31.08.2017 Views

Binnendijks 2017 33-34

Binnendijks van 26/27 augustus 2017

Binnendijks van 26/27 augustus 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

64e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>33</strong>/<strong>34</strong> 26/27 augustus <strong>2017</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

zondagsmarkt<br />

zie pag. 5<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 9/10 september. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 1 september vóór 17.00 uur!<br />

Geslaagde eerste ronde dijkversterking Beemster<br />

De eerste grond voor de versterkte<br />

Beemsterdijk is de afgelopen drie<br />

weken aangebracht.<br />

Aannemer Van der Meer uit Friesland heeft voor<br />

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier<br />

(HHNK) bijna 900 tractorladingen met in totaal<br />

circa 8000 m3 klei van Middenbeemster naar<br />

de Zuiddijk gebracht en verwerkt. Om dat veilig<br />

te kunnen doen heeft HHNK besloten tijdens de<br />

Beemster Feestweek flink om te rijden via de Nekkerweg,<br />

Hobrederweg en Wormerweg, wat veel<br />

Beemsterlingen gemerkt zullen hebben. Inmiddels<br />

is op een groot deel van de onderdijk een<br />

eerste laag grond gelegd. Die heeft nu tijdens<br />

de bouwvak de tijd om te ‘zetten’. Eind augustus<br />

1<br />

3<br />

Jisperweg 105a | Westbeemster | 06 53747887<br />

info@aannemersbedrijfwillemvaneck.nl<br />

wordt ook begonnen bij de Nekkerweg in Zuidoostbeemster<br />

en wordt – als die laag voldoende<br />

'gezet' is – de tweede laag worden aangebracht.<br />

De bovenlaag van de grond, die apart is gelegd,<br />

wordt dit najaar op de verhoogde binnenberm<br />

teruggezet en de dijk is dan eind <strong>2017</strong> weer veilig.<br />

De aannemer zal zijn best blijven doen om overlast<br />

zoveel mogelijk te voorkomen door voorzichtig<br />

te rijden, niet te grote en te volle wagens<br />

te gebruiken en extra zorg te besteden aan het<br />

schoonhouden van de weg bij nat weer en het<br />

bestrijden van stof bij droog weer. Als u vragen of<br />

opmerkingen heeft over het werk kunt u contact<br />

opnemen met het hoogheemraadschap, 072-<br />

5828282/info@hhnk.nl. Nadere informatie vindt<br />

u ook op www.hhnk.nl (Werk in de Buurt).<br />

1 De klei komt van de uitbreidingswijk 'De Keyzer' in Middenbeemster. Hier staan ook veeg- en sproeiwagens klaar om<br />

overlast zoveel mogelijk te beperken.<br />

2 De klei wordt door kiepwagens met trekkers gestort op de binnenberm van de dijk. Hier bij de Middenweg rijden de<br />

trekkers over een platenbaan om schade te voorkomen. Graafmachines en bulldozers met GPS-apparatuur brengen<br />

de klei precies op de goede hoogte aan. De transportroute is zó ingericht dat de trekkers elkaar op smalle wegen niet<br />

hoeven te passeren.<br />

3 Op sommige plaatsen, zoals hier ten westen van de Jisperweg, gebruikt de aannemer rupsvoertuigen om spoorvorming<br />

in de nieuwe grondlaag te voorkomen en de grond meteen een beetje te verdichten.<br />

4. Bij Fort Jisperweg is eerst de bovenlaag verwijderd en tijdelijk op het dijktalud gelegd. Nieuwe grond wordt vanaf een<br />

verderop gelegen oprit met een rupsdumper aangevoerd bij een kraan, die de klein in profiel brengt.<br />

