Magazine Leef! 14

burobinnen

Magazine Leef! #14 - Welzijn Noordwijk

ZIE ACHTERZIJDE:

ACTIVITEITEN-JAARBOEK

KBO 2017-2018

ZOMER 2017

NR 14

INFORMATIEMAGAZINE

VOOR ALLE NOORDWIJKERS

Met pensioen

Doei geraniums!

Cultureel erfgoed

De schatten van

Noordwijk

Strandmeester Petri

Zand, zee en zon

Peter Brouwer

Het gemis blijft

Fietsplezier

100 km per dag

Vrijheid,

blijheid!


Weten wat

uw tuin nodig

heeft!

Wij zijn een compleet tuincentrum en

bieden een breed assortiment aan.

U kunt bij ons terecht voor uw gehele tuin,

van tuingereedschap tot tuinmeubelen, voor

uw huis en dier.

Daarnaast verkopen wij barbecues van o.a.

Weber én bent u ook voor sfeerartikelen en

leuke kado’s bij ons aan het goede adres.

Kom langs en laat u inspireren en adviseren!

Alles voor dieren!

In ons tuincentrum vindt u alles voor uw

honden, katten, knaagdieren, vogels en vissen.

Heeft u advies nodig over welke producten

geschikt zijn voor uw huisdier?

Op de dieren afdeling van Tuinextra loopt altijd

iemand rond die u er alles over kan vertellen.

Van Berckelweg 51, Noordwijk

www.tctuinextra.nl | Tel. 071 - 361 21 77

Heeft u al onze klantenpas?

Geniet van voordelen en speciale acties!

Informeer bij onze kassa!


voorwoord

VIP’s actief in Noordwijk!

Hij heet Hussein en komt uit Syrië, studeerde daar Landbouwkunde en Agrotechniek en had al vijf jaar werkervaring

op dat gebied. Nu is hij in Nederland en zijn doel is werk te vinden om met zijn opleiding zijn brood

weer te kunnen verdienen. En iets terug doen voor Nederland, want Nederland is nu mijn land, zegt hij zelf

(zie de video op www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten). VluchtelingenWerk Nederland

werkt samen met werkgevers, opleiders en de lokale overheid om vluchtelingen voor te bereiden op werk in

het project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP).

In deze uitgave van WNLeef! een artikel over dit project dat duidelijk maakt dat ook in Noordwijk vluchtelingen

zo snel mogelijk willen participeren in onze samenleving en de arbeidsmarkt. Toetreden tot de arbeidsmarkt

betekent drempels overwinnen: de taal leren, inburgeringsexamen halen, leren netwerken, een baan zoeken,

een culturele kloof overbruggen. De deelnemers aan dit project tonen zich bereid om veel tijd en moeite te

investeren om hun toekomst en die van hun gezin te verbeteren en tegelijk een bijdrage te leveren aan hun

nieuwe land, ons land. En een paar werkgevers uit de regio konden direct een al langer openstaande vacature

vullen met deelnemers aan dit programma!

Participeren, eigenlijk betekent dat gewoon meedoen, blijven meedoen, ook al zit het tegen in je leven en zou

je misschien liever thuis een beetje wegkruipen achter de bekende geraniums. Het vergt moed en karakter om

je leven weer op te pakken ook bijvoorbeeld na een radicale verandering in je gezondheid. Dat geldt ook voor

Jan van der Lippe, hij vertelt over zijn handicap en hoe hij daarmee omgaat: hij fietst dagelijks 100 kilometer!

Een roze trui voor die man! Bewegen is sowieso goed voor een mens, we kunnen het niet vaak genoeg

herhalen, daarom in dit nummer opnieuw veel aandacht voor initiatieven en ervaringen op dat gebied.

Meedoen betekent ook mee laten doen! Ruimte maken voor de ander, een handje helpen soms. Binnen

Welzijn Noordwijk zijn we bezig om een Servicepunt Vrijwillige Inzet op te zetten. Met als doel dat handje

helpen makkelijker te maken. En zo Noordwijkers die tijd en capaciteit vrijwillig beschikbaar willen stellen in

contact brengen met andere Noordwijkers die dat wel kunnen gebruiken. Of het nu gaat om bezoekservice,

samen naar de film of een wandeling maken, of misschien wel om een taak in het bestuur van een club of

vereniging. Welzijn Noordwijk is straks hét adres om daar eens over om daar eens over te praten. De pas

aangestelde directeur Marion Loor stelt zich voor en vertelt erover.

En zo hebben we voor u weer 100 pagina’s aan interessante artikelen

over leven en welzijn in en om Noordwijk! Wij wensen u een mooie

zomer aan ons prachtige strand en weer veel plezier met

deze veertiende editie van WNLeef!

Namens de redactie,

Frans Bruinzeel

redactievoorzitter


Oud Oud

ZIE ACHTERZIJDE:

ACTIVITEITEN-JAARBOEK

KBO 2017-2018

5

Cultureel Erfgoed

Noordwijk

ZOMER 2017

NR 14

INFORMATIEMAGAZINE

VOOR ALLE NOORDWIJKERS

ac ac

coverfoto: Buro Binnen

Met pensioen

Doei geraniums!

Cultureel erfgoed

De schatten van

Noordwijk

Strandmeester Petri

Zand, zee en zon

Peter Brouwer

Het gemis blijft

Fietsplezier

100 km per dag

Colofon

Vrijheid,

blijheid!

Magazine Leef! is een uitgave van Buro Binnen

in opdracht van stichting Welzijn Noordwijk

Magazine Leef! verschijnt vier keer per jaar.

Editie 15 verschijnt september 2017.

REDACTIE: Yvonne Andrée Wiltens, Harm Dragt,

Frans van Duijn, Han Kuiper, Thomas Steenvoorden,

Caroline Spaans, Marieke Voorn en Helmus

Wildeman.

Marion Loor

directeur Welzijn Noordwijk

10

18

Jan van der Lippe

CONCEPT, VORMGEVING EN FOTOGRAFIE:

Pauline de Ruiter en Thomas Steenvoorden

Buro Binnen, Noordwijk

REDACTIEADRES EN ADVERTEREN:

Redactie Magazine Leef!

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk

thomas@burobinnen.nl

Tel. 06 54 96 17 16

www.welzijnnoordwijk.nl

VERSPREIDING: Magazine Leef! wordt gratis huis

aan huis verspreid in heel Noordwijk, 12.000 expl.

© Magazine Leef! 2017. Niets uit deze uitgave mag

op welke manier dan ook worden gereproduceerd

zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

van de uitgever.

Strandmeester

Jo van der Lippen

Petri Biegstraaten

14

42

Langevelderslag

bloeit op

Steun stichting Welzijn Noordwijk

Stichting Welzijn Noordwijk zet zich in voor

het behouden en versterken van het welzijn

van alle Noordwijkers en exploiteert de

ontmoetingscentra Het Trefpunt en

De Wieken.

Om deze werkzaamheden goed te kunnen

uitvoeren, is Welzijn Noordwijk afhankelijk

van giften en donaties. Wilt u ons steunen?

Dat kan! Voor € 40 per jaar bent u al

donateur en draagt u een steentje bij

aan het welzijn van alle Noordwijkers.

Voor meer informatie:

Telefoon (071) 711 43 34

E-mail: info@welzijnnoordwijk.nl

www.welzijnnoordwijk.nl

14

StrandmanRob Joustra

59


Peter

Brouwr

‘Het gemis

blijft’

28

Noordwijkers

in de Tulpenrallye

66

72

Inhoud

1 Voorwoord

6 Toos en Peter van Kampen

10 Strandmeester

Petri Biegstraaten

14 Strandman Rob Joustra

18 Cultureel Erfgoed Noordwijk

28 Peter Brouwer

32 VIP bijeenkomst vluchtelingen

34 Backpacker Nick Vliet Vlieland

42 Interview Jan van der Lippe

46 Bewegen met Anja de Knecht

50 Zelfredzaamheid

54 Ons kluppie

56 Ondernemers met lef op

Langevelderslag

60 Hier ben ik - Sander Pardon

64 Puzzel

68 Centrum voor jeugd en gezin

69 Ton Schild

70 Kleine kwalen spreekuur

72 Noordwijkers in de Tulpenrallye

ZOMER 2017 - NUMMER 14

Participanten

4 Welzijn Noordwijk

Marion Loor

9 Bibliotheek

16 Gemeente Noordwijk

44 ‘s Heeren Loo

48 Groot Hoogwaak

62 Noordwijkse Woningstichting

66 VVV Noordwijk

74 Rijncoepel

78 De Ouderenbonden

Advertorials

17 Lex Mulder

Orthomanueel arts

27 Strandrestaurant Nederzandt

38 Paramedisch Centrum Noordwijk

41 Mantelzorgpas Noordwijk

52 De Raad

ZIE ACHTERZIJDE:

ACTIVITEITEN-JAARBOEK

KBO 2017-2018

Participanten van magazine Leef!

Gemeente Noordwijk • Welzijn Noordwijk • De ouderenbonden

ANSV, KBO en PCOB • Locatie Jeroen, Marente •

Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak • ‘s Heeren Loo, zorg

voor mensen met een verstandelijke beperking • Rijncoepel,

eerstelijnszorg voor chronische aandoeningen • Bibliotheek

Bollenstreek • Grand Hotel Huis ter Duin

VVV kantoor

in Museum Noordwijk

Magazine Leef! is een uitgave namens stichting Welzijn Noordwijk.

Dit huis-aan-huis magazine wordt elk kwartaal gratis bezorgd

bij alle Noordwijkers en is de spreekbuis van haar participanten

als het gaat om communicatie in het sociale domein.

Daarnaast zoekt de redactie naar onderwerpen die betrekking

hebben op het welzijn van de Noordwijkers in de meest brede zin

van het woord. Ideeën of suggesties? Laat het ons weten!

3


Welzijn Noordwijk

‘Er is zoveel te winnen!’

Directeur Marion Loor over

bereikbaarheid, de juiste verbinding

en zichtbare bloeiende bloemen

De stichting Welzijn Senioren

Noordwijk is met ingang van 27

januari omgevormd naar een

algemene welzijnsstichting,

Welzijn Noordwijk, gericht

op het welzijn van alle

leeftijdsgroepen. Hierbinnen

zijn onder andere steunpunt

mantelzorg, welzijn op recept

en het vrijwilligerssteunpunt

vertegenwoordigd. Met

ruim veertig vrijwilligers

en daarnaast zes vaste

krachten die de exploitatie

van twee ontmoetings- en

activiteitencentra in Noordwijk

mogelijk maken, is de

organisatie groeiende.

TEKST CAROLINE SPAANS

BEELD BURO BINNEN

4

Sinds 1 april staat de stichting onder leiding

van een algemeen directeur: de 42-jarige

Marion Loor. Hoog tijd om deze energieke

manager voor te stellen aan Noordwijk.

Waarom was het nodig om überhaupt een

directeur aan te stellen? ‘Het heeft met ontwikkeling

te maken. Hoe beleg je de verantwoordelijkheid?

Wat voor professionaliseringsslag

wordt er gemaakt? Het idee is nu dat het bestuur

meer op afstand komt en dat er een

team komt met een directeur die eindverantwoordelijk

is. Welzijn Noordwijk wordt meer

en meer een professionele organisatie, zo kan

je het zien. En daarom ben ik aangesteld: om

het mede verder te ontwikkelen en te bepalen

hoe we de nieuwe opdrachten die we krijgen

vanuit de gemeente gaan vormgeven.’


Een specifieke link met Noordwijk heeft ze niet. Maar het strand

kent ze wel. Wie niet. ‘Ik heb niet gesolliciteerd op deze functie

‘omdat het Noordwijk is’. De functie is voor mij heel aantrekkelijk

en uitdagend. En Noordwijk is een extra cadeautje, want ik

voel me hier als een vis in het water. Er wordt hier, met name

op cultureel gebied, zo ontzettend veel georganiseerd! Dat is

echt opvallend. Pas was ik nog op een bijeenkomst waarop

veel verenigingen bij elkaar waren om te laten zien wat ze

allemaal doen en welke issues er voor hen spelen. Prachtig

om te zien en te horen hoe betrokken iedereen is!’

Van commercieel naar non-profit

Ze startte haar loopbaan als organisatieadviseur bij een commercieel

adviesbureau in Utrecht. Hier werkte ze vier jaar: ‘Een

hele leuke job, maar ik miste de maatschappelijke relevantie’.

Hierna kwam ze via via terecht bij een woningcorporatie in

Mijdrecht, waar ze als woonconsulent aan de slag ging. ‘Een

hele kleine organisatie waar ik ook te maken kreeg met sociale

problematiek, burenbemiddeling en de communicatie rondom

renovatie- en nieuwbouwprojecten. Kortom: een hele brede

functie waar dat maatschappelijke, dat ik zo miste bij het commerciële

adviesbureau, veel meer in beeld was. De intellectuele

uitdaging vond ik tenslotte ook in een functie bij een bureau in

Amsterdam dat woningcorporaties adviseerde. Hier heb ik heel

veel ervaring opgedaan bij een project over wijkontwikkeling in

de wijk Het Oude Westen in Rotterdam, om daar de wijkeconomie

te versterken. Dan heb je heel veel contact met winkeliers

en ondernemers. Om onder meer samen te kijken naar hoe je

de winkelstraat weer aantrekkelijk maakt. Heel uitdagend! En

zeker op deze locatie’, verzekert ze. Er is inmiddels heel wat

(ten goede) veranderd daar.

‘Toen ik de kans kreeg om bij een zorgorganisatie te gaan

werken, waar én maatschappelijke dienstverlening, én ouderenzorg

bij elkaar zaten, heb ik die met beide handen aangenomen.

Ik wilde graag dat maatschappelijke veld leren kennen en

wat uit die woningbouwsector stappen.’

Loor werkte hier als bestuurssecretaris, waarbij ze zich op heel

veel projecten kon storten. ‘Bijvoorbeeld de organisatie van een

hele herhuisvesting van de bewoners van een woonzorgcentrum

dat werd gesloopt en de nieuwbouwontwikkelingen hiervan.’

Deze organisatie ging fuseren: een fusie die ze ook heeft

mogen begeleiden. Na alle ervaringen kwam ze tot de conclusie

dat ze veel kennis op had gedaan op hele diverse werkvelden.

‘Ik vond dat ik een enorme generalist was geworden.’

Hierna werkte ze een jaar voor zichzelf, ze ‘kocht tijd’, maakte

zich nuttig bij de Blijf Groep (organisatie die ambulante ondersteuning

en opvang bij huiselijk geweld biedt, Red.) en Doras

(Maatschappelijke Dienstverlening) waar ze verschillende

welzijnsprojecten begeleidde. ‘Ik kwam er achter dat zowel

maatschappelijke dienstverlening als welzijn echt de vakgebieden

zijn die mij het beste liggen. Tel daarbij op dat ik ook de

ambitie heb om een eindverantwoordelijke functie te hebben.

Dus toen ik de vacature voor deze functie zag dacht ik gelijk:

die is op mijn lijf geschreven. Het is ook leuk dat ik kan pionieren,

zelf kan vormgeven. Welzijn Noordwijk is natuurlijk een

nieuwe organisatie waarmee we een belangrijke schakelfunctie

hebben: wat is het welzijnsaanbod hier in Noordwijk en hoe

kunnen we dat met elkaar verbinden, hoe kunnen we dat met

elkaar zichtbaar maken?’

MARION

LOOR

groeide op in Noord-Holland (Wieringen en West-Friesland)

en woont samen met haar vriend en hun 4-jarige zoon in

Amsterdam. Ze hoopt dat welzijn hoog op de politieke

agenda komt en ziet zichzelf over 10 jaar wel in een politieke

functie. ‘Het zijn onzekere tijden en welzijn kan een hele

grote verbindende factor zijn’. Ze omschrijft zichzelf als

positief (‘Ieder mens houdt wel van een ander’) en houdt

van hardlopen. Ze heeft één grote angst: vroeg doodgaan.

Haar moeder, waarmee ze een fantastische band had,

overleed op haar 60ste, vijf jaar geleden. “Dat verdriet is

enorm. En dat is sinds ik zelf moeder ben ook mijn angst:

jong sterven. Niet voor mezelf, maar voor mijn zoon.’

De naam van de Stichting is gewijzigd: van Welzijn Senioren

Noordwijk naar Welzijn Noordwijk. Waarom eigenlijk? ‘Het

wil natuurlijk niet zeggen dat de senioren ineens niet meer

meedoen. Integendeel. Welzijn slaat niet alleen op senioren,

maar op een veel bredere groep. Vandaar de naamswijziging.

Verandering geeft altijd onzekerheid, dus ik snap heel goed

dat mensen misschien denken: in de naam zijn we weggelaten,

dus tellen we nu niet meer mee? Maar uiteraard is dat niet zo.

Ik was onlangs bij een vrijwilligersbijeenkomst waar dit genoemd

werd. Ik heb toen gezegd: als je vragen hebt of dat zo

beleeft, kom naar me toe, praat erover! Senioren zijn minstens

zo belangrijk voor ons. Daarbij verwacht ik dat het aanbod van

senioren alleen maar groeit. Niet alleen een bredere doelgroep

maar ook een breder aanbod in activiteiten voor senioren. En

dat moet je zichtbaar maken, zodat het bereikbaar wordt en je

de juiste verbindingen kan maken zodat je al die bloeiende

bloemen kan zien!’

Een belangrijke taak voor Loor is om een goed team om zich

heen te bouwen van zowel professionals en vrijwilligers. ‘Er is

een enorme behoefte aan vrijwilligers en maatjes. We moeten

manieren zien te vinden hoe we deze mensen enthousiast

kunnen maken voor onze stichting.’ Maar dat niet alleen. Het is

breder. Loor moet met haar team de behoefte herkennen en

kijken hoe daarop kan worden ingespeeld en daarin een

grote prioriteit scheppen. First things first: sport is belangrijk,

maar cultuur ook. ‘Er zijn zoveel aspecten waarin je een rol

zou kunnen spelen. Mijn uitdaging is om dat allemaal inzichtelijk

te maken. Waar moeten we als eerste op inspelen en

hoe. Mijn bedoeling is niet om dat voor de mensen te gaan

bedenken, maar dat ik dat uit ze kan halen. Ik wil mensen

de ruimte geven. Pas dan komen ze erachter dat ze veel

meer kunnen dan ze zelf denken.’

5


Toos en Peter van Kampen

met pensioen

Foto van Kampen

blijft bestaan!

Bijna elke Noordwijker is wel eens in de winkel van Peter en Toos

van Kampen geweest, al was het alleen maar om een pasfoto te

laten maken. Het stel is het gezicht van Foto van Kampen en Peter

is inmiddels 48 jaar werkzaam in de winkel. Tijd om met pensioen

te gaan, vond Peter twee jaar geleden. De datum werd toen al

vastgesteld; 31 mei 2017 stoppen we, wel of geen opvolger.

TEKST HELMUS WILDEMAN BEELD BURO BINNEN


met pensioen en dan...

Toon Kiek

Wie kent niet Foto van Kampen, vroeger op de St. Jeroensweg

en de laatste jaren op de Keuvel? Inmiddels nog de enige

fotozaak in Noordwijk. Een bedrijf in 1914 opgericht door

Antoon van Kampen en voortgezet door zijn zoon Jan en

daarna kleinzoon Peter. Antoon van Kampen, in de volksmond

‘Toon Kiek’ genoemd, bleek na aanschaf van zijn eerste

fototoestel in het begin van de 20e eeuw een talent voor fotografie

te hebben. Dat bracht hem ertoe zijn baan als landarbeider

op te geven en zich als ondernemer te vestigen in de

zich snel ontwikkelende fotografiebranche. In 1914 schreef

hij zich in bij de Kamer van Koophandel. Hij verhuisde van

Sassenheim naar Noordwijk, waar hij ’s zomers veel groepsfoto’s

maakte op het strand, die hij diezelfde avond nog

afleverde bij de hotels.

Liefde voor het vak

Foto van Kampen groeide uit tot specialist op het gebied van

portretfotografie en bruidsreportages. En er kwamen nieuwe

disciplines bij , zoals de fotografie t.b.v. folders en brochures

van hotels en andere reclame-opdrachten. De fotografie was

in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw geweldig booming

en daarom was er steeds meer ruimte nodig. Peter en Toos

vielen van de ene verbouwing in de andere; ze kunnen zich

bijna geen moment herinneren dat er niet weer moest worden

vernieuwd en uitgebreid. Ondertussen waren ze ook nog

ouders van een gezin met opgroeiende kinderen en werkten

ze samen in de zaak. Als je ze nu naast elkaar ziet staan, begrijp

je dat dat altijd is goed gegaan, maar beiden beseffen dat

dat geen vanzelfsprekendheid is. Liefde voor elkaar en hart

voor de zaak zijn sleutelbegrippen in dat verband. ‘Wat wil je

als na een weekend honderden filmrolletjes in de brievenbus

liggen van mensen die graag de volgende dag hun in de vakantie

gemaakte foto’s willen bekijken. ‘Dan moet je de handen

uit de mouwen steken en heb je geen tijd voor gekibbel’,

vinden ze beiden.

Opvolging

Ondanks de revolutionaire veranderingen in de wereld van

de fotografie durfden Peter en Toos van Kampen de verhuizing

van de St. Jeroensweg naar de Keuvel wel aan. ‘De plek

was natuurlijk bijzonder aantrekkelijk en er blijft ook in onze

branche behoefte aan professioneel advies en specialistische

opdrachten’ zegt Peter van Kampen. Maar toch, de pensioengerechtigde

leeftijd komt dichterbij en je wilt nog wel iets

anders doen in je leven dan het runnen van een fotozaak.

‘Je kinderen hebben inmiddels ook kinderen en van die kleinkinderen

wil je natuurlijk ook genieten.’ In het geval van Peter

en Toos kan dat ook, want hun dochters wonen allemaal in de

buurt en nu al staan ze geregeld tussen andere grootouders

op het schoolplein om hun kleinkinderen af te halen.

Als je ze nu naast elkaar

ziet staan, begrijp je dat

dat altijd is goed gegaan

2002 WINKEL ST. JEROENSWEG

ANTOON VAN KAMPEN BEGIN 1900

7


De kinderen van Peter en Toos hebben nooit de ambitie gehad

het familiebedrijf over te nemen. ‘Dan moet je uitkijken

naar een opvolger’ wist Peter. Dat is eenvoudiger gezegd dan

gerealiseerd in een tijd dat de hele retailbranche onder druk

staat. Het heeft een paar jaar geduurd en het zag er niet altijd

hoopvol uit. En toch is het gelukt!

Nieuwe eigenaar

Peter: ‘Drie maanden geleden raakten we met Thomas Steenvoorden

in gesprek. In eerste instantie zag hij het niet direct

zitten, hij heeft immers ook een eigen grafisch bedrijf in de

Voorstraat, Buro Binnen met Pauline de Ruiter, maar als snel

raakte hij steeds enthousiaster. Hij zag de voordelen van zijn

huidige werk als fotograaf, onze fotostudio en de winkel.

Omdat alles zo snel is gegaan, heeft hij nog niet zo veel kunnen

meedraaien in de winkel. Daar heb ik wel even wakker

van gelegen. Maar hij leert snel en heeft straks veel steun aan

Krista, die al bijna 20 jaar in onze winkel werkt. Zij blijft het

vertrouwde gezicht voor onze bestaande klanten.’ Dat Thomas

de naam blijft behouden vinden Peter en Toos natuurlijk erg

leuk. ‘Een naam die een begrip is in Noordwijk en ver daarbuiten,

moet je natuurlijk niet veranderen’, vindt Thomas. ‘Ik

wil heel graag de traditie van ruim 100 jaar Foto van Kampen

voortzetten en daarom hangen er nu ook drie portretten in de

winkel van Antoon, Jan en Peter van Kampen.’

Afscheid

Op zaterdag 27 mei was de dag waarop het afscheid en de

overdracht werd gevierd tijdens een druk bezochte receptie.

Met een speech van wethouder Dennis Salman en een gezongen

ode aan Peter en Toos van Kampen door hun dochters op

de wijs van ‘Peter’, een hit uit de jaren zestig van de vorige

eeuw van het meisjeskoor ‘Sweet Sixteen’. Zo werd het afscheid

zoals elk afscheid moet zijn: een moment waarop de

lach en de traan om de voorrang vechten.

Genieten op de fiets

Met ingang van juni 2017 is een heel of een half nieuw leven

voor Peter en Toos begonnen. Gelet op Peters moeder van 94

met wie hij onlangs nog van Noordwijk naar Noordwijkerhout

fietste, hebben ze nog een dik half leven voor de boeg. Peter en

Toos denken de komende jaren te kunnen invullen met hun

grootste hobby: fietsen en wandelen. En niet zo maar wat wandel-

en fietsroutes. Nee, grote Alpenroutes richting Rome staan

op het programma. De tocht naar Santiago de Compostella

hebben ze al eens gemaakt en daar valt nog veel aan toe te voegen.

Ook in andere werelddelen, zoals Australië. Daarnaast

willen ze genieten van hun negen kleinkinderen. Dat doen ze

nu ook al, maar straks is er nog meer tijd. Dat is ondanks de

weemoed van het afscheid nemen van hun familiebedrijf een

rooskleurig en plezierig vooruitzicht.

MOEDER ALIE EN VADER JAN IN DE SIMCA

8

VADER JAN IN DE WINKEL ST. JEROENSWEG


Mijn Bibliotheek…

‘Coördinator zijn van het

taalspreekuur is leuk

en leerzaam’

Vrijwilligerswerk

in de Bibliotheek

Bollenstreek

Elke week zijn ze te vinden in ‘hun’ vestiging: Britt Vessies in Noordwijkerhout,

Els van Oosterwijk in Sassenheim. Zij bemensen het

taalspreekuur, waar iedereen zonder afspraak kan binnenlopen voor

hulp of advies op taalgebied. Maar als coördinator doen ze nog veel

meer. ‘Wij koppelen taalvragers en vrijwilligers die als maatje willen

optreden’, vertelt de 20-jarige Britt die dit vrijwilligerswerk als stage

doet. ‘Dat vind ik het leukste van alles,’ zegt de 61-jarige Els. ‘Op grond

van interesses, opleidingsniveau en karakter een zo goed mogelijke

match proberen te maken.’ Met het begeleiden van de activiteiten en

de taalkoppels zijn ze per week zo’n 4 uur bezig. Els: ‘Een deel daarvan

breng ik in de bibliotheek door, maar de rest doe ik vanuit huis.’

Leerzaam en leuk

Beiden roemen de begeleiding vanuit de Bibliotheek. ‘Voordat we

begonnen, hebben we een aantal trainingen gekregen. Ook het computersysteem

heeft geen geheimen meer voor ons. En we kunnen altijd bij

Els van Oosterwijk tijdens de

Taalhuis vrijwilligersavond.

Britt Vessies: “Ik heb er zowel

persoonlijk als op studievlak

veel van opgestoken!”

de medewerkers van het Taalhuis aankloppen voor advies.’ Voor Britt zit

haar stageperiode er binnenkort op. Ze blijft nog wel even taalmaatje,

maar haar coördinerende rol draagt ze graag aan iemand anders over.

‘Ik heb er zowel persoonlijk als op studievlak veel van opgestoken. Ik ga

dan ook zeker bij mijn school aangeven dat dit een leuke en leerzame

stageplek is!’ Ook Els raadt het coördinatorschap aan: ‘Je werkt met een

heel gezellige groep mensen. En vanwege alle verschillende achtergronden

leer je zelf ook een hoop. Je krijgt er zeker geen spijt van!’

De Bibliotheek Bollenstreek zoekt nieuwe coördinatoren

voor de taalspreekuren in Noordwijk. Interesse? Stuur een

e-mail naar: Taalhuis@bibliotheekbollenstreek.nl.

Zomerleeskring 27 juni

Nieuw! Dit jaar organiseert de Bibliotheek Bollenstreek de

zomerleeskring. We bespreken ‘Liefde heeft geen hersens’

van Mensje van Keulen, een boek over liefde en dood waarin

Romy haar zoon verdenkt van een roofmoord. Je kunt het boek

van te voren lenen bij de bibliotheek, ook als je geen lid bent. De

zomerleeskring is op 27 juni om 10:30 uur in de bibliotheek van

Noordwijk, Akkerwinde 1A. Deelname is gratis. Kijk voor meer

informatie op www.bibliotheekbollenstreek.nl/zomerlezen

Volg ons ook via

Akkerwinde 1 A 2201 MC Noordwijk Tel. (071) 361 17 10

www.bibliotheekbollenstreek.nl


Petri Biegstraaten

De vriendelijke lach van

de strandmeester

Noordwijk staat als badplaats bekend om zijn

langgerekte strand van ruim 13 kilometer. Minder

bekend is het werk van de strandmeester. Ze is door

de gemeente aangesteld en verantwoordelijk is

voor het reilen en zeilen op en rond het strand. Een

van haar belangrijkste taken? Goede communicatie

tussen paviljoenhouders, watersportcentra, toeristen

en andere gebruikers. Petri Biegstraaten (50) heeft in

de zomer dan ook haar handen vol aan om iedereen

tevreden te stellen, al doet zij dat natuurlijk niet alleen.

Naast handhaving is ook de politie in de zomer

zichtbaar aanwezig, maar met haar vlotte babbel

en vriendelijke lach lost Petri mogelijke problemen

liever in goede harmonie op.

TEKST THOMAS STEENVOORDEN

BEELD BURO BINNEN

Als je met Petri op het strand bent, merk je gelijk dat ze

zich hier thuis voelt en iedereen kent. Voor het komende

strandseizoen maakt zij een ronde over het Noordwijkse

strand, dat al direct na de gemeentegrens met Katwijk

begint. ‘Hier zie je heel goed hoe de embryonale duinen

ontstaan,’ wijst Petri ons aan. Op het strand kruipt nieuw

helmgras omhoog, waarachter het uit de wind nu al heerlijk

toeven is. ‘Hier mogen de honden altijd loslopen, zowel in

de winter als in de zomer. Er is blijkbaar veel onduidelijkheid

over, maar het is eigenlijk heel simpel. Vanaf strandpaviljoen

Take2 richting Katwijk zijn honden altijd toegestaan,

ook los. Vanaf 1 juni mogen er geen honden (ook niet aangelijnd)

op het strand vanaf Take2 tot en met het paviljoen

van de Koele Costa.’ Take2 is bekroond om zijn gastvrijheid

ten aanzien van honden. Maar ook een vlak loopt Take2

voorop. Hun vijf vakantiehuisjes stonden als een van de

eerste op het strand. ‘Noordwijk voert een beleid van matiging

hierin en wil geen Zandvoortse toestanden, waar

honderd huisjes als één grote camping op het strand staan.

Al is de vraag naar dit soort recreatie groter dan het aanbod.

Ook bij de Koele Costa staan vijf vakantiewoningen.’


strandmeester

Watersport

Bij paviljoen Bries worden we aangehouden door badman

Rob Smit, die druk is met het opzetten van een aantal windschermen.

Hij heeft de gave om het weer te voorspellen door

een blik te werpen op de wind, wolken en de zee. ‘Vandaag

wordt het mooi weer,’ meldt hij. Elke dag zet hij voor de klanten

ook zijn eigen weerbericht op Facebook. Op zomerse dagen

staat zijn strandvak van 90 meter breed vol met schermen

en ligbedjes, mede opgezet door tientallen scholieren. Rob:

‘Bij mooi weer is het alle hens aan dek. Onze gasten reserveren

vaak vooraf. Ze verwachten kwaliteit en service en dat

geven wij hen ook’.

Als alle schermen van Rob staan, valt het op dat er eigenlijk

weinig ‘vrij’ strand over blijft. Petri kijkt met Rob naar de grens,

aangegeven door een blauwe paal in het duin. ‘Het is op het

randje Rob,’ zegt Petri met een knipoog. ‘Als het echt hoogseizoen

is, wordt er wel eens een oogje dichtgeknepen,’ lacht Rob.

‘Het strand is in de zomer best vol en het clubhuis van de Kust

Surf club staat ook nog eens dichtbij. Zij gaan hier met hun

kites de zee in en uit. De sport wordt steeds populairder en met

zoveel sporters, past het eigenlijk niet meer op dit stuk strand,’

vindt hij. Petri: ‘Iedereen wil zijn plek op het strand. En iedereen

heeft een ander belang. Daar moeten we in goede harmonie

mee omgaan. Tegelijkertijd is het ook het sterke punt van

Noordwijk; er is voor elk wat wils. We hebben watersport op

meerdere plaatsen en er staan verschillende paviljoens; van

zeer chique tot zand op de vloer. En wie wil, kan in zijn blootje

genieten van de rust, want dat kan ook op ons strand!’

Noordwijks icoon

Sommige paviljoens zijn op dit vroege tijdstip nog niet open,

maar in de verte zien we schipper Jo van der Lippe al druk

bezig met het ingraven van palen. Elke ochtend gaat hij naar

het strand, om te kijken hoe de vlag ervoor staat. ‘Hou effe die

paal vast,’ roept hij naar Petri. En met een paar ferme klappen

slaat Jo een paal de grond in. En dat op zijn leeftijd, of is dat

juist het geheim? Bezig blijven, al zie je ook bij Jo dat hij ouder

wordt. ‘Kom effe mee naar mijn hutje, dan nemen een

borrel,’ zegt Jo tegen Petri. ‘Ik ben aan het werk Jo. Dan mag

ik niet drinken.’ Het blijkt voor dovemansoren gesproken,

want hij is in zijn huifkar al op zoek naar een fles Berenburg.

Met fles, plastic glazen en een bankje komt hij uit de hut vandaan.

Uit fatsoen nemen we een nip en Jo begint te vertellen

over vroeger en nu. Hij vertelt over de fruitverkoop, toen er

nog geen paviljoens waren. ‘Op het strand was Hansie Koelewijn

de enige die mocht verkopen. Hij droeg zo’n juk, met aan

beide kanten een mand met daarin perziken, sinaasappelen

en appels.’ Ook de eerste surfplank van Ten Cate (‘Die plank

was zo dik als een deur’) heeft hij het Noordwijkse water in

zien gaan.

Jo heeft met Hemelvaart al gevaren; het was prachtig stil

weer. Hij is minder fel dan vroeger en neemt geen risico’s

meer. Dat hoeft ook niet. Jo en zijn rondvaartboot zijn iconen

van Noordwijk. Dat willen we graag zo houden. Je zou hier

nog uren kunnen zitten, uit de wind in het zonnetje en luisterend

naar de verhalen van toen. Maar we moeten verder en

nemen afscheid van Jo.

SAMEN MET

]O VAN DER LIPPE

BADMAN ROB SMIT

11


Geen seconde spijt

Petri wil even buurten bij Van Roon. Een van de paviljoens

met een nog redelijk traditionele uitstraling. John Marijt is

daar al zestien jaar badman, nadat hij het werk overnam van

zijn schoonvader Jaap van Roon. John was ooit ook ambtenaar,

maar ruilde dat werk in voor het strand. ‘Zeker in het

begin vroegen oud-collega’s wel eens of ik spijt had. Nou echt

niet, kan ik je vertellen! Je krijgt vaak alleen maar spijt van de

dingen in het leven die je niet hebt gedaan. Wat dat betreft is

de tekst ‘Elke dag een beetje vieren’ van Rowwen Hèze erg

raak. Zo is het.’

Petri en John kletsen nog een tijdje verder. Ze hebben duidelijk

dezelfde liefde voor het strand. John: ‘Ik ben nog nooit

met een seconde tegenzin hierheen gekomen. Wat voor weer

het ook was.Voor mij is dit rijkdom; de duinen, het strand, de

zee en de mensen die langskomen. Het strand zit in mijn hart’.

Zandverschuiving

Als we verder gaan richting de afrit bij de vuurtoren, vallen de

enorme zandwallen op voor de paviljoens in het noorden. Het

lijkt wel of elke ondernemer zo zijn eigen stuk strand probeert

af te bakenen. Petri: ‘Door de zandsuppletie, nu al weer zo’n vier

jaar geleden, moesten de paviljoens op zes meter boven NAP

gezet worden. Het strand daarvoor zie je per jaar weer wegspoelen

en opwaaien naar de duinen. Het teveel aan zand dat naar

de duinen verstuift, mag worden weggeschoven en komt

terecht als een soort verhoogd terras voor de paviljoens. Er is

veel geïnvesteerd door de ondernemers en niemand wil zijn

restaurant in zee zien verdwijnen.’ In de verte komt Dirk van

Duin met zijn shovel aangereden. Hij zorgt voor het onderhoud

op het strand. Vorig jaar werd hij plotseling tijdens een festival

getroffen door een hartstilstand. Hulp was direct ter plaatse,

waardoor hij geen blijvende schade opliep. Zelf kan hij zich

niets meer van het voorval herinneren. Wel heeft hij maanden

moeten revalideren, maar inmiddels is hij weer hersteld.

Petri kruipt de cabine in om hem een dikke knuffel te geven.

Hulpdiensten

Afrit 19, ook wel bekend als ‘afrit vuurtoren’, is de meest

gebruikte afgang van Noordwijk. Op een zomerse dag is

het er een komen en gaan van wandelaars, fietsers, auto’s,

tractors met bootjes van de visclub, maar ook van de hulpdiensten.

De KNRM en reddingsbrigade gebruiken deze afrit

met hun voertuigen. Petri: ‘Veel bezoekers komen hier op de

fiets of scooter en willen die zo dicht mogelijk bij het strand

parkeren. Dat kan veel overlast geven voor de hulpdiensten.

Met name de reddingboot Paul Johannes van de KNRM is vijf

meter breed en heeft alle ruimte nodig tussen de gele streep.

Speciale borden op het strand geven aan dat daar het strand

vrij moet blijven. Dat sommigen zich daar niets van aantrekken

is denk ik een afspiegeling van de huidige maatschappij.

Tolerantie is soms ver te zoeken. Iedereen zet zijn eigen

belang voorop. Maar met gezond verstand en overleg kan

veel worden opgelost. We willen allemaal graag van het

strand gebruik maken, ieder op zijn eigen manier’.

JOHN MARIJT, BADMEESTER

BIJ VAN ROON

KEES IMTHORN, KOELE COSTA

12


Vaste paviljoens

Naast het sfeervolle Koele Costa van de familie Imthorn verrijst

een imposant wit gebouw boven de zandwal. Ook daar

lijkt het alsof een enorme bult zand is opgeworpen tegen de

zee. Kees Imthorn denkt er het zijne over. ‘Voorheen stond

hier Buitengewoon, met ongeveer dezelfde afmeting als ons

paviljoen. Maar als ik nu kijk, dan zie ik een grote witte muur

vanaf ons terras. Over smaak valt niet te twisten, maar ik had

verwacht dat ze ons ook zouden inlichten over wat er stond te

gebeuren. Plak er dan een mooie strandfoto op, dat geeft nog

wat sfeer aan deze kant.’ Petri geeft aan dat alles volgens de

regels is gegaan en blijkbaar is er behoefte aan een locatie

zoals deze, zegt ze. Kees nodigt haar uit om even mee naar

boven te lopen. ‘Kijk’, zegt Kees. ‘Dit bedoel ik nu.’ Petri geeft

toe dat het geheel best omvangrijk overkomt en stelt voor om

met de eigenaar in gesprek te gaan.

