Schoolbrochure Sint-Jozefsschool 2017-2018

sjeizer

6.2.7. De organisatie van het Tijdelijk Onderwijs aan Huis 47

6.2.8. Aandachtspunten bij het aanvraagformulier voor Tijdelijk Onderwijs aan Huis 47

7 EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN [EXTRA-MUROSACTIVITEITEN] 48

8 GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS 49

8.1. Algemeen 49

8.2. Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 49

8.3. Beroepsprocedure 49

8.3.1. Wie kan er beroep indienen tegen het niet verkrijgen van het getuigschrift

basisonderwijs? 49

8.3.2. Wat houdt het overleg dat moet voorafgaan aan de beroepsprocedure in? 50

8.3.3. Bij wie en hoe kunnen de ouders het beroep instellen? 50

8.3.4. Hoe is de beroepscommissie samengesteld? 51

8.3.5. Hoe werkt de beroepscommissie? 51

8.3.6. Welke beslissing kan de beroepscommissie nemen? 52

8.3.7. Wanneer worden ouders op de hoogte gebracht van de beslissing van de

beroepscommissie? 52

9 ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN 54

9.1. Ordemaatregelen 54

9.2. Tuchtmaatregelen 54

9.2.1. Een preventieve schorsing als bewarende maatregel 54

9.2.2. Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 55

9.2.4. Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve)

uitsluiting 55

9.3. Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting 56

10 BIJDRAGEREGELING 56

10.1. Algemeen 56

10.2. Verplichte uitgaven 57

10.3. Niet-verplichte uitgaven 57

10.4. De dubbele maximumfactuur 59

10.4.1. Algemeen 59

10.4.2. De scherpe maximumfactuur 59

10.4.3. De minder scherpe maximumfactuur 60

10.5. Overzichtsschema van de facturatieperiodes 60

11 GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING 61

12 VRIJWILLIGERS 61

13 WELZIJNSBELEID 62

13.1. Preventie 62

13.1.1. Verwachtingen naar de ouders 62

13.1.2. Verwachtingen naar de kinderen 62

13.2. Verkeersveiligheid 62

13.3. Medicatie 63

13.4. Stappenplan bij ongeval of ziekte 63

13.4.1. Eerste hulp bij een ongeval of ziekte van de leerling op school 63

13.4.2. Verzekering en ongevalsaangifte 64

13.4.3. Besmettelijke ziekten en luizen 64

13.5. Rookverbod 65

14 LEEFREGELS 65

4

More magazines by this user
Similar magazines