10.04.2017 Views

Krit Maandag 10 April 2010 small

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Krit</strong> <strong>10</strong> <strong>April</strong> 2017 Nuus 13<br />

Deon Meyer en Chanette Paul in gesprek oor misdaadromans by die<br />

ATKV­Boeke­oase.<br />

Foto: NARDUS ENGELBRECHT<br />

Soos gewoonlik het die reën weer vanjaar die KKNK besoek, met nat gevolge vir besoekers en teatereienaars.<br />

By die Johnny Bisschoff­saal moes werkers met besems en moppe die water uitvee.<br />

Foto: NARDUS ENGELBRECHT<br />

Angels on Horseback: Skop, Skiet and Blonder is van die op en wakker<br />

musiekproduksies wat mense na die Wilde Weste laat verlang.<br />

Foto: NARDUS ENGELBRECHT<br />

Karen Zoid in volle glorie in haar optrede saam met die Gereformeerde Blues Band waartydens daar teruggereis is na die<br />

begindae van die Alternatiewe Afrikaanse Musiekbeweging en die Voëlvry­toer.<br />

Foto: JACO MARAIS<br />

Anna Davel en Refentse Morake het konsertgangers op die<br />

Huisgenoot­verhoog in die Rivierbuurt vermaak.<br />

Foto: JACO MARAIS<br />

Geborg deur die Algemene Afvaardiging van die Vlaamse Regering

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!