2<br />

4<br />

TEKST EN FOTO’S KOOS WOESTENBURG<br />

Leefbaarheid in de polder!<br />

Hoe leefbaar is onze gemeente en wat is de<br />

relatie met het Hoogheemraadschap?<br />

Lees de Nieuwsbrief op www.beemsterpolderpartij.net<br />

BPP, uw enige échte lokale partner.<br />

binnendijks<br />

gemist?<br />

Alle oude <strong>Binnendijks</strong><br />

zijn ook terug te lezen op<br />

www.binnendijks.nu<br />

Waterlandse Uitdaging<br />

Ben je vertegenwoordiger van een<br />

Stichting of Vereniging? En staat je<br />

organisatie ingeschreven bij de Kamer<br />

van Koophandel? Dan kan dit bericht<br />

belangrijk voor je zijn.<br />

Feestweekend<br />

Floraliavereniging Noordbeemster<br />

Op 9 en 10 september houdt de<br />

Floraliavereniging te Noordbeemster<br />

haar jaarlijkse feestweekend met<br />

leuke verrassingen en bezichtigingen.<br />

Zaterdagmiddag 9 september is er een voorstelling<br />

voor alle kinderen, dit jaar hebben we<br />

clown Juju uitgenodigd. Aanvang 14.00 uur.<br />

De toegang is GRATIS. Na dit optreden wordt<br />

de tentoonstelling geopend. 's Middags is de<br />

prijsuitreiking van de kinder potplanten. Op<br />

de tentoonstelling zijn de door de leden opgekweekte<br />

planten en dahlia’s te bewonderen.<br />

Ook de bloemstukken, boeketten en het huisvlijt<br />

zijn het bekijken waard. Tijdens de tentoonstelling<br />

zijn voor jong en oud diverse<br />

activiteiten, zoals sjoelen, raadspelen, steenwerpen,<br />

balletjesspel, rad van avontuur en<br />

natuurlijk weer 2 nieuwe spellen.<br />

Zaterdagavond 9 september begint om 20.00<br />

uur het katknuppelen. Daarna is er muziek,<br />

verzorgd door One Pair. Dat belooft een heel<br />

gezellige feestavond te worden, met muziek<br />

Vorig jaar februari is de ‘Waterlandse Uitdaging’<br />

officieel van start gegaan. Deze organisatie<br />

legt een match tussen enerzijds de vraag<br />

van een (maatschappelijke) organisatie en<br />

anderzijds een (maatschappelijk betrokken)<br />

bedrijf die aan die concrete vraag kan voldoen.<br />

Een tweetal recente voorbeelden uit<br />

onze gemeente. Molen de Nachtegaal wilde<br />

graag een folder uitgeven maar had hier de<br />

middelen niet voor. Drukkerij Rijser deed het<br />

aanbod om deze te maken. Kunst Met Plezier<br />

(voor mensen met een verstandelijke beperking)<br />

wilde graag aandacht voor haar initiatief.<br />

Uitgeverij Rodi realiseerde deze wens.<br />

Allemaal met gesloten beurs! De vragen van<br />

organisaties kunnen liggen op het gebied van<br />

kennisoverdracht, materialen en/of fysieke<br />

hulp. De Waterlandse Uitdaging is een voortzetting<br />

van het BOPdiner. Mede door ondersteuning<br />

van het Oranjefonds zijn er nu vijf<br />

Uitdagingen in Noord-Holland, waaronder<br />

die in onze regio: Groot Waterland. Manager<br />

en enige betaalde kracht is Agnes Bak. Ze<br />

besteedt ongeveer twintig uur aan deze klus,<br />

waarvan de helft onbetaald. In de organisatie<br />

kom ik ook Beemster bedrijven tegen als de<br />

van 't Hek Groep en onze huisdrukker Rijser.<br />

Allen met een enorm eigen netwerk. Ook de<br />

Gemeente Beemster ondersteunt dit belangrijke<br />

initiatief van harte.<br />

Het Jaarverslag 2016 levert maar liefst 63<br />

gerealiseerde matches op. Genoeg reden<br />

dunkt ons om de Waterlande Uitdaging onder<br />

de aandacht van de Beemster organisaties<br />

en maatschappelijk betrokken bedrijven te<br />

brengen. De volgende BOP Beurs Vloer is<br />

donderdagmiddag 23 november in de Rabobank<br />

in Purmerend.<br />

Info: Agnes@waterlandseuitdaging.nl<br />

www.waterlandseuitdaging.nl/06.23603900<br />

GEERT<br />

voor alle leeftijden. Zondagmiddag 10 september<br />

geeft de Dixielandband uit de Beemster<br />

een optreden. De aanvang is 14.00 uur.<br />

De toegang is GRATIS en iedereen is welkom,<br />

jong en oud! Daarna kunt u gezellig een kopje<br />

koffie of een borreltje drinken en misschien<br />

wint u wel wat lekkers met het rad van avontuur.<br />

Aan het einde van de middag is de prijsuitreiking<br />

en de grote verloting. Dit jaar is de<br />

hoofdprijs een tegoedbon voor een heerlijke<br />

verwendag bij Fort Resort Beemster. Ook de<br />

tweede prijs is eveneens aantrekkelijk, een<br />

tegoedbon te besteden bij Alles met Liefde.<br />

De tentoonstelling vindt plaats aan de Middenweg<br />

53 te Noordbeemster.<br />

De openingstijden zijn:<br />

Zaterdag 9 september van 14.00 – 18.00 uur<br />

en van 20.00 – 01.00 uur.<br />

Zondag 10 september van 13.30 – 19.00 uur<br />

(’s avonds zijn wij niet open).<br />

Wij zien u graag op de tentoonstelling!<br />

HET FLORALIABESTUUR<br />

0299 - 681 454<br />

06 - 30 807 002<br />

S C H I L D E R W E R K E N<br />

MID D E N BEE M S T E R www.dirkmaatschilderwerken.nl


2 BINNENDIJKS <strong>33</strong>/<strong>34</strong> 26/27 augustus <strong>2017</strong><br />

De vrijwilliger van het kwartaal:<br />

Daniëlla Ernsting<br />

Even was ik bang dat het gesprek met Daniëlla op Texel, in Drenthe of zelfs<br />

in België zou moeten plaatsvinden…<br />

Maar nee, tussen deze drie vakantie-momenten was er toch nog een uurtje<br />

in de Nachtegaalstraat om haar te ontmoeten. Wel was haar man Dirk<br />

alweer druk bezig om de auto te vullen om straks richting België te gaan.<br />

Daniëlla is geboren op Texel, maar zoals ze zegt: ‘’ik voel me al sinds lange tijd ’n echte<br />

Beemsterling”. Vrijwilligerswerk doet ze al sinds haar 16e toen ze zich op Texel aansloot bij<br />

Scouting Nederland. Op haar twintigste ging ze studeren in Purmerend, ontmoette haar<br />

man, gingen samen in de Beemster wonen en kregen twee zonen Dick en Paul.<br />

Het zal bijna niemand ontgaan zijn dat haar naam veelvuldig in de regionale media verschijnt,<br />

met name door haar grote passie: wandelen. Daartoe organiseert ze recreatiewandelingen,<br />

zoals naar de forten en omgeving, Kruisoord- en wereldtuinwandelingen en de<br />

zogenaamde – overigens heel succesvolle – opruimwandelingen (vooral langs de Beemster<br />

Ringdijk), waarmee ze zo’n twee jaar geleden is gestart.<br />

Naast de wandelactiviteiten en de organisatie daarvan heeft ze zich ingezet voor de<br />

BG (sectie welzijn), een gastproject voor 55+ opgezet binnen Wonen Plus, zat ze in de<br />

WMO-raad voor Beemster en gaat ze met de collectebus langs de deuren t.b.v. diverse<br />

goede doelen-organisaties. Ook kan SV Beemster op haar rekenen wanneer er kantinedienst<br />

gedraaid moet worden en schrijft ze voor de <strong>Binnendijks</strong>. Enige tijd geleden heeft<br />

ze daarnaast zelfs het plan opgevat – zoals ik al zei, omdat ze echt heel veel van wandelen<br />

houdt – om eens in de paar weken individuele wandelingen te organiseren, dus 1-op-1.<br />

Een prachtig initiatief!<br />

Is er nu nog tijd over voor andere leuke dingen? Jawel, want Daniëlla zingt in het Gospelkoor,<br />

is lid van een leeskring, heeft een cursus kunstgeschiedenis gedaan, tuiniert en kampeert<br />

graag en als het even kan pakt ze het schilderspalet.<br />

Al met al is ze een echte bezige bij en ik heb ontdekt dat ze leuk kan vertellen. Daniëlla hartelijk<br />

bedankt voor de tijd die je hebt kunnen vrijmaken en ik denk dat je nu nog even gaat<br />

