02.09.2017 Views

Binnendijks 2017 31-32

Binnendijks van 12/13 augustus 2017

Binnendijks van 12/13 augustus 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

64e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>31</strong>/<strong>32</strong> 12/13 augustus <strong>2017</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

uitslagen<br />

feestweek; pag 6<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 26/27 augustus <strong>2017</strong>. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 18 augustus <strong>2017</strong> vóór 17.00 uur!<br />

Beste Beemsterlingen, donateurs en sponsoren,<br />

De Westbeemsterkermis<br />

is weer in aantocht en alle<br />

voorbereidingen worden<br />

of zijn weer getroffen.<br />

Als Comité hebben we geprobeerd om een<br />

invulling te geven voor een breed publiek<br />

met in het bijzonder de zaterdagmorgen/-<br />

middag voor de kinderen, want uiteindelijk<br />

is dat de basis geweest van het ontstaan van<br />

het Volksspelen Comité, eind jaren 50. Door<br />

de jaren heen kunnen wij alle activiteiten als<br />

Volksspelencomité organiseren dankzij de<br />

Sponsoractie<br />

Thijs Pielage<br />

giften van onze 250 donateurs en 70 sponsoren,<br />

waarvoor onze hartelijke dank! Ik<br />

wens u, namens het Volksspelencomité, een<br />

prettige kermis toe!<br />

GROETEN EN TOT ZIENS OP DE KERMIS,<br />

DICK TIMMER<br />

PROGRAMMA WESTBEEMSTER KERMIS 24 AUGUSTUS T/M 27 AUGUSTUS<br />

DONDERDAG 24 AUGUSTUS<br />

KAMPIOENSCHAP KLAVERJASSEN EN KEEZEN<br />

Er worden deze avond drie potjes gespeeld. Het inschrijfgeld is € 2,50. Er wordt gespeeld in<br />

de Kerckhaen, aanvang 20:00 uur. De zaal is open om 19:30 uur.<br />

Opgeven bij: Robert Ootes 06-15213051<br />

Dick Timmer 06-10669282<br />

VRIJDAG 25 AUGUSTUS<br />

SIX-TOERNOOI<br />

Ook dit jaar weer, na het succes van vorig jaar, op de vrijdag, het voetbal six-toernooi.<br />

Zorg dat je je op tijd aanmeld, vorig jaar moesten we een aantal teams teleur stellen<br />

Vanaf de junioren B kan er worden ingeschreven in zowel de heren/jongens als de dames/<br />

meisjes categorie. Een team bestaat uit 5 spelers en 1 wissel. Start van de eerste wedstrijden<br />

is om 18:30 uur op het WBSV terrein. Inschrijving per team € 10,=<br />

Opgeven bij: Jeroen Knijn 06-52363825<br />

Dick Timmer 06-10669282<br />

Jesse Ordeman 06-10206768<br />

KATKNUPPELEN<br />

Om 20:30 uur starten we, naast de kerk, met het al oude katknuppelen, min. leeftijd is 12<br />

jaar, inschrijven is € 2,50 p.p. en kan vanaf 20.15 uur.<br />

Info: Sander Timmer 06-10530176<br />

Cock Bakker 06-16976718<br />

ZATERDAG 26 AUGUSTUS<br />

WK GAMES<br />

Zaterdagmiddag staat in het teken van de kinderen. Ze kunnen zich in duo’s op onderscheiden<br />

op de Westbeemster Games (WK Games). We hebben een reeks met spellen samen kunnen<br />

stellen, waarin je kunt excelleren op de gebieden snelheid, behendigheid en slimheid. Voor<br />

de jongste jeugd ligt er een uitdaging klaar, waarbij je kunt laten zien dat je goed kan samenwerken<br />

met je vader of moeder. De oudere jeugd strijdt samen met een vriend of vriendin voor<br />

de beste eindklassering. Iedereen krijgt z’n persoonlijke scorekaart mee naar huis en de beste<br />

scores uit elke categorie krijgen een eervolle vermelding op het grote scorebord! Als bewijs voor<br />

jullie inzet krijg je een aandenken voor thuis, van deze onvergetelijke dag. Zoek een partner en<br />

laat zien wat je in huis hebt en we zien jullie graag allemaal op de zaterdag!<br />

Er wordt gestreden in 3 categorieën:<br />

T/m 8 jaar; Dit is de ouder-kind categorie, waarbij ieder kind samen met zijn of haar<br />

vader of moeder een parcours aflegt met verschillende onderdelen.<br />

9 t/m 12 jaar; Vriend-vriendin (beide uit deze leeftijdscategorie)<br />

12+; Vriend-vriendin (beide uit deze leeftijdscategorie)<br />

Inschrijven op het Kerkplein vanaf 14.15 uur, start 14.30 uur.<br />

Info? Neem contact op met Jesse Ordeman, 06-10206768.<br />

Toen een nicht van de jonge<br />

Beemsterling Thijs Pielage ( 11 Jaar ) dit<br />

voorjaar werd getroffen door leukemie<br />

besloot hij een 2-daagse fietstocht van<br />

ruim 160 km voor haar te maken.<br />

Om haar op die manier een hart onder de riem<br />

te steken. Op 1 en 2 juli is hij samen met zijn<br />

vader van Middenbeemster naar zijn tante en<br />

oom in Gennep ( Limburg ) gefietst. Om het<br />

KWF te steunen in de strijd tegen kanker heeft<br />

Thijs zich laten sponsoren tijdens deze tocht.<br />

Zusje Inge heeft haar steentje bijgedragen<br />

door koekjes te bakken en die deur aan deur te<br />

verkopen. Het doel was om ongeveer €160,00<br />

bij elkaar te fietsen. Door bijna 100 donateurs<br />

is dit ruimschoots gelukt: de teller staat op<br />

€2641,00. Ook heeft hij met zijn actie 3 stamceldonoren<br />

gevonden. Zaterdag 5 augustus<br />

<strong>2017</strong> overhandigde een trotse Thijs de cheque<br />

aan de dames Yvonne Keesman en Tineke Sas<br />

van het KWF afdeling Beemster.<br />

Op de actiepagina van Thijs is alles te lezen<br />

over zijn actie, doneren is nog mogelijk!<br />

https://acties.kwf.nl/fietsenvoormaaike<br />

ZONDAG 27 AUGUSTUS<br />

SKELTERRACE<br />

Net als vorig jaar wordt er op het zandveld weer een spannend parcours uitgezet en zal er<br />

vanaf 13:30 uur op het scherpst van de snede gestreden worden. Stro balen, waterplassen<br />

en andere hindernissen maken het er allemaal niet gemakkelijk op.<br />

Eigen skelter meenemen is prima, een helm is verplicht. Mocht je er geen hebben dan<br />

