27.06.2017 Views

Delft.business_#2_23_PR_PRESS_corr 2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Delft</strong> <strong>business</strong><br />

CONNECTING<br />

THE DOTS<br />

<strong>#2</strong> - ZOMER 2017<br />

THEMA<br />

Business in<br />

ontwikkeling<br />

No guts, no glory<br />

Uitdagingen van een<br />

voorzitter<br />

Van postbode tot<br />

projectontwikkelaar


Begin voor jezelf,<br />

start bij Radex<br />

Kortlopende huurcontracten<br />

Huren vanaf 1 m 2<br />

Glasvezel internet<br />

Receptiedienst<br />

RADEX INNOVATION CENTRE<br />

Rotterdamseweg 183 C<br />

2629 HD <strong>Delft</strong><br />

T 015 - 268 25 68<br />

WWW.RADEX.NL


delft.<strong>business</strong><br />

In dit nummer<br />

Rubrieken<br />

05 Editorial<br />

7<br />

12<br />

15<br />

06 Column<br />

Ferrie Förster<br />

De dialoog<br />

Lokale verbinding<br />

Muima<br />

Creatief met plastic<br />

De Keuze<br />

Ontwikkelen = keuzes maken<br />

10 Opmerkelijk<br />

22 Places to be<br />

Backstage tours<br />

TU <strong>Delft</strong><br />

20<br />

27<br />

30<br />

24 Mijn agenda<br />

Ingrid Vos<br />

25 Zo zit dat<br />

PerspeKtief<br />

Investeren in talent<br />

Vrijenban-Wippolder<br />

Samen sterk<br />

Topsport is ondernemen<br />

Uitdagingen<br />

Digitale administratie<br />

28 Het Pand<br />

Ask Roger!<br />

31 32<br />

T.LAB<br />

Kweekvijver jong talent<br />

Lastige keuzes<br />

Van 12 naar 3 merken<br />

34<br />

Initiatief zoekt nemer<br />

Terugblik<br />

36 Zo zit dat<br />

Financiële planning<br />

38 Op de koffie bij Miss<br />

Morrison<br />

Kees Koreneef<br />

45 Zo zit dat<br />

Leadgeneratie<br />

48 Gelukkig hebben<br />

37<br />

41<br />

42<br />

we de foto’s nog<br />

Politiek café, Op<br />

de koffie bij, cyber<br />

Verbinding door verhalen<br />

Museum Prinsenhof <strong>Delft</strong><br />

Zonnepanelen<br />

Internationaal zakendoen<br />

Werken in woonwijk<br />

Nooit meer in de file<br />

risico’s en opening<br />

Villa Vrijenban<br />

52 Binnenkort<br />

54 Colofon<br />

46<br />

50<br />

56 Over en uit<br />

Pubquizmaster<br />

Groei met vallen en opstaan<br />

Succesvol in vastgoed<br />

Eelt op je handen<br />

3


delft.<strong>business</strong><br />

Unieke verhalen<br />

De laatste tijd heb ik flink wat koppen koffie<br />

gedronken met ondernemers. Hierdoor kwam ik<br />

erachter dat ons thema ‘Business in ontwikkeling’<br />

niet alleen mij op het lijf is geschreven. Ik heb<br />

zoveel mooie verhalen gehoord. De een staat met<br />

z’n poten in de klei en doet nog steeds wat<br />

hij leuk vindt, terwijl de ander simpelweg<br />

kiest om vaker bij zijn gezin<br />

te zijn. Iedereen heeft een eigen<br />

beweegreden om de keuze te<br />

maken die het beste past.<br />

Het afgelopen halfjaar heb<br />

ik ook een flinke ontwikkeling<br />

doorgemaakt. Ik heb altijd in de<br />

harde sales gezeten, maar rond<br />

mijn 45ste kwam ik tot de conclusie<br />

dat dit niet meer bij me paste. Ik kreeg<br />

er geen energie meer van. Sterker nog: ik zag er<br />

als een berg tegenop. Een vreemde gewaarwording,<br />

ook voor mijn directe omgeving. Ik moest terug naar<br />

de kern: waar word ik echt blij en enthousiast van?<br />

Goeie vraag. Ik wil op zoek naar de inhoud, want<br />

Business in<br />

ontwikkeling<br />

dat maakt een bedrijf uniek. Daarnaast houd ik van<br />

samenwerken en van ondernemende mensen. Wat<br />

beweegt hen, inspireert hen en wat werkt voor hen<br />

verbindend? Deze elementen komen allemaal terug<br />

in wat ik met Nannette en Sabine aan het bouwen<br />

ben. <strong>Delft</strong>.<strong>business</strong> is voor mij een unieke manier<br />

om verhalen uit de stad en de regio<br />

te vertellen en om mensen aan elkaar<br />

te verbinden.<br />

De reacties op ons eerste nummer<br />

waren overweldigend. En<br />

ook voor deze editie geldt dat<br />

het bijzonder is om te ervaren<br />

dat iedereen met ons mee in het<br />

diepe springt en we samen kijken<br />

waar we belanden. Ik ben enorm trots<br />

dat ondernemers in deze editie delen hoe<br />

zij door de jaren heen hun bedrijf hebben (door)<br />

ontwikkeld en hoe zij zichzelf blijven ontwikkelen.<br />

Ook voor onze eigen <strong>business</strong> geldt dat we keuzes<br />

maken om onszelf te blijven ontwikkelen. Maar daar<br />

kijk ik alleen maar naar uit! •<br />

Dennis Wiegman (namens <strong>Delft</strong>.<strong>business</strong>)<br />

Sabine van Meeteren,<br />

Dennis Wiegman en<br />

Nannette Verschoor<br />

5


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Een betere versie<br />

van mezelf<br />

Als klein jongetje wilde ik later timmerman<br />

worden. Meubels maken, lekker klussen,<br />

dingen fixen, met hamers slaan, hout zagen,<br />

gaten boren. Ik zag het mezelf al doen. Maar<br />

naarmate ik ouder werd, besefte ik dat ik het<br />

niet van mijn handen, maar van mijn hersenen<br />

moest hebben. Met weinig moeite haalde<br />

ik hoge cijfers. ‘Je moet naar het vwo, Ferrie’<br />

‘Kun je met vwo ook timmerman worden?’<br />

Uiteindelijk koos ik ervoor om voor mijn studie<br />

het beste uit mezelf te halen. Een keuze die<br />

consequenties heeft gehad. Dit leidde tot de<br />

keuze om:<br />

• mijn vertrouwde geboortestad Tilburg te<br />

verlaten en te kiezen voor een technische<br />

studie aan de TU <strong>Delft</strong>.<br />

• naast mijn studie de politiek in te gaan.<br />

• na mijn afstuderen bij een groot<br />

adviesbureau te gaan werken.<br />

• al vrij vlot daarna wethouder te worden.<br />

vandaag aan? Wat ga ik eten? Wat is goed<br />

voor de stad? Wat wil ik bereiken? Wat heeft<br />

prioriteit? Wat kan ik uitstellen? Het leven is<br />

keuzes maken.<br />

Soms weet ik van tevoren dat sommige<br />

mensen het niet met me mee eens zullen zijn.<br />

Prima, dat is aanleiding om nog scherper een<br />

belangenafweging te maken, met het oog op<br />

<strong>Delft</strong>. Dat wat goed is voor onze stad.<br />

Als ik een timmerman vraag wat hij graag zou<br />

willen, zou hij zeggen: een timmermansoog,<br />

een grotere gereedschapskist of sterker<br />

gereedschap. Dat kan hij allemaal gebruiken<br />

om een betere versie van zichzelf te kunnen<br />

worden. Als wethouder ben ik op zoek naar<br />

hoe we met z’n allen kunnen werken aan een<br />

betere versie van <strong>Delft</strong>. Ideeën? Tips? Kom<br />

maar op, hoe creatiever, hoe innovatiever,<br />

hoe beter.<br />

Elke dag kies ik ervoor om te werken<br />

aan een betere versie van mezelf.<br />

Een willekeurige werkdag zit<br />

vol met keuzes. Wat trek ik<br />

Nieuwe bronnen aanboren, plannen die<br />

hout snijden, spijkers met koppen<br />

slaan. Samen klussen aan een nog<br />

betere versie van <strong>Delft</strong>! •<br />

6<br />

FERRIE FÖRSTER<br />

Wethouder Economie


delft.<strong>business</strong>/netwerken<br />

De dialoog<br />

Business ontwikkeling<br />

door lokale verbinding<br />

PAGINA 7<br />

COVERSTORY<br />

GEBIED 11<br />

(PAUL)<br />

Twee onbekenden die elkaar voor het eerst ontmoeten. De een is een echte Delvenaar en eigenaar<br />

van TJIP. De ander is na een internationale carrière in Nederland neergestreken voor een nieuw<br />

avontuur in <strong>Delft</strong> bij Honeywell en zoekt verbinding in de stad en met andere ondernemers.<br />

Zij hebben een gemeenschappelijke deler, want hun bedrijven liggen in hetzelfde gebied:<br />

<strong>Delft</strong> Technology Park.<br />

7


delft.<strong>business</strong>/netwerken<br />

Bevlogen Delvenaar neemt<br />

Dingeman Leijdens en Dimitry van den Heuvel ontmoeten<br />

elkaar voor het eerst tijdens de fotoshoot in de studio van<br />

fotograaf Sjors Massar. Van ongemak is geen sprake. Het<br />

blijken makkelijke praters en er is genoeg gespreksstof als<br />

je elkaar nog niet kent.<br />

Leijdens is nieuwsgierig. Waarom heeft Van den Heuvel<br />

voor een <strong>Delft</strong>se werkgever gekozen na zeven jaar in Amerika<br />

gewerkt te hebben.<br />

“Teruggaan naar Nederland was een bewuste keuze, met<br />

name voor mijn gezin. Daarna kwam Honeywell op mijn<br />

pad, doordat mijn voorganger Arjen van Zeben mij polste<br />

voor deze functie. Het voelde direct goed. Ik ben nog niet<br />

toegekomen aan het zoeken van een lokaal netwerk; dat is<br />

mijn volgende prioriteit. Het begin is er, want ik loop regelmatig<br />

tussen de middag een rondje door het gebied.”<br />

En wat valt je dan op?<br />

“Het internationale karakter, veel jonge mensen met<br />

talent, bedrijven met een moderne uitstraling en bedrijven<br />

met een duidelijke niche. Ik vind het belangrijk om onze<br />

omgeving goed te kennen.”<br />

Dingeman Leijdens is founder<br />

en CEO van TJIP, de platform<br />

engineers. Het <strong>Delft</strong>se bedrijf, dat<br />

hij in 2000 startte, heeft momenteel<br />

ruim 80 medewerkers die gezamenlijk<br />

aan één doel werken: de beste front<br />

office-oplossingen creëren voor<br />

hun klanten.<br />

Ik ben blij dat te horen, want ik ben flink betrokken bij dit<br />

deel van de stad. Ik ben voorzitter van de VvE <strong>Delft</strong>echpark<br />

en stimuleer ondernemers om zich in te zetten voor<br />

ons ondernemersgebied en elkaar te leren kennen. Als je<br />

elkaar kent, verlaag je de drempel om samen te werken.<br />

En we hebben gezamenlijke belangen, denk aan een goede<br />

infrastructuur, hooggeschoold personeel. Hoe zie jij jullie<br />

betrokkenheid bij het gebied?<br />

“Daar zie ik zeker een rol voor Honeywell al staat dat punt<br />

momenteel nog niet bovenaan mijn lijstje. Als nieuwe man<br />

op deze positie ben ik verantwoordelijk voor deze locatie<br />

en mijn team. Dat laatste is in deze fase het belangrijkst.<br />

Ons team moet een sterker geheel worden, dus ik trek er<br />

veel tijd voor uit om iedereen te leren kennen. Een van mijn<br />

drijfveren is dat ik het bedrijf zowel lokaal als bij medewerkers<br />

wil profileren. Voor medewerkers is het prettig als<br />

8


delft.<strong>business</strong>/netwerken<br />

nieuwkomer op sleeptouw<br />

ze Honeywell op straat tegenkomen en met trots kunnen<br />

zeggen ‘Daar werk ik’. Dat gevoel en die uitstraling, daar<br />

moeten we naartoe. Daar steek ik nu mijn energie in. Maar<br />

ik wil me zeker gaan begeven in de lokale netwerken, want<br />

op dit moment heb ik nog geen goed beeld.”<br />

Ik denk dat de onderwijsinstellingen voor jullie goede<br />

netwerken zijn. TJIP zit bewust in <strong>Delft</strong>, vlakbij de TU, want<br />

daar halen we nieuwe medewerkers vandaan met een passie<br />

voor software. We investeren veel in samenwerking met<br />

het onderwijs. Een van onze medewerkers doceert op de<br />

Haagse Hogeschool. De kick-off van het Honours-programma<br />

voor getalenteerde studenten is bij ons op kantoor<br />

en we zetten onderzoeksvragen uit bij de TU. Vanuit onze<br />

doelstelling om meer naamsbekendheid te krijgen, helpt<br />

het om lokaal te investeren. Wij willen echt gevonden worden<br />

door studenten, onze medewerkers van de toekomst.<br />

Hoe zit dat bij jullie?<br />

“Honeywell heeft een goede naam, de economie trekt weer<br />

aan dus dat betekent dat we ook vacatures moeten vullen.<br />

Dat we dicht bij de TU zitten is een voordeel. Al weet ik ook<br />

dat we concurreren met de sexy start-ups. Maar dat geeft<br />

niet. Wij zijn een stabiel bedrijf, groeien, beschikken over<br />

een solide basis en hebben ook internationale functies te<br />

Dimitry van den<br />

bieden, want we zijn een Amerikaans bedrijf. Dat is interessant<br />

voor studenten en onderscheidt ons van een starten-<br />

Heuvel is sinds januari<br />

2017 Operational Manager bij<br />

de onderneming.”<br />

Honeywell Enraf BV. Honeywell is dé<br />

De komende tijd gaan er veel zaken spelen. Met name de<br />

producent op het gebied van meet- en<br />

facilitaire ontwikkelingen van de TU in combinatie met de<br />

regelapparatuur en heeft in <strong>Delft</strong> ruim<br />

toenemende verkeersstroom richting dit gebied. Dat wordt<br />

135 medewerkers. Het Amerikaanse<br />

bedrijf heeft wereldwijd circa<br />

een heel gedoe. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we<br />

127.000 werknemers.<br />

samen de sfeer en het imago van dit gebied blijven verbeteren.<br />

Dat is goed voor jou en voor mij. Er is hier genoeg te<br />

beleven. Kijk naar het IFOT (International Festival of Technology).<br />

Drie dagen een positieve vibe rondom technologische<br />

ontwikkelingen. Dat zijn mooie momenten om te netwerken.<br />

Bij een volgende gelegenheid neem ik je graag mee.<br />

“Goed plan, daar maak ik graag gebruik van.” •<br />

9


delft.<strong>business</strong>/opmerkelijk<br />

Sponsor een digi-klooikoffer<br />

Vrijdag 13 oktober doen basisschoolleerlingen in het hele land<br />

mee aan de finale van Expeditie micro:bit, een klein microcontrollerboard<br />

waarmee kinderen leren programmeren. Om<br />

leerlingen mee te laten doen is een digi-klooikoffer ontwikkeld<br />

met daarin lesmateriaal om dagenlang met de micro:bit te programmeren.<br />

Expeditie micro:bit wordt georganiseerd door<br />

FutureNL; een stichting die zich inzet om de digitale geletterdheid<br />

van Nederlandse kinderen te verbeteren. Om zoveel<br />

mogelijk kinderen mee te laten doen is ondersteuning van het<br />

bedrijfsleven cruciaal. Meedoen kan door een klas te adopteren<br />

of door werknemers in te zetten als gastdocent. Aenova,<br />

Prowareness en de Gemeente <strong>Delft</strong> hebben hun medewerking<br />

al toegezegd. Meer informatie: www.futurenl.org •<br />

Geautomatiseerde<br />

testfabriek<br />

Festo opent aan de Schieweg een digitale testfabriek, de<br />

Cyber Physical Factory. In deze ‘fabriek van de toekomst’ wordt<br />

een testomgeving beschikbaar gesteld. Scholen en bedrijven<br />

kunnen hier productiemodules naar eigen inzicht inrichten<br />

en programmeren Als wereldwijd aanbieder van industriële<br />

automatisering kijkt Festo nadrukkelijk naar de beroepen van<br />

de toekomst en heeft daarvoor een onderwijstak ingericht,<br />

Festo Didactic. Eerder opende Festo CP Factory’s in onder meer<br />

Duitsland, China en de VS. Iedereen kan gratis gebruikmaken<br />

van de nieuwe leeromgeving. www.festodidactic.nl •<br />

Primeur:<br />

iDEAL-betalingen<br />

tussen consumenten<br />

Online Betaalplatform heeft als eerste in Nederland betalingen<br />

tussen consumenten onderling gerealiseerd. Richard Straver,<br />

oprichter van Online Betaalplatform en in 2014 gekozen tot<br />

winnaar van de Kracht van <strong>Delft</strong> als Beste Online Ondernemer:<br />

