22.04.2017 Views

Binnendijks 2017 15-16

Binnendijks van 22 en 23 april 2017

Binnendijks van 22 en 23 april 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2 BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 22/23 april <strong>2017</strong><br />

Zomerbridge Purmerend<br />

op Kavel II<br />

‘Oude nieuws’<br />

Van dinsdag 2 mei t/m 29 augustus<br />

kunnen belangstellenden elke<br />

dinsdagavond komen bridgen in Kavel<br />

II aan de Volgerweg. Ook niet-leden<br />

welkom.<br />

Nelleke Schenkkan<br />

Lijnen in verschillende sterktes. Evenals vorig<br />

jaar drie prijzen per lijn. Entree drie euro per<br />

persoon. Gratis Hapjes. Meesterpunten: volgens<br />

NBB-systeem. Direct zichtbaar op website.<br />

http://www.drieonderdetram.nl<br />

Diverse organisaties hebben in de afgelopen periode informeel reeds kennis<br />

gemaakt met de ‘coördinator sociale infrastructuur’ (zo staat het op haar<br />

naamkaartje) Nelleke Schenkkan. Vanaf de jaarwisseling is ze al oriënterend actief<br />

in de Beemster. In opdracht van het College van burgemeester en wethouders. Dit<br />

stukje is bedoeld om haar bij een breder publiek te introduceren.<br />

Mede door de recente economische crisis<br />

zijn ook in de Beemster meer mensen kwetsbaarder<br />

geworden. Niet alleen financieel<br />

maar zeker ook sociaal (eenzaamheid) en<br />

fysiek (gezondheid). Tegelijkertijd verandert<br />

de rol van de overheid. Dit betekent dat<br />

er meer (draagkracht) verwacht wordt van<br />

de samenleving (kortweg: bewoners) en<br />

andere sociaal maatschappelijke organisaties.<br />

Gelukkig kent ook de Beemster als plattelandsgemeente<br />

traditiegetrouw een hechte<br />

sociale band. Voorbeelden daarvan zijn de<br />

vele buurtverenigingen, dorpsraden en de<br />

traditie van vrijwilligerswerk.<br />

Nelleke heeft de opdracht gekregen om deze<br />

‘sociale infrastructuur’ in beeld te krijgen en<br />

waar nodig te versterken. “Mijn werkwijze<br />

is er dus niet op gericht om iets nieuws in<br />

het leven te roepen maar juist om bestaande<br />

netwerken te versterken. Om verbindingen<br />

te leggen. Om belemmerende factoren weg<br />

te nemen. Bewoners moeten weer ondernemend<br />

durven te worden. Dat is ook wennen<br />

voor professionals en politici”. Haar gevarieerde<br />

achtergrond kan haar daarbij goed<br />

van pas komen. “Via de balletacademie en<br />

verpleegkundige opleiding ben ik uiteindelijk<br />

in de politiek beland. Eerst als raadslid<br />

en later als wethouder. Daarna mijn focus<br />

gelegd op het Buurtgericht werken”. Veiligheid,<br />

welzijn en gezondheid zijn de drie<br />

beleidsterreinen waarop ze zich richt. Dit sluit<br />

naadloos aan op de werkwijze van het Wijkteam<br />

zoals deze in de vorige <strong>Binnendijks</strong> is<br />

beschreven. “Erkenning, waardering en ondersteuning<br />

van het sociale kapitaal in de Beemster<br />

zijn wat mij betreft de kernwoorden.<br />

Soms kunnen dingen veel eenvoudiger en<br />

worden daardoor weer leuker”. Tijdens het<br />

gesprek noemt Nelleke een tweetal concrete<br />

voorbeelden. “Chauffeurs van de Buurtbus<br />

kunnen nu gewoon met een pas het terrein<br />

van het Waterlandziekenhuis op. De chauffeurs<br />

hebben tijdens hun rit ook een belangrijke<br />

signalerende functie”. Binnenkort zullen<br />

ongetwijfeld nog veel meer mensen haar ontmoeten<br />

‘in het veld’.<br />

n.schenkkan@purmerend.nl / 06.13103276<br />

