22.05.2017 Views

Glimmer'lei maart 2017

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 35e jaargang – nummer 310 –– Maart December 20172015

Waar is Julius deze kerst?

Wie Door de redactie is Anja van boven naar Kosterman?

beneden: Hein, Gert,

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

Door Iekje Wortelboer

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer

Anja in Huize Kosterman Kooikamp. is 56 Het jaar, bos is getrouwd rondom had met voor Ari Troost hem geen en

samen geheimen. zijn zij Julius de ouders werd van in Glimmen zoon Laurens wel (26) de en ‘bosjesman’ dochter

Heleen genoemd. (23); de Zijn familie kop woont was in markant, Rolde en Anja’s als een hobby’s schilderij, zijn

wandelen doorgroefd. en haar Maar moestuin. met heldere Maar ogen wie is die zij? straalden. Julius

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

Anja Kosterman werd op 26 februari jl. bevestigd als (parttime)

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

predikant van Protestantse gemeente Glimmen-Noordlaren.

Quintusbos om er te leren

De

over

Trefpuntkerk

paddenstoelen,

was afgeladen

rupsen,

vol en gaf daarmee een warm

welkom spechten aan en de ijsvogels. nieuwe dominee. Wat Maar natuurlijk waren lang

niet Julius alle vroeger inwoners van voor Glimmen werk in de kerk en ook al is de

Glimmer’lei had gedaan geen was verlengstuk een goed van de kerk, toch lijkt het ons de

moeite bewaard waard geheim. om iedereen Daarover nader kennis te laten maken met deze

warme zei hij niets. vrouw. Waarom Verwacht eigenlijk u hier geen diepgaand interview over

levensbeschouwelijke

niet?

onderwerpen. Het was twee Het is dagen meer voor

een kerst kijkje toen in het haar licht leven, op Julius’

hoe kamer een verlegen ‘s avonds 17- jarig niet werd

meisje ontstoken. zich Dat ontwikkelde hij ‘s ochtends

tot niet predikant. verscheen aan het ontbijt

in de Kooikamp. Dat kinderen

tevergeefs naar hem vroegen

Anja besloot op haar 17e

om een wandeling te maken

om

door

theologie

de sneeuw.

te gaan

Ongerust

studeren werd door in Utrecht. huisgenoten Ze op

had zijn niet kamerdeur minste ambitie geklopt. Jan

om van Splunder, zoals de meeste eigenaar van

van het huis, haar kwam studiegenoten, aanzetten met een sleutel. En toen de deur

openging de kansel werd te duidelijk gaan dat er iets vreemds aan de hand

staan. moest zijn. Evenmin Op het voelde bed stond een geopend, ijzeren kistje.

zij Oud veel en roestig. voor de Leeg. andere En van Julius geen spoor....

veelvoorkomende optie,

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven

het gingen onderwijs. een aantal Nee, huisgenoten met Jan voorop de trap

de af op keuze weg naar voor buiten deze om te kijken of Julius daar ergens

studierichting

was. Ook in de tuin kwam heerste echter doodse stilte, op het

vooral constante voort suizen uit het van feit de A28 na, wat trouwens een stuk

dat minder ze luid niet was goed dan wist normaal door de flinke laag sneeuw die

wat gisteren ze later gevallen zou was. willen Oh ja, verse sneeuw, dat geeft verse

worden. sporen… Binnen En ja hoor, de studie richting theologie het berghok werd aandacht liepen voetsporen besteed

aan van verschillende één persoon talen, en psychologie, daarvandaan ethiek, richting geschiedenis de zandweg en

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen,

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg filosofie. waren. Een Vreemd! brede opleiding dus met veel mogelijkheden voor

‘later’. Dat sprak Anja wel aan. In Utrecht leerde zij Ari, haar

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

echtgenoot kennen. Ze trouwden toen Anja 21 jaar was. Na haar

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

in afstuderen zijn schild? ging De Anja sporen werken liepen bij “Vrouw verder & het Geloof” bos waar in richting vanuit

de het eendenkooi, vrouwelijke perspectief maar bogen naar daar het plotseling geloof werd af gekeken. richting Een de

Rijksstraatweg boeiende en leerzame en waren tijd voor vervolgens de jonge vrouw niet die meer opgroeide te volgen in de

door jaren de dat vele mannen voetsporen de boventoon hondenpoten voerden in het van kerkelijk de Glimmer leven. Ari

honden die eveneens en hun theologie eigenaren. had gestudeerd, Jan ging samen werd beroepen met bewoners in Norg

Jacob en zo en kwamen Zwanet ze eens in Drenthe bij de terecht. familie Vanuit Goedhart het noorden vragen of hield ze

Anja nog enige tijd vast aan de Julius wens kortgeleden om te promoveren nog hadden maar de

geboorte van hun kinderen zorgde gezien. voor Maar andere nee, prioriteiten. de laatste Anja

besloot in die jaren om het kerkelijk

keer

examen

was al

af te

wel

leggen

een

hetgeen

week

geleden volgens mevrouw

noodzakelijk is om predikant te kunnen worden. Daarna werkte

Goedhart. Dan maar eens aan

ze als geestelijk verzorger in het Medisch Centrum Leeuwaren,

de overzijde vragen bij Flora

het Martini Ziekenhuis en in de & Grittenborg Fauna. En in ja Hoogeveen. hoor, daar was

Julius die dag ervoor aan het

einde van Met de name middag de periode geweest in

om een paar deze tuinhandschoenen

laatstgenoemde

te kopen, instelling aanmaakblokjes,

heeft diepe

roggebrood indruk en een voorraad gemaakt.

fruit, minstens Vervolgens genoeg maakte voor Anja

vijf dagen. vier jaar Het deel werd uit van steeds het

vreemder…

bestuur van een school

*Wat moest en uiteindelijk Julius met werd al dat ze

voedsel docent dekens filosofie en op hoe een

heeft hij middelbare dat meegenomen?

school. Tegen

Steeds meer haar eerdere vragen verwachting maar geen

antwoorden, het werd steeds vreemder. in was Roos, het die onderwijs in Huize

Weltevreden woont kwam de winkel binnen een geweldige voor postzegels en leuke

en voor de laatste kerstkaarten en vroeg; ervaring. wat is Terugkijkend hier aan de

hand? Jan vertelde het hele verhaal op aan haar Roos. verschillende Roos had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

werkervaringen komt Anja

raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

tot de conclusie dat deze

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

als de school uit ging en Roos het

haar

kereltje

hebben

ophaalde.

