16.06.2017 Views

Pubmarket! Magazine

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BeNe<br />

Hoe bereik je Generatie Z, de digital natives?<br />

6<br />

Case<br />

Automotive in de<br />

volgende versnelling<br />

27<br />

Mobile first,<br />

maar hoe?<br />

47<br />

Omnichannel<br />

dealermarketing,<br />

een challenge!<br />

38<br />

Contentmarketing,<br />

hoe vertel je jouw verhaal?<br />

55


Inhoud<br />

4 Dubbel interview met<br />

Jean-Pierre Breels en Jeroen Kimmel<br />

10<br />

6 Hoe bereik je Generatie Z,<br />

de digital natives?<br />

8 Handige tools<br />

12 Prik&Tik en <strong>Pubmarket</strong>!<br />

Samen verder groeien.<br />

15 <strong>Pubmarket</strong>! International<br />

18 Leadgeneratie online en<br />

offline: zoek de verschillen<br />

20 Boels Rental<br />

over omnichannel-campagne<br />

22 In 7 stappen naar succes<br />

met virtual en augmented reality<br />

25 La Venezia, ambachtelijke ijsbereiders<br />

sinds 1938. Marketing anno nu.<br />

27 Automotive in de volgende versnelling<br />

30 Folders en catalogi realiseren,<br />

een vak apart!<br />

32 When offline meets online...<br />

34 Het effect van communicatie op<br />

boeien en binden van medewerkers<br />

38 Omnichannel dealermarketing,<br />

een challenge!<br />

42 Vlaanderen boven!<br />

Hup Holland hup!<br />

45 #WeAreProximus<br />

47 Mobile first, maar hoe?<br />

50 Van special events<br />

naar experience marketing<br />

53 Kies voor personalisering, investeer<br />

in een data management platform<br />

Beste marketeers:<br />

data zijn key, privacy<br />

een must<br />

wervende<br />

250actiekreten!<br />

43<br />

55<br />

36<br />

26<br />

Gepersonaliseerde<br />

video: de volgende<br />

stap in 1:1<br />

communicatie<br />

Contentmarketing,<br />

hoe vertel je jouw verhaal?<br />

Award-winning<br />

campagnes<br />

58<br />

57 Omnichannel aanpak leidt<br />

tot meer beursbezoek<br />

60 PR & social media,<br />

communicerende vaten?<br />

62 Social media: facts & figures<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> <strong>Pubmarket</strong>! 2017 Druk- en productiebegeleiding: PSI/Vransen DMP Producties BV.<br />

Met speciale dank aan Drukkerij VD voor de ondersteuning en bijdrage aan dit magazine.<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 3


Echte<br />

samenwerking<br />

is de sleutel<br />

tot succes!<br />

Dubbel interview Jean-Pierre Breels & Jeroen Kimmel<br />

“Een communicatiebureau kan alleen<br />

maar succesvol zijn als het in een echt<br />

partnership samenwerkt met zijn klanten”.<br />

Het lijkt een open deur, maar het is wel<br />

de vaste overtuiging van Jean-Pierre<br />

Breels, CEO <strong>Pubmarket</strong>! België en Jeroen<br />

Kimmel, directeur <strong>Pubmarket</strong>! Nederland.<br />

Diezelfde overtuiging ligt ook aan de basis<br />

van de structurele samenwerking tussen<br />

beide bureaus. We spraken met de beide<br />

zaakvoerders.<br />

Jean-Pierre Breels<br />

CEO <strong>Pubmarket</strong>!<br />

België<br />

Jean-Pierre Breels: “De integratie van het<br />

vroegere Meijer-HWK en <strong>Pubmarket</strong>! is een<br />

logische stap in de ontwikkeling van onze<br />

jarenlange samenwerking. Tot voor kort<br />

werkten we enkel samen op projectbasis.<br />

<strong>Pubmarket</strong>! ondersteunde Meijer-HWK<br />

om de Nederlandse klanten die ook actief<br />

zijn op de Belgische markt een optimale<br />

service aan te bieden. Meijer-HWK deed<br />

precies hetzelfde voor onze klanten met<br />

activiteiten op de Nederlandse markt. En<br />

die samenwerking was een verstandige<br />

beslissing, want ondanks dat we dezelfde<br />

taal spreken zijn de verschillen tussen de<br />

Nederlandse, de Vlaamse en bij uitbreiding<br />

de Belgische markt groter dan we doorgaans<br />

aannemen. De doorsnee Nederlander is<br />

bijvoorbeeld veel directer dan de doorsnee<br />

Belg. Zelf ben ik een a-typische, heel directe<br />

Belg. Misschien daarom dat ik graag zaken<br />

doe met Nederlanders.”<br />

Jeroen Kimmel: “Zoals zo vaak het geval<br />

is, was een concreet gesprek over de<br />

gezamenlijke aanpak van een nieuwe<br />

Nederlandse klant van <strong>Pubmarket</strong>! België<br />

de trigger voor ons eerste gesprek over<br />

een echt structurele samenwerking. We<br />

werkten beiden aan een herpositionering<br />

van onze bureaus en waren er snel van<br />

overtuigd dat structureel samenwerken<br />

onder één gemeenschappelijke naam,<br />

<strong>Pubmarket</strong>!, een geniale zet kon zijn.<br />

Niet alleen omdat je als één merk veel<br />

efficiënter kan communiceren, maar ook<br />

omdat we samen het potentieel van onze<br />

65 communicatieprofessionals optimaal<br />

kunnen inzetten. Bovendien werken we<br />

“De doorsnee Nederlander is bijvoorbeeld veel directer<br />

dan de doorsnee Belg. Zelf ben ik een a-typische, heel<br />

directe Belg. Misschien daarom dat ik graag zaken doe<br />

met Nederlanders.”<br />

4 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


eiden vanuit dezelfde overtuiging dat<br />

een omnichannel aanpak, gekoppeld aan<br />

full service, de enige manier is om als<br />

communicatiebureau anno 2017 echt<br />

succesvol te zijn.”<br />

Jean-Pierre Breels: “Ook het internationale<br />

aspect van de nieuwe combinatie is<br />

bijzonder belangrijk. Naast KMO/MKBklanten<br />

tellen we heel wat internationale<br />

spelers tussen onze klanten. Spelers<br />

die niet alleen in de Benelux actief zijn,<br />

maar in heel Europa en zelfs globaal. De<br />

internationale ervaring die we samen op<br />

tafel kunnen leggen is best indrukwekkend<br />

en zal ons zonder twijfel helpen om nieuwe<br />

internationale klanten over de streep<br />

te trekken. De kracht van het aantal, de<br />

competenties die we in huis hebben en<br />

de specialismes die we beheersen, maken<br />

dat er nog meer ruimte gecreëerd wordt<br />

om de nieuwste trends en evoluties in de<br />

communicatiesector op de voet te volgen.<br />

En dat is nodig, want het gaat erg snel! Die<br />

ontwikkelingen moeten we correct duiden<br />

aan onze klanten. We willen een trendsetter<br />

zijn en blijven, geen volger.”<br />

Jeroen Kimmel: “Door de complementariteit<br />

van onze bureaus kunnen we onze portfolio’s<br />

opdelen in een flink aantal specialismes.<br />

Voor de vuist weg denk ik dan aan retail,<br />

food en automotive communication,<br />

brand activation, employer branding etc.<br />

Zowel in België als in Nederland hebben<br />

we behoorlijk wat digitale expertise in huis<br />

zodat we al onze klanten een volwaardige<br />

omnichannel aanpak kunnen garanderen.<br />

Zonder twijfel een belangrijke troef!”<br />

Jean-Pierre en Jeroen zijn het unaniem<br />

eens dat <strong>Pubmarket</strong>! zich echt onderscheidt<br />

door het partnership met zijn klanten. Het<br />

lijstje met klanten die al meer dan 10 jaar<br />

met <strong>Pubmarket</strong>! samenwerken is zonder<br />

meer indrukwekkend. En dat kan alleen als<br />

je dag na dag het beste van jezelf geeft om<br />

telkens weer de terecht hooggespannen<br />

verwachtingen van de klant te overtreffen.<br />

Jeroen Kimmel<br />

Directeur <strong>Pubmarket</strong>!<br />

Nederland<br />

“Door de complementariteit van onze bureaus kunnen we<br />

onze portfolio’s opdelen in een flink aantal specialismes:<br />

retail, food en automotive communication, brand<br />

activation, employer branding etc.”<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 5


Hoe bereik je<br />

Generatie Z,<br />

Even voorstellen: Generatie Z, geboren<br />

tussen 1990 en nu. Het zijn kinderen,<br />

tieners en jongvolwassenen die ‘van<br />

nature’ tot 24/7 per week online zijn.<br />

Zij delen alles met iedereen en zijn<br />

ontzettend handig met nieuwe media.<br />

Hoe kun je deze generatie van digital<br />

natives bereiken met je product en/of<br />

dienst?<br />

de digital natives?<br />

Ruim twee miljoen Nederlanders zijn tussen de<br />

10-20 jaar, dat is bijna 12% van de Nederlandse<br />

bevolking. In het jaar 2020 zal 40% van de<br />

consumenten bestaan uit de groep mensen<br />

geboren tussen 1990 en nu: Generatie Z. Wil<br />

je deze groep bereiken, dan moet je marketing<br />

anders worden ingericht.<br />

Generatie Z is de generatie die letterlijk is<br />

opgegroeid met internet en nieuwe media.<br />

Een grote groep die veel kan betekenen voor<br />

jouw merk. Maar hoe bereik je deze groep<br />

jongeren? Zij verwachten dat merken hun best<br />

doen voor hén. Met social media is een geheel<br />

andere marketingaanpak vereist dan de meeste<br />

organisaties gewend zijn. Hoe pak je dat aan?<br />

Onderzoek laat zien dat zij gemiddeld negen<br />

uur per dag besteden aan verschillende media.<br />

Hun interesses gaan uit naar entertainment,<br />

nieuwe technologieën en sport. Hun ‘helden’<br />

zijn vooral vloggers en comedians. Zij houden<br />

van grappige verhalen, maar wel kort en<br />

origineel. Trek hun aandacht met authentieke<br />

verhalen en unieke acties en beloon hen voor<br />

hun inzet. Generatie Z’ers vertrouwen boven<br />

alles mond-tot-mondreclame en social media<br />

beïnvloeders.<br />

Geen tweedeling online<br />

en offline<br />

Het wordt wel verondersteld of zelfs<br />

gesuggereerd dat de online wereld en<br />

de offline wereld (het echte leven) twee<br />

verschillende zaken zijn. Maar voor Generatie<br />

Z geldt dat niet. Echte mensen zijn ook<br />

online te vinden en te volgen en virtuele<br />

personages, bijvoorbeeld uit games,<br />

verschijnen ook weer in de echte wereld.<br />

Het gaat daarnaast om inspirerende mensen<br />

die zowel online als offline te benaderen<br />

zijn. Uiteindelijk staat het verhaal dat wordt<br />

verteld centraal.<br />

Is Generatie Z te vangen met (online)<br />

advertenties of zijn het de online<br />

aanbevelingen die het meeste effect<br />

hebben? Het zal een mix zijn van beide zijn.<br />

Het soort advertenties zal echter moeten<br />

veranderen om Generatie Z te boeien:<br />

minder pushen en meer informatief!<br />

Generatie Z verschilt hierin toch niet erg<br />

van andere doelgroepen. Aanbevelingen,<br />

vooral van mensen die je kent, doen het bij<br />

iedereen bijna altijd beter dan advertenties.<br />

Communicatie blijft maatwerk.<br />

Generatie Z ‘leest’!<br />

Wat leest Generatie Z, een online krant of<br />

tijdschrift? En wil deze generatie wel betalen<br />

voor content? Dit hangt heel erg af van hoe<br />

gemakkelijk de online kranten te lezen zijn.<br />

Helder is dat Generatie Z opgroeit in een tijd<br />

waar veel nieuws gratis is en de bereidheid<br />

om ervoor te betalen steeds minder groot.<br />

Nieuws is overal en altijd beschikbaar. Op<br />

schermen in het openbaar vervoer, in gratis<br />

kranten en natuurlijk online. Dat zijn de<br />

plekken waar nieuws wordt geconsumeerd.<br />

Betalen voor nieuws gaat deze generatie<br />

eigenlijk niet doen. Glossy’s zijn iets anders.<br />

Die gaan veel meer over unieke content,<br />

beleven en inspireren. Maar ook die zullen<br />

online en offline steeds verder integreren.<br />

En hoe zit het met tv?<br />

Kijkt Generatie Z nog wel televisie? Of<br />

consumeren zij alleen nog maar via internet?<br />

Generatie Z kijkt veel televisie, maar niet meer<br />

op traditionele wijze. Want, waarom wachten<br />

totdat een zender iets gaat uitzenden, als<br />

het online gewoon beschikbaar is? Online<br />

neemt de rol van tv over. Generatie Z kijkt<br />

online video’s. En het aanbod is daarvan<br />

exponentieel gestegen.<br />

Wat betekent dit voor ons<br />

marketeers?<br />

De gemiddelde Generatie Z’er heeft een<br />

aandachtsspanne van 8 seconden. In die<br />

extreem korte tijd zal je met je merk, product<br />

en/of dienst moeten scoren. Dat wil zeggen:<br />

boeien. Ga de dialoog met ze aan door een<br />

authentieke ervaring vol beleving te creëren.<br />

Wees daarbij eerlijk en verstrek informatie.<br />

Luister ook en beloon. Beïnvloeders en<br />

mond-tot-mondreclame zijn je belangrijkste<br />

kanalen.<br />

Hoe ziet het ‘mediagedrag’ van Generatie Z<br />

er in de praktijk uit? 74% besteedt meer dan<br />

één uur per dag aan zijn/haar smartphone<br />

(Y 66%, X 55%). De consumptie van zowel<br />

radio en tv als print zijn 51% lager dan bij<br />

vorige generaties (Y 59%, X 74%). Een<br />

Generatie Z’er is bovenmatig veel meer<br />

geïnteresseerd in muziek en film. Advertenties<br />

in een muzikale of filmische context worden<br />

gunstiger ontvangen. Video’s zijn idealiter<br />

korter dan 10 seconden. Echter, Generatie Z<br />

staat sceptisch tegenover reclame. Formats<br />

van branded content zoals branded events,<br />

social media feeds en aanbevelingen door<br />

beroemdheden scoren bij hen hoger dan bij<br />

oudere consumenten.<br />

6 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


Kleine typologie van generaties<br />

1945 1956 1975 1990<br />

Babyboomers<br />

Mensen uit de geboortegolf in<br />

de tien jaar na de Tweede Wereldoorlog<br />

(1945-1955). Ook<br />

wel bekend als de protestgeneratie<br />

van de jaren 60/70. Ze<br />

kwamen in opstand tegen de<br />

verzuiling en moraal van toen<br />

en streden voor hun eigen rechten.<br />

De oudsten zijn nu 70+ jaar<br />

en al minstens enkele jaren met<br />

pensioen. Een doelgroep met<br />

geld en daarom interessant voor<br />

seniorenmarketing.<br />

Generation X<br />

Generatie X (1956-1970), ook<br />

wel de ‘verloren generatie’ of<br />

‘Generatie Nix’ kende massale<br />

jeugdwerkloosheid in de jaren<br />

80/90. Deze generatie is divers<br />

en experimenteerde met samenlevingsvormen<br />

(ongehuwd,<br />

LATten). De kwaliteit van het<br />

bestaan werd belangrijker. Het<br />

deeltijdwerken kwam, maar ook<br />

het twee-verdienen. Vrouwelijk<br />

leiderschap bracht nog meer<br />

balans tussen werk en privé.<br />

Nu bezet de verloren generatie<br />

topposities. Ze zijn praktisch,<br />

zelfredzaam, relativerend en<br />

no-nonsense.<br />

Generation Y<br />

Generatie Y (1975-1990). Ook<br />

wel bekend als de ‘pragmatische<br />

generatie’. Zij kregen gelijke<br />

kansen, ruime mogelijkheden,<br />

vrijheid en keuzes. Leerden<br />

voor zichzelf opkomen en stellen<br />

keuzes (bijvoorbeeld voor<br />

kinderen) zo lang mogelijk uit.<br />

Zelfontplooiing is hun levensmotto;<br />

werk is belangrijk, maar<br />

geen garantie op geluk. Loyaliteit<br />

aan de werkgever kennen<br />

ze niet: jobhoppen is normaal.<br />

Men is communicatief vaardig,<br />

analytisch sterk en optimistisch<br />

ingesteld. Gedreven, ambitieus<br />

en gewend aan competitie.<br />

Generation Z<br />

Generatie Z (1990-nu). De werknemers<br />

van de toekomst. Heel divers:<br />

sommigen zijn kleuters, anderen<br />

zijn tieners of jongvolwassenen.<br />

Altijd online, zeer ervaren<br />

met computer, internet en online<br />

dienstverlening. Het nieuwe werken<br />

is voor hen normaal: werken,<br />

leren en spelen lopen door elkaar<br />

heen. Inhoud van werk, salaris en<br />

werksfeer zijn belangrijk. Bereid<br />

veertig uur per week of meer te<br />

werken. Maar als het kan liever<br />

thuis dan op kantoor. De Z-jongere<br />

verwacht veel vrije tijd. Een<br />

echte netwerkgeneratie die het<br />

liefst bij de baas aan tafel zit.<br />

Case 1: Dislike Generatie Z<br />

Abercrombie & Fitch<br />

Het begon allemaal zo goed voor Abercrombie & Fitch. Het<br />

Amerikaanse kledingconcern had een enorme aantrekkingskracht op<br />

jongvolwassenen, die zichzelf maar wát graag staken in hoodies, vesten,<br />

joggingbroeken en polo’s van het casual kledingmerk. Jongeren werden<br />

onthaald door gespierde mannen zonder shirt (ja, ook in de winter!)<br />

en het kenmerkende winkelparfum walmde je vijf straten verderop al<br />

tegemoet, zodat je blindelings de weg naar de winkel wist te vinden.<br />

De bomen leken tot in de hemel te reiken voor Abercrombie &<br />

Fitch. Hun toenmalige CEO en wandelende reclamezuil voor<br />

matige plastische chirurgie, Mike Jeffries, voelde zich zelfs zeker<br />

genoeg om te roepen dat zijn merk er alleen was voor knappe en<br />

slanke mensen. Sterker nog: ze hingen de kleine<br />

maatjes uit op de hangers, de grote maten<br />

werden verstopt op de hogere planken. Maar<br />

toen werd het angstvallig stil in de winkels.<br />

Waar waren de jongeren? Nou, die gingen liever naar Forever 21<br />

bijvoorbeeld. Hier was niet ieder kledingstuk bedrukt met een enorm logo<br />

van de winkelnaam. Uiteindelijk heeft een combinatie van factoren<br />

ervoor gezorgd dat Generatie Z Abercrombie & Fitch bewust links<br />

laat liggen. De opmerkingen van Mike Jeffries vielen lang niet overal<br />

goed en werden door hun absurde karakter breed uitgemeten in de<br />

media. Daarnaast hielp het niet dat het modebeeld veranderde: van<br />

gebruinde, breedgeschouderde sportschoolmodellen naar dunne,<br />

bleke hipsters. De populariteit van de vampierenserie Twilight zal hier<br />

het een en ander mee te maken hebben gehad. Ten slotte was het<br />

na een tijdje simpelweg ook niet meer hip om met enorme logo’s op<br />

je kleding te lopen. Mensen wilden weleens iets anders zijn dan een<br />

wandelende reclamezuil. En als je voltallige collectie seizoen na seizoen<br />

bestaat uit dezelfde kledingstukken met alleen logo’s, dan kun je het best<br />

moeilijk gaan krijgen.<br />

Case 2: Like Generatie Z<br />

Red Bull<br />

Het gros van alle marketingactiviteiten van Red<br />

Bull mag je rustig onder ervaringsmarketing scharen.<br />

Denk aan hun extreme sportevenementen en hun<br />

Formule 1-activiteiten. Ook in Nederland is Red Bull<br />

zeer actief op dit vlak, bijvoorbeeld met vliegshows in de haven<br />

van Rotterdam. De koppeling met social media is ijzersterk.<br />

Zo hebben veel events eigen social mediakanalen. Een goed<br />

voorbeeld is het Instagramaccount voor de luchtshows, dat<br />

meer dan 100.000 volgers heeft. Het Red Bull Stratos-project is ook een<br />

sterk staaltje ervaringsmarketing. In samenwerking met de Oostenrijkse<br />

skydiver Felix Baumgartner, brak Red Bull het 52 jaar oude hoogterecord<br />

parachutespringen. Maar wellicht nog spectaculairder: ze doorbraken<br />

met die sprong de geluidsbarrière! Het publiek kon via een livestream<br />

meegenieten. Op deze manier toont Red Bull dat het niet alleen een<br />

extreme sports-imago wil uitstralen, maar ook daadwerkelijk extreme<br />

sports ‘leeft’. De doelgroep koppelt de positieve vibes en het spektakel<br />

van de events aan het merk en identificeert Red Bull daardoor met actie,<br />

opwinding en het verleggen van grenzen. Voor een energiedrankje is dat<br />

natuurlijk perfect.<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 7


Handige<br />

tools<br />

Het net gooit ons dood met handige<br />

tools, vaak freeware, soms nuttig, vaak<br />

nutteloos. <strong>Pubmarket</strong>! maakte een<br />

selectie van tools die het leven echt<br />

kunnen vereenvoudigen.<br />

OBI4wan<br />

Met de OBI4wan tool kan je online- en<br />

offline mediaberichten monitoren. Via één<br />

omgeving reageer je direct op al je social<br />

mediakanalen, fora of reviewsites. Met een<br />

handige contentkalender publiceer, plan<br />

en meet je al jouw verschillende social<br />

mediacampagnes. OBI4wan bevat ook een<br />

krachtige dashboardmodule. Niet gratis.<br />

Datumprikker<br />

Als je met een groep een afspraak wilt<br />

plannen, bijvoorbeeld voor een meeting,<br />

dan is Datumprikker heel gemakkelijk te<br />

gebruiken. Stuur een datumprikker uit en<br />

je krijgt een overzicht van wie wanneer<br />

wel, niet of misschien kan met eventuele<br />

opmerkingen. Doodle is er natuurlijk ook<br />

nog.<br />

Slack<br />

Slack is een innovatieve, slimme messaging<br />

app waarin je niet alleen 1-op-1 kunt<br />

chatten met collega’s, maar ook snel binnen<br />

projectgroepen, afdelingen of kantoren kunt<br />

communiceren. Slack werkt daarvoor met<br />

de zogenaamde ‘channels’. Simpel aan te<br />

maken en overzichtelijk weergegeven. De<br />

makers hebben nagedacht over hoe teams<br />

zo snel mogelijk kunnen schakelen. Zo kun<br />

je in de app makkelijk bestanden via drag &<br />

drop en links met elkaar delen en bestaat er<br />

een app voor zowel mobiel als desktop.<br />

Trello<br />

Ook Trello is een zeer gebruiksvriendelijke<br />

online tool waarmee je eenvoudig projecten<br />

kunt organiseren. Door middel van boards<br />

en lists ontstaat er een soort whiteboard<br />

waarop aantekeningen, planning en post-its<br />

met to do’s staan. Met Trello kun je zien wie<br />

waaraan werkt en wat de voortgang van het<br />

project is.<br />

Redmine<br />

Redmine is een webapplicatie voor<br />

projectmanagement. Het bevat onder<br />

andere een issue trackingsysteem, gantt<br />

charts, wiki’s, forums, en integratie met scmsystemen<br />

als Git en Mercurial. Met het project<br />

managementprogramma kan je ieder aspect<br />

van het proces van een bepaald project, de<br />

ontwikkeling van een website bijvoorbeeld,<br />

nauwkeurig monitoren en besturen.<br />

PDF Online,<br />

Voor al je PDF bestanden die je graag naar<br />

Word wilt converteren zodat je ze kunt<br />

bewerken.<br />

Kickbox<br />

E-mail verificatie software, zorgt ervoor dat je<br />

enkel e-mails uitstuurt naar echte adressen.<br />

Epsviewer.org<br />

Je ontvangt een bestand in .eps formaat<br />

maar je kunt er zelf helemaal niets mee? Met<br />

deze tool kun je afbeeldingen in vreemde<br />

formaten heel eenvoudig omzetten naar<br />

.jpg, .png of .gif.<br />

Bitly<br />

Om van lange URL’s hele korte te maken.<br />

Daarnaast kun je met Bitly ook nog eens het<br />

aantal klikken in de gaten houden en zien<br />

wanneer iemand op je link heeft geklikt.<br />

Perfect voor een tweet, want je hoeft geen<br />

tekens meer te verspillen aan een lange<br />

URL.<br />

Paper.li<br />

Met Paper.li maak je zelf een digitale krant op<br />

basis van online tweets en Facebookposts<br />

die jij interessant vindt. Je kunt de krant zelf<br />

opmaken en een titel geven. En natuurlijk kun<br />

je hem delen op social media zodat mensen<br />

zich op jouw krant kunnen abonneren.<br />

Hotjar<br />

Hotjar bestaat uit een groep tools, die er<br />

allemaal op gericht zijn om bezoekersgedrag<br />

in kaart te brengen, te begrijpen en je<br />

conversie te verbeteren. Een van de<br />

handigste features is de heatmap.<br />

Die geeft alle clicks, taps en scrolls zo weer dat<br />

de motivatie en wensen van jouw bezoekers<br />

direct zichtbaar zijn op een heatmap van de<br />

pagina die je wilt optimaliseren.<br />

Lastpass<br />

Hoe vaak log jij op één uur/dag/week of<br />

maand in op diverse websites, webshops<br />

en tools? Grote kans dat als je geen gebruik<br />

maakt van extensies zoals Lastpass, je<br />

veel tijd kwijt bent aan het opzoeken en<br />

overnemen van wachtwoorden. De Lastpass<br />

extensie kun je eenvoudig aanmaken en is<br />

gratis.<br />

Wunderlist New Tab<br />

Heb jij kladblokken vol met aantekeningen<br />

en to do’s en weet je soms niet meer waar<br />

je moet zoeken? Wunderlist zorgt voor<br />

wonderbaarlijk nette to do lijstjes.<br />

ColorZilla<br />

Wil je weten welke kleur een bepaalde pixel<br />

op jouw website heeft? Bijvoorbeeld om<br />

een afbeelding in dezelfde kleur te kunnen<br />

maken als de rest van de huisstijl. Dan is<br />

ColorZilla jouw uitkomst. Met de ColorZilla<br />

extensie klik je eerst op het icoontje van de<br />

tool in de browserbalk, vervolgens klik je<br />

de kleur aan waarvan je de kleurcodes wilt<br />

weten. Daarna kun je de kleurcode kopiëren.<br />

App Genius Scan<br />

Voor het eenvoudig scannen van<br />

documenten met je telefoon en vervolgens<br />

kun je er alles mee doen: mailen, direct<br />

uploaden in dropbox, in Google Drive enz.<br />

8 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


DIRECT MARKETING<br />

DIRECT MAIL.<br />

ONS DNA.<br />

ALS JE DOET WAT JE DEED, KRIJG JE WAT JE KREEG.<br />

Met PSI Vransen haalt u een betrokken partner in huis die met verrassende oplossingen<br />

komt om uw resultaat te verbeteren, met u meedenkt, veel werk uit handen neemt en<br />

bovendien kosten voor u bespaart.<br />

Wilt u weten hoe het anders kan? Bel voor een helder gesprek: tel. +31 (0)20-495 38 38.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