Watersport

Vanaf de Koele Costa wordt het steeds rustiger en mogen ook

de honden weer op het strand. Daar wordt dan ook dankbaar

gebruik van gemaakt, al bestaat er hier wel een opruimplicht,

geeft Petri aan. We naderen het watersportcentrum Beach

Break waar een groep van ongeveer twaalf kinderen les krijgt

in golfsurfen. De eerste beginselen worden op het strand aangeleerd.

Beach Break ligt op een stil stuk strand waar diverse

watersporten worden beoefend zonder dat andere bezoekers

daar last van hebben. Eigenlijk een ideale situatie ten opzichte

van de drukke boulevards, vindt ook Petri. Al moet je wel een

flink stukje lopen om hier te komen en ‘gewone’ strandbezoekers

hebben dat er vaak niet voor over. Dat geldt niet voor

de mensen die op de fiets door het duin naar afrit 22 willen

rijden. Daar begint het naaktstrand. Vandaag is er nog niemand

te zien, maar op een mooie stranddag kan het hier ook

druk zijn. ‘Het naakt recreëren neemt toe in populariteit,’ zegt

Petri. ‘Hier komen de mensen voor hun rust en voor de natuur.’

In de verte is ons laatste punt te zien; Noordervoort. Een

uitkijkpost op het duin waar je een weids uitzicht hebt, niet

alleen over het strand maar ook over de enorme duinen. Niet

voor niets is het duingebied aangewezen als Nationaal Park

Hollandse Duinen.

De rups van Langevelderslag

Helaas hebben we geen tijd meer om nog naar Langevelderslag

te gaan. In de zomer kan het daar net zo druk zijn als op

de stranden voor de boulevards. Sinds ondernemer Edwin de

Beukelaar het complex aan de afrit heeft overgenomen en daar

St(r)andplaats Nederzandt is ontwikkeld, heeft dit gebied een

enorme metamorfose ondergaan. Het is er goed toeven in een

van de restaurantjes op en rond het complex. Een bijzonder

initiatief van Edwin is de strandrups van de stichting Outdoor-

4Disabled. Mensen die niet meer zelfstandig naar het strand

kunnen, worden vaak met rolstoel en al over het strand gereden.

In de winter kreeg de rups een grondige opknapbeurt.

Enkele weken geleden was de eerste rit op het strand, waarmee

wethouder Marie José Fles het seizoen opende. Een bijzonder

initiatief en een bijzondere ervaring op ons mooie strand.

DIRK VAN DUIN

UITKIJK

NOORDERVOORT

DE STRANDRUPS

13


D

Van barman

tot strandman

Geboren Noordwijker Rob Joustra (51) is net terug van Aruba en Bonaire. Samen met zijn vrouw Monique reist hij

elke winter af naar de Caribbean om zich op te laden voor het seizoen aan het strand van Noordwijk waar hij nu

14 jaar werkzaam is voor Grand Hotel Huis ter Duin. Als badman, al zeggen ze bij Huis ter Duin ‘strandman’.

14

D

TEKST

THOMAS STEENVOORDEN BEELD BURO BINNEN


strandman

Het is bijna 30 graden als we Rob spreken op 17 mei. Achter

een paar windschermen liggen wat mensen te genieten van

deze heerlijke voorjaarsdag. Het strandseizoen begint hier in

april en vanaf nu is Rob elke dag rond zeven uur ‘s ochtends

op het strand aanwezig, zeven dagen per week. Ondanks het

zomerse weer is het nog erg rustig maar een paar schermen

zet hij altijd wel op. Alleen als het weer heel slecht is heeft het

geen zin om open te blijven en sluit hij in de middag zijn kiosk

onder Breakers Beach House.

Sportman

Al ver voor zijn eerste baantje bij Wally Sport begon de liefde

voor sport. Zwemmen, hardlopen en fietsen en later ook

triathlons. Rob loopt nog regelmatig zijn rondjes bij de NSL

(Noordwijkerhoutse Strand Lopers) waar hij nog steeds lid van

is. Het strand heeft altijd een speciale plek in Rob’s hart gehad.

Vanaf zijn 11e jaar deed hij al mee met de bekende strandlopen

van NOVO, op donderdagavonden in de zomer. Door

gebrek aan tijd is hij daarmee gestopt.

Rob: ‘Vroeger stond hier een eenvoudige keet en verhuurde ik

alleen ligbedjes en verkocht ik wat drankjes en ijsjes. Sinds de

bouw van Breakers Beach House in 2010 heeft Huis ter Duin

ook een permanent strandpaviljoen en is de service op het

strand sterk uitgebreid. Op mooie dagen slaan wij 100 schermen

op en verhuren we 200 ligbedden. Veel mensen denken

dat onze strandservice alleen voor de hotelgasten is, maar dat

is niet zo. Ook dagjesmensen komen graag genieten van de

rust en ruimte rond ons paviljoen. Wat dat betreft hebben wij

hier een unieke plek, zeker als je dat vergelijkt met andere

vaste paviljoens. Aan de ene kant de zeilvereniging en de

rondvaartboot van Jo van der Lippe, aan de andere kant, een

paar honderd meter verderop, de Zeester.’

Veel mensen denken dat onze

strandservice alleen voor de

hotelgasten is, maar dat is niet zo

h

Unieke locatie

Als we terugkijken in de tijd dan was Huis ter Duin een van

de eerste Hotels in Noordwijk met een eigen strand. Dat was

te bereiken via een steile trap dwars door de duinen en alleen

toegankelijk voor de gasten van het Hotel. Het strand was

zelfs afgezet met een hek om ongewenste gasten te weren.

‘Dat is nu totaal anders’ zegt Rob. ‘Iedereen is welkom en blijkbaar

schenken wij een goede kop koffie want veel bezoekers

van de ZVN komen bij ons een bakkie halen. Daarnaast serveren

wij broodjes en tosti’s op het strand naast een ruim assortiment

drankjes. Er is voor elk wat wils. Onze strandgasten

maken graag gebruik van de mogelijkheid om heerlijk te

lunchen in Breakers Beach House. Dan vragen ze of ik even

een oogje in het zeil kan houden en op de spullen wil letten.

Tuurlijk, geen probleem. Sommige gasten maken niet alleen

gebruik van onze strandfaciliteiten maar reserveren ook een

ligbed op het terras van het hotel, met schitterend uitzicht op

zee. Ook daar kan men genieten van alle service van het hotel.

Wat dat betreft is onze locatie uniek. Met de voeten in het

zand, of juist niet... Alles kan.’

15


16

Leisure- en company guests

‘Bij Breakers Beacht House kun je in alle seizoenen terecht.

In de zomer vanzelfsprekend om te genieten van strand en

zomerzon. Maar ook in de winter is het hier heerlijk. Warm

en uit de wind zitten voor een uitstekende lunch of diner, of

een ontspannen borrel met bites. In het voor- en najaar is

onze locatie regelmatig exclusief gereserveerd voor zakelijke

activiteiten of besloten feesten.’ Zo zien we vandaag aan het

einde van de middag zelfs twee verschillende activiteiten op

het strand. Aan de noordzijde is een groot golfterrein aangelegd

waar een balletje wordt geslagen en aan de zuidkant is

men bezig met het maken van zandsculpturen. ‘Dat is ook het

voordeel van onze locatie’ zegt Rob. ‘De ruimte en capaciteit

maakt het mogelijk dat twee bedrijven tegelijk actief zijn,

zonder dat ze elkaar storen. We werken regelmatig samen

met eventbedrijven die door Huis ter Duin worden ingehuurd

om onze gasten te vermaken, bijvoorbeeld na een

dag vergaderen. Even ontspannen op het strand en daarna

een voortreffelijk diner in Breakers. Wat wil je nog meer?’

Voordat Rob strandman werd bij Huis ter Duin was hij ruim 14

jaar barman bij de Stip. Een enorm contrast als je het vergelijkt

met het vrije leven hier op strand. Rob: ‘Natuurlijk, ik moet

hier ook werken en sta elke dag rond zes uur op. Maar ik voel

me wel vrij en bepaal mijn eigen werkzaamheden. Het eerste

wat ik iedere dag doe is kijken naar het weer. Als je dagelijks

buiten werkt ben je je veel bewuster van dat soort dingen.

Mooi weer betekent schermen opslaan en alles klaarzetten

voor de gasten. En ook bij slecht weer heb ik genoeg te doen

om alles weer netjes te maken. Wat mij betreft kan ik mij geen

mooier werk wensen dan hier op het strand. Want ondanks de

heerlijke vakanties naar de Caribbean blijft het Noordwijkse

strand het mooiste wat er is.’


Sportarts Mulder

Jong en oud, sporters en nietsporters:

velen weten de weg te

vinden naar Alex Mulder, sportarts

en orthomanueel arts in Noordwijk.

Patiënten die met pijnklachten aan

rug, nek, bekken en schouders

bij hem komen, zijn vaak na drie

behandelingen van de pijn af en

klachtenvrij. Ook Joop Bik (69)

bezoekt regelmatig de praktijk van

Mulder. Ook de vrouw van Joop gaat

naar Mulder door de goede resultaten

van zijn behandeling.

Dr. A. Mulder

Praktijk voor orthomanueleen

sportgeneeskunde

Van de Mortelstraat 204

2203 JL Noordwijk

Tel. (071) 362 0582

www.sportmed.nl

Golfen zonder pijn

Joop is vervent golfer en is bijna dagelijks met zijn sport bezig.

Enkele jaren geleden moest hij noodgedwongen stoppen door

rugproblemen. ‘Dat was een moeilijke periode. Als ik niet kan

golfen ben ik niet te genieten. Ik moest geopereerd worden aan

mijn rug en daarna volgden nog enkele operaties. Vier in totaal.

Ik was toen nog niet bekend met de Sickesz methode en hoorde

ervan via een relatie. In eerste instantie ging in naar Wassenaar,

daar zat mevrouw Sickesz, voor een behandeling. Dat

was een heel aparte ervaring. Ik was gewend dat er aan me

getrokken en geduwd werd, maar zij manipuleerde heel rustig

mijn wervels en zette deze recht. In eerste instantie denk je

er gebeurt niets. Maar direct al na één behandeling voel je de

verlichting van de pijn. Ongelofelijk.’

Joop zijn vrouw gaat inmiddels ook naar Mulder. ‘We gaan

nu beiden twee keer per jaar naar Mulder. Ik hoef niet meer

naar Wassenaar te rijden maar kan dichtbij in Noordwijk terecht.

Een maand geleden was ik nog bij hem. Naast het feit dat hij

zeer kundig is, is hij ook arts. Dat geeft toch een gevoel van

zekerheid. Ik denk dat ik nog één keer ga want over en week

ga ik met een paar vrienden een paar dagen golfen en dat moet

ik top fit zijn’ lacht Joop.

Patiënten met pijnklachten, zoals Joop Bik, hebben veel baat bij

de orthomanuele behandelingen door arts Mulder. Toch is deze

vorm van geneeskunde relatief onbekend. Dat wordt wellicht

mede veroorzaakt door het gegeven dat reguliere artsen soms

sceptisch over de behandeling zijn.

De orthomanuele behandelingen zijn echter erkend en worden

deels vergoed door de zorgverzekering. Patiënten kunnen met

en zonder verwijzing bij arts Mulder terecht.

17


Cultureel erfgoed

Veldzicht bruist van de activiteiten

Streekmuseum en Landgoed

hebben mooie toekomst

Zijn favoriete plek op ‘zijn’ Veldzicht is het bankje achter

de schuur. Uit de wind en met het zicht op de in bloei

staande velden die bij het Streekmuseum horen. Geen

vreemde zitplaats want het kwekersbloed stoomt bij

de voorzitter van het bestuur de stichting Landgoed

Veldzicht Jan Hoogeveen nog steeds door zijn aderen.

TEKST HARM DRAGT BEELD BURO BINNEN

18


Elke week is Jan Hoogeveen wel enkele dagen te vinden op

Veldzicht. Niet om zijn bankje in bezit te nemen want daar is de

70-jarige veel te actief voor. Dat geldt overigens ook voor de vele

andere vrijwilligers die volop in de weer zijn om de panden en het

erf in optimale conditie te houden en om het museum open te

stellen voor bezoekers. Het hart van Veldzicht wordt gevormd door

het Streekmuseum dat is ondergebracht in het zomerhuis dat naast

de boerderij staat. Het hoofdgebouw van de boerderij werd in 1864

gebouwd. De laatste eigenaar en bewoner Jaap Hoogeveen, waar

Jan een achterneef van is, besloot bij testament vast te leggen

dat het landgoed ondergebracht moest worden in een ‘Goede

Doelen’-stichting. Hoogeveen: ‘Daarmee werd zijn wens veilig

gesteld om de boerderij en omgeving te behouden als authentiek

gebied met een open karakter en met een openbare functie voor

de Noordwijkse gemeenschap en andere geïnteresseerden. Het

Genootschap Oud Noordwijk dat ook waakt over Museum Noordwijk

kreeg op wens van mijn achteroom de beschikking over de

boerderij om daar aandacht te schenken aan de kruiden- en bollenteelt

en het bijzondere koeienras de Blaarkoppen.’ Sinds eind 2015,

toen de pachter besloot om zijn activiteiten te beëindigen, waarmee

gebouwen en landerijen vrij kwamen, is er heel veel nieuw

werk verzet. Hoogeveen: ‘Eén van de panden is nagenoeg volledig

aangepast voor multifunctioneel gebruik. Er kan vergaderd worden,

er worden lezingen en toneelvoorstellingen gegeven en er worden

uiteenlopende bijeenkomsten georganiseerd. Onze vrijwilligers

hebben een moderne keuken met alle mogelijke apparatuur geïnstalleerd.

Er zijn nieuwe toiletruimtes gebouwd en de verwarming

en verlichting zijn vernieuwd.’

Volgende project is al onder handen genomen

‘Nu zijn wij bezig met de stal dat het achterhuis vormt van

de boerderij. Daar zal een vaste tentoonstelling worden

ingericht met aandacht voor de kruiden- en bollenteelt en

de Blaarkoppen.’ Die ruimte wordt een mooie aanvulling op

de vaste collectie die in het zomerhuis is ondergebracht.

Daar is een interessante tijdslijn te zien over het ontstaan van

Noordwijk, zijn archeologische vondsten te bewonderen en

is een kruidenwinkel ondergebracht die voorheen aan de

Pickéstraat was gevestigd. Veldzicht lag op de rechteroever

van de Rijn, die noordelijker dan nu in zee uitmondde. Omdat

de Rijn de noordelijke grenslijn vormde van het Romeinse rijk

moeten de Romeinen ook in de omgeving van Noordwijk

hebben rondgelopen.

Volop nieuw plannen

Veldzicht ligt aan een geliefde fietsroute en is daarmee

een aantrekkelijke afstapplaats. Met de nieuwe wandelroutes

die aangelegd worden en waar Veldzicht in is opgenomen

zal het bezoek zeker gaan toenemen. Daar zal de nieuwe

grote kruidentuin, die naast de la bestaande zal worden aangelegd

zeker een bijdrage aan gaan leveren. De provincie,

Holland Rijnland en de bollengemeenten hebben het belang

van Veldzicht onderkend. Het landgoed en streekmuseum

zijn aangemerkt als parel voor de B(l)oeiende Bollenstreek,

die met een forse subsidie zich verder kan ontwikkelen.

Hoogeveen: ‘De boerderij staat er nu 150 jaar, maar wat mij

betreft kan daar best nog 150 jaar bij.’


Cultureel erfgoed

Noordwijk telt twee oorlogsmusea

Atlantikwall museum en Engelandvaardersmuseum

parels aan de kust

20

Met het Atlantikwall museum en het Museum

Engelandvaarders telt Noordwijk twee echte

historische schatten. Bij eerstgenoemde wordt

nog hard aan de uitbreiding gewerkt. Het tweede,

dat in september 2015 officieel geopend werd

door Koning Willem Alexander, is in de fase van

hooguit nog een paar kleine puntjes op de i.

Wij spraken met Victor Salman, die voorzitter is

van de stichtingsbesturen van de twee musea.

Museum Engelandvaarders

Gelijk de volgorde van het alfabet was het Atlantikwall museum

er eerder dan het Engelandvaardersmuseum. ‘In juni 2012

werden wij als bestuur van het Atlantikwall museum door Engelandvaarder

Eddy Jonker en bestuurslid van de Vereniging

Erfgoed Leidschendam Jos Teunissen benaderd of er te praten

viel over een Engelandvaardersmuseum in Noordwijk. Het plan

om zo’n museum in Leidschendam te openen, waar Jonker en

Teunissen mee bezig waren geweest, kwam om financiële

redenen niet van de grond en daarom werd naar een alternatief

gezocht. Wij hadden daar wel oren naar al werd de bunker

waar nu het Engelandvaardersmuseum is gevestigd nog gebruikt

als tentoonstellingsruimte van het Atlantikwall museum.

Door die tentoonstelling te verplaatsen konden wij de benodigde

ruimte vrij maken om het nieuwe museum onderdak te

geven. Je moet weten dat de bunker zeer geschikt was en nog

is omdat hij bij een escalatie tijdens de ‘koude oorlog’, ook klimatologisch,

gereed was gemaakt om schilderijen uit de Leidse

musea onder te brengen. Wij zijn aan de slag gegaan met het

maken van een inrichtingsplan voor het beoogde Museum

Engelandvaarders en met dat plan zijn wij de boer op gegaan

om voldoende financiële middelen binnen te halen. En niet

zonder succes. Er is zo’n € 700.000 opgehaald. Dat was voldoende

om met inschakeling van experts een mooie museale

inrichting te realiseren. Waar wij nu intensief mee bezig zijn is

om alle Engelandvaarders met beschrijvingen van de personen

in onze databank op te nemen. Er zitten nu 1500 namen in van

de naar schatting 2000 die ooit in Wereldoorlog II de oversteek

naar Engeland hebben gemaakt. Ook degenen die de Engelandvaarders

geholpen hebben willen wij daarin graag een

plaats geven. Daar hoort ook iemand als binnenvaartschipper

Kees Koole bij die met zijn schip vanuit Leidschendam, de reden

om te proberen daar het museum te realiseren, de bootjes

en de Engelandvaarders afgedekt met ladingen aardappelen

naar Zeeland bracht om ze van daaruit de gelegenheid te bieden

om de oversteek te maken. Veel Engelandvaarders namen

overigens de langere route, die soms wel anderhalf jaar in beslag

nam. Zij reisden naar het zuiden van Europa om van daaruit

over zee Engeland te bereiken.’


Atlantikwall museum

In het Atlantikwall museum worden de handen nog steeds flink uit

de mouwen gestoken. ‘Met inachtneming van de vleermuizen en

andere beschermde dieren wordt gewerkt aan het verder verlengen

van het toegankelijke gangenstelsel en het openstellen van nog

meer bunkers. Siem van der Ploeg (74) is een van de tientallen vrijwilligers

die al vele jaren hun beste krachten geven aan het museum.

‘Ik ben sinds 2007 als vrijwilliger actief. Maar eigenlijk al veel

langer. Toen ik op de lagere school aan de Hoogwakerbosstraat zat

waren mijn klasgenoten/vriendjes en ik drie tot vier keer in de week

te vinden in de bunkers en gangenstelsels. En wij waren lang niet de

enigen. Kinderen uit Katwijk en Rijnsburg hadden de bunkers en

gangen, die allemaal toegankelijk waren, ook ontdekt. Ik was mij

niet echt bewust van de geschiedenis maar het was elke weer

spannend want licht was er toen niet. Dus zochten wij met kaarsen

onze weg. Ook in die tijd heb ik mij al bezig gehouden met het

beter toegankelijk maken van het gangenstelsel. Toen de rails, die

de Duitsers gebruikten om zware ladingen te verplaatsen, uit de

tunnel waren verwijderd lagen er overal brokken stenen. Wij hebben

toen alle stenen aan de kant gelegd zodat je er beter doorheen

kon lopen.’ Eind jaren zestig kwam er een einde aan de bijna dagelijkse

gang van Van der Ploeg en de zijnen naar de duinen. Vanwege

een aantal ongevallen besloot de gemeente het geheel af te sluiten.

De gangen werden volgestort met zand en de ingangen werden

dichtgemetseld. Dat duurde tot 2004. Twee jaar ervoor was er vergunning

aangevraagd om er een museum onder te brengen. ‘Ik

weet nog goed dat ik in 2007 bij de eerste rondleiding die gegeven

werd op zoek ben gegaan naar een plek waar ik mogelijk mijn

naam op de muur had aangebracht. Ik vond hem met het jaartal

1967. Toen zei de gids: ‘Degene die zijn naam aantreft moet ook als

vrijwilliger komen helpen’. Daar ben ik op ingegaan en ik heb er nog

geen dag spijt van. Ik heb mij eerst bezig gehouden met noodzakelijk

schilderwerk maar ben nu voornamelijk bezig om bunkers en de

500 meter aan gangen zandvrij te maken waardoor het museum in

omvang toeneemt.’ Zand en duin zijn Van der Ploeg niet vreemd.

Voor zijn pensionering was hij werkzaam als hoofd greenkeeping

op de Noordwijkse Golfclub. Elke zaterdag is Siem te vinden in het

Atlantikwall museum. ‘Ik ben van plan nog wel wat jaartjes door te

gaan. Het is heel leuk werk en het is goed om wat om handen te

hebben.’

BARRE WEERSOMSTANDIGHEDEN TIJDENS DE OPENING.

VLNR: KONING WILLEM ALEXANDER, VICTOR SALMAN

(VOORZITTER), EDDY JONKER (INITIATIEFNEMER) FOTO PR

De bezoekersaantallen

Beide musea trekken jaarlijks ieder zo’n 7.000 bezoekers.

Salman: ‘Hoewel de exploitatie nu al gezond is en door het ingezette

bestuursbeleid ook in de toekomst zal blijven willen wij wel

streven naar een verhoging in de richting van minimaal 10.000

bezoekers per museum. Vanwege onder meer de interactieve

elementen zijn wij ervan overtuigd dat ook jongeren een bezoek

aan onze musea interessant blijven vinden. In die zin kan je spreken

over toekomstbestendige musea.’

Het grote belang van de vrijwilligers

Beide musea zouden niet kunnen bestaan en niet open kunnen

zijn voor het publiek als er geen beroep zou kunnen worden gedaan

op veel vrijwilligers. Salman: In het Engelandvaardersmuseum

hebben wij het over zo’n tien vrijwilligers die de balie bemensen

en rondleidingen verzorgen. In het Atlanticwall museum zijn

zo’n 40 vrijwilligers actief. Die zijn essentieel voor de musea! Maar

ook de beide besturen - de twee musea hebben ieder hun eigen

stichting - worden bemenst door vrijwilligers. Ik wil dat benadrukken

omdat er bij vrijwilligers vaak als eerste gedacht wordt aan de

‘zichtbare werkers in het veld’. Maar er gebeurt ook heel veel

noodzakelijk werk achter de schermen! In Noordwijk alleen al zijn

ook honderden bestuursleden belangeloos actief in uiteenlopende

verenigingen, stichtingen en organisaties.’

Het is heel leuk werk en het is

goed om wat om handen te hebben

VICTOR SALMAN (LINKS) EN SIEM VAN DER PLOEG

31


Cultureel erfgoed

In 2010 werd de Stichting Kurt

Carlsen opgericht met als doel om

de reddingsboot met de gelijknamige

naam, die zijn hele werkzame leven

aan Noordwijk verbonden is geweest,

te restaureren en in bedrijf te houden.

Een jaar later trad Rick van der Niet als

penningmeester toe tot het bestuur

van de stichting. Hij is één van de

twintigtal vrijwilligers die zich voor

de stichting inzetten.

De Stichting Kurt Carlsen

Eén van de historische

schatten van Noordwijk

22

De doelstelling om de Kurt Carlsen in bedrijf te houden betekent

niet dat hij nog wordt ingezet voor reddingsoperaties op

zee. ‘Wij gebruiken hem zo’n 10 keer per jaar als toeristische

attractie.’ De restauratie, een andere doelstelling duurde van

2010 tot 2013 en daarna was de boot weer in zijn oorspronkelijke

staat terug en te bewonderen in Noordwijk. Er zijn 12 van

deze reddingsboten, naar een Deens ontwerp, gebouwd in

Nederland om precies te zijn bij Taat in Katwijk. Onze reddingsboot

werd op 13 juni 1953 gedoopt door de man die zijn naam

aan de boot verbonden kreeg, namelijk de Deen Kurt Carlsen.’

Hij werd een soort cult held toen hij eind 1951 voor de kust van

Falmouth een week lang aan boord bleef van zijn zinkende

vrachtschip de Fying Enterprise. De motorstrandreddingboot

Kurt Carlsen is zoals vaker bij reddingsboten het geval is geschonken

door een vermogende particulier. In dit geval Bernhard

van Leer, de toenmalige directeur eigenaar van de gelijknamige

vatenfabriek. De schenker mag de naam bepalen. En

dat deed Van Leer dan ook. ‘Het mooie is dat de Kurt Carlsen

in zijn werkzame leven altijd in Noordwijk aanwezig is geweest.

Dat was zeker niet gebruikelijk. Reddingsboten verwisselden

regelmatig van uitvalsbasis. Als je de inzet vergelijkt met de

huidige reddingsboten dan was die klein. Dat komt omdat er

vroeger voornamelijk en dan ook nog weinig vissersboten op

zee waren. Van in gevaar geraakte zeilers, wind- en kitesurfers

was geen sprake. Daar komt nog bij dat de communicatie apparatuur

niet te vergelijken is met de huidige mogelijkheden.

Dus gingen er veel minder alarmbellen af. En als er een roep

om hulp was duurde het toch geruime tijd voordat de boot in

het water lag. Met de huidige moderne reddingsboot kan dat in

15 minuten. Er zijn in de periode 1953 tot 1990 in totaal 22

mensen en een hond met behulp van de Kurt Carlsen gered.

Meer restauratie objecten

De restauratie van de Kurt Carlsen vergde zo’n 4500 uur. Hij

is nadat hij in 1990 uit de vaart genomen is bij verschillende

eigenaren terecht gekomen. Bij toeval is hij gespot op Ameland

waar hij opgeslagen lag. Besloten is om hem terug te halen

naar Noordwijk en de rest is geschiedenis. De vrijwilligers hebben

ook veel tijd vrijgemaakt om de tractor en de Wippertruck

in hun oorspronkelijke staat terug te brengen en operationeel

te maken. De tractor, een Caterpillar D4 is na afloop van WO II

achtergelaten door de Amerikanen. De ‘Zee egel’ is waterdicht

gemaakt om zijn werk te kunnen doen. De Wippertruck,

een Chevrolet uit 1943, is recent als gerestaureerd Kusthulpverleningsvoertuig,

gereedgekomen en ook een echte parel

geworden.’

Een mooie toekomst in het verschiet

Zoals bekend worden de plannen om een nieuw onderkomen

annex museum te realiseren op termijn in daden omgezet.

Een nieuwe activiteit van de stichting is om de Vuurtoren in

de zomermaanden wekelijks open te stellen voor het publiek.

Tot nu toe gebeurt dat een keer per jaar op Monumentendag.

‘Wij zijn nu vijf jaar mee bezig om dat voor elkaar te krijgen.

Er wordt gewerkt aan een huurovereenkomst met eigenaar

Rijkswaterstaat. Het zou toch fantastisch zijn als de toren weer

voor iedereen toegankelijk is, de windvaan weer werkt en de

vlag weer op de Vuurtoren wappert.’


Het mooie is dat de Kurt Carlsen

in zijn werkzame leven altijd in

Noordwijk aanwezig is geweest

31


Cultureel erfgoed

24

De schat van Noordwijk Binnen

De toegankelijke

Oude Jeroenstoren

De toren van de Oude Jeroenskerk, in

de volksmond beter bekend als de Oude

Jeroenstoren heeft sinds 2009 een extra

functie gekregen. Je kunt de toren sindsdien

beklimmen en daarna genieten van een

onvolprezen vierzijdig uitzicht. Vrijwilligers

hebben met hun tomeloze inzet deze schat van

Noordwijk toegankelijk gemaakt en sindsdien

gehouden. Ellen van Steenbergen en

Els Schelvis-Kempen zijn twee van hen.


ELS SCHELVIS-KEMPEN (LINKS)

EN ELLEN VAN STEENBERGEN

Het bleek geen eenvoudige opgave om de toren weer veilig

open te kunnen stellen voor het publiek. De gemeente, eigenaar

van de toren - de kerk is eigendom van de Protestantse

Kerk Nederland - moest overtuigd worden van het belang

van de opknapbeurt en de openstelling. En dat niet alleen.

Er moesten ook de benodigde euro’s op tafel komen om de

binnenkant op te knappen. Hans van den Berg, de initiatiefnemer

van het project, ging voorop in de strijd om de weifelende

gemeente over de streep te trekken. Om een lang verhaal kort

te maken. Het lukte. Ellen: ‘Van 2008 tot 2009 werd de binnenkant

onder handen genomen met geld van de gemeente en

sponsoren. ‘ Voor 2008 was de toren alleen te bereiken via

de kerk. Mede vanwege het gescheiden eigenaarschap werd

besloten om de ingang in de toren weer in ere te herstellen.

Els: ‘Daardoor moest de dichtgemetselde toegang tot de

wenteltrap open gemaakt worden. Ook de tussenruimtes die

tijdens de klim van 147 treden en de afdaling gepasseerd worden

kregen de nodige aandacht. Toen alles veilig en op orde

was kon op 16 mei 2009 het startsein gegeven worden voor

het eerste klimjaar. In de daarop volgende jaren is het uurwerk

(1912) van maker Eijsbouts hersteld en werden de vier klokken

gegoten. Twee klokken worden regelmatig met de hand geluid

door het Noordwijks Klokkenluidersgilde Jeroen. In 2015 is de

Toren zowel binnen als buiten geheel gerestaureerd en zijn er

10.000 stenen vervangen.’ Ellen: ‘Per jaar kloppen zo’n 1.000

reguliere bezoekers op de torendeur om aan de klim te kunnen

beginnen. Met speciale arrangementen, zoals feestelijkheden

waaronder reünies loopt dat aantal op naar zo’n 3.000. Naar

wij weten zijn nog lang niet alle Noordwijkers langs geweest.

Ik roep ze op om een bezoek niet langer uit te stellen maar

om nu te komen. Het is een unieke beleving. Zeker nu wij sinds

2016 vier verrekijkers op de rondgang boven kunnen installeren.’

Helaas is de beklimming vanwege de ongelijke treden niet

mogelijk voor mensen die moeilijk ter been zijn. Ook voor kleine

kinderen raden wij de beklimming af. Hoewel iedereen op

eigen risico de stijging en de afdaling maakt staat de veiligheid

bovenaan. De toren kan onder leiding van gidsen in groepen

van maximaal 12 personen op zaterdagmiddagen beklommen

worden van de zaterdag voor Pasen tot de laatste zaterdag van

oktober en wel van 12.00 uur tot 16.00 uur.

25


Cultureel erfgoed

Museum Noordwijk heeft

mooie toekomst

Maar zonder de

vrijwilligers is

er niets mogelijk

Museum Noordwijk is één van de schatten die

de gemeente rijk is. Maar die zou niet kunnen

functioneren zonder vrijwilligers. Toos van Maris

is één van de 130 vrijwilligers die haar tijd en beste

krachten geeft aan zowel Museum Noordwijk als

Streekmuseum Veldzicht, die beide onder het

Genootschap Oud Noordwijk opereren.

26

Op 19 april 1962 werd het Genootschap Oud Noordwijk

opgericht om het cultuur historisch erfgoed veilig te stellen.

Een jaar later kreeg het genootschap de beschikking over een

bijna 250 jaar oude binnenduinse hoeve - één van de laatste

in Nederland - waar met inzet van veel vrijwilligers en giften

uit de Noordwijkse samenleving een museum kon worden

ingericht. Sindsdien is het museum gevestigd aan het Jan

Kroonsplein 4 in Noordwijk aan Zee. Er staan mooie toekomstplannen

op stapel. Maar het genootschap en ook beide musea

zouden geen bestaansrecht laat staan een toekomst hebben

als er geen vrijwilligers zouden zijn. In totaal zijn er zo’n 130

actief. Eén van hen is Toos van Maris.

Jeugdeducatie is mijn ding

‘Mijn moeder Imy Bruggeman was al actief in het museum

met het taxeren en beschrijven van de sieraden die onderdeel

uitmaken van de collectie. Ze zei op een dag of het niets voor

mij zou zijn om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ik werk in

de kinderopvang en het museum deed toen ook al aan jeugdeducatie.

Een mooie samenkomst van interessevelden.

In 2007 ben ik aan de slag gegaan en ik doe het nog steeds

met veel plezier. Voor de leerlingen van groep 5 van het basisonderwijs

hebben wij een leuk programma, genaamd Leuntje

en Leen, dat wekelijks op dinsdagochtend wordt aangeboden.

De naam is ontleend aan een veel voorkomende jongens en

meisjesnaam in het Noordwijk van rond de eeuwwisseling.

De leerlingen krijgen eerst een rondleiding met uitleg in het

museum. Daarna worden in groepen zes opdrachten uitgevoerd

die rond 1910 spelen. Voorbeelden zijn meedoen aan

oudhollandse spelletjes, zoals het lopen op houten stelten,

het schrijven op een lei en met inkt, omgaan met oud geld

en koffiebonen malen zoals dat toen gebruikelijk was. De

educatie is zo’n succes dat ook basisscholen uit de regio

naar ons museum komen.’

Toos doet nog veel meer

Naast jeugdeducatie houdt Toos van Maris zich ook bezig met

het geven van rondleidingen in het museum, is zij actief in de

fotoclub van het genootschap, zet zij zich in voor het organiseren

van wisseltentoonstellingen en zorgt ze voor de verhuur

van kinderkleding die vroeger in Noordwijk werd gedragen.

Ook in het tweede museum van het Genootschap, Streekmuseum

Veldzicht wordt er niet tevergeefs een beroep op haar

medewerking gedaan. ‘In ‘normale’ weken ben ik zo’n 6 tot 7

uur in het museum bezig. Maar als er een wisseltentoonstelling

moet worden ingericht kan het zijn dat ik twee weken achtereen

aan het werk ben.’

Ik krijg er ook veel voor terug

Toos van Maris mag dan veel energie en tijd in haar vrijwilligerswerk

steken maar, zo zegt ze, ik krijg er ook veel voor terug. ‘Ik

ben van het museum gaan houden alsook van de geschiedenis

van Noordwijk. Het geeft mij veel plezier om zaken nader te

onderzoeken, zeg maar het snuffelwerk. Ik had, eerlijk gezegd

voordat ik bij het genootschap aan de slag ging niet zo veel

met schilderijen en beeldhouwwerk. Maar door mijn werk hier

ben ik er anders naar gaan leren kijken en kan ik nu echt van

kunstwerken genieten.’


Ontdek Strandrestaurant Nederzandt

Als je in Noordwijk bent, dan mag een bezoek aan de

hippe, relaxte hotspot Nederzandt niet ontbreken!

Met een groot terras, een prachtig natuurgebied en

het strand voor de deur kun je hier heerlijk vertoeven.

TEKST EN BEELD NEDERZANDT

Deze verborgen parel is rustig gelegen

in het schitterende natuurgebied aan de

Langevelderslag in Noordwijk. Onderweg

naar het strand kun je op de oprijlaan al

een roedel grazende herten tegenkomen,

die heel even nieuwsgierig hun hoofd

heffen terwijl je rustig voorbij rijdt. Bij

aankomst op de bestemming tref je geen

boulevard waar je over de hoofden kunt

lopen, maar puur natuur! Je kunt hier

écht even ontsnappen aan de drukte en

genieten van het lekkere eten, drinken

en het prachtige uitzicht.

Hele jaar geopend

365 ¼ dagen per jaar kun je bij Nederzandt

dagelijks genieten van een heerlijke

lunch, borrel of diner. Met een grote variatie

aan gerechten, drankjes en bites is er

voor ieder wat wils. In de winter wordt

Nederzandt omgetoverd tot een sprookjesachtig

Winterwonderland en is het restaurant

dus ook zeker een bezoek waard!

Voel je thuis

Nederzandt is een plek waar je jezelf kunt

zijn. Het duurzame restaurant heeft een

moderne, warme uitstraling en een knusse

openhaard, waardoor je je direct thuis

voelt. Het interieur is een mooie mix van

vintage en design. Het grote terras ziet er

met de relaxte loungebanken, zitzakken

en hangmatten uitnodigend uit. Op een

zwoele zomeravond kun je hier zelfs tot

in de late uurtjes loungen!

Leuk voor de hele familie

Neem gerust je hele familie mee voor

een dagje uit bij Nederzandt. De kinderen

vermaken zich namelijk uitstekend bij de

uitkijktoren, de trampolines of de speeltuin.

Zijn opa of oma slecht ter been en

willen ze toch even met hun voeten het

zand aanraken? Geen probleem! Er is een

strandrolstoel aanwezig zodat ook zij

even kunnen genieten op het strand.

Doggy’s paradise

Heb je een hond en wil je die niet thuislaten

tijdens een dagje of avondje uit?

No problem! Bij Nederzandt zijn honden

namelijk van harte welkom! Maak eerst

een lekkere wandeling en ontspan daarna

op het terras of in het restaurant. Voor de

honden is er een speciale waterbar waar

ze even kunnen drinken en natuurlijk is

er ook iets lekkers. Het water en koekje

krijgen jullie van ons, maar wil je je viervoeter

écht verwennen? Bestel dan een

kwispelbiertje!

Veel faciliteiten

Het restaurant beschikt over een invalidentoilet,

gratis Wi-Fi en diverse sfeervolle

zalen voor het organiseren van vergaderingen,

congressen, bruiloften, feesten e.a.

evenementen. Het team van Nederzandt

heeft jarenlange ervaring en maakt jouw

feest, bruiloft of meeting onvergetelijk!

Entertainment

De mogelijkheden bij Nederzandt zijn

eindeloos! Je kunt namelijk ook genieten

van leuke activiteiten zoals powerkiten,

surfen, volleyballen of mountainbiken.

Alle activiteiten zijn op reservering.

Daarnaast is er regelmatig live muziek

op zondag en organiseert Nederzandt

regelmatig leuke evenementen voor het

hele gezin. Ben je benieuwd naar de

optredens en evenementen? Bekijk dan

de agenda op www.nederzandt.nl Er is

(bijna) altijd iets te beleven!