kunnen wij die voor je leveren.<br />

Info: Cock Bakker 06-16976718<br />

Marcel Vlaar 06-14249238<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu


2 BINNENDIJKS <strong>31</strong>/<strong>32</strong> 12/13 augustus <strong>2017</strong><br />

Bewegingsgericht zorgen bij SWZP<br />

Stichting Wonen en Zorg Purmerend is<br />

een nieuwe weg ingeslagen. Afgelopen<br />

10 maanden heeft het personeel<br />

zich gestort op het nieuwe zorgen.<br />

Bewegingsgericht zorgen betekent niet<br />

meer alles voor de bewoners uit handen<br />

nemen, zij hebben juist meer baat bij zo<br />

lang mogelijk zelf actief zijn.<br />

Sportservice heeft een traject opgezet om<br />

samen met een aantal actieve werknemers<br />

alle aspecten voor dit nieuwe beleid te behandelen.<br />

Deze omslag heeft geresulteerd in<br />

meer plezier bij bewoners en personeel.<br />

Deze werkgroep kwam eens in de zes weken<br />

bij elkaar met een medewerker van Sportservice.<br />

Materiaal, beweegactiviteiten, draagvlak<br />

en bewegingsgericht zorgen zijn thema’s<br />

waar actie op ondernomen wordt. De actiepunten<br />

worden door de werkgroep tijdens de<br />

teammomenten met het personeel gedeeld.<br />

Alle beweeginformatie wordt opgenomen in<br />

het beleid van de stichting, dit wordt getoond<br />

op de website en informatiemap.<br />

Al het personeel van de stichting heeft ook<br />

deelgenomen aan een cursus bewegingsgericht<br />

zorgen. Tijdens deze cursus werden<br />

de deelnemers eerst geprikkeld met feiten<br />

van bewegen in de zorg, met een interactief<br />

programma konden zij hierop reageren. De<br />

getoonde filmpjes van prof. dr Erik Scherder<br />

speelden daar weer op in. Vervolgens gaven de<br />

ervaren personen uit de zorg de voorbeelden<br />

voor het bewegen op de kamer en tijdens de<br />

zorg. De groepen bulkten van ideeën, waardoor<br />

ze weer bewust werden van hun handelen<br />

en van elkaar konden leren. Na lang stilzitten,<br />

was het tijd voor een stukje stoelgym en<br />

bewegen met materialen. Met klein materiaalbudget<br />

is al veel te bereiken, bijvoorbeeld met<br />

een bol wol, leidingisolatie, tennisracket etc. is<br />

de doelgroep enthousiast in beweging.<br />

De teamleiders hebben alle knelpunten die het<br />

personeel tijdens de praktijk ervaren gebundeld<br />

voor de evaluatie cursus. Na beide cursussen<br />

gaven de deelnemers aan de praktische<br />

tips erg bruikbaar te vinden en ze zijn weer<br />

gemotiveerd om hier mee aan de slag te gaan.<br />

Voor meer informatie kunt u contact opnemen<br />

met Rosan Ootes – rootes@sportservicewestfriesland.nl<br />

of 0229-287700.<br />

Opnames<br />

documentaire Kraijenhoff<br />

Op de foto ziet u Cornelis Kraijenhoff<br />

in de jeep van Karin en Mike Kuipers.<br />

Afgelopen weken is er hard gewerkt<br />

aan de opnames voor de documentaire<br />

“Kraijenhoff keert terug”.<br />

De grondlegger van de Stelling van Amsterdam,<br />

militair ingenieur en waterstaatkundige Cornelis<br />

Kraijenhoff, gaat op inspectie langs de forten:<br />

wat is er van zijn ideeën terechtgekomen, voor<br />

welk doel worden de forten nu gebruikt, hoe zijn<br />

ze zichtbaar in het landschap? Kraijenhoff laat<br />

zich verrassen en gaat in gesprek met fortwachters,<br />

deskundigen, vrijwilligers en ondernemers<br />

op de forten Pampus, Muizenfort, Edam, Spijkerboor,<br />

Jisperweg en Nekkerweg (Fort Resort<br />

Beemster). Het idee voor de film is afkomstig<br />

van Agnes de Boer die ook verantwoordelijk is<br />

voor het scenario. Jort van der Maarel doet de<br />

opnames, montage en productie van de film.<br />

De rol van Cornelis Kraijenhoff wordt gespeeld<br />

door Henk Zwart.<br />

Het is de bedoeling dat de film in oktober of<br />

november op de forten wordt vertoond.<br />

Ontsnapte koe<br />

Na jaren in de Beemster gewoond<br />

te hebben woon ik sinds een aantal<br />

jaren in Harderwijk. Maar ik kom nog<br />

regelmatig in de Beemster! Zo ook<br />

deze vakantie.<br />

Vanmiddag ging ik met mijn dochter op pad<br />

en zie ik op het weiland een aantal koeien<br />

rennen. Opzich niet vreemd maar ze “verdwenen”<br />

ineens :). En doken ook ineens<br />

weer op... aan de andere kant van de sloot!<br />

Aan de kant van de nieuwbouw. Vier koeien<br />

haalden de overkant, eentje bleef zwemmen<br />

en de anderen stonden te twijfelen maar<br />

bleven toch droog op hun weiland wachten<br />

op hun vriendjes! Al gauw kwam er iemand<br />

aanrennen om ze “tegen te houden” ik parkeerde<br />

mijn auto zo dat ze niet zomaar de Rijperweg<br />

op konden rennen. Dus dachten de<br />

vier ontsnapte koeien... dan rennen we toch<br />

gewoon de andere kant op! Ik denk dat er<br />

een aantal mensen raar hebben staan kijken<br />

toen ze koeien door de straat zagen rennen!<br />

Uiteindelijk gingen ze keurig met de boer mee<br />

naar hun weiland en de arme koe die nog in de<br />

sloot lag te wachten is met wat hulp ook weer<br />

herenigd met zijn koeienvriendje!<br />

Heerlijk om weer even terug te zijn<br />

in de Beemster!<br />

CISKA DE GROOT<br />

Wilt u uw mantelzorger een compliment geven?<br />

Ook dit jaar stelt de gemeente<br />

Beemster een waardering beschikbaar<br />

voor mantelzorgers.<br />

Woont u in de Beemster en is er iemand die<br />

gedurende langere tijd (minimaal 3 maanden<br />

lang, gemiddeld acht uur per week) voor u<br />

zorgt? Denk aan een familielid, een buurman<br />

of vriendin? Dan kunt u uw waardering uiten<br />

door voor hem of haar het mantelzorgcompliment<br />

Beemster aan te vragen. Vul daarvoor<br />

vanaf 1 augustus het aanvraagformulier op<br />

www.mantelzorgcomplimentbeemster.nl<br />

in. U kunt ook op dinsdagochtend van 09.30<br />

tot 12.00 uur bellen met het servicepunt van<br />

WonenPlus Beemster om telefonisch het formulier<br />

in te vullen.<br />

Voorwaarden<br />

Voorwaarden voor het aanvragen van het mantelzorgcompliment<br />

is dat u als zorgvrager in de<br />

gemeente Beemster woont en per zorgvrager<br />

kan er eenmaal een mantelzorgcompliment<br />

worden aangevraagd. Ook een mantelzorger<br />

kan maar eenmaal een mantelzorgcompliment<br />

vanuit de gemeente Beemster ontvangen.<br />

WonenPlus Beemster<br />

Wist u dat u bij WonenPlus Beemster ook terecht<br />

kunt voor praktische ondersteuning zoals kleine<br />

klusjes in huis, boodschappenservice en particulier<br />

vervoer. Maar ook voor huisbezoek of<br />

het ondersteunen van mantelzorgers kunt u bij<br />

WonenPlus Beemster terecht, maandag t/m<br />

woensdag van 09.00 - 12.00 uur, 0299 820 397.<br />

Lezersfoto<br />

Deze foto is genomen langs de middenweg in het<br />

land van familie.Knook. Aan de slootkant staan<br />

verschillende mooie veldbloemen. Gr. P. Timmer<br />

Dancing Paradise De Rijp<br />

Dans en ontmoetingsfeest voor singles<br />

w w w.l eukna arpar adise.nl


BINNENDIJKS <strong>31</strong>/<strong>32</strong> 12/13 augustus <strong>2017</strong> 3<br />

