Views
1 year ago

Geïntegreerd jaardocument 2016 Groene Welle | Professionaliteit en eigenaarschap

Jaarlijks verschijnt ons jaardocument (ook wel bekend als jaarverslag). Hierin vertellen we wat er is gebeurd, welke ontwikkelingen er aan komen en welke acties er op stapel staan. Graag vertellen we wat we in 2016 hebben bereikt.

Geïntegreerd jaardocument 2016 Groene Welle | Professionaliteit en

Professionaliteit en eigenaarschap

GroeneWelle Strategisch uitvoeringsplan 15-20 'Jouw brug naar het groene leven'
samen maken we het onderwijs - De Groene Welle
Jaardocument 2015 - Continuiteit in ontwikkeling
Jaardocument Groene Welle 2016 | Professionaliteit en eigenaarschap
Geïntegreerd jaardocument 2015 Groene Welle - Continuiteit in ontwikkeling