15.06.2017 Views

Binnendijks 2017 23-24

Binnendijks van 17 en 18 juni 2017

Binnendijks van 17 en 18 juni 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

64e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>23</strong>/<strong>24</strong> 17/18 juni <strong>2017</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

vooruitblik<br />

op feestweek; pag 8<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 8/9 juli <strong>2017</strong>. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 30 juni <strong>2017</strong> vóór 17.00 uur!<br />

Negentig jaar... en dan de hort op!<br />

Speeltuin ‘De Vreugdegaard’<br />

bestaat vijftig jaar: Feest!<br />

Vrijdag 9 juni werd Dik Köhne negentig<br />

jaar. Veel mensen kennen hem van de<br />

‘grasmaaier’.<br />

Hij rijdt regelmatig door de polder op weg<br />

naar de boerderijen van zijn (klein) zoons om<br />

daar de boel een beetje bij te houden. Dat is<br />

zijn lust en zijn leven.<br />

Dik heeft tot recent zelf ook een Fries paard<br />

gehad: Lisa. Dikwijls met veulen. Redenen<br />

genoeg voor zijn familie om hem voor zijn<br />

verjaardag te trakteren op een ritje met paard<br />

en wagen door de polder. Uiteraard wist hij<br />

nergens van! Als een vorst reed hij door zijn<br />

polder. Achterop hielden zoons Piet en Joop<br />

een oogje in het zeil. De teugels in veilige<br />

handen van menner Nico Kalis. Ook het paard<br />

Cognac genoot zichtbaar. Op de foto verlaat<br />

het span Deutzen Hofje.<br />

GEERT<br />

Eerste etappe rolstoelwandelvierdaagse<br />

Middelwijck<br />

Koffiepauze bij Breidablick. Binnen en buiten zit vol met genietende deelnemers.<br />

Groot compliment voor de organisatoren.<br />

Maandagochtend 12 juni. Kwart voor<br />

tien. Tientallen vrijwilligers drommen<br />

samen bij de tafel waar de ‘koppeling’<br />

plaats vindt.<br />

Ik krijg meneer Piet onder mijn hoede. Ken<br />

hem wel van het dorp. Mij kent hij niet meer<br />

zo goed. Dus gespreksstof te over. Maar wel<br />

op flink volume en vlak bij het oor. Even voor<br />

tien begint het aftellen: vijf..vier..drie...twee...<br />

een..GO. Rolstoelers en begeleiders gaan op<br />

pad voor de eerste etappe. Een lang lint door<br />

het dorp. Via het Kerkhoflaantje, Westerhem<br />

en Breidablick houden we daar halt in het<br />

hoofdgebouw. De stempelpost. Juister gezegd:<br />

stickerpost. Als bewijs dat we ‘halfweg’ in<br />

ieder geval gehaald hebben, krijgt meneer Piet<br />

een sticker op zijn deelnemerskaart. Elke dag<br />

een ander stukje van het dorp. Elke dag een<br />

andere post. Elke dag een sticker. Het weer is<br />

prima. Een beetje winderig maar dat mag de<br />

pret niet drukken. De deelnemers hebben grote<br />

belangstelling van de regionale en provinciale<br />

pers. Er komen vandaag minstens veertig<br />

nieuwe BN-ers bij! Na de koffie met gevulde<br />

koek, meneer Piet ontdekt zijn schoonzuster<br />

ook in de tocht!, gaat het via de Buurt weer<br />

terug naar Middelwijck. Half twaalf druppelt<br />

iedereen binnen. Ik breng mijn tijdelijke maatje<br />

naar zijn kamer. Alom enthousiaste reacties.<br />

GEERT<br />

Een deel van het huidige bestuur en de ‘open- & sluitploeg’ bij elkaar ter voorbereiding op het feest.<br />

Vlnr: (staand) Erica Helder; Thea Talens; Aukje Visser; Fred v.d. Linden; (zittend): Marijke Klijnsma; Liesbeth v.d. Linden.<br />

