31.08.2017 Views

kracht-van-het-compliment_Hoofdstuk 1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Henk Jan Kamsteeg<br />

De <strong>kracht</strong> <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>compliment</strong><br />

Met positieve feedback naar grootse resultaten<br />

Uitgeverij Business Contact Amsterdam/Antwerpen


Aan oom Henk, die mij misschien wel <strong>het</strong> mooiste <strong>compliment</strong> ooit gaf.


Voorwoord: Verse rijst en zoete broodjes<br />

Vaderdag, warme broodjes dampend in een rieten mandje voor m’n neus. Mijn<br />

drie kinderen hebben echt werk gemaakt <strong>van</strong> <strong>het</strong> ontbijt. Papa wordt <strong>van</strong>daag<br />

stevig verwend. Heerlijk die extra aandacht, ik geniet met volle teugen.<br />

Waarom is daar eigenlijk een speciale dag voor in <strong>het</strong> leven geroepen? Het<br />

moet toch de normaalste zaak <strong>van</strong> de wereld zijn om in de watten gelegd te<br />

worden? Gezien de moeite die mijn vrouw en ik steken in de levens <strong>van</strong> de<br />

kids lijkt een maandelijkse vader- of moederdag meer op zijn plaats.<br />

Een enquête onder vijfduizend zorgprofessionals leert ons dat 55 procent <strong>van</strong><br />

hen vindt dat leidinggevenden te weinig waardering geven aan de werknemer<br />

op de werkvloer. Eén op de zeven werknemers denkt erover om over te<br />

stappen naar een baan in een andere sector <strong>van</strong>wege een gebrek aan<br />

waardering. Twintig procent krijgt zelfs helemaal geen bevestiging dat <strong>het</strong><br />

werk naar believen is gedaan.<br />

Wie iets fout doet, hoort dat snel genoeg. Met <strong>compliment</strong>en is ‘men’ in <strong>het</strong><br />

algemeen veel minder scheutig: ‘Je doet toch gewoon je werk!’ Is kritiek dan<br />

makkelijker te geven dan een <strong>compliment</strong>? Zijn we als volk aan <strong>het</strong> verzuren?<br />

Het lijkt er tegenwoordig wel op. De media lijken steeds meer heil te zien<br />

in negatief nieuws. Giftige jury’s steken de hoopvolle wannabe’s <strong>van</strong><br />

Nederland geen hart onder de riem maar walsen ze keihard plat. YouTubefilmpjes<br />

met gênante of pijnlijke missers krijgen de meeste hits. Zuur heeft<br />

marktwaarde, zuur is populair.<br />

Maar zuur bijt. Zuur geeft zelden of nooit groei of een constructieve focus.<br />

Recent heb ik me verdiept in <strong>het</strong> onderzoek <strong>van</strong> Masaru Emoto. Hij beweert<br />

dat emoties een impact hebben op de vorming <strong>van</strong> waterkristallen. Hij is de<br />

oorzaak achter honderden filmpjes waarin mensen weckpotten met gekookte<br />

rijst verschillend bestickeren en bejegenen. Op de ene pot zet je liefdevolle<br />

woorden en de andere scheld je stijf. Na een aantal weken blijkt de ‘pijnrijst’


te gaan schimmelen en de andere pot blijft vers.<br />

Ik kreeg kippenvel bij een filmpje waarin een vader dit experiment met zijn<br />

zoon doet. Aan <strong>het</strong> eind staan ze beiden vol verbazing te kijken naar de ernstig<br />

verkleurde rijst in de ‘pijnpot’ en zegt de vader: ‘Luister jongen, op moleculair<br />

niveau zijn wij identiek aan water. Cirkelende neuronen en protonen met een<br />

beetje energie ertussen. Ziehier wat er gebeurt wanneer je andere kinderen<br />

pest!’<br />

Laten we met elkaar wat meer tegenwicht geven aan de verzuring <strong>van</strong> onze<br />

wereld. Er moet meer ‘verse rijst’ komen tussen de mensen.<br />

En hier komt <strong>het</strong> boek <strong>van</strong> Henk Jan Kamsteeg goed <strong>van</strong> pas. Het zou<br />

verplichte kost moeten zijn voor alle beïnvloeders <strong>van</strong> Nederland.<br />

