VOOR ELKAAR

wonenpluswaterl

voorjaar-waterland

VOOR ELKAAR

NIEUWSBRIEF VAN WONENPLUS

VAN DE

CONSULENTEN…

De maatschappij is volop in beweging,

het beleid van gemeenten verandert

en WonenPlus beweegt mee. Mensen

blijven steeds langer thuis wonen. Er

moet tegenwoordig heel veel aan de

hand zijn voordat iemand opgenomen

kan worden in een verpleeghuis.

De informele zorg wordt hierdoor steeds

belangrijker. Zo vraagt dit steeds meer

van mantelzorgers. Binnen de gemeente

Waterland is het aantal mantelzorgers

wat we in beeld hebben inmiddels

behoorlijk gegroeid. Van zo’n 70

mantelzorgers in 2011 naar momenteel

zo’n 260.

De behoefte aan hulp van vrijwilligers

groeit ook. Mensen doen vaker een

beroep op ons en het verandert van

kortdurend steeds meer naar langdurige

ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan

hulp bij het doen van boodschappen.

De tijd dat de huishoudelijke hulp dit

mocht doen is voorbij.

Het stelt ons voor een mooie

uitdaging! Namelijk om steeds meer

mensen te enthousiasmeren voor het

vrijwilligerswerk. Daarnaast om onze

dienstverlening te veranderen zodat

dit blijft aansluiten op de behoefte

van inwoners van Waterland. Dit houdt

ons werk leuk en uitdagend. Ook

meehelpen? Meld u op het servicepunt.

Ingrid Grasboer en Denise Kunst

VACATURE MEDEWERKER VERVOER

Vervoer met personenauto

Met enige regelmaat doen onze

abonnees op ons een beroep voor

een kort ritje naar de eigen kapper, de

huisarts, de eettafel van WonenPlus,

een bezoek aan de specialist. Het

ontbreekt hen dan net even aan iemand

in het eigen netwerk, vandaar dat men

een beroep doet op ons.

Bent u in het bezit van een autorijbewijs,

een personenauto met WA-en

ongevallen- en inzittenden verzekering?

En lijkt het u leuk om af en toe iemand

te vervoeren van huis naar genoemde

voorbeeldlocaties en vice versa? Het

gaat om maximaal 1,5 uur per keer. De

abonnees zijn zelf verantwoordelijk

voor het vergoeden van de

kilometervergoeding en eventuele

parkeerkosten aan onze vrijwillige

medewerkers, zij worden hierover door

ons geïnformeerd.

Interesse?

U komt te werken in een enthousiast

team van 70 vrijwilligers. U werkt

veel samen met onze vrijwillige

servicepuntmedewerkers, die

contact met u onderhouden over de

dienstverleningsaanvragen van onze

abonnees. U meldt uw dienstverlening

ook weer bij hen af. U kunt zelf aangeven

hoeveel tijd u wilt besteden aan uw

vrijwilligerswerkzaamheden bij ons.

Ook kunt u kenbaar maken waar u

uw werkzaamheden wilt verrichten.

Tussentijds afwezig zijn (vakantie e.d.) is

geen probleem. U ontvangt begeleiding/

opleiding via onze consulent WonenPlus.

Jaarlijks organiseren we een gezellige

vrijwilligersbijeenkomst.

Interesse? Neem vrijblijvend eens

contact op met consulente Ingrid

Grasboer.

WonenPlus en mantelzorgondersteuning Waterland, voorjaar 2017

www.rswp.eu


FINANCIËLE UITBUITING BIJ

OUDEREN

In december jl. is de overheid gestart met een campagne

rondom financiële uitbuiting bij ouderen.

Ouderen zijn vaak deels of volledig afhankelijk van anderen

en daardoor kwetsbaar voor allerlei vormen van misbruik,

zoals bijvoorbeeld financiële uitbuiting. Naar schatting 30.000

ouderen (65+) zijn jaarlijks het slachtoffer van financiële

uitbuiting. Aangenomen wordt dat het feitelijke aantal hoger

ligt. Voorbeelden zijn het wegnemen van geld, sieraden en

goederen, maar ook extra pinnen met de bankpas van de

oudere. In 85% van gevallen is de dader een familielid. Maar

ook mantelzorgers, andere professionals en vrijwilligers

kunnen zich hier schuldig aan maken. Ouderen doen vaak

geen aangifte omdat ze zich schamen of omdat ze niet weten

hoe ze dat aan moeten pakken.