Dancing Paradise De Rijp<br />

29 april heropening<br />

met gratis welkomstcocktail.<br />

www.leuknaarparadise.nl<br />

GEERT<br />

Met de oorlogsherdenkingsperiode<br />

in het verschiet is het interessant te<br />

melden dat het Hist. Genootschap<br />

Beemster onlangs weer een waardevolle<br />

schenking heeft ontvangen.<br />

Via de heer C. de Waal kwamen alle administratieve<br />

bescheiden die J. Metselaar, Volgerweg<br />

27, in de oorlog ontving in ons archief.<br />

Het gaat daarbij van lastgeving over scheurplicht,<br />

aankondiging van de tweede inundatie<br />

en een vergunning tot het houden van<br />

een varken zwaarder dan 110 kg (bestemd<br />

voor huisslachting) tot aanvragen voor goedkeuring<br />

voor het inscharen van runderen bij<br />

veehouders in Schellinkhout als gevolg van<br />

de inundatie en – heel apart – een beplantingsplan<br />

voor J.N. Metselaar, ontworpen<br />

door de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst<br />

te Hoorn (zie afb.). Ook historisch interessant<br />

is de mededeling van de directeuren der<br />

Onderlinge Verzekering tegen Brandschade<br />

te Beemster over de schadevaststelling<br />

n.a.v. het verbranden van de boerderij aan<br />

de Noorddijk 2 als gevolg van blikseminslag<br />

op 30 augustus 1942. Hebt u nog ‘oud papier’<br />

uit deze periode? Niet weggooien, wel een<br />

berichtje aan het HGB (V.Falger@gmail.com).<br />

Vrijwilligers van Hospice<br />

Thuis van Leeghwater ‘in de watten’<br />

Fort Resort Beemster start met een<br />

nieuw initiatief om zich in te zetten<br />

voor de maatschappij door zes keer<br />

in het jaar speciale verwendagen<br />

aan te bieden voor goede doelen<br />

en vrijwilligers van bepaalde<br />

organisaties.<br />

Om de maand op de badkledingdag wordt<br />

een goed doel, speciale organisatie of een<br />

specifieke doelgroep uitgenodigd om een<br />

dag te ontspannen in de sauna. Iedere verwendag<br />

worden 20 vrijwilligers of personen<br />

uit speciale doelgroepen extra in de watten<br />

gelegd. Een saunabezoek is erg goed voor de<br />

gezondheid, maar helaas kan niet iedereen<br />

met een gerust hart genieten van een dag<br />

in de sauna wegens ziekte, ouderdom of<br />

beperkingen. Door de verwendagen hoopt<br />

Fort Resort Beemster de drempel om naar<br />

de sauna te gaan voor deze mensen te verlagen,<br />

waardoor ook zij heerlijk tot rust<br />

kunnen komen in de sauna en alle zorgen<br />

even kunnen vergeten.<br />

Op dinsdag 4 april werden 21 vrijwilligers<br />

van Hospice het Thuis van Leeghwater warm<br />

ontvangen door Fort Resort Beemster. Een<br />

persoonlijk rondleiding door mevrouw Hesseling<br />

vaste gast van Fort Resort Beemster en<br />

initiatiefneemster van deze dagen. Koffie met<br />

wat lekkers en daarna de hele dag genieten<br />

van alle wellness faciliteiten. ‘De betrokkenheid<br />

en inzet van deze vrijwilligers wordt zeer<br />

gewaardeerd, daarom zetten wij hun graag<br />

een dagje in het zonnetje’ Reactie Fort Resort<br />

Beemster. Reactie vrijwilligers Hospice Thuis<br />

van Leeghwater “Wat een bijzondere ervaring,<br />

even samen genieten, we maken namelijk<br />

samen ook veel moeilijke momenten mee.<br />

Een geweldig initiatief”. Fort Resort Beemster<br />

wilt in juni vrijwilligers van de Zonnebloem<br />

stichting uitnodigen.<br />

CHANTALLE VAN DEN KOMMER

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!