30.05.2017 Views

Veerkracht voorjaar 2017

Het magazine Veerkracht van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir.

Het magazine Veerkracht van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

veer

KRACHT

ALTIJD OP DE TOPPEN VAN JE KUNNEN?

‘Ik hoef niet

overal goed

in te zijn’

Ondernemer Martin Neuteboom

heeft er weer lol in

Bang om een fout te maken?

Openheid goed voor patiënt, specialist

én de kwaliteit van de zorg

Dwarsligger Springest:

‘Hier managen

medewerkers zichzelf’


Jarenlange ervaring in

arbeidsgeschiktheid

In 1999 solliciteerde ik naar de functie

van teamleider Medisch Advies bij Movir.

Die baan trok me aan omdat Movir haar

klanten toen al activiteiten aanbood om

arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Dat

was nieuw voor verzekeraars. Inmiddels zijn

we 17 jaar verder en ben ik met pensioen. Er is

in die jaren veel veranderd, ook in de manier

waarop we naar het voorkomen van

arbeidsongeschiktheid kijken.

INZICHTEN

Jessica Gal leerde

als topsporter méér

dingen waar ze als

ondernemer de

vruchten van plukt.

Ga voor haar inzichten

naar www.movir.nl/

lessendoorcoaching.

2

Toen ik bij Movir begon, stond

aandacht voor preventie in

de kinderschoenen. Er kwam

meer aandacht voor dit

onderwerp toen dierenartsen

werden geconfronteerd met de

‘gekkekoeienziekte’ en vogelgriep.

Deze mensen waren opgeleid om

dieren beter te maken, maar moesten op

dat moment dieren ruimen. Dat veroorzaakte

veel emotionele druk bij de beroepsgroep.

veerKRACHT column

Deze gebeurtenissen zorgden ervoor dat

we bij Movir gingen nadenken over nieuwe

manieren om verschillende beroepsgroepen te

ondersteunen. Inmiddels kloppen verzekerden

al jaren aan bij Elestia voor allerlei vormen

van steun en coaching. Er is steeds meer

aandacht voor hoe je arbeidsgeschikt blijft

en plezier houdt in je werk. Door jarenlange

ervaring heeft Movir op dat terrein heel veel te

bieden. De mensen die er werken weten wat

er in verschillende beroepen leeft en hebben

daardoor ook begrip voor de situatie waarin u

zich bevindt.

PROFIEL

Toen ik nog huisarts was, nam ik de problemen

van mijn patiënten vaak mee naar huis. Ik heb

geleerd dat het goed is om de druk die dat met

zich meebrengt te delen met anderen. Dat helpt

om plezier te houden in je werk. Neem af en toe

even de tijd om bij jezelf stil te staan: voel ik me

nog lekker? En waar kan het aan liggen als dat

niet zo is? Movir en Elestia kunnen u daar heel

goed in ondersteunen.

Ik wens u het allerbeste en veel werkplezier!

FRITS SCHMIDT / Teamleider Medisch advies

NAAM:

Jessica Gal

BEROEP:

Sportarts, voormalig topjudoka

LEEFTIJD:

45 jaar

GELEERD:

Je bent méér dan alleen wat je presteert.


De meerwaarde van coaching

‘Ik leerde

anders naar

mezelf te

kijken’

3

‘Tijdens mijn judocarrière heb ik altijd een coach

gehad. Daardoor ken ik de meerwaarde van

coaching heel goed en weet ik hoe fijn het is om af

en toe een spiegel voorgehouden te krijgen door

een onafhankelijk iemand. Ook nu ik als sportarts

een onderneming heb, maak ik daar graag gebruik

van. Je komt als ondernemer zoveel vragen tegen

waarbij het fijn is om even met iemand te sparren.’

De druk opvoeren

‘Als judoka was ik op een gegeven moment

de beste van Nederland en had ik al

verschillende medailles behaald op Europese en

Wereldkampioenschappen. Vanaf dat moment

was voor mij het enige dat nog goed zou zijn

Europees of Wereldkampioen worden. Minder

presteren voelde als falen. Zo voerde ik de druk

op mezelf flink op. Ik maakte m’n prestaties zo

belangrijk, dat ik mezelf lamlegde en faalangst

kreeg. Daar kwam ik zelf niet uit.’

Een vrouw die er mag zijn

‘Eén van de oplossingen die mijn coach me

aandroeg was om anders naar mijzelf te leren

kijken. Mijn identiteit was voor mijzelf gekoppeld

aan de topsporter die presteert, gedisciplineerd is

en hard is voor zichzelf. Maar als die sporter niet

zo goed presteerde, wat was ik dan nog? Voor mij

was het daarom belangrijk om mezelf niet alleen als

topsporter te zien, maar als mezelf: Jessica Gal, een

vrouw die er mag zijn, met allerlei eigenschappen,

die toevallig ook nog aan topsport doet.’

