22.04.2017 Views

Binnendijks 2017 15-16

Binnendijks van 22 en 23 april 2017

Binnendijks van 22 en 23 april 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

64e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 22/23 april <strong>2017</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

in gesprek met:<br />

trees blokdijk pag 3<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 6/7 mei <strong>2017</strong>. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 28 april <strong>2017</strong> vóór 17.00 uur!<br />

Geslaagde Fancy Fair<br />

Lourdesschool<br />

Schoon... schoner... schoonst<br />

Vrijdag 7 April gingen 60 kinderen van<br />

de groepen 5/6 en 6 met <strong>15</strong> ouders op<br />

pad om het zwerfafval rond de school<br />

op te ruimen en in kaart te brengen.<br />

Van ieder stuk werd genoteerd waar het<br />

gevonden was zoals o.a. straat, gras, slootkant,<br />

speeltuin. Ook het materiaal werd in<br />

kaart gebracht zoals plastic, glas, papier enz..<br />

Hiervan gaan zij grafieken maken om het probleem<br />

en misschien ook wel creatieve oplossingen<br />

inzichtelijk te maken.<br />

Dit gaat over <strong>15</strong> stukjes MiddenBeemster, hoe<br />

het daar op dat moment was.De lesmethode<br />

Binnenstebuiten (aardrijkskunde/biologie)<br />

sluit hier ook op aan. De gretigheid/ vrolijkheid<br />

waarmee de kinderen aan de slag gingen<br />

werkte aanstekelijk voor winkelend marktpubliek,<br />

fietsers en voorbijgangers.De zonovergoten<br />

lentedag en een gezamenlijk ijsje bij<br />

de Beemsterijssalon maakte de morgen helemaal<br />

af. Leerkrachten Marja en Jasper gaven<br />

aan dat nu al duidelijk was dat deze dag herhaald<br />

gaat worden.<br />

DANIELLA<br />

Goed voorbeeld doet goed volgen<br />

Even na elf uur betreed ik het<br />

schoolplein in Westbeemster. Het<br />

heerlijke weer nodigt uit om ook<br />

buiten te vertoeven. Voor een<br />

versnapering bij de foodtruck of het<br />

springkussen. Om even gezellig bij te<br />

kletsen.<br />

De kerk is net uit. Door de hele school zijn<br />

activiteiten. Veelal door de leerlingen zelf<br />

bedacht en uitgevoerd. Een prachtig voorbeeld<br />

van thematisch werken. Natuurlijk<br />

moet er geld verdiend worden deze dag. Daar<br />

is het een Fancy Fair voor. De opbrengst komt<br />

ten goede aan het educatieve werk van de<br />

Waar zijn de eieren?<br />

school zelf en de Stichting Simavi. In de centrale<br />

ruimte vliegen de zakken piepers en uien<br />

bij het Rad van Avontuur als warme broodjes<br />

over de toonbank. In de bovenbouw lonken<br />

kijkdozen om begluurd te worden. Er zijn op<br />

tal van plaatsen creatieve werkjes te koop.<br />

En spelletjes te doen. Het thema Duurzaamheid<br />

(eco-school!) kom je overal tegen. Voor<br />

vijftig cent krijg ik toegang tot de gymzaal<br />

waar zeer kleurrijke en vindingrijke werkstukken<br />

te bewonderen zijn welke kinderen<br />

gemaakt hebben tijdens de 'Cultuurreis' door<br />

de wereld. Te veel om (alles) op te noemen. Te<br />

veel ook om aan alles deel te nemen.<br />

GEERT<br />

In navolging op de schoonmaakactie<br />

van de basisschoolleerlingen van de<br />

Blauwe Morgenster, hebben 'BeeJeejongeren'<br />

actie ondernomen om de<br />

sloot bij het speelterrein op te ruimen.<br />

Met ondersteuning van de jongerenwerkster<br />

Leonie Schoester en beschikbaar gestelde<br />

schepnetten, gingen ze een aantal dagen<br />

achtereen aan de slag om de sloot schoon te<br />

krijgen. Tot volle tevredenheid van Sharon,<br />

Cerise en Manon en alle (klein)kinderen,<br />

(groot) ouders en bewoners die meededen<br />

aan de Paaseierenzoekactiviteit.<br />

DANIELLA<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu<br />

Informeer vrijblijvend, bel (0299) 681 463 of mail naar info@binnendijks.nu<br />

De dames Manon, Sharon en Cherise<br />

van Fit & Fun factory hebben<br />

zich het belang van jeugdwerk in<br />

Middenbeemster aangetrokken.<br />

Regelmatig organiseren ze kleuter- en kinderactiviteiten<br />

in het BeeJeegebouw en de aangrenzende<br />

speeltuin 'De Spelemei'. Dat was<br />

ook het geval op vrijdagochtend 14 mei. Ze<br />

organiseerden een zoekactie naar paaseitjes<br />

in de Speeltuin. De belangstelling van ouders<br />

en grootouders van peuters in de leeftijd van<br />

2 t/m 5 jaar bleek groot om hun kleuters aan<br />

deze eierzoekactie mee te laten doen. Tegen<br />

klokslag 11.00 uur stond een grote menigte<br />

op het startsein te wachten en toen dat klonk<br />

stormde iedereen enthousiast het grasveld<br />

op om te gaan speuren naar de verborgen<br />

paaseitjes. Natuurlijk werden de hele kleintjes<br />

wel een beetje geholpen. Om elk kind een<br />

eerlijk deel te geven werden de eieren weer<br />

ingezameld en later over alle deelnemers verdeeld.<br />

Een heel geslaagd initiatief.<br />

ERNY


2 BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 22/23 april <strong>2017</strong><br />

Zomerbridge Purmerend<br />

op Kavel II<br />

‘Oude nieuws’<br />

Van dinsdag 2 mei t/m 29 augustus<br />

kunnen belangstellenden elke<br />

dinsdagavond komen bridgen in Kavel<br />

II aan de Volgerweg. Ook niet-leden<br />

welkom.<br />

Nelleke Schenkkan<br />

Lijnen in verschillende sterktes. Evenals vorig<br />

jaar drie prijzen per lijn. Entree drie euro per<br />

persoon. Gratis Hapjes. Meesterpunten: volgens<br />

NBB-systeem. Direct zichtbaar op website.<br />

http://www.drieonderdetram.nl<br />

Diverse organisaties hebben in de afgelopen periode informeel reeds kennis<br />

gemaakt met de ‘coördinator sociale infrastructuur’ (zo staat het op haar<br />

naamkaartje) Nelleke Schenkkan. Vanaf de jaarwisseling is ze al oriënterend actief<br />

in de Beemster. In opdracht van het College van burgemeester en wethouders. Dit<br />

