07.04.2017 Views

Binnendijks 2017 13-14

Binnendijks van 8 en 9 april 2017

Binnendijks van 8 en 9 april 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

64e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 8/9 april <strong>2017</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

wijkteam beemster;<br />

pag 9<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 22/23 april <strong>2017</strong>. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag <strong>14</strong> april vóór 17.00 uur!<br />

Beemster Gemeenschap ‘Pluim’<br />

voor Herman Weegenhuisen<br />

Jaarlijks reikt de Beemster<br />

Gemeenschap de ‘pluim’ uit aan een<br />

vrijwilliger die zich in de afgelopen<br />

periode positief heeft ingezet voor de<br />

gemeenschap. Dit jaar is dat Herman<br />

Weegenhuisen.<br />

Visit Beemster<br />

Onder grote publieke belangstelling<br />

heeft burgemeester Joyce van Beek<br />

op vrijdag 31 maart het nieuwe<br />

beeldmerk van de Beemster onthuld.<br />

Voorafgaand aan deze buitengebeurtenis was<br />

er een knus samenzijn op de ‘lange regel’ (versnapering)<br />

en in het vierkant van stolp Westerhem.<br />

Daar memoreerde de burgemeester de<br />

acht partijen die zich verenigd hebben met het<br />

doel de schoonheid van de Beemster nog meer<br />

wereldkundig te maken. “Jaarlijks bezoeken<br />

nu zo’n acht miljoen toeristen onze hoofdstad.<br />

Beemster ligt op steenworpafstand. Het vraagt<br />

enige gecoördineerde inspanning maar we<br />

zijn op de goede weg om een deel van hen ook<br />

onze kant op te krijgen”.<br />

De secretaris van de Stichting promotie werelderfgoed<br />

Henkjan van Meer introduceerde het<br />

begrip Beem’sterren’. Locaties die actief bijdragen<br />

aan het bijzondere karakter van onze<br />

polder en waar het aangenaam vertoeven<br />

is. Deze locaties zullen tijdens de Open Dag,<br />

naast alle andere locaties, te bewonderen zijn.<br />

Hij riep interim-voorzitter Harry Roenhorst<br />

naar voren om deze te bedanken voor zijn zeer<br />

betrokken inzet in de afgelopen jaren.<br />

Majella van Raalte van Beautiful Minds, de<br />

vormgever van het nieuwe beeldmerk, verhaalde<br />

in haar inleiding over de functie van<br />

onze polder in de zeventiende en achttiende<br />

eeuw, waarin rijke kooplieden de stank van<br />

de hoofdstad bij tijd en wijle achter zich lieten<br />

om hier tot rust te komen. Nu is deze vervuiling<br />

niet meer aan de orde, maar de bijzondere<br />

relatie is gebleven.<br />

Tijdens de onthulling buiten werd tevens de<br />

nieuwe folder, inclusief het beeldmerk, uitgereikt<br />

aan de aanwezigen. Het echte werk<br />

moet nu beginnen.<br />

GEERT<br />

Voorzitter Leni Greuter: “Herman is een echt<br />

gemeenschapsmens en zet zich op vele<br />

manieren vrijwillig in. Zo is hij breed inzetbaar<br />

bij sportvereniging SV Beemster, waar<br />

hij zich onder andere heeft bezig gehouden<br />

met het organiseren van festiviteiten rondom<br />

het 90 jarig bestaan van de club in 2016.<br />

Daarnaast zit hij in de projectgroep Beemster<br />

Kinderen in Beweging (BKB), waar de BG<br />

een ondersteunende rol speelt. Tevens heeft<br />

hij zitting genomen in de kascontrolecommissie<br />

van deze organisatie. Stichting Beemster<br />

Gemeenschap geeft Herman een dikke<br />

pluim voor zijn inzet voor de gemeenschap en<br />

bedankt hem hiervoor met een boeket”.<br />

FOTO GEERT<br />

Complimentprijs Historisch<br />

Genootschap Beemster naar<br />

Erny van de Kleut<br />

Jisperweg 105a | Westbeemster | 06 53747887<br />

info@aannemersbedrijfwillemvaneck.nl<br />

S C H I L D E R W E R K E N<br />

MID D E N BEE M S T E R<br />

binnendijks<br />

gemist?<br />

Alle oude <strong>Binnendijks</strong><br />

zijn ook terug te lezen op<br />

www.binnendijks.nu<br />

0299 - 681 454<br />

06 - 30 807 002<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu<br />

Informeer vrijblijvend, bel (0299) 681 463 of mail naar info@binnendijks.nu<br />