Maart 1966 geeft de Gemeenteraad<br />

toestemming (en subsidie) voor<br />

de oprichting van de ‘Stichting<br />

Speelgelegenheid Middenbeemster’.<br />

Roepnaam: ‘De Vreugdegaard’.<br />

Op 21 juni van dat jaar worden de Statuten<br />

officiëel gepasseerd bij de notaris. Een klein<br />

jaartje later is het vijfentwintig honderd<br />

vierkante meter tellende terrein geheel gereed<br />

voor de officiële opening op 13 mei 1967. Op<br />

de kop af vijftig jaar geleden dus. Het toen uit<br />

tien leden bestaande bestuur (!) heeft in korte<br />

tijd een beschutte speelvoorziening weten<br />

te creëren voor de jongste en wat oudere<br />

kinderen. Met (oude) fruitbomen en een<br />

afgezet stukje voor de geiten en konijnen van<br />

de heer Hellingman. Men kon naar hartenlust<br />

ravotten en spelen. In de loop der jaren is het<br />

‘bestuurlijke stokje’ steeds overgedragen<br />

aan nieuwe moeders en vaders van jonge<br />

kinderen. Al gebied de eerlijkheid te zeggen<br />

dat de huidige vrijwilligers eerder grootouders<br />

en betrokken buurtbewoners zijn. Wat dat<br />

“We moeten erover durven praten……”<br />

Voor onze algemene beschouwingen 2018<br />

gaat u naar www.vvdbeemster.nl of u belt<br />

met Monique van Boven voor de papieren<br />

versie op 06-4132 9184.<br />

betreft zou verjonging zeer welkom zijn.<br />

Vermaard zijn de knutsel- en figuurzaagclub<br />

in BeeJee, de themafeesten en tentennachten.<br />

Maar ook het Paaseieren zoeken trok jaarlijks<br />

grote belangstelling. Gelukkig is deze traditie<br />

recentelijk weer nieuw leven ingeblazen.<br />

Donkere wolken waren er ook: de dreigende<br />

sluiting van BeeJee in 1994. De suggestie om<br />

op het terrein een nieuwepeuterspeelzaal<br />

te zetten. Gelukkig zijn deze plannen niet<br />

doorgegaan en na diverse grootschalige<br />

renovaties is de speeltuin letterlijk en figuurlijk<br />

springlevend.<br />

Vrijdag 30 juni wordt dit heugelijke feit<br />

gevierd. Van 13.30 - 16.00 uur zijn er tal<br />

van kinderactiviteiten (buiten). Van 16.30<br />

uur – 18.00 uur is er een openbare receptie/<br />

reünie. Komt allen. Lekker bijkletsen over<br />

de afgelopen halve eeuw. Om 18.30 uur is er<br />

voor genodigden een koud buffet. Wilt u een<br />

presentje geven aan de jarige? Een envelop met<br />

inhoud zou welkom zijn. Er zijn altijd wensen<br />

voor vernieuwing van de speeltoestellen.<br />

GEERT<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu


2 BINNENDIJKS <strong>23</strong>/<strong>24</strong> 17/18 juni <strong>2017</strong><br />

Molenschuur<br />

De Jonge Arnoldus<br />

<br />

Beemster Agenda<br />

18 juni Bevok stratenvolleybal IJsbaanterrein<br />

Middenbeemster<br />

18 juni Start Beemster Poldertoernooi Tennis<br />

LTC Beem Star Middenbeemster<br />

18 juni Beemster Fortfair Fort benoorden Purmerend Zuidoostbeemster<br />

<strong>24</strong> juni Jeugdvissen Middenbeemster<br />

25 juni Klein Concert Harmonie Keyserkerk Middenbeemster<br />

28 juni Fortenverhalen vertelavond kantine IJsclub Middenbeemster<br />

30 juni Inschrijven autocross Kerckhaan Westbeemster<br />

30 juni Dartavond Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

30 juni Festiviteiten tbv Speeltuinvereniging Vreugdegaard Middenbeemster<br />

01 juli Jeugdvissen Middenbeemster<br />

04 juli Inschrijven Steenwerpen Oude Munt Middenbeemster<br />

Veiligheid boven alles<br />

Recentelijk is ‘molenschuur De Jonge<br />

Arnoldus’, de doopnaam van de naast<br />

de molen de Nachtegaal gelegen<br />

groepsaccommodatie, officieel<br />

geopend. <strong>Binnendijks</strong> kreeg een<br />

rondleiding door Rona Uitentuis.<br />

Stichting De Jonge Arnoldus financiert cultuur<br />

historische molenprojecten. Waaronder ook<br />

ons project. Vandaar de naam. Het begrip<br />

molenschuur dekt feitelijk niet de lading. Het<br />

is een solide en kwalitatief hoogwaardige<br />

groepsaccommodatie. Als onderdeel van ons<br />

bedrijf Beemster Beleving. Welke ik samen<br />

met mijn ouders en broer run. Het biedt een<br />

aanvulling op de andere ‘bedrijfstakken’ (zorg,<br />

koeien, recreatie) Wij pachten het gebouw<br />

van de Stichting Behoud Nachtegaal. Het<br />

runnen van een molen heeft per definitie een<br />

lage verdiencapaciteit. Deze accommodatie<br />

moet de totale exploitatie duurzaam mogelijk<br />

maken. We zijn ruim zeven jaar geleden als<br />

bedrijf zelf ingestapt in het project omdat<br />

we de potentie zagen. Wie wil er nou niet<br />

recreëren met een (draaiende) molen in de<br />

tuin en zo'n weids polderlandschap rondom.<br />

Toch heeft het project heel wat voeten in<br />

aarde gehad. Maar nu draaien we volop.<br />

We richten ons op het hogere segment van<br />

de markt. Daar is ons gebouw ook naar.<br />

Bijvoorbeeld door de weeks de zakelijke<br />

markt (vergaderen, seminars, etc.) en in de<br />

weekenden familiebijeenkomsten. We wijzen<br />

groepen daarbij op de vele mogelijkheden<br />

welke de lokale en regionale ondernemers<br />

kunnen bieden. Het is geen horecalocatie<br />

waar je je verjaardag kunt vieren. Boven zijn<br />

vijf (mooie landelijke) slaapkamers met plek<br />

voor <strong>24</strong> personen. Beneden twee gescheiden<br />

ruimte badkamers. Op eigen erf kunnen tien<br />

auto's geparkeerd worden. De accommodatie<br />

wordt in zijn geheel verhuurd. Dus niet<br />

gelijktijdig aan verschillende families.<br />

Kortom: ‘the place to be’ voor bedrijven en<br />

organisaties die iets bijzonders zoeken. (foto<br />

aangeleverd)<br />

GEERT<br />

Woensdagmiddag 31 mei is er weer<br />

een AED apparaat officieel in gebruik<br />

genomen. In plan De Keyser in<br />

Middenbeemster.<br />

De opening werd verricht in bijzijn van<br />

wethouder Dick Butter, Tina Dehe namens de<br />

gemeente Beemster, locatiemanager mevr. N.<br />

Hooijer van de Beemster Compagnie en het<br />

Bestuur van de Stichting Beemster Hart Safe.<br />

De knallen en bijhorende confetti werden<br />

verzorgd door de hoofdrolspelers van het<br />

apparaat: de bewoners.<br />

Begonnen in 2008 met een subsidie van<br />

de Gemeente, is er nu een structurele<br />

samenwerking met de ‘bouwers’ van<br />

nieuwbouwplannen om een AED in de<br />

exploitatie mee te nemen. Er staan er nu ruim<br />

dertig in de Beemster, waarvan zo'n twaalf in<br />

beheer van de Stichting Beemster Hart Safe.<br />

Binnenkort start weer een opleiding reanimeren<br />

en AED bedienen. Even belangrijk is dat<br />

belangstellenden zich aanmelden bij Hartslag<br />

Nu. Want elke seconde telt.<br />

GEERT<br />

Afscheid nemen is:<br />

Alle mooie herinneringen meedragen.<br />

Het afscheid nemen van<br />

Piet<br />

kwam voor ons veel te snel. Maar uw kaarten, bloemen, bezoek en lieve woorden<br />

waren voor ons hartverwarmend.<br />

Westbeemster, juni <strong>2017</strong><br />

Joke Beers-van Baar<br />

Kinderen en kleinkinderen<br />

Dancing Paradise De Rijp<br />

Dans en ontmoetingsfeest voor singles<br />

w w w.l eukna arpar adise.nl<br />

HUISARTSENPRAKTIJK DR.C.D. VAN AKEN<br />

IS WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN;<br />

MAANDAG 3 JULI T/M VRIJDAG 7 JULI.<br />

VOOR UITSLUITEND SPOEDGEVALLEN<br />

NEEMT WAAR;<br />

HUISARTSENPRAKTIJK L.KEMPER<br />

T.DE COENESTRAAT 3 MIDDENBEEMSTER<br />

TEL; 0299-681455<br />

VOOR AVOND/NACHT EN WEEKEND;<br />

HUISARTSENPOST PURMEREND<br />

TEL; 0299-313<strong>23</strong>3<br />

HEEFT U BEEMSTERNIEUWS OF WILT U EENS ADVERTEREN? www.binnendijks.nu


BINNENDIJKS <strong>23</strong>/<strong>24</strong> 17/18 juni <strong>2017</strong> 3<br />