stukje is bedoeld om haar bij een breder publiek te introduceren.<br />

Mede door de recente economische crisis<br />

zijn ook in de Beemster meer mensen kwetsbaarder<br />

geworden. Niet alleen financieel<br />

maar zeker ook sociaal (eenzaamheid) en<br />

fysiek (gezondheid). Tegelijkertijd verandert<br />

de rol van de overheid. Dit betekent dat<br />

er meer (draagkracht) verwacht wordt van<br />

de samenleving (kortweg: bewoners) en<br />

andere sociaal maatschappelijke organisaties.<br />

Gelukkig kent ook de Beemster als plattelandsgemeente<br />

traditiegetrouw een hechte<br />

sociale band. Voorbeelden daarvan zijn de<br />

vele buurtverenigingen, dorpsraden en de<br />

traditie van vrijwilligerswerk.<br />

Nelleke heeft de opdracht gekregen om deze<br />

‘sociale infrastructuur’ in beeld te krijgen en<br />

waar nodig te versterken. “Mijn werkwijze<br />

is er dus niet op gericht om iets nieuws in<br />

het leven te roepen maar juist om bestaande<br />

netwerken te versterken. Om verbindingen<br />

te leggen. Om belemmerende factoren weg<br />

te nemen. Bewoners moeten weer ondernemend<br />

durven te worden. Dat is ook wennen<br />

voor professionals en politici”. Haar gevarieerde<br />

achtergrond kan haar daarbij goed<br />

van pas komen. “Via de balletacademie en<br />

verpleegkundige opleiding ben ik uiteindelijk<br />

in de politiek beland. Eerst als raadslid<br />

en later als wethouder. Daarna mijn focus<br />

gelegd op het Buurtgericht werken”. Veiligheid,<br />

welzijn en gezondheid zijn de drie<br />

beleidsterreinen waarop ze zich richt. Dit sluit<br />

naadloos aan op de werkwijze van het Wijkteam<br />

zoals deze in de vorige <strong>Binnendijks</strong> is<br />

beschreven. “Erkenning, waardering en ondersteuning<br />

van het sociale kapitaal in de Beemster<br />

zijn wat mij betreft de kernwoorden.<br />

Soms kunnen dingen veel eenvoudiger en<br />

worden daardoor weer leuker”. Tijdens het<br />

gesprek noemt Nelleke een tweetal concrete<br />

voorbeelden. “Chauffeurs van de Buurtbus<br />

kunnen nu gewoon met een pas het terrein<br />

van het Waterlandziekenhuis op. De chauffeurs<br />

hebben tijdens hun rit ook een belangrijke<br />

signalerende functie”. Binnenkort zullen<br />

ongetwijfeld nog veel meer mensen haar ontmoeten<br />

‘in het veld’.<br />

n.schenkkan@purmerend.nl / 06.13103276<br />

Dancing Paradise De Rijp<br />

29 april heropening<br />

met gratis welkomstcocktail.<br />

www.leuknaarparadise.nl<br />

GEERT<br />

Met de oorlogsherdenkingsperiode<br />

in het verschiet is het interessant te<br />

melden dat het Hist. Genootschap<br />

Beemster onlangs weer een waardevolle<br />

schenking heeft ontvangen.<br />

Via de heer C. de Waal kwamen alle administratieve<br />

bescheiden die J. Metselaar, Volgerweg<br />

27, in de oorlog ontving in ons archief.<br />

Het gaat daarbij van lastgeving over scheurplicht,<br />

aankondiging van de tweede inundatie<br />

en een vergunning tot het houden van<br />

een varken zwaarder dan 110 kg (bestemd<br />

voor huisslachting) tot aanvragen voor goedkeuring<br />

voor het inscharen van runderen bij<br />

veehouders in Schellinkhout als gevolg van<br />

de inundatie en – heel apart – een beplantingsplan<br />

voor J.N. Metselaar, ontworpen<br />

door de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst<br />

te Hoorn (zie afb.). Ook historisch interessant<br />

is de mededeling van de directeuren der<br />

Onderlinge Verzekering tegen Brandschade<br />

te Beemster over de schadevaststelling<br />

n.a.v. het verbranden van de boerderij aan<br />

de Noorddijk 2 als gevolg van blikseminslag<br />

op 30 augustus 1942. Hebt u nog ‘oud papier’<br />

uit deze periode? Niet weggooien, wel een<br />

berichtje aan het HGB (V.Falger@gmail.com).<br />

Vrijwilligers van Hospice<br />

Thuis van Leeghwater ‘in de watten’<br />

Fort Resort Beemster start met een<br />

nieuw initiatief om zich in te zetten<br />

voor de maatschappij door zes keer<br />

in het jaar speciale verwendagen<br />

aan te bieden voor goede doelen<br />

en vrijwilligers van bepaalde<br />

organisaties.<br />

Om de maand op de badkledingdag wordt<br />

een goed doel, speciale organisatie of een<br />

specifieke doelgroep uitgenodigd om een<br />

dag te ontspannen in de sauna. Iedere verwendag<br />

worden 20 vrijwilligers of personen<br />

uit speciale doelgroepen extra in de watten<br />

gelegd. Een saunabezoek is erg goed voor de<br />

gezondheid, maar helaas kan niet iedereen<br />

met een gerust hart genieten van een dag<br />

in de sauna wegens ziekte, ouderdom of<br />

beperkingen. Door de verwendagen hoopt<br />

Fort Resort Beemster de drempel om naar<br />

de sauna te gaan voor deze mensen te verlagen,<br />

waardoor ook zij heerlijk tot rust<br />

kunnen komen in de sauna en alle zorgen<br />

even kunnen vergeten.<br />

Op dinsdag 4 april werden 21 vrijwilligers<br />

van Hospice het Thuis van Leeghwater warm<br />

ontvangen door Fort Resort Beemster. Een<br />

persoonlijk rondleiding door mevrouw Hesseling<br />

vaste gast van Fort Resort Beemster en<br />

initiatiefneemster van deze dagen. Koffie met<br />

wat lekkers en daarna de hele dag genieten<br />

van alle wellness faciliteiten. ‘De betrokkenheid<br />

en inzet van deze vrijwilligers wordt zeer<br />

gewaardeerd, daarom zetten wij hun graag<br />

een dagje in het zonnetje’ Reactie Fort Resort<br />

Beemster. Reactie vrijwilligers Hospice Thuis<br />

van Leeghwater “Wat een bijzondere ervaring,<br />

even samen genieten, we maken namelijk<br />

samen ook veel moeilijke momenten mee.<br />

Een geweldig initiatief”. Fort Resort Beemster<br />

wilt in juni vrijwilligers van de Zonnebloem<br />

stichting uitnodigen.<br />

CHANTALLE VAN DEN KOMMER


BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 22/23 april <strong>2017</strong> 3<br />

Vandaag schuift Trees Blokdijk bij mij aan, sinds<br />

jaar en dag één van de drijvende krachten achter<br />

deze krant. Ze groeide vanaf midden jaren<br />

negentig uit tot een onmiskenbare en belangrijke<br />

schakel voor <strong>Binnendijks</strong>. “Ik rolde er eigenlijk<br />

via het vrijwilligerscircuit in. Ik schreef af en<br />

toe een stukje en kon vooraf niet bevroeden<br />

dat het zo’n vlucht zou nemen.” Trees blijft er<br />

bescheiden onder. “Ach, ik vind het gewoon erg<br />

leuk om verhalen te maken, maar ben uiteindelijk<br />

ook maar een eenvoudige huismoeder die<br />

stukjes schrijft”. Ik hoor het glimlachend aan,<br />

maar Trees doet zichzelf hier duidelijk tekort.<br />

Samen met collega Marian Leenstra schreef<br />

ze de stukjes en verzorgde jarenlang de eindredactie.<br />

Een vrij lange periode deed ze dat<br />

alleen. Kortom, tamelijk intensief allemaal en<br />

helemaal vrijwillig. “Ja, intensief, maar mooi”,<br />

stelt Trees. “Onze betrokkenheid bij Beemster<br />

is groot. Je moet de mensen ook leren kennen.<br />

Doorvragen en niet aan de oppervlakte blijven.<br />

Dan krijg je soms prachtige verhalen. Ik kwam<br />

veel bij mensen thuis, waar ik soms urenlang te<br />

gast was en de mooiste verhalen te horen kreeg.<br />

Ik schreef destijds de rubriek ‘Wie kent hem of<br />

haar niet…’. Beemsterlingen hebben veel te vertellen<br />

hoor!” Na een fietsongeval doet Trees het<br />

wat <strong>Binnendijks</strong> betreft noodgedwongen wat<br />

rustiger aan. “Ik schrijf nu af en toe nog stukjes<br />

en ben heel erg blij met Geert en Tiny, die ontzettend<br />

belangrijk zijn voor deze krant.”<br />

Flowerpowertijd<br />

Trees kwam in Gouda ter wereld en groeide<br />

op in een sociaal nest, waar vrijwilligerswerk<br />

normaal is. “Dat werd bij ons met de paplepel<br />

ingegoten en het is dan ook niet toevallig dat ik<br />

na mijn opleiding aan de sociale academie veel<br />

buurthuiswerk heb gedaan. Was een mooie<br />

periode. Beetje de flowerpowertijd. Ik werkte<br />

meestal een jaar of twee op een bepaalde<br />

plek en keek dan weer verder. Het werk was<br />

heel afwisselend!” Het buurthuiswerk was bij<br />

In gesprek met…<br />

Trees Blokdijk<br />

Tijdens mijn werk als burgemeester ontmoet ik veel Beemsterlingen. Inspirerend<br />

en boeiend om naar de verhalen te luisteren en in gesprek te zijn over de meest<br />

uiteenlopende onderwerpen. Aan het verzoek van <strong>Binnendijks</strong> om elke maand een<br />