Je bent je onderneming niet

‘Ik denk dat ook voor veel ondernemers geldt dat zij

hun eigenwaarde koppelen aan wat ze presteren.

Zij zíjn hun onderneming. Als het dan niet goed gaat

met die onderneming, is gelijk het bestaansrecht

van die hele persoon weg. Je kunt heel veel druk

wegnemen door jezelf niet te zien als alleen maar

die ondernemer.’


Openheid goed voor patiënt, specialist en de kwaliteit van zorg

Praat over

je fouten

De gevolgen van een fout in een ziekenhuis kunnen rampzalig zijn.

De angst om fouten te maken zorgt dan ook voor druk bij medisch

specialisten. Hoe voorkom je dat die druk zich omzet in stress?

Bart Schrier, sinds 2001 uroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis,

deelt zijn visie op dit beladen onderwerp.

4

veerKRACHT in de praktijk

‘Iedere specialist doet gedurende zijn loopbaan

een ingreep die anders uitpakt dan vooraf

gedacht. Je kunt een perfecte operatie

doen, maar daarmee is er geen garantie

dat de patiënt ook geneest. Als iets

fout gaat, dan is dat een persoonlijke

nederlaag. Dat doet echt wat met je.’

fouten onbespreekbaar. De hoogleraar stond

op een voetstuk en deed het gewoon goed. Dat

verandert gelukkig. Ik heb genoeg meegemaakt

om te zeggen dat het belangrijk is om er met

collega’s over te kunnen praten. Als de sfeer

veilig is en je elkaar helpt, dan hoeft de strijd die

ik noemde niet zo hard te zijn.’

Open

‘Het is belangrijk dat je vanaf het eerste

moment eerlijk en helder bent over hoe het

gegaan is. Als je open communiceert en zorgt

dat die dingen niet meer voorkomen, dan

verander je daarmee niet de uitkomst voor

patiënten of nabestaanden. Maar het geeft

hen wel ruimte om weer verder te gaan met

hun leven. Als je je verstopt, dan raken ze het

vertrouwen in jou kwijt. Het gevolg is dat jij het

vertrouwen in jezelf kwijtraakt.’

Veilig

‘Soms ontstaat er in een maatschap wrijving

doordat iemand een fout heeft gemaakt. Dat

kan er best hard aan toe gaan. Vroeger waren

PROFIEL

NAAM:

Bart Schrier

BEROEP:

Uroloog Jeroen Bosch

Ziekenhuis

LEEFTIJD:

52 jaar

GELEERD:

Het is belangrijk om over

fouten te kunnen praten.

Zorg

‘Medisch specialisten worden nu getraind om

elkaar in de operatiekamer aan te spreken. Je

krijgt daardoor meer het gevoel dat je als team

verantwoordelijk bent voor het hele proces

rondom een operatie. Dat komt de zorg ten

goede. Als je open bent over wat er niet goed

gaat en dat bespreekt met je collega’s, leer je

van elkaar en voorkom je dat hetzelfde nog eens

gebeurt.’

Plezier

‘Het is bevrijdend om open naar elkaar te kunnen

zijn. Het zorgt voor minder stress en méér

werkplezier in het ziekenhuis. Juist dat plezier

is ontzettend belangrijk als je goede resultaten


Teamsfeer verbeteren?

Werkt u in een ziekenhuis en wilt

u bijvoorbeeld de sfeer in uw team

verbeteren? Bel dan met Elestia.

Daar kunt u terecht voor anonieme

individuele coaching, maar ook voor

een teamsessie met uw vakgroep.

5

wilt behalen. Uiteindelijk is een prettige sfeer

goed voor patiënten, voor specialisten én voor

de zorg.’

‘Plezier is

ontzettend

belangrijk als

je resultaten

wilt behalen’

Ondersteuning

‘Als je mij tien jaar geleden op coaching had

gewezen, dan had ik dat onzin gevonden. Maar

inmiddels heb ik ondervonden hoe waardevol

een goede coach kan zijn. Als je met je hele

vakgroep met een extern persoon praat, kan dat

bijdragen aan een veilige sfeer, zonder dat die

openheid voor wrijving of angst hoeft te zorgen.’

CONTACT?

Bel rechtstreeks

met een coach

0800 22 44 228

Meer informatie?

Bel Movir:

030 607 87 00


?

‘Hoe wil je

je leven gaan

inrichten?’

Deze vraag van haar

coach hielp Gerda

Graveland weer in

de goede richting.

