18.05.2017 Views

DORPSKRANT BEESD – JAARGANG 8 - NR.5

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 8 Nr. 5 - mei / juni 2017

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor alle

inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

info@dorpskrantbeesd.nl

www.dorpskrantbeesd.nl

Bloesem + Nachtvorst = april

Foto’s: Sander Kroeze

April doet wat hij wil! Na een paar mooie, warme dagen begin april kregen we ineens weer te maken met

nachtvorst. Dat betekent korte nachten voor de fruittelers. Maar wat levert het prachtige plaatjes op.


Beesdse

Knipsels

Foto en tekst: Jo Hollenga

Foto: Ingezonden

“Op 4 mei is Frans Hollenga, lieve echtgenoot,

vader, grootvader en oud commando

85 jaar geworden. Ik feliciteer

hem met deze mooie leeftijd.”

- Jo Hollenga

1 april werd Marietje van Soelen-Hol,

warm en feestelijk thuis verwelkomt.

3,5 maand heeft zij in verschillende

ziekenhuizen en verpleeghuis gelegen.

Marietje wil iedereen bedanken

voor alle aandacht en lieve zorgen.

Foto: Ingezonden

De winnaars van de ‘Stekkies’ kleurwedstrijd

bij de MCD zijn bekend. Gefeliciteerd

Tara van Lith, Jurre en Lois Mae.

Veel plezier met jullie prijzen. Voor de

andere deelnemertjes ligt ook nog een

verrassing klaar.

Foto: Ingezonden

Foto: Ingezonden

Op 28 maart 2017 is Dico

van der Heijden 50 jaar geworden.

Van harte gefeliciteerd!

Foto: Ingezonden

Hiep Hiep Hoera! 11 maart

is John van Wees 60 jaar

geworden. Gefeliciteerd!

Begin vorige maand was ons dorp

goed vertegenwoordigd bij Miljoenenjacht.

Gertjan van Zanten deze avond

€31.000,00. Gefeliciteerd!!

2 Dorpskrant Beesd


Foto: Ingezonden

Foto en tekst: Jo Hollenga

Beesd is een nieuwe inwoonster rijker. Peter

en Rianne van Nunen hebben een dochtertje

gekregen, genaamd: Fleur van Nunen.

Zaterdag 25 maart 2017 werd in Rumpt een sponsorloop

gehouden door team ‘Beesd Runners’. De

sponsorloop heeft circa €1000,- opgebracht. De

opbrengst is voor de Roparun.

Foto: Ingezonden

11 april opende burgemeester Miranda de Vries samen met leerlingen van groep

7 en 8 van ‘De Lingelaar’ de Democratiefabriek. Democratiefabriek is een interactieve

tentoonstelling waarbij leerlingen een route door de “fabriek” afleggen.

En de naam is...

Op 26 april hebben de burgemeesters van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal de naam van de

fusiegemeente bekend gemaakt. De inwoners van 12 jaar en ouder konden een stem uitbrengen op

hun favoriete naam. Van het aantal uitgebrachte stemmen was de naam West Betuwe het meest

populair.

Vervolg van het fusietraject

Op 15 juni staat het “herindelingsadvies” ter goedkeuring op de agenda van de drie gemeenteraden.

Het herindelingsadvies gaat daarna naar de provincie en vervolgens naar de Eerste en Tweede Kamer

voor de definitieve besluitvorming. De nieuwe gemeente kan pas op 1 januari 2019 werkelijkheid

worden.

Tekst: Yolande Verhagen

Dorpskrant Beesd

3


Dubbele buitenband*

Liedjes: Cos van Lith

Ouwe taaie jippie jippie jé

Ouwe taaie jippie jippie jé

Ouwe taaie jippie jippie jé

De eerste was een jongen

De tweede was een meid

De derde kon niet komen

Want de vierde had geen tijd

De vijfde was te mager

De zesde was te dik

En de zevende had de benen

van de achtste ingeslikt

Refrein:

Ouwe taaie jippie jippie jé

Ouwe taaie jippie jippie jé

Ouwe taaie laat je broek maar waaien

Want er zit geen elastiek meer in

I---k, heb een fiets met een dubbele band

rijd ik mee door het ganser land

al heb ik pech, dat hindert niet

dubbele buitenbanden heb ik om m’n fiets

O---, die buitenbanden zijn niet meer voorradig

Houd ze buiten bereik der zon

Dubbele buitenbanden zijn op de bon

Wil ik jou eens leren

ga ik jou garanderen

Dubbele buitenbanden met een Duits patent

is een ellende zonder end

*Direct na de oorlog waren er geen binnenbanen voor

fietsen meer voorradig. Daarom werd er gebruik

gemaakt van zogenaamde dubbele buitenbanden. Dat

was een massief rond rubber dat fietsenmakers om de velg

legden en vervolgens met een klem daarop vastmaakten.

“Als je elkaar hielp, dan had je wat”

Tekst: Sander Kroeze

Tijdens ‘Dolle Dinsdag’ sloegen de Duitse militairen op de

vlucht, soms georderd soms in complete paniek en chaos.