SELECT<br />

CREATE<br />

PRODUCE<br />

IMPROVE<br />

www.psi-vransen.nl


A day in<br />

the life of…<br />

<strong>Pubmarket</strong>!<br />

journey<br />

08u20<br />

De zwarte Berlingo van onze veelzijdige<br />

medewerkster Martine staat al enige<br />

tijd op de <strong>Pubmarket</strong>! parkeerplaats. De<br />

bureaus zijn clean, de vergaderruimtes<br />

piekfijn en de koffieapparaten zijn<br />

bijgevuld en opgewarmd. De wagens<br />

draaien de parkeerplaats op en de<br />

<strong>Pubmarket</strong>eers druppelen binnen.<br />

Sommigen stipt zoals altijd, anderen<br />

in volle haast, net op tijd of net niet.<br />

Merkwaardig hoe de volgorde bijna<br />

mathematisch vastligt.<br />

08u30<br />

Het is druk bij het koffieapparaat.<br />

Sommigen geven de voorkeur aan thee,<br />

anderen staan al bij de frisdrankautomaat.<br />

‘Goed weekend gehad? Wat, zwaar? Kom<br />

op, op jouw leeftijd moet dat kunnen! …’<br />

Enkele minuten later begint de drukte.<br />

Het werk van de dag is vorige week<br />

vrijdag al toegewezen, maar niets<br />

is wat het lijkt. De deadline voor de<br />

catalogus is verschoven, naar voren<br />

uiteraard. De afbeeldingen in de folder<br />

zijn veranderd, want het is bbq-weer<br />

en in de mailbox zat een opdracht voor<br />

een bannerset die vanavond klaar moet<br />

zijn. Daar gaat die zorgvuldig voorbereide<br />

planning. Enkele minuten later zijn de<br />

prioriteiten herschikt en is iedereen aan<br />

het werk.<br />

09u00<br />

Martine verduistert de lounge en<br />

herschikt de tafels. Enkele jonge<br />

gasten – Generation Z? – bouwen een<br />

installatie op en halen vreemde brillen<br />

tevoorschijn. De hele dag zijn er virtual<br />

reality-demonstraties. We hebben<br />

net een mooie case afgerond; alle<br />

medewerkers krijgen in de loop van de<br />

dag de kans om met alle zintuigen te<br />

ervaren wat er echt kan met die nieuwe<br />

VR en AR buzz.<br />

09u30<br />

In vergaderzaal één wordt de verbinding<br />

voorbereid voor een videoconferentie<br />

met een Parijse klant. De Beneluxmediakit<br />

was prima, maar de Franse<br />

markt is toch net iets anders. De<br />

account manager bereidt samen met<br />

de project manager, de art director en<br />

onze online specialist de call nog even<br />

voor.<br />

In vergaderzaal twee worden koffie,<br />

thee en koekjes klaargezet. De account<br />

director checkt de verbinding tussen<br />

haar laptop en de flatscreens. Er komt<br />

een hot prospect op bezoek en we<br />

willen echt niet dat er iets fout loopt.<br />

Een bestelwagen stopt voor de<br />

garagedeur. De chauffeur laadt de<br />

inhoud van enkele goed gevulde<br />

winkelkarren uit. Onze fotograaf weet<br />

wat hem te doen staat vandaag:<br />

meer dan honderd foto’s voor de<br />

tweewekelijkse supermarktfolder.<br />

10u00<br />

In vergaderzaal één overheerst intussen<br />

de taal van Molière. Het komt wel goed<br />

met Parijs.<br />

De hot prospect komt aan. Ai, ze zijn<br />

met zijn vieren in plaats van met zijn<br />

tweeën. Geen probleem, even de tafel<br />

herschikken. Koffie en koekjes worden<br />

rondgedeeld, wat smalltalk en ‘off we<br />

go’ voor de bureaupresentatie. De<br />

account director neemt de lead, maar<br />

ook onze online strateeg schuift aan,<br />

want dit zou wel eens een verhaal<br />

met een sterk digitaal accent kunnen<br />

worden.<br />

11u00<br />

Vergaderzaal één en twee zijn nog<br />

steeds bezet. OK, dan wijken we uit<br />

naar de lange tafel in de brasserie. Onze<br />

art director heeft zijn concept klaar en<br />

verzamelt zijn troepen. Heel het team –<br />

de art director samen met de account<br />

manager, de projectbegeleider, de<br />

copywriter en de digital marketeer – gaat<br />

zitten om het voorstel te bespreken en<br />

de taken te verdelen. Over twee dagen<br />

hebben we een afspraak bij de klant. De<br />

klok tikt.<br />

10 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


12u00<br />

Bijna lunchtime, maar voor we zover zijn,<br />

moet de eerste versie van de folder naar<br />

de klant. We missen nog enkele nieuwe<br />

foto’s en kloppen die prijzen wel? Wordt<br />

spannend.<br />

De presentatie voor onze nieuwe prospect<br />

is afgelopen. Wij hebben 30 minuten<br />

gepraat, zij 90 minuten. Perfect! Onze<br />

operations manager leidt als een perfecte<br />

gastvrouw de bezoekers door de kantoren,<br />

de grafische en digitale studio en de<br />

brasserie. Daar staat een lichte lunch klaar.<br />

12u30<br />

Lunchtime! Tijd voor een kop dampende<br />

soep en een lekker broodje. Of yoghurt<br />

met vers fruit voor de liefhebbers.<br />

13u00<br />

De lunch was kort maar krachtig, opnieuw<br />

aan de slag.<br />

De lay-out van de bannerset is klaar en<br />

de animatie moet asap geprogrammeerd<br />

worden. Onze mediamanager heeft de<br />

banneringcampagne al geboekt. Die start<br />

morgen.<br />

Overmorgen gaat er een nieuwe website<br />

live, alles is klaar, maar nu begint het<br />

testwerk. Onze analist neemt de taak op<br />

zich. Een werk dat echt nauw luistert en<br />

volle concentratie vraagt.<br />

Gelach in de brasserie. Onze CEO heeft<br />

blijkbaar ook de VR-bril opgezet. Hilariteit<br />

alom.<br />

14u00<br />

Korte meeting van de projectbegeleiders<br />

en de operations manager voor het<br />

planningbord. Zitten we op schema?<br />

Moet er geschoven worden? Wachten<br />

we nog op materiaal van de klant? De<br />

taken worden herverdeeld. Het wordt<br />

een drukke namiddag.<br />

15u00<br />

De feedback van de klant op de folder<br />

is al binnen. Dat valt reuze mee. Enkele<br />

kleine toevoegingen en vooral een klant<br />

die in de wolken is met het nieuwe<br />

folderconcept. Schouderklopje voor<br />

het hele team en niet het minst voor<br />

de graphic designers. Je moet het toch<br />

maar doen, iedere keer opnieuw.<br />

16u00<br />

Boven sommige desks begint –<br />

figuurlijk – een alarmlicht te knipperen.<br />

De nieuwe deadline voor die nieuwe<br />

badkamercatalogus is echt wel krap. Dat<br />

wordt even overwerken straks.<br />

De hot prospect van eerder belt even in.<br />

Yes! Prospect wordt klant. Daar drinken<br />

we er eentje op, straks … in onze eigen<br />

brasserie.<br />

16u30<br />

Het is de laatste dag van de maand,<br />

reporting day. Onze digital marketeer<br />

heeft alle social media-rapporten klaar.<br />

De cijfers blijven verbazen, echt wel<br />

krachtig.<br />

Onze analist is bijna door de nieuwe<br />

website. Good job! Nog enkele kleine<br />

aanpassingen en de site kan zonder<br />

problemen live, precies zoals gepland.<br />

17u00<br />

De dagelijkse meeting voor het<br />

planningbord. Hebben we het gehaald?<br />

Viel best mee vandaag, alleen die<br />

catalogus. Twee graphic designers blijven<br />

een uurtje overwerken, hij moet klaar.<br />

Morgen het eerste uur start het eerste<br />

rondje proofreading. We halen het wel.<br />

De PR-manager stapt als eerste in zijn<br />

wagen. Zijn taak zit er nog niet op.<br />

Netwerken weet je wel?<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 11


Prik&Tik<br />

en <strong>Pubmarket</strong>!<br />

Samen verder<br />

groeien<br />

Case<br />

Alweer zeven jaar geleden gingen de<br />

Vlaamse drankenketen Prik&Tik en<br />

<strong>Pubmarket</strong>! met elkaar in zee.<br />

Prik&Tik vertegenwoordigde toen als<br />

inkooporganisatie zo’n 80 ledendrankenhandelaars<br />

in Vlaanderen.<br />

De mediastrategie van Prik&Tik anno<br />

2010 was, kort samengevat: een beperkt<br />

marketingbudget, goed voor<br />

vijftien advertenties per jaar in het<br />

gratis huis-aan-huisblad ‘De Streekkrant’.<br />

Vaste folder<br />

Tijdens het eerste jaar van de samenwerking<br />

werd het budget lichtjes bijgesteld en<br />

ontwikkelde <strong>Pubmarket</strong>! de eerste folders voor<br />

Prik&Tik. Een eerste, niet onbelangrijke stap,<br />

want ook nu blijft de folder een onmisbare<br />

communicatietool voor retailers. Het is<br />

een van de weinige media waarin retailers<br />

een goed overzicht kunnen neerzetten<br />

van hun producten en aanbiedingen. Het<br />

verspreidingsgebied kan per winkel goed<br />

worden afgebakend en – het allerbelangrijkste<br />

– de consument kijkt uit naar zijn folders.<br />

12 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


‘Prik&Tik‘ staat<br />

voor dranken met<br />

en zonder ‘tik’:<br />

een dankbaar<br />

assortiment om<br />

een uitgebreide<br />

community rond<br />

te bouwen.<br />

Uit onderzoek van BD en GfK blijkt dat maar<br />

liefst 85% van de Belgische consumenten<br />

wekelijks zijn folderpakket doorneemt.<br />

Prik&Tik-magazine<br />

Prik&Tik staat voor dranken met en zonder<br />

‘tik’, een dankbaar assortiment om een<br />

community rond te bouwen. Drinken we<br />

niet allemaal graag een glaasje bubbels, een<br />

frisse cocktail of een lekker speciaalbier?<br />

Daarom ontwikkelden we ‘Prikkels’, een<br />

eigen Prik&Tik-magazine dat helemaal<br />

draait rond de fijne dingen des levens.<br />

Het magazine verspreiden we tweemaal per<br />

jaar, gelijktijdig met de folder, in meer dan<br />

één miljoen exemplaren.<br />

Facebook-community<br />

Parallel met het offline magazine en<br />

in dezelfde communitysfeer, startte<br />

<strong>Pubmarket</strong>! online op Facebook de<br />

communitypagina ‘Daar drinken we eentje<br />

op’. Het soft branding concept is contentbased.<br />

Aanbiedingen en acties komen<br />

zeker aan bod, maar korte triggerende<br />

informatie staat centraal. Een mooie manier<br />

om met de consument te interacteren.<br />

Cijfers zeggen niet alles, maar toch: de<br />

pagina telt vandaag meer dan 30.000<br />

fans en bereikt gemiddeld bijna 200.000<br />

unieke personen per maand. De populaire<br />

‘bier van de maand’-wedstrijd registreert<br />

iedere maand meer dan 500 reacties en<br />

wordt honderden keren gedeeld. Mission<br />

accomplished zou je kunnen zeggen, ware<br />

het niet dat we de lat voor onszelf maand<br />

na maand hoger blijven leggen! De eerste<br />

vier maanden van 2017 noteerden we een<br />

netto aangroei van 4000 nieuwe fans.<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 13


since 1886<br />

lower calorie ‡<br />

sweetness from natural sources<br />

calories<br />

zero sugar • great Coke® taste<br />

no calories<br />

Poster-A2_Windiecoolebak.indd 1 20/01/16 08:36<br />

Up-to-date website<br />

Online is meer dan social. De website van<br />

een onderneming blijft het vlaggenschip van<br />

de digitale communicatie. De site is vandaag<br />

responsive en de content steeds up-todate,<br />

zoals het hoort in het decennium van<br />

Generation-Z. Consumenten kunnen zich<br />

aanmelden voor de E-newsletter, waarvan<br />

het adressenbestand wordt gevoed door<br />

de site en het Freedelity loyaltyprogramma.<br />

Resultaat? Maandelijks krijgen meer dan<br />

100.000 Prik&Tik klanten het E-news in hun<br />

mailbox.<br />

Ook business-to-business<br />

Het oorspronkelijke mediaplan is intussen geschiedenis.<br />

De huis-aan-huis bladen worden<br />

niet langer ingezet en zijn vervangen door<br />

radio- en televisiecampagnes op de nationale<br />

Belgische zenders. Voor televisie zijn dat VTM<br />

en Q2, voor radio Q-Music en Joe FM. In de<br />

eerste plaats om de naambekendheid nog<br />

verder op te vijzelen, maar ook om de unieke<br />

DUOTICKETS<br />

SKYBOX SUMMER-<br />

FESTIVAL<br />

DUOTICKETS<br />

WERCHTER<br />

DUOTICKETS<br />

TOMORROWLAND<br />

BIOSCOOP-<br />

TICKETS<br />

WIN<br />

DIE ‘COOLE’<br />

1 bak/multipack<br />

BAK<br />

1 code =<br />

+<br />

DUOTICKETS<br />

NIGHT OF<br />

THE PROMS<br />

BBQ<br />

BARRELS<br />

WEEKENDJES<br />

WEG<br />

MAAK KANS OP EEN<br />

MERCEDES-BENZ<br />

A160<br />

Of één van de 2016 andere prijzen!<br />

1 bak/multipack<br />

HOE MEER<br />

CODES, HOE MEER<br />

DEELNAMES!<br />

Actie geldig van 02/02 - 03/04/2016, bij aankoop van deze deelnemende merken. Wedstrijdreglement beschikbaar in de winkel en op prikentik.com. Wedstrijd met aankoopverplichting.<br />

acties in samenwerking<br />

met de leveranciers in de<br />

spotlights te plaatsen. Hiervoor<br />

zet <strong>Pubmarket</strong>! zowel<br />

korte actualiteitgebonden<br />

spots in als een 30-seconden<br />

imagospot die telkens<br />

wordt voorzien van een<br />

nieuwe actie tag-on. Met<br />

‘heel Vlaanderen kan winnen’,<br />

‘de langste EK-supporterstribune’<br />

en ‘win die<br />

coole bak’ (een Mercedes<br />

A-klasse) overtuigde Prik&-<br />

Tik duizenden nieuwe<br />

klanten om de stap naar<br />

de gespecialiseerde drankenhandel<br />

te zetten. In<br />

2017 zijn er opnieuw twee auto’s te winnen:<br />

een Fiat voor de particuliere klanten en een<br />

Fiat voor de professionele horecaklanten. Dit<br />

laatste is een nieuwe stap in de marketingaanpak<br />

van Prik&Tik. Niet alleen de B2C-markt<br />

wordt actief bewerkt, nu ook de B2B-markt.<br />

Inzet op winkelniveau<br />

Niet alleen op het corporate niveau moet<br />

het omnichannelplaatje kloppen. Onze<br />

drankenhandelaars staan zelf in hun eigen<br />

omgeving voor dezelfde uitdagingen.<br />

Loyalty<br />

De introductie van het loyaltyprogramma<br />

‘Freedelity’ was een eerste stap. Het<br />

originele van Freedelity is het ontbreken<br />

van een fysieke klantenkaart. De<br />

portemonnee van de consument puilt<br />

ervan uit! Het systeem werkt succesvol<br />

op basis van de chip in de identiteitskaart.<br />

Meer dan 100.000 Prik&Tik-klanten<br />

tekenden al in op het programma. Hun<br />

aankoopdata geven op winkelniveau<br />

waardevolle informatie over zaken als het<br />

aankooppatroon, de periodiciteit van de<br />

aankopen en de aanrijdtijd. Tegelijkertijd<br />

is het bestand mede de basis voor de<br />

maandelijkse E-newsletter.<br />

Mystery shopping<br />

<strong>Pubmarket</strong>! organiseerde in samenwerking<br />

met GfK een rondje mystery<br />

shopping. Ook hier was het de doelstelling<br />

om de handelaars positieve verbeterpunten<br />

aan te reiken. De bevindingen van<br />

de mystery shoppers waren ronduit positief.<br />

Klantvriendelijkheid en de snelheid aan de<br />

kassa’s bijvoorbeeld scoorden uitmuntend.<br />

Maar op het vlak van corporate branding was<br />

er nog werk aan de winkel. Daarom zorgde<br />

<strong>Pubmarket</strong>! voor een grondige opfrissing van<br />

het logo van Prik&Tik, inclusief een volledige<br />

set instore en outdoor POS-materiaal.<br />

Roadshows<br />

Op het moment van schrijven organiseert<br />

<strong>Pubmarket</strong>! samen met Prik&Tik vijf provinciale<br />

roadshows om samen met de handelaars<br />

te kijken voor welke touchpoints in<br />

de complexe customer journey zij ondersteuning<br />

kunnen gebruiken. De reacties zijn<br />

veelbelovend en <strong>Pubmarket</strong>! kijkt ernaar uit<br />

om ook de dealercommunicatie naar een<br />

hoger niveau te tillen.<br />

Resultaten<br />

Tussen januari 2015 en januari 2017<br />

steeg de top-of-mind naamsbekendheid<br />

van Prik&Tik van 6% naar 9%; een mooie<br />

+50%. De spontane naamsbekendheid<br />

ging in diezelfde periode van 19% naar<br />

26% en de geholpen naamsbekendheid<br />

van 59% naar maar liefst 67%.<br />

Sinds de start van de samenwerking tussen<br />

Prik&Tik en <strong>Pubmarket</strong>! in 2010 steeg de<br />

omzet van de inkoopcentrale van 70 miljoen<br />

euro naar 125 miljoen euro. Een resultaat<br />

dat uiteraard niet alleen te danken is aan<br />

de reclameinspanningen van Prik&Tik maar<br />

ook aan de inzet van de drankenhandelaars,<br />

de verdere professionalisering van de<br />

organisatie, overnames en heel veel inzet<br />

van algemeen directeur Filip Sevens en zijn<br />

team.<br />

Volgende stap: e-commerce<br />

E-commerce wordt de volgende belangrijke<br />

nieuwe stap voor Prik&Tik. Op basis van<br />

grondige voorbereidende research ontwikkelde<br />

<strong>Pubmarket</strong>! een business case. De<br />

architectuur, met extra veel aandacht voor<br />

de user interface en de user experience en<br />

het development van de nieuwe site zijn<br />

bijna afgewerkt. Het e-commerceproject<br />

staat in de startblokken. <strong>Pubmarket</strong>! staat<br />

klaar om de shop te promoten en om ook<br />

van dit verhaal een succesverhaal te maken.<br />

Wordt vervolgd…<br />

14 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


<strong>Pubmarket</strong>!<br />

International<br />

De combinatie <strong>Pubmarket</strong>! België en<br />

<strong>Pubmarket</strong>! Nederland is uiteraard een<br />

mooie formule om onze Beneluxklanten<br />

perfect te servicen. Maar wij doen<br />

meer en gaan nog een heel stuk verder.<br />

Unilever Food Solutions, BIC, Rio<br />

Tinto Diamonds, Boels, Philips Lighting,<br />

Samsonite en GSK/Novartis bijvoorbeeld,<br />

zijn klanten waarvoor we ook<br />

internationale campagnes realiseren.<br />

Very BIC choice<br />

Internationale campagnes zijn altijd weer een<br />

uitdaging. BIC was een van de eerste klanten<br />

waarvoor we na een pitch Europees aan de<br />

slag gingen. ‘Very BIC choice’ is een internetproject<br />

met als belangrijkste doelstelling,<br />

buiten de promotionele aspecten, de verjonging<br />

van het merkimago. BIC werkte via partnerships<br />

en associaties met jonge ‘must-have’<br />

merkiconen aan de verjonging en upgrading<br />

van het imago van zijn schrijfproducten.<br />

aangestuurde promotiecampagnes. Deze<br />

succesvolle campagne leverde ons een schat<br />

aan ervaring op: game development op hoog<br />

niveau, de ontwikkeling van een complexe<br />

meertalige website, de arbeidsintensieve<br />

handling van de wedstrijd enzovoort. Competenties<br />

die we sindsdien ook voor andere<br />

klanten inzetten.<br />

<strong>Pubmarket</strong>! kreeg de opdracht om hiervoor<br />

een centrale Europese website te ontwikkelen<br />

met verschillende spelmodules. Spelmodules<br />

die in het verlengde liggen van gameklassiekers<br />

à la ‘Super Mario Brothers’, maar<br />

ook modules waarbij jongeren gestimuleerd<br />

worden om creatief met BIC aan de slag te<br />

gaan.<br />

Jongeren van 12 tot 17 zijn de primaire doelgroep.<br />

<strong>Pubmarket</strong>! ontwikkelde de games<br />

en een meertalige actiesite (acht talen!) die<br />

online ging in België, Nederland, Zwitserland,<br />

het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Italië<br />

en Frankrijk, Polen, Duitsland en Roemenië.<br />

De site werd ondersteund door lokaal<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 15


Vervolg: <strong>Pubmarket</strong>! International<br />

Gastronomie op maat<br />

Unilever Food Solutions is al meer dan een<br />

decennium klant van <strong>Pubmarket</strong>!. We verzorgen<br />

de communicatie voor de drie totaal<br />

verschillende markten België, Nederland en<br />

Frankrijk. En daar houdt <strong>Pubmarket</strong>! in zijn<br />

communicatie rekening mee. Bijvoorbeeld<br />

door voor eenzelfde basiscampagne samen<br />

te werken met topchefs uit de drie landen.<br />

Regelmatig realiseren we voor Unilever Food<br />

Solutions ook grensoverschrijdende campagnes<br />

die verder reiken. Zo lanceerden we<br />

in 2007 met ‘Create your own symphony’<br />

een nieuwe reeks Knorr-sauzen voor de<br />

B2B-markt in maar liefst 28 Europese landen.<br />

De ervaring die we opdeden met de<br />

BIC-campagne kwam ons goed van pas.<br />

Europa-breed<br />

Philips Lighting en Samsonite zijn twee global<br />

brands waarvoor <strong>Pubmarket</strong>! regelmatig<br />

concepten ontwikkelt voor de Europese<br />

markt. Voor de beide brands concipieerden<br />

we als official Disney supplier campagnes gebaseerd<br />

op Disney-thema’s en -figuren. Voor<br />

Philips ontwierpen we de communicatietoolkit<br />

van de ‘Disney by Philips’-producten en<br />

creëerden hiervoor advertenties, online banners,<br />

video commercials en POS-materialen<br />

voor zeven verschillende landen.<br />

Ook voor Samsonite werden we gevraagd<br />

om de toolkit voor de ‘Disney by Samsonite’-<br />

collectie te creëren. In de toolkit: POS-materialen,<br />

een instore salesactivatie en een<br />

catalogus voor landen als UK/Ierland,<br />

Scandinavië, Frankrijk, Italië, Spanje, België,<br />

Luxemburg, Nederland, Duitsland, Zwitserland,<br />

Australië, Polen, Tsjechië, Slowakije,<br />

Hongarije, Rusland, Turkije, Zuid-Afrika, Hong<br />

Kong en China. Op die samenwerking met<br />

een veeleisend topmerk als Disney voor<br />

twee gereputeerde brands zijn we best trots.<br />

Boels internationaal<br />

Boels Rental is actief in 11 landen met de<br />

verhuur van professionele machines en<br />

gereedschappen, van Nederland tot Italië<br />

en van Duitsland tot Slowakije. <strong>Pubmarket</strong>!<br />

Nederland verzorgt regelmatig campagnes<br />

voor Boels in verschillende landen. Inmiddels<br />

heeft Boels 390 vestigingen in Europa<br />

waarbij <strong>Pubmarket</strong>! als vaste partner Boels<br />

ondersteunt bij de openingscampagnes van<br />

de nieuwe vestigingen. Wij hebben nu meer<br />

dan 250 openingcampagnes uitgevoerd in<br />

12 verschillende talen. Hierbij wordt rekening<br />

gehouden met de lokale mediaconsumptie<br />

en -regelgeving en verzorgt <strong>Pubmarket</strong>! de<br />

media-inzet direct met lokale aanbieders,<br />

van huis-aan-huisfolders tot outdoor. Ook in<br />

de uitwerking van creatie worden nuances<br />

aangebracht voor de verschillende landen.<br />

Rebranding Rio Tinto<br />

Internationale activaties zijn een hele uitdaging,<br />

maar de globale rebranding van een<br />

wereldspeler is nog iets geheel anders. En<br />

toch is het precies dat wat <strong>Pubmarket</strong>! deed<br />

voor Rio Tinto Diamonds. Op basis van<br />

grondig marktonderzoek in de belangrijkste<br />

markten voor deze diamantgigant – de<br />

USA, India en China – creëerden we in een<br />

eerste fase vier verschillende verhalen voor<br />

het Diamonds with a Story-platform.<br />

De verhalende stijl is een frisse wind<br />

in vergelijking met de traditionele, zeer<br />

16 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


de drie verschillende doelgroepen: fabrikant,<br />

retailer en ontwerper. Maar ook volgens<br />

drie verschillende geografische en culturele<br />

regio’s: de Verenigde Staten, India en<br />

Greater China. De nieuwe website bestaat<br />

uit een statisch gedeelte gebaseerd op het<br />

Diamonds with a Story-concept en een gedeelte<br />

met dynamische content die maandelijks<br />

een update krijgt. Het platform heeft<br />

steeds dezelfde structuur voor de verschillende<br />

doelgroepen, maar elk land heeft een<br />

lokale aanpak in termen van look & feel, tone<br />

of voice en berichtgeving.<br />

Er is ook een maandelijkse editorial bestuursvergadering<br />

met de Rio Tinto Diamonds-vertegenwoordigers<br />

van de VS, India<br />

en China om de inhoud van de content voor<br />

de komende maanden te bespreken. Hierna<br />

coördineert <strong>Pubmarket</strong>! de lokale copywriters:<br />

zij creëren gepaste visuals, video’s en<br />

infographics om zo uiteindelijk de digitale<br />

content tot leven te brengen door ze in het<br />

contentmanagementsysteem van de website<br />

finaal te implementeren.<br />

productgedreven strategie<br />

in de sector. De vier verhalen werden<br />

geïntegreerd in vier verschillende boeken<br />

met handgemaakte covers, geparfumeerd<br />

papier en professionele maar aparte fotografie.<br />

De verhalen werden vervolgens<br />

gevalideerd door designers in de diamantindustrie<br />

en ondersteund door op maat gemaakte<br />

POS-materialen voor retailers, volledig<br />

aangepast aan de smaak en behoeften<br />

van de manufacturers en consumenten in<br />

de drie markten.<br />

Na de boeken volgde de belangrijkste opdracht:<br />

de ontwikkeling van een scherpe<br />

digitale strategie. Alles begon met deskresearch<br />

en benchmarking van het digitale<br />

landschap in de B2B-markt en in het nichesegment.<br />

Markt- en trendanalyses werden<br />

uitgevoerd om de positionering van het<br />

merk te bepalen. In een volgende fase werd<br />

er een interne digitale audit opgezet door<br />

interviews met stakeholders en een complete<br />

analyse van alle bestaande Rio Tinto-websites<br />

(20 in totaal) uit te voeren.<br />

<strong>Pubmarket</strong>! voerde een uitgebreide<br />

externe audit uit van de verwachtingen<br />

van alle betrokken stakeholders<br />

(consumenten, externe business partners,<br />

media, ...). Vervolgens werden de resultaten<br />

gepresenteerd tijdens een bestuursvergadering,<br />

gefinaliseerd en samengevat in een<br />

complete brand key die alle aspecten van<br />

het merk omvatte, inclusief de definitie van<br />

de merkessentie. Deze werden geïntegreerd<br />

in de nieuwe brand guidelines die gecreëerd<br />

werden door <strong>Pubmarket</strong>!. Nadat de visie duidelijk<br />

werd gemaakt, konden we starten met<br />

de digitale merkstrategie achter Diamonds<br />

with a Story.<br />

Eén platform, drie doelgroepen<br />

Eén van de belangrijkste inzichten uit de<br />

eerste analyse was de vraag naar één centraal<br />

contentplatform. Bestaande websites<br />

werden geschrapt en er werd één centraal<br />

platform gecreëerd en gesegmenteerd naar<br />

Als het kind geboren is, begint het<br />

echte werk<br />

Om ervoor te zorgen dat er voldoende verkeer<br />

naar de website komt, werd er een digitaal<br />

ecosysteem ontwikkeld. Content speelt<br />

een grote rol in dit ecosysteem: het doel<br />

is natuurlijk om een breder publiek aan te<br />

trekken op het Diamonds with a Story-platform.<br />

Er werden diverse kanalen gebruikt:<br />

e-mailmarketing, social media-marketing,<br />

Search Engine Optimization en Search Engine<br />

Advertising, maar ook online en offline<br />

reclame, PR en andere offline communicatietools<br />

(brochures, events, trade shows,...).<br />

Een kanaal-specifieke, strategische en tactische<br />

aanpak werd ook voorgesteld en deze<br />

wordt nu geïmplementeerd.<br />

Dus wil je een website voor de Chinese<br />

markt laten ontwikkelen, in het Chinees uiteraard,<br />

weet dan dat <strong>Pubmarket</strong>! ook daarmee<br />

ervaring heeft.<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 17


Leadgeneratie<br />

online en offline:<br />

zoek de verschillen<br />

Leadgeneratie via onlinekanalen heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. De mogelijkheden zijn eindeloos en je<br />

kunt in real-time de resultaten volgen. Een enorme snoepwinkel met bewezen successen. <strong>Pubmarket</strong>! Nederland verricht<br />

dit soort werk onder meer in opdracht van MyNextHome, Austrian Alpine Chalet en Villas Winterberg<br />