6

veerKRACHT die ene vraag

NAAM:

Gerda

Graveland

BEROEP:

Neuroloog

LEEFTIJD:

60 jaar

‘Onder meer door het stellen van

deze vraag, heeft mijn coach bij

Elestia me geleerd om weer naar

de toekomst te kijken. Dat had ik

nodig op het moment dat een aantal

problemen in mijn privéleven zich

opstapelde. Na het plotselinge

overlijden van mijn broer, trok mijn

dementerende moeder bij ons

in. Dat was soms ingewikkeld en

verdrietig. Dan twijfelde ik of ik het

allemaal wel goed deed. Ik moest

iets doen om te voorkomen dat ik

burn-out raakte. Doordat mijn coach

van Elestia bepaalde vragen stelde

en me ondersteunde, bracht ze me

weer in de goede richting en kon ik

gewoon blijven functioneren. Dankzij

haar steun lukte het me om, soms

moeilijke, beslissingen te nemen die

me vooruit hielpen. Ook nadat mijn

man twee jaar geleden overleed. Je

kunt wel zeggen dat ze voor mij een

belangrijke ondersteuning is op het

gebied van verwerking.’

DIE ENE VRAAG

Ga naar movir.nl/dieenevraag

om te lezen hoe Gerda

Graveland meer zelfwaardering

kreeg dankzij coaching.


meestgestelde

vragen

aan coaches

5van Elestia:

Hoe krijg ik weer

plezier in of

voldoening uit

mijn werk?

Ik heb

relatieproblemen

en we komen

er samen niet uit.

Mijn

werkplanning

kan beter, hoe pak

ik dat aan?

Hoe kan ik de

communicatie

met mijn collega’s

verbeteren?

Ik ben (te)

bang om fouten

te maken, hoe kan

ik meer ontspannen

werken?

+ Dat ene onderwerp

dat u liever geheimhoudt.

7

Anniek Bello, coach van Elestia:

‘Veel mensen bellen me met

bovengenoemde vragen. Er

zijn ook mensen die bij me

komen, omdat ze geheimen

met zich meedragen. Als je

een geheim met je meedraagt,

kan dat je leven beïnvloeden.

Dat kan drukkend werken en

erg vermoeiend zijn. Je voelt

je daardoor vaak alleen. Soms

helpt het om je geheim te delen

met iemand die niet oordeelt.

Mogelijk ontdek je dat je

geheim helemaal geen geheim

hoeft te zijn.’

‘Naast ‘geheimen’ hebben

mensen soms ook ‘bizarre

gedachten’. We denken bijna

allemaal weleens rare dingen.

Gedachten die zo bizar zijn

dat je denkt dat jij de enige

bent die daar last van heeft.

Zulke gedachten zijn meestal

omgeven door een taboe. Vaak

gaan ze over dingen die je nooit

zou (willen) doen en die ook

totaal niet gewenst zijn. Dit

soort gedachten betekenen niet

dat je slecht bent en zeggen

niks over je. We hebben onze

gedachten nu eenmaal niet

onder controle en denken een

hoop onzin. Als je er niks mee

doet, in die zin dat je een ander

pijn doet of iets oplegt, dan is

er niets aan de hand. Dus het

geeft niet dat je af en toe denkt

wat je allemaal denkt. Denk het

gerust. Maar oordeel niet over

jezelf, want dan wordt het een

probleem en kan het je gaan

ondermijnen.’

Wilt u coaching of een goed gesprek? Maak

dan gebruik van de mogelijkheden die Elestia

u biedt. Het unieke van Elestia:

o individuele coaching;

o ook voor uw gezinsleden;

o de gesprekken zijn strikt vertrouwelijk;

o kosteloos;

o 24/7 bereikbaar;

o binnen een week de eerste afspraak

bij een passende coach.

CONTACT?

Bel rechtstreeks

met een coach

0800 22 44 228

www.elestia.nl


Zorgeloos ondernemen dankzij een frisse blik

‘Ik was niet

voorbereid op

het runnen van

een bedrijf’

8

veerKRACHT zorgeloos ondernemen

Nadat Martin Neuteboom arbeidsongeschikt raakte, hielp een

psycholoog hem weer overeind. Een bedrijfsadviseur van Athenos

bood hem vervolgens inzichten die hem helpen om met veel meer

rust te ondernemen.

In zijn kantoor in Deventer blikt Neuteboom

terug op wat hij heeft meegemaakt:

‘Helaas ben ik over een bepaalde grens

heengegaan, dat zal altijd zijn weerslag

blijven houden. Dat merk ik gewoon.

Voorheen dacht ik dat mijn lichaam

alles aankon. Nu weet ik dat dat niet zo

is. Ik heb de rode streep in mijn gasmeter

ontdekt. Dat is op zich heel waardevol.’