Hoewel het einde van de Tweede Wereldoorlog al

72 jaar achter ons ligt en het aantal mensen dat

de oorlog heeft meegemaakt steeds schaarser

wordt, liggen de verhalen uit die tijd bij sommige

Beesdenaren nog vers in het geheugen. Eén van

hen is Cos van Lith, die levendige herinneringen

heeft aan de oorlogstijd in Beesd. Cos ging in die

tijd als jongen van een jaar of veertien regelmatig

op pad, vooral in de laatste oorlogsmaanden met

zijn oudere kameraad Jan Hogenduin. Die laatste

was afkomstig uit Den Haag en verbleef tijdens

de Hongerwinter, toen er in de West-Nederlandse

steden nauwelijks eten voorradig was, in Beesd.

Jan Hogenduin was een avontuurlijke jongen

en zodra er wat te beleven viel in de omgeving

van Beesd, ging hij erop af. Cos ging met hem

mee, waardoor zij samen de oorlog van dichtbij

meemaakten. Bovendien stond het leven bij de

familie Van Lith thuis, destijds wonende aan de

Wilhelminastraat, ook geheel in het teken van de

oorlog. Gedurende diverse weken achtereenvolgend

waren er vijf Duitse soldaten ingekwartierd.

Cos vertelt: “De soldaten sliepen bij ons in de

woonkamer op stro en waren aardige jongens

waarmee ik het goed kon vinden. Zoals zovele

Duitse soldaten waren zij niet vrijwillig naar Nederland

gekomen om te vechten en wilden zij

helemaal geen oorlog. Toch was dat de realiteit,

zo bleek toen de soldaten bij ons thuis plotseling

vertrokken omdat hun inzet vereist was bij zware

gevechten in de omgeving van Gorinchem. Ik

kan me deze dag, waarop alle gelegerde troepenmachten

vertrokken uit Beesd, nog goed

herinneren. Het geluid van de Duitse tanks, legerauto’s

en ander materieel dat door de straten

van Beesd reed, maakte veel indruk op mij. Ik

vermoed dat veel van de soldaten die bij ons verbleven

om het leven zijn gekomen, want nadien

hebben we nooit meer iets van hen vernomen.”

Hoewel de invloed van de oorlog op het dage

4 Dorpskrant Beesd


lijkse leven groot was, bleef het platteland vaak

de ergste ellende bespaard. In Beesd lag het

openbare leven grotendeels stil, weet Cos zich

te herinneren. Er was niets te doen. Alleen bij

boeren was werk te vinden, waardoor diverse

Beesdenaren in het veld gingen werken, maar

ook daar was ‘s winters nauwelijks werk beschikbaar.

Het was in de omgeving van Beesd

letterlijk doodstil, alleen al omdat muziekverenigingen

geen muziek konden maken. Koperen

muziekinstrumenten moesten in die tijd bij

de Duitse bezetters worden ingeleverd, zodat

het koper gebruikt kon worden voor het maken

van kogels. Om dat te voorkomen, waren de

instrumenten van Harmonie Concordia Beesd

in het geheim opgeslagen op een ontoegankelijke

plek boven in de N.H. Kerk, zo bleek later.

Om dezelfde reden waren ook de kerkklokken

uit de toren gehaald, waardoor het wat geluid

betreft enkele jaren stil was rond de N.H. Kerk.

Omdat er in Beesd weinig te doen was, liep

het hele dorp uit op momenten dat er wel wat

in de omgeving gebeurde. Dat bleek bijvoorbeeld

toen er aan de Busterweg een viermotorig

vliegtuig neerstortte. Fietsen waren veel te

duur of ingeleverd bij de bezetters. Iedereen die

in staat was om te lopen, ging daarom lopend

naar de Busterweg. De plek waar het vliegtuig

neerstortte was één van de plekken in Beesd

waar de invloed van de oorlog duidelijk zichtbaar

werd. Verder waren de twee bruggen van

de huidige rijksweg A2 opgeblazen. Dit slaagde

overigens pas bij de tweede poging. De bruggen

hebben vervolgens maanden in puin gelegen .

De oude luidklok van de

Hervormde kerk was gemerkt

met de letter “M”.

De aanduiding staat voor

‘monument’ en diende

haar te beschermen tegen

roof en/of vernieling.

Hier de opgeblazen brug van het spoorwegviaduct.

Cos vertelt ook dat, terwijl de bruggen waren

opgeblazen, langs beide kanten van de huidige

rijksweg A2, op het gedeelte tussen Mariënwaerdt

en Beesd, de

hele weg vol stond

met Duits geschut,

zoals tanks, trommelvuur

en granaatwerpers. Het geschut was

bedoeld om de Engelse vliegtuigen, de zogenaamde

Tommy’s, uit de lucht te halen. Bovendien,

zo vertelt Cos, waren op sommige plaatsen

schuilplaatsen tegen het oorlogsgeweld

gemaakt. Bijvoorbeeld, langs de hele Platte Weg

(de huidige Kuyperweg) vanaf Beesd tot Rhenoy

lagen eenmansgaten, van vijftig centimeter diep

en ter grootte van een mens, zodat zowel burgers

als soldaten daarin konden gaan liggen om

zich te beschermen tegen de scherven van bommen

en granaten.

Naast de vele herinneringen kent Cos heel wat

oorlogsliedjes, gezongen door de Beesdse bevolking

gedurende de oorlog. In het bijzonder

herinnert hij zich de liedjes die ten tijde van de

bevrijding gespeeld werden in het achterhuis

bij de familie Van Lith. Daar traden onder het

toeziend oog van het Beesdse publiek Hillie

Mouthaan (speelde gitaar), Ben Meijer (speelde

klarinet) en Toon van Gameren (speelde drum)

op met hun band “De Hillie Ben To’s”. Twee van

de gespeelde oorlogsliedjes staan bovenaan pagina

4 vermeld.

