30.05.2017 Views

Veerkracht voorjaar 2017

Het magazine Veerkracht van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir.

Het magazine Veerkracht van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

veer<br />

KRACHT<br />

ALTIJD OP DE TOPPEN VAN JE KUNNEN?<br />

‘Ik hoef niet<br />

overal goed<br />

in te zijn’<br />

Ondernemer Martin Neuteboom<br />

heeft er weer lol in<br />

Bang om een fout te maken?<br />

Openheid goed voor patiënt, specialist<br />

én de kwaliteit van de zorg<br />

Dwarsligger Springest:<br />

‘Hier managen<br />

medewerkers zichzelf’


Jarenlange ervaring in<br />

arbeidsgeschiktheid<br />

In 1999 solliciteerde ik naar de functie<br />

van teamleider Medisch Advies bij Movir.<br />

Die baan trok me aan omdat Movir haar<br />

klanten toen al activiteiten aanbood om<br />

arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Dat<br />

was nieuw voor verzekeraars. Inmiddels zijn<br />

we 17 jaar verder en ben ik met pensioen. Er is<br />

in die jaren veel veranderd, ook in de manier<br />

waarop we naar het voorkomen van<br />

arbeidsongeschiktheid kijken.<br />

INZICHTEN<br />

Jessica Gal leerde<br />

als topsporter méér<br />

dingen waar ze als<br />

ondernemer de<br />

vruchten van plukt.<br />

Ga voor haar inzichten<br />

naar www.movir.nl/<br />

lessendoorcoaching.<br />

2<br />

Toen ik bij Movir begon, stond<br />

aandacht voor preventie in<br />

de kinderschoenen. Er kwam<br />

meer aandacht voor dit<br />

onderwerp toen dierenartsen<br />

werden geconfronteerd met de<br />

‘gekkekoeienziekte’ en vogelgriep.<br />

Deze mensen waren opgeleid om<br />

dieren beter te maken, maar moesten op<br />

dat moment dieren ruimen. Dat veroorzaakte<br />

veel emotionele druk bij de beroepsgroep.<br />

veerKRACHT column<br />

Deze gebeurtenissen zorgden ervoor dat<br />

we bij Movir gingen nadenken over nieuwe<br />

manieren om verschillende beroepsgroepen te<br />

ondersteunen. Inmiddels kloppen verzekerden<br />

al jaren aan bij Elestia voor allerlei vormen<br />

van steun en coaching. Er is steeds meer<br />

aandacht voor hoe je arbeidsgeschikt blijft<br />

en plezier houdt in je werk. Door jarenlange<br />

ervaring heeft Movir op dat terrein heel veel te<br />

bieden. De mensen die er werken weten wat<br />

er in verschillende beroepen leeft en hebben<br />

daardoor ook begrip voor de situatie waarin u<br />

zich bevindt.<br />

PROFIEL<br />

Toen ik nog huisarts was, nam ik de problemen<br />

van mijn patiënten vaak mee naar huis. Ik heb<br />

geleerd dat het goed is om de druk die dat met<br />

zich meebrengt te delen met anderen. Dat helpt<br />

om plezier te houden in je werk. Neem af en toe<br />

even de tijd om bij jezelf stil te staan: voel ik me<br />

nog lekker? En waar kan het aan liggen als dat<br />

niet zo is? Movir en Elestia kunnen u daar heel<br />

goed in ondersteunen.<br />

Ik wens u het allerbeste en veel werkplezier!<br />

FRITS SCHMIDT / Teamleider Medisch advies<br />

NAAM:<br />

Jessica Gal<br />

BEROEP:<br />

Sportarts, voormalig topjudoka<br />

LEEFTIJD:<br />

45 jaar<br />

GELEERD:<br />

Je bent méér dan alleen wat je presteert.


De meerwaarde van coaching<br />

‘Ik leerde<br />

anders naar<br />

mezelf te<br />

kijken’<br />

3<br />

‘Tijdens mijn judocarrière heb ik altijd een coach<br />

gehad. Daardoor ken ik de meerwaarde van<br />

coaching heel goed en weet ik hoe fijn het is om af<br />

en toe een spiegel voorgehouden te krijgen door<br />

een onafhankelijk iemand. Ook nu ik als sportarts<br />

een onderneming heb, maak ik daar graag gebruik<br />

van. Je komt als ondernemer zoveel vragen tegen<br />

waarbij het fijn is om even met iemand te sparren.’<br />

De druk opvoeren<br />

‘Als judoka was ik op een gegeven moment<br />

de beste van Nederland en had ik al<br />

verschillende medailles behaald op Europese en<br />

Wereldkampioenschappen. Vanaf dat moment<br />

was voor mij het enige dat nog goed zou zijn<br />

Europees of Wereldkampioen worden. Minder<br />

presteren voelde als falen. Zo voerde ik de druk<br />

op mezelf flink op. Ik maakte m’n prestaties zo<br />

belangrijk, dat ik mezelf lamlegde en faalangst<br />

kreeg. Daar kwam ik zelf niet uit.’<br />

Een vrouw die er mag zijn<br />

‘Eén van de oplossingen die mijn coach me<br />

aandroeg was om anders naar mijzelf te leren<br />

kijken. Mijn identiteit was voor mijzelf gekoppeld<br />

aan de topsporter die presteert, gedisciplineerd is<br />

en hard is voor zichzelf. Maar als die sporter niet<br />

zo goed presteerde, wat was ik dan nog? Voor mij<br />

was het daarom belangrijk om mezelf niet alleen als<br />

topsporter te zien, maar als mezelf: Jessica Gal, een<br />

vrouw die er mag zijn, met allerlei eigenschappen,<br />

die toevallig ook nog aan topsport doet.’<br />

Je bent je onderneming niet<br />

‘Ik denk dat ook voor veel ondernemers geldt dat zij<br />

hun eigenwaarde koppelen aan wat ze presteren.<br />

Zij zíjn hun onderneming. Als het dan niet goed gaat<br />

met die onderneming, is gelijk het bestaansrecht<br />

van die hele persoon weg. Je kunt heel veel druk<br />

wegnemen door jezelf niet te zien als alleen maar<br />

die ondernemer.’


