27.04.2017 Views

BAK-krant 2017

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2


Voorwoord

redaksie

Als u dit leest, dan heeft u hem weer in bezit: de karnavalskrant 2017. En wat voor een karnavalskrant! Een full colour krant

Beste lezers,

met een grote variatie aan leutige en informatieve stukjes uit de Boemeldonckse karnavalsgemeenschap. De vrijwilligers

van de commissie Karnavalskrant hebben enorm hun best gedaan en, zoals u kunt zien, echt kleur weten te geven aan dit

jaarlijkse blad. We voorzien u in deze bomvolle karnavalskrant weer van alle informatie over de vele activiteiten tijdens dit

51e seizoen van Boemeldoncks karnaval. Uiteraard besteden we ook dit jaar aandacht aan diverse clubs die dit seizoen

hun 11, 22, of 33 jarig karnavalsjubileum vieren. In sfeerartikelen kijken we terug op de spanning rondom het doorgaan

van de Grote Optocht 2016, maar laten we ook zien dat heel Boemeldonck BAKt. Graag geven we u ook extra informatie

over het zogenaamde ‘snoeien’ en verdient de agrarische sector extra aandacht vanwege zijn steun aan Boemeldonck.

Tenslotte geven we via een serie artikelen speciaal extra aandacht aan de welbekende ‘kers op de taart’; wat we hier mee

bedoelen??? Lees snel verder in deze krant en u komt het vanzelf te weten. Deze krant is uiteraard weer versierd met talloze

karnavaleske advertenties en een schitterende kaft met de Prins en Hofdames. Ook ontbreken de verschillende fotopagina’s

met vrolijke gezichten van Boemeldonckse leutvierders niet. Herkent u zichzelf op een van deze pagina’s? Het zou zomaar

kunnen Als sluitstuk ontvangt natuurlijk de poster van het BAK-gezelschap, ook dit jaar weer als apart inlegvel bij deze krant.

Daarnaast zijn er afhaalexemplaren van deze poster beschikbaar bij het kantoor van drukkerij Boekhoven-Perfekt aan de

Groenstraat 16 en kunt u deze via onze website www.boemeldonck.nl. downloaden. Hierbij ook dit jaar weer de oproep

om de poster van het geweldige BAK-gezelschap te gebruiken als karnavalsversiering van uw huis. Laat samen zien hoe heel

Boemeldonck tijdens de karnavalszesdaagse kleur geeft aon karnaval 2017! Veel leesplezier en een heel leutige karnaval

toegewenst.

inhoudsopgave

ARTIKEL

BLADZIJDE

Voorwoord 3

Prinsenproat 5

Woordje van de veurzitter 7

Woordje van d'n burgermeester 9

Voorstellen nieuwe leden van de BAK 11-17 en 39

Sponsoren 13-14 en 15

11 jaar D'ruit 21

Kers op de taart : E categorie - deel 1 23

Leden club van 111 28-29

22 jaar CV de Achterblijvers 31

Bouwen met bloemen 35

Karnavalslied 2017 37

Kapellenprogramma 38

11 jaar CV Moi Gekloi 43

33 jaar CV de Kneuzen 46-47

De opbouwdag 55

Wat is er toch aan de hand 59

Programma karnaval 2017 65

Het jaar van .... 1975 70-71

Snoeien doet groeien 73

Kers op de taart: E categorie - deel 2 77

11 jaar CV de Nachtbraokers 81

Wie heeft er zin in karnaval 85

Boeren onmisbaar voor karnaval 89

Jong talent : CV de Knackers 95

Kers op de taart: E categorie - deel 3 99

Heel Boemeldonck BAKt 107

Door het oog van de naald 111

11 jaar CV de Bixe Draoke 115

33 jaar CV de Waaipoalen 118-119

Bouwadressen 121

Route grote optocht van Boemeldonck 134

Dionisius


Bakkerij Mark Elias

De warmste bakker van Boemeldonck

(en Etten-leur)

HOF

BAKKER

GROENSTRAAT 5 - 076 5412206

Rene Domstorff-speelpaneel.nl

4


prinsenpraot

Beste Boemeldonckers,

Het is altijd weer een mooi moment als de BAKkarnavalskrant

op de deurmat ligt. Dat wil zeggen

dat het bijna zover is. Het mooiste feest van het jaar!

Vele vrijwilligers hebben gezorgd voor weer een

mooi en kleurrijk exemplaar. En daar mogen we

trots op zijn! Zo ben ik ook nog steeds heel trots

op het onthaal dat ik samen met mijn Hofdames

Amy en Ellen op 11-11 heb gehad in een overvol

De Drie Linden. Daar genieten we nog steeds

van. We zijn toen in een (Boemel)trein gestapt en

die rolt voorlopig nog wel even door. Zo staan

we nu aan de vooravond van een geweldige

6-daagse, het Boemeldoncks Karnaval. Het motto

“We geve dur kleur aon” hebben we in veel

opzichten terug gezien. De druk bezochte B(R)AKzittingen!

Wat een talent hebben we rond lopen

in Boemeldonck! Het Liedjesfestival, Voettocht,

Plaotjesavond, Bouwadressenfeest, Clubfeesten,

de Open Dag van de bouwschuren en nog veel

meer activiteiten hebben we er al op zitten. Samen

met de Raad van Elf, het Gevolg, de Dansmarietjes,

de Hofkapel, het BAK-bestuur en de vele vrijwilligers

is het mogelijk om dit alles te organiseren. Allemaal

mensen die bijzonder veel kleur geven aan

het karnaval in Boemeldonck. Ik kijk nu al uit naar

de twee hoogtepunten van het komende Boemeldoncks

Karnaval! De Grote en de Kinderoptocht.

We hebben de afgelopen maanden mogen ervaren

wat een energie er wordt gestoken in “de

kastelen op wielen”! Wat een creativiteit, uitdaging

en spektakel gaan we beleven! De groepen,

trio’s/duo’s en individuelen! Het entertainment

van de optocht. Met trots durf ik te zeggen, de

mooiste optochten van het zuiden! De kapellen

zijn al maanden druk bezig om ons weer

een geweldig repertoire voor te schotelen! We

gaan ze zeker tegenkomen op de straten en in de

kroegen van Boemeldonck. En uiteraard vergeet

ik niet.....de DJ's die hun plaotjes bij elkaar aan

het zoeken zijn. Alles bij elkaar een grote groep

mensen met maar één gevoel: karnaval in Boemeldonck.

Dit is iets, dat moet je ervaren en dat

gaan we met z’n allen doen. Het is voor mij een

grote eer om jullie voorganger te mogen zijn en

ik wens jullie, ook namens mijn hofdames Amy

en Ellen heel veel succes met de laatste loodjes

en de voorbereiding op het mooiste feest. We

gaan er een geweldige karnaval van maken!

We Geve Dur Kleur Aon!

Prins Dionisius LI


6


Woordje

van de

Veurzitter

51

De tijd vliegt.

Het 51e jaar van Boemeldonck is alweer volop bezig. Voor

mijzelf is dit het vijfde jaar als voorzitter van de BAK. Als ik

terugblik lijkt het of ik nog maar net ben begonnen aan dit

avontuur. Want dat is het, het is een wereld vol onverwachte

gebeurtenissen en soms zelfs een beetje spannend.

Ik denk dan even terug aan de weersvoorspellingen in de

week voorafgaand aan het karnaval van vorig jaar. Op zaterdag

viel het allemaal reuze mee, de Kinderoptocht kon

vertrekken. Voor de Grote Optocht bleef het spannend tot

in de vroege uurtjes op de bewuste zondagochtend. Waar

leg je de grens van de beslissing om het wel of niet door

te laten gaan? Wat zijn de risico’s? En de gevolgen van het

niet door laten gaan van zo’n geweldige optocht, waar

onze Boemeldonckse bouwers maanden en maanden mee

bezig zijn geweest? Dit zou desastreus zijn geweest. We

hebben geluk gehad, de weergoden waren ons uiteindelijk

goed gezind.

Elk jaar gebeurt er wel iets waar je niet op rekent. We hebben

de draaiboeken gereed voor elk evenement wat we organiseren

binnen de BAK. Echter voor de onvoorspelbare

momenten moet soms direct een oplossing worden gevonden,

en die vind je dan niet één, twee, drie in een draaiboek.

Daar moeten we als bestuur of als medewerker soms

inventief mee omgaan. Dat maakt het uiteindelijk wel weer

bijzonder en speciaal en dat zijn dan juist de momenten die

we nooit meer zullen vergeten.

Op naar karnaval 2017. We gaan er extra kleur aan geven

dit jaar. Dat zal in de optochten tot uiting komen, maar dit

was al het geval bij de BAK-zittingen. Elke uitvoering stond

in het teken van een kleur. Uiteraard ontbraken de BAKkleuren

groen, geel en rood niet. Daarnaast hebben we

één zitting aan de kleur blauw en één aan de kleur paars

gekoppeld. Zoals gehoopt hebben veel bezoekers aan de

zittingen er rekening mee gehouden en droegen ze kleding,

een hoedje, petje of sjaaltje in de kleur van die avond

of middag. Tijdens het Liedjesfestival hebben de kapellen

kleur gegeven aan hun liedjes, letterlijk en figuurlijk. Dit zullen

ze eveneens doen tijdens het BAK-kapellenfestival op

de laatste zondag voor karnaval in De Drie Linden.

Prins Dionisius LI en zijn hofdames Amy en Ellen zijn op vrijdag

tijdens de Prinsenzitting enthousiast onthaald door het

Boemeldonck’s publiek en zijn niet meer te stoppen. Zij zullen

heel veel kleur geven aan het geheel.

Samen met mijn medebestuurders en alle vrijwilligers

wens ik u een fantastische karnaval en heel veel leut toe.

Ook wij geve dur kleur aon.

Gegroet, met een welgemeend alaaf,

Ella Snoek Voorzitter van de BAK


INDIVIDUELE SLAGWERKOPLEIDINGEN

REPARATIES/REVISIES

VERHUUR SLAGWERKINSTRUMENTEN

ARRANGEMENTEN

INSTRUCTIE SLAGWERKGROEPEN

SHOW- EN EXERCITIE INSTRUCTIE

www.lapas-slagwerkopleidingen.nl

06-20438597

8


Woordje van

d’n Burger

‘We geve dur kleur aon’

Iedereen weet: er is niks mis met de kleur van het

Beeks karnaval! Vorig jaar mocht ik voor het eerst

met eigen ogen zien dat alle verhalen over karnaval

in Boemeldonck kloppen. En ik snap de trots van

de Bekenaren op hun geweldige optocht. Wat een

creativiteit, wat een fantasie, wat een kleur! Het is

echt waar: de Boemeldonckse optocht is een van de

mooiste van het land.

Dit jaar zwaait de scepter over uw rijk Dionisius de

51ste , grootvorst van Boemeldonck, in het

dagelijks leven bekend als Dennis Jongenelis.

Geboren en getogen in Prinsenbeek. Opgegroeid

in de Groenstraat. Puddingbuks

in hart en nieren. 1,94 meter lang en 100

kilo schoon aan de haak. Fanatiek sporter

bovendien. Conditie genoeg dus om zijn

onderdanen dagenlang te motiveren en te

ondersteunen. En als kleinzoon van Jan van

Geel werd het karnavalsfeest Prins Dionisius al

met de paplepel ingegoten.

Een leutvorst waar muziek in zit. Dat belooft wat! Uw

prins wordt geflankeerd door hofdames Amy de

Graaf van C.V. de Black Eagles en Ellen van Haperen

van C.V. de Spetters. De nieuwe dansmarietjes zijn

Mette Kerkhof, Elke Ruben, Meike Veenhof, Eva Besems,

Lieve van Bueren, Veerle Goossens en Maggie

van Amersfoort.

Uiteraard ken ik mijn plaats en accepteer ik dat alle

leutvorsten van zaterdag tot en met dinsdag heer en

meester in de stad en dorpen zijn. Dat geeft mij

de kans mee te hossen, te proosten en samen

met alle Bredanaars te feesten.

Ik wens Prins Dionisius, zijn gevolg en heel

Boemeldonck een geweldig en vooral

kleurrijk karnaval toe!

Paul Depla

Burgemeester

Prins Dionisius is ook bekend als

talentvol diskjockey. Hij stond

achter de knoppen in de bekende

Beekse kroegen en zalen.

WE GEVE DUR KLEUR AON

BloemStylist

Anita van Avermaete

Valdijk 3

4841 AE Prinsenbeek

+31 (0)6 11 51 16 50

info@rozetbloemen.nl

www.rozetbloemen.nl

ROZET


10

Grote

optocht

2016


Even

voorstellen

De leden van het BAK-gezelschap geven ieder op hun eigen wijze kleur aan de BAK en Boemeldoncks karnaval.

Of het nu bijvoorbeeld een bestuurslid betreft, een lid van de Hofkapel, het Gevolg of de Raad van Elf; allemaal

zijn ze onmisbaar in de BAK-trein die met ‘elluf elluf’ weer is gaan rijden en doorgaat tot en met het Boemeldoncks

karnaval! Gelukkig is de BAK-boemel ook dit jaar weer gekleurd met een aantal nieuwe Boemeldonckse karnavalsvierders

die vol energie en leut het BAK-gezelschap komen versterken. We stellen ze graag kort aan u voor:

Prins Dionisius LI wordt dit jaar geflankeerd door twee prachtige hofdames! Allereerst de 19-jarige Amy

de Graaf, die geboren en getogen is met Boemeldoncks karnaval. Ze is van kleins af aan al lid van cv

de Black Eagles. Zolang deze jongedame zich kan herinneren is ze bekend met deelname aan zowel

de Kinderoptocht als de Grote Optocht. En sinds een jaartje kan ze ook bij cv de Japjuinen in de bouwschuur

terecht om haar vriend Max Beurskens te kunnen zien. In het normale leven is Amy tweedejaars

student ergotherapie aan de Hogeschool Rotterdam, daarnaast werkt ze ook bij Intratuin en de Drie

Linden. Graag mengt ze zich op het hockeyveld tussen de meiden van HCP dames 5. Ze is in ieder geval

ontzettend blij en trots om hofdame te zijn bij de BAK van Boemeldonck!

Ook de tweede hofdame, Ellen van Haperen, heeft ontzettend veel zin om de komende

karnavalsdagen eens van de andere kant te beleven. Ellen is 20 jaar en altijd al woonachtig

geweest in de Overveldsestraat tussen de vele (op)bouwadressen van de Kastelen op Wielen

die op karnavalszondagochtend ‘haar huisje voorbij reden’. Ze kent het Boemeldonckse

karnaval dus van dichtbij: ze is zelf lid van cv de Spetters maar bouwt al enkele jaren

mee bij cv de Leutlaaiers. Voor haar studie Bedrijfseconomie loopt ze nu stage bij Amgen in

Breda. Ook werkt ze bij aardbeienkwekerij van Haperen en the Tosticlub want zoals ze zelf

zegt: “Al dat karnavallen moet natuurlijk wel ergens van betaald worden!” Haar vriend Niels

zal haar de komende karnaval tijdelijk weinig zien; naast optredens met de BAK, woont ze

heel de karnaval traditiegetrouw met haar vriendinnen in 'een Spettershuis'!

Het BAK-gezelschap heeft een nieuwe Major Domus, maar het blijft een vertrouwd gezicht.

John van Paeschen maakte al sinds 2008 deel uit van de Raad van Elf. Dit seizoen

echter verruilt hij zijn rol als Kapitein van de ‘Fazanten’ voor de functie van Major Domus.

Alhoewel geboren in Limburg, is John al vele jaren woonachtig in ons mooie dorp. U kent

hem ongetwijfeld uit diverse acts bij de BAK-zittingen en anders wel van Beek Vooruit

waar hij al vele jaren actief was bij de jeugdcommissies en in de kantine. Of anders heeft

u hem wellicht eens zien lopen met een ‘Major’ beeldscherm bij zijn werkgever Mediamarkt.

Vanuit zijn nieuwe rol zal John als Major Domus de Prins met raad en daad ondersteunen

en hem wellicht soms wat karnavaleske tips kunnen influisteren!


Schooiwagen

Boemeldoncks Grote Optocht is van ongekend

grote klasse en bovendien geheel

gratis te bezoeken. Wij nodigen alle bezoekers

uit een financiële blijk van waardering

te geven. Dit kan via de schooiwagen die

zowel vooraan als achteraan in de Grote

Optocht rijdt. De schooiwagen is herkenbaar

als spaarvarken met daarbij een aantal

collectanten namens de BAK.

Zegt het voort, zegt het voort, ook aan

de vele bezoekers van buiten

ons Boemeldonck

12


Hoofdsponsoren

We zijn bijzonder trots dat zoveel bedrijven en particulieren de BAK willen ondersteunen

bij het organiseren van het Boemeldoncks karnaval. Dat doet men niet alleen in geld, maar ook in natura.

Natuurlijk vergeten we ook de vele vrijwilligers en de clubs niet, want zonder hen zouden we niet in staat

zijn deze festiviteiten vorm te geven van 11-11 tot en met karnavalsdinsdag.

Sponsoren, vrijwilligers, clubs, bedankt voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook!

Al die vormen samen maken van karnaval in Boemeldonck een feest voor iedereen door iedereen.

We geve dur k l e u r aon

mail voor meer informatie : naar penning@boemeldonck.nl

Sponsoring in Natura? Samen met U ‘geven we dur kleur aon’

De BAK kent vele vormen van sponsoring. Ook dit jaar is het thema “sponsoring in natura” onderdeel van ons uitgebreide

scala van sponsormogelijkheden. Onder dit thema verstaan wij dat bedrijven, instellingen en personen die de BAK middels het schenken,

lenen van materialen, goederen of diensten de BAK ondersteunen.

Op deze wijze draagt ook deze sponsor bij aan de BAK en hoeft de BAK minder financiële verplichtingen aan te gaan.

Het voert te ver om ALLE sponsoren in deze categorie apart te vermelden. Het zijn er zeer veel,

maar onze dank is ook aan deze categorie sponsoren ZEER GROOT.

Heeft uw bedrijf - instelling interesse of mogelijkheden om de BAK ook op deze wijze te ondersteunen?