nagenieten van jullie vakantie!<br />

NEL WALKER<br />

Minuscule bloemwerkjes<br />

foto aangeleverd<br />

Restgroen<br />

Heb je aansluitend op je eigen<br />

grond een stukje ‘restgroen’ Heb je<br />

belangstelling om je erf uit te breiden?<br />

Dan kan het interessant zijn om te<br />

onderzoeken of je in aanmerking kan<br />

komen voor de aankoop van dit stukje<br />

gemeentelijk bezit.<br />

De Raad heeft recentelijk de Beleidsnota<br />

Restgroen Beemster vastgesteld. Op basis<br />

van de uitgangspunten hierin verwoord,<br />

kunnen aanvragen beoordeeld en waar<br />

mogelijk gehonoreerd worden. Reden voor<br />

<strong>Binnendijks</strong> om op bezoek te gaan bij Beleidsadviseur<br />

Vastgoed Randy Mantoua van de<br />

Gemeente Purmerend. “Als huiseigenaren<br />

belangstelling hebben om hun tuin uit te<br />

breiden met een stukje restgroen en daarmee<br />

de waarde van hun onroerend goed te verhogen,<br />

kunnen ze via de site www.vastgoedwinkel.nl/restgroen<br />

kijken of ze hiervoor in<br />

aanmerking komen”. In de nota wordt restgroen<br />

omschreven als “openbare grond in de<br />

openbare ruimte en in bezit van de gemeente<br />

Beemster welke geen deel uitmaakt van het<br />

Ranonkel Arrangeurs gaat met de Zondagsmarkt de<br />

kleinste bloemstukjes maken wat u ooit heeft gezien!<br />

De arrangementjes worden in een bijzonder poppenhuis getoond,<br />

die beschikbaar is gesteld door “De Speelmuis”. Gewapend met<br />

pincet en vergrootglas hebben de bloemisten uren zitten priegelen.<br />

Tevens worden er die dag ini-mini boeketjes gemaakt waar<br />

u bij staat. Wellicht iets voor uw poppenhuis of letterbak....??<br />

Komt dat zien! Middenweg 171 Middenbeemster<br />

straatprofiel of totaalbeeld”. Randy: “belangstellenden<br />

moeten een zo concreet mogelijke<br />

aanvraag doen met de exacte locatie en de<br />

plannen die bewoners hebben met het stukje.<br />

De aanvraag wordt daarna ambtelijk op basis<br />

van de vastgestelde nota getoetst. Daaruit<br />

rolt een advies aan het College”. Omdat het<br />

restgroen in beginsel in zijn geheel verkocht<br />

wordt en het perceel moet grenzen aan de<br />

eigen grond, kan het zijn dat meerdere eigenaren<br />

(collectief) een aanvraag moeten<br />

indienen. Het is lang niet altijd mogelijk om<br />

aanvragen te honoreren. Bijvoorbeeld omdat<br />

er leidingen onder de grond liggen, omdat het<br />

aantasting betekent van het landschappelijke<br />

karakter (bijvoorbeeld door het plaatsen<br />

van een tuinhek als afscheiding) of omdat<br />

de verkeersveiligheid hiermee in het geding<br />

komt. Of omdat er andere plannen zijn dan<br />

te gebruiken als siertuin. De prijs voor dit jaar<br />

(<strong>2017</strong>) is vastgesteld op €145,- per vierkante<br />

meter. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk<br />

dat afgezien wordt van verkoop maar dat<br />

verhuur wel mogelijk is.<br />

GEERT<br />

Hulde aan de uitbater<br />

van de Oude Munt<br />

Hoera, hoera, ondanks dat de uitbater<br />

van de Oude Munt van een<br />

trapje is afgevallen, is het toch<br />

gelukt om de groep ouderen van<br />

de dagbehandeling Middelwijck<br />

voor de koffie met een plak heerlijke<br />

cake, gebakken door een<br />

oude bakker bij onze groep, te<br />

ontvangen op het terras van de<br />

Oude Munt, een jaarlijks terugkerend<br />

festijn met de Kermisweek!<br />

Nog bedankt Bas en Wil.<br />

HELMUT ROLF DE VOER<br />

foto aangeleverd<br />

Oud Nieuws<br />

Verhuizen betekent opruimen – véél<br />

opruimen. Sommigen kieperen al het<br />

noodgedwongen overbodig geworden<br />

huisraad, papieren, boeken, enz., zo de<br />

container in.<br />

Anderen zijn selectiever en laten eerst nog<br />

eens iemand kijken naar wat schijnbaar overbodig<br />

is geworden. En soms duiken daar leuke<br />

verrassingen bij op! Toen de familie Verhoeks<br />

recentelijk de ruime boerderij op de hoek Middenweg-Hobrederweg<br />

ging verruilen voor<br />

een kleiner huis in Midden-Beemster was de<br />

vrouw des huizes zo historisch bewust om een<br />

herinnering aan een stukje Beemster geschiedenis<br />

aan het HGB te schenken. Bijgaande<br />

folder van ‘de vermaarde illusionist Mr. Hedi’<br />

roept het beeld van TV- en i-Phoneloos vermaak<br />

op. Mr. Hedi verzorgde niet alleen complete<br />

revues maar trad ook op voor scholen<br />

en partijen thuis. Daarnaast bestierde hij een<br />

klein winkeltje in feestartikelen, gevestigd in<br />

de hoek van het zuidwestkwadrant van het<br />

marktplein in Midden-Beemster. Wie heeft<br />

herinneringen aan Mr. Hedi en zijn optredens?<br />

Graag uw e-mail naar V.Falger@gmail.com.


BINNENDIJKS <strong>33</strong>/<strong>34</strong> 26/27 augustus <strong>2017</strong> 3<br />

In gesprek met…<br />

Jan van Kempen<br />

Tijdens mijn werk als burgemeester ontmoet ik veel Beemsterlingen. Inspirerend<br />

en boeiend om naar de verhalen te luisteren en in gesprek te zijn over de meest<br />

uiteenlopende onderwerpen. Aan het verzoek van <strong>Binnendijks</strong> om elke maand<br />

een bijdrage te leveren aan het blad, geef ik graag gehoor. Hiervoor interview ik<br />