De concurrentie in leadgeneratie is moordend.<br />

Kijk maar eens naar de enorme hoeveelheid<br />

aanbod dat op je wordt afgevuurd in de<br />

strijd om de aandacht van de consument.<br />

Hoeveel investering is er nodig om één lead<br />

te bemachtigen?<br />

De kosten van een lead staan altijd onder<br />

druk. Daarbij moet je ook rekening houden<br />

met de lifetime value van een klant en de<br />

kwaliteit van een lead. Hoelang blijft de klant<br />

en is hij gekwalificeerd om te converteren<br />

tot aankoop? Het gekozen kanaal heeft een<br />

grote invloed op de leadkwaliteit. Dit gaat<br />

dus verder dan het uitrekenen van de kosten<br />

per geworven lead. Leadcampagnes via<br />

Facebook bijvoorbeeld hebben een enorm<br />

voordeel van flexibiliteit, snel inzetten van<br />

campagnes, testen enzovoort. Maar Facebook<br />

is ook redelijk vluchtig en de vraag is of een<br />

dergelijke campagne voldoende impact van<br />

de boodschap oplevert.<br />

binnen de totale marketingmix. De impact<br />

van de boodschap is per kanaal totaal anders.<br />

Neem bijvoorbeeld direct mail.<br />

Direct mail - ja, post in de brievenbus - is de<br />

afgelopen 40 jaar bewezen succesvol gebleken.<br />

De tijd van gigantische postbombardementen<br />

ligt zeker achter ons, maar gerichte<br />

en juist ingezette direct mail is van onschatbare<br />

waarde. Ook dit kanaal vereist expertise.<br />

Het is geen kwestie van even snel aan de<br />

knoppen draaien en een test uitzetten. Bij<br />

een goede direct mailcampagne komt heel<br />

wat kijken, maar als het voor jouw product of<br />

organisatie werkt, is het een enorme booster<br />

als aanvulling op je online kanalen.<br />

in bijvoorbeeld een Google AdWordscampagne.<br />

Hiervoor krijg je zo’n 3000 kliks<br />

geleverd (uitgaande van een CPC van € 0,75).<br />

Bij een conversieratio van 2,5% is het aantal<br />

geworven klanten/leads via AdWords en<br />

direct mail gelijk.<br />

Google maakt zelf ook gebruik van direct mail<br />

als wervingskanaal. Denk maar eens aan de<br />

vele kortingskaarten die worden verspreid via<br />

magazines en post. Hiermee toont Google<br />

aan dat alleen online niet altijd voldoende<br />

is om je doelgroep te bewegen in actie<br />

te komen. Ontdek daarom verschillende<br />

kanalen. Kanalen die succesvol zijn bouw je<br />

verder uit.<br />

Te koop:<br />

21 vrijstaande luxe<br />

wellness design-chalets<br />

8 – 10 personen<br />

Of is er meer dan één tussenstap nodig voor<br />

conversie?<br />

Plaats voor direct response<br />

In een wereld waar de focus ligt op digitaal<br />

is het gemakkelijk om traditionele vertrouwde<br />

direct respons kanalen te vergeten, terwijl<br />

ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren<br />

Direct mail duur?<br />

Een direct mail kost je een paar dubbeltjes<br />

inclusief verzendkosten. Natuurlijk is het<br />

afhankelijk van hoe ingewikkeld en uitgebreid<br />

je de mailing maakt. Als rekenvoorbeeld gaan<br />

we uit van 5000 exemplaren x € 0,50 = €<br />

2500. Stel, de response is 1,5%. Dat betekent<br />

75 klanten/leads die je zo’n 33 euro per stuk<br />

kosten. En deze groep heeft ook nog eens de<br />

moeite genomen om te reageren (dus niet<br />

alleen ‘klik en klaar’). Dat heeft zijn impact<br />

op de waarde van de klanten en resulteert<br />

in een hogere lifetime value. Zeker wanneer<br />

je vervolgcampagnes gaat doen op deze<br />

groep. Hetzelfde budget kun je ook inzetten<br />

Te koop: 24 nieuwbouw design villa’s<br />

en appartementen aan de skipiste<br />

• In het hart van Tirol op slechts een half uurtje met de trein of auto van Innsbruck<br />

• Aan de piste van de Bergeralm Skiarena en nabij de Stubai gletscher<br />

• Zonnige ligging op het zuiden en naast het dorpscentrum<br />

• Uitgekiend en beproefd verhuur- en beheerconcept met uitstekend rendement<br />

• Hypotheek tot 70% met een lage rente vanaf 2%<br />

• Prijsrange van € 395.000 - € 525.000<br />

In het hart van Tirol ligt vlakbij Innsbruck het dorpje Steinach am Brenner. Dit typische Tiroler<br />

bergstadje is een nog niet ontdekte parel in Oostenrijk.<br />

Naast het gezellige dorpscentrum en aan de gondel van de Skiarena Bergeralm wordt dit<br />

mooie project met 21 vrijstaande luxe wellness design-chalets gebouwd. Alle chalets hebben<br />

een grote facade met veel glas en een mooi uitzicht op het indrukwekkende bergpanorama en<br />

het Bergeralm skigebied.<br />

De chalets met een bijzondere architectuur worden gebouwd in drie types en hebben allemaal<br />

vier slaapkamers, twee of drie badkamers en een in-house wellness en bieden plaats aan 8 of<br />

10 personen.<br />

De vraag naar luxe en comfortabele vakantiehuizen met een aansprekende architectuur, fraaie<br />

inrichting en eersteklas afwerking neemt steeds meer toe. Al jaren spelen wij succesvol in op<br />

deze trend en bieden projecten op de mooiste locaties in Oostenrijk. De verhuur en het eigen<br />

gebruik zijn uitstekend geregeld met een uitgekiend beheerconcept. Onze vakantiehuizen zijn<br />

een uitstekende combinatie van plezier in een tweede huis en een aantrekkelijke investering.<br />

0252 688 030 | info@mynexthome.nl<br />

www.bergeralmchalets.com<br />

AAC_BAC_Adv_230x275.indd 1 22-03-17 09:59<br />

START BOUW APRIL 2015 & OPLEVERING DECEMBER 2015!<br />

• Aan de piste van het Postwiese skigebied (ski in – ski out)<br />

• Slechts 3 uur rijden van Utrecht<br />

• Uitgekiend verhuur- en beheerconcept met uitstekende huurinkomsten<br />

• Hypotheek vanaf 2% (5 jaar vast)<br />

• Centrale ligging in een top 4 seizoenen vakantiegebied<br />

• Prijsrange € 150.000 – € 285.000<br />

Vlakbij het bekende Winterberg wordt in het authentieke wintersportdorp<br />

Neuastenberg direct op het Postwiese – skigebied (ski in – ski out) Villas<br />

Winterberg gebouwd.<br />

De 24 luxe design villa’s en appartementen hebben allemaal een in-house<br />

wellness, zijn van alle gemakken voorzien en hebben door de verfrissende<br />

architectuur een voor de regio Winterberg unieke uitstraling.<br />

De verhuur en het eigen gebruik zijn uitstekend geregeld door een<br />

uitgekiend beheerconcept.<br />

18 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


Tips voor een geslaagde<br />

direct mail<br />

• Data zijn key. Sinds direct mail is uitgevonden,<br />

werkt dit al zo. Data bepalen meer dan 60%<br />

van het resultaat. Begin met het gestructureerd<br />

opslaan en up-to-date houden van data.<br />

Maak een overzicht van wat je weet van de<br />

klant en hoeveel data daarvoor in de organisatie<br />

beschikbaar zijn. Of maak aan de hand van<br />

eigen data gebruik van look-a-like prospectdata<br />

met specifieke kenmerken.<br />

• Bepaal je doelstellingen: welke segmenten ga<br />

je mailen, hoeveel mailings per segment, wat<br />

is de beoogde response, wat zijn de beoogde<br />

kosten per response en de netto opbrengsten,<br />

kortom welke ROI heb je voor ogen.<br />

• Creëer een ‘award-winning’ mailpack. Hoe ga<br />

je ervoor zorgen dat jouw mailing wordt gezien,<br />

gelezen en erop wordt gereageerd. Een paar<br />

tips die van invloed zijn op de response ratio’s:<br />

- Communiceer een duidelijk aanbod. Zorg<br />

voor een aanbod dat ertoe doet. Geen sigaar<br />

uit eigen doos. En zorg ervoor dat de<br />

ontvanger binnen drie seconden weet welke<br />

actie hij moet ondernemen.<br />

- Personaliseer zoveel mogelijk, maak elke<br />

mailing uniek, geheel afgestemd op de ontvanger.<br />

Het kan.<br />

- Maak het de ontvanger gemakkelijk om te<br />

responderen, bijvoorbeeld door een persoonlijke<br />

landingspage, telefoon, antwoordkaart<br />

enzovoort.<br />

- Zorg ervoor dat je op de deurmat wordt gezien.<br />

Bijvoorbeeld door een bobbel in de<br />

envelop, een afwijkende vorm, een indringende<br />

visual.<br />

- Maak gebruik van wervende direct mail<br />

copy en voorzie de mailing van voldoende<br />

redenen om te responderen (invulling van<br />

de WHY).<br />

- Test verschillende varianten, bijvoorbeeld<br />

met een verschillend aanbod.<br />

Omnichannel leads werven<br />

Wat doe je als je op een stuk grond 40<br />

vakantieappartementen gaat bouwen? Dan<br />

wil je zo snel mogelijk in contact komen met<br />

potentiële kopers. Dat begint met traffic naar<br />

de website. We onderscheiden een actief<br />

zoekende groep en een latente groep.<br />

De actieve groep wordt verzorgd met<br />

AdWords-campagnes. Hierbij sturen we<br />

aan op het aanvragen van een uitgebreide<br />

brochure. De andere, veel grotere groep<br />

latente kopers zoeken we op door middel<br />

van Facebook en display advertising<br />

(programmatisch) én het selectief inzetten<br />

van printadvertenties.<br />

Oplages van print staan onder druk, maar het<br />

bereik versus kosten is interessant. Bovendien<br />

is opvallen in print inmiddels eenvoudiger,<br />

omdat er veel minder printuitingen zijn dan<br />

voorheen. Het resultaat van deze aanpak?<br />

Dagelijks nieuwe gekwalificeerde leads die<br />

kunnen worden opgevolgd.<br />

Conclusie: een goede leadcampagne<br />

kenmerkt zich door jezelf elke dag te willen<br />

verbeteren. Je moet de resultaten van<br />

gisteren elke dag opnieuw verslaan. Met<br />

de juiste hoeveelheid energie, aandacht<br />

en kennis van zaken ligt succes voor het<br />

oprapen.<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 19


Klant aan het woord:<br />

Boels Rental over<br />

omnichannelcampagne<br />

Boels Rental is één van de leidende verhuurbedrijven in Europa op het gebied<br />

van machines, gereedschappen, modulaire huisvesting en event-equipment.<br />

Traditiegetrouw brengt de onderneming in het voorjaar de Boels Huurgids<br />

uit. In samenwerking met <strong>Pubmarket</strong>! hanteert Boels Rental daarbij een<br />

omnichannel-benadering.<br />

De Boels Huurgids, waarin meer dan 2.500<br />

verschillende machines en gereedschappen<br />

staan, is een begrip bij professionals in<br />

verschillende branches. Machineverhuur is<br />

en blijft de core business van Boels Rental.<br />

Vanuit ruim 390 vestigingen in Nederland,<br />

Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk,<br />

Luxemburg, Oostenrijk, Tsjechië, Polen, Italië,<br />

Slowakije en Zwitserland verhuurt Boels<br />

Rental de modernste en nieuwste machines<br />

en gereedschappen.<br />

opgezet. Maar de communicatie gaat veel<br />

verder dan dat. Immers, de professional<br />

staat centraal. Dat is waar Boels Rental<br />

voor staat: voorzien in de materieelbehoefte<br />

van de klant, inclusief alle bijbehorende<br />

en noodzakelijke dienstverlening en service<br />

om de beste oplossing te bieden.<br />

Vanzelfsprekend wordt het verhuurassortiment<br />

continu uitgebreid en aangevuld, zodat<br />

altijd met het beste materieel gewerkt<br />

kan worden en het assortiment perfect aansluit<br />

op de behoeften van de klanten.<br />

Precies op tijd bezorgd<br />

<strong>Pubmarket</strong>! is jaarlijks betrokken bij de<br />

lancering van de Huurgids en de ondersteunende<br />

campagne. Edwin Dijcks,<br />

campagnespecialist van Boels Rental:<br />

“Samen met ons wordt een plan gemaakt<br />

waarbij de verschillende doelstellingen worden<br />

vertaald in een communicatiestrategie<br />

met passende middelenmix. Aan de ene<br />

kant moet ervoor worden gezorgd dat alle<br />

klanten exact op het juiste tijdstip een nieuwe<br />

Huurgids ontvangen in 11 verschillende<br />

landen. Aan de andere kant wordt een campagne<br />

gestart die is gericht op bestaande<br />

en nieuwe doelgroepen.”<br />

Boels Rental bestaat dit jaar bovendien<br />

exact 40 jaar, reden voor een feestje. Hiervoor<br />

werd de actie ‘Win een machine’<br />

Professional als persona<br />

Deze gedachte is ook het uitgangspunt<br />

geweest in de ontwikkelde communicatie.<br />

Direct mail speelt een belangrijke rol in de<br />

middelenstrategie, inclusief ondersteuning<br />

van een gerichte online campagne en een<br />

set POS-materialen voor de vestigingen.<br />

Direct mail. De vraag is: hoe persoonlijk<br />

kun je het maken? Het antwoord is vrij simpel,<br />

aldus Edwin Dijcks: “Heel persoonlijk.<br />

Er werd een basisconcept ontwikkeld waarin<br />

een professional de hoofdrol speelt in<br />

zijn eigen branche en eigen situatie. Deze<br />

visual werd doorvertaald voor de verschillende<br />

branches die werden benaderd. Bovendien<br />

werd de inhoudelijke boodschap<br />

(tekst en beeld) aangepast aan de hand<br />

van de beschikbare data, zoals relevant productaanbod,<br />

voordelen die passen bij de<br />

branche waarin de professional werkzaam<br />

is, een unieke plattegrond met de voor de<br />

ontvanger drie dichtstbijzijnde vestigingen<br />

enzovoort.”<br />

De nauwkeurige afstemming van data, creatie<br />

en productie zorgde voor een efficiënte<br />

en haalbare uitvoering van de DM-campagne.<br />

De uitdaging is om de beschikbare<br />

data en gewenste creatieve en inhoudelijke<br />

input vooraf aan elkaar te koppelen en vervolgens<br />

de output in digitale bestanden te<br />

genereren.<br />

20 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


En online?<br />

Voor een aantal landen, waaronder Tsjechië,<br />

Duitsland en Polen, werd een ondersteunende<br />

displaycampagne ingezet die was<br />

gericht op bouwprofessionals. <strong>Pubmarket</strong>!<br />

maakte gebruik van een combinatie van<br />

direct buying bij verschillende vakgerichte<br />

sites in de landen, evenals programmatic<br />

buying. Door het slim koppelen van extern<br />

beschikbare data, waardoor extra kenmerken<br />

van de specifieke doelgroep worden<br />

toegevoegd, wordt de displaycampagne<br />

effectiever en gerichter. Uiteraard werd bij<br />

deze online campagne een retargetingstrategie<br />

ingezet op ‘engaged’ publiek dat de<br />

uiting had gezien en bezoekers van de website<br />

van Boels Rental op specifieke pagina’s.<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 21


In 7 stappen<br />

naar succes<br />

“Every brand wants to forge an emotional<br />

connection with its customers. Our brand<br />

mission is to inspire a life of exploration,<br />

so we felt like virtual reality was a great<br />

way to enhance our storytelling, use<br />

technology and transport people to the<br />

outdoors.” Eric Oliver, director of digital<br />

marketing at The North Face.<br />

met virtual en<br />

augmented reality<br />

We halen virtual reality en augmented reality vaak door elkaar, daarom<br />

nog even de definities:<br />

Virtual reality (VR) creëert een virtuele wereld waarin je kunt reageren<br />

en interacteren met anderen. Je bent volledig afgesloten van<br />

de reële wereld. VR-brillen bootsen beelden en geluiden uit de reële<br />

wereld na, waarbij ze motion-tracking en algoritmes combineren.<br />

Augmented reality (AR) brengt virtual reality naar een volgend<br />

niveau. Dankzij augmented reality kan je interacteren met virtuele<br />

voorwerpen in een niet-virtuele wereld. Zo kun je virtuele producten<br />

zien in je eigen woonkamer, slaapkamer, tuin enzovoort. Dit opent<br />

ongekende mogelijkheden.<br />

De voorspellingen zijn veelbelovend. De wereldmarkt voor VR zal in<br />

2022 goed zijn voor een omzet van zo’n 33 miljard euro; die voor AR<br />

wordt zelfs geschat op 117 miljard euro. Nog een cijfer: het officiële<br />

VR-kanaal van YouTube waar je de nieuwste 360° video’s kan bekijken<br />

met een headset, telt momenteel al meer dan<br />

2,3 miljoen abonnees.<br />

Wij bereiden je alvast voor op enkele<br />

toepassingen ervan in<br />

retail marketing.<br />

22 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


Virtual reality (VR) en Augmented reality (AR) zouden wel eens de belangrijkste high-end technologische vernieuwingen kunnen worden<br />

sinds de komst van de smartphone. VR-brillen gaan vlot over de toonbank en de vooruitgang van augmented reality is niet meer te stoppen.<br />

Ook de interesse van retailers voor deze ontwikkeling stijgt. VR en AR openen nieuwe wegen voor zowel fysieke als online winkelervaringen.<br />

Een beperking in locatie zal niet langer een probleem zijn.<br />

1 2<br />

3<br />

VR en AR zullen de retail<br />

veranderen<br />

Wat enkele jaren geleden nog sciencefiction<br />

leek, wordt nu snel realiteit. VR zal de<br />

winkelervaring fundamenteel transformeren.<br />

Door de combinatie van online en offline<br />

winkelervaringen vervagen de lijnen<br />

tussen fysieke winkels en online shops.<br />

We evolueren naar een pure omnichannel<br />

retail marketingstrategie, waarbij de grenzen<br />

van fysiek en digitaal shoppen elkaar raken.<br />

VR geeft een extra dimensie aan het online<br />

shoppen. Men kan de producten virtueel<br />

verkennen zonder dat men naar een fysiek<br />

winkelpunt hoeft te gaan. VR verrijkt ook de<br />

fysieke winkelervaring met enkele e-commerce<br />

troeven. Consumenten kunnen bijvoorbeeld<br />

dankzij VR ook op het winkelpunt het volledige<br />

assortiment of nieuwe collecties bekijken,<br />

zonder naar de website te surfen.<br />

De personalisatiemogelijkheden zijn eindeloos.<br />

Met VR kan je ieder product afstemmen op de<br />

voorkeuren en de eerdere aankopen van de<br />

consument. Dat creëert een unieke en bijzonder<br />

waardevolle shopping experience.<br />

Om VR en AR succesvol te implementeren<br />

zullen retailers hun digitale roadmap grondig<br />

moeten herbekijken. De consument moet<br />

voelen dat het de retailer menens is en je<br />

moet ook je klanten voorbereiden. Zijn zij<br />

klaar voor AR en VR?<br />

Lijn héél nauwkeurig je<br />

doelgroepen af<br />

Een dooddoener misschien, maar toch:<br />

analyseer de verwachtingen en behoeften<br />

van je doelgroepen voor je je in een VR of<br />

AR avontuur stort. De hardware heeft zich<br />

bewezen en ‘de’ consument staat meer<br />

dan ooit open voor nieuwe technologieën.<br />

Maar staan ook jouw klanten er voor open?<br />

Kinderen vragen om een speelse VRtoepassing<br />

die makkelijk in de huiskamer kan<br />

doordringen. Voor Generation Z-ers mag het<br />

allemaal wat straffer zijn. Oudere doelgroepen<br />

moet je heel goed coachen.<br />

Zoek een geschikt platform<br />

De juiste platformkeuze is cruciaal! Google<br />

Cardboard en Samsung Gear VR zijn relatief<br />

budgetvriendelijke platformen die een<br />

smartphone kunnen transformeren naar VR.<br />

Oculus Rift en HTC Vive zijn premium desktop<br />

apps van topkwaliteit. De Microsoft Hololens is<br />

tot op heden de meest begeerde AR-headset.<br />

4<br />

Budget<br />

De kosten voor een VR-headset zijn doorgaans<br />

wel haalbaar; van 5 euro voor het goedkoopste<br />

setje tot 200 euro voor een complexere<br />

headset. Voor een Microsoft Hololens betaal<br />

je vandaag al snel 3000 euro. En dan moet je<br />

uiteraard voor de nodige content zorgen, apps<br />

ontwikkelen en de toepassingen promoten.<br />

Het kostenplaatje kan dus snel oplopen.<br />

Een goede ROI kan best even op zich laten<br />

wachten, maar met AR en VR plaats je jezelf<br />

wel als trendsetter in de markt.<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 23


Vervolg: In 7 stappen naar succes<br />

met virtual en augmented reality<br />

5 6 7<br />

Welke extra beleving wil ik<br />

creëren met VR en AR?<br />

Met VR en AR kan je unieke ervaringen<br />

creëren, sterke emoties losmaken, zinvolle<br />

connecties opbouwen met je doelgroep en<br />

campagnes met impact lanceren. Stimuleer<br />

betrokkenheid en focus op snellere en betere<br />

aankoopbeslissingen. VR en AR hebben het<br />

potentieel in zich om de retourzendingen<br />

van online aankopen drastisch terug te<br />

dringen! Storytelling in een virtuele omgeving<br />

kan verpletterend krachtig zijn. Amnesty<br />

International zette in de Londense straten<br />

VR in om geld in te zamelen voor Aleppo.<br />

Het resultaat was gigantisch.<br />

Start small, engage users,<br />

then scale<br />

Een virtuele ervaring creëer je in verschillende<br />

stappen. Test je opzet met een prototype<br />

en echte gebruikers. Verfijn je concept en<br />

blijf testen totdat je een unieke virtuele<br />

ervaring bereikt die niemand kan weerstaan.<br />

Sta open voor feedback van consumenten<br />

en calculeer een vervolgtraject in. Sluit<br />

uitbreidingen niet uit.<br />

Communities zorgen voor de<br />

verspreiding van jouw VR en<br />

AR experiences<br />

Het is een uitstekend idee om ambassadeurs<br />

in te schakelen om jouw ervaring te laten<br />

leven. De geloofwaardigheid van influencers<br />

ligt veel hoger dan de geloofwaardigheid<br />

van de bedrijfscontent zelf, third party<br />

credibility weet je wel! Dankzij influencers op<br />

social media raakt jouw unieke<br />

winkelbeleving veel<br />

sneller bekend bij<br />

het grote publiek.<br />

Win-win!<br />

Interesse in VR of AR? Download dan zeker<br />

de whitepaper met concrete VR en AR<br />

cases op onze website www.pubmarket.be<br />

24 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


Klant aan het woord:<br />

La Venezia,<br />

ambachtelijke<br />

ijsbereiders<br />

sinds 1938.<br />

Marketing anno nu.<br />

De ambachtelijke ijsbereider La Venezia<br />

bestaat sinds 1938 en is een familiebedrijf<br />

met de passie om al drie generaties lang<br />

haar klanten te laten genieten van Italiaans<br />

ijs van hoogwaardige kwaliteit.<br />

Vanuit de productielocatie in Beuningen<br />

worden horecabedrijven via foodservice<br />

groothandels voorzien van het allerlekkerste<br />

ijs en de beste bavarois. Een combinatie<br />

van ambacht, eersteklas zuivelproducten en<br />

de beste ingrediënten: vers fruit, premium<br />

chocolade en noten. De producten worden<br />

zowel onder verschillende private labels<br />

als onder eigen merken, zoals La Venezia<br />

schepijs en Il Primo Premium roomijs, op de<br />

markt gebracht.<br />

De ijsconsumptie groeit in Europa en La<br />

Venezia groeit mee. De producten worden<br />

inmiddels gedistribueerd naar meer dan 14<br />

landen. <strong>Pubmarket</strong>! adviseert en ondersteunt<br />

sinds 2015 La Venezia op het gebied van de<br />

marketingactiviteiten.<br />

In een steeds belangrijk wordende<br />

strategische benadering van de markt<br />

van bestaande en nieuwe afnemers werd<br />

allereerst de centrale boodschap en beleving<br />

aangescherpt met de juiste accenten in<br />

communicatie.<br />

Immers, La Venezia heeft een verhaal te<br />

vertellen. Het pure verhaal over de passie<br />

voor hoogwaardig ijs. Dit verhaal komt ook<br />

terug in de eigen fysieke nieuwsbrief met<br />

de naam “INFORMAZIONI”. Er is bewust<br />

gekozen voor een nieuwsbrief per post voor<br />

een grotere impact van de boodschap. Dit<br />

sluit online communicatie niet uit. Onderzoek<br />

wijst uit dat 64% van ontvangers van direct<br />

mail getriggerd wordt om de website te<br />

bezoeken voor verdere oriëntatie. Verder is<br />

de inhoud van de verschillende printuitingen<br />

aangescherpt. De beleving ijs speelt daarin<br />

een grotere rol.<br />

Andre ten Boske, commercieel directeur La<br />

Venezia: “De samenwerking met <strong>Pubmarket</strong>!<br />

verloopt soepel. Naast dat ze een goed<br />

klankbord voor ons zijn in onze verdere<br />

marktontwikkeling, werkt <strong>Pubmarket</strong>! ook<br />

heel pragmatisch. Ze kunnen zich snel<br />

verplaatsen in de uitdagingen waar we<br />

voor staan en komen dan met praktische<br />

oplossingen, zonder dat er een heel lange<br />

briefing nodig is. Een voorbeeld is de<br />

nieuwsbrief, op basis van zeer beperkte input<br />

werd een complete nieuwsbrief uitgewerkt.”<br />

Andre: “La Venezia is een MKB’er als vele:<br />

man of 30, no nonsense, hard werken. Dan<br />

zoek je een partner die dezelfde taal spreekt.<br />

<strong>Pubmarket</strong>! is een prettige club vakmensen,<br />

geen corporate cultuur, schakelen snel,<br />

resultaatgericht. We wensen <strong>Pubmarket</strong>!<br />

veel succes onder hun nieuwe naam op een<br />

nieuwe locatie.”<br />

Steeds meer wordt de dialoog aangegaan<br />

met (potentiële) afnemers. Deze dialoog<br />

vindt via verschillende kanalen plaats.<br />

Beurzen en vakmedia spelen nog steeds<br />

een belangrijke rol, maar er wordt ook<br />

gezocht naar eigen communicatiekanalen.<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 25