Neem dan vrijblijvend contact op met de penningmeester Lars Lauwen via penning@boemeldonck.nl

13


Themasponsoren

Bouwen

Zittingen

Prinselijk

Optochten

Leutig

Muziek

Vuurwerk

Senioren

Jeugd

Ad en Jolanda

Roelen


Sponsoren

Activiteitensponsoren

Zittingen

Prinsenzitting

Alvero

Fietstocht

Mario Boere Tweewielers

Coken

Voettocht

Bakkerij Mark Elias

Bouwadressenfeest Verfhandel Prinsenbeek

Opendag Bouwschuren Life & Garden Tuincentrum

Autobedrijf Sjef Dekkers

Verfhandel Prinsenbeek

BAK-zittingen

Life & Garden Tuincentrum

Bakkerij Mark Elias

Van Gils Web

Van de Wiel Makelaardij

OVP

Wellnessmassage Prinsenbeek

Nispenhoeve

Van der Aa Evenementen & Transport

Wellnessmassage Prinsenbeek

Soepscheppen

Guido van Wolven Catering & Events

Jeugdfeest

Clubfeest

Kapellenfestival

Zonnebloemmiddag

Piepersbal

Kreeziekarnaval

Kindermiddag

Lampionnenoptocht

RSK Brabant

Van de Wiel Makelaardij

Coken

Van der Aa Evenementen & Transport

V-Bouw

Bier & Borrels

AB InBev

Lapas slagwerkopleidingen

Nispenhoeve

Treets

Ad Roovers Verhuur

Verfhandel Prinsenbeek

Treets

Ad Roovers Verhuur

Verfhandel Prinsenbeek

Overbroek B.V.

H. van Ham automatiseringsservice

Kinderoptocht

Prinsenwagen

Grote Optocht

Wagenshow

Lens Transport

TES Installatietechniek

NL-XS

Wellnessmassage Prinsenbeek

Coken

Hetuitzendbureau.nl

Huijbregts Koeltechniek

Select Totaal Bouw

Huiscleaning

Van Gils Web

Zuyderleven Groep

Cafetaria Hotwok

WhiteVision

Wellnessmassage Prinsenbeek

Bouwbedrijf Boot

Van der Aa Evenementen & Transport

Ad en Jolanda Roelen

Seniorenmiddag

Posters inzake alcoholbeleid Drukkerij Boekhoven Perfekt

Heineken Brouwerijen

Wellnessmassage Prinsenbeek

Natura sponsoren

Horecasponsor

Websitesponsor

Crystal Cleaning

Restaurant Valdijck

Rick Mutsaers

Johan van Gils financiële dienstverlening

Taxi Goverde

Brasserie de Nieuwe Baan

Café Zaal ‘t Veehandelshuis

Herberg de Swaen

Café Restaurant Elsakker

Café Zaal Marktzicht

Café De Drie Linden

Café Bar De Stee

Biercafé Pallieter

The Sourcing Network

Brasserie de Nieuwe Baan

Rabobank


WIJ WENSEN U

EEN LEUTIGE KARNAVAL!

Wij zijn de specialist op het

gebied van behang, gordijnen,

vloeren en raamdecoratie. Kom

eens langs en laat u inspireren!

De solide, slagvaardige en sociale adviseur van het MKB

16


Reinoud van Overveld maakt zijn intrede bij de Raad van Elf. Deze geboren Rotterdammer

is via Breda in Boemeldonck beland, maar heeft inmiddels hier zijn vertrouwde stek gevonden.

Met veel plezier woont hij met partner Ellen en zijn 3 jonge kinderen Julie, Annelot en

Berend in ons dorp. Dit plezier haalt hij onder andere uit zijn vrijwilligerswerk bij WinterWonderBeek

en het Oranjecomité. Vrijwillig was hij ook al reserve lid voor de Raad van Elf maar

nu is het hoogste tijd voor promotie naar de ‘basiself’. Doordeweeks is Reinoud werkzaam

als accountmanager, maar op zaterdag kunt u hem soms ook als helpende hand bij ‘Bier en

Borrels’ in de Groenstraat aantreffen. Neemt hij hier toevallig alvast een voorproefje voor

karnaval???

Ook Hans van de Vijver wordt vanaf dit seizoen een van de ‘Fazanten’ zoals de Raad van

Elf in de volksmond soms wordt genoemd. Hij is geboren en getogen in het Liesbos op

een steenworp afstand van Boemeldonck. Hans is getrouwd met Lenie, een ‘echte Bikse’

en samen hebben ze 1 zoon: Johan. Al jarenlang is hij lid van CV de Tutters, maar bovenal

zeer actief bij verschillende karnavalsactiviteiten: verkeersregelaar bij zowel het Corso in

Zundert, tijdens de Kinderoptocht als ook op karnavalsdindag bij het wegrijden van de

wagens vanaf de Markt. Daarnaast is hij op karnavalsmaandag ook nog eens toezichthouder

bij het Kreezie karnaval. Een van zijn hobby’s is doe het zelven, dus de Raad mag blij

zijn met deze ‘handige Harrie’…….eeuh….’handige Hans’!”

In de Hofkapel dit jaar twee nieuwe muzikanten, maar ook de terugkeer van twee “oude

bekenden”. Eerst aandacht voor de ‘echt’ nieuwe gezichten. De grote trom binnen dit

bonte muziekgezelschap wordt vanaf dit seizoen geslagen door Laurens Smolders, die

dit jaar een 2 x 11 jubileum als inwoner van Boemeldonck mag vieren. Een muzikant met

veel ervaring want hij is eerder al lid geweest van zowel drumband Cecilia, drumband

T.H.T., als ook de karnavalskapellen Ontspoort en Hè-Hè. De vraag is wie bij Laurens

thuis het ritme bepaalt, hij zelf of zijn partner Caroline? Zijn zonen Rik en Thijn heeft hij in

het goede karnavalsritme gekregen door ze bij respectievelijk cv de Koekebakkers en

cv de Zware jongens te begeleiden tijdens de Kinderoptocht.


18

We geve dur

kleur aon!


Guus MARIS

OrthoManuele Geneeskunde

Preventie en behandeling

van sportblessures en van

het bewegingsapparaat.

Titulaerlaan 39

4841 GS Prinsenbeek

tel (076) 541 7718

www.doktermaris.nl

elatiegeschenken

portprijzen

ado artikelen

• Personalisering

• Graveer - Lasergravure

• Machinaal borduren

• Textiel druk

• Drukwerk

• Vlaggen & spandoeken

R S K B R A B A N T

Bert van Oosterhout

Tuintjes 4b • 4841 EA Prinsenbeek

T 076-8503888 • E info@rskbrabant.nl • I www.rskbrabant.nl

We geve

dur un

schone

kleur aon

Beeksestraat 30 | Prinsenbeek

T 076 888 38 07 | puur-huidinstituut.nl

20

bakkrant 20167.indd 1 13-11-16 20:17


11 jaren

de Kleurrijke

Klanken van

D’ruit!

Of het nu de snerpende trompet solo van Jan de Keizer,

Marjolein Watzeels of Elio de Spirt is, het charmant

“saxy” heupwiegen van Marinka van der Sanden en

Mariet Schuijbroek, het glimlachend bassen van Wim

Kuijpers, het betrouwbaar baritonknorren van Petra

Vissers, het fortissimo slagwerk van Piet Vissers en Henk

van der Sanden of het bloedserieuze trombonegeweld

van Johan Vissers en Luc van den Hoven: het staat

collectief voor blaasspektakel van niveau!

We hebben het hier over D’ruit!

Één van de karnavalsjubilarissen in het 51ste jaar van de

BAK van Boemeldonck

Wat moet het in 2005 gebruist van activiteit hebben…..

Naast de Chica’s en Ge mot nie dronke da ge denke

Bent, zag óók D’ruit het levenslicht. Letterlijk en

figuurlijk, want de officiële oprichtingsstukken werden

(op D’ruitjespapier) in de huiskamer van Piet, onder de

ongedimde spaarverlichting, opgesteld.

Een Karnavalsjubileum dus! Hoogste tijd voor een

spotlicht op D’ruit!

Na een breuk met kapel Eigenwijs, besloot een deel van

de muziekmakers om met een eigen kapel aan de slag

te gaan. Dat er slechts een paar maanden later tijdens

het karnaval 2006 een volwaardig leutorkest gepresenteerd

werd, tekent wel de gedrevenheid van dit

ploegeske. Want gedreven zijn ze!

Of het nu het Liedjesfestival, de Grote Optocht of de

Lampionnenoptocht is: D’ruit is vertegenwoordigd!

Vaak met de meest opvallende creaties. Legendarisch

is de reusachtige kinderwagen waarin ze hun ontstaan

wereldkundig maakte tijdens het BAK-kapellenfestival.

D’ruit kent, naast begenadigde muzikanten, dan ook

een aantal “handige handjes” voor wie geen

bouwkundige uitdaging te gek is.

Die fameuze gedrevenheid etaleert zich ook tijdens de

karnavalsdinsdagochtend in de Swaen. Wanneer de

overige gasten de vanaf de Markt vertrekkende wagens

uitbundig en enthousiast uitzwaaien, buldert D’ruit even

uitbundig en enthousiast muzikaal door in een vaak

geslaagde poging om het afgeleide publiek weer bij de

les te krijgen.

Muzikaal gezien gaat het D’ruit óók al 11 jaar voor de

wind. Met een solide bezetting en pas 1 repetitor

versleten hebbende, hebben ze een repertoire

opgebouwd wat een feeststemming garandeert. Een

wonderlijke mix van Nederlandstalig en Dance

verschijnt tijdens een optreden op de lessenaars.

Het is de creatievelingen van D’ruit wel toevertrouwt om

hun jubileum groots en ludiek te vieren. Om te

beginnen hebben zij zich voorgenomen om deel te

nemen aan alle activiteiten van de BAK van

Boemeldonck in dit feestseizoen. Dat dit bijvoorbeeld

het BAK-kapellenfestival betreft, laat zich raden. Of er

ook een A-wagen uit de werkplaats komt rollen zal de

vraag zijn. In ieder geval heeft de kapel op

10 december 2016 jl. een grandioze

feestavond gehad, waarop door vele

karnavalsvierders en kapellen samen

met de muziekmakers van D’ruit in de

Swaen veelvuldig werd geproost op

tenminste nóg 11 jaar erbij!

21


22

Op karnavalszaterdag, - zondag en - dinsdag ongewoon geopend van 11 tot 20 uur!


Als je ziet dat het publiek jouw grap snapt,

dat geeft jus aan de lol

De kers op de taart

Deel 1

De Boemeldonckse optocht staat bekend om zijn kastelen

op wielen. Terecht, maar er is meer! Deelnemers uit de

C, D en E-categorie zorgen voor een komische noot op

de zondag. Zij worden niet voor niets de kers op de taart

genoemd! De E-categorie staat voor Eenlingen. Wie zijn

deze individuen en waarom lopen zij in hun eentje mee?

Drie deelnemers vertellen hierover graag meer. Op deze

pagina vindt u deel 1; Deel 2 en 3 van deze serie kunt u

verderop lezen in deze krant.

Herinnert u zich de rennende frietzak nog in de optocht

vorig jaar? Dat was Mariët Bastiaansen alias CV

de Kriebels. Mariët is inmiddels een bekend gezicht

bij de Eenlingen. Vier keer deed ze mee als CV de

Kriebels waarvan ze drie keer met de eerste prijs

aan de haal ging. Dat zijn goede statistieken!

Meedoen als CV de Kriebels is opvallend te noemen

in een categorie voor individuen. “Met de Kriebels

liepen wij altijd mee in de C-categorie, totdat clubgenoten

het hiervoor te druk kregen. Ik vond dit

jammer en wilde toch mee blijven doen in de optocht.

Dan maar in de E-categorie!” vertelt Mariët. Dit

betekent echter niet dat haar clubgenoten haar niet

meer supporten. “Ik word altijd geschminkt door

een Kriebel, ze geven feedback op mijn ideeën en

moedigen mij steevast hard aan op zondag.”

Bouwstress kent Mariët niet, maar de karnavalszondag

blijft altijd een beetje spannend: “Zal het publiek

mijn idee snappen?” Dit verdwijnt echter snel zodra

ze haar eerste stappen in de Groenstraat heeft gezet.

“De Groenstraat is perfect om de act te verfijnen

en te testen wat wel of niet werkt bij de mensen.”

Als hier eenmaal de toon is gezet, vliegt de optocht

voorbij.

“De reacties van het publiek zijn vaak zo leuk, verschillend

en onverwacht. Als mensen meegaan met

jouw idee en hierom kunnen lachen, dat geeft je

vleugels!” Dit is ook nodig, want deelname aan de

Boemeldonckse optocht is intensief: “Eén jaar heb ik

als HooligAn mezelf steeds op de grond geworpen.

Dit was vermoeiend omdat ik enerzijds de wagen

achter me in de gaten moest houden en anderzijds

de aansluiting met de acts voor me moest behouden.

Spierpijn heb ik elk jaar op maandag!” lacht

Mariët.

Volgens de enthousiaste Mariët is dit het echter helemaal

waard: “Het is zo leuk om één keer per jaar iets

helemaal anders te doen. Iets wat compleet in het

teken staat van vrolijkheid en gezelligheid!” Het zal

u dan ook niet verbazen dat Mariët ook dit jaar de

Boemeldonckse optocht weer zal opfleuren. Veel

plezier!

Nieuwe ideeën ontstaan bij Mariët vaak al in de

zomer. Deze ideeën worden vervolgens getoetst bij

haar vriend en vrienden. Wat is kenmerkend aan de

acts van Mariët? “Mijn acts kan ik typeren als dom

en met droge humor”, grinnikt Mariët. In de uitwerking

van haar idee werkt ze vaak met schuimrubber.

Artiestennaam : CV de Kriebels

Naam

: Mariët Bastiaansen

Aantal deelnames : 4 keer

Gewonnen : 3 keer

Voormalig hofdame en

jurylid kinderoptocht


P L U G R O SPO R T

P R I N S E N B E E K

PLUGRO SPORT IS UW

SPORTSPECIAALZAAK IN

HOCKEY & VOETBAL

TE VINDEN: GROENSTRAAT 14-I • 4841 BD PRINSENBEEK

Facebook : Plugro Sport Prinsenbeek

WWW.PLUGRO.NL • PRINSENBEEK@PLUGRO.NL • T 076 541 01 01

PLUGRO SPORT IS OOK TE VINDEN IN: CUIJK, DONGEN & BERGEN OP ZOOM

24


LOAT UT OP MAOT MAKEN DEUR,

VAN DE KIMMENADE INTERIEUR!

KASTEN, KEUKENS, WOON EN

BADKAMER MEUBELEN, KANTOOR

EN WINKEL INRICHTINGEN.

DE LIND 1A, 4841 KC PRINSENBEEK, TEL 076 - 541 08 19, INFO@RVDKINTERIEUR.NL, WWW.RVDKINTERIEUR.NL

25


Cultuurtechnisch Loonbedrijf

GRINTWEG 3 4823ZC BREDA 06-53309383

Kapper Joss

Jos van der Weijden

Groenstraat 41

4841 BB Prinsenbeek

Tel (076) 541 7330

Joske

We geve dur

kleur aon!

Alaaf!!

Ook na carnaval weer goed in je vel zitten?

Bel of mail voor een gratis

kennismakingsgesprek.

-19 kilo

Bewegingsstudio Fit & Welzijn

Groenstraat 4 | 4841 BD Prinsenbeek

T. 076 – 542 38 00

info@bijmirella.nl | www.bijmirella.nl

www.powerslim.nl

26

Adv_Joske-125x85 mm_carnaval.indd 1 21-12-16 20:35


2016

Gezichten

27


CLUB VAN 111

Club van 111 maal

Installatiebedrijf Van den Goorbergh

Stokvis Trading BV

Accountenz Breda

Antoon v.d. Berg Stucadoorsbedrijf

Eltra Engineering B.V.

Fysiotherapie Rolph Kavelaars

Loonbedrijf "De Baronie"

Newton21 Breda B.V.

Tandartspraktijk M. van den Goorbergh

Club van 111 plus

Actemium

De heer en mevrouw Knook

Frank Poels Holding B.V.

H. van Ham Automatiseringsservice

M. Raas

Marcom Concepts

Oomen Constructiebureau

Plantema Holding BV

Proces in Perspectief

Projectontwikkeling Schipperen BV

RSK Brabant

TecBouw

The Sourcing Network

Club van 111

A32 +Renovatie

AAN'ZET professional organizing en training

Aardappeleters De Bruyn

Aardbeienkwekerij Van de Riet

Aardbeienkwekerij Van Oers

ABC Oldtimer restauratie

Ad Verwijmeren

Adax Installatiewerken B.V.

Ambiance Zonwering Ad Voesenek

André en Hellen van Raam

Anne-Marieke van Gils

Arjan en Elvira Mol

Arno en Mariska van Oosterhout

Aspergeboerderij Schalk

Assurantiekantoor R. Staal

Autobedrijf Van Kruysdijk

Autoservice Frans Huijbregts B.V.

B&T Match Personeelsdiensten

Bakker Accountants & Adviseurs

Baronie Gaming

Bart en Jolanda Veen

Bekkers RVS

Bierens Training & Coaching

Bliek Houten Vloeren

Boot Paramedisch Centrum

Bouw- en Onderhoudsbedrijf Koeken

Bouwbedrijf Boot

C. Kokke Bedrijfs- en Promotie kleding

Christien van Rosmeulen

CJT Basstein

Corné Machielsen

DAJC Consultancy

Damen Management BV

De Vissertjes

De heer C de Fouw

De heer en mevrouw Poppelaars

De Nanny Bemiddeling B.V.

Debby & Cyclo Kobus

Dentech

Derk van der Graaff

DW Concern B.V.

E.S.O.

Elektro Service Buro Theeuwes

Familie de Groot

Familie Emaus

Familie Kleemans- Utens

Familie Kooij

Familie Korving

Familie Lammerse

Familie Moers

Familie Roelen-Baremans

Familie Rovers-Eland

Familie Schillemans

Familie Schreiner

Familie Steenmeijer

Familie Stoffelen

Familie Suelmann

Familie Taks-de Craen

Familie Van den Berg

Familie Van Ginneken

Familie van Loon

Familie Van Opstal

Familie Verschoor

Festec Trade B.V.


Financieel adviesburo Machielsen & Partners

FMS Financieel Advies

Frank Musters Sierbestratingen

GB Consultants BV

Gorie's Vee- en Vleeshandel

Hans van der List Eyewellness

Heijmans & Partners BV

Heko Beheer BV

Hermans Optiek

Hofcom

Hondenkapsalon Coby

Hoveniersbedrijf J.C.M. Meeuwis

Hoveniersbedrijf Perfect Green

Huidtherapie Brabant

Huijbregts Koeltechniek B.V.