27


groot gemis

Peter Brouwer over het

verlies van zijn zoon Paul

‘Ik ben een stukje

van mezelf kwijt’

Wat zeg je tegen iemand die zo kort

geleden zijn zoon heeft verloren? Alle

woorden schieten bij voorbaat tekort. Peter

Brouwer is een bekende in het Noordwijkse.

Zongebruind, stevige handdruk, keurig

kort gebleekt baardje en een fonkelende

oogopslag. Een oogopslag waarin tijdens het

gesprek op momenten onpeilbaar verdriet

te zien is. Verdriet over het verlies van zoon

Paul, die op 10 februari jl. op 41-jarige leeftijd

overleed aan kanker.

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS

BEELD BURO BINNEN EN PRIVÉ BEELD PETER

28

Het noodlot

‘Paul en zijn zus Brigitte zijn in feite opgevoed door hun

moeder; Marijke, mijn ex-vrouw. Ik was heel veel weg met de

bus, ook naar het buitenland. Soms was ik wel 4 nachten per

week van huis. Dus ik heb de kinderen eigenlijk niet echt op

zien groeien, terwijl we wel heel goed contact hadden hoor.

Het contact met Paul werd hechter toen hij een jaar of 10

geleden bij de zaak kwam. Ja, het was wel vrij snel duidelijk

dat hij in de zaak zou gaan. Hij was ambitieus, jong en had

heel veel contacten. Ik zag wel dat hij het in zich had en hij

werkte hard. Het was natuurlijk best even wennen voor alle

partijen. Ik werkte nauw samen met mijn broer John, ook

een keiharde werker, en dat ging goed. En die twee moesten

samen ook hun draai zien te vinden. Ik voelde mezelf daar

weleens tussenin zitten, maar uiteindelijk ging het tussen hen

ook prima. Paul kon het goed vinden met mensen en was erg


PETER’S ZEEMANSKROEG IS EEN BIJZONDERE PLEK


VLNR. PAUL BROUWER, ZIJN VADER PETER EN ZIJN OOM JOHN (2007)

30

actiegericht. DFDS Ferry naar ons toetrekken omdat de toenmalige

vervoerder failliet ging? Paul zat binnen een dag in

NewCastle en regelde het. Hij had ook gevoel voor alles

wat tegenwoordig ‘groen’ moet zijn. Ik heb natuurlijk meegeholpen

die tent op te bouwen en vond het mooi dat Paul in

de zaak ging, dat voelde heel vertrouwd. Tot het noodlot

aanklopte.’

Gevochten als een leeuw

Peter vertelt dat Paul zo’n 17 maanden geleden in toenemende

mate last kreeg van fysieke klachten. Hij ging eerst naar

de huisarts en uiteindelijk naar het ziekenhuis. Daar bleek al

snel dat het helemaal mis was, de meest erge vorm van lymfklierkanker.

‘Toen begon de ellende. Wat een ziekbed heeft

hij gehad. Zware operaties, chemo, beenmergtransplantatie

en wat allemaal nog meer. Ook heeft hij alles wat je maar

bedenken kunt in het alternatieve circuit geprobeerd. Ja, dat

doe je toch. Hij heeft in de 15 maanden ziekbed echt gevochten

als een leeuw. In die tijd ging ik iedere dag even bij hem

langs. Als ik terugkwam van werk bij de Amerikaanse School

in Wassenaar dan eerst even langs Paul.’ Zo groeiden vader

en zoon nog dichter naar elkaar toe. Rond de zomer van 2016

was er goed nieuws. Paul zou ‘schoon’ zijn, dat liet hij ook op

Facebook weten. ‘Dat was feest natuurlijk, mét champagne.

Maar ik heb geen slok gedronken. Ik durfde het niet, had er

geen goed gevoel over. Van de andere kant, ik heb in die tijd

zelf ook naar een dierbare vriendin in Friesland geroepen; ‘ik

heb mijn zoon weer terug.’ Hij zucht diep en kijkt weg. ‘Tja.’

Pauls laatste verjaardag

‘In de achtertuin van ons huis heb ik een zeemanskroeg.

Daar mocht Paul ook graag een feestje vieren met zijn vrienden.

16 december was hij jarig, werd hij 41. En toen was wel

duidelijk dat het zijn laatste verjaardag zou zijn. ‘Pa, ik wil nog

een keer mijn verjaardag in de kroeg vieren voor vrienden’,

zei hij. Dus dat gingen we natuurlijk doen. Ik denk dat er zo’n

30 man was. Het was toen al heel zwaar voor Paul. Hij heeft

mooie woorden gezegd, zeker voor zijn vrouw Mariel.

Hartverscheurend, ik had echt stijf kippenvel. Even voor 23.00

hebben we nog een laatste wodka samen gedronken en is hij

vertrokken. En toen werd het muis- en muisstil. Terwijl het

zo’n mooi feest was. Maar hij was weg. En iedereen wist; hij

komt niet meer terug.’

Hij is niet te vervangen

‘Het is zo’n makkelijke uitspraak; ‘iedereen is te vervangen’.

Ik zei het zelf ook altijd. Maar het is gewoon niet waar, Paul

is niet vervangbaar. Hij komt nooit meer terug. Terwijl er


PETER KOESTERT DE HERINNERINGEN

We doen ons best. Maar dit gevoel

van gemis raak je nooit meer kwijt

zakelijk gezien natuurlijk wel een oplossing moet komen.

Ja, dat vind ik moeilijk. Dat ligt niet aan de opvolging, maar

aan het feit dat het zíjn plek is, dat klopt gewoon niet. En

het gemis op de zaak voel ik iedere dag. Ik werk nog veel,

ondanks dat ik 70 ben geworden in maart. Ik heb ook gewoon

mijn eigen klantenkring, waaronder de Amerikaanse School.

Wanneer ik ga stoppen? Daar hangt geen leeftijd aan. Ik ben

geen man om op de bank te gaan zitten, thuis bij Riekie.

Ik heb genoten tot nu toe, hard gewerkt en veel geïnvesteerd.

Ik sta positief in het leven en ben op de zaak de man van het

bedenken van nieuwe programma’s en dagtochten, zoals

bijvoorbeeld voor HMC Media of de Ooievaarspas. Nee, ik ben

niet van de cijfers, dat is niet aan mij besteed. Maar ik heb het

nu gewoon moeilijk.’ Peter weet niet hoe het verder verloopt

en hij snapt als geen ander dat rouwen geen vastomlijnd

draaiboek heeft. Soms wil hij praten, maar soms ook niet.

‘Op het zeemanskoor heb ik gezegd ‘ik wil het er niet meer

over hebben. Gewoon omdat ik daar kom voor een stukje

ontspanning. Dat probeer ik. Dus dan moet het niet steeds

over Paul gaan. Maar laatst waren er ook vrienden die zeiden:

‘je hebt toch je humor weer terug’. Kennelijk werkt dat ook zo.’

Ik mis hem

‘Ik ben een stukje van mezelf kwijt. Zo voel ik dat, zo simpel is

het. En misschien ga ik wel te veel naar het kerkhof toe. Mijn

vrouw Riekie (de meeste Noordwijkers kennen haar nog wel

van Taxi Brouwer) vraagt ook ‘wat zoek je daar?’. Ik weet het

niet, maar ik heb de behoefte. Dus ik kom er best veel en rijd

er natuurlijk wel 1000 keer langs. Soms als ik terugkom van

het weekend Friesland, waar onze camperbus staat, ga ik

rechtstreeks naar hem toe, met de boottrailer nog achter

de auto. Dan kom ik daarna natuurlijk wel rottig thuis, aangeslagen.

Maar als ik het niet doe, dat geeft ook een rotgevoel.’

Zijn schoondochter Mariel en zonen Guido en Dexter wonen

op zo’n 200 meter van het kerkhof. ‘Waarom is ‘ie niet gewoon

hier’, denk ik als ik daar ben. Het klopt toch niet dat hij

op dat kerkhof ligt?’ Het zijn vragen zonder antwoorden. ‘We

moeten door. En dat doen we dan ook. Paul zei tegen ons:

‘Geniet van het leven en treur niet om mij.’ We doen ons best.

Maar dit gevoel van gemis raak je nooit meer kwijt.’

31


VIP bijeenkomst vluchtelingen

Arbeidsfit; wie denkt er met ons mee?

Stel je eens voor. Je hebt een leuke baan, fijn gezin, vrienden en familie en bent gezond en gelukkig. Maar dan

breekt de oorlog uit en verandert het leven in een hel. Om daaraan te ontkomen vlucht je naar een onbekend

land. Waar je kinderen kunnen spelen in plaats van schuilen. Waar je kunt leven in plaats van overleven. Waar je

weer kunt bouwen aan je toekomst. Je komt in het onbekende Nederland terecht en na een lang traject word

je als statushouder in Noordwijk of Noordwijkerhout geplaatst. Je spreekt de Nederlandse taal een beetje en

mag op zoek naar werk. Maar hoe gaat dat? Zijn je diploma’s of rijbewijs hier wel geldig? Wat voor werk kun je

gaan doen en hoe kom je aan werkervaring? Om arbeidsfitter te raken heeft Vluchtelingenwerk Nederland in

aanvulling op de ISD-begeleiding de VIP-training opgezet; Vluchtelingen Investeren in Participatie.

{

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS BEELD BURO BINNEN

{

32

Actief meedenken

In de bibliotheek van Noordwijk organiseerde Vluchtelingenwerk

Nederland op dinsdag 9 mei een VIP-meeting. 10 statushouders

uit Noordwijk en Noordwijkerhout die een traject van

2 maanden training hadden doorlopen kregen de gelegenheid

zich te presenteren; een korte persoonlijke presentatie,

met cv in een notendop. Behy Chegini, projectcoördinator

arbeidsparticipatie en VIP, trainers Mariëlle Koot en Saskia

Plompen openen de bijeenkomst met een welkomstwoord.

In de zaal een gemengd gezelschap van ondernemers, een

vertegenwoordiger van de Rabobank (project wordt medegefinancierd

door Rabobank Foundation) de voorzitter van

Ondernemersvereniging Katwijk, uitzendbureau (s), de eigenaar

HEMA Katwijk/Rijnsburg, jobcoaches ISD, etc. Aan hen

de vraag om te luisteren naar de presentaties én actief mee te

denken in oplossingen, stageplaatsen, netwerkcontacten,

alternatieve functies en mogelijk ook banen. Het opdoen van

werkervaring is essentieel om de kans op integratie en een

zelfstandig bestaan te vergroten.

Goedemiddag, mijn naam is….

Dan is het de beurt aan de kandidaten; 3 vrouwen en 7 mannen.

Ik geef het je te doen; een korte pitch in het Nederlands

voor een publiek van zo’n 40 man. Soms zoekend naar de

juiste Nederlandse woorden, soms zwetend van de zenuwen.

De vrijwillige trainers blijken een belangrijke steun en aanvulling.

Trhán uit Syrië bijt het spits af. Hij was eigenaar van een

printbedrijf met moderne apparatuur en wil graag in een

soortgelijk bedrijf aan de slag. Bassel uit Syrië werkte als kleine

zelfstandige, had een optiek. Hij wil het liefst bij een opticien

werken. Hazem uit Syrië werkte als tandtechnicus, dat zou hij

hier ook graag doen. Haval uit Syrië werkte als verwarmingsmonteur

en gaf les in die techniek. Ook hij zoekt werk in zijn

vakgebied. Issa uit Syrië krijgt onbedoeld de lachers op zijn

hand. Hij zoekt werkt als buschauffeur of als koerier. Althans,

wij verstaan koerier, maar het blijkt poelier. Hij had een eigen

poeliersbedrijf én was chauffeur. Mahamed uit Eritrea vindt

het bijzonder spannend. Hij vertelt over zijn droom om automonteur

te worden. Zonder ervaring, maar het is zijn aller-


ijeenkomst

OPROEP VIP

Heeft u na het lezen van dit

artikel ideeën? Een werkervaringsplaats,

snuffelstage, netwerkbijeenkomst of

vacature? Neem contact op

met Behy Chegini:

bchegini@vluchtelingenwerk.nl

TRHÁN BIJT HET SPITS AF. OP DE

EERSTE RIJ ZITTEN ZIJN COLLEGA

VIP-DEELNEMERS.

BEHY CHEGINI,

PROJECTCOÖRDINATOR

ARBEIDSPARTICIPATIE EN VIP

grootste wens. Raghad uit Syrië werkte in haar land als docent

Engels en heeft een zwak voor de doelgroep jongeren van 13

tot 18 jaar. Zij wil heel graag als tolk aan de slag. Iman was juf

op een basisschool in Irak. Dat is wat ze graag weer zou willen,

of iets als gastvrouw. Hekmat uit Syrië werkte als vrachtwagenchauffeur.

Zijn groot rijbewijs is hier nog niet op orde,

maar hij kan wel busjes rijden. ‘Rijd je ook alcohol?’ is een

vraag uit de zaal (soms is dat vanuit religieus standpunt verboden,

red.). Hekmat ontkent heftig. Maar dan springen de

andere cursisten bij en vertalen voor hem in rap Arabisch.

Het gaat er niet om of hij alcohol DRINKT als chauffeur, maar

of hij ’t wel rijdt en aflevert. ‘Oh, bezorgen alcohol? Ik vind het

leuk.’ De zaal lacht, dat probleem blijkt snel opgelost. Razieh

uit Iran sluit de presentaties af. Zij werkte als fotograaf/filmer

en in de kinderopvang. Zoiets zou ze ook in Nederland graag

doen.

Kunt u mij misschien helpen?

Iedere presentatie eindigt met deze vraag, of een soortelijke.

De zaal denkt vanaf de start zeer actief mee. Netwerkcontacten

en namen van bedrijven worden genoemd, met de

opmerking ‘gebruik ons daar waar mogelijk als kruiwagen’.

Er worden vragen gesteld, alternatieve functies en mogelijkheden

aangedragen en vooral ook het advies gegeven niet te

specifiek te zoeken. De droombaan of ‘hetzelfde werk’ klinkt

logisch, maar de ondernemers geven aan dat de vluchtelingen

ook aan alternatieven moeten denken. Er worden bovendien

meerdere complimenten uitgedeeld over het niveau van

het Nederlands. Na het uitreiken van het VIP-certificaat en

een roos is het tijd om na te praten onder het genot van een

drankje. Cv’s worden uitgedeeld, nog meer vragen gesteld

én afspraken gemaakt. Bij sommigen lijkt er echt een baan of

stage in het verschiet. De VIP-trainers zijn blij verrast over de

input deze middag, met hele concrete suggesties. Deelnemers

én organisatie kunnen tevreden terugkijken. Wij zijn erg

benieuwd hoe de zoektocht naar werk vanaf nu verder zal

verlopen voor deze 10 VIP-deelnemers. In de decembereditie

van WN Leef! krijgt u van ons een update.

OPROEP

VLUCHTELINGENWERK:

Het succes van Vluchtelingenwerk Nederland

wordt bepaald door de enthousiaste inzet van

vele vrijwilligers, ook in onze regio. Wilt u hen

ondersteunen? Kijk voor de verschillende

mogelijkheden op www.vluchtelingenwerk.nl/

steun-ons/word-vrijwilliger.

Tel 0252-419659, of stuur een mail naar

mlakeman@vluchtelingenwerk.nl

33


Dag huisje, boompje, beestje...

Travel shorts aan en gaan!

Reis mee met backpacker Nick Vliet Vlieland

NIEUW ZEELAND MT SUNDAY

Ik ben Nick Vliet Vlieland, al bijna 29 jaar een rasechte

Noortukker (Binnen). Van de Bronckhorstschool ben ik via het

Northgo College naar de Haagse Hogeschool gegaan waar ik

de HBO-opleiding Bouwkunde heb gevolgd en afgerond. En

toen kwam voor mij al de vraag: een baan zoeken of op reis? Ik

heb na mijn opleiding in een economisch slechte tijd gekozen

voor een vaste baan bij een bekende Leidse aannemer, maar

de reiskriebels bleven. Na een vaste baan en een vaste relatie

ben ik meer voor mezelf gaan kiezen. Met persoonlijke doelen

die ik moest en zou verwezenlijken. Ik heb mijn motorrijbewijs

behaald; motorrijden geeft mij het gevoel van totale vrijheid.

En ik ben als bassist in een band gaan spelen (A’Little Late);

muziek maken en optreden geeft echt een kick. En tot slot ben

ik gaan reizen, van Europa tot Mexico en van Costa Rica tot

China. Op reis is een nieuwe passie ontstaan; fotografie. Het

vastleggen van omgeving, landschappen en culturen is voor

mij een uiting van creativiteit.

D

TEKST EN BEELD NICK VLIET VLIELAND

D


De droom van...

Ik vertrek

Dit alles combineerde ik met het werkzame leven. Steeds

vaker dacht ik na over mijn volgende stap(pen): vastigheid

en een eigen huis of juist alles loslaten? De drang om totaal

iets nieuws en anders te willen doen groeide. Dus niet blijven

hangen in het vaste stramien van werken-eten-slapen en

jaren vooruitplannen. Na mijn laatste reis naar Midden

Amerika en IJsland heb ik in de zomer van 2016 de knoop

doorgehakt: ik geef alles op en maak mijn droom waar.

IK VERTREK! Ik wilde nieuwe ervaringen opdoen. Niet alleen

grenzen overgaan, maar ook grenzen verleggen. Andere

culturen en mensen leren kennen en leven met de dag. Niet

door snel van punt A naar punt Z te reizen, maar door slow

traveling. De tijd nemen voor ervaringen en indrukken en

landen en culturen echt tot me te nemen.

THAILAND KOH CHANG

Dag Noordwijk

De eerdere (groeps-)reizen hadden mij de nodige reiservaring

en ontmoetingen opgeleverd, maar alleen op pad gaan is toch

echt anders. In een half jaar tijd heb ik mijn baan opgezegd,

ben ik gestopt met de band, heb ik mijn spullen in een opslagbox

gestopt, een goede ziektekostenverzekering gekozen én

me uit moeten schrijven bij de gemeente Noordwijk ( dat was

best wel even slikken…). En uiteraard heb ik mijn reisdoel

bepaald: Zuidoost-Azië en Nieuw Zeeland. Als voorbereiding

heb ik, naast de nodige vaccinaties, het geregel van papieren

en visa, het bestuderen van klimaat en weersomstandigheden

ook zelf een blog/website gemaakt en een bijbehorend eigen

logo ontworpen. Leuk en creatief werk, net als fotograferen

én grafisch ontwerpen. Ik ben flink gaan oefenen in de Waterleidingduinen

met mijn spiegelreflexcamera. Mooie platen

geschoten van herten, vossen, het landschap en de natuur.

Als autodidact pak ik de zaken zelf op, experimenteer en ga

er verder mee aan de slag. Zo doe ik dat ook met ontwerpen.

Natuurlijk had ik mijn familie, vrienden en werk ingelicht

over mijn plannen. Vanuit alle hoeken kreeg ik vooral veel

positieve en opbouwende feedback; een echte unieke ‘lifetime

experience’ die niemand je ooit afneemt. Velen wisten

wel dat zo’n reis er ‘ooit’ aan zat te komen. Maar dan is het

opeens nog maar een paar weken tot vertrek. Alles loslaten

en op reis gaan, voor langere tijd; ik heb me nog nooit zo

nerveus gevoeld.

Hello Bangkok!

1 Maart 2017, de dag van vertrek, hebben mijn moeder, zus,

stiefvader en beste vriend me uitgezwaaid. Nog flink gestrest

van de vele last-minute acties voor vertrek ben ik op het

vliegtuig richting Bangkok gestapt. In Thailand heb ik eerst

twee weken de tijd genomen om totaal tot rust te komen en

te laten bezinken wat er de maanden voorafgaand aan het

vertrek was gebeurd. Vanuit Thailand ben ik afgereisd naar

het land dat al langere tijd bovenaan mijn verlanglijstje stond:

Nieuw Zeeland. Na het zien van vele mooie foto’s, tv-beelden

en natuurlijk als fan van de Lord of the Rings trilogie was het

NIEUW ZEELAND FAREWELL SPIT

tijd om dit land van grootse natuur en imposante landschappen

met eigen ogen te bekijken. En het stelde totaal

niet teleur! Het gevoel om helemaal alleen op een berg te

staan in een weidse omgeving is zeer indrukwekkend en

geeft een gevoel van totale vrijheid.

Land van Lord of The Rings

Nieuw Zeeland is hét land om je eigen grenzen te verleggen.

Zo heb ik een intensieve hike gedaan bij het Mount Cook

gebergte. De Sealy Tarns route bestaat uit 2200 steile treden

naar een uitkijkpunt 600 meter hoger. Vanaf daar is het mogelijk

verder te gaan met de Mueller Hut route. Die route wilde

ik eigenlijk niet doen na een klim van bijna 3 uur, maar ik

ontmoette daar een groep van vier leeftijdsgenoten die verder

gingen en vroegen of ik meeging. Uiteindelijk hebben ze mij

overtuigd en ben ik toch meegegaan op de klim van 400

meter over rotsen en bergen. Op zo’n moment ga je gewoon

stug door en het behalen van de Mueller Hut gaf het gevoel

van OVERWINNING! Nieuw Zeeland heeft veel indruk op me

gemaakt met de grote diversiteit aan natuur, het outdoorleven

en de activiteiten zoals helikoptervluchten langs gletsjers en

bergen. Toen ik het natuurgebied ‘Farewell Spit’ bereikte,

deden het uitgestrekte strand en de duinen me meteen aan

Noordwijk denken.

35


Cultuurshock

Na een flinke tijd in de natuur, ben ik van Auckland naar

Singapore gevlogen. Een supermodern en schoon Aziatisch

land met zeer goed openbaar vervoer. Van koloniale gebouwen

en moderne skyscrapers tot goed bijgehouden stadsparken

met futuristische bomen; Singapore heeft veel te bieden.

Daarnaast wordt Singapore ook wel de Food Capital van Azië

genoemd; gerechten en smaken komen hier samen in de

vele foodcourts die het land rijk is. Ik was van plan om van

Singapore naar Maleisië reizen, maar ik kwam op Facebook de

oproep tegen van iemand die met een 30-urige veerboottocht

naar Jakarta wilde gaan. Ik ben het avontuur aangegaan en zo

aangekomen in Indonesië, waar nog steeds de invloeden van

de koloniale tijd terug te vinden zijn. Na Nieuw Zeeland en

Singapore was Indonesië voor mij een cultuurshock: gigantische

verkeersdrukte, de nodige vervuiling en héél veel ‘selfies’

met de Indonesiërs. Vanuit Jakarta ben ik afgereisd naar

Sumatra; een stuk rustiger dan Jakarta, met zeer mooie

natuur. Hier heb ik een ‘Pacu Jawi’ oftewel een koeienrace

meegemaakt. De deelnemers hangen achter twee koeien en

moeten de dieren in een zo recht mogelijke lijn laten rennen.

Wat een belevenis!

Het leven als backpacker

Ik heb hier een totaal ander dagelijks leefritme dan in Noordwijk.

In 12 weken tijd heb ik in meer dan 30 verschillende

plaatsen in hostels geslapen. De ene hostel modern, de ander

juist verouderd en terug in de tijd, maar overal met andere

mensen op de kamer. Mijn hoeveelheid kleding is zeer

beperkt, ik heb één backpack mee en daar moet ik het mee

doen. Dus geen volgepakte koffers mee op reis en een comfortabele

kamer in Huis ter Duin, de Hotels van Oranje of de

gemoedelijke Noordwijkse pensions zoals vele Duitse en

Nederlandse toeristen dat doen. En mijn dagelijkse routine

om lekker vlees halen bij (mijn vroegere achterbuurjongen)

Krijn van der Bent in de Kerkstraat en kaas bij Peter den Elzen

in de Molenstraat is er hier niet meer bij. En ook niet meer

om half zeven ’s ochtends in de auto richting Leiden voor

het werk. Op elke locatie bouw ik hier iedere dag opnieuw de

basis op: waar ga ik slapen, waar is goed eten te krijgen, hoe

kom ik van A naar B en wat is er te doen en te zien? Iedere

2 á 3 dagen ontmoet ik weer nieuwe mensen en begint het

kennismakingsproces opnieuw. Echt een heel ander leven,

maar het brengt me ook iets!

Ga je mee naar Nepal?

Nu ik dit schrijf ben ik nog in Indonesië. Daarna zal ik, te

voet, per auto, scooter, motor, boot en/of per vliegtuig, mijn

reis voortzetten naar Maleisië, Thailand, Laos, Cambodja,

Vietnam, Myanmar en uiteindelijk Nepal. Dan is het naar verwachting

februari of maart 2018. Of mijn route daadwerkelijk

zo zal gaan? Ik ga het meemaken, deze reis is en blijft een

dynamisch proces. Selamat Tinggal!

Ik schrijf wekelijk een kort verhaal over mijn persoonlijke

ervaringen en de ups en downs tijdens mijn reis. Geen fancy

verhalen, maar een inkijkje hoe het hier écht is en hoe ik me

voel. Ga je mee op avontuur? Ook zonder travel shorts ben je

welkom op mijn reisblog www.nickstravelshorts.com.

36


Speciaal

voor 60+

1 maand

proef*

Start met bewegen!

Veel leden sporten al jaren bij Azzurro, omdat onze club de lifestyle-oplossing biedt:

bewegen, ontspannen, gezellig samen zijn en betrokken en deskundige begeleiding

*inschrijven voor de proefmaand-actie kan t/m 30 juni 2017

Meld u aan: 071-3612221 • www.azzurrowellness.nl • info@azzurrowellness.nl

Azzurro Wellness • Oude Zeeweg 57 • Noordwijk


De Vonk

4

10

6

1

2

3

5

7

8

9

VLNR: LIESBETH, MARLOU, MEREL, JACQUES, BOB, JAN, MIRJAM, HENRIETTE, IDA, NELLEKE EN ANDY.

NIET OP DE FOTO: LISA WAASDORP, MARISSA COMPIER, ESMERALDA PESCHIER EN FRANKA FELS. VOOR MEER INFO ZIE PAGINA 40

38

Paramedisch Centrum Noordwijk

De kracht van meerdere

disciplines onder één dak


25 jaar geleden zag het Paramedisch Centrum Noordwijk het daglicht.

Fysiotherapeuten Jan Hoekstra en Jacques Piekaar zijn de grondleggers

en werken al zo’n 30 jaar samen. Zij konden het niet alleen persoonlijk

goed met elkaar vinden, maar bleken ook een gemeenschappelijke

visie te delen; de kracht van samenwerking met andere (paramedische)

disciplines. Zeker in die tijd een behoorlijk vooruitstrevende gedachte.

‘We werkten tot grote tevredenheid nauw samen met huisartsen, dus

die lijn hebben we doorgetrokken. We zijn op zoek gegaan naar een

ruimte voor meerdere specialisaties onder een dak. Zo zijn we ons

centrum 25 jaar geleden gestart met Mensendieck en logopedie, naast

fysiotherapie.’ Na wat omzwervingen in Noordwijk heeft het centrum

meer dan vijftien jaar in een bedrijvenpand aan de Schiestraat gezeten

en verhuisde in 2012 naar De Vonk.

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS BEELD BURO BINNEN

Leuk en laagdrempelig

5 jaar geleden kreeg het Paramedisch Centrum Noordwijk de

kans zich te vestigen op de grens van Noordwijk/Noordwijkerhout.

‘Het karaktervolle pand en de extra ruimte was heel aantrekkelijk,

we zagen direct de potentie. Ook omdat we hier het

aantal disciplines konden uitbreiden. We hebben even geaarzeld

over de ligging. Zou de Noordwijker ons nog weten

te vinden buiten het centrum? Gelukkig bleek die aarzeling

onterecht; we draaien met het hele team fantastisch op deze

locatie en hebben ook nog eens klanten uit Noordwijkerhout

erbij gekregen.’ Het prachtige pand, smaakvol verbouwd, heeft

een zeer prettige sfeer. ‘Iedereen die hier komt ‘heeft wel wat’

en dat schept een band. Onze ongedwongen manier van samenwerken

straalt af op de totale sfeer. Er kan ook gelachen

worden, waar de mensen voor komen is vaak al ernstig genoeg.

En in onze gezamenlijke wachtkamer zit iedereen door

elkaar. Dat leidt tot vragen als ‘Waar kom jij eigenlijk voor?’ De

fraaie oefenruimte is natuurlijk geen sportschool voor strakke

pakjes, maar heeft een totaal andere uitstraling. Laagdrempelig

ja. Een van de mooiste complimenten die we ooit kregen over

de locatie en de sfeer: ‘Als je hier met klachten komt is bij binnenkomst

je klacht al bijna verdwenen’. Nou, mooier kan het

toch niet?’

Het gaat om het totaal

Deze twee fysiotherapeuten mogen de grondlegger van het

Paramedisch Centrum zijn, maar het gaat om álle paramedische

disciplines (zie kader). Om de kracht van samen. Kernwoorden?

Paramedisch en complementair. ‘De samenwerking

wordt alleen maar intensiever. Kijk eens naar de hoeveelheid

disciplines en specialisaties die we onder één dak hebben.

Dat werkt zó prettig. Zowel voor de klanten zelf als voor de

huisartsen. Soms krijgen we patiënten hier met een ‘open’

doorverwijzing. Binnen De Vonk bepalen we dan samen waar

iemand optimaal geholpen kan worden. We houden elkaar

scherp en overleggen ‘tussendoor’. Die korte lijnen en elkaar de

bal toespelen, dat werkt prima. Mensen die al eens bij ons zijn

geweest voor bijvoorbeeld logopedie vinden het prettig dat ze

dan ook hier weer terecht kunnen voor herstel van een enkelblessure.

Dat voelt vertrouwd.’

De toekomst

‘Hoe wij naar de toekomst kijken? Het Paramedisch Centrum

Noordwijk past eigenlijk meer dan goed bij alle ontwikkelingen.

De zorg probeert (geïnitieerd door de overheid) mensen uit de

tweedelijnszorg zorg terug te krijgen naar de eerstelijn. Dan is

het heel belangrijk om onderling goed samen te werken, je als

geheel te presenteren en profileren. Dat komt de behandeling

en het resultaat ten goede. Bovendien staat lifestyle natuurlijk

hoog op de agenda. Gezond leven en bewegen, daar draait het

om. En ook daar sluiten we naadloos op aan. Met onze disciplines,

maar ook doordat wij vanzelfsprekend gezond leven. Niets

mooier dan een patiënt die het met begeleiding vanuit ons

centrum lukt om gezonder te gaan leven. Dát enthousiasme;

dáár doen we het voor. En we kijken wat we met zijn allen kunnen

betekenen als het gaat om de WMO en de ondersteuning

van de gemeente. Welke rol kunnen wij daarin vervullen, hoe

zorgen we voor versterking? Ons centrum blijft in ontwikkeling.

Kwaliteit, werkwijze en vernieuwing; daar zijn we allemaal op

gericht.’ Het is wel duidelijk dat de enthousiaste ‘Vonk’ van het

Paramedisch Centrum Noordwijk goed is overgeslagen. Zowel

op de collega’s onderling, op andere zorgverleners als op de

patiënten/klanten.

W

39


Mensendieck oefentherapie

Esmeralda Peschier

Optimaal houdings-en beweegpatroon staan

centraal binnen haar praktijk. Speerpunten:

bekkenklachten, lage rugklachten, nek- en

schouderklachten, scolioseproblematiek,

stressmanagement, chronisch pijn en hyperventilatie.

www.beweegwijzeroefentherapie

Ergotherapie

Franka Fels

Gericht op het optimaliseren en in stand

houden van zelfregie en het functioneren

door het opnieuw aanleren van handelingen,

het anders uitvoeren ervan en/of het

aanvragen en gebruik van hulpmiddelen.

www.ergozorg.nl

Logopedie

Liesbeth van Gulik (1)

Hulp bij stoornissen die met spreken en verstaan

te maken hebben; adem, stem, spraak,

taal en gehoor. Onderzoek,

behandeling, adviezen, voorlichting en begeleiding

van kinderen en volwassenen.

www.paramedisch-centrum-noordwijk.nl/

logopedie

Bekkenfysiotherapie

Mirjam de Visser (6) & Ida Hoogeveen (8)

Voor mannen/vrouwen met klachten in het

bekkengebied zoals urineverlies, prostaatpijn,

verzakkingsklachten, pijn bij het vrijen, erectiestoornissen,

stoelgangklachten, lage rug-

De Stijl en De Vonk

In 1917-1918 verrees naar een ontwerp van de Leidse architect J.J.P. Oud

tussen de bollenvelden, in de directe nabijheid van de duinen en het strand,

Vakantiehuis De Vonk. Het H-vormige pand werd vrijwel op de grens van

Noordwijk en Noordwijkerhout gebouwd in opdracht van de Vereeniging

Buitenverblijf, dat behoorde tot het Leidsch Volkshuis. De initiatiefneemster

van de bouw was de oprichtster en tevens directeur van het Leidsch Volkshuis:

Emile Knappert. In de tijd waarin De Vonk werd gebouwd lieten de leefomstandigheden

van de Leidse arbeidersgezinnen veel te wensen over. Het

vakantiehuis werd opgericht om de meisjes uit die gezinnen te steunen door

ze kennis te kunnen laten maken met de natuur en ze zo ‘op hoger moreel

peil te brengen’.

en stuitklachten, bekkenpijn tijdens zwangerschap

of na bevalling en kinderen met problemen

bij plassen/poepen. www.pelviplus.nl

Oedeemtherapie/Oncologische fysiotherapie

Nelleke van Esch (9) & Lisa Waasdorp

Gespecialiseerd in de behandeling van oedeem

(onderhuidse vochtophoping) en richt

zich tevens op de revalidatie van

de oncologische patiënt, voor, tijdens en na

chemotherapie, inclusief begeleiding in de

oefenzaal.

www.oedeemtherapie-noordwijk.nl

Psycholoog

Merel Hovestad (2)

psychologenpraktijk gespecialiseerd in relatietherapie

en therapie bij stress, angst, burnout

en depressie. Gebruikt in behandelingen

o.a. de krachtige, effectieve methode

Smarttapping EFT om angst- en stressvrij te

leren leven. www.psycholoog-noordwijk.nl

of www.wandelpsycholoog.nl

Psychiater

Henriette Lahade (7)

Het behandelen van psychiatrische ziektebeelden

voor volwassenen. Specialistische

zorg, waarvoor doorverwijzing door huisarts

of hulpverlener noodzakelijk is. Tot 1 mei jl.

was zij gevestigd in gezondheidscentrum Het

Wantveld. 06-53 59 34 98

henriettelahade@gmail.com

Fysiotherapie

Specialisten in bewegen! Behandeling van

klachten van het bewegingsapparaat. De

fysiotherapeuten hebben verschillende

specialisaties, waaronder: COPD, diabetes,

McKenzie-therapie bij lage rugklachten,

Claudicatiotherapie (zgn. etalagebenen) en

acupunctuur, dry needling, manueel therapie

en sportfysiotherapie.

Fysiotherapeuten:

Jan Hoekstra (5), Jacques Piekaar (3),

Andy Limoen (10) en Bob de Weijze (4)

www.paramedisch-centrum-noordwijk.nl/

fysiotherapie

Pilates lessen

Marissa Compier

Pilates is een vorm van trainen waarbij

lichaam en geest worden getraind. Pilates

richt zich als trainingssysteem op spieren die

een goede houding ondersteunen.

www.paramedisch-centrum-noordwijk.nl/

fysiotherapie/pilates

Fysio fitness/Fitnesstherapie

Fysio Fitness is een specifieke vorm van actief

bezig zijn, voor iedereen die zijn of haar

conditie wil verbeteren, onder begeleiding

van een van de fysiotherapeuten.

PARAMEDISCH

CENTRUM NOORDWIJK

DE VONK WESTEINDE 94

2211 XS NOORDWIJKERHOUT

40

1917 was een belangrijk jaar voor de Nederlandse cultuur. Het is in dat jaar

dat in Leiden de kunststroming De Stijl werd geboren. Architect Oud was één

van de oprichters en belangrijkste leden. Vergeleken met zijn latere werken

die strak en modernistisch ogen, is het ontwerp nog zeer traditioneel te noemen.

Symmetrisch van opzet, de toepassing van schoonmetselwerk, hoogopgaande

pannendaken. Het was de vormtaal die in Noordwijk/Noordwijkerhout

bekend was door de villa’s die sinds het einde van de negentiende eeuw

waren gebouwd. De directe link met het nog prille gedachtegoed van De Stijl

kwam tot uitdrukking in de ontwerpen van de mozaïeken van geglazuurde

baksteen in de voorgevel, de tegelvloeren en het trappenhuis. Deze details

werden ontworpen door mede Stijl-oprichter Theo van Doesburg die ook

de kleurstelling van het houtwerk bepaalde. De monumentale glas-in-lood

partij met gestileerde natuurvormen en de kleurstelling van de kamers werd

ontworpen door Harm Kamerling Onnes. Van Doesburg was not amused.

Hij vond dat de ramen voor een ‘benauwende kleuratmosfeer’ zorgden

‘waarin elke frische gedachte elke gezonde ademhaling verpest wordt.’

Michel van Dam | bouwhistoricus

Niets mooier dan een patiënt die het

met begeleiding vanuit ons centrum

lukt om gezonder te gaan leven


Een zorgpauze

09-2016

Dat gun je elkaar!

Steunpunt Mantelzorg

NoordwijkWassenaarsesaat

5 2201 RD Noordwi

T (071) 82 00 295

T 06 55 45 67 79

mantelzosteunpunt@welzijnnoordwijk.nl

Zorgen voor een ander geeft veel voldoening. Maar ook al doet u het met plezier,

soms Even kan de zorg het te aan veel een worden. ander Dan overdragen,

kan een adempauze fijn zijn om op krachten te

dat kan geregeld worden via uw Mantelzorgpas.

komen. Even stoppen in plaats van alsmaar doorgaan.

Een adempauze

Kunt u een pauze gebruiken? Dan kunt u hierover in

gesprek met het Steunpunt Mantelzorg in Noordwijk.

Samen met de consulent bespreekt u hoe uw

mantelzorgsituatie eruit ziet en hoe uw zorg tijdelijk

overgenomen kan worden.

Verschillende mogelijkheden

Elke zorgsituatie is weer anders en daarom wordt

bekeken welke vorm van ondersteuning het best in

uw situatie past. Het kan zijn dat u er baat bij heeft

als degene voor wie u zorgt af en toe thuis bezoek

ontvangt. Dan heeft u een ochtend vrij om uw dingen

te doen. Misschien heeft degene voor wie u zorgt hulp

nodig en is het een oplossing als deze een dag wordt

opgevangen in een zorgcentrum.