bijdrage te leveren, geef ik graag gehoor.<br />

Hiervoor interview ik enthousiastelingen met een verhaal.<br />

Programma Herdenkingsbijeenkomst<br />

4 mei Middenbeemster<br />

Het programma in Middenbeemster<br />

start traditiegetrouw in de<br />

Keyserkerk in Middenbeemster. Daar<br />

start om 19.00 uur een openbare<br />

herdenkingsbijeenkomst, waarbij<br />

alle belangstellenden van harte zijn<br />

uitgenodigd.<br />

Een gedetailleerd programma zal worden uitgereikt<br />

bij de ingang van de Keyserkerk. Na afloop<br />

(ongeveer 19.50 uur) start de Stille tocht naar<br />

het Monument op 't Landje alwaar de R.A.F.A.<br />

-Pipe-Band speelt. Om 20.00 uur volgen twee<br />

minuten stilte, voorafgegaan door het blazen<br />

vlagen best zwaar. “De maatschappij is niet<br />

altijd even leuk”, licht Trees toe. "Maar vaak<br />

wel dankbaar. Het organiseren van kindervakantiekampen<br />

voor kinderen van minder<br />

bedeelde ouders bijvoorbeeld. Of in jeugdherbergen<br />

‘creatief spel’ geven aan leerlingen van<br />

groep 8 en middelbare scholen. Was prachtig.<br />

Ik reisde veel rond en keek wel waar ik sliep.<br />

Ook het werk als groepsleider bij Breidablick<br />

was leuk met o.a. het voortzetten van turfpost,<br />

vanwaar hier gemaakte producten met<br />

turf, zoals inlegzooltjes, oliën en dekbedden<br />

over de wereld verspreid worden.”<br />

Liefde<br />

Het reislustige is een belangrijk onderdeel van<br />

Trees haar leven. “In 1980 wilde ik graag een<br />

verre reis naar Afrika maken. Ik nam ontslag<br />

om de batterij op te laden en had ook net mijn<br />

huidige man Peter ontmoet. Hij was een echte<br />

Rijper en ging met mij mee naar Afrika. Dat<br />

klikte goed! De liefde bracht mij dan ook deze<br />

kant op. We wonen nu al 35 jaar met veel plezier<br />

in Westbeemster op de hoek. Hoewel ik uit<br />

de stad kom, is dit écht mijn plek geworden en<br />

dankzij Peter en de kinderen een echt thuis.”<br />

Ga op reis!<br />

Het reizen bleef altijd belangrijk. “Het wordt een<br />

lichamelijke behoefte”, is Trees duidelijk. “In 1991<br />

waren we zeven maanden weg met onze kinderen<br />

van toen 5, 7 en 8 jaar. We kochten een oud<br />

Jonkcar busje, die we verbouwden tot een soort<br />

camper. Een vriend beschilderde het voertuig met<br />

een Hollands landschap en favoriete figuren van<br />

de kinderen. Het was een echte flowerpower bus,<br />

die we Slimmie noemden, waar we Afrika mee<br />

introkken. Met school spraken we af dat ik de kinderen<br />

les gaf. Dat konden we zo regelen. Als je<br />

echt wilt, dan kan er veel. Mijn kinderen zien nu<br />

nog steeds veel van de wereld. Ik raad het jongeren<br />

ook aan. Ga op reis, want het verrijkt je zo<br />

ontzettend en leert je tevreden te worden met<br />

van de Last Post en afgesloten door Reveille<br />

(trompet: Martin Stroet). Tijdens de kranslegging<br />

speelt opnieuw de R.A.F.A. –Pipe-Band. Zij<br />

sluiten vervolgens de plechtigheid af.<br />

Programma in de Keyserkerk:<br />

Tot 19.00 uur: Orgelspel door Niek Hartog<br />

19.00 uur: Openingswoord burgemeester<br />

Joyce van Beek<br />

19.05 - (ca.) 19.45 uur: gevarieerd programma<br />

met optredens van:<br />

het Noord-Hollands selectiekoor olv dirigente<br />

Josefine Straesser en met begeleiding<br />

van piano en fluit (Dieke Verrijk).<br />

wat je hebt.” “Of ik anders tegen de wereld aan<br />

kijk door het vele reizen? Nou ja, in een vakantie<br />

krijg je soms te snel een oordeel over een land<br />

en de bevolking, maar als je iets écht maanden<br />

beleeft, dan is het toch vaak anders. Of ik nog<br />

reisdromen heb? Een belangrijke kwam drie jaar<br />

geleden uit toen we naar China gingen en we<br />

op die muur stonden. Prachtig.” Ondertussen<br />

was er in Nederland in huize Blokdijk veel ruimte<br />

voor logees. “tijdens weekenden en vakanties<br />

logeerden hier wel kinderen met een beperking<br />

in huis, zodat hun ouders even tijd voor elkaar<br />

hadden. Vonden onze kinderen ook prima. Zo<br />

kwamen Maaike en Cor vaak bij ons over de vloer.<br />

Ze hoorden dan ook echt bij ons gezin en gingen<br />

overal mee naartoe.”<br />

Beemster gouden plek<br />

“We wonen in een hele mooie buurt met fijne<br />

mensen”, vervolgt Trees. “Een gouden plek<br />

waar de deur altijd op een kier staat. Met het<br />

hele gezin was en is ook veel mogelijk en heb<br />

je eigenlijk weinig nodig. Beemster is een bijzondere<br />

plek met een groot vrijwilligersleven.<br />

Hoewel mijn geheugen door het fietsongeval<br />

nog wel eens hapert, ben ik ontzettend<br />

tevreden. Ik probeer in ieder geval het beste<br />

te halen uit alles wat ik meemaak. Elke dag is<br />

het waard om te hebben meegemaakt. Vind ik<br />

echt. Ik sluit elke mail of brief dan ook af met<br />

een zonnetje.” Laten we dat goede voorbeeld<br />

dan maar volgen! <br />

JOYCE VAN BEEK<br />

BURGEMEESTER VAN BEEMSTER<br />

@AJMVANBEEK<br />

Fanfare's Koperensemble<br />

leerlingen groep 7 en 8 basisschool de<br />

Bloeiende Perelaar uit Zuidoostbeemster.<br />

Deelnemers: Anouk van Eerde (viool);<br />

Merel van Dam (verhaal); Lisa van der<br />

Woude (zang); Jens van Eerde (trompet);<br />

Loeki Griffioen (gedicht). Anoek en Jens<br />

worden daarbij begeleid door Daniella<br />

Hoogland op piano.<br />

Stichting Beemster Gemeenschap:<br />

declamatie Paul Dekker en Mario Jonk<br />

Samenzang: Engels en Nederlands<br />

Volkslied<br />

Jaarvergadering<br />

Beemster Gemeenschap<br />

De Stichting Beemster<br />

Gemeenschap nodigt<br />

belangstellenden uit voor<br />

de Jaarvergadering welke<br />

gehouden wordt op woensdag 26<br />

april om 20.00 uur in de Keyserin in<br />

Middenbeemster.<br />

Middels de Jaarverslagen wordt inhoudelijk en<br />

financieel teruggeblikt op de activiteiten van<br />

het afgelopen seizoen. Ongetwijfeld passeren<br />

ook toekomstige activiteiten de revue en is er<br />

aandacht voor aftredend en (niet) herkiesbare<br />

bestuursleden: Jaap van der Oord (HB, niet<br />

herkiesbaar); Paul Dekker (HB, niet herkiesbaar);<br />

Mario Jonk (HB en Sectie Welzijn, niet<br />

herkiesbaar); Peter Koning (HB en Sectie Sport,<br />

niet herkiesbaar); Marissa Geluk (HB, herkiesbaar);<br />

Johan Duijn (Sectie Sport, herkiesbaar);<br />

Jan Uitentuis (verkiesbaar gesteld voor HB);<br />

Anton Rood (verkiesbaar gesteld voor sectie<br />

Welzijn). Suzan Oudhuis wordt voorzitter van<br />

de Sectie Welzijn en treedt toe tot het HB. Tenslotte<br />

hebben de aangesloten organisaties de<br />

mogelijkheid om terugkoppeling te doen van<br />

belangrijke zaken welke spelen.<br />

Lezing<br />

‘de Waterlandse<br />

vloed’ bij ‘t Nut<br />

Vrijdag 28 april houdt Sylvia Fennis<br />

in Onder de Linden een lezing over de<br />

Waterlandse vloed.<br />

Op 13 en 14 januari 19<strong>16</strong> breekt bij storm en<br />

noodweer de oude Waterlandsedijk langs<br />

de gevaarlijke Zuiderzee op meer dan tien<br />

plaatsen. De stormvloed maakt tientallen<br />

slachtoffers en richt een onvoorstelbare<br />

schade aan. Om herhaling te voorkomen<br />

worden de Zuiderzeewerken ontwikkeld,<br />

met als kroon op het werk de aanleg van de<br />

Afsluitdijk. Afgelopen jaar is met het project<br />

Waterlandse Vloed, wij en water: toen,<br />

nu en later deze watersnoodramp herdacht<br />

en gevierd dat we nog steeds droge voeten<br />

hebben. Moeten we ten koste van alles droge<br />

voeten willen houden? Aanvang 20.00 uur.<br />

Leden gratis. Niet leden betalen vijf euro.<br />

4 mei R.A.F.A.-herdenking<br />

Zuidoostbeemster<br />

Belangstellenden zijn vanaf 17.00 uur<br />

welkom bij de boerderij van de familie<br />

van Kempen aan de Zuiderweg in ZOB.<br />

Ontvangst met een kopje koffie. Om 17.50 uur<br />

wordt gewandeld naar het monument. Daar<br />

begint om 18.00 uur de herdenking. Het korte programma<br />

omvat toespraken, krans- en bloemenlegging<br />

en stilte. Om ongeveer 18.10 uur vliegt het<br />

Rafa squadron the Edambusters (oude éénmotorige<br />

vliegtuigen) in formatie over. Daarna is er<br />

voldoende tijd om naar Middenbeemster te gaan<br />

alwaar het programma om 19.00 uur begint.


BINNENDIJKS NUMMER <strong>15</strong>/<strong>16</strong>, 22/23 APRIL <strong>2017</strong><br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

MELDING BESLUIT MOBIEL BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL<br />

Datum Locatie Nummer Melding<br />

7 april <strong>2017</strong> Jisperweg 68 M<strong>2017</strong>-0024 Puin van nog te slopen opstallen tussen <strong>15</strong> mei <strong>2017</strong><br />

en <strong>15</strong> augustus <strong>2017</strong><br />

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT<br />

Datum Locatie Melding Nummer Behandelende instanties<br />

23 februari <strong>2017</strong> Weberstraat <strong>16</strong> Veranderen bedrijf M<strong>2017</strong>-0017 RUD IJmond<br />

7 maart <strong>2017</strong> Jisperweg 95 Veranderen bedrijf M<strong>2017</strong>-0019 RUD IJmond<br />

ALGEMEEN<br />

GEMEENTE OPENT EXTRA BALIE<br />

BURGERZAKEN IN<br />

STADHUIS PURMEREND<br />

Burgemeester Joyce van Beek opende vandaag een extra balie burgerzaken<br />

voor de gemeente Beemster, op een bijzondere locatie. “We breiden onze<br />

dienstverlening naar inwoners uit met een extra balie in het Purmerendse stadhuis.<br />