Toch doorgezet

Toen Martin Neuteboom acht jaar geleden

vanuit zijn passie voor internet begon als zzp’er,

stond zijn vrouw daar niet achter: ‘Vóór haar

relatie met mij had ze al een relatie met een

ondernemer gehad. Daardoor wist ze beter dan

ik wat het inhoudt om voor jezelf te beginnen.

Eigenwijs als ik ben, heb ik toch doorgezet.

Ik wilde laten zien dat ik het wél kon en vond

het belangrijk om te presteren. Als een klant

vertrouwen in mij had, wilde ik dat hij waar voor

zijn geld kreeg. Daardoor ging ik heel ver in mijn

dienstverlening.’

PROFIEL

NAAM:

Martin

Neuteboom

BEROEP:

Specialist in SEO / online

marketing

LEEFTIJD:

37 jaar

Groeistuipen

Neutebooms inzet wierp vruchten af. Na een

periode met ups en downs, begon in 2012 het

succes. Hij nam personeel aan en het hele

team werkte hard. ‘Mijn bewijsdrang en mijn

verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van

mijn klanten zorgden ervoor dat ik alsmaar

doorging. Dat droeg bij aan het succes van het

bedrijf, maar het vrat ook aan me. Ik dreigde ten

onder te gaan aan het succes van mijn bedrijf. Ook

had ik het gevoel dat ik overal bij betrokken moest

zijn. Mijn passie lag bij SEO en online marketing.

Maar ik was steeds meer bezig met andere dingen

die horen bij ondernemen, maar die ik niet leuk

vind. Dat kostte me heel veel energie.’

Dieptepunt

‘Mijn vrouw gaf aan dat het anders moest.

Ze was zelf in 2013 burn-out geraakt en weer

opgekrabbeld. Ze herkende signalen en zag

dat het niet goed ging met me. Maar wat kon ik

doen? Op een gegeven moment belandden we

in een onzinnige discussie. Tijdens dat gesprek

voelde ik me enorm onbegrepen. Het idee dat


9

ik niet kon doordringen tot mijn partner maakte

me ziedend van machteloosheid. Er knapte

iets bij me. Ik sloeg mijn handen stuk op een

paar ijzeren beugels die aan de muur bevestigd

zaten. Daarna ben ik naar buiten gegaan om af

te koelen. Pas toen begon het tot me door te

dringen wat ik gedaan had. Het was duidelijk dat

het niet goed ging met me.’

‘Ik had het

gevoel dat

ik overal bij

betrokken

moest zijn’

Playstation & whisky

Nadat zijn huisarts rust voorschreef, nam

Neuteboom contact op met Movir. Daar werd hij

in contact gebracht met een psycholoog. ‘Daar

geloofde ik niet in, wat een onzin! Maar na de

eerste afspraak moest ik toch bekennen dat ik

het prettig vond. Al snel leerde ik inzien dat ik

niet goed met de druk omging. Mijn werk kwam

altijd op de eerste plaats, daarna kwamen de

kinderen en mijn vrouw en pas daarna kwam ik.

Als ik ’s avonds moe was, ging ik niet naar bed

om rust te nemen. Ik vond dat ik recht had op

tijd voor mezelf. Dan zette ik de Playstation aan

en nam ik een glas whisky. De uren slaap werden

steeds minder, terwijl ik er eigenlijk steeds meer


'Je hoeft niet

overal bovenop

te zitten, als je

het maar goed

geregeld hebt'

10

veerKRACHT zorgeloos ondernemen


Zo bracht Athenos rust

1. Organisatie

‘De eerste stap die de bedrijfsadviseur

me liet zetten, was het helder maken van

functieprofielen. Die helpen je om beter 2. Financiën

samen te werken. Daarnaast voorkomt

‘Ik had geen inzicht in de cijfers. Als ik genoeg

het dat ik alles zelf ga doen. Eén van

geld overhield om iedereen te betalen, dan

mijn werknemers is nu operationeel

was het goed. Athenos liet me zien wat een

manager. Zij neemt veel van me over en

liquiditeitsbegroting is en liet me er zelf één

dat vindt ze ook nog eens leuk. Doordat

maken. Nu kijk ik maandelijks met mijn vrouw

we op die manier naar de organisatie

– die daar beter in is dan ik – hoe het gaat.

hebben gekeken, is er veel meer rust.

Vervolgens bepalen we of we moeten bijsturen.

Het is enorm waardevol geweest om

Dat zorgt voor zoveel rust in mijn hoofd. Ik

op die manier naar de organisatie te

hoef er namelijk niet meer de hele tijd over

kijken. Daar zou ik anders nooit aan zijn

na te denken. Ook hebben we kritisch naar

toegekomen.’

ons uurtarief gekeken. Dat was een beetje op

gevoel ontstaan. Nu hebben we een berekening

gemaakt en gekeken wat we nodig hebben en

wat concurrenten vragen. Ook dat geeft rust.’

