22.05.2017 Views

Glimmer'lei januari 2017

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 35e jaargang – nummer 10 –– januari December 2017 2015

Waar is Julius deze kerst?

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

De Door de wijkagenten redactie van boven naar beneden: van Hein, Glimmen

Gert, twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

Door Frans Somers, m.m.v. Iekje Wortelboer - Zoals eerder weg voor waren. dringende Vreemd! zaken; zeker als die levensbedreigend zijn en/of

bericht *Hij woonde wil Glimmer’lei al meer dan graag twintig meer jaar bekendheid op een zolderkamer

geven aan zeer snelle actie vereisen.

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

het in Huize fenomeen Kooikamp. wijkagent. Het Specifiek bos rondom voor Glimmen had voor zijn hem dat geen er Er zijn echter ook minder dringende aangelegenheden, zoals

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

drie: geheimen. Willemijn Julius Savenije, werd Willem in Glimmen Andriessen wel en de Roel ‘bosjesman’ Kruijer. in burenruzies, zijn schild? De vandalisme, sporen liepen geluidsoverlast, verder het bos hangjongeren, in richting

Wat genoemd. doet een Zijn wijkagent kop was zoal, in markant, wat voor als situaties een kan schilderij, een de bedreigingen eendenkooi, en maar andere bogen zaken daar die de plotseling veiligheid en af leefbaarheid richting de

beroep doorgroefd. op hen Maar gedaan met worden heldere en ogen hoe zijn die ze straalden. te bereiken? Julius

Rijksstraatweg in het dorp ondermijnen. en waren Dat vervolgens is het specifieke niet meer terrein voor volgen de

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met

door wijkagent. de vele Die voetsporen werkt op haar en hondenpoten beurt weer samen van de met Glimmer andere

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

Wie zijn het?

honden instanties, en hun zoals eigenaren. b.v. Jeugdzorg Jan en ging het samen WIJZ-team. met Dat bewoners laatste

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Willemijn Savenije, Willem Andriessen en Roel Kruijer zijn niet Jacob team en heeft Zwanet een doorverwijsfunctie eens bij de familie op de Goedhart terreinen vragen zorg, WMO, of ze

Quintusbos om er te leren

alleen

over paddenstoelen,

wijkagent voor Glimmen,

rupsen,

maar ook voor Haren-Midden, jeugdhulp en werk & inkomen. Julius Dat kortgeleden sluit weer aan nog bij hadden taken

Haren-Oost, spechten en Haren-West, ijsvogels. Noordlaren Wat en Onnen.

op het gebied van hulp- en gezien. dienstverlening, Maar nee, wat de ook laatste een

Julius vroeger voor werk

aandachtsterrein voor de wijkagent

keer was

is. De

al

wijkagent

wel een

houdt

week

zich

geleden volgens mevrouw

Willemijn had gedaan en Willem was zijn een sinds goed februari 2016 actief voor Glimmen ook bezig met structurele aangelegenheden – zoals onveilige

Goedhart. Dan maar eens aan

en bewaard Roel (niet geheim. bij het interview Daarover aanwezig) is pas op 1 januari situaties, overlast – en preventie. Eind vorig jaar bijvoorbeeld

de overzijde vragen bij Flora

begonnen. zei hij niets. Willemijn Waarom bekleed eigenlijk daarbij de functie van Operationeel werd Onnen geteisterd door & Fauna. een inbraakgolf. En ja hoor, In zo’n daar geval was

Expert niet? GGP Wijkagent Gemeente Haren. Dat houdt in dat zij kunnen de wijkagenten voorlichting Julius in die een dag dorp ervoor geven hoe aan men het

verantwoordelijk Het was twee is voor dagen het maken voor van plannen van aanpak en het risico van inbraak kan verkleinen einde van of de samen middag met geweest de buurt

van kerst rapportages. toen het licht Dit overigens op Julius’ in nauwe samenwerking met de andere acties kan ondernemen. om Wijkagenten een paar tuinhandschoenen

kunnen overigens

andere kamer wijkagenten. ‘s avonds Die niet plannen werd zijn

ook te mensen kopen, staande aanmaakblokjes,

houden voor

gebaseerd ontstoken. op Dat een hij ‘s analyse ochtends van de

verkeersovertredingen.

roggebrood en een voorraad

belangrijkste niet verscheen veiligheidsvraagstukken

aan het ontbijt

fruit, minstens genoeg voor

in de Kooikamp. Dat kinderen

in een wijk of dorp en worden alleen

Hoe vijf is men dagen. te bereiken? Het werd steeds

tevergeefs naar hem vroegen

gemaakt indien een intensievere

Het

vreemder…

algemene nummer voor nietdringende

*Wat moest zaken Julius is 0900-08844. met al dat

om een wandeling te maken

aanpak

door de

nodig

sneeuw.

is. Men

Ongerust

werkt vanuit

het werd politiebureau er door huisgenoten aan de Vondellaan op

Onder voedsel dit nummer en dekens zijn Willemijn, en hoe

in zijn Haren, kamerdeur waar geklopt. dit interview Jan ook

Willem heeft en hij Roel dat ook meegenomen?

te bereiken.

heeft van Splunder, plaatsgevonden. eigenaar Onze agenten van

Krijgt Steeds u ze niet meer direct vragen aan maar de lijn, geen dan

zijn het huis, duidelijk kwam herkenbaar aanzetten in normale met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds wordt vreemder. u (in principe) Roos, op die korte in termijn Huize

politie-uniformen, openging werd duidelijk uitgerust dat er met iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam teruggebeld. de winkel binnen voor postzegels

portofoon, moest zijn. handboeien, Op het bed dienstpistool stond een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten en vroeg; wat is hier aan de

en Oud de en andere roestig. gebruikelijke Leeg. En attributen. van Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde het hele Een verhaal andere aan mogelijkheid Roos. Roos is had via

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

Een hele riem vol!

de politie app. Die kunt u gratis

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

gingen een aantal huisgenoten met Jan voorop de trap

downloaden op uw tablet of

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

Wat af op doet weg een naar wijkagent? buiten om te kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en

smartphone

Roos het

(

kereltje

www.politie.nl/app

ophaalde.

). Via

De

Dat was. lijkt Ook de in hamvraag. de tuin heerste Het moge echter doodse stilte, op het vrouw met verschillende de kerstkleuren app kunt u snel in contact haar haar leggen kwam met

duidelijk constante zijn suizen dat als van u een de insluiper A28 na, wat trouwens een stuk erbij staan en vertelde dat de haar politie man en Adriaan, kunt u ook die politienieuws imker is uit minder uw dakraam luid was ziet dan hangen normaal of door een de flinke laag sneeuw die verspreid in Glimmen zijn bijenkasten uit de buurt zien heeft op basis staan, van Julius uw GPSpositie

huisje en aan b.v. de gezochte Drentse en Aa vermiste op het

een

onbekende gisteren gevallen er met was. uw auto Oh ja, vandoor verse sneeuw, dat geeft verse paar keer had gezien bij het

ziet sporen… gaan, En u beter ja hoor, het richting alarmnummer het berghok De wijk liepen agenten voetsporen van Glimmen. terrein V.l.n.r.: van Roel de boomkwekerij Kruijer, personen dat verboden bekijken. toegang is voor

112 van kunt één bellen. persoon Dat en is het daarvandaan nummer Willemijn richting Savenije de zandweg en Willem het Andriessen publiek, vlak bij de boerderij van de familie Ubels. Met

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei - december - januari 2015 2017 1


Waarom zijn de wijkagenten weinig bekend bij de

Glimmenaren?

