrérie. We denken o.a. aan Sint-Jakob

op de Koudenberg te Brussel, te Luik, te Doornik, te Leuven, te

Brugge en zeker te Gent. De westingang met zijn dubbele toren is

samen met de middencrypte van Sint-Baafs de oudste religieuze

romaanse reliek te Gent (12 e eeuw)…

… Voor de moderne Europeanen betekent het volgen van deze

pelgrimsweg, bezaaid met historische sites, juwelen van kathedralen

en kloosters vol kunstwerken een pelgrimage naar de bronnen

van eigen wezen en geschiedenis. Dat tevens overal langs deze Jacobeische

route zo een rijkdom aan Vlaamse kunst te pronk

staat, hebben we vooreerst te danken aan de roem van onze

Vlaamse meesters sinds de laat-Middeleeuwen, ook aan een

toenmalige bloeiende handel tussen Vlaanderen en Spanje en niet

het minst aan de nauwe politieke en dynastieke betrekkingen die

méér dan twee eeuwen tussen beide landen hebben bestaan…

… Er zijn verschillende routes naar Santiago de Compostela. De

‘klassieke’ route heet de Camino Francès, de voortzetting van

meerdere trajecten komend uit Frankrijk. Velen beginnen deze

36


oute in Saint Jean Pied de Port, net over de grens met Frankrijk.

Er is dan ook een zeeroute, langs de Atlantische kust, en nog andere

routes van de Pyreneeën naar Santiago. Vanaf alle Europese

landen lopen Sint-Jakobswegen naar Frankrijk en Spanje (met

uitzondering van de Portugese route die uiteraard Frankrijk niet

aandoet). Men kan vanuit Vlaanderen vertrekken naar Compostela

(zowat 2200 km, enkel):

1. Vanuit Brugge, via Kortrijk (de Via Brugensis)

2. Vanuit Koewacht aan de Nederlandse grens of Gent, via Oudenaarde

en Ronse (de Via Scaldea of Scheldeweg)

3. Vanuit Kapellen of Antwerpen, via Lier, Mechelen, Brussel,

Halle en Nivel (de Via Brabantica)

4. Vanuit Postel, via Tongerlo en Averbode (de Via Monastica)

5. Vanuit Maaseik, via Tongeren en Rutten (de Via Limburgica)

Overzicht routes naar Compostela in de Lage Landen

37


…Een man uit Zuid-Spanje, Horatio, deelde op de eerste dag van

onze voetreis zijn brood en worst met ons. Wij bedankten hem

hiervoor en vonden hem uitzonderlijk gastvrij. Hij lachte en vertrouwde

ons toe: ‘Op de Camino is iedereen familie van elkaar. De

weg verenigt ons, we hebben allemaal hetzelfde doel; En hoewel

we niet allemaal met hetzelfde motief, dezelfde drijfveer aan de

Camino beginnen, groeit er onderweg een gemeenschappelijkheid

die je moeilijk kan benoemen, maar al heel snel zal voelen.’…

… De weg, de camino, wordt aangegeven met gele pijlen ‘Flechas

amarillas’. Ze zijn je kompas, je leidraad. Maar veel meer nog

wordt je gestuwd door een innerlijk kompas en door de vraag welke

pijlen God voor jou heeft achtergelaten, en waarheen ze wijzen…

… Onderweg zijn is een verhouding ontwikkelen tot de weg

waarop je loopt: de ene dag vloek je er op, de andere dag sta je

bewonderd te kijken naar de landschappen waarlangs hij je voert.

Die zijn overigens heel verscheiden, naargelang de route je volgt

en zelfs binnen dezelfde route: van de wijngaarden van de Rioja

over de drukke asfaltwegen rond de steden, over de stoffige rode

zandwegen door de eindeloze graanvelden van de Meseta tussen

Burgos en Léon, tot de kronkelende bergpaden in het groene Galicië,

langs de Atlantische kust en bergpaden die beter geschikt zijn

voor geiten dan mensen…

… De weg daagt je uit, je moet hem temmen, begaan, verkennen,

overwinnen ook ten dele. En hij confronteert je met jezelf, met

zwakheden, met vragen, met herinneringen, met beperkingen,

met al wat mooi is ook…

… De pelgrims verblijven in albergue’s, maar je kan niet op

voorhand een plaats reserveren. Zo moesten wij een nacht slapen

onder een podium in Najera bij gebrek aan plaats in de pelgrimsherberg!