Net als vele andere kinderen die opgroeiden tijdens

de oorlog, dacht Cos dat oorlog “leuk” was.

Dat kwam vooral omdat ze geen weet hadden

van de ellende en gruwelijkheden die de oorlog

met zich meebracht. Het enige communicatiemiddel,

de radio, was verboden en bovendien te

duur voor velen. Radio’s werden verstopt en over

nieuws werd niet gesproken, want dan wisten

anderen dat je een radio in bezit had. Daarnaast

benadrukt Cos dat de gemeenschapszin in de

oorlog groot was. Mensen leerden elkaar door

de oorlog meer te waarderen en hielpen elkaar in

de vorm van ruilhandel. Producten en diensten

werden tegen elkaar geruild. Zo sluit Cos af met

de zin: “Als je elkaar hielp, dan had je wat. Als je

niet hielp, had je niets.”

Dorpskrant Beesd

5


Onbeperkt sporten

onder begeleiding

van de fysio

Het is al mogelijk voor slechts 35 euro per maand.

Schrijf u snel in en ontvang tot een maand gratis sporten!

Voorstraat 34 - 0345 681645

www.fysiotherapie-beesd.nl

6 Dorpskrant Beesd


Zaai een zonnebloem

Zaai een zonnebloem en maak de bijen blij! Begin april is aan alle scholieren van de basisscholen

in de Betuwe zonnebloemzaad uitgereikt. Dat zijn in totaal wel 18.000 kinderen. De

zakjes zijn gevuld door de medewerkers van De Zorgimkerij in Beesd. In augustus/september

zijn de zonnebloemen groot genoeg en kunnen de scholieren meedoen aan één of twee wedstrijden.

Wedstrijd 1: foto van de bloem met zoveel mogelijk bijen en hommels. Wedstrijd 2:

de hoogste zonnebloem. Meer informatie over zaaien en verzorging van de zonnebloemen en

over de wedstrijd is te vinden op www.bijbewustbetuwe.nl

Tekst: Dick van Leeuwen

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

bakkerijvankeulenbeesd.nl

Dorpskrant Beesd

7


Nieuwe verspreiders gezocht

Zonder de hulp van onze verspreiders

zou het ons niet lukken om jullie

elke keer weer van onze dorpskrant te

kunnen laten genieten. Door het wegvallen

van twee van onze vertrouwde

verspreiders zijn wij op zoek naar

nieuwe handjes.

P.S. jullie kunnen een mooi boodschappenwagentje

erbij krijgen.

“Ideaal voor het verspreiden van de

kranten”, Aldus Hans

Dorpskrant Beesd

Oproepje:

Foto’s inzenden geslaagden

Het is weer zo ver. De examens van

VMBO / HAVO / VWO en Gymnasium

zijn weer in volle gang.

Ook dit jaar willen wij alle geslaagden

uit Beesd in het zonnetje zetten. In

onze laatste editie hebben we extra

ruimte gereserveerd voor alle mooie

gala foto’s en slagingsfoto’s. Wil je

jouw zoon, dochter, broertje, zusje,

buurtje of vriend verrassen?

Stuur dan die mooie foto naar:

info@dorpskrantbeesd.nl

Oproepje:

Jaarmarkt Beesd

Horen, zien, proeven (?) maar niet voorbij lopen.

Op 9 juni is Dorpskrant Beesd weer aanwezig op de traditionele Jaarmarkt op de

Voorstraat. Dit jaar hebben wij een ander stekje gevonden.

Even zoeken, maar wij gaan ervan uit dat wij elkaar weer vinden. De contacten

met de bewoners en oud-bewoners van Beesd is voor de redactie van belang.

Wilt u met ons verhalen, foto’s, belangrijke gebeurtenissen of ander nieuws

delen laat het ons weten.

pssst.. Wij hebben voor iedereen nog iets klaarstaan.

‘Vriend van’ de Dorpskrant Beesd worden? Dat kan door een donatie van ¤ 5,00

per jaar.

Tot snel!!

8 Dorpskrant Beesd


Skills 2017

Mijn naam is Mariëlle Kroeze en ik ben 20 jaar. Ik zit nog

een paar weken op het beauty college in Utrecht. Ik heb

bijna mijn diploma voor allround schoonheidsspecialiste niveau

4. Hier heb ik in totaal drie jaar over gedaan, waarvan

het laatste jaar voor mijn specialisaties: Acne, bindweefselmassage

en shiatsu massage. In deze drie jaar heb ik

stage gelopen en veel werkervaring opgedaan.

Vorig jaar werden er door het Beauty College Utrecht wedstrijden

georganiseerd voor de beste schoonheidsspecialiste

van de school. Hier heb ik aan meegedaan en ben toen

nummer één geworden. Omdat ik had gewonnen moest ik

een trainingstraject in. Dit was elke maandag en dinsdagavond.

Voordat ik naar het NK mocht, moest ik eerst nog

naar een kwalificatieronde in Ede. Hier deden 34 schoonheidsspecialistes

aan mee van twaalf verschillende scholen

uit heel Nederland. In deze wedstrijd moesten we een

gelaatsbehandeling en rugbehandeling uitvoeren. Uiteindelijk

gingen de acht beste door naar het NK in Amsterdam.