Deze heeft ruimere openingstijden en is daarmee een mooie aanvulling op<br />

het bestaande loket in het gemeentehuis in Middenbeemster.”<br />

Het huidige loket burgerzaken in het gemeentehuis in Middenbeemster blijft<br />

gewoon open, maar kent beperktere openingstijden dan de balies in het Purmerendse<br />

stadhuis. Gezien de bestaande ambtelijke samenwerking tussen<br />

beide gemeenten ontstond het idee om de dienstverlening richting Beemsterlingen<br />

te vergroten door in het Purmerendse stadhuis een extra balie burgerzaken<br />

voor inwoners van Beemster in te richten. Dat werd Balie 8.<br />

“Het geeft inwoners meer ruimte hun gemeentelijke zaken te regelen”, stelt Van<br />

Beek. “Daarbij is het Purmerendse stadhuis voor inwoners van Zuidoostbeemster<br />

net zo dichtbij als het gemeentehuis in Middenbeemster.” Van Beek ontving<br />

als eerste een uittreksel BRP, waarmee Balie 8 officieel in gebruik is genomen<br />

als Beemster-loket in Purmerend.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

30 maart <strong>2017</strong> Noorderpad 10 Plaatsen erker aan<br />

noordzijde woning<br />

6 april <strong>2017</strong> Oosthuizerweg 21 Vernieuwen/verhogen<br />

dak en wijzigen gevel<br />

aanbouw woning<br />

10 april <strong>2017</strong> Veldlust 6 Optrekken voorgevel woning<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u<br />

over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via<br />

(0299) 452 452.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

6 april <strong>2017</strong> Hemsterhuisweg 8 Vergoten dakkapel woning<br />

en plaatsen berging<br />

6 april <strong>2017</strong> Purmerenderweg 21b Plaatsen aanbouw aan<br />

woning<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

GEWEIGERDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNING REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

5 april <strong>2017</strong> Zuiderweg 50b Bouwen dam met duiker<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BUITEN BEHANDELING GELATEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

12 april <strong>2017</strong> Westdijk ter hoogte van Uitvoeren groot onderhoud<br />

huisnummers 46 t/m 48 (ophogen binnenberm kade)<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus <strong>16</strong>21,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

OPENINGSTIJDEN BALIES<br />

In Beemster kunnen inwoners bij burgerzaken terecht op werkdagen van 8.30<br />

tot 12.00 uur en aanvullend op maandag van 13.30 tot 19.00 uur. In Purmerend<br />

zijn de balies elke werkdag geopend van 9.00 tot <strong>16</strong>.00 uur (vrijdag tot<br />

12.00 uur) en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.<br />

BALIE BURGERZAKEN<br />

Bij de loketten burgerzaken in Beemster en Purmerend kunnen Beemsterlingen<br />

- met of zonder afspraak - terecht voor het aanvragen van een paspoort, Nederlandse<br />

identiteitskaart, rijbewijs, aangifte verhuizing, verklaring omtrent gedrag<br />

en uittreksel BRP. Ook voor naturalisatie of de eerste inschrijving basisregistratie<br />

personen kunnen inwoners hier terecht, maar daarvoor moet wel een afspraak<br />

worden gemaakt. Dat kan door een belletje naar het Klant Contact Centrum via<br />

(0299) 452 452.<br />

Joyce van Beek krijgt als eerste burger een uittreksel BRP uitgereikt aan Balie 8.<br />

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE TIJDENS<br />

DIVERSE FEESTDAGEN<br />

Wegens de komende feestdagen (Koningsdag, bevrijdingsdag, hemelvaaartsdag<br />

en pinksteren) heeft het team burgerzaken aangepaste openingstijden in april,<br />

mei en juni. Hieronder volgt een overzicht.<br />

GESLOTEN:<br />

Donderdag 27 april (Koningsdag)<br />

Vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)<br />

Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)<br />

Maandag 5 juni (tweede pinksterdag)<br />

‘WORD GRATIS ABONNEE VAN ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

BLIJFT U GRAAG OP DE HOOGTE VAN NIEUWSBERICHTEN VAN GEMEENTE BEEMSTER?<br />

GEEF U DAN SNEL OP VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF.<br />

DIT KAN HEEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BEEMSTER.NET/NIEUWSBRIEF.<br />

WANNEER U ZICH INSCHRIJFT VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF,<br />

ONTVANGT U EENS PER MAAND EEN SAMENVATTING VAN ALLERHANDE NIEUWS.<br />

DENK HIERBIJ AAN INFORMATIE OVER WEGWERKZAAMHEDEN,<br />

EVENEMENTEN, RAAD- EN COMMISSIEVERGADERINGEN,<br />

MAAR OOK OVER GEMEENTELIJKE BESLUITEN EN PROJECTEN.<br />

AANMELDEN IS MAKKELIJK!<br />

ALS U ZICH NU ABONNEERT, DAN ‘VALT’ DE EERSTVOLGENDE NIEUWSBRIEF<br />

IN UW DIGITALE BRIEVENBUS. MELD U SNEL EN EENVOUDIG AAN VIA<br />

WWW.BEEMSTER.NET/NIEUWSBRIEF.<br />

Op http://www.beemster.net/content/openingstijden staan alle<br />

openingstijden van de gemeente.<br />

GEWIJZIGDE INZAMELDAGEN<br />

BEEMSTER TOT EN MET JUNI<br />

Op Koningsdag zamelen we géén grofvuil in. Dit wordt een week eerder al opgehaald,<br />

op donderdag 20 april. Restafval dat normaal op donderdag wordt<br />

opgehaald, halen we nu op vrijdag 28 april op.<br />

HEMELVAARTSDAG<br />

Donderdag 25 mei wordt geen grofvuil ingezameld. Dat doen we een week later,<br />

op donderdag 1 juni. Restafval dat normaal op donderdag wordt opgehaald,<br />

halen we nu op vrijdag 26 mei op.<br />

PINKSTEREN<br />

Maandag 5 juni is het Tweede Pinksterdag. Daardoor vervroegen we de inzameling<br />

van grofvuil een week, naar maandag 29 mei.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)


BINNENDIJKS NUMMER <strong>15</strong>/<strong>16</strong>, 22/23 APRIL <strong>2017</strong><br />

HOE ERVAART U DE WMO?<br />

GEMEENTE DOET ONDERZOEK<br />

De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Via de<br />

Wmo verstrekt de gemeente o.a. hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding,<br />

rolstoelen, vervoers- en woonvoorzieningen aan personen met een<br />

beperking.<br />

Jaarlijks laat de gemeente een onderzoek doen naar uw ervaringen met de<br />

Wmo. Het is voor ons belangrijk om te weten wat de inwoners vinden van de<br />

geboden ondersteuning. U weet uit ervaring wat goed gaat en wat beter kan. De<br />

gemeente wil dit graag horen. Uw antwoorden dragen bij aan mogelijke verbeteringen.<br />

Onlangs ontvingen 250 inwoners met een Wmo voorziening, een brief met vragenlijst.<br />

Wij vragen u deze vragenlijst voor 14 mei in te vullen. Dit kan zowel<br />

schriftelijk als via de computer.<br />

Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O uit Amsterdam. Dit is een onafhankelijk<br />

onderzoeksbureau. Als u nog vragen heeft over het onderzoek, kunt u terecht<br />

bij het Loket Wmo van de gemeente of bij de helpdesk van I&O.<br />

ALGEMEEN<br />

GEZOCHT: BETROKKEN BEEMSTERLINGEN<br />

VOOR ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN<br />

Woont u in Beemster of heeft u er binding mee? Weet u waar Beemsterlingen behoefte aan hebben en wat er speelt<br />

binnen de gemeenschap? Bent u bekend met én heeft u belangstelling voor de Participatiewet, Wet maatschappelijke<br />

ondersteuning en de jeugdzorg? Dan zijn wij op zoek naar u!<br />

Het gemeentebestuur van Beemster zoekt namelijk 2 leden die de Adviesraad Sociaal Domein komen versterken. Deze voorziet<br />

burgemeester en wethouders gevraagd, maar zeker ook ongevraagd, van advies. Denk hierbij vooral aan advies over hoe de<br />

gemeente omgaat met de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verstrekking van gemeentelijke voorzieningen<br />

in het kader van de Jeugdzorg.<br />

Meer weten?<br />

Op www.beemster.net vindt u de uitgebreide vacaturetekst. U kunt ook een kijkje nemen op www.asd-beemster.nl<br />

of contact opnemen met Catalijne Kraijo via (0299) 452130 of cam.kraijo@purmerend.nl. Reageren kan tot 14 juni.<br />