Leidinggevenden, onderwijzers, ouders en politici. Velen op deze aardkloot<br />

hebben zichtbaar coaching nodig op <strong>het</strong> gebied <strong>van</strong> positieve affirmatie.<br />

Henk Jan is <strong>het</strong> gelukt om deze beïnvloeders een geloofwaardig en<br />

inhoudelijk verhaal voor te schotelen dat glashelder duidelijk maakt waarom je<br />

mensen moet <strong>compliment</strong>eren. Omdat ze dan groeien in plaats <strong>van</strong> verzuren.<br />

Als <strong>het</strong> merendeel <strong>van</strong> de mensheid de <strong>kracht</strong> <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>compliment</strong> leert snappen<br />

en toepassen, zou de wereld er totaal anders uitzien. Tegen die tijd hebben we<br />

misschien ‘De Nationale Klaagdag’. Lekker één keer per jaar therapeutisch<br />

ontzuren. Gewoon om ons er nog eens aan te herinneren hoe <strong>het</strong> vroeger was.<br />

Maar dan snel weer terug naar de <strong>compliment</strong>enstroom... én de twaalf<br />

vaderdagen!<br />

Remco Claassen, trainer, spreker, bestsellerauteur


Inleiding<br />

Tijdens een training aan een groep militairen had een deelnemer voortdurend<br />

praatjes. Bij elke gelegenheid maakte hij zijn collega’s belachelijk. Tijdens<br />

een oefening in <strong>het</strong> geven <strong>van</strong> <strong>compliment</strong>en ging hij totaal onverwacht over de<br />

rooie. Een paar <strong>van</strong> zijn collega’s hadden hem niet – zoals de opdracht was –<br />

een <strong>compliment</strong> gegeven, maar trakteerden hem op een koekje <strong>van</strong> eigen deeg.<br />

Boos stond hij op en riep verontwaardigd dat iedereen deze oefening serieus<br />

moest nemen...<br />

Toen in 2011 mijn boek Dienend leiderschap verscheen, kreeg ik veel leuke<br />

reacties <strong>van</strong> lezers. Opvallend genoeg zorgde vooral <strong>het</strong> hoofdstuk over<br />

<strong>compliment</strong>en voor veel herkenning. Want wat vinden we <strong>het</strong> vaak moeilijk om<br />

iemand een <strong>compliment</strong> te geven en wat missen we <strong>het</strong> soms dat we zelf niet de<br />

erkenning krijgen die we verdienen!<br />

Ook in trainingen en lezingen waarin ik dit onderwerp behandel, roept <strong>het</strong><br />

vaak veel discussie op. Aan de ene kant zijn we vaak pas bereid om<br />

<strong>compliment</strong>en te geven als onze medewerkers uitzonderlijk gepresteerd hebben<br />

(‘als ze vervolgens maar niet om salarisverhoging beginnen te piepen’), aan de<br />

andere kant beseffen we dat we diep <strong>van</strong>binnen allemaal smeken om<br />

<strong>compliment</strong>en, zoals de boze reactie <strong>van</strong> de militair liet zien – dat geldt dus<br />

zelfs voor degenen die met hun grote mond roepen dat ze <strong>het</strong> allemaal niet<br />

nodig hebben. Zo hoopte ik zelf tijdens mijn studie dat studiegenoten mij<br />

zouden waarderen omdat ik <strong>van</strong> de daken riep dat ik <strong>het</strong> niet belangrijk vond<br />

wat anderen <strong>van</strong> mij dachten. ‘Lekker belangrijk’ was mijn lijfspreuk.<br />

Inmiddels besef ik hoe belangrijk ik <strong>het</strong> vond om <strong>compliment</strong>en te krijgen.<br />

In dit boek wil ik je meenemen in de zoektocht <strong>van</strong> hoofdpersoon Dennis naar<br />

de <strong>kracht</strong> <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>compliment</strong>. Als coach <strong>van</strong> een voetbalelftal en manager in<br />

<strong>het</strong> bedrijfsleven wil hij <strong>het</strong> beste uit zijn mensen halen. Maar dat lukt hem niet<br />

door anderen alleen op hun fouten te wijzen...