Bespreek het samen

Het is best een stap om hulp in te roepen. Misschien

vindt u het moeilijk de zorg uit handen te geven. Of

degene die u verzorgt vindt het onprettig als iemand

komt helpen. Dit kunt u het beste samen bespreken.

Door af en toe rust te nemen kunt u de zorg langer

volhouden. Dat gun je elkaar!

Tegoed

Voor de zorgpauze krijgt u van de gemeente een

tegoed op uw Mantelzorgpas. Dit tegoed kunt

u inzetten bij één van de deelnemende zorgverleners.

U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage.

05-10-16 08:59

Interesse?

Neem contact op met Welzijn Noordwijk (071-8200295)

of kijk op www.mantelzorgpas-noordwijk/zorgpauze


interview

‘Ik fiets nog steeds de

sterren van de hemel’

Het leven van Jan van der Lippe (74) staat nog altijd in het teken van

sport, ook al heeft hij sinds 2013 naar eigen zeggen een ‘ongelukkig

poot’, waardoor hij alleen nog maar kilometers kan vreten op een

elektrische fiets met een ‘ongelukkig trappertje’. De teller staat inmiddels

op ruim 400.000 kilometer, want Jan de Noortuk houdt z’n prestaties

nauwlettend bij. Over het waarom zegt hij: ‘Ik ben eerzuchtig!’

TEKST FRANS VAN DUIJN BEELD BURO BINNEN

42

In 1943 werd Jan geboren in een huisje aan de Binnenweg.

Hij groeide op met drie broers en twee zussen. Vader zat in

de vis en de bloemen, moeder was huisvrouw. ‘Mijn ouders

sliepen in de bedstee,’ vertelt hij. ‘Wij kinderen lagen met z’n

zessen op zolder. Ik lag bij Piet in het ledikant en Jo bij Arie,

mijn zussen hadden een gordijn voor de privacy. Verder was

er een armoedig keukentje met een gasstel en dan hadden

we nog een achterkamer en de nette voorkamer, waar je

alleen op zondag kwam.’

Zoals zoveel Noordwijkers van zijn generatie heeft Jan als

kind heel wat bramen geplukt. ‘Dan kreeg je als dank een

centje voor de film en je at er uiteraard van. Iedere dag hadden

we in de zomer braam met rijst, tot het je neus uitkwam!

Op zondag kreeg je braam met griesmeelpudding en als

je ziek was kreeg je ‘hete braam’ te drinken, goed voor alle

kwalen! Je moest het zo heet mogelijk drinken en dan transpireerde

je alle ziektekiemen er vanzelf uit. Hete braam was

de Noordwijkse Haarlemmerolie.’

Al snel bleek Jan talent voor sport te hebben. In de gymzaal

aan de Abraham van Royenstraat was hij als lagere schoolleerling

steevast uitblinker. Als enige scoorde hij tienen, of het

nou om apenkooien, bokspringen of voetballen ging. En toen

kwam het tennis in zijn leven. In de zomer van 1953 ging hij

als tienjarig jongetje ‘voor de poen’ ballen rapen op de tennisbanen

van Huis ter Duin. En daar leek z’n leven een onverwachte

wending te nemen.


De Noortuk versus Tom Okker

Vanuit de Dr. de Visserschool aan de Huis ter Duinstraat liep

Jan ’s zomers na schooltijd naar de tennisbanen van Huis ter

Duin. Van zijn tiende tot zijn veertiende raapte hij er ballen.

‘Je had vier ballenjongens en vijf banen,’ vertelt hij, ‘waarop

toen alleen maar hotelmensen tennisten. Ik bleek de snelste

ballenjongen en mocht daarom bij de trainer ballen rapen,

zodat je niet van hotelgasten afhankelijk was. Dan werkte je in

de zomervakantie tien tot twaalf uur per dag voor vijftig cent

per uur. Met fooi erbij scoorde ik zo acht gulden op een dag.

Het verdiende geld gaf ik aan m’n moeder. Ze stopte het in

haar schortje en dan kocht ze bijvoorbeeld een nieuwe fiets

voor me.’

Tussen het ballenrapen door leerde Jan ook nog eens een

goeie bal slaan. ‘Als jongetje kon ik al goed tennissen en op

zekere dag kwam Hans van Swol naar Huis ter Duin, meervoudig

Nederlands tenniskampioen. Van Swol was tevens

tenniscoach en hij had een pupil bij zich, een zekere Tom

Okker, die in 1969 de nummer drie van de wereld zou worden.

Tom is van mijn leeftijd en als twee kleine ventjes speelden

we een tweesetter. Allebei wonnen we een set!’ De tennistrainer

van Huis ter Duin zag vervolgens sportieve mogelijkheden

voor Jan. ‘Ik was toen twaalf jaar en hij zei tegen me:

met jou ga ik dóór, Noortuk. Zo noemde hij me. Dat was toen

al mijn naam.’

Rijke mensen

In 1955 werd in Rotterdam de E 55 gehouden, een grote energiemanifestatie,

waar Jan z’n vader met een kar met bloemen

stond. Aan dit evenement heeft Jan zowel een goede als een

slechte herinnering. Hij vertelt: ‘De tennistrainer van Huis ter

Duin was een Rotterdammer en op zijn Java motorfiets gingen

we erheen, in de zomer, zonder helm, een onvergetelijke

rit! Toen kwamen we bij mijn vader en zei de tennistrainer

tegen hem: “Ik laat Jan alvast aan de stad wennen, meneer

Van der Lippe, want ik neem hem mee om een tennisser van

hem te maken!” Nou, m’n vader z’n haren gingen récht overeind

staan. “Tennis is voor rijke mensen,” zei hij. “Hij mot de

bloemen in.” En dat was meteen einde verhaal.’ Jan zucht nog

eens diep. ‘Tja, Tom Okker ging dóór en werd prof, maar hij

kwam uit een artsenfamilie, ik kwam uit de bedstee, dat is een

groot verschil. Ik had voor een tenniscarrière de verkeerde

ouders. Meteen na de lagere school ging ik dus de bloemen

in; we hadden een exportbedrijf voor droogbloemen. Met Piet,

Arie en mijn vader heb ik aan dat bedrijf gewerkt. Arie heeft

dat allemaal doorgezet en bracht in de Hoofdstraat een pracht

van een zaak tot bloei. Helaas is hij in 1995 overleden.’

Patat of benzine

Jan werkte jarenlang in het familiebedrijf, tot diep in de jaren

zestig. In die tijd ontwikkelde hij zich tevens tot spits van het

eerste elftal van de VV Noordwijk. Wat voor voetballer was hij?

‘Ik was een brutale, scherpe, diepe spits. Ik was snel op de

eerste meters en ik schoot makkelijk, met rechts én links.’

Jan voetbalde ook nog drie jaar voor VVSB, waar hij tevens

beheerder van de kantine was, en hij schoot ook nog eens

met scherp in de zaal. ‘In Noordwijk kwam begin jaren zeventig

het zaalvoetbal op. Ik speelde voor snackbar Van Rooijen

en later voor garagebedrijf Verhart. Die switch werd me trouwens

niet in dank afgenomen. Mijn stelling was: bij sponsor

Cees van Rooijen word ik alleen maar dronken en krijg ik een

dikke pens van het patat eten, nou, dan heb ik liever een auto

en benzine voor niks van Wim Verhart.’ Jan geeft er een knipoog

bij en laat foto’s van vroeger zien, onder meer van een

afgeladen Northgohal, waar ook het eerste van Ajax z’n

zaalvoetbalpotjes speelde! Jan zit op een foto naast Gerrie

Mühren. ‘Ik ben nog op z’n bruiloft geweest in Volendam,’

meldt hij. ‘Samen met Arie de Stip.’

Terug bij Huis ter Duin

Over bruiloft gesproken. Jan zelf trad op z’n 21ste in het huwelijk

en kreeg twee zoons. In 1967, drie jaar later, werd hij uit

de droogbloemenbusiness verlost door nota bene het tennis.

Hij werd groundsman op Huis ter Duin. ‘Het was geweldig! Ik

verzorgde de gravelbanen, deed de administratie, enzovoorts.

In 1971 werd Noorlander eigenaar en kwam er zelfs een clubhuis

bij. Op zijn verzoek pachtte ik de boel en zo ontstond er

een tennisvereniging met zo’n 200 leden. Toen in later jaren

mijn huwelijk strandde, deed mijn toenmalige vriendin de bar

en ik gaf tennisles. Zo is het lang goed gegaan.’

Helaas raakte Jan in conflict met Noorlander na klachten van

bewoners van de appartementen van Huis ter Duin. ‘Het ging

om overlast en hij wilde mijn contract niet verlengen. Dat

werd een rechtszaak, waarbij de rechter besliste dat Noorlander

in z’n recht stond, maar mij wel een alternatief moest bieden.

Toen kocht hij café Thomas en bood mij het uitbaterschap

aan. Maar ik weet hoe zwak ik ben als het om alcohol

gaat. Na mijn werk als tennisleraar dronk ik een biertje, dat

kon nog wel, maar in een café waren de verleidingen te groot.

Weet je, dat café Thomas was mijn dood geworden!’

Bacterie

Er volgde een periode van werkloosheid, waarin Jan zich

met succes op de golfsport wierp. Zo werd hij in 1993 en 1997

clubkampioen bij De Vijf Margen, het Noordwijkse golfcentrum,

wat zo’n beetje z’n tweede huis werd. Op z’n zestigste

begon hij ook nog eens fanatiek te fietsen. In schoolschriften

hield en houdt hij alles bij, van afstanden tot lekke banden.

De eerzuchtige allround sportman, inmiddels opa en vrijgezel,

ging dus nog flink tekeer, totdat hij knieproblemen kreeg.

‘Vier jaar terug heb ik foto’s laten maken en werd ik met spoed

in het ziekenhuis opgenomen. In 2002 ben ik aangereden op

de fiets en daarbij zijn er bacteriën in mijn knie gekomen. Ik

ben zeven keer geopereerd, lag zes weken in het hospitaal en

heb zes weken gerevalideerd; rolstoel, krukken, therapie, maar

helaas bleef het een ongelukkig poot, de bacterie heeft al die

botten opgevreten.’

Jan wilde perse blijven sporten en nu heeft hij dus die elektrische

fiets met het ‘ongelukkige trappertje’, zoals hij dat noemt,

waarmee hij ‘de sterren van de hemel’ fietst. Dagelijks zit Jan

op z’n stalen ros z’n kilometers te vreten. Tussen de middag

eet hij een warme maaltijd op de voormalige Van den Bergstichting.

‘Het enige driesterrenrestaurant van Noordwijk,’

zegt hij met een lach. Bij ‘de Willem’ doet hij overigens ook

vrijwilligerswerk in het groenbeheer. Thuis op de Haagwinde,

waar dit interview plaats heeft, zit hij op z’n verhoogde stoel

bij het raam, waar de oude sportheld tot z’n vreugde door

menig voorbijganger wordt toegewuifd. Want natuurlijk,

allemaal kennen ze Jan de Noortuk!

Want natuurlijk, allemaal

kennen ze Jan de Noortuk!


‘s Heeren Loo

Vanaf woensdag 21 juni is ’s Heeren Loo locatie

Willem van den Bergh weer het podium voor

’s Heerenloolands, hét feel good festival van de Duin

en Bollenstreek! De veelzijdigheid aan activiteiten

kleurt het programma. Vijf dagen volop feest voor

iedereen die wel van een feestje houdt, jong en

oud! Beleef muziek, theater, kermis, kraampjes,

kinderactiviteiten en nog veel meer.

TEKST AFDELING MARKETING & COMMUNICATIE ‘S HEEREN LOO

BEELD MULTIMEDIA DAGBESTEDING ’S HEEREN LOO

44

Samen plezier beleven op ’s Heerenloolands


Hét feel good festival

van de Duin- en

Bollenstreek

Swingen op Berghrock

De zaterdag is zoals elk jaar een speciale dag.

Voor alweer de vijfde keer is Berghrock, hét

muziekfeest waar de voetjes gegarandeerd van

de vloer gaan! De hele dag door laten regionale

bands en DJ’s zich van hun beste kant laten

horen. Wat te denken van Jeroen van Katwijk,

Schwarzwalder Kirch band, de Electric Bleus,

Moonshine, Casual, Bloomcoal, DJ Martien en

Goïnza. Dit mag u zeker niet missen!

Wat

’s Heerenloolands

Van woensdag 21 tot en met en vrijdag 23 juni is ’s Heerenloolands

voor cliënten, ouders/verwanten en medewerkers. Op

zaterdag 24 juni is het festivalterrein vanaf 10.00 uur geopend

voor iedereen die wel van een feestje houdt. Op zondag 25 juni

wordt het festival afgesloten met een feestelijke kerkdienst in

wijkcentrum ’t Kruispunt.

Van sportactiviteiten tot swingen op Berghrock

Woensdag, donderdag en vrijdag zijn er activiteiten voor

cliënten. De knaller is op vrijdag met ’s Heeren Loo heeft talent

en een de Loolandgames, een zeskamp waar cliënten, medewerkers

en verwanten samen op een sportieve manier strijden

voor de eer. Zaterdag is het festivalterrein vanaf 10.00 uur open

voor iedereen. De dag start met een optreden van Crescendo,

een harmoniekapel uit Noordwijk. Vanaf 12.00 uur kan worden

genoten van verschillende optredens op Berghrock. Er zijn

verschillende activiteiten te ondernemen, de draaimolen en

de heartbreaker zijn aanwezig en snuffelaars kunnen hun slag

slaan op de markt met zelfgemaakte spulletjes. Op diverse

terrassen kan even uitgepuft worden onder het genot van een

drankje. Bij de oliebollenkraam en Berghsnack kunnen de hongerige

magen worden gevuld. De viskar is er voor een lekker

visje. Voor consumpties tijdens het festival kan worden betaald

met munten, verkrijgbaar op het festivalterrein.

Feest voor iedereen

Tijdens ’s Heerenloolands kunnen cliënten, medewerkers,

verwanten en iedereen uit de omgeving elkaar op een ontspannen

manier ontmoeten, samen activiteiten ondernemen

en genieten. U bent van harte welkom. Toegang tot het festival

is gratis. Het festivalterrein is te bereiken via de ingang aan de

Zwarteweg 20 in Noordwijk. Vanaf de ingang staan er bordjes

die de weg wijzen naar het festivalterrein, dat zich bevindt aan

de Pianolaan.

Wanneer

21 t/m 25 juni 2017; op zaterdag 24 juni is het

festival vanaf 10.00 uur geopend voor iedereen

Waar

’s Heeren Loo locatie Willem van den Bergh,

Zwarteweg 20 in Noordwijk. Het festivalterrein

bevindt zich aan de Pianolaan.

Meer informatie

www.sheerenloolands.nl of op Facebook

Kom ook op

zaterdag 24 juni naar

’s Heerenloolands en het

muziekfeest Berghrock.

Het terrein is vanaf

10.00 uur open voor

iedereen!

Over Stichting ’s Heerenloolands

De Stichting ‘s-Heerenloolands is een stichting zonder winstoogmerk

en een onbezoldigd bestuur. Het festival wordt

mogelijk gemaakt door vrijwilligers, sponsors en optredens van

bands en artiesten uit de regio. De stichting heeft als doel het

organiseren van een jaarlijks festival voor cliënten, familie, vrienden,

bewoners uit de Duin- en Bollenstreek en bezoekers op de

locatie Willem van den Bergh van ‘s Heeren Loo in Noordwijk.

Dit jaar bestaat ’s Heerenloolands vijf jaar.

45


‘Zingen en lachen

is ook bewegen’

46

Veel mensen met een verstandelijke beperking bewegen te weinig.

Anja de Knecht, al vijfentwintig jaar ‘sportjuf’ bij de Noordwijkse vestiging

van ’s Heeren Loo, de Willem van den Bergh stichting, probeert cliënten

fitter en gezonder te maken.

M

TEKST FRANS VAN DUIJN BEELD ‘S HEEREN LOO

M


fit door bewegen

Al vanaf haar vierde jaar wilde Anja gymjuf worden. De gymzaal

ervoer zij als ‘het Walhalla’ en als vanzelfsprekend kwam

ze op het CIOS terecht, de opleiding voor sportleiders. Daar

koos zij ervoor om met mensen met een verstandelijke beperking

te werken. ‘Tijdens m’n stage op een instelling,’ vertelt ze,

‘begeleidde ik cliënten die naar een groepje andere cliënten

riepen dat ze normaal moesten doen. En dat groepje reageerde

toen met een meerstemming en zangerig “dat kúnnen we

niet!” Dat vond ik geweldig. Die ervaring sterkte me in mijn

streven sportjuf voor deze doelgroep te worden.’

Vrij en veilig

Een kwart eeuw geleden begon ze inderdaad als bewegingsagoog

op de Willem van den Bergh stichting. Het mooie van

haar werk vindt ze nog altijd de ‘ontelbare’ mogelijkheden van

verbale en non-verbale communicatie met vaak bijzonder

sensitieve mensen. ‘Je moet goed observeren en je in een

ander kunnen inleven om echt contact te maken. Zo bouw je

een relatie op, een vertrouwensrelatie, waarin cliënten zich vrij

en veilig voelen. Dan pas kun je hen zich laten ontspannen

met sport en leer je hen bijvoorbeeld omgaan met winnen en

verliezen, blessures, enzovoorts. Sport geeft zoveel ingangen

tot de belevingswereld van cliënten. Met judo kun je hen bijvoorbeeld

goed grenzen laten zien als het gaat om intimiteit

en uiteraard kun je al sportend samen veel lol beleven.’

Skelter

Dit interview vindt plaats in een kantoor nabij het zwembad en

de sporthal, maar Anja benadrukt dat het in haar vak niet altijd

over sport gaat, nee, het gaat ook om bewegen. ‘En dat moet je

letterlijk nemen, bijvoorbeeld een cliënt die z’n was opvouwt

of een wandeling maakt.’ En als een cliënt niet wil wandelen?

‘Dan moet je creatief zijn,’ zegt Anja stellig. ‘Zo ging een cliënt

steeds op de grond zitten tijdens de wandeling, waarna de begeleiders

hem maar thuis lieten, totdat ik tegen hen zei: “Misschien

vindt hij het wél leuk om op een skelter te zitten en zo

toch z’n beweging te krijgen?” En dat bleek inderdaad het geval.’

Anja geeft nog een ander voorbeeld hoe ze een cliënt in

beweging bracht. ‘Ik zag op een woning hoe een man in een

rolstoel (die altijd geduwd werd) steeds met z’n voeten op de

grond trappelde als hij aan tafel zat. Ik adviseerde de voetsteunen

van de rolstoel te halen en nu beweegt hij zichzelf al trappelend

voort.’

Een bal vangen

Volgens Anja is het vaak heel eenvoudig om mensen actiever

te maken. ‘Soms wordt gezegd: iemand in een rolstoel kan

niet bewegen, terwijl er wel degelijk mogelijkheden zijn en

beweging juist voor deze mensen erg belangrijk is. Je moet

namelijk goed beseffen, dat bij zulke cliënten nogal wat organen

klem zitten: lever, darmen, et cetera. Laat zo’n cliënt dus

vooral staand douchen, laat hem goed rechtop in z’n rolstoel

zitten en laat hem regelmatig een bal vangen, waardoor z’n

armen omhoog gaan en het allemaal een beetje lucht krijgt.

Zingen is trouwens eveneens een vorm van bewegen, want

ook daarvan gaat je hartslag omhoog. En schuddebuiken van

het lachen is eveneens prima! Lachen is werkelijk gezond en

ook daarom is humor belangrijk in de omgang met cliënten.’

Zelfs ernstig meervoudig gehandicapten kunnen volgens

Anja bewegen. Maar zeker in hun geval moet er dan wel goed

gecommuniceerd worden. ‘Zo was er een cliënt die zichzelf

op de brancard kon omdraaien, maar niet iedereen was daarvan

op de hoogte en sommige verzorgers hielpen hem daarbij.

Juist voor zo’n cliënt is beweging vreselijk belangrijk. Als begeleider

moet je er daarom de tijd voor nemen en ervoor zorgen,

dat hij of zij die draaiende beweging zo lang mogelijk zelfstandig

kan maken.’

Ger de Beweegster

Maar hebben begeleiders genoeg tijd om hun cliënten in beweging

te houden? Anja rekent op hun ‘creativitijd’, zoals ze

dat noemt. ‘We slagen er steeds beter in om gezond bewegen

met het dagelijks leven te vervlechten, zodat het geen extra tijd

kost, maar juist de normale gang van zaken wordt. Het is wel

van belang dat de cliënt vijf minuten achter elkaar beweegt.

Hoe we dat doen? Nou, cliënten ruimen bijvoorbeeld hun

kamer op, brengen hun was weg en stofzuigen nog een beetje.

Je moet de activiteiten dus aan elkaar plakken, zodat hartslag

en ademhaling licht worden verhoogd, want dat is goed voor

je gezondheid.’ Op de ‘Willem’ houdt een mascotte, Ger de

Beweegster, iedereen bij de les als het om gezond bewegen

gaat. ‘Ger is te zien op stickers, ballen, pennen, T-shirts en zelfs

op televisie! We hebben hier een tv-uitzending op vrijdagmiddag,

het zogeheten Berghjournaal, en een van de items is de

beweegster van de week, waarin een cliënt mag laten zien

wat hij op het gebied van beweging kan. Dat is tevens een

uitstekende reminder voor de mensen dat ze goed moeten

bewegen.’ Anja vertelt vervolgens enthousiast over Team

Gezond Gewicht, een multidisciplinair team dat cliënten helpt

met een gezonde leefstijl. ‘Dit werkt erg goed, want hij of zij

krijgt als het ware van alle kanten ondersteuning: van de fysiotherapeut,

de diëtist, de psycholoog, van mij. Het is een traject

van een jaar, waarin de begeleiders van de betreffende cliënt

door het team worden geïnstrueerd.’

Speelruimte

Veel Noordwijkers zijn verbonden aan de ‘Willem’, niet alleen

als werknemer maar ook als vrijwilliger. Er zijn veel vrijwilligers

actief als wandelmaatje. Heeft Anja nog tips voor hen? ‘Jazeker,

als je als vrijwilliger met cliënten gaat wandelen neem dan

eens een bal mee. Wandelen is natuurlijk prima, maar met een

balspel maak je contact, doe je dingen samen en vergroot je

ook nog eens de alertheid van cliënten.’

Anja zelf speelt graag een rollenspel. ‘Dan draai ik de dingen

om en vraag aan een cliënt bijvoorbeeld advies om af te vallen.

“Jij bent vandaag mijn diëtist,” zeg ik dan, want de cliënt in

kwestie heeft daar veel ervaring mee, is inmiddels een expert.

Ook het fenomeen spiegelen vind ik nuttig. Als ik merk dat een

cliënt bang is voor honden zeg ik hem of haar dat ík eveneens

angst heb voor honden. Zo kweek je een band.’

Tot slot benadrukt Anja dat een groot deel van de communicatie

tussen mensen wordt bepaald door lichaamstaal en stem en

intonatie. Met cliënten is het volgens haar zaak rustig te praten

en ontspannen te bewegen. Alle mensen met een verstandelijke

beperking, ook zij die thuis wonen, kunnen trouwens ‘sport

inkopen’ op de Willem van den Bergh. ‘Hier is deskundige

begeleiding,’ zegt ze. ‘En ja, ik kan hier uren over praten.

Het mooie van mijn vak is dat je zoveel speelruimte hebt. Een

psycholoog heeft een kantoor en twee stoelen, maar ik heb de

hele wereld.’

47


Groot Hoogwaak

Werken bij Groot Hoogwaak

‘Het voelt als thuis’

Werken bij Groot Hoogwaak, waarom

is dat nou zo leuk? Niemand weet dat

natuurlijk beter dan de mensen die er

al werken. Leef! maakte een rondje

langs verschillende afdelingen en vroeg

het personeel hoe zij werken bij de

zorginstelling ervaren.

TEKST LINDA VERSTEEGE BEELD JELL FOTOGRAFIE

Dita v.d. Haak en Joyce Roest werken intramuraal, wat zoveel

wil zeggen als binnen de muren van Zorgcentrum Groot Hoogwaak.

Op hun afdeling hebben de mensen dagelijks zorg nodig.

Ze vertellen: ‘Het is hard werken, maar het geeft zoveel

voldoening. Wat ik zelf steeds weer ervaar is dat als je hier binnenkomt

het gelijk goed voelt. Het is moeilijk uit te leggen,

mensen moeten het zelf ervaren. Gewoon eens binnenlopen.

Bewoners en bezoekers zijn welkom, maar ook als personeel

voel ik me welkom. Veel zorginstellingen hebben een steriele,

beetje ziekenhuisuitstraling. Hier hangt nog altijd een huiselijke

sfeer. Daarbij is de locatie natuurlijk uniek. Het gaat om de zorg,

maar het uitzicht geeft je toch meteen een heerlijk gevoel!’

48

Van wie?

Dat Hoogwaak echt een ‘Noortukse’ instelling is, daar ontkom

je niet aan. ‘Van wie ben je d’r een’, is de eerste vraag van nieuwe

cliënten, lacht Maaike van Heeringen. Maaike werkt bij

ThuisSupport en komt bij de mensen thuis om ze de zorg te

verlenen die ze nodig hebben. ‘Bij nieuwe cliënten moet je

altijd eerst over je familie vertellen. Dan komen de verhalen van

de mensen zelf natuurlijk ook los. Dan merk je echt dat je in

een dorp werkt.’ Ook Jeffrey Booms, technische dienst, krijgt

die vraag vaak, maar hij is geen echte Noortukker. ‘Soms maar

goed, want als ik klaar ben met mijn klus dan kan ik mooi afronden

door te zeggen dat ik hier niet zoveel mensen ken! Ik

kom overal in de organisatie en dan merk je dat het kleinschalig

is. Alles op één terrein, geen verschillende locaties. Dat geeft

een vertrouwd gevoel.’


Thuis

Petra Turnhout is activiteitenbegeleidster en zorgt op een andere

manier voor de mensen. ‘Dat gevoel van thuis komt dan

ook heel sterk naar voren. Wat ik ook zelf heb ervaren is dat

naast het zorgen voor de mensen, het personeel ook met elkaar

begaan is en voor elkaar zorgt. Toen ik na een moeilijke

tijd weer aan het werk ging, kreeg ik van iedereen – ongeacht

de afdeling – een knuffel. Dat doet zo goed. Dat laat zien hoe

verbonden we met elkaar zijn.’ Ook Suzan de Kremer heeft

een andere zorgtaak – zij zorgt ervoor dat de mensen elke

dag lekker kunnen eten. ‘De mensen zijn blij met hun maaltijd,

elke dag weer iets anders, lekkers op tafel. Er hangt een gezellige

sfeer in het restaurant en iedereen kan hier binnen lopen.

Ook het personeel, waardoor je heel veel gezichten kent en

altijd wel een praatje maakt met een bewoner of collega.’

‘Groot Hoogwaak

investeert graag in de

opleiding en ontwikkeling van

haar medewerkers en stimuleert

hiermee de medewerkers het

maximale uit zichzelf te halen.

Medewerkers kunnen blijven

leren, want Groot Hoogwaak

biedt diverse interne

opleidingen.’

D

49


Elke hulpvraag kent een antwoord

Samen kunnen

wij het redden

Elke Noordwijker, jong en oud, kan in

een situatie terechtkomen waarin extra

hulp en/of ondersteuning nodig is. Maar

waar kan je met je vraag terecht als je

als oudere langer zelfstandig in je eigen

huis wilt blijven wonen. Of in het geval

dat je te maken krijgt met gezondheidsof

financiële problemen. En waar kun je

aankloppen als de relatie tussen ouder

en kind dreigt te ontsporen. Vragen,

vragen en nog eens vragen. Het positieve

is dat er antwoorden zijn op dit soort

vragen die allemaal terug te voeren zijn

op zelfredzaamheid. Verantwoordelijk

wethouder Marie José Fles legt uit waar

die te krijgen zijn. ‘Ik spreek in dit geval

liever over samen redzaamheid dan over

zelfredzaamheid. Want problemen

lossen wij met elkaar op.’

TEKST HARM DRAGT BEELD PR

50


zelfredzaamheid

Ingegeven door overheidsbeleid is het streven er op gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis te laten wonen.

Maar dat moet natuurlijk wel kunnen. Naast hulp en ondersteuning van familie, vrienden en omwonenden is het noodzakelijk dat de woning

blijft voldoen aan de eisen en wensen van de bewoners. Dat het kan met alle positieve gevolgen van dien bewijst het echtpaar Steenvoorden.

Hier voelen wij ons thuis

Frans (83) en Gina (78) Steenvoorden wonen ruim 22 jaar met veel plezier aan de Vloedlijn in Noordwijk. Een kleine

woning van de Noordwijkse Woning Stichting die met twee slaapkamers en een kleine zolder perfect past bij hun

behoeften. Dat ze naast een drukke school in het Vinkenveld wonen draagt bij aan hun woongenot want de reuring

verschaft ze veel plezier. Al zou het aantal ouders dat hun kind(eren) met de auto naar school brengt wel wat minder

kunnen.

Longontsteking bracht woongenot in gevaar

Frans kreeg drie jaar geleden een ernstige longontsteking en lag vijf dagen in het ziekenhuis. Frans: ‘Dat was schrikken.

De artsen vreesden voor mijn leven en het is eigenlijk een wonder dat ik daarna zo goed hersteld ben al heb ik

nog wel weken met zuurstof in de woonkamer gelegen.’ Een jaar geleden volgde een tweede longontsteking die

opnieuw een opname in het ziekenhuis noodzakelijk maakte. Het was het moment voor de familie om na te denken

over de toekomst. Het trappenlopen werd lastiger en overwogen werd of verhuizing naar een appartement niet

beter zou zijn. Het stel wilde hun huisje waar ze zo aan gehecht zijn, echter niet verlaten. De oplossing werd gevonden

in het installeren van een traplift. Gina: ‘We hebben contact gezocht met de woningstichting en die heeft

ons naar de ISD verwezen. Na een aantal gesprekken en een doktersverklaring kwamen we in aanmerking voor de

traplift. Geweldig dat dit zo is geregeld. Wij kunnen op ons stekje blijven wonen, hopelijk nog zo lang mogelijk!’

Niemand loopt graag met zijn problemen te koop. Dat kan

tot gevolg hebben dat er te laat hulp wordt ingeroepen. Dan

is goede raad over het algemeen duur. Of het nu gaat om

wonen, (jeugd)zorg en welzijn. Maar ook in die gevallen waar

besloten wordt om wel direct aan de bel te trekken is het nuttig

om te weten waar die bel hangt. Fles: ‘Ik adviseer iedereen

nadrukkelijk om in een vroeg stadium een probleem kenbaar

te maken. Dat geldt voor de persoon die het aangaat maar

ook voor zijn of haar omgeving. Bij omgeving heb ik het niet

alleen over familie, vrienden, kennissen en omwonenden.

Ook anderen zijn daar bij in beeld. Wij hebben tot nu toe twee

cursussen georganiseerd voor geselecteerde personen die

ook tot de omgeving behoren maar niet onder de eerder genoemde

groepen behoren. Ik heb het onder meer over leden

van wijkverenigingen, medewerkers van de Noordwijkse Woningstichting

en mensen die werken bij een supermarktketen

die in Noordwijk actief is. Zij kunnen ook oog en oor zijn om

mogelijke problemen te signaleren. Laat ik duidelijk zijn het is

geen enkele aanzet voor een ‘Big brother is watching you’

maar het is wel de mogelijkheid om mogelijke problemen bij

een ander te signaleren en de weg naar een oplossing in te

slaan. Dat gebeurt vanzelfsprekend nooit zonder degene die

met een probleem zit daar vanaf het begin bij te betrekken.’

Waar hangt die bel?

Iedereen die hulp nodig heeft of die ondersteuning voor

een ander zoekt moet weten bij welk loket hij of zij moet zijn.

Momenteel zijn er nog een flink aantal. Zeven om precies

te zijn. Het Lokaal Loket op het Gemeentehuis, het Centrum

voor Jeugd en Gezin, het Sociaal Team Noordwijk, Crisisteams,

Servicepunt Werk, de ISD en natuurlijk de huisarts. ‘Het doel is

om het aantal toegangen te verminderen om de vraag waar

iemand moet zijn te vergemakkelijken. Je moet eigenlijk niet

hoeven na te denken waar je moet zijn met je vraag. Wij zijn

nog niet uit die puzzel maar het Lokaal Loket (gevestigd in het

gemeentehuis) is op voorhand een geschikte plek om uiteenlopende

vragen te stellen. Daar zitten generalisten met specifieke

kennis wie verder met de beantwoording van de vraag aan de

slag moet gaan. Maar als iemand liever eerst vertrouwelijk met

zijn of haar huisarts het gesprek aangaat is dat natuurlijk ook

prima.’ Alle betrokken partijen hebben nauw contact met elkaar

en dus is bekend bij wie het vervolgtraject het beste gewaarborgd

is. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Noordwijk is goed

geëquipeerd voor vraagstukken op het gebied voor gezinsproblemen,

kind en opvoeding, leer- en gedragsproblemen.

De ISD is het adres voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening.

Meer kansen dan bedreigingen

Dat de taken vanuit het Rijk overgeheveld zijn naar de gemeenten

heeft gezorgd voor bedreigingen - zoals de opgave

om dezelfde taken uit te voeren met minder budget - maar

ook voor kansen waarbij de mogelijkheid om nu maatwerk

te kunnen leveren voor iedere inwoner de belangrijkste is.

‘Waar voorheen verschillende hulpverleners los van elkaar

met een en hetzelfde gezin bezig waren werken wij nu per

gezin met een integraal plan en met één regisseur. Dat betekent

ook dat alle hulp behalve de echt specialistische dicht

bij huis wordt uitgerold. Met als uitgangspunt lang waar het

nodig is maar nooit langer dan strikt noodzakelijk is.’

Aanpak werpt vruchten af

Het is nog te vroeg om te kunnen concluderen dat alles op

rolletjes loopt. Daarvoor moet er nog het nodige georganiseerd

en geëffectueerd worden. Maar de eerste resultaten zijn

bemoedigend. Waar gehoopt was om meer specifieke vragen

voor het daarvoor ingerichte loket te krijgen gebeurt dat.

Tegelijkertijd is te zien dat de vragen die daar gesteld worden

adequater worden opgepakt. Problemen oplossen is één,

problemen voorkomen is een andere uitdaging. Voor dat

laatste wordt er op het gebied van langer zelfstandig wonen

gewerkt aan de bouw van steeds meer levensloopbestendige

woningen en zorgwoningen. Om andere zaken voor te zijn is

en blijft goede voorlichting belangrijk. Ontstaan er ondanks

dat toch problemen dat staan daartoe ingerichte en gespecialiseerde

instanties klaar om hulp te bieden. Voor jong en oud

en allen die hen een goed hart toedragen.

51 31


Calla, leven in luxe

en comfort

De Raad

Hun kinderen leiden inmiddels

hun eigen leven en Paul en Yvonne worden een

dagje ouder. Daarom besluit het echtpaar nog eenmaal te

verhuizen. ‘We zoeken een ruim appartement met balkon in een

prettige, sociale omgeving om comfortabel en veilig te kunnen

blijven wonen. De bouwplannen voor luxe serviceappartementen

in Rijnsburg maakten ons nieuwsgierig. Na een bezoek

aan het verkoopcentrum van De Raad waren

we snel overtuigd.’

TEKST MAY-LISA DE LAAT, DE LAAT COMMUNICATIE

BEELD ARJAN VAN DER ZWART, PLEIN 10

52

Plandeel Calla

Plandeel Calla bestaat uit 98 luxe serviceappartementen in de

verhuur. Ze zijn verdeeld over zes verdiepingen met bovenin 5

penthouses. Het idee achter Calla is uniek: een combinatie van

luxe, comfort en zorgeloos huren. De appartementen zijn ontworpen

voor vitale senioren, die volledig voorbereid zijn op

hun toekomst. Mensen dus, die gewend zijn aan een zekere

luxe en comfort en die graag op die manier willen blijven wonen.

Ook als zij een dagje ouder worden. Met de bouw van de

luxe serviceappartementen speelt De Raad uit Katwijk in op de

vraag naar levensloopbestendige woningen waar mensen

comfortabel en veilig oud kunnen worden.

Omkijken naar elkaar

Uit onderzoek blijkt dat woonomgeving en sociale contacten

grote invloed hebben op iemands welzijn en eventuele gevoelens

van eenzaamheid. Bewoners die gebruikmaken van de

gezamenlijke faciliteiten en voorzieningen in Calla komen met

elkaar in contact op een natuurlijke manier op momenten dat

zij daar behoefte aan hebben.

Voor de huurders van een luxe serviceappartement in Calla zijn

er veel gezamenlijke faciliteiten inbegrepen in de huurprijs.

Woont u in Calla, dan kunt u gebruikmaken van de wellness

met zwembad, sauna, stoombad, relaxruimte en fitness. Verder

vindt u er een ontmoetingsplein met huisbioscoop en kookstudio

met café en terras. In de kookstudio kunt u samen met

anderen koken en genieten van uw maaltijd. Of bij mooi weer

buiten op het ruime terras een drankje drinken. Het café is een

gezellige plek om met elkaar een kaartje te leggen, biljart of

dart te spelen. Bovendien is het een sfeervolle locatie om in

besloten kring uw verjaardag te vieren. Komen uw gasten van

ver? Voor een redelijke prijs overnachten zij in een van de twee

logeerkamers in het appartementencomplex.

De centrale faciliteiten in Calla stimuleren ontmoeting en omkijken

naar elkaar. En de moderne, gebruiksvriendelijke domotica

garanderen veel comfort in de appartementen. Er is bovendien

een app ontwikkeld voor bewoners om met elkaar te

communiceren. Bijvoorbeeld om te vragen of iemand mee

gaat sporten of zin heeft om samen te koken en eten.


A-la-carteservicediensten voor totaal ontzorgen

Als bewoner van Calla, kunt u (tegen betaling) ook van een

uitgebreid pakket à-la-carteservicediensten gebruikmaken.

Denkt u bijvoorbeeld aan thuiszorg en begeleiding bij PGBzorg

thuis, (medische) alarmopvolging of begeleiding door een

fysiotherapeut in de fitnessruimte. Maar ook een boodschappenservice,

hulp bij de administratie en hulp bij computergebruik

behoren tot de keuzemogelijkheden. U betaalt alleen

voor wat u gebruikt.

Gebruiksvriendelijke domotica

In de woningen zijn moderne domotica toegepast waarmee u

eenvoudig in één keer bijvoorbeeld zowel de raamdecoratie of

de verlichting bedient. Handig als u net thuiskomt of wilt gaan

slapen. Voor een noodsituatie gebruikt u de ‘paniek’ knop

waarmee direct alle verlichting ingeschakeld zal worden. Er

bestaat zelfs optioneel de mogelijkheid om bij ‘paniek’ een

melding naar familie, vrienden of zorginstantie te versturen.