250<br />

wervende<br />

actiekreten!<br />

Kijk, als je jarenlange ervaring in de retail hebt, dan heb je een enorme bagage aan expertise opgebouwd. Dan weet je de<br />

wollige rapporten en gebakken lucht te scheiden van de aanpak die wel succesvol is. Direct, effectief. En dat noch in de retail<br />

of de automotive (een van onze specialismen) er één weg naar Rome leidt, is ons in al die jaren wel duidelijk geworden.<br />

Consumenten in beweging brengen voor meer traffic, meer omzet vraagt om acties afgestemd op de doelgroep. En dat<br />

het tijdperk van de eenduidige consument ver achter ons ligt, blijkt wel uit de retailslogans die we door de jaren<br />

heen verzameld hebben. Doe er je voordeel mee!<br />

Absurde kortingen<br />

Actieklapper<br />

Actiemaand<br />

Actiepakkers<br />

Adembenemende prijzen<br />

Afbraakprijzen<br />

Afhaal-Deals<br />

Alarmerende prijsverschillen<br />

Alles moet weg<br />

Altijd prijs<br />

Altijd scherp<br />

Altijd voordelig<br />

Avondknaller<br />

Best buy<br />

Best geprijsd<br />

Best of Weken<br />

Beste Deal Dagen<br />

Bestsellers<br />

Big Deal<br />

Binnen-Pret-Weken<br />

Bizarre Topdeals<br />

Blijvend scherp (geprijsd)<br />

Bodemprijs<br />

Bonus<br />

BTW voordeel dagen<br />

Budgetprijs<br />

Buitengewoon voordeel<br />

Buitenkans(jes)<br />

Bulkaanbiedingen<br />

Bundelvoordeel<br />

Cash & Carry prijzen<br />

Circusprijzen<br />

Containervoordeel<br />

Contante kassa korting<br />

Crazy Dayz<br />

Crisiskorting<br />

Dagaanbiedingen<br />

Dagactie<br />

Dagknallers<br />

Dagkortingen<br />

Daverende 3-daagse<br />

De beste aanbieding van<br />

Nederland<br />

De bezem gaat erdoor<br />

Deal van de dag<br />

Demo-weken<br />

Dikke deal dagen<br />

Direct prijs<br />

Direct voordeel<br />

Donkere dagen Discount<br />

Doordraaiweken<br />

Dozenfestival<br />

Dozenvoordeel<br />

Droomdagen<br />

DroomDeals<br />

Droomvoordeel<br />

Dubbele Deal Dagen<br />

Dubbeltjesdagen<br />

Echt extreem voordeel<br />

Eindejaarsaanbiedingen<br />

Eindejaarsknallers<br />

En actie!<br />

Euro deals<br />

Eurotoppers<br />

Exclusief<br />

Extra groot ingekocht<br />

Extra kassakorting<br />

Extreem laag<br />

Fabrieksverkoop<br />

Feestaanbieding<br />

Feestknallers<br />

Feestkorting<br />

Finale opruiming<br />

Finaleklapper<br />

Finaleweken<br />

Geel = Voordeel<br />

Gelukkig Nieuwjaarskorting<br />

Geniet, maar betaal met<br />

mate<br />

Goedkoper kan niet<br />

Goeie deal<br />

Grabbeldagen<br />

Grensverleggend voordeel<br />

Grijp uw kans<br />

Groot ingekocht<br />

Grote merken, kleine prijzen<br />

Haarscherpe prijzen<br />

Habbekratsweken<br />

Halveerweken<br />

Hamerprijs<br />

Happy deals<br />

Happy hour<br />

Hardloopweken<br />

Herfsttopper<br />

High five deals<br />

Hittegolf Weken<br />

Hollandse Prijsweken<br />

IJzersterk voordeel<br />

Inkoopkorting<br />

Inlaadweken<br />

Inpakken en wegweesdagen<br />

Inruilweken<br />

Internet prijsgarantie<br />

Jubileum uitverkoop<br />

Kalenderkorting<br />

Kanjerprijs<br />

Kanskoopjes<br />

Kaskraker<br />

Kassakorting<br />

Keihard voordeel<br />

Kennismakingsaanbod<br />

Kerstknallers<br />

Kerstpakkers<br />

Keuzekorting<br />

Knakenkrakers<br />

Knalaanbieding<br />

Knock-out korting<br />

Knotsgekke dagen<br />

Koopjesdagen<br />

Koopkracht kraker<br />

Kortingsfestival<br />

Kratkrakers<br />

Kratvoordeel<br />

Kruiwagendagen<br />

Lage prijzen regen<br />

Last minute actie<br />

Leeftijdskorting<br />

Lenteknaller<br />

Magazijn Leegverkoop<br />

Marktprijsje<br />

Matsweken<br />

Mazzeldagen<br />

Meeneemprijzen<br />

Meerstuks voordeel<br />

Meevallers<br />

Mega deal<br />

Mega meevallers<br />

Megaknallers<br />

Megastunts<br />

Messcherp geprijsd<br />

Middernacht Sale<br />

Miniprijzen<br />

Najaarsvoordeel<br />

Nergens goedkoper<br />

Nu of nooit<br />

Omruilgarantie<br />

Omzettopper<br />

Ontdekkingsprijzen<br />

Op hol prijzen<br />

Op=op weken<br />

Open deur dagen<br />

Openingsaanbieding<br />

Openingsfeest<br />

Openingsknaller<br />

Opfrisweken<br />

Opheffingsuitverkoop<br />

Oppepper<br />

Opruimfinale<br />

Opruimprijzen<br />

Opruimspektakel<br />

Oranjeknallers<br />

Oudjaarknallers<br />

OVER-STAP-DEALS<br />

Pallet opruiming<br />

Partijhandel<br />

Pretprijzen<br />

Prijsalarm<br />

Prijsbrekers<br />

Prijsdoorbraak<br />

Prijsfestijn<br />

Prijskampioen<br />

Prijsknallers<br />

Prijslawine<br />

Prijsmepper<br />

Prijsonthulling<br />

Prijsrecord<br />

Prijstopper<br />

Prijzenfestival<br />

Prijzenslag<br />

Prijzenstorm<br />

Recordprijzen<br />

Recycle weken<br />

Restanten uitverkoop<br />

Reuzevoordeel<br />

Sensationele opruiming<br />

Showroom uitverkoop<br />

Spetterprijzen<br />

Spoedverkoop<br />

Spot prijzen<br />

Spotgoedkoop<br />

Staffelkorting<br />

Stapeldagen<br />

Stapelgekke stunt<br />

Stapelgekte<br />

Stedenstuntweken<br />

Stuntacties<br />

Stuntprijs<br />

Summerdeals<br />

Super sale<br />

Super Saturday<br />

Superdagen<br />

Superdeals<br />

Superknaller<br />

Superprijzen<br />

Superstunt<br />

Tegen elk aannemelijk bod<br />

Temparatuur korting<br />

Thuisblijvers voordeel<br />

Topdeals<br />

Topprijs<br />

Uit je dak prijzen<br />

Uitgeslapen prijzen<br />

Uitpakdagen<br />

Uitverkoop<br />

Vakantievoordeel<br />

Vast verlaagd<br />

Verassend voordelig<br />

Verjaardagsfinale<br />

Vissen naar Voordeel<br />

Vlaggetjes dagen/weken<br />

Volumevoordeel<br />

Voordeelkampioen<br />

Voordeelklappers<br />

Voordeelnieuws<br />

Voordeelpakkers<br />

Voordeelrace<br />

Voorjaarskriebels<br />

Vriendenprijs<br />

Vriendenprijsweken<br />

Vroege vogel actie<br />

Warming Up Weken<br />

Weekendaanbieding<br />

Weekend-deal<br />

Weekendstunts<br />

Weekendvoordeel<br />

Weg is weg weken<br />

Werelddeals<br />

Wereldtopper<br />

Winstklapper<br />

Winstweken<br />

Winterdeals<br />

Wintersale<br />

Zomerdeals<br />

Zomergekte<br />

Zomerhit<br />

Zomerknallers<br />

Zomerkriebels<br />

Zomerspektakel<br />

Zomervoordeelshow<br />

Zotte Weken<br />

26 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


Automotive in<br />

de volgende<br />

versnelling<br />

Jaarlijks worden miljoenen uitgegeven<br />

aan reclame in de automotive branche<br />

om klanten te werven en te behouden.<br />

Alleen al in Nederland loopt dat<br />

bedrag op tot ver boven de 80 miljoen<br />

euro per jaar. Nog steeds gaat het merendeel<br />

van het budget naar branding<br />

en promotie van nieuwe en gebruikte<br />

auto’s, maar ook de communicatie voor<br />

aftersales krijgt steeds meer aandacht.<br />

Maar met een flink budget alleen krijg<br />

je consumenten niet in beweging.<br />

Integendeel, het juiste strategisch inzicht,<br />

slimme keuzes van de meest<br />

effectieve middelen en een heldere<br />

communicatie zijn nog vele malen<br />

belangrijker dan dat.<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 27


Vervolg: Automotive in de volgende versnelling<br />

Hart voor automotive!<br />

<strong>Pubmarket</strong>! Nederland en België hebben<br />

een lange historie in het samenwerken<br />

en samen bouwen met organisaties in<br />

de automotivebranche. <strong>Pubmarket</strong>! is<br />

bekend met de dynamiek van de markt<br />

en de consument, we spreken de taal,<br />

we kennen de interne afwegingen, de<br />

veranderende marktomstandigheden en<br />

weten welke snaar we moeten raken<br />

om met communicatie het juiste effect<br />

te behalen. De gezonde dosis ervaring<br />

in de automotive branche maakt het<br />

eenvoudiger om tot de juiste oplossingen<br />

te komen. Of het nu gaat om een intern<br />

motivatieprogramma, het optimaliseren<br />

van een customer journey voor een nog<br />

betere klantervaring, een nieuwe website<br />

of een direct mail campagne, <strong>Pubmarket</strong>!<br />

heeft de brandstof in huis om de motor op<br />

volle toeren te laten draaien.<br />

Bijna 100% bekendheid<br />

Begin jaren ’90 vroeg KwikFit<br />

aan <strong>Pubmarket</strong>! om de complete<br />

marketingcommunicatie in te vullen om<br />

een top of mind positie te realiseren voor<br />

banden, onderhoud en APK. Meer dan<br />

15 jaar verzorgde <strong>Pubmarket</strong>! als vaste<br />

sparring partner full service de online en<br />

offline marketingcommunicatie voor retail<br />

en business-to-business activiteiten. De<br />

samenwerking leidde tot het behalen van<br />

een top of mind positie van KwikFit met<br />

een merkbekendheid van bijna 100%.<br />

Sustainable press relations<br />

Voor Auto5, de specialist in banden en<br />

auto-onderhoud in België ontwikkelde<br />

<strong>Pubmarket</strong>! duurzame press relations. Het<br />

resultaat: na één jaar scoorde Auto5 op<br />

jaarbasis 205 persartikelen, goed voor een<br />

bereik van meer dan 10 miljoen Belgische<br />

lezers. Bovendien slaagde Auto5 erin om<br />

winterbanden jaarlijks in het nieuws te<br />

brengen. Zin of onzin? Alleen bij sneeuw? Bij<br />

welke temperaturen? Wanneer monteren?<br />

De pers contacteert steevast Auto5.<br />

Mag het iets meer zijn?<br />

Het bouwen van klantrelaties, het werven<br />

van nieuwe klanten en het versterken van<br />

de merkpositie zijn doelstellingen die voor<br />

marketeers als muziek in de oren klinken.<br />

Maar dit alles wel binnen de grenzen van<br />

beschikbare budgetten. Hoe krijg je het<br />

voor elkaar? <strong>Pubmarket</strong>! ondersteunde<br />

Euromaster met de keuze, samenstelling<br />

en de uitwerking van verschillende<br />

communicatiemiddelen, zowel online<br />

als offline. Het resultaat? Binnen het<br />

beschikbare budget kon door een<br />

aangescherpte boodschap en vernieuwde<br />

inzet van middelen effectiever worden<br />

gecommuniceerd.<br />

Vergroten loyaliteit<br />

Ford Ardea, onderdeel van de STERNgroep,<br />

wilde de relatie met haar klanten<br />

versterken. In de periode voorafgaand<br />

aan de zomervakantie werden klanten<br />

persoonlijk uitgenodigd voor een bezoek<br />

28 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


<strong>Pubmarket</strong>! werkt(e) voor GlasGarage, Alacar Autoschade, Martin<br />

Schilder Autobedrijven, Ford Ardea, KwikFit, Euromaster, Auto5, Kia,<br />

Speedy, ANWB, Smeerolie Nederland, Gulf, TinQ, Banden de Condé,<br />

Decoba en de Erwin Hymer Group.<br />

aan de werkplaats voor een laatste controle.<br />

Ofwel: kom voor vertrek nog even langs<br />

voor een vakantiecheck. De persoonlijke<br />

benadering en de mogelijkheid om een<br />

mooie vakantiebonus in de vorm van<br />

€1000,- aan brandstof te ontvangen,<br />

zorgde niet alleen voor een toeloop naar de<br />

werkplaats, maar ook het aantal bezoekers<br />

aan de showroom nam toe.<br />

Goed zicht op marketing<br />

Hoe krijg je aandacht voor autoruiten op<br />

het moment dat de nood niet direct hoog<br />

is? Met deze vraag kwam GlasGarage.<br />

Uiteraard met de doelstelling om de<br />

traffic naar de vestigingen te vergroten<br />

en de voorkeurspositie van GlasGarage<br />

te versterken. Het team van <strong>Pubmarket</strong>!<br />

bedacht een activerend event: Het Goed<br />

Zicht Weekend. Twee dagen lang lokale<br />

activiteiten op het gebied van autoruiten<br />

en alles wat daar mee te maken heeft.<br />

Door de inzet van een opvallende<br />

huis-aan-huisfolder, online uitingen en<br />

actieve persbenadering vonden heel wat<br />

automobilisten de weg naar GlasGarage.<br />

Het plaatje klopt<br />

Voor het jaarlijkse Autosalon in Brussel<br />

gaven we de nieuwe Kia Rio een podium<br />

met de slogan ‘Het plaatje<br />

klopt, de rekening ook!’.<br />

<strong>Pubmarket</strong>! zorgde voor de<br />

key visual, print advertenties,<br />

digitale billboards, een<br />

aangepaste TV-spot en POSmateriaal<br />

voor de stand op<br />

het Autosalon. <strong>Pubmarket</strong>!<br />

tekende eveneens voor de<br />

vervolgcampagne na het<br />

Autosalon.<br />

De race naar de<br />

pomp<br />

<strong>Pubmarket</strong>! ontwikkelde voor<br />

TinQ het TinQ4U platform met een<br />

eigen app, facebookpagina en website<br />

om de Nederlandse automobilist warm te<br />

maken voor haar formule. We speelden in<br />

op het DNA van de Nederlander. Ze zijn<br />

zuinig en gek van Max Verstappen. Via een<br />

omnichannel strategie lanceerden we de<br />

TinQ MAX.KORTING en het TinQ Racespel.<br />

Na minder dan twee maanden is de app<br />

meer dan 12.000 keer gedownload, de<br />

Facebookpagina telt bijna 5.000 fans en<br />

4.000 deelnemers registreerden zich voor<br />

de wedstrijd. Ook de resultaten aan de<br />

pomp zijn veelbelovend.<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 29


Folders<br />

en catalogi<br />

realiseren,<br />

een vak apart!<br />

De oudgedienden in het reclamewezen<br />

herinneren het zich nog. Analoge<br />

packshots met de Hasselblad, dan de<br />

juiste foto’s kiezen uit piepkleine contactafdrukken,<br />

teksten zetten, foto’s<br />

vrijstaand maken, inscannen en alles<br />

monteren op grote lay-outbakken.<br />

Een ambachtelijk en tijdrovend proces,<br />

maar de moeite waard, want de<br />

huis-aan-huisfolder was goud waard<br />

en onaantastbaar in de toenmalige<br />

communicatiemix.<br />

Ook vandaag blijft de folder belangrijk. Binnen al het omnichannel communicatiegeweld<br />

houdt hij merkwaardig goed stand. Maar liefst 85% van de Belgische en Nederlandse<br />

consumenten neemt wekelijks zijn folderpakket door. En dat is logisch, want de folder blijft<br />

één van de weinige voor iedereen toegankelijke media waarin de retailer week na week mooi<br />

overzichtelijk zijn productenscala, USP’s en promotieacties kwijt kan.<br />

Digital asset management<br />

Het productieproces van die goede oude folder is echter ingrijpend – en ten goede –<br />

veranderd. Nu is een high-performance digital asset managementsysteem de spil van het<br />

productieproces. De keuze van <strong>Pubmarket</strong>! viel hiervoor op Cumulus, het state-of-the-art<br />

systeem van wereldmarktleider Canto.<br />

30 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


Je kunt het systeem best vergelijken met een gigantische digitale trommel vol beelden. Al<br />

dat zware high-resolution beeldmateriaal moet geordend en verrijkt worden, en daar begint<br />

het werk van Cumulus. Alle folder- of catalogusbeelden worden opgeslagen per klant. Een<br />

eenvoudig maar wel essentieel principe. Een appel van supermarkt A is niet gelijk aan een<br />

appel van supermarkt B! Iedere afbeelding krijgt dan ook een eigen unieke code. Deze<br />

code kunnen we afstemmen op de ERP-systemen van onze klanten. Die ERP-link kan erg<br />

belangrijk zijn om de cirkel vanaf de folder tot aan de kassa’s sluitend te maken. In een supply<br />

chain volgt die unieke code het product tijdens de bestellingen, naar de kassasystemen, naar<br />

de digitale prijsetiketten in de rekken enzovoort. Je merkt meteen dat ook de folder een<br />

onderdeel is van het omnichannel raderwerk. De beelden kunnen zowel door <strong>Pubmarket</strong>!<br />

in het systeem geladen worden als door de klant zelf. In onze eigen fotostudio schieten we<br />

indien nodig alle extra beelden die de klanten of hun leveranciers niet kunnen aanleveren.<br />

Zodra het beeld gecodeerd is, verrijken we dit heel accuraat met metadata: de taal of talen,<br />

de omschrijving, de benaming, de prijs, de actievoorwaarden en dergelijke. Deze fase van<br />

het proces is cruciaal voor de creatie van een foutloze folder. De verrijkte beelden vormen de<br />

basis voor de opmaak van de folders en catalogi.<br />

‘Cumulus’, het digital<br />

asset managementsysteem<br />

kan niet alleen<br />

ingezet worden<br />

voor het realiseren<br />

van folders en catalogi,<br />

maar kan evenzeer<br />

de draaischijf<br />

zijn voor diverse digitale<br />

toepassingen.<br />

Eveneens op klantniveau creëren we waar nodig templates in een geautomatiseerd<br />

opmaaksysteem dat is gekoppeld aan het digital asset managementsysteem: voor de<br />

periodieke folders, catalogi, diverse specials enzovoort. Een heel belangrijk voorbereidend<br />

werk dat bepalend is voor de grafische kwaliteit van de output.<br />

Op basis van de concrete briefing van de klant laden we de juiste<br />

beelden met de juiste metadata in de juiste template. Het systeem<br />

genereert met die input een eerste ruwe versie van de folder of<br />

catalogus. Dit proces vergt heel wat set-uptijd, maar als het eenmaal<br />

goed draait, levert het twee grote voordelen op: de foutmarge gaat<br />

drastisch omlaag en de basislay-out is geautomatiseerd.<br />

We creëren met dit systeem de nodige ruimte voor het echte grafische<br />

werk en de finishing touch. De ontwerper gaat met de basislay-out<br />

aan de slag. Staan alle beelden juist? Zijn het de juiste beelden<br />

of hebben we beter materiaal in ons bestand? Zijn alle headlines,<br />

titels, tussentitels en dergelijke juist gepositioneerd? Hij checkt de<br />

fonts, de corpsgroottes, de opmaakgrid en nog veel meer. Hij zorgt<br />

voor de vormgeving en maakt van de draft een grafisch perfect<br />

afgewerkt product. Dit afgewerkt product gaat via Remote Director<br />

voor correcties en goedkeuring naar de klant. Remote Director is<br />

een online proofingsysteem dat toestaat dat verschillende personen<br />

opmerkingen formuleren, correcties uitvoeren en goedkeuring geven.<br />

De verschillende aankoopmanagers bijvoorbeeld kunnen de prijzen<br />

checken van de producten die onder hun verantwoordelijkheid<br />

vallen. Remote Director houdt een nauwkeurige historie bij van<br />

wie welke correcties uitvoert en goedkeuring geeft. Als de folder<br />

goedgekeurd is, zorgt Pitstop voor foutloze drukklare certified pdf’s<br />

die volledig afgestemd zijn op de pers en het papier waarop de<br />

folder gedrukt wordt.<br />

Zo zorgt de technologie ervoor dat de klant uiteindelijk sneller een beter en foutloos product<br />

krijgt. Een goede folder maken blijft een vak, maar de hulpmiddelen zijn anders, drastisch<br />

anders.<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 31


When<br />

offline<br />

meets<br />

online...<br />

De opmars van ‘digitaal’ is niet te stuiten.<br />

Dagelijks struikelen we over de<br />

publicaties, blogs, vlogs, LinkedIn-updates,<br />

artikelen over digitalisering.<br />

Een hot topic waar iedereen wel een<br />

mening of visie over heeft. Dat digitalisering<br />

een grote invloed heeft is zeker,<br />

maar hoe kan dit nu concreet werken<br />

voor je onderneming?<br />

Als we terugkijken naar de beginperiode van<br />

webshops voorspelden velen het einde van<br />

de fysieke winkel. We kunnen niet ontkennen<br />

dat de retailsector het zwaar heeft. De<br />

leegstand in sommige winkelgebieden is<br />

enorm. Digitalisering is voor traditionele<br />

retailers een wake-up-call. Er is vandaag de<br />

dag meer nodig dan alleen een locatie met<br />

producten waar de klanten binnen kunnen<br />

komen. Technologie is daarbij een handig<br />

hulpmiddel. Nog altijd wordt er meer offline<br />

geshopt dan online, maar nieuwe concepten<br />

en businessmodellen zijn noodzakelijk om<br />

als retailer in te spelen op de veranderende<br />

behoefte van de consument.<br />

Omnichannel<br />

Tegenwoordig gaat het om omnichannel.<br />

De klant mag zelf kiezen via welk kanaal hij<br />

wil kopen of communiceren. We zien twee<br />

bewegingen. Pure online spelers die er toch<br />

voor kiezen om stenen vestigingen te openen.<br />

Immers, consumenten willen ruiken, zien en<br />

proeven. En aan de andere kant hebben<br />

we gezien dat gevestigde retailers zich<br />

online ontwikkelen en slim gebruik gaan<br />

maken van beschikbare technologie. Het<br />

is niet een kwestie van of-of, maar van enen.<br />

Je zou het misschien niet verwachten,<br />

maar consumenten die het online kanaal<br />

benutten, worden gestimuleerd om sneller<br />

en meer offline te kopen. Onderzoek van<br />

Deloitte toont aan dat een vijfde van de<br />

Nederlandse consumenten meer besteedt<br />

in fysieke winkels als gevolg van het gebruik<br />

van digitale kanalen. Dat komt bijvoorbeeld<br />

omdat klanten op deze digitale kanalen<br />

suggesties ontvangen voor extra artikelen.<br />

En andersom ook. Webwinkelbezoekers die<br />

in hun regio ook een fysiek filiaal van het<br />

bedrijf kunnen bezoeken, blijven gemiddeld<br />

2,4 keer zolang op de website van deze<br />

retailer. Ook bekijkt deze doelgroep 1,5 keer<br />

zoveel pagina’s als de websitebezoekers die<br />

geen fysieke winkel in hun buurt vinden.<br />

Kortom, zodra je als webwinkel ook offline<br />

actief bent, neemt de aandacht voor je merk<br />

toe.<br />

KwikFit<br />

Een mooi voorbeeld van hoe een<br />

traditionele offline speler technologie en<br />

de online mogelijkheden slim inzet, is<br />

KwikFit. Vroeger bij het publiek eigenlijk<br />

alleen bekend als goede, snelle en niet<br />

dure aanbieder van autobanden; nu door<br />

een uitgekiend samenspel van online en<br />

offline breder in de markt gezet als allround<br />

servicebedrijf voor de auto. Inclusief, nog<br />

steeds, banden!<br />

Arjan van der Meer, marketing director van<br />

KwikFit: “Ik heb jaren terug al gezegd dat<br />

we ooit zouden uitkomen bij de situatie dat<br />

50% van onze klanten online een afspraak<br />

zou maken. We zijn nu hard op weg naar dit<br />

getal. Online heeft bij ons een hele evolutie<br />

doorgemaakt sinds wij in 2007 onze eerste<br />

band online verkochten. Toen waren we<br />

heel bescheiden en met onze 180 filialen<br />

tevreden met één online verkochte band<br />

per dag. Bij KwikFit werken we ernaar toe<br />

dat gebruiksvriendelijke online tools onze<br />

klanten veel gemak bieden. Van het plannen<br />

van een afspraak via oriëntatie op de mobiele<br />

site tot digitalisering in customer journey.<br />

Arjan van der Meer<br />

Marketing<br />

director<br />

32 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


Sinds drie jaar hebben wij een mobile first<br />

responsive website, wat veel bijdraagt.<br />

Ook onze propositie is breder geworden.<br />

Of eigenlijk heeft KwikFit nu meerdere<br />

proposities. Wij bieden bijvoorbeeld<br />

verschillende onderhoudsbeurten aan. Maar<br />

‘voordelig en snel’ staat enigszins haaks op<br />

het fenomeen onderhoudsbeurt, waar de<br />

prijs van minder belang is. Op dat deel van<br />

de site geven wij dus meer informatie, met<br />

filmpjes wat KwikFit nu precies doet bij welk<br />

soort beurt, gekoppeld aan kwaliteitslabels<br />

zoals TüV.<br />

Op dit moment hebben onze mobiele<br />

website en ons CRM de aandacht. Idealiter<br />

wil je toe naar een scenario waarin<br />

de klant - of de auto zelf - jou vertelt<br />

hoeveel kilometers hij rijdt, zodat je niet<br />

alleen kunt oproepen voor APK of een<br />

onderhoudsbeurt, maar hem exact kunt<br />

vertellen wannéér hij moet langskomen.”<br />

Meer offline<br />

Er zijn ook voorbeelden van pure online<br />

spelers die de offline kant opzoeken.<br />

Coolblue, Fietsenwinkel.nl, het zijn een paar<br />

voorbeelden van succesvolle webwinkels die<br />

begonnen zijn met het openen van stenen<br />

winkels. Want ja, ook deze retailers zien in dat<br />

het hebben van een échte winkelvloer grote<br />

voordelen met zich meebrengt.<br />

zijn webwinkels een stuk actiever en meer<br />

ervaren dan hun fysieke tegenpolen.<br />

Winkels beschikken vaak slechts beperkt<br />

over contactgegevens van hun klant en<br />

weten beperkt op persoonsniveau wat<br />

er wordt aangeschaft. Webwinkels zijn<br />

daarentegen gewend om met goede<br />

nieuwsbrieven continu op de radar van<br />

hun klant te blijven, terwijl de fysieke<br />

retailer vaak hooguit tweemaal per jaar een<br />

mailing verstuurt rond zijn uitverkoop.<br />

Als je een merk wilt bouwen en klanten wilt<br />

activeren, zal je moeten communiceren<br />

via kanalen die door (potentiële) klanten<br />

gezien worden. Tegenwoordig is een<br />

gevarieerde mix nodig om de aandacht te<br />

vragen en te krijgen van de consument.<br />

Huis-aan-huisfolders hebben nog steeds<br />

een enorm bereik, maar de online folder<br />

is aan een opmars bezig. Zelfs Google<br />

weet wat het effect van ‘print’ is. Om de<br />

boodschap over te brengen dat ze veilig<br />

omgaan met privacy wordt ook volop<br />

op print ingezet, terwijl Google toch<br />

beschikt over een van de grootste digitale<br />

netwerken om consumenten te bereiken.<br />

Het één sluit het ander dus niet uit. Het<br />

is het vinden van de juiste balans van<br />

kanalen, zowel online als offline.<br />

En op het gebied van communicatie geldt<br />

hetzelfde. Juist die communicatie met de<br />

klant is een heikel punt in de retail. Daarin<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 33