Maar hoe komt het toch dat de meeste Glimmenaren geen flauw

idee schijnen te hebben wie ‘onze’ wijkagenten zijn? Volgens

onze gesprekspartners zijn daar twee redenen voor:

- Zij zijn pas sinds begin vorig jaar wijkagent en Kruijer pas sinds

enkele weken.

- Gezien de uitgestrektheid van hun terrein, die meerdere dorpen

en wijken omvat, loopt men niet duidelijk zichtbaar op straat

rond, maar wordt er voornamelijk gepatrouilleerd in dienstauto’s.

Dat is anders dan in een dichtbevolkte wijk van een stad.

- In Glimmen gebeuren de laatste tijd weinig schokkende dingen,

die neigen naar veelvuldig ingrijpen. Volgens cijfers van RTL

Buurtfacts klopt dat inderdaad: In 2015 werden er in Glimmen

21 misdrijven geregistreerd (op 1080 inwoners). Dat is 46 %

minder dan het landelijk gemiddelde. Meest voorkomende

misdrijven: woninginbraken, diefstal en vernielingen.

Geen wildwest in Glimmen

Kortom: Glimmen lijkt een relatief vredig dorp te zijn, met beperkte

veiligheidsproblemen. Toegegeven, er was in het verleden wat

gedoe met hangjongeren en het jeugdhonk, en hier en hier en

daar wordt er wel eens wat vernield. En niet alle burenruzies

worden geregistreerd. Maar er is geen Glimmense drugsscene,

er zijn geen jeugdbendes en treitervloggers en we schijnen elkaar

niet naar het leven te staan. De grootste winst lijkt te behalen op

het terrein van de woninginbraken.

Willemijn, Willem en Roel zijn graag bereid een keer voorlichting

over preventie van met name inbraken te komen geven, b.v.

in het dorpshuis. Het zou een mooie gelegenheid zijn voor de

Glimmenaren om nader kennis te maken met ‘hun’ wijkagenten

en hun werk. Wij hopen in elk geval dat uw wijkagenten in dit

artikel ‘een gezicht’ gekregen hebben.

Bustijden Nieuwe Schoolweg Glimmen per 01 januari 2017

LIJN 50 NAAR GRONINGEN:

UUR: 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Ma t/m Vrij: 22 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

29 34

39

51 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

59

Zaterdag: 20 20 20 20 20 20

51 51 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Zon- feestd. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Ma t/m Vrij in 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

schoolvakanties: 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

LIJN 50 NAAR DE PUNT en/of ASSEN:

UUR: 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Ma t/m Vrij: 05 05 05

Copyright GPN Productions

11 11 11 11 11 11 11 11 15 15 15 11

26 35 35 35

41 41 41 41 41 41 41 45 45 45 43 41 41 41 41 41 41 41

59

Zaterdag: 11 11 11 11 11 11 11

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Zon- feestd. 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Ma t/m Vrij in 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

schoolvakanties: 26 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Papier hier…

De data waarop de oud papier container staat op de parkeerplaats

bij de Groenenberg zijn tot de grote vakantie als volgt:

2/3 februari, 2/3 maart, 30/31 maart, 20/21 april, 18/19 mei, 15/16

juni en 20/21 juli.

Zorg dat die mooi vol komt, want de opbrengst komt ten goede aan

de Quintusschool…

Wilgenhout in de aanbieding!

Wij wonen aan de Meentweg 11 en hebben een stuk of 30

knotwilgen die we eind februari begin maart weer gaan snoeien.

Iedere keer als we dat doen horen we weer van mensen die hier

langskomen ‘had dat even gezegd, we hadden graag wilgentakken

gehad’. Er zijn behalve wilgentenen (1e jaar), ook bonestaken (2e

jaar) en boerengeriefhout (3e jaar).

Als iemand wat wil hebben kunnen ze het beste mailen of

06-53275352 bellen want we hebben geen deurbel.

Groet, Paul van Brederode | e-mail. paul@vanbrederode.nl

2 Glimmer’lei - januari 2017


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

Cursus en zangworkshops

Heel je leven met muziek

Twee wekelijkse cursus en

huismuziekgroepen op donderdagavonden

8-15 deelnemers tijd: 19.30 – 21.30 uur

Docent: Hanny Geerlings

Opleiding: Conservatorium Enschede en Groningen, docent blokfluit

Dirigent en begeleider instrumentale ensembles en koren

Voorzitter van de Vereniging voor Huismuziek Groningen

Hanny is lid van het Noord Nederlands Concertkoor en is dirigent

van verschillende koren in Groningen en Haren. Voor haar is

muziek verbonden aan innerlijke groei. Naast de huismuziek

groepen zoals de fluitensembles die Hanny vanaf januari op

woensdagochtend en donderdagavonden in Aan ’t Zandpad

begeleidt wordt er in 2017 een cursus zingen en luisteren naar

klassieke muziek aangeboden. De cursus ‘Heel je leven met

muziek’ is een zoektocht naar de diepere betekenis van muziek in

je leven. Door met een groep te zingen en te luisteren naar muziek

komt een uitwisseling op gang met betrekking tot de beleving van

muziek.

Zingen betekent de stem van de ziel gebruiken

Zingen begint met liedjes die uit het hart komen, waarvan je

misschien niet meer wist dat je ze kende en het herontdekken van

zingen is een heerlijk avontuur. Zo kan iedereen meedoen.

Muziek beluisteren wordt wel passief musiceren genoemd, maar

als je de emoties toelaat die muziek oproept kan luisteren een zeer

actieve bezigheid zijn.

Informatie en opgave: Hanny Geerlings 050-5344606 /

06-13184913. www.hannygeerlings.nl

In 2017 Cursussen Aan ’t Zandpad: info bij Gea Fictoor

Hatha yoga • Tai chi • Icoonschilderen • Mandalatekenen

Mindfulness • Compassietraining • Zenmeditatie

Hooggevoeligheid • Chikung • Fluitensemble

Huismuziekgroepen

Auto Eelde.nl

Otto van Bergen & Robert Schoon

Burgemeester J.G. Legroweg 108

9761 TD Eelde

Groeten uit Amerika

Na een (veel te lange) radiostilte eindelijk weer een stukje uit

Amerika! De afgelopen periode (lees; periode voor oud en

nieuw) is vrij hectisch geweest. We hebben verschillende nieuwe

programma’s opgezet en ik ben onwijs druk geweest met Marist.

Maar vanaf nu beloof ik mezelf plechtig dat ik iedere maand weer

wat zal schrijven!