Sedert jaren reikt het Historisch<br />

Genootschap Beemster tijdens de<br />

Jaarvergadering een Complimentprijs<br />

uit aan een organisatie of<br />

persoon die zich in het afgelopen<br />

jaar onderscheiden heeft op<br />

cultuurhistorisch gebied.<br />

Dit jaar viel de eer te beurt aan Erny van de<br />

Kleut met haar site Beemster Bengel. Voorzitter<br />

Kees de Groot introduceerde Erny met<br />

het tonen van een tweetal plaatjes van het<br />

Heerenhuis: eentje mét (vroeger) en eentje<br />

zónder de Bengel. Daarna volgde een aantal<br />

voorbeelden van uitvoerig beschreven historische<br />

artikelen op de site van de laureaat. “Erny<br />

gaat zeer actief om met het besef dat deze<br />

informatie ook voor een volgende generatie<br />

bewaard moet blijven”, aldus de voorzitter.<br />

Totaal verrast en verguld nam ze haar prijs, een<br />

vaas van Potterie Ernsting, in ontvangst. Ze<br />

was aanvankelijk niet eens van plan om naar<br />

de bijeenkomst te komen maar was ‘in de val<br />

gelokt’. De aanwezigen ondersteunden de<br />

keus van de jury met een warm applaus.<br />

GEERT


2 BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 8/9 april <strong>2017</strong><br />

Beemster Ondernemers op<br />

regionale Duurzaamheidsbeurs<br />

Feestelijke en muzikale<br />

opening De Kosterij<br />

Maar liefst 50 ondernemers komen<br />

22 april naar Art Hotel Spaander<br />

in Volendam om hun nieuwste<br />

producten te tonen op het gebied van<br />

energiebesparing. De beurs is gratis.<br />

Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom.<br />

Om 11.00 uur opent de bekende RTL-4-<br />

weerman en bevlogen klimaatkenner Reinier<br />

van den Berg de beurs. Hij en andere deskundigen<br />

geven in aparte zalen interessante presentaties.<br />

In diverse zalen staan stands, terwijl<br />

op het parkeerterrein van Spaander producten<br />

als auto’s en fietsen worden getoond.<br />

Totaalbeurs<br />

Want natuurlijk zijn de bekende auto- en fietsmerken<br />

er om u te laten zien dat comfort, snelheid<br />

en milieubewustzijn uitstekend samengaan.<br />

Verder bedrijven met de nieuwste zonnepanelen,<br />

spouwmuurisolatie, witgoed en waterzuivering.<br />

U krijgt informatie over de kracht van windenergie<br />

en kunt u genieten van streekfoodproducten<br />

uit onder andere de Beemster. Ook laten we in<br />

het klein en in het groot zien hoe dagelijkse producten<br />

via recycling hergebruikt worden of eenvoudig<br />

gerepareerd worden in de Repaircafé’s uit<br />

Purmerend en Edam. Ons bewustzijn wordt op<br />

de beurs vergroot door deelnemers als Milieudefensie<br />

en bezorgde streekbewoners die aandacht<br />

vragen voor het dichtplaveien van onze voor- en<br />

achtertuinen waardoor water moeilijk weggaat.<br />

Kortom: een ‘totaalbeurs’ voor iedereen die wil<br />

bijdragen aan een beter milieu en wil besparen<br />

op zijn uitgaven.<br />

info: wilspanjer@quicknet.nl, 06 2320 4240<br />

facebook: duurzaamheidsbeurswaterland.<br />

Uit de Beemster komt: Eerlijk en heerlijk;<br />

Beemsterslantsvarken en slachtplaat de Rode<br />

Os; Sonnevanck; Engberts tuinen; Electro<br />

2000 Installatietechniek; Boeren en Buuren<br />

Dinsdagmiddag 21 maart is De Kosterij<br />

in Middenbeemster, (vers) winkel,<br />

lunchroom en dagbestedingsplek,<br />

onder grote publieke belangstelling<br />

officieel geopend.<br />

Het publiek kon al langer kennis maken met<br />

de overheerlijke (biologische) waren maar tot<br />

een echte opening was het nog niet gekomen.<br />

Dat gebeurde deze middag door burgemeester<br />

Joyce van Beek middels het doorsnijden van<br />

een wel heel bijzonder gevlochten brood. Bijzonder<br />

omdat het brood de tekst bevatte welke<br />

daarna uit volle borst werd gezongen. Het<br />

brood werd vervolgens onder de toehoorders<br />

gedeeld. Binnen werd het feest voortgezet met<br />

een heus optreden van de Beemster bandoneonspeler<br />

Carel Kraayenhof. De organisatie had<br />

hem tijdens een bezoekje aan de lunchroom<br />

weten te strikken. Alle bezoekers en gebruikers<br />

van het gebouw waren vol lof over de prachtige<br />

en functionele architectuur. Een aanbeveling<br />

om zelf een keertje kennis te maken met de vele<br />

mogelijkheden welke De Kosterij bewoners en<br />

passanten biedt.<br />

GEERT<br />

Goede prestatie toneelvereniging Middenbeemster<br />

Beemsterlants<br />

Slachtplaats<br />

WWW.BEEMSTERLANT’SVARKEN.NL<br />

Voor uw vleespakket<br />

Rundvlees - Beemsterlantvarken<br />

Lamsvlees - Scharrelkip<br />

BBQ pakket<br />

www.derode-os.nl<br />

OOK VOOR UW HUISSLACHTING<br />

Zaterdagavond 25 maart heb ik<br />

genoten van de voorstelling Simon<br />

gespeeld door toneelvereniging<br />

Middenbeemster. Geschreven en<br />

geregisseerd door Tim Schuitvlot.<br />

Eigenlijk krijgt de toeschouwer twee in<br />

elkaar verweven voorstellingen te zien.<br />

Een aantal absurdistische scenes waarbij<br />

de gemeentelijke bureaucratie op de hak<br />

wordt genomen. Dankbare rollen gespeeld<br />

door Monique Hartog, Paul Mounoury, Evert<br />

Konijn en Petra van Lienen. Het publiek<br />

speelde gretig in op hun voorspelbare stereotypen.<br />

Arme Herman (Theo Vries) die dit<br />

allemaal moet ondergaan. En dat allemaal<br />

vanwege de aanleg van een eenvoudige brug.<br />

Deze scenes brengen lucht in het hoofdverhaal.<br />

Het echtpaar Mira (Miriam Oosterom)<br />

en Jonathan (Pieter Huisman) hebben het<br />

maar te stellen met hun ongrijpbare tienerdochter<br />

Eva (Lisanne van de Scheun). Alsof<br />

dat nog niet genoeg is, biedt de keukentafel<br />

ook plek voor andere familiaire problemen:<br />

Heleen (Mirjana de Smit) die worstelt met<br />

de (vermeende) affaires van haar vriend<br />

Anton. En wat te denken van de buren Anneke<br />

en Joost (Francoise de Gooijer en Piet van<br />

Splunter) met hun ‘ideale’ zoon Simon. Hoe<br />

diep kun je je kop in het zand steken. Daarbij<br />

vallen de veterinaire problemen van boer<br />

Klaas (Allard Schoondergang) in het niet. Met<br />

recht een donkere komedie met een zilveren<br />

randje. Het beeld op toneel wordt uitstekend<br />

ondersteund en versterkt door licht en geluid,<br />

verzorgd door Niels Reuzenaar, Piet en Nick<br />

Vlaar en Henk Wagemaker. Dankzij de ruimte<br />

tribune hebben alle bezoekers goed zicht op<br />

het toneel. Een compliment voor alle spelers.<br />

De toneelvereniging heeft met zo’n brede<br />

groep spelers een goede toekomst voor zich.<br />

GEERT<br />

Neem een duurzame stap en<br />

bezoek ons op de beurs.<br />

Advisering en levering van energiezuinige<br />

verlichting (LED) en zonnepanelen<br />

Flessenactie voor opknappen<br />

schoolplein Blauwe Morgenster<br />

Hoeveel is energiebesparing u waard?<br />

Dhr. A Konijn<br />

Dhr. R. van Baarsen<br />

0299-681680<br />

WILT U OOK EENS ADVERTEREN?<br />

www.binnendijks.nu<br />

Bel (0299) 681 463 of mail naar advertentie@binnendijks.nu<br />

Op de foto de initiatiefnemers:<br />

Beau Kokmeijer (12),<br />

Maxime Gout (11), Nikki<br />

Konijn (12) en Mikki Vos (9).<br />

Het leerlingenparlement van de Blauwe Morgenster<br />

voert actie bij Deen in Middenbeemster. Bij de<br />

flessenautomaat hangt de komende tijd een brievenbus.<br />

Daarin kunnen mensen hun statiegeldbonnetjes<br />

deponeren. De opbrengst komt ten<br />

goede aan het opknappen van de schoolpleinen.<br />

Want deze zijn volgens eigen zeggen “best wel<br />

saai en uitgespeeld”. Doen dus!


BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 8/9 april <strong>2017</strong> 3<br />

Boomfeestdag in<br />

Midden- en Zuidoostbeemster<br />

Opruimactie ivm Marathon<br />

Op <strong>14</strong> mei wordt weer de Beemster<br />

Erfgoed Marathon gehouden.<br />

Voorafgaand hieraan wordt ism de<br />

organisatie hiervan een opruimweekend<br />

gehouden op het parcours.<br />

Op vrijdag 21 April van 19:00 tot 20:30 en<br />

op Zondag 23 April van 10:00 tot 11:30<br />

zal er worden opgeruimd vanaf het Fort<br />

Benoorden Purmerend (ook bekend als Fort<br />

Kwadijk). Iedereen is van harte welkom om<br />

mee te komen helpen. Voor grijpers, ringen<br />

en afvalzakken wordt gezorgd. Ook voor<br />

het afvoeren van het afval is gezorgd. Wilt<br />

u meehelpen de Beemster schoner en dus<br />

mooier te maken, maar kunt u op deze data<br />

niet? Dan kunt u wellicht aansluiten bij de<br />

schoonmaakwandeling die op maandag 10<br />

April worden georganiseerd.<br />

Start 10.00 uur bij de Beemsterbrug. Ook<br />

daar wordt voor grijpers, ringen en vuilniszakken<br />

gezorgd.<br />

Eerste paal<br />

in Deelplan IIB<br />

Leerlingen van de Blauwe Morgenster<br />

en groep vijf van de Bloeiende Perelaar<br />

hebben op woensdagochtend 22 maart<br />

diverse bomen en struiken geplant.<br />

In Middenbeemster gebeurde dat bij de tennisvereniging<br />

en in Zuidoostbeemster aan<br />

het Zuiderpad. Onder toeziend oog van wethouder<br />

Aagje Zeeman en met deskundige<br />

hulp van gemeentewerken, kregen de kinderen<br />

instructie over snoeien (‘takken die<br />

naar binnen groeien’) en planten. Over wortels<br />

en toppen. Mede door het zonnige weer<br />

werd het daardoor een leuke en educatieve<br />

Beemster Agenda<br />

09/04 BOTT tienertheater<br />

Kapel Zuidoostbeemster<br />

10/04 Theatergroep TOM Onder de Linden<br />

Middenbeemster<br />

11/04 Huiskamerconcert Tim Knol familie Nannings<br />

<strong>13</strong>/04 repaircafé Middelwijck<br />

<strong>14</strong>/04 diverse (kinder) Paasactiviteiten Fit & fun Middenbeemster<br />

16/04 Kunstroute Beemster<br />

17/04 Kunstroute Beemster<br />

17/04 Vlooienmarkt De Kloek Middenbeemster<br />

21/04 Grote Kapelbazaar De Kapel Zuidoostbeemster<br />

21/04 Ringdijkopruimwandeling<br />

22/04 Fuad Hassan in Onder de Linden Middenbeemster<br />

23/04 Dagje bij de BOERdag kaasboerderij Groot Middenbeemster<br />

23/04 Ringdijkopruimwandeling<br />

ochtend. Gewapend met schoppen zorgden<br />

de leerlingen voor een nog vrolijker aangezicht<br />

van de nieuw te openen tennisbaan en<br />

het Zuiderpad. Over zeventig jaar kunnen<br />

ze met hun eigen kleinkinderen langslopen<br />

en zeggen: “deze boom heeft oma nog in de<br />

grond gezet!”. De jongens van gemeentewerken<br />

hadden de boel keurig voor elkaar.<br />

Niet alleen duidelijke en leuke instructie maar<br />

na afloop was er voor iedereen een versnapering<br />

(limonade en chips) en armbandje als<br />

herinnering aan deze dag.<br />

GEERT<br />

Bron: Beemster Agenda Werelderfgoed & Beemster Agenda Beemster Bengel.<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu<br />

Informeer vrijblijvend, bel (0299) 681 463 of mail naar info@binnendijks.nu<br />

De Keyser begint aardig vorm aan te<br />

nemen. Sinds de allereerste paal in<br />

maart 2015 is er hard gewerkt om de<br />

plannen te realiseren. Met succes.<br />

Dinsdagmiddag 28 maart ging de ‘eerste paal’<br />

van dit deelplan, te weten 19 koopwoningen,<br />

de grond in. Twee onder één kappers en seriewoningen.<br />

Ditmaal niet met een heimachine<br />

maar handmatig: de moker. Wethouder Dick<br />

Butter had voor deze fysieke klus assistentie<br />

gevraagd van de griffier. Niet op basis van<br />

zijn functie, maar de familie Timmerman heeft<br />

ook een woning in dit deelplan gekocht. Na<br />

de klus werd in de Keyserin het glas geheven<br />

en konden toekomstige bewoners met elkaar<br />

kennis maken. In de nabije toekomst zullen<br />

onder andere ook nog twintig sociale huurwoningen<br />

gerealiseerd worden.<br />

GEERT<br />

Repaircafé Middelwijck<br />

Donderdag <strong>13</strong> april kunt u tussen<br />

9.30 en 11.30 uur weer voor kleine<br />

reparaties terecht in het wijksteunpunt<br />

in zorgcentrum Middelwijck , Prinses<br />

Beatrixpark 54 in Middenbeemster.<br />

foto aangeleverd<br />

Onder het genot van een kopje koffie of thee<br />

kunt u even bijpraten, terwijl de mannen<br />

van het Repair Café kijken of zij uw apparaat<br />

kunnen repareren. Broodroosters, koffiezetapparaten,<br />

lampen, föhns, fietsen, speelgoed,<br />

servies... alles wat het niet meer doet,<br />

is welkom. Dus gooi uw kapotte spullen niet<br />

meteen weg, maar kom eerst langs in het<br />

Repair Café. Reparaties zijn gratis, eventuele<br />

materialen moet u wel vergoeden. Een vrijwillige<br />

bijdrage wordt op prijs gesteld om zo<br />

nieuw gereedschap te kunnen kopen.<br />

Voor meer informatie kunt u contact opnemen<br />

met het wijksteunpunt Middelwijck op donderdag<br />

van 9.00 tot 12.00 uur 0299-748032.


OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

BINNENDIJKS NUMMER <strong>13</strong>/<strong>14</strong>, 8/9 APRIL <strong>2017</strong><br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN EN/OF<br />

ONTHEFFINGEN APV EN BIJZONDERE WETTEN<br />

Datum toezending Locatie Project/activiteit<br />

8 maart Kwadijkerweg 2 Evenementenvergunning Beemster Fortfair<br />

<strong>13</strong> maart Diverse locaties Vergunning plaatsen driehoeksborden campagne P3<br />

<strong>14</strong> maart Volgerweg 42b Evenementenvergunning Toneelvereniging Middenbeemster<br />

<strong>14</strong> maart Volgerweg 42b Melding snuffelmarkt<br />

<strong>14</strong> maart Gehele Beemster Evenementenvergunning Beemster Erfgoed Marathon<br />

23 maart Middenpad 2 Evenementenvergunning Volleybaltoernooi<br />

24 maart Gehele Beemster Evenementenvergunning toertocht Ronde van Noord-Holland<br />

3 april Rijperweg 83 Evenementenvergunning Koningsdag<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop hoe u dat kunt doen.<br />

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT<br />

Datum Locatie Melding Nummer Behandelende instanties<br />

<strong>13</strong> maart <strong>2017</strong> Middenweg 45 Starten van het bedrijf Avos88952z5 RUD-IJmond<br />

M<strong>2017</strong>-0020<br />

07 maart <strong>2017</strong> Jisperweg 95 Veranderen van het bedrijf Avmuplod85s RUD-IJmond<br />

M<strong>2017</strong>-0019<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

17 maart <strong>2017</strong> Hemsterhuisweg 8 Vergroten dakkapel en<br />

plaatsen berging<br />

17 maart <strong>2017</strong> Hobrederlaan 2 Oprichten loods voor<br />

agrarisch gebruik<br />

21 maart <strong>2017</strong> Oostdijk 20 Aanleg inrit<br />

21 maart <strong>2017</strong> Ter hoogte van Uitvoeren groot onderhoud<br />

Westdijk 46 t/m 48 (ophogen binnenberm kade)<br />

29 maart <strong>2017</strong> Noorddijk 5 Plaatsen dakkapel op<br />

voor- en zijgevel woning<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u<br />

over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via<br />

(0299) 452 452.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

24 maart <strong>2017</strong> Wormerweg 30 Funderingsherstel en<br />

gevelwijziging stolpboerderij<br />

28 maart <strong>2017</strong> Kappen 35 bomen:<br />

Bamestraweg<br />

34 bomen<br />

Zijkant Joris Arien 1 eik<br />

Ruijterstraat 26 Kap<br />

30 maart <strong>2017</strong> Hendrick de Keyserweg 7 Verlengen garage/berging<br />

en plaatsen veranda aan<br />

woning<br />

30 maart <strong>2017</strong> Nabij Oosthuizerbrug Vellen houtopstand<br />

tussen N509 en (populier)<br />

aansluiting met N247<br />

(Noordbeemster)<br />

30 maart <strong>2017</strong> Veldlust 7 Optrekken voorgevel woning<br />

30 maart <strong>2017</strong> Jisperweg 54 Wijzigen voorgevel pand<br />

3 april <strong>2017</strong> Jisperweg 68 Oprichten melkveestal/<br />

beperkte millieutoets<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

‘WORD GRATIS ABONNEE<br />

VAN ONZE<br />

DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

Blijft u graag op de hoogte van<br />

nieuwsberichten van gemeente Beemster?<br />

Geef u dan snel op voor de digitale nieuwsbrief.<br />

Dit kan heel gemakkelijk via<br />

www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

Wanneer u zich inschrijft voor de digitale<br />

nieuwsbrief, ontvangt u eens per maand een<br />

samenvatting van allerhande nieuws.<br />

Denk hierbij aan informatie over<br />

wegwerkzaamheden, evenementen, raad- en<br />

commissievergaderingen, maar ook over<br />

gemeentelijke besluiten en projecten.<br />

Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert,<br />

dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw<br />

digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan<br />

via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

ALGEMEEN<br />

GEMEENTE BIEDT INWONERS<br />

MOGELIJKHEID RESTGROEN<br />

AAN TE KOPEN<br />

Gemeente Beemster krijgt regelmatig verzoeken van inwoners<br />

die graag een stukje openbaar groen kopen van de gemeente,<br />

bijvoorbeeld voor tuinuitbreiding. De gemeente heeft inmiddels<br />

beleid vastgesteld, waardoor het voor Beemsterlingen ook<br />

daadwerkelijk mogelijk wordt een aantal vierkante meters<br />

grond van de gemeente te kopen.<br />

Tot op heden was het nog niet mogelijk om in de gemeente<br />

restgroen te kopen. Inwoners uitten vaak de wens om een<br />

stukje gemeentegrond bij hun tuin te betrekken. Vanwege het<br />

ontbreken van beleid was het tot nu toe niet mogelijk om aanvragen<br />

in behandeling te nemen. Inwoners die interesse hebben<br />

om een stukje restgroen te kopen kunnen een aanvraag doen<br />

via onze vastgoedwinkel.<br />

Deze vindt u via www.purmerend.nl/vastgoedwinkel. Via de<br />

knop ‘restgroen’ komt u op de juiste pagina. Daar kunt u direct<br />

een concrete aanvraag indienen, die vervolgens getoetst wordt<br />

aan een aantal criteria. Na de toetsing wordt duidelijk of een<br />

perceel grond voor verkoop als restgroen in aanmerking komt.<br />

GEMEENTE VERBETERT FIETSOVER-<br />

STEEK PURMERENDERWEG IN ZUID-<br />

OOSTBEEMSTER<br />

Op dinsdag 11 april <strong>2017</strong> start aannemer Ooms uit Averhorn namens de<br />

gemeente met het verbeteren en veiliger maken van de fietsoversteek in de<br />

Purmerenderweg, nabij de Volgerweg. De Dorpsraad Zuidoostbeemster vroeg<br />

hier in een eerder stadium al aandacht voor. Na verschillende gesprekken over<br />

mogelijke oplossingen kan het werk nu starten.<br />

Tijdens de voorbereidingswerkzaamheden op dinsdag 11 en woensdag 12 april<br />

is doorgaand verkeer gewoon mogelijk. Op donderdag <strong>13</strong> april start asfalteringswerk<br />

en wordt verkeer wél omgeleid.<br />

OMLEIDING FIETSVERKEER<br />

(Brom)fietsers moeten tijdens het werk omrijden via de route Volgerweg-Oostdijk-Kwadijkerweg.<br />

Direct omwonenden worden voor uitvoering van de werkzaamheden<br />

nog door de aannemer die de klus op zich neemt geïnformeerd.<br />

BUURTBUS<br />

Voor de busverbindingen gelden de volgende maatregelen: de Buurtbus rijdt<br />

op donderdag <strong>13</strong> april via de Oostdijk en de Kwadijkerweg.<br />

PLANNING<br />

De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Dit geldt vooral voor<br />

het asfalteren. Er wordt gewerkt op werkdagen van 7.00 uur tot 17.00 uur. De<br />

aannemer probeert overlast voor de omgeving te beperken. Geheel voorkomen<br />

is echter niet mogelijk.<br />

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE TIJDENS<br />

DIVERSE FEESTDAGEN<br />

Wegens de komende feestdagen (pasen, koningsdag, bevrijdingsdag, hemelvaartsdag<br />

en pinksteren) heeft het team burgerzaken aangepaste openingstijden<br />

in april, mei en juni. Hieronder volgt een overzicht.<br />

Gesloten:<br />

Maandag 17 april (tweede paasdag)<br />

Donderdag 27 april (Koningsdag)<br />

Vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)<br />

Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)<br />

Maandag 5 juni (tweede pinksterdag)<br />

Op http://www.beemster.net/content/openingstijden staan alle openingstijden<br />

van de gemeente.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • <strong>14</strong>62 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN <strong>13</strong>.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)


BINNENDIJKS NUMMER <strong>13</strong>/<strong>14</strong>, 8/9 APRIL <strong>2017</strong><br />

BESTUUR<br />

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE EN RAAD OP 18 APRIL <strong>2017</strong><br />

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster. De raadscommissie start om 19.30 uur en de raad om circa 22.00 uur.<br />

Op de agenda van de raadscommissie staan onder andere<br />

de volgende onderwerpen:<br />

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het ontwikkelen<br />

van een projectplan Schoolcampus en omgeving Middenbeemster.<br />

Rondom de basisschool De Blauwe Morgenster in de Middenbeemster zijn<br />

verschillende ambities/problemen geconstateerd. Het college wil dit integraal<br />

en projectmatig aanpakken en vraagt de raad om een krediet voor het<br />

opstellen van een projectplan.<br />

Bespreken prioritering projecten <strong>2017</strong> van het uitvoeringsprogramma<br />

gemeentelijk verkeer- en vervoerplan.<br />

Het college constateert dat door nieuwe ontwikkelingen en besluitvorming er een<br />

bijstelling noodzakelijk is van de projecten die in <strong>2017</strong> zouden worden uitgevoerd.<br />

Bespreken van de brief van 1 maart <strong>2017</strong> van wethouder Butter over<br />

de uitvoering van motie Beemster woningen in 2030 gasvrij.<br />

Deze brief is een ingekomen stuk voor de raad en de fractie van PvdA/<br />

GroenLinks heeft gevraagd om een inhoudelijke behandeling hiervan in de<br />

commissievergadering.<br />

Beeldvormende bespreking van de uitgangspunten voor de<br />

op te stellen nota grondbeleid.<br />

Een nota grondbeleid gaat in op de beleidsvraag welke strategie de gemeente<br />

bij een gebiedsontwikkeling kiest. Wil de gemeente daarin een actieve rol<br />

spelen of meer de rol van regisseur die ook faciliteert.<br />

Voorstel tot het intrekken van de verordening brandweerrechten 2005.<br />

Op grond van deze verordening kan de gemeente kosten doorberekenen voor<br />

verrichte diensten die niet direct verband houden met de wettelijke taken van de<br />

brandweer. Deze doorberekening is nu een bevoegdheid van de Veiligheidsregio<br />

Zaanstreek-Waterland waardoor deze verordening moet worden ingetrokken.<br />

Voorstel tot het vaststellen van de 1e wijziging van de tarieventabel behorende<br />

bij de legesverordening <strong>2017</strong>. De wijziging is voor een aantal kleine<br />

aanpassingen.<br />

Voorstel tot het opheffing van de gemeenschappelijke<br />

regeling Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede).<br />

Dit voorstel is een noodzakelijke stap in het proces om te komen tot een<br />

andere aanpak bij de uitvoering van de taken van de Participatiewet.<br />

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raadscommissie<br />

op 18 april bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren en:<br />

Voorstel tot het uitvoeren van een natuuronderzoek voor de woonkernen. Dit<br />

onderwerp is op 21 maart in de commissie besproken. Hierbij zijn vraagpunten<br />

naar voren gekomen waarvan is afgesproken, dat het college die nader<br />

schriftelijk zal beantwoorden.<br />

De aanleiding van dit voorstel is de verplichting om bij nieuwe ontwikkelingen,<br />

zoals bouwen en slopen, en bij bestendig beheer, zoals het onderhouden<br />

van bermen, onderzoek te doen naar de gevolgen hiervan voor de in het wild<br />

voorkomende beschermde plant- en diersoorten. Het college heeft de raad<br />

voorgesteld om voor de woonkernen hiernaar een gebied omvattend onderzoek<br />

te doen.<br />

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op<br />

www.beemster.net. Hier kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks volgen.<br />

Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage in het<br />

gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag<br />

van <strong>13</strong>.30 uur tot 19.00 uur).<br />

INSPREKEN?<br />

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht vindt<br />

u op www.beemster.net. Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig contact op<br />

met de griffier via (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net.<br />

EINDE PUBLICATIE<br />

Met liefde<br />

voor papier.<br />

Dat je op internet drukwerk kunt bestellen<br />

weten we allemaal. Maar goed drukwerk heeft<br />

aandacht nodig. En die aandacht maakt ons vak<br />

ook zo leuk. Samen met de klant zoeken naar<br />

de juiste vorm. Want het juiste papier, de kleur,<br />

bindwijze en af werking bepalen uiteindelijk<br />

hoe u zich presenteert. Kijk dat heet nou vakmanschap.<br />

Nieuwsgierig? Ga naar www.rijser.nl<br />

Netwerk 126 | <strong>14</strong>46 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl<br />

Ze zijn er weer! De douche-gels<br />

van Ajax en AZ<br />

Drogisterij Jonker<br />

Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, <strong>14</strong>62 ME Middenbeemster Tel. (0299) 68 17 25<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

Wilt u<br />

adverteren?<br />

Bel vrijblijvend<br />

(0299) 68<strong>14</strong>63 of mail naar<br />

info@binnendijks.nu<br />

binnendijks<br />

gemist?<br />

Alle oude <strong>Binnendijks</strong><br />

zijn ook terug te lezen op<br />

www.binnendijks.nu<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o


6 BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 8/9 april <strong>2017</strong><br />

Kunst op zolder<br />

[advertentie]<br />

De naam Toorop hadden ze zelf<br />

ook al ontdekt. “Maar is ie echt?”<br />

Met die vraag was de familie Bert<br />

en Ella Verhoeks hoopvol naar het<br />

agrarisch museum getogen. Het<br />

is zondagochtend even over elf.<br />

Zomertijd. Met een loep wordt de<br />

alleraardigste potloodtekening van<br />

november 1926 onder ogen genomen.<br />

“Met een gummetje zou je het zo kunnen achterhalen”,<br />

verzucht de taxateur. De stilte is<br />

te snijden. Tot het definitieve oordeel geveld<br />

wordt. “Het is geen repro”. De waarde wordt<br />

geschat op zo’n € 450,=. Dat is mooi. Want de<br />

twee vaasjes die eerder onder handen waren<br />

genomen, hoe schattig ook, leverden niet veel<br />

op. Bert en Ella keren, voorzien van advies om<br />

de tekening goed in te lijsten, tevreden huiswaarts.<br />

Dan is de familie Albertsma aan de beurt. Met<br />

een deel van een theeserviesje. We leren dat<br />

Europees porselein pas in de achttiende eeuw<br />

met succes gemaakt wordt. Daarvoor was het<br />

vooral dun aardewerk. Om het toch cachet te<br />

geven. “Een echt ‘tête a tête’ serviesje.”<br />

De inbrengers lachen. Daarom hebben ze<br />

maar twee kopjes! Ze waren in de veronderstelling<br />

dat de andere exemplaren in de loop<br />

der tijd gesneuveld waren. Goed voor zo’n €<br />

120,=. Henk heeft, hoe kan het ook anders<br />

met zijn brandweerverleden, een hand(blus)<br />

pomp meegenomen. Gekocht in Engeland.<br />

“Voor zo’n vijfentwintig pond”, meent hij.<br />

In de tijd dat de pond nog fiks hoog stond.<br />

De taxateur komt nu op zo’n honderdzestig<br />

euro. Maar de leren slang moet nodig ingevet<br />

worden. Jan Jobsis biedt gelijk uitkomst. “We<br />

hebben nog wel een potje rijtuigleervet. Kom<br />

volgende week donderdag maar even langs”.<br />

Het wordt voor mij hoog tijd om de ruimte<br />

te verlaten. De volgende klant heeft plek<br />

gevonden aan de tafel. Met een echte<br />

Vreugdehil. CW Vreugdehil. “Een Amsterdams<br />

stadsgezicht”, hoor ik de taxateur nog<br />

zeggen. “Een leuk dingetje. Moet in de hoek<br />

een beetje bijgewerkt worden. Maar heel veel<br />

meer dan € 200,= zal het niet worden”.<br />

Heerlijk om te horen. Al die verhalen over<br />

familieschatten.<br />

GEERT<br />

Dubbel feest op het Noorderpad in de Zuidoostbeemster. Op vrijdag 24 maart zag<br />

Jeroen Meijnema (rechts of de foto) Abraham. Drie dagen daarna werd zijn vader<br />

en buurman Daan Meijnema tachtig jaar!. Alle reden voor een groot feest op<br />

zondag met de hele familie.<br />

The Bayou Mosquitos in Onder de Linden<br />

The Bayou Mosquitos uit Amsterdam spelen muziek uit Louisiana en Texas waarbij een belangrijke<br />

rol is weggelegd voor het lyrische geluid van de accordeon. Cajun, Tex Mex, Rhythm &<br />

Blues en Country zijn de ingrediënten in de gumbo van de muggen uit de delta. Zondagmiddag<br />

9 april Aanvang 15.00 uur Entrée: € 9,00 (kinderen t/m 12 jaar € 5,00) Onder de Linden.<br />

Reserveren: onderdelindenbeemster.<br />

Aafje de Jong en Jan Jobsis ereleden<br />

Historisch Genootschap Beemster<br />

Het Historisch Genootschap Beemster<br />

hield op woensdag 29 maart<br />

jaarvergadering in de foyer van de<br />

Keijserkerk. Voorzitter Cees de Groot<br />

verwelkomde een hartverwarmend<br />

groot aantal leden.<br />

De Groot blikte daarbij even terug naar de<br />

viering van het 80 jaar bestaan, die ondanks<br />

de gestaag neervallende zware regen een<br />

groot succes was. Daarom wil het bestuur van<br />

deze activiteit een jaarlijks terugkerend evenement<br />

maken. De vergaderstukken met de<br />

notulen en jaarverslagen van alle 7 onderdelen<br />

van het Genootschap werden aan alle<br />

leden toegezonden in de periodiek verschijnende<br />

De Nieuwe Schouwschuit. Ze waren<br />

daarin omstandig en duidelijk verwoord en<br />

leverde amper opmerkingen of vragen op van<br />

het toch altijd wel kritisch publiek. Het Betje<br />

Wolff Museum, Het Agrarisch Museum Westerhem,<br />

Molen De Nachtegaal, Beemster Erfgoed,<br />

Stichting tot behoud van de Weegbrug,<br />

Stichting Historisch Brandweer materieel en<br />

de PR Commissie kunnen terugzien op een<br />

goed seizoen 2016. De penningmeester vertelde<br />

dat, ondanks de enigszins teruglopende<br />

financiën, de contributie niet verhoogd zal<br />

worden. We waarschuwde hij -en met hem de<br />

kascommissie- dat er nog harder aan gewerkt<br />

moet gaan worden en meer activiteiten<br />

moeten worden ontwikkeld om de inkomsten<br />

te laten stijgen. Aafje en Jan Ereleden<br />

Er waren ook diverse bestuurswisselingen<br />

onder meer het aftreden van Aafje de Jong,<br />

voorzitter van Betje Wolff Museum en Jan<br />

Jobsis van het Agrarisch Museum Westerhem.<br />

Beiden hebben in hun eigen bestuur<br />

al afscheid genomen, maar zij traden tevens<br />

uit het hoofdbestuur en uit de PR Commissie.<br />

Aafje is al 36 jaar geleden vrijwilliger<br />

geworden bij Betje Wolff en heeft zich met<br />

groot gevoel voor de geschiedenis ‘van poetsvrouw<br />

tot voorzitter’ ontwikkeld. Gelukkig is<br />

zij niet van plan af te haken en in de toekomst<br />

haar kennis te blijven inzetten. Jan Jobsis<br />

heeft er ‘slechts’ tien jaar op zitten, maar zijn<br />

geestdriftig stuwende kracht in Hoofdbestuur<br />

en de PR Commissie was eveneens onmisbaar.<br />

Ook voor hem betekende dit aftreden<br />

geen afscheid van het HGB. Als blijk van waardering<br />

werden beide scheidende bestuurders<br />

met grote instemming tot erelid van het Historisch<br />

Genootschap Beemster benoemd.<br />

ERNY


BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 8/9 april <strong>2017</strong> 7<br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

SPORT<br />

Klaverjassen Vrouwen Samen Verder<br />

Uitslag 22 maart<br />

1 Els van der Hulst 5575<br />

2 Carla Tol 5479<br />

3 Fenny Walter 5420<br />

4 Anita Timmer 5419<br />

5 Ria Way 5384<br />

Klaverjassen Soos Middelwijck<br />

Uitslag 24 maart<br />

1 Jan Vollebregt 5331<br />

2 Co Klinkert 5303<br />

3 Janny Onrust 5030<br />

Verrassingsprijs<br />

Anita de Lange;<br />

troostprijs<br />

Thea Talens 3470<br />

WIL TIMMER<br />

31 maart<br />

1 Lien Bol 5539<br />

2 Toos Inneger 5196<br />

3 Tiny Schipper 5<strong>13</strong>6<br />

Zonnebloem<br />

Beemster zoekt<br />

vrijwilligers<br />

Als vrijwilliger bij de Zonnebloem zet je je in voor<br />

mensen met een lichamelijke beperking. Je kunt hen<br />

bijzondere momenten bezorgen. Met het doen van<br />

iets heel kleins kun je al veel betekenen voor iemand<br />

anders. En dat kan op verschillende manieren.<br />

Helpen tijdens een dagje uit; Een bestuursfunctie vervullen;<br />

Een van onze gasten bezoeken; Het organiseren van een ontspanningsmiddag;<br />

Het organiseren van een uitstapje; Het<br />

organiseren van een Bingo middag; Het organiseren van een<br />

1 op 1 activiteit; Lotenverkopen in een afgesproken straat<br />

(lotenverkoop is een groot deel van onze afdelingsinkomsten)<br />

Lijkt het je wat (al is het maar voor enkele van bovenstaande<br />

punten) dan kun je contact opnemen met Wies Scheele tel. 06<br />

2306 95550 of Bets de Ridder tel. 06 2744 4239 of Ria Duijn<br />

tel.0299 397091/06 5711 4939.<br />

Sterk optreden<br />

A-selectie<br />

Sambonsports<br />

Meer dan 800 karateka’s uit 15 landen kwamen uit<br />

in de WW Cup. Kris van de Molen (Purmerend) trof in<br />

de finale een zeer geroutineerde Duitse en een zeer<br />

chauvinistische scheidsrechter.<br />

Tegen zo veel geweld was ze niet opgewassen en verloor ze onterecht<br />

het goud. De meisjes (Rolman, van de Molen en Maroua Laajab)<br />

behaalden bij de teamwedstrijden met een zeer sterk optreden<br />

brons. Beemsterling Steijn van Harlingen vocht zich met sterk en<br />

fel karate door de eerste paar rondes heen om helaas net voor de<br />

finale zijn Waterloo te vinden. Wel mocht hij nog de herkansing in<br />

voor het brons, maar ook deze wist hij helaas net niet te winnen. De<br />

jonge karateka Joost Keijer was met 7 gewonnen partijen uit 9 niet<br />

voor niets naar Puderbach afgereisd. Bij de teamwedstrijden onder<br />

de <strong>14</strong> jaar behaalden Steijn van Harlingen, Floris Sujecki en Mika van<br />