Huisartsenpraktijk Prinsenbeek

Hurks Horti Consult BV

Huub en Angelique Meulemans

Installatie & onderhoudsbedrijf Jaco Hermans

ITALservices

Jack van Gils Schilderswerken

Jan en Karin Timmers

Janssen Bouw

Jeroen Brants

Jeroen en Kelly Bekers

Johan Kuijpers Grondwerken en Machineverhuur

Johan van Gils Financiële Dienstverlening B.V.

John van Riel

Jongenelis Veiligheidsdiensten

Joris van den Dungen

Just Nails

K & A Advies & Administratie

Kamsteeg Tuinen

Kawaler Juwelier V.O.F.

Kees en Ine Vincenten

Kinderdagverblijf Belle-Fleur

KLANTENtaal

Klussenbedrijf T. Janssen

Kracht en Balans

Kwekerij Peeters

Let me

Machielsen Prinsenbeek vga

Marco Houterman

Marijke’s haaridee

Medisch Centrum de Weerijs

Meindert en Katja Keuning

Mijn kantoorinrichting.nl / GS Kantoorinrichting

MKB Vastgoed en Onteigening

MOS Accountants & Adviseurs

Motor-id

Mullerfood

Neon Koos Visschers

NightLine

NOPO - Kees Nooren en Zn Zonweringen

OCE Consultancy

Octonet Web- en Televisie Producties

Op goede voeten

Party Service Vermunt

Poppelaars-ID

Prins Coenradus XLII

Prins Corneel

Prins Gillis XLIX

Prins Jonas en Wilma

Prins Kobus XL

Prins Marius & Jesca

PUUR Huidinstituut

R&B Schilderwerken

R. Bergwerff

Raad van Elf Boemeldonck

Rebu

Riemers Holding

Rijschool Jochems

Rob Braaksma Pensioenconsultancy BV

RvdKimmenade Interieurbouw

Santijn Retail

Schildersbedrijf Anton Aarts

Schoenhandel Mol

Schoonheim ICT Consultancy

STAJO Sierhekwerken

Stichting Dorpsraad Prinsenbeek

Strijpen Fruits B.V.

Stucadoorsbedrijf Christjan Franken

Stucadoorsbedrijf Van Gils Gevelisolatie B.V.

't Steeke V.O.F.

The Bridge Business Innovators

Theo Rademakers

Toine en Anja van Opstal

Van Amerongen Makelaar

Van de Wiel Transport

Van den Berg Transport Prinsenbeek VOF

Van Eijk Inframanagement

Van Haperen Schilderwerken

Van Toledo Interieurontwerp & Advies

Veldsink - Dirven Adviesgroep

Vendel Holding BV

Vendel Lelies BV

Verhoeven Rouwvervoer

Vishandel Sins

Visser & Visser B.V.

VTB Prinsenbeek BV

Wagener rijopleiding.nl/lesmini.nl

Warmte & Koeltechniek Dennis Roovers

Wesly Printing & Packaging B.V.

WoonSupportPlus

Deze lijst is bijgewerkt t/m 11-01-

YellSL Hairweaving

2017. Een actueel overzicht van

Zoet-Werk B.V.

de Club van 111 kunt u terugvinden

op

Zorg-voorjezelf massage's

www.boemeldonck.nl

29


30

OK tandAarts

van den goorbergh

gift dur meej karnaval kleur aon


22 Jaar CV DE Achterblijvers

‘’Als we bouwden, dan wilden we ook

meedoen.’’

CV de Achterblijvers is een club met een rijke

historie. Begonnen als ploegje van wat

buurjongens hebben ze jarenlang meegedaan

aan de Boemeldonckse optochten. In elke

categorie waarin ze deelnamen, werd een keer

de eerste prijs behaald. Veel van hun A-wagens

spreken dan ook nog steeds tot de verbeelding.

De Achterblijvers is zo’n club waar jonge

bouwers van toen tegenop keken. Een rare

gedachte, vinden ze zelf. ‘’Wij keken op onze

beurt ook weer op naar andere clubs.’’

Ze komen voort uit een eerder opgerichte

kinderoptochtclub; C.V. de Spijkers. Dat clubje

groeide snel uit zijn jasje,zwaardoor een paar

buurjongens besloten een karnavalsvereniging

op te richten met dezelfde naam als hun buurtvereniging:

de Achterblijvers. Dat bleek een succes,

want een jaar later werd in de CKK al de eerste

prijs behaald. Dat succes smaakte naar meer en

enkele jaren later wisten ze ook in de BK-categorie

te winnen.

De Achterblijvers ontgroeiden de kinderoptocht

snel, waarna ze logischerwijs doorstroomden

naar de B categorie. Hier werd in 2001 een 1e

prijs behaald met de ‘Speeltuinwagen’. Groot,

groter, grootst werd een stijl die hen geen windeieren

legde, en in het jaar 2005 was het dan zover.

De A categorie werd gewonnen met ‘’Boemeldonckse

draken verhalen Chinees karnaval’’.

Zelf zeggen ze hierover: ‘’In dat jaar deden de Lolbroeken

mee met hun beroemde zwart-wit naar

kleur wagen. Iedereen zei tegen ons, jullie winnen

niet, de Lolbroeken winnen. Andere jaren waren

wij favoriet, maar wonnen we niet. Dat we toen

wel wonnen maakte het dus extra mooi.’’ Aan het

bouwen bij de familie Houtepen aan de Bosdaldreef

heeft de club ook goede herinneringen. De

gezelligheid en het buurten in het rommelhok van

‘Ome Ad’, die altijd wel een stuk gereedschap te

leen had. Uiteindelijk hadden ze zelfs hun eigen

bar ingericht op een

zolder daar. ‘’Eerst was

de afspraak dat we daar

niet vóór 22.00 uur

zouden gaan zitten. Na

verloop van tijd kwamen

we om 19.00 uur binnen

en sloegen we het bouwen

maar over om gelijk

naar boven te gaan. Ook

andere clubs wisten deze

‘Achterbar’ ook goed

te vinden. CV de Knuppels

kon bijvoorbeeld

vanuit hun bouwplek

precies zien wanneer bij de familie Houtepen het licht

op zolder aanging. Vanuit deze vriendschap werd als

KNACK (Knuppels-Achterblijvers Kombinatie) de laatste

A-wagen van de Achterblijvers gebouwd; het enorme

gevaarte over een opwindend karnaval. Nu het bouwen

is gestopt, zien de leden elkaar wel wat minder,

maar op verjaardagen en het jaarlijkse clubweekend is

iedereen trouw van de partij. Elk jaar na 11/11 wordt een

speciale steen gelegd ter nagedachtenis aan Karel Houtepen,

waar de club jarenlang heeft mogen bouwen.

Er zijn plannen om voor de kinderen aan een creatie in

de kinderoptocht te gaan werken. Maar dan bouwen

de mannen niet om te winnen. ‘’Dan moeten we ook

op zondag meedoen, en dat is niet de bedoeling. Een

pilske drinken is belangrijker dan winnen.’’


23

vanaf 20.00 uur

Hengstenbal

met optreden van

Tommy Lips

26

24

Open vanaf

12.00 uur

Tussen 16 en 19

Karnavals BINGO

‘s avonds:

Marco Kaats

25

Open 10.00 uur

Kinderoptocht

‘s avonds

optreden van

!! ?? !!

Heel karnaval volle bak ambiance !!

27

Verloren

Maandag

‘s avonds

optreden van

!! ?? !!

28

Zwabbermiddag

met

Ferry de Lits

BAK Archief

32

De BAK van Boemeldonck heeft een samenwerking met het

Stadsarchief van de gemeente Breda. Alle openbare zaken

als B(R)AK Kranten, muziek, foto's en video's van het Boemeldoncks

karnaval kunnen wij hier deponeren. Dan kunnen

over 100 jaar Boemeldonckers nog eens terugkijken en

luisteren naar het karnaval anno 2017.

Heeft u oude BAK-kranten, muziekstukken, foto's uit de jaren

60-70 en 80 en doet u er zelf niets meer mee?

Wilt u deze dan aan ons schenken?

Op onze Boemelwiki treft u al veel digitale informatie. Heeft u tips over oude

BAK-spullen of wilt u ons helpen het archief te digitaliseren neem dan contact

op met Stan de Graaf via stan@boemeldonck.nl of bel 06 10 57 57 33


33


34

WE GEVE DUR

KLEUR AON!


Bouwen met bloemen!

Tot een paar jaar geleden dacht ik als Boemeldonckse

wagenbouwer dat Zundertse corsobouwers een gemakkelijk

klusje hebben met zomers weer en wat bloemetjes

tikken. Maar niets is minder waar. Na eerst twee jaar stage

gelopen te hebben op de laatste zaterdag voor het corso

met bloemen steken en een klein beetje ’tikken’, ben ik

afgelopen jaar eens vol in het corso gedoken.

Op karnavalsdinsdag 2016 in De Stee is de afspraak snel

gemaakt; ik ga samen met mijn karnavalsmaten wel een

keertje plakken. Mijn clubke heeft immers nog een schuld

in te lossen want we mochten dit seizoen het onderstel van

buurtschap Stuivezand lenen voor onze wagen. Om goed

beslagen ten ijs te komen ben ik tijdens de Aardbeienfeesten

eerst maar even naar de maquettes gaan kijken. Het

moet gezegd worden, de maquettes op zich zijn al een lust

voor het oog.

Na heel wat appjes over een plakafspraak is het

eindelijk gelukt om een datum te prikken. Vol goede moed

ga ik richting Zundert met een kleine delegatie. Plakken

is uiteraard een makkie voor ons maar het is wel even

wennen aan de vaste rituelen: strak om acht uur koffie of

ranja (volle flessen al aangemaakt) en strak om tien uur een

flesje bier van het vertrouwde huismerk. Met enige treurnis

wordt er al aangegeven dat dit de laatste flessen zijn, dus

een collectors item! Vanaf nu enkel nog Juup!

Na deze eerste keer is het ijs gebroken en rij ik minimaal 2x

per week met wisselende clubgenoten richting de ‘tent’.

Een aantal keren plakken we hetzelfde stuk opnieuw omdat

het later toch anders gevormd moest worden. Er wordt

gesproken over de ‘vetpan’ wat me noodzaakt om ook

een keer op vrijdag te komen. Nou ...dat heb ik geweten.

Ik krijg steeds meer gezellige buurt en weet inmiddels zelfs

de voorraad lijm en papier te staan.

Het corso nadert met rasse schreden maar bij het buurtschap

vertoont nog niemand tekenen van

bouwstress. Voor de laatste zaterdag heb ik me extra

voorbereid, de tikhamer in de aanslag en om half negen

paraat.

Tussen de bedrijven door hoor ik nog even een nieuwe

term: ‘bloemen konten’! Ik leer nieuwe eetgewoontes:

worstenbrood met mosterd.... En kom er ook achter

waarom je werkschoenen aan moet doen: spijker door

de schoen! Het tikken begin ik onder de knie te krijgen

en ik mag zelfs een oor van een gnoe voor mijn rekening

nemen, iets wat eigenlijk is voorbehouden aan de echte

corso-mensen.

Ik krijg de smaak flink te pakken en blijf tot ’s nachts twee

uur om mezelf nuttig te maken. Op corsozondag op tijd

met wat karnavalsmaten naar Zundert om eerst even snel

bij het veilingterrein te kijken. Veel mensen van buurtschap

Stuivezand lachen me met een blik van herkenning toe.

Die dag geniet ik van het corso, snap ik niks van de uitslag

en drink nog een pint in de café de Ossekop. Uiteindelijk

ga ook ik tot in de late uurtjes door en plak er zelfs een

maandagmiddag aan vast.

En wat een vergissing: bloementikkers en

karnavalswagenbouwers zijn hetzelfde....alleen in een

ander jaargetijde!


36

uitbouwen, dakopbouwen, dakkapellen en serres


Karnavalslied 2017

Bij ons in Boemeldonck,

geve we dur kleur aon

Zang: Guus Basstein & Magrietje +

Tekst en arrangement: Guus Basstein

Band: Magrietje

We maoke in ons durpke, van alles net wat meer. Dat is geen incident, dat doen

we elke keer. We maoke van un mug, un grote olifant. En van un doorsnee durp, ut

schoonste van ut land.En wat we heel goed kunne da is feeste mee mekaor. Want als

we nu beginne zijn we morgen nog niet klaor

Bij ons in Boemeldonck, geve we dur kleur aon Ut valle van de toren, de start van

Karnaval Bij ons in Boemeldonck, geve we dur kleur aon.Ruim 50 jaore laoter is ut 6

daoge groots bal

Bij ons in Boemeldonck, geve we dur kleur aon. Alles is hier mooier, dan veuraf is

geweest. Bij ons in Boemeldonck, geve we dur kleur aon Van Vastenaovond maoke

we ut allermooiste feest

We maoke van kapelle, een groot Biks Blaosfestijn. En van un rij mee mensen, un

polonaise lijn We maoke van un man, un grootvorst mee un steek. En van bevrore ijs,

ons WinterWonderBeek. Wa gaos, papier en ijzer wordt un A waoge op wiele We

maoke van un stofke echt geweldig mooie kiele

Refrein

Dun Beek, mooiste durp van de streek Dun Beek, waar’k als kind voor bezweek Dun

Beek, daar doe ik alles veur Dit durp geeft me leven, dit durp geeft me kleur

Refrein


Boemeldonckse kapellen:

Wie, Wat, Waar, Wanneer?

2 0 1 7

Donderdag 23 februari 2017

Alweer een traditie van vele jaren! De muzikale “kick off”

van het meerdaagse leutfeest! Vele kapellen van eigen

Boemeldonckse bodem en enkele van daarbuiten, trappen

die avond af in de Swaen vanaf het moment dat de

Karnavalsgebedsdienst afgelopen is en de kerk uitloopt.

Vrijdag 24 februari 2017

Na een succesvolle eerste editie in 2016, organiseert

“Pretband Nou En?!” voor het tweede jaar op

rij in café de Drie Linden een gezellig blaosfestijn met

een verscheidenheid aan kapellen. Er is geen excuus

te bedenken waarom de doorgewinterde liefhebber

van echte karnavalsmuziek niet zijn of haar route

zou verleggen op weg naar de grootste feestzaal

van Boemeldonck.

Zaterdag 25 februari 2017

Als de laatste deelnemers aan de grootste, Kleine

Optocht binnen zijn, rijdt de Pipowagen van TTT

door naar manege Overbos om daar, dit jaar voor

de tweede keer, muzikaal af- en door te zakken.

Samen met een aantal andere muziekmakerijen,

staan zij garant voor de alom geprezen feestelijke

TTT sferen.

Zaterdag/Zondag 25 februari/26 februari 2017

Tijdens de grootste Kleine- en mooiste Grote Optocht,

valt behalve naar al het kleurrijk spektakel

óók te genieten van de klanken van kapellen vanuit

alle windstreken langs de optochtroute.

Maandag 27 februari 2017

Nog maar nét bijgekomen van twee dagen

optocht, is het hoogste tijd om de vele

kroegen te gaan bezoeken. Wie naar zaal

‘t Hert gaat, treft daar volle BAK ambiance

tijdens het feest van Swirruswadâânders.

Traditiegetrouw bieden zij een vol programma

met (bijna) alle muziekmaokers

van Boemeldonck en omgeving.

38

Dinsdag 28 februari 2017

En dan de laatste, voor sommige toch taaie, dag van karnaval...

Deze dag zal beginnen met de “Rollum D’Ruit ochtend” in de

Swaen. Vanaf de opening van dit café (circa 10.00 uur !!) tot

zo’n 14.00 uur. Kosten noch moeite zijn gespaard om ook dit

jaar tijdens dit festival de grote wagens van de Boemeldonckse

optocht nog éénmaal langs de Swaen te laten rijden!

De locatiekeuze van TTT om een gezellige dinsdagmiddag te

organiseren, is ook dit jaar gevallen op de locatie op de Markt

waar voorheen de pizzeria gevestigd was! Een ouderwets gezellige

middag met genoeg kapellen en veel publiek. Er is genoeg

plaats voor een uitgebreide polonaise dus de karnavalsvierders

kunnen hier tot ongeveer 19.00 uur hun beentjes strekken.

Ook vandaag is zaal ’t Hert het decor van een ouderwets gezellige

middag muziek voor iedereen die nog even dat ene kapelleke

wil horen, of dat die ene gouwe ouwe kraker wil meezingen.

Wie net die ene kapel gemist heeft bij TTT op de Markt kan ze

tijdens “Uitzwaai dinsdag” bij ’t Hert alsnog horen.


De andere nieuweling binnen de Hofkapel is Jan van de Koedijk. Nou ja nieuweling…

Jan was de laatste jaren als een soort van ‘reserve trompettist’ en bovendien bekend

als vader van Hofkapel lid Gwen van de Koedijk. Naast zijn overige gezinsleden Karin,

Quint en Dewi en zijn trouw dienstverband bij Fri-Jado besteedt hij zijn tijd vooral het

liefst aan muziek! Van kleins af aan was Jan al lid en later docent én bestuurslid bij de

drumband. Verder is hij sinds de oprichting (inmiddels al zo’n 30 jaar) muzikaal leider

van de ‘Hagedonk thuisband’ genaamd “Ok Da Nog”, bestaande uit personeelsleden

en partners van dit zorgcentrum. Maar vooral nu ook lid van de Hofkapel, die hij zelf

omschrijft als “Een gezellige kapel met leden in diverse leeftijdsklassen. Hoewel ik een

van de oudste personen ben voel ik mij helemaal niet zo!”

En dan, wie kent hem niet: Jasper – wie?wat?waar?hoezo? - Korving! Een rasechte

Boemeldoncker en zoals hij zelf uitspreekt: “And here to stay!” “Tegenwoordig is

hij werkzaam als belastingadviseur bij Deloitte en docent belastingrecht aan de

Universiteit van Maastricht. Nog actiever is hij echter, samen met zijn vrouw Judith,

binnen het sociale leven van Prinsenbeek. Om zomaar wat op te noemen:

hij is bestuurslid bij stichting DDL, SKOPP, redactielid van Ontspoord en penningmeester

van de BIK. Hij draagt verder zijn steentje bij CV de Lolbroeken en de kapel

Ge Mot Nie Denke Da Ge Dronke Band. Mocht u Jasper nog niet (her)kennen; hij

was het verleden al negen jaar lid van de Hofkapel. Met rasse schreden keert hij

weer terug in het BAK-gezelschap en ter versterking van de trombonesectie, al is

die naar eigen zeggen ”ook al sterk genoeg zonder hem”!