Waar ik dus bij zat. Het NK werd gehouden in de Amsterdam

RAI waar niet alleen de wedstrijden werden gehouden

voor schoonheidsspecialisten maar ook voor bloemisten,

verpleegkundigen, kappers enz. Het waren drie dagen van

negen tot vier wedstrijden. We werden elke dag heen en

weer gebracht vanuit Volendam want daar sliepen we met

het team van ROC Midden Nederland.

Tekst en foto’s: Mariëlle Kroeze

Ik heb bijna alles wel gedaan op de wedstrijd in mijn vakgebied

zoals een hele gezichtsbehandeling, ontharen, massages,

gellak, pakkingen en make-up. Alleen al om hier

aan mee te mogen doen vond ik echt super leuk. De ervaring

die je opdoet, alle trainingen die ik heb gehad. Het

heeft me heel veel opgeleverd. Dan is het natuurlijk super

leuk als je ook nog is tweede wordt van de acht beste uit

heel Nederland.

Op de Kuyperweg heb ik nu mijn salon Beauty4you zitten.

Op zaterdag werk ik in Culemborg bij SecndSkin, hier heb

ik in het tweede jaar van mijn opleiding stage gelopen en

ik mocht toen blijven. Bij SecndSkin Culemborg ben ik

steeds meer te vinden. In oktober ga ik SecndSkin Culemborg

officieel overnemen. Hier heb ik echt super veel zin in.

Ik kan haast niet wachten om aan deze uitdaging te gaan

beginnen!

Dorpskrant Beesd

9


Een kijkje bij Brandweer Beesd

Altijd al in een echte brandweerwagen willen zitten? Zelf een keertje

willen spuiten met het waterkanon van ons schuimblusvoertuig? Ervaren

hoeveel je kunt zien in dichte rook? Of ben jij die stoere durfal

die helemaal omhoog gaat met de hoogwerker om zijn/haar eigen

huis te zien? Dat kan allemaal op de open dag van de brandweer.

Op zaterdag 27 mei 2017 van 11:00 tot 15:00 uur is de open dag bij

de brandweerkazerne van Beesd. De brandweermannen staan voor

je klaar om jou alles te vertellen over hun werkzaamheden. Naast

brand blussen en poesjes uit de boom halen doen ze namelijk nog

veel meer. Tijdens de open dag kan je in alle voertuigen kijken. Ze

laten zien welke gereedschappen er allemaal op en in zitten en wat

ze daarmee doen. Ook kan je een kijkje nemen in de kazerne en

genieten van een nostalgisch gerestaureerde brandweer oldtimer.

Voor jong en oud zal er genoeg te doen zijn.

Er zal ook voorlichting zijn over het “brandveilig leven”, waarbij alle

vragen over je rook/CO-melder of blusmiddelen beantwoord worden. Ooit wel eens stil gestaan bij je

vluchtplan? Ook bij een woonhuis is het belangrijk om afspraken te maken waar een noodsleutel ligt,

wie er voor de kinderen en/of huisdieren zorgt als je moet vluchten of waar je afspreekt om buiten te

verzamelen als er brand is. Naast voolichting zijn er ook diverse demonstraties. Zo laten we zien hoe

het bevrijden van beknelde mensen in zijn werk gaat vanaf het moment dat er een melding binnenkomt.

Bij een groot ongeval in het verkeer kan je namelijk niet rustig kijken wat er allemaal gebeurt.

De ambulance en politie zullen bij deze demonstratie ook aanwezig zijn. En weet je wat je moet doen

wanneer thuis de vlam in de pan slaat? De brandweer zal ook laten zien hoe je hier veilig mee om

moet gaan of wat er gebeurt als je dat niet goed doet.

Op alle scholen en peuterspeelzalen in het verzorgingsgebied zijn kleurplaten uitgedeeld. Tijdens de

open dag zal begin van de middag een prijsuitreiking zijn voor de mooiste inzendingen. Geen kleurplaat

ontvangen maar wil je toch mee doen? Stuur dan even een privéberichtje op de Facebook site

van de brandweer of een mailtje naar brandweerbeesd@hotmail.com

De brandweermannen van Beesd gaan er in ieder geval die dag alles aan doen om jou een hele leuke

dag te bezorgen en je helemaal enthousiast te maken voor de Brandweer! Tot dan!

Harm-Jan Deurloo

10 Dorpskrant Beesd


Oranjefeesten

Foto’s: Marleen Bambacht

Oranjevereniging Beesd wil alle bezoekers, donateurs, deelnemers, vrijwilligers, betrokkenen,

bedrijven, verenigingen en organisaties bedanken voor een fantastisch Oranjefeest. Mede door de

foto’s van Marleen Bambacht kunnen we nog even nagenieten.

Dorpskrant Beesd

11


12 Dorpskrant Beesd


Dorpskrant Beesd

13


van Beusekom Bokaal

Tekst: Michel van der Gun

De eerste zaterdag van april was het wéér zo ver, de Eric van Beusekom Bokaal. Dit is een vaste

dag waaop vriendengroep Bisdelona uit Beesd dit uitje plant. Deze traditie is een paar jaar na het

overlijden van Eric aan een oneerlijke strijd tot stand gekomen. Dit jaar werd alweer de derde editie

gehouden met de vriendengroep en zijn directe familie Arie, Agnes, Rayner en Lydia. Het idee is

ontstaan om iets leuks te ondernemen en op deze manier ‘Beus’ nooit vergeten te laten gaan,

buiten de dagen die sowieso al aan hem verbonden zijn.