De vrijwilliger van het kwartaal:<br />

Tineke Kramer<br />

’t Zal wel een rekening zijn van de Gemeente Beemster…<br />

Toen ik Tineke belde om een afspraak te maken wist ze niet<br />

waarover ik ’t had. Zij begreep er niets van, maar ik ook<br />

niet! Echter nadat ik had uitgelegd wat er ‘aan de hand’ was<br />

kwam de aap uit de mouw: zij had de ongeopende envelop in<br />

de brievenbus gestopt van de secretaris van de buurtvereniging<br />

omdat – u begrijpt ’t al – het wel ’n rekening zal zijn …<br />

Dit was gister dan ook een leuke ‘’binnenkomer’’ bij Tineke.<br />

Samen met haar man Engel en dochter Sandra dronken we<br />

koffie in de knusse keuken met uitzicht op het weiland met<br />

de moederschapen en hun vijftien lammetjes.<br />

Laten we bij ’t begin beginnen: Tineke is opgegroeid aan<br />

de Westdijk en haar ouders wonen daar nog steeds. Ze<br />

ontmoette Engel en toen het nieuwe Gemeentehuis van<br />

de Beemster klaar was waren zij het eerste paar dat daar<br />

getrouwd werd. Ze kochten een huis aan de Oosthuizerweg,<br />

waar ze nu al 24 jaar heerlijk wonen.<br />

Zoals Tineke het verwoordt: ‘’je rolt er zomaar in’’ en dat<br />

betekent dat ze actief is voor de Zonnebloem* (o.a. de<br />

vakantieweek), lotenverkoop en overige hand- en spandiensten.<br />

Ze is voorzitter van Buurtvereniging Noord Beemster.<br />

Deze vereniging organiseert het hele jaar door diverse<br />

leuke activiteiten voor jong en oud(er) en de voormalige<br />

school (met schoolplein) de Bonte Klaver is daartoe een<br />

fantastische gelegenheid. De Floralia die eens per jaar een<br />

bijzonder weekend organiseert kan ook op Tineke rekenen<br />

als bestuurslid. En niet te vergeten: het collecteren voor de<br />

Brandwondenstichting, de Nierstichting en de Hartstichting<br />

(voor deze laatste is Tineke degene die de organisatie/<br />

planning regelt m.b.t. de collectanten).<br />

Zo te zien en te horen is Tineke naast haar werkzaamheden<br />

in Middelwijck een echte bezige bij. Toch maakt ze verder<br />

nog tijd om te fietsen, skiën en puzzelen (o.a. kruiswoord,<br />

sudoku). Terwijl haar man doet aan volleybal, schaatsen en<br />

skiën. Dochter Sandra studeert Franse taal en cultuur aan<br />

de UvA en Karin zit op de HAVO in Hoorn.<br />

Tineke hartelijk bedankt voor de tijd die je voor mij hebt<br />

vrijgemaakt en ik wens jou en je gezin fijne Paasdagen.<br />

NEL WALKER<br />

* Als vrijwilliger bij de Zonnebloem zet je je in voor mensen<br />

met een lichamelijke beperking. Je kunt hen bijzondere<br />

momenten bezorgen. Met het doen van iets heel kleins<br />

kun je al veel betekenen voor iemand anders. En dat op<br />

verschillende manieren. Steun de activiteiten en wil je<br />

donateur worden, dan kan dat al voor een klein bedrag.<br />

Beemster Agenda<br />

<br />

22/04 Lentefair Middelwijck<br />

Middenbeemster<br />

22/04 Rommelmarkt in/rond Kapel<br />

Zuidoostbeemster<br />

22/04 Fuad Hassan met 'Held' in Onder de Linden Middenbeemster<br />

23/04 Dagje bij de BOERdag Kaasboerderij Groot Middenbeemster<br />

26/04 Jaarvergadering Beemster Gemeenschap Keyserin Middenbeemster<br />

27/04 Volksspelencomité Fietspuzzeltocht Westbeemster<br />

27/04 Kinderactiviteiten Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

28/04 Darten Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

01/05 Inloop Erfgoedkamer Bezoekerscentrum Middenbeemster<br />

04/05 Herdenkingsbijeenkomsten Zuiderweg en Middenbeemster<br />

04/05 Requiem van Fauré Keyserkerk Middenbeemster<br />

Lezersfoto<br />

foto Klazina Klok Zuidoostbeemster


6 BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 22/23 april <strong>2017</strong><br />

Heb je er Z-INN in?<br />

Het is een zonnige zondagmiddag. De<br />

karmijnrode zuil in de voortuin van<br />

de kapel glinstert en lokt vanaf <strong>15</strong> uur<br />

na de officiële onthulling mensen in<br />

het 68 jarige markante gebouw aan<br />

de hoek Wilhelminasingel/Verzetplein<br />

in de Zuidoostbeemster uitnodigend<br />

naar binnen.<br />

In de zaal valt op dat naast de grote schilderij<br />

met kruis en een naïef Maria beeltenis<br />

ook nog een lotusbloem pronkt met daaronder<br />

een lichtjes galerij. Op 2 april zijn wij<br />

in de kapel met en zogenaamde pioniersplek<br />

begonnen. De Landelijke Protestantse Kerk<br />

kent inmiddels 84 zulke plekken. Z-INN heet<br />

de onze. Een spirit- en cultuurhuis in het<br />

midden van de Zuidoostbeemster, aan de<br />

rand van Purmerend. We willen pionieren,<br />

nieuwe wegen inslaan, open staan, out of<br />

the box denken: met kerk experimenteren.<br />

We doen dat al langer in de kapel, zoals b.v.<br />

met ons vrouwencafé vrouwen@go dat nu al<br />

3 jaar draait. Maar we willen nog meer activiteiten.<br />

Na Pasen beginnen we een 10 wekelijkse<br />

cursus Mindfulness. En in september<br />

starten we naast de een maandelijkse Protestantse<br />

Kerkdienst met “zin op zondag “,<br />

een alternatieve viering. Misschien rond een<br />

boeddhistische meditatie, rond een gospelkoor,<br />

of een dienst met een Soefi karakter,<br />

Beemster Bijenmarkt<br />

of verbonden met een wereldse maaltijd? We<br />

staan open voor nieuwe ideeën die verbinden.<br />

Het is mensen eigen dat we naar de zin in leven<br />

zoeken, vooral als die zin er soms even niet<br />

automatisch lijkt te zijn. In Z-INN willen we<br />

dat samen proberen, over alle grenzen heen.<br />

Al veel nieuwe gedachten en voorstellen zijn<br />

binnen gedruppeld: een kruidenworkshop,<br />

verschillende lezingen, creamiddagen voor<br />

kinderen, yoga, dansexpressie, stembevrijding...<br />

om maar een paar te noemen. De koren<br />

hebben hun plek al lang gevonden. We willen<br />

niets overhaasten, maar met rust bouwen aan<br />

iets nieuws. Wereldmuziekband SULTAN was<br />

een perfecte begeleiding voor zo een nieuwe<br />

doorstart. En nu aan de slag!<br />

Zin gekregen? Ga dan eens op onze website<br />

Z-INN.NL en bezoek ons op facebook.<br />

NAMENS DE WERKGROEP,<br />

MARIE, NICO, IRMA, HELEN EN DITTE<br />

Tweede leven plastic tuinpotjes<br />

Dit is het tijdstip waarop veel mensen nieuwe plantjes in de tuin zetten. Dat<br />

levert ook veel plastic potjes op. Lever deze in bij Gerrits Planten op het Kolkpad<br />

in Zuidoostbeemser. Voor hergebruik.<br />

DANIELLA<br />

Fuad Hassen met “Held” in<br />

Onder de Linden<br />

Fuad werd geboren in Asmara (Eritrea)<br />

en kwam op vijfjarige leeftijd in Den<br />

Bosch wonen. In 2013 stond hij in de<br />

finale van Camaretten.<br />

Het werd de start van een opmars langs 120<br />

theaters., mede dankzij lovende recensies.<br />

Zo prees de NRC nadrukkelijk zijn aimabele<br />

manier van vertellen. Fuad heeft een typische<br />

laid-back stijl van comedy waarbij je op<br />

een prettige wijze wordt meegenomen in zijn<br />

Paasspeurtocht<br />

wereld. Steeds geduldig. Maar in zijn nieuwe<br />

voorstelling is Fuad’s geduld opgeraakt. Hij<br />

besluit nu zijn eigen weg te volgen. “Weg van<br />

de rest”. Zaterdag 22 april, aanvang 20.30<br />

uur, toegangsprijs € 13,50.<br />

Reserveren: www.onderdelindenbeemster.nl<br />

Bezoek op zaterdag 6 mei (10.00 - <strong>15</strong>.00<br />

uur) de Beemster Bijenmarkt: een<br />

gezellige, informatieve markt voor<br />

jong en oud!<br />

Op deze markt kom je álles te weten over<br />

de bij en de imker. Laat je verrassen door de<br />

veelzijdigheid van de kraampjes: van de keuring<br />

van bijenproducten uit de omgeving, tot<br />

kramen met drachtplanten, korfvlechten,<br />

vogelhuisjes en insectenhotels, biologische<br />

producten en natuurlijk imkermaterialen en<br />

bijenproducten.<br />

Ook wordt ieder uur een informatieve lezing<br />

gehouden. De bijenmarkt vindt plaats in en<br />

om “De Kerckhaen” naast De Johanneshof<br />

Wereldtuin, die zeker ook een bezoek waard is.<br />

Voor meer informatie:<br />

http://noord-holland.bijenhouders.nl/<br />

actueel/show/1810<br />

WILT U OOK EENS ADVERTEREN?<br />

www.binnendijks.nu<br />

Bel (0299) 681 463 of mail naar info@binnendijks.nu<br />

Na het paaseieren zoeken voor de<br />

jongste kinderen, hadden de dames<br />

van Fit&Fun Factory, Manon, Sharon en<br />

Cherise voor de oudere kinderen t/m<br />

9 jaar een speurtocht uitgezet door<br />

Middenbeemster.<br />

Wel tachtig jongens en meisjes hadden zich<br />

aangemeld! De route was afgebakend met<br />

ballonnetjes en er moesten allemaal vragen<br />

beantwoord worden. Bijvoorbeeld ‘welke<br />

ingrediënten heb je nodig voor het bakken<br />

van een pannenkoek?’ En ‘waarom mag een<br />

koe niet naar een voetbalwedstrijd?’. Vragen<br />

waarop allerlei prikkelende antwoorden<br />

mogelijk zijn.<br />

Uitgebreider verslag?<br />

Zie: www.beemsterbengel.nl<br />

ERNY


BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 22/23 april <strong>2017</strong> 7<br />