Wat kunt u doen om te schade bij financiële uitbuiting te

beperken?

• Om te voorkomen dat er grote bedragen van uw

bankrekening gehaald kunnen worden, is het verstandig

om geld dat niet direct nodig is, van uw lopende rekening

over te boeken naar een spaarrekening. Als u daarnaast

via uw bank zorgt dat u niet onnodig (veel) ‘rood’ kunt

staan op uw lopende rekening, voorkomt u ook dat

anderen grote bedragen van uw rekening kunnen halen.

• Geef nooit uw eigen pinpas en pincode aan iemand mee,

als u zelf niet meer in staat bent om te pinnen of geld

te halen. Ook niet aan familie! Misbruik begint vaak met

GOED GEDRAG VOOR

VRIJWILLIGERS WONENPLUS

Sinds ruim een jaar zijn de meeste vrijwilligers van WonenPlus

in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), ook

wel bekend als bewijs van goed gedrag. Uit een VOG blijkt dat

het gedrag van een vrijwilliger in het verleden geen bezwaar

vormt voor de functie of werkzaamheden die hij/zij nu

uitvoert voor WonenPlus. “Dit is een van de manieren waarop

wij proberen om mogelijke incidenten te voorkomen. Onze

vrijwilligers werken veelal bij en met kwetsbare mensen” aldus

Andrea van Langen, directeur RSWP. “Ik ben dan ook heel blij

dat wij onlangs van de overheid te horen hebben gekregen dat

wij ook voor de komende drie jaar de VOG’s gratis voor onze

vrijwilligers kunnen aanvragen. Maak er gebruik van!”

kleine bedragen die extra gepind worden of geld dat uit

uw portemonnee wordt gestolen

• Vertrouw niet iedereen. Wees alert op mensen die ‘ineens

bevriend‘ met u willen worden, uw vertrouwen winnen en

vervolgens uw financiën gaan doen/misbruik maken van

uw geld.

• Kijk naar mogelijke alternatieven en regel het op tijd:

• Open een aparte rekening waar bijvoorbeeld

€ 50,- per week automatisch op gestort

wordt en blokkeer wel de mogelijkheid om

rood te staan. De pinpas en de pincode

van deze rekening kunnen dan gebruikt

worden door familie voor het doen van

uw boodschappen.

• Laat iemand van zijn eigen rekening geld

voor u pinnen (maar geen grote bedragen).

U maakt vervolgens het bedrag over op

zijn of haar rekening.

• Leg vast (in bijvoorbeeld een

‘Levenstestament’) wie uw financiën

mag beheren als u het zelf niet meer

(goed) kunt (door ziekenhuisopname/ ziekte/

ouderdom). U kunt dit via de notaris regelen.

• Benoem ook iemand die de controle doet als iemand

anders uw financiën beheert.

• Heeft u geen familie/vriend die uw financiën kan regelen?

Dan kunt u ook een professioneel bewindvoerder/mentor

inhuren. Deze persoon regelt uw geldzaken en moet daar

verantwoording over afleggen.

(bron: www.politie.nl)

“VRIJWILLIGERS DOEN HUN BEST

EN ZIJN ALTIJD HEEL VRIENDELIJK”

Gedurende het hele jaar worden er steekproefsgewijs

klanttevredenheidsonderzoeken gehouden onder onze

abonnees. Het is natuurlijk heel fijn om te

horen als iemand tevreden is maar nog

meer als wij iets kunnen verbeteren

in onze dienstverlening of als u

diensten mist. Als u wensen heeft

of als u denkt dat iets verbeterd kan

worden kunt u dit natuurlijk ook altijd

zelf melden bij uw servicepunt.

Wij zijn dan ook erg verheugd dat u ons gemiddeld een 8,1

geeft voor onze dienstverlening. Een heel mooi resultaat

dat vooral door de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers

bereikt is.

Uit de klanttevredenheid blijkt dat bijna iedereen erg tevreden

is over de vrijwilligers en de diensten zoals klusjes, boodschappen

doen, middagen met eten en/of sociale activiteiten

en telefooncirkel. Over de tuinklusjes is men tevreden over de

wijze waarop het wordt uitgevoerd alleen moet men vaak even

wachten. Wij zijn ons hiervan bewust en kijken naar mogelijkheden

om meer tuinvrijwilligers te krijgen. Naar u een oproep

om tijdig aan te geven dat u iemand nodig heeft.