geholpen

De

vrouw met verschillende kerstkleuren de in vaardigheden haar haar kwam en

erbij staan en vertelde dat haar man Adriaan, het zelfvertrouwen die imker is en te

verspreid in Glimmen zijn bijenkasten ontwikkelen heeft staan, Julius die een

paar keer had gezien bij het huisje aan predikant de Drentse nodig Aa op heeft. het

terrein Ondertussen van Anja boomkwekerij viel regelmatig dat verboden in als gast-predikant toegang is en voor zo

het vond publiek, een jaar vlak of bij zeven de boerderij geleden de van eerste de familie kennismaking Ubels. Met met

zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - maart 2015 2017 1


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

de gemeente in Glimmen plaats. Anja voelde zich hier direct

welkom en op haar plaats en zo groeide ze in de daaropvolgende

jaren toe naar het moment waarop ze beroepen werd in de

PKN Glimmen en Noordlaren. Met ca 325 leden is Glimmen

een vrij kleine gemeente maar er heerst door de jaren heen

een goede sfeer. Sfeer is in Anja’s beleving de bindende factor

in een kerkgemeenschap. Immers, leden van de gemeente

hebben elkaar niet uitgezocht en ook al komen er waardevolle

vriendschappen uit voort, de mensen zijn niet op voorhand met

elkaar bevriend.

Als parttime predikant moet er uiteraard met de tijd gewoekerd

worden waar het de invulling van het ambt betreft; gelukkig wordt

“Concept Beukenstaete aangepast”

Sociaal experiment

Anja hierin bijgestaan door ca 75 vrijwilligers in de gemeente.

Zij leidt twee keer maand de dienst in Glimmen of Noordlaren

(en dat vraagt de nodige voorbereiding), is verantwoordelijk voor

het Leerhuis (waar aan de hand van een boek of onderwerp

met de gemeenteleden van gedachten wordt gewisseld) en de

filmavonden. De Bijbelkring wordt gedaan door andere vaste

gastpredikanten van de gemeente. Last but not least worden er

huisbezoeken afgelegd bij iedereen die daar behoefte aan heeft

(ahkosterman@gmail.com / 06 23903020).

Tenslotte wens ik namens de redactie, Anja Kosterman heel veel

geluk, vertrouwen en wijsheid bij het vervullen van haar taak.

Vrijdagavondlezing in de

Groenenberg

Het appartementengebouw, dat aan de Beukenlaan wordt

gebouwd, krijgt alsnog een aangepast concept. Daarvoor worden

volgens ontwikkelaar Arend Pril twee extra bouwlagen toegevoegd

aan de drie van het eerste ontwerp. Volgens Pril zal het complex

een maatschappelijke functie gaan krijgen, omdat het niet lukt om

de appartementen te verkopen aan de doelgroep vermogende

senioren. “We gaan nu een combinatie maken van ouderen en

jongeren. Met name komen er studenten wonen, die in ruil voor

een lagere prijs zorgtaken op zich nemen voor de ouderen. Dat

sluit aan bij de participatiesamenleving.

En we gaan twee appartementen verhuren aan mensen, die bij

woningbouwvereniging Woonborg niet te handhaven zijn door

overlast. We geloven er heilig in dat deze mensen hun gedrag snel

zullen aanpassen aan de andere bewoners van de Beukenstaete.

Zo brengen buren dus het beste in elkaar naar boven.” Volgens de

ontwikkelaar zijn er vergaande afspraken gemaakt met Woonborg

én met de Hanzehogeschool, die hiervoor studenten MBOV wil

aandragen. Pril is het niet eens met mensen die vrezen dat de

Beukensteate een bron van conflicten zal worden door bijvoorbeeld

overlast door luidruchtige studenten. “De appartementen worden

prima geïsoleerd”, zegt hij. Een woordvoerder van de gemeente

zegt dat Haren enthousiast is dat in Glimmen dit baanbrekende

concept wordt uitgeprobeerd. “Het is een risico, maar we gaan het

monitoren”, zegt hij.

Het oorspronkelijke ontwerp,

dus nog zonder de twee

extra bouwlagen...

Bert Romkes vertelt over zijn 5 maanden durende voettocht van

Glimmen naar Rome.

Vrijdag 31 maart a.s. om 20.15 uur.

Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17, Glimmen

Entree 3 euro

Aanmelden: activiteiten.groenenberg@gmail.com

Activiteiten Groenenberg

Een woordvoerder van de ANBO gelooft er niet in. “Ouderen willen

met gelijkgestemden wonen en hebben geen behoefte meer om

onderdeel te worden van een sociaal experiment.” Ontwikkelaar

Pril is geeft binnenkort zijn eerste presentatie over zijn idealen in

het Dorpshuis van Glimmen.

Vanaf nu zal hij iedere eerste zaterdag van de maand om

16.00 uur aanwezig zijn. De eerstvolgende keer is dus in april.

2 Glimmer’lei - maart 2017


Talentontwikkeling op de Quintusschool

Techniektalent: 3d-Printer

In december kregen bouwteams van kinderen uit groep 7 en 8

van Het Oelebred, de Quintusschool en De Duinstee een doos

vol onderdelen voor een 3d-printer. Na enige uitleg hebben de

kinderen hun technisch talent ingezet om het apparaat in een

5-tal bouwsessies in elkaar te zetten. Momenteel zijn deze leerlingen

bezig met het verkennen van Tinkercad, het programma

om dingen met de 3d-printer te kunnen bouwen.

Talentboxen

Na de voorjaarsvakantie zijn de kinderen van de Quintusschool

gestart met een nieuwe ronde talentboxen om hiermee hun creatieve,

technische, wetenschappelijke, beweeg-, muzikale, reken-,

taal- en dramatalenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het

zijn weer leuke nieuwe uitdagingen! Voor muziek bijvoorbeeld,

is de opdracht zelf een muziekstuk te maken op de p.c., worden

er voor de rekenbox koekjes gebakken, voor kennis geëxperimenteerd

met de microscoop en voor techniek kon er gesoldeerd

worden. De kinderen zijn er enthousiast mee aan de slag gegaan

en van sommige leerlingen werd al snel duidelijk in welke richting

hun talent gevonden kan worden!

Bij groep 1,2 werd in het kader van het thema bouwen, het timmeren

aangeboden en ook daar kon je talent zien opbloeien!

Aanleg kunstgrasveld, kansen voor beweegtalent!