3. Sales

‘Athenos leerde me kijken naar het

type klanten dat ik heb en welk

type klanten ik zou willen hebben.

Het is niet handig om alleen maar

dingen voor vriendenprijsjes te

doen of om veel opdrachten te

doen die je eigenlijk niet zo leuk

vindt. Nu ik weet welke klanten ik

niet meer wil, komt er een ander

type klanten op me af: grotere

bedrijven met opdrachten die ik

leuker vind. Meer adviserend en

minder uitvoerend. M’n werk is

er leuker door geworden, minder

stressvol en ik krijg er beter voor

betaald. Zo zorgt ook inzicht in je

klanten voor rust.’

11

nodig had. Pas op dat moment zag ik in hoe

onverstandig dat was.’

Duurzame oplossing

Dankzij de coaching leerde Neuteboom om

meer aan zichzelf te denken in plaats van aan

anderen. ‘Toch was ik bang dat ik weer terug

zou vallen als ik eenmaal weer aan het werk

zou gaan. Er moest iets wezenlijk veranderen.

In een gesprek met mijn re-integratiebegeleider

van Movir ontdekten we dat een groot deel van

mijn problemen veroorzaakt werd door het feit

dat ik niet was voorbereid op het runnen van

een bedrijf. Ik was goed in online marketing,

maar dat is iets anders dan het beheersen van

een onderneming. Mijn begeleider bij Movir

schatte in dat ik met ondersteuning van een

bedrijfsadviseur van Athenos zou kunnen

voorkomen dat ik weer arbeidsongeschikt

raakte.’

Loslaten

De bedrijfsadviseur van Athenos, Jaap

Beverwijk, maakte een inventarisatie van

het bedrijf en liet de ondernemer een

persoonlijkheidstest doen. ‘Al snel werd duidelijk

dat ik alles deed, maar dat ik absoluut niet

goed was in al die facetten. Het werd tijd dat ik

leerde loslaten en vertrouwen ging geven aan

anderen. In de periode dat ik niet kon werken

was mijn bedrijf blijven groeien, omdat mijn

werknemers en mijn vrouw de zaak draaiende

hielden. Op dat moment was dat slecht voor

mijn zelfvertrouwen. Nu vind ik het juist prettig

om te accepteren. Je hoeft niet overal bovenop

te zitten, als je het maar goed geregeld hebt.’

1 seconde = 2 seconden

‘Ik was gewend om altijd maar door te werken’,

blikt Neuteboom terug. ‘Ik zag niet de ruimte

om het anders te doen. De inzichten die ik

dankzij Athenos heb, geven me zoveel rust.

Het is nu weer leuk om met passie voor mijn

klanten te werken. Het mooie is dat ook mijn

vrouw is meegegaan in de ontwikkeling die ik

heb doorgemaakt. Waar zij eerst niets meer

wilde weten van ondernemen, is ook zij nu

voor zichzelf begonnen. Ze doet mijn volledige

boekhouding, we hebben allebei een bedrijf en

we hebben twee kinderen. Toch hebben we nog

vrije tijd. Het is net of iedere seconde nu twee

keer zo lang duurt.’


Sommige ondernemers pakken het anders

aan dan anderen. Ruben Timmerman

begon acht jaar geleden met Springest, een

vergelijkingssite op het gebied van opleidingen.

Zijn bedrijf doet het uitstekend en mensen

staan in de rij om er te werken. Niet voor niets

werd Springest drie keer uitgeroepen tot beste

werkgever van Nederland. Hoe doet hij dat?

12

veerKRACHT dwarsligger

Steeds in ontwikkeling

‘Er gaat geen week voorbij zonder dat er

iets verandert op basis van wat iemand

inbrengt. Dat kan van alles zijn. Er is nooit

een reorganisatie hier. Er zijn de hele tijd

kleine veranderingen, waardoor alles

past bij de actualiteit. Wat mij betreft zijn

ondernemingen van de toekomst lerende

organisaties. Dat zijn organisaties die

zichzelf continu ontwikkelen en waar

mensen de ruimte hebben om zelf ook

door te ontwikkelen. De wereld verandert.

Dat betekent voor mij dat je je organisatie

ook moet veranderen.’

Geen managers

‘We hanteren een systeem waarin mensen

zichzelf managen. Voor alle medewerkers

gelden dezelfde regels. Wel heeft iedereen

andere rollen en onderwerpen waar hij

verantwoordelijk voor is. Die duidelijke

structuur geeft medewerkers de ruimte om

zelf goede keuzes te maken.’

