Views
1 year ago

2016-2017_Masterproef_Coen Nele_Masterproefbundel

Masterproefbundel Op weg naar een andere manier van wonen? De woonwensen bij kinderen en jongeren. Masterproef - opdracht tweede master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. (2016-2017) Empirisch, kwantitatief onderzoek naar de woonwensen bij kinderen en jongeren, waarbij deze twee leeftijdsgroepen met elkaar vergeleken worden in relatie tot het Vlaamse woonmodel. 'Wordt het dominante Vlaamse woonmodel gereproduceerd bij kinderen en jongeren?'

2016-2017_Masterproef_Coen

 • Page 3 and 4: Op weg naar een andere manier van w
 • Page 5 and 6: De auteur geeft de toelating deze m
 • Page 7 and 8: Voorwoord Voor u ligt de masterthes
 • Page 9 and 10: Abstract I “Op weg naar een ander
 • Page 11 and 12: Op weg naar een andere manier van w
 • Page 13 and 14: Coen Nele _ Op weg naar een andere
 • Page 15 and 16: 1. Inleiding Het ‘ideale’ huis
 • Page 17 and 18: De opbouw van deze thesis zal besta
 • Page 19 and 20: Deze crisis zorgde voor een eerste
 • Page 21 and 22: 2.2. Overheid en Vlaams woonmodel D
 • Page 23 and 24: Verschillende ruimtelijke verdeelvr
 • Page 25 and 26: De Visscher (2008) stelt vast dat p
 • Page 27 and 28: De stad wordt steeds op twee manier
 • Page 29 and 30: Waarmee Harvey wil zeggen dat de st
 • Page 31 and 32: Figuur 12. De sferen van beïnvloed
 • Page 33 and 34: Er wordt gekeken naar welke initiat
 • Page 35 and 36: Kinderen en jongeren hebben dus dez
 • Page 37 and 38: Figuur 16. ‘The Curious Garden’
 • Page 39 and 40: 3.2. Werkwijze Om de artikels rond
 • Page 41 and 42: Figuur 20. Logo Het Laatste Nieuws
 • Page 43 and 44: Figuur 21. Modernisme in de overtre
 • Page 45 and 46: Figuur 25. Buitenbeentje (Cocquyt,
 • Page 47 and 48: Figuur 27. Thuishaven voor wereldbu
 • Page 49 and 50: Figuur 34. Titel artikel Het Nieuws
 • Page 51 and 52: Figuur 38. Aanzichten en snede woni
 • Page 53 and 54:

  Onderzoek criteria 3.5.7. Stijl en

 • Page 55 and 56:

  Een moderne strakke stijl heeft nog

 • Page 57 and 58:

  De Standaard besteed in meer dan de

 • Page 59 and 60:

  3.5.9. Oppervlakte Het uitzicht wor

 • Page 61 and 62:

  Figuur 54. Do en Don’t - Het Nieu

 • Page 63 and 64:

  3.6. Conclusie / Reflectie ‘Wonen

 • Page 65 and 66:

  Kinderen willen origineel wonen, va

 • Page 67 and 68:

  4.3. Vlaamse woonmodel tot in de ee

 • Page 69 and 70:

  5.1.1. Onderzoek met kinderen en jo

 • Page 71 and 72:

  Ondanks deze argumenten zijn er ond

 • Page 73 and 74:

  Lauwers (2013) haalt aan dat er ste

 • Page 75 and 76:

  Kinderen tekenen vaak hetgene wat z

 • Page 77 and 78:

  Tijdens de interviews werd eerst in

 • Page 79 and 80:

  De vragenlijst voor de jongeren wer

 • Page 81 and 82:

  5.2. Onderzoek via scholen Vooralee

 • Page 83 and 84:

  Figuur 74. Aanduiding lagere en mid

 • Page 85 and 86:

  Figuur 76. Woonplaats kinderen scho

 • Page 87 and 88:

  Figuur 80. Woonplaats kinderen scho

 • Page 89 and 90:

  5.3. Op weg naar de toekomstige won

 • Page 91 and 92:

  Na een korte uitleg aan de directie

 • Page 93 and 94:

  Voor de volgende drie scholen is de

 • Page 95 and 96:

  Verwerking tekeningen De analyse va

 • Page 97 and 98:

  Figuur 86. Invulblad toekomstige wo

 • Page 99 and 100:

  5.3.5. Verwerking vragenlijsten Zow

 • Page 101 and 102:

  Coen Nele _ Op weg naar een andere

 • Page 103 and 104:

  6. Resultaten De resultaten van het

 • Page 105 and 106:

  De verschillende tekenbladen worden

 • Page 107 and 108:

  6.1.1.2. Huidige woonplaats “Omda

 • Page 109 and 110:

  6.1.1.2.1. Omgeving woonplaats “I

 • Page 111 and 112:

  De gebruikte terminologie is blijkb

 • Page 113 and 114:

  Figuur 97. Toekomstige woning Dries

 • Page 115 and 116:

  6.1.1.3. Voorstelling toekomstige w

 • Page 117 and 118:

  Respons per leeftijd Vooraleer de g

 • Page 119 and 120:

  Woning type Het bespreken van de te

 • Page 121 and 122:

  Type dak Een woning van welk type o

 • Page 123 and 124:

  Een onderscheid tussen grote en gew

 • Page 125 and 126:

  Figuur 114. Toekomstige woning - Ma

 • Page 127 and 128:

  Zoals te zien is in de tabel, komt

 • Page 129 and 130:

  Mobiliteit Het onderdeel ‘mobilit

 • Page 131 and 132:

  Fantasie elementen In de fantasie e

 • Page 133 and 134:

  De plan weergave van de woning is e

 • Page 135 and 136:

  6.1.1.3.2. Motivatie tekening Nu de

 • Page 137 and 138:

  Waarom getekend? Totaal Groep 1 Gro

 • Page 139 and 140:

  In groep 3 zien we enkele algemene

 • Page 141 and 142:

  De elementen die terug te vinden zi

 • Page 143 and 144:

  Aan/in de woning: categorieën Als

 • Page 145 and 146:

  Ondanks al deze bovenstaande elemen

 • Page 147 and 148:

  In de buurt: respons Net als bij de

 • Page 149 and 150:

  6.1.2. Huidige versus toekomstige w

 • Page 151 and 152:

  Vanuit een alleenstaande woning wil

 • Page 153 and 154:

  Figuur 145. Toekomstige woning - Le

 • Page 155 and 156:

  Respons Persoonlijke informatie Bij

 • Page 157 and 158:

  Bestaand, verbouwd of nieuwbouw 2,5

 • Page 159 and 160:

  Koop of Huur Er werd via de vragenl

 • Page 161 and 162:

  Tevredenheid Zijn kinderen en jonge

 • Page 163 and 164:

  Verplaatsingen Naast vragen over de

 • Page 165 and 166:

  Hoe verplaatsen kinderen zich naar

 • Page 167 and 168:

  6.2. Conclusie woonwensen kinderen

 • Page 169 and 170:

  6.3. Woonwensen jongeren Zoals reed

 • Page 171 and 172:

  Respons Woonplaats Onder woonplaats

 • Page 173 and 174:

  We kunnen concluderen dat vanuit we

 • Page 175 and 176:

  Extra of speciale elementen aan de

 • Page 177 and 178:

  Vragen De vragen van de twee lijste

 • Page 179 and 180:

  De antwoorden (Figuur 190) tonen aa

 • Page 181 and 182:

  Net als bij de omgeving stellen we

 • Page 183 and 184:

  Stijl woning In wat voor stijl zien

 • Page 185 and 186:

  Buitenruimte De buitenruimte is net

 • Page 187 and 188:

  50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Soci

 • Page 189 and 190:

  Speciale elementen Ook aan de jonge

 • Page 191 and 192:

  Figuur 207. Respons afstanden in re

 • Page 193 and 194:

  De jongeren kozen deze afstanden vo

 • Page 195 and 196:

  6.3.4. Conclusie De respons bij de

 • Page 197 and 198:

  Figuur 214. Toekomstige woning - Ax

 • Page 199 and 200:

  Opvallende uitspraken die een ander

 • Page 201 and 202:

  7. Conclusie, reflectie en aanbevel

 • Page 203 and 204:

  7.2. Reflectie Er kunnen bij dit on

 • Page 205 and 206:

  7.3. Aanbevelingen Uit het onderzoe

 • Page 207 and 208:

  8. Bijlage lijst Bijlage 1: Acht ni

 • Page 209 and 210:

  Bijlage 2: Fasering kindertekeninge

 • Page 211 and 212:

  Bijlage 4: Vragenblad lagere school

 • Page 213 and 214:

  Bijlage 6: Vragenlijst (papieren ve

 • Page 215 and 216:

  Bijlage 7: Vragenlijst (Online) (Br

 • Page 217 and 218:

  Bijlage 8: Toestemmingsformulier in

 • Page 219 and 220:

  Laboratorium Kapstok Opbergkamer Om

 • Page 221 and 222:

  Extra aan tekening Onduidelijke ele

 • Page 223 and 224:

  Bijlage 11: Respons ‘Waarom getek

 • Page 225 and 226:

  Bijlage 13: Respons ‘Wat 'Wat mag

 • Page 227 and 228:

  Zwembad 1 13 12 26 Zwemparadijs 1

 • Page 229 and 230:

  Bijlage 16: Huidige en toekomstige

 • Page 231 and 232:

  Auto + mobiliteit 9 Carport 1 Garag

 • Page 233 and 234:

  Coen Nele _ Op weg naar een andere

 • Page 235 and 236:

  . . Figuur 70: Indeling van de bevr

 • Page 237 and 238:

  Figuur 204: Reeds verhuisd + reden

 • Page 239 and 240:

  Emma. (2017, april 9). Toekomstige

 • Page 241 and 242:

  Wout. (2017). Toekomstige woning. D

2016-2017_Masterproef_Coen Nele_Samenvattende nota