In de voorjaarsvakantie is het bedrijf NIJHA gestart met de aanleg

van het multifunctionele kunstgrasveld achter de school. Dit veld

wordt aan de school en het dorp aangeboden door de VCBG,

de vereniging voor christelijk basisonderwijs te Glimmen. De kinderen

kijken enorm uit naar het nieuwe veld! Afhankelijk van de

weersomstandigheden is de verwachting dat het veld eind maart

gereed zal zijn. Uiteraard zal het veld op feestelijke wijze officieel

geopend worden op een nog nader te bepalen tijdstip!

Glimmer’lei - maart 2017

3


- Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte Inboeken inkomstenbelasting

van uw zakelijke administratie

- Aangifte Verzorgen inkomstenbelasting

Inboeken van aangiften uw zakelijke omzetbelasting administratie

- Inboeken Maken van van jaarrekening uw zakelijke administratie

Verzorgen aangiften omzetbelasting

- Verzorgen aangiften

Maken van loonadministratie omzetbelasting

jaarrekening

- Maken van jaarrekening

Verzorgen loonadministratie

Administratiekantoor - Verzorgen loonadministratie

Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor 06-11711176| info@jemasiem.nl Jemasiem|Nieuwe | Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

06-11711176| info@jemasiem.nl 06-11711176| info@jemasiem.nl |

Voor alle voorkomende

huiswerkproblemen

Remko Aaten

Markeweg 13, 9756 BZ Glimmen

050 40 62 576 | 06 38 00 51 98

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Peer Gynt | Norsk design mode

Verkooppunt van Oleana in Noord Nederland

Openingstijden

Donderdag 13:00 - 17:00 uur

Vrijdag en zaterdag (en op afspraak) 11.00 - 17.00 uur

Rijksstraatweg 30 | 9756 AG Glimmen | 06 48 05 01 24

www.peergynt.nl

UW FYSIOTHERAPEUT

IN GLIMMEN E.O.

Femmy Holwerda- Hendriks

Rijksstraatweg 124 Glimmen

__________________________________________

*contracten met alle zorgverzekeraars

*behandeling zonder verwijzing mogelijk

*behandeling in de praktijk of aan huis

*aangesloten bij geriatrie netwerk Groningen

__________________________________________

www.fysiotherapieglimmen.nl

4 Glimmer’lei - maart 2017


Kinderhulp zoekt vrijwilligers!

Steeds meer kinderen in ons land zijn de dupe van financiële

problemen thuis. Nationaal Fonds Kinderhulp wil er zijn voor deze

kinderen en daarvoor is veel geld nodig. De landelijke collecte van

Kinderhulp wordt gehouden van 10 t/m 15 april 2017. We hopen

op gulle giften, maar hebben ook hulp nodig. Vrijwel overal in

Nederland is nog dringend behoefte aan extra collectevrijwilligers.

Helpt u mee?

Kinderhulp vindt dat alle kinderen erbij moeten kunnen horen.

Helaas groeit 1 op de 8 kinderen in ons land op in armoede. Ze

kunnen niet meedoen met leeftijdsgenootjes en hebben volwassen

zorgen. Terwijl je als kind niets liever wil dan er gewoon bij horen

en de mogelijkheid krijgen om je talenten te benutten. Kinderhulp

helpt door financieel bij te springen voor simpele dingen zoals

sport, een dagje uit, opleiding of een cadeautje van Sinterklaas.

Omdat ook zij meetellen en een mooie toekomst verdienen.

Loopt u ook mee?

Laat armoede geen spelbreker zijn en steun deze kinderen! Zet u

ook een paar uurtjes in als collectant voor Kinderhulp. Collecteren

hoeft echt niet veel tijd te kosten. U bepaalt zelf hoeveel tijd u

wilt besteden. Samen met de plaatselijk organisator in uw wijk of

woonplaats overlegt u welke straat/straten u voor uw rekening wilt

nemen.

Aanmelden kan via: collecte@kinderhulp.nl.

Campagne

Deze keer geen stukje van mij, ik heb het veel te druk met mijn

campagne voor mijn politieke partij. Het gaat goed en krijg veel

steun van mijn achterban. Ik verneem dat het leeft in ons dorp en

ik denk dat ik goed op weg ben. Wat mij wel opvalt is dat er veel

huizen te koop staan sinds ik mijn plannen bekend heb gemaakt.

Groningen is niet blij met mijn politieke ambitie en ik heb al enkele

dreigmails gehad. Ik heb inmiddels lijfwachten die mij moeten

beschermen, het plaatselijke rollator team heeft die taak op zich

genomen (ze zijn niet snel maar beschermen kunnen ze des te

beter en ze deinzen nergens voor terug). Oma is ook druk in de

weer voor de partij om zieltjes te winnen bij de bejaardensoos (wat

een schat is het toch). We zijn er nog niet maar ik heb er alle

vertrouwen in dat het lukt. Glimmen nummer één daar gaan we

voor. Als jullie dit lezen zijn de verkiezingen voorbij en is “Glimmen

een vrijstaat” een feit. Stem op de Berend Partij, wij staan voor de

belangen van ons dorp; een beter Glimmen, daar gaan wij voor!

Nu sluit ik af want mijn First lady moet een nieuw jurkje hebben (uit

Groningen natuurlijk, in de hol van de leeuw dus). En daar moet

je de tijd voor nemen (want achter ieder groot man staat een grote

vrouw) en het rollatorteam is niet zo snel maar wel noodzakelijk.

Nu sluit ik af want mijn vrouw wil weg en mijn kinderen willen

ook mee, die willen ook nieuwe kleren. Ik denk dat het een dure

middag word en dat ik de betaalpas meeneem van de partij. Moet

kunnen toch.

Berend

De AED’s zijn een feit…

Sinds deze maand hangen in ons dorp drie Automatische Externe

Defibrillatoren. De AED’s hangen buiten in speciale kasten bij

het Dorpshuis, de Quintusschool en bij de voormalige openbare

school de Meent, waar nu de familie Kollen woont. Een groot

aantal Glimmenaren heeft zich ingezet en gedoneerd om dit voor

elkaar te krijgen onder aanvoering van het Plaatselijk Belang

Glimmen die zelf ruim € 2600,- bijdroeg, en dorpshuisbeheerder

Henk Wildeboer. Het Plaatselijk Belang Glimmen zorgt ook voor

onderhoud en verzekering van de AED’s. De gemeente Haren

heeft € 2000,- toegezegd als bijdrage voor de kasten.