Een van de oude bekenden die terugkeert bij de Hofkapel is Martijn de Ridder. Hierover zegt hij

zelf: “Ik heb eerder al 5 jaar deel uit mogen maken van het BAK-gezelschap in de Hofkapel. Na

een tussenpauze van 4 jaar, ben ik er trots op dat ik weer onderdeel uitmaak van deze groep

mensen.” Na zijn studie energietechniek, is Martijn nu werkzaam bij een aannemersbedrijf in de

functie van data-analist/econometrist. Naast zijn hobby muziek is hardlopen zijn andere grote

hobby, dus deze muzikant heeft ongetwijfeld voldoende energie en een prima conditie om het

karnavalsseizoen bij de BAK goed door te kunnen komen!

Tenslotte een nieuw lid binnen het BAK-bestuur, namelijk Dennis Jongenelis. Deze

geboren en getogen Bekenaar is niet alleen een grote persoonlijkheid qua lengte, maar

vooral qua karnavalsbeleving! Als lid van cv de Puddingbuksen was hij medeverantwoordelijk

voor de bouw van vele Kastelen op Wielen en wist hij maar liefst 5 maal de

Cup te winnen. Daarnaast kent u hem ongetwijfeld van de jaren dat hij tijdens karnavalsactiviteiten

actief was als DJ bij o.a. café Marktzicht en de Stee. In het dagelijks leven is

Dennis werkzaam bij de Brandweer Gemeente Moerdijk als Bevelvoerder en als vrijwillig

Bevelvoerder in Prinsenbeek. Eens kijken of hij binnen het BAK-gezelschap ook menig

brandje weet te blussen!


Schooiwagen

Boemeldoncks Grote Optocht is van ongekend

grote klasse en bovendien geheel

gratis te bezoeken. Wij nodigen alle bezoekers

uit een financiële blijk van waardering

te geven. Dit kan via de schooiwagen die

zowel vooraan als achteraan in de Grote

Optocht rijdt. De schooiwagen is herkenbaar

als spaarvarken met daarbij een aantal

collectanten namens de BAK.

Zegt het voort, zegt het voort, ook aan

de vele bezoekers van buiten

ons Boemeldonck

niEuw

is nu ook

De nieuwe norm in Breda voor verhuur en verzorging van alle Partybenodigdheden

met het grootste assortiment in de regio; bar, biertap,

koelkast, statafel, barkruk, parasol, servies, glazen, kookapparatuur,

luxe LED meubilair en steigerhout, enz.

Daarnaast blijven wij natuurlijk ook u vertrouwde adres voor de

decoratieve aankleding van uw feest of evenement, decor, standbouw

en decorverhuur.

Bezoek onze uitgebreide webshop:

Partyverhuur op onze geheel vernieuwde website.

Postbus 1702 - 4800 GC Breda

Bezoekadres Weidehek 71a - T 076 5427487

F 076 5423303 - M 06 53475712

thedecorationfactory@hetnet.nl - www.thedecorationfactory.nl

40


Grote optocht 2016

41


www.jackvangilsschilderwerken.nl

Vriend van de BAK

Word “Vriend van de BAK” voor maar € 50,- per

jaar. Het is slechts een half pilske per week, dus

waar hebben we het over. En wat krijg je ervoor

terug…? De zekerheid dat de komende jaren de

vele activiteiten behouden blijven waar een ieder

op zijn of haar manier zo van geniet! Tevens krijg

je een vermelding op de BAK-site en een speldje

dat je op je kiel of muts kunt spelden, zodat een

ieder kan zien dat ook jij een echte Boemeldoncker

bent:

“Een vriend van de BAK!”

Meer weten?

Kijk op www.boemeldonck.nl in de rubriek sponsoring,

neem contact op met penning@boemeldonck.nl of spreek een bestuurslid aan

42


Geeft de BAK in

2018 dur weer

kleur aon?

Stem tijdens

de Clubkas

Campagne

€ 75.000,- beschikbaar voor de Clubkas Campagne*

Ieder jaar organiseren we de Clubkas Campagne. Vorig jaar was de BAK opnieuw de

grote winnaar van de clubs uit Prinsenbeek die meededen.

Stemt u dit jaar weer mee?

www.rabobank.nl/breda

Een aandeel in elkaar

* zie voorwaarden www.rabobank.nl/breda

44

106-1005 adv BAK clubkas A4 v1.indd 1 21-12-16 16:15


45


Dorstseweg 14

4854 NB Bavel

t 0161 43 15 99

f 0161 43 36 01

e-mail@accountenzbreda.nl

www.accountenzbreda.nl

Wij zijn een hecht team van specialisten op financieel en fiscaal

gebied. Met onze dienstverlening zijn wij voortdurend bezig om op een

innovatieve, professionele, betrouwbare en persoonlijke wijze het

resultaat voor onze cliënten te verbeteren. Bij ons zijn de zaken van

onze cliënten in goede handen, waardoor zij zich kunnen richten op

ondernemen en leven.

accountenz, breda dienstverleners van a tot z

48


BELGIAN BEER

Kindermiddag

Op karnavalsmaandag van 14.00 uur tot

16.00 uur organiseert de BAK voor de

leerlingen uit groep 1,2 en 3 de kindermiddag

in de Drie Linden. Tijdens deze middag

worden de kinderen gedurende 2

uur vermaakt met muziek en een clown.

Daarnaast is er voor ieder kind een gratis

snoepzak, glaasje limonade en

een lampion.

De zaal is open om 13.30 uur.

Aan ouders het verzoek een

bereikbaar telefoonnummer mee te geven

De entree voor deze middag bedraagt

slechts € 2,- per kind.

49


50


2e Teutenavond

De eerste Teutenavond was zo succesvol dat de initiatiefnemers besloten hebben om een vervolg

tweede Teutenavond te organiseren in De Drie Linden en wel op karnavalsvrijdag 24 februari vanaf

20.00 uur tot 00.30 uur. Dit jaar hebben we gekozen voor het thema “unne foute teuten n’avond”.

We willen daarmee terug naar het bruine café met de tafels afgedekt met Desso kleedjes en mooie

schermerlampjes aan de muur maar wel een plek waar de gasten zich thuis voelden. Ook dat willen

we bereiken op deze tweede Teutenavond en we zullen proberen die sfeer in de Belle Fleurzaal aan

te brengen.

Er zijn optredens van dweilorkest de Blaosaoze , De Bak van Boemeldonck, De Mont Blancs keren

voor een jaar terug, Corné Foesenek en de hele avond zal wederom muzikaal ondersteund worden

door DJ Chris van Haperen. Ook dit jaar gedempte muziek, zodat er naast het feesten ook gebuurt

kan worden.

Een avond die je niet wil missen en reserveer hem alvast in je agenda!


Colofon 2017

De jaarlijkse BAK-karnavalskrant komt uiteraard niet zomaar tot staand! De volgende Boemeldonckers

hebben kleur gegeven aan de krant die u nu leest:

Eindredactie:

Tony Kleemans

Stan de Graaf

Redactie:

Remco Beekers

Marit Mol

Menno Post

Jaap Rutten

Martin Verstegen

Bart Vermeeren

Marcel Aarts

Acquisitie:

Jan Boomaars

Jack Jorissen

André van Raam

Jeroen Sluis

Anton Timmers

Lars Lauwen

Shirley de Peijper

Vormgeving:

Maud Meeuwissen

Rick Mutsaers

Manon van den Boom

Pleunie de Jongh

Lynn Kleemans

Bas Mutsaers

Melanie Schalk

Juultje van Dongen

Linda van Zijp

Tekenaars:

Coen de Bock

John Boeren

René Domstorff

Dennis Jorissen

Tessa Maas

Thierry Sprenkels

Marcel Korving

Fotografie:

Jeroen Romers

Judith Korving

Heeft u vragen over deze karnavalskrant

of wilt u in 2018 ook graag adverteren in de krant?

Mail naar volgend adres: bakkrant@boemeldonck.nl

52


Tel : 0168 – 330 700

www.brabantexpres.nl

53


MODERN

Prinsenbeek

Drukkerij Boekhoven-Perfekt

Groenstraat 16 • 4841 BD Prinsenbeek • Telefoon: 076 541 70 71

www.boekhoven-perfekt.nl

54


De

opbouwdag

“Wat is dat voor geluid?” Ik kijk half slaperig naar

m’n wekker……half zes. Waarom gaat die nu

al af? Want gisteren was de donderdag voor

Karnaval. Het was laat. We hadden nog keiveel

te doen op de bouw. De trekkerombouw en

titelbord nog helemaal spuiten, een paar pilsjes

drinken en alles klaarleggen voor……. oh ja,

nu weet ik het weer. Het is dag dat we onze

wagen gaan opbouwen en beginnen om zes

uur. Dus m’n bouwkleren aan en snel op m’n

fiets. Ontbijten doen we daar wel, er ligt nog

worstenbrood van gisteren. Het wordt een

spannende dag. Het resultaat van maanden

werk zal samengevoegd worden tot één creatie.

Hopelijk wordt de wagen zoals ik gehoopt heb.

Even fantaseer ik over de prijsuitreiking. Maar die

gedachte hou ik voor mezelf.

Op het bouwadres staan de deuren al open. Als

ik de onderdelen van de wagen zie staan weet ik

dat de opbouwdag is begonnen. Misschien wel

de mooiste dag voor een wagenbouwer….. We

verdelen de taken en bepalen we de volgorde

van opbouwen. Als ik het onderstel uit de nishut

zie rijden begint m’n hart sneller te kloppen. Nu

gaat het écht beginnen. Hopende dat alles past

en goed gaat. Stiekem probeer ik bij elk deel wat

we buiten zetten een beeld te vormen hoe het

op de wagen er uit zal zien.

Vele Boemeldonckers weten dat we als clubs vroeg

beginnen en het is erg leuk dat velen van hen nog

even langs rijden op weg naar het werk. “Succes hè”,

hoor ik vanaf de weg. Als de hijskraan aan komt rijden

gaat m’n hart gaat sneller kloppen. Ik voel de spanning

want nu moet het gebeuren. De kraanmachinist zal

met precisie en geduld alle onderdelen naar de juiste

plaats manoeuvreren. Al mijn clubgenoten weten

wat ze moeten doen. En ik klim in de wagen. Het

is mijn taak om alles goed en stevig vast te maken.

Onderdeel voor onderdeel wordt op de wagen gezet

totdat het geheel tot 11 meter is opgebouwd.

Als ik de laatste moer vastdraai hoop ik iets te horen

van m’n vrienden op de grond. “Kom er maar zo

snel mogelijk uit joh, dit moet je zien.” Dat klinkt alsof

ze tevreden zijn over het resultaat. Snel klim ik uit

de wagen. En dan volgt het allermooiste moment

van het bouwseizoen, de eerste blik op de wagen.

Wauw……., wel gehoopt, niet verwacht. Het ziet er

prachtig uit. En dan staan de bewegingen nog niet

aan. Één van m’n vrienden duwt een fles bier in m’n

handen. “Proost jongen, dit hebben we geflikt, waar

we ook eindigen in de optocht.” Trots laat ik mijn blik

over de hele wagen gaan. Een gemengd gevoel van

voldoening, blijdschap en geluk maakt deel van mij. Ik

heb kippenvel. Één ding staat dan vast. Het wordt een

geweldige karnaval. Én het wordt vanavond gewoon

weer heel laat. Dat zijn dan wel 2 dingen, maar

ach wat maakt het uit, het is vrijdag voor karnaval,

opbouwdag.


Stichting Mees een unieke plaats voor kinderen met een (ernstige) verstandelijke beperking!

In een maximale groepsgrootte van 5 kinderen per dag worden de kinderen optimaal

gestimuleerd en begeleid in hun ontwikkeling!

Zaterdagopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar met een beperking!

Voor meer informatie neem eens een kijkje op de website!

www.stichting-mees.nl

Alaaaf! Team Mees

Stichting MEES • Kindcentrum Olympia • Vlierenbroek 30 • 4822 XM Breda

Margo Kerstens Tel.: 06-50819686 • Claudia van den Bliek Tel.: 06-50499284

www.stichting-mees.nl • info@stichting-mees.nl

Veldsteen 28, 4815PK Breda

Telefoonnummer: 0765215513

www.alexanderdebont.nl

56


Huisregels Piepersbal en Kreezie Karnaval

Om het Piepersbal en Kreezie Karnaval ordentelijk te laten verlopen

zijn huisregels ingesteld, dit zijn ondermeer:

• Karnavalskleding is verplicht. Militaire kleding, voetbalkleding

of alleen een shirtje/topje met een bloemenkrans is niet toegestaan

• Roken, alcohol en drugs zijn ten strengste verboden

• Binnen = binnen, naar buiten gaan = naar huis gaan

• Jassen altijd ophangen in de garderobe

• Neem nooit waardevolle spullen mee

• Bij binnenkomst kan preventief gecontroleerd worden in kleding

of tassen op het bezit van niet toegestane spullen

• Volg altijd de instructies op van de aanwezige gastheren

en BAK-vrijwilligers

Huisregels Piepersbal en Kreezie Karnaval

57


Slimmer integreren van documentstromen

Factuurverwerking

tekstherkenning (OCR) | matching | workflow

Documentenverwerking

scannen | routeren | archiveren

Digitale dossiervorming

indexeren | vinden | archiveren

Autobedrijf/Bandenservice Joost van der Westen

Schutsestraat 34 - 4841 EE - Prinsenbeek

Tel 076-5410433 - www.vanderwestenautos.nl

www.whitevision.nl

THIJS tuinen

Meester Bierensweg 25

4841 AJ Prinsenbeek

Tel 06 41 60 64 82

E-mail info@thijstuinen.nl

www.thijstuinen.nl

Oewe tuin een bietje opfleuren?

Thijs gift er meej plezier kleur aon!

58


?

?

?

?

Sinds dit jaar geef ik les aan groep 8 op de Griffioen. Leuke

uitdaging, bijna pubers en interessant. Het enige dat je

moet doen is hun aandacht vast houden en dat lukt me behoorlijk.

Je moet in hun schoenen staan en hun gedachtengoed

delen. Af en toe hen gelijk geven, ook al ben je het

er niet altijd mee eens. Het gaat mij goed af en ik begrijp de

jeugd. Vandaag heb ik een leuk item verzonnen voor de

muziekles: We gaan het hebben hoe Justin Bieber groot is

geworden. Ik heb van internet een heleboel foto’s geplukt

?

dus dat zal een hoop gegil opleveren.

Het is maandagmorgen en het is opvallend stil in de klas.

Kiske ligt met zijn hoofd op tafel en ik vraag wat er is. Hij

is moe en heeft maar weinig geslapen. Op het waarom

krijg ik een schouderophaal. Bij Jaontje thuis zijn ze aan het

verbouwen, denk ik, want zijn handen zitten onder de verf.

Hij zal zijn vader wel hebben mee geholpen. Tof toch?

?

Ik begin met het verhaal van Justin Bieber en toon een sexy

foto op de beamer. Hoe kan dit nou? Totaal geen gegil

of reactie. Hopelijk reageert de klas beter op een volgende

slide: Justin op het strand in een strakke zwembroek

en omringd door een boel meisjes. Hallo klasgenoten!!

Wordt eens wakker! Maar het deert hen niet veel.

?

Na een eenzijdige uitleg van mijn kant stel ik de vragen.

Hoe rijk denk je dat Justin is? Wat is volgens jou het beste

geheim van Justin bij de meisjes? Niemand lijkt zich te

interesseren…… Hoe kan dat nou? Plots zie ik dat Driekske

een briefje geeft aan Naontje die achter hem zit. Ik neem

het briefje af en ik denk dat hij verliefd is op haar. Ik lees de

tekst: ‘Kan jij vanavond? Zo ja, dan zie ik je graag om acht

uur want dan beginnen we‘. Ook telefoons zijn verboden

maar ineens hoor ik een ping. Ja hoor, Joske heeft een

boodschap ontvangen van Sjefke: ‘Geen papier maar

komt goed‘, lees ik. Ik zeg tegen Joske dat hij zich geen

zorgen hoeft te maken. Genoeg papier in de kast achter in

de klas.

Wat is er aan de hand

?

Nog een ping: ‘Sjaontje vraagt aan Bartje of de tekening wel

klopt?’ Sjaontje hoeft zich daar echt geen zorgen over te

maken want ik heb Bartje vorige week nog een 8 gegeven

voor zijn tekening.

Ik ga verder met mijn muziekles want het is toch wel heel

belangrijk voor je toekomst dat je iets af weet over Justin

Bieber en heb besloten een schriftelijke overhoring te

geven.

Een week later. Het is de vrijdagmorgen voor het karnavalsfeest

losbarst. Het is om te huilen. Mijn

?

voorbeeldige klas

heeft mij in de steek gelaten. Een 4,7 gemiddeld. Nog nooit

mee gemaakt. Misschien dat de Beatles meer interessant

geweest waren?

Het valt me ook op dat er niet veel leerlingen aanwezig zijn.

Navraag leert mij dat er plotseling wel heel veel zieken zijn.

Ik vind dat heel sneu zo vlak voor de karnaval.

Het is karnavalszaterdag: geweldige creaties trekken voorbij

tijdens de Kinderoptocht. Ik zie dat veel van mijn leerlingen

weer beter zijn.Wat fijn! Karnaval is een goed medicijn. En

wanneer

?

zouden ze toch alles hebben gemaakt en opgebouwd?

Ik heb werkelijk geen idee.

Volgende keer ga ik echt geen les meer geven over Justin

Bieber. Misschien scoren ze wel beter als het over Stef Ekkel

gaat………

?


60

䐀 攀 䈀 漀 攀 洀 攀 氀 搀 漀 渀 挀 欀 猀 攀 漀 渀 搀 攀 爀 渀 攀 洀 攀 爀 猀

眀 攀 渀 猀 攀 渀 漀 攀 渀 攀 氀 攀 甀 甀 椀 最 攀 欀 愀 爀 渀 愀 瘀 愀 氀 ℀


Meej ons

taellessen geefde

dur kleur aon!

Wasbeemd 4, 4841 NB Prinsenbeek, 06-12059851

www.italservices.nl, www.facebook.com/ItaLservices

Italiaans en NT2

voor particulieren

en bedrijven

61


GERASPTE KAAS

S

SMELTKAAS

KAASPOEDER

cheddar

FOND

GECONCENTREERDE

BOUILLONS

KAASVERV

R ANGERS

KAASVERVANGERS

SEASONINGS

the base for success

NIZOLAAN 4 | 6718 ZC EDE | T +31 318 619042 | INFOVIKA.NL | WWW.VIKA.NL

62


kinderoptocht 2016

63


“Bij Auto Indumij geven

we dur heel 2017 kleur aon”

Breda (servicevestiging) Huifakkerstraat 3, tel. (076) 530 25 00

Etten-Leur Ecustraat 5, tel. (076) 503 93 00

Oosterhout De Boedingen 19, tel. (0162) 43 14 50

Afbeeldingen die in deze advertentie zijn gebruikt kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. Vraag altijd uw

dealer naar de exacte details voor uw persoonlijke situatie. Druk- en typefouten voorbehouden.

