07.04.2017 Views

Binnendijks 2017 13-14

Binnendijks van 8 en 9 april 2017

Binnendijks van 8 en 9 april 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

8 BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 8/9 april <strong>2017</strong><br />

Vrijwilligersmiddag<br />

museum Betje Wolff<br />

Tijdens de vrijwilligersmiddag van<br />

het Betje Wolff Museum op 22 maart<br />

viel veel te vertellen over activiteiten<br />

in het komend seizoen. Zo deed<br />

conservator Alie Vis alles uit de doeken<br />

over de komende tentoonstelling die<br />

de naam gaat dragen: 'Denk nooit aan<br />

Betje Wolff of denk aan Aagje Deken'.<br />

Jaarvergadering Beemster Gemeenschap<br />

Op woensdag 26 april (aanvang 20.00 uur) houdt de Beemster<br />

Gemeenschap (BG) weer een Algemene Jaarvergadering.<br />

Plaats: Keyser-in Middenbeemster (naast de kerk).<br />

Ook werden plannen onthuld over nieuw te<br />

ontplooien activiteiten en het bezoek aan het<br />

museum van leerlingen van de basisschool<br />

wordt wegens groot succes herhaald. En<br />

dan, helemaal aan het slot van deze middag,<br />

werd afscheid genomen van voorzitter Aafje<br />

de Jong. Tiny van de Nes vertelde over Aafjes<br />

grote toegewijdheid en enorme inzet in een<br />

roerige tijd waarin voor het museum veel veranderde.<br />

"Ze heeft op een plezierige manier<br />

leiding gegeven aan het bestuur waardoor er<br />

altijd een prettige werksfeer was." Gelukkig<br />

blijft Aafje wel deel uitmaken van de werkgroep<br />

Tentoonstellingen.<br />

ERNY<br />

Heksen van exen<br />

FILMAVOND 18 APRIL<br />

“My left foot”<br />

Deze keer een biografische/drama<br />

film. My left foot is gebaseerd<br />

waargebeurde verhaal van schrijver en<br />

artiest Christy Brown.<br />

Christy wordt geboren in een groot Iers gezin<br />

met <strong>13</strong> kinderen. Hij is van bij zijn geboorte<br />

helemaal verlamd en wordt door bijna<br />

iedereen afgeschreven als hulpeloos en achterlijk.<br />

Zijn ouders beslissen om hem thuis te<br />

verzorgen. Het enige wat Christy zelf kan controleren<br />

is zijn linkervoet. Zijn leven verandert<br />

dan ook drastisch wanneer hij met zijn voet en<br />

een stukje krijt een teken schrijft op de grond.<br />

Dit is voor Mrs. Brown het bewijs van haar<br />

zoons intelligentie. Dankzij zijn moed en veel<br />

oefening en inspanning leert Christy schrijven<br />

met zijn voet. Dit is de start van zijn emotionele<br />

reis als auteur, artiest en poëet.<br />

Kerk open 19.15 uur.<br />

Aanvang film 19.45 uur.<br />

Toegangsprijs € 6,50 incl. koffie of thee.<br />

corrielaros@hotmail.com<br />

Telefoon: 0227-570596<br />

Lentefair met<br />

rommelmarkt in Middelwijck<br />

Op deze gezamenlijke avond van<br />

Vrouwen van Nu en Vrouwen<br />

Samen Verder in de Kerkhaen in<br />

Westbeemster speelde Fa. Buur,<br />

bestaande uit de dames Sylvia<br />

Appelman en Danielle Kenter de<br />

éénakter Hexen geschreven door Youp<br />

van ’t Hek.<br />

De voorstelling gaat over Erik die voor de<br />

derde keer trouwt en zijn beide ex-vrouwen<br />

zijn uitgenodigd voor het feest. Deze exen<br />

Wendela en Dolores zitten op een hotelkamer<br />

en bespreken hoe de kennismaking met hun<br />

geliefde Erik verliep en hoe hun huwelijk was.<br />

Erik was een echte Don Juan en na een aantal<br />

jaren had hij genoeg van de dagelijkse sleur<br />

in het huwelijk en het richtte hij zijn pijlen<br />

weer op een nieuwe mooie jonge schone.<br />

De dames bespraken de gewoontes van hun<br />

ex, hoe hij hen misleidde en bedroog, hierbij<br />

werden de nodige pikante details over de<br />

relaties uitgewisseld en wensten zij tot slot<br />

zijn nieuwe vrouw Patricia een heel ‘gelukkig’<br />

huwelijk en waarschuwde haar via een humoristische<br />

speech over de gewoontes van Erik.<br />

Het was een leuke moderne voorstelling met<br />

hier en daar gewaagde, sarcastische en lachwekkende<br />

uitspraken. Na afloop nog even<br />

gezellig napraten met een glaasje over dit<br />

toch wel bijzondere toneelstuk.<br />

ROZA MARIE LANGERIJS<br />

Vervoer voor Ouderen:<br />

VVO. Ook in de Beemster<br />

Zaterdag 22 april organiseren de<br />

Zorgcirkel en Wonen Plus Beemster<br />

een Lente Fair met rommelmarkt in<br />

Middelwijck. Leuk voor de bewoners en<br />

hun familie maar zeker ook interessant<br />

voor inwoners van de Beemster.<br />

Goed om te zien wat Middelwijck voor nu<br />

of later kan betekenen. De Lente Fair is van<br />

10.00 tot 15.00 uur. Het wordt een gezellige,<br />

levendige Fair waar van alles te zien, proeven,<br />

Opbrengst collecte Amnesty<br />

beleven, winnen en te kopen is! Terwijl u op<br />

de rommelmarkt opzoek gaat naar een koopje<br />

kunnen de kinderen lekker knutselen. U kunt<br />

ook een gokje wagen bij Het Rad van Avontuur<br />

waarbij de opbrengst geheel ten goede<br />

komt aan activiteiten voor de bewoners. Kom<br />

zaterdag 22 april naar Middelwijck.<br />

U bent van harte welkom!<br />

PAULA VAN TRUYEN EN MARIJKE POT<br />

De Amnesty International collecte in de Beemster heeft € 2<strong>14</strong>4,96 opgebracht.<br />

De coördinator Jan Roest dankt alle twintig collectanten en alle gulle gevers.<br />

De vereniging vervoer ouderen (VVO)<br />

verzorgt voor haar leden het vervoer<br />

van deur tot deur in Purmerend en<br />

nabije omgeving. Dit wordt door<br />

ongeveer 50 vrijwilligers verzorgd.<br />

Zij zorgen er voor dat de drie busjes van<br />

maandag tot en met vrijdag ingepland en<br />

gereden worden. Recentelijk is een van de<br />

busjes vervangen door een nieuw exemplaar.<br />

Bij de overdracht waren een groot aantal vrijwilligers<br />

present.<br />

Hoe dit werkt?<br />

Als u behoefte hebt aan vervoer binnen Purmerend<br />

en nabije omgeving kunt u lid worden<br />

van de vereniging door op woensdagmiddag<br />

tussen <strong>14</strong>.00 en 16.00 uur te bellen naar<br />

0299-428100. Alleen leden worden

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!