Openheid goed voor patiënt, specialist en de kwaliteit van zorg<br />

Praat over<br />

je fouten<br />

De gevolgen van een fout in een ziekenhuis kunnen rampzalig zijn.<br />

De angst om fouten te maken zorgt dan ook voor druk bij medisch<br />

specialisten. Hoe voorkom je dat die druk zich omzet in stress?<br />

Bart Schrier, sinds 2001 uroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis,<br />

deelt zijn visie op dit beladen onderwerp.<br />

4<br />

veerKRACHT in de praktijk<br />

‘Iedere specialist doet gedurende zijn loopbaan<br />

een ingreep die anders uitpakt dan vooraf<br />

gedacht. Je kunt een perfecte operatie<br />

doen, maar daarmee is er geen garantie<br />

dat de patiënt ook geneest. Als iets<br />

fout gaat, dan is dat een persoonlijke<br />

nederlaag. Dat doet echt wat met je.’<br />

fouten onbespreekbaar. De hoogleraar stond<br />

op een voetstuk en deed het gewoon goed. Dat<br />

verandert gelukkig. Ik heb genoeg meegemaakt<br />

om te zeggen dat het belangrijk is om er met<br />

collega’s over te kunnen praten. Als de sfeer<br />

veilig is en je elkaar helpt, dan hoeft de strijd die<br />

ik noemde niet zo hard te zijn.’<br />

Open<br />

‘Het is belangrijk dat je vanaf het eerste<br />

moment eerlijk en helder bent over hoe het<br />

gegaan is. Als je open communiceert en zorgt<br />

dat die dingen niet meer voorkomen, dan<br />

verander je daarmee niet de uitkomst voor<br />

patiënten of nabestaanden. Maar het geeft<br />

hen wel ruimte om weer verder te gaan met<br />

hun leven. Als je je verstopt, dan raken ze het<br />

vertrouwen in jou kwijt. Het gevolg is dat jij het<br />

vertrouwen in jezelf kwijtraakt.’<br />

Veilig<br />

‘Soms ontstaat er in een maatschap wrijving<br />

doordat iemand een fout heeft gemaakt. Dat<br />

kan er best hard aan toe gaan. Vroeger waren<br />

PROFIEL<br />

NAAM:<br />

Bart Schrier<br />

BEROEP:<br />

Uroloog Jeroen Bosch<br />

Ziekenhuis<br />

LEEFTIJD:<br />

52 jaar<br />

GELEERD:<br />

Het is belangrijk om over<br />

fouten te kunnen praten.<br />

Zorg<br />

‘Medisch specialisten worden nu getraind om<br />

elkaar in de operatiekamer aan te spreken. Je<br />

krijgt daardoor meer het gevoel dat je als team<br />

verantwoordelijk bent voor het hele proces<br />

rondom een operatie. Dat komt de zorg ten<br />

goede. Als je open bent over wat er niet goed<br />

gaat en dat bespreekt met je collega’s, leer je<br />

van elkaar en voorkom je dat hetzelfde nog eens<br />

gebeurt.’<br />

Plezier<br />

‘Het is bevrijdend om open naar elkaar te kunnen<br />

zijn. Het zorgt voor minder stress en méér<br />

werkplezier in het ziekenhuis. Juist dat plezier<br />

is ontzettend belangrijk als je goede resultaten


Teamsfeer verbeteren?<br />

Werkt u in een ziekenhuis en wilt<br />

u bijvoorbeeld de sfeer in uw team<br />

verbeteren? Bel dan met Elestia.<br />

Daar kunt u terecht voor anonieme<br />

individuele coaching, maar ook voor<br />

een teamsessie met uw vakgroep.<br />

5<br />

wilt behalen. Uiteindelijk is een prettige sfeer<br />

goed voor patiënten, voor specialisten én voor<br />

de zorg.’<br />

‘Plezier is<br />

ontzettend<br />

belangrijk als<br />

je resultaten<br />

wilt behalen’<br />

Ondersteuning<br />

‘Als je mij tien jaar geleden op coaching had<br />

gewezen, dan had ik dat onzin gevonden. Maar<br />

inmiddels heb ik ondervonden hoe waardevol<br />

een goede coach kan zijn. Als je met je hele<br />

vakgroep met een extern persoon praat, kan dat<br />

bijdragen aan een veilige sfeer, zonder dat die<br />

openheid voor wrijving of angst hoeft te zorgen.’<br />

CONTACT?<br />

Bel rechtstreeks<br />

met een coach<br />

0800 22 44 228<br />

Meer informatie?<br />

Bel Movir:<br />

030 607 87 00


?<br />

‘Hoe wil je<br />

je leven gaan<br />

inrichten?’<br />

Deze vraag van haar<br />

coach hielp Gerda<br />

Graveland weer in<br />

de goede richting.<br />

6<br />

veerKRACHT die ene vraag<br />

NAAM:<br />

Gerda<br />

Graveland<br />

BEROEP:<br />

Neuroloog<br />

LEEFTIJD:<br />

60 jaar<br />

‘Onder meer door het stellen van<br />

deze vraag, heeft mijn coach bij<br />

Elestia me geleerd om weer naar<br />

de toekomst te kijken. Dat had ik<br />

nodig op het moment dat een aantal<br />

problemen in mijn privéleven zich<br />

opstapelde. Na het plotselinge<br />

overlijden van mijn broer, trok mijn<br />

dementerende moeder bij ons<br />

in. Dat was soms ingewikkeld en<br />

verdrietig. Dan twijfelde ik of ik het<br />

allemaal wel goed deed. Ik moest<br />

iets doen om te voorkomen dat ik<br />

burn-out raakte. Doordat mijn coach<br />

van Elestia bepaalde vragen stelde<br />

en me ondersteunde, bracht ze me<br />

weer in de goede richting en kon ik<br />

gewoon blijven functioneren. Dankzij<br />

haar steun lukte het me om, soms<br />

moeilijke, beslissingen te nemen die<br />

me vooruit hielpen. Ook nadat mijn<br />

man twee jaar geleden overleed. Je<br />

kunt wel zeggen dat ze voor mij een<br />

belangrijke ondersteuning is op het<br />

gebied van verwerking.’<br />

DIE ENE VRAAG<br />

Ga naar movir.nl/dieenevraag<br />

om te lezen hoe Gerda<br />

Graveland meer zelfwaardering<br />

kreeg dankzij coaching.