Woudenberg goud. Mitchell Bakhuijsen was met goede vorm en een<br />

beetje geluk in de finale gekomen. Deze won hij zonder problemen.<br />

ROBERT FRANKE<br />

(verslag sterk ingekort; redactie)<br />

Golfcomplex Beemster wordt KAVEL II<br />

Het golfcomplex in de Beemster is na <strong>13</strong> jaar<br />

uitgegroeid tot een golfbaan met diverse faciliteiten<br />

voor iedereen. Er is een actieve golfclub, golfschool,<br />

golfshop, gezellig restaurant met een heerlijk terras<br />

en een hotel met 7 luxe kamers. KAVEL II is het<br />

nummer van deze historische KAVEL zoals is te zien<br />

op de oude kopergravure van de Beemster.<br />

De officiële naamswijziging valt samen met de opening van<br />

het golfseizoen op 8 en 9 april en daar wordt een feestelijk<br />

tintje aangegeven. In dit weekend kan er van alle golffaciliteiten<br />

gratis gebruik worden gemaakt. Er zijn ter kennismaking<br />

gratis inloop golflessen (voor beginners) en golfers met<br />

GVB kunnen gratis een ronde lopen in de baan (na reservering).<br />

Zondag 19 maart heeft Budocentrum Fun & Fit<br />

het Wim van Gelderen toernooi georganiseerd in<br />

Sportcentrum De Kloek in Middenbeemster. Het was<br />

een feestelijke editie omdat het de 20ste keer was<br />

dat het toernooi gehouden werd en de 5e keer dat<br />

wij van Fun & Fit het hebben georganiseerd.<br />

We zijn blij dat we het toernooi weer konden organiseren<br />

en dat er zoveel judoka’s aan hebben deelgenomen. Wij<br />

mochten in totaal 210 judoka’s verwelkomen. Het toernooi<br />

werd geopend door het Tambourscorps Volendam. Zij hebben<br />

een prachtig optreden gegeven gekleed in judo pak. De wedstrijden<br />

waren opgedeeld in 5 blokken zodat iedereen rustig<br />

deel kon nemen en de toeschouwers alle wedstrijden goed<br />

konden zien. We zijn blij dat er heel veel toeschouwers<br />

Golfshop<br />

Modeshow<br />

22 maart jl. organiseerde Kavel II Golfshop voor de<br />

2e keer een modeshow. Tijdens de modeshow wordt<br />

de nieuwe voorjaarscollectie gepresenteerd.<br />

Een groep van circa 30 zeer enthousiaste deelnemers<br />

begonnen met een uitgebreide lunch en aansluitend volgde de<br />

modeshow. Vorig jaar zijn we gestart met de modeshow en<br />

dat was een groot succes. Dus een vervolg kon niet uitblijven,<br />

aldus Sharon Schoof, organisator van de modeshow. Diverse<br />

merken lieten hun nieuwste collectie kleding zien, gepresenteerd<br />

door modellen van Golfclub Kavel II. Nieuw dit jaar was<br />

dat er ook mannenkleding gepresenteerd werd. Dit werd erg<br />

goed ontvangen. Wij merken dat de vrouwen het leuk vinden<br />

om een hip golfsetje voor de man uit te zoeken, zegt Schoof,<br />

vandaar de toevoeging. Net als bij de regulier mode, zien<br />

we dit jaar veel meer prints en felle kleuren op de golfbaan.<br />

Het kleurt de golfbaan en dat is zeker leuk. Na de modeshow<br />

kregen de deelnemers weer een goed gevulde goodiebag mee<br />

naar huis. Deze goodiebag is mogelijk gemaakt door de Kavel<br />

II Golfshop en de vele sponsoren.<br />

Fietspuzzeltocht koningsdag<br />

Ook is er een demonstratie van golfclubs. Iedereen die<br />

belangstelling heeft voor deze feestelijke gebeurtenis is van<br />

harte welkom aan de Volgerweg 42 in Middenbeemster op:<br />

zaterdag 8 april vanaf 9.00 uur; zondag 9 april vanaf 10.00 uur.<br />

Zie: www.kavel2.nl.<br />

20ste Editie Wim van Gelderen judo toernooi<br />

zijn gekomen om te genieten van alle partijen en iedereen<br />

enthousiast hebben aangemoedigd. Tijdens het toernooi is<br />

er een Tai Jitsu demonstratie gegeven. Dit is een bijzondere<br />

sport en onderdeel van Fun & Fit. Onder leiding van Michel<br />

Kuenen hebben we kunnen genieten van deze bijzondere<br />

demonstratie. De judoka’s hebben allemaal gestreden voor<br />

een schitterende beker en met hun judoclub hebben zij ook<br />

deelgenomen in de strijd om de wisselbeker. Ter ere van de<br />

20ste editie hebben alle judoka’s een mooie grote beker mee<br />

gekregen als beloning voor hun deelname. De wisselbeker is<br />

gewonnen door judoclub Oyama!<br />

We willen iedereen bedanken voor hun deelname en komst<br />

waardoor deze editie heel feestelijk is geworden. Dank aan de<br />

sponsoren en in bijzonder de vrijwilligers van EHBO vereniging<br />

Beemster.<br />

UW GVB HALEN?<br />

Volg dan nu de HCP. 54 cursus,<br />

stap 2 van het NGF 9-Stappenplan.<br />

€ 299,- all-inclusief,<br />

voor meer informatie:<br />

info@jeffreymeijer.nl<br />

Volksspelencomité Westbeemster nodigt u op donderdag 27 april uit voor wederom een gezellige<br />

FIETSPUZZELTOCHT voor iedereen, jong of oud, lid of geen lid. Wij zijn er weer in geslaagd, om een leuke tocht uit te<br />

zetten voor u. Op de route staat onze catering weer klaar om u o.a. op een lekker “bakkie” te trakteren. Deelname is gratis!<br />

U kunt starten van <strong>13</strong>.15 tot <strong>13</strong>.30 uur vanaf het kerkplein in de West. Na afloop is de prijsuitreiking in de Kerckhaen.