In gesprek met…<br />

José Koningstein<br />

Tijdens mijn werk als burgemeester<br />

ontmoet ik veel Beemsterlingen.<br />

Inspirerend en boeiend om naar de<br />

verhalen te luisteren en in gesprek<br />

te zijn over de meest uiteenlopende<br />

onderwerpen. Aan het verzoek van<br />

<strong>Binnendijks</strong> om elke maand een<br />

bijdrage te leveren aan het blad, geef<br />

ik graag gehoor. Hiervoor interview ik<br />

Beemsterlingen met een verhaal.<br />

<strong>Binnendijks</strong> besteedt veel aandacht<br />

aan onder andere sport, welzijn en cultuur. De agrarische sector is echter<br />

onderbelicht. Daarom willen we met enige regelmaat agrariërs vragen om<br />

een stukje te schrijven over ons ‘buitenleven’ in de polder.<br />

Vandaag schuift wijkagent José Koningstein<br />

bij mij aan. Hij komt weliswaar niet uit<br />

Beemster, maar is hier inmiddels al 5 jaar<br />

een bekend gezicht en kent elk hoekje van<br />

de polder. “Hoe je wijkagent in Beemster<br />

wordt? Simpel, ik solliciteerde op de functie”,<br />

stelt José met een glimlach, terwijl hij z’n<br />

portofoon binnen handbereik houdt. “De<br />

landelijke sfeer van Beemster trekt me.<br />

Daarbij wilde ik niet meer in mijn eigen<br />

woonplaats werken, maar verder van huis. Ik<br />

moest ooit mijn eigen buurman aanhouden.<br />

Stond er later boze mensen aan de deur. Dat<br />

wordt dan te persoonlijk.”<br />

José is hoorbaar trots op z’n werk. “Als<br />

wijkagent zoek je echt naar oplossingen.<br />

Dat vind ik mooi. Je staat ook meer in<br />

contact met mensen. Mijn collega’s van de<br />

surveillancedienst komen op een melding af,<br />

beëindigen een overtreding en moeten dan<br />

verder. Ik noem dat wel eens oneerbiedig<br />

‘pleisters plakken’. Ik kan in samenwerking<br />

met partijen als gemeente, jeugdzorg,<br />

handhaving, Brijder of wooncorporaties<br />

problemen echt oppakken, om zaken<br />

structureel op te lossen of juist te voorkomen<br />

ze gebeuren.”<br />

Bromsnor? “Weet je, de wijkagent is al<br />

lang niet meer die strenge bromsnor op<br />

de hoek. Ik observeer en leg lijntjes met<br />

samenwerkende partners. Wil ook bereikbaar<br />

zijn. De oplossing ligt niet altijd bij mij. Vaak<br />

zoek ik de juiste partijen bij elkaar en stap<br />

er zelf tussenuit. Ik kom in actie bij zaken als<br />

inbraak, diefstallen en andere misdrijven,<br />

maar word ook vaak benaderd bij verkeerd<br />

parkeren, geluidsoverlast of afvaldumpingen.<br />

Dat zijn eigenlijk zaken voor de handhavers<br />

van de gemeente. Ik breng mensen dan vaak<br />

wel in contact met de juiste instantie. Is wel zo<br />

klantvriendelijk.”<br />

“Ik ben wel gek op de Beemster”, vertelt José.<br />

“Juist het verschil tussen de verschillende<br />

dorpskernen is mooi om te zien. Stuk voor<br />

stuk hebben ze een eigen identiteit. In het<br />

begin was het lastig om vertrouwen te<br />

winnen van Beemsterlingen, maar als je<br />

het eenmaal krijgt, dan wordt je er ook mee<br />

overladen haha!”<br />

Een werkdag “Mijn dag start met het<br />

lezen van de binnengekomen meldingen<br />

van de afgelopen <strong>24</strong> uur. Daarna lees en<br />

beantwoord ik mijn mail en kijk wat er in<br />

Purmerend, Zaanstad, Hoorn en Alkmaar<br />

is gebeurd. Altijd goed om te weten wat er<br />

rond Beemster speelt. Vervolgens handel<br />

ik alle terugbelverzoeken af en zet ik de<br />

nodige acties uit. Tussen de afspraken door<br />

wil ik de rest van de dag zoveel mogelijk de<br />

wijk in. Bewoners zijn soms verbaasd me<br />

te zien. Ik stel me altijd netjes voor en geef<br />

mijn kaartje. Ik kan niet in de hele Beemster<br />

continu zichtbaar zijn. Het is belangrijker dat<br />

ik bereikbaar ben, goede informatie heb en<br />

weet wat er speelt.”<br />

Bereikbaarheid “Bewoners kunnen mij altijd<br />

persoonlijk mailen via jose.koningstein@<br />

politie.nl. Als telefoonnummer geef ik altijd<br />

0900-8844. Dan krijg je een collega van het<br />

regionaal servicecentrum aan de lijn. De<br />

melding komt dan bij mij terecht of ik word<br />

gebeld. Bij nood of heterdaad moet je echter<br />

altijd 112 bellen.” José heeft nog wel een tip:<br />

“bel zo mogelijk altijd met een vaste lijn. Dan<br />

kom je direct bij de meldkamer van je eigen<br />

district uit. Bij mobiel bellen wordt je een keer<br />

extra doorverbonden.”<br />

“Ik heb liever dat mensen 10 keer teveel<br />

bellen of mailen dan 1 keer te weinig”, is<br />

José resoluut. “Ik heb bij zaken vaak een<br />

helicopterview op alle puzzelstukjes, waar<br />

bewoners vaak slechts één stukje hebben.<br />

Dat ene stukje kan soms net de puzzel<br />

compleet maken. Mail me gerust of laat een<br />

bericht achter.”<br />

Pak uit Het werk van José heeft soms flinke<br />

impact. “Het kan frustrerend zijn als ik<br />

geen oplossing heb voor een zaak. Zware<br />

gevallen zijn soms moeilijk los te laten. Na de<br />

reanimatie van een baby loop ik 3 dagen op<br />

het strand. Als ik mijn pak uit doe, dan doe<br />

ik in principe mijn werk uit. Dat is soms ook<br />

echt nodig. Om van het werk los te komen,<br />

mag ik graag klussen in en rondom huis. Mijn<br />

badkamer heb ik zelf verbouwd. Ben nu bezig<br />

met de slaapkamer.” José is bereikbaar via<br />

jose.koningstein@politie.nl<br />

JOYCE VAN BEEK<br />

BURGEMEESTER VAN BEEMSTER<br />

@AJMVANBEEK<br />

Graszaad<br />

Wat misschien niet iedereen weet is<br />

dat niet elk perceel gras in de polder<br />

bedoeld is voor veevoer. Enkele<br />

percelen, ik denk dit jaar zo’n 3 á 4,<br />

hebben de bestemming graszaad.<br />

Dit betekend dat deze percelen niet<br />

beweid of gemaaid worden, maar dat<br />

het gras door blijft groeien tot er aren<br />

met zaad in komen.<br />

Op deze percelen staat in tegenstelling tot<br />

de meeste percelen ook geen mengsel van<br />

grassen, maar 1 ras van een bepaalt type<br />

gras. Meestal is dat een specifiek soort Engels<br />

raaigras welke geschikt is voor bijvoorbeeld<br />

sportvelden of juist voor hooi. Allebei<br />

kan Engels raaigras zijn maar hebben een<br />

heel andere ontwikkeling. Het is dan ook<br />

belangrijk dat afwijkende grassen uit deze<br />

percelen verwijderd worden. Als je in je tuintje<br />

hooitype krijgt kun je de grasmaaier alvast<br />

wel starten. De graszaadpercelen worden<br />

ook gecontroleerd door een onafhankelijke<br />

keurmeester van de NAK (Nederlandse<br />

Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad<br />

en pootgoed van landbouwgewassen), als<br />

deze teveel onkruiden of afwijkende grassen<br />

Darten Buurthuis<br />

constateert mag het zaad niet worden<br />

verkocht als zaaizaad.<br />

Om deze tijd (half juni) zijn de aren ontwikkeld<br />

en gaat het gras bloeien, geen uitbundige<br />

bloemenpracht maar minuscule bloempjes<br />

aan de uiteinden van de aren. Ruim een<br />

maand later worden deze percelen gemaaid<br />

met een speciale maaier (het zaad mag er niet<br />

uit vallen) en op zwaden te drogen gelegd.<br />

Deze zwaden worden na ongeveer 4 dagen<br />

drogen gedorst met een combine (dezelfde<br />

machine die ook tarwe oogst) en het zaad van<br />

het stro gescheiden.<br />

Die 4 dagen dat het zwad te drogen ligt is de<br />

meest spannende tijd van het jaar, het mag<br />

niet teveel regenen deze dagen en de ganzen<br />

zijn dol op het zaad. Als het tegen zit komen ze<br />

tegenwoordig met honderden foerageren en<br />

ze vertrappen de boel zodanig dat het zaad op<br />

de grond valt. Opletten dus. Verder groeien<br />

de andere gewassen om deze tijd flink, als<br />

je 1 perceel bieten, uien of aardappelen deze<br />

dagen in de gaten houdt zie je de gewassen<br />

per dag groeien.<br />

PIET VAN SPLUNTER<br />

Vrijdagavond 9 juni was de eerste dartavond in de bovenzaal van het Buurthuis<br />

in Zuidoostbeemster. Er volgen nog een drietal avonden (inloop vanaf 19.30 uur):<br />

30 juni, 29 september en 27 oktober.<br />

(FOTO GEERT)


BINNENDIJKS NUMMER <strong>23</strong>/<strong>24</strong>, 17/18 JUNI <strong>2017</strong><br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

BESTUUR<br />

DE GEMEENTERAAD HEEFT ALGEMENE<br />

BESCHOUWINGEN GEHOUDEN<br />

In de raadsvergadering van 6 juni jl. zijn de algemene beschouwingen voor het<br />

begrotingsjaar 2018 gehouden. Daarmee hebben de fracties van de<br />

gemeenteraad onderling en met het college van burgemeester en wethouders<br />

gesproken over het beleid voor het komende jaar. Op www.beemster.net kunt<br />

u deze vergadering terugkijken en/of de algemene beschouwingen van de 5<br />

fracties lezen. Papieren exemplaren van de beschouwingen zijn ook verkrijgbaar<br />

in het gemeentehuis (leestafel), tijdens openingstijden.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

26 mei <strong>2017</strong> Jisperweg 87a Aanbrengen verbinding<br />

tussen woning en bijkeuken<br />

+ aanpassen achtergevel<br />

woning<br />

29 mei <strong>2017</strong> Zuiderpad 93 Plaatsen dakopbouw<br />

op woning<br />

30 mei <strong>2017</strong> Tussen Middenpad en Realiseren brug<br />

Benonistraat<br />

1 juni <strong>2017</strong> Middenweg 33 Oprichten opslagloods<br />

voor landbouwwerktuigen<br />

3 juni <strong>2017</strong> Nachtegaalstraat 17 Plaatsen dakkapel<br />

op voordakvlak woning<br />

6 juni <strong>2017</strong> Nicolaas Cromhoutlaan 3 Realiseren slaapvertrekken<br />

in bestaande kantoorruimte<br />

7 juni <strong>2017</strong> Plan De Keyser fase 3 acd Oprichten 45 woningen en<br />

bergingen<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de<br />

ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299)<br />

452 452.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

31 mei <strong>2017</strong> Veldlust 6 Optrekken voorgevel woning<br />

7 juni <strong>2017</strong> Zuiderpad 8 Renoveren dak en gevels stal<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

VERLENGING BESLISTERMIJN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

15 mei <strong>2017</strong> Oostdijk nabij nr. 20 Aanleg uitrit<br />

7 juni <strong>2017</strong> Rijperweg 14 Uitbreiden woning<br />

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat zij<br />

in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten<br />

voor de voornoemde aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van<br />

zes weken.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

VERLEENDE VERGUNNINGEN<br />

EN/OF ONTHEFFINGEN APV EN<br />

BIJZONDERE WETTEN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Activiteit<br />

29 mei <strong>2017</strong> Nicolaas Cromhoutlaan Evenementenvergunning<br />

Middenbeemster Stratenvolleybaltoernooi<br />

18 juni<br />

29 mei <strong>2017</strong> Fort bij Spijkerboor Evenementenvergunning<br />

Westdijk 46 Westbeemster Toneelvoorstellingen 7, 8<br />

en 9 september<br />

2 juni <strong>2017</strong> Beemster Evenementenvergunning<br />

Avondvierdaagse<br />

12 t/m 15 juni<br />

2 juni <strong>2017</strong> Nicolaas Cromhoutlaan Ontheffing art. 35<br />

Middenbeemster<br />

Drank- en Horecawet voor<br />

Stratenvolleybaltoernooi<br />

8 juni <strong>2017</strong> Beemster Evenementenvergunning<br />

Rabo Fietssponsortocht<br />

op 10 juni<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

OPROEP APV: VERWIJDEREN<br />

DEFECT VOERTUIG (BMW)<br />

Op een parkeerplaats aan de Bamestraweg te Middenbeemster, ter hoogte van<br />

perceelnummer 7, staat al geruime tijd, langer dan drie achtereenvolgende<br />

dagen, een defect voertuig (BMW) op de weg geparkeerd.<br />

Daarmee wordt artikel 5.4 van de Algemene plaatselijke verordening van de<br />

gemeente Beemster overtreden. Het defecte voertuig vormt een belemmering<br />

voor het regulier en veilig gebruik van de weg. Daarnaast ontsiert de auto het<br />

uiterlijk aanzien van de gemeente.<br />

VERWIJDEREN DEFECTE BMW<br />

De gemeente heeft tevergeefs geprobeerd de eigenaar van de defecte BMW te<br />

achterhalen. Wij verzoeken de eigenaar/houder van de betreffende BMW deze zo<br />

snel mogelijk - in ieder geval uiterlijk 21 juni <strong>2017</strong> - van de weg te verwijderen (en<br />

verwijderd te houden). De BMW is inmiddels voorzien van een verwijderingssticker.<br />

Als de BMW niet tijdig wordt verwijderd, beëindigen wij de overtreding. Dit houdt<br />

in dat wij het voertuig – op kosten van de eigenaar – (laten) verwijderen. Voor<br />

we dit doen, stellen we de eigenaar c.q. belanghebbenden in de gelegenheid<br />

een zienswijze in te dienen. Dit kan uiterlijk tot en met 21 juni <strong>2017</strong>.<br />

Als de BMW niet tijdig wordt opgehaald, dan moeten belanghebbenden er<br />

rekening mee houden dat deze wordt vernietigd of verkocht.<br />

MEER INFORMATIE<br />

Voor het indienen van een zienswijze en voor verdere vragen kunt u contact<br />

opnemen met het Team Vergunningen, Beleid en Advies via (0299) 452 452.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

VOORLOPIGE VOORZIENING<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar.<br />

U moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek<br />

behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

ALGEMEEN<br />

HERONTWIKKELING GEMEENTEHUIS<br />

OPNIEUW TEGEN HET LICHT<br />

Door de ambtelijke samenwerking met Purmerend werken de meeste<br />

ambtenaren vanuit het stadhuis in Purmerend. Slechts een klein aantal werkt,<br />

net als het bestuur (college en raad), nog vanuit het Beemster gemeentehuis.<br />

Een deel van het gemeentehuis staat al een poos leeg. Een aanbesteding voor<br />

herontwikkeling leverde niets op en de gemeente denkt na over een oplossing.<br />

De afgelopen periode zocht de gemeente één partij of een combinatie van<br />

partijen voor de aankoop en herontwikkeling van het gemeentehuis. Hoewel<br />

verschillende partijen interesse toonden, kwamen concrete plannen niet op tafel<br />

en trokken partijen zich terug. Het aanvankelijke uitgangspunt was om het<br />

gemeentehuis, na verkoop, op te splitsen in twee delen. Hierbij zou de huidige<br />

oostvleugel voor een periode van vijf jaar, met een optie van nog eens 5 jaar,<br />

terug gehuurd worden voor huisvesting van het gemeentebestuur en ambtenaren.<br />