meestgestelde<br />

vragen<br />

aan coaches<br />

5van Elestia:<br />

Hoe krijg ik weer<br />

plezier in of<br />

voldoening uit<br />

mijn werk?<br />

Ik heb<br />

relatieproblemen<br />

en we komen<br />

er samen niet uit.<br />

Mijn<br />

werkplanning<br />

kan beter, hoe pak<br />

ik dat aan?<br />

Hoe kan ik de<br />

communicatie<br />

met mijn collega’s<br />

verbeteren?<br />

Ik ben (te)<br />

bang om fouten<br />

te maken, hoe kan<br />

ik meer ontspannen<br />

werken?<br />

+ Dat ene onderwerp<br />

dat u liever geheimhoudt.<br />

7<br />

Anniek Bello, coach van Elestia:<br />

‘Veel mensen bellen me met<br />

bovengenoemde vragen. Er<br />

zijn ook mensen die bij me<br />

komen, omdat ze geheimen<br />

met zich meedragen. Als je<br />

een geheim met je meedraagt,<br />

kan dat je leven beïnvloeden.<br />

Dat kan drukkend werken en<br />

erg vermoeiend zijn. Je voelt<br />

je daardoor vaak alleen. Soms<br />

helpt het om je geheim te delen<br />

met iemand die niet oordeelt.<br />

Mogelijk ontdek je dat je<br />

geheim helemaal geen geheim<br />

hoeft te zijn.’<br />

‘Naast ‘geheimen’ hebben<br />

mensen soms ook ‘bizarre<br />

gedachten’. We denken bijna<br />

allemaal weleens rare dingen.<br />

Gedachten die zo bizar zijn<br />

dat je denkt dat jij de enige<br />

bent die daar last van heeft.<br />

Zulke gedachten zijn meestal<br />

omgeven door een taboe. Vaak<br />

gaan ze over dingen die je nooit<br />

zou (willen) doen en die ook<br />

totaal niet gewenst zijn. Dit<br />

soort gedachten betekenen niet<br />

dat je slecht bent en zeggen<br />

niks over je. We hebben onze<br />

gedachten nu eenmaal niet<br />

onder controle en denken een<br />

hoop onzin. Als je er niks mee<br />

doet, in die zin dat je een ander<br />

pijn doet of iets oplegt, dan is<br />

er niets aan de hand. Dus het<br />

geeft niet dat je af en toe denkt<br />

wat je allemaal denkt. Denk het<br />

gerust. Maar oordeel niet over<br />

jezelf, want dan wordt het een<br />

probleem en kan het je gaan<br />

ondermijnen.’<br />

Wilt u coaching of een goed gesprek? Maak<br />

dan gebruik van de mogelijkheden die Elestia<br />

u biedt. Het unieke van Elestia:<br />

o individuele coaching;<br />

o ook voor uw gezinsleden;<br />

o de gesprekken zijn strikt vertrouwelijk;<br />

o kosteloos;<br />

o 24/7 bereikbaar;<br />

o binnen een week de eerste afspraak<br />

bij een passende coach.<br />

CONTACT?<br />

Bel rechtstreeks<br />

met een coach<br />

0800 22 44 228<br />

www.elestia.nl


Zorgeloos ondernemen dankzij een frisse blik<br />

‘Ik was niet<br />

voorbereid op<br />

het runnen van<br />

een bedrijf’<br />

8<br />

veerKRACHT zorgeloos ondernemen<br />

Nadat Martin Neuteboom arbeidsongeschikt raakte, hielp een<br />

psycholoog hem weer overeind. Een bedrijfsadviseur van Athenos<br />

bood hem vervolgens inzichten die hem helpen om met veel meer<br />

rust te ondernemen.<br />

In zijn kantoor in Deventer blikt Neuteboom<br />

terug op wat hij heeft meegemaakt:<br />

‘Helaas ben ik over een bepaalde grens<br />

heengegaan, dat zal altijd zijn weerslag<br />

blijven houden. Dat merk ik gewoon.<br />

Voorheen dacht ik dat mijn lichaam<br />

alles aankon. Nu weet ik dat dat niet zo<br />

is. Ik heb de rode streep in mijn gasmeter<br />

ontdekt. Dat is op zich heel waardevol.’<br />

Toch doorgezet<br />

Toen Martin Neuteboom acht jaar geleden<br />

vanuit zijn passie voor internet begon als zzp’er,<br />

stond zijn vrouw daar niet achter: ‘Vóór haar<br />

relatie met mij had ze al een relatie met een<br />

ondernemer gehad. Daardoor wist ze beter dan<br />

ik wat het inhoudt om voor jezelf te beginnen.<br />

Eigenwijs als ik ben, heb ik toch doorgezet.<br />

Ik wilde laten zien dat ik het wél kon en vond<br />

het belangrijk om te presteren. Als een klant<br />

vertrouwen in mij had, wilde ik dat hij waar voor<br />

zijn geld kreeg. Daardoor ging ik heel ver in mijn<br />

dienstverlening.’<br />

PROFIEL<br />

NAAM:<br />

Martin<br />

Neuteboom<br />

BEROEP:<br />

Specialist in SEO / online<br />

marketing<br />

LEEFTIJD:<br />

37 jaar<br />

Groeistuipen<br />

Neutebooms inzet wierp vruchten af. Na een<br />