Holacracy

Binnen alle sectoren zijn er organisaties die volledig zelfsturend zijn. De methode die Springest daarbij

hanteert heet Holacracy. Ga naar movir.nl/holacracy voor meer informatie over deze manier van werken.


De dwarsliggers onder de ondernemers

Zo kan het ook!

Veiligheid

‘Ik wil dat mensen zich veilig voelen

om initiatief te nemen, feedback te

geven, fouten te maken en fouten te

signaleren. Dat zijn de dingen die ervoor

zorgen dat mensen het maximale willen

geven. We kunnen hard zijn voor elkaar,

maar door de regels die we hanteren

voelt niemand zich persoonlijk

aangevallen.’

PROFIEL

Geluk meten

‘We meten heel veel, met als doel daarvan

te leren. Zo vragen we maandelijks aan

onze medewerkers hoe gelukkig zij zijn op

het werk. Aan de hand van de uitkomsten

ontstaan discussies die vaak leiden tot

verbeteringen. Werkplezier is niet het

doel, maar een middel. Ik wil het maximale

halen uit de mensen die hier werken en

ben ervan overtuigd dat zij beter presteren

als ze zich goed voelen. Ze zijn minder

ziek, ze maken betere beslissingen en ze

werken harder, omdat ze plezier hebben

in wat ze doen. Onze hele omgeving is

daarop gericht.’

NAAM:

Ruben Timmerman

BEROEP:

Oprichter & ‘Learning Evangelist’

LEEFTIJD:

34 jaar

13


Zo keerde tandarts Van Diemen toch weer terug in de praktijk

Zelfvertrouwen

opdoen in een

virtuele omgeving

14

veerKRACHT in de praktijk

Als je enige tijd niet hebt kunnen werken, is het niet altijd eenvoudig

en vanzelfsprekend om weer aan de slag te gaan. Zo kunnen ook

tandartsen een drempel ervaren om weer patiënten te behandelen.

Dankzij ontwikkelingen op het gebied van Virtual Reality kunnen

zij op een veilige en realistische manier weer ervaring opdoen en

zelfvertrouwen krijgen in het uitoefenen van hun beroep.

Tandarts Marjan van Diemen wilde graag weer

terug naar de praktijk, nadat ze langdurig

arbeidsongeschikt was geweest. Ze wist echter

niet of ze het vak nog kon uitvoeren en of ze

weer patiënten zou durven te behandelen.

‘Ik was bang om fouten te maken. Dat heb ik

met Movir besproken’, vertelt Van Diemen.

‘Zij begrepen mijn situatie en brachten me in

contact met Joseph Wouters, ergonoom en

arbeidsdeskundige. Via hem kwam ik terecht bij

Marjoke Vervoorn van het Academisch Centrum

Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).’

Simodont

Joseph Wouters: ‘De afgelopen jaren werkte

Marjoke Vervoorn aan de ontwikkeling van de

Simodont. Dat is een virtuele omgeving waarin

studenten tandheelkunde hun handvaardigheid

kunnen oefenen. Inmiddels wordt deze ook

door tandartsen uit het werkveld gebruikt als ze

ingewikkelde behandelingen willen oefenen. De

Simodont is ook geschikt voor tandartsen die

De Simodont kan

uitkomst bieden als…

o u uw handvaardigheid wilt

verbeteren;

o dieptezicht bij u

ontbreekt;

o u zelfvertrouwen wilt

terugwinnen;

o u specifieke situaties

wilt trainen;

o u de wens hebt om weer

aan het werk te gaan.

terugkeren in het vak en weer vertrouwen willen

opdoen. De eerste kennismakingen hiermee zijn

meer dan positief.’

Oefenen, oefenen, oefenen

Tandarts Van Diemen vertelt hoe ze op de

Simodont oefende, nadat ze eerst haar

weerstand tegen computers had overwonnen:

‘Het was even wennen om in Virtual Reality

te werken. Maar de Simodont benadert de

werkelijkheid heel goed. Ik heb één voor

één alle oefeningen gedaan die het systeem

aanbiedt, net zo lang tot ik ze kon. Zo kreeg ik

weer vertrouwen in mijn boorwerkzaamheden.

Het was fijn dat ik het in mijn eigen tempo

kon doen. Bij een patiënt moet het in één keer

goed gaan. Maar al boor je een bepaalde kies

honderd keer, dat maakt de Simodont niks uit.

De oefeningen werden steeds moeilijker. Zo heb

ik mijn eigen grenzen leren kennen en kunnen

verleggen. Op die manier heb ik ook mijn BIGherregistratietraject

kunnen doen.’


‘De Simodont

benadert de

werkelijkheid

heel goed’

15

De naam van de tandarts is aangepast uit oogpunt van privacy.