8 BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 8/9 april <strong>2017</strong><br />

Vrijwilligersmiddag<br />

museum Betje Wolff<br />

Tijdens de vrijwilligersmiddag van<br />

het Betje Wolff Museum op 22 maart<br />

viel veel te vertellen over activiteiten<br />

in het komend seizoen. Zo deed<br />

conservator Alie Vis alles uit de doeken<br />

over de komende tentoonstelling die<br />

de naam gaat dragen: 'Denk nooit aan<br />

Betje Wolff of denk aan Aagje Deken'.<br />

Jaarvergadering Beemster Gemeenschap<br />

Op woensdag 26 april (aanvang 20.00 uur) houdt de Beemster<br />

Gemeenschap (BG) weer een Algemene Jaarvergadering.<br />

Plaats: Keyser-in Middenbeemster (naast de kerk).<br />

Ook werden plannen onthuld over nieuw te<br />

ontplooien activiteiten en het bezoek aan het<br />

museum van leerlingen van de basisschool<br />

wordt wegens groot succes herhaald. En<br />

dan, helemaal aan het slot van deze middag,<br />

werd afscheid genomen van voorzitter Aafje<br />

de Jong. Tiny van de Nes vertelde over Aafjes<br />

grote toegewijdheid en enorme inzet in een<br />

roerige tijd waarin voor het museum veel veranderde.<br />

"Ze heeft op een plezierige manier<br />

leiding gegeven aan het bestuur waardoor er<br />

altijd een prettige werksfeer was." Gelukkig<br />

blijft Aafje wel deel uitmaken van de werkgroep<br />

Tentoonstellingen.<br />

ERNY<br />

Heksen van exen<br />

FILMAVOND 18 APRIL<br />

“My left foot”<br />

Deze keer een biografische/drama<br />

film. My left foot is gebaseerd<br />

waargebeurde verhaal van schrijver en<br />

artiest Christy Brown.<br />

Christy wordt geboren in een groot Iers gezin<br />

met <strong>13</strong> kinderen. Hij is van bij zijn geboorte<br />

helemaal verlamd en wordt door bijna<br />

iedereen afgeschreven als hulpeloos en achterlijk.<br />

Zijn ouders beslissen om hem thuis te<br />

verzorgen. Het enige wat Christy zelf kan controleren<br />

is zijn linkervoet. Zijn leven verandert<br />

dan ook drastisch wanneer hij met zijn voet en<br />

een stukje krijt een teken schrijft op de grond.<br />

Dit is voor Mrs. Brown het bewijs van haar<br />

zoons intelligentie. Dankzij zijn moed en veel<br />

oefening en inspanning leert Christy schrijven<br />

met zijn voet. Dit is de start van zijn emotionele<br />

reis als auteur, artiest en poëet.<br />

Kerk open 19.15 uur.<br />

Aanvang film 19.45 uur.<br />

Toegangsprijs € 6,50 incl. koffie of thee.<br />

corrielaros@hotmail.com<br />

Telefoon: 0227-570596<br />

Lentefair met<br />

rommelmarkt in Middelwijck<br />

Op deze gezamenlijke avond van<br />

Vrouwen van Nu en Vrouwen<br />

Samen Verder in de Kerkhaen in<br />

Westbeemster speelde Fa. Buur,<br />

bestaande uit de dames Sylvia<br />

Appelman en Danielle Kenter de<br />

éénakter Hexen geschreven door Youp<br />

van ’t Hek.<br />

De voorstelling gaat over Erik die voor de<br />

derde keer trouwt en zijn beide ex-vrouwen<br />

zijn uitgenodigd voor het feest. Deze exen<br />

Wendela en Dolores zitten op een hotelkamer<br />

en bespreken hoe de kennismaking met hun<br />

geliefde Erik verliep en hoe hun huwelijk was.<br />

Erik was een echte Don Juan en na een aantal<br />

jaren had hij genoeg van de dagelijkse sleur<br />

in het huwelijk en het richtte hij zijn pijlen<br />

weer op een nieuwe mooie jonge schone.<br />

De dames bespraken de gewoontes van hun<br />

ex, hoe hij hen misleidde en bedroog, hierbij<br />

werden de nodige pikante details over de<br />

relaties uitgewisseld en wensten zij tot slot<br />

zijn nieuwe vrouw Patricia een heel ‘gelukkig’<br />

huwelijk en waarschuwde haar via een humoristische<br />

speech over de gewoontes van Erik.<br />

Het was een leuke moderne voorstelling met<br />

hier en daar gewaagde, sarcastische en lachwekkende<br />

uitspraken. Na afloop nog even<br />

gezellig napraten met een glaasje over dit<br />

toch wel bijzondere toneelstuk.<br />

ROZA MARIE LANGERIJS<br />

Vervoer voor Ouderen:<br />

VVO. Ook in de Beemster<br />

Zaterdag 22 april organiseren de<br />

Zorgcirkel en Wonen Plus Beemster<br />

een Lente Fair met rommelmarkt in<br />

Middelwijck. Leuk voor de bewoners en<br />

hun familie maar zeker ook interessant<br />

voor inwoners van de Beemster.<br />

Goed om te zien wat Middelwijck voor nu<br />

of later kan betekenen. De Lente Fair is van<br />

10.00 tot 15.00 uur. Het wordt een gezellige,<br />

levendige Fair waar van alles te zien, proeven,<br />

Opbrengst collecte Amnesty<br />

beleven, winnen en te kopen is! Terwijl u op<br />

de rommelmarkt opzoek gaat naar een koopje<br />

kunnen de kinderen lekker knutselen. U kunt<br />

ook een gokje wagen bij Het Rad van Avontuur<br />

waarbij de opbrengst geheel ten goede<br />

komt aan activiteiten voor de bewoners. Kom<br />

zaterdag 22 april naar Middelwijck.<br />

U bent van harte welkom!<br />

PAULA VAN TRUYEN EN MARIJKE POT<br />

De Amnesty International collecte in de Beemster heeft € 2<strong>14</strong>4,96 opgebracht.<br />

De coördinator Jan Roest dankt alle twintig collectanten en alle gulle gevers.<br />

De vereniging vervoer ouderen (VVO)<br />

verzorgt voor haar leden het vervoer<br />

van deur tot deur in Purmerend en<br />

nabije omgeving. Dit wordt door<br />

ongeveer 50 vrijwilligers verzorgd.<br />

Zij zorgen er voor dat de drie busjes van<br />

maandag tot en met vrijdag ingepland en<br />

gereden worden. Recentelijk is een van de<br />

busjes vervangen door een nieuw exemplaar.<br />

Bij de overdracht waren een groot aantal vrijwilligers<br />

present.<br />

Hoe dit werkt?<br />

Als u behoefte hebt aan vervoer binnen Purmerend<br />

en nabije omgeving kunt u lid worden<br />

van de vereniging door op woensdagmiddag<br />

tussen <strong>14</strong>.00 en 16.00 uur te bellen naar<br />

0299-428100. Alleen leden worden


BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 8/9 april <strong>2017</strong> 9<br />