De AED’s zijn aangemeld bij hartslagnu.nl waardoor iedere

geregistreerde burgerhulpverlener door het intoetsen van een

pincode toegang kan krijgen tot de AED en hulp kan verlenen.

Deze pincode wordt verstuurd door middel van een sms of via de

App van hartslagnu.nl

Heeft u ook een reanimatiediploma, een EHBO-diploma, een

certificaat van bedrijfshulpverlener of bent u hulpverlener in de

zorg zoals arts, verpleegkundige, verzorgende en dergelijke?

Meld u zich dan alstublieft aan bij hartslagnu.nl en word ook

burgerhulpverlener. Zet vervolgens uw locatiemelder aan

op uw telefoon zodat u in een straal van 1000 meter wordt

opgeroepen als er om een reanimatie wordt gevraagd. Hoe meer

burgerhulpverleners in Glimmen, hoe sneller de hulp aanwezig

kan zijn. De AED kasten zijn uitgerust met een luid alarm mocht

er vandalisme plaatsvinden. Wilt u als omwonende ook opletten

mocht u het alarm horen afgaan?

Oproep: Wilt u een reanimatiecursus volgens en ook

burgerhulpverlener worden? Dat kan! Binnenkort worden er

cursussen gegeven, voor opgave en/of informatie kunt u zich

wenden tot Henk Wildeboer; h.wildeboer@ziggo.nl. Maar let op,

er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus Vol=Vol…

Nieuw schoolplein voor

Quintusschool

Door Marjolein Dresden - De Quintusschool Glimmen heeft naast

een geweldige ligging ook een prachtige buitenspeelruimte rondom

de school. Om deze ruimte zo veel mogelijk te gebruiken, is

een groepje ouders en leerkrachten druk plannen aan het maken

om het plein in te richten naar de behoeften van de kinderen.

Inmiddels is er al een start gemaakt. Mede dankzij een bijdrage

van het Plaatselijk Belang Glimmen, zijn de bankjes op het plein

vervangen door Fred Hemmes. Ook is dankzij de VCBG de aanleg

van een multifunctioneel kunstgrasveld achter de school in volle

gang.

Stichting Baasis zal uiteraard het gewone onderhoud van ons

plein betalen, maar wij willen meer; een echt mooi plein realiseren

passend bij het Talentonderwijs van onze school. Binnenkort (in

mei) wordt er een sponsorloop georganiseerd waarbij wij hopen

dat u de kinderen die bij u langskomen allemaal wilt sponsoren!!

Dat zou super zijn natuurlijk.

Mocht u op een andere manier een bijdrage kunnen leveren met

bijvoorbeeld ideeën, diensten of financiële ondersteuning, dan horen

we dat heel graag. Samen maken we weer een fantastisch plein.

Glimmer’lei - maart 2017

5


Als kat beleef ik vele dingen in ons dorpje, vanuit vele

perspectieven. Sommige lezers denken te weten wie ik

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Zodra u denkt dat u mij

gevonden Agenda hebt, ben ik alweer van gedaante gewisseld. Zo

Glimmer’lei

makkelijk Dorpshuis is

gaat De als

dat Groenenberg,

uitgave van

Vereniging Plaatselijk voor Belang mij. Mijn naam is kat, de geletterde

kat. Glimmen 18 Mijn maart identiteit een t/m onafhankelijke

30 april zal 2017 voor u altijd een raadsel zijn, mijn

dorpskrant. De krant verschijnt

mening

met uitzondering

over verschillende

van juli en

zaken zeker niet.

augustus iedere maand.

Gedurende za. 18 maart mijn Finale wandelingen biljarttoernooi in Glimmen kom ik vele

huizen ma. 20 en maart mensen Teambiljart

Postadres: tegen. Voor mij is een huis een warme

plek Markeweg waar ik 17a, mij, als Schietvereniging het even kan, Glimmen voor een lekker haardje

9756

opkrul di. BZ 21 en maart Glimmen

knorrend Biljartclub zonder gedachten naar de vlammen

Kledingbeurs

kijk.

Advertenties

In sommige huizen ligt er een lekker vachtje voor mij

wo. 22 maart

en

Kledingbeurs (19 tot 23 uur)

of administratie:

een kussentje. Dat is natuurlijk helemaal tof. Ik hoorde

laatst Rijksstraatweg

do. 23 maart

dat mensen 32,

Bridgeclub Glimmen

zich erg druk kunnen maken over de

9756 vr. AG 24 Glimmen maart Vrijdagavondcafé (met eten)

kleur Telefoon: van dat kussentje of de structuur van dat vachtje.

ma. 27 maart (050) 406 Schietvereniging 14 90

Glimmen

Lieve mensen, dat maakt mij dus echt niks uit. Er zijn huizen

Glimmer’lei

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde plekje aantref. Andere

huizen

glimmerlei@gmail.com

di. 28 maaart Schietvereniging Glimmen

veranderen zo sterk dat ik soms gewoon verdwaal.

Fotoclub Beeldspraak

Die veranderingen gebeuren soms zomaar en om de

Bezorging: do. 30 maart Bridgeclub Glimmen

haverklap. Monica vr. 31 Nienhuis maart Deze wispelturige Vrijdagavondcafé huishoudens worden gerund

door vrouwen, 20.15 uur dat Vrijdagavondlezing, weet ik zeker. We Bert weten Romkesallemaal hoe

wisselend Redactie:

ma. 3 vrouwen april Vergadering zijn tenslotte. bestuur Mannen De Groenenberg hebben zich hier

Hein Bloemink,

maar Jitske bij Bruinenberg, aan te passen. Schietvereniging Het is Glimmen soms niet te volgen. Laat

staan Marjolein te di. financieren. 4 Dresden-Hommes,

april Biljartclub De meeste huizen wisselen overigens

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Steensma of per en Kledingbeurs feestdag. De ene keer waan ik me in

Toscane, Gert wo. Nienhuis 5 daar april waar Kledingbeurs ik de volgende keer in een herfstbos

moet do. liggen, 6 april om 14.00 vervolgens uur: Tuinclubtussen de kerstfrutsels

Fotograaf:

en de nep sneeuwballen te kroelen. Ook voornamelijk

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien de Klein vermoed ik, maar het is voor mij wel beter

te volgen. Ik vind het wel grappig, maar vraag mij wel af

Aanleveren kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt. Dagen zijn sommigen

bij voorkeur per mail

ermee VV Glimmen bezig, kampt kosten met nog een probleem: moeite de wordt club heeft gespaard. steeds meer Dan

dat Kopij

moeite gekibbel inleveren

om genoeg onderling vóór:

dames over te vinden wat waar voor moet Dames staan 1. Daarom en wie is

wanneer besloten het om meest speelsters hip te is. gaan Het werven huis wordt onder transgenders. een etalage waar

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden wordt ten behoeve van de

stijl. Volgens Dan sla de clubleiding je wat mij snijdt betreft het door mes aan in de twee oppervlakkigheid.

kanten. Enerzijds

Begrijp Glimmer‘lei helpt dit

me

de

niet downloaden:

integratie

verkeerd,

van

als

een

dit

groep

een

mensen

mens blij

die

maakt

nog steeds

moet

www.glimmen.net moeilijk geaccepteerd en worden. Anderzijds kan Dames 1 verder.