Comfortabel wonen vlakbij de kust

Op loopafstand van de luxe serviceappartementen is een klein

winkelcentrum met onder andere een supermarkt, bakker en

slager. In het centrum van het dorp vindt u nog meer winkels,

restaurants en de bibliotheek. Wonen in Calla betekent ook

wonen vlakbij de zee, strand en duinen. Bovendien hebben

Rijnsburg en Katwijk een eigen jachthaven. U kunt dus vlakbij

huis het hele jaar door genieten van fietsen, wandelen, zwemmen

en varen. De steden Leiden, Den Haag en Amsterdam met

al hun vertier zijn eveneens goed bereikbaar.

Kosten in perspectief

De maandelijkse kosten voor het huren van een luxe serviceappartement

in Calla kunnen vrijwel gelijk zijn aan de maandelijkse

kosten van uw eigen woning. Als u uw woning verkoopt

en besluit een luxe serviceappartement in Calla te huren, kunt u

de overwaarde beleggen. U ontvangt dan tot 5 % rendement per

jaar. Dat rentebedrag gebruikt u om uw maandelijkse huur te

verlagen. Voor bijna hetzelfde bedrag per maand geniet u op die

manier van alle extra’s die wonen in Calla met zich meebrengt.

WONEN IN CALLA

ZÓ BIJZONDER!

• Ruime en luxe serviceappartementen te huur

• Gezamenlijke activiteiten en à-la-carteservicediensten

• Volledig voorbereid op de toekomst

• Mooi gelegen in Duin- en Bollenstreek

• Al vanaf € 1.277,- ALL-IN per maand!

Zo ondervonden Yvonne en Paul in het voorbeeld hieronder

ook dat hun maandelijkse kosten voor wonen bij het huren

van een 4-kamerappartement bijna gelijk blijven.

In het gesprek met de financieel adviseur, bleek ook bij weduwe

Dineke (71) dat de kosten in totaal nauwelijks hoger zijn. Als

ze haar huidige woning verkoopt, kan ze de overwaarde beleggen.

Het rendement kan ze gebruiken om de maandelijkse

huur voor een 2-kamerappartement te verlagen.

Sfeer proeven in modelwoning

Bij het verkoopcentrum van De Bloem, direct achter Hoogvliet

supermarkt aan de Remiselaan in Rijnsburg, is een modelwoning

ontworpen. U ervaart er alvast de sfeer van de inrichting

en u ziet er ook de gebruikte domotica. U bent van harte welkom

voor een vrijblijvend advies en antwoord op uw vragen.

Onze adviseurs staan u graag te woord. Het verkoopcentrum

is iedere woensdag geopend van 15.30 tot 17.00, op zaterdag

van 10.30 tot 12.00 uur en op afspraak.

WONENINCALLA.NL


Kom in beweging

LETTA VAN SCHIE

EN JOOP PADDING

In de gymzaal aan de Hoogwakersbosstraat, verscholen

achter de Noordwijkse school, komen op maandagen

woensdagavond de leden van de Hartentrimclub

samen. Enthousiaste mensen uit de hele regio, die willen

sporten en bewegen onder begeleiding. Voorzitter Letta

van Schie en ex-voorzitter Joop Padding vertellen vol

enthousiasme over ‘hun bijzondere club’.

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS

BEELD BURO BINNEN EN WILLEM KROL

Al bijna 30 jaar

Hartentrimclub

54

Trouwe leden

De Hartentrimclub is opgericht in 1988, een initiatief van de

Hart & Vaatgroep (patiëntenvereniging voor hart- of vaatpatiënten).

De toenmalige voorzitter was Leen van der List. In

eerste instantie werden mensen doorverwezen vanuit de hartrevalidatie

in het Zeehospitium Katwijk, dus vooral met een

hartaandoening/ hartfalen. ‘We hebben sinds een jaar of vijf

ook leden met bijvoorbeeld diabetes of longklachten. Zodra ze

groen licht hebben gekregen van de behandelend (revalidatie)

arts om te gaan sporten en bewegen kunnen ze hier terecht.

Ze komen een keer kijken en meedoen en zijn dan vaak ‘verkocht’.

Ja, we hebben hele trouwe leden, uit de hele regio.

Mensen die hier sporten stoppen er niet mee omdat ze niet

meer willen. Vaak omdat het niet meer gaat en het fysiek niet

meer lukt, en soms omdat hun ‘maatje’ ermee stopt. Dan

wordt het lastig om nog te komen, ook qua vervoer. Sommigen

sporten hier al vanaf de oprichting.’

Samen sporten

Trimmen roept het beeld op van een rondje rennen om in

conditie te blijven. Maar de Hartentrimclub doet veel meer.

De twee vrouwelijke trainers (Ellen van der Meij en Kim van

der Meij) zijn vindingrijk en houden wel van afwisseling.


ons kluppie

Letta: ‘Nee, het is zeker geen koffiedrinkend gezelligheidsclubje,

die indruk moet niet ontstaan. We komen samen om

te sporten. Voordat ik 20 jaar geleden een bypassoperatie

kreeg deed ik niets aan sport. Omdat bewegen gezond én leuk

is sport ik inmiddels ook elders. De afwisseling in teamsport,

dat is wat ik hier zo aantrekkelijk vind. Je weet bovendien dat

ieder lid een stukje medische geschiedenis heeft. En dat zorgt

ervoor dat je elkaar in de gaten houdt en niet oordeelt als iemand

even niet mee kan komen. Er zijn echtparen die samen

komen sporten, ook als ze niet allebei een medische achtergrond

hebben. Als een van hen wegvalt, dan blijft de ander

toch vaak trouw naar de training komen.’

Bloedfanatiek

Joop: ‘We beginnen altijd met een warming-up, bijvoorbeeld

badminton. Daarna rennen we meestal wat rondjes en gaan

we wat rekken en strekken. En dan is het tijd voor een teamsport.

Volleybal, slagbal, basketbal, etc. Soms de vrouwen tegen

de mannen, soms gemixt. Geef de mannen een bal en ze

worden bloedfanatiek, vergis je niet. Ja, dan moet de trainer

weleens ingrijpen om de boel tot de orde te roepen. Mensen

hebben immers niet voor niets voor deze sportclub gekozen.’

Natuurlijk hangt er een Automatische Externe Defibrillator

(AED) in de sporthal, inmiddels zelfs twee. ‘De eerste hebben

we gekregen van ons vroegere lid Anita Pronk. Bij haar overlijden,

een aantal jaren geleden, heeft ze in plaats van rouwboeketten

gevraagd om donaties voor een AED. Dus zo is

die er gekomen. Het tweede exemplaar heeft de gemeente

Noordwijk voor ons geregeld. Gelukkig hebben we de apparaten

nog niet hoeven te gebruiken. In al die jaren is er maar

één keer iemand met hartritmeklachten naar het ziekenhuis

gebracht.’

Het voorzitterschap

Joop Padding heeft in 2002 het voorzitterschap overgenomen

van Leen van der List. Dit voorjaar kreeg hij een Koninklijke

onderscheiding gekregen voor zijn enorme betrokkenheid

als voorzitter en vrijwilliger. Vanwege gezondheidsredenen,

een tweede hartinfarct en Parkinson, heeft hij maart 2017

het voorzitterschap overgedragen aan Letta van Schie.

Meer weten?

Hartentrimclub Noordwijk

Bewegen onder begeleiding

Maandag 20.00 -21.00 uur

Woensdag 18.15 - 19.15 uur en 19.15 - 20.15 uur

Contactpersoon Margriet Adriaans

071 – 361 47 32

info@margrietadriaans.nl

Bestuur:

Eva Huisman (lid)

Ineke Vink (lid)

Margriet Adriaans (secretaris)

Jaap van Driel (penningmeester)

Letta van Schie (voorzitter)

De twee begrijpen elkaar goed, blijkt ook tijdens het gesprek.

Met respect voor ieders eigen aanpak en invulling van het

voorzitterschap. En met openheid. ‘Ik ken Joop al heel lang,’

zegt Letta. ‘En Joop kan niet anders dan mensen helpen.

Overal en altijd. Of het nu met iets technisch is, een boodschap

doen of wat dan ook. Hij is er gewoon. En dat doet hij

voor iedereen, dus ook voor de leden van de club.’ Joop: ‘Het

voorzitterschap begon zwaar te worden. Sowieso had ik me

erin verkeken wat het van je vraagt, het was me voorgespiegeld

als iets wat je er ongemerkt even bij doet. Nou, echt niet.’

Letta: ‘Maar dat komt ook door hóe jij het doet. Ik ben ongetwijfeld

een andere voorzitter. Ja, ik ben betrokken, maar ik

ga lang niet zo ver als jij, ik ben minder zorgzaam. Dus dat

laat ik graag aan jou over.’ Joop zegt lachend: ‘Moet je doen.’

De toekomst

Joop: ‘Het zou mooi zijn als er ook weer jongere leden instromen.

We hebben geen leeftijdsgrens, en ook geen ledenstop.’

Letta: ‘Meer bekendheid in de regio is wel belangrijk. Laatst

kwam er nog iemand kijken, zij was erg enthousiast. Maar ze

moet eerst haar abonnement bij een sportschool ‘opmaken’.

Daarna komt ze zeker terug.’ Samen sporten en bewegen;

fitter worden of fit blijven. Dat is waar het om draait. Ook

de gemeente vindt dat natuurlijk belangrijk. ‘Recent hebben

we van hen wat nieuw materiaal ontvangen. Rackets en

hockeysticks voor gebruik in de hal; daar zijn we heel blij

mee! Dus kom gerust een keer kijken of meedoen. Je bent

van harte welkom.’

55


Ondernemers met lef

Langevelderslag

St(r)andplaats Nederzandt is een begrip in de omgeving. Voor

Noordwijkers altijd wel een plek iets uit de richting, maar wanneer

je er bent, is het heerlijk toeven. Op de afrit naar het strand zijn vier

horecabedrijven. Drie ervan verwierven Edwin de Beukelaar en Michel

de Pater in eigendom en worden door hen in pacht uitgegeven. Tijd

om eens een kijkje te nemen bij deze totaal vernieuwde bedrijven.

TEKST INA VERBLAAUW

BEELD BURO BINNEN


langevelderslag

bloeit op

57


Het Broodhuis

Te beginnen bij ‘Het Broodhuis, meer dan brood’. En dat is

het ook. De sfeer is warm en gezellig. Het broodhuis wordt

gerund door Roel Hoogervorst. Roel zit al vanaf zijn 15e in

de horeca. Als vakantiebaantje werkte hij bij Zonneweelde,

Hotels van Oranje en op campings. Na het behalen van zijn

Havo diploma ging Roel naar Curaçao om daar in de horeca

en recreatie werkzaam te zijn. Diverse studies heeft hij bijna

afgemaakt. De mogelijkheid kwam voorbij om Het Broodhuis

te starten. ‘De zaak ging volledig op de schop met veel aanpassingen

in de inrichting en stijl van het bedrijf en er is

een geloof in de totaalplannen van de Langervelderslag’. Het

Broodhuis is onlangs geopend en biedt een vol aanbod aan

broodjes, sapjes en salades. ‘We hebben ook een ontbijtkaart

voor fietsers, die al vroeg op pad zijn en hier even een pauze

houden’. Voor de vele toerfietsers, vaak groepen, hebben Roel

en zijn broer Pim een speciaal fietsenrek ontwikkeld. De wielrenners

komen voor een kop koffie en plaatsen dan hun fiets

graag in het zicht. Een slot op de fiets is extra gewicht dat ze

graag willen vermijden. We hebben een fietsenrek gemaakt

speciaal voor racefietsen, zodat zij hun fiets er gemakkelijk in

kunnen hangen en in het zicht. Zodat niet overal her en der

de fietsen tegen de plantenbakken worden geplaatst. Een

prima oplossing voor alle partijen.

Hoogies

Het naastgelegen cafetaria annex friteszaak, genaamd

Hoogies gerund door broer Pim Hoogervorst, is een beleving

op zich. Buiten op het terras staan tussen de tafeltje grote jute

zakken met aardappelen. Geen suggestie: de frieten die binnen

worden besteld worden gemaakt van echte aardappelen

ter plekke gesneden. En dat proef je. Pim zit in zijn element in

de zaak. Na ook een jeugdleven in de horeca, was Pim vooral

bezig met tennislessen geven. ‘Op een gegeven moment

hoorde ik mezelf constant mijn instructies herhalen’.

Het avontuur zoekend, werd hij aangenomen voor een baan

als tennisleraar in Bahrein. ‘Een leuk avontuur; met mooi

weer lesgeven aan expats’. Drie jaar geleden kwam Pim terug

naar Nederland tijdens de Kerst. ‘Ik raakte in contact met

Edwin die vroeg of ik het cafetaria wilde gaan runnen. Ik nam

de uitdaging aan en ben nog even terug gegaan naar Bahrein

om mijn opvolging daar te regelen, maar kwam in maart terug

en ben meteen aan de slag gegaan om het bedrijf volledig

te verbouwen en te verfrissen’. Het resultaat is goed zichtbaar.

Een frisse zaak met een mooi en zuiver productaanbod.

12 58

ROEL (LINKS) EN TIM HOOGERVORST

Beide broers zijn constant bezig met kijken naar vernieuwingen

en inspelen op de vraag van het publiek. ‘Twee jaar geleden

begonnen we in de wintermaanden met eigengemaakte soep.

Iedereen vond het prachtig, maar het verkocht voor geen

meter. Het tweede jaar boden we in de winter pannenkoeken

en poffertjes. ‘Geweldige reacties, maar ook dat liep niet. We

zijn nu naarstig op zoek naar nieuwe ideeën om er toch voor

te zorgen dat ook de wintergast, die via de afrit naar het strand

loopt, geïnteresseerd wordt in wat wij te bieden hebben.


IJssalon Bella Bella

De derde horecagelegenheid die ik in dit

rijtje bezoek, is de Italiaanse IJssalon ‘Bella

Bella’ van Peter Bemelman. Een uiterst

vriendelijke gastheer die iedereen direct bij

binnenkomst welkom heet. Het is druk, dus

ik neem de tijd om in de zaak rond te kijken.

Een uitnodigend mooi en groot terras waar

de gasten volop genieten van het lekkere ijs,

de verse koffie en heerlijke broodjes. Bij binnenkomst

een verrassende indeling. De zaak

is verdeeld in twee delen: rechts een grote

vitrine met een assortiment van 35 verschillende

smaken ijs, in het midden een keuze

van wel 12 verschillende toppings en aan de

linkerzijde een professionele coffee corner

met Italiaanse broodjes. Peter Bemelman

neemt even de tijd voor een gesprekje. ‘Vanaf

mijn 16e hand ik hier al een bijbaantje bij

toen nog Oase. Na mijn studie bedrijfskunde

heb ik ondermeer gewerkt bij de Hema en de

ABN-AMRO. Om mijn 57 kwam ik plotseling

werkeloos thuis te zitten. Een vriend, die ik

dertig jaar geleden ooit eens geholpen had,

dacht meteen aan mij toen hij benaderd

werd door Edwin en Michel om de ijssalon

nieuw leven in te blazen. Met het beetje

horeca ervaring als student, durfde ik het

aan en binnen tien minuten was de zaak

beklonken. Ik leerde in korte tijd een Barista

koffie te maken en ijssalon Vivaldi op de KW

Boulevard hielp mij om te gaan met ijs’.

Naast hemzelf is dochter Sophie ook werkzaam

in de ijssalon. Peter leidt ook jonge

mensen op die hem bijstaan op de drukke

dagen. Van bedrijfskunde naar een ijssalon

werd voor Peter een grote, maar mooie stap.

Met het beetje horeca

ervaring als student

durfde ik het aan

SOPHIE BEMELMAN

59


60

Er is geen recept

om oud te worden


6

82

98

Jan (1935) en Toos (1937) Bakker leerden elkaar kennen toen ze Leiderdorp, dan brengen ze hun vrije tijd het liefst door aan het strand

respectievelijk zestien en veertien jaar oud waren. En trouwen deden ze van Katwijk. Toos: ‘Dat is wat gemoedelijker dan Noordwijk, ik hou

in 1958, ook op jonge leeftijd dus, begin twintig waren ze. Toos: ‘Dat was wel van die luxe hotels hoor, maar ja wij hebben altijd op de kleintjes

zo in die tijd, toen ik veertien was ging ik werken, je wist niet beter. Ik kom moeten letten.’

uit een arbeidersmilieu en verdiende acht gulden in de week. En toen ik Jan had vier broers die hij allemaal heeft overleefd: ‘Twee zijn

moeder werd, ben ik gestopt met werken. Dat was heel normaal. Ik weet omgekomen door een bedrijfsongeluk en die andere twee uiteindelijk

alles nog uit die tijd, dankzij mijn fotografische geheugen.’

door de drank. We hebben toen met onze kinderen om tafel gezeten

Jan werkte als constructeur in Leiden en ging netjes met pensioen op en besproken hoe wij ons einde geregeld willen hebben. De een wil

zijn 65ste: ‘Nooit een hekel aan m’n werk gehad, ik wilde altijd weten begraven worden, de ander gecremeerd. We willen zeker geen

waar ik mee bezig was. Elke dag gaat de wekker tussen m’n oren om zangkoor, al dat geschreeuw. We hebben een mooi muziekje uitgekozen

06.00 uur. Dan word ik wakker en ga ik ontbijt maken voor ons en de op YouTube, dat weten de jongens. Dus da’s geregeld.’

boel een beetje aan kant maken.’

Toos: ‘Maar we denken daar niet de hele dag over na hoor. Ik kreeg

Hun duurzame huwelijk verklaren ze door de balans in hun samenleven. jaren geleden baarmoederhalskanker en toen is alles weggehaald.

Toos is van het dienende: ‘Ik neem altijd de hele wereld op m’n nek, ben Nergens last meer van. Je moet met de dingen om je heen leren

van het gladstrijken, zoek altijd eerst de schuld bij mezelf. Komt misschien leven. Er is geen andere mogelijkheid dan genieten van elke dag. Wij

door de Apostolische kerk waar ik vandaan kom. Jan is veel realistischer. zorgen goed voor ons lijf, we doen aan yoga, we bowlen, ik zit in een

Het botst wel eens natuurlijk maar ik vind hem ook ontroerend.’ barokdansgroep en we wandelen dus veel. We hebben het toch goed?

Jan klinkt wat cynisch: ‘We zijn altijd dom gehouden, vroeger en nu ook. Beiden een AOW en we krijgen ook nog huursubsidie. Bij elkaar houden

Door de politiek en door de kerk. Maar we staan nu open voor alles.’ we een paar honderd euro per maand over om van te leven. We zijn

Als ze niet in hun keurige senioren huurappartement verblijven in geluksvogels, we komen niks te kort.’

kan zijn.’

16

was zo klaar met a les.’

88

heb ik daarna niet gehad.’

7

99

83

17

89

leestip

Leidenaar Sander Pardon (54) doet met het boek ‘Hier ben ik’ een poging

om ‘begrip voor de oudere medemens te stimuleren’. Hij interviewde en

fotografeerde daartoe vijftig 80-plussers, die onderdeel uitmaken van wat

hij een ‘stille generatie’ noemt. Pardon geeft hen nu alsnog stem met een

aanpak die typerend is voor de snelle wereld van 2017: een grote foto en

een klein verhaal, precies 450 woorden per persoon.

TEKST FRANS VAN DUIJN BEELD BURO BINNEN

Via een oproep op Facebook kwam Pardon aan vijftig kandidaten,

grotendeels tachtigers uit Leiden en omgeving. Het

zijn mannen en vrouwen uit verschillende lagen van de

bevolking, van hoogleraar tot arbeider. Merkwaardig is wel

dat er ook bekende Nederlanders als Paul van Vliet en Jan

Terlouw tussen zitten; zij zijn immers nooit ‘stil’ geweest en

Terlouw heeft nu misschien wel meer invloed dan in z’n tijd

als politicus. Zijn touwtje uit de brievenbus is inmiddels

spreekwoordelijk.

Vrouwen, kerk en oorlog

Maar goed, tot zover de kritiek, want deze – letterlijk –

verdichte mensenlevens vormen een fraaie, kleine geschiedenis

van ons land in de twintigste eeuw, althans de tweede

helft ervan. Terugkerende thema’s zijn onder meer de oorlog,

de kerk en vrouwenemancipatie. Om met het laatste te beginnen:

heel wat geïnterviewde dames waren graag blijven werken,

maar in hun tijd betekende een huwelijk onverbiddelijk

ontslag uit overheidsdienst. Nee, vroeger was alles niet beter!

Uiteraard is de ontkerkelijking (product van de jaren zestig)

ook onderwerp van gesprek: een enkeling voelt zich dom

gehouden door de kerk, maar velen hebben toch nog wel

vertrouwen in God. De Tweede Wereldoorlog is vanzelfsprekend

dominant aanwezig. Zo vertelt Heiko Cleton (1930) over

zijn in een Jappenkamp opgelopen oorlogssyndroom, dat

hem pas na z’n vijftigste parten ging spelen: ‘Ik hoorde een

mug boven mijn bed en dacht dat het een Japanse Zero Sen

was, een duikvliegtuig. Die maakt exact hetzelfde geluid.’

Eenzaamheid

Natuurlijk is bij tachtigers tevens het levenseinde een belangrijk

onderwerp (Jan en Toos Bakker: ‘We hebben besproken

hoe we ons einde geregeld willen hebben. We willen zeker

geen zangkoor, al dat geschreeuw.’) en ook ziektes, rollator,

scootmobiel en eenzaamheid komen langs. Huib van de

Wijngaard (1924) ontroert met z’n wens om ‘netjes dood te

gaan’ en z’n bekentenis dat hij ‘bij de bakker graag achter in

de rij staat,’ want zo is hij langer onder de mensen. Toch stemt

het boek voornamelijk vrolijk, omdat je er zoveel levenskracht

in leest. Ondanks veel ellende kan er gelachen worden en er

zijn zat tachtigers die hun mannetje of vrouwtje nog staan.

Een recept om oud te worden is er trouwens niet: je moet

vooral ‘geluk hebben’.

Jongeren

De bijgaande portretfoto’s zijn stuk voor stuk geslaagd.

Voor mij is de mooiste het portret van pianiste Tonny Weydner-van

der Staaij (1932), statig en krachtig achter haar vleugel.

Dan tot slot nog even terug naar de ‘slechts’ 450 woorden

per persoon. In zijn nawoord schrijft Pardon over deze werkwijze:

‘Elk portret roept daarom ook weer vragen op. Je wilt

meer weten, het maakt nieuwsgierig. En dat is juist de bedoeling.

Je mag even binnenkijken en dan moet je weer weg.’

Deze lezer heeft die prikkeling zeker ervaren. Want hoe ging

het nou verder met bijvoorbeeld de NSB-moeder die drie jaar

de gevangenis in moest? En wat deed Huib van de Wijngaard

in brandend Frankfurt? En zo spelen er nog veel meer vragen

dankzij dit waardevolle document, dat hopelijk ook jongeren

ertoe zal aanzetten om met onze oudste generatie in gesprek

te gaan.

‘Ik vind hem ontroerend’

‘Wat zullen we vandaag weer

eens gaan doen?’

Dick (Haarlem, 1931) en Miep (Amsterdam, 1937) de Wit wonen 49 jaar haar perfect. Miep: ‘Vroeger was je veel eerder blij. Het voordeel van

in Voorschoten. Miep vond het dorp aanvankelijk een ramp maar toch deze tijd is wel dat je a les wat je wilt weten kunt opzoeken.’

werkte ze er jarenlang. Ze deed HBO Verpleegkunde, werkte 27 jaar Dick heeft polyneuropathie: een zenuwaandoening die de motoriek als

in de thuiszorg en stopte twee jaar geleden pas met vrijwi ligerswerk. het ware platlegt. Autorijden doet ’ie niet meer en fietsen gaat ook niet: ‘Ik

Dick is al langer pensionado, na een werkzaam leven als graficus en ben gebonden aan de ro lator dus ver weg gaan we niet meer.’ Miep: ‘Het

verpakkingsspecialist bij de toenmalige cosmeticafabriek Shulton in leven wordt saai merk ik. Ik rij wel auto maar niet op de grote weg. Een

Leiden. Tekenen doet hij af en toe nog en Miep boetseert bij tijd en wijle. keer in de week gaan we naar het dorp en dat is het. En we hebben eerlijk

Dick wordt geplaagd door vroege herinneringen: ‘Ik heb een nare jeugd gezegd te weinig geïnvesteerd in vrienden, we hebben niks opgebouwd.

gehad. Ik verloor mijn ouders vroeg en kreeg daarvoor in de plaats een Al onze kennissen zijn dood of verhuisd en we kenden veel mensen uit de

stiefmoeder die ons het leven zuur maakte. Ik liep met m’n broers weg uit kerk. Maar daar zijn we uitgestapt en dan raak je je vrienden kwijt. Dick:

huis en we werden na de oorlog verspreid gehuisvest. Mijn stiefmoeder ‘Ik had twee broers en een zus, ook a le drie dood.’

heb ik nooit meer gezien gelukkig. Na de oorlog werd ik opgevangen door En elke dag rond half vijf gaat er een flesje wijn open en drinken ze

de Gereformeerde Jeugdcentrale in Amsterdam. Daar ontmoette ik Miep. geze lig samen. ‘In het weekend neem ik een paar glaasjes van een tien

Toen heb ik nog vijf jaar in een sanatorium doorgebracht vanwege tbc.’ jaar oude Laphroaig, niet elke dag want dat kan ik niet betalen. Ik verheug

Miep was 21 toen ze met Dick trouwde. Een huwelijk voor de eeuwigheid me daar dan op’, wijst Dick ondeugend naar de halfvo le fles naast zijn

want ze vinden zelf ook dat ze voor elkaar bestemd waren: ‘Het botst stoel. Miep: ‘Ik ben geen optimist, meer angstig. Ik denk nog vaak aan

weleens, maar dat hoort er bij.’

de bombardementen. We laten ons afleiden door lezen, tv kijken, een

Miep heeft moeite met de veranderende wereld. De kinderen en wijntje drinken. En met kerst zijn we samen, de kinderen hebben hun

kleinkinderen hebben het goed, maar tegenwoordig moet a les volgens eigen dingen. Dat vinden we niet erg.’

‘Ik heb niet het idee dat

m’n leven er al op zit’

Tonny Weydner-van der Staaij (Leiden 1932) woont al zestig jaar op

hetzelfde adres, aan het statige Plantsoen in Leiden. Daar staan ook twee

vleugels, want ze geeft nog les aan een vijftiental trouwe leerlingen. Zelf is

ze klassiek opgeleid en studeert nog dagelijks twee of drie uur. Pianospelen

doet ze vanaf haar achtste. ‘Mijn moeder kreeg als dienstmeisje gratis

lessen aangeboden in ruil voor wat extra uurtjes werken. Maar daar ging

haar moeder niet mee akkoord. Er was thuis genoeg te doen met tien

kinderen. Dat gemis maakte dusdanige indruk dat mijn moeder herhaling

wilde voorkomen bij haar eigen kinderen. Dus kreeg ik een piano, en mijn

zusjes een mandoline en viool. We bleken een muzikale familie. Het heeft

me nooit meer losgelaten, ik ben een veelvraat.’

Tonny had twee keer een man in haar leven, inmiddels is ze ruim twintig

jaar weduwe. Twee zoons kreeg ze, bijna zestig zijn ze nu: ‘Een ce list en

een hoboïst. De een zit bij het Amsterdam synfonietta en de ander bij het

Asco|Schönberg Ensemble. Mijn kleindochter speelt inmiddels ook viool,

mijn kleinzoon is toetsenist bij een big band en mijn schoondochter is ook

violiste. Muziek doet heel veel met je. Dat maakt ook dat ik goed alleen

Zelf daagt ze zich nog regelmatig uit met de zwaardere stukken van

‘Dat verliefd worden op jongens

lukte me niet’

Rachmaninov of Liszt. ‘Het is een moeilijk vak, je moet blijven oefenen.

Toen ik zestig werd had ik er zo schoon genoeg van dat ik besloot totaal

iets anders te gaan doen. Ik heb een fiets gekocht en be naar Rome

gaan trappen. Mijn zus fietste een eindje mee en onze buurman, die was

homo dus dat kon geen kwaad. Eerste etappe was naar de Jura. Toen

ging ik terug naar huis omdat ik m’n man miste en korte tijd later vanaf

exact dezelfde plek in de Jura naar Rome. Toen zag je nog niet zoveel

fietsers. Het was veel rustiger overal.’

Tonny is vooral positief ingesteld. ‘Ik zie overal de goede dingen van

in. Het leven kan weleens tegenva len, vorig jaar verloor ik m’n drie

zussen. Er blijven zo weinig mensen over. Maar ik heb m’n studenten

en ik ga nog naar concerten en ik heb contact met mijn kinderen en

kleinkinderen. Vorig jaar ben ik nog naar Portugal geweest met een

vriendin. Ik had zin in de zon. Ik heb daar zelf een auto gehuurd. Het is

niet eens knap wat ik doe, zo ben ik gewoon, het is wel leuk als het zo

kan. Het is maar net hoe je tegen het leven aankijkt.’

Tonny wil onder geen beding naar een verpleegtehuis: ‘Ik heb niet het

idee dat ik m’n leven al gehad heb. Maar als ik niet meer voor mezelf

kan zorgen, dan hoeft het niet meer. Ik heb een prachtig leven gehad.’

‘Eigenlijk had ik kinderarts

moeten worden’

Magda Römgens (Kerkrade, 1937, rechts op de foto) en Mien Kluiters

(Delft, 1941) hebben beiden jarenlang in het onderwijs en welzijnswerk

gezeten en ontmoetten elkaar tijdens een busrit met co lega’s naar

Zeeland. Magda: ‘Ik zag Mien en was meteen hoteldebotel. Ik vond het

jammer dat ik haar niet eerder was tegengekomen’. Magda was veertig

toen ze die liefde ontdekte.

De vier jaar jongere Mien had al eerder ervaring met meisjes. Ze groeide

op tussen vijf broers en was gewend om met jongens om te gaan. Haar

eerste zoen met een meisje had ze op het handbalveld: ‘Het was een

wereld waarin niet gesproken werd over je geaardheid. Maar ook

vandaag nog laat ik me niet bestempelen. Ik hou van mensen en woon

samen met een vrouw.’

Voor Magda lag dat a lemaal iets anders. Eerst trouwde ze in 1963

met Harry (ook een leraar) en stichtt een gezin. ‘Ik heb ook toe nooit

geweten dat ik jaren later voor een vrouw zou gaan. Over dat soort

dingen hoorde je nooit iets. Ik zeg altijd: Van meisjes moet je houden en

op jongens moet je verliefd worden. En dat verliefd worden lukte me niet.

Maar ik trouwde toch, met de broer van het meisje waar ik verliefd op

was. Harry dus. Technisch klopte de seks want hij gaf me drie kinderen.

Maar ik had er geen gevoel bij. Ik deed m’n best, vond mijn man aardig

Aty Kruyt-Visser (Groningen, 1924) is net een aantal weken geïnsta leerd

in haar nieuwe appartement in een luxe wooncomplex, op steenworp

afstand van Paleis Soestdijk. Het huis dat ze ruim tien jaar geleden

kocht in Frankrijk en het huis dat ze net verliet zijn verkocht. ‘I kan

het geld toch niet meenemen m’n graf in, dus maak ik het liever hier

op.’ Elke dag kan ze kiezen uit verschi lende driegangenmenu’s en hier

ontmoet ze veel nieuwe mensen. ‘Tijdens het eten zitten we altijd met

drie of vier bewoners, elke dag een ander tafeltje. Het is fijn om mensen

om je heen te hebben. In m’n vorige huis zag ik de buren amper, ik

vereenzaamde. En huishoudelijk werk is niks voor mij, vreselijk. Dus ik

Aty doorliep zeven klassen lagere school, zes klassen meisjes HBS en

zeven jaar universiteit. Ze studeerde af als basisarts, maar dat duurde

langer dan gepland. ‘De moffen pikten de universiteit in dus stopten

veel studenten, ik ook. Clandestien haalde ik m’n tentamens en mijn

propedeuse. En een paar weke na de oorlog begonnen de co leges

weer.’ Met haar man Hans die dezelfde studie afrondde, startte ze

een huisartspraktijk. Althans, dat was het plan. Direct na hun trouwen

werd hij uitgezonden naar Indonesië door She l. Sindsdien was Aty min

of meer aangewezen op vrijwi ligerswerk voor organisaties als het

en hij was lief voor de kinderen. A les ging zoals het hoorde. Daar hadden

veel vrouwen ook vrede mee. Mijn vader had zelfs gedurende de hele

oorlog geen seks. Die zei: “In de oorlog maak je geen kinderen”.’

Haar huwelijk hield uiteindelijk geen stand: ‘We groeiden uit elkaar. Ik ben

een jaar a leen geweest voordat ik Mien ontmoette.’

Het stel kende elkaar drie jaar toen Magda voor een operatie in het

ziekenhuis belandde. Aldaar kreeg ze bezoek van pa en ma en die zagen

voor het eerst hoe Magda en Mien elkaar innig zoenden. Magda: ‘Ze hebben

ons vanwege die scène vier jaar genegeerd. Een typisch voorbeeld van

ouders di er geen raad mee weten. Na een jarenlange stilte schreef ik

een brief naar mijn ouders en vroeg of we langs mochten komen. Het

eerste dat mijn vader deed was Mien apart nemen en praten over voetbal

en auto’s. Dat was voor mij een teken dat het goed zat.’

Magda weet uit haar circuit dat veel ouderen een terugtrekkende

beweging maken als ze zorg nodig hebben: ‘Dat uit de kast komen is dan

heel moeilijk. Ze verstoppen het opnieuw, zoals eerder in hun leven. Als

vrouwen hand in hand lopen valt het minder op dan als mannen dat doen.’

Hoewel Magda lastig ter been is, gaan ze er samen geregeld op uit in hun

Volkswagen T4 Camper. ‘Tot eigen blijdschap en verbazing staan we nog

met beide pootjes in het leven.’

Groene Kruis: ‘Hans heeft nooit ergens kunnen aarden. Dan was hij weer

scheepsarts op de Ho land Amerika Lijn, dan weer bedrijfsarts ergens

anders en in Nederland zijn we denk ik tien keer verhuisd. Ik heb altijd

consultatiewerk gedaan, van baby’s tot de hoerenbuurt in Rotterdam.

Maar eigenlijk had ik kinderarts moeten worden. Hans was een zeer

dominante man en had altijd steekhoudende argumenten om voor de

zoveelste keer te verkassen. In het begin was het leuk samen maar het

huwelijk was eigenlijk niet goed. Altijd kwam hij laat thuis. Ik werd het zo

zat dat ik een half jaar ben weggegaan. Toen schrok hij wel. Ik hoefde

maar op de knop te drukken en mijn advocaat zou d echtscheiding in

gang zetten. Maar het kwam er niet van. Hij overleed 26 jaar geleden aan

darmkanker. Ik heb zes mooie kinderen gebaard, maar met hem was er

nooit echte liefde, er werd nooit gelachen. Het rare is dat de laatste drie

jaren eigenlijk goed gingen, toen hij wist dat ie ziek was. Erg veel verdriet

Het verstand van Aty is kraakhelder, het lijf begint een beetje te wankelen.

‘Ik heb artrose in de lendenwervels, dus fietsen doe ik niet meer, en

ik heb twee kunstheupen. Maar autorijden doe ik nog wel. En met de

rollator kom ik ook nog een eind. Ik heb veertien kleinkinderen en twee

achterkleinkinderen die regelmatig langskomen, dat scheelt.’

‘HIER BEN IK’

DOOR SANDER PARDON

UITGAVE VAN MERCURIUS MEDIA

ISBN: 9789079607006

61


Noordwijkse Woningstichting

‘NWS in kopgroep als het

om energiebesparing gaat’

Zoals een goede kok van lekker eten houdt, zo krijgen medewerkers

Duurzaamheid energie van een dalende meterstand. Na drie jaar van isoleren,

het aanbrengen van zonnepanelen en het vervangen van verouderde cvketels,

durven Sjouke Dijkstra en Gerrit van Duijvenvoorde van de Noordwijkse

Woningstichting wel te beweren dat de NWS in corporatieland meedraait in de

kopgroep als het om energiebesparing gaat.

TEKST EN BEELD NWS

GERRIT VAN

DUIJVENVOORDE (LINKS)

EN SJOUKE DIJKSTRA OP

HET DAK VAN HET KANTOOR-

PAND VAN DE NOORDWIJKSE

WONINGSTICHTING.

62


De uitdaging waarvoor de woningstichting staat, is groot.

Uiterlijk op 1 januari 2021 moet het totale vastgoed gemiddeld

energielabel B hebben. ‘Of, zoals we tegenwoordig zeggen,

voldoen aan de Energie-Index 1,4’, legt Van Duijvenvoorde

uit. Het energielabel baseert zich op tien kenmerken van de

woning en geeft alleen een eerste indruk van de energiezuinigheid.

De Energie-Index wordt bepaald door ongeveer 150

kenmerken en geeft ook details over hoe de woning nog energiezuiniger

te maken is. ‘Met alle maatregelen die we nu al hebben

genomen, zitten we momenteel op Energie-Index 1,46’,

zegt NWS-medewerker Dijkstra. ‘En als we alles uitvoeren wat

in de planning staat, kunnen we in 2020 op 1,30 uitkomen.

Ruim binnen de norm, dus.’

Juist die laatste loodjes bij het duurzamer maken van woningen,

wegen het zwaarst. Bij elke ingreep gaat het om honderdste

punten waarmee de Energie-Index omlaag gaat. Van Duijvenvoorde:

‘Vooral bij de oudere woningen uit de jaren vijftig

en zestig maak je in het begin enorme sprongen door bijvoorbeeld

de gevels te isoleren. Maar hoe verder je gaat, hoe hoger

de investering om ook nog dat laatste beetje eruit te persen.’

Flinke stappen

Bij de start van haar actie ‘Energie besparen, dat levert wat op!’ in

2015 stond de gemiddelde Energie-Index van de NWS op 1,60.

Sinds die tijd is er heel wat gebeurd. Zo werden bijna 500 oudere

cv-ketels vervangen, meer dan 160 woningen voorzien van zonnepanelen,

kregen meer dan 350 woningen spouwmuurisolatie

en een kleine 90 woningen bodemisolatie. Bij zo’n 35 woningen

werd isolerende beglazing aangebracht.

Vooral het vervangen van de cv-ketel scoort goed op de Energie-Index,

net als het aanbrengen van zonnepanelen. Ook met

spouwmuur- en dakisolatie worden goede resultaten geboekt.