De functie van gemeentehuis en trouwlocatie zou daarmee worden behouden.<br />

Voor het resterende gebouw (westvleugel) werd gedacht aan herontwikkeling tot<br />

woon-, kantoor-, óf zorgeenheden. Of een combinatie hiervan.<br />

HERORIËNTATIE<br />

Nu de aanbesteding niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, houdt de<br />

gemeente de opties opnieuw tegen het licht en neemt het de regie in eigen<br />

hand. Met hulp van de expertise van de Beemster Compagnie en het eigen<br />

Team Vastgoed wordt de komende periode bekeken hoe de herontwikkeling van<br />

het gemeentehuis verder ter hand wordt genomen.<br />

‘WORD GRATIS ABONNEE VAN ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten van gemeente Beemster? Geef u dan snel op voor de digitale nieuwsbrief.<br />

Dit kan heel gemakkelijk via www.beemster.net/nieuwsbrief. Wanneer u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief,<br />

ontvangt u eens per maand een samenvatting van allerhande nieuws. Denk hierbij aan informatie over wegwerkzaamheden,<br />

evenementen, raad- en commissievergaderingen, maar ook over gemeentelijke besluiten en projecten.<br />

Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert, dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw<br />

digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)


BINNENDIJKS NUMMER <strong>23</strong>/<strong>24</strong>, 17/18 JUNI <strong>2017</strong><br />

ALGEMEEN<br />

GEZAMENLIJKE AANPAK GEBIEDSONTWIKKELING<br />

DE BLAUWE MORGENSTER<br />

Een deel van het schoolgebouw van openbare basisschool De Blauwe Morgenster aan de Nicolaas Cromhoutlaan in Middenbeemster is aan<br />

vernieuwing toe. Een goed moment om te kijken hoe we het schoolgebouw in de toekomst zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken. Welke kansen en<br />

mogelijkheden zijn er en welke andere activiteiten zoals kinderopvang, peuterspeelzaal, jeugdzorg en bibliotheek kunnen ook een plek krijgen in het<br />

schoolgebouw? De komende maanden wil de gemeente hierover graag in gesprek met gebruikers, buurtbewoners en andere betrokkenen.<br />

De afgelopen tijd is nagedacht over de mogelijkheden van het samenvoegen<br />

van onderwijs en (gezondheids)zorg rondom o.b.s. De Blauwe Morgenster. De<br />

gemeente sprak met vertegenwoordigers van de basisschool, de bibliotheek,<br />

Centrum Jeugd en gezin, huisartsenpraktijk, fysiotherapiepraktijk, kinderopvang/<br />

BSO en de Jeu de Boules vereniging. Zij zijn positief over een gezamenlijke aanpak.<br />

Wat gaat er gebeuren?<br />

In juni krijgen de gebruikers een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens dit<br />

gesprek kijken we samen naar de huidige situatie en wat voor de toekomst<br />

een gewenste ontwikkeling kan zijn. Vervolgens nodigen we in juli alle<br />

gebruikers en direct aanwonenden uit voor een workshop. Tijdens deze<br />

workshop bespreken we welke (verschillende) belangen er zijn en hoe we met<br />

elkaar een toekomstgericht gebouw kunnen inrichten.<br />

Planning<br />

In september presenteren we de resultaten van de gesprekken en de<br />

workshop aan de buurt en de gebruikers. In het najaar willen we een<br />

gezamenlijk plan voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders<br />

en de gemeenteraad. Zij besluiten welke maatregelen worden uitgevoerd.<br />

Meer informatie<br />

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen deze pagina en<br />

www.beemster.net. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met<br />

projectleider Petra Hania (0299) 452 452 of een e-mail sturen naar<br />

gebiedsontwikkeling@beemster.net.<br />

Over welke onderwerpen gaan we in gesprek?<br />

Directe aanleiding voor de gesprekken is dat een deel van de school aan<br />

vernieuwing toe is. We bespreken de mogelijkheden voor een meer<br />

gezamenlijk gebruik van de gebouwen aan de Nicolaas Cromhoutlaan. Hoe<br />

maken we efficiënter gebruik van de gymzaal en wat kan er in de toekomst<br />

gebeuren met de leegstaande gebouwen zoals de voormalige Technische<br />

Dienst. Uiteraard is ook de verkeersveiligheid en de parkeersituatie rondom<br />

de school een gesprekonderwerp.<br />

EINDE PUBLICATIE<br />

Provincie Noord-Holland<br />

helpt Breedband Beemster<br />

bij financiering<br />

Provincie NH heeft deze week middels<br />

een persbericht laten weten de<br />

burgerinitiatieven te gaan ondersteunen.<br />

Voor Breedband Beemster, maar ook voor de<br />

andere initiatieven is dit een belangrijke stap.<br />

Met deze regeling wordt het financieren van<br />

het buitengebied (witte gebied) makkelijker.<br />

De financiering voor de dorpskernen zullen we<br />

bij de commerciële banken onderbrengen.<br />

Provincie Noord-Holland bevordert snel internet<br />

in buitengebied. De provincie bevordert de<br />

aanleg van vaste breedbandverbindingen in<br />

het buitengebied van Noord-Holland. Gedeputeerde<br />

Economische Zaken van de provincie<br />

Noord-Holland, Jaap Bond: “Snel internet is<br />

vandaag de dag een basisbehoefte om mee te<br />

kunnen doen in de maatschappij. Of het nu gaat<br />

om het verantwoorden van je productie op de<br />

boerderij of het maken van je huiswerk, zonder<br />

internet gaat het niet.”<br />

De provincie wil kansrijke lokale initiatieven<br />

ondersteunen door garant te staan voor de<br />

benodigde leningen. Gedeputeerde Bond:<br />

“Voor ongeveer de helft van het buitengebied<br />

liggen op dit moment lokale plannen<br />

klaar om glasvezel aan te leggen. Probleem is<br />

het rondkrijgen van de financiering. Met een<br />

garantstelling van de provincie kunnen de initiatiefnemers<br />

makkelijker een lening krijgen.”<br />

Het gaat om o.a. initiatieven van Breedband<br />

Alkmaar Buiten, Breedband Beemster, Breedband<br />

Hollands Kroon, Glasvezel Texel en<br />

Breedband Loosdrecht.<br />

Gedeputeerde Staten voeren hiermee de<br />

motie uit waarin Provinciale Staten vragen<br />

een visie te ontwikkelen op de toekomst van<br />

het digitale netwerk van Noord-Holland.<br />

Deze motie is op 14 november 2016 unaniem<br />

door Provinciale Staten aangenomen.<br />

FRAGMENT UIT:<br />

NIEUWBRIEF BREEDBAND BEEMSTER<br />

NIEUW! Splintdirect<br />

anti-knarsbitje €13,95<br />

Drogisterij Jonker<br />

Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 68 17 25<br />

Walvisvaart<br />

Tijdens het bezoek van burgemeester<br />

van Beek aan de familie Modder,<br />

vertelde de heer des huizes dat hij in<br />

zijn bloemrijke carrière ook nog een<br />

aantal jaren als machinist gevaren<br />

heeft op de Willem Barentsz.<br />

Een Nederlandse walvisvaarder (moederschip)<br />

op de zeeën rond de Zuid Pool. Een<br />

vervolgafspraak was snel gemaakt. Harry<br />

Modder vertelde toen vol passie over het<br />

leven aan boord en de techniek van de nu<br />

omstreden walvisvangst. In de naoorlogse<br />

jaren werd de vangst echter noodzakelijk<br />

geacht om de Nederlandse markt te voorzien<br />

van olie en traan. Basis van diverse levensmiddelen.<br />

De heer Modder bewaart uit deze<br />

periode nog een groot aantal deels zelfgemaakte<br />

voorwerpen. Waaronder een (mini)<br />

harpoen en een mini walvisje (enkele centimeters<br />

groot) op sterk water.<br />

GEERT<br />

HIER HAD UW<br />

ADVERTENTIE KUNNEN STAAN?<br />

Bel (0299) 681 463 of mail naar info@binnendijks.nu


6 BINNENDIJKS <strong>23</strong>/<strong>24</strong> 17/18 juni <strong>2017</strong><br />

Familiedag families de Lange & van Etten<br />

Vier Beemster<br />

kazen winnen<br />

sterren<br />

Vier Beemster kazen zijn recentelijk<br />

bekroond met een 3-sterren Superior<br />

Taste Award, een toponderscheiding<br />

van het toonaangevende International<br />

Taste and Quality Institute.<br />

De kinderen van Cor de Lange en Tiny van Etten organiseren eens in de vijf jaar een familiedag.<br />

Mooier weer konden ze niet treffen op zondag 11 juni. Een mooiere locatie ook niet: aan de Westdijk bij Nico en Evalien.<br />