“Met onze oplossing kunnen consumenten betrouwbaar<br />

onderling betalingen doen. Denk aan de verificatie van een<br />

verkoper, het vasthouden van het geld tot de diensten of<br />

producten zijn afgeleverd en het geautomatiseerd verdelen van<br />

inkomsten tussen platform en verkoper.” Hondenoppasservice<br />

Petbnb.nl had de primeur. “Het regelen van de betalingen kostte<br />

hen veel tijd. Door de integratie met Online Betaalplatform<br />

krijgen de hondenoppassers van Petbnb.nl nu tijdig en zonder<br />

risico hun geld binnen.”<br />

Online Betaalplatform springt hiermee in op de groeiende<br />

behoefte om iDEAL en andere online betaalmethodes tussen<br />

consumenten onderling te faciliteren. “Direct online betalen<br />

verhoogt de conversie en de effectiviteit van het platform. Het<br />

faciliteren van die betaling is voor verkopers vaak een flinke<br />

uitdaging die veel tijd en aandacht vraagt, en die risico’s met<br />

zich meebrengt.” www.onlinebetaalplatform.nl •<br />

10


delft.<strong>business</strong>/opmerkelijk<br />

MMID bestaat 25 jaar<br />

In april 1992 bundelen MMID directeur Marcel Magermans, dan<br />

net afgestudeerd aan de TU <strong>Delft</strong>, en creatief ontwerper Ries<br />

Meertens hun krachten voor een complex ontwerpproject. Het<br />

blijkt een succesvolle combinatie: functionaliteit, vormgeving<br />

en maakbaarheid komen samen in hun ontwerpen en daarmee<br />

is het duo een van de grondleggers van de integrale productontwikkeling.<br />

Inmiddels is het <strong>Delft</strong>se bedrijf uitgegroeid tot<br />

een toonaangevend productontwikkelingsbureau met meer dan<br />

75 medewerkers, vier vestigingen en een internationaal klantenbestand.<br />

MMID ontwikkelde onder meer het Heineken BeerTender<br />

vat en werkt voor klanten als Unilever en Villeroy & Boch.<br />

www.mmid.nl •<br />

Trainee vindt baan<br />

In oktober 2016 haalden vijftien enthousiaste AIESEC-bestuursleden<br />

de eerste trainee van AIESEC <strong>Delft</strong> op van het vliegveld.<br />

Mostafa uit Egypte zou zich een jaar gaan inzetten voor het<br />

<strong>Delft</strong>se bedrijf Tradecloud voor het ontwikkelen van het Tradecloud<br />

Platform. Nu, een halfjaar later, wordt zijn inzet beloond.<br />

Met meerdere Nederlandse baanmogelijkheden op zak heeft hij<br />

zo goed als zeker na zijn studie een vaste baan.<br />

AIESEC is ’s werelds grootste non-profit studentenorganisatie<br />

en biedt studenten de kans zichzelf te ontwikkelen door<br />

middel van traineeships en vrijwilligersprojecten in uitdagende<br />

omgevingen. Tradecloud is blij met de inzet van AIESEC. “Voor<br />

het ontwikkelen van ons supply chain platform zochten wij een<br />

software developer. Dankzij hun wereldwijde netwerk heeft<br />

AIESEC voor ons de juiste persoon gevonden. Daarnaast hebben<br />

zij Mostafa tijdens zijn traineeship geholpen met onder<br />

meer een woning, sociale activiteiten en zijn persoonlijke<br />

ontwikkeling. Een prima match wat ons betreft.” Benieuwd naar<br />

wat een AIESEC-trainee voor uw bedrijf kan betekenen? Kijk dan<br />

op www.aiesec.nl •<br />

11


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Muima pakt afvalprobleem in Kenia aan<br />

Creatief met<br />

plastic<br />

In Nederland hebben we het plasticafvalprobleem<br />

goed onder controle,<br />

maar in Kenia nog lang niet. Overal<br />

waar je kijkt, zie je plastic. Zelfs het vee<br />

graast erin. Daar moeten we wat aan<br />

doen, dachten Marijn Duvekot (24)<br />

en Reinoud de Klerk (<strong>23</strong>). Het bedrijf<br />

Muima was geboren.<br />

Het afgelopen jaar was een rollercoaster<br />

voor Marijn en Reinoud, beiden student<br />

aan de TU <strong>Delft</strong>. Voor de minor International<br />

Entrepreneurship & Development<br />

bezochten ze, met twee andere studenten,<br />

een kleine plasticrecyclefabriek in<br />

Kenia. Hun opdracht luidde: werk een<br />

bestaand fietskratontwerp uit en breng<br />

het product op de Nederlandse markt.<br />

“We hebben eerst drie maanden ons<br />

project voorbereid, daarna zijn we drie<br />

maanden naar Kenia gegaan. Al snel<br />

liepen we tegen een aantal problemen<br />

aan. Het volume en gewicht van het<br />

product waren te groot, waardoor het<br />

importeren te duur werd. Ook is de vraag<br />

naar fietskratten afgenomen. Dus we<br />

‘Bekendheid is voor nu het belangrijkste’<br />

moesten een nieuw idee bedenken”,<br />

legt Marijn uit. “Maar dat lag al de hele<br />

tijd vlak onder onze neus”, vult Reinoud<br />

aan. “Het fabriekje maakt namelijk sinds<br />

2003 autootjes van plastic afval dat<br />

door daklozen wordt verzameld. Op deze<br />

manier probeert Wilson Mzungu, oprichter<br />

en eigenaar van de fabriek, de omgeving<br />

schoner te maken, werkgelegenheid<br />

te creëren en zelf wat te verdienen. We<br />

besloten dit product te verbeteren en<br />

naar Nederland te brengen.”<br />

Hulp van twee broers<br />

Als eerste verhoogden ze de productie<br />

met 50 procent, tot 600 autootjes per<br />

dag. Hiervoor bouwden ze een nieuwe<br />

spuitgietmachine. Ook vertelden ze in<br />

Kenia van alles over kwaliteit en de<br />

Europese markt. Toen de drie maanden<br />

voorbij waren, kreeg het project<br />

een bijzondere wending. De twee heren<br />

zagen voldoende potentie en werden<br />

zulke goede vrienden met Wilson dat ze<br />

besloten een langetermijnrelatie aan te<br />

gaan. Reinoud: “We wilden de fabriek niet<br />

achterlaten, want dan was ons werk voor<br />

niks geweest. We zagen hoeveel impact<br />

de fabriek heeft; twaalf gezinnen kunnen<br />

onderhouden worden en de omgeving<br />

12


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

• Muima<br />

Het bedrijf schreef zich eind maart<br />

in bij de Kamer van Koophandel. Als<br />

nieuwkomer ontvingen zij bij de lancering<br />

van <strong>Delft</strong>.<strong>business</strong> het eerste exemplaar.<br />

12 mensen<br />

werken in de fabriek in Kenia.<br />

250 gram<br />

plastic afval zit er in één autootje.<br />

Dat staat gelijk aan 10 flesjes water.<br />

1 autootje<br />

wordt in Kenia weggegeven als er in<br />

Nederland een verkocht wordt.<br />

100% van de winst<br />

gaat terug naar de fabriek in Kenia.<br />

wordt steeds schoner. We waren zo<br />

enthousiast dat we besloten ons eigen<br />

bedrijf Muima te beginnen en de auto’s<br />

in Nederland te verkopen.”<br />

Zo gezegd, zo gedaan. Marijn en Reinoud<br />

schreven zich dit jaar in bij de Kamer<br />

van Koophandel. Met Wilson is afgesproken<br />

dat hij zich met de markt in Kenia<br />

bezighoudt en zij met de Nederlandse<br />

markt. Al snel kwamen de kersverse<br />

ondernemers voor een aantal uitdagingen<br />

te staan. Want hoe importeer je de<br />

autootjes? De kosten moeten namelijk<br />

zo laag mogelijk blijven, want alles wat<br />

in Nederland verdiend wordt, gaat terug<br />

naar de fabriek in Kenia. Het duo verdient<br />

er zelf helemaal niks aan. Gelukkig kwamen<br />

ze in contact met Nicholas en<br />

Michael Ninaber van Eijben van Ocean<br />

Sole. Zij importeren kunstwerken<br />

gemaakt van teenslippers uit ontwikkelingslanden.<br />

Marijn: “De broers waren<br />

meteen enthousiast. Toevallig ging er<br />

een vrachtcontainer met producten van<br />

Kenia naar Nederland en onze autootjes<br />

mochten in hun container mee. Het is<br />

financieel onaantrekkelijk om de producten<br />

via het vliegtuig te importeren. En<br />

voor vervoer via zee moeten we meteen<br />

een hele container vullen. Dat is in de<br />

startfase onmogelijk.”<br />

Naamsbekendheid vergroten<br />

Nu de start van het bedrijf is gemaakt,<br />

is het tijd om het product aan de man<br />

te brengen. “We moeten vooral ons<br />

verhaal verkopen, want de kwaliteit<br />

van de autootjes is anders dan we hier<br />

gewend zijn. Dat is natuurlijk niet zo gek<br />

als je bedenkt dat<br />

de middelen in<br />

Kenia ook van een<br />

andere kwaliteit<br />

zijn.” De startende<br />

ondernemers<br />

zetten vooral in<br />

op online marketing,<br />

zoals een website en social media.<br />

“Bekendheid is voor nu het belangrijkste.<br />

Met het geld dat we verdienen willen<br />

we als eerste de werkomstandigheden<br />

in Kenia verbeteren. Het liefst bouwen<br />

we in september een buitenwerkplaats,<br />

zodat de medewerkers in de frisse lucht<br />

kunnen werken”, legt Reinoud uit.<br />

Wasknijper<br />

Marijn en Reinoud moeten allebei nog<br />

twee jaar studeren. Wat zijn de plannen<br />

met Muima? Marijn: “Voor de lange termijn<br />

hebben we daar nog niet echt over<br />

nagedacht. Maar als we willen groeien,<br />

moeten we een nieuw product bedenken.<br />

Een alledaags product, zoals wasknijpers<br />

of kleerhangers. We zijn net begonnen,<br />

dus het is lastig om te zeggen hoe de<br />

toekomst eruitziet. Het gaat nu opvallend<br />

goed, maar ik verwacht dat we de<br />

komende maanden nog wel tegen wat<br />

zaken aan zullen lopen. Dat hoort nou<br />

eenmaal bij een startende onderneming.”<br />

‘Als we willen<br />

groeien, moeten<br />

we een nieuw<br />

product<br />

bedenken’<br />

Wat het duo ook helpt is de samenwerking<br />

met de TU <strong>Delft</strong>. Vanaf nu gaan er<br />

elk jaar minorstudenten naar Kenia om<br />

bij te dragen aan Muima, de fabriek en<br />

de gestelde doelen. “Deze samenwerking<br />

is geweldig. Zo kunnen de studenten<br />

onze herinvesteringen lokaal begeleiden<br />

en helpen met het verbeteren van het<br />

bedrijf. In december gaan wij weer naar<br />

Kenia om de studenten te ondersteunen.<br />

Daar kijken we nu al naar uit.” •<br />

Het team van Muima, Reinoud de Klerk (uiterst links) en Marijn Duvekot<br />

(uiterst rechts), met hun Keniaanse fabrieksmedewerkers.<br />

13


delft.<strong>business</strong>/<br />

‘NET’WERKEN<br />

OP GOLFBAAN<br />

GOLFEN<br />

ZONDER<br />

LIDMAATSCHAP<br />

DELFLAND<br />

OOK VOOR<br />

VERGADERING<br />

& ZAKENLUNCH<br />

PERFECTE LOCATIE<br />

VOOR BEDRIJFS- EN<br />

PERSONEELSFEESTEN<br />

ZAKELIJKE<br />

(GOLF) EVENEMENTEN<br />

OP MAAT<br />

Golfbaan Delfland<br />

Abtsrechtseweg 1<br />

2636 HZ Schipluiden<br />

Tel.: 015 3807911<br />

info@delflandgolf.nl<br />

AAN DE<br />

RAND VAN<br />

DELFT<br />

14<br />

www.delflandgolf.nl


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

DE<br />

KEUZE<br />

Iedere ondernemer herkent het: je ontwikkelt je als persoon<br />

en als organisatie en dan sta je voor de keuze: doorgroeien en<br />

personeel aannemen of klein blijven? Nieuwe wegen inslaan of het<br />

bestaande behouden? Ondernemers vertellen hoe zij met<br />

die keuze omgaan of omgegaan zijn.<br />

15


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Jurjen van der Honing, eigenaar van LumoLumen<br />

‘Leren loslaten’<br />

“Het is altijd mijn ambitie geweest oplossingen te zoeken voor duurzaam<br />

energieverbruik. Puur op gevoel vloog ik 12 jaar geleden naar Californië<br />

om de CEO van SloanLED te overtuigen dat ik zijn ledverlichting over de<br />

hele wereld kon verkopen. Vanaf mijn logeerkamer in <strong>Delft</strong> begon ik dit<br />

avontuur. Het internationale kantoor groeide naar een jaaromzet van 15,5<br />

miljoen en ik werd verantwoordelijk voor 25 medewerkers in Europa, Afrika<br />

en Azië. En dat terwijl ik nooit van plan was personeel aan te nemen. Ik<br />

heb geleerd te delegeren, want anders red je het niet.<br />

De gemiddeld 50 vluchten per jaar en het leven uit een koffer eisten<br />

uiteindelijk zijn tol. Ik was veel onderweg voor SloanLED en heb mijn<br />

vier kinderen te weinig zien opgroeien. ‘Op belangrijke momenten ben<br />

je altijd aan het werk’, riep mijn zoon een keer. Dat was een eyeopener.<br />

Na deze succesvolle internationale carrière gooide ik begin 2016<br />

het roer om en begon LumoLumen; leverancier van professionele<br />

ledverlichting. Ik besloot er vanaf dit jaar meer voor mijn gezin te<br />

zijn en ben teruggegaan naar <strong>Delft</strong>.<br />

Uit een florerend bedrijf als SloanLED stappen en weer vanaf<br />

nul beginnen is moeilijk. Maar het is net als bij kinderen, op een<br />

gegeven moment moet je loslaten. Deze ingeslagen weg voelt<br />

goed. Ik doe wat ik leuk vind, besteed meer tijd aan mijn gezin<br />

en wil van LumoLumen een familiebedrijf maken. Bovendien<br />

lever ik met ledverlichting een positieve bijdrage aan de<br />

maatschappij. Dat is de keuze die ik nu maak.” •<br />

Tips van Jurjen<br />

16<br />

Neem altijd een beslissing, zelfs als<br />

het de verkeerde is.<br />

Vraag advies aan vrienden of partners.<br />

Bespreek regelmatig met andere<br />

ondernemers elkaars uitdagingen.


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Marja van Bijsterveldt, Burgemeester van <strong>Delft</strong><br />

‘Verleg je grenzen en<br />

stap uit je comfortzone’<br />

“De afgelopen decennia heb ik veel keuzes gemaakt die niet alleen<br />

impact hadden op mijn leven, maar ook op dat van mijn man en<br />

kinderen. Wil ik wethouder worden? Partijvoorzitter? Minister? En tot<br />

slot natuurlijk: wil ik burgemeester worden? <strong>Delft</strong> zat al heel lang in mijn<br />

hoofd, maar toen het zover was vond ik het toch spannend. Zou het<br />

gaan lukken? Maar vanaf het lezen van de eerste stukken, gesprekken<br />

met de vertrouwenscommissie en uiteindelijk de ontmoeting met de<br />

stad voelde het heel goed.<br />

De vele keuzes die ik als bestuurder maakte, raakten ook het<br />

leven van anderen. Moeten we exameneisen voor rekenen en taal<br />

invoeren? Gaan we bezuinigen op de publieke omroep? En ga zo<br />

maar door. Deze keuzes maakte ik samen met anderen, maar<br />

ik was wel eindverantwoordelijk. Die verantwoordelijkheid<br />

telde en telt nog steeds heel zwaar voor mij.<br />

Een van mijn belangrijkste keuzes was ja zeggen tegen<br />

het wethouderschap in Almere. Ik was jong, 28 jaar, en<br />

had nauwelijks politieke ervaring. Het had fout kunnen<br />

gaan. Maar toen ik eenmaal bezig was, merkte ik dat<br />

het heel goed bij me paste. Politiek is a way of life, alles<br />

is politiek. Als je er eenmaal mee bezig bent en het lukt, dan is<br />

het enorm verslavend. Vanuit die functie rolde ik van het een naar<br />

het ander. Telkens moest ik mijn grenzen verleggen. Soms was ik<br />

onzeker, bang om te falen, maar dat hoort bij het leven, vind ik. Je<br />

ontwikkelt je niet door in je comfortzone te blijven.” •<br />

Tips van Marja<br />

No guts, no glory.<br />

Voor wie wacht, komt alles steeds te laat.<br />

Zonder strijd geen overwinning.<br />

17


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Mieke van der Schans, modeontwerper cKata<br />