De bokaal werd strijdbaar gesteld middels een potje

bowlen in het American Roadhouse te Zaltbommel.

Alvorens de strijd losbarstte hebben we onder

het genot van enkele alcoholische versnaperingen

gesteengrild. Patrick Verwolf, ook wel bekend als

Jaap jr., was dit maal de beste en mag zich een

jaar lang winnaar van de Eric van Beusekom Bokaal

noemen. Ook rest hem de taak het uitje van de volgende

editie te organiseren.

Volgend jaar de eerste zaterdag van april is er weer

een nieuwe ronde met nieuwe kansen.

NIEUWBOUW

VERBOUW

Middenstraat 36 4153 AD Beesd

E. info@chielbouw.nl

T. 0345 683 546 M. 0639 118 595

14 Dorpskrant Beesd


18.000 km in 33 uur

‘’Hee Kroeze, hoe was het in Nieuw-Zeeland?’’

Ja, die vraag is me de afgelopen weken heel wat

keren gesteld. Het antwoord: ‘’Ja best joh.’’

De tent op het plein was dan bijvoorbeeld ook

niet echt de ideale plek om een heel veel langer

verhaal op te hangen, een stukje in de dorpskrant

lost dat ‘probleem’ daarentegen weer mooi

op.

Dinsdag 15 November ben ik namelijk met een

klasgenoot voor 15 weken vetrokken naar Nieuw-

Zeeland voor een stage (vakantie) als onderdeel

van mijn opleiding Bedrijfskunde & Agribusiness.

Zoals waar wel meer Beesdenaren misschien last

van hebben, groeide bij mij het verlangen terug

naar huis als ik de kerktoren niet meer kon zien.

Maar ja grenzen zijn er om te verleggen, dus wij

dat vliegtuig in. Ik had van me leven nog nooit

gevlogen, dus 33 uur en ruim 18.000 kilometer

verder gaat je niet in je koude kleren zitten begrijpt

u wel. Na een dag flink slapen, haalde onze

stagebegeleider ons op voor een rondleiding op

het stagebedrijf. Ons stagebedrijf lag met een

oppervlakte van ruim 500 hectare aan appels,

peren, abrikozen, en pruimen in de grootste fruitregio

van Nieuw-Zeeland.

Nieuw-Zeeland is bijna acht keer groter dan Nederland,

dus op zich valt het bedrijfsareaal wel

mee in vergelijking met de rest van het land.

De gemiddelde afstanden waren, met gemiddeld

200 tot 300

kilometer, wel

wat langer dan

we in Nederland

gewend zijn. De

Nieuw-Zeelanders

zijn gelukkig

nogal relaxed.

Wat vandaag niet

komt, komt morgen

wel en anders

volgende

week. De mooie

natuur maakt de

soms lange ritten

ook prima te doen. Veel Nieuw-Zeelanders

weten niet precies waar Nederland ligt; Amsterdam,

geassocieerd met drugs en rode lampen,

kennen ze daarentegen als de beste. Beesd was

aan de andere kant ook lastig voor ze. Misschien

dat mijn letterlijke vertaling naar ‘Beast’ en de

uitleg tussen Enspijk en Gellicum hier niet heel

positief aan bijgedragen hebben.

Zo heel af en toe ga je Beesd toch missen, maar

ook dat probleem werd vanzelf weer mooi opgelost.

Mijn neef Bart, een andere Kroes zat

namelijk ook in Nieuw-Zeeland en is een paar

dagen over gekomen. Net onkruid die Kroezes,

zelfs aan de andere kant van de wereld kom je ze

tegen, maar ja wel genoeg gespreksstof gehad

om weer eens mooi te ‘ouwe hoeren’. Gespreksstof

was er ook genoeg tijdens de kerst, toen ik

bij geëmigreerde familie van mijn oma’s kant,

de ‘Krielen kant’ ben langs geweest. Zij hebben

daar een melkveebedrijf met 350 koeien. Na mijn

stageopdracht op het stagebedrijf afgemaakt te

hebben, kwam aan alles weer een einde en was

het weer tijd om naar huis te gaan. Zodoende

komt er ook weer een einde aan dit hele verhaal.

Op de vraag hoe het in Nieuw-Zeeland was, kan

ik de het volgende antwoord geven: Uitstekend.

Tekst en foto’s: Leon Kroeze

Dorpskrant Beesd

15


- Ondernemend Beesd -

In deze tweede editie van Ondernemend Beesd komt Quadrad Advies & Administratie aan bod.

Sinds begin dit jaar hebben de zes professionals van Quadrad hun intrek genomen in een nieuw

kantoorgebouw en lanceren zij binnenkort nieuwe diensten. Reden genoeg om deze ondernemer in

de spotlight te zetten.

Quadrad Advies & Administratie

Ooit begon Quadrad Advies & Administratie als één

van twee kantoren op een zolderkamer in Rumpt.

Vanaf 1997 vestigde Quadrad zich op Beesds grondgebied.

In eerste instantie aan huis, later aan Voorstraat

100 en Parkweg 43a. Doordat Quadrad zich

blijft ontwikkelen en de continue groei voortzet heeft

het kantoor begin dit jaar de handen ineen geslagen

met twee zakenpartners en de overstap gemaakt

naar het markante kantoorgebouw op Parkweg 37.