EERSTE EXEMPLAAR BEEMSTER ROADTRIP<br />

VOOR BURGEMEESTER JOYCE VAN BEEK<br />

Verrassende rondreis achter<br />

schermen Beemster bedrijven<br />

Lezersfoto<br />

Deze foto is genomen in mijn tuin (Jacob Grootstraat 3)<br />

een vlinder in prachtige paarse bloemen.<br />

Sharon Schoof<br />

Eerste reacties op fotoquiz<br />

Donderdagmiddag 20 juli zijn<br />

enkele uren na elkaar de eerste<br />

(enthousiaste) reacties bij de redactie<br />

binnengekomen.<br />

Burgemeester Joyce van Beek neemt uit handen van Marie-Christine Koestal<br />

het eerste exemplaar van de Beemster Roadtrip in ontvangst.<br />

“Een leuk initiatief en goede<br />

promotie voor onze polder, maar<br />

ik weet nog meer mooie bedrijven<br />

die zeker vermeldenswaard zijn”,<br />

zegt burgmeester Joyce van Beek<br />

enthousiast als ze het eerste<br />

exemplaar van de Beemster Roadtrip<br />

in ontvangst neemt.<br />

Goede tips zijn altijd welkom en het bruiste<br />

meteen van de nieuwe ideeën bij de overhandiging.<br />

Feit is dat de Roadtrip een handzame<br />

plattegrond is die aan toeristen én streekgenoten<br />

de mogelijkheid biedt een verrassende<br />

rondreis te maken met een kijkje achter de<br />

schermen van bijzondere Beemster bedrijven.<br />

De uitgave is een initiatief van projectbureau<br />

Heerlijk Beemster, onderdeel van C&M Media<br />

uit De Rijp.<br />

Authentiek Beemster<br />

“De idee voor een routekaart ontstond bij het<br />

maken van het boekje Heerlijk Beemster”,<br />

vertelt Marie-Christine Koestal. “Daarin<br />

beschrijven we hoe het vandaag de dag is om<br />

OPROEP<br />

Golfshop zoekt goed doel<br />

voor opbrengst golfwedstrijd<br />

Op zondag 29 oktober<br />

organiseren wij, Kavel II<br />

Golfschool & Golfshop<br />

voor het derde jaar op rij<br />

een golfwedstrijd t.b.v.<br />

een goed doel.<br />

Tijdens deze wedstrijd proberen wij, met<br />

behulp van diverse sponsoren, zoveel mogelijk<br />

geld op te halen voor een goed doel. In<br />

2015 haalden wij € 1.000,- op voor Stichting<br />

Pink Ribbon en in 2016 € 1.100,- voor Stichting<br />

Alzheimer Nederland. Dit jaar willen wij<br />

in de Beemster te wonen en leven, in combinatie<br />

met een streekgebonden recept. Uit de<br />

leuke contacten die we bij het maken hebben<br />

opgedaan, ontstond de idee een Beemster<br />

routekaart te maken. Die moest aansluiten<br />

op het karakter van de polder: overzichtelijk,<br />

kleinschalig, authentiek. Maar tegelijk eigentijds<br />

zijn vormgegeven en voorzien van foto’s<br />

voor de herkenning. En bovendien ‘loeigoede’<br />

feitelijke informatie bieden.”<br />

23 km lange route<br />

De Beemster heeft veel prachtige bedrijven,<br />

maar waar zitten ze? Welke kun je bezoeken?<br />

“Ieder adres op de 23 km lange route wordt<br />

met telefoonnummer en/of website vermeld”,<br />

aldus de eigenaresse van C&M Media die<br />

meer dan 25 jaar ervaring heeft in lokale journalistiek.<br />

“De Beemster verovert het hart van<br />

de bezoeker zonder fratsen maar puur en (h)<br />

eerlijk. Zo is de Roadtrip ook samengesteld.”<br />

De Beemster Roadtrip is verkrijgbaar bij de<br />

verkoopadressen van het boekje Heerlijk<br />

Beemster (zie www.heerlijkbeemster.nl). Wie<br />

het boekje koopt, krijgt de route gratis. Los<br />

kost de Beemster Roadtrip 1,50 euro.<br />

het liefst een lokaal goed doel in het zonnetje<br />

zetten, de vraag is alleen: welk goed<br />

doel? Kent u een goed doel die dit absoluut<br />

verdiend of weet u misschien iemand die zich<br />

inzet voor een goed doel en wel wat financiële<br />

steun kan gebruiken? Laat het ons weten.<br />

Ook zijn wij nog opzoek naar sponsoren die<br />

iets zouden willen doneren voor de loterij<br />

die gehouden wordt ná de golfwedstrijd en<br />

waarvan de gehele opbrengst naar hetzelfde<br />

goede doel gaat. Ideeën & suggesties zijn van<br />

harte welkom. Neem contact met ons op via:<br />

golfschool@kavel2.nl<br />

Om het spannend te maken: de reacties verschillen<br />

op één onderwerp (foto) van elkaar!<br />

Wel dezelfde weg maar een ander huisnummer.<br />

De jury stapt dus nogmaals op de fiets om te<br />

kijken of er wellicht een alternatief goed antwoord<br />

mogelijk is. Het zou zomaar kunnen dat<br />

twee huizen (bijna) identieke jaartallen op de<br />

gevel hebben staan. Ook qua vormgeving. Daar<br />

Hoe mooi kan het wezen<br />

De Beemster feestweek is weer achter<br />

de rug. We kunnen weer terug zien op<br />

een mooie week waar we nog lang<br />

over de regen op de zaterdagavond<br />

na zullen praten maar ook over alle<br />

mooie avonden en ook de prikkelarme<br />

maandagmiddag waar ook voor<br />

ouderen en minderbedeelden de<br />

kermis leuk gemaakt is.<br />

Op de maandag na de Beemster kermis is er<br />

altijd landbouwdag in Opmeer waar we even<br />

kunnen bijkomen van de feestweek. Dit keer<br />

echter een week later want de feestweek valt<br />

in de laatste week van juli en de landbouwdag<br />

de eerste van augustus. De zon schijnt en het<br />

is echt een feest om op de landbouwdag rond<br />

te lopen. De keuring van koeien en kalveren<br />

trekt altijd veel aandacht. Dit keer liepen er<br />

natuurlijk ook Beemster dieren mee. De families<br />

Akkerman, Laan doen al jaren mee. Boy en<br />

Quinty Akkerman en Nikki van Dam vertegenwoordigen<br />

de zeer jonge jeugd van de Beemster<br />

met hun kalveren. Zij werd o.a. eerste en<br />

tweede in hun rubriek . Dit jaar werd de 2 ½ jaar<br />

oude vaars SONJA uitgeroepen tot de kampioen<br />

(beste) vaars van de dag. De vaars liep vorig jaar<br />

voor Trimco de Jonge en is met zijn medeweten<br />

nu in het bezit van Peter Akkerman. Hoe mooi<br />

hebben we even geen rekening mee gehouden.<br />

Laat je niet ontmoedigen. Doe mee. Stap op<br />

de fiets. Raadpleeg naslagwerken. Schakel<br />

elkaar in. En stuur op. De uitslag met toelichting<br />

publiceren we in <strong>Binnendijks</strong> van zaterdag<br />