We hebben ook onder de blote sterrenhemel geslapen

met andere pelgrims, gewoon in een veld, omdat dat volgende albergue

net iets te ver was…

… Soms is het drukkend heet, dan weer loop je in de gietende regen,

dan weer in de wind, of ’s morgens heel vroeg nog half in het

donker. Gemiddeld leg je 30 km te voet af per dag. Je blijft lopen

tot je een plaats vindt in een albergue. Soms is dit al rond de

38


middag. Op andere dagen moet je blijven lopen in het donker dat

je een vrije plaats vindt…

…Als pelgrim kun je alleen of in groep stappen, met vrienden,

kennissen of collega’s. In beide gevallen vind je de weg naar jezelf,

je ware kern. De zoektocht naar de eigen identiteit werpt vruchten

af voor de medereizigers of de thuisblijvers. Pelgrims keren naar

hun vaderland terug om ter plekke levendige en geloofwaardige

‘getuigen’ te zijn. De inspiratie en ervaringen die tijdens het stappen,

het zoeken en dwalen in zich hebben opgenomen, vormen

een onuitputtelijke bron van levenswijsheid voor huisgenoten,

familie en vrienden. Hierdoor blijven de voetstappen naar Santiago

de Compostela zichtbaar. Op dit belangrijke kruispunt hebben

individuen en groepen van diverse nationaliteiten in het verleden

geleerd om elkaar te begrijpen en op te nemen. Zo leidt de bedevaarttocht

naar Jakobus’ graf ook naar de geestelijke en culturele

oorsprongen van Europa….

… Ik zal nooit de botafumeiro vergeten, een reusachtig wierookvat

van 1,5 meter hoog en 53 kg zwaar – het grootste wierookvat

te wereld! Het is voor bezoekers altijd een verrassing of ze de botafumeiro

in bedrijf zien, want van tevoren wordt niet bekendgemaakt

of de viering al dan niet plaats zou vinden. Een hele ploeg

mannen, in rode gewaden, is nodig om dit wierookvat op te heffen

en te zwaaien. Daarbij slingert de botafumeiro met een snelheid

van circa 68 km/h door de ruime dwarsbeuk. Hij bereikt daarmee

een hoogte van twintig meter, nauwelijks één meter lager dan het

gewelf van de kathedraal…

…Dankzij Jakobus is de weg naar Santiago de Compostela een

plaats en een tijd voor dialoog, verzoening en vrede. Dit bedevaartsoord

is tevens een plaats van geestelijke broederlijkheid en

een impuls voor oecumenisch engagement.

39


40


DVC DE MARETAK

Talent in het dagverzorgingscentrum De Maretak

Naar jaarlijkse gewoonte slaan de daggasten in het voorjaar aan het rijmen.

We hopen jullie te kunnen verwennen met dit mooi gedicht!!!

Valentijn

Valentijn is niet voor koppels alleen

maar ook voor alles wat je lief hebt om je heen

Een dag om eens stil te staan

en de liefde zijn gang te laten gaan

Geef toe, het is een dag zoals een ander

met alleen eens oog voor elkander

Met een lach of een traan

die dag gaan we er tegenaan

Jezelf dan eens trakteren

en het goede in de mens waarderen

Mooie herinneringen, in mijn hoofd

verhalen die misschien niemand geloofd

en zet het anders op papier

Dat alle liefde in zijn soort

in mijn hart wordt aangespoord

creatie van de daggasten, DVC De Maretak

Vandaag geen ruzie, alleen plezier

41


Creativiteit in het DVC

Dekentjes breien

Werken met houtskool

Pentekening

Met een knipoog, vele groetjes van de daggasten

42


ZORG-SAAM ZIJN VOOR

A L L E R G IE

(in vraag en antwoord) vrij naar tekst SeniorenNet.nl

Snotter je voortdurend als bepaalde bomen

of struiken in bloei staan? Tranen je ogen als

de tuinman het gras maait?

heb je steeds jeuk als je in de buurt komt

van een kat of krijg je maag- en darmklachten

na het eten van bepaalde soorten groenten

of fruit?

DAN is de kans groot dat je last hebt van

een allergie.

WAT IS ALLERGIE?

Het afweersysteem

(immuunsysteem) beschermt

je tegen lichaamsvreemde

stoffen

die ongewenst of mogelijk

schadelijk zijn.