Dijkstra: ‘Isolatie van de vloer scoort minder, maar dat lijkt vooral

een papieren kwestie. Het rekenprogramma voor de Energie-

Index gaat er vanuit dat een hele woning warm wordt gestookt

en dan geeft bodemisolatie een vrij geringe besparing. In de

praktijk wordt echter de woonkamer het meest verwarmd,

waardoor de bewoner er toch veel voordeel van heeft.’

Ook in ‘eigen huis’ geeft de Noordwijkse Woningstichting het

goede voorbeeld. Op het dak van het kantoorpand aan de Van

Panhuysstraat liggen 83 zonnepanelen, waarmee op jaarbasis

ongeveer de helft van de benodigde energie voor het pand

wordt opgewekt. De helft van het wagenpark is inmiddels honderd

procent elektrisch: op eigen terrein ‘tanken’ de voertuigen

van de medewerker Leefbaarheid en de opzichters hun brandstof

uit stroompalen. ,,Wat je uitdraagt, moet je zelf ook naleven’’,

vindt Dijkstra. Niet alleen op het werk, maar ook thuis. Zo

hebben beide NWS-medewerkers al heel lang zonnepanelen

op het dak van hun eigen woning. ,,Al vijftien jaar’’, zegt Van

Duijvenvoorde. Hij is zelf ook in personeel opzicht een wandelend

voorbeeld van duurzaamheid. Eigenlijk al een paar jaar

met prepensioen is hij sinds 2016 weer parttime in dienst getreden

om samen met collega Sjouke het energieproject meer

vaart te geven. ,,Ik kende ons vastgoedbezit door en door en

weet hoe de systemen werken.’

Nieuwbouwplannen

Om de gemiddelde Energie-Index van 1,4 te halen, gaat de

NWS door op de ingeslagen weg of zet in een aantal gevallen

(zoals met zonnepanelen op daken van complexen) nog een

tandje bij. De komende tijd worden nog eens 350 VR cv-ketels

vervangen door hoogrendementsketels en krijgen sommige

oudere complexen geïsoleerde dakplaten.

Wat ook bijdraagt aan het verlagen van de Energie-Index zijn

de nieuwbouwplannen van de woningstichting. Bij het uitwerken

van het complex aan het Rederijkersplein en de Locatie

Northgo wordt al uitgegaan van zo goed als energieneutrale

woningen – bij voorkeur zonder gasaansluiting - en de verwachting

is dat ook andere toekomstige bouwplannen aan de

hoogste duurzaamheidseisen voldoen. Van Duijvenvoorde: ‘Als

de nieuwbouw goed van de grond komt, zie je onze gemiddelde

Energie-Index meteen nog verder zakken.’

63


Puzzel

Puzzel mee

met Leef!

PUZZELMAKER: FRANS VAN DUIJN

132 57 72 5 135 51 105 18 145 90 140 43 115 40 113 42 76 112 111 45 82 15 2


Horizontaal:

1 Thema van het boek ‘Moby Dick’. 10 Pyjama. 20 Carnavalsgroet.

21 Oorlogsgod. 23 Zuiver. 24 Planeet. 25 Huisje van zeildoek. 26

Blauw bloed. 27 Laboratorium. 29 Romeinse naam. 31 Spijsverteringsorgaan.

32 Voorwaarde. 33 Brengun, afk. 34 Land in het Midden-Oosten.

36 Omroepvereniging. 38 Hok waarin op vissersboot

gevangen vis op ijs ligt. 39 Dagblad, afk. 40 Noordwijks zorghotel.

41 Prijzig. 43 Werktuig van de Dood. 45 …en thuus (Gelders). 47 Met

name, afk. 48 Onlangs. 49 Onbeschaafd type. 50 Knusser dan knus.

52 Titel jeugdboek Noordwijkse schrijver. 53 Voornaam van Kousbroek.

54 Vreemd. 56 Spot. 57 Lid van de Vereniging van Vrouwelijke

Studenten Leiden. 58 Balk. 60 Warm noch koud. 62 Vrouwenborst.

63 Laag water. 65 …de Neanderthaler, beeld in Den Bosh. 67 cru.

69 Befaamd Noordwijks amateurfilmer. 71 Uitroep. 72 Vang je vis in.

74 Zachte haren van tamme schapen. 75 Voor beide seksen gelijke

kleding. 78 Kever. 79 Jongensnaam. 80 Johannes de… 82 Latijn voor

inktvis. 84 Grof zout. 85 De … ligt al aan de wortel. 86 Meisjesnaam.

88 Kleine vrucht. 89 Omroepvereniging. 91 Buitenaards voertuig.

93 Alfanumeriek, afk. 95 Boeddhistisch dogma. 97 Boos. 99 Voorzetsel.

100 Halszaak voor politieke partij 50 Plus. 102 Straat in

Noordwijk. 105 Afgelegen. 107 Leplazarus. 109 Weekdier. 110 Plek.

111 Militair zeewezen. 112 Voornaam Britse zanger. 113 Water is het

natte… 114 Broodje. 115 Boomsoort. 117 Plechtige belofte. 118 Duo.

119 Tante Pos. 121 Duinvallei. 122 Rivier. 123 Tekst van toneelspeler.

125 Overblijfsel. 127 Achternaam uit het noorden van ons land.

129 Geestelijke. 131 Achternaam van Dikkertje. 132 Lol. 134 Oude

Italiaanse munteenheid. 136 Sterke drank. 137 Venster. 138 Term

uit het judo. 139 Duitse stad. 141 …ruiken. 143 Achternaam Vlaamse

zanger. 144 Bodemlaag waarin planten groeien. 145 Niet welkom

op textielstrand. 146 Vogeltje aan de vloedlijn.

Verticaal:

1 Gebouw waarin men water oppompt. 2 Meisjesnaam. 3 Speer.

4 Ton. 5 Engels voor ‘indien’. 6 Kostbaar gesteente. 7 Roofvogel.

8 Klein vertrek in klooster. 9 Heilige Schrift, afk. 11 Amerikaanse

persbureau. 12 …met de grote oren. 13 Fries dorp. 14 Handigheidje.

15 En anderen, afk. 16 Doorwaadbare plaats. 17 Sterke drank.

18 Gevat. 19 Geheugenproblemen krijgen. 22 Noordwijkse bijnaam

van Jan Ruigrok. 26 Leger. 27 Jongensnaam. 28 Oosters marktplein.

30 Dorp op Java. 33 Weg in Noordwijk. 34 Motorfiets of brommer

op vier wielen. 35 Muntstuk van goud, zilver of koper. 37 Noordwijk

heeft een witte… 40 Australisch dier. 42 Afrikaanse filosofie. 44 Uit

Irak afkomstig. 46 Chinese penseelbehandeling. 48 Enorme plas

water. 53 Regional Internet Registration, afk. 58 Als ik met mijn fietsbel…

59 Bekende Noordwijkse achternaam. 61 Streep ter plaatste

waar netwerk van visnet aan elkaar wordt geboet. 64 Voormalig

Noordwijks wethouder. 66 Schraal. 67 Bibliotheek. 68 Een … om de

wereld. 70 Hoogste punt. 71 De … van tien is vijf. 73 Speelgoed.

76 Nederlandse Spoorwegen, afk. 77 Bazige vrouw. 79 Zat. 81 Oudste

vorm der runderen. 83 De … van een schroef. 85 Noordwijkse

handelaar in tweedehands boeken. 86 Zon- en zee… 87 Voorwerp

met heilige macht. 89 Uit kiezelzuur bestaande delfstof. 90 Haver

op z’n Engels. 92 Waardeloze vent. 94 Rotterdams beeldhouwer.

96 Sierplant. 97 Zoon van Oeranos en Gaia. 98 Zwarte lijster.

100 Bekendste Friese voetballer. 101 De zee zit er vol mee.

103 Naar. 104 Kaartspel. 105 Ouderwetse lengtemaat. 106 Tocht.

108 Mannequin. 111 Gehuwde dame. 116 Gedoe. 118 Groot financieel

nadeel. 120 Hoofddeksel. 122 In de schoot der… 124 Meisjesnaam.

126 Opslagplaats. 128 Ronding van de onderkaak. 130

Hemellichaam. 131 Tussen stad en gehucht in. 133 Deel van lichaam.

135 Een zekere. 137 Voormalig tv-programma. 138 Wet op de

Arbeidsongeschiktheidsverzekering, afk. 140 Nieuwe Testament,

afk. 142 Telegraaf restant, afk. 143 Race in Assen. 144 Onbepaald

voornaamwoord.

Oplossing vorige keer LEKKER ZWEMMEN IN DE ZEE

Winnaars puzzel WSN Leef! 13-2017. Gefeliciteerd!

De volgende personen hebben een fruitpakket van

Van der Zalm Verswinkel in groente & fruit gewonnen:

Koos Wijnands, Maike vd Berg, Nel Nooijen, Eveline Waal,

Anneke Vink, Lianne Heemskerk, Karel van Klaveren, S. Vink,

G.P. Pijtteren-van Wijk en M.M. van Weeren-v/d Holst.

Winnaars kunnen hun prijs afhalen bij:

Van der Zalm groente & fruit - Kerkstraat 57 - Noordwijk

PUZZEL PRIJS

Zo doet u mee

Los het kruiswoordraadsel op en breng

letters uit het raadsel over naar de

gelijkgenummerde vakjes in het kleine

diagram. Daar ontstaat bij juiste

invulling een slagzin.

Om mee te dingen naar één van de

prijzen, moet uw oplossing voor

1 september 2017 binnen zijn.

De oplossing kunt u als volgt insturen:

Per mail: redactie@wsnleef.nl

Per (brief)kaart: WSN Leef!,

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk.

Vergeet niet uw naam en

contactgegevens te vermelden.

Als deelnemer aan onze puzzel maakt u kans op een

vergroting van uw eigen foto op maximaal 20x30 cm.

Aangeboden door:

Foto van Kampen

De Keuvel 2,

2201 MB Noordwijk

www.fotovankampen.nl

65


VVV Noordwijk

VVV vindt onderdak in

Museum Noordwijk

SAKE SMEDING EN SANNEKE OHLENSCHLAGER ZIJN VRIJWILLIGER BIJ MUSEUM NOORDWIJK EN EN BEMENSEN MET

ANDERE ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS DE BALIE VAN HET VVV-KANTOOR IN MUSEUM NOORDWIJK.

Met ingang van 1 april van dit

jaar herbergt Museum Noordwijk in

een deel van haar gebouw de nieuwe

Noordwijkse VVV. Het Genootschap Oud

Noordwijk en Noordwijk Marketing zijn zeer blij

met deze samenwerking. Dankzij de inzet van de

vrijwillige suppoosten van het museum worden

bewoners en toeristen weer gastvrij ontvangen

aan de VVV balie op het Jan Kroonsplein. Naast het

voorzien van informatie, het verkopen van cadeau

bonnen en souvenirs worden er natuurlijk ook

bezoekers verleid nog even een rondje door het

museum te maken. Bent u ook zo enthousiast over

Noordwijk en deelt u graag u kennis over het dorp

laat het ons dan snel weten want wij kunnen

u assistentie goed gebruiken in het VVV.

TEKST HARM DRAGT

BEELD BURO BINNEN

66


Het was zeker geen grap. De aankondiging dat er op 1 april een

VVV-balie open zou gaan in Museum Noordwijk. Wij zijn nu

enkele maanden verder en dus kunnen de eerste bevindingen

op een rij worden gezet. Het algehele gevoel is positief. Zowel

bij Noordwijk Marketing die een nieuwe locatie zocht voor de

VVV balie als het Genootschap Oud Noordwijk dat meewerkte

om Museum Noordwijk daarvoor beschikbaar te stellen.

Nieuwe baliemedewerkers zijn nodig

Door de komst van de VVV zijn de openingstijden van Museum

Noordwijk sterk verruimd. Dat betekent dat de centrale balie

van waaruit alle VVV- en museum werkzaamheden worden

verricht veel meer uren open is dan voor de komst van de VVV.

En die balie moet, opgedeeld in dagdelen, bemenst worden.

Waar voorheen de suppoosten de toegang tot het museum

regelden en over de collectie desgewenst achtergrondinformatie

gaven is de taak van de huidige baliemedewerk(st)er

aanzienlijk verruimd en daardoor ook interessanter geworden.

Er worden aan de balie producten verkocht zoals de bekende

VVV-bonnen en souvenirs. Maar de medewerkers moeten ook

toeristische informatie verschaffen en vragen van uiteenlopende

aard beantwoorden. Vragen over wat is hier te doen, waar

kan ik nog een vrije kamer vinden om te overnachten en hoe

kom ik met het openbaar vervoer in bijvoorbeeld Amsterdam.

Voor het Genootschap is het ook belangrijk dat bezoekers van

de balie gewezen worden op een bezoek aan het museum.

Kortom een veelzijdige functie waarbij geen enkele dag op

de andere lijkt.

Interesse?

Bent u enthousiast geworden om toe te treden tot het

gemotiveerde team van medewerkers laat dan vooral van u

horen. In een nader gesprek krijgt u uitleg over de taken en

zaken die nodig zijn om de taken goed te verrichten.

NOORDWIJK MARKETING LANCEERT

NIEUWE NIEUWSBRIEF

Meldt u nu aan voor toezending Noordwijk Marketing

lanceert vanaf juli een volledig nieuwe digitale

nieuwsbrief met tal van interessante toeristische

wetenswaardigheden, waaronder natuurlijk de evenementen

die in Noordwijk plaatsvinden. Lezers van

de nieuwsbrief krijgen ook leuke aanbiedingen en

maken kans op mooie prijzen zoals een gratis diner

of overnachting. Blijf goed op de hoogte en meldt

u nu alvast aan voor ontvangst van de maandelijkse

digitale nieuwsbrief van Noordwijk Marketing.

Aanmelden kan op www.noordwijk.info/nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden

als VVV vrijwilliger op

info@noordwijk.info

67


CJG Noordwijk

Aan tafel!

Ouders en kinderen maken met elkaar veel mee. Mooie momenten van intens geluk, onvergetelijke ervaringen,

maar soms ook moeilijke situaties met verdriet, teleurstellingen en lastige keuzes. Het is goed om te weten dat je

er niet alleen voor staat. Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt informatie en advies, steun en begeleiding,

specialistische hulp en coördinatie van zorg. Welke ondersteuning je wilt, wordt samen met jou besproken.

68

“Het begint er mee dat ze gewoon niet komt als ik haar roep.

Of nee, daarvóór al. Ze vraagt wat we eten of ze loert in de pan.

En dan kondigt ze aan dat ze dat eten vies vindt en dat ze het

niet gaat eten. Dan word ik dus al een beetje chagrijnig”, vertelt

de vader van Tessa tijdens het eerste gesprek met hem en zijn

vrouw. “Tessa is 7 jaar en lust bijna niks: Sperziebonen en appelmoes,

dan heb je het wat groentes betreft wel zo’n beetje

gehad. Vaak wil ze helemaal niks, soms neemt ze een paar

hapjes van de kale macaroni en doet daar 20 minuten over”.

Tessa is gezond, maar dun. Te dun vinden de ouders.

Ze maken zich zorgen. Ze moet meer eten!

De ouders van Tessa hebben contact gezocht met het CJG

voor advies en hebben een gesprek met de CJG pedagoog.

De ouders vertellen dat ze opzien tegen het avondeten. Dan

begint het feest weer: soebatten, aandringen, afleiden en dan

een hap in haar mond proberen te stoppen. Alsof ze drie is.

Niet dat het veel helpt. Na veel vijven en zessen geven ze

hun dochter een boterham. Die eet ze tenminste.

Als vader zijn dag niet heeft, vreet hij zich op als hij ziet hoe zijn

vrouw weer haar best doet het meisje tot eten te bewegen.

Soms houdt hij het niet meer. Hij schreeuwt dan tegen het

meisje en dwingt haar te eten. Dat leidt soms tot een hap, maar

die komt er meestal ook weer uit. Tessa huilt, haar moeder is

woest op haar man, en vader weet het ook niet meer. Pas bij

Wil je ook eens doorpraten over hoe het er bij jou thuis

aan toe gaat tijdens het eten? Of heb je andere vragen

over het grootbrengen van je kind(eren)? Je kunt voor

al je vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij

het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het Centrum voor

Jeugd en Gezin is er voor ouders, verzorgers,

aanstaande ouders en jongeren (tot 23 jaar). Ook

grootouders en professionals zijn van harte welkom in

het Centrum voor Jeugd en Gezin. Je vind hier alle

kennis over opvoeden en opgroeien onder één dak.

Volg ons op

Facebook

het toetje is iedereen weer een beetje gekalmeerd. Het lijkt wel

een toneelstuk dat avond aan avond wordt opgevoerd. Zelfde

spelers, zelfde rolverdeling, zelfde uitkomst. Papa en mama

werken hard, Tessa leunt achterover en laat het over zich heen

komen. Pas bij de boterham of het toetje doet ze weer mee.

De ouders willen het anders en de vraag is hoe. Samen maken

we een plan, we bedenken een aantal regels voor het avondeten.

Eén van de regels is dat ze altijd één hap neemt van alle

dingen die op tafel staan, de aardappels, de groente en het

vlees. Daarna hoeft ze niks meer. Het mag wel. Doet ze het

niet, dan heeft ze trek, want boterhammen komen er niet meer

aan te pas. Het is lastig voor ze om de hoeveelheid eten die het

meisje tot zich neemt even te laten voor wat het is.

Toch willen de ouders dit gaan veranderen. Zo kunnen ze het

meisje er toe aan zetten dat ze zelf verantwoordelijkheid gaat

nemen voor haar eten. Dat wil niet zeggen dat ze het vanaf nu

zomaar los laten. In de praktijk moet het dan allemaal nog maar

blijken en vol te houden zijn. Ouders moeten soms hun tong

afbijten om niet heel erg in te gaan op het gebruikelijke protest

van het meisje. Of toch óm te gaan. Ze proberen over leuke

dingen te praten. Ze laten avond aan avond merken dat het hen

ernst is met de regels. Zo nodig geeft één van ouders het

meisje een duidelijke instructie: Pak nu je lepel…ok… Neem een

hap. Prima. … Wil je meer? Nee. Ok.

Gaat de kookwekker na een minuut of 20, dan wordt de tafel

afgeruimd. Het gaat steeds vaker zonder gedoe en na een

aantal weken worden het zelfs twee happen. Stapjes op weg

naar een gezond en gevarieerd eetpatroon. Als ik de ouders de

laatste keer spreek, is het meisje nog steeds een kleine eter en

vrij mager. Maar ze is van alles gaan leren eten en heeft meer

interesse gekregen voor eten. Laatst had ze geroepen: lekker,

broccoli! Het is tegenwoordig een stuk gezelliger aan tafel.

CJG Noordwijk

Raadhuisstraat 4

2201 MA Noordwijk

www.cjgnoordwijk.nl

Op maandag, dinsdag en

donderdag is er tussen 9.00

en 10.00 uur open spreekuur,

waar je zonder afspraak

terecht kunt.


Plan met allure

Ton Schild

Ton Schild

denkt mee

en doet meer.

De oproep van de gemeente om mee te denken hoe Noordwijk zijn

boulevard kan verfraaien is niet tegen dovemansoren gezegd. Als

afstammeling van Konijnenburg, de oprichter van onze badplaats, is

Ton zeer begaan met de historie en toekomst van onze kustplaats.

Zijn plan voor een theater en twee kiosken in het duingebied voor

de boulevard heeft hij zeer gedetailleerd uitgewerkt. Met eigen

middelen, in de hoop dat de gemeente zijn plan serieus oppakt.

TEKST THOMAS STEENVOORDEN BEELD BURO BINNEN - IMPRESSIE TON SCHILD

Ton: ‘Een vast theater in het duin is een meerwaarde

voor Noordwijk. Niet alleen qua uitstraling

maar ook uit sociaal oogpunt richting de

theater, muziek, dans en andere initiatieven die

leven in onze samenleving. Enkele van die

initiatieven, kunnen het zich veroorloven zelf

een grote, tijdelijk tent neer te zetten. Maar hoe

leuk zou het zijn als ook de kleinere initiatieven

een plek hebben waar een uitvoering, optreden

of expositie kan worden gegeven? Ik denk dat

met een vast theater heel veel kosten kunnen

worden bespaard. In de zomer staat er elke

week wel een tijdelijk onderkomen, vaak gesubsidieerd

door de gemeente. Tel die subsidies

eens bij elkaar op. En door ruimte te verhuren

aan andere ondernemers kan het hele project

wel eens kostendekkend worden’.

Naast dit duintheater heeft Ton ook plannen

voor twee kiosken. Uitkijk- en informatiepunten

zoals je ze reeds rond 1900 in de Noordwijkse

duinen zag staan. Hij heeft zijn ideeën al zeer

gedetailleerd uitgewerkt middels een 3d-animatie

en gaat deze binnenkort aan de gemeente

presenteren. Ton: ‘Iedereen die ik spreek

vindt het een goed plan. Nu de gemeente nog!’

69


Kleine kwalen spreekuur:

Zomerse stekeligheden

Zomer in Noordwijk. Dan denk je natuurlijk aan zon, zee en strand: vakantievierders lui uitgestrekt

achter een windscherm, kinderen in de weer met emmers en schep, pootje baders in de branding,

Jo van der Lippe met een boot vol badgasten, fietsers en wandelaars op de duinpaden, volle terrassen

waar biertjes en wijntjes niet aan te slepen zijn en boven alles uit de vuurtoren, stralend wit in de zon.

Zo’n dag die niet meer stuk kan! Totdat…. er ineens een schreeuw klinkt, van schrik of van pijn…

TEKST CORRIE VLIET VLIELAND BEELD BURO BINNEN EN PR

70

Pieterman

Op zo’n mooie zomerse dag wordt er een jongetje door zijn

vader binnengedragen in de praktijk. Het is Tim van 9 jaar,

die net op zijn surfboard wilde klimmen toen hij ineens een

verschrikkelijke steek in zijn voet voelde. Brullen moest hij,

van de pijn. De toegesnelde vrijwilligers van de EHBO wisten

gelukkig al meteen wat het was: Tim was niet in een scherp

stuk schelp of glas getrapt, maar hij was gestoken door een

pieterman: een klein visje, met gemene stekels in de rugvin,

dat zich overdag vlak bij de kust onder water in het zand ingraaft.

De EHBO-ers hadden onmiddellijk de enige juiste eerste

hulp toegepast door de voet van Tim minstens een half

uurtje een bak met flink warm water onder te dompelen. Door

de hoge temperatuur wordt het gif uit de stekels namelijk

onschadelijk gemaakt. Maar ondanks die goede behandeling

bleef Tim erge pijn houden en ook werd zijn voet alsmaar

roder en dikker. Daarom besloot de vader van Tim voor de

zekerheid toch maar even langs de huisarts te gaan. Inderdaad

was de voet van Tim flink gezwollen en bij heel goed

kijken was er ook een klein steekgaatje te zien. Bijna altijd

verdwijnen de pijn , roodheid en zwelling binnen een paar

dagen vanzelf. Maar vaak zal de huisarts uit voorzorg toch

een antibioticumkuurtje voorschrijven. En afhankelijk van

de leeftijd en eerdere vaccinaties soms ook nog een tetanusprik

geven. Aan de vader van Tim adviseerde ik om Tim zijn been

hoog te laten houden en voldoende paracetamol te slikken.

Tot slot maakte ik ook nog een recept voor een pijnstillende

crème (met lidocaïne), om op de voet van Tim te smeren. Ik denk

dat, als Tim weer eens de zee in gaat, hij dan wel waterschoenen

aan zal trekken.

Bastaardsatijnrups

Na een zonovergoten weekend kreeg ik op maandag de heer K.

(65 jaar) op het spreekuur. Hij zat sinds de vorige avond ònder de

uitslag. Hij had niet kunnen slapen van de jeuk. Meneer K. had

zelf de diagnose al gesteld: hij had de hele zondagmiddag heerlijk

ontspannen zitten borrelen op het terras van een van de strandtenten,

totdat zijn vrouw ineens gilde dat er twee hele grote rupsen

op zijn broek zaten. Meteen heeft hij ze van zijn kleren afgeslagen,

maar kort daarna kreeg hij jeuk, vooral op zijn armen en

in zijn nek. De oorzaak was ‘die eikenprocessierups’, dacht hij.

Op de huid en nek van meneer K. zie ik grote dikke rode bulten.

Ik kan me goed voorstellen dat die verschrikkelijk zullen jeuken.

De boosdoener is echter niet de eikenprocessierups, maar de aan

de kust voorkomende bastaardsatijnrups. Dat is een harige rups

en het zijn juist die brandharen die de ellende geven, ook zonder


gezondheid

dat je direct met de rups in aanraking komt. Want vaak raken

de haren los en kunnen dan meegevoerd worden door de

wind. De meeste overlast geeft de bastaardsatijnrups in juni

en juli, maar klachten kunnen het hele jaar optreden. Dat

komt omdat er in oude nesten (vooral te vinden in duin- en

meidoorn) veel brandharen achterblijven, die nog jarenlang

irriterende stoffen kunnen bevatten. Maar terug naar meneer

K. Tegen de jeuk en de uitslag gaf ik hem een recept voor antihistaminicumtabletten

en een onstekingsremmende creme.

En omdat er in de stof van zijn broek en overhemd best nog

brandharen zouden kunnen zijn achtergebleven, adviseerde

ik hem om zijn kleding te wassen op 60 graden.

Teek

Een andere zomerse ‘steker’, of liever gezegd een ‘bijter’, is de

teek. Daar kan mevrouw de V. over mee praten. Regelmatig

maakt zij in verband met de training voor de Vierdaagse stevige

wandelingen in de Waterleidingduinen en struint dan ook

wel eens buiten de paden. Zij heeft dan ook al meerdere keren

een teek opgelopen. Maar omdat ze haar hele lijf na elke wandeltocht

goed nakijkt, denkt ze dat zo’n teek er nooit lang

gezeten kan hebben. Ze is dan ook heel verbaasd als ze op

een dag een grote rode kring op haar re bovenbeen ontdekt.

Ze heeft er eigenlijk geen last van, maar ze weet dat dat een

gevolg kan zijn van een tekenbeet en dat daar wel wat aan

gedaan moet worden. Ik zie op haar bovenbeen een rode

kring van ongeveer tien centimeter groot, daarbinnen is de

kleur wat lichter en helemaal in het midden zit een klein rood

puntje. Dat kan eigenlijk niets anders zijn dan een ‘erythema

migrans’, een rode vlek die kan ontstaan zo’n 2 tot 10 weken na

de beet van een door de ziekte van Lyme besmette teek. In dit

stadium kan dat nog prima behandeld worden. Mevrouw de V.

krijgt een kuur doxycycline, twee weken lang twee tabletten per

dag, en daarmee is de kans op het krijgen van late complicaties

van de ziekte van Lyme minimaal geworden. Ik geef haar wel

het advies om bij wandelingen in het duin altijd een lange

broek, sokken en dichte schoenen te dragen en de benen en

armen voor de zekerheid ook nog in te smeren met een insektenwerend

middel dat minstens 40% DEET bevat. En na elke

wandeltocht te blijven controleren, want de ziekte van Lyme in

een gevorderd stadium kan hele nare en vaak onomkeerbare

gevolgen hebben.

belangrijk

Als de teek langer dan

24 uur in de huid heeft

gezeten, ga dan naar uw

huisarts: binnen 72 uur na

de vermoedelijke beet

krijgt u uit voorzorg

2tabletten

docycycline

TIP

Kijk eens op

Thuisarts.nl

Wist u dat...

• De pieterman ook heel lekker is om op te eten?

Schoongemaakt, gebakken in roomboter, met

geroosterde tomaatjes, op een bedje van

pastinaakpuree? Bij de visboer ligt deze ‘bijvangst’

soms in de aanbieding.

• U, als u vlak aan zee woont, in de periode dat

bastaardsatijnrupsen actief zijn, de was beter niet

buiten te drogen kan hangen? De door de wind

meegevoerde brandharen kunnen in het wasgoed

blijven hangen met alle netelige gevolgen van

dien…

• Door de toename van het aantal vossen in de

duinen het aantal door Lyme besmette muizen en

vogels afneemt en daarmee de toename en

verspreiding van besmette teken een halt

toegeroepen wordt?

CORRIE VLIET VLIELAND

HUISARTS GEZONDHEIDSCENTRUM WANTVELD

71


Noordwijkers

in de Tulpenrallye

De 64ste editie van de Tulpenrallye is dit jaar verreden van

de Tegernsee (ten zuiden van München) via Feldkirch

(Oostenrijk), Horbourgh Wihr en Straatsburg (Frankrijk),

Luxemburg en via Vaals in Zuid Limburg naar Noordwijk.

TEKST HAN KUIPER BEELD PR


Circa 200 teams hebben aan de hand van routeboeken (die elke

ochtend en middag bij de start werden uitgereikt) hun weg

weten te vinden over kleine B-weggetjes. De bedoeling is om

aan de hand van die kaartsegmenten in het routeboek de kortste

weg te construeren langs de vele punten en pijlen die op de

kaart zijn aangegeven. Verlegde wegen, opgeheven wegen en

nieuw aangelegde wegen die niet op de kaart staan mogen

niet in de route worden opgenomen! En dat maakt het soms

ingewikkelder, soms makkelijker… Daarnaast zijn er meerdere

regelmatigheidsproeven (het rijden langs een uitgestippelde

route met een constante snelheid) en wordt er gereden op

circuits.

Tulpenrallye

Hoe is de rally ooit ontstaan?

In de zomer van 1947 zat Maurice (Maus) Gatsonides (geboren

in Nederlands-Indië) op een terras aan het meer van Annecy

een goed glas wijn te drinken met Marc Angelvin, een Franse

Simca-rallyrijder.

Maus vond het jammer dat er geen bergen zijn in Nederland en

dat er dus geen aansprekende rally’s zoals de Rally van Monte

Carlo verreden kunnen worden. Angelvin antwoordde dat

Nederland prachtige tulpenvelden heeft en dat er vanuit

Nederland toch ook mooie rally’s te organiseren zouden

moeten zijn. En zo werd in datzelfde jaar door de Regionale

Automobiel Club–West, de RAC-West, de eerste Tulpenrallye

georganiseerd. 159 equipes reden vanuit de startplaatsen

Bordeaux, Monte Carlo, Den Haag, Glasgow, Brussel, Londen,

Bern en Rome naar Nederland.

Op maandag 8 mei 2017 werd er vanuit één plaats gestart en na

zes dagen (ruim 2500 km) bereikten de deelnemers uiteindelijk

de Wilhelmina Boulevard in Noordwijk. Een sprint over 2 x 125

meter was de laatste proef voor de moe gestreden equipes,

waarna de auto’s naar de finish reden bij Grand Hotel Huis ter

Duin. Onder de deelnemers waren vijf Noordwijkse teams. Eén

van hen was Cor le Clercq die met navigator Emile Schippers in

een Volvo PV 544 Sport uit 1960 meereed.

Hoe kwam Cor le Clercq eigenlijk in de rallywereld

terecht?

‘Als kleine jongen ging ik altijd bij Huis ter Duin kijken naar de

finish van de Tulpenrallye en toen dacht ik al dat ik daar eens

een keer aan mee wilde doen. Op een moment kwam er een

wagen op mijn pad, een Volvo Kattenrug, die redelijk goed

geprepareerd was. Vijf jaar geleden deed mijn goede vriend

Kor de Groot mee met de Tulp en dat was de aanleiding om

me in te schrijven. Het jaar daarna ben ik begonnen, samen

met Jan-Piet Passchier, en de afgelopen 2 jaar met Rob Vink.’

Cor le Clercq is bestuurder maar een keer op de navigatorstoel

zitten sluit hij zeker niet uit. De navigator is de baas in de auto;

hij beslist welke kant de auto op dient te gaan. Samenwerking

is belangrijk en meekijken als chauffeur is een vereiste. Emile

Schippers: ‘Ik heb 5 jaar geleden met Kor de Groot gereden.

Daarna twee jaar met Ton Grotenhuis. Daarna ben ik van bestuurder

overgestapt naar navigator en werd Robert Otto mijn

bestuurder. Hak van Nes heeft mij geïnspireerd om te gaan

navigeren. Met engelengeduld en vele avonden ‘droogoefenen’

heeft hij mij de fijne kneepjes van het navigeren bijgebracht.

Een geweldige ervaring.’

Cor le Clercq: ‘De navigator vertelt mij wat ik moet zien op en

langs de weg en zo kunnen we samen de juiste route vinden.

Als chauffeur leer je in de praktijk hoe je snel moet anticiperen

op situaties die zich voordoen. Je moet ver vooruit kijken en

situaties inschatten. De rally-uitzetters verzinnen toch elke

keer weer trucjes om het team op het verkeerde been te zetten

waardoor je het juiste weggetje niet ziet en verkeerd rijd. En

dan mis je een controle letter of stempelpost die langs de weg

staat en die je moet noteren.

De mensen die de route uitzetten manipuleren de kaarten die

worden gebruikt en dan is het zoeken naar de goede weg. In de

werkelijke situatie in het veld een helse klus. Als je verkeerd rijdt

moet je de verloren tijd inhalen en om dat te doen rijdt je weleens

wat harder.

Het zijn lange dagen vol concentratie en dus hard werken

maar de sfeer is fantastisch. s’ Avonds een lekker biertje maar

de volgende morgen weer fris aan de start staan… dat valt niet

altijd mee. We rijden voor een goede klassering en soms lopen

de gemoederen in de auto hoog op. Equipes die daar veel

last van hebben worden aangeduid als een equipe met ‘Bolle

ruiten’. In deze Tulp is een echtpaar na een paar dagen rijden

om die reden gestopt… Een ander memorabel moment was

dat we vlak voor een tijdcontrole de uitzetter (Jan Berkhof; de

routechef) in paniek aantroffen in de buurt van de eindstempel.

Er was iets met een afgesloten weg waardoor er een correctiebord

door hem moest worden geplaatst. Hij was vergeten zijn

auto op de handrem te zetten en deze was achteruit gerold en

op zijn kant in een greppel terecht gekomen (zie foto).

Ik twijfelde geen moment en heb de luxe wagen eruit proberen

te trekken met mijn 50 jaar oudere auto. Het lukte niet en wij

moesten snel weer verder. Gelukkig is het een professionele

sleper wel gelukt.

Het is een jongensdroom om dit mee te maken en geweldig

om na 6 dagen moe maar voldaan de Boulevard op te rijden

en te weten dat je er alles aan gedaan hebt om een goede klassering

te halen. En als de familie en vrienden dan bij de finish

staan om je te verwelkomen, ja…. dat is toch wel kippenvel.’

Dit jaar behaalde Cor le Clercq, samen met navigator Emile

Schippers, een zeer verdienstelijke 8ste plaats in de Sportklasse.

Het beste team van Noordwijk dit jaar. Verder waren er de

Noordwijkse Equipes Willem Kok/Judith de Haas, Edwart Lichtenauer/Hak

van Nes, Carl Smink/Margie Mulder en Nico van

Dord/Rob Ausems. Gerard van Stijn, bekende Noordwijker, was

sinds jaar en dag de navigator van Nico van Dord. Hij overleed

dit jaar helaas op 17 mei, een paar dagen na de finish van de

rally.

Dat Maus Gatsonides, ooit de beroemdste en snelste rallyrijder

van Nederland en bedenker van de Tulpenrallye, later de ontwikkelaar

werd van de gehate, flitsende, snelheidsmeters laten

we maar onvermeld…

73


Rijncoepel

Etalagebenen…. Nee,

die krijg je niet van (te) lang

shoppen! Etalagebenen is het

gewone Nederlandse woord voor

de medische term “claudicatio

intermittens”. De oorzaak is een

vernauwing van de slagaderen

in de benen en daarom horen

etalagebenen bij de hart- en

vaatziekten.

TEKST CORRIE VLIET VLIELAND,

HUISARTS

Etalagebenen

Wat is de oorzaak van de vernauwde bloedvaten?

Naarmate de jaren vorderen worden de slagaderen bij iedereen

nauwer en stugger. Maar er zijn ook factoren die dat proces

versnellen.

De grootste boosdoener is natuurlijk ….roken! En verder zijn er

de andere bekende veroorzakers van hart- en vaatziekten: hoge

bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte, overgewicht en te

weinig bewegen.

Om de kans op het krijgen etalagebenen te verminderen is dus

het recept: niet roken, gezond eten en voldoende bewegen.

74

Wat merkt u als u etalagebenen hebt?

Tijdens het lopen ontstaat na enige tijd pijn, kramp of een

doodmoe gevoel in één of beide benen. Dat gevoel verdwijnt

snel als u even stil staat. Omdat veel mensen het een beetje

raar vinden om midden op straat even te rusten, zoeken ze

een excuus om stil te staan: ze bestuderen met veel interesse

de ene na de andere etalage als ze in een winkelstraat zijn.

Of ze stoppen om de honderd meter om van het uitzicht te

genieten als ze een wandelingetje over de boulevard maken.

Hoe ontstaat de pijn?

Als u loopt hebben de spieren van de benen meer zuurstof

nodig, daarom neemt de doorbloeding van die spieren toe.

Als er sprake is van vernauwde bloedvaten kan er onvoldoende

bloed worden aangevoerd en dan gaan de spieren ‘protesteren’:

ze gaan pijn doen.

Wie kunnen er allemaal betrokken zijn bij de

behandeling van etalagebenen?

In Noordwijk werken de verschillende behandelaars voor

een groot aantal ziektebeelden samen aan de hand van

werkafspraken, de zogenaamde ‘zorgprogramma’s. Hieronder

kunt u lezen wat ieders specifieke taken zijn op het gebied van

hart-en vaatziekten en in het bijzonder van etalagebenen.

De huisarts

De huisarts zal u allerlei vragen stellen over uw leefstijl en de

aard en ernst van uw klachten. Daarnaast zal de huisarts lichamelijk

onderzoek doen zoals het meten van de bloeddruk.

Ook zal de huisarts de benen onderzoeken en door het voelen

naar de ‘pols’ aan de enkels proberen vast te stellen of de

doorbloeding in orde is. Als de huisarts daaraan twijfelt, volgt er

een extra onderzoekje, waarbij met een Doppler-apparaatje de

bloeddoorstroming aan de voeten wordt gemeten.


De meeste huisartsen beschikken over zo’n apparaatje en laten

het onderzoek uitvoeren door de doktersassistente. Als de uitslag

uitwijst dat de bloeddruk aan de armen veel hoger is dan

aan de benen betekent dat dat er een sterk vermoeden is op

vaatvernauwing. De huisarts zal u dan voor verder onderzoek

doorsturen naar de vaatchirurg. Uiteraard heeft de huisarts ook

oog voor de risicofactoren bij hart- en vaatziekten. Daarom

moet er bloed geprikt worden om de bepalen hoe het er voorstaat

met de bloedsuiker, het cholesterol en de nierfunctie. Zo

nodig schrijft de huisarts een bloeddruk- of cholesterolverlager

voor. Of een middel tegen diabetes en soms een bloedverdunner.