Het seizoen met Marist is onwijs succesvol verlopen. We hebben

ons langste seizoen gehad sinds 2012. Dat wil zeggen, aan het

eind van het seizoen wil je gekwalificeerd zijn voor de ‘play-offs’.

Dit zorgt ervoor dat je dan knock-out wedstrijden hebt waardoor

je seizoen dus langer wordt. Wij hebben na twee bloedstollende

wedstrijden (gewonnen in de verlening door middle van de ‘golden

goal’) verloren in de halve finale van de uiteindelijke winnaar. Met

reizen naar North Carolina en Niagara Falls was ook dit seizoen er

weer één om nooit te vergeten!

Kijkend naar het volgende seizoen, heb ik er een taak bij gekregen.

Ik ga voor komend seizoen (en de daaropvolgende seizoenen)

ons periodezerings plan schrijven. Dat houdt in dat ik een cyclus

ga maken voor de arbeid / rust verhouding. Dag tot dag, week tot

week en maand tot maand. Erg interessant, maar heel veel werk.

Een aantal weken geleden ben ik naar Los Angeles geweest voor

de grootste voetbal conventie van de wereld, waar ik Raymond

Verheijen heb mogen ontmoeten. Verheijen is in mijn ogen de

grootste voetbal fitness goeroe van de wereld op het moment,

en het was erg leerzaam! Hopelijk kunnen we een seizoen

tegemoetzien met minder blessures en meer fitte spelers!

De Dutch Elite heeft ook een goed jaar achter de rug. In de winter

hebben we een recordaantal van zeven (!) eigen teams, dus het

groeit gestaag door. Helaas ben ik in de winter alleen, omdat de

man die ik in dienst heb terug naar Belgie moest voor zijn visum.

Het idee is om binnenkort een 2e full-time trainer aan te nemen,

waardoor we met z’n 3en zouden moeten zijn! Allemaal erg

spannend, en eerlijk is eerlijk, soms ook wel hartslag verhogend.

Het is en blijft toch een grote verantwoordelijkheid.

Amerika is momenteel in de greep van de presidentsverwisseling.

Op het moment van schrijven zit president Trump twee dagen in

het Witte Huis en heeft al meerdere ingrijpende wetswijzigingen

doorgevoerd. Persoonlijk merk ik hier nog weinig van, anders dan

dat het halve land in rep en roer is. Zelfs een heel meiden team van

mij is tijdens de inauguratie naar Washington DC gegaan voor de

‘Womens protest march’ om te protesteren.

Komende weken staan in het teken van het maken van de

schema’s voor de zomer. Een nieuw seizoen waarbij er weer een

Glimmenaar langs komt om te helpen!!! Ik kijk er nu al naar uit!!!

Ik beloof plechtig,

Tot volgende maand!

Tel: 050-3094940

www.autoeelde.nl

Glimmer’lei - januari 2017

3


- Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte Inboeken inkomstenbelasting

van uw zakelijke administratie

- Aangifte Verzorgen inkomstenbelasting

Inboeken van aangiften uw zakelijke omzetbelasting administratie

- Inboeken Maken van van jaarrekening uw zakelijke administratie

Verzorgen aangiften omzetbelasting

- Verzorgen aangiften

Maken van loonadministratie omzetbelasting

jaarrekening

- Maken van jaarrekening

Verzorgen loonadministratie

Administratiekantoor - Verzorgen loonadministratie

Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor 06-11711176| info@jemasiem.nl Jemasiem|Nieuwe | Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

06-11711176| info@jemasiem.nl 06-11711176| info@jemasiem.nl |

Voor alle voorkomende

huiswerkproblemen

Remko Aaten

Markeweg 13, 9756 BZ Glimmen

050 40 62 576 | 06 38 00 51 98

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Peer Gynt | Norsk design mode

Verkooppunt van Oleana in Noord Nederland

Openingstijden

Donderdag 13:00 - 17:00 uur

Vrijdag en zaterdag (en op afspraak) 11.00 - 17.00 uur

Rijksstraatweg 30 | 9756 AG Glimmen | 06 48 05 01 24

www.peergynt.nl

UW FYSIOTHERAPEUT

IN GLIMMEN E.O.

Femmy Holwerda- Hendriks

Rijksstraatweg 124 Glimmen

__________________________________________

*contracten met alle zorgverzekeraars

*behandeling zonder verwijzing mogelijk

*behandeling in de praktijk of aan huis

*aangesloten bij geriatrie netwerk Groningen

__________________________________________

www.fysiotherapieglimmen.nl

4 Glimmer’lei - januari 2017


Staartloze poes

Maandenlang zwierf er een staartloze grijsgestreepte poes door

Glimmen.

Bewoners van de Hulstweg en de Meidoornlaan hadden hem/haar

met enige regelmaat “op bezoek”. Poes forceerde kattenluikjes,

at poezenbakjes leeg, maar plaste en poepte ook in keukens en

bijkeukens. En een keer zelfs op m’n bank.

Pogingen om poes buiten te sluiten door nieuwe kattenluikjes aan

te schaffen of de toegang tot de tuin te barricarderen hadden geen

effect. Er werd geprobeerd uit te vinden waar poes thuis hoorde,

maar dat leverde niets op.

Toen ik poes op 4 januari ‘s ochtends weer op m’n bank aantrof heb

ik de dierenambulance gebeld. Poes was immers aan het zwerven,

had misschien geen thuis in Glimmen en had duidelijk behoefte

aan onderdak en eten. En was misschien wel niet helemaal gezond

gezien het plassen en poepen op vloeren.

Poes lag in afwachting van de dierenambulance de hele ochtend op

m’n bank te slapen. Hij/zij werd met enige moeite, maar wel rustig

en met beleid, gevangen (waarbij niet m’n bank maar wel twee

kussens beplast werden), in een kooitje gestopt en meegenomen.

Er werd gescand of poes een chip had, maar dat was niet het

geval.

Mocht de eigenaar van poes toch in Glimmen wonen, dan kan

contact worden opgenomen met de Dierenambulance, tel 050

5791900.

Roellien Zantinge

Meidoornlaan 27

Vrijwilligers gevraagd!

Hou je van organiseren?

Lijkt het je leuk om mee te helpen met de jaarlijkse intocht

van Sinterklaas in Glimmen? Dan zoeken wij, de leden van de

Sinterklaascommissie Glimmen, jou!

Helaas hebben een aantal mensen de commissie moeten verlaten

vanwege andere drukke activiteiten en daarom zoeken we nu

nieuwe leden.

We vergaderen een paar keer per jaar (met name in oktober en

november), plannen, organiseren, doen inkopen, versieren de

zaal in de Groenenberg en zijn op de dag van de intocht altijd

druk met de laatste voorbereidingen op het leukste kinderfeest

van het jaar!

Help je ons mee? Of heb je nog vragen? Neem contact op met

Gea van Bergen (geavanbergen@gmail.com) of Janieta Mulder

(4063941)

De Sinterklaascommissie,

Gea van Bergen, Anetta Smedinga, Jasmin van Lang, Janieta

Mulder

Glemmini uitvoeringen gaan

voor het eerst NIET door

De beide toneeluitvoeringen van de toneelvereniging Glemmini

worden i.v.m. het overlijden van onze toneelvriendin Fina, dit jaar

niet gespeeld.