Maar soms raakt het

immuunsysteem ontregeld

en reageert het op

onschadelijke stoffen

(allergenen). Bij een

eerste contact met een

allergeen reageert het

lichaam niet. Pas bij

een volgend contact

treedt er een allergische

reactie op.

Je kan ook overgevoelig

reageren op een bepaalde

stof (kleurstof of

bewaarmiddel) zonder

dat je immuunsysteem daarbij betrokken is. Dat heet pseudoallergie,

omdat de klachten lijken op een allergische reactie.

43


HOE KRIJG JE EEN ALLERGIE?

Dit is nog niet duidelijk. Sommigen denken dat het een fout van

de natuur is: het immuunsysteem denkt ten onrechte dat het met

een gevaarlijk virus of bacterie te maken heeft en reageert. Anderen

denken dat het immuunsysteem van allergische mensen een

bepaalde functie mist waardoor het niet juist reageert.

Je wordt niet met allergie geboren, maar er is wel een erfelijke

aanleg. Je erft niet de allergie voor een bepaalde stof maar wel

het risico dat je allergisch wordt.

HOE STELT JE ARTS DE DIAGNOSE?

- In een uitgebreid gesprek vraagt hij naar allergie in je familie,

naar je woonomgeving, voedingsgewoonten, geneesmiddelen

gebruik, huisdieren, wanneer je last krijgt van allergie,

op welke manier dit zich toont,…

- bij een huidtest brengt de arts een druppel van het allergeen

op de huid en doorprikt die daarna zodat het allergeen in de

huid dringt. Na 20 minuten ken je de uitslag. Een zwelling,

roodheid en jeuk betekenen dat je allergisch reageert.

- via bloedtesten meet de arts de dosering van antistoffen in je

bloed

- ook een provocatietest is mogelijk, waarbij je in aanraking

wordt gebracht met het allergeen en zodoende een allergische

reactie wordt opgeroepen.

HOE BEHANDELT JE ARTS ALLERGIE?

Allergie genezen kan niet, symptomen bestrijden wel. De basisbehandeling

is het trachten verhinderen van contact met het allergeen.

Kom je toch in contact met het allergeen dan zijn er geneesmiddelen

om de klachten te verminderen. Zij bestrijden echter

de oorzaak niet.

KAN JE ALLERGIE VOORKOMEN?

Er bestaan geen geneesmiddelen die allergie kunnen voorkomen.

Heb je last van pollenallergie, dan kan je arts je aanraden om

voor de start van het pollenseizoen geneesmiddelen te nemen om

de ernst van de reactie te verminderen. Maar geneesmiddelen

nemen als je (nog) niet allergisch bent, is niet aangewezen.

44


SOORTEN ALLERGIEEN

SOORT OMSCHRIJVING SYMPTOMEN TIPS

hooikoorts

Gevolg van inademen

van

stuifmeelkorrels

of pollen van

bomen, grassen,

kruidachtige

planten. De

hooikoorts periode

kan enkele

weken tot enkele

maanden duren

Niezen en

hoesten,

loopneus,

benauwdheid,

jeukende

en

tranende

ogen, huiduitslag,

lusteloosheid

en

soms astma

huisstofmijt

huisdierenallergie

voedselallergie

De huisstofmijt

is een zeer klein

diertje dat vooral

in een warme,

vochtige omgeving

en zich

voedt met huidschilfers.

Matrassen,

kussens

en vloerbedekking

zijn favoriete

plaatsen

Vooral voor katten

en honden

maar ook voor

paarden, koeien,

kleinvee, pluimvee,…

Allergie ten aanzien

van bepaalde

voedingsmiddelen

(bvb.:koemelk,

schaaldieren,…)