Vier generaties verenigd.<br />

(FOTO: GEERT)<br />

Vrijwilligers van de Zonnebloem<br />

zijn in het zonnetje gezet!<br />

Buurtvereniging<br />

Noord Beemster<br />

Nu de laatste Klaverjas- en Keezavond<br />

heeft plaatsgevonden, is de uitslag<br />

bekend. Van de drie ronden werden de<br />

twee beste keren opgeteld.<br />

Bij het Klaverjassen is dit de uitslag<br />

geworden:<br />

Deze onderscheidingen worden jaarlijks<br />

uitgereikt aan producten met een uitzonderlijke<br />

smaak. De jury bestaat uit 120 top<br />

chefkoks en sommeliers. Vergelijkbaar met de<br />

beroemde Michelin-gids van de gastronomie.<br />

De Beemster Royaal wordt daarbij het best<br />

beoordeeld, gevolgd door de minder vette<br />

30+ oud en de 18 maanden gerijpte extra<br />

oude Beemster.<br />

Oproep<br />

collectanten<br />

KWF<br />

Beste Beemsterlingen. De Beemster<br />

breidt zich behoorlijk uit. Daardoor<br />

blijft onze vraag naar nieuwe<br />

collectanten actueel.<br />

1 Betsie Konijn 10835 punten (Kampioen!)<br />

2 Jo v. d. Berg 10725 punten<br />

3 Truus Haring 10181 punten<br />

Fort Resort Beemster bestaat dit jaar<br />

5 jaar en is gestart met een nieuw<br />

initiatief om zich in te zetten voor<br />

de maatschappij door zes keer in het<br />

jaar speciale verwendagen aan te<br />

bieden voor goede doelen en speciale<br />

organisaties.<br />

Om de maand op de badkledingdag wordt een<br />

goed doel, speciale organisatie of een specifieke<br />

doelgroep uitgenodigd om een dag te<br />

ontspannen in de sauna. Iedere verwendag<br />

worden 20 vrijwilligers of personen uit speciale<br />

doelgroepen extra in de watten gelegd. Een<br />

saunabezoek is erg goed voor de gezondheid,<br />

maar helaas kan niet iedereen met een gerust<br />

hart genieten van een dag in de sauna wegens<br />

ziekte, ouderdom of beperkingen. Door de<br />

verwendagen hoopt Fort Resort Beemster de<br />

drempel om naar de sauna te gaan voor deze<br />

mensen te verlagen, waardoor ook zij heerlijk<br />

tot rust kunnen komen in de sauna en alle<br />

zorgen even kunnen vergeten.<br />

In april zijn de vrijwilligers van het Hospice<br />

het Thuis van Leeghwater in de watten<br />

gelegd. Hun betrokkenheid en steun wordt<br />

zeer gewaardeerd. Deze maand juni zijn de<br />

vrijwilligers van de Zonnebloem in het zonnetje<br />

gezet. De Zonnebloem organiseert activiteiten<br />

en vakanties voor mensen met een<br />

fysieke beperking. De dames die altijd voor<br />

andere klaar staan zijn nu eens lekker in de<br />

watten gelegd. In de maand augustus wordt<br />

er ook weer een organisatie uit gekozen voor<br />

een heerlijke verwendag.<br />

CHANTALLE VAN DEN KOMMER<br />

Betsie was vorig jaar ook al de beste Daarom<br />

kreeg zij uit handen van voorzitster Tineke<br />

Kramer, de gouden medaille omgehangen<br />

met een cadeau-bon. Het zilver en Brons<br />

werden aan de andere winnaars uitgereikt.<br />

Helaas kon er geen kampioen aangewezen<br />

worden bij het Keezen, om organisatorische<br />

redenen.<br />

Uitslag van de laatste speelavond:<br />

Klaverjassen:<br />

1 Jo v.d. Berg 5277 p.<br />

2 Betsie Konijn 5155 p.<br />

3 Niek v. Baar 4916 p.<br />

4 Ria Meijer 4820 p.<br />

5 Lies Ruyter 4631 p.<br />

6 Ria Waij 46<strong>24</strong> p.<br />

7 Corry Conijn 4600 p.<br />

Keezen:<br />

1 Anita v. d. Helm 53 p.<br />

2 Tineke Kramer 50 p.<br />

3 Marianne Homan 22 p.<br />

ADVERTEREN IN DE FEESTEDITIE? www.binnendijks.nu<br />

Er hebben zich in de afgelopen periode al een<br />

aantal nieuwe collectanten aangemeld, maar<br />

voor de nieuwe wijken in de Midden-Beemster<br />

en Zuid-Oost Beemster zoeken we nog nieuwe<br />

collectanten en wijkhoofden. Een goede<br />

manier om de nieuwe wijk te leren kennen! De<br />

collecteweek van de KWF is dit jaar van 4 tot en<br />

met 9 september.<br />

Heeft u deze week gelegenheid:<br />

Meldt U aan! Dit kunt u doen door een mailtje<br />

te sturen aan: yvonne.keesman67@gmail.com<br />

of bel 0299-684120. Hier kunt u ook terecht<br />

voor andere vragen.<br />

TINEKE SAS EN YVONNE KEESMAN


BINNENDIJKS <strong>23</strong>/<strong>24</strong> 17/18 juni <strong>2017</strong> 7<br />

Fort bij Spijkerboor<br />

zoekt vrijwilligers<br />

Ontdek de<br />

Beemster natuurforten<br />

Verscholen in het polderlandschap van<br />

de Beemster ligt het grootste fort van<br />

de Stelling van Amsterdam, Fort bij<br />

Spijkerboor.<br />

In het fort is veel te bekijken: munitiekamers,<br />

kanonnen en een gepantserd draaikoepelgeschut.<br />

Fort bij Spijkerboor trekt<br />

jaarlijks zo’n 3.500 bezoekers. wwVan april<br />

tot oktober is het fort regelmatig open voor<br />

bezoekers en worden er in het fort rondleidingen<br />

gegeven. Daarnaast biedt het gebouw<br />

onderdak aan tijdelijke tentoonstellingen,<br />

theatervoorstellingen en evenementen voor<br />

jong en oud. Natuurmonumenten is op zoek<br />

naar enthousiaste vrijwillige medewerkers die<br />

als gastvrouw/gastheer tussen juni en eind<br />

september vier dagen per maand willen helpen<br />

op het fort.<br />

Interesse? Informatie?<br />

fortbijspijkerboor@Natuurmonumenten.nl.<br />

Naar aanleiding van dit bezoek schrijft Wies Scheele:<br />

Op dinsdag 6 juni zijn een aantal vrijwilligers op bezoek geweest in de sauna. Om 09.30 werden<br />

we verwacht en kregen eerst een rondleiding door de sauna waarna we in het restaurant een<br />

heerlijk kopje koffie/ thee met wat lekkers kregen aangeboden hierna waren de vrijwilligers vrij<br />

in om wat ze wilde doen. Wij hebben ons prima vermaakt en van alles gebruik gemaakt, al met<br />

al een heerlijke ontspannen en super gezellige gehad met elkaar. De meeste van de vrijwilligers<br />

zullen het dan ook zeker niet uit deze ene keer houden maar vaker het Ford Resort bezoeken.<br />