Met vriendelijke groet,

Toneelvereniging Glemmini.

Doe mee met de koninklijke

familie tijdens de NL-DOET

dag!

Dat kan in ons dorpshuis De Groenenberg op zaterdag 11 maart

tussen 10 en 17 uur. Voor koffie, thee en een lunch wordt gezorgd!

Aanmelden kan via de website van NL Doet (www.nldoet.nl)

door aan te klikken op “Klus gezocht” en daarna Glimmen in te

vullen. Dan verschijnt vanzelf onze klusdag en kun je je daarvoor

Korreltje zout of korreltje

pittig

Vorig jaar is de redactie gestart met de rubriek ‘Korreltje zout’

waarin allerlei onderwerpen voorbij zijn gekomen, verwerkt in

de meest bizarre verhalen. Hieronder vindt u een overzicht van

de onderwerpen van afgelopen jaar. Mocht u nou het korreltje

zout toch hebben gelezen als een korreltje pittig, dan is bij deze

duidelijk dat onderstaande onderwerpen uiteraard grote onzin

zijn geweest. Opvallend genoeg hebben sites als Facebook en

de wereldpers ons idee opgepikt door het afgelopen jaar opeens

óók nepnieuws te gaan verspreiden (Trump e.d.).

Ook dit jaar volgen er regelmatig korreltjes zout in de

Glimmer’lei. Doel van deze rubriek is om de lezer te blijven

prikkelen goed te bedenken of dat wat we lezen in allerlei media,

eigenlijk wel klopt. Mocht u komend jaar nou denken te weten

wat het korreltje van de maand is, mail dan vooral naar de

Glimmer’lei, dan zorgen wij voor een leuke verrassing tijdens de

pubquiz in november voor degene die de meeste “korrels” eruit

gepikt heeft. Weet dus wat u leest beste dorpsgenoot!!

De redactie

Korrels 2016:

Jan: Grijze VW bus van Gert Nienhuis als “flitsbus” ingezet.

Febr: Vluchtelingenopvang op terrein “Deen” (Waardeel).

Maart: Bevingsschade ten gevolge van waterwinning.

Mei: Vliegveld gaat compenseren voor geluidsoverlast.

Juni: Glimmen komt voor in de nieuwste “Lonely Planet”.

Sept: Brievenbusfirma’s hebben adressen in Glimmen.

Dec: Glimmer’lei gaat multimediaal.

Glimmer’lei - januari 2017

5


Als kat beleef ik vele dingen in ons dorpje, vanuit vele

perspectieven. Sommige lezers denken te weten wie ik

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Zodra u denkt dat u mij

gevonden Agenda hebt, ben ik alweer van gedaante gewisseld. Zo

Glimmer’lei

makkelijk Dorpshuis is

gaat De als

dat Groenenberg,

uitgave van

Vereniging Plaatselijk voor Belang mij. Mijn naam is kat, de geletterde

kat. Glimmen 23 Mijn januari identiteit een t/m onafhankelijke 3 maart zal 2017 voor u altijd een raadsel zijn, mijn

dorpskrant. De krant verschijnt

mening

met ma. uitzondering

over 30 jan. verschillende

van Teambiljart juli en

zaken zeker niet.

augustus iedere maand.

Gedurende mijn Schietvereniging wandelingen in Glimmen Glimmen kom ik vele

huizen di. en 31 mensen jan. Biljartclub

Postadres: tegen. Voor mij is een huis een warme

plek Markeweg waar ik 17a, mij, als Fotoclub het even Beeldspraak kan, voor een lekker haardje

9756 BZ

opkrul wo. Glimmen

en 1 knorrend feb. Glemmini zonder gedachten naar de vlammen

do. 2 feb. Bridgeclub Glimmen

kijk.

Advertenties

In sommige huizen ligt er een lekker vachtje voor mij

vr. 3 feb.

en

Vrijdagavondcafé

of administratie:

een kussentje. Dat is natuurlijk helemaal tof. Ik hoorde

laatst Rijksstraatweg

ma.6 feb.

dat mensen 32,

Teambiljart

zich erg druk kunnen maken over de

9756 AG Glimmen Schietvereniging Glimmen

kleur Telefoon: van dat kussentje of de structuur van dat vachtje.

di. (050) 7 feb. 406 Biljartclub 14 90 / Ledenvergadering Doorrid

Lieve mensen, dat maakt mij dus echt niks uit. Er zijn huizen

wo. 8 feb. Glemmini

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde plekje aantref. Andere

huizen

glimmerlei@gmail.com

do. 9 feb. Quilting Bee

veranderen zo sterk dat ik soms gewoon verdwaal.

vr. 10 feb. Vrijdagavondcafé (pannenkoekenavond)

Die veranderingen gebeuren soms zomaar en om de

Bezorging: ma. 13 feb. Teambiljart

haverklap. Monica Nienhuis Deze wispelturige Schietvereniging huishoudens Glimmen worden gerund

door vrouwen, dat IJsvereniging weet ik zeker. We weten allemaal hoe

wisselend Redactie:

di. 14 vrouwen feb. Biljartclub zijn tenslotte. / Fotoclub Mannen Beeldspraak hebben zich hier

Hein Bloemink,

maar Jitske bij do. Bruinenberg, aan 16 feb. te passen. Bridgeclub Het Glimmen is soms niet te volgen. Laat

staan Marjolein te vr. financieren. 17 Dresden-Hommes,

feb. Vrijdagavondcafé

De meeste huizen wisselen overigens

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen ma.20 Steensma feb. of per en Schietvereniging feestdag. De Glimmen ene keer waan ik me in

Toscane, Gert Nienhuis di. 21 daar feb. waar Biljartclub ik de volgende keer in een herfstbos

moet liggen, om Vrouwen vervolgens van Nu tussen de kerstfrutsels

Fotograaf:

en de do. nep 23 feb. sneeuwballen Vrijdagavondcafé te kroelen. (met eten) Ook voornamelijk

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien ma. 27 de feb. Klein vermoed Teambiljart ik, maar het is voor mij wel beter

te volgen. Ik vind Schietvereniging het wel grappig, Glimmen maar vraag mij wel af

Aanleveren

of het di.

kopij:

ze 28 nou feb. altijd Biljartclub echt blij maakt. Dagen zijn sommigen

bij voorkeur per mail

ermee bezig, kosten Fotoclub nog Beeldspraak moeite wordt gespaard. Dan

dat Kopij gekibbel do.

inleveren

2 mrt. onderling vóór:

Bridgeclub over Glimmen wat waar moet staan en wie

wanneer vr. het 3 mrt. meest Vrijdagavondcafé

hip is. Het huis wordt een etalage waar

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden wordt ten behoeve van de

stijl. Aangegeven Dan sla je data wat en mij activiteiten betreft door zijn onder in de voorbehoud. oppervlakkigheid.