26 augustus. Je hebt dus nog even tijd. Wellicht<br />

komen er nog meer onverwachte wendingen.<br />

GEERT<br />

Op de foto de vaars Sonja met Peter en Femke<br />

Akkerman. De vaars is de kampioen van de dag<br />

kan het wezen dat deze vaars de kampioen van<br />

de dag wordt. Peter en Femke hebben ook met<br />

hun andere koeien goede resultaten behaald.<br />

Zo kan het lopen maar ik was deze dag trots op<br />

het feit dat ik mijzelf (na 36 jaar hier te wonen)<br />

Beemsterling mag noemen.<br />

TREES<br />

WILT U OOK EENS ADVERTEREN?<br />

www.binnendijks.nu<br />

Bel (0299) 681 463 of mail naar advertentie@binnendijks.nu


OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

BINNENDIJKS NUMMER <strong>31</strong>/<strong>32</strong>, 12/13 AUGUSTUS <strong>2017</strong><br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

<strong>31</strong> juli <strong>2017</strong> Middenweg 82 Oprichten paardenstal,<br />

paddock en mestplaats<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen<br />

aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299) 452 452.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

27 juli <strong>2017</strong> Middenweg 33 Oprichten opslagloods voor<br />

landbouwvoertuigen<br />

1 augustus <strong>2017</strong> Middenweg 106 Oprichten nieuwe sorteeren<br />

verwerkingshal inclusief<br />

kantine en sanitairgedeelte<br />

2 augustus <strong>2017</strong> Tobias de Coenestraat 1 Vervangen blokhut door<br />

schuur met veranda<br />

Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299)<br />

452 452.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN/OF<br />

ONTHEFFINGEN APV<br />

EN BIJZONDERE WETTEN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Activiteit<br />

27 juli <strong>2017</strong> Diverse locaties Evenementenvergunning<br />

wandeltocht<br />

‘100 van Leeghwater’<br />

3 augustus <strong>2017</strong> Diverse locaties, Evenementenvergunning<br />

Middenweg Beemster Muziek aan de Middenweg<br />

3 augustus <strong>2017</strong> Parkeerterrein Bamestraweg Vergunning plaatsen mobiele<br />

onderzoeksunit Bevolkingsonderzoek<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

HUISNUMMERBESLUITEN<br />

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast<br />

te stellen:<br />

Nekkerweg 79a Zuidoostbeemster (besluitnummer 13882<strong>31</strong>,<br />

besloten op 26 juli <strong>2017</strong>)<br />

Westdijk 4 Noordbeemster (besluitnummer 1388272,<br />

besloten op 24 juli <strong>2017</strong>)<br />

Verder zijn op 26 juli <strong>2017</strong> de volgende huisnummers met besluitnummer<br />

1388296 vastgesteld:<br />

Akker 2t/m 26 even Middenbeemster<br />

Dagwand 1 t/m 11 oneven Middenbeemster<br />

Hooiland 1 t/m 7 oneven Middenbeemster<br />

Morgenweg 2 t/m 20 even Middenbeemster<br />

Roede 19 t/m 33 oneven Middenbeemster<br />

Schepel 1 en 3 Middenbeemster<br />

Spint 2 en 4 Middenbeemster<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

KORTEBAANDRAVERIJ<br />

<strong>31</strong> AUGUSTUS <strong>2017</strong><br />

Het gemeentebestuur van Beemster maakt bekend dat - vanwege de op donderdag<br />

<strong>31</strong> augustus <strong>2017</strong> in Middenbeemster te houden Kortebaandraverij -<br />

op die dag de onderstaande tijdelijke verkeersmaatregelen worden genomen:<br />

De Rijperweg tussen de Middenweg en de H.M. van Randwijklaan in Middenbeemster<br />

gesloten te verklaren in beide richtingen van 08.00 uur tot<br />

22.00 uur, of zoveel eerder of later als door de politie nodig wordt geacht.<br />

Hiervoor is de volgende omleiding voorgesteld: Middenweg – Hobrederweg<br />

– Jisperweg – Rijperweg – Bamestraweg – Middenweg v.v.<br />

Instelling van een parkeerverbod aan beide kanten van de Rijperweg tussen<br />

de Middenweg en de H.M. van Randwijklaan in Middenbeemster, inclusief<br />

de parkeerplaatsen, van 08.00 uur tot 22.00 uur, of zoveel eerder<br />

of later als door de politie nodig wordt gevonden.<br />

Gesloten verklaring van de oostelijke kwadranten van het Marktplein langs<br />

de Middenweg tussen 08.00 uur en 19.00 uur.<br />

Instelling van een parkeerverbod voor paardentrailers op de oostelijke<br />

kwadranten van het Marktplein tussen 08.00 uur en 19.00 uur.<br />

‘WORD GRATIS ABONNEE<br />

VAN ONZE<br />

DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten<br />

van gemeente Beemster?<br />

Geef u dan snel op voor de digitale nieuwsbrief.<br />

Dit kan heel gemakkelijk via<br />

www.beemster.net/nieuwsbrief. Wanneer u zich inschrijft<br />

voor de digitale nieuwsbrief, ontvangt u eens per maand een<br />

samenvatting van allerhande nieuws.<br />

Denk hierbij aan informatie over wegwerkzaamheden,<br />

evenementen, raad- en commissievergaderingen,<br />

maar ook over gemeentelijke besluiten en projecten.<br />

Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert,<br />

dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw<br />

digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan<br />

via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

EEN FANTASTISCHE<br />

BEEMSTER FEESTWEEK.<br />

VRIJWILLIGERS BEDANKT!<br />

Gemeente Beemster bedankt het bestuur en alle<br />

vrijwilligers van Stichting Beemster Gemeenschap<br />

voor zijn of haar enthousiaste inzet en organisatie<br />

tijdens een fantastische Beemster Feestweek!<br />

Een week vol sportiviteit, muziek,<br />

tradities en gezelligheid voor jong en oud.<br />

Bedankt voor alles en graag tot volgend jaar!<br />

ZONDAGMARKT 3 SEPTEMBER <strong>2017</strong><br />

Het gemeentebestuur van Beemster maakt bekend dat wegens de op zondag 3<br />

september <strong>2017</strong> in Middenbeemster te houden Zondagmarkt, onderstaande<br />

tijdelijke verkeersmaatregelen worden genomen:<br />

AFGESLOTEN WEGEN<br />

De volgende wegen zijn in beide richtingen van 5:30 tot 20.00 uur voor alle<br />

verkeer gesloten, met uitzondering van voetgangers en standplaatshouders.<br />

Ook geldt een parkeerverbod voor beide kanten van de rijweg, óók in de parkeervakken.<br />

