Schoolbrochure Sint-Jozefsschool 2017-2018

sjeizer

Voorwoord

Beste Ouders,

U heeft ongetwijfeld een aantal verwachtingen ten aanzien van onze school. Ze wil de kinderen een

bepaalde kennis, een aantal vaardigheden en goede attitudes bijbrengen. Dat willen wij als schoolteam

doen vanuit onze ‘onderwijsdroom’. Wij willen als school vertrekken vanuit een mooie droom, een soort

verlangen naar al het goede voor uw kind in deze wereld. Daarvoor willen wij de basis leggen.

Om mooie dromen te realiseren zijn er verschillende dingen nodig: bouwstenen, cement, inzet en

wilskracht, een plan, … in één woord ‘een gedragen project’, ons opvoedingsproject. In onderwijsterminologie

spreekt men van een pedagogisch project, een schoolreglement, de leerplannen, de

schoolorganisatie, … kortom de schoolwerkplanning.

En zo beland ik bij wat ik in de komende bladzijden voor u wil toelichten nl. onze droom vertaald in de

schoolwerkplanning van de Sint-Jozefsschool te Eizer. Hierin zie ik drie grote onderdelen:

I. Een informatief luik

II.

III.

Ons pedagogisch project

Het schoolreglement

En terwijl U dit leest staat er alweer een nieuw schooljaar voor de deur. U en uw kind zullen vlug wennen

aan de dagelijkse tred van de doordeweekse schooldagen. Uiteraard ben ik samen met het team blij uw

kind(eren) te mogen verwelkomen in onze school. We zullen ons dan ook inspannen om onze belofte van

degelijk onderwijs en goede opvoeding waar te maken. Onze inzet zal – samen met uw inzet –

ongetwijfeld goede vruchten afwerpen. Dat hoop ik van ganser harte. Wat er ook is, een kleine of grote

vraag, een probleem of wat dan ook, kom gerust binnen, e-mail of bel even op, samen zoeken we naar

een oplossing. We maken graag tijd.

Weet dat de inschrijving van uw kind in onze school tevens betekent dat u ons opvoedingsproject - met

name het pedagogisch project en het schoolreglement - onderschrijft. En dat u bijgevolg uw kind ook zal

stimuleren en helpen om dit eveneens na te leven. Zo bouwen we samen aan een optimale sfeer.

Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Dit wordt dan telkens op de schoolraad

besproken.

Overtuigd dat uw kind(eren) gelukkig zal (zullen) zijn op onze school en dat het (ze) zich vlug thuis zal

(zullen) voelen, dank ik u voor uw vertrouwen en reken ik op de beste samenwerking.

Welkom!

Danny Soetaert

directeur

6

More magazines by this user
Similar magazines