Begrijp Glimmer‘lei Nadere informatie

me niet downloaden: te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

verkeerd, als dit een mens blij maakt moet

www.glimmen.net 06 27444885. Ook enkunt u bij hem ruimte boeken

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress moet je bewaren voor

andere dingen. Geloof mij, ik zie een heleboel ellende en

Huiswerkbegeleiding

verdriet

Voor contact

om mij

met

heen.

of info

Ook

over

in ons dorpje. Sommige dingen

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact andere dingen zijn goed

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Hier staat gelukkig ook heel veel blijdschap en geluk

tegenover. Soms voor iedereen zichtbaar soms goed

verstopt maar niet minder fijn. Voor het komende jaar wens

ik Berendpartij

vanuit mijn kattenkop iedereen een heel gezond, gelukkig

en spinnend 2016. Knutsel, fröbel, wat dan ook; maak jezelf

en We elkaar zitten ermee alweer een blij. poosje Ik pas in op het mijn nieuwe eigen jaar en kattige al mijn wijze goede op

jullie, voornemens maar pas zijn vooral nu mislukt. ook goed Ik heb op een elkaar. paar weken niet gerookt,

maar nu weer als een ketter. Alcohol één dag (op nieuwjaarsdag

zei ik; nooit weer!) Op twee januari alweer geproost op een feestje.

Opbrengst MS collecteweek

Wat weer een apart jaar ligt er achter ons. Vele grootheden uit de

muziek zijn ons ontvallen en bekende en minder bekenden uit ons

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het

dorp. Maar ja, dat is het leven zeggen ze. Op het terrein van Deen

mooie

wordt

bedrag

eindelijk gebouwd.

van € 805,-

Een

in

paar

Haren

dagen

en

geleden

Glimmen

zei een

opgehaald.

inwoner

Het van opgehaalde Glimmen dat collectegeld hij het belachelijk wordt vond besteed dat daar geen aan onderzoek

woningen

(voor kwamen een voor beter statushouders leven nu waarop en een ik toekomst zei, “jullie wonen zonder toch MS), in

begeleiding een groot huis en met voorlichting. een gastenverblijf”? Jullie in het gastenverblijf

en vier of vijf gezinnen in jullie huis zei ik maar dat werd mij niet in

We dank bedanken afgenomen. alle gevers en collectanten, die ook dit jaar

weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor

hun Weer bijdrage. meer gezinnen Hebt u die de afhankelijk collectant zijn gemist, van de dan voedselbank, kunt u uw

bijdrage ook in ons overmaken dorp zijn er op mensen giro 5057 die in te armoede Rotterdam! leven. Je gelooft

het misschien niet maar het is echt waar. Je bent ook verplicht

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

om kinderen te nemen want wie verzorgt jou anders later. Leve

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

de bezuinigingen, volgens mij gaan we weer terug naar de jaren

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

twintig. Ik zit er sterk over na te denken om een politieke partij op

te richten. De Berendpartij, de enige partij met boerenverstand.

Al die oorlogen en aanslagen en dan nog die Trump, je wordt er

niet vrolijker op. Hulpverleners die worden belaagd in het uitvoeren

van hun werk, agenten die ook niet meer weten wat ze moeten en

mogen doen. De Berendpartij zegt; de wapenstok erover en geen

taakstraf meer maar opsluiten die bende die alles verzieken. Dat

zal ze leren want foei zeggen en “dat mag jij niet doen” helpt niet.

Ik zou Glimmen uitroepen als een eigen staat met een verplichte

maand lang koningsdagfeest, twee keer per jaar de pubquiz en

een voorjaar, zomer, najaar en een winterfair. En Child in Time van

Deep Purple (wat een machtig nummer is dat) word ons volkslied.

Ik denk dat ik nu te veel doordraai, en dat het niets wordt met

Berend in de politiek, maar aan de andere kant, een poosje daar

zitten en dan wachtgeld opstrijken zie ik wel zitten of ben ik dan

ook een graaier???

Berend

Pizzeria Autoservice

& Grillroom

Oude Schipper Middelhorst 1a

9751 Quality TK & Haren Service

Tel: 050 534 97 78

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

8

Glimmer’lei - januari 2016

6 Glimmer’lei - januari 2017


6

Inloopochtend

Inloopochtend voor alle dorpsbewoners en andere belangstellenden.

ALV ijsvereniging glimmen

Op maandag 13 februari a.s. om 20.00 uur is de jaarlijkse

Algemene Leden Vergadering van de IJsvereniging Glimmen,

in het Dorpshuis de Groenenberg. Na een aantal prachtige

6

schaatsdagen in de afgelopen weken en de vele enthousiaste

reacties zijn wij er meer dan eens van overtuigd dat iedereen

de ijsbaan en de IJsvereniging een warm hart toedraagt. Wij

nodigen u van harte uit mee te denken en te praten over de

toekomstmogelijkheden van onze prachtige ijsbaan.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Zo na de kerstdagen en het Oud en Nieuwjaar was het

verrassend dat toch zo velen de inloopochtend weer bezochten.

Goede wensen waren dan ook niet van de lucht. Goed te merken

was dan ook dat alle aanwezigen er een mooi jaar van wilden

maken. Enkele van onze bezoekers hadden de daad bij het

woord gevoegd en kwamen met goede ideeën die voor het hele

dorp van belang kunnen zijn. U zult daar te gelegener tijd vast

wel meer over horen. Goed was het ook te mogen vaststellen

dat buurthulp werkt. Op deze ochtend hoorde ik hiervan. Omdat

ik problemen had met de computer thuis heb ik gebeld naar het

opgegeven adres. Heel blij was ik met de geboden hulp.

Verbaasd was ik echter toen ik op de nieuwjaarsbijeenkomst in

het dorpshuis kwam. Ook hier natuurlijk de allerbeste wensen

voor het nieuwe jaar. Tegelijkertijd moest ik constateren in de

gesprekjes die ik met verschillende mensen voerde dat er toch

een kloof bestaat tussen de mensen “van de kerk” en andere

dorpsbewoners. Wat jammer is dat nou. Op onze inloopochtend

merk ik daar nooit iets van en dan ineens toch weer. Een goede

gedachte misschien om ook daar in het nieuwe jaar aan te werken.

Heb vertrouwen in elkaar. Weet dat het dorp er beslist beter uit

gaat zien als wij dat meer hebben. Niet alleen in ons eigen kleine

kringetje maar stel je open voor elkaar. Onze ondersteuning

van de Voedselbank lijkt aan te slaan. Lees hierover meer in de

Glimmer’lei.

Wil Hiensch

SLAGERIJ DE BUURDERIJ

Volgende maand zal Jan Hommes ons iets gaan vertellen over

zijn reis naar India. U bent daar weer allemaal voor uitgenodigd.

Het zou mooi zijn als u deze uitnodiging ook zou aanvaarden.

Van harte welkom.