Rijperweg, tussen Middenweg en Nicolaas Cromhoutlaan<br />

De westelijke kwadranten van het Marktplein<br />

Raadhuisstraat, tussen Cornelis ten Hoopestraat en Rijperweg<br />

Prins Mauritsstraat<br />

Leeghwaterstraat, tussen Hugo de Grootstraat en Rijperweg<br />

Tobias de Coeneplein<br />

Tobias de Coenestraat<br />

Nicolaas Cromhoutlaan tussen Rijperweg en Bernardus Hollanderstraat<br />

Johannes Ruijterstraat tussen Tobias de Coenestraat en Cornelis ten<br />

Hoopestraat<br />

Koen Rozendaalstraat<br />

Fabritiusstraat, Betje Wolffstraat, Aagje Dekenstraat, Pieter Boomstraat,<br />

Rombout Hogerbeetsstraat, Gedempte Kil, Dirck van Osslaan, Lindepad<br />

en de parallelweg bij Rijperweg 42 – 48<br />

Schoolstraat<br />

De volgende wegen zijn in één richting voor alle verkeer gesloten, met uitzondering<br />

van voetgangers en standplaatshouders:<br />

Cornelis ten Hoopestraat vanaf de Middenweg (van 07.00 tot 11.00 uur)<br />

De toegang tot het Prinses Beatrixpark vanaf de Middenweg (m.u.v. bewoners)<br />

van 05.30 tot 20.00 uur<br />

PARKEREN VERBODEN<br />

Voor de volgende wegen geldt van 5.30 tot 20.00 uur een parkeerverbod,<br />

voor beide kanten van de rijweg:<br />

1. Middenweg tussen Hobrederweg en Cornelis ten Hoopestraat<br />

2. Middenweg tussen Cornelis ten Hoopestraat en Bamestraweg<br />

3. Rijperweg tussen Prins Mauritsstraat en westelijke komgrens<br />

nabij de Jispersloot<br />

4. Rijperweg tussen Middenweg en de oostelijke komgrens<br />

nabij de Beetsersloot<br />

5. Nicolaas Cromhoutlaan, tussen Westerhem en Rijperweg<br />

6. Het doorgaande deel van de Bamestraweg binnen de bebouwde kom<br />

7. Rijn Middelburgstraat en Kronenburg (m.u.v. de parkeervakken)<br />

8. het toegangspad, naar de artsenpraktijk, tussen de Rijn Middelburgstraat<br />

en het noordoostelijk kwadrant van het Marktplein voor één zijde van de<br />

rijweg:<br />

9. Cornelis ten Hoopestraat, de noordzijde<br />

10. Nicolaas Jonkstraat, de noordzijde<br />

11. Zwaansvliet, de westzijde tussen Rijperweg en de inrit naar het gemeentehuis<br />

Verder wordt de volgende wegomlegging vastgesteld (wegens het afgesloten<br />

gedeelte Rijperweg tussen de Middenweg en de Nicolaas Cromhoutlaan):<br />

12. Rijperweg – Bamestraweg – Middenweg v.v.<br />

Het parkeerterrein van Winkelhart Beemster (naast de supermarkt)<br />

is niet bereikbaar.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)


BINNENDIJKS NUMMER <strong>31</strong>/<strong>32</strong>, 12/13 AUGUSTUS <strong>2017</strong><br />

ELKAAR ONTMOETEN EN LEREN KENNEN IN ONDER DE LINDEN<br />

Nieuwe ontmoetingsplek in Middenbeemster open<br />

In Middenbeemster is behoefte aan een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Waar u terecht<br />

kunt met vragen, problemen of juist mooie voorstellen en initiatieven. Een plek waar inwoners, instanties<br />

en hulpverleners elkaar vinden over verschillende onderwerpen, zoals wonen, groen of zorgvragen.<br />

Die plek is er nu bij Cultureel Centrum Onder de Linden op het kruispunt Rijperweg-Middenweg.<br />

We nemen er een kijkje en spreken met Nelleke Schenkkan en wethouder Barbara Jonk.<br />