Beemsterlingen met een verhaal.<br />

Vandaag schuift akkerbouwer Jan van<br />

Kempen bij me aan. Jan is recht voor zijn raap,<br />

heeft visie en een mening. Dat spreekt mij<br />

aan. “Ik ben wel vrij eigenzinnig, dat klopt”,<br />

beaamt Jan met een glimlach. “Als je mij om<br />

mijn mening vraagt, dan krijg je die ook. Sommige<br />

mensen vinden het antwoord dan niet<br />

altijd leuk, maar ja…”. Jan heeft een enorm<br />

akkerbouwbedrijf van zo’n 140 hectare waar<br />

het accent ligt op de aardappelteelt. Daarnaast<br />

levert z’n bedrijf uien, suikerbieten,<br />

graan en mais. Zijn vader en opa gingen hem<br />

voor in het boerenleven, dus dat hij akkerbouwer<br />

zou worden leek vast te staan. Of<br />

toch niet? “Ja, dat denken veel mensen, maar<br />

dat was zeker niet zo”, stelt Jan. “Op mijn 17e<br />

zat ik nog op het VWO en wist ik zeker dat ik<br />

iets heel anders ging doen. No way dat ik een<br />

boerenbedrijf zou runnen. Het liep anders.”<br />

Eigenzinnig. “Weet je”, vervolgt Jan, “die<br />

eigenzinnigheid zat er bij mij al vroeg in. Ik<br />

kwam op zeker moment tot het besef dat ik<br />

altijd de controle wil houden en niet afhankelijk<br />

wil zijn. Dat ik verantwoordelijk wil zijn<br />

voor mijn eigen handelen. Daarom koos ik er<br />

tóch voor om in de voetsporen van mijn vader<br />

en opa te treden. Ik wilde mijn eigen baas zijn.<br />

Ja, dan ga je wel eens een keer op je bek, maar<br />

dat is niet erg. Daarnaast geniet ik oprecht<br />

van de vrijheid die het platteland geeft. Uiteindelijk<br />

ging ik naar Wageningen en de Agrarische<br />

Hoge School in Dordrecht.” Tijdens<br />

zijn studie en jonge jaren ziet Jan veel van de<br />

wereld. “Ik heb in Zuid-Amerika gezeten, in<br />

Brazilië, Argentinië, Paraquay en Peru. In Brazilië<br />

deed ik tijdens mijn opleiding onderzoek<br />

in de rijstteelt en had daarbij de kans om veel<br />

te reizen op het continent. Ik was 22. Ik ben<br />

mijn ouders heel dankbaar. Ze gaven mij die<br />

vrijheid om de wereld buiten de Beemster te<br />

ontdekken en daar leer je vreselijk veel van.”<br />

Pa belangrijk. “Sowieso wil ik een pluim<br />

geven aan mijn vader. Hij heeft mij altijd verdedigd<br />

en stond achter me. Alles was bespreekbaar.<br />

In Beemster was het toen nog vaak zo<br />

dat het bedrijf over gaat van vader op zoon en<br />

dat de vader nog lang de beslissingen neemt.<br />

Ik wilde dat niet. Wilde direct mijn eigen baas<br />

zijn. Hij begreep dat en liet mij daar volledig vrij<br />

in.” Het bedrijf van Jan vinden we aan de Zuiderweg.<br />

“Op de plek waar mijn opa vroeger al<br />

zat. Ik heb één vaste medewerker. Enthousiaste<br />

kerel. Dat is goed te doen. Ja, in piektijden<br />

huren we extra personeel in. Ik geniet van dit<br />

leven. Luxe is voor mij geen ambitie. Op de<br />

tractor rijden overigens ook niet. Ik wil vooral<br />

een leuk leven hebben en geniet volop van het<br />

zaken doen, het organiseren van dingen, de<br />

onderhandelingen en creatief bezig zijn. Verder<br />

hou ik van mensen om me heen.”<br />

Leren van elkaar. “Soms vind ik Beemster<br />

teveel naar binnen gericht. Hier is veel<br />

cultureel bepaald, terwijl ik ook graag kijk<br />

naar de wetenschappelijke benadering. Je<br />

moet wel eens wat proberen. ‘Wat ze daar<br />

doen, kan hier niet’ hoor ik vaak. Hoezo niet?<br />

Waar mogelijk moet je de goede dingen van<br />

elkaar overnemen. Van elkaar leren. ” Als<br />

voorzitter van de telerscommissie van Aviko<br />

zag Jan veel van de wereld, sparde met collega’s<br />

en wisselde kennis uit. Bijvoorbeeld<br />

tijdens een bezoek aan China, het grootste<br />

aardappel producerende land ter wereld. Jan<br />

werkt bij z’n bedrijf met zogeheten ‘akkerranden<br />

beheer’ waardoor hij in principe geen<br />

insecticiden hoeft te gebruiken. “Rond de<br />

akkers heb ik een mengsel van bloemsoorten<br />

gezaaid. Dat trekt verschillende insecten<br />

aan, waaronder zweefvliegen, gaasvliegen<br />

en sluipwespen. Die vreten de luizen in de<br />

gewassen op, waardoor ik geen chemische<br />

middelen hoef in te zetten. Het is leuk en leerzaam<br />

om daarmee te experimenteren.”<br />

“Ik vind daar ook ontspanning in. Vaak sta ik<br />

vroeg in de ochtend of laat in de avond over<br />

het land te kijken. Dan zie ik een haas grazen<br />

op het gazon, zie ik jonge kerkuilen en vleermuizen.<br />

Overal om mij heen zoemt, ritselt<br />

en krioelt het van het leven. Zoveel soorten<br />

insecten. Het wemelt ervan. Die biodiversiteit<br />

om je heen is echt fantastisch.”<br />

Dromen. “Ik geef graag presentaties in het<br />

land en ontvang op het bedrijf ook wel groepen<br />

scholieren. Dat is hartstikke leuk. Vooral de<br />

gymnasium leerlingen stellen geweldige<br />

vragen die ook mij weer aan het denken zetten.<br />

Of ik nog dromen heb? Ik zou graag nog eens<br />

in een landbouwproject in Afrika participeren.<br />

Weet je, je helpt mensen daar niet door alleen<br />

maar geld te sturen. Veel beter is om er heen te<br />

gaan en kennis uit te wisselen. Dat is wel iets<br />

waar ik over nadenk als mijn werk bij Aviko<br />

stopt. Zou ik mooi vinden.”<br />

JOYCE VAN BEEK<br />

BURGEMEESTER VAN BEEMSTER<br />

@AJMVANBEEK<br />

Respijtvrijwilligers<br />

gezocht!<br />

Wilt u iemand gezelschap houden?<br />

WonenPlus Beemster zoekt<br />

vrijwilligers die mantelzorgers in<br />

de Beemster willen ontlasten, zodat<br />

zij even weg kunnen en hierdoor<br />

de mantelzorgtaken langer kunnen<br />

volhouden. Vindt u het leuk om samen<br />

met iemand iets te ondernemen zoals<br />

een spelletje te doen, een visje halen,<br />

wandelen, praatje maken of samen<br />

muziek luisteren? Dan is WonenPlus<br />

Beemster op zoek naar u.<br />

Om onze mantelzorgers (die voor een naaste<br />

zorgen) te ondersteunen zijn wij op zoek naar<br />

vrijwilligers zodat zij even tijd hebben om iets<br />

voor zichzelf te doen.<br />

Wij bieden u begeleiding van de consulente<br />

mantelzorg, gerichte trainingen en bijeenkomsten<br />

met andere vrijwilligers. Uw<br />

onkosten kunt u bij ons declareren. Ervaringen<br />

van andere vrijwilligers zijn dat het<br />

leuk is om vrijwilligerswerk te doen omdat<br />

men gewaardeerd wordt, andere mensen<br />

ontmoet, ervaringen opdoet en soms ook<br />

nieuwe vaardigheden oefent of leert.<br />

Meer informatie of aanmelden?<br />

Neem op werkdagen tussen<br />

09.00 – 12.00 uur contact op met<br />

servicepunt WonenPlus Beemster 0299 820<br />

39. Ook kunt u langskomen op donderdagochtend<br />

in Middelwijck of stuur een e-mail<br />

naar beemster@rswp.eu.<br />

WonenPlus Beemster is een onderdeel van<br />

Regionale Stichting WonenPlus (RSWP).<br />

RSWP is een enthousiaste vrijwilligersorganisatie<br />

die zich inzet dat kwetsbare inwoners<br />

in Zaanstreek/Waterland zo lang mogelijk<br />

prettig thuis kunnen wonen.<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

WIE WIL MIJ HELPEN<br />

MET MIJN STRIJKWERK?<br />

Tijdstip en betaling in overleg. Tel. 0299 425366<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu<br />

VAKANTIE (BIJNA) VOORBIJ?<br />

Voorkom hoofdluis<br />

met een preventieve spray!<br />

Drogisterij Jonker<br />

Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 68 17 25


BINNENDIJKS NUMMER <strong>33</strong>/<strong>34</strong>, 25/26 AUGUSTUS <strong>2017</strong><br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT<br />

Datum Locatie Melding Nummer Behandelende instanties<br />

11 augustus <strong>2017</strong> Veeteeltlaan 1, 1464NM Westbeemster Veranderen bedrijf M<strong>2017</strong>-0077 - Awyx65d9knd OD IJmond<br />

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING<br />

UITGEBREIDE PROCEDURE<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

21 augustus <strong>2017</strong> Rijksweg A7 2 Actualisatie omgevings-<br />

(Esso Middelsloot) vergunning/milieu<br />

Beroepsmogelijkheid:<br />

Het besluit ligt met ingang van 28 augustus <strong>2017</strong> tot en met 9 oktober <strong>2017</strong><br />

van 8.30 uur tot 12.00 uur en ‘s maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter<br />

inzage in het Beemster gemeentehuis. Tijdens de terinzagetermijn kunnen<br />

belanghebbenden een beroepschrift indienen bij rechtbank Noord-Holland,<br />

locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem.<br />

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw<br />

naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt<br />

en de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd.<br />

Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de<br />

Voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te<br />

treffen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen als onverwijlde spoed, gelet<br />

op de betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.<br />

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken<br />

over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor<br />

de precieze voorwaarden.<br />

INGETROKKEN AANVRAAG<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

5 augustus <strong>2017</strong> Zuiderweg <strong>34</strong>a Plaatsen dakkapel op<br />

voordakvlak en dakopbouw<br />

op achterdakvlak woning<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen<br />

aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299) 452 452.<br />

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING<br />

REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

10 augustus <strong>2017</strong> Gerrit Köhnestraat 4 Plaatsen dakkapel op<br />

voordakvlak woning<br />

Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299)<br />

452 452.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

9 augustus <strong>2017</strong> Purmerenderweg <strong>33</strong> Realiseren bed & breakfast<br />

in woning<br />

11 augustus <strong>2017</strong> Veeteeltlaan 1 Oprichten ligboxenstal<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen<br />

aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299) 452 452.<br />

VERLEENDE VERGUNNINGEN<br />

EN/OF ONTHEFFINGEN APV<br />

EN BIJZONDERE WETTEN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project/activiteiten<br />

14 augustus <strong>2017</strong> Rijperweg, Evenementenvergunning<br />

Middenbeemster Kortebaandraverij<br />

op 31 augustus<br />

14 augustus <strong>2017</strong> Rijperweg 83, Evenementenvergunning<br />

Middenbeemster Beemster Foodfestival<br />

op 1 en 2 september<br />

14 augustus <strong>2017</strong> Kern Middenbeemster Evenementenvergunning<br />

Zondagmarkt<br />

op 3 september<br />

14 augustus <strong>2017</strong> Rijperweg, Ontheffing art. 35<br />

Middenbeemster Drank- en Horecawet<br />

Kortebaandraverij<br />

14 augustus <strong>2017</strong> Rijperweg 83, Ontheffing art. 35<br />

Middenbeemster<br />

Drank- en Horecawet<br />

Kortebaandraverij, Foodfestival<br />

en Zondagmarkt<br />

15 augustus <strong>2017</strong> Rijperweg 83, Ontheffing geluid<br />

Middenbeemster<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

MAATWERKVOORSCHRIFTEN<br />

ACTIVITEITENBESLUIT<br />

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het opleggen<br />

van maatwerkvoorschriften aan glastuinbouwbedrijf Kuijk Techniek, Zuiderweg<br />

70A te Zuidoostbeemster. De maatwerkvoorschriften luiden als volgt:<br />

Gelet op de artikelen 3.69 en 3.74 van het Activiteitenbesluit milieubeheer<br />

wordt algehele ontheffing verleend voor de verplichte rapportage van de hoeveelheid<br />

toegediende meststoffen.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

BESTUUR<br />

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE<br />

EN RAAD OP 5 SEPTEMBER <strong>2017</strong><br />

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Beemster.<br />

De raadscommissie start om 19.30 uur, de raad om circa 22.00 uur.<br />

Op de agenda van de raadscommissie staan onder andere de<br />

volgende onderwerpen:<br />

Voorstel tot het behandelen van het eindrapport schuldhulpverlening van de<br />

rekenkamercommissie Purmerend en Beemster. De rekenkamercommissie<br />

doet met dit rapport aanbevelingen aan de gemeenteraad. De rekenkamercommissie<br />

licht het rapport in de commissievergadering toe.<br />

Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de sloop van<br />

een kas en bouw van een stolpwoning op het perceel Kolkpad 3 te Zuidoostbeemster.<br />