periode met ups en downs, begon in 2012 het<br />

succes. Hij nam personeel aan en het hele<br />

team werkte hard. ‘Mijn bewijsdrang en mijn<br />

verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van<br />

mijn klanten zorgden ervoor dat ik alsmaar<br />

doorging. Dat droeg bij aan het succes van het<br />

bedrijf, maar het vrat ook aan me. Ik dreigde ten<br />

onder te gaan aan het succes van mijn bedrijf. Ook<br />

had ik het gevoel dat ik overal bij betrokken moest<br />

zijn. Mijn passie lag bij SEO en online marketing.<br />

Maar ik was steeds meer bezig met andere dingen<br />

die horen bij ondernemen, maar die ik niet leuk<br />

vind. Dat kostte me heel veel energie.’<br />

Dieptepunt<br />

‘Mijn vrouw gaf aan dat het anders moest.<br />

Ze was zelf in 2013 burn-out geraakt en weer<br />

opgekrabbeld. Ze herkende signalen en zag<br />

dat het niet goed ging met me. Maar wat kon ik<br />

doen? Op een gegeven moment belandden we<br />

in een onzinnige discussie. Tijdens dat gesprek<br />

voelde ik me enorm onbegrepen. Het idee dat


9<br />

ik niet kon doordringen tot mijn partner maakte<br />

me ziedend van machteloosheid. Er knapte<br />

iets bij me. Ik sloeg mijn handen stuk op een<br />

paar ijzeren beugels die aan de muur bevestigd<br />

zaten. Daarna ben ik naar buiten gegaan om af<br />

te koelen. Pas toen begon het tot me door te<br />

dringen wat ik gedaan had. Het was duidelijk dat<br />

het niet goed ging met me.’<br />

‘Ik had het<br />

gevoel dat<br />

ik overal bij<br />

betrokken<br />

moest zijn’<br />

Playstation & whisky<br />

Nadat zijn huisarts rust voorschreef, nam<br />

Neuteboom contact op met Movir. Daar werd hij<br />

in contact gebracht met een psycholoog. ‘Daar<br />

geloofde ik niet in, wat een onzin! Maar na de<br />

eerste afspraak moest ik toch bekennen dat ik<br />

het prettig vond. Al snel leerde ik inzien dat ik<br />

niet goed met de druk omging. Mijn werk kwam<br />

altijd op de eerste plaats, daarna kwamen de<br />

kinderen en mijn vrouw en pas daarna kwam ik.<br />

Als ik ’s avonds moe was, ging ik niet naar bed<br />

om rust te nemen. Ik vond dat ik recht had op<br />

tijd voor mezelf. Dan zette ik de Playstation aan<br />

en nam ik een glas whisky. De uren slaap werden<br />

steeds minder, terwijl ik er eigenlijk steeds meer


'Je hoeft niet<br />

overal bovenop<br />

te zitten, als je<br />

het maar goed<br />

geregeld hebt'<br />

10<br />

veerKRACHT zorgeloos ondernemen


Zo bracht Athenos rust<br />

1. Organisatie<br />

‘De eerste stap die de bedrijfsadviseur<br />

me liet zetten, was het helder maken van<br />

functieprofielen. Die helpen je om beter 2. Financiën<br />

samen te werken. Daarnaast voorkomt<br />

‘Ik had geen inzicht in de cijfers. Als ik genoeg<br />

het dat ik alles zelf ga doen. Eén van<br />

geld overhield om iedereen te betalen, dan<br />

mijn werknemers is nu operationeel<br />

was het goed. Athenos liet me zien wat een<br />

manager. Zij neemt veel van me over en<br />

liquiditeitsbegroting is en liet me er zelf één<br />

dat vindt ze ook nog eens leuk. Doordat<br />

maken. Nu kijk ik maandelijks met mijn vrouw<br />

we op die manier naar de organisatie<br />

– die daar beter in is dan ik – hoe het gaat.<br />

hebben gekeken, is er veel meer rust.<br />

Vervolgens bepalen we of we moeten bijsturen.<br />

Het is enorm waardevol geweest om<br />

Dat zorgt voor zoveel rust in mijn hoofd. Ik<br />

op die manier naar de organisatie te<br />

hoef er namelijk niet meer de hele tijd over<br />

kijken. Daar zou ik anders nooit aan zijn<br />

na te denken. Ook hebben we kritisch naar<br />

toegekomen.’<br />

ons uurtarief gekeken. Dat was een beetje op<br />

gevoel ontstaan. Nu hebben we een berekening<br />

gemaakt en gekeken wat we nodig hebben en<br />

wat concurrenten vragen. Ook dat geeft rust.’<br />

3. Sales<br />

‘Athenos leerde me kijken naar het<br />

type klanten dat ik heb en welk<br />

type klanten ik zou willen hebben.<br />

Het is niet handig om alleen maar<br />

dingen voor vriendenprijsjes te<br />

doen of om veel opdrachten te<br />

doen die je eigenlijk niet zo leuk<br />

vindt. Nu ik weet welke klanten ik<br />

niet meer wil, komt er een ander<br />

type klanten op me af: grotere<br />

