Oud-Loosdrechtse Bussche

Ordonnantie der Oud-Loosdrechtsche Bussche, anno 1820

Beeldenstorm in Loosdrecht
Dubbel reglement Loosdrecht 1804
Kerken van Loosdrecht 1990
Memorie van bezwaren van de veenlieden van Loosdrecht, 1851
Loosdrecht Bibliografie
Rapport Vechtwaterstanden 1929
De Pruisen in Naarden en Muiden 1787
Verslag wegens eenen Waterweg tusschen Vecht en Eem
Beleg van Naarden
Fundatiebrief der Zijpekerk te Nieuw-Loosdrecht, Anno 1400
Loosdrecht in de Bataafs-Franse tijd
Drie recalcitrante Loosdrechtse dominees ten tijde van het Twaalfjarig Bestand
Eene bladzijde uit de geschiedenis van de Sijpekerk
Daden des Heeren
Onafhankelijkheidsfeesten Tienhoven, Oud-Maarsseveen en Breukeleveen op 9 en 10 september 1913
Reglement op de bus te Tienhoven en Oud-Maarsseveen, anno 1785.
Tolheffing te Loosdrecht
Jonkheer Van Sypesteyn en Loosdrecht
Wetten van het departement Loosdrecht 1823
Zondagsschool Nieuw-Loosdrecht 1898-1998
De Afscheiding van 1834 te Oud-Loosdrecht
Tussen Vecht en Eem - 1988 - LOOSDRECHT
De Afscheiding van 1834 te Oud-Loosdrecht
Oppad te Oud Loosdrecht - Gemeente Wijdemeren
Van de Ed[elej:Mog[endel:Heeren - Historische Kring d' Oude School
Tussen Vecht en Eem 1997 - LOOSDRECHT
VECHTKRONIEK_2006-02 Oud-Over Mijnden
Bomen een heesters in de tuinen en park van kasteel Sypesteyn