PERSONENALARMERING

Woont u graag zelfstandig, maar

voelt u zich niet zeker en veilig als u

alleen thuis bent? Dan is Zorgcirkel

Personenalarmering wellicht een goede

oplossing voor u.

U kunt overal in uw huis alarmeren met

naar keuze een hals- of polszender.

Met één druk op de knop staat u

rechtstreeks in contact met uw familie

of mantelzorger of desgewenst met een

verpleegkundige van onze zorgcentrale.

Dit geldt voor zowel overdag als ’s

nachts.

VOORJAARS PUZZEL

De juiste oplossing vindt u als u de

overgebleven letters van links naar

rechts en van boven naar beneden

achter elkaar zet. Stuur uw oplossing

vóór 1 mei 2017 naar de redactie

van de Nieuwsbrief. Onder de

goede inzendingen wordt een VVV

cadeaubon van 25 euro verloot. Van

de prijsuitreiking wordt een foto

geplaatst in de volgende nieuwsbrief.

De oplossing van de vorige puzzel was:

“respijtzorg”. We ontvingen veel goede

inzendingen. De VVV-bon van 25 euro

is gewonnen door mevrouw Insing uit

Schermerhorn.

BULGARIJE

CYPRUS

DENEMARKEN

DUITSLAND

ENGELAND

ESTLAND

FINLAND

FRANKRIJK

GRIEKENLAND

HONGARIJE

IERLAND

ITALIË

LETLAND

LITOUWEN

LUXEMBURG

MALTA

NEDERLAND

OOSTENRIJK

PORTUGAL

ROEMENIË

SLOWAKIJE

SPANJE

TURKIJE

Tarieven personenalarmering

• Abonnement op de alarmopvolging

is gratis

• Aansluitkosten: € 79,70 (eenmalig)

• Maandabonnement op het

alarmsysteem: € 16,30

• Toeslag spoedplaatsing

personenalarmering € 63,56

(eenmalig)

• Sleutelkluisje (inclusief installatie):

€ 55,50 (eenmalig)

• Spoedplaatsing sleutelkluisje incl.

installatie € 110,-- (eenmalig).

• Kosten daadwerkelijke inzet

thuiszorgmedewerker bij ontbreken

thuiszorgindicatie: 3,83 per vijf

minuten

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met De Zorgcirkel Winkel

Koestraat 11, 1441 CV Purmerend 088 55

99 600 klantenservice@zorgcirkel.com

ma t/m vr 10:00 – 17:00 uur za 11:00 –

15:00 uur

W M D O H O N G A R I J E N

E A U I N I E R L A N D P L

U L I T U R K I J E S G E E

F T T A T R O E M E N I Ë U

P A S L O W A K I J E E E N

O B L I L U X E M B U R G S

R U A Ë F R A N K R I J K T

T L N E D E R L A N D E U N

U G D E N E M A R K E N T J

G A O O S T E N R I J K E I

A R N D E R U D C Y P R U S

L I T O U W E N G E L A N D

G J S P A N J E S T L A N D

L E T L A N D F I N L A N D

Wat wilt u graag lezen in de nieuwsbrief? Laat het ons weten, zodat wij hier

rekening mee kunnen houden. Vindt u het leuk om een keer geinterviewd te

worden samen met uw WonenPlus-vrijwilliger? Dan horen wij dat graag van u

en komen wij een keer langs voor een interview.

Redactie Nieuwsbrief Genuahaven 45, 1448 KK Purmerend

telefoon 0299-820130 of per e-mail info@rswp.nl


EETTAFELS

WONENPLUS

Maandelijks vinden door de

enthousiaste inzet van vrijwilligers

en cateraars, gezellige WonenPlus

eettafels plaats in Broek in Waterland

(donderdag) en op Marken (donderdag).

Zie hiervoor onze website

www.rswp.eu , onze Facebookpagina

www.facebook.com/

WonenPlusWaterland/ of de

evenementenkalender van Stichting

Promotie Waterland www.spwe.nl.

Aanmelden is alleen de eerste keer

dat u komt nodig en nog niet op onze

vaste deelnemerslijst staat, of indien

u onverhoopt verhinderd bent. Dit kan

alleen door contact op te nemen met

het servicepunt van WonenPlus, tussen

10.00-12.00 uur via 0299-650480 of via

wonenpluswaterland@rswp.nl uiterlijk

op de dinsdag 12.00 uur voorafgaande

aan de eettafel voor de betreffende

eettafel. Daarna dient u er rekening

mee te houden dat wij genoodzaakt zijn

alsnog te de kosten bij u in rekening te

brengen. Gewoon even bellen dus.