Barbara Jonk (links) en Nelleke Schenkkan heten mensen<br />

welkom in Cultureel Centrum Onder de Linden.<br />

JE KUNT HIER<br />

BINNENLOPEN<br />

VOOR GEWOON<br />

EEN PRAATJE<br />

OF EEN<br />

KOP KOFFIE<br />

Als ik de Rijperweg oversteek, zie ik Nelleke en Barbara al zitten<br />

aan een tafeltje voor Onder de Linden. Het tafeltje is strategisch<br />

in het zonnetje geplaatst. “Aah, goed dat je er bent, koffie?”,<br />

vraagt Nelleke enthousiast. Terwijl ze inschenkt groet ze voorbijgangers:<br />

“Ja, we zijn open hoor, komt u straks een kopje koffie<br />

halen?” Er wordt instemmend geknikt.<br />

Ha Nelleke, je werkt in opdracht van de gemeente.<br />

Wat doe je precies?<br />

“Mij is gevraagd om in beeld te brengen wat er allemaal in<br />

Beemster bestaat aan hulpinstanties, goede initiatieven en<br />

mogelijkheden op sociaal gebied. Er gebeurt op dat gebied al<br />

heel veel in Beemster, maar veel moois blijft helaas onder de<br />

radar. Daar zou meer aandacht voor mogen zijn. We zijn elkaar<br />

toch een beetje kwijt geraakt. Weten van elkaar vaak niet wat<br />

we allemaal doen. Kijk, als plattelandsgemeente kent de<br />

Beemster traditiegetrouw een hechte sociale band. Voorbeelden<br />

daarvan zijn de vele buurtverenigingen, dorpsraden en de traditie<br />

van vrijwilligerswerk. Ik hoop al het moois wat hier gebeurt in<br />

beeld te kunnen brengen en mensen, instanties en gemeente<br />

waar mogelijk aan elkaar te verbinden.”<br />

Barbara, hoe zijn jullie als gemeentebestuur<br />

tot deze opdracht gekomen?<br />

“Ook in Beemster hebben we te maken met inwoners die<br />

kwetsbaar zijn. Niet alleen financieel, maar ook fysiek (gezondheid)<br />

of sociaal (eenzaamheid). Tegelijkertijd verandert de rol<br />

van de overheid en wordt steeds meer verwacht van de samenleving.<br />

Dus van onze inwoners en andere sociaal maatschappelijke<br />

organisaties. We hebben Nelleke gevraagd om hierin<br />

voorop te lopen en mensen te stimuleren elkaar te ontmoeten<br />

en van elkaar te leren. Deze ontmoetingsplek bij Onder de Linden<br />

is daar een eerste uitwerking van.”<br />

Kan iedereen hier gewoon binnenlopen?<br />

Nelleke: “Absoluut. Iedereen. Je kunt hier binnenlopen voor<br />

gewoon een praatje of een kop koffie. Natuurlijk hebben we te<br />

maken met thema’s als eenzaamheid, zoals Barbara terecht<br />

opmerkt, maar we willen geen stempels drukken. Iedereen is<br />

welkom. Het doel is elkaar te ontmoeten en te leren kennen.<br />

Ontdek wat er allemaal mogelijk is in Beemster! Mijn ervaring is<br />

dat hier vaak mooie initiatieven uit ontstaan. We zijn momenteel<br />

ook in overleg met iemand die tijdens openingstijden aanwezig<br />

is om bezoekers te ontvangen. Sowieso zal ik er zelf ook vaak zijn.”<br />

Een ontmoetingsplek voor iedereen dus.<br />

Barbara: “Ja, en daar is behoefte aan. Weet je, ik spreek veel<br />

inwoners die dolgraag iets willen doen voor de gemeenschap.<br />

Daar ook ideeën over hebben, maar niet goed weten waar ze<br />

moeten beginnen. Dit initiatief kan daar hartstikke goed bij<br />

helpen. Je kunt zoveel van elkaar leren!”<br />

Wil je ook mensen uit hun isolement halen?<br />

Nelleke: “Nu plak je er alweer een label op, dat doe ik liever<br />

niet. Maar natuurlijk, waar we mensen kunnen helpen in beweging<br />

te komen en hun talent goed te benutten, dan graag.”<br />

Niet alleen bewoners zijn welkom?<br />

Barbara: “Wat mij betreft niet. Het is juist mooi als ook instanties,<br />

organisaties en wijkteams hier bij elkaar komen. Daarover<br />

spreek ik ook veel met instanties die ik inmiddels al aardig begin<br />

te kennen. Maar we willen niet alles in beton gieten. Laat<br />

het maar ontstaan, dat is het mooiste. Een soort duiventil! Ook<br />

de wijkverpleegkundige, fysio, Stichting Maatschappelijke<br />

Dienstverlening en andere instanties die graag meedoen aan<br />

het bouwen van een samenleving waarin iedereen ertoe doet<br />

en die mensen insluit in plaats van uitsluit.”<br />

JE KUNT<br />

ZOVEEL<br />

VAN ELKAAR<br />

LEREN<br />

Zijn er openingstijden?<br />

Nelleke: “Voorlopig zijn we open op maandag van 14.00 tot<br />

17.00 uur en op dinsdag en woensdag van 13.00 tot 16.00 uur.<br />

Waarom is gekozen voor deze locatie?<br />

Nelleke: “Onder de Linden is neutraal gelegen in Middenbeemster,<br />

goed bereikbaar en laagdrempelig. We wilden het mede<br />

om die reden niet bij de gemeente onderbrengen.”<br />

Bedienen jullie mensen die om wat voor reden<br />

ook tegen muren aanlopen ook?<br />

Nelleke: Zeker. Mensen lopen door alle instanties en regelgeving<br />

nog wel eens van het kastje naar de muur. Ook daarin<br />

kunnen we wellicht een helpende hand bieden, omdat we een<br />

groot netwerk hebben. Dit initiatief zet mensen in beweging en<br />

biedt waar nodig een luisterend oor. Het is mooi als we hier het<br />

begrip ‘samenleving’ echt een invulling kunnen geven.”<br />

Barbara: “Ik nodig mensen graag uit eens een kijkje te komen<br />

nemen. En neem gerust iemand mee!”•<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)


6 BINNENDIJKS <strong>31</strong>/<strong>32</strong> 12/13 augustus <strong>2017</strong><br />

Wedstrijduitslagen feestweek<br />

Tijdens de feestweek worden oevers, velden, strijdperken, banen, circuits en wat niet meer betreden.<br />

Van al die confrontaties die daar plaatsvinden hieronder de uitslagen in volgorde van optreden.<br />