‘Durf te kiezen, maar<br />

blijf bij jezelf’<br />

“Van jongs af aan was ik bezig in het atelier van mijn ouders. Ik wist toen<br />

al wat ik wilde worden: modeontwerper. Mijn vader stimuleerde me<br />

om te studeren. Het werd de studie Industrieel Ontwerpen. Tot vier<br />

jaar geleden was ik innovatiemanager binnen een groot IT-bedrijf.<br />

Creatief met mijn hoofd, maar niet met mijn handen. Als hobby nam<br />

ik privéles bij een modeontwerper. Ik ging helemaal los. Naast mijn<br />

drukke baan ontwierp ik tot in de vroege uurtjes kleding. Het bleef<br />

kriebelen. Uiteindelijk was het geen keuze, maar een must om de<br />

mode een serieuze kans te geven.<br />

Ik ben in het diepe gesprongen en startte mijn eigen modelabel cKata.<br />

Vervolgens moest ik nog meer keuzes maken. Want hoe begin je? Ik<br />

moest een collectie hebben, een naam opbouwen en alles uitvinden.<br />

Waar haal ik de capaciteit vandaan, hoe ga ik me positioneren? Je<br />

verruilt zekerheid voor onzekerheid. Maar het geeft veel energie<br />

om je passie te volgen.<br />

Ik heb nu het gevoel dat het klopt. Ik ontwerp kleding waar<br />

vrouwen zich goed in voelen. Zakelijk, vrouwelijk, elegant en<br />

gemaakt van de mooiste stoffen die ik kan vinden. Het aantal<br />

klanten is flink gegroeid en weer stond ik voor een keuze: neem ik<br />

personeel in dienst? Ik stelde het creëren voorop en werk nu met<br />

een aantal goede externe naaiateliers. Inmiddels sta ik voor een<br />

volgend dilemma: blijf ik op deze locatie? De Oude <strong>Delft</strong> is klein. Dat<br />

heeft iets intiems, maar ook iets verborgens. Small is beautiful of<br />

toch verder groeien?” •<br />

Tips van Mieke<br />

Onderneem vanuit jouw passie.<br />

Blijf nieuwsgierig en sta open voor verandering.<br />

Durf te kiezen, maar blijf bij jezelf.<br />

18


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Martin Idenburg, oprichter Idenburg Car Solutions<br />

‘Blijf groeien en leren’<br />

“In 1993 begon ik Idenburg Car Solutions. De start van het bedrijf was<br />

niet zozeer een keuze, het groeide langzaam. Ik deed wat klusjes voor<br />

een Volvo-dealer naast de zaak. Auto’s poetsen, een klant wegbrengen.<br />

Op een gegeven moment werd het steeds drukker, dus huurde ik iemand<br />

in voor halve dagen. Later kwam er nog een medewerker bij.<br />

In 2008 sloeg de recessie toe en besloot ik ook auto-onderhoud aan te<br />

bieden om zo de risico’s te spreiden. We volgden opleidingen, kochten<br />

materiaal in. In 2010 namen we ook de naastgelegen wasstraat over.<br />

Inmiddels zijn we BOVAG-erkend en werken er bij Idenburg Car Solutions<br />

elf mensen. Door extra diensten aan te bieden, zijn we verder gegroeid.<br />

Je kunt hier je auto laten onderhouden of repareren, door de wasstraat<br />

halen, zelf wassen of door ons laten poetsen. En ondertussen een<br />

kopje koffie in de kantine drinken.<br />

Ik denk dat mensen ons vertrouwen, dat ze zich hier thuis voelen.<br />

Zo is er een dame die haar auto brengt voor onderhoud en<br />

vervolgens bijna de hele dag in de kantine blijft. Ik haal haar<br />

nog steeds af en toe op. Dat past bij het bedrijf en bij mij.<br />

Naast mijn werk ben ik ook buddy bij Buddy Netwerk. Die<br />

organisatie werft en traint buddy’s. Ik help chronisch zieken,<br />

mensen die zich eenzaam voelen en ik begeleid mensen, die<br />

levensbedreigend ziek zijn, in de laatste fase van hun leven.<br />

Ik zorg dat ze niet alleen maar aan hun ziekte hoeven te<br />

denken. Deze mensen bekijken het leven anders. Ik leer er<br />

veel van.” •<br />

Tips van Martin<br />

Zorg dat je veel voor andere mensen<br />

overhebt.<br />

Blijf altijd geloven in je eigen bedrijf.<br />

Spreid je risico’s door meer diensten<br />

aan te bieden.<br />

19


delft.<strong>business</strong>/netwerken<br />

Investeren in talent<br />

Werk is de<br />

beste zorg<br />

‘Wij zijn geen<br />

zorgorganisatie,<br />

maar een club<br />

mensen waar je bij<br />

wilt horen’<br />

Kwetsbare mensen vooruithelpen, is dat<br />

een taak voor ondernemers? Ja, vindt<br />

Stichting PerspeKtief. Want werk is<br />

immers de beste zorg, zo weten zij. Door<br />

mensen ‘met een krasje’ aan het werk<br />

te helpen, verleg je de focus van wat<br />

niet gaat naar wat wél gaat. Bestuurder<br />

Barbara Berkelaar: “Als je mensen<br />

aanspreekt op hun talenten, komen veel<br />

dingen vanzelf goed.”<br />

Stichting PerspeKtief is ooit<br />

gestart als een traditionele<br />

zorgorganisatie, maar de<br />

afgelopen jaren is de stichting<br />

omgevormd tot een<br />

maatschappelijke onderneming.<br />

Een bedrijf zonder<br />

winstoogmerk dat mensen<br />

vooruithelpt op het gebied<br />

van wonen, werken, leren<br />

en netwerken. Berkelaar:<br />

“Als start van de ommekeer<br />

zorg-ondernemen hebben we<br />

goede en betaalbare huisvesting<br />

gezocht. We wilden dat onze klanten<br />

zelfstandig konden wonen.” Klanten<br />

van de stichting zijn dak- en thuislozen,<br />

slachtoffers van huiselijk geweld en<br />

mensen met ernstige psychiatrische<br />

problemen. “Voor de meesten is het<br />

onzin dat ze 24/7 verzorgd worden. Daar<br />

wordt niemand gelukkig van: de belastingbetaler<br />

niet en de mensen zelf al<br />

helemaal niet.”<br />

20


delft.<strong>business</strong>/netwerken<br />

Op de foto v.l.n.r. Barbara Berkelaar,<br />

Mustapha Boufassil en magazijnchef<br />

Henk Binnendijk.<br />

Leren van elkaar<br />

De tweede stap was het creëren van<br />

gelijkwaardigheid. “We profileren ons niet<br />

meer als een zorgorganisatie, maar als<br />

een club mensen waar je bij wilt horen.<br />

We trekken samen op met onze klanten<br />

en pakken projecten op. Die hulpverleningsrelatie,<br />

daar is geen sprake meer<br />

van.” Teammanager Mustapha Boufassil<br />

vult aan: “We hebben geïnvesteerd in<br />

leren van elkaar: hoe wil je dat ik met je<br />

omga? Wat heb je nodig? Zo merkten<br />

we dat als je mensen op hun talent<br />

aanspreekt, ze veranderen van mensen<br />

die problemen hebben in mensen die<br />

dit prachtige nieuwe kantoor hebben<br />

gebouwd.” Met een trots armgebaar wijst<br />

hij naar de ruimte om hem heen. Berkelaar:<br />

“Dit is allemaal het werk van onze<br />

klanten. Een professionele partij had het<br />

niet mooier kunnen bouwen.”<br />

Op weg naar het loonstrookje<br />

Al doende merkten ze bij PerspeKtief<br />

dat werk de beste zorg is. Met elkaar,<br />

voor elkaar en in de buurt. Boufassil: “We<br />

hebben de technische dienst en het<br />

schoonmaakbedrijf afgeschaft en zijn<br />

dat werk met onze klanten gaan doen.<br />

Met een paar kleine ondernemers in de<br />

buurt zijn we een succesvolle samenwerking<br />

gestart. Een timmerbedrijf, een<br />

meubelmakerij en een verpakkingsbedrijf<br />

besteden hun werk bij ons uit. En<br />

bij de stadsboerderij werken klanten al<br />

op locatie.” Tot nu toe zijn het nog geen<br />

betaalde klussen, maar dat is wel de<br />

bedoeling. De volgende stap is dat<br />

klanten op reguliere basis bij externe<br />

werkgevers aan de slag gaan. “En dat ze<br />

aan het eind van de maand een loonstrookje<br />

krijgen”, benadrukt Berkelaar.<br />

“Nu financieren we onze activiteiten uit<br />

de Wmo-gelden van iedere klant apart.<br />

Maar het mooiste is natuurlijk als mensen<br />

hun eigen broek op kunnen houden,<br />

zonder geld van de gemeente.”<br />

Geduld en vertrouwen<br />

Berkelaar realiseert zich dat een ondernemer<br />

wel een portie lef nodig heeft om<br />

met hen in zee te gaan. “Het lijkt allemaal<br />

erg spannend en dat is het misschien<br />

ook wel. Het is geen aaibare doelgroep.<br />

Voor werkgevers is het even omschakelen<br />

om een klant van ons in dienst te<br />

nemen.” Boufassil vult aan: “Je moet, net<br />

zoals wij hebben gedaan, de taal van de<br />

klant leren spreken. Het is weleens voorgekomen<br />

dat een klant van ons ergens<br />

aan de slag ging en de bedrijfsbus even<br />

leende. Eerlijk is eerlijk: hij ziet eruit als<br />

iemand die ermee vandoor zou gaan. Die<br />

werkgever schrok zich kapot. Hij had al<br />

aangifte gedaan, maar een paar uur later<br />

kwam de klant gewoon weer terug met<br />

bus. Als werkgever moet je niet raar opkijken<br />

van dit soort dingen, je moet geduld<br />

hebben. Ook als een klant op het werk<br />

komt met een alcoholadem. Dat doet<br />

namelijk niets af aan wat hij of zij voor je<br />

kan betekenen. En als er wél problemen<br />

zijn, geef je een belletje en dan staat er<br />

een begeleider naast je.” Berkelaar: “Het<br />

valt of staat met vertrouwen in de mens<br />

die voor je staat.<br />

Ondanks een ruig<br />

uiterlijk of een ‘krasje’.<br />

Dat vertrouwen<br />

wordt beloond met<br />

een werknemer die<br />

keihard voor je aan de<br />

slag kan, wil en gaat.”<br />

Zoals altijd bij vraag<br />

en aanbod op de arbeidsmarkt<br />

is een klik<br />

essentieel. PerspeKtief<br />

zoekt banen die<br />

Klanten maakten zelf de<br />

meubels van het nieuwe<br />

kantoor, inclusief de<br />

overlegzitjes.<br />

• Stevige<br />

ondernemers<br />

gezocht<br />

PerspeKtief kan veel voor (kleine)<br />

ondernemers betekenen. Schoonmaken,<br />

catering of meubels<br />

maken bijvoorbeeld. Alles op<br />

een schaal en met een tempo<br />

die passen bij zowel de klanten<br />

als de ondernemers. Daarnaast<br />

stelt PerspeKtief vergaderruimtes<br />

beschikbaar voor mensen die op<br />

de Vulcanusweg willen afspreken.<br />

Zo maakt u meteen kennis met de<br />

klanten en hun talenten.<br />

écht bij de klanten passen. Omdat iedereen<br />

anders is, werkt de stichting aan een<br />

zo groot mogelijke vijver om in te vissen.<br />

Berkelaar: “Iedere stevige ondernemer<br />

die van mensen houdt, een flinke dosis<br />

inlevingsvermogen heeft én bereid is om<br />

te leren is welkom in die vijver. Natuurlijk<br />

komen wij helpen en ondersteunen,<br />

maar je moet het ook leuk vinden om te<br />

oefenen en met ons op onderzoek uit te<br />

gaan. Dan ontdekken we samen hoe we<br />

deze mensen gelukkig maken.” •<br />

‘Voor werkgevers is het wel<br />

even omschakelen, het is<br />

geen aaibare doelgroep’<br />

21


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Places to be<br />

Backstage tours<br />

TU <strong>Delft</strong><br />

De Technische Universiteit en de stad <strong>Delft</strong> zijn met elkaar verweven. Ontdek die<br />

verbondenheid tijdens een backstage tour door de TU <strong>Delft</strong> en neem een kijkje<br />

achter de schermen om met eigen ogen te zien wat er allemaal in de stad gebeurt.<br />

Kies een van de twee tours: de University Edition of de Robotics Edition en laat u<br />

door studenten rondleiden.<br />

Ontdek de geheimen<br />

De University Edition geeft een kijkje in de<br />

keuken van de universiteit en haar geheimen.<br />

Bekijk onder meer de onderzoeken en<br />

resultaten van de dreamteams of beleef<br />

volledige stilte in de dode kamer.<br />

22


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Robotica hoofdstad<br />

Met vele laboratoria, start-ups, experts en<br />

meer dan 170 onderzoekers is <strong>Delft</strong> op weg<br />

om de Robotica hoofdstad van de wereld<br />

te worden. De Robotics Edition biedt<br />

een unieke kijk op deze ontwikkeling. Van<br />

zelfrijdende auto’s tot drones en van<br />

3D-printers tot verzorgende robots in de<br />

verpleeghuizen: u komt het allemaal tegen.<br />

<strong>Delft</strong>.<strong>business</strong><br />

backstage tour<br />

Op dinsdag 5 september organiseert de<br />

TU <strong>Delft</strong> een speciale global backstage tour<br />

voor <strong>Delft</strong>.<strong>business</strong>. Dit is een combinatie<br />

van de twee tours die de TU <strong>Delft</strong> aanbiedt.<br />

Lezers kunnen dan gratis mee. De tour<br />

start om 14:00 uur en duurt tot ongeveer<br />

16:00 uur. Aanmelden kan door een e-mail<br />

te sturen naar info@delft.<strong>business</strong>. •<br />

<strong>23</strong>


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Ingrid Vos woont in <strong>Delft</strong> en is zelfstandig<br />

interim-manager bij Mark10. Haar laatste opdracht<br />

was voor de TU <strong>Delft</strong> als projectleider<br />

online en blended education. Eerder migreerde<br />

ze voor KPN 90.000 glasvezelklanten van aangekochte<br />

partijen naar het merk Telfort.<br />

Mijn agenda:<br />

Vrijdagochtend<br />

Opnames bijwonen in <strong>Delft</strong><br />

Ingrid Vos<br />

Vrijdagochtend<br />

In de trein nadenken over <strong>business</strong><br />

Ik werk meestal met het mail- en agendasysteem van mijn klant.<br />

Voor mijn privéafspraken maak ik gebruik van de Google-agenda<br />

die ik vanaf mijn mobiele telefoon of tablet bekijk.<br />

Vrijdag<br />

Ik ga met mijn vriendin Dianne Kapoor mee naar het NewMedia<br />

Centre van de TU. Zij is gastspreker en staat voor het eerst voor<br />

de camera. Ik coach haar vandaag. Als ik vertrek, kom ik collega’s<br />

tegen die de laatste hand leggen aan de eerste course van de<br />

MicroMasters Solar Energy Engineering. Rond 11:00 uur neem<br />

ik de trein naar Amsterdam. Ik heb een afspraak met Michiel<br />

Lensink van Ikbenfrits.nl. We lunchen en wisselen ideeën en<br />

contacten uit. Terug in <strong>Delft</strong> eet ik met mijn zoon Maurits (12 jaar)<br />