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (di 7 februari 2017)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12.

t

SLAGERIJ DE BUURDERIJ

Vogelzangsteeg 15a

9479 TE Noordlaren

Vogelzangsteeg 15a

9479 TE Noordlaren

Tel: 050-4063812

Tel: 050-4063812

info@slagerijdebuurderij.nl

www.slagerijdebuurderij.nl

info@slagerijdebuurderij.nl

www.slagerijdebuurderij.nl

Schilder

Jordan van Dijken

Steegakkers 6

9479 PW Noordlaren

Tel: 050 4090045

Mobiel: 06-50648081

Glimmer’lei - januari 2017

7


Kleine boompjes worden groot…

Het was een drukte aan de Boerhoorn, rond het

Sinterklaasweekend. De zes eikenbomen, die daar inmiddels

zo’n 18 jaar stonden, werden verplant. En dat vraagt het nodige

aan planning, voorbereiding en heel wat manschappen in de

uitvoering. De vorst was gelukkig geen spelbreker en alle zes

bomen kregen een nieuwe plek. Twee eiken bleven in Glimmen en

werden opnieuw geplant bij de glasbakken aan de Rijksstraatweg

en aan het einde van de Eikenweg. En de andere vier kregen

een nieuw plekje in Haren, te weten aan de Hildebrandlaan,

Mellensteeg, Cantersveen en de H. Muntinglaan.

De zes eiken waren twee jaar

geleden al teruggesnoeid.

Maar ze deden het zo goed

aan de Boerhoorn dat ze nu

toch echt te groot werden.

Om te voorkomen dat de

bewoners in de zomer te

veel schaduw in de voortuin

hadden, greep de gemeente

in. Hadden ze dat niet

eerder kunnen bedenken,

vroeg ik me af. Ik vroeg het

eens na. En ik kreeg een

eerlijk antwoord. Want ja,

bij de inrichting van een nieuwe buurt bedenkt iemand aan de

tekentafel dat het mooi staat, zes eikenbomen. De ontwerper/

tekenaar doet meestal na achttien jaar iets anders terwijl de

medewerkers van de gemeente de bomen onderhouden. Zij zien

de boom als het ware groeien en voorzagen ook dat deze eiken

problemen zouden gaan geven. En dus grepen ze in. Gelukkig

wordt er inmiddels meer samengewerkt en afgestemd op het

gemeentehuis.

Bomen horen bij ons leven, ze zijn mooi en belangrijk en

geven karakter aan een wijk. De zes eiken zijn vervangen door

Amberbomen. Die worden niet zo groot en voelen zich hopelijk

ook thuis aan de Boerhoorn. En soms komen onverwacht dingen

samen. Een van de zes Amberbomen heb ik geadopteerd.

Ik zocht namelijk een goede plek om een boom te planten ter

nagedachtenis aan een goede vriend van mij. Anno is zijn naam.

Hij overleed aan de gevolgen van de verschrikkelijke ziekte ALS.

Anno was eigenlijk meer een stadsmens maar ging de natuur

steeds meer waarderen. Hij was een bijzonder mens.

De Amberboom valt op omdat hij in oktober een mooi rood blad

krijgt. Het lijkt alsof het zo moet zijn, Anno was jarig in oktober.

Voor alle Amberbomen, en de Anno-Amberboom in het bijzonder,

heb ik deze wens: welkom in de Boerhoorn, je hoeft niet groot te

worden als je maar oud wordt! En in het najaar, als je bladeren

rood kleuren, zal ik extra aan je denken.

Inge Bakker

Zuidlaren | Stationsweg 91

Groningen | Overwinningsplein 119

www.steenbergenfietsen.nl

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

8 Glimmer’lei - januari 2017


De Amberboom

Met dank aan Perry Wijchers van de gemeente Haren is dit ook

nog over Amberbomen te vertellen

De amberboom heet in het Latijn Liquidambar. Dat is een

samenstelling van liquid, ‘vloeibaar’ en ambar. Ambar betekent

zowel fossiele boomhars (barnsteen) als een kostbare geurige

stof afkomstig van walvisachtigen.

Je herkent de amberboom aan de vijflobbige bladeren die lijken

op esdoornbladeren. Anders dan bij esdoorns staan de bladeren

en knoppen verspreid op de twijgen.

Amberbomen houden van een vochthoudende, voedselrijke en

licht zure tot neutrale grond. Volwassen bomen verdragen tijdelijke

zomerdroogte goed. Kalkrijke gronden kunnen bladvergeling

door ijzergebrek veroorzaken. Van nature groeien ze in beeken

rivierdalen samen met rode esdoorn, vederesdoorn,

zwepenboom, de Amerikaanse judasboom, kornoeljes en elzen.

Amberbomen zijn gezonde bomen die geen last hebben van

aantastingen en de bladeren worden in West-Europa niet door

insecten gegeten. In het natuurlijke gebied zijn er slechts enkele

bladmineerders die van de bladeren eten.

Van het hout dat op kersen of zachtgekleurd notenhout lijkt

(satijnnoten) worden meubels gemaakt. De binnenbast bevat

gomhoudend sap dat afgetapt en ingekookt het sweetbalsam,

Peru balsam of copalm balsam oplevert, dat wordt gebruikt als

geneesmiddel, parfum en als vervanger van wierook. Ook het

sap in de bladeren bevat de gom.

De Amerikaanse amberboom wordt veel geplant in parken, op

pleinen en langs straten. In 1681 stuurde John Bannister de eerste

plantjes naar Engeland. Het is een probleemloze boom, zonder

ziekten en aantastingen, en met befaamde rode herfstkleuren.

De soort verdraagt zowel tijdelijk droge als natte grond. Nauwelijks

afgeharde toppen van kwekerij bomen zijn gevoelig voor strenge

vorst, volwassen bomen zijn bestand tegen zeer strenge vorst.

De geletterde kat

Ik heb buikpijn. Niet zoals in december toen ik mijn buikje liet

schudden van het lachen bij het lezen van het verhaal waarin ik

dit jaar Vlogger zal worden. Zie je het al voor je zeg! Nee ik lig hier

in mijn mand met een pijnlijke, borrelde buik. Volgens mij is mijn

buik zelfs een beetje gezwollen, maar mijn baasje zegt dat ik mij

aanstel. Volgens haar komt dat omdat ik een man ben. Mannen

zijn altijd erger ziek dan vrouwen zegt ze. Dat is dan toch gewoon

heel erg voor mannen zit ik mij te bedenken.

Heb ik dat, geboren als man en dus zieker dan een vrouw. Heb

toch medelijden vrouw mens. Mijn baasje heeft dat niet. Ze zegt

dat ik niet zo moet kreunen. Dat voelt gewoon goed als je pijn

hebt. Ik kreun daarom rustig door. Vorige maand moest ik een

paar keer spugen. Dat heb ik nu niet, nu heb ik pijn. Vreselijke

onbeschrijflijke en waarschijnlijk nooit meer weg gaande pijn. Het

is echt vreselijk. Mijn baasje is in november begonnen met een

speciaal dieet voor mij en voor zichzelf iets met poeders. Vroeger

kreeg ik de gewone supermarkt brok, zij at ook normaal.

Later kwam mijn baasje in onze dorpswinkel alwaar Gert haar

ervan overtuigde dat ze beter voer voor mij moest kopen. Ik

kreeg heerlijke brokken met een beetje olie erop, zelf nam ze ook

beter voer. Dat heb ik geweten, de dames waren niet van mijn

glanzende vachtje weg te slaan en mijn baasje was erg gelukkig.