Namens de vrijwilligers nogmaals bedankt voor deze geweldige dag.<br />

Taxatiedag kunst en curiosa<br />

in het Purmerends Museum<br />

Het Purmerends Museum organiseert in<br />

samenwerking met de MPO op woensdag 21<br />

juni van 12.00 tot 16.00 uur een gratis taxatiedag<br />

voor kunst en curiosa in de breedste<br />

zin van het woord: zilveren en gouden voorwerpen,<br />

sieraden, ethnografie, ansichtkaarten,<br />

oude beelden, etc.etc. De taxaties zijn geheel<br />

gratis. Tevens is er de mogelijkheid in te zenden<br />

voor veiling. Er wordt gewerkt in vier blokken<br />

van één uur: 12.00-13.00 / 13.00-14.00 / 14.00-<br />

15.00 / 15.00-16.00 uur. U kunt twee dagen<br />

voor aanvang telefonisch een nummer bij het<br />

museum reserveren in één van de tijdblokken<br />

(0299-472718). Purmerendsmuseum.nl<br />

Zaterdag 17 en zondag 18 juni opent<br />

Fort bij Spijkerboor de stormdeuren.<br />

Het fort, onderdeel van de Stelling<br />

van Amsterdam, is speciaal geopend<br />

voor de landelijke manifestatie Mooi<br />

Linieland!<br />

Wonderlijk landschap tussen de forten. Ga mee<br />

op waterlinie-expeditie langs de stoere historie<br />

van de Beemster Natuurforten. Wandel of<br />

fiets over de liniedijk van Fort bij Spijkerboor<br />

naar Fort aan de Jisperweg en Fort aan de<br />

Middenweg. Ga op avontuur en ontdek de<br />

natuur rond de forten. Struin door het speelbos,<br />

bouw een hut, stook een vuurtje en steek de<br />

slotgracht over met een zelfgebouwd vlot. Zin<br />

in iets lekkers? In onze veldkeuken laten we je<br />

proeven wat het land voortbrengt, eten in en<br />

van de natuur op een unieke erfgoedlocatie.<br />

Aan de rand van de Beemster, te midden van<br />

groene akkers, boerenslootjes en kanaaldijken,<br />

vind je de Beemster Natuurforten van<br />

Natuurmonumenten. Grote betonnen forten<br />

omringd door fortgrachten en spannende<br />

natuur, dé plek voor een ruig dagje uit.<br />

Bezoek op Fort bij Spijkerboor de poterne<br />

met schilderingen, de kapel, slaapzalen en<br />

de gaarkeuken en ontdek hoe de soldaten<br />

vroeger leefden. Boek een mini-expeditie naar<br />

het geschut en klim twee trappen omhoog<br />

de pansterkoepel in om de twee unieke<br />

snelvuurkanonnen te bewonderen. Doe de<br />

opdrachten uit de waterlinie expeditiegids en<br />

verdien marshmallows om te smelten boven<br />

het kampvuur!<br />

Speciaal voor dit weekend openen we<br />

de deuren en ramen van het Fort aan de<br />

Jisperweg. Met een hoofdlamp ga je op<br />

expeditie door dit donkere fort! Tijdens het<br />

evenement is er een rollende veldkeuken en<br />

verse barista koffie. Op het hele fort kun je<br />

picknicken met onze ‘picknick-to-go’, hapjes<br />

en drankjes speciaal samengesteld met<br />

producten uit eigen streek.<br />

Kinderen opgelet: vies worden mag!<br />

Tijdens Spykerboor Opent is er op Fort bij<br />

Spijkerboor ook voor jou van alles te doen.<br />

In het speelbos kun je vrijuit ravotten, in<br />

bomen klimmen, een vuurtje stoken en hutten<br />

bouwen. Er is een blotevoetenpad en je kunt<br />

grote krijttekeningen maken op de betonnen<br />

fortmuur! Op het gras voor het fort kunnen<br />

de allerkleinsten lekker kliederen met zand<br />

en water of verstoppertje spelen achter<br />

wilgenhutjes. De echte waterratten pakken<br />

een vlot om de fortgracht over te steken.<br />

En ben je benieuwd wat er allemaal in die<br />

fortgracht te vinden is? Met een schepnet kun<br />

je de gekste waterdiertjes vangen.<br />

Tip: neem droge kleren mee.<br />

Parkeren is beperkt mogelijk.<br />

www.spykerboor.nl<br />

Gezocht: Verhalen over het<br />

leven op en rond de forten<br />

Het project Stellingverhalen verzamelt<br />

verhalen van personen die op of rond de<br />

forten van de Stelling van Amsterdam<br />

hebben gewoond en gewerkt.<br />

Tijdens verhalenbijeenkomsten worden<br />

omwonenden van de forten of personen die<br />

op de forten hebben gewerkt uitgenodigd<br />

hun verhaal te vertellen. Ook kunnen<br />

belangstellenden aanschuiven om te luisteren<br />

naar de verhalen, de verhalen moeten immers<br />

doorverteld worden. Wij zijn dan ook opzoek<br />

naar verhalen van mensen die zelf of hun<br />

vader gelegerd zijn geweest op één van de<br />

forten, het fort hebben bewaakt tijdens de<br />

Koude Oorlog, in de fortwachterswoning<br />

hebben gewoond of de fortgracht hebben<br />

gebruikt voor zwemmen, vissen of schaatsen.<br />

De verhalen gaan ook over de huidige en<br />

eventueel nieuwe functies in de forten,<br />

vrijwilligers, ondernemers en gebruikers zijn<br />

van harte welkom. Tijdens de bijeenkomsten<br />

worden de verhalen door Agnes de Boer,<br />

projectleider en schrijfster van historische<br />

verhalen, opgeschreven. Foto’s en ander<br />

beeldmateriaal zijn van harte welkom.<br />

Belangstelling?<br />

Kom naar de verhalenbijeenkomst in het<br />

Ijsclubgebouw op 22 juni. Tijd: 19:30 uur.<br />

Info& opgave: agmdeboer@quicket.nl.<br />

www.stellingverhalen.nl of FB Stellingverhalen.


8 BINNENDIJKS <strong>23</strong>/<strong>24</strong> 17/18 juni <strong>2017</strong><br />

Vooruitblik op Feestweek<br />

Vissen: zaterdag 22 juli.<br />

Inschrijven: beemsterkermisvissen@gmail.com<br />

Beachvolleybal: woensdag 26 juli<br />

Op de Marktpleinen in Middenbeemster. Een team bestaat uit minimaal 4, maximaal 6 personen.<br />

Waarvan altijd minimaal één in het veld. Maximaal twee leden mogen lid zijn van een<br />

volleybalvereniging waarvan er slechts in het veld mag staan. Puntentelling gaat volgens het<br />

rallypointsysteem. Onderhands serveren. Kosten: € 20,= per team, uiterlijk 15 minuten voor<br />

aanvang van de wedstrijden te betalen bij de jurywagen. Inschrijven vanaf zaterdag 1 juli via<br />

beachvolleybal-beemster@live.nl. De inschrijving is pas definitief na bevestiging!<br />

Skelterrace: donderdag 27 juli<br />

Informatie: skelter-beemster@live.nl . Info: volgende <strong>Binnendijks</strong><br />

Boerderijmiddag: vrijdag 28 juli<br />

Inschrijven via formulier. Info: volgende <strong>Binnendijks</strong><br />

Zeskamp: zondag <strong>23</strong> juli<br />

Op het ijsbaanterrein bestrijden teams na het collectieve openingsspel elkaar bij nieuwe en<br />

bestaande onderdelen. Er is ook weer een nieuwe 'mysteriegame'. In totaal zal ieder team, na<br />

het openingsspel, acht spellen spelen. Om punten te vergaren. Wie wint de teamprijzen? Een<br />

team bestaat uit minimaal 8 personen (minimale leeftijd 16 jaar, op de dag). Tijdens de spellen<br />

moeten er minimaal 2 dames per team meedoen. Kosten €30,- per team. Inschrijven vanaf<br />

maandag 19 juni via zeskamp-beemster@live.nl. Er is plek voor maximaal <strong>24</strong> teams, vol is vol.<br />

Inschrijving is pas definitief na het ontvangen van een bevestiging.<br />

Steenwerpen: dinsdag 25 juli<br />

Op de marktpleinen van Middenbeemster. De ploegen<br />

gooien van 13.30 uur tot uiterlijk 15.30 uur. Maximaal 125<br />

ploegen. Een ploeg bestaat uit 8 personen plus een schrijver.<br />

Het inschrijfformulier volledig ingevuld (wordt gecontroleerd)<br />

op dinsdag 4 juli a.s tussen 19.00 uur en 19.45 uur<br />

in Café De Oude Munt. Bij 'overtekening' (meer dan 125<br />

inschrijfformulieren) volgt om 20.00 uur een loting. (Er<br />

worden 125 inschrijfformulieren getrokken en 5 voor de reserve lijst.) Er mag door een bedrijf,<br />

vereniging, vriendengroep enz. niet meer dan 2 ploegen worden opgegeven. Per ploeg één<br />

inschrijfformulier inleveren. Blijkt dat er tijdens of na de loting door een ploeg meer dan 1<br />

inschrijfformulier is ingeleverd dan wordt deze ploeg van deelname aan het steenwerpen uitgesloten.<br />

Nadat een ploeg ingeloot is moet een afgevaardigde het inschrijfgeld van 20 euro<br />

betalen. De inschrijving is na betaling van het inschrijfgeld definitief. Zorg dus dat er een afgevaardigde<br />

van je ploeg tijdens de trekking aanwezig is.<br />

Jeu de Boules: donderdag 27 juli<br />

Triplettes: drie tegen drie. Deelname vanaf 13 jaar. Aanvang 12.00 uur. Inschrijfkosten per<br />

team € 9, te voldoen bij inlevering! Inschrijving (t/m 26 juli) via onderstaand strookje bij : Frits<br />

van Dalen; J.van Oldenbarneveldtstraat 15 Middenbeemster. Tel 681867. Vol is vol.<br />

INSCHRIJFFORMULIER JEU DE BOULES Donderdag 27 juli<br />

Autocross: zondag 30 juli<br />

Vijftal klassen: Verstevigde klasse, de Standaard klasse, de Damesklasse, de Super Standaard<br />

klasse en de Rodeo klasse. Inschrijving: vrijdag 30 juni (20.30 - 22.30 uur) in de Kerckhaen.<br />

Bezit geldig rijbewijs noodzakelijk. Verhinderd? Vragen? Bel: 0228 – 592534 (Ton Groot) of<br />

0226 - 313127 (Arjen).<br />

INSCHRIJFFORMULIER STEENWERPEN BEEMSTER KERMIS <strong>2017</strong><br />

Dinsdag 25 juli<br />

Ploegnaam:<br />

Mailadres:<br />

Contactpersoon:<br />

Tel:<br />

Persoon 1 Persoon 5<br />

Persoon 2 Persoon 6<br />

Persoon 3 Persoon 7<br />

Persoon 4 Persoon 8<br />

Schrijver:<br />

Inleveren op dinsdag 4 juli a.s tussen 19.00 uur en 19.45 uur<br />

in Café de Oude Munt.<br />

✂<br />

Ons team heet:<br />

En bestaat uit de volgende personen<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Tel. nr. contactpersoon:<br />

Zie ook: http//stichtingbeemstergemeenschap.nl/inschrijven-activiteiten-beemster-feestweek/<br />


BINNENDIJKS <strong>23</strong>/<strong>24</strong> 17/18 juni <strong>2017</strong> 9<br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