Dit verzoek houdt in dat een woning kan worden gebouwd ter compensatie van<br />

de te slopen kas. Het college stelt de gemeenteraad voor om hieraan medewerking<br />

te verlenen.<br />

Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van<br />

een dierenkliniek en beperkte autoverhuur bij tuincentrum Overvecht op het<br />

perceel Purmerenderweg 43a te Zuidoostbeemster.<br />

Aan dit verzoek verleende de gemeenteraad eerder planologische medewerking.<br />

Dit voorstel is nu opnieuw geagendeerd om procedurele redenen.<br />

Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Middenpad.<br />

Dit bestemmingsplan heeft tot doel om de bouw van 15 woningen langs het<br />

Middenpad in het woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij West te Zuidoostbeemster<br />

planologisch mogelijk te maken.<br />

Beeldvormende bespreking van de brief van de provincie Noord-Holland over<br />

de financiële positie <strong>2017</strong> van de gemeente.<br />

De provincie Noord-Holland heeft de gemeenteraad gevraagd om schriftelijk<br />

te reageren op bevindingen van de provincie in het kader van het financieel<br />

toezicht. De behandeling in de commissievergadering is de eerste bespreking<br />

hierover om te komen tot deze schriftelijke reactie.<br />

Voorstel tot het vaststellen van de nota Grondbeleid.<br />

Grondbeleid is een instrument om ruimtelijke doelstellingen van de gemeente<br />

te realiseren. Het college stelt de gemeenteraad voor om het grondbeleid via<br />

deze nota vast te leggen en daarmee te kiezen voor een maatwerkbenadering<br />

waarbij de risico’s beperkt moeten zijn voor de gemeente.<br />

Voorstel tot het instellen van een auditcommissie.<br />

De gemeenteraad wordt voorgesteld om een auditcommissie in te stellen bestaande<br />

uit 3 (raads)leden met het doel om de raad over financieel-technische<br />

aangelegenheden te adviseren in het kader van de controlerende taak van de<br />

raad.<br />

Voorstel tot het aanwijzen van de accountant voor het jaarrekeningtraject<br />

<strong>2017</strong> en tot het starten van de aanbesteding accountantscontrole jaarrekeningtrajecten<br />

2018-2022.<br />

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raadscommissie<br />

op 5 september bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren.<br />

VOLG VERGADERING LIVE<br />

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op<br />

www.beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks volgen.<br />

Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage in het<br />

gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag van<br />

13.30 uur tot 19.00 uur).<br />

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht vindt u<br />

op www.beemster.net. Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig contact op met<br />

de griffier via (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)


WOENSDAG 30 AUGUSTUS:<br />

LEZING DOOR SCHRIJFSTER<br />

NATASZA TARDIO<br />

We hebben mogelijk wat aardigs voor in<br />

uw agenda: een lezing door Natasza Tardio,<br />

schrijfster van de boeiende biografie over<br />

Francien de Zeeuw, oud-inwoonster van<br />

Purmerend én Middenbeemster.<br />

Francien was Nederlands eerste vrouwelijke militair en nauw<br />

betrokken bij de in 1944 opgerichte Marva (de Marine<br />

vrouwenafdeling). Ze was verzetsstrijder en werd uitgezonden<br />

naar Nederlands-Indië. De Zeeuw is niet in één term te<br />

vangen: heroïsch, feministisch, tegendraads, autonoom en<br />

op zo vlakken interessant. Eén van haar uitspraken: ‘Of ik<br />

het allemaal nog een keer zou doen? Dat weet ik niet.<br />

Mensen zien sterven is vreselijk.’<br />

Woensdag 30 augustus in de Bibliotheek,<br />

Waterlandlandlaan 40.<br />

Aanvang 10.30 uur.<br />

Bijdrage € 7,- inclusief een nasimaaltijd.<br />

ALGEMEEN<br />

VEILIGER NAAR DE NIEUWE SCHOOL<br />

Gaat uw zoon of dochter na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs?<br />

Spannend! Het betekent vaak ook een nieuwe en vaak langere route naar school.<br />

Veel ouders oefenen daarom met hun kind de nieuwe school-thuisroute.<br />

Kinderen gaan zo goed voorbereid, veilig en zelfstandig op weg.<br />

Tips voor een veilige route van en naar school<br />

Stippel samen de meest veilige route uit vanaf uw huis naar de nieuwe<br />

school en terug. Fiets deze route samen een paar keer.<br />

Geef tijdens de fietsrit heldere aanwijzingen en wijs op mogelijke gevaren.<br />

Bijvoorbeeld: ‘hier komt een lastig kruispunt, rechts heeft voorrang, dus als<br />

er bestuurders van rechts komen, verleen je voorrang’.<br />

Oefen zoveel mogelijk de lastige verkeerssituaties.<br />

Leer uw kind uit de ‘dode hoek’ te blijven van vrachtwagens, bussen en<br />

bestelbusjes.<br />

Ook als uw kind met het openbaar vervoer naar school gaat is het misschien<br />

goed om het traject een keer samen te rijden. Dat geldt ook voor de looproutes<br />

van en naar de haltes en het overstappen. (GjO)<br />

BINNENDIJKS NUMMER <strong>33</strong>/<strong>34</strong>, 25/26 AUGUSTUS <strong>2017</strong><br />

ZONDAGMARKT 3 SEPTEMBER <strong>2017</strong><br />

Op zondag 3 september wordt alweer voor de 30e keer de inmiddels traditionele<br />

Zondagmarkt georganiseerd. De organisatie is in handen van Beemster<br />

Ondernemer. De markt start om 11.00 uur en is rond 17.00 uur afgelopen.<br />

Meer informatie op: www.zondagmarktmiddenbeemster.nl<br />

EEN WAAR BEGRIP<br />

De Zondagmarkt is in 30 jaar tijd, zowel in Beemster als in de wijde omgeving,<br />

uitgegroeid tot een waar begrip. Anders dan alle andere markten en braderieën<br />

met voor jong en oud van alles te beleven! Met behulp van vele vrijwilligers<br />

wordt er elk jaar weer een spektakel neergezet. Dat is dan ook de reden dat<br />

deze markt jaarlijks duizenden bezoekers uit heel Noord-Holland trekt.<br />

WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN?<br />

Op de markt, die gehouden wordt in de dorpskern van Middenbeemster,<br />

vindt u een ruim aanbod aan handelswaar bij de meer dan 200 marktkramen.<br />

Een onderdeel van de Zondagmarkt is onze streekmarkt, waar diverse<br />

ondernemers uit de regio hun product promoten en verkopen. Daarnaast<br />

wordt u, terwijl u over de markt loopt, vermaakt door zeer origineel en<br />

bruisend straattheater voor jong en oud. Elk jaar vindt de organisatie nieuwe<br />

en bijzondere theater-acts om de bezoeker telkens weer te verrassen.<br />

De artiesten lopen grotendeels door het publiek heen om u te vermaken<br />

met muziek en veelal komische acts. Plaatselijke ondernemers maken van<br />

deze drukbezochte marktdag gebruik door op eigen initiatief diverse activiteiten<br />

te organiseren. Zo kunt u meerdere keren per dag genieten van diverse<br />

modeshows, demonstraties van plaatselijke verenigingen zoals politie,<br />

brandweer, atletiek, fanfare etc. En daarbij natuurlijk de gezelligheid bij de<br />

diverse horeca-ondernemers.<br />

Sommige dingen veranderen gelukkig nooit: gezellig samen naar school fietsen.<br />

‘WORD GRATIS ABONNEE VAN ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten van gemeente Beemster? Geef u dan snel op voor de digitale nieuwsbrief.<br />