Neus en oogklachten,

astma en

soms eczeem

Loopneus,

tranende

ogen, nies en

hoestbuien,

verstopte

neus, rode

en gezwollen

huid, hoesten,

benauwdheid

met piepende

ademhaling,

astma en eczeem

Jeuk en

zwellingen in

de mond,

misselijk,

loopneus,

verstopte

neus, astma

-beperk contact

met pollen

-geen takken of

struiken in huis

-ramen en deuren

gesloten houden

-volg de berichten

over pollenconcentraties

in de lucht

-beddengoed regelmatig

luchten

-kies voor synthetische

producten

-geen tapijten

-goede ventilatie

in douche en keuken

-vermijd stofhaarden

-verwijder het dier

dat de reactie opwekt

-maak alles grondig

schoon, zodat

geen haren en

huidschilfers van

het dier overblijven

-producten mijden

45


insectenallergie

contactallergie

Zonne-allergie

geneesmiddelenallergie

Sommige mensen

reageren extreem

op een

insectenbeet

Huidklachten na

het contact met

bepaalde stoffen

Ontstaat door

zonlicht op de

huid. Ook een

korte periode in

de zon kan

klachten geven

Elk geneesmiddel

kan een allergische

reactie

veroorzaken

Rode jeukende

bultjes

over het hele

lichaam en

opzwellen

van lippen en

ogen. Zwellingen

in de

hals waardoor

je moeilijk

ademt

Jeuk, roodheid,

blaasjes,

kleine

knobbeltjes,

schilferige

huid, korsten

en zwellingen

Jeukende

huid met

knobbeltjes

en blaasjes

Huiduitslag,

netelroos,

oedeem, ontstekingen,

astma, ontsteking

van

het neusslijmvlies

-wees matig met

parfums

-Loop niet op blote

voeten

-buiten geen zoete

dingen eten of

drinken

-voorzie een noodinjectie

-stoffen vermijden

-alert zijn voor

producten die verborgen

zitten

-huid langzaam

laten wennen aan

de zon

-hoge beschermingsfactor

+ beschermende

kledij

-bespreek alternatieven

met de

huisarts

-vermeld je allergie

bij elk medisch

onderzoek

Christ Deryckere

Verantwoordelijke zorg en kwaliteit

46


“Wees de reden

dat iemand lacht vandaag”

Over de hele wereld komen wensbomen voor. Deze boom

kan volgens het volksgeloof wensen doen uitkomen. Ook

in ons woonzorgcentrum willen wij deze boom introduceren.

Samen met de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar

van school Sint-Paulus zullen onze bewoners een

wensboom maken.

Bedoeling van deze

boom is dat onze bewoners

een kaartje kunnen

schrijven over iets

wat hij/zij zeer graag

nog eens zou willen

hebben of zou willen

doen.

Jullie kunnen ook wensen doen uitkomen! Neem een

kaartje van onze wensboom en help een bewoner de wens

in vervulling te laten gaan. Wanneer een wens vervuld is

kunnen jullie in de plaats van het wenskaartje een lintje

in de boom hangen zodat we kunnen zien hoeveel wensen

er al vervuld zijn. Steek dus een handje toe en help onze

bewoners hun dromen waar te maken!

47


BEWONER IN DE KIJKER

PARIJS!

Omdat het thema van ons Zonnefeest dit jaar

(op zondag 21 mei) Parijs is, vroegen we aan

onze bewoners wat deze stad bij hen oproept

aan beelden en herinneringen. Hieronder lees

je een aantal van de verzamelde reacties! Bovendien, omdat we

beseffen dat niet iedereen naar Parijs geweest is, geven we ook

wat uitleg over de plaatsen die vermeld worden.

Over de stad zelf en haar inwoners: Parijs is een mooie

stad waar veel te zien is (Olga). De Parijzenaars zijn mensen

zoals wij, al praten ze heel rap (Helena M). Ik vind het een

drukke stad met veel auto’s en ook te veel volk (Maria). Het

kan stikkend heet zijn in de zomer (Monique) – daarom dat het

leegloopt in de zomer als alle inwoners wegtrekken (Marcelle)!

Parijs (in het Frans: Paris) is de hoofdstad van Frankrijk. Met

2,25 miljoen inwoners in de gemeente Parijs zelf (onderverdeeld in

de twintig arrondissementen) en ruim 11 miljoen in het hele stedelijke

gebeid, is het de grootste stad van Frankrijk en het vierde

stadsgebied van Europa (na Moskou, Istanboel en Londen). Parijs

wordt naast Londen, New York en Tokio beschouwd als een van

de vier grote wereldsteden. Jaarlijks bezoeken 28,9 miljoen toeristen

Parijs.

De vroegste sporen van een bewoner op Parijs grond gebeid

dateren uit de Chasseen-periode (4000 – 3800 v. Chr.) In 52 v.

Chr. veroverde Julius Caeser het dorp van de Parisii, een Gallische

stam. Dit dorp was van strategisch belang omdat er handelsroutes

langs deze plek voerden. Hij gaf het dorp de naam Lutetia

Parisiorum.