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress moet je bewaren voor

andere dingen. Geloof mij, ik zie een heleboel ellende en

Glimmen heeft contact opgenomen met de KNVB, die wel een paar

verdriet

Voor contact

om mij

met

heen.

of info

Ook

over

in ons dorpje. Sommige dingen

voorwaarden heeft gesteld aan de deelname van transgenders. Zo

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact andere dingen zijn goed

moeten zij zich kunnen omkleden in aparte kleedkamers, die zijn

VV Glimmen gaat met transgenders voetballen

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Hier staat gelukkig ook heel veel blijdschap en geluk

tegenover. Soms voor iedereen zichtbaar soms goed

verstopt maar niet minder fijn. Voor het komende jaar wens

ik vanuit vr. mijn 7 april kattenkop Vrijdagavondcafé iedereen (met een eten) heel gezond, gelukkig

en spinnend ma. 10 april 2016. Teambiljart Knutsel, fröbel, wat dan ook; maak jezelf

en elkaar ermee Schietvereniging blij. Ik pas op mijn Glimmen eigen kattige wijze op

jullie, maar di. 11 april pas vooral Biljartclub ook goed op elkaar.

fotoclub Beeldspraak

wo. 12 april 20.30 uur Jaarvergadering leden PB

do. 13 april Quilting bee

Opbrengst Bridgeclub MS collecteweek

Glimmen

vr. 14 april Vrijdagavondcafé

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het

ma. 17 april Schietvereniging Glimmen

mooie di. bedrag 18 april van Biljartclub € 805,- in Haren en Glimmen opgehaald.

Het opgehaalde do. 20 april collectegeld Bridgeclub Glimmen wordt besteed aan onderzoek

(voor vr. een 21 april beter Vrijdagavondcafé leven nu en een (met toekomst eten) zonder MS),

begeleiding ma. 24 april en voorlichting.

Schietvereniging Glimmen

di. 25 april Biljartclub

We bedanken alle Vrouwen gevers van en Nu collectanten, die ook dit jaar

weer do. door 27 april weer en KONINGSDAG wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor

hun bijdrage. vr. 28 april Hebt Vrijdagavondcafé

u de collectant gemist, dan kunt u uw

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

Huiswerkbegeleiding

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198

voorzien van een eigen douche. Verder wil de KNVB dat de aspirantspeelsters

zich medisch laten keuren. Woordvoerder Kor Zout van

de bond: “Niet zozeer om te zien of ze gezond zijn, maar om te

kunnen vaststellen dat zij daadwerkelijk een geslachtsverandering

hebben ondergaan. Als blijkt dat iemand nog steeds man is, zou

het niet eerlijk zijn voor de competitie.”

VV Glimmen legt zich bij deze voorwaarden neer. Volgens de club

zal het lukken om minstens drie mensen te selecteren om als

transgender te gaan meevoetballen met Dames 1. Maar dat aantal

neemt de redactie met een Korrel Zout.

Pizzeria Autoservice

& Grillroom

Oude Schipper Middelhorst 1a

9751 Quality TK & Haren Service

Tel: 050 534 97 78

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

8

Glimmer’lei - januari 2016

6 Glimmer’lei - maart 2017


6

Voedselbank

In oktober vorig jaar heeft de diaconie een inzamelingsactie

gehouden voor de Voedselbank in Zuidlaren en in Groningen.

Mensen konden op zondag houdbare etenswaren, zeep, luiers,

tandpasta, shampoo etc. meenemen. Ook op de eerste dinsdag

van de maand tijdens de inloopochtend was er gelegenheid om

spullen af te leveren. De actie was een groot succes. Tijdens een

van onze inloopochtenden kwam deze actie ter sprake en een

aantal mensen vroeg zich af waarom we deze actie niet wat vaker

zouden kunnen doen. Van het een kwam het ander en daarom

kunnen we u nu melden dat we het volgende hebben afgesproken:

Elke eerste dinsdag van de maand als er inloopochtend is, staat

er een boodschappenkrat klaar waar iedereen uit Glimmen of

Noordlaren zijn spullen voor de voedselbank in kan doen. Zodra

6

het krat vol is, brengt een van de bezoekers van de inloopochtend

dit krat naar de voedselbank. Dus wilt u de voedselbank steunen,

kom de eerste dinsdag van de maand (of de zondag daar aan

voorafgaand) naar het Trefpunt en lever uw bijdrage in.

Met vriendelijke groeten, De organisatie van de inloopochtend.

Beste Glimmenaren,

Zoals jullie wellicht weten ben ik nu bijna twee jaar geleden

begonnen met de brouwerij ‘’Corviri’’ in de kelder van het Paviljoen

Appelbergen. Dit is in twee jaar uitgegroeid tot een groot succes

met nu meer dan 20 verkooppunten. Graag zou ik een volgende

stap willen nemen met de brouwerij en dit kan helaas niet meer

in de kelder van het Paviljoen, de ruimte wordt te klein en ook

logistiek gezien is een kelder niet ideaal. Ik wil natuurlijk heel

graag met de brouwerij in Glimmen gevestigd blijven. Mijn vraag

dus aan jullie, wie heeft of weet iemand met een pand/ruimte te

huur waar verdere groei van de brouwerij mogelijk is?

Voor verdere informatie of vragen ben ik te bereiken op

info@corviri.nl of via 0631248355.

Vriendelijke groet, Niek Hartman, Corviri Brouwerij

Kledingbeurs

Glimmen

21 en 22 maart kinderkleding en

speelgoed

4 en 5 april volwassenkleding

Zaterdag 8 april doet de Noord-Nederlandse Golf & Country

Club mee aan de Nationale Open Golfdag. Een mooie

gelegenheid om een kijkje te komen nemen op deze prachtige

golfbaan. U bent tussen 11.00 uur en 14.00 uur van harte

welkom, de koffie staat klaar en u kunt ook zelf proberen een

aantal ballen te slaan onder begeleiding van een professional.

