22.04.2017 Views

Binnendijks 2017 15-16

Binnendijks van 22 en 23 april 2017

Binnendijks van 22 en 23 april 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

8 BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 22/23 april <strong>2017</strong><br />

Lezersfoto<br />

foto Dirk Ernsting Middenbeemster<br />

Vogelhuisje<br />

De mees heeft geen intrek genomen in<br />

ons huisje. Langdurige leegstand doet<br />

wat met je.<br />

Betrap mezelf bij het lezen van een artikel over<br />

de terugloop van de (weide) vogelstand op de<br />

vluchtige gedachte ‘Eigen schuld, hadden ze<br />

mijn huisje maar moeten gebruiken’. Ook het<br />

idee om de achtertuin inclusief het schuurtje<br />

langdurig als ‘no go zone’ (voor ons) in te<br />

stellen, heb ik snel achter me gelaten. Evenals<br />

het inschakelen van de rijdende rechter<br />

(‘rechter, ik eis van de verkopende partij<br />

gebruik van mijn huisje’). Het is een prachtige<br />

metafoor hoe je tegen de ‘wereldorde’<br />

kunt aankijken. Ik heb een veel betere oplossing<br />

gevonden: negeren! Gaat me makkelijk<br />

af want een andere frustratie in de tuin dient<br />

zich zo langzamerhand weer aan: mijn druif.<br />

Wordt vervolgd.<br />

Kampioenschap Tornado JO<strong>15</strong>-2<br />

GEERT<br />

Wegen op de Weegbrug<br />

In de Beemster, aan de Jisperweg/hoek<br />

Volgerweg staat een weegbrug. Die werd<br />

in 1952 gebouwd door de Suikerfabriek<br />

‘Puttershoek’ en de firma ‘Molenschot’.<br />

Na jarenlang wegen van vrachtladingen suikerbieten,<br />

die vervolgens per schip naar<br />

Puttershoek vervoerd werden, raakte de<br />

weegbrug aan het eind van de vorige eeuw<br />

in verval. Enkele jaren geleden is de weegbrug<br />

door vrijwilligers, onder toezicht van<br />

het Historisch Genootschap Beemster, gerestaureerd<br />

en vervolgens door ‘PreciaMolen’,<br />

de nieuwe naam van de firma ‘Molenschot’,<br />

geijkt. De weegbrug is dus weer in gebruik en<br />

stelt het juiste gewicht vast van wat klanten<br />

erop hebben gezet. Dat kan een caravan zijn,<br />

of een camper, een paard, of een volledige<br />

familie enz. Nu het voorjaar in aantocht is<br />

worden caravans en campers weer uit de stalling<br />

gehaald om op pad te gaan. De weegbrug<br />

vertelt de eigenaar het juiste gewicht – even<br />

de weegmeester bellen op 06 83 89 97 03 om<br />

een afspraak te maken.<br />

Afgelopen woensdag speelde de<br />

JO<strong>15</strong>-2 van Tornado zijn laatste<br />

competitiewedstrijd uit tegen Bot<br />

Meubelen, hoewel reeds kampioen<br />

en niet meer in te halen, werd er weer<br />

goed en virtuoos gespeeld en met 2-9<br />

gewonnen.<br />

De wedstrijden zijn erg leuk om naar te kijken<br />

en worden goed bezocht door de trouwe fans<br />

die zelfs naar de uitwedstrijden in de kop van<br />

Noord-Holland afreizen. Het team is pas in<br />

december door 8 voetbalvrienden opgericht<br />

en meteen erg succesvol. Het team bestaat<br />

uit: Melle, Jamie, Misha, Tom R., Nils, Sander,<br />

Thijmen, Tom dG. De coaches Louis en Cor zijn<br />

trots op het team: 10 wedstrijden gespeeld<br />

in de 1e klasse voorjaarscompetitie, 10<br />

gewonnen, en de competitie afgesloten met<br />

105 doelpunten voor, een terechte kampioen!<br />

Superheld Reyan is klaar<br />

voor zijn operatie<br />

DE PRAKTIJK VAN DR. L. KEMPER<br />

IS GESLOTEN VAN 1 T/M 5 MEI.<br />

UITSLUITEND VOOR<br />

SPOEDGEVALLEN NEEMT WAAR:<br />

DR. C. VAN AKEN<br />

RIJPERWEG 103, TEL; 0299-681355<br />

ZIE OOK; WWW.KEMPER.PRAKTIJKINFO.NL<br />

Reyan heeft al veel gevechten<br />

overwonnen. Ook vandaag staat hem<br />

weer een zware operatie te wachten.<br />

Hij kan de cape met superkrachten<br />

dan ook goed gebruiken.<br />

TIJDENS AVOND,-NACHT,-WEEKEND<br />

EN FEESTDAGEN:<br />

HUISARTSENPOST PURMEREND,<br />

TELNR: 0299-31 32 33<br />

WILT U OOK EENS ADVERTEREN?<br />

www.binnendijks.nu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!