bedrijven met opdrachten die ik<br />

leuker vind. Meer adviserend en<br />

minder uitvoerend. M’n werk is<br />

er leuker door geworden, minder<br />

stressvol en ik krijg er beter voor<br />

betaald. Zo zorgt ook inzicht in je<br />

klanten voor rust.’<br />

11<br />

nodig had. Pas op dat moment zag ik in hoe<br />

onverstandig dat was.’<br />

Duurzame oplossing<br />

Dankzij de coaching leerde Neuteboom om<br />

meer aan zichzelf te denken in plaats van aan<br />

anderen. ‘Toch was ik bang dat ik weer terug<br />

zou vallen als ik eenmaal weer aan het werk<br />

zou gaan. Er moest iets wezenlijk veranderen.<br />

In een gesprek met mijn re-integratiebegeleider<br />

van Movir ontdekten we dat een groot deel van<br />

mijn problemen veroorzaakt werd door het feit<br />

dat ik niet was voorbereid op het runnen van<br />

een bedrijf. Ik was goed in online marketing,<br />

maar dat is iets anders dan het beheersen van<br />

een onderneming. Mijn begeleider bij Movir<br />

schatte in dat ik met ondersteuning van een<br />

bedrijfsadviseur van Athenos zou kunnen<br />

voorkomen dat ik weer arbeidsongeschikt<br />

raakte.’<br />

Loslaten<br />

De bedrijfsadviseur van Athenos, Jaap<br />

Beverwijk, maakte een inventarisatie van<br />

het bedrijf en liet de ondernemer een<br />

persoonlijkheidstest doen. ‘Al snel werd duidelijk<br />

dat ik alles deed, maar dat ik absoluut niet<br />

goed was in al die facetten. Het werd tijd dat ik<br />

leerde loslaten en vertrouwen ging geven aan<br />

anderen. In de periode dat ik niet kon werken<br />

was mijn bedrijf blijven groeien, omdat mijn<br />

werknemers en mijn vrouw de zaak draaiende<br />

hielden. Op dat moment was dat slecht voor<br />

mijn zelfvertrouwen. Nu vind ik het juist prettig<br />

om te accepteren. Je hoeft niet overal bovenop<br />

te zitten, als je het maar goed geregeld hebt.’<br />

1 seconde = 2 seconden<br />

‘Ik was gewend om altijd maar door te werken’,<br />

blikt Neuteboom terug. ‘Ik zag niet de ruimte<br />

om het anders te doen. De inzichten die ik<br />

dankzij Athenos heb, geven me zoveel rust.<br />

Het is nu weer leuk om met passie voor mijn<br />

klanten te werken. Het mooie is dat ook mijn<br />

vrouw is meegegaan in de ontwikkeling die ik<br />

heb doorgemaakt. Waar zij eerst niets meer<br />

wilde weten van ondernemen, is ook zij nu<br />

voor zichzelf begonnen. Ze doet mijn volledige<br />

boekhouding, we hebben allebei een bedrijf en<br />

we hebben twee kinderen. Toch hebben we nog<br />

vrije tijd. Het is net of iedere seconde nu twee<br />

keer zo lang duurt.’


Sommige ondernemers pakken het anders<br />

aan dan anderen. Ruben Timmerman<br />

begon acht jaar geleden met Springest, een<br />

vergelijkingssite op het gebied van opleidingen.<br />

Zijn bedrijf doet het uitstekend en mensen<br />

staan in de rij om er te werken. Niet voor niets<br />

werd Springest drie keer uitgeroepen tot beste<br />

werkgever van Nederland. Hoe doet hij dat?<br />

12<br />

veerKRACHT dwarsligger<br />

Steeds in ontwikkeling<br />

‘Er gaat geen week voorbij zonder dat er<br />

iets verandert op basis van wat iemand<br />

inbrengt. Dat kan van alles zijn. Er is nooit<br />

een reorganisatie hier. Er zijn de hele tijd<br />

kleine veranderingen, waardoor alles<br />

past bij de actualiteit. Wat mij betreft zijn<br />

ondernemingen van de toekomst lerende<br />

organisaties. Dat zijn organisaties die<br />

zichzelf continu ontwikkelen en waar<br />

mensen de ruimte hebben om zelf ook<br />

door te ontwikkelen. De wereld verandert.<br />

Dat betekent voor mij dat je je organisatie<br />

ook moet veranderen.’<br />

Geen managers<br />

‘We hanteren een systeem waarin mensen<br />

zichzelf managen. Voor alle medewerkers<br />

gelden dezelfde regels. Wel heeft iedereen<br />

andere rollen en onderwerpen waar hij<br />

verantwoordelijk voor is. Die duidelijke<br />

structuur geeft medewerkers de ruimte om<br />

zelf goede keuzes te maken.’<br />

Holacracy<br />

Binnen alle sectoren zijn er organisaties die volledig zelfsturend zijn. De methode die Springest daarbij<br />

hanteert heet Holacracy. Ga naar movir.nl/holacracy voor meer informatie over deze manier van werken.