Golf, een leuke sport voor jong en oud! We hopen u te mogen

verwelkomen op 8 april 2017.

verkoop

dinsdagavond van 19:00 \ 22:00

woensdagochtend van 8:30 \ 12:00

Dorpshuis De Groenenberg Glimmen

SLAGERIJ DE BUURDERIJ

Noord-Nederlandse Golf & Country Club, Pollselaan 5,

9756 CJ, Glimmen, 050-4062004, secretariaat@nngcc.nl

Voor een inbrengnummer of info:

moniek spier 050-4061872 /Whatsapp0621871312

renje bakker 050-4063031

Klik hier voor onze Facebookpagina

t

SLAGERIJ DE BUURDERIJ

Vogelzangsteeg 15a

9479 TE Noordlaren

Vogelzangsteeg 15a

9479 TE Noordlaren

Tel: 050-4063812

Tel: 050-4063812

info@slagerijdebuurderij.nl

www.slagerijdebuurderij.nl

info@slagerijdebuurderij.nl

www.slagerijdebuurderij.nl

Schilder

Jordan van Dijken

Steegakkers 6

9479 PW Noordlaren

Tel: 050 4090045

Mobiel: 06-50648081

Glimmer’lei - maart 2017

7


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

Lidnummer: 301798

Auto Eelde.nl

Otto van Bergen & Robert Schoon

Burgemeester J.G. Legroweg 108

9761 TD Eelde

Tel: 050-3094940

www.autoeelde.nl

Zuidlaren | Stationsweg 91

Groningen | Overwinningsplein 119

www.steenbergenfietsen.nl

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

8 Glimmer’lei - maart 2017


NL Doet in De Groenenberg

Tijdens de landelijke NL Doet dag op 11 maart kwamen ook voor

de Groenenberg een paar vrijwilligers in actie. Frederiek Reitsma

had ook deze keer alles geregeld, een overzicht gemaakt van

wat er allemaal moest gebeuren en de benodigde materialen

aangeschaft.

In totaal 10 mensen hebben meegeholpen met het verstevigen

en verven van alle stoelen in het cafégedeelte. We hadden geluk

dat het weer meewerkte. Nu konden we na de grondverf alles ook

aflakken. Het ziet er weer fris uit!

De voetenstang is in de lak gezet en de achterwand bij de bar

kreeg een nieuwe, warme kleur. We zijn er nog niet klaar mee,

daar moeten we een volgende keer mee verder. Bovendien moet

het nog een tweede keer geschilderd worden omdat de verf niet

in een keer dekt.

De bovenste ramen in de serre zijn van binnen en van buiten

gezeemd, de versiering die er nog hing van de Wintermarkt is

verwijderd (moest vanwege de brandveiligheid).

Ook zijn een paar geplande activiteiten niet doorgegaan. Zo

konden de vouwgordijnen in de zaal niet gewassen en weer

opgehangen worden omdat het biljarttoernooi daar last van zou

hebben. En de gele wc-deuren wit verven, staat ook nog op het

verlanglijstje. Kortom, hard gewerkt, veel gedaan maar nog niet

klaar. Het was een prima dag, met mooi weer, een goede sfeer

en een prima lunch.

Namens de organisatie van NL Doet in De Groenenberg,

Cilly Kramer-Clobus

Nieuws van de Groenenberg

De financiële resultaten over 2016 zijn positief. Dat is goed

nieuws. Wel zien we dat de omzet is gedaald: de bezoekers van

de Groenenberg besteden gemiddeld minder. Dat is wel een

zorg en kan alleen worden opgelost door meer activiteiten in

het dorpshuis te organiseren. Daar wordt druk aan gewerkt, een

activiteitencommissie zoekt naar mogelijkheden. Zo is er eind

maart in aansluiting op het vrijdagavondcafe het begin van wat

we hopen dat een cylus wordt: een lezing van een dorpsgenoot

over interessante en belangwekkende onderwerpen in dit geval

van Bert Romkes. Er zijn ook contacten om nog eens een pubquiz

te organiseren of een muziekavond. We hebben de ruimte van

het jeugdhonk op dit moment extra tot onze beschikking voor

activiteiten, want de jeugd is er even niet.

Over deze zaken willen we binnenkort graag met alle gebruikers

en dorpsgenoten een keer van gedachten wisselen. Wat wil het

dorp van het dorpshuis of wat wilt u als bewoner van Glimmen

bijdragen aan een goed functionerend dorpshuis? Ideeën over

mogelijkheden, over inzet en gebruik van de Groenenberg ook

overdag zijn van harte welkom.

Op het moment dat ik dit schrijf is het biljarttoernooi aan de gang.

Een groot toernooi verdeeld over twee weken met meer dan 100

deelnemers. Het is toch mooi dat dat in de Groenenberg kan

worden gespeeld.

Zo zijn we drukdoende om de toekomst van dorpshuis de

Groenenberg duurzaam te maken. We hopen op uw aller bijdrage

en inzet daarbij. We zoeken nog leden voor het bestuur, maar ook

wanneer u als vrijwilliger eens achter de bar wilt helpen bent u van

harte welkom. Meldt u aan bij de beheerder Henk Wildeboer of bij

ondergetekende.

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg

Glimmer’lei - maart 2017

9


Berichten van De Groenenberg

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

Woonflair adviseert en inspireert

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse

Ruim aanbod in natuurlijke en Sylvesterloop ecologische stoffen (zie foto).

Wollen tapijten en vloerkleden Volgens de organisatie

Laminaat en natuurlijk deden hout dit jaar meer

Novilon en linoleum mensen mee dan ooit:

Grote collectie sierkussens en 487 woondecoratie mannen, vrouwen en

kinderen!

Het nieuwe jaar is

inmiddels begonnen. Het

startte in oudejaarsnacht

met het Oud en Nieuw

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

vrijwilligers. Het moet een gezellige Raadhuisplein happening 18zijn geweest,

die doorging tot een uur of 5! 9751 Op AP 8 HAREN januari is er een

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest tel. 050-5344819 van de besturen

van het Plaatselijk Belang en van www.scholmawoonflair.nl

De Groenenberg, in

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. mail@scholmawoonflair.nl Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens

iets vertelde over de

toekomst. Het was

gezellig druk (zie foto’s).