Het effect van<br />

communicatie op<br />

boeien en binden<br />

van medewerkers<br />

Medewerkers die bevlogen en betrokken<br />

aan het werk zijn, leveren tientallen<br />

procenten meer winst, omzet en<br />

klantloyaliteit op. Ze zijn bovendien<br />

minder vaak ziek, maken veel minder<br />

fouten en hebben meer plezier. Je zou<br />

zeggen dat iedere organisatie deze medewerkers<br />

wil, maar veel organisaties<br />

laten nog kansen liggen. Uit onderzoek<br />

blijkt dat slechts 14% van alle Nederlandse<br />

medewerkers bevlogen is. Een<br />

percentage dat aangeeft dat er nog<br />

heel wat werk aan de winkel is.<br />

Elke organisatie wil natuurlijk het beste<br />

talent in de markt aantrekken en behouden.<br />

Dit geldt des te meer voor uiterst<br />

concurrerende sectoren waar specialistische<br />

vaardigheden schaars en dus zeer gewild<br />

zijn. Employer branding geeft antwoord op<br />

de vraag hoe organisaties de relatie met<br />

bestaande en toekomstige medewerkers<br />

én met externe belanghebbenden kunnen<br />

versterken door middel van effectieve<br />

communicatie van alle aspecten van het<br />

merk. Een sterk werkgeversmerk staat voor<br />

een globaal verhaal als werkgever, met<br />

accenten op het aantrekken van talent en<br />

het vergroten van de betrokkenheid van de<br />

eigen medewerkers.<br />

Employee engagement<br />

Geëngageerde werknemers zijn essentieel<br />

om de organisatie te doen groeien.<br />

4 redenen waarom employee engagement<br />

belangrijker is dan ooit:<br />

1 Globalisering<br />

Door de globalisering zijn competitiviteit<br />

en resultaatgedrevenheid alleen maar<br />

toegenomen. Kostenbewustzijn, efficiëntie,<br />

‘do more with less’ zijn onderwerpen<br />

die een belangrijke rol spelen. Uit alle<br />

wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat<br />

engaged employees de productiviteit en dus<br />

de omzet verhogen.<br />

2 De individualisering en intrinsieke<br />

motivatie<br />

Gedreven door zijn individuele agenda vraagt<br />

de medewerker naar meer interessant,<br />

uitdagend en autonoom werk. De huidige<br />

medewerker wil meer verantwoordelijkheid,<br />

vrijheid en zeggenschap. Organisaties zullen<br />

door verdere flexibilisering en maatwerk zoveel<br />

mogelijk tegemoet moeten komen aan de<br />

behoeften van de medewerker. Organisaties<br />

moeten luisteren naar hun werknemers en de<br />

dialoog met hen aangaan.<br />

34 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


In het kader van de integratie van GSK en Novartis werd<br />

<strong>Pubmarket</strong>! ingeschakeld voor de operationele support voor<br />

global communications in Zwitserland. Alle werknemers<br />

moesten de juiste en nodige informatie krijgen op het<br />

juiste tijdstip rond de integratie op alle vlakken: finance, IT,<br />

marketing etc. Een omvangrijk project waarbij een <strong>Pubmarket</strong>!<br />

professional voor een langere periode dagelijks in de<br />

organisatie aanwezig was om de verschillende boodschappen,<br />

samen met het team in Hasselt, door te vertalen in concrete<br />

uitwerkingen zoals:<br />

• Interne nieuwsbrieven<br />

• Organisatie van de Be Healthy week: een week met focus op de<br />

gezondheid van de werknemers<br />

• Rebranding van alle kantoren conform aan de nieuwe GSK huisstijl<br />

• Change communication rond onder meer ERP en IT<br />

elkaar te verbinden door onbekendheid,<br />

onduidelijkheid en onzekerheid weg te<br />

nemen. Daarnaast kan het de dialoog<br />

faciliteren tussen werkgever, leidinggevende<br />

en medewerker. Dat is de rol van interne<br />

communicatie in het verbeteren van de<br />

medewerkersbetrokkenheid. En dat is geen<br />

gemakkelijke rol. Communicatie is, net zoals<br />

HR, een vak apart.<br />

De terreinen van communicatie<br />

Promoties op de werkvloer<br />

Het op een opvallende manier onder de<br />

aandacht brengen van specifieke thema’s,<br />

bijvoorbeeld over gezondheid, veilig werken,<br />

een nieuwe werkomgeving.<br />

Branding van de werkomgeving<br />

Een herkenbare branding in de organisatie, op<br />

de werkvloer, welkomstruimte, kantoorruimte<br />

etc.<br />

3 Sociale cohesie als bindmiddel<br />

Mensen streven tegelijk naar meer<br />

humanisering en naar solidariteit. In een<br />

wereld waarin werk steeds meer onafhankelijk<br />

van tijd en plaats wordt georganiseerd, wint het<br />

creëren van verbondenheid en betrokkenheid<br />

aan belang. Medewerkers zijn individueel<br />

ingesteld, maar willen tegelijk betrokken zijn<br />

bij een organisatie. Ze willen bij een groep<br />

horen en zich er thuis voelen. Een organisatie<br />

dient dus rekening te houden met zowel<br />

online als offline verbindingsmogelijkheden.<br />

Een verbonden werknemer wil tenslotte de<br />

organisatie niet verlaten.<br />

4 War on talent.<br />

De talentoorlog is terug van weggeweest:<br />

vergrijzing, minder instroom op de<br />

arbeidsmarkt, tekort aan technische profielen<br />

en de immense vraag naar ondernemers<br />

en innovatieve geesten. Zo wordt de<br />

arbeidsmarkt steeds meer een permanent<br />

hoogspanningsveld tussen vraag en aanbod.<br />

De komende decennia zullen organisaties zich<br />

permanent moeten inspannen om talent aan<br />

te trekken, te ontwikkelen en te behouden.<br />

Communicatie sleutel tot<br />

succes<br />

De rol van communicatie wordt vaak<br />

onderschat als het gaat om het verhogen van<br />

de betrokkenheid van medewerkers. Toch<br />

is communicatie dé kritische succesfactor.<br />

Communicatie verbindt alle factoren<br />

die van belang zijn bij het verhogen van<br />

medewerkersbetrokkenheid, juist in tijden van<br />

veranderingen waar veel organisaties mee<br />

te maken hebben. Medewerkers worden<br />

betrokken en bevlogen, wanneer hun talenten<br />

en passies samenvallen met de ambities en<br />

doelen van de organisatie. Er is één cruciaal<br />

element - de smeerolie - die alle factoren met<br />

elkaar verbindt: communicatie! Communicatie<br />

met als doel mensen en organisaties met<br />

Interne communicatie<br />

Het integreren van de branding in de<br />

interne structurele communicatie, zowel<br />

online als offline, bijvoorbeeld met interne<br />

nieuwsbrieven, engagement tools als een<br />

app, intranet, narrowcasting, etc.<br />

Arbeidsmarkt communicatie<br />

Communicatie rondom het werven van nieuwe<br />

medewerkers, zoals personeelsadvertenties,<br />

een wervingssite, de inzet van social media, en<br />

het verbeteren van het werkgeversmerk door<br />

het genereren van naamsbekendheid en een<br />

positieve attitude bij potentiële werknemers.<br />

<strong>Pubmarket</strong>! ontwikkelde al employer branding<br />

communicatie voor Proximus, Konvert Interim,<br />

Kia, Boels, Flexyz IT en Novartis. Ook starten<br />

met employer branding? Vraag naar de<br />

workshop van <strong>Pubmarket</strong>!.<br />

Bronnen: Effectory 2016 / SD Worx<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 35


Gepersonaliseerde<br />

video: de volgende<br />

stap in 1:1<br />

communicatie<br />

In een wereld waarbij de dialoog met de klant steeds<br />

belangrijker is, speelt video een steeds prominentere rol.<br />

Video is een vorm van communicatie die toegankelijk, handig<br />

en gemakkelijk te begrijpen is. De gemiddelde tijdsbesteding<br />

aan het bekijken van video’s stijgt jaar in jaar uit.<br />

Sommige bedrijven hebben deze ontwikkeling allang<br />

opgemerkt en daardoor is er nu een groeiende trend<br />

binnen verschillende sectoren in het gebruik van online<br />

gepersonaliseerde interactieve videocontent om de<br />

klantbetrokkenheid te verbeteren.<br />

Data-driven samengesteld<br />

De inhoud van gepersonaliseerde video’s wordt in hoge mate<br />

bepaald door beschikbare data, online klikgedrag of externe/<br />

third party databronnen. De samenstelling van de persoonlijke<br />

video’s is dan ook ‘data-driven’. Gepersonaliseerde video’s zijn niet<br />

alleen leuk, het is de perfecte tool om zakelijke doelstellingen te<br />

realiseren.<br />

Salespromotie<br />

Een gepersonaliseerde video is een prima manier om in te zetten<br />

voor verkoop- en conversiedoeleinden. Bijvoorbeeld om een op<br />

maat gemaakt voorstel te sturen.<br />

Vergroten loyaliteit<br />

Ook je huidige klanten wil je af en toe eens verrassen of jaarlijks<br />

informeren over de stand van zaken. Om er zo uiteraard voor te<br />

zorgen dat zij loyaal blijven aan je organisatie. Een voorbeeld is<br />

het versturen van het jaarlijkse pensioenoverzicht waarin je de<br />

persoonlijke stand van zaken in een video kunt toelichten.<br />

Service-informatie<br />

Wanneer je na een bestelling de klant eenvoudig wilt informeren<br />

over de volgende stappen, kun je dat gemakkelijk doen in een<br />

gepersonaliseerde video. Topbloemen.nl verstuurt bijvoorbeeld<br />

na het plaatsen van een bestelling een e-mail met een<br />

gepersonaliseerde video waarin exact wordt uitgelegd wat zij<br />

gaan doen om de bestelling te bezorgen. In de video komt de<br />

specifieke bestel- en productinformatie naar voren. Personalisaties<br />

in video kunnen bestaan uit: teksten, plaatjes en logo’s, animaties,<br />

videoscènes, audioblokken, muziek, talen, achtergronden, RSSfeeds<br />

en API-feeds (zoals Google Maps). De distributie van<br />

gepersonaliseerde video kan plaatsvinden via e-mail, broadcast,<br />

publicatie in een eigen omgeving, via WhatsApp of sms.<br />

36 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


Video in direct mail<br />

Een video kan niet alleen digitaal worden gedistribueerd, maar<br />

ook via direct mail is het mogelijk om doelgroepen met een<br />

video te benaderen. Voor Webhelp, dienstverlener op het<br />

gebied van customer experiences, ontwikkelde <strong>Pubmarket</strong>! een<br />

gepersonaliseerde videomailing voor het benaderen van potentiële<br />

klanten. Webhelp kruipt in de huid van de klantorganisatie. Webhelp<br />

praat met klanten van haar klanten alsof het eigen medewerkers<br />

van de organisatie zijn, via WhatsApp, telefoon, e-mail, social media<br />

enzovoort. Klanten horen en voelen het verschil niet. Hoe ze<br />

opnemen, hoe ze in gesprek gaan, hoe ze het contact afhandelen:<br />

het is altijd met de stem en ‘tone of voice’ die bij het DNA van de<br />

opdrachtgever past.<br />

in beeld én ook in audio. De voice-over spreekt ook daadwerkelijk<br />

de ontvanger aan, bijvoorbeeld met: “Beste Jan”. Het formaat van<br />

de mailing in combinatie met de gepersonaliseerde video is zo<br />

opvalllend dat deze niet te missen is. Het resultaat: volop nieuwe<br />

afspraken voor Webhelp met potentiële klanten.<br />

Opvallend mailpack<br />

In lijn met de dienstverlening van Webhelp bedacht <strong>Pubmarket</strong>! een<br />

opvallend mailpack met ingebouwd beeldscherm. Het mailpack<br />

staat voor een lift die de ontvanger meeneemt op reis naar het next<br />

level in customer experience. De ontvanger start de video met een<br />

druk op de knop, waarna een gepersonaliseerde boodschap volgt<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 37


Omnichannel<br />

dealermarketing,<br />

een challenge!<br />

Retailers en franchiseketens staan voor een complexe communicatie-uitdaging.<br />

Zij moeten niet alleen op corporate niveau hun brand in de markt plaatsen en<br />

een doordachte online strategie uitdokteren, ook de dealers en winkelpunten<br />

staan binnen hun eigen biotoop voor dezelfde uitdagingen. Wat niet evident is<br />

op het macro corporate level, is dit zeker niet op het micro dealer level. Dealers<br />

beschikken doorgaans over een flinke portie gezond verstand en weten perfect<br />

om te gaan met foldering, regionale media en POS-activaties, maar worstelen<br />

met koudwatervrees als de digital touchpoints ter sprake komen.<br />

Uiteraard beschikken vele dealers over<br />

een eigen website of een microsite binnen<br />

de portal van het moederbedrijf, en een<br />

Facebookpagina, en een Google+ profiel enz.,<br />

maar de geïntegreerde aanpak ontbreekt.<br />

Hoe zorg ik voor een coherent on- en offline<br />

weefsel? Hoe beheer ik al mijn media? Hoe<br />

zorg ik voor een optimale ROI? Dat zijn de<br />

vragen waar veel dealers mee worstelen.<br />

Het moederbedrijf heeft er alle belang<br />

bij om de dealers te ondersteunen in de<br />

implementatie van een goede omnichannel<br />

dealermarketingstrategie en het versterken<br />

van de digital touchpoints. Sterk presterende<br />

dealers zorgen voor een sterk presterend<br />

moederbedrijf en een sterk moederbedrijf<br />

kan sterk inzetten op dealerondersteuning.<br />

Win/Win uit het boekje!<br />

De dealermarketingmix<br />

De dealermarketingmix is behoorlijk<br />

complex. Een dealer moet niet alleen<br />

gaan voor de ‘full monty’ of de volledige<br />

waaier van on- en offline media, hij moet<br />

ook knopen doorhakken en beslissen<br />

welke media en middelen hij inzet in de te<br />

onderscheiden fases van de customer<br />

journey die behoorlijk lang en complex<br />

kan zijn. Het schema geeft aan welke<br />

touchpoints typisch kunnen zijn voor de<br />

verschillende etappes van de journey.<br />

38 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


BeNe! <strong>Magazine</strong> | 39


Vervolg: Omnichannel dealermarketing, een challenge!<br />

Maak een selfie<br />

in onze showrooM en<br />

win een keuken<br />

k15.000!<br />

t.w.V.<br />

Actie zie: www.mhk.be/nl/facebook<br />

incl. BTW<br />

GRATIS<br />

Jaar garantie<br />

• Showroom van meer dan 500 m 2<br />

• Alles op maat gemaakt<br />

• Eigen plaatsingsdienst<br />

• Dienst na verkoop<br />

Biezenstraat 30 • 8430 Middelkerke • 059/31 13 11 • Info@boncquet.be open: ma - za: van 10u - 12u en van 13u - 18u • dinsdag gesloten<br />

www.mhk.be<br />

Awareness<br />

De potentiële klant moet uiteraard weten<br />

dat je er bent. Als dealer moet je die<br />

potentiële klant alle mogelijkheden geven<br />

om jouw onderneming te ontdekken. Wie<br />

ben je? Waar ligt de zaak? Wanneer ben je<br />

open? Wat is je product- en service range?<br />

Wat zijn je USP’s? Om die awareness te<br />

creëren moet de dealer goed zichtbaar<br />

zijn. In een goede omnichannelaanpak<br />

passen daar nogal wat klassieke offline<br />

media bij. We sommen de belangrijkste<br />

even op. Public Relations, regionale radio<br />

en tv, advertenties in regionale media,<br />

foldering en outdoor media, zoals affichage<br />

en busreclame, zijn zeker de belangrijkste<br />

offline kanalen. Online denken we in deze<br />

fase vooral aan online ads en social media.<br />

Ook in deze eerste fase van de customer<br />

journey moet de dealer online actief zijn,<br />

maar wel heel gericht.<br />

Consideration<br />

De potentiële klant moet niet alleen weten<br />

wie je bent, hij moet je ook als betrouwbare<br />

leverancier in overweging nemen voor zijn<br />

nieuwe auto, keuken of loungy tuinset. In<br />

deze fase van de customer journey wegen<br />

de digitale touchpoints zwaar door. Klanten<br />

oriënteren zich voor hun aankoop op<br />

het net! In de consideration fase blijft de<br />

website, ook voor de dealer, het digitale<br />

moederschip.<br />

Direct marketing – zowel via e-mail als<br />

klassieke printmailings – kan een goede<br />

tool zijn, op voorwaarde dat je over een<br />

geïntegreerd datamanagement beschikt. De<br />

digitale touchpoints in deze consideration<br />

fase zijn voor de meeste dealers onbekend<br />

en onontgonnen terrein. Professionele<br />

communicatie-ondersteuning is in dus een<br />

must!<br />

40 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


32<br />

waardevolle<br />

tips voor een<br />

optimale SEO<br />

01<br />

Conversiegericht en gebruiksvriendelijk<br />

Verhoog online conversie en maak je website<br />

gebruiksvriendelijk.<br />

02<br />

03<br />

Contactgegevens<br />

Zorg ervoor dat contactgegevens duidelijk en<br />

eenvoudig terug te vinden zijn.<br />

Mobile first<br />

Tegenwoordig is mobiele gebruiksvriendelijkheid<br />

en leesbaarheid essentieel.<br />

04<br />

05<br />

Blog<br />

Deel je kennis met de wereld en integreer een<br />

blog. Blogartikelen worden ook sneller op social<br />

media verspreid!<br />

Customer Reviews/Testimonials<br />

Lever sociale bewijskracht, door het mogelijk<br />

te maken voor consumenten om reviews en<br />

testimonials achter te laten.<br />

06<br />

07<br />

Laadtijd & Mobiele Snelheid<br />

Gebruikers willen zo snel mogelijk informatie<br />

ontvangen. Door een snelle laadtijd, ook mobiel,<br />

scoor je hoger in de Google zoekresultaten.<br />

Optimaliseer scripts en css<br />

Een snelle website kan tevens gerealiseerd worden<br />

door het optimaliseren van scripts en CSS op jouw<br />

website. Vergeet ook de caching van je website niet.<br />

08<br />

Bescherm e-mailadressen<br />

Om hackers minder kans te bieden,<br />

bescherm je best je e-mailadressen tegen<br />

schadelijke bots.<br />

Headings & Title tags<br />

Het juist inzetten van de heading en title tags<br />

is belangrijk. Verwerk in uw H1 tag dan ook<br />

relevante zoekwoorden.<br />

WWW Resolve<br />

Verzoeken omleiden vanaf een niet-geprefereerd<br />

domein is belangrijk omdat url’s met en zonder<br />

“www”, als verschillend worden beschouwd.<br />

Zorgvuldig opgebouwde URL’s<br />

Houd de opgebouwde URL’s zo kort<br />

mogelijk.<br />

Google Webmaster Tools<br />

Met Google Webmaster Tools kun je gemakkelijk de indexering<br />

van je website monitoren en waar nodig optimaliseren.<br />

16<br />

15<br />

14<br />

13<br />

12 11 10 09<br />

SSL beveiligd<br />

HTTPS maakt deel uit van het Google<br />

ranking algoritme en kan zorgen voor een<br />

hogere ranking.<br />

Domeinbeschikbaarheid<br />

Bescherm je website tegen cybersquatters<br />

door verschillende domeinnamen te<br />

registeren en te koppelen aan je merk.<br />

NoFollow<br />

“Schrijf u hier in” of “Inloggen” moeten niet<br />

door Google worden geindexeerd! Geef dit<br />

soort links een NoFollow mee.<br />

Schema.org integreren<br />

Een website met een opmaak van Schema.org<br />

hebben doorgaans een hogere ranking in Google<br />

ten opzichte van andere zonder.<br />

Unieke en relevante teksten<br />

Gebruik unieke en relevante content.<br />

Zoekmachines zullen deze sneller opnemen en<br />

hoger plaatsen in de zoekresultaten.<br />

Metatitel & Metabeschrijving<br />

Dit helpt je webpagina beter te presenteren in de<br />

zoekresultaten. De zogenaamde Rich Snippets.<br />

XML Sitemap<br />

Met een XML Sitemap kunnen zoekmachines op<br />

een slimmere manier opnieuw jouw webpagina’s<br />

doorzoeken na updates.<br />

301 redirects, 403 en 404 pagina’s<br />

Pagina niet gevonden? Besteed aandacht aan je status<br />

pagina’s en verwijs je bezoekers op een leuke manier<br />

door naar een andere pagina.<br />

17 18 19 20 21 22 23<br />

24<br />

Interne links<br />

Maak gebruik van interne links om zoekmachines<br />

duidelijk te maken waarover je tekst gaat.<br />

Alt Attribute<br />

Geef alle afbeeldingen een ALT Attribute mee.<br />

Op deze wijze wordt jouw website ook via<br />

afbeeldingen sneller gevonden in Google Images.<br />

robot.txt<br />

De robots.txt gebruik je om specifieke webpagina’s<br />

zoveel als mogelijk uit de zoekresultaten te<br />

houden en bepaalde webcrawlers te weren.<br />

Gebruik Google Analytics<br />

Zie wat bezoekers op je website uitspoken<br />

en het levert waardevolle inzichten op.<br />

Adwords<br />

Boost het verkeer naar je website met de juiste<br />

doelgroep en schakel Google AdWords in.<br />

Sociale betrokkenheid<br />

De impact van social media is enorm, verwijs<br />

door naar de profielen op Facebook, Pinterest,<br />

Instagram, Linkedin, Google+, Youtube, etc.<br />

Keyword – URL Mapping<br />

Implementeer de zoekwoorden ook in je<br />

websitestructuur en bouw je url’s zorgvuldig op.<br />

Heatmaps<br />

Heatmaps laten je zien hoe een gebruiker jouw<br />

website gebruikt. Hierdoor krijg je een beter inzicht<br />

hoe je je website kan optimaliseren.<br />

32 31 30 29 28 27 26 25<br />

Google Mijn Bedrijf<br />

Zorg voor betere lokale vindbaarheid door een<br />

Google Mijn Bedrijf Pagina aan te maken.<br />

Backlinks Score<br />

Een goeie backlinks score is belangrijk voor<br />

je ranking. Zorg voor kwalitatieve backlinks.<br />

Keyword Research<br />

Met Keyword Research weet je waar je gebruikers<br />

naar zoeken. Je kan jouw teksten optimaliseren<br />

en rekening houden met deze zoekwoorden.<br />

Google Tag Manager<br />

Via de Google Tag Manager kan je verschillende<br />

tags plaatsen op je website. Deze data kan je<br />

dan doorgeven aan bvb. Google Analytics.<br />

Purchase & Experience<br />

Als alles goed loopt in de awareness en<br />

consideration fase staan we voor het moment<br />

van de waarheid voor de dealer: de purchase<br />

of aankoop. In deze fase is het cruciaal dat de<br />

koper gegidst en verleid wordt in de winkel of<br />

showroom. Goed en mooi POS-materiaal is en<br />

blijft in deze fase cruciaal. Opvallende outdoor<br />

signage, een overzichtelijke winkelindeling,<br />

duidelijke routing, informatieve displays,<br />

verleidelijke visuals, alles conform aan de<br />

corporate huisstijl, kortom het klassieke abc<br />

van de shoppermarketing.<br />

Naast het POS-materiaal is er uiteraard<br />

ook de menselijke factor, het instore<br />

salescontact. Alle on- en offline touchpoints<br />

ten spijt is dit misschien wel de belangrijkste<br />

factor. Een goede klantgerichte manager,<br />

verkoper, winkelbediende of cassière, zij<br />

zijn bepalend voor een onvergetelijke sales<br />

experience, zowel positief als… negatief.<br />

Dealers moeten er zich wel van bewust zijn dat<br />

ze aan deze real life experience ook een online<br />

component moeten koppelen: conversation<br />

management. Klanten en prospects stellen<br />

hun vragen meer en meer online. En ze<br />

willen een antwoord op die vragen, snel en<br />

accuraat. Klantvriendelijkheid stopt niet in de<br />

showroom of op de winkelvloer, maar moet<br />

online doorgetrokken worden. Een goede<br />

online reputatie kan viraal gaan. Een slechte<br />

online reputatie zal zeker – en snel – viraal<br />

gaan!<br />

Loyalty<br />

Het koop-verkoopproces stopt niet langer bij de<br />

transactie. De klant moet niet alleen een goed<br />

gevoel overhouden aan zijn aankoop, maar<br />

ook aan de aandacht en service na verkoop.<br />

De dealers moeten hierin ondersteund<br />

worden met een waaier aan mogelijkheden.<br />

De lead die prospect werd en ondertussen<br />

klant is, moeten we blijven opvolgen en<br />

stimuleren om onze ambassadeur te worden.<br />

Mond-tot-mondreclame, in real life of online,<br />

maakt niet uit, blijft één van de allerkrachtigste<br />

reputatietools. Maar ook als de deal niet<br />

doorgaat, is er nog werk voor de dealer. Lead<br />

nurturing! Een verhaal apart.<br />

Lees alles over dealermarketing, geïntegreerd<br />

datamanagement en lead nurturing<br />

in de whitepaper over dealermarketing op<br />

onze website www.pubmarket.be<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 41