Henk Jan Kamsteeg<br />

Najaar 2012<br />

#<strong>kracht</strong><strong>van</strong><strong>compliment</strong>


<strong>Hoofdstuk</strong> 1<br />

‘Schiet die bal dan ook naar voren!’ Dennis liep rood aan. Zijn jongens<br />

stonden met 1-0 achter en speelden als een natte krant. ‘Kijken! Naar voren!’<br />

Hadden ze in de jaren dat hij hun voetbalcoach was dan helemaal niets<br />

geleerd? Hoe moeilijk kon <strong>het</strong> zijn om de vrijstaande spits aan te spelen?<br />

Sukkels!<br />

De scheidsrechter floot voor de rust. Gelukkig, dacht Dennis, vijftien<br />

minuten om stevig op zijn elftal in te praten om de spelers weer op de rit te<br />

krijgen. Ze konden beter. Ze móésten beter!<br />

In de kleedkamer ging Dennis helemaal los. Niets wat de elfjarige jongens<br />

op <strong>het</strong> voetbalveld hadden laten zien, kon ermee door. Een enkeling had <strong>het</strong> lef<br />

om tegen te stribbelen dat de tegenstander wel erg sterk was en dat hun keeper<br />

onmogelijke ballen tegenhield. Dennis wuifde <strong>het</strong> weg en verloor zichzelf in<br />

een tactische beschrijving <strong>van</strong> <strong>het</strong> spel waar zelfs de onnavolgbare Johan<br />

Cruijff nog een puntje aan kon zuigen. Maar geen <strong>van</strong> de jongens hoorde hem<br />

nog praten. Met gebogen schoudertjes waren ze de kleedkamer binnengelopen,<br />

en met een geknakt zelfvertrouwen kwamen ze er weer uit. Zelf dachten ze nog<br />

een kans te hebben, maar na de donderpreek <strong>van</strong> hun coach was er <strong>van</strong> die<br />

hoop weinig meer over.<br />

Terwijl Dennis in discussie was met de scheidsrechter, liepen de jongens <strong>het</strong><br />

veld weer op. Een voor een kregen ze een schouderklopje en enkele<br />

bemoedigende woorden mee <strong>van</strong> Erwin, de vader <strong>van</strong> een <strong>van</strong> de jongens en<br />

een trouwe bezoeker <strong>van</strong> de wedstrijden <strong>van</strong> zijn zoon. Ook <strong>van</strong>daag had hij<br />

weer vijf spelers naar deze uitwedstrijd gereden. Stilletjes had hij in de<br />

deuropening <strong>van</strong> de kleedkamer naar de woorden <strong>van</strong> Dennis geluisterd. Beetje<br />

bij beetje had hij de jongens in elkaar zien kruipen. Er moest toch een andere<br />

manier zijn om <strong>het</strong> elftal weer op de been te krijgen. Erwin besloot om Dennis<br />

die middag op zijn verbale geweld aan te spreken. Want, zo wist Erwin,<br />

Dennis bedoelde <strong>het</strong> goed. Hij had echt <strong>het</strong> beste met <strong>het</strong> team voor. Zijn


aanpak deugde alleen niet.<br />

In de tweede helft bleef er weinig <strong>van</strong> Dennis’ team heel. Met 4-1 verlies<br />

stapten de jongens teleurgesteld <strong>van</strong> <strong>het</strong> veld – de fanatieke aanwijzingen <strong>van</strong><br />

Dennis ten spijt.<br />

Op weg naar de kleedkamer zagen de meeste jongens Dennis niet staan. Wel<br />

grepen een paar <strong>van</strong> hen de kans om even met Erwin over de wedstrijd te<br />

praten. Zijn geruststellende woorden deden hen goed. Blijkbaar hadden ze niet<br />

alles slecht gedaan en waren er wel degelijk positieve punten te noemen.<br />

Na <strong>het</strong> douchen was <strong>het</strong> dringen wie <strong>van</strong> de jongens bij Erwin in de auto<br />

mocht. Het gevecht leek een beetje langs Dennis heen te gaan.<br />

‘Zullen we nog een biertje doen?’ Dennis sloeg Erwin vriendschappelijk op<br />

zijn schouder. ‘Om <strong>het</strong> verlies te verwerken,’ voegde hij er lachend aan toe.<br />