Wat een tijd.

Maar daar lig ik nu. Met een doffe vacht en op dieet. Mijn baasje

dacht dat ik vlees moest gaan eten, dat zou beter zijn. Zelf ging

ze alleen nog rauwe groenten eten. Ik werd er doodziek van, zij

ook. Daarna kocht ze ergens bij een vaag zaakje fantastisch voer

met extra groenten ofzo. Zelf ging ze aan de eiwitten. Ik werd er

niet beter van, zij ook niet.

Nu mocht ik vanmorgen naar oom dokter, ze ging zelf ook. Mijn

baasje is nu chagrijnig en vijf kilo zwaarder. Ik ben weer aan de

brokken van Gert, zij moet ook weer normaal gaan eten. Het komt

nu vast goed. Maar nu wil ik eerst nog even een tijdje kreunen in

mijn mandje voor de kachel. Ik heb er verdorie recht op.

Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

Lidnummer: 301798

Glimmer’lei - januari 2017

9


Berichten van De Groenenberg

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

kerstborrels, Herberg kerstdrive, “de jaarafsluitingen Blankehoeve”

en de jaarlijkse

Sylvesterloop (zie foto).

Volgens de organisatie

deden dit jaar meer

mensen mee dan ooit:

487 mannen, vrouwen en

kinderen!

Het nieuwe jaar is

inmiddels begonnen. Het

Voor koffie, gebak, diners, vergaderingen startte en in feesten oudejaarsnacht met

overnachtingen zijn wij U met tot het dienst. Oud en Nieuw

Voor koffie, gebak, diners, vergaderingen en feesten met

feest Woensdag in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

overnachtingen t/m maandag zijn geopend wij U tot vanaf dienst. 10.00 uur

vrijwilligers. Woensdag Dinsdagen Het moet t/m maandag alléén een gezellige volgens geopend vanaf reservering. happening 10.00 uur zijn geweest,

die doorging tot Dinsdagen een alléén uur volgens of 5! reservering. Op 8 januari is er een

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen

Beslotenveenseweg 2, 9476 TL Noordlaren

van het Plaatselijk Beslotenveenseweg Belang 2, 9476 en TL van Noordlaren De Groenenberg, in

050-4062765

samenwerking www.blankehoeve.nl

met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens

iets vertelde over de

toekomst. Het was

gezellig druk (zie foto’s).

Gelukkig was de periode

van ijzelgladde wegen

net achter de rug....

Verder was er op

14 januari een

gebruikersoverleg. Op

de agenda stonden het

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

komen versterken. Op het moment Nog dat geen ik dit voorjaar???

schrijf, moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan

kan ik dus nog niets melden.

Na alle feestelijkheden en extra om bijzondere verder mosvorming activiteiten

te voorkomen.

En denkt u nog om de vogels buiten?

herneemt het gewone

leven weer zijn gang.

Zo ook voor De

Groenenberg. In de

agenda Tot valt ziens bij: te lezen

dat de gebruikelijke

bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Rijksstraatweg 32

Voorlopig 9756 AG gaan GLIMMEN we zo

Nog niet helemaal, maar in elk geval kunt

u nu alvast uw gazon voorzien van KALK,

door. En ondertussen

blijven we werken aan het

verbeteren van alles wat

De Groenenberg betreft.

In mijn vorige bericht

meldde ik al dat we

bezig zijn de akoestiek te

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

verbeteren en met name

het www.paulwoldendorpautos.nl

bargedeelte gezelliger

te maken. De benodigde

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis

advies van een deskundige APK keuringsstation

en een subsidieaanvraag is in

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

Westerveen 17

Turks gekookt (en gegeten) worden! 9751 HT Mocht Haren u op de hoogte

gehouden worden via de wekelijkse T: 050-4061820 nieuwsbrief, dan kunt u

zich daarvoor aanmelden. F: 050-4063962

E: albertselektro@harenonline.nl

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

we u hierover.

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

Namens het bestuur,

Cilly Kramer-Clobus

UITNODIGING

WINTER IN GLIMMEN!

Want natuurlijk hebben we ook nog steeds allerlei

soorten WINTERVOER, maar ook STROOIZOUT

Alberts

www.pixxle.nl

elektrotechniek

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

Aanvang 20.00 uur.

Denkt u ook om en de natuurlijk buitenvogels? vele soorten Wij kwaliteitsvoer hebben voor diverse uw In 2015 soorten hebben buitenvoer we helaas en meerdere niet kunnen smaken schaatsen op de

hond, kat, konijn, kip, geit, paard, schaap enz. prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

vogelpindakaas. En als het nodig is natuurlijk ook strooizout, sneeuwschuivers en dergelijke…

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

Tot ziens mee bij: te denken en te praten over de toekomst van onze

vereniging.

Rijksstraatweg 32 | 9756 AG GLIMMEN

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

050-4061490

Website: www.floraenfauna.nl

Tevens PostNL-Postkantoor, voor ál uw postzaken en nu óók met

Tel. 050-4061490 | www.floraenfauna.nl

6 Glimmer’lei - januari 2016

10 Glimmer’lei - januari 2017


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

29 jan 10.00 Trefpunt Glimmen ds.G. Hovingh

5 feb 10.00 Trefpunt Glimmen da.F.Karelse

12 feb 10.00 Bartholomeus Noordlaren da. M. Baas m.m.v. de cantorij

19 feb 10.00 Trefpunt Glimmen ds.R.Fortuin Viering Avondmaal

26 feb 10.00 Trefpunt Glimmen da.A. v. Beijeren

Berichten van de Groenenberg

Heel lang heeft Cilly Kramer deze berichten in de Glimmer’lei

verzorgt, maar nu zij uit het bestuur van het dorpshuis is gegaan

zal ik dat van haar overnemen. We hebben haar op een ander

moment natuurlijk bedankt voor al die stukjes die ze heeft

geschreven en voor de prettige manier waarop ze dat deed.

Het was weer gezellig druk zo rond de kerst en met oud en

nieuw in de Groenenberg. Eind december op zondagmiddag het

kerstdiner dat een groot succes was: een volle zaal en allemaal

blije en tevreden mensen, met een overheerlijke maaltijd. Voor de

Groenenberg bleef er nog een mooi bedrag van zo’n € 375,- over.

De Sylvesterloop was goed bezet en dat is altijd gezellig.

De opening in de nacht van oud op nieuw, een initiatief van een

aantal dorpsgenoten, wordt ook zeer gewaardeerd. Dat was wel

duidelijk door de opkomst. Het loopt af en aan en het is gewoon erg

gezellig, wellicht mede veroorzaakt door de oplichtende hoedjes

die je al van ver kon zien als je aan kwam lopen. En tenslotte de

nieuwjaarsbijeenkomst die we organiseren samen met Plaatselijk

Belang. Ook daar een goede opkomst. Zowel Plaatselijk Belang als

de Groenenberg benadrukt het belang van allerlei voorzieningen

zoals een dorpshuis, maar ook bijvoorbeeld school, kerk en

voetbalvereniging in het dorp. Mocht de herindeling zodanig zijn

dat we met de stad Groningen samengevoegd worden dan is het

belangrijk dat wij als Glimmen er goed op staan.