Een dag uit het leven van Jean en Nel<br />

Hij, geboren Hasselaar en zij, uit Amsterdam, zijn al jaren een koppel,<br />

of zijn ze een stel? Ze verstaan elkaar goed. Nederlands is dan<br />

ook hun moedertaal. Vrije tijd hebben ze genoeg. Hij is al enkele jaren<br />

op brugpensioen, een vutter dus. Vroeger was hij schrijnwerker,<br />

maar in Amsterdam noemen ze hem een timmerman. Iedere<br />

morgen genieten ze van een uitgebreid ontbijt. Lekkere pistolets of<br />

sandwiches met confituur voor hem. Harde bolletjes of zachte<br />

kadetjes met jam voor haar. Hij haalt zijn hesp bij de lokale beenhouwer.<br />

Zij haalt haar ham bij de plaatselijke slager. Af en toe staat<br />

er een croque monsieur op het menu. Of toch liever een tosti? De<br />

ene dag drinken ze vooraf een glaasje vers geperst appelsiensap.<br />

De dag daarna is het sinaasappelsap en heel soms jus d’orange.<br />

Na het ontbijt drinkt hij nog een tas koffie en leest zijn gazet, meestal<br />

de sportbladzijden. Zij houdt het bij de roddelrubriek van de<br />

krant met een kop koffie of een bakkie troost.<br />

Vlaanderen<br />

boven!<br />

Ze wonen in een erg rustige buurt. Tijdens hun ochtendwandeling is<br />

er meestal geen kat op de weg. En ook geen hond of kip. Voor ze<br />

gaan winkelen passeren ze even bij de bank. Hij haalt zijn bankkaart<br />

uit, zij haar pinpas, maar toch komen dezelfde euro’s uit de muur.<br />

Tegen elven doen ze snel hun commissies, want als je geen boodschappen<br />

doet vallen de muizen<br />

dood uit de frigo. Een koelkast<br />

moet nu eenmaal gevuld blijven.<br />

Voor je het weet is het tijd voor de<br />

noen, of is het lunchtijd? Hij snijdt<br />

de ajuin voor de soep, zij de uitjes<br />

voor de salade. En wat past het best<br />

bij een salade? Frietjes of patat? Zij<br />

drinkt er een glas karnemelk bij, maar<br />

zelfs na al die jaren gaat dat er bij<br />

hem niet in.<br />

‘Mens sana in corpore sano’ is zowat<br />

hun levensmotto. Dus nadat hij een<br />

kort middagslaapje deed in de sofa<br />

en zij een tukje op de bank, is het tijd<br />

voor actie. Hij doet zijn sportsloefen<br />

aan en zij haar gympen. Hij legt zijn<br />

gsm op het rek naast haar mobieltje<br />

en stapt naar de Finse piste. Zij loopt<br />

alvast. Lopen om te gaan lopen?<br />

Jean<br />

Verwarrend allemaal, laten we het dus maar bij een fikse jogging<br />

houden. Van al dat geren word je dorstig. Het ideale moment voor<br />

een glaasje spuitwater voor hem en een Spa rood voor haar.<br />

Thuis doen ze er nog een stukje fruit bovenop, gezond weet je wel.<br />

Een pompelmoes voor hem en een grapefruit voor haar. Geen<br />

pannenkoek en al zeker geen poffertjes.<br />

Nu is het tijd voor het serieuzere werk. Hij reed vorige week zijn auto<br />

perte-totale en gaat op zoek naar een goede occasie. Een ernstige<br />

zaak. Zij moppert. Een wagen die total loss is, dat is echt geen pretje<br />

en een tweedehandswagen moet ze niet. Dat wordt een compromis<br />

à la Belge, een ‘nearly new car’.<br />

Het is mooi weer en daar profiteren ze van om een terrasje te doen.<br />

Ze drinken een pint en een biertje. Blijkbaar is er hoog bezoek in de<br />

stad want pal naast de pui van het Middeleeuwse stadhuis staat er<br />

zowel een captatiewagen van de VRT als een reportagewagen van<br />

de NOS. Enkele zwaantjes en motoragenten houden een oogje in<br />

het zeil. En wie holt daar voorbij. De eerste schepen? Nee, het is de<br />

wethouder.<br />

Hup Holland<br />

hup!<br />

Nel<br />

Thuis gekomen volgt er nog een<br />

hele discussie over de zomervakantie.<br />

Hij wil tijdens de congé<br />

mordicus met de mobilhome op<br />

reis en zij met de camper. Een<br />

ambetante discussie maar ze<br />

komen wel uit die vervelende<br />

kwestie voor ze de autostrade<br />

oprijden. Autostrade? De snelweg zal<br />

je bedoelen. Vermoeiend allemaal en<br />

al snel is het tijd voor de nachtrust.<br />

Hij kocht voor haar een mooi nieuw<br />

slaapkleed, maar zij doet liever haar<br />

oude vertrouwde nachtjapon aan.<br />

Volg je het nog?<br />

Bank<br />

Sofa<br />

sportsloefen<br />

gympen<br />

42 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


Beste marketeers:<br />

data zijn key,<br />

privacy een must<br />

De mogelijkheden om met data<br />

op basis van consumentengedrag<br />

en klantprofielen gepersonaliseerd te<br />

adverteren lijken eindeloos. En dit<br />

houdt niet op bij de huidige stand van<br />

de technologie. Maar ook datamining<br />

is gebonden aan strenge privacy- en<br />

andere wetgeving en regels. Wil je als<br />

marketeer succevol zijn in datagedreven<br />

adverteren, dan zal je die<br />

regels moeten kennen en toepassen.<br />

Gepersonaliseerde communicatie is een prachtig instrument om echt een dialoog met de<br />

klant te starten. Veel organisaties zijn hard bezig om hun database op niveau te brengen,<br />

waarbij klantdata gestructureerd en volledig worden opgebouwd. Op die manier worden de<br />

data inzetbaar voor campagnes. Mag je er zomaar alles mee doen?<br />

Eventjes alle e-mailadressen van je klanten uploaden in Facebook als doelgroep en daarna<br />

look-a-likes door Facebook laten vinden. Dan nog een e-mail met de klantdata in Excel naar<br />

de plaatselijke drukker voor een mailing. Alle klantdata op je bureaublad downloaden om daar<br />

thuis een goede analyse van te maken. Geweldig toch?<br />

Nieuwe strengere Europese wetgeving, wees voorbereid<br />

De bestaande regelgeving omtrent privacy van consumenten wordt aangescherpt. In mei<br />

2018 gaan Europese regels gelden in alle EU-landen. Er worden meer en hogere eisen<br />

gesteld aan het opslaan van data. De boetes voor oneigenlijk gebruik van data gaan flink<br />

omhoog en kunnen oplopen tot 4% van de wereldwijde omzet en tot een bedrag van 20<br />

miljoen euro.<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 43


Vervolg: Beste<br />

marketeers: data<br />

zijn key, privacy<br />

een must<br />

<strong>Pubmarket</strong>! is goed<br />

voorbereid op de<br />

nieuwe wetgeving<br />

en heeft reeds een<br />

protocol opgesteld<br />

waarin de nodige<br />

procedures inzake<br />

privacy zijn geborgd.<br />

Neem voor meer<br />

informatie contact<br />

met Peter Burmanje,<br />

data security officer.<br />

Wat wel, wat niet?<br />

Er moet altijd een duidelijk doel ten grondslag<br />

liggen aan het vastleggen van persoonsgegevens.<br />

De bewijslast hiervoor ligt volledig bij<br />

de organisatie die de persoonsgegevens verwerkt.<br />

Met andere woorden, als bedrijf moet<br />

je kunnen uitleggen waarom je bepaalde persoonsgegevens<br />

nodig hebt. Als deze uitleg onvoldoende<br />

is of zelfs volledig ontbreekt, dan<br />

mogen de gegevens niet worden vastgelegd.<br />

Sterker nog, toestemming voor het verwerken<br />

van persoonsgegevens is altijd contextgebonden:<br />

gegevens die je voor de levering van een<br />

bepaald product of dienst nodig hebt en dus<br />

legitiem vastlegt, mag je niet zomaar gebruiken<br />

voor de levering van andere producten of<br />

diensten.<br />

Consumenten behouden altijd het recht om<br />

op elk willekeurig moment hun toestemming<br />

om hun gegevens te verwerken in te trekken.<br />

Als organisatie heb je dan de plicht om dit direct<br />

en zichtbaar uit te voeren.<br />

Bereid je klantenservice voor<br />

Een consument heeft het recht op inzage in<br />

de gegevens die elektronisch van hem zijn<br />

vastgelegd. Hij moet die kunnen opvragen<br />

zonder afhankelijk te zijn van de organisatie<br />

die de gegevens heeft vastgelegd. In de<br />

praktijk zal dit er waarschijnlijk op neerkomen<br />

dat organisaties klanten een actueel<br />

inzicht moeten geven in alle vastgelegde<br />

persoonsgegevens via bijvoorbeeld het<br />

klantenportaal.<br />

Consumenten hebben daarnaast het recht<br />

hun gegevens ‘door te laten geven’ van de<br />

ene organisatie naar de andere. Stel dat<br />

een consument zijn energiecontract opzegt<br />

bij leverancier A en wil overstappen naar<br />

leverancier B, dan is leverancier A verplicht<br />

ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens<br />

worden overgedragen.<br />

Van organisaties wordt verwacht dat zij<br />

aantonen dat zij zorgvuldig omgaan met<br />

persoonsgegevens. Zij moeten laten zien dat:<br />

• zij slechts de absoluut minimaal<br />

benodigde set aan persoonsgegevens<br />

vastleggen;<br />

• er een duidelijk doel ten grondslag ligt aan<br />

de verwerkte persoonsgegevens; <br />

• consumenten altijd inzicht hebben in de<br />

over hen vastgelegde gegevens; <br />

• er ondubbelzinnige toestemming is<br />

van de betrokken consument om de<br />

gegevens te mogen verwerken; <br />

• deze toestemming op elk moment<br />

ingetrokken kan worden; <br />

• er bij voorkeur getest wordt met<br />

gemaskeerde data; <br />

• de omvang van de gebruikte testset<br />

aansluit bij het beoogde doel. <br />

Wat kun je in de dagelijkse<br />

praktijk?<br />

Zorg voor een bewerkingsovereenkomst.<br />

Verstrek je klantgegevens aan een<br />

externe partij, dan ben je verplicht een<br />

bewerkingsovereenkomst op te stellen.<br />

Hierin staan afspraken over wat de externe<br />

partij mag doen met deze data.<br />

Meld een datalek. Een datalek moet<br />

binnen 72 uur worden gemeld bij de<br />

verantwoordelijke data protection authority<br />

(DPA). In België is dat de Privacycommissie,<br />

in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.<br />

Let op: de definitie van een datalek is “…<br />

elke situatie waarbij persoonsgegevens zijn<br />

verwerkt zonder dat er een geldige reden<br />

aan ten grondslag lag”!. De DPA bepaalt<br />

daarna de impact: hoeveel consumenten<br />

ervaren de gevolgen van het datalek? Alle<br />

datalekken dienen bijgehouden te worden<br />

in een openbaar register.<br />

Zorg voor veilige overdacht van data.<br />

Verstuur data uitsluitend via een beveiligd<br />

kanaal, zoals een SFTP-verbinding. Verstuur<br />

geen onbeveiligde databestanden via<br />

e-mail, WeTransfer of sharelinks. Data<br />

kan onderschept worden. Verstrek<br />

wachtwoorden via een separaat kanaal,<br />

bijvoorbeeld gebruikersnaam via e-mail en<br />

het wachtwoord via sms. Zorg ervoor dat er<br />

geen data worden opgeslagen op usb-sticks,<br />

bureaublad, in downloadmap enzovoort. En<br />

geef uitsluitend geautoriseerde medewerkers<br />

of toeleveranciers toegang tot deze data.<br />

44 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


#WeAreProximus<br />

Het merk Proximus ontstond in 1994<br />

als divisie voor mobiele telefonie van<br />

de Belgacom Groep, na de lancering<br />

van het eerste mobiele netwerk met<br />

dezelfde naam. Proximus biedt een<br />

uitgebreid scala van mobiele communicatieproducten<br />

en -diensten voor particulieren<br />

en bedrijven.<br />

Sinds september 2014 zijn ook alle vaste<br />

lijndiensten (internet, vaste telefonie en<br />

digitale televisie) gecommercialiseerd<br />

onder het merk Proximus - Belgacom<br />

is als merk uit de markt genomen.<br />

Proximus is momenteel de grootste<br />

mobiele operator in België.<br />

Case<br />

Any time, any place, any way<br />

Als telecomoperator staat Proximus met<br />

twee benen middenin de digitale disruptie.<br />

De digitale verwachtingen en behoeften<br />

van zowel particulieren als professionals<br />

ontwikkelen zich voortdurend. Klanten<br />

willen op ieder moment, op elke plaats en<br />

via ieder apparaat toegang tot hun digitale<br />

diensten en content. Proximus speelt actief<br />

en proactief in op die transformatie en<br />

heeft de ambitie om de voorkeursprovider<br />

van digitale service te zijn en te blijven<br />

voor zowel particuliere consumenten als<br />

professionele klanten.<br />

<strong>Pubmarket</strong>! de opdracht om een atypische<br />

buzzcampagne te realiseren, om zo een<br />

beweging op gang te brengen waarin alle<br />

werknemers participeren. De campagne<br />

moest de drager worden om een hele serie<br />

businessinitiatieven zoals Tuttimus en Bizz<br />

All-in vooruit te stuwen en groei te stimuleren,<br />

steeds met de klant in het achterhoofd.<br />

De strategie laat zich samenvatten in het<br />

volgende statement: “We zijn er trots op dat<br />

we Proximus zijn, omdat we geloven dat we de<br />

juiste dingen doen, we kennen onze proposities<br />

en aanbiedingen, we gaan geen enkele<br />

uitdaging uit de weg en zo gedragen we ons<br />

ook.” De kernwoorden ‘believe, know & address<br />

en act’ zijn de drie pijlers van deze strategie.<br />

“To connect everyone and everything so<br />

people live better and work smarter”<br />

“To connect everyone and everything so<br />

people live better and work smarter”, is de<br />

samenvatting van die bedrijfsfilosofie. Om<br />

die filosofie in de praktijk om te zetten,<br />

heeft Proximus het rotsvaste vertrouwen<br />

dat de medewerkers het verschil kunnen<br />

en zullen maken!<br />

#WeAreProximus<br />

Om het gevoel van trots onder de 14.000<br />

werknemers een boost te geven, kreeg<br />

De campagne #WeAreProximus die<br />

oorspronkelijk gelanceerd werd om de<br />

naamswijziging van Belgacom naar Proximus<br />

te ondersteunen, moest een tweede<br />

leven krijgen, geworteld in het DNA van<br />

Proximus en als kern van de digitale transformatie<br />

van Proximus. Meer dan alleen<br />

een sensibiliseringscampagne, bijzonder<br />

ambitieus dus!<br />

De <strong>Pubmarket</strong>! approach<br />

Proximus weet dat zijn werknemers<br />

ervoor zorgen dat mensen zich kunnen<br />

verbinden, op ieder moment, waar ze ook<br />

zijn. Ze zorgen ervoor dat de Proximusklanten<br />

beter kunnen leven en slimmer<br />

kunnen werken. Ze houden de vinger aan<br />

de pols. Maar zijn ze ook bereid nog een<br />

stap verder te gaan?<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 45


Voor de lancering van de #WeAreProximuscampagne<br />

organiseerde <strong>Pubmarket</strong>! op<br />

21 juni - het begin van de zomer - het<br />

startevent in de Proximus-torens in Brussel.<br />

CEO Dominique Leroy stelde de Officers<br />

voor en lanceerde de eerste challenge:<br />

“Zorg dat alle klanten tevreden zijn over<br />

hun vaste internetverbinding en televisie”.<br />

Daarom ging Proximus samen met <strong>Pubmarket</strong>!<br />

op zoek naar #WeAreProximus<br />

Officers die bereid waren om deze uitdaging<br />

aan te gaan: alle collega’s over de<br />

streep te trekken om de ultieme ‘click’ te<br />

maken met alles waar Proximus als dienstverlener<br />

voor staat.<br />

De eerste stap was de creatie van de vacature:<br />

“Wanted: #WeAreProximus Officers”.<br />

De uitgebreide functieomschrijving werd<br />

gepost via alle owned media van de Proximus-community:<br />

de jobportal, het intranet,<br />

de mediascreens aan trappen en in de liften,<br />

per e-mail en via posters enzovoort.<br />

Alle kandidaten konden hun persoonlijke<br />

verhaal delen en solliciteren voor de job via<br />

het dedicated platform weareproximus@<br />

proximus.com.<br />

Voor de lancering van de #WeAreProximus-campagne<br />

organiseerde <strong>Pubmarket</strong>!<br />

op 21 juni – het begin van de zomer – het<br />

startevent in de Proximus-torens in Brussel.<br />

CEO Dominique Leroy stelde de Officers<br />

voor en lanceerde de eerste challenge:<br />

“Zorg dat alle klanten tevreden zijn over<br />

hun vaste internetverbinding en televisie”.<br />

Er was een live connection met Proximus<br />

in Antwerpen en Luik en het hele event<br />

werd live gestreamd, zodat alle operationele<br />

werknemers in Namen, Luik, Antwerpen,<br />

Gent, Hasselt of waar ze ook zaten het<br />

event live konden volgen.<br />

De lancering werd ook gedeeld via Facebook<br />

en Twitter en op hetzelfde moment ging<br />

de dedicated website weareproximus.be<br />

live met gedetailleerde informatie.<br />

De tweede challenge viel samen met de start van de Tuttimus- en Bizz All-incampagnes in oktober.<br />

<strong>Pubmarket</strong>! lanceerde deze tweede challenge – overtuig uw netwerk van vrienden, familie,<br />

relaties, sportmakkers om te switchen naar Tuttimus / Bizz All-in – via dezelfde technieken:<br />

event en livestream.<br />

De Officers werden gevolgd<br />

door een cameraploeg om<br />

een dag in hun professioneel<br />

en persoonlijk leven te vangen<br />

in een reality-tv-format.<br />

Iedere reportage werd afgerond<br />

met een call to action<br />

& challenge naar de collega’s<br />

om hun voorbeeld te volgen.<br />

Alle werknemers kregen regelmatig<br />

updates over de<br />

commerciële resultaten van<br />

de campagne via mails, infographics<br />

en de dedicated<br />

website.<br />

Resultaten?<br />

De twee events waren trending<br />

op Twitter in België,<br />

zowel op 21 juni als op 17<br />

oktober. Tweemaal scoorde<br />

de hashtag #WeAreProximus<br />

een derde plaats. En de concurrentie<br />

was niet gering: het<br />

EK-voetbal met de razend<br />

populaire Rode Duivels en<br />

terreurdreiging in het Brusselse<br />

shopping center City2. Het<br />

mobiele dataverbruik in de<br />

Proximustorens steeg tijdens<br />

de events met bijna 30%<br />

en het intranet registreerde<br />

telkens meer dan 5000 extra<br />

hits in vergelijking met<br />

de weken vóór de events.<br />

46 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


Mobile<br />

first,<br />

maar<br />

hoe?<br />

Een website dient tegenwoordig mobile first te zijn. Dat inzicht wordt nu wel breed<br />

gedeeld. Maar de ontwikkeling schrijdt voort, dus wat betekent ‘mobile first’ nu<br />

concreet? Waar moet je in de praktijk rekening mee houden, om een website te<br />

hebben die echt mobile first is en blijft? De trends op een rij.<br />

Mobile first-zoekindex<br />

Google<br />

In november 2016 kondigde Google aan<br />

dat de zoekmachine zijn index mobile first<br />

gaat maken. Waar de rankingsystemen eerst<br />

nog naar de desktopversie van een pagina<br />

keken om de de relevantie te bepalen, wordt<br />

meer en meer de mobile versie leidend.<br />

Uiteindelijk zullen de Google-algoritmes<br />

primair de mobiele versie van een website<br />

gebruiken om pagina’s te ranken.<br />

Wat betekent dit? Als je website nu al<br />

responsive of adaptive + responsive is,<br />

ondervind je geen nadeel. Maar als je een<br />

aparte mobiele website hebt met minder<br />

informatie dan in je desktopversie, kan<br />

dit ervoor zorgen dat je site minder goed<br />

vindbaar wordt. Dan is het verstandig om<br />

over te stappen op een responsive ontwerp.<br />

Accelerated Mobile Pages en<br />

App streaming<br />

Momenteel komt meer dan de helft van de<br />

Google-zoekopdrachten van smartphones.<br />

Tel daarbij op dat gebruikers meer dan<br />

80% van de tijd op een smartphone<br />

besteden in native apps. Twee jaar geleden<br />

introduceerde Google al ‘app-indexing’<br />

om informatie te vinden die opgesloten<br />

zit in apps. Google gaat de mobiele<br />

ervaring nog verder verbeteren door de<br />

introductie van Accelerated Mobile Pages.<br />

Met andere woorden: geoptimaliseerde<br />

pagina’s voor smartphones. Bovendien<br />

is Google bezig met ‘App Streaming’<br />

binnen de zoekresultaten waardoor de<br />

volledige ‘native-app’ wordt nagebootst<br />

in de browser. Dat werkt nu alleen nog<br />

op Android. Een geoptimaliseerde<br />

responsive website voldoet<br />

nog wel, maar AMP en<br />

App streaming zijn<br />

ontwikkelingen<br />

om in de gaten te<br />

houden.<br />

Adverteren op<br />

mobiel groter<br />

dan op desktop<br />

Op het gebied van online<br />

adverteren vindt een verschuiving<br />

plaats van ‘klassiek’<br />

web naar mobiel. Organisaties<br />

doen er verstandig aan om binnen<br />

hun advertentiebudget mee te gaan in<br />

deze verschuiving. Ook je website moet<br />

voorbereid worden.<br />

Mobiele zoekers worden<br />

vaker klanten<br />

Zoekopdrachten vanaf mobiel zijn doorgaans<br />

urgent en doelgericht. Consumenten<br />

gebruiken hun smartphones steeds vaker<br />

voor online aankopen (nu 80%). Hiervoor<br />

moet een website responsive zijn. Is dat niet<br />

zo, dan shopt de klant bij de concurrent.<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 47


Vervolg: Mobile first, maar hoe?<br />

Mobiel betalen<br />

Het zal niet lang meer duren voordat het<br />

heel normaal is om te betalen met je<br />

telefoon. Steeds meer smartphones zijn<br />

standaard voorzien van een NFC chip<br />

waarmee contactloos betalen mogelijk<br />

wordt. Technologie die ook voor retailers<br />

kansen biedt, zoals de combinatie van<br />

betalen en een loyaliteitsprogramma.<br />

Gesproken interacties<br />

De zogenoemde ‘conversational interfaces’<br />

gaat de gebruikerservaring op z’n kop<br />

zetten. Hierbij spreek je tegen de smartphone<br />

op een natuurlijke manier en krijg je<br />

een persoonlijk antwoord terug. Dit wordt<br />

mogelijk dankzij kunstmatige intelligentie,<br />

big data en slimme algoritmes.<br />

24/7 bereikbaarheid als norm<br />

De 24-uurs economie vaart wel bij de<br />

enorme verspreiding van smartphones.<br />

Mensen zullen zich toch beter gaan<br />

afschermen. Voor marketeers zal het<br />

moeilijker worden om door die barrières<br />

heen te komen. Tenzij je ervoor zorgt<br />

dat jouw communicatie voor de ontvanger<br />

altijd waardevol is en op het<br />

juiste moment en in de juiste context<br />

wordt afgeleverd.<br />

B2B ontdekt mobiel<br />

Ook B2B ontdekt de mogelijkheden<br />

van mobiel adverteren. Inmiddels<br />

beschikken steeds meer B2B bedrijven<br />

over een responsive website (meer<br />

dan 50%). Deze trend zal zich verder<br />

doorzetten. Bovendien groeien de<br />

advertentie mogelijkheden zoals op<br />

LinkedIn.<br />

Video is key<br />

Video groeit explosief, zeker bij<br />

millennials. Bijna de helft van hen kijkt<br />

uitsluitend nog video op een telefoon<br />

of tablet. Om deze jonge doelgroep<br />

te bereiken is de inzet van video<br />

onmisbaar geworden. De verwachting is<br />

dat programmatic video steeds meer zal<br />

worden ingezet.<br />

Internet of things<br />

Steeds meer apparaten zijn verbonden<br />

met internet, zoals de thermostaat NEST,<br />

deurbel RING of wearables zoals horloges<br />

en fitness trackers. Hierdoor komt er voor<br />

marketeers steeds meer data beschikbaar<br />

over het gedrag van consumenten! Bij<br />

het ontsluiten van die apparaten speelt de<br />

smartphone natuurlijk een belangrijke rol.<br />

Micro-interacties<br />

Dag in dag uit heb je wel honderden kleine<br />

interacties met je smartphone en andere<br />

apparaten. Denk maar aan de verschillende<br />

alerts op het scherm, een flitsmelding etc.<br />

Deze vanzelfsprekende momenten noemen<br />

we micro-interacties. Er zal steeds meer<br />

aandacht zijn in design voor het aanbrengen<br />

en verbeteren van deze micro-interacties.<br />

Cards 2.0<br />

De uitdaging in een gebruiksvriendelijke<br />

responsive design blijft het overzichtelijk<br />

presenteren van content in een beperkte<br />

ruimte. Het toepassen van Cards is een<br />

blijvende trend. Met cards wordt content<br />

in lagen op elkaar gestapeld en kan de<br />

gebruiker deze makkelijk ‘swipen’ in plaats<br />

van ‘scrollen’.<br />

Progressive web apps<br />

De universele oplossing lijkt gevonden:<br />

progressive web apps (PWA). Deze websites<br />

voelen aan als native apps.<br />

Geen nieuwsapp van 80 mb downloaden,<br />

maar lezen via een PWA met vrijwel dezelfde<br />

functies. Een PWA wordt online geladen en<br />

kan ook offline gebruikt worden.<br />

48 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


Meer klanten door<br />

een digitaal marketingplan!<br />

We selecteren en ontwikkelen de juiste digitale<br />

communicatietools om jouw groei te optimaliseren.<br />

Webdesign – Webdevelopment – Digitale marketing – Lead generation & nurturing<br />