Min./max. verbruik: 3,2-6,0 l./100 km. resp. 31,3-16,7 km./l. CO 2

: 85-135 gr./km.

www.renault-indumij.nl

64


programma karnaval

Woensdag 22 februari:

19.00 uur Karnavalsbal ‘Van Alles Wa’ in café Marktzicht

Donderdag 23 februari : Karnavalsdonderdag

Overdag bezoeken Prins Dionisius LI en een Klein Gevolg de zieken. Ook de langdurig zieken thuis worden niet vergeten.

Een delegatie van het BAK-gezelschap zal ook op donderdag- en vrijdagochtend ziekenbezoeken afleggen.

In de middag neemt Prins Dionisius LI de examens af van alle leerlingen in groep 6 van de Boemeldonckse basisscholen

die het Scholenproject Alaaf hebben gevolgd. ’s Avonds gaan de zes dagen karnaval van start in de kerk van

Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming op de Markt. Tijdens de Karnavalsgebedsdienst om 19.00 uur is er een uur

bezinning in een karnavaleske sfeer. Om 20.45 uur vindt de cup teruggave plaats door CV de Zimkus. Aansluitend

bezoekt de Prins het Femmekesbal.

Vrijdag 24 februari: Karnavalsvrijdag

In de vroege ochtend vertrekken Prins Dionisius LI, de Hofdames Amy en Ellen, de voorzitter en secretaris naar

Meersel-Dreef om een worst te offeren aan de Heilige Clara. ’s Middags volgt een bezoek aan de basisscholen van

Boemeldonck en een bezoek aan de BAK-Zonnebloemmiddag.

’s Avonds om 20.00 uur begint de Teutenavond in De Drie Linden.

Zaterdag 25 februari: Karnavalszaterdag

12.00 uur Start Kinderoptocht

16.30 uur Prijsuitreiking Kinderoptocht in De Drie Linden.

17.00 uur Piepersbal in De Drie Linden tot 20.00 uur.

20.30 uur Kreezie Karnaval in De Drie Linden tot 00.00 uur.

Zondag 26 februari : Karnavalszondag

13.00 uur Marktgebeuren.

13.30 uur Start Grote Optocht van Boemeldonck.

17.00 uur Piepersbal in De Drie Linden tot 20.00 uur.

19.30 uur Prijsuitreiking Grote Optocht in De Drie Linden.

20.30 uur Kreezie Karnaval in De Drie Linden tot 00.00 uur.

Maandag 27 februari: Verloren Maandag

12.00 uur Onthulling tegels op het Boemelplein.

14.00 uur Seniorenmiddag in Hagedonk en Den Elsakker.

14.00 uur Kindermiddag in De Drie Linden.

17.00 uur Piepersbal in De Drie Linden tot 20.00 uur.

20.30 uur Kreezie Karnaval in De Drie Linden tot 00.00 uur.

Dinsdag 28 februari: Vastenavond

17.00 uur Piepersbal in De Drie Linden (ditmaal tot 19.30 uur!).

19.30 uur Start Lampion- en fakkeloptocht.

20.15 - 20.30 uur Groots vuurwerk en afscheid van Prins Dionisius LI van Boemeldonck

voor de kinderen.

20.00 uur Kreezie Karnaval in De Drie Linden (ditmaal tot 22.30 uur).

21.00 uur Het weer in werking stellen van de pomp op de Markt.

22.30 uur Prins Dionisius LI legt in De Drie Linden zijn functie neer.

Het actuele programma en alle benodigde

informatie treft u op onze website www.boemeldonck.nl

65


VOOR AL UW FEESTEN & PARTIJEN !!

DRIVE-IN SHOW | SOUND & LIGHT SERVICE

ROBIN DE CRAEN | +316 41911626 | INFO@SOUNDCREWONTOUR.NL

WWW.SOUNDCREWONTOUR.NL

Schooiwagen

Klus & Onderhoudsbedrijf

Riool & Ontstoppingsbedrijf

Meester Bierensweg 88

Boemeldoncks Grote Optocht is van ongekend

grote klasse en bovendien geheel

gratis te bezoeken. Wij nodigen alle bezoekers

uit een financiële blijk van waardering

te geven. Dit kan via de schooiwagen die

zowel vooraan als achteraan in de Grote

Optocht rijdt. De schooiwagen is herkenbaar

als spaarvarken met daarbij een aantal

collectanten namens de BAK.

4841 AL Prinsenbeek

076 - 5224423 | 06 - 51220179

www.covibv.nl

info@covibv.nl

Zegt het voort, zegt het voort, ook aan

de vele bezoekers van buiten

ons Boemeldonck

66


We geve dur kleur aon

2017

67


‘K ben d’r

weg van!

omleiding

optocht!

ALL-NEW JAGUAR XF

THIS IS NOT

BUSINESS AS USUAL.

VANAF € 47.400

OF € 790 PER MAAND*

KNOOK BREDA

Veldsteen 2, Breda, 076-571 48 88, knook-jaguar.nl

21% BIJTELLING

Min./max gecombineerd verbruik 4,0–8,6 l/100km. CO 2 uitstoot resp. 104–204 g/km. Aan deze publicatie kunnen

geen rechten worden ontleend. Jaguar Care: 3 jaar garantie, assistentie en onderhoud zonder kilometerbeperking.

*Jaguar Fleet & Business Leasing 60 mnd/20.000 km/jaar. Prijswijzigingen voorbehouden.

68

JAG6001 Adv NEW XF - Knook - 175x125.indd 1 30-12-15 15:02


69


Het jaar van ......

1975

Met als leuze ‘Blaost ‘m nie gruun’ werd onder

aanvoering van Prins Casimir IX (Kees Nagelkerke)

het karnaval gevierd. Met hem blikken we terug op

het karnavalsjaar 1975.

Ondanks dat het cijfer IX anders doet vermoeden

waren er nog maar 3 voorgangers van deze Prins

Casimir. Immers pas vanaf 1974 wordt jaarlijks een

nieuwe Prins gekozen. Prins Casimir IX werd

uitgehaald bij restaurant ‘het Oekeltje’ te Rijsbergen.

Door middel van een kwis à la ‘Wie van de drie’

moest het gezelschap de enige echte Prins raden.

Voor het eerst in de geschiedenis waren er twee in

plaats van drie hofdames: Yvonne Reichart en Elly de

Wit.

Het motto ‘Blaost ‘m nie gruun’ had te maken met

de blaastest voor automobilisten die eind 1974 is

ingevoerd. Als je ‘gruun blaost’ had je een slokje te

veel op.

Er was dat jaar één BAK-zitting avond en op

karnavalsdonderdag was er destijds nog helemaal

niets te doen; geen Karnavalsgebedsdienst, geen

Femmeksbal, geen Cup teruggave.

Op karnavalsvrijdagmiddag was er een bezoek aan

de kinderen van Mytylschool, die door militairen naar

de Chassékazerne waren gebracht en waar de Prins

en het Gevolg van Boemeldonck hen een geweldige

middag bezorgden.

Karnavalszaterdag was voor de BAK een spannende

dag. De Prins zou onthaald worden met een heuse

helikopter. Helaas werd op het laatste moment de

vergunning ingetrokken. Gelukkig werd snel een

alternatief gevonden. De prins werd door C.V. de

Nachtpitjes gekaapt, in een bak van een

hoogwerker gezet en op het dak van Hagedonk aan

de Middenweg gehesen. Na onderhandeling met

het BAK-bestuur, waarbij de voorwaarde was dat

2 dames van de Nachtpitjes deze dag met de Prins

mee mochten, werd de Prins weer naar de grond

teruggebracht en kon hij verder in de kinderoptocht.

Met deze 2 dames! Direct na de kinderoptocht werd

een bezoek gebracht aan de gemeenteraad op het

gemeentehuis. Vooral het ‘vragen half uurtje’ leidde

steevast voor bijzondere en originele reacties bij de

aanwezigen en leidt nog steeds tot warme

herinneringen bij Kees.

Nadat de prins uit een speciaal gebouwd huis op

de Markt werd gepresenteerd werd onder prima

weersomstandigheden de Grote Optocht gereden.

De prijsuitreiking vond plaats in de grote tent op de

Markt van Jan Leijs. De eerste prijs in de A categorie

was voor CV de Black Eagles Senior.

Ook de cafés in het Beekse buitengebied werden niet

vergeten op karnavalsmaandag. En in die tijd was er

al een BAK-haan, maar in tegenstelling tot

tegenwoordig: deze werd bij de Sik aan huis

gehouden. Kunt u het zich voorstellen? Het hele

BAK-gezelschap binnen bij de Sik en lekker eten

onder het genot van louter en alleen frisdrank.

In dit karnavalsjaar ontvingen 11 personen een

Grootorde, 69 andere personen ontvingen

andere onderscheidingen.

De Prins zelf mocht bij de

diverse bezoeken

21 onderscheidingen

ontvangen.

Als dan op

karnavalsdinsdag de

Lampionnenoptocht

voorbij komt geniet

de Prins van de vele

blije kindergezichtjes

en wordt daarna in het

café ‘t Hert bij Bosman

zijn steek afgenomen.


Na de karnaval verscheen er voor de leden van het

BAK-gezelschap een speciale ‘Napraetkrant’.

Een initiatief van Herman Dirven, een krant waarin

alle ceremoniële details van het afgelopen seizoen

stonden vermeld. Terugkijkend vat ex-Prins

Casimir IX het jaar samen als ‘het is voor altijd een

fijne herinnering’.

Tot slot gevraagd of hij nog een boodschap voor de

Boemeldonckers van nu heeft: “Koester het stevige

fundament wat vanaf den beginne is

gelegd, durf verantwoord af en toe iets te laten

vervallen of nieuw bij te voegen en blijf met twee

benen stevig aan de grond.”

Prins Casimir IX

Op de website www.boemeldonck.nl is een speciale

Wiki ontwikkeld waar u veel historische informatie

over de historie van de BAK kunt raadplegen. In de

wiki is per jaargang informatie over het

Boemeldoncks karnaval opgenomen zoals o.a.

informatie over de Prins en Hofdames, het Gevolg,

het winnende karnavalslied, optochtuitslagen etc etc.

Hoe komt u bij de Wiki?

Surf naar:

www.boemeldonck.nl en ga via

de optie naar het menu

item < Boemel Wiki> of gebruik

de URL: wiki.boemeldonck.nl


Onze

karnavalsafdeling

staot er ok

dit jaor wir

gekleurd bij!

V-Bouw

gift dur dit jaor

ok kleur aon!

72


Snoeien doet Groeien

Snoeien doet groeien! U heeft hem vast ooit gelezen, de jaarlijkse oproep aan

de bouwclubs om tijdig hun ‘ snoeiverzoeken’ in te dienen. Op het eerste

gezicht een klein verzoek, maar goed snoeien is belangrijk voor de BAK, clubs

en bewoners!

Snoeien doet de wagens alsmaar groeien. Dat zit nu eenmaal opgesloten in de

genen van de Boemeldonckse bouwclubs, al zijn er natuurlijk de maximale

toegestane afmetingen uit het optochtreglement. BAK-bestuurslid Stan de

Graaf vertelt: “De gemeente Breda zorgt dat de bomen langs de aanrijroute

en de optochtroute zodanig gesnoeid zijn dat de karnavalswagens voldoende

ruimte hebben om veilig door Boemeldonck te trekken. Dit is een dienst die door de gemeente

na de annexatie van Prinsenbeek is overgenomen en zij voert dit in overleg met de BAK uit. Door het

opruimen van het zwerfvuil na de optochten heeft de BAK een paar jaar geleden zelfs als tegenprestatie

een extra snoeibeurt van de Overveldsestraat verdiend bij de gemeente.”

Nauw betrokken bij het snoeien is Bart Sprenkels, al jarenlang werkzaam bij de gemeente Breda in het

groenonderhoud en tevens ervaren bouwer bij cv de Black Eagles. Hij inventariseert als tussenpersoon

tussen de gemeente, BAK en clubs alle snoeiverzoeken. “Omschrijvingen als ‘ Na de oprit bij nr. 5, links

naast de lantaarnpaal...’ komen nogal eens voor maar ik krijg gelukkig ook gedetailleerde straatplattegronden

met exacte verzoeken aangeleverd. Verzoeken op de achterkant van een bierviltje zijn gelukkig

nooit voorgekomen”, lacht Bart. Samen met de clubs rijdt hij de route langs om alle knelpunten te

bekijken, wat echter niet betekent dat aan elk verzoek wordt voldaan. Bart: ”We houden rekening met

het bomenbeleid van de gemeente Breda. Altijd bekijken we of er daadwerkelijk aan de boom gesnoeid

moet worden en of een wagen makkelijk een boom kan ontwijken.”

Ook wordt aangebeld bij bewoners langs de optochtroute als een knelpunt met een boom op hun

grond wordt voorzien. Bart vertelt: “We doen een gezamenlijk verzoek namens de BAK en de gemeente

of de bewoner bepaalde takken wil snoeien. Dit kan schade aan de wagens voorkomen, maar is juist

ook belangrijk vanwege de veiligheid van het optochtpubliek.” “We willen echt voorkomen dat er tijdens

de optocht een tak afbreekt en op het publiek neerkomt”, zegt Stan, “want dan zijn gevolgen niet

te overzien. Bewoners reageren vrijwel altijd positief. Ook proberen we de clubs in contact te brengen

met bewoners. In goed overleg, en zeker met een helpende hand vanuit de clubs zelf, komen we altijd

tot een oplossing.”

Het daadwerkelijke snoeien vindt ongeveer 3 tot 4 weken voor karnaval plaats waarbij de gemeente

de gehonoreerde verzoeken inpast in hun reguliere werkschema.

Toch dienen zich nog wel eens knelpunten aan op de grote dag,

karnavalszondag! Bart herinnert zich: “CV de Klepperbekken hadden

met hun ‘handjes’ wagen ooit

problemen tijdens het aanrijden. Het hielp natuurlijk niet dat ze

tempex letters in hun hoofdkop hadden verwerkt, die vlogen er

bij de eerste bomen gelijk af. Uiteindelijk ben ik op hun wagen

geklommen en al rijdend heb ik nog het hoogstnoodzakelijke

snoeiwerk verricht. ‘ Mijn hulp’ aan hun overwinning dat jaar heb

ik wel gehoord vanuit cv de Black Eagles! Op karnavalsdinsdag in

Marktzicht kreeg ik als dank een takje van een kronkelwilg aangeboden.

Een mooi gebaar. Deze plant groeit sindsdien op een

mooie plekje bij mij in de tuin.” Maar ook

zo’ n plant groeit en groeien doet... , inderdaad, ...snoeien!”


Op karnavalsmaandag 27 februari 2017

op twee locaties een karnavalsmiddag

voor de Boemeldonckse senioren

Programma seniorenkarnaval 27 februari 2017

In verzorgingshuis Thebe Hagedonk treedt op het gezelschap 'Ut Clubke'. Een

optreden onder begeleiding van accordeons met herkenbare gezellige muziek

en sketches. Ook is er een optreden van diverse BRAK-artiesten. Uiteraard

brengt Prins Dionisius LI met zijn gevolg een bezoek aan het verzorgingshuis Thebe Hagedonk.

Bij café Den Elsakker gaat het een echte Boemeldonckse seniorenmiddag worden met humor,

spel, zang en een heuse Karnavalskwis. Met onder meer een optreden van Dubbelzicht (Piet

en Rien Nuiten). Natuurlijk brengt Prins Dionisius LI met zijn gevolg deze middag een bezoek aan

café Den Elsakker. Het wordt een gezellige middag onder de muzikale begeleiding van Christ

van Haperen.

Zowel in Thebe Hagedonk als bij café Den Elsakker gaat de zaal om 13.00 uur open en begint het

programma om 14.00 uur. Beide middagen duren tot ongeveer 17.00 uur.De bus naar Den Elsakker

vertrekt vanaf de Zilverberk om 12.45 en 13.30 uur; de terugrit is om 17.15 uur.

74


Ook met Karnaval!

T 076 532 10 99

www.thesourcingnetwork.nl

TSN_1/4_ADV_BAKKRANT_DEF.indd 1 06-12-13 12:46


Brielsedreef 75

4841 KR Prinsenbeek

Telefoon : +31 (0)76-541 3418

Mobiel : +31 (0)6-2073 0248

info@irmavantoledo.nl

www.irmavantoledo.nl

76


Het leukst is als mensen in een deuk liggen om jouw act.

Dat geeft mij plezier!

De kers op de taart

Deel 2

Naam : Arnoud Genefaas

Artiestennaam : D’n BOB van Boemeldonck

Deelnames : 13 keer

Gewonnen : 2 keer

Lid van Raad van Elf en BIK Commissie

D’n BOB van Boemeldonck wie kent hem niet? Al

13 jaar kan het Boemeldoncks publiek op karnavalszondag

rekenen op een act van Arnoud Genefaas.

Zijn grootste succes behaalde hij met het

motto: ‘Uitgeswaffeld.’ Hij won hiermee niet alleen

de eerste prijs, maar behaalde ook zijn hoogste

puntenscore ooit in de E.

Arnoud liep veertien jaar geleden voor het eerst

met de optocht mee in Boemeldonck: “Ik was net

in Prinsenbeek komen wonen en mijn

dochters wilden meelopen in de kinderoptocht.

We hebben toen een riksja

opgetuigd en meegedaan.” Een jaar later

besloot hij deel te nemen aan de E: “In mijn

omgeving dachten ze dat ik dit niet zou

durven. Dat laat ik natuurlijk niet over me

zeggen!” lacht Arnoud.

Er was alleen nog een naam nodig. Arnoud:

“De naam is ontstaan doordat ik met

de riksja mensen wilde vervoeren in de

optocht met Karnaval, zodat zij konden drinken.

Oftewel, ik was d’n BOB van Boemeldonck.”