een ijsje bij De Lelie. Daarna bakken we pannenkoeken.<br />

Zaterdag<br />

De dag begint met een heerlijk verwenmomentje bij schoonheidsspecialiste<br />

Carla Oostvogels van Urban Beauty. Ik ben<br />

weer klaar voor de zomer. Daarna ga ik met mijn echtgenoot<br />

Robert een appeltaartje eten bij Kobus Kuch.<br />

Vervolgens is het tijd om eens flink uit te waaien. We<br />

vliegeren op het strand bij Kijkduin. ’s Avonds maak ik<br />

lekkere spaghetti bolognese.<br />

Vrijdagmiddag<br />

Afspraak in Amsterdam<br />

Zaterdagochtend<br />

Appeltaartje eten<br />

Zaterdagmiddag<br />

Vliegeren op het strand<br />

Zaterdagochtend<br />

Naar de schoonheidsspecialiste<br />

Zondag<br />

Mijn zoon Kasper (14 jaar) komt met het lumineuze idee om<br />

American Pancakes te bakken. Dat hebben we niet eerder<br />

gedaan en het experiment bevalt goed! ’s Middags komt mijn<br />

tante. We gaan naar de voorjaarssalon van modeontwerpster<br />

Mieke van der Schans van cKata. Ze maakt elegante kleding met<br />

leuke details. Eerst showen twee dames de nieuwste modellen,<br />

daarna mogen we zelf passen. Ik schaf een zomerjurk aan. Een<br />

mooie afsluiting van mijn weekend. •<br />

Zondagochtend<br />

American Pancakes bakken<br />

Zondagmiddag<br />

Voorjaarssalon bij cKata<br />

24<br />

24


delft.<strong>business</strong>/kennis-delen<br />

Digitale<br />

administratie<br />

Een goede administratie is onmisbaar voor<br />

elke ondernemer. Het is niet alleen belangrijk<br />

om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen,<br />

maar ook voor uw bedrijfsvoering. Waar<br />

voorheen de facturen via de post werden verstuurd,<br />

gebeurt dat tegenwoordig steeds vaker<br />

digitaal. Handig, want het bijhouden van uw<br />

administratie gaat op deze manier veel sneller<br />

en efficiënter. En het grootste voordeel is dat<br />

u tijd en geld overhoudt voor andere zaken.<br />

Toch werken nog veel ondernemers met<br />

ordners vol bonnetjes en papieren facturen.<br />

Waarom? Dat hoeft in deze tijd echt niet meer.<br />

Sterker nog, de Belastingdienst moedigt ondernemers<br />

zelfs aan alles digitaal te houden.<br />

Zoals aangegeven op de site van de Belastingdienst<br />

hoeven digitale facturen niet meer<br />

TIP<br />

1<br />

TIP<br />

2<br />

afgedrukt te worden, maar is digitaal opslaan<br />

voldoende.<br />

Dus stop vanaf nu met het uitprinten van uw<br />

bonnen en facturen, start een digitale administratie<br />

en gebruik Scan & Herken software<br />

met archieffunctie. Dit is een slim softwarepakket<br />

waarmee u gescande documenten<br />

eenvoudig verwerkt en op de juiste plek in<br />

uw digitale database onderbrengt. Meld uw<br />

leveranciers dat u alleen nog maar facturen<br />

via e-mail wilt ontvangen en stuur uw eigen<br />

facturen ook alleen nog maar digitaal.<br />

Op naar een papierloos kantoor! Dat is niet<br />

alleen beter voor het milieu, maar ook voor uw<br />

bedrijfsvoering. •<br />

TIP<br />

3<br />

ZÓ<br />

zit<br />

DAT<br />

In deze rubriek delen<br />

ondernemers hun kennis om<br />

zo anderen te informeren en<br />

inspireren.<br />

Jon Hulst<br />

is sinds 2014 vennoot van<br />

Rosier Bijl van Kan. Hij heeft<br />

zich ontwikkeld tot een brede<br />

adviseur voor ondernemers<br />

binnen het kleinbedrijf en<br />

geeft graag adviezen aan deze<br />

doelgroep.<br />

Rosier Bijl van Kan<br />

is een administratiekantoor en<br />

belastingadviesbureau in <strong>Delft</strong>.<br />

Maak een apart e-mailadres<br />

voor uw administratie.<br />

Zo houdt u het<br />

overzicht.<br />

Houd digitale facturen<br />

digitaal. Sla ze direct<br />

op, zodat u ze niet<br />

kwijtraakt.<br />

Kijk goed naar uw<br />

financiële systemen.<br />

Sommige systemen<br />

kunt u aan elkaar<br />

koppelen om sneller<br />

en gemakkelijker te<br />

werken.<br />

‘Stop met het<br />

uitprinten van<br />

bonnen en<br />

facturen en start<br />

een digitale<br />

administratie’<br />

25


delft.<strong>business</strong>/<br />

ZO.NL<br />

Van Foreestweg 4<br />

2614 CJ <strong>Delft</strong><br />

015 - 215 43 43<br />

www.zo.nl<br />

“<br />

Vragen over financiele zaken?<br />

Al meer dan 40 jaar ondersteunen<br />

onze adviseurs<br />

particulieren en ondernemers<br />

uit het midden- en kleinbedrijf<br />

in <strong>Delft</strong>.<br />

ZO zit dat!<br />

”<br />

VERZEKEREN HYPOTHEKEN MAKELAARS


delft.<strong>business</strong>/netwerken<br />

Ondernemersvereniging stoffig? Helemaal niet!<br />

Samen sterk<br />

Manfred Bavelaar (voorzitter), Marcel<br />

Schungel (penningmeester) en Jori<br />

Noordhoek (secretaris) vormen sinds<br />

1 januari het dagelijks bestuur van de<br />

ondernemersvereniging Vrijenban-<br />

Wippolder. Een dynamisch team met<br />

ervaring en ondernemersgeest. Nieuw<br />

elan, nieuwe energie en een ‘niet<br />

stoffen, maar aanpakken’ mentaliteit<br />

zorgen ervoor dat de vereniging<br />

groeit. Maar de heren willen meer<br />

betrokkenheid binnen het gebied.<br />

“Je hebt al betaald, dus waarom zou je<br />

niet meebeslissen?”, vragen ze zich af.<br />

Sinds dit jaar trekken de ondernemersverenigingen<br />

Vrijenban en Wippolder<br />

samen op. “Een logische stap”, legt<br />

Schungel uit. “Onze ondernemers hebben<br />

dezelfde identiteit en sluiten ook qua profiel<br />

prima bij elkaar aan. De samensmelting<br />

zorgde voor een nieuwe boost en dat<br />

is te merken, want het afgelopen halfjaar<br />

zijn er vijftien ondernemers bijgekomen.<br />

Maar dat niet alleen. Door ons enthousiasme<br />

ontstaan er ook veel nieuwe ideeën.<br />

En dat is precies ons doel. We zoeken<br />

bedrijven en organisaties die initiatieven<br />

aandragen, die aanspraak willen maken<br />

op die zak met geld en die meedenken<br />

hoe we het geld gaan besteden. Dit komt<br />

allemaal direct ten goede van de wijk.”<br />

‘Dit komt allemaal<br />

ten goede van<br />

de wijk’<br />

Contact maken<br />

Wanneer een ondernemer lid wordt, is hij<br />

ook indirect onderdeel van het Ondernemersfonds<br />

<strong>Delft</strong>. “Daarmee ontvangen<br />

ondernemers automatisch een uitnodiging<br />

voor de drie ondernemersevenementen:<br />

Boerenkool & Bubbels, de<br />

Zomerbbq en de Kracht van <strong>Delft</strong>”,<br />

vertelt Bavelaar. “Ik kan me voorstellen<br />

dat je tijdens zo’n event denkt: waar<br />

begin ik? Die vraag is een goede reden<br />

om je aan te sluiten bij de ondernemersvereniging<br />

van jouw gebied. Daarmee<br />

krijg je een gevoel van wat er in jouw<br />

gebied speelt en doordat je buurman<br />

ook lid is, maak je sneller contact.”<br />

Imago<br />

Volgens Noordhoek draait het vooral om<br />

betrokkenheid en samen ondernemen.<br />

“In ons gebied zitten zo’n 200 ondernemers,<br />

van wie 40 actieve leden. Eind<br />

2017 moeten dat er 60 zijn. Een mooie,<br />

maar soms ook lastige klus, want als<br />

ondernemersvereniging kampen we met<br />

een stoffig imago. Door kort en bondig te<br />

vergaderen en sneller acties te ondernemen<br />

zijn we aardig op weg om dat imago<br />

te verbeteren. Begin dit jaar hebben ondernemers<br />

gebrainstormd over nieuwe<br />

ideeën die we in maart uitgerold hebben.<br />

Resultaat: er komt een nieuwsbrief en<br />

we gebruiken communicatieplatform<br />

Chainels om ondernemers onderling te<br />

laten communiceren. Binnenkort zitten<br />

we weer bij elkaar om knopen door te<br />

hakken. Achterover hangen is er niet bij,<br />

kom maar op met die ideeën.” •<br />

• Vrijenban-<br />

Wippolder<br />

Het Ondernemersfonds <strong>Delft</strong> is een<br />

financiële voorziening waar ondernemers<br />

voor betalen via een opslag op<br />

de OZB en kent dertien werkgebieden.<br />

Vrijenban-Wippolder is er daar een van.<br />

De ondernemers binnen dit gebied<br />

hebben zich verenigd in de ondernemersvereniging<br />

Vrijenban-Wippolder.<br />

Zij bepalen gezamenlijk waar het beschikbare<br />

budget vanuit het Ondernemersfonds<br />

aan besteed wordt om het<br />

ondernemersklimaat te verbeteren.<br />

Op de foto v.l.n.r. Jori Noordhoek,<br />

Manfred Bavelaar en Marcel Schungel.<br />

27


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Het pand<br />

Nieuwe Plantage 58, <strong>Delft</strong><br />

Als bedrijf kies je een pand dat bij je past. Om de<br />

functionaliteit, de ligging of vanwege de uitstraling. In deze<br />

rubriek vertellen de bewoners waarom zij voor hun pand<br />

hebben gekozen.<br />

Huidige bewoner: Ask Roger! Kent u van: slimme<br />

communicatiesystemen. Ask Roger! gelooft in het<br />

principe van net even een stapje verder gaan om<br />

klanten de ultieme klantbeleving te bezorgen. Dat<br />

zorgt er namelijk voor dat ze terugkomen. Het bedrijf<br />

helpt organisaties te migreren naar moderne vormen<br />

van digitale communicatie en online samenwerken,<br />

door slimme koppelingen te realiseren met bestaande<br />

CRM/ERP-systemen. Daarvoor werken zij samen met<br />

innovatieve partijen als Cisco en Microsoft. In het pand<br />

sinds: maart 2017 Waarom dit pand: Gerben Hoogwerff<br />

Kroon, Ask Roger!: “We waren uit ons jasje gegroeid en<br />

zochten een pand dat karakteristiek is én dat ons de<br />

ruimte biedt om te werken, ontmoeten en inspireren.<br />

Nou, dat hebben we in dit pand zeker gevonden. De hele<br />

benedenverdieping is als grand café ingericht. Compleet<br />

met bar, een professioneel espressoapparaat, flipperkast<br />

en een dj-booth. Naast hard werken, vinden we samen lol<br />

hebben ook belangrijk.”<br />

Gebouwd: 1877 Oppervlakte: 750 m 2 Functie in 1877:<br />

raadhuis met burgemeesterswoning voor de (inmiddels<br />

opgeheven) gemeente Vrijenban en haar toenmalige<br />

burgemeester. Bouwstijl: de stijl van het gebouw is<br />

een voorbeeld van eclecticisme, waarin invloeden van<br />

de Hollandse renaissance aanwijsbaar zijn. Leuk om<br />

te weten: voor het ontwerp van het pand werd een<br />

prijsvraag uitgeschreven. Het prijswinnende ontwerp<br />

bleek te duur en dus werd het ontwerp van architect<br />

B. Schelling Az., die de tweede prijs won, uitgevoerd.<br />

Eerdere bewoners: na bewoning door diverse burgemeesters<br />

raakte de villa in verval tot deze in 2002 in ere<br />

werd hersteld en tot kantoorpand werd omgebouwd.<br />

Daarna namen achtereenvolgens The Vision Web en<br />

SPING hun intrek in het pand. •<br />

28


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

29


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Vier uitdagingen van een korfbalclub-voorzitter<br />

Topsport is ondernemen<br />

Fortuna/Delta Logistiek is dé <strong>Delft</strong>se korfbalvereniging die op het hoogste<br />

niveau, de Korfbal League, acteert. Een ambitieuze club die prijzen wil halen, maar<br />

tegelijkertijd een sociaal-maatschappelijk bedrijf is. De vereniging zoekt verbinding<br />

met het <strong>Delft</strong>se bedrijfsleven en biedt een aanbod op maat: een volledig verzorgde<br />

sportdag, het complex huren, ondersteuning van het jeugdkamp of een compleet<br />

sponsorpakket. Genoeg ballen om in de lucht te houden voor voorzitter Ed Hom.<br />

Geld<br />

“Om een vereniging financieel gezond te houden, is<br />

meer nodig dan alleen contributie. Helaas sponsoren<br />

bedrijven tegenwoordig niet meer zo<br />

snel. Daarom zoeken we samen met<br />

een ondernemer naar de meerwaarde<br />

om een samenwerking aan te<br />

gaan. Zo bieden we een tailormade<br />

programma dat toegespitst is op<br />

de doelstellingen van het bedrijf.<br />

Barteren wordt steeds vaker<br />

ingezet en ludieke acties<br />

onder de leden werken ook<br />

goed.”<br />

Vrijwilligers<br />

“Voor het bestuur van een<br />

topclub is het een grote<br />

uitdaging om met zo’n 300<br />

vrijwilligers de vereniging<br />

draaiende te houden. Want<br />

hoe leg je bijvoorbeeld uit dat<br />

een vrijwilliger zijn taak anders<br />

moet invullen? Hij offert er wel<br />

zijn vrije tijd voor op. Daarom<br />

delen wij behaalde resultaten met<br />

onze vrijwilligers. Onze focus ligt op<br />

het doel wat er met ieders bijdrage gerealiseerd<br />

wordt. Dat werkt motiverend.”<br />

Het complex<br />

“Ons complex moet verbouwd worden. Gelukkig<br />

hebben we handige leden en vaders die in<br />

hun vrije tijd graag helpen. Ook betrekken we<br />

lokale ondernemers erbij. Door acties te<br />

organiseren hebben we tot nu toe<br />

ruim € 70.000 opgehaald. Maar helaas<br />

moeten we wel keuzes maken.<br />

We zouden het complex graag<br />

CO2-neutraal willen maken door<br />

zonnepanelen en een warmtepomp,<br />

maar dat is voor ons nu<br />

te duur.”<br />

Topsport<br />

“Fortuna/Delta Logistiek wil<br />

op alle fronten toonaangevend<br />

zijn. Daarmee leggen<br />

we de lat hoog voor onszelf.<br />

Met alle eerste teams in hun<br />

leeftijdsklasse spelen we op<br />

het allerhoogste landelijke<br />

niveau. Dit hebben we gerealiseerd<br />

door beleidskeuzes<br />

te durven maken. Onze spelers<br />

worden niet betaald. Wij kiezen<br />

er bewust voor om talenten te<br />

kweken en op te leiden. Op dat<br />

gebied zijn we toonaangevend in<br />

Nederland.” •<br />

30<br />

30


delft.<strong>business</strong>/kennis-delen<br />

Talentontwikkeling in Maasland<br />

Kennis, kwaliteit<br />

en koeien in de wei<br />

Heerlijk aan het water, tussen het<br />

groen en met de voeten in het zand.<br />

De locatie van de T.LAB-bijeenkomst<br />

bij restaurant In Zight in Maasland is<br />

prachtig. Het is de derde keer dat deze<br />

masterclass plaatsvindt. Tijdens de<br />

T.LAB-bijeenkomsten krijgen jonge,<br />

ambitieuze collega’s van Ruitenburg<br />

adviseurs & accountants uitgebreide<br />

informatie over een onderwerp.<br />

<strong>Delft</strong>.<strong>business</strong> sprak met fiscalist Laura<br />

Batenburg de Jong, jurist Eline van<br />

Adrichem en adviseur Martin Boekestijn<br />

over deze kweekvijver van jong talent.<br />

Fiscalisten, accountants en juristen zijn<br />

verplicht zich jaarlijks bij te scholen. Hoe<br />

fijn is het als je dit gewoon binnen het<br />

bedrijf kunt verzorgen? Met dat idee<br />

startte Ruitenburg een intern opleidingsprogramma.<br />

Later volgden T.LAB<br />

en de masterclassvariant voor klanten:<br />

Ruitenburg University. “Ruitenburg heeft<br />

een accreditatie om zelf opleidingen te<br />

geven”, licht Martin toe. “Zo geven we<br />

sturing aan het kennisniveau en bewaken<br />

we de kwaliteit. Bovendien werkt het<br />

efficiënt. Medewerkers hoeven niet naar<br />

een externe opleidingslocatie te reizen<br />

en de docenten zijn collega’s.”<br />

• Ruitenburg<br />

Ruitenburg adviseurs & accountants<br />

is de professionele partner op fiscaal,<br />

juridisch en financieel gebied. Het<br />

bedrijf heeft een intern opleidingsprogramma<br />

om jonge, ambitieuze<br />

collega’s op te leiden en kennis en<br />

kwaliteit te waarborgen.<br />

Niet iedereen krijgt<br />

een uitnodiging voor<br />

T.LAB. Laura: “De T<br />

staat voor talenten.<br />

Je wordt hiervoor<br />

uitgekozen. Je moet<br />

in ieder geval jonger<br />

zijn dan 35 jaar en een<br />

hbo- of universitaire<br />

opleiding hebben<br />

afgerond. Toch best<br />

een eer om erbij te<br />

mogen zijn.”<br />

Family first<br />

Dit keer staat het<br />

familiebedrijf centraal.<br />

Eline: “Ruitenburg<br />

heeft veel familiebedrijven<br />

als klant.<br />

Vandaag leer ik veel<br />

van ervaren collega’s.<br />

En we leren niet alleen vakinhoudelijk,<br />

maar ook de sociale aspecten van advisering.<br />

Zo begint de dag met enkele presentaties,<br />

een inhoudelijke sessie en een<br />

aantal casussen uit de praktijk.” Ook gaan<br />

de T.LAB’ers op bedrijfsbezoek. “Deze keer<br />

krijgen we een rondleiding bij een boerderij<br />

met vleeskoeien die nu hun eigen<br />

restaurant hebben geopend”, voegt Laura<br />

toe. “De vorige keer zijn we bij een firecontrol-bedrijf<br />

geweest, waar we uiteraard<br />

ook brandjes hebben geblust. Zo krijg je<br />

toch meer feeling met je klanten.”<br />

Disciplines<br />

Tijdens de casussen wordt een onderwerp<br />

van verschillende kanten uitgediept.<br />

Alle disciplines die bij Ruitenburg<br />

Eline van Adrichem en Laura Batenburg de Jong<br />

aanwezig zijn, komen daarbij aan bod.<br />

“Fiscaal, accountancy, juridisch. Je werkt<br />

het met z’n allen uit”, vertelt Laura. Eline<br />

‘Als je ergens<br />

tegenaan loopt,<br />

kun je zaken samen<br />

oppakken’<br />

vult aan: “Mooi is ook dat je elkaar leert<br />

kennen als je samen een casus oplost.<br />

Je weet waar iedereen zich mee bezighoudt.<br />

En als je dan in de praktijk ergens<br />

tegenaan loopt, kun je zaken samen<br />

oppakken. Dan weet je: die kennis hebben<br />

we in huis.” •<br />

31


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Nieuwe communicatiegroep<br />