SEO – SEA – Display advertising – E-mailmarketing – Social Media marketing<br />

+32 (0)11-230 433 - info@markedeer.be - www.markedeer.be


Van special events<br />

naar experience<br />

marketing<br />

De marketing- en communicatiesector verandert continu. Nieuwe inzichten, nieuwe<br />

tools en nieuwe communicatiekanalen zijn de motor van deze voortdurende<br />

transformatie. Marketingprofessionals volgen hun prospects en klanten doorheen<br />

de customer journey met gepersonaliseerde boodschappen. Echt maatwerk waar<br />

zij vroeger alleen maar van konden dromen.<br />

hun likes en dislikes. Je creëert een sfeer<br />

van wederzijds respect. Kortom, je houdt<br />

steeds in het achterhoofd dat je zaken doet<br />

met mensen die niet alleen rationeel zijn,<br />

maar ook sociaal en emotioneel.<br />

De spelregels van marketing en communicatie<br />

zijn drastisch gewijzigd. Vroeger was er<br />

één boodschap, één beleving en één versie<br />

van de content voor alle prospects en klanten.<br />

Vandaag is het nog steeds belangrijk<br />

om een consistente boodschap te brengen,<br />

maar de technologische vooruitgang en de<br />

veelheid aan communicatiekanalen dwingt<br />

de moderne marketeer tot maatwerk voor<br />

consumenten en stakeholders.<br />

Persona’s en personasegmentatie zijn de<br />

nieuwe buzzwords. Persona’s zijn fictieve<br />

karakters die verschillende klanttypen vertegenwoordigen.<br />

Ze hebben een naam en<br />

gezicht en ze vertellen het verhaal van de<br />

belangrijkste klantengroepen. Dat verhaal<br />

wordt in de taal van de klant verteld en<br />

maakt de gebruikscontext van een product<br />

of dienst helder. De inzichten uit systemen,<br />

rapporten, van medewerkers en de feedback<br />

van de klant zelf worden in de persona’s<br />

met elkaar verbonden, zodat een rijk<br />

geschakeerde klantentypologie ontstaat.<br />

Persona’s en eventmarketing?<br />

Wat heeft dit met eventmarketing te maken?<br />

Het fysieke event is en blijft een unieke<br />

mogelijkheid voor een marketeer om<br />

zijn brand, product of service te matchen<br />

met prospects, klanten en stakeholders.<br />

Event marketing evolueert meer en meer<br />

naar experience marketing. Het gaat in<br />

essentie over het opbouwen van een gepersonaliseerde<br />

relatie tussen het merk,<br />

product of dienst en zijn prospects, klanten<br />

en stakeholders.<br />

Op die manier is de impact van een event<br />

veel groter dan louter informatieoverdracht<br />

en het verkrijgen van leads. Bij experience<br />

marketing neem je je deelnemers mee op<br />

een gepersonaliseerde trip, door rekening<br />

te houden met hun specifieke interesses,<br />

Uiteindelijk trek je op die manier de virtuele<br />

beleving door naar real life. Tijdens de<br />

customer journey triggeren we constant de<br />

two-way communicatie met onze kopers<br />

via social media, via chatboxes op onze<br />

websites en alle mogelijke andere, vaak<br />

mobiele, media. Gedurende het event krijg<br />

je daarbovenop de mogelijkheid om een<br />

emotionele band te creëren met je deelnemers.<br />

Dit kun je doen met je merk, je<br />

product, maar ook met keynote sprekers.<br />

Deze emotionele band is waarschijnlijk het<br />

grootste verschil tussen digitale marketing<br />

en experience marketing.<br />

De manier waarop we communiceren met<br />

onze klanten mag ingrijpend veranderd<br />

zijn, de behoefte aan een relatie met onze<br />

klanten zal nooit veranderen. Het is niet<br />

eenvoudig, maar als het lukt kan een goed<br />

event een groot impact hebben op de ROI<br />

van het event zelf en de andere marketinginspanningen.<br />

50 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


Lipton Exclusive Selection, experience marketing als speerpunt<br />

van een product launch<br />

Foodgigant Unilever heeft het begrip experience<br />

marketing bijzonder goed begrepen<br />

en met verve geïntegreerd in de lancering<br />

van de ‘Lipton Exclusive Selection’. Met dit<br />

vernieuwde merk beoogt Unilever Food<br />

Solutions (UFS) een ingrijpende up-market<br />

herpositionering van zijn Lipton-theeproducten.<br />

Net zoals men vandaag geen koffie<br />

meer drinkt maar een Caffè Latte of een Espresso<br />

Macchiato, wil UFS de consument stimuleren<br />

om geen thee maar wel een Asian<br />

White & Rose, een Pure Black Ceylon of een<br />

van de elf andere luxe Lipton-theeën te bestellen.<br />

Lipton Exclusive Selection is bij uitstek een<br />

concept voor hotels, restaurants & cafés.<br />

UFS besteedde veel zorg aan de samenstelling<br />

van het assortiment, de kwaliteit en<br />

de verpakking. Het assortiment bevat lange<br />

theeblaadjes en kruiden, gecombineerd met<br />

zichtbare stukjes fruit en bloemen, verpakt in<br />

een semi-transparant, piramidevormig theebuiltje.<br />

De piramidevorm verzekert meer<br />

plaats voor de ingrediënten om te bewegen<br />

tijdens de infusie, met een uitstekend aroma,<br />

smaak en kleur als gevolg. Bovendien<br />

bleek uit een consumentenonderzoek dat<br />

76% van de consumenten de voorkeur<br />

geeft aan een piramidevormig zakje.<br />

Om de nieuwe productlijn met veel impact<br />

te lanceren richting de professionele doelgroep<br />

zette UFS vol in op experience marketing.<br />

Voor het event selecteerde UFS drie<br />

locaties op het Antwerpse ‘Eilandje’: het Felix<br />

Pakhuis, Urban City en het MAS. Kortom een<br />

echte take-over van de meest hippe buurt<br />

in Antwerpen, perfect in lijn met de nieuwe<br />

producten.<br />

De beleving sloot aan bij de locaties. Trendwatchers<br />

gaven inspirerende sessies: ‘Tea is<br />

the new coffee’! Een spreker van de RainForest<br />

Alliance – u merkt het, externe sprekers,<br />

geen UFS-toplui – verduidelijkte de sustainability<br />

van de theeproductie. En uiteraard was<br />

er tasting, maar niet zomaar tasting. Er was<br />

een workshop ‘maak je eigen theeblend’ en<br />

een workshop met een ‘theesommelier’. Wat<br />

zou trouwens het thee-equivalent zijn voor<br />

een barista? Sepideh Sedaghatnia, in een<br />

vorig leven sommelier van ‘t Zilte en vooral<br />

bekend als jurylid uit Mijn Pop-uprestaurant,<br />

leerde de deelnemers theecocktails maken.<br />

De lancering werd afgerond met een food &<br />

thee pairing in Het Zilte, het toprestaurant op<br />

de topverdieping van het MAS.<br />

Tijdens het volledige event stond de ‘tea experience’<br />

centraal, veel meer dan het product<br />

op zich. Alles zat in lijn: de locatie, de<br />

experience, de relationing. En achteraf bleek<br />

dat UFS perfect inspeelde op het verwachtingspatroon<br />

van de consument. Thee is dé<br />

nieuwe hype, tea is the new coffee!<br />

Download de complete white paper met<br />

handige checklist op de website<br />

www.pubmarket.be<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 51


Vervolg: Van special events naar experience marketing<br />

Two-way communicatie &<br />

netwerken<br />

Unilever past deze basisprincipes van een<br />

hedendaags special event niet alleen toe tijdens<br />

klantgerichte events, maar ook intern.<br />

Tijdens hun laatste worldwide conventie<br />

konden alle deelnemers een convention<br />

app downloaden. Via die app konden de<br />

deelnemers niet alleen het programma, de<br />

deelnemerslijst en de conventiedocumenten<br />

raadplegen, maar ook en vooral in interactie<br />

gaan met de keynote sprekers en de<br />

andere deelnemers. In discussie gaan met<br />

de sprekers, comments posten, stemmen<br />

op alternatieve voorstellen, contact zoeken<br />

met andere deelnemers, het kon allemaal<br />

in real time. Omdat het een interne meeting<br />

betrof, was ook de vertrouwelijkheid van<br />

de app een belangrijk issue. Alle informatie<br />

bleef 100% binnenshuis. Uit de evaluatie<br />

achteraf bleek niet alleen dat bijna alle deelnemers<br />

de event app hadden gedownload<br />

en intensief gebruikt, maar ook dat het een<br />

geweldig hulpmiddel was voor het onderlinge<br />

netwerken.<br />

Het klassieke beursmodel<br />

werkt niet meer<br />

Bidfood, Belgisch marktleider in foodservice,<br />

organiseert jaarlijks de Bidfood Beurs. Een<br />

B2B-event waar de leveranciers op een vrij<br />

klassieke manier hun producten en nieuwigheden<br />

voorstellen aan de klanten. In de marge<br />

van de beurs organiseert Bidfood telkens<br />

boeiende seminars waar foodproducenten,<br />

voedingsspecialisten en grootkeukenchefs<br />

hun inzichten met elkaar delen en in debat<br />

gaan. Best een goede formule, maar Bidfood<br />

stelde vast dat het enthousiasme van<br />

de klanten voor het beursgedeelte wegzakt.<br />

De Clercq Horeca & Zuivel, een van de Belgische<br />

filialen van de Bidfood Groep, dat vooral<br />

de horecasector belevert, bestond in 2016<br />

precies 50 jaar. Voor het jubileumevent ging<br />

Bidfood resoluut voor experience marketing.<br />

Bidfood koos voor de Ghelamco Arena, een<br />

voor de sector verrassende locatie, inspiratiesessies<br />

met producten – geen beurssetting<br />

dus – en een ‘hapje-tapje’ cocoon<br />

netwerkevent. Het event was een succes.<br />

Alle actoren in de driehoek leveranciers - De<br />

Clercq Horeca & Zuivel - klanten waren opgetogen.<br />

De leveranciers, omdat ze hun producten<br />

in de inspiratiesessies perfect tot hun<br />

recht konden laten komen. De klanten, omdat<br />

demo’s en tasting honderd keer meer zeggen<br />

dan een product in een doos. De Clerq Horeca<br />

& Zuivel, omdat voor de onderneming een<br />

goede match tussen klanten en leveranciers<br />

de beste garantie is voor verdere groei.<br />

Werkt het ook bij B2C?<br />

Uiteindelijk zijn dit drie voorbeelden uit de<br />

B2B-sector, maar werkt experience marketing<br />

ook in een B2C-omgeving? Er zijn heel<br />

wat redenen om aan te nemen van wel. De<br />

belangrijkste reden zijn de social mediaplatformen<br />

die de bedrijven toelaten (dwingen?)<br />

om met de consumenten in interactie<br />

en conversatie te gaan. Sommigen doen<br />

dat aarzelend, anderen vol overtuiging. Telecomoperator<br />

Mobile Vikings bijvoorbeeld<br />

heeft zijn producten 100% online in de<br />

markt gezet. Geen fysieke verkooppunten,<br />

enkel een site, social media en guerrilla<br />

events. Die mix samen met een goed<br />

uitgekiende strategie die focust op jongeren<br />

die data verkiezen boven telefoonverkeer en<br />

klantgerichtheid maakten van Mobile Vikings<br />

een flinke nicheplayer. De jongeren kijken uit<br />

naar hun creatieve take-overs op Werchter<br />

en Pukkelpop, experience marketing weet je<br />

wel.<br />

Ook in de retailsector schat men experience<br />

marketing naar waarde. Wijnegem Shopping<br />

Center bijvoorbeeld begrijpt dat het zijn<br />

shoppers een totaalbeleving moet aanbieden.<br />

Niet alleen een mooi winkelaanbod,<br />

gratis parking, airco en free wifi, maar ook<br />

maatwerk-events, experience marketing dus.<br />

Wijnegem heeft een traditie in events. De<br />

jaarlijkse Flair Shopping Day bijvoorbeeld<br />

staat vetjes in de agenda’s van hun klanten.<br />

En zij converseren met hun klanten via een<br />

succesvolle Facebookpagina met meer dan<br />

160.000 volgers. Wijnegem Shopping Center<br />

kent zijn shoppers! Gedurende twee jaar<br />

onderging het shoppingcenter een ingrijpende<br />

metamorfose. Met deze investering van<br />

in totaal 50 miljoen euro beklemtoonde Wijnegem<br />

Shopping Center, jaarlijks goed voor<br />

negen miljoen bezoekers, zijn ambitie om<br />

het nummer één shoppingcenter in de Benelux<br />

te blijven. Dat moest gevierd worden,<br />

samen met hun klanten, en dat deden ze<br />

met ‘Feestlift’. De Belgische DJ Regi gaf op<br />

een vrijdagavond het startschot met een gratis<br />

optreden op de parking van het shoppingcenter<br />

voor 6000 enthousiaste toeschouwers.<br />

Daarna volgden drie thematische feestweken<br />

rond mode, interieur, multimedia en<br />

food met de Bekende Vlamingen (BV’s)<br />

Lesley-Ann Poppe, Peter van Asbroeck en<br />

Albert Verdeyen. Rode draad van de<br />

campagne was de Feestliftwedstrijd<br />

met een prijzenpot van 15.000 euro.<br />

Uiteindelijk was ‘Feestlift’ een drie weken<br />

durend experience marketingevent<br />

gebaseerd op shopper insights. De conversatie<br />

met 160.000 klanten via Facebook<br />

was de cruciale bron om het event haarfijn<br />

af te stemmen op de verwachtingen van de<br />

klanten. Een succes!<br />

52 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


Kies voor<br />

personalisering,<br />

investeer in een<br />

data management<br />

platform<br />

Data-gedreven adverteren (data-driven advertising),<br />

ook wel programmatisch adverteren<br />

genoemd, is het geautomatiseerd inkopen<br />

en plaatsen van advertenties (trading). Deze<br />

snelgroeiende manier van adverteren op basis<br />

van data verandert drastisch de traditionele<br />

manier van media-inzet.<br />

De groei in deze vorm van adverteren ligt op<br />

meer dan 20% per jaar. Niet zo gek, want de<br />

mogelijkheden breiden zich snel uit waardoor<br />

steeds meer mediakanalen en -vormen ingezet<br />

kunnen worden. Naast de (interactieve)<br />

banners kunnen ook video’s , radiocommercials<br />

en outdoor worden aangestuurd.<br />

Een droom voor elke marketeer wordt nu<br />

werkelijkheid. Puur gedreven door data zoals<br />

klantprofiel, website- en winkelbezoek - al dan<br />

niet aangevuld met externe data - kan relevant<br />

en gericht worden geadverteerd op een<br />

wijze die veel verder gaat dan het plaatsen<br />

van banners. Bovendien biedt data-gedreven<br />

adverteren de mogelijkheid om de boodschap<br />

volledig te personaliseren en zo af te<br />

stemmen op waar de consument in de customer<br />

journey zich op dat moment bevindt.<br />

Ook creatief zijn de mogelijkheden eindeloos.<br />

Steeds vaker gebruiken we rich-media banners<br />

voorzien van slimme interactieve tools of<br />

personalisering, ook in video. Een voorbeeld:<br />

je hebt een netwerk van 100 outlets en je<br />

wilt banners voorzien van de dichtstbijzijnde<br />

outlet van de internetgebruiker. Of een<br />

bezoeker heeft een specifiek product in het<br />

winkelmandje achtergelaten en nog niet afgerekend;<br />

dan wil je hem of haar aan dit specifieke<br />

product herinneren.<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 53


Vervolg: Kies voor personalisering,<br />

investeer in een data management platform<br />

Match tussen data, creatie<br />

en technologie<br />

Met de beschikbaarheid van miljarden<br />

impressies per maand is het van essentieel<br />

belang deze campagnes centraal te managen.<br />

Hiervoor werkt <strong>Pubmarket</strong>! rechtstreeks<br />

met een Demand Side Platform, waarmee<br />

online de campagnes worden gemanaged<br />

en geoptimaliseerd. Hierdoor is het mogelijk<br />

om geautomatiseerd te bieden op posities in<br />

bijna alle netwerken of individuele kanalen.<br />

Bovendien worden externe data toegevoegd<br />

aan de campagnes voor verdere optimalisatie.<br />

Bijvoorbeeld data van leveranciers die<br />

beschikken over specifiek consumentengedrag<br />

of klantprofielen. Het gebruiken van een eigen<br />

datamanagementplatform (DMP) is echt<br />

de ‘next level’ in data-gedreven adverteren.<br />

Het is een krachtige segmentatietool voor<br />

marketeers, om de gewenste consumenten te<br />

bereiken en data over hen te verzamelen. Het<br />

DMP verzamelt, sorteert en activeert data uit<br />

een grote variëteit aan bronnen. Dat dient als<br />

basis voor nieuw, groter inzicht in collectief en<br />

individueel consumentengedrag, in de vorm<br />

van segmenten en consumentenprofielen.<br />

Daarmee kan de prestatie van een campagne<br />

aanzienlijk worden verbeterd. Bovendien wordt<br />

het eenvoudiger om de juiste boodschap voor<br />

het juiste publiek te creëren. Een voorbeeld:<br />

in het DMP zijn 20.000 profielen verzameld<br />

met verschillende kenmerken. We zien dat<br />

een bepaald segment zeer goed reageert<br />

op een bepaalde campagne. Wat is er dan<br />

mooier om vergelijkbare profielen (look-alikes)<br />

te benaderen? Deze kunnen via het<br />

DMP eenvoudig worden gevonden en ingezet<br />

in nieuwe campagnes.<br />

Alle voordelen van een DMP op een rij.<br />

• Verzamelen en structureren van grote volumes consumentendata<br />

• Activeren van data en media<br />

• Oneindig aantal databronnen<br />

• Door maatwerk klanten targetten met specifieke campagnes<br />

• Goed inzicht in het online gedrag van je consumenten<br />

• Verbeter je marketing ROI met targeted advertenties<br />

• Visualiseer data op demografie, interesses en gedragingen<br />

54 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


Contentmarketing,<br />

hoe vertel je jouw verhaal?<br />

Een goed verhaal is wat de homo sapiens succesvol heeft gemaakt en hem<br />

onderscheidt van de Neanderthaler. Dankzij een gemeenschappelijk gedeeld<br />

verhaal kunnen grote groepen mensen het eens worden en samenwerken.<br />

Door mythes en religieuze verhalen kon een gevoel van verwantschap ontstaan<br />

en werden grote samenlevingen mogelijk. Op dezelfde manier kun je<br />

met een goed corporate of sponsored magazine een band creëren met je<br />

klanten, werknemers en andere stakeholders.<br />

Maar wat is een goed corporate magazine?<br />

Zeker geen magazine waar op iedere pagina<br />

minstens drie keer de naam van de onderneming<br />

prijkt. ‘DDR-PR’ werkt allang niet<br />

meer. Wel een magazine dat opgezet wordt<br />

als een publieksblad. In het verdienmodel<br />

van een publieksblad staat de verkoop van<br />

het blad centraal. Het blad moet wel aansluiten<br />

bij de behoeften van zijn lezers of<br />

het verdwijnt. Creativiteit en innovatie zijn<br />

de sleutelwoorden. Een goed corporate<br />

magazine moet op dezelfde manier ontwikkeld<br />

worden. Doe het goed of doe het niet.<br />

En wie het goed wil doen, kiest zowel voor<br />

een mooi onderscheidend design als voor<br />

een formule die aansluit bij de belevingswereld<br />

van de doelgroep. Een goed corporate<br />

magazine doet aan indirecte marketing,<br />

aan soft branding en communiceert op een<br />

associatieve manier.<br />

‘Peper & Zout’,<br />

een mooi voorbeeld<br />

Sinds meer dan tien jaar realiseert <strong>Pubmarket</strong>!<br />

‘Peper & Zout’, het smaakvol<br />

magazine van Spar, dat 7 keer per jaar<br />

in 40.000 exemplaren verspreid wordt<br />

via meer dan 100 Spar- en Spar Express-winkels<br />

in België. Het magazine<br />

is een hit. Iedere nieuwe editie gaat<br />

binnen de kortste keren mee in de<br />

boodschappentassen van de trouwe<br />

klanten. Na enkele eerdere grafische<br />

facelifts heeft <strong>Pubmarket</strong>! het magazine<br />

recent grondig onder handen<br />

genomen. Zowel de redactionele<br />

formule, de beeldtaal als de lay-out<br />

zijn ingrijpend vernieuwd. Informatief<br />

maar luchtig, originaliteit en topfotografie<br />

zijn de trefwoorden van het nieuwe concept.<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 55


Contentmarketing,<br />

hoe vertel je jouw verhaal?<br />

‘Feel Better’, het corporate magazine dat<br />

<strong>Pubmarket</strong>! realiseert voor Novartis, is op<br />

een totaal andere leest geschoeid. Het<br />

richt zich heel specifiek en uitsluitend tot<br />

vrouwelijke huisartsen. Geen eenvoudige<br />

doelgroep, want vrouwelijke huisartsen zijn<br />

drukbezette mensen, meestal 35+ met<br />

daarbovenop vaak de verantwoordelijkheid<br />

voor een gezin. Het blad moest dus<br />

meteen raak zijn. Inhoudelijk-redactioneel<br />

steunt het magazine op drie pijlers: de arts<br />

en haar leefwereld, lifestyle en Novartis informatie.<br />

Alle rubrieksnamen zijn medisch<br />

geïnspireerd: voorschrift, injectie, diagnose,<br />

DNA, echo, placebo, consultatie, vitamine,<br />

de tweede opinie enz. In tegenstelling tot<br />

‘Peper & Zout’ is ‘Feel Better’ geen meeneemblad,<br />

maar een blad dat met de post<br />

bezorgd wordt, wat de exclusiviteit van het<br />

magazine nog versterkt.<br />

Ieder nieuw nummer heeft een thema dat<br />

als rode draad door de vaste rubrieken loopt.<br />

<strong>Pubmarket</strong>! licht het centrale thema – ‘Happy<br />

food’ en ‘High tea’ bijvoorbeeld – mooi<br />

uit in ieder onderdeel van het magazine: de<br />

versrubriek, de originele gerechten, de à la<br />

minute gerechten & snacks, de nieuwigheden,<br />

het weekmenu enz.<br />

En er is telkens een extra artikel specifiek<br />

over het thema. Zo staat er in het Happy<br />

Food-nummer een leuke reportage ‘Happy<br />

snacking for kids’ en in het High Tea-nummer<br />

een extra artikel over partykoekjes voor<br />

jarige kinderen. In het meest recente nummer,<br />

een dubbeldikke bewaareditie, stond<br />

het thema zomers grillen centraal. Alles over<br />

de barbecue, vanaf het aperitief tot en met<br />

het dessert, met een weekmenu op de grill<br />

erbovenop.<br />

<strong>Pubmarket</strong>! besteedt bijzonder veel aandacht<br />

aan de fotografie en de originaliteit<br />

van de gerechten. Ieder gerecht is een eigen<br />

creatie en geen ingekocht copy/paste-gerechtje.<br />

Een foodstylist en een foodfotograaf<br />

verzorgen de opnames van de gerechten.<br />

Dat is tekenend voor de nieuwe aanpak: een<br />

duidelijke redactionele formule, meer foto’s,<br />

treffende quotes en geen ellenlange doorlopende<br />

teksten meer. Verfrissend!<br />

‘Feel Better’, een corporate<br />

B2B magazine<br />

Digitale magazines<br />

Naast printmagazines realiseert <strong>Pubmarket</strong>!<br />

ook digitale magazines voor onder<br />

meer Unilever Food Solutions. In die digitale<br />

magazines stopt <strong>Pubmarket</strong>! minstens<br />

evenveel creativiteit als in de printmagazines,<br />

met een flinke dosis interactiviteit<br />

erbovenop. Geen bladerbare pdf’s maar<br />

slimme e-zines met veel interactiviteit en<br />

videocontent. De magazines maken optimaal<br />

gebruik van alle online mogelijkheden<br />

om direct door te linken naar websites, action<br />

sites enz. Directe calls-to-action die de<br />

contacten tussen de onderneming en de<br />

klant faciliteren en stimuleren.<br />

56 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


Omnichannel aanpak<br />

leidt tot meer beursbezoek<br />

Halfjaarlijks wordt in de Jaarbeurs Utrecht Second Home<br />

georganiseerd: de beurs voor tweede huizen en vakantiewoningen.<br />

<strong>Pubmarket</strong>! assisteert organisator Fairs<br />

Consult met advies en uitvoering op het gebied van media-acties.<br />

Mediastrategie en uitvoering<br />

<strong>Pubmarket</strong>! helpt Fairsconsult met een mediastrategie om meer<br />

bezoekers naar de beurs te trekken. Zorgvuldig worden de verschillende<br />

soorten middelen afgewogen en er wordt geanalyseerd<br />

welke kanalen het best renderen. Daarin speelt online een belangrijke<br />

rol.<br />

Via gerichte displaycampagnes op de relevante doelgroep worden<br />

potentiele bezoekers benaderd. Daarnaast is het (re)activeren van<br />

bezoekers van eerdere beurzen en consumenten met een vergelijkbaar<br />

profiel speerpunt via direct (e-)mail.<br />

Doelgroep kiest voor print<br />

Ook print blijft voor de specifieke, wat oudere doelgroep, die zich<br />

vaker op print oriënteert dan online, interessant. Hierbij wordt sterk<br />

gekeken naar de kostenefficiënte inzet van het juiste formaat. Voor<br />

elke beurs worden de kanalen steeds opnieuw bekeken en nieuwe<br />

kanalen getest.<br />

10-12<br />

MAART<br />

JAARBEURS<br />

UTRECHT<br />

Gratis bezoeken?<br />

www.secondhome.nl/telegraaf<br />

Of je nu op zoek bent naar een tweede woning om te genieten<br />

van een prachtige vakantie of je een tweede huis eerder ziet als<br />

een investering, het blijft enorm belangrijk om je goed te informeren<br />

voordat je overgaat tot een aankoop.<br />

Meer bezoekers trekken<br />

Daarom organiseert Fairs Consult meerdere keren per jaar de Second<br />

Home Beurs in Utrecht, Brussel, Gent en Antwerpen. Dé plek waar<br />

men zich kan oriënteren op en laten informeren over de aanschaf en<br />

het bezit van een tweede woning. Het aanbod op de beurs bestaat<br />

uit een keuze van woningen in meer dan 20 landen. Wat betreft<br />

marketing zijn er vanzelfsprekend twee belangrijke pijlers. Aan de<br />

ene kant moet er voldoende aanbod zijn - dus voldoende exposanten<br />

- en aan de andere kant voldoende bezoekers.<br />

Vincent Peek, marketingmanager van Fairs Consult: “Op advies en<br />

met medewerking van <strong>Pubmarket</strong>! hebben wij een campagne ingezet<br />

in Het Financieele Dagblad waarbij exposanten van de beurs<br />

kunnen meedoen. Voordeel is kostendeling, waardoor het voor<br />

iedereen mogelijk wordt om in het FD te staan.” Na een gezamenlijke<br />

test blijkt het bijsluiten van een uitnodiging bij specifieke magazines<br />

ook een positieve bijdrage te leveren aan het bezoekersaantal. “Wij<br />

deden dat met veel succes bij Elsevier en herhalen dat in het najaar<br />

met vier titels.”<br />

Echte samenwerking<br />

Hoe kreeg de relatie tussen Fairsconsult en <strong>Pubmarket</strong>! zijn huidige<br />