Tekst: Carmen van Buuren

Één van de mannen achter Quadrad Advies & Administratie zal ieder wel bekend zijn: Dick van Buuren.

Voordat hij begon met Quadrad heeft hij vakkennis opgedaan bij twee grote accountantskantoren.

Zelfstandig ondernemerschap zat echter toch meer in zijn bloed. Dick startte in 1995 Quadrad

Advies & Administratie Beesd. In 1997 volgde Harold Putters met Quadrad Advies & Administratie

Oss. Beide kantoren werkten vanaf hun eigen locatie nauw samen.

Per begin dit jaar zijn de twee afzonderlijke kantoren

geheel samengevoegd. Ook Adconto, een andere

samenwerkingspartner uit regio Den Bosch, heeft

zich aangesloten bij Quadrad. Door deze samensmelting

werd Parkweg 43a te klein. Begin maart

heeft Quadrad dan ook de overstap gemaakt naar

een nieuwe kantoorruimte. Het nieuwe kantoor bevindt

zich pal naast het oude en wel op Parkweg

37. “Ook vanuit deze locatie zullen wij onze klanten

de komende jaren weer als “huisarts van de MKBondernemer”

bijstaan met onze adviezen en diensten”,

aldus Dick van Buuren.

De volledig geautomatiseerde “bedrijfshuisarts”

“Quadrad Advies & Administratie is DE 24/7

huisarts voor de MKB-ondernemer. U kunt

al uw ondernemersvragen en problemen bij

ons neerleggen en bespreken. Al uw vragen

op het gebied van ondernemen, financiële

administratie, fiscale aangiften, contracten

personeelszaken en juridische vraagstukken

zijn bij ons in goede handen.”

Naast de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en automatisering, waar wij onze

klanten bij ondersteunen, zullen wij op korte termijn ook een aantal nieuwe producten lanceren;

ORCA (Ondernemer Risico & Calamiteiten Analyse) - een tool waarbij de ondernemer een permanente

inventarisatie en digitale vastlegging heeft van de risico’s die de onderneming zou kunnen

lopen bij een (tijdelijke) uitval (ongeval/overlijden) van de ondernemer. Deze tool dient bij de ondernemer

te leiden tot bewustwording van de betreffende risico’s en het, waar mogelijk, wegnemen van

deze risico’s.

Quadrad Advies en Administratie kantoor-app - een kantoor-app waarmee iedereen, zowel klanten

als niet-klanten, die daar in geïnteresseerd is de informatie die wij met MKB-ondernemers willen

delen, kan inzien.

Met het team van zes professionals zal Quadrad met frisse energie zorgen dat zij ook in de toekomst

hun klanten kunnen bedienen zoals iedereen van ze gewend is.

16 Dorpskrant Beesd


Koninklijke onderscheidingen

In het kader van de jaarlijkse Lintjesregen heeft burgemeester Miranda de Vries woensdagochtend

26 april aan zeven actieve vrijwilligers een Koninklijke onderscheiding uitreikt. Deze bijeenkomst

vond plaats in de ‘Hooge Schuur’ op het Landgoed Mariënwaerdt in Beesd. Uit Beesd kregen de

hher G.C. (Gert) Bassa (68) en mevrouw L. (Lenie) Bouman- van Hoogdalem (81) de Koninklijke onderscheiding

voor hun vrijwilligerswerk binnen Beesd.

Tekst en Foto: Ingezonden

vlnr: Dhr. G.C. (Gert) Bassa (68 - Beesd), Mevr. E.M. (Eike) Temminck- van Veen (62 - Rumpt), Dhr. W.C. (Wout)

Bambacht (63 - Buurmalsen), Dhr. J.R. (André) Wahl (61 - Geldermalsen), Dhr. H. (Herman) Zondag (64 - Buurmalsen),

Dhr. P.J. (Peter) Boulogne (51 -Tricht), Mevr. L. (Lenie) Bouman- van Hoogdalem (81 - Beesd).

Dorpskrant Beesd

17


Roparun

Tekst: Marjon de Lange

Roparun 2017 Beesd Runners team 286 is een

hardloopgroep die in juni 2017 gaat deelnemen

aan de Roparun. Zij gaan de uitdaging aan om

hardlopend van Hamburg naar Rotterdam te komen,

met acht lopers over een afstand van 560

kilometer binnen drie dagen. Om geld in te zamelen

werd er op 25 maart jl. een hardloopwedstrijd

georganiseerd. Er was een parcours van

ruim drie kilometer uitgezet tussen de boomgaarden

en langs de Linge.

Team Beesd Runners bestaat uit een grote groep

sportieve mannen uit Beesd en omstreken, zij

noemen zich oorspronkelijk de Bike Boys Beesd.

Gezamenlijk doen zij onder meer aan wielrennen,

triathlons en natuurlijk hardlopen. Zo organiseren

zij bijvoorbeeld het jaarlijks terugkerend

hardloopevenement Run Rondje Rhenoy, bekend

in de hele regio.