Donderdag 27 april: Koningsdag<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster en de Oranje<br />

Vereniging Zuidoostbeemster organiseren<br />

voor iedereen een gezellige Koningsdag met<br />

o.a. spelletjes voor de kinderen. Aanvang<br />

13.30 uur tot ongeveer 19.00 uur. Vrijdagavond<br />

28 april: darten. Voor alle leeftijden.<br />

Inloop 19.30 uur. Start 20.00 uur. Toegang vrij.<br />

www.buurthuiszuidoostbeemster.nl<br />

Wandeling door Middenbeemster<br />

Sprookjesbos<br />

Erny en ik hebben woensdag 5 april<br />

samen met de wandelgroep een<br />

bezoek gebracht aan de bijzondere<br />

tuin van de familie Visser aan de<br />

Purmerenderweg. Een idyllische plek<br />

om te wandelen en mijmeren.<br />

Met bruggetjes, prachtige gazons. Vijvers en<br />

bos. Een romantische schoonheid met 500<br />

meter wandelpad geklemd tussen de Purmerenderweg<br />

en de A7. Voor een uitgebreid<br />

(foto)verslag: www.beemsterbengel.nl<br />

DANIELLA<br />

In de maand juni wil ik voor inwoners<br />

van de Beemster (historische)<br />

wandelingen verzorgen door<br />

Middenbeemster.<br />

In kleine groepjes (maximaal tien mensen per<br />

keer) wandelen we door de historische kern<br />

van het dorp en vertel ik op 'theatrale' wijze<br />

bijzonderheden over bebouwing en bewoners.<br />

Daarbij komen ook autobiografische<br />

mijmeringen aan de orde. De wandelingen<br />

duren (een beetje afhankelijk van de respons)<br />

ongeveer anderhalf uur. Start en finish is bij<br />

het Bezoekerscentrum (Middenweg 185).<br />

Daar wordt gestart met het bekijken van de<br />

Experience ‘Beleef de Beemster’ (12 minuten).<br />

Met deze multimediale rondvlucht over de<br />

droogmakerij krijg je een goede indruk van<br />

de Beemster door de eeuwen heen. Onder<br />

het genot van een kop koffie/thee wordt een<br />

korte inleiding gehouden over ‘de Buurt’ .<br />

En dan op pad! De rondleiding is gratis. De<br />

Experience inclusief een kopje koffie/thee<br />

kost €2,50. Omdat we in kleine groepjes<br />

wandelen, is opgave (via de mail) echter verplicht.<br />

Deze wandelingen zijn bedoeld voor<br />

individuele wandelaars of gezinnen. Niet<br />

voor ‘grote besloten groepen’ zoals familie<br />

of (buurt-)vereniging. Zij kunnen wel afzonderlijk<br />

een afspraak maken. Bij voldoende<br />

belangstelling is het mogelijk om gelijktijdig<br />

een tweede groep te laten wandelen. Daartoe<br />

is samenwerking gevonden met het Bezoekerscentrum.<br />

Uiteraard heeft elke ‘gids’ zijn<br />

eigen wijze van presenteren.<br />

Wandelingen zijn mogelijk op:<br />

dinsdagavond 6 juni (19.30 uur);<br />

woensdagochtend 14 juni (10.00 uur);<br />

maandagavond 19 juni (19.30 uur);<br />

donderdagmiddag 29 juni (14.00 uur).<br />

Opgave via de mail: heikoheikens@outlook.<br />

com. Vermeld daarbij het aantal personen<br />

en (mogelijk) alternatieve datum. Belangstellenden<br />

krijgen via de mail een bevestiging van<br />

deelname.<br />

GEERT HEIKENS<br />

Lezersfoto’s<br />

foto's Dirk Ernsting Middenbeemster


8 BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 22/23 april <strong>2017</strong><br />

Lezersfoto<br />

foto Dirk Ernsting Middenbeemster<br />

Vogelhuisje<br />

De mees heeft geen intrek genomen in<br />

ons huisje. Langdurige leegstand doet<br />

wat met je.<br />

Betrap mezelf bij het lezen van een artikel over<br />

de terugloop van de (weide) vogelstand op de<br />

vluchtige gedachte ‘Eigen schuld, hadden ze<br />

mijn huisje maar moeten gebruiken’. Ook het<br />

idee om de achtertuin inclusief het schuurtje<br />

langdurig als ‘no go zone’ (voor ons) in te<br />

stellen, heb ik snel achter me gelaten. Evenals<br />

het inschakelen van de rijdende rechter<br />

(‘rechter, ik eis van de verkopende partij<br />

gebruik van mijn huisje’). Het is een prachtige<br />

metafoor hoe je tegen de ‘wereldorde’<br />

kunt aankijken. Ik heb een veel betere oplossing<br />

gevonden: negeren! Gaat me makkelijk<br />

af want een andere frustratie in de tuin dient<br />

zich zo langzamerhand weer aan: mijn druif.<br />

Wordt vervolgd.<br />

Kampioenschap Tornado JO<strong>15</strong>-2<br />

GEERT<br />

Wegen op de Weegbrug<br />

In de Beemster, aan de Jisperweg/hoek<br />

Volgerweg staat een weegbrug. Die werd<br />

in 1952 gebouwd door de Suikerfabriek<br />

‘Puttershoek’ en de firma ‘Molenschot’.<br />

Na jarenlang wegen van vrachtladingen suikerbieten,<br />

die vervolgens per schip naar<br />

Puttershoek vervoerd werden, raakte de<br />

weegbrug aan het eind van de vorige eeuw<br />

in verval. Enkele jaren geleden is de weegbrug<br />

door vrijwilligers, onder toezicht van<br />

het Historisch Genootschap Beemster, gerestaureerd<br />

en vervolgens door ‘PreciaMolen’,<br />

de nieuwe naam van de firma ‘Molenschot’,<br />

geijkt. De weegbrug is dus weer in gebruik en<br />

stelt het juiste gewicht vast van wat klanten<br />

erop hebben gezet. Dat kan een caravan zijn,<br />

of een camper, een paard, of een volledige<br />

familie enz. Nu het voorjaar in aantocht is<br />

worden caravans en campers weer uit de stalling<br />

gehaald om op pad te gaan. De weegbrug<br />

vertelt de eigenaar het juiste gewicht – even<br />

de weegmeester bellen op 06 83 89 97 03 om<br />

een afspraak te maken.<br />

Afgelopen woensdag speelde de<br />

JO<strong>15</strong>-2 van Tornado zijn laatste<br />

competitiewedstrijd uit tegen Bot<br />

Meubelen, hoewel reeds kampioen<br />

en niet meer in te halen, werd er weer<br />

goed en virtuoos gespeeld en met 2-9<br />

gewonnen.<br />

De wedstrijden zijn erg leuk om naar te kijken<br />

en worden goed bezocht door de trouwe fans<br />

die zelfs naar de uitwedstrijden in de kop van<br />

Noord-Holland afreizen. Het team is pas in<br />

december door 8 voetbalvrienden opgericht<br />

en meteen erg succesvol. Het team bestaat<br />

uit: Melle, Jamie, Misha, Tom R., Nils, Sander,<br />

Thijmen, Tom dG. De coaches Louis en Cor zijn<br />

trots op het team: 10 wedstrijden gespeeld<br />

in de 1e klasse voorjaarscompetitie, 10<br />

gewonnen, en de competitie afgesloten met<br />

105 doelpunten voor, een terechte kampioen!<br />

Superheld Reyan is klaar<br />

voor zijn operatie<br />

DE PRAKTIJK VAN DR. L. KEMPER<br />

IS GESLOTEN VAN 1 T/M 5 MEI.<br />

UITSLUITEND VOOR<br />

SPOEDGEVALLEN NEEMT WAAR:<br />

DR. C. VAN AKEN<br />

RIJPERWEG 103, TEL; 0299-681355<br />

ZIE OOK; WWW.KEMPER.PRAKTIJKINFO.NL<br />

Reyan heeft al veel gevechten<br />

overwonnen. Ook vandaag staat hem<br />

weer een zware operatie te wachten.<br />

Hij kan de cape met superkrachten<br />

dan ook goed gebruiken.<br />

TIJDENS AVOND,-NACHT,-WEEKEND<br />

EN FEESTDAGEN:<br />

HUISARTSENPOST PURMEREND,<br />

TELNR: 0299-31 32 33<br />

WILT U OOK EENS ADVERTEREN?<br />

www.binnendijks.nu


BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 22/23 april <strong>2017</strong> 9<br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