Dit kan heel gemakkelijk via www.beemster.net/nieuwsbrief. Wanneer u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief,<br />

ontvangt u eens per maand een samenvatting van allerhande nieuws. Denk hierbij aan informatie over wegwerkzaamheden,<br />

evenementen, raad- en commissievergaderingen, maar ook over gemeentelijke besluiten en projecten.<br />

Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert, dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw<br />

digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

KINDERMARKT<br />

Van 11:00-14:00 is er een kindermarkt. Hier verkopen kinderen met hun<br />

ouders op creatieve wijze van alles. Naast de kindermarkt is er gelegenheid<br />

om bij de plaatselijke ponyclub een rondje op een pony te rijden.<br />

HEEFT U BEEMSTERNIEUWS OF WILT U EENS ADVERTEREN? www.binnendijks.nu<br />

Dancing Paradise De Rijp<br />

Dans en ontmoetingsfeest voor singles<br />

w w w.l eukna arpar adise.nl<br />

Met liefde<br />

voor papier.<br />

INSTALLATIETECHNIEK B.V.<br />

Voor al uw elektrawerk<br />

Uw erkende installateur voor: ontwerp, aanleg en<br />

onderhoud van alle elektrische installaties<br />

Advisering en levering van energiezuinige<br />

verlichting (led) en zonnepanelen.<br />

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster<br />

Telefoon (0299) 68 16 80 of (06) 55 <strong>34</strong> 44 98, fax (0299) 68 37 09<br />

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster, tel. 0299-681680, www.electro2000.nl<br />

Dat je op internet drukwerk kunt bestellen<br />

weten we allemaal. Maar goed drukwerk heeft<br />

aandacht nodig. En die aandacht maakt ons vak<br />

ook zo leuk. Samen met de klant zoeken naar<br />

de juiste vorm. Want het juiste papier, de kleur,<br />

bindwijze en af werking bepalen uiteindelijk<br />

hoe u zich presenteert. Kijk dat heet nou vakmanschap.<br />

Nieuwsgierig? Ga naar www.rijser.nl<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl


6 BINNENDIJKS <strong>33</strong>/<strong>34</strong> 26/27 augustus <strong>2017</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

SPORT<br />

Soos Westbeemster<br />

Uitslag 3 augustus.<br />

1 Mv. R. Way - Kaandorp 5440<br />

2 Mv. L. van der Helm - Ammerlaan 5389<br />

3 Mv. V Bijvoet - Smal 5292<br />

Klaverjassen en rummicub<br />

Middelwijck<br />

Vrijdag 1 september begint het wekelijkse klaverjassen/rummicub<br />

in Middelwijck weer. De middagen<br />

beginnen om 14.00 uur (graag 13.50 uur aanwezig).<br />

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Er wordt niet met het<br />

mes op tafel gespeeld, de gezelligheid staat voorop. We spelen<br />

3 spelletjes. De kosten zijn 10 euro per maand, dat is inclusief<br />

koffie/thee met wat lekkers en de prijsjes voor het prijsklaverjassen<br />

op de laatste vrijdag van de maand. Voor informatie<br />

kunt u bellen met Wim en Ria Duijn tel.0299-397091.<br />

GRAAG TOT ZIENS OP 1 SEPTEMBER<br />

Ongedwongen<br />

pingpongen!<br />

Tafeltennisvereniging Beemster start weer het seizoen<br />

op donderdag 7 september met een open avond.<br />

Ieder vanaf 10 jaar mag deze avond beleven of het balletje altijd<br />

doet wat van ‘m verwacht wordt. Er zijn genoeg spelers die de<br />

‘kneepjes’ van deze sport kunnen bijbrengen in een ongedwongen<br />

sfeer. Materiaal is aanwezig, zaalschoenen verplicht. We beginnen<br />

om 20.00 uur in MFC de boomgaard in Zuidoostbeemster.<br />

Ruimte voor nieuwe<br />

leden bij Koersbalclub<br />

in Middelwijck<br />

Op woensdagmiddag wordt er met veel plezier<br />

koersbal gespeeld in de recreatiezaal van Middelwijck.<br />

Belangstelling? Kom een keertje vrijblijvend langs. Het bestuur<br />

ontvangt u met een bakje koffie/thee met een koekje. Elke<br />

woensdagmiddag. Aanvang 14.15 uur. Wellicht besluit u om<br />

lid te worden. Dit kost slechts twintig euro per kwartaal. Zeg<br />

maar 1,50 per middag en daar krijgt u een gezellige middag<br />

voor terug. Koersbal is geschikt voor iedereen.<br />

Ongeacht de leeftijd of (lichte) beperking. Neem gewoon even<br />

contact op met onderstaande leden van het bestuur:<br />

Mevr. Tiny Duin ( 68 15 15); Dhr. Jan de Reus (68 35 62) of<br />

Dhr. Helmut Rolf de Voer (68 44 11).<br />

SPORTNIEUWS?<br />

Ga naar www.binnendijks.nu<br />

of mail naar<br />

redactie@binnendijks.nu<br />

Fit & Fun Factory Beemster gaat door!<br />

Na een paar succesvolle evenementen te hebben<br />

georganiseerd voor kinderen, hebben Manon<br />

Dekker, Sharon Visser en Cherish Ootes besloten om<br />

door te gaan met hun plannen.<br />

Uitslagen van<br />

Provinciaal Veebeoordelen<br />

75 deelnemers. De koeien kwamen van familie Akkerman.<br />

Jury bestond uit: CRV inspecteur Ard Gunnink uit Ommen en<br />

melkveehouder Nico Bons uit Otterland.<br />

Uitslag Veeteeltstudieclub Trio:<br />

1 Purmer/Zeevang 1 met Bart Kistemaker Eldert de Boer en<br />

Simon de Boer totaal 745<br />

2 True type Breeding 1 met Sjoerd van der Helm, Jacob<br />

Wijnker en Peter Honingh 711<br />

3 Kennemerland noord 1 met Ton Lansbergen, Hans Stam,<br />

Remie Westhof 709 .<br />

Uitslag individueel: (ouder dan dertig jaar):<br />

1 Jacob Wijnker Avenhorn 242<br />

2 Saskia Boekel Assendelft 231<br />

3 Johan Roos Katwoude 229<br />

4 Jaap Honingh Zuiderwoude 227<br />

5 Johan Duijn Westbeemster 226<br />

6 Jan Ton De Punt (Drente) 214<br />

7 Hans Stam Warmenhuizen 211<br />

Jongeren t/m 30 jaar:<br />

1 Bart Kistemaker Warder 249<br />

2 Bas Pronk Middenbeemster 2<strong>34</strong><br />

3 Evert Stam Wijdewormer 226<br />

4 Sjoerd van der Helm Markenbinnen 217<br />

5 Simon de Boer Middelie 212<br />

6 Jos Doodeman Venhuizen 200<br />

7 Eldert de Boer Warder 199<br />

De wisselbeker voor het algemeen kampioenschap ging naar<br />

Bart Kistemaker hij was de beste over de gehele dag. 2e Jacob<br />

Wijnker en de 3e Bas Pronk. Deelnemers NAJK Nationaal Kampioenschap<br />

Veebeoordelen <strong>2017</strong>: Bart Kistemaker, Bas Pronk,<br />

Evert Stam en Sjoerd v.d. Helm zullen Noord-Holland afvaardigen<br />

tijdens het NK veebeoordelen t/m 30 jaar op zaterdag 16<br />

september in Gouda.<br />

Het blijft echter niet bij Fit & Fun Factory (creatief en sportief).<br />

Na de vakantie zullen de meiden uitbreiden met Dance Factory.<br />

De naam geeft al aan wat je hier kunt komen doen, namelijk<br />

lekker dansen!<br />

Fit & Fun Factory: Kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Elke<br />