De dwarsliggers onder de ondernemers<br />

Zo kan het ook!<br />

Veiligheid<br />

‘Ik wil dat mensen zich veilig voelen<br />

om initiatief te nemen, feedback te<br />

geven, fouten te maken en fouten te<br />

signaleren. Dat zijn de dingen die ervoor<br />

zorgen dat mensen het maximale willen<br />

geven. We kunnen hard zijn voor elkaar,<br />

maar door de regels die we hanteren<br />

voelt niemand zich persoonlijk<br />

aangevallen.’<br />

PROFIEL<br />

Geluk meten<br />

‘We meten heel veel, met als doel daarvan<br />

te leren. Zo vragen we maandelijks aan<br />

onze medewerkers hoe gelukkig zij zijn op<br />

het werk. Aan de hand van de uitkomsten<br />

ontstaan discussies die vaak leiden tot<br />

verbeteringen. Werkplezier is niet het<br />

doel, maar een middel. Ik wil het maximale<br />

halen uit de mensen die hier werken en<br />

ben ervan overtuigd dat zij beter presteren<br />

als ze zich goed voelen. Ze zijn minder<br />

ziek, ze maken betere beslissingen en ze<br />

werken harder, omdat ze plezier hebben<br />

in wat ze doen. Onze hele omgeving is<br />

daarop gericht.’<br />

NAAM:<br />

Ruben Timmerman<br />

BEROEP:<br />

Oprichter & ‘Learning Evangelist’<br />

LEEFTIJD:<br />

34 jaar<br />

13


Zo keerde tandarts Van Diemen toch weer terug in de praktijk<br />

Zelfvertrouwen<br />

opdoen in een<br />

virtuele omgeving<br />

14<br />

veerKRACHT in de praktijk<br />

Als je enige tijd niet hebt kunnen werken, is het niet altijd eenvoudig<br />

en vanzelfsprekend om weer aan de slag te gaan. Zo kunnen ook<br />

tandartsen een drempel ervaren om weer patiënten te behandelen.<br />

Dankzij ontwikkelingen op het gebied van Virtual Reality kunnen<br />

zij op een veilige en realistische manier weer ervaring opdoen en<br />

zelfvertrouwen krijgen in het uitoefenen van hun beroep.<br />

Tandarts Marjan van Diemen wilde graag weer<br />

terug naar de praktijk, nadat ze langdurig<br />

arbeidsongeschikt was geweest. Ze wist echter<br />

niet of ze het vak nog kon uitvoeren en of ze<br />

weer patiënten zou durven te behandelen.<br />

‘Ik was bang om fouten te maken. Dat heb ik<br />

met Movir besproken’, vertelt Van Diemen.<br />

‘Zij begrepen mijn situatie en brachten me in<br />

contact met Joseph Wouters, ergonoom en<br />

arbeidsdeskundige. Via hem kwam ik terecht bij<br />

Marjoke Vervoorn van het Academisch Centrum<br />

Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).’<br />

Simodont<br />

Joseph Wouters: ‘De afgelopen jaren werkte<br />

Marjoke Vervoorn aan de ontwikkeling van de<br />

Simodont. Dat is een virtuele omgeving waarin<br />

studenten tandheelkunde hun handvaardigheid<br />

kunnen oefenen. Inmiddels wordt deze ook<br />

door tandartsen uit het werkveld gebruikt als ze<br />

ingewikkelde behandelingen willen oefenen. De<br />

Simodont is ook geschikt voor tandartsen die<br />

De Simodont kan<br />

uitkomst bieden als…<br />

o u uw handvaardigheid wilt<br />

verbeteren;<br />

o dieptezicht bij u<br />

ontbreekt;<br />

o u zelfvertrouwen wilt<br />

terugwinnen;<br />

o u specifieke situaties<br />

wilt trainen;<br />

o u de wens hebt om weer<br />

aan het werk te gaan.<br />

terugkeren in het vak en weer vertrouwen willen<br />

opdoen. De eerste kennismakingen hiermee zijn<br />

meer dan positief.’<br />

Oefenen, oefenen, oefenen<br />

Tandarts Van Diemen vertelt hoe ze op de<br />

Simodont oefende, nadat ze eerst haar<br />

weerstand tegen computers had overwonnen:<br />

‘Het was even wennen om in Virtual Reality<br />

te werken. Maar de Simodont benadert de<br />

werkelijkheid heel goed. Ik heb één voor<br />

één alle oefeningen gedaan die het systeem<br />

aanbiedt, net zo lang tot ik ze kon. Zo kreeg ik<br />

weer vertrouwen in mijn boorwerkzaamheden.<br />

Het was fijn dat ik het in mijn eigen tempo<br />

kon doen. Bij een patiënt moet het in één keer<br />

goed gaan. Maar al boor je een bepaalde kies<br />

honderd keer, dat maakt de Simodont niks uit.<br />

De oefeningen werden steeds moeilijker. Zo heb<br />

ik mijn eigen grenzen leren kennen en kunnen<br />

verleggen. Op die manier heb ik ook mijn BIGherregistratietraject<br />

kunnen doen.’


‘De Simodont<br />

benadert de<br />

werkelijkheid<br />

heel goed’<br />

15<br />

De naam van de tandarts is aangepast uit oogpunt van privacy.