BOB staat echter niet alleen voor Bewust Onbeschonken

Bestuurder, maar ook voor Bob de

Bouwer. Arnoud is dagelijks met zijn decorbouwbedrijf

in de weer en dat vraagt om creativiteit en

handigheid. Deze twee talenten komen ook goed

van pas in de optocht: “Ik vind het leuk om te bouwen

aan mijn act. Voor mijn 11-jarig jubileum heb

ik een constructie gemaakt met poppen waardoor

ik in mijn eentje een polonaise kon lopen. Ik kon

de polonaise zelfs van looprichting veranderen”,

vertelt Arnoud.

Volgens Arnoud zijn de simpelste ideeën het leukst.

Arnoud: “Ik heb genoeg optochtideeën achter

de hand, maar het leukste zijn toch de ideeën die

spontaan vlak voor karnaval ontstaan. Dit was ook

bij de deelname ‘uitgeswaffeld’ het geval.”

Bij alle ideeën is het uiteindelijke doel van d’n BOB

van Boemeldonck om mensen aan het lachen te

krijgen. “Het is leuk te zien als mensen in een deuk

liggen om jouw creatie”, aldus Arnoud. “Dat geeft

mij veel plezier tijdens de optocht!”

Dit plezier is voor Arnoud de belangrijkste

reden om mee te lopen. Hoog eindigen

is mooi meegenomen. “De kwaliteit

van de Boemeldonckse optocht is in alle

categorieën zo hoog. Je wil dan ook

meelopen met een idee wat goed is en

waarmee je zou kunnen winnen. Nu ik

twee keer heb gewonnen, maakt de

plaats waarop ik eindig me niets meer

uit. Ik vind het vooral erg leuk om mee

te doen”, vertelt Arnoud enthousiast.

D’n Bob van Boemeldonck zal Boemeldonck ook

dit jaar weer kleur geven. Veel plezier!


Financieel advies

Makelaars & Commercieel vastgoed

Corporate Finance

Pensioencommunicatie

www.zuyderleven.nl

info@zuyderleven.nl

Ok veur ut bedrukke van oew kiel

kunde bij ons terecht.

We hebbe ok een grote collectie

hoedjes, petjes, mutsen,

fleecesjaals, polo’s en truien.

Wij wensen iedereen veul leut mee

Karnaval!!

Hofleverancier van de B.A.K.

Logtenburg 2 in Prinsenbeek. www.kokkebedrijfskleding.nl

(076) 541 9819

78


79


80


CV de Nachtbraokers,

een zootje ongeregeld

“We zijn gewoon een zootje ongeregeld”, vertelt Edwin

Dekkers en vervolgt met een duidelijke knipoog, “dat

we nog bij elkaar zijn, dat we ook nog bouwen en al

helemaal bijzonder dat we nog steeds in de A bouwen.”

Wat ooit begon als een idee tijdens ‘zomerkarnaval’ bij

De Kuil met drie gasten die een clubke wilden oprichten

is inmiddels uitgegroeid tot een waardige A club die dit

jaar haar 11-jarig bestaan viert. De club is gestart met 8

leden zonder enige bouwervaring en na wat wisselingen

bestaat de club vandaag de dag uit 12 leden. Daarnaast

kunnen ze bouwen op hulptroepen van buiten de club.

“Deze hulpgroep is echt via via ontstaan”, geeft Lindy

van Gils aan.

De Nachtbraokers bouwen dit jaar voor het elfde jaar bij

de familie Van Gils aan de Overveldsestraat. De eerste

jaren in tenten en de laatste drie jaar in een nishut. “We

hebben inmiddels ervaring met 7 verschillende tenten

en een nishut”, roept Sander van Gils. Het eerste jaar

bouwden ze in een veel te kleine tent en toen al werd

deze 3 keer leeg gereden naar opslagplaatsen. En deze

eerste deelname was nota bene met een loopgroep in

de C-categorie! “We kregen tijdens de prijsuitreiking

van de C op het podium al te horen dat de BAK er vanuit

ging dat het jaar erop in de B werd meegereden”, vertelt

Sander lachend.

Het eerste jaar in de B blijft ze ook nog goed bij. De

wagen door een nat weiland rijden bleek een hele

uitdaging. Edwin Dekkers raakte daarbij zijn schoenen

kwijt. Iets waar ze nog steeds lachend op terug kijken.

“Ja, tot op dag van vandaag heeft Edwin nog geen

strikdiploma”, vertelt Sander lachend. Maar ook vorig

jaar toen er traditioneel na een lange opbouwavond

nog een Schrobbelèrke als afsluiting werd gedronken

herinneren ze zich nog goed. “Maikel Knoops is

maar gewoon in de nishut blijven slapen totdat we

zondagochtend vertrokken richting de optocht”, vertelt

Pieter Dircken terwijl de anderen lachen.

Dit jaar is het thema van de wagen van cv de

Nachtbraokers “Ik zie, ik zie…” Op de vraag of dit jaar

het doel de Cup met de grote oren is antwoordt Sander:

“We zullen ‘m eerst maar eens afmaken en dan zien

we wel verder. Maar het zou gaaf zijn als we die Cup

ooit een keer vast mogen houden.” Met dit streven en

een duidelijke ambitie om te bouwen gaat dit zeker en

vast lukken. Hoe lang ze nog doorgaan met bouwen is

geen enkel discussiepunt. “Voorlopig blijven we als een

zootje ongeregeld gewoon lekker bouwen!”

Wat de meeste indruk ooit heeft gemaakt is toch wel

dat ze jaren geroepen hebben om een dikke pandarace

te gaan bouwen. “5 Jaar lang hebben we geroepen dat

wanneer we geen idee voor een nieuw ontwerp zouden

hebben dat we dan die pandawagen zouden bouwen”,

geeft Arno van Dongen aan. “Dat we het idee afkomstig

van Max Haynes ooit serieus hebben genomen kan ik

nog steeds niet begrijpen”, vult Robbert Wensveen met

zijn duidelijk Rotterdams accent aan.


82


IIttalliiaanse Delliicattessen

Kookworrkshops

Catterriing,, Foodttrruck

Culliinaiirre cadeaupakketttten

Wiijjnen & prroeverriijjen

IIttalliiaanse koffffiie & esprressomachiines

Huiisgemaaktte maallttiijjden vanaff € 5,,----

Boemeldonck

Tiijjdens de opttochtt warrme drranken,,

biierr,, ffrriisdrrank en iietts voorr de llekkerre ttrrek

Opp 22 looccaatti l ieess, , zzi iee rroouutteekkaaaarrtt

ZZaatteerrddaagg vvaann 1100. .0000 -1177. - .0000 uuuurr ZZoonnddaagg vvaann 1111. .0000 -1177. - .0000 uuuurr

Beeksestraat 7a Priinsenbeek

www..casalliisetta..nll

Oldtimer restauratie

Adres |

Email |

Website |

Weidehek 89, 4824AT Breda

abc@oldtimer-restauratie.com

www.oldtimer-restauratie.com

Oproep tot sportief inschrijven

Beste ouders van deelnemers in de kinderoptocht,

Wij vragen u toe te zien op het sportief inschrijven door uw kroost voor de kinderoptocht

van Boemeldonck. Want wat zou het jammer zijn als een deelnemer die alles

zelf heeft gemaakt, een lagere prijs krijgt dan een deelnemer die is geholpen door de

ouders.

Is er door ouders geholpen? Schrijf je dan in voor de categorieën:

AK, CKO, DKO

Heb je of hebben jullie zelf gebouwd?

Schrijf je dan in voor de BK, BKK, CKK, DKK

Dank je wel, de BAK


Dé Nagelstudio

Voor gelnagels en het

verstevigen van uw eigen

nagels.

Marcia Meeuwissen

Moleneind 58

06-52334693

84

Praktijk voor Speltherapie | Tuintjes 5 | 4841 EA Prinsenbeek | Tel. 076 - 541 88 42 / 06 - 18 82 89 41

www.spelenhelpt.com | info@spelenhelpt.com


Wie heeft er nog zin in karnaval?!?

Sjefke: Hé goedemorgen Jaonus, wat doe jij nu hier bij d’n dokter? Niets ernstigs, hoop ik…

Jaonus: Ach, Sjefke…..

tis ieder jaar hetzelfde na elluf elluf. Hartstikke grieperig, joh. Da krijgde agge veur ut eerst weer zonder jas van café

naar café gaat. En toch teveel op, zelfs m’n kater had koppijn. Maar uitzieken, da ga nie de bouw begint weer, hè.

S: Ik snap het, drukke weken. Wij zij wok begonnen. Ik heb zelf al last van een plakhandje en een lasoog. En ik heb

meej mun andere oog heel de tijd naar een mooie meid zitten kijken dus daar heb ik nou staar. Ut was wel weer

gezellig hè op de fiets. Ik krijg al zin in karnaval.

J: Ja, het was weer druk, hoor.

En gezellig om alle clubs wir in hun kieltje te zien. De leuze van de BAK sloeg trouwens wel aan bij de clubs…..

S: Jaja, de clubs geven dur echt kleur aon dit jaar! Blauw, groen, geel, rood…..ik heb alle kleuren schmink op m’n

gezicht gekletst gekregen.

J: ik heb nog even afgeborreld in ’t café

en toen was het wel mooi geweest. Ik ga zo meteen eerst wat worstebrooikes halen bij de bakker en dan snel nog

naar de bouw.

S: Da’s een goed plan, hè. Hoe is het met jullie plannen? Weer een A-wagen?

J: Natuurlijk!

Maar ik moet er nu echt nog even niet aan denken, hoor! Het snot loopt in m’n lashandschoenen

S: Tsja, meej snot kunde niet lassen…..

J: Maar wel plakken.

(stilte)

J: …….Ik hoorde zaterdagavond trouwens wel Kiske iets mompelen over

het idee voor dit jaar. Ik kon het niet helemaal goed horen, je weet wel …….harde muziek in de kroeg,

dot schmink in m’n oor en oh ja,……ik had al een aardig pilske op……

S: Die Kiske, da’s wel de creatieveling bij jullie in de club, ja……. en Joske die mag de constructie weer in elkaar lassen

en de bewegingen bedenken, zeker??

J: Ja, nu je het zegt…… volgens mij zag ik Joske iets op een bierviltje tekenen.

‘T leek wel op een echte constructietekening.

Toen draaide de DJ juist op dat moment ‘Fritske d’n Olifant’, en dan weet je he, dan is ut viltje te klein!

S: En jullie statafel stond even niet meer op dezelfde plek en die tekening is niet meer bruikbaar……..

J: Jij mag niet meer raden, CV De Deurspoelers stonden naast ons, ha ha! Ik

ga toch straks gelijk even vragen aan Kiske en Joske wat ze in gedachten hadden. Dan kan ik alvast over een tekening

aan nadenken. Of nog beter: ff schetsen.

S: Schetsen? Er ligt toch gin ijs?

J: joh, bijdehandje. Gij mot bakkletser worden.

S: Da’s un goeie want als we toch moeten uitzieken dan kenne we da mar beter nuttig doen.

(Intercom: “Meneer Jaonus, melden in spreekkamer 1 bij Dokter Bibber!”)

S: Nou Jaonus, jij mag naar de dokter. Veel beterschap, jongen! Ik spreek je nog wel en anders zie ik je met de Bakzitting

of clubfeest of karnaval.

J: Dankjewel. Komt wel goed.

Ik denk dat ik maar een Beeks boemeltje ga nemen, schijnt tegen alles te helpen.


86


€12,95 per uur

Feestûh zonder troep?

Bel Huiscleaning, we staon

zo bij oe op de stoep!

Gescreende huishoudelijke hulp • www.huiscleaning.nl • 085 201 9689


88

www.coken.nl info@coken.nl tel. 06 - 15 01 28 98


Boeren en tuinders

onmisbaar voor karnaval!

Wat zou karnaval zijn zonder de inzet van boeren en tuinders?

Of de maanden die juist voorafgaan aan karnaval?

Als je erover nadenkt merk je pas hoe belangrijk de boeren

en tuinders zijn voor de leefbaarheid en sociale binding in

het buitengebied.

Remco Beekers, voorzitter ZLTO afd.Breda en lid van

cv de Klepperbekken, licht toe: ‘‘De agrarische sector

probeert niet alleen betrokken te zijn maatschappelijke

activiteiten, maar zij maakt deze juist mede mogelijk. In

Prinsenbeek blijkt dit uiteraard uit de vele manieren waarop

ze karnaval ondersteunt: boeren, tuinders en loonbedrijven

die hun schuren leegruimen of ruimte ter beschikking

stellen aan bouwclubs. Opslagplaatsen, opbouwlocaties

voor wagens, jurywagens, trekkerchauffeurs, maar denk

ook aan de noodtractoren en reserve-aggegraten van

Ron Nuiten tijdens beide optochten!’’ Uiteraard mogen

we ook de ‘stalen’ werkpaarden, die al de Kastelen op

wielen voorttrekken tijdens de optochten, niet vergeten.

‘‘De bouwclubs maken ook dankbaar gebruik van hun

materiaal op wielen als hoogwerkers, shovels en heftrucks

zoals bij loonbedrijf de Baronie’’, aldus Remco, ‘‘en ja......

het komt voor dat een tuinder in de winterperiode op zoek

moet naar zijn lasapparaat........’’

Inmiddels is er een trend dat steeds meer bouwschuren

vervangen zijn door tenten en nishutten. Dit komt vaak

niet door onwil van de boeren en tuinders. Vanwege

wet- en regelgeving, denk bijvoorbeeld aan verwerking

van voedselwaren in de land- en tuinbouw, is het soms

niet toegestaan om in een schuur te laten bouwen. Toch

worden ook in deze gevallen clubs vaak geholpen. Een

mooi voorbeeld is bijvoorbeeld het bouwadres Roelen

aan het Heibloempad waar dit karnavalsseizoen zowel CV

de Knackers als CV Piendraod op het erf welkom zijn! Of

dan de familie Sweep aan de Overveldsestraat; toen ‘hun

thuisclub’ CV de Herrieschoppers een jaar oversloegen

met bouwen, werd de schuur speciaal leeggeruimd voor

CV de Klepperbekken zodat deze club een onderstel van

hun wagen daar mocht stallen tot karnaval.

Zoals gezegd, de boeren en tuinders zijn sterk verbonden

met Boemeldonck; sommigen vieren ‘gewoon alleen’

karnaval, maar anderen zijn zelf, of hun kinderen, actieve

leden bij een (bouw)club. Zo plakt Toon Sweep in de

rustige winterperiode heel wat af bij de Herrieschoppers en

is de, notabene gestopte tuinder, Rien Martens de laatste

weken voor karnaval erg druk. De lege kas van Rien en

Marian Martens is inmiddels beter bekend als ‘BOK’ (Boemeldonckse

Opslag Kas) aangezien bijna tien clubs hier

hun onderdelen stallen. Rien zelf rijdt alles in en uit de kas...

volgens een strakke planning!

En wat krijgen boeren en tuinders terug van de Boemeldonck?

‘‘In euro’s niets en in ellende een hoop zou

je denken’’, grapt Remco, ‘‘maar de sector ontvangt een

hoop waardering van de mensen en clubs waarvoor ze

van betekenis zijn in de karnavalsperiode!’’ Veelal een

teken van dankbaarheid in woord en soms in gebaar; zo

organiseren de BAK en de afgevaardigden jaarlijks het

Bouwadressenfeest. Verder kennen de meeste clubs inmiddels

een bedankborrel of een barbecue, aldus Remco:

‘‘Ook hierbij worden ook de boeren en tuinders zeker niet

vergeten aangezien ze vaak meer dan enkel bouwadres

zijn. Velen van hen ontvangen best veel uitnodigingen in de

weken na karnaval.......!’’ Maar ja, ook op dit soort gelegenheden

zijn boeren en tuinders ook onmisbaar.


KAPELSTRAAT 27, 4841 GE PRINSENBEEK, 076 - 887 66 46, VERFHANDELPRINSENBEEK.NL

Mededeling voor bewoners:

Zondag 26 februari 2017 Grote optocht

Zondag 26 februari 2017 wordt vanaf 13.30 uur de Grote Optocht van Boemeldonck gehouden.

Dat heeft mogelijk gevolgen voor de bereikbaarheid van uw woning.

Vanaf 10.00 uur zijn de invalswegen naar de optochtroute afgezet.

Parkeren is dan enkel mogelijk buiten de optochtroute.

Verder maken wij u op het volgende attent:

- het marktplein moet zaterdagochtend 25 februari om 8.00 uur geheel autovrij zijn

- vóór en rondom De Drie Linden geldt gedurende de gehele karnavalsperiode een parkeerverbod

- op het parkeerterrein achter De Drie Linden is eenrichtingsverkeer ingesteld

- De volgende straten zijn als calamiteitenroute aangeduid, dit geldt op 26 februari van 10 - 18 uur.

- Pasquelaan, Peperbos en een gedeelte van de Beeksestraat (huisnummer 52 t/m rotonde)

- Brielsedreef (huisnummers 1 t/m 27) en Postbaan (huisnummers 1 t/m 26)

- volg de aanwijzingen van de daartoe aangestelde verkeersregelaars

- op karnavalszondag kunnen bezoekers aan de kerk tijdelijk de auto op het kerkplein parkeren

- zijwegen van de optochtroute moeten vrij toegankelijk blijven. Hier mogen dus geen partytenten of andere obstakels staan

De route van de Grote Optocht is: Markt, Kapelstraat, Molenstraat, Westerkim, Groenstraat, Middenweg, Haverdijk,

Loopstraat, Markt

Langs de optocht s.v.p. geen harde muziek en geen open vuur

90


91


Horeca Prinsenbeek

Algemene regels Karnaval 2017

> 16-17 Jarige: toegang tot horecagelegenheid met ROOD bandje.

Geboren tussen 28-2-1999 en 28-02-2001 dan geen alcohol!!!

>>> 18 jarige: toegang tot horecagelegenheid met GROEN bandje.

Geboren voor 28-02-1999.

Ook dit jaar gebruiken we nieuwe munten.

De munten zijn geldig vanaf Karnaval t/m Pasen 2017.

Prijs van 1 munt is € 2,25.