woensdag- en vrijdagmiddag tussen 13:00 uur en 15:00 uur<br />

kunnen alle kinderen gezellig binnenlopen om iets gezelligs<br />

te komen doen. Dit kan variëren van knutselen tot een spelletje<br />

spelen of lekker buiten ravotten op het ijsbaanterrein in<br />

Middenbeemster. Daarnaast zal er op woensdag van 15:15<br />

uur tot 16:45 uur (4 t/m 8 jaar) en op vrijdag van 15:15 uur tot<br />

16:45 uur (9 t/m 12 jaar) onder begeleiding gewerkt worden<br />

aan diverse knutselwerkjes. Voor jongens en meisjes. Locatie:<br />

Clubgebouw op het ijsbaanterrein in Middenbeemster. Zie<br />

voor de evenementen en maandelijkse agenda de Facebookpagina.<br />

Via het e-mailadres fitenfunfactory@gmail.com kunt<br />

u de kinderen dan aanmelden.<br />

Dance Factory: Al vele jaren zijn Manon en Sharon actief<br />

in het geven van danslessen. Streetdance, duo dans maar ook<br />

showdance behoort tot de mogelijkheden. Ook als je liever<br />

niet deelneemt aan de wedstrijden. Gezellig met je vrienden<br />

en vriendinnetjes een uurtje dansen voor de FUN. Recreatief:<br />

Dinsdag 17:15 uur tot 18:00 uur 3 t/m 5 jaar Woensdag 17:00<br />

uur tot 18:00 uur 6 t/m 8 jaar. Woensdag 18:00 uur tot 19:00<br />

uur 9 t/m 12 jaar.De overige groepen zijn wedstrijdgroepen.<br />

Voor 13 jaar e.o. hebben we een inschrijflijst. Bij genoeg<br />

animo starten we met een nieuwe groep. Voor meer info kunt<br />

u mailen naar ons e-mailadres: fitenfunfactory@gmail.com.<br />

Locatie: Gymzaal De Blauwe Morgenster in Middenbeemster.<br />

Fit&Fun en Dance Factory is aanwezig en actief tijdens de<br />

Zondagsmarkt in Middenbeemster (parkeerterrein Deen).<br />

Onder andere met een puzzeltocht langs de marktkramen.<br />

Daarnaast is het voor de creatievelingen mogelijk om te<br />

knutselen of stoepkrijten.<br />

Fotoquiz<br />

Feestnummer<br />

Het was een lastige opgave, al zeg ik het zelf. Mijn<br />

bewondering voor de zeven inzenders is groot. Zeer<br />

groot. Nog meer mensen hebben positief gereageerd<br />

maar slaagden er schijnbaar niet in om alle jaartallen<br />

te traceren.<br />

Er waren ook lezers die meenden gelezen te hebben uit mijn<br />

instructie dat ik alle huizen met jaartallen op de foto had gezet.<br />

Het was slechts een selectie. Iemand kwam met de suggestie<br />

om dit te herhalen met de namen van panden. Wie weet. Volgend<br />

jaar is er weer een Feestnummer. De mate van detaillering<br />

om een pand aan te geven, verschilde ook sterk. Een leuke<br />

manier om de polder nog beter te leren kennen.<br />

De inzenders waren: Els Rozema; Hans en Gina Schipper;<br />

Lida en Cor Roet; Lida en Wim Tol; Alie Vis-Best; Hanny Duijn-<br />

Velzeboer en Corrie van Splunter-Koeman.<br />

1 Volgerweg 25 11 Zuiderweg 129<br />

2 Middenweg 196 12 Voormalig Klooster<br />

3 Leeghwaterstraat 26 Westbeemster<br />

4 Jisperweg 22 (voormalig schoolgebouw)<br />

5 “Marktzicht”/ 13 Middenweg 189<br />

Chinees Restaurant 14 Rijperweg 103<br />

6 Middenweg 49 15 Zuiderweg 131<br />

7 Rijperweg 77 16 Purmerenderweg 192<br />

8 Middenweg 148 17 Middenweg 88<br />

9 Jisperweg 142 18 Purmerenderweg 184<br />

10 Zuiderweg 114<br />

Bravo Beemster Gemeenschap en Brasserie Brasa<br />

Wat hebben we genoten, en met WE bedoelen wij, alle oudere inwoners van de Beemster. Donderdagmiddag 27 juli , was een<br />

schot in de roos, bravo Beemster Gemeenschap en allen die er toe hebben bijgedragen om deze middag te doen slagen. De<br />

mensen waren aan het zwaaien en zingen en zelfs nog even de polonaise aan het dansen, dan de Amsterdamse zanggroep met<br />

de voortreffelijke accordeonist, geweldig !! Dat vraagt om herhaling volgend jaar. En de Brasserie Brasa bracht af en toe een<br />

lekker hapje tussendoor, dat maakte alles compleet, geweldig, een mooie middag voor de ouderen.<br />

HELMUT DE VOER


Informatierubriek<br />

Advocaat, mediator, coach mr. A.J. Butter, Middenweg 2 1463 HA<br />

N-Beemster, t: 06 54288049, e: mail@bertbutter.nl<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Bijles, super voor leerlingen van 5 t/m 14 jaar. Kernbesef in Middenbeemster<br />

brengt je snel weer in evenwicht. Meer info? Marleen Postma<br />

06 18191326.<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw<br />

huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00.<br />

24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmersteenweg 13c.<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, postbus 12,<br />

1462 ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826,<br />

e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Open monumentendag op Fort bij Spijkerboor<br />

Kijk eens binnen bij Fort bij Spijkerboor! Ontdek de legerkeuken en<br />

de slaapvertrekken van de soldaten. Op Open Monumentendag 9 en<br />

10 september kan je lekker rondneuzen!<br />

Tijdens de open dagen kan je Fort bij Spijkerboor op eigen houtje verkennen. Aan<br />

de hand van een uitgebreide routebeschrijving kom je alles te weten over dit fort;<br />

het grootste van de 42 forten van de Stelling van Amsterdam. Kijk rond in de<br />

slaapvertrekken van de soldaten, de legerkeuken met enorme kookketels, de<br />

kapel en de gevangenis. Alsof het fort gisteren verlaten is! Ook kun je een wandeling<br />

om het fort heen maken. Kijk eens, hoe goed het verstopt is! Wil je ook de<br />

geschutskoepel bezichtigen? Dit kan met een gids. Aanmelden en betalen doe je<br />

bij de balie. Handig te weten: Tot 16.00 uur heb je toegang tot het fort. Het fort is<br />

op Open Monumentendagen gratis toegankelijk. Voor sommige activiteiten dient<br />

wel betaald te worden. In de veldkeuken kun je wat drinken en eten. Neem contant<br />

geld mee, er is helaas geen pin. Van tevoren aanmelden is niet nodig. ·<br />

Adres en route op www.natuurmonumenten.nl/fortbijspijkerboor<br />

'14-'18: Nederland in de Groote Wereldoorlog<br />

Op donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 september verwelkomt<br />

Natuurmonumenten op het Fort bij Spijkerboor te Westbeemster het<br />

Theater Nomade!<br />

Na de lovende reacties van publiek en pers in 2016, komen zij opnieuw met de<br />

theatervoorstelling “14-18”. De acteurs en musici spelen en verbeelden in wisselende<br />

kostuums de hoofdfiguren in het drama van de 1e Wereldoorlog in Nederland.<br />

Er wordt gebruik gemaakt van autobiografische teksten en nooit eerder<br />

vertoond beeldmateriaal. Met de gevel van het imposante fort als achtergrond,<br />

geniet het publiek, zittend op een overdekte tribune, van dit wervelende muzieken<br />

filmtheater. Vooraf aan de voorstelling is het mogelijk om het fort kort te<br />

bezichtigen, start om 20.00u. Aanvang voorstelling: 20.30 uur, duur 75 minuten.<br />

Kaartverkoop via Theater De Purmaryn: 432205 en www.depurmaryn.nl.<br />

Voor een uitgebreider bezoek aan het fort zelf:<br />

www.natuurmonumenten.nl/fortbijspijkerboor.<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende<br />

goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Praktijk voor orthomoleculaire therapie Middenbeemster tel:<br />

0299 690712<br />

STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. 0299<br />

683 941 of 06 40 74 37 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster<br />