De huidige naam Parijs is in feite een verkorting van de Latijnse

uitdrukking Civitas Parisiorum (“Stad van de Parisii”). Parijzenaars

zelf duiden de stad weleens informeel aan met Paname.

Bij velen staat de stad ook wel bekend als de lichtstad of de stad

van de liefde.

Parijs staat bekend om zijn multiculturele samenleving. Al

sinds de middeleeuwen trekken immigranten richting Parijs, van

48


de Nederlandse en Zweedse studenten die naar de studentenwijk

Quartier Latin trokken in de 14 e eeuw tot de huidige Afrikanen en

Oost-Aziaten in de Goutte d’Or.

Parijs beschikt over een uitgebreid wegennet, dat omgeven is

door de Boulevard Périphérique (ring). Een groot aantal snelwegen

komt uit op deze ring waardoor dit een van de drukste autosnelwegen

is. Om het verkeer dat langs Parijs wil beter door te laten

stromen wordt gewerkt aan een ring nog verder aan de buitenkant

van Parijs, genoemd “La Francilienne”. Parijs is bereikbaar

vanuit België via de A1 vanuit Rijsel (Lille) en de A2 vanuit Brussel.

In het centrum van Parijs is het verkeer bijwijlen chaotisch,

vooral tijdens de spits. De Place Charles de Gaulle (voorheen Place

d’Etoile) waar twaalf lanen samenkomen bij de Arc de Triomphe is

wat dit betreft berucht. In Parijs rijden 15.100 taxi’s rond, die elke

dag 500.000 passagiers vervoeren.

Parijs heeft een zeeklimaat met eigenlijk geen extreem hoge

of lage temperaturen. De stad kent – in vergelijking met de rest

van Frankrijk – vrij koele zomers met een gemiddelde temperatuur

van 18 °C. De winters zijn tamelijk zacht met weinig sneeuw

en een gemiddelde temperatuur tussen de 3 °C en 8 °C. De lente

en herfst in Parijs verlopen meestal mild. De hoogste temperatuur

ooit in Parijs was 40,4 °C op 28 juli 1948 en de laagste was -23,9

°C op 10 december 1879.

Over de natuur: Toen ik in Parijs was, heb ik vooral veel

gewandeld (Helena D). Wij hebben ook met een boot op ‘La

Seine’ gevaren. Prachtig (Lea)!

Parijs ligt in het noorden van Frankrijk,

in de regio Île-de-France. Het

volledige oppervlak van Parijs en alle

agglomeraties bedraagt 2723 km 2 .

De stad wordt in tweeën gedeeld

door de rivier de Seine. Over de Seine

lopen meer dan dertig bruggen

van het ene naar het andere stadsdeel. Het echte historische centrum

is gebouwd op twee eilanden, het Île Saint-Louis en het grotere

Île de la Cité wat het oudste gedeelte van de stad is. Over het

algemeen is Parijs relatief vlak – perfect om te wandelen! Parijs

49


ligt aan weerskanten van de rivier wel op een aantal heuvels,

waaronder de Montmatre en de Montparnasse.

Parijs is de groenste stad van Europa: in totaal groeien er

478.000 bomen in 120 soorten in 400 parken en tuinen.

Vele bewoners hadden het over de Eiffeltoren: Ik ben

nog niet op de Eiffeltoren geweest, wel er heel dichtbij geweest

op het plein ervoor (Olga). Ik heb drie jaar in Parijs gewoond,

omdat mijn bureel daar was. Ik ben nooit zelf op de Eiffeltoren

geweest, maar mijn vrouw wel, als ik moest werken (Edmond)!

Ik herinner me dat ik de Eiffeltoren heb bezocht. We zijn tot op

de eerste verdieping gekomen (Helena D). Ik heb gegeten in een

restaurant op de Eiffeltoren (Juliana).

Het hoogste gebouw in Parijs is de Eiffeltoren met een hoogte

van 325 meter (televisieantennes meegerekend! Anders is hij 317

meter hoog tot aan de top van de vlaggenstok). Afhankelijk van de

omgevingstemperatuur kan de toren 15 cm in hoogte veranderen

door het uitzetten of krimpen van het metaal. De toren weegt

7300 ton (exclusief de fundering). Na zijn bouw was de Eiffeltoren

’s werelds hoogste toren en hij is nog steeds de hoogste van Europa

als men de televisietorens niet meetelt.