‘De liefde die

ik voor het vak

heb is altijd

gebleven’

16

veerKRACHT in de praktijk

Geheugen

Geduld is niet de enige goede eigenschap van de

Simodont. Wouters: ‘De computer legt vast wat

iemand presteert. Als je op een bepaald punt

van de ingreep vastloopt, kun je dat opslaan en

de ingreep vanaf dat punt overdoen. Dat kan je

zo vaak herhalen als je wilt. Omdat alles wordt

vastgelegd, is het ook makkelijk om na afloop

met een docent te bespreken wat je precies

gedaan hebt. Het ACTA heeft ook mevrouw Van

Diemen daar voortreffelijk in ondersteund.’

Stap naar de praktijk

Dankzij de Simodont, de begeleiding van Joseph

Wouters en de hulp van het ACTA kon Marjan

van Diemen weer patiënten behandelen: ‘Dat

ging geleidelijk. Maar het was heel fijn om in

de praktijk te kunnen brengen wat ik op de

Simodont had geoefend. Het is zelfs mogelijk

om een afdruk van een patiënt te maken en die

vervolgens in de Simodont in te laden. Zo kon

ik een driedelige brug oefenen, voordat ik de

ingreep in de praktijk bracht. Dat gaf het echte

zelfvertrouwen. Zo’n complexe behandeling had

ik zonder de Simodont nooit meer kunnen doen.’

Joseph Wouters

Movir werkt samen met ervaren

ergonomen die verzekerden

ondersteunen om op een plezierige

manier te blijven functioneren.

Eén van hen is Joseph Wouters,

arbeidsdeskundige en specialist

op het gebied van ergonomie bij

tandartsen.

Liefde voor het vak

‘Eigenlijk dacht ik dat ik nooit meer als tandarts

zou kunnen werken’, besluit Van Diemen.

‘Maar de liefde die ik voor het vak heb is altijd

gebleven. Daarom ben ik heel blij dat ik de kans

had om op deze manier weer vertrouwen in

mezelf te krijgen. Dat wil ik graag met andere

verzekerden delen: weet dat Movir je op heel

veel manieren kan helpen om weer aan het werk

te gaan. De ondersteuning van alle betrokken

partijen bij het terugkeren naar de praktijk heeft

heel veel voor me betekend.’

De naam van de tandarts is aangepast uit

oogpunt van privacy.


KNGF in gesprek met zorgverzekeraars en ministerie om druk te verlagen

Administratiestress

bij

fysiotherapeuten

De administratieve lastendruk die zorgverzekeraars opleggen, speelt een

aanzienlijke rol bij de stress die veel fysiotherapeuten hebben. Dit komt

naar voren uit het onderzoek dat Movir in samenwerking met het Koninklijk

Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) deed. KNGF-voorzitter

Guusje ter Horst zet zich in voor oplossingen.

17

De uitkomsten van het onderzoek

verbazen Ter Horst niet: ‘Door

toenemende eisen van zorgverzekeraars

is een fysiotherapeut bijna een

hele werkdag per week bezig met

administratie. Daar staan geen

inkomsten tegenover. Dat zorgt voor

druk. Daarnaast stellen verzekeraars

verschillende eisen aan administratie. Het

kan zomaar zijn dat vijf zorgverzekeraars

op andere momenten bij je langskomen

om je administratie te beoordelen.

Dat is spannend en frustrerend.

Fysiotherapeuten voelen zich onmachtig

tegenover zorgverzekeraars. Natuurlijk

heeft dat een negatieve invloed op het

welbevinden van veel fysiotherapeuten.’

Om de tafel

Op dit moment zit het KNGF met

zorgverzekeraars en het ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de

tafel om de administratieve lasten voor

fysiotherapeuten terug te brengen. Ter

Horst: ‘De eisen die zorgverzekeraars

stellen, moeten zo simpel mogelijk worden.

NAAM:

Guusje ter Horst

BEROEP:

Voorzitter KNGF

AANDACHTSPUNT:

De administratieve

eisen van

zorgverzekeraars

moeten zo simpel

mogelijk worden.

PROFIEL


Stressniveau onder

fysiotherapeuten

per leeftijdscategorie

57%

66%

72%

73%

22%

28%

14%

15%

11%

15%

14%

12%

‹ 35 jaar

(n=125)

35 - 44 jaar

(n=114)

45 - 44 jaar

(n=214)

› 55 jaar

(n=262)

18

veerKRACHT onderzoek

verhoogd hoog normaal

Werkplezier

Om te zorgen dat

fysiotherapeuten plezier in

hun werk houden, moeten ze

af en toe ruimte voor zichzelf

maken. Guusje ter Horst: ‘Veel

fysiotherapeuten vinden dat

moeilijk. Maar je moet een burnout

absoluut voor zijn.’

