Child Health magazine

UMCUTRECHT

‘Winst aan het

begin is winst

voor het hele leven’

De onderzoeksgroep van Manon Benders –

hoogleraar neonatologie - richt zich vooral

op hersenonderzoek bij baby’s. De laatste

drie maanden van de zwangerschap zijn

namelijk heel belangrijk voor

de hersenontwikkeling.

Tussen de dertigste en veertigste week ontwikkelt het

brein zich van glad naar de typische kronkelige walnootvorm.

‘Baby’tjes die veel te vroeg zijn geboren, hebben vaak

beademing nodig, ondergaan soms meerdere operaties en

zijn gevoelig voor infecties. Dat kan gevolgen hebben voor

de hersenontwikkeling of - erger - tot hersenschade leiden.

Met mijn collega’s wil ik eraan bijdragen om heel kwetsbare

kinderen een zo goed mogelijk toekomstperspectief te

bieden. Winst aan het begin betekent namelijk winst voor

het hele leven. Daarvoor is goede zorg noodzakelijk én

wetenschappelijk onderzoek om de volgende stap te

kunnen maken. Ik werk samen met onderzoekers in het

WKZ, het UMC Utrecht, maar ook elders in de wereld.

We zoeken naar behandelingen om de hersenen te

beschermen of beschadigd hersenweefsel te helpen

herstellen.’ Ze is ook afdelingshoofd neonatologie. Met haar

team behandelt ze pasgeboren baby’tjes die een moeilijke

start hebben. Zij en haar man hebben zelf ook kinderen,

inmiddels tieners. Manon kan zich haar zwangerschappen

goed herinneren. ‘Rond de geboorte van de tweede was ik

best bezorgd. Als neonatoloog ben je geen normale

zwangere. Je kennis is dan geen bagage, maar ballast’,

vertelt ze. Soms heeft ze nog contact met kinderen die ze

op haar afdeling heeft gezien. Zo sturen de ouders van een

meisje dat zij behandelde vanwege een herseninfarct

geregeld een verslagje op. ‘Het meisje is nu zes, kan aardig

lezen en heeft net haar zwemdiploma gehaald. Prachtig!’

16 Child

More magazines by this user