De Eiffeltoren is een van de

bekendste en meest bezochte bezienswaardigheden

van Frankrijk.

Het is zelfs het meest bezochte monument

ter wereld, met jaarlijks

meer dan zes miljoen bezoekers. Hij

staat aan de linkeroever van de

Seine. De toren is ontworpen door

de ingenieurs Maurice Koechlin en Émile Nouguier, twee medewerkers

van Gustave Eiffel. Het werd tussen 1887 en 1889 gebouwd

ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1889 (niet toevallig

de honderdste verjaardag van de Franse Revolutie). In totaal

werkten 250 staalarbeiders mee aan de bouw. Het was voor de

tijd opmerkelijk dat geen enkele arbeider tijdens de bouw het leve

liet (er verongelukte alleen een arbeider die buiten werktijd met

zijn verloofde de toren beklom). Ongeveer 32 miljoen bezoekers

hebben de toren bezocht voor de wereldtentoonstelling van 1889.

De toren heeft vier poten; op verschillende niveaus bevinden

zich platforms. Op het eerste platform bevindt zich een expositie

50


over de Eiffeltoren met foto’s, schilderijen en informatie. Met de

lift is het mogelijk naar de top van de Eiffeltoren te gaan (de trap

is boven het tweede platform niet publiek toegankelijk). Er is een

uniek uitzicht over Parijs.

De Parijse bevolking was, tijdens de eerste jaren dat de toren

er stond, helemaal niet blij met het monument. In veler ogen was

het een metalen onding. Vandaag de dag wordt de Eiffeltoren echter

beschouwd als een architectonisch meesterwerk. Een bijzonderheid

is de veelheid aan fijnmazige ornamenten (smeedwerk) die

op de toren zijn aangebracht, een prestatie die Eiffel de bijnaam

ijzertovenaar gaf. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Eiffeltoren

na twintig jaar gesloopt zou worden, maar omdat de toren

waardevol bleek voor communicatiedoeleinden mocht hij langer

blijven staan. Na de wereldtentoonstelling in 1889 trok de toren

nooit veel bezoekers, tot in het begin van de jaren zestig toen het

internationale toerisme begon te groeien. Het aantal bezoekers

van de toren begon sterk te stijgen, tot het huidige niveau van

meer dan zes miljoen bezoekers per jaar. Door de keuze voor

smeedijzer als bouwmateriaal, is de toren bestand tegen meteorologische

omstandigheden en metaalmoeheid, en zou nog enkele

eeuwen mee moeten kunnen gaan.

Er zijn in Parijs niet veel wolkenkrabbers hoger dan 100 meter.

Een aantal ervan staat rondom het station Montparnasse in

de gelijknamige wijk. Met 210 meter is de Tour Montparnasse de

hoogste wolkenkrabber in Parijs. Na de nogal controversiële bouw

hiervan werd de bouw van meer wolkenkrabbers in de stad verboden.

Er is dus in Parijs, in vergelijking met bijvoorbeeld New

York, betrekkelijk weinig hoogbouw.

Over de bekende kerken: Ik ben ook al naar de mis geweest

in de Notre-Dame (Olga). En het uitzicht van op de

Notre-Dame: prachtig (Lea)!

Volgens de overlevering werd Lutetia (de eerste, Romeinse naam

voor de stad) in de 3 e eeuw door Dionysius van Parijs omgedoopt

tot een christelijke stad. Toen het Romeinse Rijk in verval raakte,

werd Lutetia overspoeld door de Grote Volksverhuizing, waarbij

veel bewoners naar het versterkte Île de la Cité vluchtten. In de 5 e

eeuw weerstond de stad de aanvallen van de Hunnen.

51


In de 8 e eeuw werd de eerste kerk gebouwd,

de Église Saint-Gervais-Saint-Protais.

De Cathédrale Notre-Dame de Paris (Onze-

Lieve-Vrouwekathedraal van Parijs) en een

aantal abdijen werden gebouwd in de 10 e

eeuw. Toen al was Parijs een van de belangrijkste

steden van Frankrijk en daarnaast een

belangrijke plaats voor het christendom. De

Notre-Dame is een vroeggotische stijl opgetrokken

kathedraal op het Île de la Cité, in het

centrum van Parijs. De eerste steen werd in

1163 door paus Alexander III geplaatst. Tegen

1177 was het koor voltooid en het nieuwe hoogaltaar werd in

1182 ingewijd. Tot 1345 was men nog bezig met de bouw van het

transept, het schip, de westtorens, het interieur en de straalkapellen.

