Views
5 years ago

HistoriscH nieuwsblad

HistoriscH nieuwsblad

HistoriscH

aas in eigen bank In de negentIende eeuw schIet de duItse burgemeester FrIedrIch raIFFeIsen de dorpsbewoners te hulp met meel en zaaIgoed. zIjn weyerbuscher brodvereIn en de FlammersFelder hIlFsvereIn zIjn de voorlopers van de coöperatIeve banken. door samen te werken kan ook de kleIne man zelFstandIgheId bereIken. In nederland leven raIFFeIsens Ideeën voort In de rabobank. door Paul van der steen 30 HistoriscH nieuwsblad · maart 2012 dossier crisis coÖPeratieve bank raiffeisens ideeËn kregen navolging in nederland Deze bank is een dag eerder overvallen. 15 augustus 1965. Foto ANP/ Andre van den Heuvel

Van orakelhoen tot produktiekip: een historisch perspectief
Nieuwsblad juli 2010 - Bouman GGZ
Hoe wordt je een Haagse held - Haags Historisch Museum
download de pdf - Holland Historisch Tijdschrift
Uitgeverij Verloren - Holland Historisch Tijdschrift