De huisarts kan u doorverwijzen naar praktijkondersteuner,

fysiotherapeut of dietiste. Met deze behandelaars én met de

apotheek is er regelmatig overleg.

De praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner wil u graag helpen bij het stoppen met

roken. Ze heeft hiervoor een speciale training gevolgd. Samen

met u maakt ze een plan op maat. Als dat nodig is kan ze hulpmiddelen

en medicijnen adviseren. Zij kan u motiveren en steunen

bij lastige momenten. De praktijkondersteuner speelt ook

een belangrijke rol in de begeleiding bij en de controles van

hoge bloeddruk en suikerziekte. Ze is uw adviseur en vraagbaak

op het gebied van leefstijlverandering.

De fysiotherapeut

De fysiotherapeut doet met u een looptest en maakt vervolgens

met u een plan voor looptraining. Looptraining is een

wetenschappelijk bewezen methode om de klachten van etalagebenen

te verminderen. Door 3x per dag een kwartier tot

half uur te wandelen – steeds net iets langer dan het moment

waarop u pijn krijgt – en dat minimaal 3 maanden vol te houden,

worden er in de bloedvaten van de beenspieren nieuwe

‘omwegjes’ aangemaakt. Hierdoor wordt de vernauwing omzeild

en kan er weer voldoende bloed in de spier aankomen.

Hiermee kan vaak een operatie worden voorkomen. U kunt de

training op eigen gelegenheid doen, maar voor sommige patienten

is het prettiger om te trainen onder directe begeleiding

van de fysiotherapeut.

Tip

Bij vernauwde bloedvaten

kunnen er makkelijk wondjes aan

de voeten ontstaan. Blijf daar niet

te lang mee lopen. Zorg voor

goed passende schoenen.

Laat eelt- of drukplekken

verzorgen door de

pedicure.

Tip

Wandel mee! met de

wandelclub van het

Wantveld (elke dinsdag

van half 1 tot 1uur)

Nuttige websites

www.thuisarts.nl

www.etalagebenen.nl

www.persoonlijkegezondheidscheck.nl

Wist u dat?

De naam “claudicatio” komt van de Romeinse keizer

Claudius. Die had een stoornis bij het lopen, hij liep mank.

Maar of dat kwam door een vaatvernauwing….

En wist u dit?

Behandeling door een bij Claudicationet aangesloten

fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Wel wordt het eigen risico aangesproken.

Dan kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de loopband

in de oefenruimte. In Noordwijk zijn er twee in claudicatio

gespecialiseerde fysiotherapiepraktijken: in het Wantveld (Marceline

van der Plas-Willekens) en in het Paramedisch Centrum

(Jacques Piekaar).

Deze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij Claudicationet.

De diëtiste

De diëtiste kan u helpen bij het ontwikkelen van een gezonder

voedingspatroon. Samen met u komt zij tot een voedingsadvies

dat aansluit bij uw probleem en rekening houdt met uw voorkeuren

en gewoonten. De nadruk zal daarbij liggen op het

verlagen van het cholesterolgehalte.

Dat is te bewerkstelligen door een voeding met veel onverzadigd

vet (vette vis, dieetmargarine, olijfolie) en weinig verzadigd

vet (roomboter, volle melkproducten, kaas, koekjes, vet vlees).

Als het nodig is kan de diëtiste u ook helpen om af te vallen.

De apotheek

Mensen met een aangetoonde hart- en vaatziekte gebruiken

vaak meerdere medicijnen. De apotheek controleert regelmatig

of de door u gebruikte medicatie nog de juiste is, onder ander

door rekening te houden met uw leeftijd en nierfunctie. Bij de

apotheek kunt u natuurlijk ook terecht met vragen over bijwerkingen

en problemen met inname. Als het voor u makkelijker is

kan de apotheek voor u een weekdoseersysteem (‘medicatierol’)

verzorgen.

75


Sport verbindt

European City European of Sport City 2017 of Sport 2017

De European De Capitals European and Capitals Cities of and Sport Cities Federation of Sport Federation (ACES Europe) (ACES promoot Europe) promoot

sinds haar ontstaan sinds haar in ontstaan 1999 het in beoefenen 1999 het beoefenen van sport door van sport álle burgers door álle van burgers de van de

Europese Unie, Europese met bijzondere Unie, met bijzondere aandacht voor aandacht doelgroepen voor doelgroepen die niet makkelijk die niet makkelijk

aan sport kunnen aan sport deelnemen kunnen deelnemen (vb. kansarmen, (vb. kansarmen, kinderen, senioren kinderen, en senioren personen en personen

met een beperking). met een beperking). Jaarlijks wordt Jaarlijks door wordt ACES door Europe ACES de titel Europe van de Europese titel van Europese

Sportstad toegekend Sportstad toegekend aan een aantal steden een aantal (25.000 steden tot (25.000 500.000 tot inwoners) 500.000 inwoners)

die er op dit die vlak er bovenuit op dit vlak steken. bovenuit steken.

Themajaar Themajaar sport sport

De toekenning De toekenning van de eretitel van aan de eretitel Noordwijk aan is Noordwijk een enorme is een erkenning enorme voor erkenning voor

de vele prestaties de vele die prestaties de inwoners, die de ondernemers inwoners, ondernemers en vele vrijwilligers en vele vrijwilligers van van

Noordwijk elke Noordwijk dag leveren. elke dag Na leveren. het succes Na het van succes het eerste van themajaar het eerste “150 themajaar “150 jaar

badplaats” badplaats” is 2017 uitgeroepen is 2017 uitgeroepen tot het themajaar tot het sport. themajaar Het hele sport. jaar Het wordt hele jaar wordt

nog meer aandacht nog meer aandacht sportevenementen aan sportevenementen en initiatieven en initiatieven besteed. besteed.

Vermeldingen van Vermeldingen alle evenementen van alle zijn evenementen onder voorbehoud zijn onder van definitieve voorbehoud verstrekking van definitieve van vergunningen verstrekking van en vergunningen eventuele extreme en eventuele (weers)omstandigheden. extreme (weers)omstandigheden. Mocht een evenement Mocht om een welke evenement reden om welke reden

dan ook niet doorgaan, dan ook dan niet zal doorgaan, dit via noordwijksaport.nl dan zal dit via noordwijksaport.nl of noordwijk.info worden of noordwijk.info gecommuniceerd. worden gecommuniceerd. Dit geldt ook voor Dit aanvullingen geldt ook voor op dit aanvullingen overzicht. op dit overzicht.


Agenda Agenda 2017 2017

mei

mei

augustus

augustus

5-6-7 mei 5-6-7 Yuki mei masters strandvissen

Yuki masters strandvissen 6 augustus 6 augustus Levende beeldenfestival Levende beeldenfestival

12 mei 12 mei Congres vrouwen Congres en jongeren vrouwen in en jongeren in 12 augustus 12 augustus Flowerparade Flowerparade

voetbalbesturen voetbalbesturen

12 augustus 12 augustus Bloemenfestival Bloemenfestival

13 mei 13 mei Tulpenrallye Tulpenrallye

19 augustus 19 augustus Cirque des Dunes Cirque + Vuurwerk des Dunes + Vuurwerk

24 mei 24 mei 4 x 4 basisscholen 4 x 4 basisscholen

voetbaltoernooi voetbaltoernooi

20 augustus 20 augustus Festival Noordwijk Festival Noordwijk

(Onder voorbehoud) (Onder voorbehoud)

26 t/m 27 mei 26 t/m Ibizafestival 27 mei Ibizafestival

26 augustus 26 augustus Kunstroute Kunstroute

27 mei 27 mei Knvb bekerfinales Knvb jeugd bekerfinales jeugd 26 augustus 26 augustus Horescavo Beach Horescavo party Beach party

district west II district west II

26 & 27 augustus 26 & Opera 27 augustus aan Zee Opera aan Zee

25 t/m 28 mei 25 t/m Foud 28 Soul mei Festival Foud Soul Festival

29 mei t/m 1 juni 29 mei Avond4daagse

t/m 1 juni Avond4daagse

26 & 27 augustus 26 & Proef 27 augustus NoordwijkProef Noordwijk

28 t/m 3 september 28 t/m Feestweek 3 september Oranjevereniging

Feestweek Oranjevereniging

juni

juni

10 t/m 11 juni 10 t/m Markt 11 juni onder de Markt Lindenonder de Linden

10 t/m 11 juni 10 t/m Braderie 11 juni Kerkstraat Braderie Kerkstraat

13, 14, 15 juni 13, 14, Rolstoelwandel3daagse

15 juni Rolstoelwandel3daagse

15, 22 juni en nog 15, 22 juni en nog

8 donderdagen 8 donderdagen Star Balm Strandlopen Star Balm Strandlopen

17 juni 17 juni Noordwijk Prof Noordwijk Ladies Classics Prof Ladies Classics

wielrennen + mountainbike

wielrennen + mountainbike september september

17 juni 17 juni Beach tennistoernooi Beach tennistoernooi

18 juni 18 juni Opera aan Zee Opera aan Zee

2 september 2 september Trailrun Noordwijk Trailrun Noordwijk

18 juni 18 juni Toy's for Boy's Toy's for Boy's

18 juni 18 juni Groovy classic Groovy classic

19 juni t/m 25 juni 19 juni Schilderfestival

t/m 25 juni Schilderfestival

21 t/m 25 juni 21 t/m s Heerenloolands

25 juni s Heerenloolands

24 juni 24 juni Beach korfbaltoernooi Beach korfbaltoernooi

juli

juli

1 juli 1 juli Horescavo Beach Horescavo party Beach party

2 juli 2 juli Luchtkussenfestival Luchtkussenfestival

5 juli 5 juli Zomermarkt Hoofdstraat Zomermarkt Hoofdstraat

5 juli 5 juli Openluchtconcert Openluchtconcert

8 juli 8 juli Cirque des Dunes Cirque des Dunes

8 juli 8 juli Vechten tegen de Vechten Zee tegen de Zee

12 juli 12 juli Zomermarkt Hoofdstraat Zomermarkt Hoofdstraat

13 juli 13 juli Concert Tormead Concert School Tormead School

oktober oktober

7 oktober 7 oktober Elfstrandentocht Elfstrandentocht

7 oktober 7 oktober Walk of Space Walk of Space

8 oktober 8 oktober Beach Battle 2017 Beach Battle 2017

14 t/m 22 oktober 14 t/m Herfstvakantie

22 oktober Herfstvakantie

14 juli t/m 22 juli 14 juli Kunstklank t/m 22 juli – locatietheater Kunstklank – aan locatietheater aan

zee ‘Gestrand verlangen’ zee ‘Gestrand verlangen’ november november

15 juli 15 juli Sunset Walk, 5, Sunset 10 en 15 Walk, km 5, 10 en 15 km

wandeltocht wandeltocht

1, 2 november 1, 2 november Nationaal Sportcongres Nationaal Sportcongres

16 juli

16 juli t/m

6 augustus

17 t/m 30 juli

16 juli 10 van Noordwijk 10 van Noordwijk

16 juli t/m

6 augustus EK damesvoetbal EK damesvoetbal

17 t/m WK 30 Hobiecat juli WK Hobiecat

(catamaranzeilen) (catamaranzeilen)

5 november

5 november

14 november

5 november Beach Duatlon Beach Duatlon

5 november Beach marathon Beach Den Helder marathon - Den Helder -

Hoek van Holland Hoek van Holland

14 november Intocht sinterklaas Intocht sinterklaas

22 juli 22 juli Vuurwerkshow Vuurwerkshow

29 juli 29 juli Vuurwerk Vuurwerk

december december

29 t/m 30 juli 29 t/m Ibiza 30 Festival juli Ibiza Festival

8 juli t/m 20 aug 8 juli Zomervakantie

t/m 20 aug Zomervakantie

10 december 10 december Muzikale kerstwandeling Muzikale kerstwandeling

23 & 24 december 23 & Carols 24 december bij kaarslicht Carols bij kaarslicht

www.noordwijk.info


KBO

Wij zijn een Noordwijkse vereniging, aangesloten bij de landelijke KBO. Wij behartigen de

belangen van de Noordwijkse senioren door in tal van adviesraden, commissies en organisaties te participeren en

daardoor de stem van de senioren te laten horen. Daarnaast organiseren wij tal van ontmoetingsmogelijkheden:

Kunstzinnig / creatief

Quilten en handwerken, maar ook bijvoorbeeld

tekenen, schilderen, fotograferen

Bewegen

Tai Chi, maar ook bijvoorbeeld wandelen,

Nordic Walking, Jeu de boules

Wilt u hiervan samen met

andere KBO’ers genieten? Wordt dan

lid en meldt u aan bij ons secretariaat, de

ledenadministratie of via het internet:

Hannie Jongeneel, telefoon 071-36 242 30

of email: secretaris@kbonoordwijk.nl

Herman Bogaards, telefoon 071-36 157 78

of email: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl

Of direct via de website:

www.kbonoordwijk.nl/

aanmelden.html

Ontmoeten

Samen koken, samen eten,

maar ook bijvoorbeeld kaarten,

literaire leeskring, bingo

78


De Ouderenbonden

Een jaar, een ketting van seizoenen

Ieder jaar opnieuw verzorgen belastinginvullers van de ouderenbonden

de aangifte van veel leden van deze bonden. Net

als dit jaar. Toch is daarmee niet altijd hun werk afgelopen, want

bij het invullen van de aangifte, komt het voor dat het opvalt

dat de betreffende persoon aanspraak zou kunnen maken op

voorzieningen die zij tot dat moment hebben laten liggen. Zij

helpen dan de mensen de weg te vinden om datgene te krijgen

waar zij recht op hebben, soms met de ondersteuning van een

vrijwillige ouderenadviseur (van een van de ouderenbonden).

Dit is werk dat vooral in het voorjaar wordt gedaan.

Bij deze Leef! is het activiteitenprogramma

voor het

komende seizoen gevoegd.

Deze begint al vroeg in de

herfst en loopt door tot de

helft van 2018. Op deze

manier geven wij vorm aan

de ketting van seizoenen die

maken dat het leven steeds

waardevol blijft.

Nu staan wij alweer aan het begin van de zomer. Dat betekent

voor velen dat zij er een poosje tussenuit gaan. Voor anderen

dat het een periode is waarin zij zich eenzamer voelen, juist

doordat mensen uit hun omgeving er niet zijn. Jammer, maar

aan de andere kant ook de uitdaging om te kijken of er nieuwe

mogelijkheden zijn om samen met anderen iets te ondernemen.

Als u lid van een ouderenbond bent, kijk dan even in de

agenda voor de komende maand(en) die in de maandelijkse

uitgaven staan, of op de websites van de ouderenbonden in

Noordwijk.

• Actief voor u en met u

• Veelzijdig en hulpvaardig

• Gratis tijdschrift ‘ Nestor ‘

• Gratis Noordwijkse Vuurtorenpas

• Lidmaatschap 2016 € 24,00 p.j.

Informatie via Ledenadministratie :

Dhr. Herman (H.C.) Bogaards

Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk

Tel. 071 36 157 78

ledenadministratie@kbonoordwijk.nl

www.kbonoordwijk.nl

Gemeenschappelijk actief

• Plaatselijke ouderenbond op

protestants christelijke grondslag

• Belangenbehartiging op tal van

terreinen

• 3 x per maand een programma

in de Vinkenhof

• Gratis tijdschrift Perspectief

Voor nadere informatie:

Leon Guijt

Tel. 071 3620751 of 06 20370408

E-mail: irlguijt@gmail.com

Nieuwe senioren vereniging

in Noordwijk:

• Voor alle gezindten

• Belangenbehartiging zoals

belastinghulp, adviezen van

ouderenadviseurs en hulp bij

thuisadministratie

• Bewegen zoals fietsen,

biljarten en bowlen.

• Cursussen en recreatie

Voor meer informatie bel onze

secretaris:

Henriette van der Gugten

Tel. 071 8884884

Website: www.ansv.nu

79


Gratis bitterballen*

*2 gratis bitterballen p.p. bij aankoop

van een drankje op vertoon

van uw Muze entreebewijs

op de dag van de

voorstelling

Muze 3 gangen keuzemenu

voor slechts € 22,50 p.p.

Duo seizoens soepjes

* * *

Kogelbiefstuk of zalmmoot met dagverse garnituren

* * *

Koffie, cappuccino of thee met iets lekkers

eten | drinken | slapen | vergaderen | feesten

Quarles van Uffordstraat 103, 2202 NE Noordwijk aan Zee T: 0031 71 36 127 23 E: info@hvnw.nl W: www.hvnw.nl

Exclusief bij Aad&Wijn Rosé van Chateau du Rouët

Chateau du Rouët Rosé Chic 2016

De Rosé Chic van Chateau du Rouët bestaat uit de druiven Grénache,

Cinsault en Tibourenc. In de geur duidelijke tonen van aardbeien, frambozen

en iets van limoen en rode snoepjes. De smaak is fris, met heel veel rood

fruit maar ook nuances van van bloesem, citrus schillen en iets van frambozen

zuurtjes. Het is een lichte, fruitige Rosé met een vriendelijke zachte

afdronk. De echte kleur van de “Provence Rosé”. Lekker bij uw maaltijdsalades,

salades van vis of vlees, visgerechten en vleesgerechten, breed inzetbaar.

Verkrijgbaar in 0,75ltr. Magnum of 3 ltr. fles

Chateau du Rouët Lili Rosé 2016

Chateau du Rouët Lili Rosé bestaat uit de druiven Grénache, Cinsault en

Tibourenc. Lili Rosé is mooie geconcentreerde Rosé met een zachte afdronk

en nootachtige smaak. Lili heeft de echte kleur van Provence Rosé. Daarnaast

is de vorm van de fles een feest om op tafel te zetten! Lekker bij uw maaltijdsalades,

salades van vis of vlees, visgerechten of vleesgerechten waarbij

de Lili breed inzetbaar is. Verkrijgbaar in 0,75ltr. of Magnum

www.aadenwijn.nl | 071 361 54 16 | 06 10 09 88 35

facebook.com/aad.enwijn | twitter: @aadEnWijn

Bestel op www.aadenwijn.nl

of kom naar onze wijnhoek in TuineXtra


activiteiten-jaarboek

Ouderenbonden Noordwijk 2017 - 2018

Gemeenschappelijk actief


Dank aan onze medewerkers en vrijwilligers

In dit activiteiten-jaarboek van de gezamenlijke ouderenbonden in Noordwijk treft u een overzicht aan van de vele

activiteiten die we als ouderenbonden zelf, of in samenwerking met andere organisaties voor de 50+ bewoners

uit Noordwijk en omgeving organiseren. Zoals u in de voorliggende pagina’s heeft kunnen lezen omvat dat een

behoorlijk breed aanbod waarbij vele vrijwilligers zijn betrokken die zich voor u inzetten, vaak zichtbaar maar soms

ook onzichtbaar voor u als deelnemer/gebruiker. Voor een aantal activiteiten zijn ook professionele (betaalde)

krachten ingehuurd.

Het is niet altijd vanzelfsprekend, dat de zaal in de Wieken, het Trefpunt of de Vinkenhof netjes klaar staat, schoon

en na gebruik weer keurig wordt opgeruimd. Of dat de telefoon aan de andere kant van de lijn (dienstencentra)

daadwerkelijk wordt opgenomen. Dat er voldoende mensen zijn die u van koffie, thee of een drankje voorzien als

u een gezellige of leerzame bijeenkomst in deze centra heeft. Stichting Welzijn Noordwijk heeft net als de ouderenbonden

een brede groep aan vrijwilligers en dat is ook noodzakelijk om deze centra voor u en ons open en beschikbaar

te houden.

Bij de ouderenbonden eenzelfde situatie, er zijn altijd mensen nodig die een activiteit willen opzetten of begeleiden

of incidenteel voor hand- en spandiensten kunnen worden opgeroepen. Die u helpen bij uw belastingaangiften of

aanvraag zorgtoeslag of noem maar op.

Zonder vrijwilligers zou dat gewoonweg onmogelijk zijn. Vaak sluit dat goed aan bij eigen interesses of vind men het

gewoon leuk om kennis over bepaalde zaken met anderen te delen of hen daarbij te helpen. Maar soms is dat ook

niet zo en steekt men gewoon graag de handen uit de mouwen om te helpen waar het nodig is of als er een beroep

op hen wordt gedaan. Als vrijwilliger komt men vaak ook letterlijk onder de mensen, iets waar men zelf ook heel veel

plezier aan beleeft en waarbij men zich dan moeiteloos voor andere mensen inzet. Dan snijdt het mes aan 2 kanten,

een win-win situatie dus. Kortom, er zijn redenen genoeg om trots te zijn op onze vrijwilligers. Het kan misschien

ook voor u, als u dit leest, aanleiding zijn om eens te overwegen ook iets als vrijwilliger te gaan doen binnen een van

onze organisaties.

We willen tot slot een oproep doen, want ze verdienen het; “spreek ook eens uw waardering naar de vrijwilligers

uit voor hun inzet, wellicht doet u dat al, maar ze zullen het zeker weten te waarderen.”

Namens allen willen wij, de besturen van de ouderenbonden (ANSV, KBO Noordwijk, PCOB en het samenwerkingsverband

DBO) samen met stichting Welzijn Noordwijk, al onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet, trouw en

enthousiasme om u belangeloos en in goede harmonie te helpen.

Bestuur DBO


Activiteitenprogramma

Ouderenbonden Noordwijk 2017 - 2018

De gezamenlijke Noordwijkse ouderenbonden ANSV, KBO en PCOB, hun samenwerkingsverband

het DBO en stichting Welzijn Noordwijk presenteren u hierbij het activiteitenprogramma

voor het seizoen 2017 – 2018. Deelname aan activiteiten is -onder

voorwaarden- mogelijk voor iedereen, dus ook voor niet-leden. Naast de vele in dit

overzicht genoemde activiteiten, wordt door de ouderenbonden ook op landelijk,

provinciaal en lokaal niveau intensief gewerkt aan collectieve belangenbehartiging.

Naarmate de zelfredzaamheid door de overheden steeds meer wordt nagestreefd,

wordt belangenbehartiging door o.a. de ouderenbonden steeds belangrijker ook

op lokaal niveau door de overheveling van taken door de centrale overheid naar de

gemeenten. Daardoor is een breed gedragen ouderenorganisatie van groot belang

en het lidmaatschap van een ouderenbond onontbeerlijk. Nog geen lid? Sluit u dan

alsnog aan bij een van onderstaande lokale organisaties;

ANSV secr. Henriëtte van der Gugten

e-mail: ansv.secretaris@gmail.com - tel. 071 – 88 848 84

KBO Noordwijk Ledenadministratie: Herman (H.C.) Bogaards

e-mail: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl - tel. 071 – 36 157 78

PCOB dhr. L. Guijt, e-mail: irlguijt@gmail.com - tel. 06 - 2037 0408

Indeling categorieën:

Advies en hulp, pag. 4

Bewegen, pag. 4

Computer, pag. 7

Creativiteit, pag. 8

Cultuur, pag. 11

Hobby, pag. 12

Kosten deelname en voor wie….

De genoemde prijzen in dit overzicht gelden voor leden van de Noordwijkse ouderenbonden

en donateurs van stichting Welzijn Noordwijk. Tenzij anders aangegeven, betalen

alle overige deelnemers bovenop deze prijzen een toeslag van minimaal € 2,50 per keer dat

men deelneemt. Op verzoek dient u een bewijs van lidmaatschap te kunnen overleggen.

Inschrijvingen

Voor een aantal activiteiten is inschrijving noodzakelijk. Ook als u al eerder

aan een activiteit heeft deelgenomen, dient u zich opnieuw schriftelijk

aan te melden! Deze activiteiten hebben een nummer en zijn herkenbaar aan:

Inschrijven kan via een inschrijfformulier, verkrijgbaar bij :

- de receptie van ‘het Trefpunt’, Schoolstraat 2 te Noordwijk aan Zee

- de balie van ‘de Wieken’, Wassenaarsestraat 5 te Noordwijk Binnen

- via de website van de eigen ouderenbond

Actuele agenda, wijzigingen programma en aanvullende informatie

Dit overzicht is met zorg samengesteld, echter onvoorziene wijzigingen gedurende het

seizoen zijn niet te voorkomen. Het overzicht bevat waar mogelijk de eerste datum in

het seizoen als de activiteit start. Voor de meest actuele stand van zaken, adviseren wij

u echter altijd de activiteiten-agenda’s te raadplegen die gepubliceerd worden in de

maandbladen/Nieuwsbrief en op de websites van de ouderenbonden en stichting Welzijn

Noordwijk. U kunt ook informeren bij de 2 dienstencentra (de Wieken en het Trefpunt).

Informatief en overig, pag. 12

Koken, pag. 13

Modeshow, pag. 14

Natuur, pag. 14

Reizen, pag. 14

Spel / Kaartspellen, pag. 15

Spel overig /ontspanning, pag. 16

Adressen van locaties, pag. 18

3


ADVIES EN HULP

Belastinginvullers (Huba)

Een al jarenlang bestaande service-verlenende activiteit van de gezamenlijke ouderenbonden DBO is de hulp bij het invullen van uw belastingaangifte

(Huba) door de daarvoor lokaal opgeleide belastinginvullers. Dit zijn plaatselijke vrijwilligers die u namens de ouderenbonden helpen

bij het invullen van uw belastingaangifte als u dit niet meer zelf kunt of wilt doen. Deze mensen kijken daarbij ook naar de eventuele Zorg- en/of

Huurtoeslag. Zo rond de jaarwisseling wordt dit onderwerp voor veel mensen weer actueel als de nieuwe aangifte weer moet worden gedaan

voor april. Daarom zal er tijdig verder aandacht aan dit onderwerp worden besteedt in de eigen maandbladen en op de websites.

Organisatie Locatie Periode Kosten Informatie

DBO

De Wieken

Het Trefpunt

Groot Hoogwaak

Overig in overleg

Voorjaar 2018 (aangifteseizoen).

Voor het overige

op afspraak.

Gratis voor leden ouderenbonden.

Excl. eventuele

print- en overige kosten.

(maximaal € 12,-)

ANSV 071 – 36 211 32

(Tiny v.d. Wollenberg)

KBO 06 - 2506 6569

(Jacques Berbée)

PCOB 071 – 36 123 70

(Berend Ike)

Ouderenadviseurs (VOA)

Een andere service-verlenende activiteit is die van de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA). Dit zijn daartoe opgeleide adviseurs die u namens de

ouderenbonden kunnen helpen met het doen van aanvragen en het regelen van allerlei zaken bij de gemeente.

Wat doet een vrijwillige ouderenadviseur?

Veel hulpvragen vallen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dat geval verloopt de aanvraag van hulp(middelen) via de

gemeente. Bijvoorbeeld als u huishoudelijke hulp of aanpassingen in huis nodig heeft. De gemeente probeert in de meeste gevallen via een

zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ een beeld te vormen. Een VOA kan helpen met de voorbereiding op dit keukentafelgesprek. Dat is belangrijk,

want op basis van dit gesprek besluit de gemeente welke hulp(middelen) u vanuit de Wmo krijgt.

Maar een VOA doet meer. Hoewel de eindverantwoordelijkheid voor de oplossing bij de hulpvrager blijft, ondersteunt een VOA eigenlijk bij alles

wat te maken heeft met regelgeving. VOA’s zijn getraind om goed te luisteren naar de hulpvrager en wijzen vervolgens de weg.

De contactgegevens kunt u vinden in de maandbladen en op de websites van de ouderenbonden of informeer hiernaar bij de stichting Welzijn

Noordwijk tel. 071 – 711 4334.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

DBO Op afspraak Jaarrond in overleg Gratis voor leden ouderenbonden.

Excl. eventueel te maken

kosten (zoals reiskosten,

materiaal etc.)

ANSV 071 - 36 149 81

(Ton Donders)

KBO 06 - 2506 6569

(Jacques Berbée)

BEWEGEN

Country Line Dance groep

Een line dance is een formatiedans, waarin een groep mensen danst op een rij of in rijen (lijnen), waarbij zij allemaal gelijktijdig dezelfde dansbewegingen

uitvoeren. Country-line dancing wordt zo genoemd omdat het z’n oorsprong vindt in het ‘wilde westen’ van Amerika. Het ís dus niet

vreemd dat vaak Amerikaanse volksmuziek wordt gebruikt tijdens de dansbijeenkomsten. Het is een gezellige manier van bewegen die makkelijk

is te leren. Door het dansen krijgt men meer beweging maar kan men ook sociale contacten opbouwen. Kom maar eens kijken, we kunnen

nog leden gebruiken.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

DBO De Wieken Elke dinsdag van

19.30-22.00 uur

Informatie bij de

penningmeester.

mw. P.J. v.d. Berg

070-51 157 44

4


Galm (Groninger Actief Leven Model)

Dit project in het kader van ‘Meer Bewegen Voor Ouderen’ (MBVO) wordt gegeven in de gymzaal Stijntjesduinstraat 2 te Noordwijk aan Zee..

De leiding is in handen van een ervaren docente, opleiding sport en bewegen, die op enthousiaste wijze het sporten voor ouderen stimuleert.

Na een warming- up wordt een sport beoefend. Elke week een andere sport, badminton, slagbal, volleybal en nog veel meer. Tot slot een

cooling-down bestaande uit rek en strekoefeningen.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

DBO

nr 549

Gymlokaal

Stijntjesduinstraat 2

Elke donderdag van

19.00 tot 20.00 uur

Start: 7 september 2017

€ 3,85 per les

€ 154,- per jaar (40 lessen)

Evelien Anthonissen

06 - 3057 2591

Gymnastiek

Op elke donderdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur wordt door de docente, Anneke Klant een uur MBVO-gymnastiek in het Trefpunt gegeven.

Het accent wordt zoveel mogelijk gelegd op wat de deelnemers/sters kunnen. Oogmerk is het verbeteren van de coördinatie, het evenwicht

en de spierkracht. De oefeningen worden ondersteund door muziek of door gebruik van materialen zoals een bal, een knots of hoepel.

Dit alles om de bewegelijkheid te bevorderen. U bent van harte welkom om een keer mee te doen en zelf te ervaren of dit een activiteit is

om regelmatig te doen.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

DBO

nr 505

Het Trefpunt

Elke donderdag van

10.30 uur tot 11.30 uur

Start: 7 september 2017

€ 150,- per jaar

(38 lessen)

Anneke Klant

023 - 58 490 04

Nordic Walking

Elke woensdagmiddag loopt een groepje enthousiaste Nordic Walkers ca.1 uur in de duinen bij Noordwijk. Om mee te kunnen lopen is

ervaring met en kennis van Nordic Walking nodig. U kunt verder elk moment aansluiten. We starten vanaf de Duinweg, daar waar het

fietspad vanaf Noordwijk gezien de duinen in gaat.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

KBO Duinweg t.o. nr. 40,

(Malotepad) daar waar

fietspad het duin

ingaat.

Elke woensdag vanaf

13.30 uur

Start: 6 september 2017

Gratis deelname

Petra de Ruiter

071 - 36 130 27

Wandelvoetbal voor senioren

Niet rennen en geen doelmannen. Voetbal Vereniging SJC, de drie ouderenbonden en WN starten op woensdag 6 september 2017 met wandelvoetbal

voor 55-plussers. Het wandelvoetbal heeft, naast het heerlijk bewegen in de buitenlucht, vooral een sociaal doel. Na het voetbal samen

een drankje drinken en met elkaar die oude herinneringen delen, terwijl u anders wellicht thuis op de bank zit. De spelregels zijn simpel: er mag

tijdens wandelvoetbal niet gerend worden en lichamelijk contact is minimaal. Ook is het veld een stuk kleiner dan een normaal voetbalveld en er

zijn geen keepers aanwezig. U bent van harte welkom om een keer mee te doen en zelf te ervaren of dit een activiteit is om regelmatig te doen.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

Voetbalclub

SJC

DBO / WN

Voetbalvereniging

SJC,

Lageweg 6

Noordwijk

Elke woensdag vanaf

14.30 uur

Start: 6 september 2017

Gratis

Rob Hoogervorst

06 – 2399 2548

Jos de Haas

06 – 2369 0668

5


vervolg bewegen

Tafeltennis

Omdat het weer de tenniswedstrijden nogal eens dwars zat, heeft men een nieuwe variant bedacht op dit spel. In het begin speelde men op de

huistafel, het net werd gevormd door een aantal boeken. Als bal kon men een bolletje wol gebruiken en de deksels van de sigarendoosjes deden

dienst als racket. Spelfabrikanten speelden al snel in op deze nieuwe ontwikkeling waardoor een nieuwe sport ontstond. In samenwerking

met de tafeltennisclub kunt u op donderdagmorgen speciaal voor senioren deelnemen aan dit spel.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

DBO Nieuwe Zeeweg 73,

achter Maria ter Zee

kerk (zaal T.O.V.)

Elke woensdag

vanaf 10.00 uur

Start: 6 september 2017

€ 3 per keer Hennie Meeuwenberg,

071-36 141 98

Tai Chi

Tai Chi geeft kracht en balans, dus een beter evenwichtsgevoel. Tai Chi geeft u ontspanning in geest. Speciaal voor senioren, dus geen

maximum leeftijd! Ook voor mensen die gebruik maken van een hulpmiddel zoals b.v. een rollator, scootmobiel of rolstoel. Voor de veiligheid

worden de oefeningen vanuit een stoel gegeven, gebruik makend van materialen en specifieke muziek. Dit alles in een ontspannen sfeer.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie en aanmelden

KBO De Wieken Elke maandag van

10.45 – 12.00 uur

Start: 4 september 2017

Gratis deelname

(a.u.b. aanmelden)

Annie van Beelen

071 – 88 814 07

Volksdansen

Iedere woensdagmiddag kunt u in Het Trefpunt gezellig meedansen. Wij dansen van 14.45 tot 16.00 uur, met daarin een pauze

voor een kopje thee. De dansen zijn niet van de hele wereld, maar afkomstig uit bv. Amerika, Servië, Griekenland, Engeland, Mexico,

enz. Naast het oefenen van de arm- en beenspieren, zijn de lachspieren heel belangrijk! Lijkt het u wat, kom dan kijken of doe

gezellig een dans met ons mee. Het is geheel vrijblijvend. Een proefles is gratis. U bent van harte welkom!

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

DBO

nr. 502

Het Trefpunt

Elke woensdag van

14.45 – 16.00 uur

Start: 6 september 2017

€ 60,- per seizoen, 40 lessen

(of 2 x € 30,-)

Wil Nekkers

071 – 36 119 56

koenwil@hotmail.com

Wandelen

Bij de KBO kunt u zich bij 2 wandelclubs aansluiten, één groep gaat 1 keer per maand overdag op pad in het land en de groep ‘Sportief wandelen’

loopt wekelijks ’s-avonds in de omgeving van Noordwijk. Maandelijkse groep; Iedere 3e dinsdag van de maand lopen wij ongeveer 12-16

kilometer. Tochten worden uitgezocht door ons wandelteam. Meestal gaan we eerst met de trein, dan koffie drinken met appelgebak. Lopen en

lunchen in de vrije natuur. Er is een fotoverslag van alle voorgaande wandelingen op de KBO-website. De groep ‘Sportief wandelen’ loopt elke

donderdagavond met een gezellige groep wandelaars maximaal 5 kwartier op een ietwat sportief niveau. De route is afhankelijk van het seizoen

en de weersomstandigheden in of in de omgeving van Noordwijk.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

KBO

Wandelgroep

Verkadeplein naast

St. Jeroenskerk

Elke 3e dinsdag v.d.

maand, 8.45 uur

Start: 19 september 2017

Afhankelijk van bestemming;

deelname gratis, reiskosten

voor eigen rekening

Ellen de Groot

071 – 36 121 12

6

KBO Sportief

wandelen

Vuurtorenplein

(verzamelen)

Elke donderdagavond

om 19.15 uur

Start: 7 september 2017

Gratis deelname

Maria Berbee

06 – 3724 0047


Zwemmen (AquaVitaal 50+)

Gezond bewegen en gezellig onderweg zijn met andere 50+ers. Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur is er in Zwembad Binnenzee een speciaal

blok gereserveerd voor Welzijn Noordwijk zwemmen. Tijdens dit blok worden speciale lessen gegeven en is er tijd om te ontspannen. Per

blok van twee uur bestaat de mogelijkheid om een door U zelf te kiezen gezondheidstoer te maken. In blokken van 25-30 minuten kunt U te

water met :

Therapie-zwemmen (oefeningen), AquaVitaal (oefeningen met passende muziek) en AquaFitness (werken met fitnessapparatuur in het water).

Als u liever baantjes zwemt in het grote bad kan dat ook of een combinatie van dit alles. Vuurtorenpashouders profiteren o.a. van een korting

op de abonnementsprijs en enkele andere voordelen. Meer informatie hierover bij de receptie van Het Trefpunt en De Wieken, de website van

stichting Welzijn Noordwijk of uw ouderenbond.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

WN

Zwembad

Binnenzee

Noordwijk

Elke dinsdag van

10.00 - 12.00 uur

Start: per direct

Korting voor Vuurtorenpashouders

(verkrijgbaar voor

leden Noordwijkse ouderenbonden

en donateurs

stichting Welzijn Noordwijk)

Het Trefpunt (receptie)

071 – 711 4334

www.welzijnnoordwijk.nl

of bij het zwembad.

Computercursus Windows 10

De basiscursus Windows 10 omvat zes lessen van elk twee uur en kost € 60,-. Het kopen van een cursusboek à € 25 is

niet verplicht, echter wel aan te bevelen. De doelgroep kan gesplitst worden in echte beginners, dat zijn personen, die

nog niet met een computer hebben gewerkt en geen ervaring hebben in het gebruik van de muis en het toetsenbord. Bij

voldoende deelname wordt in september begonnen met een basiscursus, computercursus voor gevorderden en een cursus

fotobewerking. Voor de basiscursus gaan wij uit van mensen die nog geen of zeer weinig computerkennis hebben. Voor

de wat meer gevorderden zijn er vervolgcursussen. Voor het opstarten is het belangrijk om aan te geven met welk computersysteem

u werkt. Als u een cursus wilt volgen dient u zich dus op te geven en tevens te vermelden met welk systeem

u werkt. Na inschrijving volgt een gesprek met de cursusleider. Opgeven computercursussen bij de receptie 071-7114334.

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn voor een cursus, zal deze worden ingepland.

computer

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

DBO

nr. 607

Het Trefpunt

Woensdag van

10.00 tot 12.00 uur

Start: in overleg*

Opm.: bij voldoende

belangstelling!