Specialisten<br />

inspireren<br />

elkaar<br />

Van dertien merken naar drie: Elan, Quantes en Revon.<br />

Allemaal gerenommeerde communicatiebedrijven die nu<br />

opereren onder één noemer: [the] Qroup. Een kleine 100<br />

spe cialisten bundelen hierin hun krachten. Ontwikkeling<br />

betekent ook lastige keuzes maken. Wat is het geheim achter<br />

[the] Qroup en waarom zet je het mes in vertrouwde merken?<br />

Mede-eigenaar André Grimbergen en marketeer Pieter Vonk<br />

vertellen het verhaal.<br />

André Grimbergen (rechts op de<br />

foto) is samen met Herbert Bloem<br />

en Ton Hess eigenaar van [the]<br />

Qroup. Ze zijn alle drie gepokt en<br />

gemazeld in de drukkers–wereld.<br />

Als eigenaar van drukkerij Quantes<br />

stond Grimbergen in 2002 aan de<br />

wieg van Albelli, een van de eerste<br />

en grootste fotoboekenmerken. In<br />

de acht Albelli-jaren bouwde hij een<br />

aanzienlijke kennis op van printing<br />

on demand, de gepersonaliseerde<br />

vorm van drukken die met de komst<br />

van het digitale fotoboek een geweldige<br />

boost kreeg. [the] Qroup vertelt<br />

echter een compleet nieuw verhaal,<br />

zo zegt hij. “De drie merken staan<br />

voor alles wat onder communicatie<br />

valt. Van idee of concept tot een campagne of magazine. Het<br />

is prachtig om te zien hoe vakmensen met verschillende disciplines<br />

elkaar inspireren. Daar krijg ik echt een kick van.”<br />

Kennisinstituut<br />

Waarom zoveel merken afstoten? Vonk: “Het is overzichtelijker<br />

en simpeler. Als je bij ons aanklopt voor bijvoorbeeld een jaarverslag,<br />

campagne of Facebookpagina wil je snel weten bij wie<br />

je moet zijn. Dan wil je niet moeten kiezen uit dertien loketten.”<br />

32


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

• [the] Qroup<br />

Specialisten creëren en produceren<br />

in [the] Qroup nieuwe communicatieconcepten.<br />

Conceptontwikkeling,<br />

ontwerp en redactie zijn ondergebracht<br />

bij communicatiebureau Elan.<br />

Quantes richt zich op alle mogelijke<br />

vormen van drukwerk en Revon op<br />

de modernste vormen van presentatie,<br />

promotie, signing en belettering.<br />

Dat klinkt mooi, maar hoe pak je zo’n<br />

enorme klus aan? Grimbergen koos voor<br />

de geleidelijke weg. “Dat is eigenlijk heel<br />

soepel verlopen. We kondigden het ruim<br />

een jaar geleden aan en hebben alles<br />

goed uitgelegd aan onze klanten. Daarna<br />

deelden we af en toe speldenprikken uit.<br />

Geleidelijk veranderen, zachtjes masseren,<br />

het badwater langzaam verwarmen<br />

in plaats van direct een heet bad<br />

klaarzetten. Zo konden klanten wennen<br />

aan de nieuwe labels. Ook intern pakten<br />

we het zo aan. Elk bedrijf heeft een eigen<br />

cultuur, die verander je niet van de een<br />

op de andere dag. Daar is tijd voor nodig.<br />

Mensen moeten elkaar leren kennen en<br />

wennen aan een nieuwe situatie. Tegelijkertijd<br />

moet je wel harde deadlines stellen<br />

en een heldere boodschap vertellen.<br />

De wereld verandert en wij veranderen<br />

mee, daar is geen ontkomen aan. Sterker<br />

nog, dat is juist leuk en uitdagend. Nu<br />

zie je een synergie ontstaan. Die leidt tot<br />

mooiere dingen.” Vonk vult aan: “We zijn<br />

een kennisinstituut geworden van mensen<br />

die heel goed zijn in hun werk.”<br />

Op maat<br />

Grimbergen is een ondernemer pur sang,<br />

zeg maar de verpersoonlijking van gedrevenheid.<br />

Hij heeft totaal geen angst voor<br />

verandering. “In de turbulente wereld van<br />

de communicatie moet je altijd anticiperen<br />

op nieuwe ontwikkelingen. Beter<br />

achteraf vergiffenis vragen dan vooraf<br />

toestemming.” Marketingmanager Vonk<br />

is de jonge hond van [the] Qroup. Hij<br />

heeft ervaring opgedaan bij de IT-startup<br />

Symbaloo en is de drijvende kracht<br />

achter de vernieuwing, waarbij optimaal<br />

gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën.<br />

“De internettechnologie heeft<br />

een mega-impact op de manier waarop<br />

‘Een bedrijfscultuur verander je niet van<br />

de een op de andere dag’<br />

‘Juist door die drie merken houden<br />

we de lijnen met onze klanten kort’<br />

we communiceren. Wij spelen daarop<br />

in. Wij helpen onze klanten om snel, op<br />

maat en persoonlijk met hun eigen klanten<br />

te communiceren, online en offline.”<br />

Transparant<br />

Volgens Vonk en Grimbergen zijn korte<br />

lijnen met de klant heel belangrijk. “Drukwerk,<br />

vormgeving, communicatieadvies,<br />

teksten schrijven, noem maar op. De<br />

grenzen tussen die disciplines vervagen”,<br />

vertelt Vonk. “Ik merk dat er in de contacten<br />

met mijn relaties ontzettend veel<br />

behoefte is aan one-stop-shopping.”<br />

Grimbergen: “Juist door die drie merken<br />

houden we de lijnen met onze klanten<br />

kort. Maar één aanspreekpunt betekent<br />

niet dat je voor alles bij een accountmanager<br />

moet zijn. Stel, ik neem als<br />

klant niet alleen drukwerk af, maar ook<br />

een website, beursstand, vormgeving of<br />

advies op een breder terrein. Dan vind ik<br />

het prettig om direct met mijn vormgever<br />

te sparren over de opmaak of advies<br />

in te winnen bij een communicatieadviseur.<br />

Dat noem ik transparantie.” Over<br />

kwaliteit praten vinden beide heren niet<br />

zo interessant. “Kwaliteit is een gegeven”,<br />

aldus Grimbergen. “Anders overleef je<br />

het niet. Dat geldt ook voor ons. Goed is<br />

eigenlijk niet goed genoeg. Wij hebben<br />

een 100 procent tevredenheidsgarantie.<br />

Wat heel simpel gezegd betekent dat wij<br />

het beter willen doen dan de klant verwacht.<br />

Ik weet het, anderen zeggen dat<br />

ook, maar wij maken dat waar.” •<br />

‘Beter achteraf<br />

vergiffenis vragen<br />

dan vooraf<br />

toestemming’<br />

33


delft.<strong>business</strong>/netwerken<br />

Van idee naar samenwerking in één minuut<br />

Chef-kok<br />

Initiatief<br />

zoekt<br />

nemer<br />

het hen is vergaan. •<br />

<strong>Delft</strong> Verbindt organiseert jaarlijks grote netwerk events voor<br />

ondernemers in de regio. De rode draad is het terugkerende<br />

element ‘Initiatief zoekt nemer’. Het doel? Ondernemers met<br />

elkaar verbinden, mensen geïnteresseerd krijgen in elkaars initiatieven<br />

en ze aanmoedigen er meer over te leren en betrokken<br />

te raken. Daarnaast zijn de ondernemers vrij om gebruik<br />

te maken van het grote netwerk van de initiatiefnemende<br />

partners van <strong>Delft</strong> Verbindt.<br />

Tijdens ‘Initiatief zoekt nemer’ wordt mensen een podium<br />

geboden om binnen één minuut een initiatief te pitchen. Het<br />

doet er niet toe of het idee in een beginstadium zit, al vergevorderd<br />

is of dat iemand een idee heeft, maar het zelf niet<br />

kan of wil oppakken, en letterlijk een ‘nemer’ zoekt. Alles mag,<br />

zolang het initiatief goed is voor de regio <strong>Delft</strong> en het een oproep<br />

is tot samenwerking. Tijdens de borrel kunnen geïnteresseerden<br />

de ondernemers opzoeken en de mogelijkheden voor<br />

samenwerking bespreken.<br />

Ook het idee voor <strong>Delft</strong>.<strong>business</strong> werd gepitcht in januari van<br />

dit jaar tijdens Boerenkool & Bubbels. Toen werd ondernemers<br />

gevraagd om aan te haken. De rest is geschiedenis! Nieuwsgierig<br />

wie er nog meer meededen begin dit jaar? Wij vroegen<br />

Ed Hoogendijk, Raymond van Uffelen en Carmen Kooloos hoe<br />

Ondernemersverkiezing<br />

De Kracht van <strong>Delft</strong>, het volgende <strong>Delft</strong> Verbindt event,<br />