Op 5 juni as. komt de Roparun tussen 7:00 en

8:00 uur ‘s ochtends door Beesd. Het parcours

loopt van de Appeldijk via de Kloostersteeg, Notendijk,

Havendijk, Middenstraat, Achterstraat

en Veerweg door Beesd. Bij Uitspanning De Notenboom

in Beesd ligt de rode loper klaar, is er

muziek en staat het ontbijt klaar voor de supporters

Lopers: Adrie Bullee, Dik Dokman, Patrick Kemker,

Josinus van de Water, Jasper van Hoeven, Gert-Jan

Hol, Theus van Soelen, Henk van de Water, Ben Frehe

en Cor van Weenen

Fietsers: Frik Bullee, Freek van de Water, Leen van

Weenen, Sabine van Meeteren, Peter de Bruijn en

Ben van Kasteren

18 Dorpskrant Beesd


Beesd’s muzikaal broeinest

Aan het saaie pand op het bedrijventerrein kun je

het niet zien, maar achter de voordeur van Industrieweg

24a gebeuren de leukste dingen op het

gebied van muziekonderwijs. Zangschool Beesd

is in nog iets meer dan een jaar uitgegroeid tot

een muzikaal nest van formaat. En daar gaat

Beesd steeds meer van merken.

De enthousiaste docenten Marieke Zevenbergen

(ook eigenaresse) en Anne van Damme voorzien

een flink cursusaanbod: zanggroepslessen voor

jongeren, songwriting, pianoles, gitaarles en

twee popkoren. Op woensdagmiddag, en binnenkort

vrijdag, zijn er voor kinderen in de basisschoolleeftijd

kidsklassen waarin jong muzikaal

talent met veel plezier de basis van muziek bijgebracht

krijgt. Er is zelfs eens in de twee weken

een live-band beschikbaar, waarmee zangers en

zangeressen kunnen oefenen op wat er allemaal

bij komt kijken als je de zanger in een band bent.

De lessen vinden plaats in 2 ruimtes.

‘Het is geweldig om mijn ambitie hier in Beesd

uit te kunnen laten komen. Mijn lespraktijk thuis

was beperkt en ik snakte naar een goede plek

om muzikale verbanden te kunnen maken met

mensen onderling: samenzang, maar ook begeleiding

met meer dan alleen een piano. Ronald,

mijn partner, kwam op het idee om onze krachten

te bundelen en zowel zijn bedrijf in showtechniek

als een Zangschool te vestigen in dit

pand. Tussen februari en juli bouwden we de

grote repetitieruimte in de loods en nu hebben

we een plek om de ambitie de ruimte te geven.

Met die ruimte komen er ook nieuwe ideeen voor

lessen en nieuwe samenwerkingen. Onlangs

werd bijvoorbeeld close-harmony-singing aan

het cursuspakket toegevoegd, waarin je in kleine

groepjes meerstemmig zingt à la The Andrew

Sisters, Destiny’s Child of the Eagles.’

componiste in de dop en een jongedame die nu

naar de Rockacademie gaat om later van muziek

haar vak te gaan maken, een privéleerling die nu

haar kleintjes op de kidsklas heeft zitten. Prachtig

vind ik dat!’

Eens in het halfjaar staan de leerlingen, de band

en de koren op de bühne tijdens het leerlingenconcert.

Op 9 Juli 2017 in de Dorpskring. Veel

leerlingen vinden dat spannend. Marieke: ‘Natuurlijk

is het spannend om je te laten zien en

horen. Wat jij over de bühne brengt zegt iets over

je smaak, muzikaliteit, en, vooruit: over je voortgang

in de lessen. Je laat iets van jezelf zien en

horen. Dat verdient groot respect.’ Een must is

het niet, maar elke keer staat toch een vol en

divers programma op het programma. Marieke:

‘Ik raad alle leerlingen aan om wél mee te doen,

welk niveau je ook hebt. Het is niet alleen een

kroon op je inzet tijdens je lessen, maar ook een

hele goede oefening in focus, jezelf presenteren,

in ergens voor willen staan. Het is The Voice niet

en er is geen jury. Het is gewoon hartstikke leuk!

Toekomstplannen zijn er ook volop. Plan is om

binnenkort een doorstart te maken met peuter

en kleutermuziek (benodigd: meer ukjes) en een

kinderkoor uit de grond te stampen. Daarnaast is

er de ambitie om meer docenten te gaan betrekken

om het lesaanbod verder te verruimen.

Zangschool Beesd heeft nog plek voor nieuwe

zang-, piano-, en gitaarleerlingen van alle leeftijden

en zoekt nog gezellige zangers en zangeressen

(ervaring niet vereist) voor de popkoren

op dinsdag en donderdagavond. Meer weten?

Check de website: www.zangschoolbeesd.nl

Tekst: Marieke Zevenbergen

Muzikaal groeiperspectief

‘Het is zo leuk om leerlingen groeiperspectief

te kunnen bieden. Soms starten mensen in het

koor, maar breiden ze uit naar privéles, of gaan

vervolgens met in de Singsessions met de Mee-

Zingband zingen, en andersom. We hebben een

pianoleerling die nu leert zingen, een zangleerling

die zichzelf leert begeleiden op gitaar, een

Dorpskrant Beesd

19


De beste merken

vind je bij

Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

Betrokken ondernemers

VanNoord Beesd Dr. A. Kuyperweg 13 - 4153 XA Beesd T (0345) 68 32 44 I www.vannoord.nl

20 Dorpskrant Beesd


Ingezonden brief: Rust Wat

Geachte Redactie,

Tekst: Jan van der Plaat

Aangezien ik nog veel in Beesd kom, kreeg ik van vrienden Uw blad. Allereerst wil

ik Margriet Verbeek-Bouman en de kinderen heel veel geluk en goede zaken toe

wensen, en hoop ik dat de familie er net zoveel plezier en geluk mogen hebben als

mijn vrouw Lia en ik.