vorm? Vincent Peek: “Jeroen en zijn mensen hielpen ons al goed bij<br />

de mediaplanning en -inkoop en sinds anderhalf jaar is de samenwerking<br />

intensiever geworden. <strong>Pubmarket</strong>! doet nu een voorstel voor<br />

een campagne in plaats van vooral<br />

inkoop.<br />

Online zijn we gestart met Adform,<br />

dat is een online-advertentietool<br />

die je vanwege het<br />

kostenplaatje eigenlijk alleen<br />

kunt inzetten als je samenwerkt<br />

met een bureau. Kundig<br />

advies en uitvoering, die moeten<br />

er zijn, maar <strong>Pubmarket</strong>!<br />

Nederland is ook nog eens een<br />

bedrijf met leuke mensen die de<br />

juiste vakkennis in huis hebben en<br />

graag met je meedenken.”<br />

Vincent Peek<br />

Marketingmanager<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 57


UniKIT en<br />

Diamonds<br />

with a Story<br />

<br />

Award-winning campagnes voor Unilever<br />

Food Solutions en Rio Tinto Diamonds<br />

Tijdens de derde editie van de B2B Press & Communication Awards – georganiseerd<br />

door MM, het Belgische vakblad voor de communicatiesector – won<br />

<strong>Pubmarket</strong>! twee topawards. De award Best Communication Mix was voor de<br />

campagne ‘Diamonds with a Story’ voor diamantproducent Rio Tinto Diamonds.<br />

De B2B Publication of the Year-award was voor het UniKIT-programma<br />

van Unilever Food Solutions.<br />

Case<br />

<strong>Pubmarket</strong>! nam in 2016 met twee dossiers<br />

deel aan de toonaangevende B2B Press &<br />

Communication Awards. Met succes, want<br />

beide inzendingen kaapten in hun categorie<br />

de hoofdprijs weg. En daar is <strong>Pubmarket</strong>! om<br />

verschillende redenen best trots op.<br />

Al sinds de start van ons bureau <strong>Pubmarket</strong>!<br />

in 2003 verzorgen we de communicatie<br />

voor Unilever Food Solutions, de B2B-divisie<br />

van Unilever. Deze award is dan ook een<br />

mooie bekroning van 13 jaar partnership.<br />

Ook voor Rio Tinto Diamonds, na De Beers<br />

de belangrijkste diamantproducent ter<br />

wereld, werken we ondertussen al meer dan<br />

vier jaar. Een solide relatie dus. Beide klanten<br />

hebben een internationale actieradius.<br />

Voor Unilever Food Solutions verzorgt<br />

<strong>Pubmarket</strong>! de communicatie in België,<br />

Nederland en Frankrijk. Voor Rio Tinto<br />

Diamonds werken we internationaal met<br />

onder meer een wereldwijde website voor<br />

zowel de Amerikaanse, de Chinese als de<br />

Indische markt. Voor beide klanten zetten<br />

we storytelling in. Geen voorgekauwde<br />

promotiepraatjes, maar strategisch stevig<br />

onderbouwde verhalen om onze beide<br />

klanten sterker in de markt te plaatsen.<br />

UniKIT, voor en door chefs<br />

Unilever Food Solutions heeft de niet geringe<br />

ambitie om de levenskwaliteit van een<br />

miljard mensen wereldwijd te verbeteren.<br />

Het UniKIT-programma – voluit Unilever<br />

Keuken-, Inspiratie- en InformatieTool –<br />

richt zich heel specifiek tot chefs in scholen,<br />

rust- en verzorgingsinstellingen. De aanpak<br />

is peer-to-peer en gebaseerd op concrete<br />

ervaringsuitwisseling. Op die manier wil<br />

Unilever grootkeukenchefs inspireren om<br />

evenwichtige én lekkere maaltijden te bereiden<br />

en die aan te bieden in een aangenaam<br />

kader. Niet onbelangrijk als je weet dat nietziektegerelateerde<br />

ondervoeding bij senioren<br />

een levensgroot probleem is.<br />

UniKIT is een eenvoudige en vooral erg<br />

praktische tool om de chefs te ondersteunen<br />

in hun taak. De tweejaarlijkse UniKIT-editie<br />

is telkens opgebouwd rond enkele vaste<br />

elementen. Op eerste plaats is er de publicatie<br />

zelf met een belangrijk contentgedeelte over<br />

actuele en nuttige thema’s, praktische tips,<br />

receptinspiratie, het productenscala van<br />

Unilever Food Solutions en een menuplanning<br />

die rekening houdt met de wettelijke<br />

aanbevelingen. Daarbovenop realiseren we<br />

een jaarkalender en een animatiepakket<br />

met promotiemateriaal plus gedetailleerde<br />

receptkaarten. <strong>Pubmarket</strong>! staat in voor de<br />

volledige creatie van UniKIT: concept, content<br />

en productie.<br />

58 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


Bruno Sané, General Manager of Marketing for Rio Tinto Diamonds:<br />

“Diamonds With A Story is de handtekening onder onze globale<br />

marketingstrategie in zowel gevestigde als opkomende markten. Deze<br />

strategie benadrukt dat een diamant geen banaal product is en dat achter<br />

iedere diamant een waardevol verhaal zit dat de consument weet te<br />

boeien. We zijn echt enthousiast over de weerklank van het Diamonds<br />

with a Story-platform dat we in nauwe samenwerking met <strong>Pubmarket</strong>!<br />

hebben gecreëerd.”<br />

Linda Sarrault, Marketing Manager<br />

Unilever Food Solutions Benelux<br />

Frankrijk: “UniKIT is een bijzonder sterk<br />

verhaal, om verschillende redenen. Met<br />

UniKIT pakken we systematisch een<br />

ernstig probleem aan: ondervoeding bij<br />

senioren. Dit doen we in samenwerking<br />

met chef-koks die dagelijks met beide<br />

benen in de praktijk staan en samen<br />

met ons heel concrete oplossingen<br />

uitwerken. En uiteraard samen met<br />

<strong>Pubmarket</strong>!, waarmee we al 13 jaar<br />

een partnership hebben en al vijf<br />

jaar UniKIT samenstellen. Zij kennen<br />

beter dan wie ook deze markt van<br />

grootkeukens voor zorginstellingen.”<br />

Frank Huyghe, Managing Director<br />

Unilever Food Solutions Benelux<br />

Frankrijk: “Deze award bevestigt dat<br />

UniKIT en het concept om een oplossing<br />

aan te dragen voor ondervoeding in de<br />

zorgsector, een bijzonder sterk verhaal<br />

blijft naar deze sector en dat dit op<br />

een goede manier gebracht wordt<br />

naar de doelgroep. Het is ook een<br />

goed voorbeeld van continuïteit in de<br />

activatie: dit concept is nu meer dan<br />

vijf jaar oud, maar blijft relevant”.<br />

Rio Tinto Diamonds,<br />

Diamonds with a Story<br />

Rio Tinto Diamonds stond voor de<br />

uitdaging om zijn ruwe diamanten uit de<br />

Australische Argyle-mijn opnieuw in de<br />

markt te zetten als ‘fashion diamonds’,<br />

met als uitgangspunt dat de groeiende<br />

middenklasse in China en India een<br />

belangrijke potentiële doelgroep is.<br />

Omdat een B2C-pushcampagne om de<br />

consument wereldwijd te overtuigen<br />

zo goed als onbetaalbaar is, opteerde<br />

<strong>Pubmarket</strong>! samen met Rio Tinto Diamonds<br />

voor een B2B-pullcampagne gebaseerd<br />

op storytelling. De marktkennis en het<br />

marktonderzoek van Rio Tinto Diamonds<br />

vormden de basis voor de kritische<br />

strategische reflectie van <strong>Pubmarket</strong>! en<br />

uiteindelijk de storytelling-aanpak.<br />

Aan de traditionele vier C’s van de<br />

diamantindustrie – Cut, Colour, Clarity<br />

en Carat – werd een vijfde element<br />

toegevoegd: het verhaal, de Story. Samen<br />

met Rio Tinto Diamonds ging <strong>Pubmarket</strong>!<br />

voor vier verhalen met een vaste structuur:<br />

Shaped by Origin, Cutting Impact, Mixed<br />

Medium en Colour my World.<br />

Diepgaande consumentresearch was<br />

de basis van deze verhalen voor de<br />

Amerikaanse markt met een emotionele<br />

trigger om producenten, retailers en<br />

uiteindelijk consumenten te overtuigen<br />

om een meerprijs te betalen voor Argylediamanten.<br />

Deze nieuwe en voor de traditionele<br />

productgedreven diamantsector behoorlijk<br />

revolutionaire aanpak werd in 2013<br />

met succes gelanceerd op de JCK Show<br />

in Las Vegas, de grootste diamanten<br />

juwelenbeurs ter wereld. In 2015<br />

werd de offline aanpak met exclusieve<br />

boekwerken, de beursstand, PR, retailer<br />

toolkits en dergelijke ook online uitgerold.<br />

De verhalen werden na een diepgaande<br />

interne en externe online audit uitstekend<br />

digitaal vertaald voor de drie belangrijkste<br />

markten: de Verenigde Staten, India en<br />

China.<br />

De case ‘Diamonds with a Story’ is<br />

ondertussen een succesverhaal. Dankzij<br />

de storytelling-aanpak en vooral dankzij de<br />

durf van Rio Tinto Diamonds om samen<br />

met <strong>Pubmarket</strong>! out-of-the-box te denken<br />

en mee te stappen in dit verhaal.<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 59


PR & social media,<br />

communicerende<br />

vaten?<br />

Als je aan public relations (PR) denkt, denk je dan automatisch aan sociale<br />

media of andersom? Of leg je die link helemaal niet? PR creëert tweerichtingcommunicatie<br />

tussen een organisatie of onderneming en de mensen die je wilt<br />

beïnvloeden. En wat doet social media? Inderdaad, precies hetzelfde!<br />

Nu meer en meer mensen dagelijks social media gebruiken, is het vandaag voor iedere business<br />

onmogelijk geworden om die social media te negeren. Iedere dag bezoeken meer dan 8<br />

miljoen Nederlanders en 5 miljoen Belgen hun Facebookpagina. Meer dan 1 miljard mensen<br />

zijn wereldwijd verbonden met WhatsApp. Twitter stabiliseert op 320 miljoen gebruikers. Dus<br />

waarom je PR niet verbinden met je social media?<br />

Waarom is de connectie PR en<br />

social media zo krachtig?<br />

De interpretatie van jouw verhaal door de<br />

media via PR heeft een groot effect op de<br />

publieke opinie over jouw onderneming,<br />

merk, product of dienst. Journalistieke content<br />

is bijzonder geloofwaardig. Die zorgt voor een<br />

objectieve bevestiging van jouw verhaal. Thirdparty<br />

credibility is van alle tijden. Wat iemand<br />

anders over jou zegt, is geloofwaardiger dan<br />

wat je zelf vertelt.<br />

Via social media ontwikkel je een directe<br />

relatie met een grote groep mensen. Je<br />

volgers ervaren die relatie vaak als een éénop-éénrelatie.<br />

Het is een heel snelle en directe<br />

communicatieroute naar een doelgroep die<br />

ervoor koos om zich te verbinden met jouw<br />

product of merk.<br />

Wijnegem Shopping Center in Antwerpen is<br />

een goed voorbeeld van die duale aanpak.<br />

Hun Facebookpagina telt meer dan 160.000<br />

volgers en bereikt gemiddeld meer dan<br />

een miljoen shoppers per maand. Maar<br />

tegelijkertijd haalt het shopping center<br />

maandelijks zo’n 50 keer de media!<br />

Met die combinatie van pers en social media<br />

heeft Wijnegem Shopping Center een enorm<br />

sterke en budgetvriendelijke tool in handen<br />

om zijn verhalen snel en met een groot bereik<br />

naar klanten en stakeholders te brengen.<br />

Uiteindelijk brengen ze zo het ‘owned, earned<br />

en paid’ mediamodel in de praktijk. De<br />

owned media zijn de eigen website en social<br />

mediapagina’s. Digitale ‘eigendommen’, ook<br />

al staan ze op sites als Facebook, Instagram of<br />

YouTube. De journalistieke artikelen, de blogs<br />

van influencers en de sociale ‘shares’ zijn de<br />

earned media, de media die je verdient door<br />

je online positionering, je social mediabeleid,<br />

kortom door je geloofwaardigheid. De<br />

advertenties op Facebook, Instagram,<br />

YouTube, LinkedIn, Twitter enzovoort zijn de<br />

paid media. Wat de paid media inboeten<br />

aan geloofwaardigheid, maken ze goed door<br />

hun bereik. Je kunt er snel, en voorlopig nog<br />

tegen zeer acceptabele CPM’s, je nauwkeurig<br />

afgelijnde doelgroep mee bereiken.<br />

Storytelling<br />

Maar hoe start je nu met PR en social<br />

media? Alles begint met jouw verhaal. Denk<br />

na over de verhalen die jij (en je business)<br />

te vertellen hebt. En denk hierover ‘van<br />

buiten naar binnen’. Wat leeft er over jouw<br />

producten en merken bij jouw klanten en<br />

stakeholders? Op welke vragen willen zij een<br />

60 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


antwoord? Om die zorgen in kaart te brengen,<br />

moet je luisteren naar wat er in de pers en<br />

op de diverse social media leeft. In het<br />

kielzog van de opmars van de social media<br />

ontstonden de social media monitoring tools<br />

die een stuk krachtiger en geavanceerder<br />

zijn dan de aloude knipseldiensten. Via tools<br />

zoals Coosto, Engagor, Hootsuite, OBI4wan<br />

en dergelijke kun je perfect alle online en in<br />

sommige gevallen ook offline, buzz scannen.<br />

Zo weet je precies wat er leeft en heb je een<br />

gefundeerde basis om je storytellingstrategie<br />

te verfijnen.<br />

Storytelling vraagt wel om een continue<br />

inspanning. Denk steeds strategisch en plan<br />

zowel de verhalen die je wilt brengen als de<br />

media die je wilt inzetten. De inhoud van<br />

een verhaal kan geschikt zijn voor zowel PR<br />

als social media, maar de verpakking moet<br />

anders. De stijlvereisten van een persbericht<br />

of een blogpost zijn verschillend. ‘The<br />

medium’ is nog steeds ‘the message’.<br />

Kies de social monitoringtool<br />

die bij je past<br />

Voordat je een social media monitoringtool in<br />

huis haalt, moet je goed nadenken over je<br />

doelstellingen. Grosso modo zijn dat er vijf.<br />

Reputatiemanagement is een belangrijke.<br />

Kritiek en klachten zijn kwaadaardige<br />

virussen die zich heel snel sociaal kunnen<br />

verspreiden en die lang zichtbaar blijven in de<br />

zoekresultaten. Hoe sneller je die detecteert<br />

en hoe sneller je adequaat reageert, hoe<br />

beter voor je onderneming.<br />

Ook sociale klantenservice wint terrein.<br />

Klanten tweeten, bloggen en posten over hun<br />

vragen, problemen en ervaringen. Via een<br />

goede tool kan je online de dialoog aangaan.<br />

Je kunt in real-time marktonderzoek<br />

uitvoeren door het monitoren van berichten<br />

op social media en andere bronnen.<br />

Meten is weten. Via social monitoring kun<br />

je aan marketing measurement doen en<br />

kerncijfers zoals bereik, shares, likes, reacties,<br />

moods in een dashboard gieten.<br />

Engagement marketing gaat het verst. Je<br />

monitort niet enkel, maar je zoekt contact met<br />

potentiële klanten en je bouwt met je klanten<br />

in real-time een één-op-éénrelatie op.<br />

Aan de slag!<br />

Zodra je de tool gekozen hebt die bij je<br />

past, kun je aan de slag. En reken maar dat<br />

een goede social media monitoringtool<br />

behoorlijk uitgebreid is. Wat kan je zoal doen?<br />

Monitoren uiteraard! Luisteren naar wat<br />

de markt over jouw producten en brands<br />

vertelt. Positief én negatief. Maar je kunt ook<br />

verder gaan en de tool inschakelen voor<br />

webcare of structurele serviceverlening<br />

aan je klanten en stakeholders via social<br />

media. Vanuit de tool kun je een social<br />

media marketingprogramma opstarten.<br />

Via de sociale kanalen kan je consumenten<br />

bereiken, betrokkenheid creëren, interactie,<br />

kortom je merken ontwikkelen. Iedere tool<br />

heeft zijn eigen dashboards om de data<br />

en analyses overzichtelijk visueel weer te<br />

geven. Een noodzaak om heel je organisatie<br />

inzicht te geven in je harde sociale werk en<br />

de resultaten. Via sommige tools kan je ook<br />

een eigen social CRM opzetten. Het geeft je<br />

meer inzicht in de sociale conversaties met<br />

je klanten en bouwt een historie op. Heel<br />

leerzaam.<br />

Onze conclusie? Hebben de klassieke<br />

persrelaties afgedaan? Zeker niet, maar een<br />

uitgekiende social mediastrategie kan zonder<br />

twijfel aan je PR-strategie een waardevolle<br />

extra dimensie toevoegen.<br />

BeNe! <strong>Magazine</strong> | 61


Social media:<br />

facts & figures<br />

Het online leven in de wereld van<br />

nu wordt voor een belangrijk deel<br />

gedomineerd door social media.<br />

Iedereen gebruikt ze, maar hoe werken<br />

ze en wat kun je ermee in public<br />

relations, marketing en communicatie?<br />

Een overzicht.<br />

Facebook is het populairste social-mediaplatform<br />

ter wereld. Gebruikers delen<br />

hun persoonlijke interesses, foto’s, video’s<br />

en momenten. Over de gehele wereld groeperen<br />

mensen zich met dezelfde interesses door<br />

pagina’s te liken. Er zijn 1,89 miljard actieve<br />

gebruikers, met 10,4 miljoen accounts in Nederland<br />

(70% logt dagelijks in) en 6,2 miljoen<br />

accounts in België (80% logt dagelijks in). Een<br />

Facebookpagina is als merk een must, anders<br />

word je gezien als niet relevant. Het liefst een<br />

pagina met up-to-date content. De leeftijd van<br />

de gebruiker stijgt. Jongeren verhuizen naar Instagram<br />

of Snapchat.<br />

Facebook Messenger is een gratis<br />

berichtendienst voor smartphones<br />

en tablets met meer dan 1,2 miljard<br />

gebruikers. Met deze applicatie kun je gratis<br />

bellen en berichten sturen naar jouw contacten.<br />

Sinds juli 2014 is het niet meer mogelijk<br />

om via de oude Facebook-app te chatten en<br />

is het nodig om Messenger te downloaden.<br />

Instagram is een website en mobiele<br />

app om digitale foto’s en video’s<br />

uit te wisselen. Video’s kunnen tot 60 seconden<br />

duren. De foto’s en video’s kan je ook<br />

delen op andere sociale-netwerksites (Facebook,<br />

Twitter, Tumblr, Flickr en Swarm). Het gaat erom<br />

zo hip mogelijk te zijn en om de mooiste foto’s<br />

en video’s te posten. Instagram staat bekend<br />

om haar filters, die je op de foto’s kan toepassen<br />

om de foto mooier te maken. Er zijn wereldwijd<br />

150 miljoen actieve gebruikers, waarvan 68%<br />

vrouwen en 32% mannen. 60% van de gebruikers<br />

is tussen de 15-19 jaar, 25% tussen de 20-<br />

39 jaar. Er zijn 4,3 miljoen Nederlandse en 1,9<br />

miljoen Belgische accounts. Als visueel kanaal is<br />

het vooral iets voor de jeugd. Populaire thema’s<br />

zijn: food, lifestyle, creativiteit en entertainment.<br />

Merken hebben 58 keer meer interactie op Instagram<br />

dan op Facebook (en 120 keer meer<br />

dan op Twitter). Links naar websites in posts zijn<br />

niet mogelijk. Een algemene link in je bio kan<br />

wel.<br />

Twitter is een platform waarmee gebruikers<br />

korte berichten (maximaal<br />

140 tekens) publiceren. Veel politici, artiesten,<br />

sporters en andere ‘bekende mensen’ hebben<br />

een Twitter account. Het wordt ook gebruikt<br />

voor customer service door bedrijven: er kan<br />

namelijk zeer snel gereageerd worden op vragen,<br />

klachten en opmerkingen. 53% van de<br />

Twitteraars verwacht binnen een uur een antwoord.<br />

Wereldwijd zijn er 317 miljoen actieve<br />

gebruikers. 37% hiervan is tussen de 18-29<br />

jaar, 25% is tussen de 30-49 jaar. Er zijn 2,6<br />

miljoen Nederlandse en 1,2 miljoen Belgische<br />

accounts. Het is het snelste nieuwsmedium.<br />

Voor een bedrijf interessant om berichten te<br />

koppelen aan hashtags. Het gebruik ervan<br />

neemt wel af.<br />

Pinterest draait om het delen van<br />

prachtige foto’s en video’s. Je kunt laten<br />

zien wat de stijl van jouw bedrijf is en anderen<br />

inspireren. Maandelijks zijn er wereldwijd<br />

150 miljoen actieve gebruikers, waarvan 81%<br />

vrouwen. Maar liefst 72% van de gebruikers<br />

gebruikt Pinterest om te beslissen over een<br />

offline aankoop. De doelgroep is vrouwen tussen<br />

25-45 jaar. Vaak zijn dat werkende vrouwen<br />

die gewend zijn online te kopen. Je kunt linken<br />

naar je webshop. Websites krijgen meer verkeer<br />

vanaf Pinterest dan vanaf LinkedIn, YouTube en<br />

Google+ samen! Een goede mix van eigen producten<br />

en foto’s die heel goed passen bij de<br />

visie van jouw bedrijf, zorgt ervoor dat mensen<br />

je gaan blijven volgen.<br />

LinkedIn is hét sociale-netwerkplatform<br />

gericht op het bedrijfsleven. Het<br />

wordt voornamelijk gebruikt om te netwerken,<br />

kennis te delen, vacatures te plaatsen en te<br />

vinden. Wereldwijd zijn er 106 miljoen actieve<br />

gebruikers, waarvan 57% mannen en 43%<br />

vrouwen. Het gaat om een wat ouder publiek:<br />

slechts 13% van de gebruikers zijn millennials<br />

(15-34 jaar). 44% van de gebruikers verdient<br />

meer dan €70.000/jaar, het is een business-related<br />

kanaal met focus op B2B. Er zijn<br />

4,3 miljoen Nederlandse en 2,9 miljoen Belgische<br />

accounts. Met toe te voegen media zoals<br />

SlideShare of YouTube kun je je content verrijken.<br />

Als bedrijf kun je je zichtbaarheid verhogen<br />

door werknemers te verbinden met de bedrijfspagina.<br />

Er liggen zeker mogelijkheden om<br />

LinkedIn meer te gebruiken als contentkanaal.<br />

Snapchat is een applicatie voor smartphones<br />

en tablets waarmee je foto’s<br />

en video’s van maximum 10 seconden kunt<br />

doorsturen naar andere gebruikers. In ‘Mijn Verhaal’<br />

zijn deze 24 uur lang zichtbaar. Foto’s en<br />

video’s kunnen aangepast worden door filters<br />

en eigen tekst. Je kunt ook tekeningen maken.<br />

Wereldwijd telt het 300 miljoen actieve gebruikers.<br />

65% is vrouw, 45% tussen 18-24 jaar. Het<br />

is razend populair bij de jeugd, snel en creatief.<br />

Steeds vaker richten bedrijven zich op Snapchat.<br />

Het is mogelijk om (betaald) eigen ‘filters’<br />

te maken in de stijl van je bedrijf.<br />

WhatsApp is een berichtenservice<br />

waarmee je klanten contact met jou<br />

kunnen opnemen en andersom. Je kunt ook<br />

foto’s, video’s, geluidsopnames, gifs, contacten<br />

en locaties delen. Er zijn opties voor groepschats,<br />

verzendlijsten, bellen en videochats. Wereldwijd<br />

zijn er maandelijks 1,2 miljard actieve<br />

gebruikers. Het is een gesloten netwerk, maar<br />

wel prima in te zetten voor echt één-op-één<br />

klantcontact, zeer persoonlijk dus. Eventuele<br />

klachten of vragen worden niet openbaar<br />

gedeeld. Het is een zeer snel communicatiemiddel.<br />

Berichten worden nagenoeg altijd<br />

gelezen dankzij pushmeldingen. Je moet de<br />

mobiele nummers van je doelgroep bezitten.<br />

YouTube is de grootste aanbieder<br />

van online video’s. Je kunt ze bekijken,<br />

uploaden, delen via allerlei kanalen. Wereldwijd<br />

zijn er 1,3 miljard actieve gebruikers. Hiervan<br />

zijn er 62% mannen en 38% vrouwen. Maandelijks<br />

bekijkt 80% van de mensen tussen 18-<br />

49 jaar minstens 1 video op YouTube. Videocontent<br />

verslaat statisch beeld, waardoor You-<br />

Tube alsmaar groeit. Het is de tweede grootste<br />

zoekmachine (na Google). Vaste abonnees<br />

creëren op je YouTube-kanaal is echter niet gemakkelijk.<br />

Messenger en WhatsApp<br />

Beide apps hebben vrijwel dezelfde mogelijkheden:<br />

bellen, videogesprekken, bestanden<br />

doorsturen, gifs en emoji’s sturen, voicenotities<br />

gebruiken. Op de meeste smartphones zijn<br />

beide apps geïnstalleerd. Messenger heeft qua<br />

functionaliteit een licht voordeel op WhatsApp,<br />

bijvoorbeeld (turn-based) games spelen. Voor<br />

WhatsApp moet je het telefoonnummer van<br />

de andere persoon weten; via Messenger kun<br />

je met iedereen chatten die de app heeft (via<br />

de zoekfunctie). Zo is het ook mogelijk om een<br />

groot aantal bedrijven te contacteren. In Messenger<br />

kun je niet in een chat terugzoeken naar<br />

een bericht dat je ooit verstuurd hebt.<br />

Nog wat digifacts<br />

81% van de millennials checkt Twitter minstens<br />

1 keer per dag. Misschien moet je toch overwegen<br />

een Twitter account aan te maken, indien<br />

je de millennials wilt bereiken? 90% van de<br />

gebruikers op Instagram is jonger dan 35 jaar!<br />

Instagram is dus hét sociale-mediaplatform om<br />

millennials te targeten. 71% van de consumenten<br />

die goede ervaringen hebben met de<br />

klantenservice via social media zijn geneigd het<br />

bedrijf aan te bevelen. Zorg dus dat je goede<br />

support aanbiedt via social media.<br />

62 | BeNe! <strong>Magazine</strong>


samen groeien!


<strong>Pubmarket</strong> Amsterdam<br />

Maalderij 21 D, 1185 ZB Amstelveen<br />

+31(0)20-691 40 10 - info@pubmarket.nl<br />

www.pubmarket.nl<br />

<strong>Pubmarket</strong> Hasselt<br />

Lindekensveldstraat 7, 3510 Hasselt (Kermt)<br />

+32(0)11-230 430 - info@pubmarket.be<br />

www.pubmarket.be<br />

<strong>Pubmarket</strong> Brussel<br />

Fabrieksstraat 61, 1930 Zaventem<br />

+32(0)11-230 430 - info@pubmarket.be<br />

www.pubmarket.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!