organiseert ook dit jaar een ondernemersverkiezing.<br />

Bent u of kent u die <strong>Delft</strong>se ondernemer die anderen in<br />

de positie brengt om contacten te leggen? Die actief is in<br />

netwerken naast zijn of haar core <strong>business</strong> en aantoonbaar<br />

werkt aan het realiseren van doelen? Kijk dan voor<br />

meer informatie en aanmelden op<br />

www.delftverbindt.nl<br />

Ed Hoogendijk<br />

over Villa Arsenaal<br />

Waar gaat uw initiatief over? “Villa Arsenaal is een theatrale<br />

reis door de tijd, van het oude <strong>Delft</strong> van vroeger tot<br />

het moderne <strong>Delft</strong> van nu. Dit werd afgelopen maart vijf<br />

dagen zichtbaar en voelbaar gemaakt in het voormalige<br />

Legermuseum met behulp van theater, muziek, cabaret,<br />

dans, licht en beeld.”<br />

Wat wilde u bereiken met uw deelname aan ‘Initiatief<br />

zoekt nemer’? “Het is goed om met <strong>Delft</strong>se ondernemers<br />

samen te zijn en daar te vertellen over je passie.<br />

Daarnaast wilde ik de hele zaal uitdagen om te komen en<br />

deze prachtige culinaire theatershow niet te missen!”<br />

Wat heeft de deelname u opgeleverd? “Allereerst de<br />

leuke ervaring om een pitch-training te krijgen en de opgedane<br />

kennis direct toe te passen op het grote publiek.<br />

Daarnaast heb ik ideeën ontvangen om het concept aan<br />

te vullen en daar heb ik zeker wat van opgestoken.<br />

Belangrijk in het leven vind ik luisteren naar anderen en<br />

met die informatie op mijn manier iets doen. De kracht<br />

van samenwerken is luisteren!”<br />

Waar staat u nu met uw initiatief? “Villa Arsenaal is een<br />

enorm succes geworden. We zijn door ruim 1000 gasten<br />

bezocht en hebben samengewerkt met meer dan 50 verschillende<br />

ondernemers uit <strong>Delft</strong>. Het was een onvergetelijke<br />

ervaring en zeker voor herhaling vatbaar, dus wellicht<br />

komt er rond de jaarwisseling een nieuwe editie!” •<br />

34


delft.<strong>business</strong>/netwerken<br />

Ondernemer<br />

Raymond van Uffelen<br />

over <strong>Delft</strong>binnenstad.nl<br />

Waar gaat uw initiatief over? “<strong>Delft</strong>binnenstad.nl is een<br />

communicatieplatform voor <strong>Delft</strong>se binnenstadondernemers<br />

en bezoekers en bewoners van <strong>Delft</strong>. Aan de<br />

achterkant van het platform wordt met de ondernemers<br />

gecommuniceerd. Aan de voorkant is het een website<br />

waarop je kunt zien wat er allemaal plaatsvindt aan initiatieven<br />

en evenementen in <strong>Delft</strong>.”<br />

Wat wilde u bereiken met uw deelname aan ‘Initiatief<br />

zoekt nemer’? “Er gebeurt veel in de binnenstad van<br />

<strong>Delft</strong>, maar de activiteiten kwamen nergens echt bij<br />

elkaar. Met dit platform hebben we dat opgelost. Ik wilde<br />

meedoen om iedereen hiervan op de hoogte te brengen<br />

en zoveel mogelijk ondernemers te verbinden.”<br />

Wat heeft de deelname u opgeleverd? “Uiteraard heeft<br />

het inschrijvingen en meer naamsbekendheid voor het<br />

platform opgeleverd. Ik zie ook dat het communicatiekanaal<br />

nu veel meer wordt gebruikt, waardoor iedereen<br />

beter op de hoogte is. Dat is mooi om te zien.”<br />

Waar staat u nu met uw initiatief? “Van de 650 ondernemingen<br />

die in de binnenstad gevestigd zijn, hebben we<br />

nu 400 inschrijvingen ontvangen waarvan er 220 ook op<br />

<strong>Delft</strong>binnenstad.nl staan. Dat is goed nieuws, maar we<br />

zijn er nog niet. Daarom is het zo belangrijk dat ondernemers<br />

zich (kosteloos) aanmelden, want wij hebben<br />

Carmen Kooloos<br />

over <strong>Delft</strong> On Stage<br />

Waar gaat uw initiatief over? “<strong>Delft</strong> On Stage is een<br />

vmbo beroepenfeest en biedt jongeren een kans om<br />

beroepsbeoefenaren te ontmoeten en vervolgens langs<br />

te komen op hun werk. Het event is begonnen in <strong>Delft</strong> en<br />

is inmiddels overgenomen door zestien andere steden.”<br />

Wat wilde u bereiken met uw deelname aan ‘Initiatief<br />

zoekt nemer’? “Ik wilde bedrijven uit <strong>Delft</strong> en omstreken<br />

informeren over <strong>Delft</strong> On Stage en activeren mee te<br />

doen. Hiermee kunnen we meer <strong>Delft</strong>se vmbo-jongeren<br />

die vroeg een beroepsrichting moeten kiezen de mogelijkheid<br />

bieden een kijkje in de keuken te nemen van een<br />

bedrijf naar keuze.”<br />

Wat heeft de deelname u opgeleverd? “Een aantal leuke<br />

bedrijven hebben zich na de pitch aangemeld om mee<br />

te doen. Het is fijn om te zien dat genoeg mensen zich<br />

hiervoor willen inzetten.”<br />

Waar staat u nu met uw initiatief? “De tiende editie is<br />

net achter de rug, dus op naar de volgende! Volgend jaar<br />

zullen er zelfs twintig verschillende steden meedoen. We<br />

willen ons motto ‘Alles mag je worden, behalve ongelukkig.<br />

Beloofd?’ steeds verder verspreiden, dus volgens mij<br />

zijn we zo goed op weg.” •<br />

iedereen nodig. Samen maken we de stad sterk!” •<br />

Projectleider<br />

35


delft.<strong>business</strong>/kennis-delen<br />

ZÓ<br />

zit<br />

DAT<br />

In deze rubriek delen<br />

ondernemers hun kennis om<br />

zo anderen te informeren en<br />

inspireren.<br />

Thorwald de Roo<br />

is erkend financieel planner en<br />

hypotheekadviseur bij Zo.nl<br />

Nut en noodzaak van<br />

financiële planning<br />

Privé en werk gescheiden houden is lastig,<br />

vooral voor ondernemers. Gebeurtenissen in<br />

uw persoonlijke leven hebben namelijk altijd<br />

invloed op uw bedrijf en andersom. Hoe sta ik<br />

ervoor als ik mijn bedrijf beëindig? Wat is mijn<br />

inkomen als ik arbeidsongeschikt raak? Hoe<br />

ziet mijn inkomen er na pensionering uit? Het<br />

heeft allemaal invloed op uw geldzaken. Net<br />

als de voortdurend veranderende wetgeving;<br />

of het nu gaat om pensioen, erfrecht of fiscale<br />

aspecten.<br />

Door een financiële planning te maken heeft<br />

u meer regie over uw financiën en u bent in<br />

staat om toekomstige wensen waar te maken<br />

en financiële problemen te voorkomen. Een<br />

goed doordacht plan zorgt voor meer grip en<br />

geeft inzicht in acties die nu en later ondernomen<br />

moeten worden. Daarmee wordt het eenvoudiger<br />

om uit te vinden hoe u uw spaargeld,<br />

beleggingen, vermogensvorming en pensioen<br />

het beste kunt regelen.<br />

De huidige ontwikkelingen rondom pensioenopbouw<br />

zijn het waard om u goed te laten adviseren.<br />

Het pensioen in eigen beheer is sinds<br />

begin dit jaar afgeschaft. Er geldt een overgangsregeling<br />

voor bestaande pensioenvoorzieningen.<br />

U heeft drie opties: afkopen, omzetten<br />

of niets doen en daarmee handhaving van<br />

het pensioen in eigen beheer. Welke keuze het<br />

voordeligste is, moet per persoon worden afgewogen<br />

en berekend. Een financiële planning<br />

helpt hierbij, zowel privé als zakelijk. •<br />

Zo.nl<br />

heeft ruim 40 jaar ervaring met<br />

het opstellen van financiële<br />

planningen. Het bedrijf richt<br />

zich ook op verzekeringen,<br />

pensioenen, hypotheken en het<br />

(ver)kopen van een woning.<br />

TIP<br />

1<br />

TIP<br />

2<br />

TIP<br />

3<br />

‘Met een<br />

financiële<br />

planning heeft u<br />

meer regie over<br />

Van uitstel komt afstel.<br />

Niets doen is geen<br />

optie, laat u adviseren<br />

om de juiste keuzes te<br />

kunnen maken en helderheid<br />

te creëren.<br />

Het pensioen in eigen<br />

beheer is afgeschaft.<br />

Laat u goed voorlichten<br />

welke optie het beste<br />

bij uw wensen past.<br />

Zoek als startende<br />

ondernemer mensen<br />

waarmee u kunt<br />

sparren over allerlei<br />

zaken die op uw pad<br />

komen, zoals<br />

inkomensrisico’s.<br />

uw financiën’<br />

36


delft.<strong>business</strong>/netwerken<br />

Verbinding door verhalen<br />

Heden en toekomst<br />

van <strong>Delft</strong> liggen in<br />

het verleden<br />

• Museum<br />

Prinsenhof <strong>Delft</strong><br />

Komende exposities die u<br />

niet wilt missen:<br />

Nu: Verboden porselein –<br />

Exclusief voor de keizer<br />

Najaar 2017: DNA van Nederland<br />

Voorjaar 2018: Art Nouveau<br />

Najaar 2018: Willem van Oranje<br />

Museum Prinsenhof <strong>Delft</strong>: ongetwijfeld<br />

een bekende naam voor u als <strong>Delft</strong>se<br />

ondernemer. Een bijzonder museum<br />

midden in het historische centrum. Een<br />

cultureel instituut dat historie verbindt<br />

aan heden en toekomst. “Als museum<br />

heb je meer te bieden dan alleen<br />

exposities. Je hebt een belangrijke<br />

verbindende rol naar de samenleving.”<br />

Janelle Moerman, directeur van Museum<br />

Prinsenhof <strong>Delft</strong>, vertelt verder: “Bij mijn<br />

start in januari 2017 trof ik een museum<br />

aan dat goed in de etalage staat. Met<br />

prachtige exposities zoals ‘Vermeer<br />

komt thuis’. In het museum vertellen we<br />

het verhaal van <strong>Delft</strong>: niet alleen de geschiedenis<br />

met Willem van Oranje, maar<br />

ook die van <strong>Delft</strong>s Blauw, de <strong>Delft</strong>se<br />

meesters en <strong>Delft</strong> als wetenschapsstad.<br />

De stad heeft bekende Nederlandse<br />

wetenschappers, zoals Antonie van<br />

Leeuwenhoek, voortgebracht. En precies<br />

dat stuk van de <strong>Delft</strong>se geschiedenis<br />

verbindt het museum met de samenleving<br />

van nu.”<br />

Innovatie<br />

De ontwikkeling van het museum schuilt<br />

in die verbinding: verleden en heden,<br />

museale wereld en bedrijfsleven. “De<br />

kern van die verbinding zit in innovatie.<br />

Van Leeuwenhoek deed baanbrekende<br />

ontdekkingen op zijn<br />

vakgebied. De TU <strong>Delft</strong><br />

is vandaag nog altijd<br />

koploper op het gebied<br />

van microbiologie en<br />

nanotechnologie. Je ziet<br />

dan verleden en heden<br />

samenkomen. Als we<br />

als bedrijfsleven en<br />

museum erin slagen die<br />

verhalen te bundelen<br />

en te vertellen, gaat de<br />

pot met goud open.”<br />

Luiken open<br />

De komende jaren zet<br />

Museum Prinsenhof<br />

<strong>Delft</strong> haar luiken steeds<br />

verder open. Letterlijk én figuurlijk. Zo<br />

zijn er plannen voor ambitieuze tentoonstellingen<br />

in samenwerking met verschillende<br />

partners. Daarnaast biedt het<br />

museum het bedrijfsleven steeds meer<br />

mogelijkheden voor ontvangsten. Op die<br />

manier kan het verhaal van 21ste-eeuwse<br />

‘In <strong>Delft</strong> zitten we op een pot met goud:<br />

gouden verhalen om te vertellen en te beleven’<br />

innovatiekracht en ondernemerschap<br />

gekoppeld worden aan dat van <strong>Delft</strong><br />

in vervlogen tijden. “Voor ons museum<br />

is vergaande samenwerking met het<br />

bedrijfsleven van groot belang”, vervolgt<br />

Moerman. “Gelukkig vinden <strong>Delft</strong>se<br />

organisaties steeds vaker de weg naar<br />

ons museum. Niet alleen vanwege het<br />

prachtige pand, maar juist ook omdat<br />

ons verhaal appelleert aan het bedrijfsleven<br />

met innovatie en trots.”<br />

Cultureel ondernemerschap<br />

“Dat hebben we nodig, want steeds<br />

vaker zijn we ook cultureel ondernemer.<br />

Dat ondernemerschap bindt ons met<br />

andere bedrijven. Voor <strong>Delft</strong>se organisaties<br />

is het goed om de historie van de<br />

stad te kennen en zo duiding te geven<br />

aan waar zij voor staan. Een plek te hebben<br />

om relaties mee naar toe te nemen<br />

voor verdieping. Wij leren vervolgens<br />

weer van hen. Zo ontstaat er een kruisbestuiving.”<br />

•<br />

37


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Kees Koreneef<br />

op de koffie<br />

<br />

Z<br />

et twee gedreven ondernemers op een bankje in<br />

de zon en je krijgt een twee uur durend gesprek over<br />

vernieuwde winkelformules, je nek durven uitsteken,<br />

frustraties, het verschil tussen de oude en de jonge garde.<br />

Cisca ‘Miss Morrison’ Colijn, drinkt een kop koffie met vastgoedondernemer<br />

Kees Koreneef: “Zoals jij gespecialiseerd bent<br />

in koffie, zo zijn wij dat in vastgoedondernemen 3.0.”<br />

“Vijf jaar geleden werd aan mij, als één van de grotere vastgoedeigenaren<br />

in <strong>Delft</strong>, en aan nog twee vastgoedondernemers,<br />

gevraagd of we mee wilden denken over de visie op de stad. Dat<br />

wilde ik best doen, maar alleen als er iets met mijn input gebeurde.<br />

Anders ga ik er geen energie in steken. Dat was het begin van<br />

een intensieve samenwerking met de gemeente. We handelen<br />

samen in het belang van de stad.”<br />

Wat zien we daarvan? “Achter de schermen gebeurt heel veel,<br />

maar dat is voor de normale mens niet altijd direct waarneembaar.<br />

Het wordt pas zichtbaar als alles af is, rond 2020. Waar<br />

bijvoorbeeld nu de bus rijdt, ligt dan een wandelpromenade<br />

die het nieuwe en het oude gedeelte van de stad verbindt.<br />

We zijn er 2,5 jaar mee bezig geweest die bus uit de stad te<br />

krijgen en eindelijk is het voor mekaar. Zoiets kost veel geduld<br />

en tijd. Net als bijvoorbeeld de ontwikkeling van het noordelijke<br />

gedeelte van de stad. Vijf jaar geleden wilde iedereen in het<br />

zuiden zitten. In noord stond destijds 14 procent leeg. Toen al<br />

zei ik: ‘Midden-noord is de groeibriljant van de stad’. Waarom?<br />

De winkelbeleving van de consument verandert. Het gaat<br />

steeds meer om de beleving. Natuurlijk blijven grotere ketens<br />

altijd trekken, maar de focus gaat richting het funshoppen. Dat<br />

doe je in midden-noord, waar je lokale concepten, kleine units<br />

38


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

bij<br />

Miss Morrison<br />

en jonge, creatieve ondernemers vindt, die tegen verandering<br />

kunnen. Inmiddels is de leegstand in midden-noord minder<br />

dan 2 procent.”<br />

Hoe zorg je voor verandering? “De oude garde heeft moeite met<br />

die veranderingen. Daar word ik echt gek van. Er zijn ontzettend<br />

goede initiatieven in de stad, maar er is nog steeds een grote<br />

groep die daar niks mee doet. Die krijg je gewoon niet verenigd.<br />

Die denken: ‘Het ging altijd goed dus waarom zou ik veranderen’.<br />

Dan kom je er dus niet en die houding frustreert me enorm.<br />

Mijn motto: verander of stop ermee. Of bedenk een mooi nieuw<br />

concept, dat ook jouw gebied weer verder brengt. Een goed<br />

voorbeeld van zo’n vernieuwend concept is lunchroom Kek, dat<br />

de Voldersgracht naar een ander niveau gebracht. Eigenaresse<br />

Leonie kreeg de financiering niet rond. Uiteindelijk hebben wij<br />

2,5 uur met haar aan tafel gezeten en heeft KKwadraat <strong>Delft</strong>,<br />

één van onze bedrijven, de zaak gefinancierd. Nu er meer van<br />

dat soort formules in de stad zijn, krijgen we meer sfeergebieden.<br />

Wat dat betreft was Kek een eye-opener: niet de locatie<br />

bepaalt het succes, maar de formule.”<br />

En wat levert dat jou op? “Mijn belangen zijn regelmatig flink<br />

conflicterend. Ik ben pandeigenaar, moet geld verdienen en ik<br />

wil dat de stad er beter op wordt. Dit betekent keuzes maken<br />

tussen de huur die betaald moet worden of een leuke formule<br />

toelaten, waardoor de omliggende panden over een aantal jaar<br />

ook beter in de markt gaan liggen. Dat bredere perspectief, daar<br />

geloof ik heilig in. Ik ben heus niet roomser dan de paus, maar<br />

mijn eigen belang is toch wel ondergesneeuwd ten opzichte van<br />

het belang van de stad.” •<br />

39<br />

39


Nieuw in verkoop!<br />

Goed voor elkaar<br />

16 unieke bedrijfsunits voor ondernemende goudhaantjes<br />

• 16 bedrijfsunits<br />

• Units vanaf 94 m 2 tot 150 m 2<br />

• Vrije hoogte tot circa 6 m 2<br />

• Zonnepanelen aanwezig<br />

• Breed scala aan<br />

afbouwmogelijkheden<br />

Twee goudhaantjes<br />

Werken met succes in RijswijkBuiten<br />

decomphaan.nl<br />

ontwikkeling<br />

brands@frisiamakelaars.nl<br />

T 070 342 01 01<br />

makelaar & taxateur<br />

bedrijfshuisvesting bv<br />

Idesmalen@rob-swart.nl<br />

T 079 351 31 11


delft.<strong>business</strong>/kennis-delen<br />

Internationaal zakendoen<br />

Lokale partner<br />

onmisbaar over<br />

de grens<br />

Wat begon als afstudeerproject aan de TU <strong>Delft</strong>, groeide in no time uit tot een internationale<br />

<strong>business</strong>. De oprichters van Eternal Sun hadden geen tijd om na te denken<br />

over de groei van hun bedrijf, want TNO, TU <strong>Delft</strong> en Zuid-Korea hadden direct<br />

interesse. De stap naar het buitenland was dus ineens gemaakt. Hoe pak je dat aan?<br />

De Rabobank bleek een goede partner.<br />

Eternal Sun ontwikkelt simulatoren voor<br />

het testen van zonnepanelen. Inmiddels<br />

is ongeveer 20 procent van de<br />

zonnepanelen wereldwijd getest door<br />

apparaten van Eternal Sun. Nu de vraag<br />

naar duurzame energie stijgt, groeit<br />

ook de interesse in de simulatoren. Met<br />

name in de zogeheten sunbelt countries<br />

waar de zon het meeste schijnt per dag,<br />

investeert de overheid in het opwekken<br />

van zonne-energie. Eternal Sun doet<br />

onder meer zaken met sunbelt countries<br />

als Marokko, India, China, Costa Rica,<br />

Zuid-Korea en Maleisië.<br />

“Als snelgroeiend bedrijf is controle over<br />

je cashflow essentieel. Daarom moet je<br />

hele goede betalingsafspraken maken<br />

met klanten, want anders bestaat er een<br />

kans dat de betaling maanden later op<br />

je rekening staat dan verwacht”, vertelt<br />

Florian van Rijn van Alkemade, CEO van<br />

Eternal Sun. “Gelukkig hoeven we dit niet<br />

allemaal zelf te doen. Al vanaf het begin<br />

is de Rabobank betrokken bij ons bedrijf.<br />

Want hoe stel je een Letter of Credit op?<br />

Dit document is onmisbaar, het geeft<br />

een exporteur meer betalingszekerheid.<br />

De bank staat namelijk garant voor de<br />

betaling van de<br />

buitenlandse<br />

afnemer.“<br />

Zoek de fout<br />

De Rabobank<br />

heeft een wereldwijd<br />

netwerk van<br />

lokale partners.<br />

Hierdoor zijn ondernemers<br />

verzekerd<br />

van betrouwbare<br />

contacten<br />

in het buitenland.<br />

Wilt u de stap naar het<br />

buitenland maken? Zorg dan<br />

voor een goede voorbereiding.<br />

André Loomans, adviseur Financiële<br />

Logistiek bij Rabobank,<br />

geeft u drie handige tips:<br />

• Neem tijdig contact op met de<br />

bank, zodat wij in een vroeg stadium<br />

alle mogelijkheden kunnen<br />

onderzoeken.<br />

• Maak duidelijke afspraken over<br />

betalings- en leveringscondities en<br />

welk recht van toepassing is op het<br />

contract.<br />

• Check de invloed van internationaal<br />

zakendoen op de inzet van<br />

beschikbare liquiditeiten. Denk aan<br />

mogelijke werkkapitaal behoefte.<br />

“We weten dat we altijd betaald krijgen<br />

en dat we er geen maanden of jaren<br />

op hoeven te wachten. Dat scheelt een<br />

hoop gedoe!” Toch is het soms ook een<br />

‘Gelukkig hoeven<br />

we dit niet<br />

allemaal zelf te<br />

doen’<br />

uitdaging, want niet elke buitenlandse<br />

bank werkt even goed mee. Robert Jan<br />

van Vugt, marketingmanager bij Eternal<br />

Sun: “Als er een fout in de een Letter of<br />

Credit staat, kan dit voor een bank een<br />

reden zijn om de betaling uit te stellen<br />

of helemaal te cancelen. Het is dus niet<br />

zo maar een document. Elke letter moet<br />

kloppen. Dan is het fijn dat je hulp krijgt<br />

van een betrouwbare partner met veel<br />

kennis van internationaal zakendoen.” •<br />

Florian van Rijn van Alkemade en André Loomans<br />

41 41


delft.<strong>business</strong>/netwerken<br />

Kijken, kiezen en inkleuren<br />

Duurzame<br />

werkomgeving<br />

in woonwijk<br />

Een wijk vol nieuwe energie, dat is de ondertitel van de website van RijswijkBuiten.<br />

Dit zijn geen loze woorden, want je voelt die energie daadwerkelijk als je er rondloopt.<br />