‘De liefde die<br />

ik voor het vak<br />

heb is altijd<br />

gebleven’<br />

16<br />

veerKRACHT in de praktijk<br />

Geheugen<br />

Geduld is niet de enige goede eigenschap van de<br />

Simodont. Wouters: ‘De computer legt vast wat<br />

iemand presteert. Als je op een bepaald punt<br />

van de ingreep vastloopt, kun je dat opslaan en<br />

de ingreep vanaf dat punt overdoen. Dat kan je<br />

zo vaak herhalen als je wilt. Omdat alles wordt<br />

vastgelegd, is het ook makkelijk om na afloop<br />

met een docent te bespreken wat je precies<br />

gedaan hebt. Het ACTA heeft ook mevrouw Van<br />

Diemen daar voortreffelijk in ondersteund.’<br />

Stap naar de praktijk<br />

Dankzij de Simodont, de begeleiding van Joseph<br />

Wouters en de hulp van het ACTA kon Marjan<br />

van Diemen weer patiënten behandelen: ‘Dat<br />

ging geleidelijk. Maar het was heel fijn om in<br />

de praktijk te kunnen brengen wat ik op de<br />

Simodont had geoefend. Het is zelfs mogelijk<br />

om een afdruk van een patiënt te maken en die<br />

vervolgens in de Simodont in te laden. Zo kon<br />

ik een driedelige brug oefenen, voordat ik de<br />

ingreep in de praktijk bracht. Dat gaf het echte<br />

zelfvertrouwen. Zo’n complexe behandeling had<br />

ik zonder de Simodont nooit meer kunnen doen.’<br />

Joseph Wouters<br />

Movir werkt samen met ervaren<br />

ergonomen die verzekerden<br />

ondersteunen om op een plezierige<br />

manier te blijven functioneren.<br />

Eén van hen is Joseph Wouters,<br />

arbeidsdeskundige en specialist<br />

op het gebied van ergonomie bij<br />

tandartsen.<br />

Liefde voor het vak<br />

‘Eigenlijk dacht ik dat ik nooit meer als tandarts<br />

zou kunnen werken’, besluit Van Diemen.<br />

‘Maar de liefde die ik voor het vak heb is altijd<br />

gebleven. Daarom ben ik heel blij dat ik de kans<br />

had om op deze manier weer vertrouwen in<br />

mezelf te krijgen. Dat wil ik graag met andere<br />

verzekerden delen: weet dat Movir je op heel<br />

veel manieren kan helpen om weer aan het werk<br />

te gaan. De ondersteuning van alle betrokken<br />

partijen bij het terugkeren naar de praktijk heeft<br />

heel veel voor me betekend.’<br />

De naam van de tandarts is aangepast uit<br />

oogpunt van privacy.


KNGF in gesprek met zorgverzekeraars en ministerie om druk te verlagen<br />

Administratiestress<br />

bij<br />

fysiotherapeuten<br />

De administratieve lastendruk die zorgverzekeraars opleggen, speelt een<br />

aanzienlijke rol bij de stress die veel fysiotherapeuten hebben. Dit komt<br />

naar voren uit het onderzoek dat Movir in samenwerking met het Koninklijk<br />

Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) deed. KNGF-voorzitter<br />