TUINONDERHOUD

Kunt u als abonnee wat hulp gebruiken

bij het onderhouden van uw tuin?

Hierbij moet u denken aan het wieden

van onkruid, het aanvegen van

bladeren, lichte snoeiwerkzaamheden,

plantjes oppotten: dan kunt u een

hiervoor een aanvraag doen bij ons

servicepunt. We streven er naar om

u te kunnen informeren binnen 3

werkdagen, over wie er eventueel in

de gelegenheid is om bij u langs te

komen. In het voor- en najaar is dat

weleens lastig wegens teveel vragen.

Denkt u trouwens wel aan dat u zelf

deugdelijk tuingereedschap in huis dient

te hebben voor onze tuinvrijwilligers?

Onze medewerkers op het servicepunt

geven u graag informatie over de

werkwijze en voorwaarden van onze

WonenPlus tuinvrijwilligers en kunnen

u eventueel ook informatie geven over

een betrouwbare tuin specialist in de

omgeving, indien het grote tuinklussen

betreft.

U bent van harte welkom op ons

Servicepunt:

Hermanus Reyntjeslaan 2

1141 HC Monnickendam

T 0299-650480

Vanaf 1 januari 2017:

Openingstijden: dinsdag tot en met

vrijdag van 10.00-12.00 uur

WonenPlus en mantelzorgondersteuning Waterland, voorjaar 2017


LANGER THUIS WO-

NEN… WIE KAN ONS

DAARBIJ HELPEN?

Vrijwilligers van WonenPlus kunnen

u op diverse punten praktische hulp

bieden. Een klus kan echter ook te

groot of ingewikkeld worden voor

een vrijwilliger…zeker als het gaat

om aanpassingen in huis waardoor

uw woning veiliger en comfortabeler

wordt. WonenPlus werkt daarom ook

samen met professionele organisaties.

Zo werken wij bijvoorbeeld samen met

Toekomstgericht Wonen.

Toekomstgericht Wonen is een landelijk

erkend bedrijf. Het geeft onafhankelijk

en vakkundig advies over veilig en

comfortabel wonen in uw eigen,

vertrouwde omgeving en denkt daarbij

mee over praktische oplossingen bij

u thuis. Hierbij staat zelfredzaamheid

voorop!

Yvo de Ruijg van Toekomstgericht

Wonen vertelt: “Wij bekijken m.b.v.

een woningcheck vanuit uw leef- en

woningsituatie welke oplossing het

beste voor u is. Alle handelingen in het

dagelijks leven worden nagelopen in

uw woonsituatie. Veel handelingen zijn

een gewoonte in ons dagelijks leven en

als dat moeilijker gaat dan past iemand

zich vaak aan. Zo kan de opstap bij de

voor- of achterdeur te hoog worden als

iemand slecht ter been wordt. Dit maakt

de kans op vallen groter en iemand

gaat hierdoor meestal steeds minder

vaak naar buiten. Dat is zo jammer, want

een frisse neus en beweging is goed

voor iedereen en op straat kun je ook

nog eens iemand tegenkomen voor een

praatje”.

N.a.v. de woningcheck wordt een

persoonlijk en geheel vrijblijvend

advies op maat gegeven en krijgt u een

duidelijk inzicht in de te verwachten

kosten hierbij. Yvo: “we bekijken wie

een oplossing het beste kan realiseren.

Zo kan het zijn dat een WonenPlus

vrijwilliger hierin iets kan betekenen. Dit

kan zo in de kosten schelen, maar een

vrijwilliger kan bovendien ook gezellig

zijn. Wij werken dan ook graag samen

met WonenPlus. Daarnaast zijn wij, voor

de grotere en specialistische klussen, op

zoek gegaan naar diverse betrouwbare

bedrijven en organisaties om mee

samen te werken hierin. Hierdoor kunt

u ervan uitgaan dan u de service en

garantie krijgt die u mag verwachten

van een goed en betrouwbaar geleverd

product”.

Wilt u meer informatie over wat

Toekomstgericht Wonen (samen met

WonenPlus) voor u kan betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact op met:

Yvo de Ruijg, M. 06 - 13 18 80 92 of via de

mail: info@toekomstgerichtwonen.nl

Eventueel kunt u ook meer informatie

op de website vinden:

www.toekomstgerichtwonen.nl

MANTELZORGWAARDERING IN DE GEMEENTE

WATERLAND… HOE WERKT HET?

