02.08.2017 Views

Van der Hoek, succesvol verkocht flyer Oostvoorne, week 33/augustus 2017

Verhuisplannen? Maak gebruik van de diensten van Van der Hoek Makelaars, bel direct voor een vrijblijvende afspraak met 0181 - 484 000.

Verhuisplannen? Maak gebruik van de diensten van Van der Hoek Makelaars, bel direct voor een vrijblijvende afspraak met 0181 - 484 000.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MET SUCCES VERKOCHT IN OOSTVOORNE!<br />

Deze woningen zijn recentelijk <strong>verkocht</strong> in <strong>Oostvoorne</strong>. Dit kan ook de waarde van uw woning beïnvloeden. Heeft u<br />

verkoopplannen? Weet dan dat onze makelaars specialisten zijn en exact weten hoeveel vraag er naar uw woning is. Wij<br />

beschikken over de meest recente cijfers, volgen de ontwikkelingen en vertellen u precies hoeveel zoekers er nu actief zijn.<br />

En dat bepaalt de waarde: hoe groter de vraag...hoe hoger de opbrengst!<br />

Interesse? Bel dan met <strong>Van</strong> <strong>der</strong> <strong>Hoek</strong> Makelaars op 0181 - 484 000.<br />

OOSTVOORNE<br />

Slotlaan 30<br />

Woonopp.: 91 m<br />

2<br />

Inhoud: 313 M Kamers: 3<br />

VRAAGPRIJS VERKOCHT<br />

3 € 269.000,- K.K.<br />

binnen 12 dagen<br />

OOSTVOORNE<br />

Buitenhof 20<br />

Woonopp.: 85 m<br />

2<br />

Inhoud: 345 M Kamers: 4<br />

VRAAGPRIJS VERKOCHT<br />

3 € 289.000,- K.K.<br />

binnen 5 weken<br />

OOSTVOORNE<br />

Rialaan 32<br />

Woonopp.: 111 m<br />

2<br />

Inhoud: 477 M Kamers: 5<br />

VRAAGPRIJS VERKOCHT<br />

3 € 298.000,- K.K.<br />

on<strong>der</strong> voorbehoud<br />

www.van<strong>der</strong>hoekmakelaars.nl<br />

info@van<strong>der</strong>hoekmakelaars.nl<br />

27004-A5-N09-HOEK1a_Fl_FlyerOV.indd 1 28-07-17 10:54


Voor hoeveel zou uw woning<br />

<strong>verkocht</strong> worden in de huidige markt?<br />

Ontdek het bij <strong>Van</strong> <strong>der</strong> <strong>Hoek</strong> Makelaars!<br />

Voorweg 2<br />

32<strong>33</strong> SK <strong>Oostvoorne</strong><br />

0181 - 484 000<br />

Als u van plan bent uw woning te gaan verkopen<br />

in de nabije toekomst, kan het nu wel eens de beste tijd zijn!<br />

Verkopers ontvangen vaak de vraagprijs voor hun woning,<br />

vele zelfs erboven!<br />

‘Bel vandaag nog zodat ik u kan helpen<br />

uw woning tegen de beste prijs te verkopen!’<br />

- Alexan<strong>der</strong> van <strong>der</strong> <strong>Hoek</strong><br />

Kijk ook eens op www.van<strong>der</strong>hoekmakelaars.nl<br />

voor meer over onze werkwijze!<br />

www.van<strong>der</strong>hoekmakelaars.nl<br />

info@van<strong>der</strong>hoekmakelaars.nl<br />

27004-A5-N09-HOEK1a_Fl_FlyerOV.indd 2 28-07-17 10:54

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!