Zaterdag 22 juli – VISSEN<br />

1 De Beemster jagers – 65 vissen<br />

2 De rechte haak – 48 vissen<br />

3 Revin – 34 vissen<br />

Donderdag 27 juli – SKELTERRACE<br />

Individueel<br />

1 JanPiet Scheringa – 29 vissen<br />

2 Jeroen Buijs – 21 vissen<br />

3 Eric Meijssen – 20 vissen<br />

Het totaal aantal vissen dat tijdens de wedstrijd<br />

werd gevangen was 257 vissen. Dit<br />

aantal werd door Manon Sanders het meest<br />

benaderd tijdens het invullen van de verwachting<br />

vooraf.<br />

Zondag 23 juli – ZESKAMP<br />

1 Komt dat zien<br />

2 Kok Transport<br />

3 De Kanibaaltjes<br />

Beemster Biddag<br />

Maandag 24 juli – BEEMSTER CUP<br />

Voorwedstrijd<br />

veteranen WBSV – SV Beemster: 2-2<br />

Hoofdwedstrijd<br />

ZOB – SV Beemster: 2-1<br />

Penaltybokaal: Dante Blankendaal van ZOB<br />

Dinsdag 25 juli – STEENWERPEN<br />

1 FC Barcorona – 451 punten<br />

2 Derksen en Lafeber de keitjes – 395 punten<br />

3 Laatste vrijdag – 390 punten<br />

Beste dame: Astrid Steenman (67 punten)<br />

Beste heer: Fluffy (79 punten)<br />

Woensdag 26 juli – BEACHVOLLEYBAL<br />

1 Edam 1<br />

2 Net iets hoger<br />

3 Team 1<br />

Donderdag 27 juli – VOETBAL 3 TEGEN 3<br />

Heren<br />

Dames<br />

1 Powerpuff Girls 1 Pink Ladies<br />

2 Coudron & Coo 2 De bende van ellende<br />

3 Hoppies mannen 3 De 3 musketiers<br />

Stichting Beemster<br />

Gemeenschap<br />

bedankt iedereen<br />

voor zijn/haar<br />

bijdrage aan een fantastische<br />

Beemster Feestweek! We zien u<br />

graag bij de kortebaandraverij<br />

op donderdag <strong>31</strong> augustus!<br />

3 jaar – manch 1 3 jaar – manch 2 4 jaar<br />

1 Eline Knip 1 Dewi Tuyp 1 Mats van der Nes<br />

2 Lieke Francis 2 Robbie Hellingman 2 Damian Koer<br />

3 Anne Francis 3 Huib Zantbor 3 Jasper Zijlstra<br />

5 jaar 6 jaar 7 jaar – manch 1<br />

1 Wour Kwantes 1 Aafke Francis 1 Nils Groot<br />

2 Nikki Hellingman 2 Matthijs Zijlstra 2 Stijn Klaver<br />

3 Siem Betlem 3 Lucas Bruin 3 Tycho van der Nes<br />

7 jaar – manch 2 8 jaar 9 jaar<br />

1 Bram Betlem 1 Pien Stolp 1 Boy Akkerman<br />

2 Ilse Jantjes 2 Roy Knip 2 Sven Groot<br />

3 Ivan de Vries 3 Guido Pronk 3 Tessa Oudshoorn<br />

10 jaar 11 jaar 12 jaar<br />

1 Dave de Boer 1 Lauren Timmer 1 Tycho Bakker<br />

2 Jens Groot 2 Bram Oudshoorn 2 Lisanne Pronk<br />

3 Quinty Poulain 3 Syb van der Helm 3 Beau Kokmeijer<br />

Vrijdag 28 juli – BOERDERIJMIDDAG<br />

Koemelken<br />

t/m 9 jaar 10 t/m 15 jaar volwassenen<br />

1 Ruben Van Dijk 1 Chris van Dam 1 Stefan Köhne<br />

2 Daimy van Harlingen 2 Jens Groot 2 Joost Velzeboer<br />

3 Jasper Mooren 3 Chiel vanDam 3 Jacco Ittmann<br />

Spijkerslaan<br />

t/m 9 jaar<br />

10 t/m 14 jaar<br />

1 Gidean van Klaarbergen 1 Damian Slooten<br />

2 Sven Groot 2 Chiel van Dam<br />

3 Camiel 3 Yoeri de Bakker<br />

Ringsteken<br />

t/m 8 jaar 9 t/m 11 jaar 11 jaar en ouder<br />

1 Famke met Fab 1 Jackie met Belle 1 Shannah met Belle<br />

2 Marit met Carly 2 Linda Lucas met Sylvester 2 Eline met Guus<br />

3 Sissi Grijssen met Sissy 3 Maura Kremers met Henkie 3 Chelsey met Fab<br />

Ruiterdag<br />

Schoonste geheel t/m 8 jaar<br />

Stella Johnson met Joep<br />

9 t/m 11 jaar<br />

Lieke Visser met Henk<br />

12 t/m 15 jaar<br />

Jaleesa met Blikkie<br />

Huisdier van de dag:<br />

Jordy Krul - Wyandotte kippen<br />

Winnaar hondenshow:<br />

Aafke Francis<br />

Beste appelschiller:<br />

Janine Metselaar<br />

JEU DE BOULES<br />

1 Les trois Boules 6 Delta's<br />

2 Het zit er in 7 De Bakkeronies<br />

3 MidWest 8 De Amstelvisjes<br />

4 Zootje ongeregeld 9 't Lamme handje<br />

5 E de V' jes 10 Lagen we maar<br />

Zondag 30 juli – AUTOCROSS<br />

Finale Standaard<br />

1 = 101 Peter Kok<br />

2 = 91 Paul Schouten<br />

3 = 67 Berry Stam<br />

Finale Rodeo<br />

1 = 107 William Vriend<br />

2 = 13 Joyce Boots<br />

3 = 198 Miriam Koorn<br />

Finale Super Standaard<br />

1 = 24 Peter Kok<br />

2 = 2 Dorus Sintebin<br />

3 = 637 Bas Pronk<br />

Finale Verstevigd<br />

1 = 601 Marco Kok<br />

2 = 661 Jelle Bergsma<br />

3 = 635 Tom v/d Heuvel<br />

Finale Dames<br />

1 = 100 Margina Kuin<br />

2 = 171 Ashley Eggers<br />

3 = 130 Gonny Bakker<br />

Beste Beemster Dames = Ashley Eggers<br />

Beste Beemster Heren = Marco Kok


Informatierubriek<br />

Advocaat, mediator, coach mr. A.J. Butter, Middenweg 2 1463 HA<br />

N-Beemster, t: 06 54288049, e: mail@bertbutter.nl<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Bijles, super voor leerlingen van 5 t/m 14 jaar. Kernbesef in Middenbeemster<br />

brengt je snel weer in evenwicht. Meer info? Marleen Postma<br />

06 18191<strong>32</strong>6.<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw<br />

huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00.<br />

24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmersteenweg 13c.<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 68<strong>32</strong>71, email:<br />

physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, postbus 12,<br />

1462 ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826,<br />

e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende<br />

goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Praktijk voor orthomoleculaire therapie Middenbeemster tel:<br />

0299 690712<br />

STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. 0299<br />

683 941 of 06 40 74 37 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster<br />

Voetverzorging en podologie Gerard Kistemaker, Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Bea trixpark 54, 1462 JN Middenbeemster. Tel.<br />

(0299) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45<br />

24 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en<br />

persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen<br />

met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Triton 98, 1443 BM Purmerend, tel.nr. 0299-820397,<br />

beemster@rswp.nl. openingstijden ma. t/m wo. 9.00 - 12.00 uur.<br />

Op do-ochtend van 9.00-12.00 uur kunt u in Wijksteunpunt Middelwijck<br />

terecht met uw vragen op het gebied van Wonen, Welzijn,<br />

Zorg en WonenPlus. Prinses Beatrixpark 54, 1462 JN Middenbeemster,<br />

0299-7480<strong>32</strong>. Meer info: www.rswp.nl<br />

Yogapraktijk de Cirkel voor yoga, meditatie, workshops en consulten.<br />

www.yogapraktijkdecirkel.com 0299-685648/0643425775<br />

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot<br />

22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!<br />

Interesse? Bel met Carla Bleesing 0299 690<strong>32</strong>4. Bezoek de website<br />

voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zondagmarkt 3 september <strong>2017</strong>, informatie over aanmelding via info@<br />

zondagmarktmiddenbeemster.nl, inschrijvingen kunnen via onze nieuwe<br />

website www.zondagmarktmiddenbeemster.nl. Kraam (tot 11 aug) 55 euro.<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-68<strong>32</strong>03<br />

Colofon<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Via de website uiterlijk voor zaterdag.<br />

Of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:<br />

Drogisterij Jonker - Rijperweg 58 - Middenbeemster.<br />

ADVERTENTIES<br />

Tiny de Lange, telefoon: 0299-681463, e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