Guusje ter Horst zet zich in voor oplossingen.<br />

17<br />

De uitkomsten van het onderzoek<br />

verbazen Ter Horst niet: ‘Door<br />

toenemende eisen van zorgverzekeraars<br />

is een fysiotherapeut bijna een<br />

hele werkdag per week bezig met<br />

administratie. Daar staan geen<br />

inkomsten tegenover. Dat zorgt voor<br />

druk. Daarnaast stellen verzekeraars<br />

verschillende eisen aan administratie. Het<br />

kan zomaar zijn dat vijf zorgverzekeraars<br />

op andere momenten bij je langskomen<br />

om je administratie te beoordelen.<br />

Dat is spannend en frustrerend.<br />

Fysiotherapeuten voelen zich onmachtig<br />

tegenover zorgverzekeraars. Natuurlijk<br />

heeft dat een negatieve invloed op het<br />

welbevinden van veel fysiotherapeuten.’<br />

Om de tafel<br />

Op dit moment zit het KNGF met<br />

zorgverzekeraars en het ministerie van<br />

Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de<br />

tafel om de administratieve lasten voor<br />

fysiotherapeuten terug te brengen. Ter<br />

Horst: ‘De eisen die zorgverzekeraars<br />

stellen, moeten zo simpel mogelijk worden.<br />

NAAM:<br />

Guusje ter Horst<br />

BEROEP:<br />

Voorzitter KNGF<br />

AANDACHTSPUNT:<br />

De administratieve<br />

eisen van<br />

zorgverzekeraars<br />

moeten zo simpel<br />

mogelijk worden.<br />

PROFIEL


Stressniveau onder<br />

fysiotherapeuten<br />

per leeftijdscategorie<br />

57%<br />

66%<br />

72%<br />

73%<br />

22%<br />

28%<br />

14%<br />

15%<br />

11%<br />

15%<br />

14%<br />

12%<br />

‹ 35 jaar<br />

(n=125)<br />

35 - 44 jaar<br />

(n=114)<br />

45 - 44 jaar<br />

(n=214)<br />

› 55 jaar<br />

(n=262)<br />

18<br />

veerKRACHT onderzoek<br />

verhoogd hoog normaal<br />

Werkplezier<br />

Om te zorgen dat<br />

fysiotherapeuten plezier in<br />

hun werk houden, moeten ze<br />

af en toe ruimte voor zichzelf<br />

maken. Guusje ter Horst: ‘Veel<br />

fysiotherapeuten vinden dat<br />

moeilijk. Maar je moet een burnout<br />

absoluut voor zijn.’<br />

Daarbij stel ik ook het onderzoek van Movir<br />

aan de orde. Zorgverzekeraars moeten<br />

toch ook een zekere verantwoordelijkheid<br />

voelen voor wat daaruit naar voren komt?<br />

Daarnaast maken we ons hard voor<br />

betere afspraken over de manier waarop<br />

huisartsen patiënten doorverwijzen naar<br />

fysiotherapeuten. Ook dat moet leiden tot<br />

een lagere administratieve lastendruk.’<br />

Richtlijnen en kwaliteitssysteem<br />

Volgens Ter Horst zorgen niet alleen<br />

de zorgverzekeraars voor druk: ‘De<br />

beroepsgroep zelf stelt ook eisen<br />

aan registratie. Het KNGF is bezig om<br />

richtlijnen aan te pakken zodat onze leden<br />

daar minder tijd aan kwijt zijn. Daarnaast<br />

hebben wij een nieuw kwaliteitssysteem<br />

ontwikkeld dat voor lastenverlichting<br />

moet zorgen; op dit moment kan iedere<br />

verzekeraar tientallen vragen bedenken<br />

om de kwaliteit van een fysiotherapeut<br />

te meten. Als zorgverzekeraars ons<br />

systeem straks overnemen, hoeft een<br />

therapeut nog maar een paar vragen<br />

te beantwoorden. Dat maakt het veel<br />

overzichtelijker.’<br />

Met plezier blijven werken<br />

Uit het onderzoek komt ook naar voren


Administratieve taken die tegenstaan<br />

Voor Zorgverzekeraars<br />

26%<br />

36%<br />

20%<br />

16% 2%<br />

Reguliere<br />

5% 22%<br />

27%<br />

38%<br />

9%<br />

Altijd Vaak Regelmatig Soms Nooit<br />

DOE DE<br />

ZELFSCAN!<br />

Wilt u als<br />

fysiotherapeut<br />

inzicht in uw<br />

persoonlijke<br />

aandachtspunten?<br />

Ga dan naar<br />

www.elestia.nl<br />

en doe de scan<br />

‘Waar sta ik nu?’<br />

Stress bespreekbaar maken<br />

Met wie zou u stress bespreken?<br />

Met mijn partner<br />

Met een goede vriend<br />

Met een collega<br />

Met een huisarts<br />

Niets, gewoon doorgaan<br />

Met een psycholoog/psychiater<br />

Met mijn AOV verzekeraar<br />

Met een hulp- of councelingdienst<br />

Weet ik niet<br />

Anders<br />

81%<br />

46%<br />

42%<br />

29%<br />

16%<br />

14%<br />

3%<br />

1%<br />

5%<br />

8%<br />

19<br />

dat fysiotherapeuten nog steeds plezier<br />

hebben in hun werk. Om te zorgen dat<br />

dat zo blijft, is het belangrijk dat ze af<br />

en toe ruimte maken voor zichzelf. ‘Veel<br />

fysiotherapeuten vinden dat moeilijk’,<br />

stelt Ter Horst. ‘Omdat de tarieven laag<br />

zijn, hebben ze voldoende patiënten<br />

nodig. Ze stellen de patiënt centraal en<br />

kampen met bovengenoemde regels<br />

en eisen. Daardoor zijn ze geneigd om<br />

zichzelf voorbij te lopen. Als je dat te<br />

lang doet, ligt een burn-out op de loer.<br />

Dat moet je absoluut vóór zijn. Als<br />

het elastiekje eenmaal is uitgerekt,<br />

functioneert het niet meer als daarvoor.’<br />

Stressniveau per thuissituatie<br />

31%<br />

24%<br />

26%<br />

16%<br />

17%<br />

11%<br />

17%<br />

17%<br />

13%<br />

14%<br />

72%<br />

67%<br />

59%<br />

61%<br />

55%<br />

alleenstaand<br />

met kinderen<br />

alleenstaand<br />

zonder kinderen<br />

alleenstaand,<br />

niet samenwonend<br />

relatie, samenwonend<br />

met kinderen<br />

relatie, samenwonend<br />

zonder kinderen<br />

verhoogd hoog normaal


IT-ondernemer<br />

Martin Neuteboom<br />

‘Ik dacht altijd dat ik<br />

onmisbaar was en dat ik<br />

alles zelf moest doen. Nu<br />

weet ik dat ik lang niet<br />

overal goed in ben en dat<br />

dat ook niet hoeft. Heb<br />

vertrouwen in anderen en<br />

geef uit handen waar jij niet<br />

goed in bent. Dat zorgt voor<br />

rust en geeft jou de kans<br />

om bezig te zijn met dingen<br />

waar jij je prettig bij voelt.<br />

Dat is beter voor jou, voor je<br />

bedrijf én voor de mensen<br />

om je heen.’<br />

REDACTIE<br />

YVONNE BOSMA<br />

PETER GORDIJN<br />

HELEEN VOOLSTRA<br />

SANDER VAN DER KUILEN<br />

EINDREDACTIE<br />

ARNOLD HUBBERS<br />

FOTOGRAFIE<br />

ELINE HENSEN<br />

ONTWERP EN OPMAAK<br />

LVB<br />

DRUKWERK<br />

TUIJTEL<br />

VEERKRACHT@MOVIR.NL<br />

(030) 607 87 00<br />

VOLG ONS OP TWITTER:<br />

@MOVIRNV<br />

<strong>Veerkracht</strong> is een uitgave van<br />

arbeidsongeschiktheidverzekeraar<br />

Movir voor haar verzekerden. In<br />

<strong>Veerkracht</strong> staat de dienstverlening<br />

rondom onze preventie en re-integratie<br />

centraal. ©copyright <strong>2017</strong>. Alle rechten<br />

voorbehouden. Niets uit deze uitgave<br />

mag worden verveelvoudigd, opgeslagen,<br />

of openbaar gemaakt, in enige vorm of<br />

op enige wijze, zonder voorafgaande<br />

toestemming van de uitgever.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!