Al met al een goed einde en een mooi begin, zoals wij ons dat

voorstellen als bestuur van de Groenenberg. Een Sylvesterloop

die gebruik maakt van onze faciliteiten en een aantal activiteiten

van en voor de inwoners van Glimmen. En alles is gedaan met

vrijwilligers, met onze beheerder Henk Wildeboer die zorgt dat alles

kan draaien. We willen Glimmenaren dan ook van harte uitnodigen

gebruik te maken van het dorpshuis. Omdat het jeugdhonk is

gesloten hebben we daar een ruimte die geschikt is voor allerlei

dingen om te doen. Via Henk kunt u meer informatie krijgen.

De vaste activiteiten nemen weer hun beloop. Het is natuurlijk

jammer dat de toneelvereniging heeft moeten besluiten om

hun uitvoeringen voor 2017 te schrappen. We hebben er begrip

voor gezien de omstandigheden. We kijken weer uit naar het

biljarttoernooi begin maart. Twee weken lang wedstrijden in de

Groenenberg met biljarters uit de regio. En NL Doet op 11 maart,

wie mee wil doen kan zich melden bij Miep Romkes of één van de

andere bestuursleden.

Als bestuur zijn we op zoek naar versterking en mocht u vrijwilliger

willen worden kunt u altijd contact opnemen met Henk Wildeboer,

h.wildeboer@ziggo.nl of met ondergetekende als voorzitter

j-hommes@home.nl. We horen graag van jullie als mede inwoners

van Glimmen.

Jan Hommes, voorzitter bestuur de Groenenberg

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Libris boekhandel

Libris boekhandel

+ Onze

+ Onze

specialisaties

specialisaties

zijn:

zijn:

literatuur literatuur + reizen + reizen + + kinderboeken +

Libris boekhandel Onze specialisaties zijn:

regionalia + + gezondheid + + zingeving

literatuur reizen + kinderboeken +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

Glimmer’lei - januari 2017

11


Adverteerder in de spotlights

Technisch Installatie Buro Smid Glimmen

Door Iekje Wortelboer

Iedere maand kunt u nader

kennismaken op de met een van onze

adverteerders. Deze keer richten we de

spotlights op Technisch Installatie Buro

Smid Glimmen.

Je zou het op het eerste gezicht niet

verwachten, maar wat hebben wij een

breed scala aan adverteerders in de

Glimmer’lei; van prachtige Noorse

kleding, dier en tuinbenodigdheden en een restaurant tot een technisch installatiebureau. Door

het beperkte aantal pagina’s kan er maar één adverteerder per maand voor het voetlicht worden

gehaald en dat is iedere keer een tamelijk willekeurige keuze. Eind vorig jaar heeft u kunnen lezen

over Scholma Woonflair in Haren, deze maand een bedrijf uit Glimmen: Technisch Installatie Buro

Smid Glimmen.

Gert en Janna Haak zijn de trotse eigenaren van dit bedrijf aan de Rijksstraatweg. Het is geen

zaak waar je zomaar even naar binnen loopt en eigenlijk is dat jammer. Juist door er een praatje te

maken ervaar je immers hoe er wordt gedacht en gewerkt. Ik proefde ouderwets vakmanschap. Het

woord “ouderwets” geeft misschien een verkeerde indruk, maar wat ik bedoel is dat ik het gevoel

kreeg dat je bij Technisch Installatie Buro Smid in veilige handen bent. Niet onbelangrijk als het gaat

om gas, water en elektriciteit!

Gert en Janna Haak groeiden samen in het bedrijf; Gert kwam er in 1997 in loondienst, werd in

2007 medevennoot van Bertus Boer, Janna (eerder werkzaam in de zorgsector) verzorgt sinds

2010 de administratieve taken en in 2013 namen zij het bedrijf definitief over van Bertus Boer.

Het Technisch Installatie Buro houdt zich bezig met gas, water en elektra, riolering, zinkwerk, cvinstallaties,

sanitair, dakbedekking, zonnepanelen en wat dies meer zij. Smid Glimmen is u graag

van dienst bij verbouw of aanbouw van keuken, badkamer, slaapkamer en aanpassingen in huis

t.b.v. bijvoorbeeld senioren.

Gert Haak heeft natuurlijk alle vakdiploma’s en het bedrijf is SEI en STERKIN erkend wat o.a.

betekent dat alle apparatuur en gereedschappen jaarlijks worden gekalibreerd en er regelmatig

bijscholing moet worden gevolgd om van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te blijven.

Uiteraard is Smid Glimmen aangesloten bij de brancheorganisatie UNETO-VNI waardoor u als klant

weet dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan wat betreft leveringsvoorwaarden,

geschillencommissie e.d. Bij Technisch Installatie Buro Smid Glimmen werken naast Gert en

Janna, drie trouwe monteurs/installateurs die net als hun werkgever veel plezier hebben in hun

vak. Plezier in de gevarieerde werkzaamheden, in het werken met techniek, in het contact met de

klanten, het verhelpen van acute storingen (zo nodig zelfs op tweede Kerstdag) en het oplossen

van structurele problemen. Het is dat Gert en Janna allebei in Drenthe geboren zijn en met hun

kinderen in Zuidlaren wonen, maar anders zou ik zeggen dat het een karakteristiek Gronings bedrijf

is: bescheiden, solide, geen poespas en met beide benen op de grond. Maar dat geldt schijnbaar

ook voor Drenten!

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging gaat Plaatselijk dat voor Belang mij. Mijn naa

met uitzondering van juli en

kat. Glimmen Mijn identiteit een onafhankelijke zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening

met uitzondering

over verschillende

van juli en

zaken zek

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende administratie mijn en postadres: wandelingen in G

huizen Postadres: Rijksstraatweg en mensen 32, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756

waar

AG

ik

Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 14 90

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Lisanne van (050) Oomkens dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Andrea veranderingen Steensma, gebeuren soms

Bezorging:

Willem Bakker,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Gert Nienhuis,

door Frans vrouwen, Somers en dat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: Iekje Wortelboer vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Bloemink,

maar Jitske bij aan te passen. Het is som

Fotograaf: Bruinenberg,

staan Marjolein

Carolien te financieren. Dresden-Hommes,

de Klein De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Steensma of per en feestdag. De en

Toscane, Gert Aanleveren Nienhuis daar

kopij:

waar ik de volgende

bij voorkeur per mail

moet

Kopij

liggen,

inleveren vóór:

om vervolgens tus

Fotograaf:

en de zondag nep 12 februari sneeuwballen 2017 te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien de Klein vermoed ik, maar he

Verspreidingsweek:

te volgen.

8

Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee Glimmer‘lei bezig, downloaden: kosten nog moeite

www.glimmen.net en

dat Kopij gekibbel onderling over wat wa

www.pb-glimmen.nl

inleveren vóór:

wanneer het meest hip is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Voor contact en met leven of info afgeraden over word

Plaatselijk Belang kunt u contact

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

met

heen.

of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12 Glimmer’lei - januari 2017

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!