Hierbij wil ik ook graag reageren op het artikel Het nieuwe “Rust Wat” uit editie

4 2017 in het blad stond:

Tante Kee, voor mij bekend als oud inwoner van Rumpt, heeft haar cafe verkocht

aan de heer Wil van Leur uit Diemen. In 1968 kocht mijn schoonvader, zijnde

Geert Vink uit Hoogvliet cafe Rust Wat, die opdracht gaf aan de Firma Bot uit

Meerkerk het restaurant er aan te bouwen. De trap naar het terras, welke mijn

schoonvader ook heeft laten aanleggen kan ik dromen, vooral omdat de treden te

breed waren. Rust Wat werd toen weldra bekend door zijn vis, vooral de Tong en

Paling. Alle regio diners voor Volvo, Glas fabriek Leerdam, Rosenthal servies en

bouw bedrijf van Wijk waren o.a. de bekendste klanten van Rust Wat. Toen werd

Rust Wat door Lia Vink gerund, intussen getrouwd met mij, Jan van der Plaat,

toen nog wonende in Rumpt. In 1971 kocht mijn schoonvader Sap en Sap. Dus

Geert Vink heeft Sap en Sap gekocht, hetgeen daarna heette zoals het vroeger

heette, en wel Cafe-Restaurant Brughuis. De naam Waasdorp uit Meerkerk zegt

mij dus niets. Aangezien Lia van der Plaat-Vink in verwachting was heeft de heer

Vink Rust Wat verkocht en zijn Lia en ik in 1974 Brughuis gaan draaien tot 1997,

en toen is het door ons verkocht.

Jan van der Plaat

Activiteiten Vrouwen van Nu

Hieronder staat de agenda voor de komende

maanden. We komen bij elkaar in De

Dorpskring, Voorstraat 23, Beesd. Telefoon

0345- 682965. Aanvang van de avonden:

20.00 uur

9 juni Beesdse markt

14 juni Start Fietsmaand.

Bij mooi weer op de woensdagavonden.

Start 19.00 uur vanaf Dorpsplein.

21 juni Jaarlijks uitstapje samen met de

Vrouwen van Nu Est

Informatie bij Ria van ‘t Geijn via de mail:

aggeijn1957@kpnmail.nl

Dorpskrant Beesd

21


Volwassene puzzel

Puzzel: Yolande Verhagen

Stuur de oplossing voor 8 juni naar info@dorpskrantbeesd.nl of doe een briefje in de bus bij

Achterstraat 25.

De prjswinnaar van de puzzel voor volwassenen uit editie 4

is: Patricia van Dijk. Oplossing moest zijn Bloesempracht.

Volwassene puzzel

Vrijdag 19 mei 2017

Goud van Oud in club Rodenburg georganiseerd

door Roparun team Beesd.

Maandag 5 juni 2017

Roparun komt tussen 7:00 en 8:00 door

Beesd heen.

Donderdag 8 t/m zaterdag 10 juni 2017

Beesdse kermis

Vrijdag 9 juni 2017

Jaarmarkt Beesd

Woensdag 14 juni 2017

Spelletjesmiddag Speeltuin

22 Dorpskrant Beesd


Kinderpuzzel

Puzzel: Yolande Verhagen

Zoek onderstaande woorden

Appel De Vrijheid Jaarmarkt Klokhuis Laarzenpad Lingelaar Molenzicht

Speeltuin Spelweek Sportclubs - St.Antonius - Zonnewijzer

Woorden kunnen horizontaal of verticaal staan. De horizontale woorden

staan van rechts naar links of van links naar rechts. Na het wegstrepen

van de woorden blijven 15 letters over. Deze letters vormen de oplossing.

Stuur de oplossing voor 8 juni naar info@dorpskrantbeesd.nl of doe een

briefje in de bus bij Achterstraat 25.

Jurre Versteegh wist alle 10 de verschillen te vinden

bij de paashaas in editie 4. Gefeliciteerd met je prijs.

Redactie: Yolande Verhagen, Cees de Jong, Carmen van

Buuren en Sander Kroeze.

Redactieadres: Achterstraat 25 Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Carmen van Buuren

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Supermarkt MCD, bibliotheek

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website of mail ons!

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail.

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Ondersteuning redactie: Evi-Mara van Beekhuizen, Carlijn Slob

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen, Arnold van Beest

Dorpskrant Beesd

23


Air

APK KEURING - OCCASIONS - AIRCO - SERVICE

ONDERHOUD & REPARATIES

BEGELEIDING AUTO AANKOOP

SCHADEHERSTEL GARAGE

AUTO POETSEN EN REINIGEN

Uw administratie in een schoenendoos? Voor mij geen probleem!

EKK

ELISE KROEZE KANTOORWERK

Financieel & Administratief

Havendijk 18

4153 Ax Beesd

T: 06-46100681

E: info@ekkantoorwerk.nl

W: www.ekkantoorwerk.nl

MEINTE 32A, 4153 XE BEESD

Tel. 0345-680111

U kunt ons vinden naast de A2.

Foto: Sander Kroeze

Dorpskrant Beesd

Tot de volgende editie...

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!