SPORT<br />

Uitslag klaverjassen Kerckhaen<br />

Uitslag prijsklaverjassen donderdag 1 juni:<br />

Mw. Stroet – Smit 5621<br />

Mw. B Koning – Oers 5442<br />

Hr. W. Duijn 5315<br />

Jeugdvissen <strong>2017</strong> in<br />

de Middenbeemster<br />

Na het succes van de afgelopen jaren kon het<br />

natuurlijk niet uitblijven. De jeugdcompetitie gaat<br />

weer beginnen!<br />

Tijdens deze gezellige strijd zullen de jonge visser onder<br />

begeleiding van de ervaren hengelaars weer gaan uitmaken<br />

wie ‘de beker met de grote staart’ mee naar huis gaat<br />

nemen. Tijdens de wedstrijden staat plezier voorop, maar<br />

is toch belangrijk om zoveel mogelijk te vangen, want wie<br />

het meeste vangt die wint! De jeugdcompetitie wordt weer<br />

gevist in 3 wedstrijden waarvan de beste 2 meetellen voor<br />

het klassement. Zodoende is het niet erg als er een wedstrijd,<br />

of zelfs 2, wordt gemist door de potentiele kampioen! De<br />

wedstrijddata zijn de volgende:<br />

1e jeugdwedstrijd is op <strong>24</strong> juni<br />

2e jeugdwedstrijd is op 1 juli<br />

3e en laatste jeugdwedstrijd is op 15 juli<br />

met daarop volgend de prijsuitreiking.<br />

Verslag van mijn ervaringen<br />

bij de Alpe d’HuZes <strong>2017</strong><br />

In twee dagen zijn Annette en ik naar de<br />

‘Nederlandse’ berg gereden. Daar zagen we al veel<br />

mensen in training om de berg te beklimmen.<br />

Op 31 mei Alpe d’HuZus. Op die dag werd aan de vrijwilligers<br />

van de organisatie de gelegenheid gegeven om ook de<br />

ervaring (weer) mee te maken. Veel deelnemers, zowel oud<br />

als jong, hadden die kans gegrepen om ook voor hetzelfde<br />

doel te gaan. Om 10.30 uur begonnen zij aan hun weg naar<br />

de finish. Veelal met emoties werden ze door de spaekers<br />

en veel supporters ontvangen. Wat een sfeer. Op 1 juni,<br />

de dag van Alpe d’HuZes, werd om 4.30 uur het startschot<br />

aan ruim 4000 deelnemers gegeven door Maarten van der<br />

Weijden. Bijna 3000 wielrenners, 150 hardlopers en ruim 800<br />

wandelaars begonnen aan hun missie. Een aantal deelnemers<br />

hadden zich ten doel gesteld om meerdere keren naar boven<br />

te gaan, soms wordt een bedrag per beklimming toegezegd.<br />

Bij de start passeerde je een mat waarop je transponder werd<br />

geregistreerd. De weg naar boven werd aan gegeven van<br />

bocht naar bocht, vanaf bocht 21 naar bocht 1 en dan komt de<br />

finish in beeld.<br />

Onderweg werd op een aantal plaatsen je passage gemeten,<br />

zo konden de supporters en thuisblijvers zien hoe ver ik onder<br />

andere gevorderd was. De Alpe d’HuZes app was hiervoor<br />

ontwikkeld. De weg naar boven was door de verschillende<br />

stijgingspercentages van 7 tot meer dan 10 zwaar, maar<br />

in elke bocht stonden mensen om je aan te moedigen en te<br />

ondersteunen. Op de bergwanden waren veel spandoeken<br />

opgehangen en stonden grote groepen kaarsen te branden<br />

ter nagedachtenis aan hen die door kanker zijn ontvallen. Veel<br />

emotionele reacties door deelnemers kenmerkten de sfeer<br />

onderweg. Uiteindelijk, na 14 kilometer, komt de finish in<br />

beeld omzoomd door velen en elke deelnemer wordt door hen<br />

gedurende de laatste meters toegejuicht. Een fijne ervaring.<br />

De weg naar boven is zwaar, net zoals de strijd tegen kanker,<br />

soms gaat het wat makkelijker, soms wat zwaarder, maar je<br />

moet door en met elke stap kom je dichter bij je doel.<br />

De voorlopige opbrengst is ruim 10 miljoen, hopelijk draagt<br />

dit bij aan het bestrijden van kanker en vindt men een middel<br />

om de ziekte te overwinnen. Een groot compliment voor<br />

de organisatie, deze bestaat uit alleen maar vrijwilligers,<br />

zij hebben weer een topprestatie neer gezet. Zowel op het<br />

sportieve vlak als op de veiligheid en catering.<br />

Tijdens de saamhorigheidsbeklimming van de Alpe brak er een<br />

onweer uit, de hele week ervoor dreigde het, maar om 18.00<br />

uur was het raak. Een motard werd tijdens het afbreken van<br />

de laatste klim door de bliksem getroffen, maar door de goede<br />

kleding en laarzen heeft hij geen gevolgen er van overgehouden.<br />

Er ontstonden door enorme regenval modderstromen op de<br />

weg, De organisatie heeft de tocht daarna stilgelegd en door<br />

het attente optreden van de marechaussee, die de veiligheid<br />

verzorgde, werden er snel oplossingen gevonden. Het<br />

onweer bracht na een feestelijke dag een verstoring van de<br />

saamhorigheidsklim, maar de dag erna is de Alpe d’HuZes week<br />

op een feestelijke manier afgesloten.<br />

PETER LEEK<br />

Eremetaal voor Ariana de la Fosse<br />

en Danielle Klinkhamer NK in Duiven<br />

Kosten om deel te nemen aan de jeugdcompetitie zijn 0 euro,<br />

het wordt volledig door de vereniging gefinancierd. Het enige<br />

wat je mee moet nemen voor een wedstrijd is een emmer,<br />

wat aas en een 3 a 4 meter hengel (geen werphengel!). De<br />

leeftijdsgrens is tot 14 jaar en verder mag iedereen meedoen<br />

die (grotendeels) zelfstandig kan vissen. Het is wel vereist dat<br />

de deelnemers, zich als een vis in het water voelen, dus in het<br />

bezit is van een zwemdiploma! Van tevoren aanmelden is voor<br />

ons prettig, maar niet verplicht. We verzamelen zoals altijd<br />

weer bij de brandweer, steeds om 13:00 uur, waarna we naar<br />

het viswater vertrekken. Aanmeldingen kunnen worden gedaan<br />

via onze website of per email: hsvderingdijk@gmail.com.<br />

Kortebaan Draverij<br />

Beemster gaat door!<br />

Geruime tijd was er onzekerheid over het<br />

doorgaan van de Kortebaan draverij. De Beemster<br />

Gemeenschap heeft de knoop doorgehakt. Deze gaat<br />

definitief door op donderdag 31 augustus.<br />

Concert<br />

Zangvereniging<br />

Harmonie<br />

Nog niet eerder werd in één seizoen zoveel medailles<br />

op de Nederlandse Kampioenschappen behaald door<br />

turners en turnsters van Hercules Beemster.<br />

Ariana de la Fosse won in Duiven het goud in de meerkamp<br />

bij de Instappers N2 en voegde daar een dag later nog 2 keer<br />

goud en 1 keer brons in de toestelfinales aan toe. Seniore<br />

1e divisie Danielle Klinkhamer turnde net buiten de top 10<br />

in de meerkamp, maar wist verrassend brons te winnen op<br />

zowel balk als vloer. In Waalwijk werden de Nederlandse<br />

Kampioenschappen voor heren gehouden en daar wist<br />

Riquelme Breinburg heel knap beslag te leggen op de 3e<br />

plaats bij de Jeugd 2e divisie. Hiermee komt het totaal aantal<br />

NK medailles voor Hercules Beemster op 13 dit seizoen, een<br />

historisch record en er is zelfs nog één NK-weekend te gaan<br />

met kansen op eremetaal!<br />

LIESBETH KLINKHAMER ALBERTSMA<br />

www.binnendijks.nu - www.herculesbeemster.nl<br />

Zondag 25 juni, 15.00 uur, geeft zangvereniging Harmonie<br />

in de Keyserkerk Beemster een concert. Met onder andere<br />

koralen van Bach, koordelen Dido & Aeneas, Bruckner en<br />

Mozart. Emma Ulrich achter de vleugel en Femke Leek<br />

solozang. Toegang vrij, deurcollecte na afloop.<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu<br />

Informeer vrijblijvend, bel (0299) 681 463 of mail naar info@binnendijks.nu


10 BINNENDIJKS <strong>23</strong>/<strong>24</strong> 17/18 juni <strong>2017</strong><br />

De Drie Musketiers<br />

Lezersfoto's<br />

Beemsterling Timo Koopman speelt<br />

15,16,17,18 juni in ‘De Drie Musketiers’,<br />

uitgevoerd door theatergroep Purple<br />

in de Purmaryn.<br />

Hij miste het optreden bij het Nederlands Kindertheater<br />

en meldde zich aan bij Purple. Daar<br />

werden immers heren gezocht. Timo kreeg<br />

de rol van D’Artagnan. Voor die rol moest er<br />

Oud nieuws<br />

De speurtocht naar het poësiealbum<br />

dat door een goede beschrijving en<br />

idem afbeelding van de hand van<br />

Geert kon worden geïdentificeerd, is<br />

een compliment waard.<br />

hard gerepeteerd worden. Naast het spel en<br />

de zang is er een heuse vechtchoreograaf<br />

bezig geweest om ook Timo de kneepjes van<br />

het vechten met een sabel bij te brengen. Dat<br />

gaat vast en zeker een spektakel worden! Er<br />

zijn nog kaarten te verkrijgen!<br />

Zie de site van de Purmaryn of de site van theatergroep<br />

Purple (ook op te zoeken via Facebook).<br />

Wij zijn dankbaar voor iedere tip! Graag naar<br />

V.Falger@gmail.com of Middenweg 173,<br />

1462 HJ Midden-Beemster.<br />

Nu is immers een klein stukje persoonlijke<br />

geschiedenis weer ‘thuisgebracht’ en gaat<br />

het niet in anonimiteit verloren. Het omgekeerde<br />

komt ook voor. Zo weten wij dat<br />

Jacobus Bouman (1799-1877), de eerste<br />

geschiedschrijver van de Beemster, tijdens zijn<br />

leven een dagboek heeft bijgehouden. Wij<br />

denken dat er van dit dagboek enkele kopieën<br />

bestaan. Omdat Jacobus de hele periode<br />

actief was die wij met de HGB-archiefwerkgroep<br />

bestrijken – u weet wel, de mensen die<br />

meehielpen het symposium ‘Tot op het bot<br />

uitgezocht’ van archiefmateriaal te voorzien<br />

– zouden wij heel erg graag met zijn dagboek<br />

kennis willen maken. Kent u iemand die zo’n<br />

kopie, of misschien wel het origineel, heeft?<br />

Olieverfschilderij van Jacobus Bouman, te zien in het<br />

‘Betje Wolff’ Museum. (foto collectie HGB Fotowerkgroep)<br />

Uitstekend wandelweer<br />

voor Beemster's Welvaart<br />

Klazina Klok uit ZOBeemster<br />

maakte deze foto's bij het Roofvogelcentrum<br />

tijdens de Open Dag.<br />

Beemster's Welvaart kon zich geen<br />

beter wandelweer wensen, zondag<br />

11 juni. Zonnig met een verkoelend<br />

briesje.<br />

Maar liefst tweehonderdzevenenzeventig<br />

mensen hebben gehoor gegeven aan de<br />

oproep om de schoonheid van de Beemster,<br />

zeker ook in dit seizoen, te aanschouwen.<br />

De meeste sportievelingen gingen voor de<br />

veertig kilometer (60 deelnemers), op de voet<br />

gevolgd door de dertig kilometer (54 deelnemers).<br />

De overige afstanden: 20 KM (44<br />

deeln.; 15 KM (51 deeln.); 10 KM (38 deeln.);<br />

5KM (30deeln.). Wandelaars waren over het<br />

algemeen vol lof over (het uitpijlen van) de<br />

route. Al kon niet voorkomen worden dat af<br />

en toe een afwijkende route gekozen werd.<br />

Opvallend dat de eerste sportievelingen al om<br />

half acht vertrokken. De laatsten finishten net<br />

na half zes in de namiddag.<br />

WIM V.D. WERFF<br />

Het kost Marianne Slot-Dekker enige moeite<br />

om hem goed in beeld te krijgen. En nog meer<br />

moeite om hem te determineren. Is het een<br />

Raaf? De naslagwerken overtuigen haar dat<br />

het toch maar een 'simpele' zwarte kraai is.<br />

"Het Groene Hart van<br />

Middenbeemster. Menig sportveld<br />

zou blij zijn met zo'n grasmat in het<br />

doelgebied". (Harrie IJlst).<br />

[advertentie]