Deze kans liet Erwin niet aan zich voorbijgaan. Hopelijk bood dit een goede<br />

gelegenheid om met Dennis over zijn manier <strong>van</strong> coachen te praten.<br />

‘Ach, <strong>het</strong> zijn mooie jongens.’ Dennis nam een slok <strong>van</strong> zijn tweede biertje.<br />

Tijdens zijn eerste biertje had hij in zijn analyse <strong>van</strong> de wedstrijd bewezen niet<br />

te misstaan als analyticus bij Studio Voetbal. Streng doch rechtvaardig, zo<br />

vond hij zelf.<br />

‘Dat zijn <strong>het</strong> zeker,’ antwoordde Erwin. ‘Maar denk je dat zij weten dat je<br />

zo over hen denkt?’<br />

Dennis keek Erwin vragend aan. ‘Hoe bedoel je? Natuurlijk weten ze dat.<br />

Ik train die gastjes al zes jaar! In weer en wind sta ik voor ze langs de lijn.<br />

Nee, dat lijkt me duidelijk. Het zijn mijn maatjes.’<br />

‘Ik geloof graag dat je hart voor die jongens hebt, Dennis. Ik zie dat je in ze<br />

wilt investeren en alles voor ze over hebt. Mag ik je feedback geven op wat ik<br />

zie gebeuren?’<br />

Dennis nam een slok en knikte.<br />

‘Wat ik zie, is een bevlogen trainer die alles uit zijn jongens wil halen.<br />

Maar wat ik óók zie, is dat je door je enthousiasme soms juist <strong>het</strong> tegendeel<br />

bereikt.’<br />

Erwin stopte even om Dennis de kans te geven deze boodschap te laten<br />

landen en te reageren. Dennis bleef zwijgen en keek zijn gesprekspartner<br />

vragend aan. Erwin pakte een bierviltje en begon op de achterkant te schrijven.<br />

Hij gaf <strong>het</strong> viltje aan Dennis, die <strong>het</strong> verbaasd voorlas:


Alles wat je aandacht geeft, groeit.<br />

‘Wil je zeggen dat ik ze geen aandacht geef?’<br />

‘Nee, ik zie dat je als doel hebt dat je jongens beter worden in hun spel.<br />

Maar kijk nu eens naar de wedstrijd <strong>van</strong> <strong>van</strong>daag. In de rust stonden we nog<br />

met 1-0 achter, maar na de rust werden we echt afgedroogd. Het leek wel of de<br />

jongens zenuwachtig waren geworden en bang om fouten te maken. Daardoor<br />

stapelden de fouten zich alleen maar op. Begrijp me niet verkeerd, maar ik<br />

denk dat de nadruk die je in de rust op hun fouten legde, hier mede de oorzaak<br />

<strong>van</strong> was. Jij gaf alle aandacht aan de verkeerde ballen, waardoor <strong>het</strong> aantal<br />

fouten groeide. Ik ben er<strong>van</strong> overtuigd dat wanneer je meer aandacht op de<br />

positieve punten had gevestigd, de jongens een totaal andere tweede helft<br />

hadden gespeeld.’<br />

‘Maar had ik ze dan niet moeten wijzen op de dekkingsfouten? En op hun<br />

constant verkeerde dieptepassjes?’<br />

‘Natuurlijk wel. Maar <strong>het</strong> probleem is dat je daar bleef steken. Ik heb in de<br />

eerste helft namelijk ook mooie dingen zien gebeuren. Daarmee hadden ze wel<br />

degelijk kans gehad in de tweede helft. Maar nu waren de jongens zo gefocust<br />

op hun fouten, dat ze als verlamd waren en alleen maar meer fouten maakten.<br />

Dus: wat je aandacht geeft, groeit.’<br />

Erwin nam een slok en keek of Dennis meer feedback aankon. Hij zag een<br />

wat vertrokken gezicht.<br />

‘Weet je, Dennis, jij bent echt niet de enige die in deze valkuil trapt. Ik deed<br />