Gemeenten hebben de wettelijke taak

om de waardering van mantelzorgers

vorm te geven (dit was voorheen het

mantelzorgcompliment). Hoe dit

gebeurt kan iedere gemeente zelf naar

eigen inzicht bepalen. De gemeente

Waterland heeft gekozen voor een

gezellige jaarlijkse bijeenkomst in de

vorm van een high tea rond de dag

van de Mantelzorg op 10 november.

Daarnaast krijgt iedere mantelzorger die

in beeld is een financiële waardering in

de vorm van Waterlandbonnen.

Bent uw mantelzorger en wilt u

in aanmerking komen voor de

mantelzorgwaardering? Of krijgt

u misschien zelf hulp van een

mantelzorger en vindt u dat deze de

waardering verdient? Neem dan contact

op met het servicepunt WonenPlus

Waterland, T. 0299 650 480 (di. t/m

vrij. 10.00-12.00 uur) of via de mail

wonenpluswaterland@rswp.eu .

WonenPlus en mantelzorgondersteuning Waterland, voorjaar 2017

www.rswp.eu


HET LEVENSTESTAMENT

Een levenstestament is een document dat wordt opgemaakt als een volmacht waarin

u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor

u zelf niet meer kunt handelen. U kunt zo zelf de regie houden ook in moeilijke

omstandigheden. U kunt het levenstestament ook zien als een soort verzekering. U

organiseert een back-up voor het geval u het zelf niet meer kunt.

Een levenstestament bestaat in de meeste gevallen uit twee volmachten: één voor

uw financiële (zakelijke) belangen en één voor uw medische en persoonlijke zaken. U

legt op deze manier alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast.

De kans dat u een vorm van dementie krijgt is 20% (als vrouw zelfs 33%) en meer dan

100 personen krijgen in Nederland per dag een beroerte (bron: Alzheimer Nederland

en Hersenstichting). In zo’n situatie is zelf zaken regelen waarschijnlijk zeer lastig of

zelfs onmogelijk. Het is daarom belangrijk om over een levenstestament of volmacht

na te denken.

GELDIGHEID

WAT REGELT U MET EEN LEVENSTESTAMENT OF

VOLMACHT?

In een levenstestament of volmacht:

• wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen. Zo iemand

noemen we een gevolmachtigde;

• geeft u gedetailleerd aanwijzingen aan uw vertrouwenspersoon;

• legt u al uw wensen vast;

• geeft u aan wanneer het levenstestament ingaat;

• bepaalt u bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor

zijn handelingen.

Hebt u eenmaal bij de notaris een

levenstestament of volmacht laten

maken, dan blijft dat altijd geldig. Via

de notaris kunt u uw levenstestament

of volmacht altijd laten aanpassen. Het

is verstandig om eens in de zoveel tijd

te toetsen of uw levenstestament of

volmacht nog past bij uw huidige wensen

en situatie. Uw notaris adviseert u

graag over eventuele aanpassingen.

Vragen? Via de website

www.hetlevenstestament.nl kunt u

digitaal meer informatie vinden. U kunt

natuurlijk ook in gesprek met de notaris.

Als er belangstelling voor is, willen

wij hierover een bijeenkomst organiseren.

Geef het aan bij uw servicepunt.

U kunt zelf een levenstestament of volmacht opstellen. Dat noemen we een onderhandse

akte. Vastleggen in een notariële akte heeft meerwaarde. De notaris geeft u

advies over de mogelijkheden in uw situatie en controleert of u wilsbekwaam bent.

Door deze controle is het levenstestament betrouwbaarder. Zo staat achteraf vast

dat u geestelijk in staat was te bepalen zoals u heeft gedaan. Bij twijfel vraagt de

notaris advies bij een onafhankelijk arts.

De notaris bewaart de notariële akte in de kluis. U ontvangt een afschrift en bepaalt

wie er verder een afschrift mogen ontvangen. Op die manier weten ook anderen van

uw wensen af. De bank vindt het prettig als u laat weten dat u een levenstestament

of volmacht hebt gemaakt. Dat voorkomt later problemen.

WonenPlus en mantelzorgondersteuning Waterland, voorjaar 2017

www.rswp.eu

Similar magazines