Alles groeit en bloeit: de huizen, tuinen, bloemen. Het bruist er. Een volgende<br />

stap binnen dit woongebied is de ontwikkeling van De Comphaan. Dit zijn kleinschalige<br />

bedrijfsunits. Jan Brugman, directeur Programmabureau RijswijkBuiten,<br />

en Han Smits, projectontwikkelaar Heembouw, vertellen over hun duurzame visie<br />

op de wijk en hun enthousiasme voor dit plan.<br />

Toen in 2006 de plannen voor<br />

het gebied bedacht werden,<br />

was de kernopgave duidelijk: het<br />

moest een toekomstbestendige<br />

wijk worden met een combinatie<br />

van wonen en werken, waarbij<br />

elke stap langs de duurzaamheidsmeetlat<br />

gelegd zou worden.<br />

“Dat doen we nog steeds”, vertelt<br />

Brugman met gepaste trots.<br />

“De plannen toetsen we aan de<br />

duurzaamheidsagenda, zo ook<br />

de bedrijvenstrook die er komt.<br />

Het is fijn om zo’n ontwikkeling<br />

samen met een ervaren partner<br />

als Heembouw aan te pakken, want het<br />

is af en toe best lastig. De ene ondernemer<br />

heeft bijvoorbeeld veel stroom<br />

nodig, terwijl de ander gebaat is bij meer<br />

opslagruimte. Een gulden middenweg<br />

is er niet. Daarom starten we een pilot,<br />

waarbij het stroomverbruik af te stemmen<br />

is op ieders bedrijfsvoering.”<br />

‘De panden hebben geen cliché bedrijfsuitstraling’<br />

42


delft.<strong>business</strong>/netwerken<br />

‘Ondernemers uit RijswijkBuiten willen<br />

een werkplek dicht bij huis’<br />

Het idee van De Comphaan ging niet<br />

over één nacht ijs. Smits: “Samen<br />

met de Gemeente Rijswijk hebben wij<br />

meerdere malen om tafel gezeten om<br />

te kijken welk ontwerp het beste bij de<br />

omgeving past. Wat voor type bedrijven<br />

zijn interessant voor deze plek? Wat<br />

betekent dit voor de infrastructuur? Wat<br />

vormt de beste combinatie met wonen?<br />

Omdat we ons in een woongebied<br />

begeven, moet het aantal vierkante<br />

meter van een bedrijfsunit passen<br />

binnen de woonomgeving. Dus geen<br />

enorme oppervlaktes, maar units van<br />

circa 70 à 200 m 2 .”<br />

De opdracht die Heembouw van<br />

Brugman kreeg was simpel en complex<br />

tegelijk: bouw duurzame, kleinschalige<br />

bedrijfsunits die passen bij de woningen<br />

aan de overkant. “We zijn erg content<br />

over de vertaalslag”, zegt Brugman. “De<br />

panden hebben geen cliché bedrijfsuitstraling<br />

en de werkwijze die wordt<br />

toegepast is anders dan anders. De<br />

koper kan namelijk zijn eigen materialen<br />

en kleuren kiezen. Door deze keuzes af te<br />

stemmen met de buren geeft dit een erg<br />

leuk gevarieerd straatbeeld. We kennen<br />

alle geïnteresseerden en brengen hen bij<br />

elkaar. Dit betekent dat we gezamenlijk<br />

keuzes maken, precies weten welke<br />

vragen er spelen, kunnen adviseren en<br />

de verbinding leggen tussen ondernemers.<br />

Daarnaast zijn de panden<br />

onderdeel van een VvE, waardoor er een<br />

gezamenlijke verantwoordelijkheid is<br />

voor het onderhoud van het gebied.”<br />

Vertrouwen<br />

In juni van dit jaar is de verkoop gestart<br />

van de eerste zestien units. In totaal<br />

komen er 72 units. Gedurende deze<br />

eerste fase worden de pijlen gericht op<br />

de lokale markt. Smits: “Het ontwikkelen<br />

van een project als De Comphaan is echt<br />

een lokale aangelegenheid. Wij richten<br />

ons op de lokale ondernemers die na het<br />

avondeten nog willen werken, geen zin<br />

hebben om in de file te staan en dus een<br />

pand dichtbij huis zoeken. Daarnaast<br />

bekijken we per fase hoe het zich ontwikkelt,<br />

zodat we onze plannen kunnen<br />

aanpassen aan de vraag. Die flexibiliteit<br />

is uniek, want daarmee bepaalt de markt<br />

de snelheid. We bouwen vraaggericht en<br />

trekken daar zo’n drie jaar voor uit. De<br />

flexibiliteit, de onderzochte kerngetallen<br />

en het unieke plan van aanpak geven<br />

voldoende energie om door te pakken.<br />

We hebben het volste vertrouwen dat<br />

het op deze manier gaat lukken.”<br />

• RijswijkBuiten<br />

RijswijkBuiten is een<br />

nieuwe duurzame woonwijk<br />

centraal gelegen<br />

vlakbij het centrum van<br />

Rijswijk en <strong>Delft</strong>, maar ook<br />

Den Haag en Rotterdam<br />

zijn makkelijk te bereiken.<br />

Naast wonen, is ook<br />

werken onderdeel van het<br />

project. Sinds juni 2017 is,<br />

onder de naam<br />

De Comphaan, de verkoop<br />

van kleinschalige bedrijfsunits<br />

gestart.<br />

Jan Brugman en Han Smits<br />

Goed gezelschap<br />

Geconcludeerd kan worden dat deze<br />

mannen, net als de wijk, overlopen van<br />

energie voor hun project. “Dat krijg je<br />

vanzelf als je hier werkt en rondloopt”,<br />

beaamt Brugman. “Kijk eens om je heen.<br />

RijswijkBuiten krijgt er naast het wonen<br />

in een groene omgeving, ook qua werken<br />

iets bijzonders bij. De Comphaan staat<br />

voor kompaan, samenwerken, company,<br />

kameraadschap. Maar de belangrijkste<br />

betekenis is dat ondernemers in goed<br />

gezelschap zijn. Die een goed onderling<br />

contact ook heel belangrijk vinden. Om<br />

elkaar verder te helpen, ook aan nieuwe<br />

contacten. Daarom is het een ideale<br />

locatie voor starters en gevorderden. Voor<br />

denkers en doeners. Het biedt een mooie<br />

toekomst voor ener gieke ondernemers.” •<br />

43


$<br />

SALES<br />

SALES<br />

Promote<br />

Human<br />

Resources<br />

Recruit<br />

Promote<br />

Human<br />

Resources<br />

Recruit<br />

Evaluate<br />

Train<br />

Evaluate<br />

Train<br />

$<br />

$<br />

$<br />

$<br />

SALES<br />

SALES<br />

Promote<br />

Evaluate<br />

Human<br />

Resources<br />

Recruit<br />

Train<br />

Promote<br />

Evaluate<br />

Human<br />

Resources<br />

Recruit<br />

Train<br />

SALES<br />

SALES<br />

Promote<br />

Evaluate<br />

Human<br />

Resources<br />

Recruit<br />

Promote<br />

Train<br />

Human<br />

Resources<br />

Recruit<br />

Evaluate<br />

Train<br />

$<br />

$<br />

$<br />

$<br />

smart en your <strong>business</strong><br />

smart en your <strong>business</strong>


delft.<strong>business</strong>/kennis-delen<br />

Naar effectieve<br />

leadgeneratie<br />

Ieder bedrijf zoekt naar nieuwe klanten en dat<br />

kan op veel manieren. Voor het genereren van<br />

leads worden altijd sales- en marketingactiviteiten<br />

ingezet. Welke activiteit u ook inzet, het<br />

blijft een arbeidsintensief proces. Hoe maakt u<br />

uw leadgeneratie efficiënter en effectiever?<br />

Tegenwoordig kunt u online veel zaken automatiseren.<br />

Zo kunt u precies registreren welke<br />

activiteiten u heeft uitgevoerd, wat het gekost<br />

heeft en welk resultaat het heeft opgeleverd.<br />

Zorg bij iedere activiteit voor verwijzing naar<br />

een specifieke landingspagina op de website<br />

met een duidelijke call to action. Geef<br />

de bezoeker een beloning, zodat hij bereid<br />

is zijn e-mailadres achter te laten. Dat kan<br />

bijvoorbeeld een e-book of whitepaper of een<br />

demo-omgeving zijn.<br />

Zodra u een e-mailadres heeft ontvangen,<br />

zet u een interactiestroom op. Begin met een<br />

bedankje voor de getoonde interesse. Stuur<br />

na een aantal dagen een follow-up mail en<br />

informeer of u kunt helpen. Stel voor om<br />

binnenkort telefonisch contact te hebben en<br />

vraag wanneer dat schikt. Hierdoor ontstaat<br />

een tweezijdige communicatiestroom en<br />

creëert u een opening om contact op te<br />

nemen en een gesprek aan te gaan.<br />

Klinkt dit nog steeds bewerkelijk? Met behulp<br />

van slimme software, waarin CRM en e-mailmarketing<br />

geïntegreerd zijn, kunt u het hele<br />

e-mailproces automatiseren en toch uw<br />

prospect het gevoel geven dat hij persoonlijk<br />

wordt benaderd. •<br />

ZÓ<br />

zit<br />

DAT<br />

In deze rubriek delen<br />

ondernemers hun kennis om<br />

zo anderen te informeren en<br />

inspireren.<br />

Walter Ruiter<br />

werkt bij West IT als adviseur en<br />

projectleider voor Odoo by West.<br />

Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in<br />

ontwikkeling en advisering van<br />

complexe IT-vraagstukken<br />

TIP<br />

1<br />

TIP<br />

2<br />

TIP<br />

3<br />

West IT<br />

biedt bedrijfsautomatiseringsoplossingen<br />

en is silverpartner van Odoo<br />

bedrijfssoftware.<br />

Creëer een duidelijke<br />

call to action op uw<br />

website. Gebruik popups<br />

of banners om<br />

de bezoeker om zijn<br />

e-mailadres te vragen.<br />

Beheer leads in een<br />

digitale salespijplijn.<br />

Online verzamelde<br />

e-mailadressen worden<br />

daarmee automatisch<br />

ingelezen. Zo kunt<br />

u een goede interactiestroom<br />

opzetten<br />

en opvolgen.<br />

Automatiseer, maar<br />

blijf wel persoonlijk.<br />

Zorg dat uw e-mails<br />

een persoonlijke touch<br />

hebben en volg leads<br />

op het juiste moment<br />

telefonisch op.<br />

‘Geef de bezoeker<br />

een beloning<br />

zodat hij bereid is<br />

zijn e-mailadres<br />

achter te laten’<br />

45


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Groeien met vallen en opstaan<br />

Fulltime<br />

pubquizmaster<br />

zijn is geen spelletje!<br />

De pubquiz; een van de gezelligste spellen<br />

om te doen met vrienden en familie.<br />

De presentatie? Die ligt bij de quizmaster,<br />

die ook een beetje leven in de<br />

brouwerij moet brengen. Chris Piguillet<br />

uit <strong>Delft</strong> maakte veertien jaar geleden<br />

van zijn hobby zijn werk: hij is fulltime<br />

pubquizmaster.<br />

Van een spel naar een serieuze baan,<br />

hoe ging dat?<br />

“De liefde voor quizzen heeft er bij mij<br />

altijd ingezeten. Ondanks dat ik een leuke<br />

baan had als facility manager, kon ik<br />

deze hobby niet loslaten. Toen een vriend<br />

vroeg of ik een pubquiz wilde organi seren<br />

in Café de Vlouw liet ik me dat geen<br />

tweede keer zeggen. Ik vond het leuk, hij<br />

vond het leuk, het publiek vond het leuk;<br />

al snel werd het een maandelijks ding.<br />

Vervolgens kreeg ik de vraag<br />

of ik bij een bedrijf een quiz<br />

wilde organiseren. Zo liep de<br />

hobby langzaam uit de hand.<br />

Op een gegeven moment<br />

stond ik op een kruispunt wat<br />

werk betreft. Ik koos ervoor<br />

door te gaan met mijn bedrijf<br />

‘De Pubquizmaster’.”<br />

Wat gaf u het vertrouwen<br />

dat u hier uw brood mee kon<br />

verdienen?<br />

“Waar andere pubquizmasters zich voornamelijk<br />

op cafés richtten, besloot ik<br />

het idee te vertalen naar andere locaties<br />

en evenementen, zoals bedrijfsfeesten,<br />

zorginstellingen, familiefeesten en zelfs<br />

bruiloften. Ik paste de quiz gewoon aan<br />

op het gezelschap. Dit werkte zo goed,<br />

dat ik niet eens de tijd had om na te<br />

denken of het wel een succes zou worden.<br />

We gingen van 66 quizzen in 2008<br />

naar 306 in 2016!”<br />

‘Je leert genoeg wijze lessen als<br />

beginnend ondernemer’<br />

46


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

‘Vorig jaar waren we eerder<br />

uitverkocht dan Youp van ’t Hek’<br />

Wie is ‘we’?<br />

“Ik heb inmiddels een andere quizmaster<br />

in vaste dienst, Paulus. We doen allebei<br />

ongeveer de helft van de presentaties.<br />

Daarnaast huur ik soms mensen in op<br />

freelancebasis. Ik maak wel alle vragen<br />

zelf en doe ook backofficetaken. Er zal<br />

vast nog een moment komen dat ik na<br />

moet denken over hoe verder te gaan,<br />

want het is erg druk. Maar ik vind het<br />

heel belangrijk om mijn persoonlijke noot<br />

eraan toe te blijven voegen en maatwerk<br />

te leveren. Dat zijn echt de sterke punten<br />

van mijn bedrijf.”<br />

Maar u bent vast ook weleens tegen<br />

moeilijkheden aangelopen.<br />

“Zeker. Het gaat met vallen en opstaan,<br />

zo groei je. In het begin vond ik het<br />

moeilijk om zoveel verschillende vragen<br />

te bedenken. In <strong>Delft</strong> stond ik in meerdere<br />

kroegen, veel mensen deden aan<br />

de verschillende quizzen mee. Ik moest<br />

echt bijhouden welke vraag ik al had<br />

gesteld. Daar bedacht ik een behoorlijk<br />

ingewikkeld systeem voor. Toen crashte<br />

mijn computer. Alles was weg: vragen,<br />

contacten, bestanden. Achteraf was<br />

dit het beste wat me is overkomen. Ik<br />

moest het opnieuw doen, maar met<br />

de kennis die ik had. Dat heeft me veel<br />

gebracht. Je leert genoeg wijze lessen als<br />

beginnend ondernemer.”<br />

En hoe ging het tijdens de crisis?<br />

“Eigenlijk hebben wij geprofiteerd van<br />

de crisis. We merkten het vooral in de<br />

aanvragen voor bedrijfsfeesten. Vroeger<br />

was the sky the limit en werden dure feesten<br />

gegeven. Tijdens de crisis werd flink<br />

bezuinigd. Omdat je een pubquiz overal<br />

kunt spelen, bijvoorbeeld in de bedrijfskantine,<br />

was dat een perfecte optie. Ook<br />

hoorden we dat theaters werden gekort<br />

op subsidie. We dachten meteen: hier<br />

moeten we iets mee. We hebben toen<br />

plannen gemaakt voor pubquizzen in<br />

theatercafés en dat liep compleet uit de<br />

hand, positief gezien. Vorig jaar waren we<br />

eerder uitverkocht dan Youp van ’t Hek.<br />

Dat is natuurlijk heel goed voor je ego.”<br />

Wat gaat de toekomst brengen?<br />

“Ik wil de quiz blijven professionaliseren.<br />

Het drukwerk moet er goed uitzien, de<br />

vragen moeten vernieuwend blijven. We<br />

proberen vaak nieuwe spelelementen<br />

uit. Het meeste sneuvelt, maar dat geeft<br />

niet. Als ik het vergelijk met tien jaar geleden<br />

– toen ik nog naar de copyshop ging<br />

om kopietjes te maken voor de fotoronde<br />

– ziet het er veel beter uit. Ik zou wellicht<br />

meer gebruik willen maken van de media,<br />

zodat ik echt landelijke, interactieve quizzen<br />

kan organiseren. Daarvoor moeten<br />

we buiten onze comfortzone gaan. Dat<br />

lijkt me gaaf en spannend!” •<br />

Eindelijk een echte<br />

<strong>Delft</strong>se stadsquiz!<br />

<strong>Delft</strong> is een echte quiz-stad; geen<br />

quiz is te gek. Daarom krijgt <strong>Delft</strong><br />

vanaf dit jaar zijn eigen stadsquiz.<br />

De ‘<strong>Delft</strong>Quiz’ wordt uitgevoerd<br />

door stichting <strong>Delft</strong>Events en zal<br />

elk jaar in september plaatsvinden.<br />

De quiz bestaat uit een groot<br />

aantal vragen en opdrachten. Deze<br />

eerste editie geeft aan maximaal<br />

100 teams de ruimte om mee te<br />

doen, op een locatie naar keuze.<br />

Naast <strong>Delft</strong>-gerelateerde vragen<br />

krijgen de teams opdrachten die<br />

uitgevoerd moeten worden, zowel<br />

op locatie als buiten.<br />

Tijdens de quizavond wordt ook<br />

een radioprogramma uitgezonden<br />

waarin (muziek)vragen worden<br />

gesteld, is er een live-uitzending<br />

op YouTube voor visuele vragen en<br />

socialmediakanalen worden ingezet<br />

voor vragen en hints. Een hoop<br />

teamwork dus! Vriendenclubs,<br />

sportverenigingen, kroegtijgers en<br />

quizverslaafden: wie durft het aan<br />

op donderdag 7 september?<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.delftquiz.nl.<br />

47


delft.<strong>business</strong>/netwerken<br />

Gelukkig hebben we de foto’s nog<br />

• 9 maart, 20:00 uur, Het Postkantoor<br />

Aan de hand van een aantal stellingen<br />

gaan ondernemers en politici in gesprek<br />

tijdens een politiek café, georganiseerd<br />

door MKB <strong>Delft</strong>.<br />

• 3 april, 17:00 uur, Het Meisjeshuis<br />

Leden van de ICT-Kring <strong>Delft</strong> worden<br />

bijgepraat over de cyber risico’s die<br />

ondernemers lopen.<br />

48


delft.<strong>business</strong>/netwerken<br />

• 5 april, 08:30 uur, Hanos <strong>Delft</strong><br />

Ondernemers ontmoeten elkaar tijdens<br />

een van de ‘Op de koffie bij’ bijeenkomsten<br />

die VOC <strong>Delft</strong> ieder kwartaal organiseert.<br />

• 15 juni, 16:00 uur, Villa Vrijenban<br />

Burgemeester Marja van Bijsterveldt<br />

verricht de officiële opening van het<br />

pand waar Ask Roger! sinds begin dit jaar<br />

gevestigd is.<br />

49


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Twintig jaar succesvol in vastgoed<br />