€ 60,- voor 6 lessen,

excl. cursusboek of

documentatie

Simon Groonheim

071 – 36 111 83

Computersoos (inloop)

U oefent in uw eigen tempo, vrijwilligers helpen u verder voor het beantwoorden van vragen over en het gebruik van computers, laptops

en tablets. De computerclub heeft in het Trefpunt een computerlokaal tot zijn beschikking. Het antwoord op eventuele vragen, een oplossing

van problemen wordt meestal gevonden op één van deze computers. Vragen kunt u stellen tijdens de inloop aan de heren. Veel

senioren hebben een tablet aangeschaft, voor een optimaal gebruik kunt u hulp krijgen tijdens de inloop ochtend.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

DBO Het Trefpunt Elke maandag van

9.30 tot 11.30 uur

Start: 4 september 2017

Gratis deelname

Simon Groonheim

071 – 36 111 83

7


vervolg computer

Tabletcursus “Omgaan met tablets”

Wilt u meer weten over het gebruik van die handige tablets die je tegenwoordig bij steeds meer mensen -ook bij ouderen- ziet? Misschien

heeft u er al een maar weet u niet goed wat je er eigenlijk allemaal mee kan doen, of denkt u er aan om er een aan te schaffen en wilt er

daarom meer over weten. Wel nu, hier is uw kans. Esther v.d. Meen verzorgt in De Wieken een cursus in het omgaan met tablets. Afhankelijk van

de samenstelling van de groep en de soms al aanwezige kennis worden de te behandelen onderwerpen op een duidelijke manier besproken

en aan u uitgelegd. De deelname is gratis.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie en aanmelden

DBO

De Wieken

Elke vrijdag van

10.00 - 11.00 uur

Start : 6 oktober 2017

Gratis deelname,

6 lessen

Esther v.d. Meent

071 - 36 130 89

Computer/laptopcursus

Heeft u een laptop en weet niet goed wat u er precies mee kunt doen of heeft u iets wat

u maar niet voor elkaar krijgt? Esther v.d. Meent is bereid u een dosis basiskennis bij te

brengen waardoor u beter leert omgaan met uw computer of laptop. Afhankelijk van de

samenstelling van de groep deelnemers zullen voor u interessante onderwerpen worden

uitgelicht waardoor u in staat zult zijn beter met uw computer om te gaan. U dient zelf

uw eigen laptop mee te brengen! De laatste Windows-versie (Windows 10) zal als basis

besturingssysteem worden gehanteerd. Oudere versies kunnen (tot Windows 7) onder

voorbehoud en beperkt terecht.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie en aanmelden

DBO

De Wieken

Elke vrijdag van

11.00 – 12.00 uur

Start : 6 oktober 2017

Gratis

Esther v.d. Meent

071 - 36 130 89

Creativiteit

Knutselen

In deze workshop kunt u kaarten maken maar ook doosjes of cadeauverpakkingen onder enthousiaste begeleiding van Melinda Meere.

De workshop is 2 x per maand op maandagmiddag.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

ANSV Het Trefpunt 2 x per maand, op maandag

Start : 11 september 2017

Aanvang : 14.00 uur

€ 3,- per keer Melinda Meere

06 – 4968 8541

8


Bloemschik cursus

Elke 2e en 3e woensdag van de maand staan de tafels klaar in resp. het Trefpunt en De Wieken voor de

dames en heren die deelnemen aan de cursus bloemschikken. Onder deskundige leiding van een instructrice

worden mooie bloemstukjes gemaakt. Trots gaan de deelnemers naar huis om de resultaten te laten

bewonderen. Naast de voldoening, is het ook reuze gezellig. Kunt u niet aanwezig zijn, belt u dan a.u.b.

tijdig af, dit i.v.m. aanschaffen van materialen.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

ANSV

nr. 2550

Het Trefpunt

Elke 2e woensdag v.d. maand

vanaf 10.00 uur

Start: 13 september 2017

€ 25,- per seizoen + € 5,-

per keer voor materiaal

Aad Passchier

071 – 36 886 27

KBO

nr. 1040

De Wieken

Elke 3e woensdag v.d. maand

vanaf 10.00 uur

Start: 20 september 2017

€ 9,- per keer

inclusief materiaal

(voor KBO-leden)

Gerda de Groot

0252 – 519 467

Handwerken & Quilten

Creativiteit is een manier om heerlijk jezelf te zijn, te doen en maken wat je zelf wilt. En creatief zijn…….dat kan iedereen. Daarom komen deze handwerkgroepen

bijeen en worden verschillende ontwerpen gemaakt. Het zijn creatieve en gezellige groepen waarin eigen ideeën van harte welkom zijn.

(KBO) Quilten : Drie lagen stof die tegen elkaar aan zitten, gaan schuiven. Daarom worden deze drie lagen doorgequilt. Dit betekent dat de

lagen door kleine rijgsteekjes doorgepit worden. Heel letterlijk gezien, is quilten dus alleen maar het doorpitten van de drie lagen stof. Tegenwoordig

wordt het woord quilten in z’n algemeenheid gebruikt voor al het naaiwerk wat met quilten te maken heeft.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

ANSV

Het Trefpunt

Elke dinsdag van

13.30 tot 16.00 uur

Start: 5 september 2017

€ 12,50 per kwartaal

(inclusief materiaal)

Nel van der Meer

06 – 5593 8187

KBO

De Wieken

Elke dinsdag van

14.00 tot 16.00 uur

Start: 5 september 2017

€ 45,- per seizoen

inclusief materiaal

Truus Zuidhoek

071 – 36 115 21

Femke Brouwer (Quilten)

06 - 1511 3450

Kaarten maken

Wenskaarten maken is een leuke activiteit. Het is vooral ook een gezellige middag. Kosten van het materiaal zijn inbegrepen in het cursusgeld.

Wel moet men zelf een schaartje meebrengen. ANSV maakt, tweemaal per maand, op donderdagmiddag kaarten in het Trefpunt. KBO organiseert

in het Parochie Centrum St Jeroen elke maandagmiddag het kaarten maken.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

ANSV

Het Trefpunt

1e en 3e donderdag v.d. maand,

13.30 uur,

Start: 7 september 2017

€ 40,- (of 2 x € 20,-)

Joke v.d. Meeberg

071 – 36 113 34

KBO

Parochie

Centrum

St. Jeroen

Elke maandag vanaf 13.30 uur

Start: 25 september 2017

€ 3,- per keer,

Wekelijks te betalen

Joke Raabe 071 – 36 152 88

Ria Bedijn, Liesbeth van Went

9


vervolg creativiteit

Schilderen / Aquarelleren

Schilderen met aquarelverf onder leiding van een docent(e). U werkt in uw eigen tempo aan zelf gekozen onderwerpen. De cursus bestaat uit

14 lessen in het najaar en 14 lessen in het voorjaar. U zorgt zelf voor uw eigen materiaal zoals aquarelblok, verf en penselen. De cursussen op

maandagmorgen (o.l.v. dhr. Arie Plug), maandagmiddag en dinsdagmiddag (o.l.v. mw. Els van Meurs) gaan begin september weer beginnen.

Bij voldoende belangstelling kan de dinsdagmorgen er eventueel aan toegevoegd worden. Heeft u belangstelling of wilt u er wat meer over

weten? Neem dan contact op met de cursusleiding of loop eens binnen!

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

DBO

nr. 517

De Wieken

Maandag van 9.30 tot 11.30 uur

Start: 4 september 2017

€ 35,- per 14 lessen

(2 x 14 lessen per seizoen)

Arie Plug

071 – 36 118 30

DBO

nr. 518

De Wieken

Maandag van 13.30 tot 15.30 uur

Start: 4 september 2017

€ 49 per 14 lessen

(2 x 14 lessen per seizoen)

Els van Meurs

06 – 2296 3719

DBO

nr. 530

Het Trefpunt

Dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur

Start: 5 september 2017

€ 49 per 14 lessen

(2 x 14 lessen per seizoen)

Els van Meurs

06 – 2296 3719

DBO

nr. 519

De Wieken

Dinsdagmorgen of avond

Start: bij voldoende belangstelling

€ 49 per 14 lessen

(2 x 14 lessen per seizoen)

Els van Meurs

06 – 2296 3719

Schilderen en Tekenen

Tekenen, houtskool en schilderen met acrylverf op doek. U kunt zelf kiezen wat u wilt schilderen en de heer Jaap van Duin geeft u hierbij graag

goed advies. Voor de materialen zorgt u zelf. Heeft u zin om uw talenten op het doek eens uit te proberen of verder te ontwikkelen, neem dan

eens contact op met de heer van Duin. Wellicht kan hij u verder helpen.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

KBO De Wieken Elke donderdag vanaf 14.00 uur

Start: 7 september 2017

Gratis deelname

Jaap van Duin

071 – 36 116 34

Sieraden maken

Workshop gegeven door Yvonne Brunningmeijer. Zij heeft ruime ervaring met het maken van sieraden en u leert in een paar eenvoudige stappen

om de mooiste sieraden te maken. Yvonne zorgt voor de materialen. De workshop wordt gegeven in het Trefpunt, elke maand 1 les.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

ANSV Het Trefpunt 2e maandag v.d. maand

van 13.30 – 15.30 uur

Start : 4 september 2017

€ 5,- per workshop

Incl. materiaalkosten

Yvonne Brunningmeijer

06 – 2948 4626

yvmabr@gmail.com

Kantklossen

Het klossen van kant is al een eeuwenoude techniek. Kant was vroeger zeer kostbaar en daarmee alleen bereikbaar voor de zeer rijke mensen.

Het kantklossen wordt met zorg levend gehouden. Tegenwoordig is het een hobby en niet meer direct iets om de kost mee te verdienen. Je

kan kantklossen uit een boek leren, maar er worden ook nog steeds cursussen gegeven. Vanaf september begint er 2 x per maand een cursus

in het Trefpunt waarmee u deze techniek onder de knie kunt krijgen.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

10

ANSV Het Trefpunt 2e en 4e dinsdag v.d. maand

van 13.30 – 15.30 uur

Start : 12 september 2017

Per seizoen € 25,-

- Najaar 2017

- Voorjaar 2018

Mw. Brussee

071 – 36 123 51


cultuur

Literaire leeskring

Alleen met een boek op de bank is leuk. Maar het is nog leuker als u over het boek, de schrijver en literatuur kunt praten met anderen. Daarom

zijn veel mensen lid van een leeskring. Een leeskring is een kleine groep mensen die tijdens een aantal weken hetzelfde boek leest. Ze komen

daarna samen om te praten en te discussiëren over het boek. Spreekt dit u aan en bent u geïnteresseerd om (eventueel) deel te nemen, dan

is hier uw kans. Na aanmelding zal er contact met u worden opgenomen om zaken verder met u af te spreken. U kunt ook gewoon eens een

keer sfeer proeven om te kijken of u het leuk vindt, neem daarvoor even contact op met Janneko.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie en aanmelden

DBO

nr. 509

De Wieken

Elke 3e dinsdag van de maand,

van 10.00 – 11.30 uur

Start: 19 september 2017

Deelname gratis

Janneko Peen-Giezen

071 – 36 146 11

Kunstgeschiedenis

Daniël Tavenier verzorgt met veel enthousiasme en inzet inmiddels al een paar seizoenen de bijeenkomsten

kunstgeschiedenis voor het DBO. In de afgelopen sessies kwamen o.a. de Noordwijkse kunstenaar

Krijn Giezen, de tentoonstellingen van Alma Tadema en die van Alice Neel, de Russische kunst rond 1900

voorbij, maar ook Outsider-Art met daaraan vastgekoppeld een bezoek aan Paspartoe in Noordwijk . Bovendien

was er een bijeenkomst met een interessante gastspreekster uit Rusland.

Het nieuwe seizoen belooft weer net zo interessant

en gezellig te zijn, waarbij we gaan uitbreiden van 5

naar 7 bijeenkomsten per seizoen. Per seizoen (najaar

+ voorjaar) willen we de onderdelen “kunstbus” (museumbezoek

naar een mooie tentoonstelling) en een

“gastspreker” als vast onderdeel opnemen.

Veel thema’s worden in overleg met de deelnemers

uitgekozen, zodat thema’s aan de orde komen die

voor u ook echt interessant zijn. Vaak betreft dit bijv.

een lopende tentoonstelling. We willen het in ieder

geval een keer hebben over Max Liebermann en het

Duitse impressionisme, omdat deze beroemde kunstenaar

veel in Noordwijk heeft geschilderd. De rest

staat nog open.

De bijeenkomsten zijn 1 keer in de twee weken op

maandagmiddag in het Trefpunt. Er worden twee

groepen samengesteld, enerzijds om de groepen niet

te groot te maken, anderzijds kan men eventueel in

de andere groep een gemiste bijeenkomst inhalen.

Zie hieronder de startdatums en de verdere details.

We zien u graag komen !

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

DBO

nr. 511

groep I

DBO

nr. 512

groep II

Het Trefpunt

Het Trefpunt

Maandag van

14.00 –16.00 uur

Start: 25 september 2017

Maandag van

14.00 – 16.00 uur

Start: 2 oktober 2017

€ 70,- per 7 lessen

(najaar 7 lessen en

voorjaar 7 lessen)

excl. evt. documentatieen

excursie-kosten.

Daniël Tavenier

071 - 36 162 80

danieltavenier@gmail.com

11


hobby

Postzegelruilmiddag

Op de eerste woensdag v.d. maand organiseert de ANSV i.s.m. De Vereniging van Postzegelverzamelaars een ruilmiddag

voor senioren. Tijdens deze ruilmiddagen hebt u gelegenheid om uw dubbele zegels te ruilen en op deze wijze, goedkoop,

uw verzameling uit te breiden.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

ANSV De Wieken 1e woensdag v.d. maand,

13.30 uur

Start: 6 september 2017

Gratis deelname

Hennie Meeuwenberg

071 – 36 141 98

Fotoclub

Door het volgen van deze cursus krijgt u beter inzicht in de mogelijkheden van uw fototoestel en krijgt u voorlichting over het fotograferen

in allerlei omgevingen en omstandigheden. Tijdens de bijeenkomsten worden de foto’s bekeken van een opdracht en van positieve commentaren

voorzien. Tijdens de bijeenkomst worden technieken met het fototoestel uitgeprobeerd en besproken. Er worden bijeenkomsten

op beide locaties gehouden. Al met al voor de liefhebber een leuke en aangename tijdsinvulling met een leuke groep mensen. Opgeven

voor deze cursus is noodzakelijk.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie en aanmelden

KBO

nr. 1080

De Wieken

3e vrijdag v.d. maand,

14.00 uur

Start: 15 september 2017

Gratis deelname

Janneko Peen-Giezen

071 – 36 146 11

ANSV

nr. 2690

Het Trefpunt

2e dinsdag v.d. maand,

10.00 uur

Start: 12 september 2017

Gratis deelname

Janneko Peen-Giezen

071 – 36 146 11

informatief en overig

Informatie- & Thema-middagen

De gezamenlijke ouderenbonden (DBO) organiseren regelmatig informatiemiddagen. Actuele en/of informatieve interessante onderwerpen

komen daarbij aan de orde. De bijeenkomsten worden afwisselend in de Wieken of Het Trefpunt georganiseerd.

Het komende seizoen organiseert de PCOB samen met de KBO en ANSV twee informatieve middagen in september en november 2017. Het

programma voor 2018 is nog niet bekend. Voor actuele informatie raadpleeg altijd de meest recente activiteitenagenda’s van uw ouderenbond

in de eigen bladen.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

PCOB/DBO

Lezing

De Wieken

Vrijdag 29 september 2017 Aanvang 14.00 uur

”Avonturen langs de Zijderoute” (reisverhaal)

door Anneke van Cuilenburg-Pasma

Geen

Elco Fritzsche

06-5115 2160

PCOB/DBO

Lezing

Het Trefpunt

Nader te bepalen datum

“De Blauwe tram in Noordwijk” door Jan Oosting

Geen

Elco Fritzsche

06-5115 2160

DBO

Wieken

Trefpunt

Nader te bepalen datums

Zie de activiteitenagenda’s

12


Vieringen / Feestdagen / Overige bijeenkomsten

Iedere ouderenbond heeft haar eigen vieringen omstreeks de jaarlijkse feestdagen. Daarnaast zijn er incidentele bijeenkomsten of activiteiten

rondom bijv. carnaval, Koningsdag, sinterklaas, kermis etc..Raadpleeg de agenda’s in de maandbladen van de ouderenbonden en/of

de websites voor de meest actuele informatie. KBO organiseert op 16 september een gezellige (informatie)markt met allerlei stands in de

Wieken als opening van het nieuwe activiteiten-seizoen. ANSV opent het seizoen voor haar leden op 14 september in Het Trefpunt.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

KBO

De Wieken

Opening seizoen (Informatie markt),

16 september 2017 van 11.00 tot 16.00 uur

Gratis

Annie van Beelen

071 – 88 814 07

ANSV

Het Trefpunt

Opening seizoen,

14 september 2017 van 14.00 – 16.00 uur

Gratis

Hennie Meeuwenberg

071 – 36 141 98

PCOB

WZC

Groot Hoogwaak

Kerstviering, 22 december 2017, aanv. 14.30 uur

Paasviering, Goede Vrijdag 30 maart 2018,

aanv. 14.30 uur

Geen

Leon Guijt

06 – 2037 0408

Samen koken, samen eten

Bij de KBO kunt u 1 keer in de 14 dagen gezellig gezamenlijk eten in de pastorie van de St. Jeroens kerk. Afhankelijk van de

aanmeldingen, koken we meerdere dagen per week. We beginnen ’s-morgens om 10.30 uur met koffie/thee. Onder het

genot van een glaasje bereiden we vervolgens het diner en eten het in een gezellige sfeer onder de middag ook samen op.

De kosten worden gezamenlijk gedeeld. Er zijn nog wat plaatsen vrij dus meldt u aan. Zowel voor dames en heren! Voor meer

informatie kunt u bellen met Annie van Beelen, tel. 88 814 07. De nieuwe keuken in het Trefpunt is klaar en ANSV organiseert

daar gezamenlijk koken en eten.

koken

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie en aanmelden

KBO

Parochie

Centrum

St. Jeroen

Dinsdag t/m vrijdag, om de 14

dagen, van 10.30 tot 13.30 uur

Start: 5 september 2017

De kosten worden

gezamenlijk gedeeld

(gem. ± € 6,- per keer)

Annie van Beelen

071 – 88 814 07

ANSV

Het Trefpunt

1 e Maandag v.d. maand

Start : 4 september 2017

Informatie bij Ton Donders,

± € 5,- per persoon per keer.

Ton Donders

071 – 36 149 81

Samen eten op de vrijdag

Hoe fijn en gezellig is het om samen te eten. Dit is mogelijk: elke vrijdag, in de even weken kunt u, aan de gezellige grote tafel in

“De Wieken”, samen genieten van een heerlijke maaltijd. U krijgt een voorgerecht, hoofdgerecht en een heerlijk toetje geserveerd.

U bent van harte welkom om te genieten van een heerlijke maaltijd en ......... van elkaars gezelschap!

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie en aanmelden

DBO / WN De Wieken Elke vrijdag in de even weken.

Aanvang 12.00 uur Start : 8 september 2017

€ 6,30 Jos de Haas

Michaéla van Asch

Henk van Dijk 071 – 711 4334

13


modeshow

Modeshow

Zowel in het voorjaar als in het najaar organiseren de gezamenlijke bonden in beide dienstencentra een leuke modeshow.

In de Wieken wordt dit verzorgd door van der Klooster Mode, in het Trefpunt door H & A Mode.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

DBO

De Wieken

Najaar : zat. 28 oktober 2017

Voorjaar : zat. 14 april 2018

aanvang 11.00 uur.

Gratis toegang

Annie van Beelen

071 – 88 814 07

DBO

Het Trefpunt

Zaterdag 2 september 2017

aanvang 10.00 uur

Zaterdag 3 maart 2018

Gratis toegang

Hennie Meeuwenberg

071 – 36 141 98

natuur

Natuurclub “Samen erop uit”

Samen met anderen de natuur (beter) leren kennen, maar ook ervaren dat het gras aan de andere kant van de heuvel soms echt groener

kan zijn. Dat was en is het doel van deze groep natuurliefhebbers. Ook dit seizoen hebben we voormalig boswachter Mart Gielen bereid

gevonden de club te leiden. Met deze ervaren natuurman valt nog genoeg moois te ontdekken zowel op, als buiten Noordwijks grondgebied.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

KBO

Verzamelen:

Parkeerterrein

Northgohal

Noordwijk-Binnen

5 x per seizoen op maandag

verzamelen om 14.00 uur

Start: 4 september 2017

Gratis deelname

Mart Gielen

071 – 36 120 87

reizen

Het DBO hoopt het komend seizoen weer een of meerdere dagtochten te kunnen organiseren, zoals o.a. naar musea

in combinatie met de bijeenkomsten Kunstgeschiedenis.

De KBO is afgelopen jaar gestart met enkele dagtochten naar o.a. musea en een concert waar veel belangstelling voor was.

Komend seizoen willen we dit zeker weer oppakken en een aantal leuke trips gaan organiseren. Op 21 september is er een

bijzondere dagtocht naar de Abdij van Egmond met een rondleiding en bezoek aan de kaarsenmakerij aldaar.

Ook voor de vakantieweek zal er weer naar een mooie reis worden uitgekeken.

ANSV organiseert dit seizoen een dagtocht naar de Breiereij (omgeving Nijmegen).

Na koffie en gebak presentatie op catwalk met deelnemers uit de groep, na afloop een diner in Millings Centrum.

Vervolgens een rondrit door de Ooijpolder met begeleiding van een gids, met een afsluitend lekker dessert.

Kijk voor meer details naar de aankondigingen in de eigen nieuwsbladen.

Organisatie Bestemming Dag en aanvangstijd Kosten Informatie en aanmelden

KBO

Abdij van Egmond

21 september 2017,

van 9.30 - 18.00 uur

€ 27,50 p.p.

Jacques Berbée

071 – 36 138 58

Divers

Zie aankondigingen in de Nieuwsbrief en op de website: www.kbonoordwijk.nl

ANSV

De Breiereij,

(omg. Nijmegen)

11 september 2017

€ 48,50 p.p.

Olga Klene

06 - 2386 0772

14


Spel -kaartspelen

Bridge

Een aantal keren per week organiseert bridgeclub “Oudt Noortwijck” in De Wieken en Het Trefpunt bridgesessies voor haar leden. In de zomerperiode

is er een zomerprogramma met vrije inloop voor leden.. Het programma gedurende het hele jaar voor zowel de eigen leden (winter)

als de vrije inloop (zomer) kunt u altijd vinden in de activiteitenagenda van het DBO. Informatie is te verkrijgen bij de secretaris van “Oudt Noortwijck”

dhr. Herman Honsbeek.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie en aanmelden

Oudt

Noortwijck

Oudt

Noortwijck

Oudt

Noortwijck

De Wieken

De Wieken

Het Trefpunt

Elke woensdagmiddag, 13.30 uur

Start: 13 september 2017

Elke donderdagmorgen, 9.00 uur

Start: 31 augustus 2017

Elke vrijdagmiddag, 13.30 uur

Start competitie: 15 september 2017

Lidmaatschap

van Bridgeclub

“Oudt Noortwijck”

€ 45,- p.p. per jaar

Wijziging voorbehouden.

Meer informatie bij

Herman Honsbeek (secr.)

tel. 071 – 36 115 51 of email:

honsbeekladan@gmail.com

Oudt

Noortwijck

Drives

Het Trefpunt

Openingsdrive: vrijdag 8 september 2017 aanvang 11.00 uur vooraf: zaal open 9.30 uur i.v.m.

Ledenvergadering om 10.30 uur Kerstdrive: vrijdag 22 december 2017, 13.00 uur

Paasdrive: 30 maart 2018, 13.00 uur (Goede Vrijdag)

Oudt

Noortwijck

De Wieken

Het Trefpunt

Zomerprogramma 2018.

Start : vrijdag 4 mei 2018

Woensdag- en vrijdagmiddag

Vrije inloop voor leden.

Zie publicaties in

maandblad/Nieuwsbrief

Bridgecursus voor beginners

Bridge is een spannend en boeiend kaartspel waaraan je veel plezier kunt beleven. Bij bridge speel je samen met je partner die

tegenover je zit tegen twee tegenstanders. Op elk spel probeer je met je partner meer slagen te maken dan de tegenstanders.

Dit klinkt moeilijker dan het in werkelijkheid is. Want iedereen kan bridge leren. Elk spel duurt ongeveer tien minuten. In competitieverband

worden er meestal 24 spellen per sessie gespeeld. Voldoende kansen dus om je te revancheren na een spel dat niet zo goed ging. Omdat

je steeds tegen andere paren speelt, is bridge een sociaal gebeuren. Je ontmoet veel verschillende mensen en je kunt het overal en tegen

iedereen spelen. De spelregels zijn wereldwijd hetzelfde.

Mevr. Lies de Meij is ook dit seizoen weer bereid gevonden u de grondbeginselen van het bridgen bij te brengen. Geïnteresseerd? Meldt u dan

aan of neem contact op met mevr. de Meij voor meer informatie. Bij voldoende aanmeldingen, start de eerste cursus weer in oktober.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

DBO

nr. 605

Het Trefpunt

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Start: 27 september 2017

Opm.: bij voldoende belangstelling!

€ 30,- per 10 lessen Lies de Meij

071 – 36 110 19

Klaverjascompetitie

Een kaartspel dat al meer dan 500 jaar zeer populair is in Europa is het klaverjassen. De oorsprong is niet bekend. Vanwege de typisch westerse

speelkaarten, koning, vrouw en boer, is het klaverjassen waarschijnlijk een spel van Europese oorsprong. Er zit veel symboliek achter het huidige

kaartspel. In vroegere tijden zaten er trouwens niet vier vrouwen in het spel maar ridders. Elk van de vier kleuren beeldt een aspect van de maatschappij

uit. Druk bezochte activiteiten zijn het competitie klaverjassen. Tussen de ronden lekker kletsen, gezelligheid en sociale contacten met

mensen van dezelfde leeftijd.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie / o.l.v.

ANSV

Het Trefpunt

Elke woensdagmiddag, 13.30 uur

Start: 6 september 2017

€ 5,- per maand

Trudij Stagge

06 – 1641 5657

DBO

De Wieken

Elke dinsdag- en dondermiddag

13.45 uur, Start: 5 september 2017

€ 1,- per keer

Lucia Hoogkamer

071 – 36 109 35

DBO

Het Trefpunt

2e en 4e zaterdag v.d. maand,

13.30 uur, Start: 9 september 2017

€ 1,50 per keer

Jan van Leeuwen

071 – 36 131 56

15


vervolg Spel -kaartspelen

Klaverjassen en Jokeren

Jokeren (ook bekend als: jokers, veertigen, veertigleggen) is een eenvoudig aan te leren spel met 104 speelkaarten en 2

jokers. Het kan thuis worden gespeeld of met een grotere groep mensen, onder wedstrijdleiding en verdeeld aan tafels.

Elke maandag staan de tafels klaar in De Wieken om onder de bezielende leiding van de heren Jan Groenewoud en Bart

v.d. Kwaak deel te nemen aan het klaverjassen en jokeren.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie / o.l.v.

KBO

De Wieken

Elke maandag, 13.30 uur

Start: 4 september 2017

(aanmelden v.a. 13.00 uur)

€ 1,- per keer Jan Groenewoud

071 – 88 927 08

Bart v.d. Kwaak

spel - overig - ontspanning

Biljart Competitie

De biljarttafel in De Wieken wordt elke dinsdagmorgen vanaf half 10 door een aantal liefhebbers op deskundige wijze bespeeld.

De competitie start begin september en wordt afgewisseld met een Kerst- en Paastournooi.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

ANSV De Wieken Elke dinsdag vanaf 9.30 uur

Start: 5 september 2017

€ 5,- per keer Cor Glasbergen

06 – 1415 5517

Bingo

Het gezellige bingospel wordt meerdere keren per maand op diverse locaties georganiseerd. Gemiddeld zijn er 60 tot 80 deelnemers

die een gezellige middag ervaren..

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie / o.l.v.

KBO

De Wieken

1e donderdag v.d. maand, 14.00 uur

Start: 7 september 2017

€ 3,- per plankje,

€ 5,- per 2 plankjes

Joke Raabe

071 - 36 152 88

DBO

‘Damesbingo’

De Wieken

2e maandag v.d. maand, 20.00 uur

Start: 9 oktober 2017

€ 10,- voor 9 ronden

Joke Raabe

071 – 36 152 88

ANSV

Het Trefpunt

2e en 4e donderdag v.d. maand

Aanvang: 14.00 uur

Start: 14 september 2017

€ 2,50 per plankje (leden)

€ 3,50 per plankje

(niet-leden)

Aad Passchier

071 – 36 886 27

DBO

De Wieken

Het Trefpunt

“Zomer-bingo” ( jun-jul-aug )

Dag en tijd nader te bepalen

Gratis toegang,

€ 3,- per plankje,

€ 5,- per 2 plankjes

Zie aankondigingen in

maandblad/Nieuwsbrief

Bowlen

Dit spel is ontstaan uit het aloude spel “kegelen”, het is een sport waarbij de speler door middel van een bowlingbal moet

proberen om alle tien de pins omver te gooien. Bowling wordt in Europa en de Verenigde Staten veel beoefend als recreatie.

In Nederland en België wordt bowling als sport steeds meer in competitieverband gespeeld. Ga gezellig 1 x per maand

met een clubje bowlen, eind van het seizoen worden de scores opgeteld en wordt een wisselbeker aan de winnaar uitgereikt.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

KBO

nr. 1050

All American Bowling,

Langelaan 2,

Noordwijkerhout

3e donderdag v.d. maand, 14.00 uur

Start: 19 oktober 2017

Bijdrage € 40,- p.p.

per seizoen

Annie van Beelen

071 – 88 814 07

16

ANSV

nr. 2610

All American Bowling,

Langelaan 2,

Noordwijkerhout

4e vrijdag v.d. maand, 14.00 uur

Start: 22 september 2017

Bijdrage € 40,- p.p.

per seizoen

Tilly van Zuijlen

071 – 36 104 82


Jeu de boules

Van origine een frans spel, dat altijd midden in het dorp gespeeld wordt. Bij de KBO kunt u het gehele jaar door Jeu de boules spelen, we

houden geen zomerpauze. Het is een leuk spel en goed voor het bewegen. Er wordt gespeeld op donderdag maar bij voldoende belangstelling

komt de maandag erbij. Bij de ANSV spelen de koersbaldeelnemers het Jeu de boules spel tijdens de zomermaanden (bij goed weer) op

woensdagmiddag op de buitenbaan bij Groot Hoogwaak.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

KBO

WZC huize

Jeroen

Jeroenspark 1

Elke donderdag vanaf 13.30 uur

Start: 7 september 2017

(Eventueel maandags - zie tekst!)

Gratis deelname

John Peeters

071 - 36 103 71

ANSV

Groot Hoogwaak

’s Zomers bij goed weer

woensdagmiddag vanaf 13.30 uur

Gratis deelname

Greet van Beelen

071 – 36 166 77

Koersbal

Dit spel wordt gespeeld op een mat van 8x2 meter, vier zwarte en vier gele koersballen, een jack en een meetlint. De bedoeling van het spel is

de koersbal (gele of zwarte) zo dicht mogelijk bij de jack (kleine witte bal) te rollen. De koersbal is niet helemaal rond waardoor deze bij het afremmen

een curve (bocht) maakt. De volgorde van spelers wordt vastgesteld aan de hand van voorgaande ranglijsten. De overige spelers zitten

er omheen om zo het spel goed te kunnen volgen.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

ANSV Het Trefpunt Elke woensdag van 13.30 – 16.15 uur

Start: 6 september 2017

€ 10,- per seizoen Greet van Beelen

071 – 36 166 77

Sjoelen

Elke woensdagmiddag is het een gezellige drukte in de grote zaal van het Trefpunt, ANSV noemt het de spelmiddag.

Drie verschillende bezigheden waarbij aan één van de tafels de deelnemers bij de sjoelbakken staan. Sjoelen wordt gezien als een gezelschapsspel

maar wordt ook heel serieus beoefend door de deelnemers.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

ANSV Het Trefpunt Elke woensdag vanaf 13.30 uur

Start: 6 september 2017

€ 10,- per seizoen Aart Mulder

071 – 36 491 08

Sociëteit en vrije inloop

U kunt op alle werkdagen in zowel De Wieken als in Het Trefpunt gewoon even binnenlopen voor praatje, een kop koffie of een drankje. Maar

ook voor een spelletje biljart of een potje schaken of kaarten. Een gratis internetverbinding (Wifi) is beschikbaar, dus geen probleem voor uw

laptop, tablet of smartphone. De toegang is vrij, tenzij de zaal is verhuurd. We zien u graag komen…

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

DBO

De Wieken

Op werkdagen;

Ma-wo-vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur

Di-donderdag, van 13.30 tot 17.00 uur

Vrije inloop (gratis)

Vrije inloop vervalt als de zaal

verhuurd is aan derden

DBO

Het Trefpunt

Maandag t/m vrijdag (werkdagen)

Van 9.00 tot 17.00 uur

2e en 4e zaterdag v.d. maand,

13.30 uur. Start 9 september 2017

Vrije inloop (gratis)

Vrije inloop vervalt als de zaal

verhuurd is aan derden

17


Rijbewijs verlengen

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Om ook na uw 75e te mogen blijven rijden, moet u ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen:

volgens wettelijke regels geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Daarom

moet u vanaf uw 75e bij iedere rijbewijsverlenging gekeurd worden. Deze regel geldt niet voor brommerrijbewijzen.

De Eigen verklaring

Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het

formulier ‘Eigen verklaring met geneeskundig verslag (75+)’. Een deel vult u zelf in, een ander deel vult een arts in. Een ‘Eigen verklaring’

kunt u kopen bij het Gemeentehuis of via het internet ( www.cbr.nl ).

Medische keuringen

Als u één of meer vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, moet u naar een arts. Die arts maakt een aantekening op uw Eigen verklaring.

U kunt zelf bepalen welke arts u bezoekt. Uw eigen huisarts doet dit meestal niet. Dit heeft te maken met de vertrouwensrelatie die

u met uw huisarts heeft.

Voor keuringen kunt u terecht bij de volgende artsen(praktijken):

Noordwijk

• Wantveld (keuring door andere arts vd praktijk) 071-36 193 00 prijs € 46,75

• Atrium dr. H.J.L.M. Immerzeel 071-36 464 33 € 35,-

• Vinkeveld (U hoeft geen patiënt te zijn) 071-36 202 77 € 37,80

Leiden (en op afspraak in Noordwijk)

• Medi Partners, Pompoenweg 9, Leiden 071-57 284 34 / 06-22 9475 48

Crown Business Center, 2e etage

Dr. Kamerling € 20,- (leden ouderenbond € 15,-)

Adressen diverse locaties in Noordwijk:

Dienstencentrum Het Trefpunt, Schoolstraat 2 071-711 4334

Dienstencentrum De Wieken, Wassenaarsestraat 5 071-711 4334

Dienstencentrum De Vinkenhof, Achterzeeweg 1 06-2398 7708

All American Bowling, Langelaan 2, Noordwijkerhout 0252-372 202

Parochiehuis St. Jeroen, van Limburg Stirumstraat 24 071-361 2590

WZC Groot Hoogwaak, Groot Hoogwaak 1 071-368 8888

WZC Huize Jeroen, Jeroenspark 1 071-365 1700

Zwembad Binnenzee, Nieuwe Zeeweg 165 071-361 3333

Gymzaal Stijntjesduinstraat

website ANSV:

www.ansv.nu

website KBO:

www.kbonoordwijk.nl

website PCOB:

www.pcob.nl/inderegio/zuid-holland/noordwijk

18


Dank aan onze medewerkers en vrijwilligers

In dit activiteiten-jaarboek van de gezamenlijke ouderenbonden in Noordwijk treft u een overzicht aan van de vele

activiteiten die we als ouderenbonden zelf, of in samenwerking met andere organisaties voor de 50+ bewoners

uit Noordwijk en omgeving organiseren. Zoals u in de voorliggende pagina’s heeft kunnen lezen omvat dat een

behoorlijk breed aanbod waarbij vele vrijwilligers zijn betrokken die zich voor u inzetten, vaak zichtbaar maar soms

ook onzichtbaar voor u als deelnemer/gebruiker. Voor een aantal activiteiten zijn ook professionele (betaalde)

krachten ingehuurd.

Het is niet altijd vanzelfsprekend, dat de zaal in de Wieken, het Trefpunt of de Vinkenhof netjes klaar staat, schoon

en na gebruik weer keurig wordt opgeruimd. Of dat de telefoon aan de andere kant van de lijn (dienstencentra)

daadwerkelijk wordt opgenomen. Dat er voldoende mensen zijn die u van koffie, thee of een drankje voorzien als

u een gezellige of leerzame bijeenkomst in deze centra heeft. Stichting Welzijn Noordwijk heeft net als de ouderenbonden

een brede groep aan vrijwilligers en dat is ook noodzakelijk om deze centra voor u en ons open en beschikbaar

te houden.

Bij de ouderenbonden eenzelfde situatie, er zijn altijd mensen nodig die een activiteit willen opzetten of begeleiden

of incidenteel voor hand- en spandiensten kunnen worden opgeroepen. Die u helpen bij uw belastingaangiften of

aanvraag zorgtoeslag of noem maar op.

Zonder vrijwilligers zou dat gewoonweg onmogelijk zijn. Vaak sluit dat goed aan bij eigen interesses of vind men het

gewoon leuk om kennis over bepaalde zaken met anderen te delen of hen daarbij te helpen. Maar soms is dat ook

niet zo en steekt men gewoon graag de handen uit de mouwen om te helpen waar het nodig is of als er een beroep

op hen wordt gedaan. Als vrijwilliger komt men vaak ook letterlijk onder de mensen, iets waar men zelf ook heel veel

plezier aan beleeft en waarbij men zich dan moeiteloos voor andere mensen inzet. Dan snijdt het mes aan 2 kanten,

een win-win situatie dus. Kortom, er zijn redenen genoeg om trots te zijn op onze vrijwilligers. Het kan misschien

ook voor u, als u dit leest, aanleiding zijn om eens te overwegen ook iets als vrijwilliger te gaan doen binnen een van

onze organisaties.

We willen tot slot een oproep doen, want ze verdienen het; “spreek ook eens uw waardering naar de vrijwilligers

uit voor hun inzet, wellicht doet u dat al, maar ze zullen het zeker weten te waarderen.”

Namens allen willen wij, de besturen van de ouderenbonden (ANSV, KBO Noordwijk, PCOB en het samenwerkingsverband

DBO) samen met stichting Welzijn Noordwijk, al onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet, trouw en

enthousiasme om u belangeloos en in goede harmonie te helpen.

Bestuur DBO

More magazines by this user
Similar magazines