‘Wijkteam’ Beemster<br />

Doe mee met de<br />

VoorleesExpress van<br />

Bibliotheek Waterland<br />

Sinds de ambtelijke samenwerking<br />

met Purmerend is het voor veel<br />

bewoners onduidelijk bij wie ze moeten<br />

zijn voor signalen of vragen op het<br />

gebied van zorg of welzijn, openbare<br />

orde en veiligheid. Of klachten over<br />

de fysieke openbare ruimte (van<br />

verkeerd parkeren t/m losliggende<br />

stoeptegels). <strong>Binnendijks</strong> ging voor een<br />

kennismaking in het BeeJee gebouw op<br />

bezoek bij het ‘Wijkteam Beemster’.<br />

Rond de tafel zitten een aantal beroepskrachten<br />

die samen de kern vormen van het wijkteam.<br />

Professionals die zicht hebben op de sociale<br />

kaart van Beemster en Purmerend. Waardoor zij<br />

bij signalen elkaar informeren en op zoek gaan<br />

naar partners die bij een bepaalde problematiek<br />

een rol kunnen spelen bij het tot stand komen<br />

van een oplossing. Dat kunnen ook vrijwilligersorganisaties<br />

zijn. Wellicht is het daarom juister<br />

te spreken van een ‘netwerkteam’. Want waar<br />

nodig kan bijvoorbeeld contact gelegd worden<br />

met de GGD, de Brijderstichting (verslavingszorg)<br />

of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor<br />

nu volstaat een korte kennismaking.<br />

Op de foto van links naar rechts:<br />

José Koningstein; wijkagent voor de<br />

gehele Beemster. Sedert de reorganisatie<br />

tot Nationale Politie concentreert de politie<br />

zich tot haar kerntaak: misdaden oplossen.<br />

www.politie.nl (zoek uw wijkagent).Servicenummer<br />

politie: 09008844; 112 bij spoed,<br />

heterdaad of acute verdachte situaties.<br />

Nathalie Freriks; Dienst Handhaving. Werkzaam<br />

in de gehele polder. Een deel van de traditionele<br />

politietaken zijn bij haar komen te liggen.<br />

Bijvoorbeeld overlast (verkeer en parkeren;<br />

afval; buren; jongeren). Maar ook hondenbeleid.<br />

Te bereiken via 0299 452452 / handhaving.<br />

Martine van Vliet; adviseur op gebied van<br />

openbare orde en (integrale) veiligheid. Heeft<br />

sinds kort ook onze polder onder haar hoede.<br />

Geeft o.a. samen met José voorlichting op<br />

gebied van inbraak- en overvalpreventie. Heeft<br />

contact met de beheerders van de WhatsAppbuurtpreventiegroepen<br />

en is te benaderen ivm<br />

‘onveiligheid’. Te bereiken via 0299 452452 /<br />

veiligheid@purmerend.nl<br />

Leonie Schoester; jongerenwerkster in de<br />

Beemster sedert ruim een jaar. In de volgende<br />

<strong>Binnendijks</strong> meer over haar werkzaamheden.<br />

l.schoester@clup.nl ; 06.15462636. facebook:<br />

Leonie Clup.<br />

Henk Noordhuis; als dorpsmanager<br />

belast met het fysieke en sociaal maatschappelijk<br />

welzijn van de bewoners in de vier<br />

dorpskernen. Intermediair tussen wijkteam,<br />

gemeente en bewoners. Te bereiken via 0299<br />

452452 / h.noordhuis@purmerend.nl<br />

Voor allen geldt dat persoonlijk contact belangrijk<br />

is. Daarom zullen bewoners hen regelmatig<br />

tegen komen in de wijk. Bewoners kunnen<br />

voor signalen of vragen telefonisch terecht bij<br />

(0299) 452452 (klantcontactcentrum) of via de<br />

site www.purmerend.nl (“meldingen”). Uiteraard<br />

zullen alle meldingen conform de privacyregelingen<br />

worden behandeld.<br />

GEERT<br />

Ook in de Beemster zijn vrijwilligers<br />

actief betrokken bij de VoorleesExpress<br />

van Bibliotheek Waterland. Bij gezinnen<br />

met kinderen tussen 2 en 8 jaar komt<br />

een voorlezer wekelijks aan huis<br />

om met de kinderen en ouder(s) te<br />

lezen. Om het lezen en daarmee de<br />

taalontwikkeling te stimuleren. De<br />

vrijwilliger blijft twintig keer en daarna<br />

is het aan de ouder(s) om dit voort te<br />

zetten. Een voorbeeld uit de praktijk.<br />

Donderdagmiddag 30 maart. Vijf uur. Ik heb<br />

mijn fiets amper neergezet of de deur wordt<br />

gastvrij opengezwaaid door de zoon des huizes<br />

Sanyii (3,5 jaar). Zijn ouders Bonsitu Gemechu<br />

Wodeso en Bekele Bulcha Guye zitten op de<br />

bank met de andere twee kinderen Kesenaa<br />

van 7 Lootii van vier maanden. Ook op de bank<br />

vrijwilligster Marjolein Tummers.<br />

De bank is groot genoeg om ook nog plaats<br />

te bieden aan minstens drie boeken. Op de<br />

kop af drie jaar woont het gezin nu in Middenbeemster.<br />

Dat wil zeggen: eerst de<br />

moeder en na ruim een half jaar volgde de<br />

vader. Gevlucht uit Ethiopië via Kenia. Marjolein:<br />

“Het is mijn eerste gezin. Ben vorig<br />

jaar oktober begonnen en het voelt heel vertrouwd.<br />

Nog leuker dan ik verwacht had”.<br />

Vorig jaar tijdens de zondagmarkt was het<br />

gezin geattendeerd op deze mogelijkheid. En<br />

er is een hechte band ontstaan met Marjolein.<br />

“We zijn met zijn allen naar een kindervoorstelling<br />

in de Purmaryn geweest - een actie<br />

van het theater en de VoorleesExpress - en<br />

samen zoeken we de boeken uit in de bibliotheek.<br />

Het is meer dan alleen samen lezen.<br />

Ik leer zelf ook ontzettend veel van deze<br />

contacten”. Sanyii en Kesenaa zitten op<br />

de peuterspeelzaal en basisschool in Middenbeemster.<br />

Hun ouders voelen zich hier<br />

welkom. Ze hebben prima contact met de<br />

mensen in hun straat, speciaal met Ab en<br />

Marja en hun dochter Maaike. Het was een<br />

kort maar krachtig bezoek.<br />

GEERT<br />

Belangstelling? Meer weten?<br />

Kijk op www.voorleesexpress.nl<br />

of bel 0649123017<br />

Open Dag NAM<br />

Fit & Fun Factory paas activiteiten<br />

Op vrijdag <strong>14</strong> april a.s. kunnen<br />

kinderen uit de Beemster e.o. weer<br />

terecht bij Fit & Fun Factory Beemster.<br />

Zo kunnen kindertjes van 2 t/m 5 jaar van 11:00<br />

uur tot 11:30 uur paaseitjes komen zoeken in<br />

de speeltuin “de Vreugdegaard Middenbeemster”.<br />

Als alle eitjes gevonden zijn, zal de buit<br />

eerlijk verdeeld worden tussen alle deelnemende<br />

kindertjes. Deelname bedraagt 1 euro.<br />

Om <strong>13</strong>:00 uur wordt er gestart met een heuse<br />

paasspeurtocht door de Beemster. Hier kunnen<br />

kinderen van 6 t/m 12 jaar aan deelnemen.<br />

Kinderen onder de 8 jaar moeten eigen begeleiding<br />

hebben. Het is de bedoeling dat je met<br />

een team dat bestaat uit 2,3 of 4 kinderen de<br />

speurtocht gaat bewandelen. Tijdens de tocht<br />

komen er diverse opdrachten en vragen die zo<br />

goed mogelijk beantwoord moeten worden.<br />

Als alle teams weer binnen zijn worden de scorelijsten<br />

gecontroleerd en het winnende team<br />

bekend gemaakt. De prijs is een mand VOL met<br />

paas chocolade! Natuurlijk gaan alle kinderen<br />

met iets lekkers naar huis en daarom gaan we<br />

na afloop eitjes zoeken in de speeltuin. Deelname<br />

bedraagt 2 euro.<br />

Voor beide activiteiten kun je je aanmelden<br />

via fitenfunfactory@gmail.com<br />

Zaterdag 1 april maakten zo'n tachtig mensen gebruik van de mogelijkheid om<br />

een kijkje te nemen bij gaswinnings- en behandelingslokatie in de Beemster.<br />

www.binnendijks.nu


10 BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 8/9 april <strong>2017</strong><br />

Donderdag 27 april<br />

Optreden Beemsters Fanfare<br />

Stralende (her) opening<br />

tennispark BeemStar<br />

Donderdag 27 april (Koningsdag)<br />

nodigt het College van B&W als<br />

waardering voor hun maatschappelijke<br />

verdiensten alle mensen uit die<br />

in het verleden een Koninklijke<br />

Onderscheiding hebben ontvangen.<br />

Deze mensen zullen persoonlijk een uitnodiging<br />

ontvangen. Deze bijeenkomst zal plaats<br />

Beemster Bollentocht<br />

vinden van 10.30 tot 12.00 uur in de ontvangsthal<br />

van het Gemeentehuis.<br />

Rond 11.30 uur zal de Beemsters Fanfare<br />

vóór het Gemeentehuis een kort optreden<br />

verzorgen. Waarbij o.a. het Beemsterlied<br />

gezongen en de Nederlandse vlag gehesen<br />

zal worden. Bij dit buitenoptreden zijn alle<br />

bewoners van harte uitgenodigd.<br />

De Beemster Bollentocht, georganiseerd<br />

door de Beemster Kerk, vindt dit jaar<br />

plaats op zaterdag 29 april.<br />

De Beemster ‘tocht der tochten’, per auto met<br />

chauffeur, voert u door de b(l)oeiende Beemster<br />

polder. Langs wegen en velden met hopelijk<br />

gekleurde bollen. Gaat u dit jaar (weer)<br />

mee? Als deelnemer of chauffeur? Of wilt u<br />

een taart bakken? Geef u nu op. U wordt iets<br />

voor <strong>13</strong>.30 uur opgehaald en om ongeveer<br />

16.00 uur weer thuis gebracht. We eindigen<br />

de tocht in de Kapel in Zuidoostbeemster<br />

waar we worden getrakteerd op koffie of thee<br />

met huisgemaakte taart!<br />

Voor informatie en of aanmelding<br />

(vóór 20 april):<br />

Aukje Greydanus: a.c.greydanus@kpnmail.nl<br />

0299 406612 of 06.20095403<br />

Tribune S.V. B eemster<br />

De omstandigheden konden niet beter<br />

zijn. Een stralend zonnetje en weinig<br />

wind. Een gezellige en ontspannen<br />

drukte op het tennispark welke een<br />

metamorfose heeft ondergaan. Nieuwe<br />

ondergrond, nieuwe hekken, beter zicht<br />

op de banen door het kappen van de<br />

bomen langs de Rijperweg.<br />

De projectgroep baanrenovatie kan tevrede<br />

n zijn met het uiteindelijke resultaat. Na jaren<br />

van voorbereiding en uitvoering. Deze middag<br />

ligt het accent op de jeugd. Op dit moment telt<br />

de vereniging ongeveer zeventig leden en het<br />

streven is om dit aantal de komende tijd fiks uit<br />

te breiden. De regels maken het voor de jongeren<br />

ook iets makkelijker om in te stappen.<br />

Met o.a. grotere en lichtere ballen. Er zijn tal<br />

van activiteiten en demonstraties. Onder<br />

andere een wedstrijd tussen Max en Michael.<br />

Twee regionale grootheden. De voorzitter zet<br />

een aantal mensen letterlijk en figuurlijk in<br />

het zonnetje die de afgelopen periode keihard<br />

gewerkt hebben om dit alles te realiseren.<br />

Waaronder ‘mister BeemStar’ Hans Roet. De<br />

officiële openingshandeling wordt verricht<br />

door wethouder Aagje Zeeman. Ze roemt de<br />

grote inzet en betrokkenheid van de leden en<br />

de samenwerking tussen de vereniging en de<br />

gemeente. “Want er moesten wel een aantal<br />

noten gekraakt worden”. Na de woorden<br />

actie. Het oudste lid speelde een korte wedstrijd<br />

tegen het (een na) jongste lid. Symbolisch<br />

om aan te geven dat deze vereniging<br />

onderdak biedt aan alle leeftijdscategorieën.<br />

Het was goed toeven langs de baan.<br />

GEERT<br />

Successen Hercules in Bellingwolde<br />

Milou Jongejeugd won het brons bij de Pupillen I N3 en Ariena Rasker deed<br />

hetzelfde bij de senioren 3e divisie.<br />

Kiara Lodewijks mocht nog een trede hoger<br />

op het podium staan bij de pupillen II N3; zij<br />

won daar het zilver. Zij stroomden met deze<br />

resultaten door naar het Nederlands Kampioenschap.<br />

Ook Eva Nieuwenhuizen en<br />

Renske Slijkerman mogen door hun goede<br />

klasseringen deelnemen aan het NK in de<br />

meerkamp. Daarnaast werden er diverse<br />

toestelfinales behaald: Mexx de Vries, Demi<br />

Alders en Renske Slijkerman op het onderdeel<br />

brug. Ariena Rasker op het onderdeel vloer en<br />

Eva Nieuwenhuizen op het onderdeel sprong.<br />

Het aantal turnsters dat zich geplaatst heeft<br />

voor het NK komt hiermee op zeven.<br />

LIESBETH KLINKHAMER ALBERTSMA/<br />

WWW.HERCULESBEEMSTER.NL<br />

(STERK INGEKORT DOOR DE REDACTIE)<br />

Reumafonds haalt € 3.471,85 op in de Beemster<br />

Zaterdag 1 april is er op het hoofdveld van het sportcomplex van de sv Beemster<br />

(eindelijk) een nieuwe tribune neergezet. De plaatsing is mogelijk gemaakt door<br />

de opbrengst van allerlei acties bij de viering van het negentig jarig bestaan.<br />

Ook zijn er veel stoeltjes verkocht van de tribune aan een ieder die de club een warm hart toedraagt.<br />

Tenslotte was er ook nog een sponsor (van ’t Hek) die besloot dit initiatief te steunen.<br />

De officiële opening was op zaterdagavond zes uur met aansluitend een competitiewedstrijd<br />

tussen Beemster 1 en Wijk aan Zee. Uiteraard werd de plaatsing daarna gevierd in de kantine.<br />

INGRID PAUW<br />

Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in de Beemster voor hun<br />

grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van <strong>13</strong> t/m 18 maart<br />

<strong>2017</strong> is in De Beemster in totaal € 3.471,85 euro opgehaald. Met deze donaties financiert het<br />

Reumafonds wetenschappelijk onderzoek om reuma te bestrijden.<br />

ANDRIESJE VAN DER WEIDE<br />

Rommelmarkt tbv<br />

Work With Nature<br />

Tijdens de Open Dag wordt er op het Noorderpad 42 weer de traditionele rommelmarkt en theetuin<br />

gehouden tbv het project Work With Nature. Welke enthousiaste vrijwilliger va 16 jaar wil 25<br />

mei meehelpen? Heb je spullen (geen meubels/boeken)? Liesbeth Havik 0643798195 of Martin<br />

Havik 0654724497. De gehele opbrengst komt ten goed aan www.adopteerregenwoud.nl


Informatierubriek<br />

Colofon<br />

Advocaat, mediator, coach mr. A.J. Butter, Middenweg 2 <strong>14</strong>63 HA<br />

N-Beemster, t: 06 54288049, e: mail@bertbutter.nl<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, <strong>14</strong>62 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Bijles, super voor leerlingen van 5 t/m <strong>14</strong> jaar. Kernbesef in Middenbeemster<br />

brengt je snel weer in evenwicht. Meer info? Marleen Postma<br />

06 1819<strong>13</strong>26.<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, <strong>14</strong>61 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: buurthuiszuidoostbeemster@live.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden, Middenweg 150, tel. 084<br />

43 001 43 www.onderdelinden-beemster.nl. Ook verhuur gebouw.<br />

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw<br />

huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00.<br />

24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmersteenweg <strong>13</strong>c.<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, <strong>14</strong>62 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, <strong>14</strong>62 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

info@physicall.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, <strong>14</strong>62 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, postbus 12,<br />

<strong>14</strong>62 ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826,<br />

e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Dameskoor Middelwijck<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, <strong>14</strong>41<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende<br />

goederen, Middenweg 152, <strong>14</strong>62 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, <strong>14</strong>61 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, <strong>14</strong>40 AD Purmerend.<br />

Praktijk voor orthomoleculaire therapie Middenbeemster tel:<br />

0299 690712<br />

STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. 0299<br />

683 941 of 06 40 74 37 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster<br />