Gelukkig was de periode

van ijzelgladde wegen

net achter de rug....

Verder was er op

14 januari een

gebruikersoverleg. Op

de agenda stonden het

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

door. En ondertussen

blijven we werken aan het

verbeteren van alles wat

De Groenenberg betreft.

In mijn vorige bericht

meldde ik al dat we

bezig zijn de akoestiek te

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

verbeteren en met name

het www.paulwoldendorpautos.nl

bargedeelte gezelliger

te maken. De benodigde

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis

advies van een deskundige APK keuringsstation

en een subsidieaanvraag is in

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

Westerveen 17

Turks gekookt (en gegeten) worden! 9751 HT Mocht Haren u op de hoogte

gehouden worden via de wekelijkse T: 050-4061820 nieuwsbrief, dan kunt u

zich daarvoor aanmelden. F: 050-4063962

E: albertselektro@harenonline.nl

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

we u hierover.

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

Namens het bestuur,

Cilly Kramer-Clobus

Alberts

elektrotechniek

komen versterken. Op het moment Nog dat geen ik dit voorjaar???

schrijf, moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING

Nog niet helemaal, maar in elk geval kunt

www.pixxle.nl

kan ik dus nog niets melden. u nu alvast uw gazon voorzien van KALK,

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Na alle feestelijkheden en extra om bijzondere verder mosvorming activiteiten

te voorkomen.

En denkt u nog om de vogels buiten?

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

Want ALLEMAAL natuurlijk herneemt hebben we het ook TE

gewone nog KOOP steeds allerlei Aanvang IN EIGEN 20.00 uur. DORP!

soorten WINTERVOER, leven weer maar zijn ook gang. STROOIZOUT

U zoekt tuinplanten? Hangpotten? natuurlijk In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo Bestrijdingsmiddelen? vele soorten kwaliteitsvoer voor

ook voor De Meststoffen uw of potgrond? Dierenvoeding? Tuingereedschap?

hond, kat, konijn, kip, geit, paard, schaap enz. prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Altijd onder de adviesprijs? Bij ons Groenenberg. vindt u het allemaal! In Oók de voor voordelig onderhoud of reparatie van uw grasmachine!

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

Compost, Pot agenda Tot

of Tuingrond? valt ziens bij: te Dit lezen seizoen mee óók te weer: denken 4 halen, te 3 praten betalen!!! over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging.

bijeenkomsten weer Rijksstraatweg 32 | 9756 AG GLIMMEN

ingepland staan.

Het bestuur Tel. 050-4061490 van de | www.floraenfauna.nl

IJsvereniging Glimmen

Rijksstraatweg 32

Voorlopig 9756 AG gaan GLIMMEN we zo

050-4061490

Website: www.floraenfauna.nl

Tevens PostNL-Postkantoor, voor ál uw postzaken en nu óók met

6 Glimmer’lei - januari 2016

10 Glimmer’lei - maart 2017


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

19-mrt 10.00 uur Trefpunt Glimmen da Ros. Fortuin

26-mrt 10.00 uur Trefpunt Glimmen prof.dr.M. Steenhouder m.m.v. de Cantorij

2-apr 10.00 uur Trefpunt Glimmen ds. A.H.Kosterman

9-apr 10.00 uur Bartholomeus Noordlaren ds. A.Troost Palmzondag

13-apr 19.00 uur TrefpuntGlimmen ds. R.Fortuin Witte Donderdag; avondmaal;mmv Cantorij

14-apr 19.00 uur Trefpunt Glimmen ds. A.H.Kosterman Goede Vrijdag; mmv de Cantorij

15-apr 21.00 uur Bartholomeus Noordlaren ds. A.H.Kosterman Paasnacht; mmv de Cantorij

16-apr 10.00 uur Trefpunt Glimmen ds. R.Fortuin Paaszondag; mmv de Cantorij

23-apr 10.00 uur Trefpunt Glimmen ds. Th van Beijeren

30-apr 10.00 uur Trefpunt Glimmen pastor Loes Jansen

Inloopochtend voor alle dorpsbewoners en andere

belangstellenden

Dit keer hadden wij Jan Eisses uitgenodigd om wat over zijn werk

te vertellen. Het bleek een goede gedachte. We hebben met elkaar

erg genoten van zijn verhaal. Heeft doeltreffend, maar vooral zeer

bevlogen en meelevend met de mensen voor wie zijn producten

bedoeld zijn.

Jan had veel hulp- en revalidatiemiddelen meegenomen om ons te

laten zien hoe wij met behulp daarvan op een goede manier verder

kunnen met ons leven als dat nodig mocht zijn. Heel overzichtelijk

had hij alles uitgestald.

Overal was een verhaal bij. Om zomaar wat te noemen: de waskom

om in bed je haar te wassen, de handige nagelschaar om eenvoudig

je teennagels te knippen, het aangepaste bestek, het bord dat met

een hulpmiddel niet meer kan verschuiven, hoe eenvoudig je van

een rolstoel ook een rollator kunt maken. Verder de lichtgewicht

rollator, die zo gemakkelijk stuurt en die je heel comfortabel over

een keienstraat kan leiden. De sluitband, eigenlijk bedoeld voor

na een bevalling, nu echter meer verkocht aan heren op leeftijd

die hun dikker wordende buik willen verbergen. Niet te vergeten

de teletrimmer. Een apparaat dat je voor je zet om tijdens het

televisiekijken bijvoorbeeld toch de zo noodzakelijke fietsbeweging

te maken. De belangstelling voor zijn producten was groot. Tot slot

bood Jan ons allemaal een boodschappentas aan van het bedrijf

waar hij voor werkt, namelijk de Vegro. In het Martiniziekenhuis is hij

bezig een nieuwe werkplek in te richten.

De volgende maand zal Albert Jansen ons iets vertellen over Huize

Weltevreden. Van harte welkom!

Tot slot nog iets over de voedselbank. Elke keer staat het krat klaar

om uw duurzame producten in ontvangst te nemen.

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (dinsdag 4 april 2017)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12.