Informatierubriek<br />

Colofon<br />

Advocaat, mediator, coach mr. A.J. Butter, Middenweg 2 1463 HA<br />

N-Beemster, t: 06 54288049, e: mail@bertbutter.nl<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Bijles, super voor leerlingen van 5 t/m 14 jaar. Kernbesef in Middenbeemster<br />

brengt je snel weer in evenwicht. Meer info? Marleen Postma<br />

06 18191326.<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden, Middenweg 150, tel. 084<br />

43 001 43 www.onderdelinden-beemster.nl. Ook verhuur gebouw.<br />

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw<br />

huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00.<br />

<strong>24</strong> uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmersteenweg 13c.<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

info@physicall.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij <strong>24</strong>-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, postbus 12,<br />

1462 ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826,<br />

e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Joke Buitenweg<br />

Mijn naam is Joke Buitenweg-Stam en ik<br />

woon in de Noordbeemster. Hier heb ik al<br />

geruime tijd mijn praktijk in trikkerpoint<br />

therapie, massage en pedicure.<br />

Naast de reguliere massages als sport en ontspanning<br />

is mijn specialisatie het werken met<br />

chronische klachten en deze door middel van triggerpoints<br />

te deactiveren. Om u van top tot teen te<br />

kunnen behandelen heb ik mijn kennis verbreed.<br />

Als schoonheidsspecialist en waxspecialist.<br />

Vooral dat laatste is nieuw in de Beemster, ik heb<br />

al heel wat vlieguren gemaakt in de Brazillian wax<br />

en nodig u graag uit voor een van bovenstaande<br />

behandelingen. Woensdag WAX dag.<br />

Voor info: Joke68@outlook.com<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende<br />

goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Praktijk voor orthomoleculaire therapie Middenbeemster tel:<br />

0299 690712<br />

STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. 0299<br />

683 941 of 06 40 74 37 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster<br />

Voetverzorging en podologie Gerard Kistemaker, Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Bea trixpark 54, 1462 JN Middenbeemster. Tel.<br />

(0299) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45<br />

<strong>24</strong> 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en<br />

persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen<br />

met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Triton 98, 1443 BM Purmerend, tel.nr. 0299-820397,<br />

beemster@rswp.nl. openingstijden ma. t/m wo. 9.00 - 12.00 uur.<br />

Op do-ochtend van 9.00-12.00 uur kunt u in Wijksteunpunt Middelwijck<br />

terecht met uw vragen op het gebied van Wonen, Welzijn,<br />

Zorg en WonenPlus. Prinses Beatrixpark 54, 1462 JN Middenbeemster,<br />

0299-748032. Meer info: www.rswp.nl<br />

Yogapraktijk de Cirkel voor yoga, meditatie, workshops en consulten.<br />

www.yogapraktijkdecirkel.com 0299-685648/0643425775<br />

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot<br />

22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!<br />

Interesse? Bel met Carla Bleesing 0299 6903<strong>24</strong>. Bezoek de website<br />

voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zondagmarkt 3 september <strong>2017</strong>, informatie over aanmelding via<br />

zondagmarkt@hotmail.com. Kraam (tot 11 aug) 55 euro.<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

Hét natuurtijdschrift<br />

van Noord-Holland<br />

Een impressie van<br />

het nieuwe tijdschrift<br />

van Landschap<br />

Noord-Holland<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Via de website uiterlijk voor zaterdag.<br />

Of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:<br />

Drogisterij Jonker - Rijperweg 58 - Middenbeemster.<br />

ADVERTENTIES<br />

Tiny de Lange, telefoon: 0299-681463, e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

CORRESPONDENTEN:<br />

Trees Blokdijk; Evalien Brinkman; Daniella Ernsting-Koorn<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 <strong>23</strong>3<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Kerkdiensten<br />

18 JUNI:<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

10.00 uur “ De Kapel” Ds.N.Schroevers, mmv.<br />

Ars Musica 1e dienst mmv. Verhaal Vluchteling<br />

Met Schrift en Tafel<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur Amos 4 / Dames Koor<br />

25 JUNI:<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

10.00 uur “Keijserkerk” Ds.N.Schroevers<br />

mmv. Elena v.Slogteren, sopraan 2de dienst<br />

mmv. Verhaal Vluchteling<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur Ps.M.Momot / Heren Koor<br />

Landschap Noord-Holland<br />

introduceert een geheel vernieuwd<br />

tijdschrift. Een natuurblad boordevol<br />

mooie verhalen en natuurimpressies.<br />

Het blad is vooral bedoeld voor mensen die<br />

van natuur houden en voor mensen die vaak<br />

naar buiten gaan. Het blad bevat bovendien<br />

interessante artikelen voor wie van alles wil<br />

leren over de natuur in Noord-Holland. Er is<br />

geen ander blad in onze provincie dat zoveel<br />

vertelt over landschap en natuur. Iedereen<br />

kan nu gratis kennismaken met het vernieuwde<br />

tijdschrift en een proefexemplaar<br />

aanvragen. Dit tijdschrift is nu helemaal<br />

vernieuwd en bevat prachtige verhalen en<br />

de mooiste natuurfoto’s. Om de presentatie<br />

van het vernieuwde tijdschrift te vieren, stelt<br />

Landschap Noord-Holland voor iedereen die<br />

interesse heeft, een proefexemplaar van het<br />

zomernummer beschikbaar.<br />

Dit exemplaar is op te vragen via de website<br />

www.landschapnoordholland.nl/tijdschrift<br />

NICOLAAS KERK PURMEREND<br />

ZATERDAG 17 JUNI<br />

12.00 uur Jongerenviering; Pastoor Marcelo<br />

ZONDAG 18 JUNI<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Kapelaan Mariusz<br />

Momot; Met b.h.v. samenzang<br />

ZATERDAG <strong>24</strong> JUNI<br />

12.00 uur Jongerenviering; Pastoor Marcelo<br />

ZONDAG 25 JUNI<br />

10.00 uur Eucharistieviering;<br />

Padre Luis Weel; mmv het Parochiekoor.


Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

Contactpersoon: Jaël Peereboom<br />

Mail: johanneshuis@breidablick.nl of<br />

Bel: 0299-689636<br />

Vrijwilligers<br />

gezocht:<br />

voor:<br />

- Met bewoners bezoeken<br />

van het Concertgebouw<br />

Amsterdam (matinee +<br />

lunch). Kosten worden vergoed.<br />

- Eén keer per maand<br />

op zaterdamiddag rond<br />

15:00 uur een bewoner<br />

ophalen in Assendelft.<br />

Kosten worden vergoed.<br />

BREIDABLICK<br />

Bamestraweg 2 1462 VN Middenbeemster<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

Lid FOSAG<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl<br />

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G<br />

Pieter Dekker<br />

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn BEEMSTER<br />

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.377,-<br />

• Iedere uitvaart op maat<br />

• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent!<br />

• Thuisopbaring of in een<br />

uitvaartcentrum naar keuze<br />

• Mogelijkheid tot een kosteloze<br />

voorbespreking<br />

• Transparant<br />

Met liefde<br />

voor papier.<br />

Dat je op internet drukwerk kunt bestellen<br />

weten we allemaal. Maar goed drukwerk heeft<br />

aandacht nodig. En die aandacht maakt ons vak<br />

ook zo leuk. Samen met de klant zoeken naar<br />

de juiste vorm. Want het juiste papier, de kleur,<br />

bindwijze en af werking bepalen uiteindelijk<br />

hoe u zich presenteert. Kijk dat heet nou vakmanschap.<br />

Nieuwsgierig? Ga naar www.rijser.nl<br />

Vraag gratis uw<br />

laatste-wensenmap aan !<br />

Dag en nacht bereikbaar via<br />

0299 - 68 39 45<br />

Bezoek onze site voor alle info en kosten:<br />

www.uitvaartbeemster.nl<br />

Bamestraweg 7, 1462 VM Middenbeemster<br />

☎ 0299 681772 Fax: 0299 681774<br />

www.beemsterschilders.nl<br />

binnendijks<br />

gemist?<br />

Alle oude <strong>Binnendijks</strong><br />

zijn ook terug te lezen op<br />

www.binnendijks.nu<br />

Beemsterlants<br />

Slachtplaats<br />

Wilt u<br />

adverteren?<br />

Bel vrijblijvend<br />

(0299) 681463 of mail naar<br />

info@binnendijks.nu<br />

Voor uw vleespakket<br />

Rundvlees - Beemsterlantvarken<br />

Lamsvlees - Scharrelkip<br />

BBQ pakket<br />

tel.nr. 0299 681463 - www.derode-os.nl<br />

OOK VOOR UW HUISSLACHTING<br />

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840<br />

Ambachtsweg 5D, 1474 HV Oosthuizen<br />

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties<br />

Zink- en dakwerken, Onderhoud en service<br />

Airconditionings installatie<br />

Ook voor ergonomisch sanitair.<br />

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl<br />

Tel. 0299 401400 Fax 0299 403452<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!