Voetverzorging en podologie Gerard Kistemaker, Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Bea trixpark 54, <strong>14</strong>62 JN Middenbeemster. Tel.<br />

(0299) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45<br />

24 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en<br />

persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen<br />

met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Triton 98, <strong>14</strong>43 BM Purmerend, tel.nr. 0299-820397,<br />

beemster@rswp.nl. openingstijden ma. t/m wo. 9.00 - 12.00 uur.<br />

Op do-ochtend van 9.00-12.00 uur kunt u in Wijksteunpunt Middelwijck<br />

terecht met uw vragen op het gebied van Wonen, Welzijn,<br />

Zorg en WonenPlus. Prinses Beatrixpark 54, <strong>14</strong>62 JN Middenbeemster,<br />

0299-748032. Meer info: www.rswp.nl<br />

Yogapraktijk de Cirkel voor yoga, meditatie, workshops en consulten.<br />

www.yogapraktijkdecirkel.com 0299-685648/0643425775<br />

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot<br />

22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!<br />

Interesse? Bel met Carla Bleesing 0299 690324. Bezoek de website<br />

voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zondagmarkt 3 september <strong>2017</strong>, informatie over aanmelding via<br />

zondagmarkt@hotmail.com. Kraam (tot 11 aug) 55 euro.<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

Dameskoor Middelwijck bruist van de activiteiten. Al tijdens de voorbereiding<br />

voor Open Dag Beemster waaraan Dameskoor Beemster weer zal mee doen, zijn<br />

we ook al weer bezig met plannen maken voor het Donateurs/Najaarsconcert op<br />

19 november in de Grote zaal van Breidablick.<br />

We gaan dat namelijk in samenwerking doen<br />

met het Waterlands Ensemble. Besloten is,<br />

dat we ook weer nummers samen zullen uitvoeren,<br />

zoals de Barcarole uit Hofmanns Vertellingen.<br />

Verder maken we ons op voor het<br />

maken van een tot in de puntjes verzorgde<br />

opname van het Beemsterlied, ongeveer in<br />

mei en we gaan een workshop stemimprovisatie<br />

doen met Joke Tulp, die zich in deze<br />

manier van zingen heeft gespecialiseerd.<br />

Bovendien hebben we tekstdichter Thomas<br />

Hessels en componist Jetse Breemer opdracht<br />

gegeven om onze wensdroom: een mooi<br />

Bezoek<br />

Na afloop van mijn gesprek met de<br />

vogelhuisjesmaker, de heer van Baarsen, heb<br />

ik bij hem een huisje aangeschaft. Vol goede<br />

moed opgehangen aan de schutting.<br />

Het bleef verdacht stil. Tot vanochtend, zondag 2 april.<br />

De dag na de Open Dag van de NVM. Een koolmeesje<br />

leek wel belangstelling te hebben voor mijn kunstwerk.<br />

Vloog een aantal keren rond het huisje om deze<br />

te inspecteren. Keek zelfs even naar binnen. Eerlijk<br />

gezegd weet ik niet wat het eindresultaat is. Maar ik<br />

was als een kind zo blij dat mijn huisje in ieder geval in<br />

de belangstelling stond. Ik hou u op de hoogte.<br />

GEERT<br />

nieuw lied voor ons koor te laten verwezenlijken.<br />

Dit was mogelijk door de vervulling van<br />

onze kerstwens aan de Kerstwensboom van<br />

de Rabobank. Het nieuwe lied zal tijdens ons<br />

40 jarig jubileum in 2018 uitgevoerd kunnen<br />

worden.<br />

Kortom er is heel veel activiteit bij Dameskoor<br />

Middelwijck te verwachten. We verwelkomen<br />

ook graag nieuwe leden die dit<br />

allemaal willen meemaken.<br />

Tijdens de Open Dag Beemster zingen we om<br />

<strong>13</strong>.00 en om <strong>13</strong>.45 uur in de Recreatiezaal van<br />

Middelwijck, Pr. Beatrixpark in Middenbeemster.<br />

Kerkdiensten<br />

9 APRIL<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE:<br />

geen Dienst<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

10.00 uur “ de Keijserkerk” Dienst voor Jong &<br />

Oud Ds.N.Schroevers, mmv. Kinderkoor Beemster<br />

“Zie Palmzondag is gekomen!!<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur M.Kaaijk / Herenkoor<br />

<strong>13</strong> APRIL, WITTE DONDERDAG<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

19.30 uur “De Kapel” Ds.N.Schroevers / NH<br />

Selectiekoor olv. Josefine Straesser<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

19.00 uur M.Kaaijk / Dameskoor<br />

<strong>14</strong> APRIL, GOEDE VRIJDAG<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

20.00 uur “Keijserkerk” Ds.N.Schroevers / mmv.<br />

Projectkoor Beemster Sacrale Dans & Femke<br />

Leek, solozang<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

19.00 uur Ps.M.Rocha / Herenkoor<br />

15 APRIL<br />

“PAASNACHT.. VAN DONKER NAAR LICHT<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

20.30 uur “De Kapel” Ds. N.Schroevers /<br />

Classic Frogs olv. Lorenzo Papolo<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

21.00 uur Ps.M.Momot / Gelegenheidskoor<br />

16 APRIL PAASMORGEN<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE BEEMSTER<br />

09.45 uur Zr.C.Laros<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Via de website uiterlijk voor zaterdag.<br />

Of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:<br />

Drogisterij Jonker - Rijperweg 58 - Middenbeemster.<br />

ADVERTENTIES<br />

Tiny de Lange, telefoon: 0299-68<strong>14</strong>63, e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

CORRESPONDENTEN:<br />

Trees Blokdijk; Evalien Brinkman; Daniella Ernsting-Koorn<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst <strong>14</strong> - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - <strong>14</strong>46 WR Purmerend.<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 3<strong>13</strong> 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

10.00 uur “Keijserkerk” Ds.N.Schroevers<br />

mmv. Koperensemble Beemster Femke Leek,<br />

solozang.<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur Ps.J.Duin / Gemengd koor<br />

NICOLAASKERK:<br />

ZATERDAG 08 APRIL;<br />

12.00 uur Jongerenviering; voorganger Pastoor<br />

Marcelo<br />

ZONDAG 09 APRIL;<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo<br />

(Palmpasen); mmv het Pauluskoor<br />

ZONDAG 09 APRIL;<br />

15.00 uur Eucharistieviering voor, door en met<br />

de Filippijnse gemeenschap<br />

DONDERDAG <strong>13</strong> APRIL;<br />

19.30 uur Eucharistieviering; kapelaan Mariusz<br />

Momot (Witte donderdag); mmv Ars Musica<br />

VRIJDAG <strong>14</strong> APRIL;<br />

15.00 uur Kruisweg; Pastoor Marcelo; (Goede<br />

vrijdag)<br />

VRIJDAG <strong>14</strong> APRIL;<br />

19.30 uur Kruisverering; Pastor Jan Duin<br />

ZATERDAG 15 APRIL;<br />

21.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo [<br />

+ inclusief Paaswake ]; met medewerking van<br />

Ars Musica<br />

ZONDAG 16 APRIL;<br />

10.00 uur Eucharistieviering; kapelaan Mariusz<br />

Momot; (eerste Paasdag); met medewerking<br />

van het Pauluskoor<br />

MAANDAG 17 APRIL;<br />

10.00 uur Eucharistieviering;<br />

Pastoor Marcelo (tweede Paasdag)


Het vertrouwde adres voor al uw nieuw- en verbouwplannen<br />

maar ook voor uw kleinere timmerwerk<br />

Aannemersbedrijf - Middenbeemster<br />

Bamestraweg 7 - <strong>14</strong>62 VM - Middenbeemster - Tel.: 0299-683463 - info@kooskoning.nl - www.kooskoning.nl<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: vrijdag 12.00 - 18.00 uur, zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon vrijdag en zaterdag<br />

06- 4548 74 39, overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

Contactpersoon: Jaël Peereboom<br />

Mail: johanneshuis@breidablick.nl of<br />

Bel: 0299-689636<br />

Vrijwilligers<br />

gezocht:<br />

voor:<br />

- Met bewoners bezoeken<br />

van het Concertgebouw<br />

Amsterdam (matinee +<br />

lunch). Kosten worden vergoed.<br />

- Eén keer per maand<br />

op zaterdamiddag rond<br />

15:00 uur een bewoner<br />

ophalen in Assendelft.<br />

Kosten worden vergoed.<br />

BREIDABLICK<br />

Bamestraweg 2 <strong>14</strong>62 VN Middenbeemster<br />

Wij zijn er niet alleen<br />

voor toeristen, maar ook<br />

voor Beemsterlingen!<br />

Kom eens langs voor:<br />

de Experience ‘Beleef De Beemster’<br />

en maak een digitale reis door de tijd.<br />

feestelijk verpakte cadeaubonnen<br />

boeken en (ansicht)kaarten<br />

van De Beemster<br />

fiets- en wandelkaarten<br />

vlaggen en wimpels<br />

leuke geschenken<br />

Bezoekerscentrum Beemster<br />

Middenweg 185,<br />

telefoon: 0299 62 18 26<br />

e-mail: :info@bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Volg ons op bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Openingstijden:<br />

april t/m september:<br />

dinsdag t/m zondag: 10.00 – 16.00 uur<br />

oktober t/m maart:<br />

vrijdag t/m zondag: <strong>13</strong>.00 - 16.00 uur<br />

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G<br />

Pieter Dekker<br />

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn BEEMSTER<br />

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.377,-<br />

• Iedere uitvaart op maat<br />

• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent!<br />

• Thuisopbaring of in een<br />

uitvaartcentrum naar keuze<br />

• Mogelijkheid tot een kosteloze<br />

voorbespreking<br />

• Transparant<br />

Vraag gratis uw<br />

laatste-wensenmap aan !<br />

Dag en nacht bereikbaar via<br />

0299 - 68 39 45<br />

Bezoek onze site voor alle info en kosten:<br />

www.uitvaartbeemster.nl<br />

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840<br />

Ambachtsweg 5D, <strong>14</strong>74 HV Oosthuizen<br />

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties<br />

Zink- en dakwerken, Onderhoud en service<br />

Airconditionings installatie<br />

Ook voor ergonomisch sanitair.<br />

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl<br />

Tel. 0299 40<strong>14</strong>00 Fax 0299 403452<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - <strong>14</strong>62 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!