SPORT<br />

Klaverjassen Vrouwen van Nu<br />

Uitslag 5 april<br />

1 Mw. Akkerman 5479<br />

2 Mw. Beets 5452<br />

3 Mw. Hooyberg 5241<br />

4 Mw. Oostwouder 5132<br />

5 Mw. Meijer 5071<br />

6 Mw. de Hart 5055<br />

Soos Westbeemster<br />

Uitslag 6 april<br />

1 Hr. C. Groot 5320<br />

2 Mw. T. Schipper-Voskuil 51<strong>16</strong><br />

3 Mw.B.Koning Oers 4948<br />

Klaverjassen Middelwijck<br />

7 april<br />

1 Maarten Kalisvaart 5343<br />

2 Gon Groen 5231<br />

3 Jaap Laan 5136<br />

7 Mw. v.’t Hof 5050<br />

8 Mw. de Lange 4983<br />

9 Mw. Jantjes 4795<br />

Poedelprijs<br />

Mw. Bartels 3326<br />

14 april<br />

1 Ans Meijering 5446<br />

2 Cor v.d. Kleut 5425<br />

3 Jan v.d. Oord 5407<br />

Goud voor<br />

Ariana de la Fosse<br />

Nieuwe inloopshirts voor selectie WBSV<br />

Het bedrijfsleven is WBSV goed gezind. De dames- en herenselectie van de voetbalclub uit Westbeemster<br />

hebben nieuwe inloopshirts gekregen van Gebr. Van 't Hek. De herenselectie beschikt bovendien over nieuwe<br />

sporttassen, gesponsord door HO 't Woud en loonbedrijf De West.<br />

Buurt Volleybal in Zuidoostbeemster<br />

Maar liefst 27 teams hadden zich ingeschreven voor<br />

het 37e Buurt Volleybal Toernooi in Zuidoostbeemster,<br />

voor en door inwoners van Beemster. Achttien<br />

herenteams en 9 damesteams waren op vrijdag 7 en<br />

zaterdag 8 april lekker sportief bezig. Jong en oud<br />

sportte zich in het zweet en genoot samen met de<br />

buren van dit sportieve evenement.<br />

De OPA's, de Jeugd van Tegenwoordig, Wereld Vreemd in de<br />

Polder, zijn de klinkende namen van enkele herenteams. En<br />

ook de dames hadden originele namen bedacht voor hun volleybalteam;<br />

Girls from the South East, Jills boven Pils en voor<br />

het flitsende team wat in zeer korte rokjes speelde, was de<br />

naam "hadjijmaarzonvrouw" bedacht. Zowel met hun naam<br />

als met hun rokjes trokken zij direct de aandacht van de vele<br />

enthousiaste toeschouwers. Het plezier straalde van dit team<br />

af, maar daarmee behaalden zij echter geen punten en ook<br />

geen finaleplaats. Dat mocht de pret niet drukken, want beide<br />

dagen genoten buren met elkaar van de geweldig gemoedelijke<br />

en sportieve sfeer in het MFC in Zuidoostbeemster.<br />

Zonder de vele sponsoren zou het toernooi niet georganiseerd<br />

kunnen worden. De organisatie is erg dankbaar voor de gulle<br />

giften; shirts, geld, drankjes, bananen en appels, vlaggen,<br />

reclamemateriaal, scheidsrechters, barpersoneel, masseurs,<br />

alles werd spontaan aangeboden. Vanaf 10 uur 's morgens<br />

konden de spelers hun spieren los laten masseren door Gerben<br />

en Jon, om ook in de avond nog los te gaan op de dansvloer tijdens<br />

het feest van de DJ's, waarmee dit prachtige tweedaagse<br />

Volleybaltoernooi werd afgesloten.<br />

De organisatoren Desiree Fonk, Stefanie Ordeman, Wendy Kersloot,<br />

Peter van den Hoonaard, Harry Jonk en Alex Bartels, hopen<br />

volgend jaar nog meer nieuwe teams in te kunnen schrijven uit de<br />

nieuwbouw van Zuidoostbeemster. Voor de tweede maal kunnen<br />

zij terugkijken op een zeer geslaagd toernooi,<br />

waar burenliefde, gezelligheid, vriendschap en<br />

sportiviteit nog heel normaal zijn, maar die in deze<br />

tijd toch ook bewust als zó heel bijzonder ervaren<br />

worden. Beslist een win-win-situatie!<br />

Opnieuw landelijke wedstrijden voor de turnsters<br />

van Hercules Beemster. In Winterswijk was Ariana de<br />

la Fosse oppermachtig bij de Instappers N2.<br />

De 8-jarige turnster veroverde het goud in de meerkamp en<br />

mag daarnaast op het NK ook deelnemen aan drie toestelfinales.<br />

Zoë Schulmeister plaatste zich als reserve in dezelfde<br />

categorie voor de meerkamp en voor het onderdeel rek. Indy<br />

Kiene turnde bij de pupillen 1 N2 en plaatste zich voor de toestelfinale<br />

rek. Op het onderdeel balk scoorde Ariana 13.75.<br />

Daarmee behaalde ze de toestelfinales. Op het onderdeel<br />

vloer behaalde ze zelfs een clubrecord: <strong>15</strong>.00 punten. Indy<br />

Kiene behaalde met haar oefening aan het rek een prachtige<br />

14.05 en daarmee een plaats in de toestelfinales. Daarmee<br />

heeft Hercules maar liefst negen turnsters geplaatst voor het<br />

NK. Twee turnsters, te weten Chiara Pinna en Danielle Klinkhamer,<br />

kunnen zich in mei nog plaatsen. Op de foto (aangeleverd)<br />

links Ariana en rechts Zoë.<br />

LIESBETH KLINKHAMER ALBERTSMA<br />

WWW.HERCULESBEEMSTER.NL<br />

(tekst ingekort)<br />

Workshop dansexpressie<br />

Voor iedereen die graag wil dansen op een<br />

ongedwongen manier is er op zaterdag 13 mei<br />

van 14.00 tot <strong>16</strong>.00 een workshop. Deze vindt<br />

plaats in Oase Feelgood Centrum, Amstellaan 2b in<br />

Purmerend.<br />

In deze workshop word je gestimuleerd om veelzijdig en op<br />

een heel eigen manier te bewegen. Daarbij is er geen goed of<br />

fout. Deelnemers worden uitgenodigd om op allerlei manieren<br />

gebruik te maken van de ruimte en zich te laten inspireren<br />

door de andere deelnemers. Daarbij danst men soms alleen,<br />

Verloren: gouden ring met steen<br />

Ergens op de Buurt nabij de winkels ben ik mijn gouden ring met steen verloren.<br />

De vinder kan telefonisch contact opnemen me mevrouw Beemster; 0299 62<strong>16</strong>46.<br />

De winnaars<br />

*VC Middenpad United (van de subklasse)<br />

*JonkSign Gold (van de hoofdklasse Heren)<br />

*Tuinhoek (van de dames)<br />

EVALIEN<br />

in kleine groepjes of met de groep als geheel. Volwassenen<br />

van alle leeftijden kunnen deelnemen. In een pauze is er thee<br />

met iets lekkers. Annelies Tonneman en Bert Mentink zijn<br />

begeleiders van deze workshop. Zij zijn oprichters van Free<br />

Dance Purmerend (zie facebookpagina) en hebben jarenlange<br />

ervaring met allerlei vormen van vrije dans. De muziek wordt<br />

verzorgd door Louis Poels. Hij heeft een zeer uitgebreid repertoire<br />

tot zijn beschikking, o.a. rock, pop, klassiek, Afrikaans,<br />

bollywood. De kosten bedragen € <strong>15</strong>,-. Graag aanmelden bij<br />

voorkeur voor 6 mei via http://www.bertbeweegtje.nl/dansexpressie/<br />

of via bert.mentink@hetnet.nl of 0619485596.


10 BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 22/23 april <strong>2017</strong><br />

Koe in sloot<br />

Alkmaar Vocaal brengt<br />

De Victoria en Duruflé<br />

Bij zomerdag kan het verkoelend zijn maar het zal niet de bedoeling geweest zijn<br />

van deze koe om in de sloot te geraken. Gelukkig was de hulp snel nabij en kon zij<br />