Daarbij stel ik ook het onderzoek van Movir

aan de orde. Zorgverzekeraars moeten

toch ook een zekere verantwoordelijkheid

voelen voor wat daaruit naar voren komt?

Daarnaast maken we ons hard voor

betere afspraken over de manier waarop

huisartsen patiënten doorverwijzen naar

fysiotherapeuten. Ook dat moet leiden tot

een lagere administratieve lastendruk.’

Richtlijnen en kwaliteitssysteem

Volgens Ter Horst zorgen niet alleen

de zorgverzekeraars voor druk: ‘De

beroepsgroep zelf stelt ook eisen

aan registratie. Het KNGF is bezig om

richtlijnen aan te pakken zodat onze leden

daar minder tijd aan kwijt zijn. Daarnaast

hebben wij een nieuw kwaliteitssysteem

ontwikkeld dat voor lastenverlichting

moet zorgen; op dit moment kan iedere

verzekeraar tientallen vragen bedenken

om de kwaliteit van een fysiotherapeut

te meten. Als zorgverzekeraars ons

systeem straks overnemen, hoeft een

therapeut nog maar een paar vragen

te beantwoorden. Dat maakt het veel

overzichtelijker.’

Met plezier blijven werken

Uit het onderzoek komt ook naar voren


Administratieve taken die tegenstaan

Voor Zorgverzekeraars

26%

36%

20%

16% 2%

Reguliere

5% 22%

27%

38%

9%

Altijd Vaak Regelmatig Soms Nooit

DOE DE

ZELFSCAN!

Wilt u als

fysiotherapeut

inzicht in uw

persoonlijke

aandachtspunten?

Ga dan naar

www.elestia.nl

en doe de scan

‘Waar sta ik nu?’

Stress bespreekbaar maken

Met wie zou u stress bespreken?

Met mijn partner

Met een goede vriend

Met een collega

Met een huisarts

Niets, gewoon doorgaan

Met een psycholoog/psychiater

Met mijn AOV verzekeraar

Met een hulp- of councelingdienst

Weet ik niet

Anders

81%

46%

42%

29%

16%

14%

3%

1%

5%

8%

19

dat fysiotherapeuten nog steeds plezier

hebben in hun werk. Om te zorgen dat

dat zo blijft, is het belangrijk dat ze af

en toe ruimte maken voor zichzelf. ‘Veel

fysiotherapeuten vinden dat moeilijk’,

stelt Ter Horst. ‘Omdat de tarieven laag

zijn, hebben ze voldoende patiënten

nodig. Ze stellen de patiënt centraal en

kampen met bovengenoemde regels

en eisen. Daardoor zijn ze geneigd om

zichzelf voorbij te lopen. Als je dat te

lang doet, ligt een burn-out op de loer.

Dat moet je absoluut vóór zijn. Als

het elastiekje eenmaal is uitgerekt,

functioneert het niet meer als daarvoor.’

Stressniveau per thuissituatie

31%

24%

26%

16%

17%

11%

17%

17%

13%

14%

72%

67%

59%

61%

55%

alleenstaand

met kinderen

alleenstaand

zonder kinderen

alleenstaand,

niet samenwonend

relatie, samenwonend

met kinderen

relatie, samenwonend

zonder kinderen

verhoogd hoog normaal


IT-ondernemer

Martin Neuteboom

‘Ik dacht altijd dat ik

onmisbaar was en dat ik

alles zelf moest doen. Nu

weet ik dat ik lang niet

overal goed in ben en dat

dat ook niet hoeft. Heb

vertrouwen in anderen en

geef uit handen waar jij niet

goed in bent. Dat zorgt voor

rust en geeft jou de kans

om bezig te zijn met dingen

waar jij je prettig bij voelt.

Dat is beter voor jou, voor je

bedrijf én voor de mensen

om je heen.’

REDACTIE

YVONNE BOSMA

PETER GORDIJN

HELEEN VOOLSTRA

SANDER VAN DER KUILEN

EINDREDACTIE

ARNOLD HUBBERS

FOTOGRAFIE

ELINE HENSEN

ONTWERP EN OPMAAK

LVB

DRUKWERK

TUIJTEL

VEERKRACHT@MOVIR.NL

(030) 607 87 00

VOLG ONS OP TWITTER:

@MOVIRNV

Veerkracht is een uitgave van

arbeidsongeschiktheidverzekeraar

Movir voor haar verzekerden. In

Veerkracht staat de dienstverlening

rondom onze preventie en re-integratie

centraal. ©copyright 2017. Alle rechten

voorbehouden. Niets uit deze uitgave

mag worden verveelvoudigd, opgeslagen,

of openbaar gemaakt, in enige vorm of

op enige wijze, zonder voorafgaande

toestemming van de uitgever.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!