<strong>het</strong> vroeger ook zo. Ik was altijd negatief kritisch. Totdat iemand me daar eens<br />

op wees en zei dat <strong>het</strong> prima is om kritisch te zijn, maar dan wel positief<br />

kritisch. Dat heeft mij zo aan <strong>het</strong> denken gezet, dat ik ben gaan onderzoeken hoe<br />

ik zo kritisch was geworden.’<br />

‘En?’<br />

‘Onderzoekers zijn erachter gekomen dat <strong>het</strong> menselijk brein vooral gericht<br />

is op <strong>het</strong> negatieve. Ga maar na: waar gaat jouw aandacht naar uit als je<br />

dochter thuiskomt met een rapport met daarop een vier, een paar zessen en<br />

zevens en een negen?’<br />

‘Ja, naar die vier natuurlijk.’<br />

‘Dat bedoel ik. Zeventig procent <strong>van</strong> de ouders besteedt de meeste tijd en


aandacht aan die verrekte vier.’<br />

‘Wat je aandacht geeft, groeit toch!’ lachte Dennis nu.<br />

‘Natuurlijk moet je <strong>van</strong> die vier een vijf proberen te maken. Anders ga je<br />

niet over. Maar zouden de talenten <strong>van</strong> je dochter liggen in <strong>het</strong> vak waar ze een<br />

vier voor haalt? Je kunt beter aandacht schenken aan de zevens. Want als je<br />

daar aandacht aan geeft, groeien ze ook en dan bevorder je haar talenten. Je<br />

probeert <strong>van</strong> je aanvallers toch ook geen topverdedigers te maken of<br />

andersom? Je benut in je elftal toch ook de kwaliteiten die de spelers al<br />

hebben? Ik heb iemand eens horen zeggen dat je <strong>van</strong> je onvoldoendes<br />

acceptabele onvoldoendes moet zien te maken en <strong>van</strong> je voldoendes<br />

uitmuntende voldoendes. Met een vier ga je niet over. Met een vijf wel. Maar<br />

door <strong>van</strong> de zesjes of zevens achten en negens te maken kun je uitblinken.’<br />

‘Dat klinkt logisch, Erwin. Maar ik weet niet meteen wat ik hiermee kan. Ik<br />

wil erover nadenken. Want je hebt gelijk dat ik echt <strong>het</strong> beste met de jongens<br />

voorheb. Ik wil dat ze beter worden. Het laatste wat ik wil, is dat ze door mijn<br />

coaching minder gaan presteren.’<br />

‘Dat wist ik wel. Daarom wilde ik dit ook graag met je delen.’<br />

De mannen hieven hun glas en proostten. ‘Op de jongens!’<br />

Die avond plofte Dennis op de bank. Erwins woorden bleven hem<br />

bezighouden. Was hij echt zo’n zeikerd? Zag hij alleen maar de fouten <strong>van</strong> zijn<br />

jongens? Dennis dacht nog eens aan de wedstrijd die hij had gezien. Natuurlijk<br />

zaten er wel degelijk goede momenten in. Maar hij had ze inderdaad niet<br />

benoemd, zo realiseerde hij zich.<br />

Op <strong>het</strong> moment dat Dennis de afstandsbediening <strong>van</strong> de tv wilde pakken,<br />

kwam zijn vrouw de kamer in. Ze hield een grote, witte envelop in haar hand.<br />

‘Er lag iets voor je op de mat. Pakketje.’<br />

Nieuwsgierig scheurde Dennis de envelop open. Er zat een dvd’tje in. Op de<br />

cover zat een geeltje geplakt, beschreven in een handschrift dat hij direct herkende<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> bierviltje <strong>van</strong> die middag:<br />

Dennis,<br />

Dank voor je inzet voor onze jongens! Hierbij een korte film. Dit naar<br />

aanleiding <strong>van</strong> ons gesprek <strong>van</strong>middag.


Veel kijkplezier,<br />

Erwin<br />

Nieuwsgierig keek Dennis naar de titel <strong>van</strong> de film: Butterfly Circus. ‘Pak jij<br />

de chips, schat?’ Dennis stopte de dvd direct in de dvd-speler en ging ervoor<br />

zitten.<br />

Van <strong>het</strong> eten <strong>van</strong> chips kwam tijdens <strong>het</strong> kijken <strong>van</strong> de film weinig terecht.<br />