CORRESPONDENTEN:<br />

Trees Blokdijk; Evalien Brinkman; Daniella Ernsting-Koorn<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-3<strong>31</strong>020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-3<strong>31</strong>020.<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - <strong>31</strong>3 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Kermissfeer weer helemaal terug<br />

voor de jongeren van vroeger!<br />

Seniorenmiddag nieuwe stijl bracht eigenlijk de oude sfeer van vroeger weer<br />

helemaal terug! Het echte kermisgevoel kwam al direct boven bij de ouderen<br />

nu zij óp de kermis op het pleintje voor het Heerenhuis/Brasa Beemster waren<br />

uitgenodigd om dit jaar de kermismiddag te vieren.<br />

Tussen de draaimolens, botsauto's en andere<br />

kermisattracties stonden lange biertafels voor<br />

hen klaar en de vrolijke muziek klonk al aanlokkelijk.<br />

Een verrassend grote opkomst dit jaar,<br />

waardoor nog tafels bijgezet moesten worden.<br />

Wel zo'n 120 vrolijke 55-plussers kwamen<br />

op de uitnodiging van de Stichting Beemster<br />

Gemeenschap en gastvrij Brasa Beemster op<br />

de borrel. Heerlijke advocaatjes met slagroom<br />

werden geserveerd en natuurlijk bier en andere<br />

drankjes. Na de opening zong het koor "rondje<br />

Mokum" vele bekende Amsterdamse melodieën,<br />

welke gezellig werden meegezongen.<br />

De jongeren van vroeger genoten zichtbaar en<br />

lieten zich de gratis drankjes en heerlijke snacks<br />

goed smaken. Ook de verloting met mooie<br />

prijzen, gesponsord door diverse plaatselijke<br />

winkeliers, viel erg in de smaak. De prijzen<br />

werden met gejuich in ontvangst genomen.<br />

Aan het eind van deze mooie middag gingen de<br />

armen regelmatig omhoog en stonden de fitte<br />

senioren op om mee te deinen op de muziek en<br />

werd er zelfs met rollators en al meegelopen in<br />

de polonaise! De traditionele oliebol met poedersuiker<br />

(elk jaar weer gesponsord door oliebollenkraam<br />

Gouki) had weer gretig aftrek en<br />

is een gouden greep als afsluiting van een heerlijke<br />

kermismiddag!<br />

Bedankt Stichting Beemster Gemeenschap,<br />

de jongeren van vroeger hebben er echt van<br />

genoten en komen volgend jaar graag weer!<br />

EVALIEN<br />

Shetlandponykeuring<br />

Op zaterdag 19 augustus is<br />

het weer zover! De jaarlijkse<br />

Shetlandponykeuring van de<br />

Fokvereniging NH van het NSPS<br />

vindt dan plaats.<br />

Vanaf 9 uur is jong en oud welkom op de<br />

terreinen van de Beemsterruiters te Middenbeemster.<br />

Ongeveer 160 shetlandpony’s<br />

zullen worden beoordeeld door de<br />

juryleden. In de ochtend starten we met de<br />

veulentjes, jaarlingen en tweejarige pony’s.<br />

De volwassen dieren en de dagkampioenschappen<br />

zijn in de middag. De toegang is<br />

gratis en het adres is Nekkerweg 13 te Middenbeemster.<br />

Voor meer informatie kunt u<br />

onze website bezoeken: www.nsps-nh.nl<br />

Kerkdiensten<br />

13 AUGUSTUS<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

09.45 uur Zr. C.Laros<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

10.00 uur “ De Kapel” Ds.Liesbeth Baars,<br />

R.K.Joannes de Doper<br />

10.00 uur Ps.H.Nieuwkamp / Samenzang<br />

20 AUGUSTUS<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

10.00 uur “Keijserkerk” Ds.N.Schroevers<br />

Feestelijke Zomerdienst met zang en muziek<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur Amos 4 / Samenzang<br />

NICOLAAS KERK PURMEREND<br />

ZATERDAG 12 AUGUSTUS<br />

14.30 uur Maria viering ter ere van Maria<br />

ten Hemelopneming<br />

In de vorm van een muzikale uitvoering<br />

met ondersteuning van<br />

het orgel en o.a. gelegenheid<br />

voor samenzang<br />

ZONDAG 13 AUGUSTUS<br />

10.00 uur Eucharistieviering, voorganger<br />

Kapelaan Mairusz Momot<br />

Muziekaal omlijst met samenzang<br />

DINSDAG 15 AUGUSTUS<br />

09.00 uur (Eucharistie)viering zoals gebruikelijk.<br />

Maria Hemelvaart<br />

ZATERDAG 19 AUGUSTUS<br />

geen viering<br />

ZONDAG 20 AUGUSTUS<br />

10.00 uur Eucharistieviering, voorganger<br />

Padre Luis Weel<br />

Muziekaal omlijst met samenzang


Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

Contactpersoon: Jaël Peereboom<br />

Mail: johanneshuis@breidablick.nl of<br />

Bel: 0299-689636<br />

Vrijwilligers<br />

gezocht:<br />

voor:<br />

- Met bewoners bezoeken<br />

van het Concertgebouw<br />

Amsterdam (matinee +<br />

lunch). Kosten worden vergoed.<br />

- Eén keer per maand<br />

op zaterdamiddag rond<br />

15:00 uur een bewoner<br />

ophalen in Assendelft.<br />

Kosten worden vergoed.<br />

BREIDABLICK<br />

Bamestraweg 2 1462 VN Middenbeemster<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

Lid FOSAG<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl<br />

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G<br />

Pieter Dekker<br />

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn BEEMSTER<br />

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.377,-<br />

• Iedere uitvaart op maat<br />

• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent!<br />

• Thuisopbaring of in een<br />

uitvaartcentrum naar keuze<br />

• Mogelijkheid tot een kosteloze<br />

voorbespreking<br />

• Transparant<br />

Met liefde<br />

voor papier.<br />

Dat je op internet drukwerk kunt bestellen<br />

weten we allemaal. Maar goed drukwerk heeft<br />

aandacht nodig. En die aandacht maakt ons vak<br />

ook zo leuk. Samen met de klant zoeken naar<br />

de juiste vorm. Want het juiste papier, de kleur,<br />

bindwijze en af werking bepalen uiteindelijk<br />

hoe u zich presenteert. Kijk dat heet nou vakmanschap.<br />

Nieuwsgierig? Ga naar www.rijser.nl<br />

Vraag gratis uw<br />

laatste-wensenmap aan !<br />

Dag en nacht bereikbaar via<br />

0299 - 68 39 45<br />

Bezoek onze site voor alle info en kosten:<br />

www.uitvaartbeemster.nl<br />

Bamestraweg 7, 1462 VM Middenbeemster<br />

☎ 0299 681772 Fax: 0299 681774<br />

www.beemsterschilders.nl<br />

binnendijks<br />

gemist?<br />

Alle oude <strong>Binnendijks</strong><br />

zijn ook terug te lezen op<br />

www.binnendijks.nu<br />

Wilt u<br />

adverteren?<br />

Bel vrijblijvend<br />

(0299) 681463 of mail naar<br />

info@binnendijks.nu<br />

De LAATSTE 2 WEKEN van de uitverkoop<br />

zomercollectie BABYkleding!<br />

Drogisterij Jonker<br />

Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 68 17 25<br />

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840<br />

Ambachtsweg 5D, 1474 HV Oosthuizen<br />

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties<br />

Zink- en dakwerken, Onderhoud en service<br />

Airconditionings installatie<br />

Ook voor ergonomisch sanitair.<br />

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl<br />

Tel. 0299 401400 Fax 0299 403452<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!