het graaswerk hervatten.<br />

Roofvogelcentrum Beemster<br />

weer open<br />

Kamerkoor Alkmaar Vocaal brengt<br />

zaterdagmiddag 13 mei een bijzonder<br />

programma met muziek uit de 17de en<br />

de 20ste eeuw.<br />

Gekozen is voor werken van twee componisten,<br />

Tomás Luis de Victoria en Maurice<br />

Duruflé. Alle werken zijn gebaseerd op<br />

melodieën uit de Gregoriaanse traditie. Van<br />

De Victoria zal het 'Officium Defunctorum'<br />

(Requiem) uit <strong>16</strong>05 worden uitgevoerd, van<br />

Duruflé een drietal motetten. Het geheel zal<br />

worden afgewisseld met luitmuziek door de<br />

Haarlemse luitist Willem Mook. De muzikale<br />

leiding is in handen van de (vaste) dirigent Bas<br />

Halsema. Het concert duurt ongeveer een uur,<br />

hierna is er een gezellige nazit. Tijd en plaats:<br />

zaterdag 13 mei om <strong>15</strong>.30 uur in de Keyserkerk<br />

in Middenbeemster. Toegang vrij, deurcollecte<br />

na afloop.<br />

Website: http://www.alkmaar-vocaal.nl<br />

Bommen en Granaten!<br />

Sedert 1 april is het Roofvogelcentrum<br />

van Bert Schoo aan de Volgerweg weer<br />

geopend voor belangstellenden.<br />

Elke zondag (tot 1 oktober) geeft hij toelichting<br />

op de vele vogels die hij onderdak biedt.<br />

De entree bedraagt € 2,50. Tijdens de Paasdagen<br />

was hij ook geopend en maakte daarbij<br />

gebruik van de kunstroutedrukte. Ook met<br />

Pinksteren en tijdens de Beemster Marathon<br />

is hij geopend en zijn er meerdere activiteiten<br />

op zijn perceel.<br />

GEERT<br />

Beemsterlants<br />

Slachtplaats<br />

Voor uw vleespakket<br />

Rundvlees - Beemsterlantvarken<br />

Lamsvlees - Scharrelkip<br />

BBQ pakket<br />

tel.nr. 0299 681463 - www.derode-os.nl<br />

OOK VOOR UW HUISSLACHTING<br />

Het was een drukte van jewelste op de<br />

Westdijk. Een lange rij auto's stond op<br />

de dijk geparkeerd.<br />

Velen hadden het stormachtige weer getrotseerd<br />

om een bezoekje te komen brengen<br />

aan het fort Spijkerboor. Vooral voor kinderen<br />

waren er tal van activiteiten georganiseerd.<br />

Vrijwilligers verzorgden regelmatig rondleidingen<br />

waarbij allerlei wetenswaardigheden<br />

verteld werd over het fort en haar diversiteit<br />

aan bewoners.<br />

Op de foto geeft Cees de Groot (blauwe jack)<br />

toelichting op het aanwezige geschut.<br />

GEERT


Informatierubriek<br />

Advocaat, mediator, coach mr. A.J. Butter, Middenweg 2 1463 HA<br />

N-Beemster, t: 06 54288049, e: mail@bertbutter.nl<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Bijles, super voor leerlingen van 5 t/m 14 jaar. Kernbesef in Middenbeemster<br />

brengt je snel weer in evenwicht. Meer info? Marleen Postma<br />

06 18191326.<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden, Middenweg <strong>15</strong>0, tel. 084<br />

43 001 43 www.onderdelinden-beemster.nl. Ook verhuur gebouw.<br />

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw<br />

huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00.<br />

24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmersteenweg 13c.<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)47<strong>15</strong>97. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

info@physicall.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, postbus 12,<br />

1462 ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826,<br />

e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Kunstroute<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende<br />

goederen, Middenweg <strong>15</strong>2, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Praktijk voor orthomoleculaire therapie Middenbeemster tel:<br />

0299 690712<br />

STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. 0299<br />

683 941 of 06 40 74 37 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster<br />

Voetverzorging en podologie Gerard Kistemaker, Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Bea trixpark 54, 1462 JN Middenbeemster. Tel.<br />

(0299) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-<strong>15</strong>.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45<br />

24 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en<br />

persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen<br />

met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Triton 98, 1443 BM Purmerend, tel.nr. 0299-820397,<br />

beemster@rswp.nl. openingstijden ma. t/m wo. 9.00 - 12.00 uur.<br />

Op do-ochtend van 9.00-12.00 uur kunt u in Wijksteunpunt Middelwijck<br />

terecht met uw vragen op het gebied van Wonen, Welzijn,<br />

Zorg en WonenPlus. Prinses Beatrixpark 54, 1462 JN Middenbeemster,<br />

0299-748032. Meer info: www.rswp.nl<br />

Yogapraktijk de Cirkel voor yoga, meditatie, workshops en consulten.<br />

www.yogapraktijkdecirkel.com 0299-685648/0643425775<br />

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot<br />

22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!<br />

Interesse? Bel met Carla Bleesing 0299 690324. Bezoek de website<br />

voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zondagmarkt 3 september <strong>2017</strong>, informatie over aanmelding via<br />

zondagmarkt@hotmail.com. Kraam (tot 11 aug) 55 euro.<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

Allicht waren er dit jaar wat minder locaties te bezoeken en minder kunstenaars,<br />

de schoonheid was er echter niet minder fraai om. Gelukkig trotseerden nog veel<br />

mensen de kou en buien. Hieronder een collage.<br />

GEERT<br />

Colofon<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Via de website uiterlijk voor zaterdag.<br />

Of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:<br />

Drogisterij Jonker - Rijperweg 58 - Middenbeemster.<br />

ADVERTENTIES<br />

Tiny de Lange, telefoon: 0299-681463, e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

CORRESPONDENTEN:<br />

Trees Blokdijk; Evalien Brinkman; Daniella Ernsting-Koorn<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Kerkdiensten<br />

23 APRIL:<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

10.00 uur “ Keijserkerk” Beloken Pasen<br />

Ds.N.Schroevers, mmv.Projectkoor Beemster &<br />

Femke Leek, solozang<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur Amos 4 / Herenkoor<br />

Het is elk jaar weer een verrassing<br />

hoe Evert Konijn en zijn commensalen<br />

de werkruimte van 'Fugit<br />

Hora' weten om te toveren. Dit<br />

jaar viel de eer te beurt aan Bart<br />

Ensing (beelden, installaties) en<br />

Liesbet Optendrees (schilderijen).<br />

Aanvankelijk zouden ze in afzonderlijke<br />

ruimtes hun werk tonen.<br />

Maar een combinatie in een<br />

decor van grote kisten bleek een<br />

gouden schot.<br />

Marianne den Hartog (keramiek) had<br />

haar intrek genomen in de presentatiekamer<br />

van het Bezoekerscentrum.<br />

Paul Stap had de eer de voormalige Raadskamer in het Heerenhuis<br />

(Brasa) te mogen verfraaien met zijn schilderijen en<br />

objecten. Het was duidelijk dat hij zich vooral had laten inspireren<br />

door de onderwaterwereld.<br />

Emiel Bruggeman<br />

(beelden, schilderijen)<br />

troonde letterlijk<br />

en figuurlijk<br />

in de Doopsgezinde<br />

kerk de Vermaning.<br />

30 APRIL:<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

Koningsdienst 10.00 uur “Keijserkerk”<br />

Ds.N.Schroevers, mmv.Job Hubatka, tenor<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur Ps.M.Momot / Samenzang<br />

VIERINGEN IN DE NICOLAASKERK<br />

22 APRIL<br />

12.00 uur Jongerenviering;<br />

voorganger Pastoor Marcelo<br />

23 APRIL<br />

10.00 uur Eucharistieviering;<br />

voorganger Pastoor Marcelo;<br />

mmv het Pauluskoor<br />

29 APRIL<br />

12.00 uur Jongerenviering;<br />

voorganger Pastoor Marcelo<br />

30 APRIL<br />

10.00 uur plechtige Eucharistieviering<br />

voorgegaan door de (hulp)Bisschop van<br />

Haarlem-Amsterdam t.g.v. start herdenking<br />

van benoeming 600 jaar geleden – april 1417<br />

– eerste Pastoor te Purmerend; met muzikale<br />

medewerking van alle koren.


Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

Contactpersoon: Jaël Peereboom<br />

Mail: johanneshuis@breidablick.nl of<br />

Bel: 0299-689636<br />

Vrijwilligers<br />

gezocht:<br />

voor:<br />

- Met bewoners bezoeken<br />

van het Concertgebouw<br />

Amsterdam (matinee +<br />

lunch). Kosten worden vergoed.<br />

- Eén keer per maand<br />

op zaterdamiddag rond<br />

<strong>15</strong>:00 uur een bewoner<br />

ophalen in Assendelft.<br />

Kosten worden vergoed.<br />

BREIDABLICK<br />

Bamestraweg 2 1462 VN Middenbeemster<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

Lid FOSAG<br />

Met liefde<br />

voor papier.<br />

Dat je op internet drukwerk kunt bestellen<br />

weten we allemaal. Maar goed drukwerk heeft<br />

aandacht nodig. En die aandacht maakt ons vak<br />

ook zo leuk. Samen met de klant zoeken naar<br />

de juiste vorm. Want het juiste papier, de kleur,<br />

bindwijze en af werking bepalen uiteindelijk<br />

hoe u zich presenteert. Kijk dat heet nou vakmanschap.<br />

Nieuwsgierig? Ga naar www.rijser.nl<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl<br />

Bamestraweg 7, 1462 VM Middenbeemster<br />

☎ 0299 681772 Fax: 0299 681774<br />

www.beemsterschilders.nl<br />

NIEUW van ALYSSA ASHLEY:<br />

Eau parfumée Cologne spray 100 ml.<br />

Van € 24,95 voor € 9,95. IN 7 GEUREN!<br />

binnendijks<br />

gemist?<br />

Alle oude <strong>Binnendijks</strong><br />

zijn ook terug te lezen op<br />

www.binnendijks.nu<br />

Drogisterij Jonker<br />

Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 68 17 25<br />

Wilt u<br />

adverteren?<br />

Bel vrijblijvend<br />

(0299) 681463 of mail naar<br />

info@binnendijks.nu<br />

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G<br />

Pieter Dekker<br />

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn BEEMSTER<br />

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.377,-<br />

• Iedere uitvaart op maat<br />

• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent!<br />

• Thuisopbaring of in een<br />

uitvaartcentrum naar keuze<br />

• Mogelijkheid tot een kosteloze<br />

voorbespreking<br />

• Transparant<br />

Vraag gratis uw<br />

laatste-wensenmap aan !<br />

Dag en nacht bereikbaar via<br />

0299 - 68 39 45<br />

Bezoek onze site voor alle info en kosten:<br />

www.uitvaartbeemster.nl<br />

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840<br />

Ambachtsweg 5D, 1474 HV Oosthuizen<br />

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties<br />

Zink- en dakwerken, Onderhoud en service<br />

Airconditionings installatie<br />

Ook voor ergonomisch sanitair.<br />

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl<br />

Tel. 0299 401400 Fax 0299 403452<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!