Van postbode tot<br />

projectontwikkelaar<br />

Eric Teunissen, mede-eigenaar van<br />

Teunissen + Berendse vastgoed, leerde<br />

het vak van timmerman aan de ambachtsschool.<br />

Met zijn diploma op zak<br />

kluste hij om geld te verdienen, maar hij<br />

werd uiteindelijk gek van de ‘zeurende<br />

mensen’. Een goede reden om daarmee<br />

te stoppen en op een andere manier<br />

geld te verdienen: als postbode.<br />

“Ik kocht op mijn <strong>23</strong>ste een pand, zodat<br />

ik kon klussen wanneer ik dat zelf wilde”,<br />

legt Eric Teunissen uit. “Maar om dat te<br />

bekostigen had ik wel een vast inkomen<br />

nodig. Dus werd ik postbode. Die<br />

vastigheid gaf me de vrijheid en vrije<br />

tijd die ik wilde, want als ik ’s middags<br />

klaar was, trok ik mijn sportkleding<br />

aan en ging hardlopen.” Het hardlopen<br />

vormt een rode draad door het verhaal<br />

van Teunissen. Als hij op zijn <strong>23</strong>ste een<br />

oude woning in De Lier koopt, sloopt hij<br />

die eigenhandig in zijn hardloopkleding,<br />

zodat hij daarna nog een rondje kan<br />

maken. “In die periode liep ik regelmatig<br />

wedstrijden. Een marathon had ik nog<br />

nooit gelopen en dat wilde ik een keer<br />

proberen. De Westland Marathon kwam<br />

eraan, maar ik dacht dat ik daar nog<br />

niet klaar voor was. Een maatje van me<br />

zei: ‘Als je tijdens de training de 30 km<br />

haalt, dan red je een marathon ook’.<br />

Twee weken later liep ik de Westlandse<br />

Marathon in 2 uur 58 minuten en 35<br />

seconden. Een geweldige ervaring!”<br />

‘Ik ben een van de weinigen in de branche<br />

die nog eelt op zijn handen heeft’<br />

50


delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Links op de foto:<br />

Peter Berendse en Eric Teunissen<br />

Business in ontwikkeling<br />

In 1996 besloot Teunissen te stoppen als<br />

postbode om zich meer te richten op<br />

het opknappen van panden. Hij kocht<br />

een pandje, knapte het op en verkocht<br />

het daarna weer. Dit vormde uiteindelijk<br />

de basis voor de samenwerking met zijn<br />

compagnon Peter Berendse. “Ik kende<br />

Peet van de bouw en het klikte tussen<br />

ons. Af en toe belde ik hem om een<br />

metselklus te doen bij mij. Peet stond<br />

ineens voor me met een tekening voor<br />

de bouw van vier bedrijfshallen. Die<br />

wilde hij gaan bouwen met drie andere<br />

kameraden, maar puntje bij paaltje bleef<br />

er niet een over. Toen hebben wij het samen<br />

opgepakt. We richtten samen een<br />

‘tijdelijke’ bv op en bouwden uiteindelijk<br />

iemand die ons een financiële injectie<br />

wilde geven. Met diegene hebben we<br />

ruim negen jaar samengewerkt, daarna<br />

zijn Peter en ik samen verder gegaan.”<br />

Inmiddels bestaat het bedrijf ruim<br />

twintig jaar en dat is best uniek in deze<br />

sector. “We zijn door de lastige jaren<br />

heen gerold, omdat onze <strong>business</strong><br />

gezond was. Natuurlijk was het af en<br />

toe best moeilijk en hebben we moeten<br />

puzzelen, maar dat is des ondernemers.<br />

Blijkbaar bedenken we telkens op tijd<br />

wat werkt en voeren we de juiste ideeën<br />

uit. Dat doen we nu twintig jaar en<br />

het werkt nog steeds. Peter staat wat<br />

dichter bij de werkvloer en ik wat meer<br />

tussen ons product en de klant. Samen<br />

‘Ga niet klooien, schakel anderen in<br />

als je er zelf geen verstand van hebt’<br />

acht hallen in plaats van vier. Dat was in<br />

1997. Vervolgens kwam er op een andere<br />

locatie een perceel grond vrij voor de<br />

bouw van grotere bedrijfspanden, maar<br />

dat kostte destijds enorm veel geld en<br />

dat hadden we niet. Gelukkig vonden we<br />

bedenken we de concepten. Zo ook<br />

de Drive-in Units in <strong>Delft</strong> en Naaldwijk.<br />

De <strong>Delft</strong>se vestiging aan de Schieweg<br />

kochten we begin 2011 en in 2012 konden<br />

we de eerste boxen al verhuren. Het<br />

is een enorm gebouw dat we volledig<br />

hebben gestript en herontwikkeld.<br />

Het begon als<br />

een showroom, maar het<br />

heeft inmiddels verschillende<br />

bedrijfsruimtes<br />

en een sportschool. De<br />

bijna 300 boxen die we<br />

verhuren zaten in no time<br />

vol. Onze concepten zijn<br />

ruimtelijk opgezet en auto’s<br />

kunnen elkaar in het<br />

gebouw passeren. Daarnaast<br />

is alles transparant.<br />

We hanteren vaste<br />

prijzen, bieden een vast<br />

concept en qua vierkante<br />

meters kun je het zo gek<br />

maken als je zelf wilt.”<br />

• Teunissen +<br />

Berendse<br />

Teunissen + Berendse is specialist<br />

in de ontwikkeling en bouw<br />

van bedrijfsonroerendgoed.<br />

Binnenkort wordt het project<br />

Schiekade aan de Rotterdamseweg<br />

in <strong>Delft</strong> ontwikkeld. Dit<br />

project bestaat uit garageboxen<br />

en bedrijfsunits die geschikt zijn<br />

voor ondernemers, hobbyisten<br />

en particulieren.<br />

Vertrouwen<br />

Teunissen vindt zichzelf geen standaard<br />

projectontwikkelaar. “Ik ben één van de<br />

weinige in deze branche die nog eelt op<br />

zijn handen heeft”, vertelt hij lachend.<br />

“Wij hebben drie capabele meiden op<br />

kantoor die ervoor zorgen dat alles op<br />

rolletjes loopt. Met ruim 500 huurders<br />

in onze portefeuille zorgen zij ervoor dat<br />

ik met de kruiwagen rond kan lopen. Ik<br />

ben geen projectleider, maar meer een<br />

meewerkend uitvoerder en ken iedereen;<br />

van onderaannemers tot de klant. Die<br />

klant vindt dat prettig, want ik bouw<br />

fysiek mee en we kunnen daardoor beter<br />

overleggen. Daarmee creëer je het gevoel<br />

dat je het samen doet. Alleen ben je<br />

niks. Sta je er bij anderen niet goed op,<br />

dan is er geen vertrouwen en kun je wel<br />

inpakken.”<br />

Regelmatig drinkt Teunissen een kop<br />

koffie met zijn huurders om ze van het<br />

nodige advies te voorzien. “Als ze mij<br />

uitnodigen voor een bak koffie dan zitten<br />

ze gegarandeerd in de shit, want ik ben<br />

écht niet gezellig. Dan kunnen ze vaak<br />

de huur niet betalen. Als er nog wat te<br />

redden valt, dan koppel ik ze aan succesvolle<br />

ondernemers uit dezelfde branche<br />

om kennis te halen. Mijn advies is: haal je<br />

kennis bij ondernemers die wel succesvol<br />

zijn. Succesvol zijn betekent sowieso<br />

hard werken. Alleen in het woordenboek<br />

komt succes voor werken.” •<br />

51


delft.<strong>business</strong>/agenda<br />

Binnenkort<br />

1 juli<br />

Dea Dia 10 jaar<br />

Dea-Dia viert haar 10-jarig bestaan met een<br />

feestelijk programma in het Westcord Hotel.<br />

’s Middags geeft performer, bedrijfskundige en<br />

Feministe des Vaderlands Vreneli Stadelmaier<br />

een theatercollege met als titel ‘F*ck die<br />

onzekerheid’. Het verjaardagsfeestje<br />

gaat daarna door met een avond<br />

vol entertainment, drankjes, hapjes<br />

én cadeaus en surprise voor alle<br />

ondernemers van Dea Dia leden. Meer<br />

info en aanmelden:<br />

www.deadia.net/10-jaar-dea-dia<br />

3 juli<br />

Werkwaardig<br />

Esther Vergeer is gastspreker tijdens<br />

het Zomerevent van het Werkwaardig<br />

mvo-netwerkplatform.<br />

www.werkwaardig.nu<br />

5 juli<br />

VOC <strong>Delft</strong><br />

De Vroege Ondernemers Club<br />

organiseert een speciale editie van<br />

‘Op de koffie bij’ in het Rietveld<br />

theater, met als thema ‘Zet jezelf<br />

in de spotlights’.<br />

www.vocdelft.nl<br />

29 juni<br />

Kennis<br />

Expo <strong>Delft</strong><br />

<strong>Delft</strong>Design, ICT-kring <strong>Delft</strong> en Technet organiseren<br />

in samenwerking met HighTechCentre<strong>Delft</strong> en<br />

de gemeente <strong>Delft</strong> de Kennis Expo <strong>Delft</strong> 2017.<br />

Doel: <strong>Delft</strong>se bedrijven slimmer te maken, werken<br />

aan maatschappelijk relevante onderwerpen<br />

en toekomstige samenwerkingen te bevorderen.<br />

Deelnemers van de organiserende netwerkclubs<br />

presenteren zich, er komt een aantal<br />

interessante sprekers en er<br />

is een barbecue.<br />

www.kennisexpodelft.nl<br />

27 juli t/m 6 augustus<br />

<strong>Delft</strong> Chamber<br />

Music Festival<br />

De historische binnenstad van <strong>Delft</strong> wordt voor de<br />

21ste keer opgeluisterd door het <strong>Delft</strong> Chamber Music<br />

Festival. Het festival staat internationaal bekend om<br />

het hoge niveau van de musici, de bevlogenheid van de<br />

uitvoeringen en de unieke benadering van de muziek<br />

zonder de traditie uit het oog te verliezen. Voor<br />

bedrijven is het festival een unieke manier voor een<br />

bijzondere avond met relaties of medewerkers.<br />

Sponsoring mag natuurlijk ook.<br />

ww.delftmusicfestival.nl<br />

52


delft.<strong>business</strong>/agenda<br />

4-6 augustus<br />

Varend Corso<br />

Mede dankzij een bijdrage van het<br />

Ondernemersfonds <strong>Delft</strong> vaart er een<br />

<strong>Delft</strong>se boot mee tijdens het Varend<br />

Corso. De stoet trekt door onder meer<br />

het Westland, Schipluiden, Maassluis en<br />

Den Haag, en heeft op zondag <strong>Delft</strong><br />

op het programma staan.<br />

www.varendcorso.nl<br />

27 augustus<br />

Swim to<br />

Fight Cancer<br />

Zwemmen door de grachten van <strong>Delft</strong> voor het<br />

goede doel: stel een <strong>business</strong>team samen en<br />

doe mee met Swim to Fight Cancer. Liever<br />

niet zelf het water in? Er zijn verschillende<br />

bedrijfspakketten beschikbaar.<br />

delft.swimtofightcancer.nl<br />

5 september<br />

TU <strong>Delft</strong><br />

Backstage Tour<br />

Neem van 14-16:00u een kijkje achter<br />

de schermen bij de TU <strong>Delft</strong> tijdens<br />

de <strong>Delft</strong>.<strong>business</strong> global backstage<br />

tour. Aanmelden:<br />

info@delft.<strong>business</strong><br />

22‐24<br />

september<br />

<strong>Delft</strong> Serveert<br />

Het foodfestival <strong>Delft</strong> Serveert<br />

strijkt neer op het Sint Agathaplein.<br />

Blijf op de hoogte via de<br />

Facebookpagina van <strong>Delft</strong><br />

Serveert.<br />

7 september<br />

<strong>Delft</strong>se<br />

Stadsquiz<br />

Stel een team samen met collega’s,<br />

medewerkers, vrienden of relaties en doe<br />

mee met de eerst <strong>Delft</strong>se stadsquiz.<br />

Horecagelegenheden en sportkantines<br />

kunnen zich aanmelden als locatie.<br />

Check de mogelijkheden op<br />

www.delftquiz.nl<br />

Kijk voor de<br />

complete agenda op<br />

www.delft.<strong>business</strong><br />

53


delft.<strong>business</strong>/<br />

54<br />

Deze editie is gemaakt met medewerking van:<br />

Aiesec www.aiesec.nl<br />

Ask Roger! www.askroger.nl<br />

Buddy Netwerk www.buddynetwerk.nl<br />

cKata www.ckata.com<br />

<strong>Delft</strong>Quiz www.delftquiz.nl<br />

<strong>Delft</strong> Verbindt www.delftverbindt.nl<br />

Fortuna/Delta Logistiek www.fortuna-korfbal.nl<br />

Gebiedsfonds <strong>Delft</strong> Technology Park<br />

www.ondernemersfondsdelft.nl/tu-delftechpark-technopolis-19<br />

Gemeente <strong>Delft</strong> www.delft.nl<br />

Golfbaan Delfland www.delflandgolf.nl<br />

Honeywell www.honeywellprocess.com<br />

ICT Kring <strong>Delft</strong> www.ictkring-delft.nl<br />

Idenburg Car Solutions www.idenburgcarsolutions.nl<br />

KKwadraat www.kkwadraat.nl<br />

LumoLumen www.lumolumen.com<br />

Mark10 www.mark10.nl<br />

Miss Morrison www.missmorrison.nl<br />

MKB <strong>Delft</strong> www.mkbdelft.nl<br />

Muima www.muima.nl<br />

Museum Prinsenhof <strong>Delft</strong> www.prinsenhof-delft.nl<br />

Ondernemersvereniging Vrijenban-Wippolder<br />

www.facebook.com/VrijenbanWippolder<br />

PerspeKtief www.perspektief.nu<br />

Pubquizmaster www.pubquizmaster.nl<br />

Rabobank www.rabobank.nl<br />

Radex www.radex.nl<br />

RijswijkBuiten/De Comphaan www.decomphaan.nl<br />

Rosier Bijl van Kan www.rbvk.nl<br />

Ruitenburg adviseurs & accountants www.ruitenburg.nu<br />

Teunissen + Berendse vastgoed www.teunissenberendse.nl<br />

The Penthouse www.thepenthouse.nl<br />

the Qroup www.theqroup.nl<br />

TJIP www.tjip.com<br />

TU <strong>Delft</strong> www.tudelft.nl<br />

VOC <strong>Delft</strong> www.vocdelft.nl<br />

West IT www.west.nl<br />

Zo.nl www.zo.nl<br />

Colofon<br />

Concept & initiatief<br />

Nannette Verschoor, Sabine van Meeteren<br />

en Dennis Wiegman<br />

Eindredactie<br />

Joni Hendrix<br />

Ontwerp en artdirection<br />

Paul Roos<br />

Opmaak<br />

Micha de Bie<br />

Redactie<br />

Fiona van den Bergh, Nadine Fischer,<br />

Marieke Linn, Joni Hendrix, Susan de Louw<br />

Sabine van Meeteren en Martine de Wit<br />

Fotografie (pagina’s)<br />

Willem de Bie (27/42/43/50)<br />

Marjoleine Droog (20/21/30/31/32/33/41)<br />

Alyssa van Heyst (46/47)<br />

ImagePeople (5/16/17/18/19/30)<br />

Sjors Massar (7/8/9/29/38)<br />

Marco Zwinkels (37)<br />

Sales support en traffic<br />

Esther Riphagen<br />

Online platform<br />

Nota Bene<br />

Druk<br />

Quantes<br />

Verspreiding<br />

Werkse<br />

<strong>Delft</strong>.<strong>business</strong> is hèt zakelijke magazine voor<br />

de regio <strong>Delft</strong> en wordt vier keer per jaar in<br />

een oplage van 5.000 exemplaren gratis<br />

verspreid bij ondernemingen en organisaties<br />

vanaf twee medewerkers in <strong>Delft</strong>, Delfgauw,<br />

Pijnacker/Nootdorp, Den Haag Ypenburg, Den<br />

Haag Forepark, Schipluiden en Den Hoorn.<br />

De redactie van <strong>Delft</strong>.<strong>business</strong> verzorgt de inhoud<br />

van het magazine. Deze maken we deels<br />

in samenwerking met betalende partners.<br />

<strong>Delft</strong>.<strong>business</strong> is een uitgave van<br />

DOT<strong>business</strong><br />

Surinamestraat 9<br />

2612 EA <strong>Delft</strong><br />

015-7900060<br />

info@delft.<strong>business</strong><br />

©2017 DOT<strong>business</strong> – Artikelen en foto’s uit<br />

<strong>Delft</strong>.<strong>business</strong> mogen alleen met schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever worden overgenomen.<br />

De uitgever kan niet aansprakelijk worden<br />

gesteld voor de inhoud van advertenties.<br />

<strong>Delft</strong>.<strong>business</strong> wordt CO2-neutraal gedrukt.<br />

Alle CO2 die vrijgekomen is bij de prepress,<br />

het drukken, afwerken, verpakken en afleveren<br />

wordt gecompenseerd.<br />

www.delft.<strong>business</strong>


delft.<strong>business</strong>/<br />

Volgende nummer herfst 2017:<br />

Gezonde<br />

<strong>business</strong><br />

Lancering: 19 september bij Op Hodenpijl in Schipluiden<br />

Ideeën? Voorstellen? Mail info@delft.<strong>business</strong><br />

55


Over en uit<br />

Iedere editie sluit een fotograaf af met een foto binnen het thema. Deze keer: Marjoleine Droog en Suzanne Liem van ImagePeople.<br />

“Een keer per jaar komen de 60 medewerkers van IRC vanuit verschillende werelddelen naar Den Haag om over de ontwikkeling van<br />

hun bedrijf te brainstormen. ‘Water, sanitatie en hygiënevoorzieningen voor iedereen en altijd’ is de missie van IRC. Kort na de start<br />

van ImagePeople en ook dit jaar zijn wij gevraagd om tijdens dit internationale seminar de medewerkers, waaronder Aminata Sylla,<br />

56 te fotograferen. Voor ons was het een bijzonder mooie ervaring om zulke gepassioneerde mensen te ontmoeten en fotograferen.” •

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!