De Drie Linden

Eetcafé de Swaen

Café-zaal Marktzicht

Biercafé Pallieter

Texas Hoeve

Café-bar de Stee

Café-zaal ‘t Veehandelshuis

Café-zaal de Elsakker

Café zaal d’n Henk

Bar en kitchen Valdijck, zaal ‘t Hert

zaterdag 25,

maandag 27 en dinsdag 28 februari

gesloten

Telefoon : (076) 544 0682

92


KARNAVALSAGENDA

Vrijdag:

20.00 teutenavond met dj christ van haperen

kapellenavond, d’n avond veuraf in samenwerking

met pretbend nou - En

Zaterdag:

Prijsuitreiking kinderoptocht en na afloop

verrassings artiest

Zondag:

Prijsuitreiking grote optocht

Maandag:

Kindermiddag

18.00 stamppotbuffet

‘S avonds optreden van John de bever

Dinsdag:

Steek afnemen van prins dionisius

De Drie Linden

Karnaval 2017

Zaterdag t/m dinsdag

dj Ronald vd berg en

springkussens

93


94


Jong talent

in de ‘spotlight’:

C.V. de KnaCKers

Ook dit jaar een debutant in de Grote Optocht! CV de Knackers,

die voor het eerst in de B categorie deelneemt. Klas

6b van de Griffioen school was de bakermat van deze club.

In 2007 kwamen Andy Aarts en Job Brouwers op het idee

om met een echte cv deel te nemen in CKK categorie en

al snel groeide de club met vriendjes en klasgenoten uit tot

een man of acht. Een groeipatroon zoals een gemiddelde

jonge club in Boemeldonck………

Niets is minder waar! De wagenbouwambitie van Daan

Brouwers en Rick Klemans gaf bij de jonge gasten in 2014

het besef dat ze ‘meiden’ nodig hadden. “Het heeft gewoon

goed uitgepakt. Natuurlijk was het wennen bij de eerste

kennismaking met ons als nieuwe zes meiden, maar het

klikte meteen met iedereen”, aldus Jetske Gelens, ”….het

waren gelukkig geen verlegen gasten!” Rick voegt toe: ”We

zijn maar gewoon beginnen te praten. Wat meiden erbij

leek ons ook wel leuk…..en zo konden we nog mooi dat

seizoen in de BK bouwen!” Maar onderschat de waarde van

het vrouwelijk schoon bij de Knackers niet, zegt Jetske: “Alle

meiden zijn allemaal dol op karnaval én dol op bouwen. Er

zijn maar weinig clubs waar de meiden of vrouwen zo veel

gazen en plakken!” Dit beaamt Rick direct: “Zodra ze kunnen

beginnen, zijn ze er……en meestal vaker dan de jongens.”

De BK zorgde tevens voor een overgang naar een kas van

opa Kees Klemans in Princenhage. Jetske vertelt: “De kas

was klein en kooouudddd…maar wat het knus en gezellig!”

Het onderstel werd vanwege de beperkte ruimte steeds pas

later binnengereden. Rick: “We dachten het onderstel even

binnen te rijden, maar even later stonden we vast in de wei.

Dit was ook niet zo gek ….met vier lekke banden eronder.”

Deze mooie periode hebben de Knackers vorig jaar bekroond

met de winst van de BK-cup. “We waren wel zenuwachtig,

want uiteindelijk waren we 1 meter te hoog en

kregen strafpunten hiervoor”, lacht Rick, “maar ja, we meten

nu eenmaal met de dikke duim.” Dit overwinningsgevoel

neemt de club mee naar hun nieuwe bouwadres bij Ad

en Ingrid Roelen, waar ze nu hun nishut op het erf mogen

plaatsen.

Aan ambitie ontbreekt het de Knackers niet: “We willen

graag naar de top van de B categorie”, aldus Rick, ”die ambitie

is weliswaar niet bij iedereen evenveel aanwezig, maar

dat accepteren we onder elkaar. Als ’t niet meer gezellig is in

de bouwschuur dan hoeft het niet meer. Andere leden maken

zich weer op een andere manier nuttig.” Dit jaar vliegt

de club letterlijk de B in. Jetske: ”Op de wagen zie je vliegtuigen,

een vliegveld, stewardessen en piloten terugkomen.”

Het eerst jaar B zal zeker een uitdaging zijn, mede gezien

het examenjaar van een aantal leden. Rick zegt: “We gaan

voor een volle wagen met een maximum hoogte en betere

afwerking. We zijn een sterke club dus het moet goed komen,

we hebben immers ook weer een jaar meer ervaring.

Bij de top tien moet mogelijk zijn!” Snel gevolgd door de

vraag: ‘‘Jetske, hoeveel deelnemers zijn er eigenlijk in de

B????’’


Catering & Events

Guido van Wolven

Wa mmi is,

wulde mmi hhden.

Groenstraat 6 - Prinsenbeek - Tel 076 8883282

Pedicure en

Voetreflexmassage

* Diabetische voet

* Reumatische voet

Compleet verzorgde barbecues - Walking dinners

Diverse luxe hapjes - Warme en koude buffetten

Gehele organisatie van feesten en evenementen

+31 (0) 6 18 54 52 07

WWW.GUI DOVANWOLVEN.NL

Met karnaval, maar ook de rest van het jaar

In Balans met professioneel verzorgde voeten

Dineke Nijboer Dennenweg 25

T: 076-542 00 52 4841 KN Prinsenbeek

Voor info kijk op www.graafnijboer.nl/inbalans

96


97


98


De kers op de taart

Deel 3

Artiestennaam : D’n Gerrit

Naam

: Gert-Jan Bartels

Aantal deelnames : Van 1990 tot 2000, vanaf

2 011 tot heden

Gewonnen : 3 keer

Voormalig Prins Gerrit XXXIV en Sik van de BAK

Het allermooist is het moment dat je de

Markt op komt lopen. Alsof je een arena

binnen treedt met al die rijen publiek!

D’n Gerrit is een graag geziene deelnemer in de

Boemeldonckse optocht. Gekleed in een lange

beige jas, haren strak met gel gekamd en een

opzichtig zwart montuur op de neus weet hij het

publiek steeds opnieuw aan het lachen te krijgen.

Het typetje is het alter ego van Gert-Jan Bartels.

Gert-Jan loopt al jaren mee in de optocht als individu.

Inmiddels heeft hij drie keer de E-categorie

gewonnen.

Gert-Jan heeft karnaval met de paplepel ingegoten

gekregen. Toen hij in 1989 één jaar niet mee

liep in de optocht, bedacht hij zich één ding: “Dit

wil ik nooit meer!” Een jaar later debuteerde hij als

eenling. “Het eerste jaar was wel spannend, maar

vooral heel erg leuk.”

Ondanks zijn voornemen altijd mee te lopen, heeft

Gert-Jan van 2000 tot 2011 niet deelgenomen

vanwege zijn werkzaamheden bij de BAK. Gert-Jan

is jarenlang Sik van de BAK geweest en werd in

2000 gekroond tot Prins Gerrit XXXIV. Dit wil niet

zeggen dat hij niet met optochtideeën bezig was:

“In de jaren dat ik niet mee liep, bleef ik ideeën

verzamelen. Uit die lijst ideeën kan ik nog altijd putten”,

aldus Gert-Jan.

Om dit voor elkaar te krijgen, kruipt Gert-Jan

helemaal in zijn rol als D’n Gerrit. “Meelopen in de

E is net straattheater. Het moment dat je de Markt

oploopt vanuit de Groenstraat is net alsof je een

arena binnentreedt. Vanuit de smalle Groenstraat

sta je ineens op een kruispunt dat aan alle kanten

gevuld is met publiek. Dat is het allermooist!” vertelt

Gert-Jan enthousiast.

Spanning of bouwstress kent Gert-Jan niet. “De

ochtend voor de optocht fiets ik een rondje over

de Beek en maak ik hier en daar en praatje. De

optocht ervaar ik niet als spannend, het is gewoon

een hartstikke leuke middag!” De deelname

afgelopen jaar was extra leuk. Allereerst omdat hij

de winst binnen haalde. Daarnaast vanwege de

reactie van het publiek: “Vorig jaar draaide ik de

rollen om. Ik heb nog nooit zoveel applaus gehad

in de optocht”, lacht Gert-Jan.

Ook dit jaar is D’n Gerrit uiteraard weer van de

partij. Klapt u dit jaar weer net zo hard voor hem?

Centraal in al zijn ideeën staat D’n Gerrit, het typetje

dat Gert-Jan in 2011 opnieuw leven inblies.

Het is een komisch mannetje met droge humor.

Die droge humor is belangrijk voor Gert-Jan bij het

bedenken van zijn ideeën. “Het idee moet simpel

zijn, zonder toestanden en zonder veel te hoeven

bouwen. Mensen moeten het gelijk door hebben,”

vertelt Gert-Jan, “en er natuurlijk om kunnen

lachen!”


100


CAFE MARKTZICHT

Donderdag

Femmekesbal met sjansee Polonaise in de blote kont

vrijdag

Vrijdagmiddag dj alain kindershow + Ballonnenclown en springkussen

Vrijdagavond werrum draoien met Dj Frank Buiks

zaterdag

Zaterdagmiddag kindermiddag met schmink,ballonnen en een springkussen!

Zaterdagavond karnavalsavond met dj Frank van de AA.

zondag

Grote optocht met dj Frank van de AA!

maandag

Roy Donders ''Foute karnavals middag''

dinsdag

16.00 Stef Ekkel en later Edrie Antonissen

Vernieuwd!

Marktzicht, grote en kleine feestjes met bijpassende buffetten waarbij het water u de mond in loopt.

Maak geen plannen maar afspraken zodat we samen uw feest(je) onvergetelijk kunnen maken.

Kom binnenkort een kijkje nemen in onze gerenoveerde zalen.

Markt 10, Prinsenbeek 4841 AC 076 541 22 07 info@marktzicht.com

101


Helpt u mee ?

Als vrijwilliger op karnavalsmaandag

enkele uurtjes het afval op te ruimen.

HELPT U MEE?

Door vanaf karnavalsmaandag het afval zoveel mogelijk

de straat op te vegen als u aan een optochtroute woont.

HELPT U MEE?

Als vrijwilliger om het afval enkele uren tijdens karnaval op te ruimen.

HELPT U MEE?

Het afval te beperken door tijdens de optocht alleen confetti en serpentine te gebruiken

en niet het afval van de papierversnipperaar of plastic strooigoed.

HELPT U MEE?

Aan een beter milieu door geen spuitbussen te gebruiken

en alleen biologisch afbreekbare confetti en serpentine.

SAMEN HOUDEN WE ONS DORP SCHOON!

Groenstraat 7a, 4841BA Prinsenbeek

Tel: 076 - 542 76 48 | mail: info@vangilsweb.nl

Wegens Karnaval is onze

winkel gesloten op:

Zaterdag 25 februari

Zondag 26 februari

Maandag 27 februari

Dinsdag 28 februari

Maar niet getreurd...

onze webwinkel

is tijdens karnaval

gewoon open!!!

www.vangilsweb.nl

*Tijdens karnaval krijgt u zelfs tijdelijk

een afhaalkorting van 11% (normaal 5%).

11% korting

tijdens

K arnaval! ! !

Voer hiervoor de volgende kortingscode in:

BOEMELDONCK

102


..4

..45

..46

..47

..48...

Matrassen

BOXSPRINGS

BEDBODEMS

MAATWERK

TOPPERS

Moskesweg 2, Breda

Net over het spoor

bij Café d’n Henk

Tel: 076 88 90 436

www.slaaploods.nl

104


„Stairway

toooo

Heaven“

VOOR ELKE ANDERE TRAP:

TRAPPENFABRIEK VERMEULEN

LOKKERDREEF 14 - ETTEN-LEUR

076-5088000 - INFO@VERMEULEN-TRAPPEN.NL

WWW .VERMEULEN-TRAPPEN.NL

105


D’n BAKschlager

Boe-mel-donck,’

Je bent ‚t echte en ‚t ware

Boe-mel-donck.

Viert karnaval al vele jaren.

Boe-mel-donck,

je bent zo mooi beslist.

Ik zit zo gére bij de pomp al op de markt

mee Karnaval in Boemeldonck.

Ik zit zo gére bij de pomp al op de markt

mee Karnaval in Boemeldonck.


Boemeldonck

HEEL

BAKt

Op vrijdag voor karnaval bezoek ik vaak de bouwschuren

om na te gaan hoe het gaat met het opbouwen van de

wagens. Vaak komt er dan een vettige lucht uit de

schuren en merk ik dat de fritespan aan staat want er

moeten snacks worden geBAKken.

Op zaterdagmorgen ga ik graag langs de bakker om daar

heerlijke geBAKken prinsenbroodjes te halen. En als ik dan

thuis komt heeft mijn vrouw al een lekkere appeltaart

geBAKken voor het bezoek dat bij ons komt aanwaaien

om de optochten te komen bekijken.

Bij aanvang van de Kinderoptocht is het een traditie dat we

met heerlijke geBAKken loempias op de proppen komen

om de jongens lekker te verwennen. Na de optocht blijkt

dat mijn zoon niet thuis komt eten want ze gaan

frikandellen BAKken bij een van de leden van zijn club.

De volgende ochtend serveer ik voor mijn gasten die zijn

blijven slapen lekkere geBAKen eieren met spek. Belangrijk

toch om een goede ondergrond te hebben voor wat er

nog komen gaat op deze karnavalszondag?.

De Grote Optocht is voorbij en we hebben op de Markt

gekeken maar ondertussen wel trek gekregen in iets

hartigs. Een lekker geBAKken visje gaat er best wel in.

´s Avonds is het in De Drie Linden erg druk en we wachten

de prijsuitreiking geduldig af. Na de polonaises, de

spanning en de menige alcoholische versnaperingen gaan

we moe maar voldaan weg. We kunnen het niet laten om

vlug even een broodje met een geBAKken kroketje naar

binnen te slaan.

Op maandagmorgen terug naar de bakker voor lekkere

afgeBAKken broodjes. We gaan eerst naar de Markt om de

wagens te gaan bekijken en daarna met zijn allen gezellig

door te zakken in de Boemeldonckse cafés. Tijd om naar

huis te gaan hebben we niet dus besluiten we maar om

naar de pizzaBAKker te gaan.

Dinsdag is het de laatste dag. We besluiten om na het

uitzwaaien van onze kastelen op wielen nog lekker op stap

te gaan en vinden het om een uur of zes welletjes. Zin om

te koken heb je dan niet meer dus besluit ik om een zak

vers geBAKken oliebollen mee naar huis te nemen.

Op woensdag besluiten we om maar eens gezond te

eten: Boerenkoolstamp met geBAKken verse worst…….


De motorzaak van Prinsenbeek!

Voor reparae en onderhoud van alle

merken motoren

Specialist

108

Motor-id Vianendreef 93a 4841 LE Prinsenbeek

I www.motor-id.nl E wim@motor-id.nl T (076) 54 11 888


109


Wulde ôk es lekker eten

of gezellig un pilske pakken

Kom dan eens naor

Eetcafé De Swaen

Markt 29

4841 AA Prinsenbeek

tel (076) 541 8805

goede reis

We geve KLEUR aon oew

VAKÀÀÀÀÀÀÀÀSIE!!

Reisbureau Pelikaan Reizen, Groenstraat 12, Prinsenbeek

T 088 - 735 45 55 prinsenbeek@pelikaanreizen.nl www.pelikaanreizen.nl

DE MOOISTE REIS MAAKT U MET PELIKAAN

110


Boemeldonck

door het oog

van de naald

Het ligt ondertussen alweer een jaar achter ons. We zijn

het wellicht allang weer vergeten. Maar de doorgang

van de optocht van vorig jaar heeft heel Boemeldonck

heel veel zorgen gebaard.

10 dagen voor de dag van de Grote Optocht: de eerste

berichten komen door dat het op karnavalszondag wel

eens heel slecht weer kan gaan worden. Het bestuur

belt met Meteoconsult in Wageningen en informeert

alvast naar wat de weersverwachtingen zullen zijn,

lokaal in Prinsenbeek, omdat het weer immers erg

plaatsafhankelijk kan zijn.

In de week voor karnaval roept het BAK-bestuur

een speciale commissie in het leven. Pagina 704 op

Teletekst voorspelt immers nog niet veel goeds. Deze

commissie bestaat uit een aantal bestuursleden en leden

van de bouwadviescommissie. Daarnaast wordt de

commissie uitgebreid met een onafhankelijke persoon

die beroepsmatig veel te maken heeftmet zware

transporten. Deze commissie komt op dinsdag voor

karnaval snel bij elkaar en laat zich iedere dag laten

briefen door Meteoconsult.

De zorgen nemen zeker toe naargelang karnaval nadert.

Van het weerbericht van Gerrit Hiemstra wordt niemand

vrolijk. Ook de lokale media berichten over een

mogelijke afgelasting. Op vrijdagavond is er

spoedoverleg; iedereen verkeert in onzekerheid en

niets is zeker. Pas op zaterdag zijn er voorzichtig de

eerste signalen dat het misschien toch nog zal

meevallen. De onzekerheid is ondertussen ook

doorgesijpeld bij de diverse clubs. Al die uren in de

bouwschuur zijn toch niet voor niets

geweest? Voor de zekerheid worden wagens, daar

waar nodig verzwaard.

Een delegatie van het bestuur en de

bouwadviescommissie gaat sowieso op zaterdag alle

wagens na die net in elkaar zijn gezet. Er wordt aan de

clubs meegedeeld dat het groen licht pas op

zondagmorgen gegeven kan worden. De wind trekt

behoorlijk aan op zaterdagavond.

Zondagmorgen zes uur: Opnieuw worden alle wagens

bezocht. Het BAK-bestuur wil graag weten of de

wagens de nacht goed hebben doorstaan. Dit is

gelukkig het geval. Het bewijs dat we goed kunnen

bouwen in Boemeldonck!

Zondagmorgen 7 uur: Het BAK-bestuur beslist dat de

‘tocht der tochten‘ doorgaat. Inmiddels zijn ook de

lokale autoriteiten als politie, brandweer en gemeente

geïnformeerd. Zij stemmen toe omdat zij erop

vertrouwen dat de BAK nooit over één nacht ijs gaat.

De clubs worden op de hoogte gebracht en en het

opstellen voor de mooiste optocht van Nederland

kan dan toch beginnen. Menigeen slaat een zucht van

opluchting. Gelukkig is het weer uiteindelijk erg goed en

beleeft Boemeldonck een veilige en grootse

Grote Optocht!

Een dag later kan de optocht in het Kielegat geen

doorgang vinden vanwege de harde wind.

Zijn we door het oog van de naald gekropen? Zeker

weten!!!!


Geen zorgen...

ik ben bij

ROEL STAAL

verzekerd!

Assurantiekantoor R. STAAL - www.rstaal.nl

Kapelstraat 13 Prinsenbeek - 076-5415415

Meester Bierensweg 62 b

4841 AL Prinsenbeek

076-8882720

06-37606841

j.noordman@noordmanadviesgroep.nl

We geve kleur aon u

financiële situatie!