De westgevel van de Notre-Dame, die uitkijkt op het plein

Parvis Notre-Dame – place Jean-Paul-II, is rijkelijk versierd met

beeldhouwwerk. De drie portalen worden omzoomd door beelden

van Bijbelse figuren en bisschoppen. Boven de portalen bevindt

zich de zogeheten koningsgalerie met beelden van de koningen

van Juda als verbintenis tussen de Franse monarchie en de Kerk.

Een dergelijke decoratie was nog niet eerder aangebracht op een

kathedraal. Boven de westgevel torenen de twee niet-afgebouwde

torens met een hoogte van 69 meter uit. Ze kunnen beklommen

worden en bieden een uitzicht over de stad. De waterspuwers van

de Notre-Dame stammen uit de middeleeuwen. De als monsters

vormgegeven spuwers zorgen ervoor dat het regenwater niet langs

de gevel naar beneden stroomt. De Notre-Dame is 130 meter lang

en heeft vijf schepen. De kathedraal biedt plaats aan maximaal

negenduizend personen.

Over het uitgaansleven: Met mijn schoonbroer hebben

we ook de meisjes tijdens een show in de Moulin

Rouge zien dansen. Naar de mannen ging ik niet kijken,

want ik had al een beer van een man (Lea)!

De Moulin Rouge en Le Lido zijn beroemde nachtclubs

in Parijs, waar veel shows plaatsvinden. De

Moulin Rouge (Frans voor ‘rode molen’) is een cabaret

in Parijs, opgericht aan het einde van de 19 e

eeuw. Het gebouw ligt aan de Boulevard de Clichy in

52


de rosse buurt van het quartier Pigale. Op het dak staat een grote

rode imitatie windmolen. De Moulin Rouge is een symbool van het

bohemienleven. Het trekt jaarlijks duizenden toeristen, voor o.a.

de Cancan-shows met sexy danseressen.

Het populaire uitgaansleven van de Parijse jongeren concentreert

zich in de straten precies ten oosten en noordoosten van

Place de la Bastille.

Andere herinneringen: Waaraan denk ik als de naam

‘Parijs’ klinkt? De Champs-Élysées – grappig dat dit het eerste

is dat bij mij opkomt (Anne)! Ik heb een koffie aan de boulevard

gedronken. Voor 95 franc, ik viel bijna van mijn stoel

(Helena M)!

In totaal zijn er nu ongeveer 8000 restaurants in Parijs, uiteenlopend

van tien driesterrenrestaurants tot vele bistro’s en cafés

waar men een menu kan bestellen. Vrijwel alle keukens van de

wereld zijn in Parijs vertegenwoordigd (er is zelfs een Nieuw-

Zeeland restaurant!). Er zijn vele horecagelegenheden met terras.

Parijs is bekend vanwege de winkelmogelijkheid op het gebeid

van de mode, van eenvoudig tot haute couture, en parfums.

De Champs-Élysées en Rue de Rivoli zijn twee van de bekendste

winkelstraten, naast de place Vendôme en Rue du Faubourg Saint-

Honoré voor de luxe merken. Bovendien heeft elk arrondissement

een aantaal eigen winkelstraten. Er zijn ongeveer 70 markten in

Parijs, die op verschillende dagen geopend zijn. De markt op Rue

Mouffetard is hiervan de bekendste.

De Champs-Élysées (voluit Avenue des Champs-Élysées) is

de meest prestigieuze en breedste laan van Parijs. Mede dankzij

zijn bioscopen, cafés en luxueuze winkels is het een van de bekendste

straten ter wereld,

en ook een van de

duurste (de enige straat

waar de huren nog hoger

liggen is Fifth Avenue in

New York). De naam is

afkomstig uit de Griekse

mythologie, waar de Elysese

velden de verblijfplaats

van de gelukzaligen

was.

53


En voor de kinderen: We zijn naar Disneyland Parijs

geweest, met de kleinkinderen (Marcelle). Wij ook! Maar dat is

niet meer echt ‘Parijs’ (Helena M).

Disneyland Paris, eerst Euro Disney Resort en nog later Disneyland

Resort Paris, is een attractiepark- en recreatiecomplex in

Marne-la-Vallée, een stad in de banlieue van de Franse hoofdstad

Parijs. Het park ligt ongeveer 32 kilometer ten oosten van het centrum

van Parijs. Het bestaat uit twee attractieparken (Disneyland

Park en Walt Disney Studio Park), een winkelstraat en zeven hotels.

