Verslagconcept3

GiselleAb

B.1 : De economische trendstroom: een mix van economie en ecologie

Hoewel veel aanstaande echtelieden in het moderne westen hun bruiloft niet meer in de eerste plaats zien als

een economische aangelegenheid was het dat eeuwenlang wel; het huwelijk was voor de bruid de beste garantie

voor een goede toekomst. De ouders van de bruid zorgden voor een stevige financiële basis (de bruidsschat),

de aanstaande bruidegom spande zich in om aan te tonen dat hij haar en uiteraard haar kinderen al het nodige

zou kunnen (blijven) bieden. En dan uiteraard in materieel én sociaal opzicht.

Pas na de Tweede Wereldoorlog nam in Europa de algemene welvaart voor grote groepen jonge

mensen zozeer toe dat iederéén daarin deelde. Daarmee verloor het huwelijk een deel van zijn

economische waarde. Ook ongetrouwde ouders konden zich financieel staande houden zonder te

moeten aankloppen bij vrienden, buren of familie.

Dat leidde er begin jaren ‘60 van de vorige eeuw toe dat de relatie tussen man en vrouw in stappen

veranderde. Dat gebeurde in Nederland relatief laat, maar vanaf de jaren na 1970 zette de emancipatie

door; een steeds grotere groep (getrouwde) vrouwen voorziet tegenwoordig geheel of gedeeltelijk in het

eigen inkomen.

Toch zou het niet logisch zijn om in deze analyse geen aandacht te besteden aan de economische kant

van de trouwdag. Een ‘speciale’ trouwdag is nu eenmaal niet gratis. De mogelijkheden zijn eindeloos,

evenals de variatie in prijzen.

Maar waar de termen ‘economie’ en ecologie een kleine 25 jaar geleden nog elkaars tegenpolen leken

zien we nu op steeds meer plaatsen een harmonie ontstaan; het publiek in kringloop- en vintagewinkels

is gevarieerder dan ooit en steeds meer goederen worden niet meer afgedankt, maar (gedeeltelijk)

hergebruikt. Het is niet meer vreemd om de jurk waarin je moeder trouwde een tweede keer te laten

stralen na hier en daar een kleine aanpassing.

Wie niet weet hoe dat aan te pakken kan inspiratie opdoen

op een groot aantal blogs en andere sociale media

of de hulp inroepen van gespecialiseerde bedrijven en

bloggers, die laten zien hoe je een bruiloft ‘eco-friendly’

houdt en bovendien flink bespaart op de kosten van

het feest; digitale uitnodigingen in plaats van klassieke

kaarten of een tandem of zelf een paardenkar ter vervanging

van de gebruikelijke limousine. En natuurlijk kiest

het bruidspaar dan ook voor een cateraar die werkt met

verse, lokale en bij voorkeur lokaal geteelde producten.

In deze trend weerspiegelt zich ook een andere. Die

heeft betrekking op de manier waarop veel moderne

mensen (en dus ook bruidsparen) omgaan met de

geschenken en attenties die zij vragen; in plaats van te

kiezen voor een groot, materieel geschenk doen zij iets

anders. Ze kiezen ervoor om uit ‘liefde voor de mensheid’

een of meerdere initiatieven te (laten) steunen op

het gebied van algemeen of bijzonder welzijn en op die

manier bij te dragen aan een beter, veiliger of waardiger

leven voor veel mensen.

8

Similar magazines