Wil Hiensch

Ruimen van graven

op gemeentelijke

begraafplaatsen

Libris boekhandel

Libris boekhandel

+ Onze

+ Onze

specialisaties

specialisaties

zijn:

zijn:

literatuur literatuur + reizen + reizen + + kinderboeken +

Libris boekhandel Onze specialisaties zijn:

regionalia + + gezondheid + + zingeving

literatuur reizen + kinderboeken +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Op de twee gemeentelijke begraafplaatsen in Haren liggen een

aantal graven, waarvan de huurrechten soms al lange tijd zijn

verlopen. Omdat daardoor rechtsongelijkheid ontstaat ten opzichte

van de graven waarvoor wel wordt betaald, heet het college van

burgemeester en wethouders het voornemen deze graven te

ruimen en opnieuw voor gebruik beschikbaar te stellen. Een lijst van

de graven die voor ruiming in aanmerking komen, is aangeplakt op

het publicatiebord van de begraafplaatsen. Ook is deze lijst op de

www.haren.nl te vinden. Daarnaast is bij elk graf dat geruimd gaat

worden een attentiebordje geplaatst. Indien u meent rechten op een

of meerder graven te hebben wordt u verzocht zo spoedig mogelijk

contact op te nemen met de gemeente Haren.

Glimmer’lei - maart 2017

11


Adverteerder in de spotlights Flora & Fauna - Dier en Tuinshop

Door Iekje Wortelboer - Iedere maand kunt u nader

kennismaken met één van onze adverteerders. Al

onze adverteerders zijn ons even lief maar er is

één winkel in Glimmen waar iedereen wel eens

komt maar waar iedereen veel vaker zou kunnen

(en moeten!) komen. Je kunt er bijvoorbeeld op

maandag je retourzending voor het postorderbedrijf

inleveren en een zak aardappelen meenemen, op

dinsdag een bak violen kopen, op woensdag koop

je er het grit voor de kattenbak en vers hondenvoer,

op donderdag haal je er je medicijnen op, vrijdag

lever je de spullen voor de stomerij in en maak

je en passant gebruik van de ING-geldservice

en op zaterdag ligt er het bestelde brood van

Bakker Beukeveld klaar en koop je er een nieuw

verlengsnoer voor je grasmachine. U weet allemaal over welke winkel ik het heb: FLORA & FAUNA

van de familie Nienhuis.

De Glimmer’lei van februari zorgde voor de nodige onrust in ons dorp. Dat werd veroorzaakt door

een artikeltje met de kop “Postkantoor hangt de stempel aan de wilgen”. Oplettende lezers begrepen

natuurlijk dat dit stukje deels met een korrel zout genomen moest worden (onze maandelijks

terugkerende rubriek). Er is gelukkig geen sprake van stoppen met de medicijn-uitdeelpost, de

ING-geldservice en het postkantoor. Sterker nog: zoon Gert Nienhuis nam het bedrijf in 2012 van

zijn ouders Anne en Dineke over en is daarmee de 4e generatie Nienhuis die zijn toekomst als

zelfstandig ondernemer in Glimmen vol vertrouwen tegemoet ziet.

Het begon in 1928 met het hoveniersbedrijf en kwekerij van Anne Nienhuis sr. aan de Hoge

Hereweg. De 2e generatie (Geert Nienhuis) breidde de kwekerij na de oorlog uit met kassen

waarin chrysanten, dahlia’s en potplanten werden gekweekt. De kwekerij moest wijken voor (nooit

gerealiseerde) plannen om ten noorden en zuiden van de Hoge Hereweg 600 nieuwe woningen

te bouwen. Anne Nienhuis jr. was inmiddels getrouwd met Dineke en het jonge stel greep de kans

om op een royaal perceel aan de Rijksstraatweg een winkel in planten en tuinbenodigdheden te

beginnen (1973). Dochter Petra (1973) en zoon Gert (1970) werden geboren in het huis aan de

Zuidlaarderweg maar groeiden op in en om de winkel. Zoals hiervoor gezegd nam Gert het roer een

jaar of 5 geleden over van zijn vader en moeder.

Met het verdwijnen van de plaatselijke middenstand groeide het assortiment van Flora & Fauna.

Wat begon met planten en tuinartikelen werd in de loop der jaren uitgebreid met een diversiteit

aan artikelen en services: diervoeding, (onderhoud van) grasmaaiers, het postkantoor, de stomerij,

brood van bakker Beukeveld, snoepgoed en ijs, onkruidbestrijdingsmiddelen, felicitatiekaarten,

aardappelen, sinaasappelen, potgroente, ING-geldservice en ontwikkelde zich tot een ware

ontmoetingsplaats in Glimmen waar u ook de entreekaartjes voor jaarlijks terugkerende

evenementen zoals de toneeluitvoering van Glemmini, het muziekfestival in de Appèlbergen en

Toeterpop kunt kopen. Het enige wat ontbreekt is een koffie en theevoorziening, maar misschien

komt dat er ook nog wel eens van.

Dames en Heren, lezers van de Glimmer’lei: koester ONZE Flora & Fauna. Koop er uw postzegels,

haal er uw medicijnen en kijkt U, als u er toch bent, eens goed rond wat er allemaal nog meer van

uw gading te vinden is!

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging gaat Plaatselijk dat voor Belang mij. Mijn naa

met uitzondering van juli en

kat. Glimmen Mijn identiteit een onafhankelijke zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening

met uitzondering

over verschillende

van juli en

zaken zek

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende administratie mijn en postadres: wandelingen in G

huizen Postadres: Rijksstraatweg en mensen 32, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756

waar

AG

ik

Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 14 90

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Lisanne van (050) Oomkens dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Andrea veranderingen Steensma, gebeuren soms

Bezorging:

Willem Bakker,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Gert Nienhuis,

door Frans vrouwen, Somers en dat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: Iekje Wortelboer vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Bloemink,

maar Jitske bij aan te passen. Het is som

Fotograaf: Bruinenberg,

staan Marjolein

Carolien te financieren. Dresden-Hommes,

de Klein De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Steensma of per en feestdag. De en

Toscane, Gert Aanleveren Nienhuis daar

kopij:

waar ik de volgende

bij voorkeur per mail

moet

Kopij

liggen,

inleveren vóór:

om vervolgens tus

Fotograaf:

en de zondag nep 9 april sneeuwballen 2017 te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien de Klein vermoed ik, maar he

Verspreidingsweek:

te volgen.

16

Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee Glimmer‘lei bezig, downloaden: kosten nog moeite

www.glimmen.net en

dat Kopij gekibbel onderling over wat wa

www.pb-glimmen.nl

inleveren vóór:

wanneer het meest hip is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Voor contact en met leven of info afgeraden over word

Plaatselijk Belang kunt u contact

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

met

heen.

of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12 Glimmer’lei - maart 2017

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!