Het is het tweede Disneyresort buiten de Verenigde Staten,

voorgegaan door Tokyo Disney Resort en gevolgd door Hong Kong

Disneyland Resort. Het complex werd geopend in 1992. Aan het

eind van 1992 waren 8,4 miljoen bezoekers de poorten van het

park gepasseerd (ter vergelijking, in datzelfde jaar bezochten bijna

6 miljoen mensen de Eiffeltoren). Met 14,2 miljoen bezoekers (in

2014) is Disneyland Paris het meest bezochte attractiepark van

Europa. In 2017 gaat het park zijn 25 e verjaardag vieren!

54


Parijs: een quiz

Het thema van ons Zonnefeest dit jaar (op

zondag 21 mei) is Parijs. Hoe goed ken jij deze

wereldstad? Probeer de volgende quiz! De

antwoorden vind je op pagina X, aan het einde

van de ‘Bewoners in de kijker’ sectie.

Zijn de volgende stellingen waar of niet waar? Verbeteer indien

nodig.

1. Parijs is de grootste stad van Frankrijk en het vierde stadsgebied

van Europa (na Moskou, Istanboel en Londen).

2. De stad wordt in tweeën gedeeld door de rivier Maas.

3. Het hoogste gebouw is de Eiffeltoren.

4. De Cathédrale Notre-Dame de Paris biedt plaats aan maximaal

5000 personen.

5. Parijs staat ook bekend als de stad van de liefde.

6. De Eiffeltoren trekt jaarlijks meer bezoekers dan Disneyland

Parijs.

7. De eerste kerk werd gebouwd in de 3 e eeuw.

8. Men kan de bekende Cancan-shows bijwonen in de Moulin

Rouge.

9. De meest prestigieuze en breedste laan van Parijs is de

Champs-Élysées.

10. Disneyland Parijs ligt in het

centrum van Parijs.

De antwoorden vind je elders in dit

boekje.

55


WOORDZOEKER

O N R S Y O E K Y R G T O D A S

H E N N T S F M A E R B I Q O T

O O Q I T N P H A M P Q N Z O A

N O O D I L G T E G O E C F D B

T S E E F S G A D R A A J R E V

B Z E Z J U G O T L P N G G N A

I O K Q N D L K S S L E X O S L

J N E Z T G A L O C I M M Z D E

T N M I F R V L T O C M K D S N

B E L S A E A P R A H E G T A T

U F O O D G N S A M T W A M E I

F E K O E U R E T R M Z E M P J

F E E S T M A A L T I J D G N N

E S D N E A C P R U S J I B O O

T T S O H O O L E T L W S L R A

C U E G I Z S A R K U N T S T A

Zoek de volgende woorden

ONTBIJTBUFFET

KARAOKE

PARIJS

FEESTMAALTIJD

VERJAARDAGSFEEST

ZWEMMEN

CARNAVAL

ZONNEFEEST

VALENTIJN

LICHTMIS

56


Week van de valpreventie:

Blijf in beweging, doe het veilig!

Maandag

24 april

15.00h eucharistieviering

met Gospelsongs en

-dans

In de kapel

Dinsdag

25 april

VM afd. 3: valquiz

15.00h gezondheidswandeling

Overloop 2 e verdiep

in tuin, we verzamelen

om

14.45h aan receptie

Woensdag

26 april

VM afd. 2: valquiz

15h groepsgymnastiek

Leefruimte afd

2

In de cafetaria,

we verzamelen

vanaf 14.30h

Donderdag

27 april

VM afd. 4: valquiz

15h gezondheidswandeling

in tuin, we verzamelen

om

14.45h aan receptie

Vrijdag

28 april

15h bingonamiddag rond

valpreventie voor bewoners

in de cafetaria

57


58


WZC ZONNEHOVE

Zorg vanuit een warm hart voor ouderen

DVC De Maretak

Terug naar huis na een ontspannende dag in de Maretak

GAW De Drie Linden

Zelfstandig wonen met ondersteuning waar nodig

v.z.w. Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu

Woonzorgcentrum ZONNEHOVE

Loofblommestraat 4

9051 Sint-Denijs-Westrem

T 09 221 35 11 - F 09 221 24 17

Similar magazines