- VERZEKERINGEN – PENSIOENEN – HYPOTHEKEN –

112


Van de Wiel Makelaardij

Groenstraat 13

4841 BA Prinsenbeek

www.vandewielmakelaardij.nl

113


Prinsenhof

notariaat | estateplanning | mediation

MET RECHT VERTROUWD

Markt 9

4841 AA Prinsenbeek

www.prinsenhofnotarissen.nl

In het interne transport geve wij dur kleur aon!

www.taks.nl

114


11 jaar De Bixe Draoke

“Wij gaan voor

GOUD”

De jeugd heeft de toekomst. Die uitspraak is in Boemeldonck

niet onbekend. In alle vormen wordt de

jeugd gestimuleerd om mee te vieren in ons mooie

karnaval. C.V. de Bixe Draoke is zo’n club met toekomst.

En hoewel de toekomst lonkt, hebben zij al

een rijke historie achter zich. De club, inmiddels toe

aan hun 3 e B-wagen, ontstond in 2005 toen diverse

clubjes uit de kinderoptocht zich samenvoegden,

waaronder Biks Dynamite en C.V. de Natnekken. Via

Beek-Vooruit werden andere vrienden bij de vereniging

betrokken en nu vormen 17 gasten en 6 dames

samen de 23 Draoke. Ooit begonnen in het Klaverveld

moest de club al gauw op zoek naar grotere

bouwplekken om aan de bouwambities te kunnen

voldoen. Inmiddels heeft de club haar plekje gevonden

bij de familie van den Boer aan de Weimersedreef.

Daar wordt de lat voor de club hoog gelegd: ‘’Minimaal

in de top 3, anders moeten ze weg!’’, wordt er

gegrapt. De jongens laten zich niet kennen: ‘’Als we

winnen, krijgt Rudy van den Boer nieuwe sloffen van

ons!’’ De bouwers tonen hun ambitie niet alleen in

woorden. In de nishut staan half december een onderstel

en enkele koppen, wat in de optocht de creatie

‘Op zoek Nar…’ moet gaan worden. Er wordt

gelast, gegaasd en geplakt, waarbij de leden het

niet schuwen zich in de meest hachelijke bochten te

manoeuvreren om nét bij dat ene hoekje te kunnen

komen. Ieder kent zijn taken, waarbij de mannen het

zwaardere las- en constructiewerk voor hun rekening

nemen, en de vrouwen onder leiding van het plakteam

(bestaand uit één enkele Draok) het gaas van

papier voorzien. Ondanks deze ‘strakke’ taakverdeling

gaat het weleens mis, wat al meermaals heeft

geresulteerd in een ritje naar de eerste hulp. Er wordt

zelfs gespeculeerd of sommige leden niet expres een

steekje laten vallen om maar weer door de mooie

zuster geholpen te worden.

Naast al dit bouwgeweld staat plezier hoog in het

vaandel bij de Bixe Draoke. Pauze houden hebben

sommige leden namelijk tot kunst verheven. ‘’Eigenlijk

hebben we standaard pauze als er meer dan 3 leden

zijn’’, wordt er gekscherend gezegd. Dan moet

er namelijk bijgebuurt worden onder het genot van

een pilske, waardoor het bouwen even voor de andere

dag moet wachten. Toen ex-Prins Jochem XLVIII

een kijkje kwam nemen naar de vorderingen van de

club, zaten ze zelfs met z’n allen bij de ‘Mac’.

De Bixe Draoke zijn hard op weg om hun plekje te vinden

tussen de Boemeldonckse bouwclubs. Met de

luxe van een vaste bouwplaats zijn ze bezig om zichzelf

te ontwikkelen, zowel als vereniging als bouwclub.

Met wat hulp van hun mentoren uit thuiscafé de

Stee, en onder de vleugels van ‘mama-Draok’ Anja

van Riel, hopen ze dit jaar weer een stapje te maken

in de B-categorie. Vorig jaar zetten ze zichzelf op de

kaart met hun creatie ‘Wij gaan veur goud’, winnen

deden ze al eens in de BK-categorie. Zelf noemen ze

de droom van de club toch het bouwen van een A-

wagen. Dat de Bixe Draoke Boemeldonck nog veel

moois gaan brengen, lijkt dus haast wel zeker. Wat

Boemeldonck voor hen in petto heeft, zal de toekomst

uitwijzen.


!

Alle dagen

springkussen

voor de kids!!!!!!!!

( behalve

op Zondag )

(aan veiligheid wordt

uiteraard gedacht)

KARNAVALSPROGRAMMA

2017

‘T VEEHANDELSHUIS

VRIJDAG 24 FEBRUARI

Radio SUC6 FM dag ..........

Vanaf 1.1 uur geopend!

Deze opwarmmiddag met de kids mag je niet missen.

Traditioneel gezellig!!

s’Avonds een gezellige feest-avond met

de DJ’s van SUC6 FM, o.a. Johan Peemen.

Dus kom gezellig mee feestvieren.

ZATERDAG 25 FEBRUARI

Kinderoptocht....

‘s Middags voor de kinderen volop speelgelegenheid.

Als vanouds een gezellige middag en avond.

Muziek van onze DJ Johan Peemen.

ZONDAG 26 FEBRUARI

‘s Middags GROTE OPTOCHT van

Boemeldonck en bij ’t VEEHANDELSHUIS

daar motte zijn………..

Tijdens de optocht muziek binnen en buiten,

in onze buitenbar kun je terecht voor een goed glas bier,

warme chocomelk of een lekker broodje .

( buitentoilet aanwezig )

Na de optocht de gezellige afterparty buiten

met Joop en de Cis, met dit jaar als thema

WE GEVE DUR KLEUR AON! met Randy Watzeels

en voor diegene die lekker binnen zijn is er vanaf 12.00

weer onze DJ Johan die s’avonds tot in de late uurtjes draait.

Avondoptreden van

de Havenzangers (2.0)

ALLE DAGEN KUNT U OOK BIJ ONS TERECHT VOOR EEN BROODJE/SNACK

DJ Johan en DJ Frank

MAANDAG 27 FEBRUARI

Een gezellige dweilmiddag voor jong en oud.

Uiteraard denken wij aan (de veiligeheid van) onze kleine

gasten en zijn er voor hen volop speelactiviteiten.

Muziek wordt de hele dag verzorgd door DJ Frank Buiks

Middagmatinee met Johnny Gold

DINSDAG 28 FEBRUARI

Muziek wordt de hele dag verzorgd door DJ Frank Buiks

Rond de klok van 17.00 uur een gezellig optreden van

Manfred Jongenelis

Einde van dit geweldige feest:

23:11

WE GEVE DUR KLEUR AON!

Want mee karnaval dan blefde niet thuis maor gaode naor ‘t Veehandelshuis

Tot ziens in café-zaal ‘t Veehandelshuis. Fam. Kavelaars-Machielsen en medewerkers

Groenstraat 80 - Prinsenbeek - Tel (076) 541 30 89

www.hetveehandelshuis.nl

Volg ons nu ook op facebook !

116


Nico Wildhagen

● sierbestratingen

● grondwerken

● sloopwerken

● rioleringen

Zanddreef 38

Tel. 06.51643140

4841LD Prinsenbeek

Email : nicowildhagen@gmail.com

117


33 JAAR

CV De waaipaolen


CV piendraod


Ziekenbezoek

In de voetsporen van zijn illustere voorgangers zal onze Prins, vooraf gaand aan karnaval

ook hier bezoeken die daar om gezondheidsredenen helaas niet aan deel kunnen nemen.

Want zeg nu zelf een beetje troost, een warme belangstelling,een hart onder de riem of

gewoon "hoe gaot het ur mee" kan iedereen gebruiken. Zeker op die momenten dat het

niet zo vanzelfsprekend goed gaat.

Op de donderdag voorafgaand aan het spektakel zal onze Hoogheid zoveel mogelijk

van onze zieke mede-Boemeldonckers persoonlijk bezoeken aan hun ziekbed. Als het er

"heeeel veul" zijn zal hij leden van zijn raad van 11 of het gevolg vragen dat degene die

hij niet persoonlijk de hand kan drukken ook "het gevoel van Boemeldoncks karnaval"

zullen ervaren tijdens een bezoek op donderdag of vrijdag.

Als u iemand weet die een bezoek van de Grootvorst of een lid van het BAK-gezelschap op prijs stelt,

neem dan snel contact op met John van Paeschen ( 0621267852 ) of Mark Verheijen ( 06-20012396 )


cLUB NAAM BOUWADRES ADRES

Apenkoppen

Bikse Bakse Bende

Bixe Draoke

Black Eagles 1

Black Eagles 2

Black Eagles 3

Bende Gek!?

Dwarsliggers

Ga Nou!

Getikt

Japjuinen

Joppers

Knackers

Kiwisensatie

Klepperbekken

Kwibussen

Leutlaaiers

Lolbroeken

Lolmakers

Makkelijk Zat

Matties

Meelballen

Mini Bietjes

Mini Eagles

Moi Gekloi

Nachtbraokers

Piendraod

Prinsenwagen

Pruttels 1

Pruttels 2

Staal op staal

Stampers

Zimkus

Zwabbers

Fam. Joosen

Fam. Verhoeven

Fam. van den Boer

Ton en Lian Bastiaansen

Fam. Van de Riet

Fam. Oostdijk

Fam. Machielsen

Fam. Kuijpers

Fam. Van Boxtel

Fam. Romme

Fam. de Jong

Fam.Van Opstal

Fam.Roelen

Fam. Maas

Fam. Spronk

Fam. Roelen

Fam. Vriends

Fam. Kuijpers

Fam. Joosen

Fam. Van Eijk

Fam. Korsten

Fam. Nooren

Fam. van Velzen

Pieter en Therese van de Riet

Fam. Martens

Fam. van Gils

Fam. Roelen

SBS 3

Fam. Beekers

Peter de Graaf

Fam. Braspenning

Fam. Renne

Fam. Timmers

Fam. Martens

Postbaan 3

Mastlandreef 15

Weimersedreef 1

Bosdaldreef 6

Achteremer 11, Breda

Zwartenbergseweg 3

Overveldsestraat 34

Overbroek 8

Prinsendreef 2

Zanddreef 26

Overveldsestraat 6

Zanddreef 16

Heibloempad 6

Mr. Bierensweg 26

Brielsedreef 72

Heibloempad 6

Strijpenseweg 4a

Overbroek 8

Postbaan 3

Beeksestraat 86

Overveldsestraat 8

Brielsedreef 46

Overveldsestraat 15

Achter Emer 11

Mastlandreef 2a

Overveldsestraat 33

Heibloempad 6

Strijpenseweg 3

Leursebaan 275

De Lind 1

Beeksestraat 117

Beekse Stationweg 2

Bosdaldreef 4

Mastlanddreef 2A


Bart van den Oord Hoveniers

Meester Bierensweg 72

4841 AL Prinsenbeek Tel. 06-25560978

E-mail: info@oordhoveniers.nl

Zo, daor zit weer mooi

kleur aon! Zeker oew tuin

laten aanleggen bij

Bart van den Oord!


VAV groep

uw diverspartners

Postbus 671

4870 AR Etten-Leur

VAV divers

Zwarthoofd 2

Etten-Leur

VDB divers

De Hooge krocht 100

Noordwijk

De Grens 28

Heijen

Arts divers

www.vavgroep.nl

als we aon’t

eten gaon!

Mededeling voor bewoners:

Zaterdag 25 februari 2017 Kinderoptocht

Zaterdag 25 februari 2017 wordt vanaf 12.00 uur de Kinderoptocht van Boemeldonck gehouden.

Dat heeft mogelijk gevolgen voor de bereikbaarheid van uw woning.

Vanaf 10.00 uur zijn de invalswegen naar de optochtroute afgezet.

Parkeren is dan enkel mogelijk buiten de optochtroute.

Verder maken wij u op het volgende attent:

- het marktplein moet zaterdagochtend 25 februari om 8.00 uur geheel autovrij zijn

- vóór en rondom De Drie Linden geldt gedurende de gehele karnavalsperiode een parkeerverbod

- op het parkeerterrein achter De Drie Linden is eenrichtingsverkeer ingesteld

- de optochtroute moet zaterdag vanaf 10.00 uur autovrij zijn

- De volgende straten zijn als calamiteitenroute aangeduid. Dit geldt op 25 februari van 10-18 uur:

- Pasquelaan, Peperbos en een gedeelte van de Beeksestraat (huisnummer 52 t/m rotonde)

- Brielsedreef (huisnummers 1 t/m 27) en Postbaan (huisnummers 1 t/m 26)

- volg de aanwijzingen van de daartoe aangestelde verkeersregelaars

- zijwegen van de optochtroute moeten vrij toegankelijk blijven. Hier mogen dus geen partytenten of andere obstakels staan

De route van de Kinderoptocht is: Markt, Valdijk, Haverdijk, Middenweg, Vianendreef, Molenstraat, Kapelstraat, Markt

Langs de optocht s.v.p. geen harde muziek en geen open vuur


Haagse markt 27, 4813 BB Breda Tel. 076-514 7469

info@marijkeshaaridee.nl

125


c o a t ing s

c o a t ing s

Voor ieder project, zowel zakelijk als particulier, een

gepast systeem. Neem contact met ons op voor een

vrijblijvend gesprek of voor een inspectie van het

Voor ieder betreffende project, zowel project. zakelijk als particulier, een

gepast systeem. Neem contact met ons op voor een

vrijblijvend gesprek of voor een inspectie van het

betreffende project.

DE SPECIALIST IN VLOEIBARE OPLOSSINGEN VOOR RENOVATIE EN NIEUWBOUW VAN:

DAKEN VLOEREN BALKONS ZWEMBADEN KELDERS

DE SPECIALIST IN VLOEIBARE OPLOSSINGEN VOOR RENOVATIE EN NIEUWBOUW VAN:

DAKEN VLOEREN BALKONS ZWEMBADEN

KELDERS

Weidehek 7 | 74824 | 4824 AT Breda AT Breda | +31(0) | +31(0) 643 03643 17 03 03 | www.kleijncoatings.nl

17 03 | www.kleijncoatings.nl

126


23Feb/01Maart 2017

OPENFEEST met DJ Kevin en optredens van o.a.

EDUARD SIPS & NELIS LEEMAN(dj Nelis)

Open: 18:00 Sluit: 02:00

OPENFEEST met DJ Kevin en een optreden van o.a.

Open: 16:00 Sluit: 02:00

OPENFEEST met DJ Kevin en gast DJ Arjan Hermans

De lekkerste feest hits vanaf: 12:00uur.

OPTOCHTDAG met DJ Kevin

De lekkerste feest hits vanaf: 12:00uur.

‣ 14:00/18:00 KINDERMIDDAG, Clown, Suikerspin & Ranja!

‣ 18:00/02:00 MEGA NL PARTY, optredens van:

JOHN WEST & DUO NEEMAN

Het grootse KATERBAL met vanaf 12:00 weer de beste feestdreuners, van DJ Kevin!

MET EEN SPECIAAL VERASSINGS OPTREDEN om de pijn wat te verzachten

ONBEPERKT GRATIS SATE MET STOKBROOD SCHUIVEN!

Nog 1x om het af te leren vanaf 16:00.

DEELNEMER B.A.K. PENNING.

Elke dag vanaf: 12:00 café + Snackhoek geopend! Tot sluit Broodjes,Snacks,Chips,Snoep

Spoortstraat 31 4841AN Prinsenbeek 0630457375


129


Belle Fleur!

Een fijne karnaval!

www.bellefleur.nl

H aarstudio

we geve dur weer un

mooi kleurtje aon

Haverdijk 2 - Prinsenbeek

076 -541 95 57 - Haarstudiozazou.nl

130


131


we springen uit de band

meej karnaval!

Als u iemand weet die een bezoekje van de Grootvorst of een lid van het BAK

gezelschap op prijs stelt, neem dan nog snel contact op met de BAK of bel John

van Paeschen (076-5421323 of 06-21267852)

132


WE GEVE DUR KLEUR AON!

133


Optochten in Boemeldonck:

Karnavalszaterdag

Kinderoptocht:

Markt, Valdijk.

Haverdijk, Middenweg,

Vianendreef, Molenstraat,

Kapelstraat, Markt

(defilé bij de pomp)

Karnavalszondag:

Grote optocht:

Markt, Kapelstraat,

Molenstraat,Westerkim,

Groenstraat, Middenweg,

Haverdijk, Loopstraat,

Marktplein

(einde optocht:

Deelnemers wagenshow

opstellen op de Markt)

Vastenavond:

Lampionoptocht:

Markt, Valdijk,

Haverdijk, Middenweg,

Vianendreef, Harmonielaan,

Schoolstraat, Kerkewei,

Kapelstraat, Markt

Categorieën Grote Optocht

A: Wagens tot 11 m.

B: Wagens tot 8.5 m.

C: Loopgroepen

D: Duo’s en trio’s

E: Individuelen

Langs de route:

1. Café de Drie Linden

2. Restaria Hot Wok

3. Café de Swaen

4. Marktkramen

5. Café Marktzicht

6. Restaria Kavelaars

7. Restaurant ‘Valdijck’

8. Café de Pallieter

9. Cafetaria ‘t Steeke

10. Café de Stee

11. Pizzeria Grillroom

Prinsenbeek

12. Café D’n Henk

13. Café het Veehandelshuis

ZEVENBERGEN

SCHUTSESTRAAT

SPORTPARK

DE HEIKANT

HEIKANTSESTRAAT

WC

VELSGOED

KAPITTELHOF

WC

VOGELBOS

TITULAERLAAN

FIETSBRUG

PEPERBOS

BACKER RUEBWEG

WC

ETEN VERKOOP

DRANK VERKOOP

EHBO POST

POLITIE POST

MOBIEL TOILET

START OPTOCHT

EINDE OPTOCHT

FIETSENSTALLING

BEEKSESTRAAT

WC

KAPELSTRAAT

WC

HEISPRONG

1

WC

MOLENSTRAAT

WC

VIANENDREEF

BLAUWEBAAN

WC

2

GROENSTRAAT

8

WC

MARKT

3

MIDDENWEG

7

WC

HAVERDIJK

RK

WC

Kerk

VALDIJK

9

10

11

SPOOR STRAAT

12

MEESTER-

OVERBROEK

BIERENSWEG

4

6

5

WC

WESTERKIM

ANTWERPEN

MOLENEIND

LIESBOS

13

ZUIDLAAN

PRINSENBOSCHLAAN

Hou de optocht-route

autovrij !!

134 Actuele informatie over de optochten vindt

u op de speciale optochtpagina’s op www.boemeldonck.nl


kinderoptocht

2016

135

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!