Dennis en Natalie werden zo geraakt door wat ze zagen, dat ze geen hap door<br />

hun keel kregen. Ze waren geschokt toen ze zagen dat Will, de hoofdpersoon uit<br />

de film, in een freakshow <strong>van</strong> een rondreizend circus te kijk werd gezet omdat<br />

hij geen armen en benen had. Een man die zelfs door God de rug was<br />

toegekeerd, aldus de lachende circusdirecteur.<br />

Het was aangrijpend om te zien hoe de directeur <strong>van</strong> een ander circus niet<br />

de spot met Will dreef, maar hem juist leerde in zichzelf te geloven. Will was<br />

geen foutje <strong>van</strong> de schepping, maar iemand met unieke mogelijkheden.<br />

Toen de film was afgelopen, bleven Dennis en Natalie een paar minuten stil<br />

zitten. Dit hakte erin.<br />

Dennis was de eerste die iets zei. ‘Wat een verhaal, hè?’ Nadat ze een paar<br />

minuten over de film hadden gepraat, zei hij: ‘Ik móét Erwin even bellen.’ Hij<br />

liep naar de keuken, waar zijn mobiel lag, en zocht <strong>het</strong> nummer <strong>van</strong> Erwin op.<br />

Erwin nam vrijwel direct op. ‘En?’<br />

Dennis bedankte hem voor de dvd en vertelde dat de film indruk op hem<br />

had gemaakt. ‘En ja, ik begrijp nu wat je me <strong>van</strong>middag duidelijk probeerde te<br />

maken. Eigenlijk schaam ik me een beetje. Niet dat ik de spot drijf met de<br />

jongens uit ons team, maar wel dat ik geneigd ben de nadruk op hun fouten te<br />

leggen. Nu besef ik dat ik hier niets mee bereik.’<br />

‘Hoe zei de directeur <strong>van</strong> <strong>het</strong> Butterfly Circus <strong>het</strong> ook al weer?’<br />

Er is niets inspirerends aan <strong>het</strong> tonen <strong>van</strong><br />

iemands imperfecties.


‘Ja, precies. Dat is eigenlijk ook wat jij <strong>van</strong>middag tegen mij zei. Misschien<br />

had <strong>het</strong> team inderdaad meer bereikt als ik tijdens de rust meer had gewezen op<br />

hun positieve kanten en hun mogelijkheden.’<br />

‘Weet je wat Will in de film belemmerde om zichzelf verder te<br />

ontwikkelen?’<br />

Dennis dacht even na.<br />

Erwin vroeg door. ‘Weet je nog hoe hij zichzelf zag?’<br />

‘Ja, als een loser. Een freak.’<br />

‘Klopt, omdat hij heel zijn leven niets anders had gehoord. Als jij denkt dat<br />

je niets kunt bereiken, zul je ook niets bereiken. Maar andersom werkt <strong>het</strong> ook<br />

zo. Wanneer je ergens in gelooft, is de kans dat je <strong>het</strong> kunt ook groter. Of zoals<br />

de circusdirecteur <strong>het</strong> tegen Will zei:<br />

Besefte je maar dat uit as schoonheid kan<br />

verrijzen.<br />

Je hebt gezien wat dit nieuwe geloof met Will deed. Hij verruilde de<br />

freakshow voor een heldenrol in <strong>het</strong> circus. Hij ontpopte zich <strong>van</strong> rups tot<br />

mooie vlinder.’<br />

‘En dat is precies wat mijn rol als trainer <strong>van</strong> de jongens is...’ mompelde<br />

Dennis als antwoord. ‘Ja, de boodschap is binnengekomen, Erwin. Ik ga ermee<br />

aan de slag.’<br />

‘Als je <strong>het</strong> op prijs stelt, wil ik je wel helpen. Ik ken namelijk iemand die je<br />

hier graag meer over zou vertellen.’<br />

‘Stuur z’n gegevens maar door!’<br />

De mannen wensten elkaar nog een goede avond en hingen op. Binnen een<br />

minuut ontving Dennis een WhatsApp’je met <strong>het</strong> telefoonnummer <strong>van</strong> Ferdy<br />

Hoekman en een bericht <strong>van</strong> Erwin. ‘Deze man móét je spreken. Doe hem de<br />

groeten.’<br />

‘Ferdy Hoekman,’ las Dennis zachtjes. Ergens kwam deze naam hem bekend<br />

voor... Hij besloot hem de volgende dag te bellen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!