Voetverzorging en podologie Gerard Kistemaker, Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Bea trixpark 54, 1462 JN Middenbeemster. Tel.<br />

(0299) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45<br />

24 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en<br />

persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen<br />

met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Triton 98, 1443 BM Purmerend, tel.nr. 0299-820397,<br />

beemster@rswp.nl. openingstijden ma. t/m wo. 9.00 - 12.00 uur.<br />

Op do-ochtend van 9.00-12.00 uur kunt u in Wijksteunpunt Middelwijck<br />

terecht met uw vragen op het gebied van Wonen, Welzijn,<br />

Zorg en WonenPlus. Prinses Beatrixpark 54, 1462 JN Middenbeemster,<br />

0299-748032. Meer info: www.rswp.nl<br />

Yogapraktijk de Cirkel voor yoga, meditatie, workshops en consulten.<br />

www.yogapraktijkdecirkel.com 0299-685648/064<strong>34</strong>25775<br />

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot<br />

22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!<br />

Interesse? Bel met Carla Bleesing 0299 690324. Bezoek de website<br />

voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zondagmarkt 3 september <strong>2017</strong>, informatie over aanmelding via info@<br />

zondagmarktmiddenbeemster.nl, inschrijvingen kunnen via onze nieuwe<br />

website www.zondagmarktmiddenbeemster.nl. Kraam (tot 11 aug) 55 euro.<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

Colofon<br />

Pop- en musical<br />

koor Ladys Voice<br />

Houd je van zingen? Lijkt het je leuk dit met<br />

anderen samen te doen?<br />

foto aangeleverd<br />

Bij ons ben je van harte welkom. Wij zijn pop- en musical<br />

koor Ladys Voice, een vrouwenkoor in de Zuidoostbeemster.<br />

In september bestaan we 25 jaar en we zingen nog<br />

steeds met veel plezier!<br />

Op dinsdagavond oefenen wij onder leiding van onze altijd<br />

opgewekte dirigent Koos Klok. Hij probeert ons steeds<br />

iets beter te maken, maar houdt het wel gezellig. Ongeveer<br />

3 keer in een jaar doen wij aan een festival o.i.d. mee<br />

en in oktober geven we ter ere van ons jubileum een koffieconcert.<br />

Ons repertoire is musical, moderne en oudere<br />

popsongs (60-er jaren), met af en toe een uitstapje naar<br />

lekker in het gehoor liggende licht klassieke muziek. Lijkt<br />

het je leuk om het eens te proberen? Kom op dinsdagavond<br />

kijken, luisteren en/of meedoen. Wij oefenen in het wooncentrum<br />

Zuiderhof op dinsdagavondvan19.30 – 21.30. Op<br />

5 september beginnen we weer vol enthousiasme aan ons<br />

nieuwe seizoen.<br />

Opgeven bij de secretaris Corrie Schermer, 0299 427259<br />

of 06 2<strong>34</strong>27562, maar spontaan binnen stappen mag ook!<br />

Muziek maakt blij en verbindt , doe het samen met ons.<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Via de website uiterlijk voor zaterdag.<br />

Of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:<br />

Drogisterij Jonker - Rijperweg 58 - Middenbeemster.<br />

ADVERTENTIES<br />

Tiny de Lange, telefoon: 0299-681463, e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

CORRESPONDENTEN:<br />

Trees Blokdijk; Evalien Brinkman; Daniella Ernsting-Koorn<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-<strong>33</strong>1020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-<strong>33</strong>1020.<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 2<strong>33</strong><br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Kerkdiensten<br />

27 AUGUSTUS:<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

geen dienst<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

10.00 uur “Keijserkerk” Ds.N.Schroevers en<br />

met Preek van de Leek : Netty Rutz<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur Ps.J. Duin / Samenzang<br />

3 SEPTEMBER:<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

geen dienst<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

9.00 uur!! “Z-INN Kapel” Ds.N.Schroevers Samen<br />

ontbijten – iedereen van harte welkom.<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur Ps.M.Momot / Samenzang<br />

5 SEPTEMBER:<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

in de Kerk 17.00 uur aanschuiven een de keukentafel<br />

18.00 uur van de maaltijd genieten/<br />

met een verhaal<br />

NICOLAASKERK<br />

ZATERDAG 26 AUGUSTUS<br />

geen viering<br />

ZONDAG 27 AUGUSTUS<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Kapelaan<br />

Mariusz Momot; met samenzang als muzikale<br />

ondersteuning<br />

ZATERDAG 02 SEPTEMBER<br />

geen viering<br />

ZONDAG 03 SEPTEMBER<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Padre Luis Weel;<br />

met medewerking van het Pauluskoor


Het vertrouwde adres voor al uw nieuw- en verbouwplannen<br />

maar ook voor uw kleinere timmerwerk<br />

Aannemersbedrijf - Middenbeemster<br />

Bamestraweg 7 - 1462 VM - Middenbeemster - Tel.: 0299-68<strong>34</strong>63 - info@kooskoning.nl - www.kooskoning.nl<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: vrijdag 12.00 - 18.00 uur, zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon vrijdag en zaterdag<br />

06- 4548 74 39, overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

Breidablick<br />

is op zoek naar vrijwilligers<br />

voor sportactiviteiten<br />

Onze bewoners willen graag aan hun conditie werken,<br />

maar een aantal van hen kan dat niet zelfstandig.<br />

Hiervoor zijn wij op zoek een vrijwilliger bij de fitness op<br />

vrijdagochtend van 9.15 - 12.00 uur (in onze eigen<br />

fysioruimte, hierbij is ook een fysiotherapeut aanwezig)<br />

en een vrijwilliger om met een bewoner op maandag- of<br />

woensdagavond (20.00 - 21.30 uur) of op maandag of<br />

woensdagochtend (10.00 - 12.00 uur)<br />

baantjes te gaan trekken in het zwembad,<br />

Heeft u interesse dan horen wij dat<br />

graag!<br />

Mail: w.scheurwater@breidablick.nl<br />

Tel. 0299689689 (maandag t/m<br />

donderdag)<br />

BREIDABLICK<br />

Bamestraweg 2 1462 VN Middenbeemster<br />

Wij zijn er niet alleen<br />

voor toeristen, maar ook<br />

voor Beemsterlingen!<br />

Kom eens langs voor:<br />

de Experience ‘Beleef De Beemster’<br />

en maak een digitale reis door de tijd.<br />

feestelijk verpakte cadeaubonnen<br />

boeken en (ansicht)kaarten<br />

van De Beemster<br />

fiets- en wandelkaarten<br />

vlaggen en wimpels<br />

leuke geschenken<br />

Bezoekerscentrum Beemster<br />

Middenweg 185,<br />

telefoon: 0299 62 18 26<br />

e-mail: :info@bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Volg ons op bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Openingstijden:<br />

april t/m september:<br />

dinsdag t/m zondag: 10.00 – 16.00 uur<br />

oktober t/m maart:<br />

vrijdag t/m zondag: 13.00 - 16.00 uur<br />

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G<br />

Pieter Dekker<br />

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn BEEMSTER<br />

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.377,-<br />

• Iedere uitvaart op maat<br />

• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent!<br />

• Thuisopbaring of in een<br />

uitvaartcentrum naar keuze<br />

• Mogelijkheid tot een kosteloze<br />

voorbespreking<br />

• Transparant<br />

Vraag gratis uw<br />

laatste-wensenmap aan !<br />

Dag en nacht bereikbaar via<br />

0299 - 68 39 45<br />

Bezoek onze site voor alle info en kosten:<br />

www.uitvaartbeemster.nl<br />

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840<br />

Ambachtsweg 5D, 1474 HV Oosthuizen<br />

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties<br />

Zink- en dakwerken, Onderhoud en service<br />

Airconditionings installatie<br />

Ook voor ergonomisch sanitair.<br />

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl<br />

Tel. 0299 401400 Fax 0299 40<strong>34</strong>52<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684<strong>34</strong>6 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!